B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Aristoteles ( Ben Schomakers - vert)
Over de ziel
Grieks - Nederlands, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ben Schomakers.

Aristoteles' De ziel is zonder enige twijfel een van de diepste, oorspronkelijkste en invloedrijkste teksten uit de geschiedenis van de filosofie. Aristoteles stelt er de vraag wat de ziel is en formuleert een antwoord dat ons nog steeds te denken geeft. Wat hij in dit werk over waarnemen, verbeelding en denken zegt heeft tot in onze tijd de filosofische discussie daarover bepaald.

Dit is een vernieuwde, tweetalige, heruitgave van de onvolprezen teksteditie van dit meesterwerk, dat verplichte lectuur is voor filosofen, psychologen en ieder die nadenkt over de vraag wat een ziel is en wat een mens is - wie hij zelf is.

Aristoteles (384-322 v. Chr.) was de grootste leerling van Plato, die hem volgens een antieke anekdote 'het intellect van de school' noemde. Na Plato's dood legde Aristoteles de basis voor een eigen school en werkte met grote toewijding aan een filosofisch oeuvre dat nagenoeg het geheel van de werkelijkheid zou bestrijken. Het hier vertaalde werk Peri psuches gaat over de kapitale vraag wat de ziel nu eigenlijk is, de ziel van mensen maar ook die van dieren en zelfs die van planten. Aristoteles' antwoord is fascinerend, prikkelend en nog steeds herkenbaar omdat hij wel aanvaardt dat de ziel altijd aan een lichaam gebonden is, maar niet bereid is haar aan dat lichaam prijs te geven. Ze is een onherleidbaar beginsel dat de levenloze materie tot een organisme maakt dat gericht is op de ontwikkeling van zijn mogelijkheden en waarin elk onderdeel dankzij de ziel een functie en betekenis heeft. Het is op dit antwoord dat Aristoteles uiteindelijk zijn antropologie, zijn ethiek en zijn sociale filosofie fundeert.

Op 14 mei 2014 gaf Ben Schomakers over dit boek bij ons een lezing - wilt u de tekst nog nalezen dan vindt u die hier

Klement, 2013, geb, 520 pp, € 42.50, 9789086871209
winkelwagen
Pseudo-Dionysius de Areopagiet, Ben Schomakers
De taal van de hemel, over de engelen van Pseudo-Dionysius de Areopagiet
In de geschiedenis van de westerse theologie zijn weinig figuren met meer raadselen omgeven dan de vijfde-eeuwse schrijver die tegenwoordig als Pseudo-Dionysius bekend staat. Wie hij in werkelijkheid geweest is, deze christelijke theoloog en tegelijk neoplatoonse filosoof, die zich in zijn werken voordeed als Dionysius van de Areopaag, een eerste-eeuwse bekeerling van Paulus, is onbekend en dat zal ook wel zo blijven. Niettemin hebben zijn werken een geweldige invloed uitgeoefend op de totstandkoming van de westerse (en de oosterse) theologie en op alle mystieke tradities sinds de vroege middeleeuwen.

Dit geldt ook voor de in stilistisch en inhoudelijk opzicht verbluffende verhandeling Over de hemelse hierarchie (of Over het hemelse hierarchische beginsel) waarin Pseudo-Dionysius de aard en de geledingen van de engelen beschrijft, op een manier waaraan nadien nog maar amper getornd is. De tekst leeft voort, niet alleen in de engelenleer van onder anderen Thomas van Aquino, maar ook vanaf de vroege middeleeuwen tot en met de moderne tijd in architectuur, iconografie, literatuur (o.a. Dante, Goethe, Blake, Rilke, Brodsky) en beeldende kunst (o.a. Rembrandt, Chagall, Anselm Kiefer).

Dit boek maakt de engelen van Dionysius toegankelijk, eerst door een adembenemend essay over 'het leven van de engelen', vervolgens door een prachtige vertaling (de eerste in het Nederlands) van dat even wonderbaarlijke als invloedrijke werk Over de hemelse hierarchie. Het is een houvast voor ieder die zich afvraagt wat dat nu eigenlijk zijn: engelen, die opdringerige tussenwezens die ons mensen iets proberen duidelijk te maken dat van het allergrootste belang is. Maar wat vertellen ze precies en waar komen ze eigenlijk vandaan en hoe gaan we met de engelen om?

Klement / Pelckmans, 2012, pap, 298 pp, € 24.95, 9789086870974
winkelwagen
Pseudo - Dionysius de Areopagiet, Ben Schomakers (vert).
Pseudo-Dionysius de Areopagiet. Over mystieke theologie
Dionysius, of Pseudo-Dionysius zoals hij eigenlijk genoemd moet worden, omdat hij een naam en een identiteit heeft aangenomen die zeker niet de zijne waren, is raadselachtig en fascinerend als een taal die nog niet ontcijferd is en waarvan we weten dat er grote dingen in geschreven zijn. Dionysius doet het voorkomen alsof hij in de eerste eeuw leefde en met Paulus meereisde sinds de dag dat die op de Atheense Areopaag een redevoering bij het altaar gewijd aan de verborgen god gehouden had. Maar in feite leefde hij vermoedelijk in de vijfde eeuw rond Syrie. De neoplatoonse metafysica heeft het denken van Dionysius vorm gegeven, maar hem ook grenzen gesteld, die het hem af en toe moeilijk maakten zijn andere passie en overtuiging te verdedigen. Dionysius was namelijk ook christen. In feite leefde hij in het volle besef daarvan op de grens van twee culturen, die van het Griekse speculatieve denken en die van de vroege christelijke theologie, die aan de grens elkaar overlapten. Dionysius ging over die grens en verkende wat de metafysica en de theologie met elkaar gemeen hadden.

Deze studie heeft vermoedelijk het meest raadselachtige, en in ieder geval het meest invloedrijke van alle werken van Dionysius tot thema, het kleine, bijna minuscule tractaatje Over mystieke theologie. Naast een vertaling en een uitvoerig interpreterend essay bevat dit boek een uitvoerige bibliografie. Het gaat hier om een gewijzigde heruitgave van een boekje dat eerder in 1990 verscheen. Het boek is doordat het aandacht besteed aan de zogenaamde 'negatieve theologie' met name voor theologen interessant.

Marginalia, Damon, 2002, geb, 256 pp, € 19.90, 9789055733194
winkelwagen
Schomakers, Ben (red)
Spreken over de grens, essays over Dionysius en de onkenbare God
Dionysius de Areopagiet is een van de meest fascinerende, maar ook meest raadselachtige denkers uit de geschiedenis. Hij opereerde op de grensvlakken van theologie en filosofie, van christendom en platonisme, van literatuur en betoog, en koos daarbij aan het eind van de 5de eeuw na Christus het perspectief van Dionysius, die zich in Handelingen door Paulus op het spoor van de onkenbare God had laten zetten.

Dionysius onderzoekt de ondoordringbaarheid van de grens tussen woord en God, tussen mens en God, waarbij hij uitgaat van een waaier van benaderingen, openbaring, theologie (of filosofie), spiritualiteit en mystieke ervaring. Zoals hij zijn identiteit niet prijsgeeft, onthoudt hij ons een ondubbelzinnig antwoord over de vraag naar de grens.

De beweging naar de onkenbare God is het thema van negen essays, die de mogelijkheden in kaart brengen om op een passende manier over de andere zijde van de grens te spreken. Of juist te zwijgen. Met bijdragen van Inigo Bocken, Desanne van Brederode, Marc De Kesel, Michiel ter Horst, Andrew Louth, Rico Sneller, Ben Schomakers, Carlos Steel & Rudi te Velde.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 224 pp, € 22.95, 9789491110313
winkelwagen
Sophocles, Ben Schomakers (vert)
Oedipus heerst, een nieuwe vertaling, gevolgd door essays van Marc De Kesel, Dirk De Schutter en Ben Schomakers
Aristoteles wist het al: geen Griekse tragedie was mooier dan de Oidipous Turannos van Sophocles. Het stuk geldt dan ook als een van de grootste literaire meesterwerken aller tijden.

De te vondeling gelegde koningszoon die het raadsel van de Sfinx oplost, weldadig over Thebe heerst maar geleidelijk aan begint te beseffen dat hij op weg daarheen ongewild zijn vader doodde en met zijn moeder trouwde, heeft diepe sporen nagelaten in de westerse geschiedenis van kunst, literatuur, filosofie en wetenschap. Ook schrijvers uit de moderne tijd zijn erdoor geraakt, zoals Voltaire, Holderlin, Freud, Gide, Deleuze en Guattari, en zonder weerga is de verfilming Edipo Re van Pasolini. Oedipus is geen personage dat ver van ons af staat, maar een dat ons als een spiegel iets over onszelf vertelt.

Deze nieuwe, even zorgvuldige als leesbare (en speelbare!) vertaling van Sophocles' meesterwerk wordt gevolgd door drie boeiende en actualiserende filosofische interpretaties van de hand van Ben Schomakers, Marc De Kesel en Dirk De Schutter.

Viator reeks, Klement, 2013, geb, 288 pp, € 27.95, 9789086871155
winkelwagen
Sophocles, vert, inleiding en aantekeningen Ben Schomakers
Antigone
In zijn mooiste stuk schildert Sophocles het portret van Antigone, die op vele manieren in conflict met haar omgeving raakt: goddelijk gebod vecht tegen menselijk gebod, individuele ethiek met algemene ethiek, metafysica met materialisme, het vrouwelijke met het mannelijke, openheid met geslotenheid, en de bereidheid tot liefde met dwang en afweer.

Een daad van verzet heeft Antigone tot de heldin van velen gemaakt. Nadat haar twee broers elkaar gedood hebben, negeert zij het gebod van de heerser van Thebe om in het belang van de stad een van beide niet te begraven. Zij doet dat toch en verspeelt haar leven.

De Britse dichter Shelley was in een vroeger leven verliefd op Antigone en kwam daar nooit meer van los, net als Goethe, Holderlin, Hegel, Kierkegaard, Brecht, Lacan, Irigaray, Heaney. Maar waarom precies? De fascinatie voor dit belangrijkste vrouwelijke literaire personage wordt in dit boek invoelbaar gemaakt dankzij een nieuwe, precieze, speelbare vertaling van Sophocles' meesterwerk, gevolgd door een fijnzinnig essay over De liefde van Antigone.

De tragediedichter Sophocles (496-406 v.C.) schreef meer dan honderd stukken, waarvan er maar zeven bewaard zijn (waaronder Antigone, Oedipus heerst en Oedipus in Colonus). Marc De Kesel, Ben Schomakers en Dirk De Schutter onderzoeken ieder in hun vele publicaties de aard en de mogelijkheden van het moderne bestaan in confrontatie met de filosofische, religieuze en literaire traditie.

Viator reeks, Klement, 2016, geb, 254 pp, € 27.50, 9789086871582
winkelwagen