B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

2.1.2.1 Geschiedenis Patristiek Serie Kerkvaderteksten en Monastieke Cahiers

   
KV 01
De Verdedigers van het Geloof (De Apologeten)
Tweede herziene druk
Kerkvaders 1, Abdij Bethlehem, 1984, pap, 173 pp, € 10.35
winkelwagen
   
KV 02
De Heilige Ireneus van Lyon
Tweede herziene uitgave
Kerkvaders 2, Abdij Bethlehem, 1991, pap, 122 pp, € 8.40
winkelwagen
   
KV 07
De Heilige Athanasius: leven, spiritualiteit, werken
Kerkvaders 7, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1982, pap, 229 pp, € 12.60, geen isbn
winkelwagen
   
KV 08
De Heilige Basilius de Grote
Kerkvaders 8, Abdij Bethlehem, 1983, pap, 187pp, € 10.25
winkelwagen
   
KVC 02 Ignatius van Antiochie / Polycarpus van Smyrna
Zeven brieven / Brief en martelaarsakte
Kerkvaderteksten met commentaar 2, Abdij Bethlehem, 1981, pap, 223 pp, € 11.80
winkelwagen
   
KVC 03
De Didache. Leer van de twaalf apostelen
UITVERKOCHT
Kerkvaderteksten met commentaar 3, Abdij Bethlehem, 1982, pap, 77 pp, € 12.00
winkelwagen
   
KVC 04
Clemens van Rome: Brief aan de kerk van Korinthe
Kerkvaderteksten met commentaar 4, Abdij Bethlehem, 1982, pap, 117 pp, € 6.75
winkelwagen
   
KVC 06 Hippolytus van Rome
De apostolische overlevering / Eucharistische gebeden uit de traditie
Kerkvadersteksten met commentaar 06, Abdij Bethlehem, 1984, pap, 101 pp, € 7.30
winkelwagen
   
KVC 08 Origenes
Het gebed
Kerkvaderteksten met commentaar 8, Abdij Bethlehem, 1991, pap, 137 pp, € 8.40, 9789071837357
winkelwagen
   
KVC 09 Gregorius van Nyssa
Over het leven van Mozes de wetgever, traktaat over de volmaaktheid wat de deugd betreft
Kerkvaderteksten met commentaar 9, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1992, pap, 161 pp, € 10.90, 9071837386
winkelwagen
   
KVC 10 Maximus Confessor
Verklaring van het Onze Vader
Kerkvaderteksten met commentaar 10, Abdij Bethlehem, 1993, pap, 75 pp, € 5.30, 9071837475
winkelwagen
   
KVC 11 Vromen, F.
Mysteries vieren met paus Leo de Grote: twintig preken voor het liturgisch jaar
Kerkvaderteksten met commentaar 11, Abdij Bethlehem, 2001, pap, 172 pp, € 11.90, 907183767x
winkelwagen
   
KVC 12 Bartelink, G.J.M.
Hieronymus als exegeet: een keuze van teksten in Nederlandse vertaling met inleiding en commentaar
Kerkvaderteksten met commentaar 12, Abdij Bethlehem, 2001, pap, 239pp, € 16.60, 9789071837661
winkelwagen
   
MC 01 Willem van St Thierry
Commentaar op het Hooglied
tweede herziene druk
Monastieke Cahiers 1, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1984, pap, 260 pp, € 13.75, geen isbn
winkelwagen
   
MC 02 Marcus de Kluizenaar
Marcus de Kluizenaar: Drie monastieke werken
Monastieke Cahiers 02, Abdij Bethlehem, 1985, pap, 115 pp, € 7.25
winkelwagen
   
MC 05 Leontios van Neapolis
Leven van Symeon de Dwaas
tweede druk
Monastieke Cahiers 5, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1990, pap, 91 pp, € 6.00
winkelwagen
   
MC 07 Willem van St.-Thierry
Meditaties
Monastieke Cahiers 07, Abdij Bethlehem, 1982, pap, 164 pp, € 9.10
winkelwagen
   
MC 08 Tito Colliander
De weg der Asceten. Inwijding in het geestelijk leven
Monastieke Cahiers 08, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1983, pap, 95 pp, € 6.95
winkelwagen
   
MC 12-13 Anonyma
Vaderspreuken
Monastieke Cahiers 12-13, Abdij Bethlehem, 1990, pap, 281 pp, € 18.15, 9071837300
winkelwagen
   
MC 14
Vaderspreuken/ Aanvullende spreuken
Monastieke Cahiers 14, Abdij Bethlehem, 1989, pap, 269 pp, € 16.75, 9071837238
winkelwagen
   
MC 15 Sint Bernardus
Sint Bernardus over Sint Benedictus
Monastieke Cahiers 15, Abdij Bethlehem, 1980, pap, 191pp, € 10.40, geen isbn
winkelwagen
   
MC 16
Bidden met Benedictus
Monastieke Cahiers 16, Abdij Bethlehem, 1980, pap, 180 pp, € 10.20
winkelwagen
   
MC 17
Leven, getuigenissen, brieven van de heilige Antonius abt
MC Monastieke cahiers 17, Abdij Bethlehem, 1981, pap, 363 pp, € 18.60
winkelwagen
   
MC 18 Noelle Devilliers
Antonius de Grote: vader van alle monniken
Monastieke Cahiers 18, Abdij Bethlehem, 1981, pap, 169 pp, € 9.75
winkelwagen
   
MC 19 Jean Lafrance
Het Gebed van het Hart
Monastieke Cahiers 19, Abdij Bethlehem, 1996, pap, 125 pp, € 8.40
winkelwagen
   
MC 21
Filokalia Algemene Inleiding, Theoleptos van Filadelfia: Verhandeling over de monniksgelofte, Negen hoofdstukken over de monastieke gelofte, Diadochus van Fotike Honderd uitspraken over de kennis
Monastieke Cahiers 21, Abdij Bethlehem, 1982, pap, 159 pp, € 9.00
winkelwagen
   
MC 23
Regels van de Heilige Pachomius / Het boek van Orsiesius
Monastieke Cahiers 23, Abdij Bethlehem, 1983, pap, 107 pp, € 6.40, geen isbn
winkelwagen
   
MC 24 H. van Cranenburgh
Het Pachomiaanse Monachisme
Monastieke Cahiers 24, Abdij Bethlehem, 1983, pap, 272 pp, € 17.70
winkelwagen
   
MC 25 Serge Bolshakoff
Heer, maak het stil in mijn hart
Monastieke Cahiers 25, Abdij Bethlehem, 1983, pap, 179 pp, € 9.80
winkelwagen
   
MC 28 Aelred van Rievaulx
Spiegel van de liefde
MC Monastieke cahiers 28, Abdij Bethlehem, 1985, pap, 273 pp, € 16.70
winkelwagen
   
MC 30 Dorotheos van Gaza
Geestelijke Werken
Monastieke Cahiers 30, Abdij Bethlehem, 1986, pap, 195 pp, € 12.00
winkelwagen
   
MC 31 E. Dekkers en G. Bartelink
Voordrachten over de Heilige Gregorius de Grote met een keuze uit zijn werken
Monastieke Cahiers 31, Abdij Bethlehem, 1986, pap, 196 pp, € 11.45
winkelwagen
   
MC 33 Fidelis Ruppert en Anselm Grun
Bid en Werk voor de Heer in Ware Broederliefde
Monastieke Cahiers 33, Abdij Bethlehem, 1986, pap, 138 pp, € 8.30
winkelwagen
   
MC 34 Evagrius van Pontus
Geestelijke Geschriften I
Monastieke Cahiers 34, Abbij Bethlehem, 1987, pap, 226 pp, € 13.50, 9071837033
winkelwagen
   
MC 35 Evagrius van Pontus
Geestelijke Geschriften II
UITVERKOCHT
Monastieke Cahiers 35, Abdij Bethlehem, 1987, pap, 253 pp, € 15.88, 9071837041
winkelwagen
   
MC 36
De heilige Nil Sorski (1433-1508) Leven - Geschriften - Skite
MC Monastieke cahiers 36, Abdij Bethlehem, 1990, pap, 221 pp, € 14.75, 9071837297
winkelwagen
   
MC 38 Basilius Senger
Sint Benedictus leven, betekenis, zending, opdracht
Monastieke Cahiers 38, Abdij Bethlehem, 1988, pap, 91 pp, € 6.35, 9071837173
winkelwagen
   
MC 39 Christofoor Wagenaar
Om met Christus te zijn: het christelijk oosters monachisme deel 1 en 2
Deel 1 en 2 samen
Monastieke Cahiers 39, Abdij Bethlehem, 1990, pap, 987 pp in 2 delen, € 52.15, 9071837319
winkelwagen
   
MC 41 Christofoor Wagenaar en Hendrik van Cranenburgh
Geen ander fundament dan Christus
Monastieke Cahiers 41, Abdij Bethlehem, 1991, pap, 184 pp, € 12.25, 9071837378
winkelwagen
   
MC 42 Schmemann, A.
De grote vasten
Monastieke Cahiers 42, Abdij van Berne, 1993, pap, 153 pp, € 9.95, 9789071837449
winkelwagen
MC 43 - Anoniem
Bidden met het hart. & Het theologaal gebed
MC Monastieke cahiers 43, Abdij Bethlehem, 1994, pap, 75 pp, € 5.20, 9789071837487
winkelwagen
   
MC 44 Igor Smolitsch
Leven en Leer van de Startsi: de weg naar het volmaakte leven
Monastieke Cahiers 44, Abdij Bethlehem, 1994, pap, 261 pp, € 17.00, 9071837491
winkelwagen
   
MC 45 Hedwig Vrensen
Een Oud Document Herlezen: aantekeningen bij de Regel van Benedictus van Nurcia
Monastieke Cahiers 45, Abdij Bethlehem, 1996, pap, 382 pp, € 25.86, 9071837548
winkelwagen
   
MC 46 Michel van Parys
Verzegelde Bronnen Borrelen Weer
Monastieke Cahiers 46, Abdij Bethlehem, 1996, pap, 362 pp, € 24.10, 9071837572
winkelwagen
   
MC 47 Frans Vromen
In het Brongebied: notities over belangrijke themas van de monastieke levensleer
Monastieke Cahiers 47, Abdij Bethlehem, 1997, pap, 158 pp, € 10.35, 9071837564
winkelwagen
   
MC 48 Bianchi, E.
De mantel van Elia. Een geestelijke reisroute voor het religieuze leven
Monastieke Cahiers 48, Abdij Bethlehem, 1997, pap, 141 pp, € 9.45, 9071837580
winkelwagen
   
MC 49 Pseudo-Athanasius
Amma Synkletike
Monastieke Cahiers 49, Abdij Bethlehem, 2002, pap, 94 pp, € 7.50, 9071837688
winkelwagen
   
MC 50 Johannes Climacus
De Geestelijke Ladder
De dertig treden van de ladder beschrijven de weg van de monnik: 1. trouw zijn aan je keuze, 2. vrij zijn, 3. de woestijn ingaan, 4. gehoorzaam zijn, 5. boetvaardig zijn, 6. denken aan je dood, 7. verdriet kunnen hebben, 8. niet kwaad worden en zachtmoedig zijn, 9. kwaad kunnen vergeten, 10. geen kwaad spreken, 11. niet kletsen, 12. oprecht zijn, 13. nooit vertwijfeld raken, 14. niet toegeven aan gulzigheid, 15. kuis zijn, 16. niet gierig zijn, 17. arm willen zijn, 18. bij jezelf komen, 19. niet te veel toegeven aan slaap, 20. alert zijn, 21. niet bang zijn, 22. niet op eer uit zijn, 23. niet trots zijn, 24. zacht en eenvoudig zijn, argeloos zijn en het kwaad niet zoeken, 25. bescheiden zijn, 26. onderscheid kunnen maken, 27. innerlijk stil zijn, 28. kunnen bidden, 29. zich door niets in de war laten brengen, 30. vol zijn van geloof, hoop en liefde.
Monastieke Cahiers 50, Abdij Bethlehem, 2002, pap, 487 pp, € 33.25, 9071837696
winkelwagen
   
MTC 02 Benedictus van Canfield
Over de Navolging van Jezus in de Mystieke Beleving
Mystieke Teksten met Commentaar 02, Abdij Bethlehem, 1980, pap, 99 pp, € 5.90
winkelwagen
   
MTC 04 Geraert van Saintes en Hendrik Utenbogaerde
De twee oudste bronnen van het leven van Jan van Ruusbroec door zijn getuigenissen bevestigd
Mystieke Teksten met Commentaar 04, Abdij Bethlehem, 1981, pap, 163 pp, € 9.20
winkelwagen
   
MTC 05 Gerlach Peters
Alleenspraak - Brieven
Mystieke Teksten met Commentaar 05, Abdij Bethlehem, 1996, pap, 191 pp, € 13.40, 9071837521
winkelwagen
   
MTC 06 H. van Cranenburgh
De Geestelijke Tabernakel van Jan van Ruusbroec
Mystieke Teksten met Commentaar 06, Abdij Bethlehem, 1992, pap, 334 pp, € 22.75, 9071837432
winkelwagen
   
MTC 08 Chantal van der Plancke en Andre Knockaert sj
15 dagen bidden met Catherina van Siena
Mystieke Teksten met Commentaar 08, Abdij Bethlehem, 1998, pap, 110 pp, € 9.53, 9789071837623
winkelwagen
   
Verbraken, P.
De eerste eeuwen van het christendom: van de apostelen tot Karel de Grote
Abdij Bethlehem, 1986, pap, 157 pp, € 12.50
winkelwagen