B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

8 Judaica Liturgie en Gebed

Haggada ( Hagada), Nederlands vertaald, met fonetische weergave
NIK, 2010, pap, 63 pp, € 11.50, hagfon
winkelwagen
   
Het Machzor van Jom Kippoer - Gebeden voor de Verzoendag
2 delen, vertaling I. Dasberg
NIK, 2001, geb, 518 pp, € 39.90
winkelwagen
   
Het Machzor van Rosjhasjana - Gebeden voor het Nieuwjaarsfeest
Vertaling I. Dasberg
NIK, 1981, geb, 498 + 56 pp, € 25.00
winkelwagen
Het Machzor voor Pesach - Gebeden voor het Paasfeest, deel 1
Vertaling I. Dasberg
NIK, 1998, geb, 581 pp, € 22.50, 9789071727290
winkelwagen
Het Machzor voor Pesach - Gebeden voor het Paasfeest, deel 2
Vertaling I. Dasberg
NIK, 1998, geb, 658 pp, € 22.50, 9789071727283
winkelwagen
   
Het Machzor voor Sjavoeot - Gebeden voor het wekenfeest deel IV
Vertaling I. Dasberg
NIK, 1992, geb, 545 pp, € 21.00, 9071727203
winkelwagen
   
Het Machzor voor Soekot - Gebeden voor loofhuttenfeest, 1 (Hebreeuws-Nederlands)
Vertaling I. Dasberg
NIK, 1994, geb, 580 pp, € 21.00, 9071727203
winkelwagen
   
Het Machzor voor Soekot - Gebeden voor loofhuttenfeest, 2 (Hebreeuws-Nederlands)
Vertaling I. Dasberg
NIK, 1996, geb, 518 pp, € 21.00, 9071727270
winkelwagen
Seder Tov Lehodot. Teksten, gebeden en diensten voor weekdagen, Sjabbat en andere gelegenheden
In deze sidoer, met Nederlandse vertaling hebben zowel klassieke als moderne uitingen van vreugde en dankbaarheid, van godsvertrouwen en smeekbeden hun plaats gevonden, samen met stemmen van protest, twijfel en wanhoop uit heden en verleden.
LJG, 5761 - 2001, geb, 732 pp, € 32.50, 9789080560314
winkelwagen
Adler, Rabbi Y.
Haggadah for Passover with Commentary, based on the Shiurim of Rabbi Joseph B. Soloveitchik
Hebrew-english
Urim Publications, 2008, geb, 143 pp, € 27.50, 9789655240115
winkelwagen
Axelrod, Cantor Matt
Your Guide to the Jewish Holidays: From Shofar to Seder
Recent years have seen an increased interest in Jewish life, its culture, and its celebrations. There are many new students of Judaism, often potential converts or members of interfaith families who are seeking to learn more about the religion and its rituals. Unfortunately, many of the existing texts that examine the Jewish holidays are written in a dry, unexciting way, making it difficult for the reader to retain much information. For those seeking to learn more about Jewish celebrations, Cantor Matt Axelrod has written Your Guide to the Jewish Holidays: From Shofar to Seder.

Intended for the reader who has no prior knowledge about the Jewish holidays as well as the reader who knows the basics about the holidays but wants to understand the holidays on a deeper level, Axelrod's book takes a humorous, light-hearted look at the 11 most important Jewish holidays. Instead of simply explaining that Jews are obligated to observe in a certain way because of a biblical text, Axelrod shows where each holiday, along with its rituals, came from in an historical context. He provides a humorous re-telling of the biblical passages relating to the holiday, explorations of rituals associated with each holiday, and descriptions of traditional foods. Your Guide to the Jewish Holidays also features special sections labeled 'In Depth' or 'Perfect for Families' that expand upon elements of each holiday in ways that provide greater understanding of traditions or that invite the reader to get the rest of the family involved.

Jason Aronson, 2013, geb, 201 pp, € 27.00, 9780765709899
winkelwagen
   
Cohen, J. M.
The Making of a Reform Jewish Cantor. Musical Authority, Cultural Investment. CD Included
B2011
Indiana UP, 2009, geb, 300 pp, € 34.00, 9780253353658
winkelwagen
Dasberg, Jitschak (vert)
Siach Jitschak - Gebed van Jitschak: Siddoer, De geordende gebeden voor het gehele jaar
In deze uitgave vindt men de teksten van de Hebreeuwse en Aramese gebeden, die bij de orthodoxe joden in Nederland in gebruik zijn. Een moderne Nederlandse vertaling is toegevoegd met enig commentaar, een inleiding en indices. Een joods gebedenboek vormt een schat aan religieuze literatuur, in de loop der eeuwen ontstaan, en is voor de buitenstaander een interessante inleiding tot de joodse godsdienst.
NIK, 2000, geb, 400 pp, € 28.50, 9789071727047
winkelwagen
   
Elbogen, I.
Jewish Liturgy. A Comprehensive History
BY ORDER
Jewish Publication Society, 1993, geb, 501 pp, € 53.50, 0827605549
winkelwagen
Foer, Jonathan Safran (ed) Nathan Englander (transl)
New American Haggadah
Read each year around the Seder table, the "Haggadah" recounts through prayer and song the extraordinary story of Exodus, when Moses led the ancient Israelites out of slavery in Egypt to wander through the desert for forty years before reaching the Promised Land.

In this new version of the traditional "Haggadah" text, Jonathan Safran Foer brings together some of the most preeminent voices of our time. Nathan Englander's new translation, beautifully designed and illustrated in full colour by the Israeli artist and typographer Oded Ezer, is accompanied by thought-provoking commentaries by four major Jewish writers and thinkers: Rebecca Newberger Goldstein, Lemony Snicket, Jeffrey Goldberg and Nathaniel Deutsch; plus a timeline by Mia Sara Bruch.
Little Brown and Company, 2012, geb, 160 pp, € 31.95, 9780316069861
winkelwagen
Hoofd, Henny van het ( tekst), Marchien Mayer (ill)
Kinderhagada
Kinder Haggada. Lees-kleur-doeboekje ter voorbereiding op en met de hoogtepunten van de Seider. Van de NIK afdeling onderwijs. Een lees-kleur-en doeboekje voor kinderen van 6-8 jaar, met het verhaal van Pesach en de belangrijkste liedjes. Leuk als voorbereiding op de seider!
JELED-NIK afd. Onderwijs, pap, € 8.95, 09-0510
winkelwagen
IJben, S.M. en R. Citroen (red)
Nieuwe Hagada | Hagada Ha' Chasada | New Haggadah
bevat:
-Nederlandse, Engelse en Hebreeuwse tekst met transcriptie
-Een hagada voor kinderen, opgeborgen in de kaft
-Een hagada voor Seder van anderhalf uur
-Een hagada met commentaren en uitleg van verborgen betekenissen
-Nieuwe melodieen van Mathieu Daniel Polak
-Illustraties van Sam Drukker
- Bijzondere gebruiken: o.a. de sinaasappel, het bietje en de extra bittere groente op de Sederschotel
-Aandacht voor de voorbereiding, met oude en nieuwe recepten en een lijst van alle benodigdheden
Beit Ha' Chidush Amsterdam, 2012, geb, 261 pp, € 29.15, 9789081205504
winkelwagen
Kahn, Y. Rabbi
The Three Blessings. Boundaries, Censorship, and Identity in Jewish Liturgy
Oxford UP, 2011, geb, 224 pp, € 44.95, 9780195373295
winkelwagen
   
Kepnes, S
Jewish Liturgical Reasoning
Oxford UP, 2007, geb, 233 pp, € 54.00, 9780195313819
winkelwagen
   
Koet, B.J.
Geloofwaardig dromen. Over Bijbelse en rabbijnse visies op dromen
B. Folkertsma Stichting voor Talmudica, 2002, pap, 56 pp, € 5.00, 9789080601338
winkelwagen
Langer, Ruth
Cursing the Christians? A History of the Birkat Haminim
Ruth Langer offers an in-depth study of the birkat haminim, a Jewish prayer for the removal of those categories of human being who prevent the messianic redemption and the society envisioned for it. In its earliest form, the prayer cursed Christians, apostates to Christianity, sectarians, and enemies of Israel. Drawing on the shifting liturgical texts, polemics, and apologetics concerning the prayer, Langer traces the transformation of the birkat haminim from what functioned without question in the medieval world as a Jewish curse of Christians, through its early modern censorship by Christians, to its modern transformation within the Jewish world into a general petition that God remove evil from the world. Christian censorship played a crucial role in this transformation of the prayer; however, Langer argues that the truest transformation in meaning resulted from Jewish integration into Western culture. Eventually, the prayer shed its references to any specific category of human being and lost its function as a curse. Reconciliation between Jews and Christians today requires both communities to confront a long history of prejudice. Ruth Langer shows through the birkat haminim how the history of one liturgical text chronicled Jewish thinking about Christians over hundreds of years.
Oxford UP, 2012, geb, 389 pp, € 67.50, 9780199783175
winkelwagen
Loopik, Marcus van
Chanoeka, Lichtpuntjes in het donker. Rabbijnse gedachten over donker en licht, oorlog en vrede
Marcus van Loopik gaat in dit boek in op het paradoxale karakter van Chanoeka. Dit feest herinnert aan donkere tijden en aan gewapende strijd, maar tegelijkertijd aan licht en verlangen naar vrede. Van Loopik neemt ons mee terug de joodse geschiedenis in, naar het moment dat joodse vrijheidsstrijders een bloedige strijd voerden tegen de machtige Syrische bezetter van het kleine Judea, in de tweede eeuw voor de jaartelling. Hoe valt vreugde over hun geslaagde verdediging en gewapende overwinning te rijmen met de opdracht licht te vermeerderen en vrede te bevorderen? Dat is de actuele kernvraag in dit boek.

Deze spanning tussen de tegengestelde kanten van Chanoeka licht de schrijver op verhelderende wijze toe met een kleurige verscheidenheid aan beschouwingen, rabbijnse exegese, chassidische en andere verhalen, gedichten en afbeeldingen. Naar voren komt hoe het religieuze volksgeheugen op poetische wijze historische ervaringen vasthoudt en doorgeeft in 'wonderverhalen'. Van Loopik laat zien dat zulke verhalen een eigen waarheid bezitten, zelfs voor de 'ongelovige'.

Gaandeweg bespreekt de auteur enkele afbeeldingen op de zevenarmige menora die voor het Israelische parlement, de Kneset, staat. Met het daarop weergegeven gevecht van Ja'akov bij de rivier de Jabbok (Gen. 32) als voorbeeld maakt hij duidelijk hoe actueel rabbijnse exegese kan zijn.

Met dit verhaal lost men een gewapend conflict als tussen Israel en de Palestijnen niet op. Maar het levert wel de structuren en de voorwaarden die tot een oplossing kunnen leiden. Gericht op het stimuleren van verbondenheid in een verdeelde samenleving laat Van Loopik zien hoe Joden, christenen en moslims elkaar kunnen vinden. De symboliek van het licht als goddelijke eigenschap en menselijke opdracht delen zij met elkaar. In soms verrassend verwante religieuze teksten wordt hun gemeenschappelijk erfgoed onder de aandacht gebracht. Chanoeka - Lichtpuntjes in het donker levert dan ook belangrijke aanknopingspunten voor het interreligieuze en interculturele gesprek. Dit boek kan bijdragen aan gemeenschapsvorming.

Mastix Press / PARDES, 2014, pap, 104 pp, € 15.00, 9789492110053
winkelwagen
   
Mayer-Hirsch, N.
Awoda sjebaleew, dl 1 Inleiding, Tefilla bewerkt voor de hoogste klassen van het basisonderwijs
NIK, 1995, ringband, € 7.00, 9071727238
winkelwagen
   
Mayer-Hirsch, N.
Awoda sjebaleew, dl 2 Ochtendgebed, Tefilla bewerkt voor de hoogste klassen van het basisonderwijs
NIK, 1997, ringband, € 7.00, 9071727246
winkelwagen
Miller, Y. A.
Angels at the Table. A Practical Guide to Celebrating Shabbat
This is an introduction to all aspects of a traditional Jewish Shabbat, providing both an inspirational call to observe this weekly holiday and a comprehensive resource. At last! here comes a clear, practical guide to the weekly Jewish holiday of Shabbat, celebrated by Jews around the world. Most Jewish readers are familiar with the concept of Shabbat and many already celebrate some aspects of the holiday. Shabbat offers a particularly appealing entree into traditional Jewish practice and "Angels at the Table" interweaves liturgical text, practical advice, information, anecdote and history to provide a perfect entree for anyone who has ever wanted to tap into the Shabbat experience. In clear, straightforward language, it explains the myriad rituals, customs, prayers and rules of a traditional Jewish Shabbat and includes common songs, prayers, recipes and personal stories. Whatever your level of knowledge or religious observance, "Angels at the Table" will answer your questions and become your most trusted resource in observing Shabbat in your own life and understanding how it has sustained the Jewish people through the ages.
Continuum, 2011, geb, 367 pp, € 31.00, 9781441123978
winkelwagen
Petuchowski, J.
Studies in Modern Theology and Prayer
This collection of twenty-two essays and studies represents a cross section of Dr Petuchowski's work, paying tribute to the world of German Jewish scholarship that formed the background of his work.
JPS Scholar of Distinction Series, JPS, 1998, geb, 311 pp, € 45.00, 9780827605770
winkelwagen
Rabinowitz, A.H.
Taryag. A Study of the Tradition that the Written Torah Contains 613 Mitzvot
In the Talmud it is explained that 613 commandments were revealed to Moses at Mount Sinai - 365 prohibitive precepts, corresponding to the number of days of the solar year, and 248 positive precepts, corresponding to the number of parts in the human body. The body of 613 commandments is usually known by the Hebrew mnemonic TaRYaG, whose letters, when tallied according to their numerical equivalents, equal 613. The concept of TaRYaG is generally known and accepted. However, throughout history there has been much discussion about the commandments themselves and the question as to which are considered part of the TaRYaG because the Torah clearly contains more than 613 laws.

In TaRYaG, noted scholar Rabbi Abraham Hirsch Rabinowitz investigates the major debates and problematic issues connected with the tradition of TaRYaG study. Rabbi Rabinowitz begins by explaining the historical dilemmas pertaining to and the origins of the TaRYaG tradition, including its basis in Halachah (Jewish law).

The greatest scholars of Jewish thought have contributed studies on TaRYaG, and this volume clearly shows why the subject merited their attention. Maimonides' Sefer HaMitzvot, in which the 613 commandments are explained and categorized, is fully analyzed, and its relationship to his Mishneh Torah is shown. The contributions of the Tosafists and later authors are also examined. A bibliography of TaRYaG works is included to encourage further study.

The 613 commandments serve as the basis for learning all of the Written and Oral Laws. For this reason, TaRYaG is an excellent starting point for anyone interested in delving into serious study of Halachah and a helpful resource for anyone already engaged in such study.

Aronson, 1996, geb, 223 pp, € 49.00, 9781568214498
winkelwagen
   
Reif, S.C.
Judaism and Hebrew Prayer. New Perspectives on Jewish Liturgical History
California UP, 1995, pap, 437 pp, € 45.00, 9780521483414
winkelwagen
Rookmaker, J. (samenst.)
De brede Hagada (Haggadah) (hebreeuws-nederlands)
met de gehele hebreeuwse tekst, ook fonetisch getranscribeerd, uitvoerige toelichting en een cd met alle gezongen onderdelen van de seder, 37 tracks, met begeleiding van piano en viool en een pdf van alle bladmuziek
Sja'ar, 2011, ringband, € 26.45, 9789076935270
winkelwagen
Sacks, Jonathan (ed)
Hebrew Daily Prayer Book
Harper, 2006, geb, € 17.95, 9780007200931
winkelwagen
Schonfield, J.
Undercurrents of Jewish Prayer
Even those who lavish close attention on talmudic and halakhic writings have rarely studied the Jewish prayer-book. Its dense and apparently impenetrable texts are here subjected to close analysis that exposes the messages and covert concerns implicit in the underlying narrative. The controversial conclusions establish the prayer-book as one of the greatest achievements of Jewish literary creativity.
The Littman Library of Jewish Civilization, Littman, 2007, pap, 394 pp, € 31.00, 9781904113720
winkelwagen
Silber, Rabbi D. with R. Furst
A Passover Haggadah. Go Forth and Learn
Rabbi Silber has given us two books in one: "The Haggadah" itself, in English and Hebrew, with his seder commentary and a collection of essays that provide close readings of the classic biblical and rabbinic texts that inform Seder-night ritual and narration. Both parts work beautifully together to illuminate the central themes of Passover: peoplehood, Covenant, our relationship to ritual, God's presence in history, and other important issues that resonate with us all. Just as midrash attempts to bridge the gap between ancient text and contemporary meaning, Rabbi Silber's "Haggadah" provides new sources of insight that deepen the Passover experience for today's readers.
The Jewish Publication Society, 2011, pap, 208 pp, € 21.95, 9780827609259
winkelwagen
Sluis, D.J. van der , Y. Aschkenasy
Elke morgen nieuw. Inleiding tot de joodse gedachtenwereld aan de hand van het Achttiengebed
In de vorm van een verklaring van de centrale Joodse gebeden wordt de lezer ingeleid in de rijke gedachtenwereld van duizenden jaren Jodendom. Het boek steunt op de commentaren die in de loop van die duizenden jaren rond dit gebed zijn geweven. Daarmee werd het tevens een bloemlezing uit de rabbijnse literatuur met zijn verrassende gelijkenissen en midrasjiem. Doordat alle Hebreeuwse citaten ook in vertaling zijn gegeven, is de tekst toegankelijk geworden voor ieder die wil weten hoe het Jodendom zijn bestemming en die van de mensheid ervaart in het licht van de Bijbelse opdracht. Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. de B. Folkertsma stichting voor Talmudica.
Folkertsma Stichting voor Talmudica, 2001, pap, 445 pp, € 29.15, 9789023940029
winkelwagen
   
Steinberg, P., ed. by Greenstein Potter, J.
Celebrating the Jewish Year: The Fall Holidays, Rosh Hashanah, Yom Kipur, Sukkot
Celebrating the Jewish Year, Jewish Publication Society, 2009, pap, 250pp, € 26.50, 9780827608429
winkelwagen
   
Steinberg, P., ed. by Greenstein Potter, J.
Celebrating the Jewish Year: The Spring and Summer Holidays. Passover, The Omer, Shavuot, Tisha bAv
Celebrating the Jewish Year, Jewish Publication Society, 2009, pap, 295pp, € 26.50, 9780827608504
winkelwagen
   
Steinberg, P., ed. by Greenstein Potter, J.
Celebrating the Jewish Year: The Winter Holidays. Hanukkah, Tu bShevat, Purim
Celebrating the Jewish Year, Jewish Publication Society, 2009, pap, 257pp, € 26.50, 9780827608498
winkelwagen
Wertheimer, J.(ed)
The American Synagogue. A Sanctuary Transformed
first publ. 1987

Adapting to the shifting characteristics of the American Jewish population and the larger society of the United States, the synagogue has consistently served as American Jewry's vital forum for the exploration of the evolving ideological and social concerns of American Jews. From the Americanization of an immigrant congregation in Seattle to the growth of a synagogue center in Brooklyn, and from the agitation for religious reform in early nineteenth-century Charlestown to the introduction of American folk music in a Houston temple, the cases studied in this volume attest to the prominent role of the synagogue in shaping, as well as adapting to, social, cultural, and ideological trends. The book begins with an overview of the historical transformation and denominational differentiation of American synagogues. The essays in the second section offer in-depth analyses of the critical challenges to and changes in synagogue life through innovative studies of representative congregations. The problems of geographic relocation, the conflict between ethnic preservation and acculturation, the development of education in the synagogue, and the changing role of women in the congregation are all examined.

Cambridge UP, 2003, pap, 433 pp, € 49.00, 9780521534543
winkelwagen