B o e k h a n d e l 

K i r c h n e r

Leliegracht 32
1015 DG Amsterdam
tel.020-6244449
fax.020-6247488

Nieuwste Titels
Categorien
Nieuwsbrieven

Aanmelding Nieuwsbrief 

12 april De Nieuwe Liefde:

Socrates Wisselbeker - de genomineerden

Op 13 april, tijdens de Nacht van de Filosofie, wordt de Socrates Wisselbeker uitgereikt, de prijs voor het meest prikkelende filosofische boek van het afgelopen jaar.

Aan de vooravond van de prijsuitreiking een uitgebreid gesprek met de vijf genomineerden. Presentatie: Maarten Meester.

Wij zijn aanwezig met de boeken, en u kunt ze alvast bestellen. Laat u ons weten of we ze voor u moeten meenemen, versturen of reserveren in de winkel?

( terug naar de Nieuwe Liefde)

De genomineerden:

Theo de Boer & Peter Henk Steenhuis

Denken over dichten. Hartstocht en rede komen in contact

In Denken over dichten gaan Peter Henk Steenhuis en Theo de Boer, de man die poezie en filosofie als geen ander kan verbinden, op zoek naar de onvermoede dimensies van de poezie. Zij nemen je als lezer mee in een wereld waarin het onzegbare onder woorden wordt gebracht. Het resultaat is een rijk geillustreerd lees- en kijkboek waarin het werk van uiteenlopende dichters toegankelijk wordt gemaakt: van Baudelaire tot Kouwenaar, van Kopland tot Antjie Krog.

Lemniscaat, 2011, geb, 261 pp, euro 34.50, 9789047703556, bestel

Johan Braeckman & Maarten Boudry

De ongelovige Thomas heeft een punt, een handleiding voor kritisch denken

De apostel Thomas geloofde niet dat Jezus uit de dood was opgestaan. Hij eiste bewijzen. Christus nam het hem kwalijk: 'Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven.' Maar Thomas had een punt. Buitengewone beweringen vragen om buitengewone bewijzen. Niemand is immuun voor pseudowetenschap, bijgeloof en irrationeel denken. We leggen makkelijk valse verbanden, maken verkeerde statistische inschattingen, zijn kwetsbaar voor drogredenen en vertrouwen te veel op onze waarneming en ons geheugen. Ook intelligente mensen ontsnappen hier niet aan. Zij zijn bovendien meer bedreven in het verdedigen en rationaliseren van aantoonbaar foute overtuigingen.

In De ongelovige Thomas heeft een punt bespreken de auteurs historische en actuele denkbeelden die hun wortels vinden in drogredenen, foutieve intuities en cognitieve valkuilen. Naast klassieke pseudowetenschappen, zoals parapsychologie, homeopathie, creationisme en psychoanalyse, passeren andere opvattingen de revue, zoals het geloof in het monster van Loch Ness, complottheorieen, telepathie, de lijkwade van Turijn, klopgeesten en mirakels.

Braeckman en Boudry verduidelijken de verschillen tussen wetenschap en pseudowetenschap, tussen kritisch en onkritisch denken, en tussen zin en onzin. Iedereen die de kwaliteit van zijn denken wil bevorderen, heeft baat bij dit boek.

Linkeroever, 2011, pap, 288 pp, euro 22.50, 9789089241887, bestel

Alicja Gescinska

De verovering van de vrijheid. Van luie mensen, de dingen die voorbij gaan

Alicja Gescinska heeft aan den lijve ervaren wat gebrek aan vrijheid is. Ooit woonde zij met haar ouders en zussen in een studio van vier bij vier in communistisch Polen. Vlak voor de Val van de Muur vluchtte het gezin naar BelgiŽ; Alicja was toen zeven jaar oud. Als tiener kon zij moeilijk aarden in het Westen, waar de toegenomen vrijheid niet meteen een garantie bleek voor een beter bestaan maar meer een ander woord voor luiheid, gemakzucht, consumentisme. Pas met de ontdekking van wijsbegeerte en literatuur vond zij naar eigen zeggen de ware, positieve zin van de vrijheid - zij realiseerde zich dat je als mens slechts vrij bent wanneer je liefdevol en betrokken in het leven staat. 

Dat is de eigenlijke drijfveer achter haar pleidooi tegen de luiheid en morele onverschilligheid die zij kenmerkend vindt voor de moderne tijden. Deze neigingen zijn ook haar niet vreemd. Haar pleidooi is dus evengoed een innerlijke polemiek. Deze jonge filosofe laat ons inzien - of we nu liberaal zijn of katholiek, socialist of conservatief - dat vrijheid verre van vrijblijvend is. Zij moet veroverd worden.

Lemniscaat, 2011, pap, 220 pp, euro 19.50, 9789047703549, bestel

Coen Simon

En toen wisten we alles. Een pleidooi voor oppervlakkigheid

Komt er een dag waarop we de waarheid vinden? Komt er een dag waarop we alles weten, ongeluk en misverstand tot het verleden behoren, dieren rechten hebben en het brein is ontraadseld? Natuurlijk niet. Toch hebben we de stille hoop dat de waarheid ons op een dag komt redden. Dit idee is zo aantrekkelijk, dat we vergeten dat waarheid mensenwerk is - even oppervlakkig als het leven zelf. Hoe diep onze inzichten ook zijn, ze zijn alleen wat waard in onze alledaagse ervaring, daar waar we elkaar treffen, waar we het oneens zijn, kennis nog niet hebben of al weer verloren zijn. En waar het ons voortdurend aan tijd ontbreekt.

Klik hier voor een uitgebreider overzicht van de boeken van Coen Simon

Ambo, 2011, pap, 176 pp, euro 18.95, 9789026323546, bestel

Jan Verplaetse

Zonder vrije wil, een filosofische essay over verantwoordelijkheid

Breinwetenschappers zijn het er stilaan over eens dat de vrije wil niet bestaat. Onze bewuste beslissingen zijn de uitkomst van onbewuste processen waarover we geen ultieme controle hebben. De idee dat een bewust 'ik' aan de knoppen zit, is een illusie. Wat zijn de filosofische gevolgen van een onvrije wil? Rationeel beschouwd zijn we niet langer verantwoordelijk voor, of schuldig aan, wat we doen of denken. Verantwoordelijkheid vereist immers een vrije wil - die niet bestaat. Maar zonder schuld verliest het recht zijn klassieke grondslag en zonder blaam kun je niemand iets kwalijk nemen. We zitten met een filosofische waarheid die niet rijmt met onze alledaagse intuities en emoties.

Toch is een leven met een onvrije wil niet zonder perspectief. Op het persoonlijke vlak kan verwijtloos leven bevrijdend werken en op het maatschappelijke vlak dringt schuldloos recht nu al onze samenleving binnen. Professionals beschouwen criminelen als risicoburgers en bestuurders zoeken hun heil bij preventie die geen schuld vereist. Een leven zonder verantwoordelijkheid hoeft geen bedreiging voor de toekomst te vormen. Leven zonder schuld kan zelfs een uitdaging zijn. Met actuele voorbeelden als de ontuchtzaken in de katholieke kerk en kritiek op de prestatiemaatschappij laat Jan Verplaetse zien wat die uitdaging inhoudt.

Uitgeverij Nieuwezijds, 2011, pap, 237 pp, euro 19.95, 9789057123283, bestel