B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

95.3 Filosofie Godsdienstfilosofie

Achterhuis, Hans, Jan Sperna Weiland, Sytske Teppema, Jaques Visscher (red)
Denkers en religie, kritiek, traditie en nieuwe orientatie in de twintigste eeuw
Religie staat vandaag de dag volop in de belangstelling. Wie de achtergronden wil begrijpen, doet er goed aan kennis te nemen van de complexe verhouding tussen denkers en religie in de afgelopen eeuw.

Het gaat niet alleen om wat deze denkers over godsdienst te melden hadden, maar ook wat religie met hen deed. Sommigen dachten vanuit de positie van een buitenstaander over religie als al dan niet vreemd verschijnsel. Anderen probeerden hun godsdienst systematisch te doordenken en legden verantwoording af over wat ze geloofden. En weer anderen bouwden vanuit een religieus uitgangspunt een brede visie op de wereld op.

In de twintigste eeuw stond godsdienst vaak onder sterke kritiek, maar tegelijk werden oude tradities voortgezet en vernieuwd en dienden nieuwe orientaties zich aan. Niet alleen over denkers uit de traditie van het West-Europese christendom gaat dit boek, maar ook over auteurs afkomstig uit de oosterse orthodoxie, het jodendom, het hindoeisme en het boeddhisme.

Eerst schetsen de auteurs kort de levensloop van hun hoofdpersoon. Daarna bieden ze een heldere uiteenzetting van de hoofdthema's in het oeuvre van de door hen behandelde denker, waarbij ze een kritische beoordeling niet schuwen. Na elke tekst volgt een chronologisch overzicht van de belangrijkste werken van de beschreven denker, zodat de lezer een inzicht krijgt in de opbouw van diens oeuvre.

Behandelde denkers:
Karen Armstrong, Aurobindo Ghose
Karl Barth, Nikolaj Berdjajev, Diettrich Bonhoeffer, Martin Buber, Rudolf Bultmann
Herman Dooyeweerd, Eugen Drewermann, Emile Durkheim
Mircea Eliade, Jacques Elul
James Frazer
Mahatma Gandhi, Marcel Gauchet, Rene Girard, Romano Guardini
Adolf von Harnack, Abraham Joshua Heschel
William James
Martin Luther King, Hans Kung
Gerardus van der Leeuw, Emmanuel Levinas, Armand Loisy
Friedrich Nietzsche
Rudolf Otto
Leonhard Ragaz, Karl Rahner, Franz Rosenzweig
Edward Schillebeeckx, Albert Schweitzer, Nathan Soderblom, Dorothee Solle, Vladimir Solovjov, Daisetz Suzuki
Paul Tillich, Ernst Troeltsch
Simone Weil

Veen, 2010, geb, 534 pp, € 34.95, 9789085710806
winkelwagen
Alcoff L.M. & J.D. Caputo (eds)
Feminism, Sexuality, and the Return of Religion
In contemporary continental philosophy, feminist theory and reflections on sexuality and gender rarely make contact with religion. Conversely, philosophy of religion seldom interacts with discourses in feminism, sexuality, and gender. In Feminism, Sexuality, and the Return of Religion, seven internationally recognized scholars tackle complicated questions provoked by the often stormy intersection of these powerful forces. Breaking down barriers as they extend the richness of each philosophical tradition, the essays in this book cover themes such as queer sexuality and religion, feminism and the gift, feminism and religious reform, and religion and diversity. Contributors include Helene Cixous, Sarah Coakley, Kelly Brown Douglas, Mark D. Jordan, Catherine Keller, Saba Mahmood, and Gianni Vattimo.
Indiana UP, 2011, pap, 194 pp, € 24.50, 9780253223043
winkelwagen
Bagger, M.
The Uses of Paradox: Religion, Self-Transformation, and the Absurd
Columbia UP, 2007, geb, 132 pp, € 66.95, 9780231140829
winkelwagen
   
Benson, B. E. & N. Wirzba (eds.)
Words of Life. New Theological Turns in French Phenomenology
Tb. sKB
Perspectives in Continental Philosophy, Fordham UP, 2009, pap, 272 pp, € 23.95, 9780823230730
winkelwagen
Bishop, J.
Believing by Faith. An Essay in the Epistemology and Ethics of Religious Belief
Samenvatting Can it be justifiable to commit oneself 'by faith' to a religious claim when its truth lacks adequate support from one's total available evidence? In Believing by Faith, John Bishop defends a version of fideism inspired by William James's 1896 lecture 'The Will to Believe'. By critiquing both 'isolationist' (Wittgensteinian) and Reformed epistemologies of religious belief, Bishop argues that anyone who accepts that our publicly available evidence is equally open to theistic and naturalist/atheistic interpretations will need to defend a modest fideist position. This modest fideism understands theistic commitment as involving 'doxastic venture' - practical commitment to propositions held to be true through 'passional' causes (causes other than the recognition of evidence of or for their truth). While Bishop argues that concern about the justifiability of religious doxastic venture is ultimately moral concern, he accepts that faith-ventures can be morally justifiable only if they are in accord with the proper exercise of our rational epistemic capacities. Legitimate faith-ventures may thus never be counter-evidential, and, furthermore, may be made supra-evidentially only when the truth of the faith-proposition concerned necessarily cannot be settled on the basis of evidence. Bishop extends this Jamesian account by requiring that justifiable faith-ventures should also be morally acceptable both in motivation and content. Hard-line evidentialists, however, insist that all religious faith-ventures are morally wrong. Bishop thus conducts an extended debate between fideists and hard-line evidentialists, arguing that neither side can succeed in establishing the irrationality of its opposition. He concludes by suggesting that fideism may nevertheless be morally preferable, as a less dogmatic, more self-accepting, even a more loving, position than its evidentialist rival.
Oxford UP, 2007, geb, 272 pp, € 64.50, 9780199205547
winkelwagen
   
Blum, P.R. (red.)
Philosophers of the Renaissance
B2348
CUA Press, 2010, pap, 223pp, € 43.95, 9780813217260
winkelwagen
Bossche, Marc van den
Religie na de dood van God: een conversatie
Hedendaagse debatten over religieuze diversiteit worden vaak op het scherp van de snee gevoerd. Waarheden botsen met andere Waarheden. Van een echt gesprek is nauwelijks sprake. Dit boek wil uitgaan van een mogelijke conversatie die niet vertrekt vanuit vaste, universele categorieen. Betekenissen zijn flexibel. Ze hebben een context. Ze vragen vaak om een ander verhaal dan het gebruikelijke.

Met dit boek hoopt de auteur een theoretisch kader te schetsen voor een verstaan van de ander waarbij expliciet democratie en antifundamentalisme vooropstaan. Het gaat hier zowel om een reactie tegen een religieus als tegen een verlichtingsfundamentalisme.

Het betoog krijgt vorm vanuit het werk van twee filosofen: de Amerikaanse neopragmatist Richard Rorty (1931-2007) en de Italiaanse hermeneuticus Gianni Vattimo (1936). De eerste noemt zichzelf 'religieus onmuzikaal', soms atheist, soms antiklerikaal. De tweede noemt zich katholiek, gelovig, nihilist, maar ook antiklerikaal. Hun denken en hun onderlinge dialoog kunnen een nieuw perspectief openen voor debatten die steevast vastlopen in de impasse van het Grote Gelijk en de dwang en de uitsluiting die daarmee gepaard gaan. Hun denken is actief pluralistisch en inclusief democratisch.

Humanismen, VUBPress, 2013, pap, 150 pp, € 19.95, 9789057183287
winkelwagen
   
Brown, S.
Philosophy of Religion. An Introduction with Readings
Routledge, 2001, pap, 199 pp, € 27.00, 0415212383
winkelwagen
   
Byrne, P.
Kant on God
Tb
Ashgate Studies in the History of Philosophical Theology, Ashgate, 2007, pap, 194 pp, € 22.90, 9780754640233
winkelwagen
   
Cahn, S.M.
Exploring the Philosophy of Religion. An Introductory Anthology
By Order
Oxford UP, 2009, pap, 374 pp, € 38.50, 9780195340853
winkelwagen
   
Caputo, J.D.
The Weakness of God. A Theology of the Event
Indiana Series in the Philosophy of Theology, Indiana UP, 2006, pap, 357 pp, € 27.00, 0253218284 / 9780253218285
winkelwagen
   
Cathey, R. A.
God in Postliberal Perspective. Between Realism and Non-Realism
Tb
Transcending Boundaries in Philosphy and Theology, Ashgate, 2009, geb, 246 pp, € 69.90, 9780754616801
winkelwagen
   
Cheetham, D. & R. King (eds)
Contemporary Practice and Method in the Philosophy of Religion: New Essays
Continuum, 2008, geb, 256 pp, € 91.95, 9780826495884
winkelwagen
   
Clack, B. & B.R. Clack
The Philosophy of Religion: A Critical Introduction
fully revised and updated
Polity, 2008, pap, 190 pp, € 25.50, 9780745638683
winkelwagen
Coakley, S.
Faith, Rationality and the Passions
Faith, Rationality and the Passions presents a fresh and original examination of the relation of religious faith, philosophical rationality and the passions. Contributions see leading scholars refute the widely-held belief that religious Enlightenment forced passion and reason apart. Leading philosophical experts offer new research on the relation of faith, reason and the passions in classic and Enlightenment figures Overturns the widely-held presumption that the Enlightenment was responsible for creating a gulf between reason and passion Presents original and innovative research on the importance of the late-19th century creation of the category of 'emotion', and its striking difference from classic ideas of passion Brings together secular science and philosophy of emotion with philosophical theology to seek a new integration of belief, emotion and reason.
Directions in Modern Theology, Wiley-Blackwell, 2012, pap, 264 pp, € 28.50, 9781444361933
winkelwagen
   
Cohen, D.J.
Equations from God. Pure Mathematics and Victorian Faith
John Hopkins UP, 2007, geb, 240 pp, € 57.75, 9780801885532
winkelwagen
   
Copan, P. , C. Meister (eds)
Philosophy of Religion. Classic and Contemporary Issues
Blackwell, 2007, pap, 284 pp, € 32.50, 9781405139908
winkelwagen
   
Copeland, J. & D. Proudfoot
The Philosophy of Religion
Very Short Introductions, Oxford UP, 2016, pap, 144 pp, € 21.90, 9780192853684
winkelwagen
Cunningham, C.
Belief and Metaphysics
Veritas, SCM Press, 2007, geb, 540 pp, € 88.50, 9780334041504
winkelwagen
   
Daston, L. & M. Stolleis (eds.)
Natural Law and Laws of Nature in Early Modern Europe. Jurisprudence, Theology, Moral and Natural Philosophy
Tb
Ashgate, 2009, geb, 350 pp, € 75.95, 9780754657613
winkelwagen
   
Davis, T.
Christian Philosophical Theology
Oxford UP, 2006, geb, 320 pp, € 81.00, 978019928457
winkelwagen
   
Dawes, G. W.
Theism and Explanation
Routledge Studies in the Philosophy of Religion, Routledge, 2009, geb, 212 pp, € 72.90, 9780415997386
winkelwagen
   
Deal, W.E. & T.K. Beal
Theory for Religious Studies
Theory4 Series, Routledge, 2004, pap, 168 pp, € 19.00, 0415966396
winkelwagen
De Cruz, Helen, Johan de Smedt
A Natural History of Natural Theology - The Cognitive Science of Theology and Philosophy of Religion
Questions about the existence and attributes of God form the subject matter of natural theology, which seeks to gain knowledge of the divine by relying on reason and experience of the world. Arguments in natural theology rely largely on intuitions and inferences that seem natural to us, occurring spontaneously-at the sight of a beautiful landscape, perhaps, or in wonderment at the complexity of the cosmos-even to a nonphilosopher. In this book, Helen De Cruz and Johan De Smedt examine the cognitive origins of arguments in natural theology. They find that although natural theological arguments can be very sophisticated, they are rooted in everyday intuitions about purpose, causation, agency, and morality. Using evidence and theories from disciplines including the cognitive science of religion, evolutionary ethics, evolutionary aesthetics, and the cognitive science of testimony, they show that these intuitions emerge early in development and are a stable part of human cognition.

De Cruz and De Smedt analyze the cognitive underpinnings of five well-known arguments for the existence of God: the argument from design, the cosmological argument, the moral argument, the argument from beauty, and the argument from miracles. Finally, they consider whether the cognitive origins of these natural theological arguments should affect their rationality.

MIT, 2015, geb, 264 pp, € 41.95, 9780262028547
winkelwagen
   
Desmond, W.
God and the Between
By order.
Illuminations: Theory and Religion, Blackwell, 2007, pap, 345 pp, € 37.50, 9781405162333
winkelwagen
   
Desmond, W.
Is There a Sabbath for Thought? Between Religion and Philosophy
Perspectives on Continental Philosophy, Fordham UP, 2005, pap, 362 pp, € 43.00, 0823223736/9780823223732
winkelwagen
   
Eckel, M.D. & B.L. Herling
Deliver Us From Evil
Boston University Studies in Philosophy and Religion, Continuum, 2009, geb, 252 pp, € 89.90, 9780826499677
winkelwagen
   
Erlewine, R.
Monotheism and Tolerance. Recovering a Religion of Reason
B2011
Indiana Series in the Philosophy of Religion, Indiana UP, 2010, pap, 246 pp, € 22.50, 9780253221568
winkelwagen
Eshleman, A. (ed.)
Readings in Philosophy of Religion: East Meets West
Blackwell, 2008, pap, 497 pp, € 43.95, 9781405147170
winkelwagen
   
Feuerbach, L.
The Essence of Christianity
Great Books in Philosophy, Prometheus, 1989, pap, 339 pp, € 13.25, 9780879755591
winkelwagen
   
Feuerbach, L.
The Essence of Religion
Great Books in Philosophy, Prometheus, 2004, pap, 75 pp, € 10.75, 9781591022138
winkelwagen
   
Finnis, J.
Religion and Public Reasons. Collected Essays Volume V
By Order
Oxford UP, 2011, geb, 450 pp, € 54.95, 9780199580095
winkelwagen
   
Firestone, C.L. & S.R. Palmquist (eds)
Kant and the New Philosophy of Religion
Indiana Series in the Philosophy of Religion, Indiana UP, 2006, pap, 270 pp, € 28.95, 978025321001
winkelwagen
Fraenkel, Carlos
Philosophical Religions from Plato to Spinoza: Reason, Religion, and Autonomy
Many pagan, Jewish, Christian and Muslim philosophers from Antiquity to the Enlightenment made no meaningful distinction between philosophy and religion. Instead they advocated a philosophical religion, arguing that God is Reason and that the historical forms of a religious tradition serve as philosophy's handmaid to promote the life of reason among non-philosophers. Carlos Fraenkel provides the first account of this concept and traces its history back to Plato. He shows how Jews and Christians appropriated it in Antiquity, follows it through the Middle Ages in both Islamic and Jewish forms and argues that it underlies Spinoza's interpretation of Christianity. The main challenge to a philosophical religion comes from the modern view that all human beings are equally able to order their lives rationally and hence need no guidance from religion. Fraenkel's wide-ranging book will appeal to anyone interested in how philosophy has interacted with Jewish, Christian, and Muslim religious traditions.
Cambridge UP, 2012, geb, 328 pp, € 76.50, 9780521194570
winkelwagen
   
Graham, L. & J. Kantor
Naming Infinity : A True Story of Religious Mysticism and Mathematical Creativity
Harvard UP, 2009, geb, € 25.90, 9780674032934
winkelwagen
Groot, Ger
Het krediet van het credo. Godsdienst, ongeloof, katholicisme
Filosofische diagnosen serie, SUN, 2006, pap, 158 pp, € 22.50, 9789085062639
winkelwagen
Gutting, Gary
Over God. Filosofen spreken zich uit over religieus geloof
Filosoof Gary Gutting verbaasde zich over het feit dat veel filosofen buitengewoon gelovig zijn en anderen buitengewoon ongelovig. En dat terwijl de meeste filosofen het erover eens zijn dat de argumenten voor en tegen geloof in evenwicht zijn. Is agnosticisme dan niet de meest rationele optie? Of houden filosofen misschien de beste argumenten achter de hand?

Om antwoord te krijgen op zijn vragen interviewde Gutting twaalf toonaangevende filosofen - atheisten, agnosten en gelovigen - om erachter te komen wat voor hen doorslaggevend was. Gaat het bij geloof en ongeloof uiteindelijk wel om argumenten?

Het resultaat, Over God, is een boeiende inleiding in het het denken over godsdienst. Tegelijk is het ook een bundeling spraakmakende interviews die heel wat vooroordelen over religieus geloof ontkrachten.
De twaalf interviews:
- Argumenten voor theisme (Alvin Plantinga)
- Argumenten voor atheisme (Louise Antony)
- Religie en deconstructie (John Caputo)
- Ervaring en geloof (Howard Wettstein)
- Zachtaardig atheisme (Philip Kitcher)
- Religie en wetenschappelijke kosmologie (Tim Maudlin)
- Religie en evolutie (Michael Ruse)
- Een islamitisch perspectief (Sajjad Rizvi)
- Hindoeisme: goddelijkheid zonder God (Jonardon Ganeri)
- Boeddhisme: religie zonder goddelijkheid (Jay Garfield)
- Religie en kennis (Keith DeRose)
- Een historische context (Daniel Garber)

AUP, 2017, pap, 215 pp, € 19.99, 9789462987029
winkelwagen
   
Hare, J.E.
God and Morality. A Philosophical History
Wiley-Blackwell, 2009, pap, 309pp, € 23.95, 9781405195980
winkelwagen
Hart, K. & B. Wall (eds)
The Experience of God. A Postmodern Response
Perspectives in Continental Philosophy Series, 48, Fordham UP, 2005, pap, 259 pp, € 29.95, 9780823225194
winkelwagen
Hart, Kevin
Dark Gaze: Maurice Blanchot and the Sacred
Postmodernism and Religion, University of Chicago Press, 2004, pap, 301 pp, € 26.95, 9780226318110
winkelwagen
Helm, Paul (ed )
Referring to God. Jewish and Christian Philosophical and Theological Perpectives
There is a long tradition of discussion in the philosophy of religion about the problems and possibilities involved in talking about God. This book presents accounts of the problem within Jewish and Christian philosophy.
Curzon, 2000, geb, 175 pp, € 59.50, 9780700710799
winkelwagen
   
Hengstmengel, Bas
Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn
publicatie verwacht nov 2014
Buijten en Schipperheijn, 2014, pap, ca 224 pp, € 19.90, 9789058817013
winkelwagen
   
Hill, D.J.
Divinity and Maximal Greatness
Routledge Studies in the Philosophy of Religion, Routledge, 2005, geb, 255 pp, € 95.40, 9780415312882
winkelwagen
   
Hobson, T.
Faith
The Art of Living Series, Acumen Publishing, 2009, pap, 138 pp, € 13.95, 9781844652020
winkelwagen
   
Hodgson, P.C.
Hegel and Christian Theology: A Reading of the Lectures on the Philosophy of Religion
Oxford UP, 2005, geb, 308 pp, € 95.00, 9780199273614
winkelwagen
   
Hodgson, P.C.
Hegel & Christian Theology. A Reading of the Lectures on the Philosophy of Religion
Oxford UP, 2007, pap, 308 pp, € 29.90, 9780199235711
winkelwagen
   
Holley, D.M.
Meaning and Mystery. What it means to Believe in God
Wiley-Blackwell, 2010, pap, 230 pp, € 24.90, 9781405193443
winkelwagen
   
Hooven, M. ten & T. Wit (red.)
Ongewenste Goden. De publieke rol van religie in Nederland
Boom, 2006, pap, 344 pp, € 22.90, 9789085062028
winkelwagen
   
Howard-Snyder, D. & Moser, P.K. (eds)
Divine Hiddenness. New Essays
Cambridge, 2006, pap, 242 pp, € 28.50, 0521006104
winkelwagen
   
Jonkers, P. & R. te Velde (red.)
Geloof en rede: opstellen naar aanleiding van de encycliek Fides et Ratio
Damon, 2000, pap, 142 pp, € 13.50, 9789055730704
winkelwagen
Jonkers, P. & R. Welten (red.)
God in Frankrijk. Zes hedendaagse Franse filosofen over God
Damon, 2003, pap, 190 pp, € 15.90, 9789055733682
winkelwagen
Kearney, Richard
Anatheism. Returning to God After God
Has the passing of the old God paved the way for a new kind of religious project, a more responsible way to seek, sound, and love the things we call divine? Has the suspension of dogmatic certainties and presumptions opened a space in which we can encounter religious wonder anew? Situated at the split between theism and atheism, we now have the opportunity to respond in deeper, freer ways to things we cannot fathom or prove. Distinguished philosopher Richard Kearney calls this condition ana-theos, or God after God-a moment of creative "not knowing" that signifies a break with former sureties and invites us to forge new meanings from the most ancient of wisdoms. Anatheism refers to an inaugural event that lies at the heart of every great religion, a wager between hospitality and hostility to the stranger, the other--the sense of something "more." By analyzing the roots of our own anatheistic moment, Kearney shows not only how a return to God is possible for those who seek it but also how a more liberating faith can be born. Kearney begins by locating a turn toward sacred secularity in contemporary philosophy, focusing on Maurice Merleau-Ponty and Paul Ricoeur. He then marks "epiphanies" in the modernist masterpieces of James Joyce, Marcel Proust, and Virginia Woolf. Kearney concludes with a discussion of the role of theism and atheism in conflict and peace, confronting the distinction between sacramental and sacrificial belief or the God who gives life and the God who takes it away. Accepting that we can never be sure about God, he argues, is the only way to rediscover a hidden holiness in life and to reclaim an everyday divinity.
Series: Insurrections: Critical Studies in Religion, Politics, and Culture, Columbia UP, 2009, geb, 247 pp, € 97.95, 9780231147880
winkelwagen
   
Kvanvig, J. L.
Oxford Studies in Philosophy of Religion Volume 3
T.B.
Oxford UP, 2011, pap, 256 pp, € 28.50, 9780199603220
winkelwagen
   
Leone, M.
Religious Conversion and Identity. The Semiotic Analysis of Text
Routledge Studies in Religion, Routledge, 2003, geb, 241 pp, € 94.50, 9780415306119
winkelwagen
   
Loose, D. & A. de Wit (red.)
De God van de filosofen. Een omkeer in de fenomenologie
Damon, 2005, pap, 229 pp, € 17.90, 9055736317 / 9789055736317
winkelwagen
Lucie-Smith, A.
Narrative Theology and Moral Theology. The Infinite Horizon
Moral thinking today finds itself stranded between the particular and the universal. Alasdair Maclntyre's work on narrative, discussed here along with that of Stanley Hauerwas and H. T. Engelhardt, aims to undo the perceived damage done by the Enlightenment by returning to narrative and abandoning the illusion of a disembodied reason that claims to be able give a coherent explanation for everything. It is precisely this - a theory that holds good for all cases - that John Rawls proposed, drawing on the heritage of Emmanuel Kant. Who is right? Must universality be abandoned? Must we only think about morality in terms that are relative, bound by space and time? Alexander Lucie-Smith attempts to answer these questions by examining the nature of narrative itself as well as the particular narratives of Rawls and St Augustine. Bound and rooted as they are in history and personal experience, narratives nevertheless strain at the limits imposed on them. It is Lucie-Smith's contention that each narrative that points to a lived morality exists against the background of an infinite horizon; and thus it is that the particular and the rooted can also make us aware of the universal and unchanging, van euro 65.00
Ashgate, 2007, geb, € 65.00, 9780754656807
winkelwagen
   
Manoussakis, J.P.
God After Metaphysics: A Theological Aesthetic
Indiana Series in the Philosophy of Religion, Indiana UP, 2007, geb, 213 pp, € 37.90, 9780253348807
winkelwagen
Mawson, T.J.
Belief in God: An Introduction to the Philosophy of Religion
"Belief in God" answers two questions: what, if anything, is it that Jews, Christians, and Muslims are agreeing about when they join in claiming that there is a God; and what, if any, prospects are there for rationally defending or attacking this claim? In the context of a sustained argument for particular answers to these questions, Tim Mawson tackles many of the most prominent topics in the philosophy of religion. He argues that those who believe that there is a God are best interpreted as believing that there is a being who is essentially personal, transcendent, immanent, omnipotent, omniscient, eternal, perfectly free, perfectly good, and necessary; and non-essentially creator of the world and value; revealer of Himself; and offerer of everlasting life. Having explored the meaning and consistency of this conception of God in the first half of the book, Mawson goes on to consider whether or not belief or the absence of belief in such a God might be the sort of thing that does not rationally require argument and, if not, what the criteria for a good argument for or against such a God's existence might be. Having established some criteria, he uses them to evaluate specific arguments for and against the existence of such a God. He looks at the Argument to Design; the Cosmological Argument; the Ontological Argument; the Argument from Religious Experience; the Argument from Apparent Miracles; the Problem of Evil; and Pascal's Wager. Finally, he explores the relation between faith and reason. In the course of his argument, Mawson makes striking new claims and defends or attacks established positions in new ways. His conversational style, lively wit, and enlightening examples make "Belief in God" as pleasurable as it is instructive and thought-provoking. It makes an ideal text for beginning undergraduate courses and for anyone thinking about these most important of questions.
Oxford UP, 2005, pap, 272 pp, € 34.50, 9780199284955
winkelwagen
   
McCance, D.
Derrida on Religion. Thinker of Differance
Key Thinkers in the Study of Religion, Equinox, 2009, geb, 122 pp, € 56.00, 9781845532758
winkelwagen
Meister, C.(ed)
The Philosophy of Religion Reader
Routledge, 2007, pap, 718 pp, € 41.75, 9780415408912
winkelwagen
   
Moreland, J.P.
Consciousness and the Existence of God: A Theistic Argument
By Order
Routledge Studies in the Philosophy of Religion, Routledge, 2008, geb, 240 pp, € 85.50, 9780415962407
winkelwagen
   
Moreland, J.P.
The Recalcitrant Imago Dei. Human Persons and the Failure of Naturalism
Veritas, SCM Press, 2009, pap, 210 pp, € 53.90, 9780334042150
winkelwagen
Murray, Michael J., Michael C. Rea
An Introduction to the Philosophy of Religion
An Introduction to the Philosophy of Religion provides a broad overview of the topics which are at the forefront of discussion in contemporary philosophy of religion. Prominent views and arguments from both historical and contemporary authors are discussed and analyzed. The book treats all of the central topics in the field, including the coherence of the divine attributes, theistic and atheistic arguments, faith and reason, religion and ethics, miracles, human freedom and divine providence, science and religion, and immortality. In addition it addresses topics of significant importance that similar books often ignore, including the argument for atheism from hiddenness, the coherence of the doctrines of the Trinity and the Incarnation, and the relationship between religion and politics. It will be a valuable accompaniment to undergraduate and introductory graduate-level courses.
Cambridge Introductions to Philosophy Series, Cambridge UP, 2008, pap, 291 pp, € 29.00, 9780521619554
winkelwagen
Nancy, Jean-Luc
Noli me tangere, On the Raising of the Body
translated by Clift, S. Brault, P. and Naas, M.
Perspectives in Continental Philosophy, Fordham, 2008, pap, 118 pp, € 22.50, 9780823228904
winkelwagen
   
Neville, R. Cummings
Realism in Religion. A Pragmatists Perspective
Tb.
SUNY, 2009, geb, 288 pp, € 92.50, 9781438428253
winkelwagen
   
Novak, D.
In Defence of Religious Liberty
American Ideals and Institutions Series, ISI Books, 2009, geb, 211 pp, € 34.50, 9781933859750
winkelwagen
   
Novak, D.
In Defence of Religious Liberty
American Ideals and Institutions Series, ISI Books, 2009, pap, 211 pp, € 22.50, 9781933859767
winkelwagen
   
Oppy, G., M. Scott
Reading Philosophy of Religion. Selected Texts with Interactive Commentary
B2093
Wiley-Blackwell, 2010, pap, 313 pp, € 27.50, 9781405170819
winkelwagen
Panikkar, R.
The Rhythm of Being. The Gifford Lectures
Twenty years after he delivered the prestigious Gifford Lectures, Raimon Panikkar's The Rhythm of Being is finally published. It is a tour de force of profound insights gleaned from a lifetime of connecting the worlds of religion, philosophy, science, and revelation.

In describing his work, Panikkar says,"I am not trying to say something new. I do not wish to contribute to the alienation produced by the obsessive search for novelties. My originality, if any, will be that of going to the origins - not to do archeology, or to make anachronistic interpretations…but to perform the task of a latter day hunter gatherer, re-collecting life from the stupendous field of human experience on Earth. ... The ideas here expressed are the fruit not of a dialectical mind making use of induction or deduction from the sources of ancients and contemporaries, but, having paid respect to them, they are the fruit of a personal experience which has been later checked and criticized by the wisdom of all those whom I have had the privilege to hear or to read."

Orbis, 2010, geb, 411 pp, € 46.95, 9781570758553
winkelwagen
   
Peperzak, A.T.
Philosophy between Faith and Theology. Addresses to Catholic Intellectuals
Notre Dame UP, 2005, pap, 216 pp, € 22.50, 0268038872
winkelwagen
   
Petrolle, J.E.
Religion Without Belief: Contemporary Allegory and the Search for Postmodern Faith
SUNY, 2008, geb, 199 pp, € 42.50, 9780791472415
winkelwagen
Phillips, D. Z.
Religion and Friendly Fire. Examining Assumptions in Contemporary Philosophy of Religion
In locating friendly fire in contemporary philosophy of religion, D.Z. Phillips shows that more harm can be done to religion by its philosophical defenders than by its philosophical despisers. Friendly fire is the result of an uncritical acceptance of empiricism, and Phillips argues that we need to examine critically the claims that individual consciousness is the necessary starting point from which we have to argue: for the existence of an external world and the reality of God; that God is a person without a body, a pure consciousness; and that to assent to a religious belief is essentially to assign a truth value to a proposition independent of any confessional context. When these products of friendly fire are avoided, we arrive at a new understanding of belief, trust, the soul, and refuse to say more or less than we know about the realities of human life in the service of religious apologetics.
Ashgate, 2004, geb, € 58.50, 9780754641117
winkelwagen
Quinn, Patrick
Philosophy of Religion A-Z
Philosophy of Religion A-Z provides an overview of the main themes, key figures, and issues in the subject. Both topical and historical, it examines key concepts from the Absolute and the Afterlife to World Religions and Yoga, as well as thinkers from Abraham to Wittgenstein. The relationship between philosophy and theology is examined as is that between religion, faith and belief. This reference guide will be useful for anyone interested in the philosophy of religion in philosophy and theology as well as in anthropology, cultural and religious studies, mythology, and the psychology and sociology of religion.
Philosophy A-Z Series, Edinburgh UP, 2005, pap, 246 pp, € 19.50, 9780748620548
winkelwagen
   
Rice, H.
God and Goodness
Oxford, 2003, pap, 147pp, € 22.50, 0199256640 / 9780199256648
winkelwagen
Rijst, Rene van der ( red)
Filosoferen over God
Na al verschillende malen te zijn doodverklaard, is God terug in de moderne filosofie. Zelfs zichzelf 'atheistisch' noemende filosofen mengen zich in het debat. Niet om God eens en voor al het zwijgen op te leggen, maar juist omdat ze iets van waarde hebben ontdekt in de religieuze traditie en soms zelfs in de kerk. Missen we dan toch iets in onze cultuur, waarin God zo langzamerhand behoorlijk naar de rand gedrongen is? Maar wat dan?

In dit deel van de Toer Reeks worden zeven hedendaagse filosofen besproken, die op zeer verschillende, steeds verrassende manieren opnieuw nadenken over God, Christus, geloven en de kerk.

Met bijdragen van Wouter Slob over Alain de Botton; Hein van den Heuvel over Joke Hermsen; Theo Hettema over Richard Kearney; Floris Schleicher over Slavoj Zizek; Gerard Numan over Peter Sloterdijk; en Rene van der Rijst over Gianni Vattimo en Alain Badiou.

Toer-reeks, Boekencentrum, 2016, pap, 92 pp, € 8.90, 9789023971191
winkelwagen
   
Rogers, B.
Is nothing Sacred?
Routledge, 2004, pap, 148 pp, € 18.15, 9780415304849
winkelwagen
   
Rosenbaum, S. (ed.)
Pragmatism and Religion. Classical Sources and Original Essays
Illinois UP, 2003, pap, 325 pp, € 31.50, 9780252071225
winkelwagen
   
Rundle, B.
Why There Is Something Rather Than Nothing
Oxford UP, 2006, pap, 204 pp, € 27.00, 9780199288663
winkelwagen
   
Russell, B.
Why I am not a Christian
Routledge Classics, Routledge, 2004, pap, 223 pp, € 16.95, 9780415325103
winkelwagen
Rutten, Emanuel, Jeroen de Ridder
En dus bestaat God: De beste argumenten
Is het onlogisch, onredelijk of achterhaald om in God te geloven? Veel mensen denken van wel en willen het ook anderen doen geloven. Er zouden geen goede argumenten zijn voor het bestaan van God zijn en de oude argumenten die er waren, zijn allang door filosofen onderuit gehaald.

Dit boek maakt duidelijk dat dit beeld inmiddels compleet achterhaald is. Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw is er in de filosofie juist weer hard nagedacht over de klassieke godsargumenten en er is weer een levendige discussie over. De argumenten zijn sterk verbeterd, zodat ze niet meer vatbaar zijn voor de eerdere bezwaren. Bovendien zijn er nieuwe argumenten bijgekomen!

De jonge filosofen Emanuel Rutten en Jeroen de Ridder geven in dit boek een overzicht van de beste argumenten voor het bestaan van God. Beknopt en glashelder, toegankelijk zowel voor niet filosofisch geschoolde lezers als voor vakmensen.

Rutten kreeg enkele jaren geleden internationale bekendheid toen hij een nieuw argument voor het bestaan van God introduceerde. Het veroorzaakte een boel opschudding en haalde zelfs de website van de New York Times.

Buijten en Schipperheijn, 2015, pap, € 14.50, 9789058817457
winkelwagen
   
Schellenberg, J.L.
Prolegomena to a Philosophy of Religion
Cornell UP, 2005, geb, 226 pp, € 39.90, 080144358x
winkelwagen
   
Schellenberg, J.L.
The Will To Imagine. A Justification of Skeptical Religion
B2095
Cornell UP, 2009, geb, 267 pp, € 37.75, 978081447808
winkelwagen
   
Schmid, Ulrich
Russische Religionsphilosophen des 20. Jahrhunderts.
Vladimir Solov'ev
Nikolaj Fedorov
Vasilij Rozanov
Nikolaj Berdjaev
Lev Sestov
Nikolaj Losskij
Semen Frank
Sergej Bulgakov
Pavel Florenskij
Vladimir Ern
Evgenij Trubeckoj
Gustav Spet
Aleksej Losev
Herder, 2003, geb, 310 pp, € 24.50, 9783451280672
winkelwagen
   
Schoenbaumsfeld, G.
A Confusion of the Spheres: Kierkegaard and Wittgenstein on Philosophy and Religion
By Order
Oxford UP, 2007, geb, 213 pp, € 49.50, 9780199229826
winkelwagen
Scruton, Roger
Eindeloos verlangen naar het heilige
In Eindeloos verlangen naar het heilige verdedigt de gerenommeerde filosoof Roger Scruton de ervaring van het heilige tegenover hedendaagse, populaire vormen van atheisme. Hij betoogt dat onze persoonlijke relaties, morele intuities en esthetische oordelen verwijzen naar een transcendente dimensie in ons leven die niet louter kan worden verklaard door een natuurwetenschappelijke benadering. Ten volle te leven - en te begrijpen wie wij zijn - betekent de realiteit van deze dimensie te erkennen. Essentieel voor menselijk leven is oog te hebben voor het heilige.

Uitgaande van kunst, architectuur, muziek en literatuur laat Scruton zien dat de hoogste vormen van de menselijke ervaring en expressie het verhaal vertellen van ons religieuze verlangen en van onze zoektocht naar het wezen dat aan dit verlangen kan beantwoorden. Dit verlangen naar het heilige, deze zoektocht, begiftigt de wereld met een ziel.

AUP, 2015, pap, 296 pp, € 29.95, 9789089649126
winkelwagen
   
Sheil, P.
Kierkegaard and Levinas. The Subjunctive Mood
Tb
Transcending Boundaries in Philosophy and Theology, Ashgate, 2010, geb, 306 pp, € 69.90, 9780754617112
winkelwagen
Sherwood, Y. & K. Hart (eds)
Derrida and Religion, Other Testaments
Over the course of the last decade, the writings of Derrida have come to exercise considerable influence among scholars of religious studies, theology, and biblical studies. Just as Derrida altered much of the landscape in literary studies and philosophy in the 1960s through the 1980s, it is now the religious map that is being reconfigured. The key concepts that have emerged from Derrida's texts - such as the gift, apocalypse, hospitality, messianism, sacrifice, and the secret - have wrought changes in the way that scholars approach biblical texts, comparative religious studies, and religious violence, for instance, as well as the way they understand basic religious themes such as myth, creation, forgiveness, one-ness, and multiplicity. "Derrida and Religion: Other Testaments "represents the most comprehensive attempt to date to explore, adapt, and test Derrida's contributions and influence on the study of theology, biblical studies, and the philosophy of religion. With over twenty original essays from highly-respected scholars such as John Caputo, Daniel Boyarin, Edith Wyschogrod, Tim Beal, and Gil Anidjar, "Derrida and Religion "will quickly become the 'locus classicus' for those interested in the increasingly vibrant work on religion and deconstruction and postmodernism. A substantial introduction by the editors, Yvonne Sherwood and Kevin Hart, provides an accessible overview of the issues and themes central to the discussion of religion and deconstruction that will be as useful for students as it is insightful for scholars. The volume also includes a lengthy interview with Derrida conducted by the editors joined by John Caputo.
Routledge, 2005, pap, 424 pp, € 30.30, 9780415968898
winkelwagen
   
Stoker, W.
Is geloven redelijk?
Meinema, 2004, pap, 264 pp, € 27.50, 9789021139937
winkelwagen
   
Sudduth, M.
The Reformed Objection to Natural Theology
Tb
Ashgate Philosophy of Religion Series, Ashgate, 2009, geb, 250 pp, € 69.90, 9780754661757
winkelwagen
   
Sweetman, B.
Religion. Key Concepts in Philosophy
Continuum, 2007, pap, 171 pp, € 19.90, 9780826486271
winkelwagen
   
Swinburne, R.
Revelation. From Metaphor to Analogy,second edition
BY ORDER
Oxford UP, 2007, pap, 373 pp, € 29.50, 9780199212477
winkelwagen
   
Swinburne, R.
Was Jesus God?
Oxford UP, 2008, geb, 179 pp, € 15.75, 9780199203116
winkelwagen
   
Taliaferro. C., E. J. Marty
A Dictionary of Philosophy of Religion
B2569
Continuum, 2010, pap, 286 pp, € 27.50, 9781847061966
winkelwagen
   
Thacker, E.
After Life
B2484
Chicago UP, 2010, pap, 295 pp, € 26.50, 9780226793726
winkelwagen
   
Thiselton, Anthony C
A Concise Encyclopedia of the Philosophy of Religion
Covering thinkers from Plato to Freud, offering detailed explanations of key themes such as evil, and outlining clear definitions of complex ideas like'the doctrine of analogy,' this is a comprehensive reference tool for all those studying, or interested in, the philosophy of religion.
Oneworld Publications, 2002, pap, 344 pp, € 21.50, 9781851683017
winkelwagen
   
Timpe, K.
Metaphysics and God. Essays in Honor of Eleonore Stump
tb. sKB, sUB
Routledge Studies in Philosophy of Religion 7, Routledge, 2009, geb, 313 pp, € 78.90, 9780415963657
winkelwagen
   
Vainio, O-.P.
Beyond Fideism. Negotiable Religious Identities
Tb
Transcending Boundaries in Philosophy and Theology, Ashgate, 2010, geb, 196 pp, € 72.90, 9781409406792
winkelwagen
   
VanArragon, R. J.
Key Terms in Philosophy of Religion
B2569
Continuum, 2010, pap, 158 pp, € 18.50, 9781441138675
winkelwagen
   
Vanheeswijck, G.
Voorbij het onbehagen. Ressentiment en christendom
Boek-op-verzoek: 5 werkdagen levertijd
UniBook, 2002, pap, 183 pp, € 22.00, 9058261913 /9789058261915
winkelwagen
   
Velde, R. te (red)
Doen wat God wil: zegen of ramp? Over ethiek en religie in het licht van Abrahams offer
Damon, 2003, pap, 175pp, € 14.90, 9055734268 / 9789055734269
winkelwagen
   
Wainwright, W. J. (ed.)
Philosophy of Religion
sKB, sUB
Critical Concepts in Philosophy, Routledge, 2009, geb, 1741 pp, € 715.00, 9780415442107
winkelwagen
   
Wainwright, W.J. (ed.)
The Oxford Handbook of Philosophy of Religion
Oxford UP, 2005, geb, 550 pp, € 74.00, 0195138090
winkelwagen
   
White, R. M.
Talking About God. The Concept of Analogy and the Problem of Religious Language
By order
Transcending Boundaries in Philosophy and Theology, Ashgate, 2010, pap, 220 pp, € 25.90, 9781409400424
winkelwagen
   
Wielenberg, E.J.
God and the Reach of Reason.C.S.Lewis, David Hume and Bertrand Russell
Cambridge UP, 2007, pap, 243 pp, € 24.90, 9780521707107
winkelwagen
Wildman, W. J.
Religious Philosophy as Multidisciplinary Comparative Inquiry. Envisioning a Future for the Philosophy of Religion
What can philosophy contribute to the study of religion? This book argues that the study of religion needs philosophy in the form of multidisciplinary comparative inquiry. Contradicting the current tendency to regard philosophical reflection and the academic study of religion as independent endeavors best kept apart, Wesley J. Wildman brings them together, offering a broader vision than that of traditional “philosophy of religion” and surmounting many of its difficulties. His newer conception of “religious philosophy” is well suited to the modern, multicultural, secular university. Through multidisciplinary comparative inquiry, religious philosophy allows for a variety of approaches—from historical and analytical work to evocative description and theoretical evaluation of truth claims—and both secular and religious thinkers participate. The tasks and varieties of religious philosophy as they arc across the world’s religions and philosophies are discussed along with religious philosophy’s modern and postmodern contexts. Wildman’s thoughtful and thought-provoking book will be essential reading for all those concerned with the study of religion, present and future.
SUNY, 2011, pap, 384 pp, € 28.50, 9781438432366
winkelwagen
   
Wrathall, M. A. (ed)
Religion after Metaphysics
by order
Cambridge UP, 2003, pap, 194pp, € 26.50, 0521531969 /9780521531962
winkelwagen
   
Wynn, M. R.
Faith and Place. An Essay in Embodied Religious Epistemology
Oxford UP, 2009, geb, 240 pp, € 66.00, 9780199560387
winkelwagen
   
Zagzebski, L.T.
The Philosophy of Religion: An Historical Introduction
BY ORDER
Fundamentals of Philosophy, Blackwell, 2007, pap, 264 pp, € 29.75, 9781405118729
winkelwagen