B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Bakker, Tiers, Robin Brouwer (red)
Liberticide, kritische reflecties op het Neoliberalisme
Dat neoliberalisme weinig met liberalisme van doen heeft wordt na vijftien jaar vrije markt duidelijk zichtbaar. Terwijl men bij het afbouwen van de verzorgingsstaat het einde van de ideologieen en maakbaarheid bejubelde, manifesteert het marktdenken zich als een nieuwe en ongrijpbare ideologie. Het terugtreden van de overheid (privatisering en deregulering) en de opkomst van de managerscultuur hebben bureaucratie, wet- en regelgeving alleen maar doen toenemen. De belofte dat de 'vermarkting' van de samenleving de consument ten goede zou komen wordt inmiddels door harde feiten gelogenstraft. Zorg, onderwijs en infrastructuur werden duurder en slechter. De vrije markt blijkt een nieuwe utopie die door captains of industry en politici gelegitimeerd wordt door drogredenen als de globale economie en terroristische dreiging.

De neoliberale revolutie leidde dan ook niet tot meer democratie en vrijheid. Integendeel, het hedendaagse burgerschap is, mede door het wegvallen van de zuilen, verworden tot een nomadisch bestaan in een als natuurstaat voorgestelde maatschappelijke werkelijkheid. In een door hyperconsumptie en sociale inflatie gedomineerde samenleving blijkt het opkomende neoconservatisme slechts een andere kant van dezelfde medaille te zijn.

Liberticide is een groepsproject van verschillende onderzoekers dat de condities van de hedendaagse vrijheid binnen vele maatschappelijke terreinen in kaart brengt. De auteurs stellen een diagnose van de samenleving in de 21ste eeuw en willen de weg vrij maken voor een mogelijke remedie.

IJzer, 2008, pap, 227 pp, € 18.50, 9789086840168
winkelwagen
Bakker, Tiers, Robin Brouwer (red)
Vrijheid, maar voor wie? Over de toekomst van de liberale illusie
Dagelijks wordt op pijnlijke wijze duidelijk hoe de liberale samenleving onze vrijheid uitholt. Vrijheid wordt alleen nog getolereerd als vrijblijvendheid. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop onze maatschappij wordt ingericht. Kwesties als het milieu, de kwaliteit van leven voor de generaties na ons en de crisis waarin onze economie op dit moment verkeert worden benaderd in de naieve veronderstelling dat de vooruitgang hier de oplossing wel voor aandraagt. Ondertussen houden we onszelf zoet met zaken als afvalscheiding, de bonuscultuur en de kenniseconomie. Weinigen geloven werkelijk dat wij zelf in staat zijn het systeem van onze maatschappij te veranderen.

Na het succes van de bundel Liberticide (2008) verschijnt van dezelfde werkgroep nu Vrijheid - Maar voor wie? waarin oa. bijdragen van de filosofen Slavoj Zizek, Bernard Stiegler en Jodi Dean. Aan de hand van een onderzoek naar de huidige stand van zaken in de politiek, de media, de economie en de cultuur, wordt in dit boek het testament van het liberalisme opgemaakt. Tevens laat de bundel zien welke mogelijkheden er zijn om deze doctrine van vrijblijvendheid te doorbreken.

IJzer, 2012, geb, 224 pp, € 19.50, 9789086840571
winkelwagen