B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

1.0.1.5 Bijbel overige nederlandse vertalingen

Bibel, Friese school- en handbijbel
NBG, 2002, geb, 1760 pp, € 25.00, 9789061265993
winkelwagen
Biebel in de Twentse sproake
NBG Jongbloed, 2009, geb, 374 pp, € 49.50, 9789089120106
winkelwagen
Biebel in `t Grunnegers - Bijbel in het Gronings
NBG, 2008, geb, € 49.50, 9789089120076
winkelwagen
Bijbel Het Boek - Het Nieuwe Leven, praktisch geloven
Het nieuwe Leven vertaalt de eeuwenoude boodschap van de Bijbel in toepassingen voor de praktijk van het leven.

De begrijpelijke bijbeltekst van Het Boek wordt ondersteund door verhelderende aantekeningen, verwijzingen naar andere bijbelteksten, uitgebreide persoonsbeschrijvingen, landkaarten en informatieblokken. Verschillende Nederlandse auteurs hebben aanvullende artikelen geschreven die gericht zijn op geestelijke groei.

In Het nieuwe Leven vind je een cd-rom, waarop de complete bijbeltekst van Het Boek staat. Deze cd-rom kun je als digitaal naslagwerk gebruiken om woorden te zoeken of teksten te vergelijken.

Jongbloed, 2011, geb, 2016 pp, € 77.50, 9789065393616
winkelwagen
Bijbel in Gewone Taal BGT- de eerste teksten
Dit boek geeft een voorproefje van de Bijbel in Gewone Taal, die in 2014 zal verschijnen.

Gewone taal is de taal die we allemaal begrijpen en die we allemaal gebruiken. De Bijbel in Gewone Taal wordt geen gemakkelijke bijbel, want de Bijbel is geen gemakkelijk boek. Maar de Bijbel in Gewone Taal wordt wel de meest leesbare bijbel die ooit in het Nederlands gemaakt is. Door de duidelijke taal beleef je de Bijbel op een nieuwe manier. Het is taal die je aanspreekt, waardoor de tekst je raakt. Maak kennis met de Bijbel in Gewone Taal via de teksten die speciaal voor dit boek zijn uitgekozen. Lees en ervaar wat gewone taal met je doet!

Meer inormatie over deze bijbelvertaling is te vinden op www.bijbelingewonetaal.nl.

NBG, 2013, geb, 136 pp, € 7.50, 9789089120731
winkelwagen
De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk
2 delen in cassette
Buijten & Schipperheijn / Repro-Holland, 1977, geb, € 94.50, DelftseBijbel
winkelwagen
Genesis. Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling
Hebreeuws-Nederlands, HELAAS UITVERKOCHT,(NOG) GEEN HERDRUK GEPLAND

Parallel aan de Hebreeuwse tekst op de linkerpagina staat de Nederlandse vertaling van de Societas Hebraica Amselodamensis (SHA) op de rechterpagina afgedrukt. Aan de tekst van de vertaling zijn aantekeningen toegevoegd.

Het karakter van de vertaling is idiolect; dat wil zeggen dat getracht is het eigene van de Hebreeuwse tekst in de vertaling weer te geven. Verbanden en onderlinge verwijzingen in de grondtekst klinken zoveel mogelijk in de vertaling door. Deze benadering maakt de vertaling niet alleen geschikt voor gebruik in liturgie en leerhuis, maar ook voor studie: zij is om 'voor te lezen' en om in 'door te lezen'.

Een vertaling om voor te lezen, NBG/KBS/ SHA, 1999, pap, 375 pp, € 17.50, 9789061260882
winkelwagen
Het Boek
€ 30.00, 9789070998059
winkelwagen
Het Boek, kleine editie
Jongbloed, 2005, geb, € 23.00, 9789065392213
winkelwagen
Het Boek. Reiseditie
UITVERKOCHT
Uitgeverij Jongbloed, 2005, geb, 1412 pp, € 29.50, 9789065392589
winkelwagen
Het Evangelie noar Lucas. Het lucasevangelie in het Achterhoeks
UITVERKOCHT
De Bijbel in streektalen, NBG, 2002, pap, 108 pp, € 8.95, 9789061269175
winkelwagen
Hooglied, Hebreeuws/ Nederlands
4de druk

Parallel aan de Hebreeuwse tekst op de linkerpagina staat de Nederlandse vertaling van de Societas Hebraica Amselodamensis (SHA) op de rechterpagina afgedrukt. Aan de tekst van de vertaling zijn aantekeningen toegevoegd.

Deze nieuwe vertaling probeert zo veel mogelijk te behouden van de compactheid en het vrije gebruik van taal en beelden die de liefdespoezie van het Hooglied kenmerken.

Een vertaling om voor te lezen, NBG/KBS/SHA, 2008/2013, pap, 48 pp, € 11.00, 9789061260745
winkelwagen
Jozua, een vertaling om voor te lezen Hebreeuws/Nederlands
Parallel aan de Hebreeuwse tekst op de linkerpagina staat de Nederlandse vertaling van de Societas Hebraica Amselodamensis (SHA) op de rechterpagina afgedrukt. Aan de tekst van de vertaling zijn aantekeningen toegevoegd.

Het karakter van de vertaling is idiolect; dat wil zeggen dat getracht is het eigene van de Hebreeuwse tekst in de vertaling weer te geven. Verbanden en onderlinge verwijzingen in de grondtekst klinken zoveel mogelijk in de vertaling door. Deze benadering maakt de vertaling niet alleen geschikt voor gebruik in liturgie en leerhuis, maar ook voor studie: zij is om 'voor te lezen' en om in 'door te lezen'.

Een vertaling om voor te lezen, NBG / Jongbloed/ SHA, 2013, pap, 71 pp, € 14.95, 9789089120663
winkelwagen
Pakket Jozua, Hooglied, Richteren Hebreeuws/Nederlands
Dit pakket SHA bevat drie titels: Jozua, Hooglied en Richteren.

Parallel aan de Hebreeuwse tekst op de linkerpagina staat de Nederlandse vertaling van de Societas Hebraica Amselodamensis (SHA) op de rechterpagina afgedrukt. Aan de tekst van de vertaling zijn aantekeningen toegevoegd.

Het karakter van de vertaling is idiolect' dat wil zeggen dat getracht is het eigene van de Hebreeuwse tekst in de vertaling weer te geven. Verbanden en onderlinge verwijzingen in de grondtekst klinken zoveel mogelijk in de vertaling door. Deze benadering maakt de vertaling niet alleen geschikt voor gebruik in liturgie en leerhuis, maar ook voor studie: zij is om 'voor te lezen' en om in 'door te lezen'.

Een vertaling om voor te lezen, NBG / Jongbloed / SHA, 2013, pap, € 29.95, 9789089120717
winkelwagen
Prediker: Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling
Parallel aan de Hebreeuwse tekst op de linkerpagina staat de Nederlandse vertaling van de Societas Hebraica Amstelodamensis (SHA) op de rechterpagina afgedrukt. Aan de tekst van de vertaling zijn aantekeningen toegevoegd.

Het karakter van de vertaling is idiolect; dat wil zeggen dat getracht is het eigene van de Hebreeuwse tekst in de vertaling weer te geven. Verbanden en onderlinge verwijzingen in de grondtekst klinken zoveel mogelijk in de vertaling door. Deze benadering maakt de vertaling niet alleen geschikt voor gebruik in liturgie en leerhuis, maar ook voor studie: zij is om 'voor te lezen' en om in 'door te lezen'

Een vertaling om voor te lezen, NBG/KBS/SHA, 2008, pap, 65 pp, € 11.50, 9789061269311
winkelwagen
Prediker & Het mooiste leed. Prediker en Hooglied in het achterhoeks
Vertaald door de werkgroep Dialect en religie

UITVERKOCHT

De Bijbel in streektalen, NBG, 2004, pap, 64 pp, € 8.95, 9789061269274
winkelwagen
Psalmen in de Urreker taol
Het boek Psalmen vertaald door Gerrit Pasterkamp
De Bijbel in streektalen, NBG, 2005, pap, 234 pp, € 13.50, 9789061269281
winkelwagen
Richteren, Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling
Parallel aan de Hebreeuwse tekst op de linkerpagina staat de Nederlandse vertaling van de Societas Hebraica Amselodamensis (SHA) op de rechterpagina afgedrukt. Aan de tekst van de vertaling zijn aantekeningen toegevoegd.

Het karakter van de vertaling is idiolect' dat wil zeggen dat getracht is het eigene van de Hebreeuwse tekst in de vertaling weer te geven. Verbanden en onderlinge verwijzingen in de grondtekst klinken zoveel mogelijk in de vertaling door. Deze benadering maakt de vertaling niet alleen geschikt voor gebruik in liturgie en leerhuis, maar ook voor studie: zij is om 'voor te lezen' en om in 'door te lezen'.

Een vertaling om voor te lezen, NBG/KBS/SHA, 2001, pap, 179 pp, € 13.50, 9789061269236
winkelwagen
`t Gooje Niets van Marcus. Het Marcusevangelie in het Venloos
De Bijbel in Streektalen, NBG Jongbloed, 2001, pap, 67 pp, € 8.95, 9789061262459
winkelwagen
Beex, H.
Psalmen in hun Originele Dichtvorm: een nieuwe visie!
Damon, 2002, pap, 264 pp, € 19.90, 9789055732807
winkelwagen
Joosse, W. (vert)
Psalmen in het Zeeuws
De Bijbel in streektalen, NBG, 2000, pap, 211 pp, € 10.50, 9789061262442
winkelwagen
Koster, A.
Daniel, Ezra, Nechemja
Hebreeuwse Bijbel, Woord-voor-Woord vertaling, Apogres, 1996, pap, 120 pp, € 14.30, 9789080096196
winkelwagen
Koster, A.
De twaalf. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi
Hebreeuwse Bijbel, Woord-voor-Woord vertaling, Aprogres, 2000, pap, 148 pp, € 12.50, 9789057330117
winkelwagen
Koster, A.
De woorden van Jeremia. Een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van het boek Jeremia
Hebreeuwse Bijbel, Woord-voor-Woord vertaling, Aprogres, 2005, pap, 166 pp, € 17.00, 9789057330186
winkelwagen
Koster, A.
Eerst - De namen. Genesis, Exodus
Hebreeuwse Bijbel, Woord-voor-Woord vertaling, Apogres, 1998, pap, 259 pp, € 20.00, 9789057330049
winkelwagen
Koster, A.
Het visioen van Jesaja
Hebreeuwse Bijbel, Woord-voor-Woord vertaling, Apogres, 1994, pap, 163 pp, € 14.70, 9789080096141
winkelwagen
Koster, A.
Jechezkel
Hebreeuwse Bijbel, Woord-voor-Woord vertaling, Apogres, 1999, pap, 157 pp, € 14.70, 9789057330063
winkelwagen
Koster, A.
Job en de vijf rollen
Hebreeuwse Bijbel, Woord-voor-Woord vertaling, Apogres, 1998, pap, 143 pp, € 14.70, 9789057330025
winkelwagen
Koster, A.
Koningschap. 1 en 2 Koningen
Hebreeuwse Bijbel, Woord-voor-Woord vertaling, Aproges, 2003, pap, 184 pp, € 17.00, 9789057330162
winkelwagen
Koster, A.
Spreuken
Hebreeuwse Bijbel, Woord-voor-Woord vertaling, Apogres, 1996, pap, 91 pp, € 13.90, 9789080096172
winkelwagen
Koster, A.
Toen riep hij - In de steppe - De woorden. Leviticus, Numeri, Deuteronomium
Hebreeuwse Bijbel, Woord-voor-Woord vertaling, Apogres, 2002, pap, 302 pp, € 22.00, 9789057330131
winkelwagen
Linden, Nico ter
Het verhaal gaat... 1 De verhalen van de Thora
Balans, 1996, pap, 312 pp, € 18.50, 9789050184915
winkelwagen
Linden, Nico ter
Het verhaal gaat... 2 Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheus
Balans, 1998, pap, 309 pp, € 18.50, 9789050184922
winkelwagen
Linden, Nico ter
Het verhaal gaat... 3 De verhalen van richters en koningen
Balans, 1999, pap, 288 pp, € 18.50, 9789050184939
winkelwagen
Linden, Nico ter
Het verhaal gaat... 4 Het getuigenis van Israels profeten
Balans, 2000, pap, 277 pp, € 18.50, 9789050184946
winkelwagen
Linden, Nico ter
Het verhaal gaat... 5 De geschriften
UITVERKOCHT
Balans, 2002, pap, 314 pg, € 22.50, 9789050184953
winkelwagen
Linden, Nico ter
Het verhaal gaat... 6 De verhalen van Lucas en Johannes
Met deel zes van Het verhaal gaat... voltooit Nico ter Linden zijn magnum opus: de hervertelling van de bijbelse verhalen, doorweven met de broodnodige uitleg. In dit laatste deel keert Ter Linden terug naar het Nieuwe Testament. Eerst vertelt hij de verhalen van Lucas zoals deze die neerschreef in zijn evangelie en in het daaropvolgende boek Handelingen. Daarna komt de auteur bij het evangelie van Johannes en het fascinerende boek waarmee de bijbel besluit: Openbaring. Dit is bij uitstek een geschrift dat om uitleg vraagt.
Balans, 2003, pap, 366 pp, € 22.50, 9789050184977
winkelwagen
Linden, N. ter
Het verhaal gaat...Wie wat waar. Register op alle delen
Personen, dieren, typografische namen, en begrippen die Ter Linden op een bijzondere manier hanteert, worden bijeengebracht in een handzaam 'vademecum': waar vind ik Babylon, waar schrijft de auteur over Mozes, waar staat iets over Barnabas of Ezechiël of Pilatus, wat zegt hij over de tempel?
Balans, 2003, pap, 63 pp, € 7.50, 9789050186209
winkelwagen
Meiden, A. van der (ed)
Biebels gaddergood. De bekendste bijbelverhalen in het Twents en de NBV
Het dialect als schrijf- en spreektaal telt tegenwoordig volledig mee. Veel mensen hebben oog voor de (cultuurhistorische) waarde van hun streektaal. Vaak raakt de streektaal het hart en de emotie dieper dan het gewone Nederlands. Biebels gaddergood maakt deel uit van de serie 'De Bijbel in streektalen', en biedt voor het eerst de bekendste bijbelverhalen parallel in het Twents en De Nieuwe Bijbelvertaling. Biebels gaddergood wordt geleverd met een cd met een aantal fragmenten in het Twents, ingesproken door Herman Finkers, Anne van der Meiden en Monique Sleiderink.
De Bijbel in streektalen, NBG, 2006, pap, 171 pp, € 14.95, 9789061269298
winkelwagen
Melli, F. (red.)
Bijbel door de ogen van de grote meesters
Van 61,95 voor 29,95

De Bijbel door de ogen van de grote meesters' geeft bij ieder Bijbelboek, canoniek en apocrief, een aantal schilderijen uit de periode van de Middeleeuwen tot en met de vroege twintigste eeuw. Bekende namen als Carvaggio en Rembrandt ontbreken niet, maar ook prachtige schilderijen van minder bekende meesters zijn opgenomen.
Bij elk schilderij wordt melding gemaakt van de schilder, de naam en de vindplaats van het schilderij, en staat de bijbehorende Bijbeltekst afgedrukt.

Kok, 2010, geb, set in 3 delen, 1277 pp, € 29.95, 9789043518475
winkelwagen
Oosterhuis, Huub, Alex van Heusden
Het evangelie van Lukas
Het evangelie van Lukas is een verhaal over Jezus van Nazaret en over de messiaanse beweging die hij begonnen is. Het speelt zich af in het joodse land onder Romeinse bezetting, in de eerste dertig jaar van de gangbare jaartelling. Het is vermoedelijk geschreven omstreeks het jaar 80 of later door een schrijver die geen tijdgenoot was van Jezus en dus ook geen ooggetuige. Toen hij zijn relaas schreef, zo'n vijftig jaar na de dood van Jezus, had een grote catastrofe het joodse volk getroffen. In het jaar 70, na vier jaar opstand, werd Jeruzalem, stad en heiligdom, door Romeinse legioenen verwoest. Rondom dat Jeruzalem, stad en heiligdom, is het evangelie van Lukas opgebouwd in een indrukwekkend scenario, waarin het Heilige op een nieuwe wijze wordt gevonden.

Voor deze uitgave is de Griekse grondtekst met zijn eigen idioom en kenmerkende stijlfiguren zo adequaat mogelijk in het Nederlands vertaald. De insteek daarbij was om het eigene van de grondtekst, zoals literaire verbanden en elementen van herhaling, zoveel mogelijk te behouden en zichtbaar te maken.

Aan deze vertaling zijn verklarende aantekeningen toegevoegd. Niet alleen inzichten van de moderne bijbelwetenschap zijn in de aantekeningen verwerkt, ook oude rabbijnse en andere joodse bronnen komen aan het woord. De vertaling is bedoeld om voor te lezen. Vertaling en aantekeningen samen zijn uitermate geschikt voor studie, zowel individueel als in groepen.
Skandalon, 2007, pap, 243 pp, € 22.50, 9789076564463
winkelwagen
Oussoren, Pieter, R. Dekker
Buiten de vesting: Een woord-voor-woord vertaling van alle deuterocanonieke en vele apocriefe bijbelboeken
Na de voltooiing van de Naardense Bijbel is Pieter Oussoren begonnen aan een 'Naardense' vertaling van de deuterocanonieke boeken van het Oude Testament zoals Judit, Tobit en de Makkabeeen. Buiten de vesting bevat ze allemaal, en zelfs nog extra: bijvoorbeeld de nauwelijks bekende psalmen 151-155 en de Psalmen en Oden van Salomo.

Ook in de nieuwtestamentische tijd zijn er vele boeken geschreven die nooit de rang van bijbelboek hebben bereikt. In Buiten de vesting is een zeer uitgebreide collectie opgenomen met onder andere de evangelien van Maria Magdalena, Judas, Tomas en Filippus. Ook de Handelingen van Petrus, Johannes en Jakobus zijn vertegenwoordigd, net als de Openbaring van Paulus. Ten slotte heeft Pieter Oussoren ook delen vertaald van het omvangrijke boek Henoch waaruit al in het Nieuwe Testament (de brief van Judas) wordt geciteerd. De vertaling is zo letterlijk mogelijk, zonder theologische kleuring, zodat de lezer zelf kan zien wat er nu werkelijk staat.

In totaal bevat Buiten de vesting 40 boeken, misschien wel de uitgebreidste collectie die nu in een band voorhanden is. Het is daarmee een indrukwekkend vervolg op de Naardense Bijbel.

Skandalon, 2008, geb, 680 pp, € 52.50, 9789076564555
winkelwagen
Oussoren, Pieter (vert.)
Dordtse Bijbel, speciale editie van dundruk Naardense Bijbel
De vertaling van de Dordtse Bijbel is identiek aan de alomgeprezen Naardense Bijbel. De Dordtse Bijbel bevat 48 afbeeldingen van de Grote Kerk in Dordrecht en uitgebreide informatie over Dordtse bijbel- en kerkgeschiedenis. De omslag vermeldt Dordtse Bijbel. De rest van de uitvoering is gelijk aan de dundrukuitvoering Naardense Bijbel
Skandalon, 2010, geb, 1691 pp, € 81.50, 9789076564531
winkelwagen
Oussoren, Pieter (vert).
Naardense Bijbel, de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament, geill. met de gewelfschilderingen van de Grote Kerk in Naarden
concordante vertaling, kleurill. gewelfschilderingen Grote Kerk Naarden, twee-kleuren druk
Skandalon, 2004, geb, ca 1692 pp, € 82.50, 9789076564258
winkelwagen
Oussoren, Pieter (vert), Theo van Willigenburg (red)
Naardense Bijbel 2014 - zakformaat -harde linnen band -blauw
Verschijnt 21 november 2014, voorintekenprijs: 54.95 ipv 59.95

Een nieuwe editie op groot zakformaat: 18 x 13 cm; slechts 25 mm dik, herziene vertaling.

In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november bestaat die tien jaar. Dat wordt gevierd met een herziene uitgave, in 6 verschillende edities. Deze krijgt een ruim zakformaat: 13 x 18 cm. zodat de teksten voor bijna iedereen goed leesbaar zijn. Klik hier voor een pdf op ware grootte. Als u de pdf print of bekijkt op ware grootte en in de beste printkwaliteit, krijgt u een idee van de leesbaarheid.

De afgelopen jaren heeft Pieter Oussoren niet stilgestaan. Aangemoedigd door opmerkingen van vele lezers en enkele wetenschappers heeft hij, in teamverband, de vertaling aangepast. De Naardense Bijbel wordt geprezen vanwege de combinatie van letterlijkheid en poetische kracht. De Naardense Bijbel 2014 is nog letterlijker en preciezer dan zijn voorganger. Benieuwd naar de keuzes van de vertaler? Lees hier de uitgebreide toelichting van de vertaler en hoofdredacteur.

Skandalon, 2014, geb, € 54.95, Nbijbelz5
winkelwagen
Oussoren, Pieter (vert), Theo van Willigenburg (red)
Naardense Bijbel 2014 - zakformaat - rood
Verschijnt 21 november 2014, voorintekenprijs: 49,95 ipv 54,95

Een nieuwe editie op groot zakformaat: 18 x 13 cm; slechts 25 mm dik, herziene vertaling.

In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november bestaat die tien jaar. Dat wordt gevierd met een herziene uitgave, in 6 verschillende edities. Deze krijgt een ruim zakformaat: 13 x 18 cm. zodat de teksten voor bijna iedereen goed leesbaar zijn. Klik hier voor een pdf op ware grootte. Als u de pdf print of bekijkt op ware grootte en in de beste printkwaliteit, krijgt u een idee van de leesbaarheid.

De afgelopen jaren heeft Pieter Oussoren niet stilgestaan. Aangemoedigd door opmerkingen van vele lezers en enkele wetenschappers heeft hij, in teamverband, de vertaling aangepast. De Naardense Bijbel wordt geprezen vanwege de combinatie van letterlijkheid en poetische kracht. De Naardense Bijbel 2014 is nog letterlijker en preciezer dan zijn voorganger. Benieuwd naar de keuzes van de vertaler? Lees hier de uitgebreide toelichting van de vertaler en hoofdredacteur.

Skandalon, 2014, geb, € 49.95, Nbijbelz1
winkelwagen
Oussoren, Pieter (vert), Theo van Willigenburg (red)
Naardense Bijbel 2014 - zakformaat - rood met foedraal
Verschijnt 21 november 2014, voorintekenprijs: 57.95 ipv 62,95

Een nieuwe editie op groot zakformaat: 18 x 13 cm; slechts 25 mm dik, herziene vertaling.

In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november bestaat die tien jaar. Dat wordt gevierd met een herziene uitgave, in 6 verschillende edities. Deze krijgt een ruim zakformaat: 13 x 18 cm. zodat de teksten voor bijna iedereen goed leesbaar zijn. Klik hier voor een pdf op ware grootte. Als u de pdf print of bekijkt op ware grootte en in de beste printkwaliteit, krijgt u een idee van de leesbaarheid.

De afgelopen jaren heeft Pieter Oussoren niet stilgestaan. Aangemoedigd door opmerkingen van vele lezers en enkele wetenschappers heeft hij, in teamverband, de vertaling aangepast. De Naardense Bijbel wordt geprezen vanwege de combinatie van letterlijkheid en poetische kracht. De Naardense Bijbel 2014 is nog letterlijker en preciezer dan zijn voorganger. Benieuwd naar de keuzes van de vertaler? Lees hier de uitgebreide toelichting van de vertaler en hoofdredacteur.

Skandalon, 2014, geb, € 57.95, Nbijbelz2
winkelwagen
Oussoren, Pieter (vert), Theo van Willigenburg (red)
Naardense Bijbel 2014 - zakformaat -zandkleurig
Verschijnt 21 november 2014, voorintekenprijs: 49.95 ipv 54.95

Een nieuwe editie op groot zakformaat: 18 x 13 cm; slechts 25 mm dik, herziene vertaling.

In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november bestaat die tien jaar. Dat wordt gevierd met een herziene uitgave, in 6 verschillende edities. Deze krijgt een ruim zakformaat: 13 x 18 cm. zodat de teksten voor bijna iedereen goed leesbaar zijn. Klik hier voor een pdf op ware grootte. Als u de pdf print of bekijkt op ware grootte en in de beste printkwaliteit, krijgt u een idee van de leesbaarheid.

De afgelopen jaren heeft Pieter Oussoren niet stilgestaan. Aangemoedigd door opmerkingen van vele lezers en enkele wetenschappers heeft hij, in teamverband, de vertaling aangepast. De Naardense Bijbel wordt geprezen vanwege de combinatie van letterlijkheid en poetische kracht. De Naardense Bijbel 2014 is nog letterlijker en preciezer dan zijn voorganger. Benieuwd naar de keuzes van de vertaler? Lees hier de uitgebreide toelichting van de vertaler en hoofdredacteur.

Skandalon, 2014, geb, € 49.95, Nbijbelz3
winkelwagen
Oussoren, Pieter (vert), Theo van Willigenburg (red)
Naardense Bijbel 2014 - zakformaat -zandkleurig met foedraal en goudsnede
Verschijnt 21 november 2014, voorintekenprijs: 74.95 ipv 79.95

Een nieuwe editie op groot zakformaat: 18 x 13 cm; slechts 25 mm dik, herziene vertaling.

In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november bestaat die tien jaar. Dat wordt gevierd met een herziene uitgave, in 6 verschillende edities. Deze krijgt een ruim zakformaat: 13 x 18 cm. zodat de teksten voor bijna iedereen goed leesbaar zijn. Klik hier voor een pdf op ware grootte. Als u de pdf print of bekijkt op ware grootte en in de beste printkwaliteit, krijgt u een idee van de leesbaarheid.

De afgelopen jaren heeft Pieter Oussoren niet stilgestaan. Aangemoedigd door opmerkingen van vele lezers en enkele wetenschappers heeft hij, in teamverband, de vertaling aangepast. De Naardense Bijbel wordt geprezen vanwege de combinatie van letterlijkheid en poetische kracht. De Naardense Bijbel 2014 is nog letterlijker en preciezer dan zijn voorganger. Benieuwd naar de keuzes van de vertaler? Lees hier de uitgebreide toelichting van de vertaler en hoofdredacteur.

Skandalon, 2014, geb, € 74.95, Nbijbelz4
winkelwagen
Oussoren, Pieter (vert), Theo van Willigenburg (red)
Naardense Bijbel 2014 - zakformaat -zwart kalfsleer met foedraal - goudsnede
Verschijnt 21 november 2014, voorintekenprijs: 109.95 ipv 119.95

Een nieuwe editie op groot zakformaat: 18 x 13 cm; slechts 25 mm dik, herziene vertaling.

In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november bestaat die tien jaar. Dat wordt gevierd met een herziene uitgave, in 6 verschillende edities. Deze krijgt een ruim zakformaat: 13 x 18 cm. zodat de teksten voor bijna iedereen goed leesbaar zijn. Klik hier voor een pdf op ware grootte. Als u de pdf print of bekijkt op ware grootte en in de beste printkwaliteit, krijgt u een idee van de leesbaarheid.

De afgelopen jaren heeft Pieter Oussoren niet stilgestaan. Aangemoedigd door opmerkingen van vele lezers en enkele wetenschappers heeft hij, in teamverband, de vertaling aangepast. De Naardense Bijbel wordt geprezen vanwege de combinatie van letterlijkheid en poetische kracht. De Naardense Bijbel 2014 is nog letterlijker en preciezer dan zijn voorganger. Benieuwd naar de keuzes van de vertaler? Lees hier de uitgebreide toelichting van de vertaler en hoofdredacteur.

Skandalon, 2014, geb, € 109.95, Nbijbelz6
winkelwagen
Oussoren, P. (vert.)
Naardense Bijbel, dundruk editie, de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament, geill. met de gewelfschilderingen van de Grote Kerk in Naarden
Deze poetische, veelgeprezen bijbelvertaling is de meest letterlijke vertaling in het Nederlands en toont de ongekende schoonheid van de bijbel. De Volkskrant: 'Een literaire prestatie van jewelste'.
Skandalon, 2007, geb, 1656 pp, € 69.50, 9789076564128
winkelwagen
Wetberg, M.J. OSG (vert. & bewerking)
Sefer HaBeriet Het Verbondsboek
Uitgave van het Sjilo-genootschap met gerestaureerde hebreeuwse tekst, nederlandse weergave, verduidelijkende voetnoten, compendium met religieuze dwalingen
Sjilo-genootschap, 2004, geb, 693 pp, € 57.50, SeferHaBeriet
winkelwagen
Wolf, Daniel de
De torrie van Mattie, het evangelie van Matteus in straattaal
Maria is pregno. De streetname van Johnnyboy is De Doper. Jezus heeft twaalf homeboyz en Mattie werkt bij het incassobureau. Daniel de Wolf maakt in deze hervertelling het evangelie van Matteus beschikbaar in straattaal. Voor volwassenen soms onnavolgbaar, voor jongeren helemaal hip. Deze uitgave van de Straatbijbel bevat de meest relevante verhalen voor jongeren uit het Evangelie van Matteus.

Daniel de Wolf is voorganger van Thugz Church, een vrij nieuwe kerk in een achterstandswijk in Rotterdam. Eerder schreef hij de bestseller 'Jezus in de Millinx'.
Ark Media, 2011, pap, 96 pp, € 9.95, 9789033819674
winkelwagen
Wolf, Daniel de
Straatbijbel Genesis, hoe die torrie begon
De verhalen uit het bijbelboek Genesis in straattaal. Daarin worden de bijbelse geschiedenissen recht gedaan (theologen hebben meegelezen), terwijl de doelgroep erop heeft gelet dat er geen 'christelijke geheimtaal' wordt gesproken. De oorsprongsverhalen en bijbelgeschiedenissen zijn nog steeds relevant voor (straat)jongeren. De meelezende jongeren waren verrast, geboeid en soms zelfs licht verbijsterd over de dingen die zij lazen. 'Staat dat echt allemaal in de Bijbel?' - wilden ze weten. 'Ja', antwoordt auteur Daniel de Wolf. 'Niet in deze woorden, maar wat ik beschrijf komt echt uit de Bijbel.' De aanvullende uitleg bij de verhalen maakt het geheel nog duidelijker.

Genesis is geschreven voor jongeren uit de straatcultuur en ook jongeren die 'beschaafd Nederlands' spreken blijken gepakt te worden door de directe zeggingskracht. Leraren, jongerenwerkers, voorgangers en ouders laten weten dat jongeren smullen van de 'Straatbijbel' en met elkaar in gesprek gaan over de verhalen en gebeurtenissen.

Ark media, 2012, pap, 128 pp, € 11.95, 9789033800085
winkelwagen