B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

8 Judaica Nederlands Jodendom

Drie decennia CIDI: Een joodse stem die gehoord wordt
Aspect, 2006, pap, 111 pp, € 12.95, 9789059114630
winkelwagen
Loeach 5773, Joodse agenda 2012-2013
NIK, 5773 / 2012, geb, 280 + 48 pp, € 11.00, 5773
winkelwagen
Brasz, C.
In de Tenten van Jaakov. Impressies van 75 jaar Progressief Jodendom in Nederland 1931-2006
Stichting Sja’ar, 2006, geb, 352 pp, € 26.20, 9789076935249
winkelwagen
Brilleman, rabbijn Jehoeda
Minhagee Amsterdam. Joodse religieuze gebruiken in de loop der eeuwen
Joodse religieuze gebruiken in Amsterdam in de loop der eeuwen. Nederlandse vertaling, commentaar en bijlagen door rabbijn mr. drs. R. Evers.

De basis voor dit werk wordt gevormd door de 'regelementen van de ceremoniele orde voor de synagogen der Nederlands-Israelietische Hoofdsynagoge te Amsterdam' uit de jaren 1716, 1814 an 1901.
Ook de gebruiken die door de heer A. Vedder zl. in de jaren 1985-1986 zijn opgetekend, en commentaren hierop van derden, a;smede citaten uit de voor-oorlogse geschiedenis behoren tot deze basis.

NIS, 2007, geb, 332 pp, € 24.50, 9789074498036
winkelwagen
Davidson, Mia
Onder tafel
Bas en Esther, een maatschappelijk betrokken echtpaar met drie eigen kinderen, besluiten uit huis geplaatste kinderen voor kortdurende periodes op te vangen. De plaatsing van de eerste kinderen verloopt goed. Dat is niet meer het geval als het weerbarstige meisje Batja in het gezin komt. Zij reageert vreemd. Batja huist bij voorkeur onder tafels en het is geen spelletje. Esther is degene die door Batja's gedrag uit balans raakt. Dat Batja zich verstopt, activeert herinneringen aan een oorlogstrauma in haar familie.
Toen mijn vriendinnetje Lucie vertrokken was, zei opa:
'Haar ouders waren fout in de oorlog. Je weet toch, Nederlanders die met de vijand heulden.'
'Maar daar kan Lucie toch niets aan doen?'
'Nee', zei opa, 'maar je moet het toch weten'.

Het gedrag van Esther zal alle huisgenoten beinvloeden en neemt dramatische vormen aan. De raderen van de geoliede gezinsmachine haperen.

Ik heb je toch geleerd om keuzes te maken, hoort ze opa's stem krachtig en nadrukkelijk.
Daar gaat het om, kind, keuzes maken in je leven.

Mia Davidson-Henselijn (1939) werkte jarenlang bij Joods Maatschappelijk Werk als gespecialiseerd maatschappelijk werker. Tot op heden is zij verbonden aan verschillende educatieve organisaties. Naast vakmatig schrijven, houdt zij zich ook bezig met poezie. Zij debuteerde in 2011 met de dichtbundel Eigen vel, waarin Mia zich door middel van haar woorden verzet tegen de absurditeit van een wereld waarin zij haar bestaansrecht voortdurend lijkt te moeten bevechten.

Amphora Books, 2015, pap, 139 pp, € 17.50, 9789064460890
winkelwagen
Ditzhuizen, J. van
A Shtetl under the Sun. The Ashkenazic Community of Curacao
In the 1920s, many Jews fled poverty and anti-Semitism in Eastern Europe. They had their sights set on America, but immigration quota restrictions made entry into the US more difficult. Starting in 1926, Ashkenazic Jews began to arrive on the island of Curacao. Most of them came from regions which lay within the borders of Poland and Romania at that time. Initially, their Sephardic fellow Jews did not exactly welcome them with open arms. Nonetheless, within fifteen years they managed to build a strong economic position for themselves on the island. The years following the Second World War, in particular, were the best of times for the Ashkenazic community on Curacao. By then they owned the majority of stores in Punda and had established very close ties with one another. In many respects, the tropical island of Curacao resembled a small shtetl: an Eastern European city whose population was predominantly and sometimes exclusively Jewish. Over the years, many Ashkenazic Jews left Curacao. Today only a little more than a hundred Ashkenazim are left on the island. But all of them remember the shtetl atmosphere during the second half of the 20th century, which Jeannette van Ditzhuijzen has chronicled in these pages. This is an English translation of "Een sjtetl in de tropen".
KIT, 2011, geb, 248 pp, € 29.50, 9789460221576
winkelwagen
Evers-Emden, Bloeme
Als een pluisje in de wind
'Als een pluisje in de wind' is de soms onthutsende en dan weer ontroerende autobiografie van Bloeme Evers-Emden. Geboren in 1926 groeide ze op in, wat leek, de beschermde omgeving van een socialistisch Joods Amsterdams diamantslijpersgezin. In de oorlog verliest ze vrijwel haar gehele familie. Ze wordt zelf ook opgepakt maar weet uit de Hollandsche Schouwburg te ontsnappen en duikt onder. Ze wordt in 1944 verraden. Bloeme belandt in Auschwitz en wordt geselecteerd voor een werkkamp. In mei 1945 zijn het de Russen die haar bevrijden. Terug in Amsterdam slaagt ze erin een nieuw bestaan op te bouwen. Met Hans Evers sticht ze een gezin. Onder invloed van de kinderen krijgt huize Evers steeds meer orthodoxe trekken. De familie gaat kosjer eten. De oudste zoon, Raph, is sinds 1990 rabbijn. Op latere leeftijd besluit Bloeme alsnog te gaan studeren, wanneer ze promoveert is ze 63.

Als ontwikkelingspsychologe deed ze onder andere taboedoorbrekend onderzoek naar hoe onderduikkinderen op de oorlogsjaren terugkijken. In de resultaten van haar studies resoneert de pijn die ze zelf heeft geleden. Met veel zelfspot en een kien oog voor detail maakt Bloeme ons deelgenoot van haar unieke leven. Op meeslepende wijze vertelt ze over de onderduik, de kampen, maar ook over haar eerste reis naar de jonge staat Israel en over haar geheime 'Mossad-missie' uit 1982 naar de Sovjet-Unie, waar ze contact legt met Joodse families die niet mogen uitreizen. Hoe kan een mens na al het leed dat haar door de nazi's is aangedaan, zo zachtmoedig, sterk en positief in het leven staan? Dat is het mysterie Bloeme Evers-Emden, een klein wonder dat dit boek zo onvergetelijk maakt.

Uitgeverij Van Praag, 2012, pap, 248 pp, € 19.95, 9789049026103
winkelwagen
Freed, Leonard, Bernadette van Woerkum
De oorlog voorbij: Joods Amsterdam in de jaren vijftig
Magnum-fotograaf Leonard Freed (1929-2006) woonde aan het begin van zijn carriere vele jaren in Amsterdam, van 1957 tot 1970. Als Amerikaanse jood en zoon van Russisch-joodse immigranten voelde hij zich thuis in deze liberale stad met een lange traditie van tolerantie jegens joden.

Freed was gefascineerd door het opmerkelijke naoorlogse herstel van het joodse leven in Amsterdam, waar slechts 20.000 van 80.000 joden de Sjoa hadden overleefd, en koos dit als het thema van zijn eerste grote fotoreportage als professioneel fotograaf. Hij maakte eind jaren vijftig een veelzijdig en indringend portret van de Amsterdamse joodse gemeenschap, die onvoorstelbare verschrikkingen had doorstaan, maar waar men nu probeerde te vergeten en met grote veerkracht en vitaliteit werkte aan de opbouw van een nieuw bestaan. Met zijn foto's wist Freed op treffende wijze de sfeer van optimisme binnen de joodse gemeenschap vast te leggen; ze getuigen van de moed en wilskracht van degenen die de oorlog overleefden. Tegenwoordig weten we dat oorlogstrauma's niet onderdrukt kunnen worden, maar toen leek het de enige manier om door te gaan met leven. De verborgen pijn werd nooit minder, maar kwam pas vele jaren later naar buiten. Met het verstrijken van de tijd hebben Freeds foto's daarom een diepere betekenis gekregen en een uitzonderlijke waarde als historisch tijdsdocument.

In 1958 werd een kleine selectie van Freeds omvangrijke fotoserie gepubliceerd in zijn eerste fotoboek Joden van Amsterdam, uitgegeven door De Bezige Bij. In 2013 vond het Joods Historisch Museum in Amsterdam de gehele serie terug in het archief van de fotograaf, dat wordt beheerd door zijn weduwe Brigitte Freed. Het museum kocht 80 vintage drukken en 150 nieuwe afdrukken, waarvan een groot deel nooit eerder is gepubliceerd.

Dit boek bevat ruim 150 foto's en een inleiding van Bernadette van Woerkom, conservator fotografie van het museum.

Leonard Freed, geboren in Brooklyn, New York, begon in 1953 met fotograferen terwijl hij rondreisde door Europa. Hij fotografeerde bij uitstek gewone mensen in hun dagelijkse leven en voelde zich sterk verwant met onderdrukten en buitenstaanders. Hij maakte vele diepgravende reportages over maatschappelijke kwesties, onder andere over de strijd van zwarte Amerikanen voor burgerrechten. In 1972 werd hij toegelaten tot het beroemde fotocollectief Magnum Photos. Zijn sterke belangstelling voor het joodse leven wereldwijd loopt als een rode draad door zijn carriere.

Schilt Publishing B.V., 2015, geb, € 35.00, 9789053308585
winkelwagen
Fuks-Mansfeld, R. (red.)
Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch woordenboek
Uniek, rijk geillustreerd standaardwerk met ruim 500 biografieen van joden in Nederland in de twintigste eeuw. De hoofdpersonen in Joden in Nederland in de Twintigste Eeuw hebben een bijzondere rol gespeeld in de Nederlandse en de Nederlands-joodse gemeenschap, tijdens belangrijke perioden het voortouw genomen of zich op cultureel-maatschappelijk gebied onderscheiden. Na dramatische veranderingen in de twintigste eeuw - de Tweede Wereldoorlog maar ook de voortgaande emancipatie en herdefinitie van de joodse identiteit - werd een verrassende veerkracht tentoongespreid
Het Spectrum, 2007, geb, 380 pp, € 37.50, 9789027451958
winkelwagen
Gans, E.
Jaap en Ischa Meijer: Een joodse geschiedenis 1912-1956
Bert Bakker, 2007, geb, 708 pp., € 25.00, 9789035130388
winkelwagen
Gerstenfeld, M.
Het verval, joden in een stuurloos Nederland
Uitgeverij Van Praag, 2010, pap, 287 pp, € 19.95, 9789049024062
winkelwagen
Groen, Geert
Joden op de pol 1820-1890
In 1818 begon Johannes van den Bosch met de Maatschappij van Weldadigheid en een eerste kolonie in Frederiksoord, in 1820 gevolgd door kolonie Willemsoord. De joodse kolonisten hadden in die kolonie op De Pol een levendige gemeenschap in de jodenhoek.
Tussen 1838 en 1876 waren synagoge met schoollokaal, begraafplaats en badhuis in gebruik. Op het hoogtepunt rond 1845 woonden er 160 mensen uit 21 gezinnen onder rabbi Nehemia Jacobson. Er was veel verloop door ontslag, verhuizing en desertie onder de arme joodse kolonisten.
In 1862 werd de rabbi opgevolgd door Meijer Wolff, steeds meer gezinnen vertrokken en in 1885 werd de Israelitische gemeente te Willemsoord formeel opgeheven.
Naast De Pol wordt ook een korte historische beschrijving gegeven van de joodse gemeenten van Steenwijk, Blokzijl, Noordwolde en Zwolle. Tevens komt de joodse besturing van Overijssel in de 19e eeuw aan bod.
Er hebben ruim 500 mensen in de jodenhoek op De Pol gewoond, hun familienamen staan in het boek vermeld. Wat overblijft is een begraafplaats met gedenksteen uit 1937, een herinnering aan een boeiende geschiedenis.
Mijnbestseller B.V., 2012, pap, 191 pp, € 14.95, 9789461931788
winkelwagen
Hagoort, Lydia
Het Beth Haim in Ouderkerk Aan de Amstel. De begraafplaats van de Portugese Joden in Amsterdam 1614-1945
Rond 1600 vestigden de verschillende Portugees-Joodse kooplieden zich in de migrantenstad Amsterdam. Al snel ging de groeiende sefardische gemeente op zoek naar een plek om haar doden te begraven. Na enkele mislukte pogingen kon in 1614 een stuk grond worden gekocht in Ouderkerk aan de Amstel, op twee uur gaans van Amsterdam. Op basis van zeer uitgebreid archiefonderzoek beschrijft Lydia Hagoort de geschiedenis van het Beth Haim: de stichting van de begraafplaats, de landaankopen, de vele ceremonien rond sterven en begraven, de zorg voor de uit Portugal meegenomen slaven, de begrafeniswet van 1869, de maatregelen die tijdens epidemieen werden genomen en nog veel meer. Bekende sefardische Amsterdammers als Samuel Sarphati en Salomon Rodrigues de Miranda worden van een onbekende kant belicht. Tenslotte worden nieuwe en schrijnende feiten gepubliceerd over het lot van de Portugees-Joodse gemeenschap in de Tweede Wereldoorlog.
Verloren, 2005, pap, 425 pp, € 39.00, 9789065508614
winkelwagen
   
Heyl, B.
Tsedaka en gemiloet chassadiem. De intramurale gezondheidszorg in joods Nederland 1750-1943
Erasmus Publishing, 1995, pap, 80 pp, € 13.50, 9789052350806
winkelwagen
Hirsch, Lija
Vijver vol stenen
Gedichten, overdenkingen, herinneringen

Een vijver zie ik, diep en donker.
Vol stenen: allerlei soorten.
Voor water, voor leven is weinig ruimte.

Iedere steen is als een gebeurtenis, een herinnering, een schrik, verdriet.
Soms een felle straal zonlicht tot op de bodem.

Vol is de vijver, met al die stenen, tot aan de rand.

Weet je, wat ik zal doen?
Ik ga die stenen eruit halen, een voor een.
Iedere steen in mijn handen houden en bekijken.
Ik zal me zijn verhaal herinneren.

Ja, weet je, wat ik doe?
Ik ga je het verhaal vertellen van iedere steen.
Dan zal ik me lichter voelen.
In de vijver komt opnieuw ruimte voor leven en voor licht.

Zie ook de website van Lija Hirsch

Amphora Books, 2015, pap, 48 pp, € 9.95, 9789064460883
winkelwagen
Jonge, F. de (red)
Joodse Elfstedenroute: een toeristische tocht langs joods cultureel erfgoed in Noord-Holland - Engels Nederlands
UITVERKOCHT
Walburg Press, 2002, pap, 80 pp, € 12.95, 9789057301759
winkelwagen
Just, R. M.
Rav Just aan het woord. Artikelen en toespraken van opperrabbijn Just. Wizjnitz 1908-2010 Amsterdam
Wat is joodse identiteit? Wat is vrijheid? Welke richtlijnen geeft de halacha (Joodse wet) bij het oplossen van bepaalde problemen? Hoe belangrijk is traditie? Actuele Joodse vraagstukken waarmee Rav Mayer Just, die bijna een halve eeuw (1963-2010) Rabbijn was in Nederland, werd geconfronteerd. Rav Just werd in 1908 geboren en groeide op in een chassidisch milieu in het toenmalige Hongarije. Hij ontwikkelde zich onder invloed van belangrijke vooroorlogse, Joodse geleerden in Oost-, Centraal- en West-Europa, tot een vooraanstaand Rabbijn. Rav Mayer Just beschikte over een grote Joodse kennis, wijsheid en gezag en gold ook internationaal als autoriteit op het gebied van Joodse wetsvragen. Dit boek bevat een selectie van zijn artikelen en toespraken waarin zijn ruimdenkende persoonlijkheid, gevoel voor nuancering en scherpe analyses tot uitdrukking komen.
Amphora Books, 2011, pap, 187 pp, € 22.50, 9789491010040
winkelwagen
Lijn, Joost van
Utrecht en de Joden. Een wandeling door de eeuwen
Deze brochure beschrijft een wandelroute waarin de verhouding tussen Utrecht en de joden - soms inwoners, soms 'outsiders'- centraal staat. De moeizame houding van Utrecht tegeover de joden gaat al terug tot de middeleeuwen. In Utrecht duurde het tot 1789 voor joodse inwoners mondjesmaat werden toegelaten en een centrale positie in de lokale Utrechtse cultuur hebben de joden nooit gehad.
Dit boekje en de wandeling gaat zowel over Utrecht en haar politiek ten aanzien van joodse inwoners, als over de joden zelf en de context waarin zij (met meer of minder succes) in Utrecht hun heil zochten.
De lengte van de wandeling is 5 km, maar men kan kiezen voor een verkorte route van ca 3,5 km - de route is ingesloten.
Centre for the Humanities, Universiteit Utrecht, 2015, pap, 31 pp, € 5.00, 9789082381900
winkelwagen
   
Meijer, D. , B./ Tillema
Twee vlaggen op tafel. Geschiedenis van het genootschap Nederland-Israel
Genootschap Nederland-Israel, 2008, pap, 96 pp, € 14.75, 9789090228652
winkelwagen
Meijer, Mirjam
Hannah heet ik, Hannah Cohen
Hannah heet ik - Hannah Cohen is een verhaal over twee gezinnen, een joods, een niet-joods, die met elkaar verbonden raken. Aanvankelijk, in de oorlog, alleen nog maar vluchtig. Na de oorlog worden de banden nauwer en op een bepaald moment zelfs, benauwend.

Mirjam Meijer (1946) is geboren in Amsterdam en verblijft tegenwoordig, met haar echtgenoot, in Mechelen, Belgie. Zij debuteerde in 1996 met Mijn broer Ischa, het verhaal van een Joods gezin. Mirjam Meijer vertelt hierin openhartig over de problematische relatie tussen Ischa, zijn vader Jaap Meijer - de controversiele historicus, en zijn moeder Liesje Voet.

Amphora Books, 2013, pap, 81 pp, € 15.00, 9789064460791
winkelwagen
Meijer, Mirjam
Mijn broer Ischa
Heruitgave
Mirjam Meijer (1946) is de zus van journalist Ischa Meijer. Zij is geboren in Amsterdam en woont tegenwoordig met haar echtgenoot in Mechelen, Belgie. In 1996 debuteerde zij met haar boekje Mijn Broer Ischa. Deze huidige volledig herziene editie is verzorgd door uitgeverij Amphora Books (Amsterdam). Mirjam vertelt hierin openhartig over de problematische relatie tussen haar ouders, Jaap Meijer en Liesje Voet, en hun drie kinderen, Ischa, Mirjam en Job. In 2013 verscheen van Mirjam Meijer ook bij uitgeverij Amphora Books, de novelle Hannah heet ik, Hannah Cohen. Dit verhaal gaat over twee gezinnen, een joods, een niet-joods, en over hoe de verschillende gezinsleden met elkaar verweven raken.
Amphora Books, 2014, pap, 60 pp, € 15.00, 9789064460869
winkelwagen
   
Micheels, P.
Israel J. Olman 1883-1968,. Componist en koordirigent
Miniaturenreeks 51, Bekking en Blitz, 2011, geb, 136 pp, € 9.90, 9789061093473
winkelwagen
Micheels, Pauline
De waarheidszoekster - Henriette Boas, een leven voor de Joodse zaak
'Henriette Boas, Badhoevedorp'. Bijna elke dag schreef ze wel een of meer ingezonden brieven. Ze was de externe waakhond van om het even welke redactie: geen onjuistheid of overhaaste conclusie ontging haar scherpe lezersblik. Maar Henriette Boas (1911-2001) was meer dan een brievenschrijfster. Ze zette zich haar leven lang in voor zaken die met haar Joodse achtergrond te maken hadden en speelde een belangrijke rol in de affaires rond Friedrich Weinreb en de oorlogsmisdadiger Pieter Menten. Pauline Micheels schreef de biografie van deze weerbarstige eenling, wier brieven nog altijd door vele krantenlezers worden gemist.
Boom, 2016, pap, 288 pp, € 22.50, 9789461056993
winkelwagen
Mock-Degen, M.E.
The Dynamics of Becoming Orthodox. Dutch Jewish women returning to Judaism and how their mothers felt about it
The return to Judaism or the teshuvah experience emerged in the mid 1960s when young American Jews became involved in a spiritual search that eventually led them to discover and embrace Orthodox Judaism. It signalled the start of what would become a widespread phenomenon. Within a relatively short period, thousands of Jews in the United States, Israel, Britain, France, the Soviet Union, South Africa, the Netherlands and other countries committed themselves to Orthodox Judaism and became observant. A Jew who returns to Orthodox Judaism is known as a ba’al teshuvah; for a women the term is ba’alat teshuvah (plural forms: ba’alei and ba’a lot teshuvah respectively).

This study of ba’alat teshuvah in the Netherlands is a qualitative and exploratory investigation on how Dutch returnee woman and their mothers experienced, perceived and interpreted the return to Orthodox Judaism. In short: How do these returnees and their mothers feel about the religious intensification? In this context the research also pays attention to the ways in which the Dutch returnees became involved with Orthodox Judaism, how they found their religious niche and whether their becoming Orthodox impacted on intergenerational and multigenerational relationships.

Amphora Books, 2010, pap, 313pp, € 37.50, 9789064460661
winkelwagen
Palache, Ronit
Ontroerende onzin. De joodse indentiteit in het Nederland van nu
Voor de meeste Nederlandse joden in dit boek speelt God een kleine rol. Toch zijn ze allemaal joods. Wat dat dan is? Erbij horen, herkenning voelen, samenklitten, strijd leveren, het delen van een zwaar verleden, maar ook de humor, het intellectualisme en de verbondenheid met Israel.

Het Nederlandse jodendom wordt ook getypeerd door verscheurdheid tussen vroom en vrij, ruzietjes, regeltjes, discussies over wie er wel joods is en wie niet, angst, wantrouwen en antisemitisme. Een onverdeeld positieve aangelegenheid is het jodendom voor vrijwel niemand in dit boek. Toch voelt iedereen zich joods, is vluchten voor dat gegeven slechts bij hoge uitzondering mogelijk.

Wat bindt de joden in Nederland? Wie zijn zij en welke toekomst hebben ze? Ontroerende onzin is een bundeling van individuen die samen een collectief vormen. Ronit Palache laat de complexiteit van het jodendom zien aan de hand van ruim honderd Nederlandse joden van drie generaties. Een belangrijk historisch portret van een cultuur, een geloof, een levenswijze.

Ronit Palache (1984) is journalist en werkt als hoofd publiciteit en rechtenmanager bij de literaire uitgeverij Prometheus. Samen met Volkskrant-journaliste Corine Koole interviewt ze maandelijks onbekende Nederlanders voor het programma Onbekend bemind in de Rode Hoed in Amsterdam, waar Het Parool een vaste serie van gemaakt heeft. Palache schrijft wekelijks in het Nieuw Israelitisch Weekblad en werkte voorheen voor weekblad Elsevier en het radioprogramma Simek 's nachts.

Prometheus, 2016, pap, 312 pp, € 19.95, 9789044631555
winkelwagen
Polak, H.M., B. Wallet & P. van Trigt
Sjehechejanoe - Die ons heeft laten leven. Geschiedenis van de Joodse Gemeente Amsterdam [NIHS] van 1945 tot 2010
Nedl. Isr. Hoofd Synagoge Amsterdam ( NIHS), 2011, geb, 226 pp, € 26.95, 9789081565011
winkelwagen
Schrijver, Emile
18 highlights from Ets Haim. The oldest Jewish library in the world
Engelstalig

A little over a hundred years after the Jews were expelled from Spain and Portugal at the end of the fifteenth century, groups of their descendants and those of the conversos who had remained found their way to Amsterdam. Here educational programmes were developed to help them return to Judaism. In 1616, a school was established called Talmud Torah ('Torah Study'), along with a library, Ets Haim ('Tree of Life'). It has existed ever since and is now the oldest active Jewish library in the world.

In 1889, Ets Haim expanded significantly with the addition of the private collection of resident librarian David Montezinos (1866-1916). Today Ets Haim - Livraria Montezinos has over 25.000 printed volumes and a unique collection of almost 600 manuscripts (accessible at www.etshaimmanuscripts.nl). This richly illustrated volume highlights eighteen extraordinary items from this unique collection.

Iets meer dan honderd jaar nadat de joden aan het eind van de 15de eeuw uit Spanje en Portugal werden verdreven, vonden groepen van diens nakomelingen en van de achtergebleven conversos hun weg naar Amsterdam. Hier werden educatieve programma's ontwikkeld om hen te helpen terug te keren naar het jodendom. In 1616 werd hiervoor de school Talmud Tora (Tora-studie) en de bibliotheek Ets Haim (Levensboom) opgericht. De bibliotheek bevindt zich sinds 1675 op de huidige locatie in het prachtige complex van de Portugees-Israelitische Synagoge te Amsterdam en is daarmee de oudste nog functionerende bibliotheek ter wereld.

In 1889 werd de bibliotheek aanzienlijk uitgebreid met de prive-collectie van de bibliothecaris David Montezinos (1866-1916). De bibliotheek, die uit circa 600 handschriften en 25.000 gedrukte werken bestaat, bezit een grote en rijke collectie op het gebied van het 17de- en 18de-eeuwse jodendom en is hiermee al bijna 400 jaar een wezenlijk onderdeel van het culturele erfgoed van Amsterdam. Ets Haim - Livraria Montezinos herbergt veel unieke, zeldzame en bijzondere boeken en documenten. Als bronnen voor onze kennis van geschiedenis en cultuur zijn ze van onschatbare waarde. Vaak springt de bijzondere schoonheid in het oog, maar soms moet men langere tijd met aandacht naar een werk kijken totdat het zijn geheimen begint prijs te geven.

Dit boek bevat 18 hoogtepunten uit collectie van Ets Haim. Deze objecten laten op bijzondere wijze zien hoe divers de collecties zijn samengesteld en geven een indruk van de brede belangstelling die het onderwijsinstituut Ets Haim karakteriseert.

Walburg Pers, 2016, pap, 95 pp, € 29.50, 9789462491649
winkelwagen
Seroussi, Edwin
Diversity within Unity. Some Historial Aspects of Dutch Synagogue Music
Edwin Seroussi offers a general outline of synagogue music in the Netherlands, describing several aspects of the uniquely Dutch synagogue musical traditions, while at the same time pointing out the characteristics it shares with the traditions of other Jewish centers. The essay questions some established paradigms in this field of research, such as the sharp distinction between Sephardic and Ahkenazi traditions and the emphasis on the unique character of Dutch synagogue music, concluding that the music of the Dutch synagogues reflects the history of the Jews in the Netherlands and their relationship to the culture surrounding them.
Menasseh ben Israel Instituut Studies 1 / Leeser Rosenthal / Juda Palache-lezing 2008, JHM / UvA, 2008, pap, 40 pp, € 10.00, 9789080657045
winkelwagen
   
Solinge, H. van, C. van Praag
De Joden in Nederland anno 2009. Continiuteit en verandering
AMB, 2010, pap, 196 pp, € 23.50, 9789079700264
winkelwagen
   
Spanjaard, M. & P. Denekamp
Verweven met Twente. De joodse fabrikantenfamilie Spanjaard (1800-2000)
Walburg Pers, 2011, pap, 256p, € 29.50, 9789057307348
winkelwagen
Stoutenbeek, Jan, Paul Vigeveno
Gids van joods erfgoed in Nederland
Een voortreffelijk leesbare geschiedenis van de joden in Nederland met een diepgang die de verwachtingen van het woord Gids ver overstijgt. - Emile Schrijver, Algemeen directeur Joods Historisch Museum en Joods Cultureel Kwartier

Per streek en plaats beschrijven de auteurs de vele gebouwen, monumenten, plekken en objecten die te maken hebben met de joodse cultuur, religie en geschiedenis. Dit varieert van een kleine dorpssjoel en een vergeten begraafplaats tot het Spinozahuis in Voorburg en de resten van het imperium van textielbaron Menko in Enschede. Met aandacht voor regionale verschillen en details, op basis van veel en gedegen onderzoek, worden de geschiedenis en de huidige joodse gemeenschappen uitvoerig beschreven. Het boek is rijk geillustreerd met historische afbeeldingen, foto's en stadsplattegronden. Een onmisbaar naslagwerk en een uitvoerige gids.

Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno publiceren al ruim dertig jaar over de joodse wereld in Nederland. Het boek Joods Amsterdam beleeft inmiddels zijn zesde editie en is ook uitgegeven in het Engels en Duits. In de jaren tachtig verscheen van hun hand Joods Nederland, dat enthousiast werd ontvangen.

Bas Lubberhuizen, 2016, pap, 400 pp, € 39.99, 9789059374508
winkelwagen
Veen, Anneke van
Fotostudio Merkelbach
NB - ieder boek heeft zijn eigen unieke foto op de omslag

Van de ontelbare portretstudio's die Nederland geteld heeft, is zelden of nooit werk bewaard gebleven. Het archief van Fotostudio Merkelbach vormt hierop een positieve uitzondering: tienduizenden glasnegatieven zijn de stille getuigen van meer dan een halve eeuw geschiedenis.

In 1913 opent Jacob Merkelbach een luxe portretatelier boven het modepaleis Hirsch & Cie aan het Leidseplein in Amsterdam, een toplocatie voor een ambitieuze fotograaf. Uit heel Nederland en ook van overzee komen de klanten: grote en kleine sterren uit de wereld van kunst en cultuur, prominenten uit de politiek en wetenschap, opdrachtgevers uit de wereld van mode en reclame. In de Cinetone Studio's in Duivendrecht worden stills en setfoto's gemaakt voor talloze Nederlandse speelfilms. Samen met de tienduizenden familieportretten vormen deze foto's een staalkaart van het sociaal-culturele leven in Nederland van de vorige eeuw.

Dit boek toont met ruim 1000 foto's voor het eerst een rijke keuze uit deze unieke verzameling en vertelt het verhaal van de legendarische fotostudio en van de drie fotografen Jacob Merkelbach, Mies Merkelbach en Bobby Rosenboom. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de mode-, dans-, theater- en filmfotografie van Merkelbach.

Uitgeverij Komma, 2013, geb, 304 pp, € 44.50, 9789491525131
winkelwagen
Wertheim, D., J. Frishman, I. de Haan, J. Cahen (eds)
Borders and boundaries in and around Dutch Jewish History
De artikelen in deze bundel belichten de veelzijdige betekenis van 'grenzen' voor de joodse geschiedenis binnen en rondom Nederland. De auteurs schetsen met hun bijdragen een beeld dat ingaat tegen de klassieke notie dat joodse gemeenschappen te definieren zijn langs de grenzen van getto's, natiestaten, religie, of vanuit een vaste etnische identiteit. In plaats daarvan tonen zij vanuit een anti-essentialistisch perspectief hoezeer wisselende omstandigheden - geografisch, politiek - nationaal en ideologisch van invloed zijn op de constructie en veranderlijkheid van collectieve joodse identiteit.

Of het nu ging om de invloed van Duitse joden op de vorming van een liberaal jodendom in Nederland, de Portugese identiteit van de joden van Salonika of de Antwerpse diamantslijpers die naar Israel emigreerden, telkens blijkt dat grenzen in de joodse geschiedenis zowel bepalend, als veranderlijk zijn.

David Wertheim is directeur van het Menasseh ben Israel Instituut in Amsterdam. Het instituut is een onafhankelijk Nederlands onderzoeksinstituut voor Joodse Studies, dat gedragen wordt door het Joods Historisch Museum en de Universiteit van Amsterdam.

Aksant, 2011, pap, 208 pp, € 29.95, 9789052603872
winkelwagen
Woerkom, B. van
Boris Kowadlo. Fotograaf tussen herinnering en toekomst
De Nederlands-Poolse fotograaf Boris Kowadlo (1911-1959) legde in de jaren veertig en vijftig een uniek beeldarchief aan van het joodse leven in Nederland en Israel, waarin herinnering en herleving de centrale thema's zijn. Hij maakte indrukwekkende foto's van de vervallen en verlaten Amsterdamse Jodenbuurt, en volgde tegelijk als fotojournalist de opbouw van de Nederlands-joodse gemeenschap na 1945.
Waanders, 2010, pap, 144p, € 19.95, 9789040077470
winkelwagen