B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

95.2 Filosofie Antieke Filosofie

Ackrill,J.
Aristoteles
Van 25,- voor 16,50 (vanwege verschoten rug)

De betekenis van de Griekse filosoof Aristoteles voor de ontwikkeling van het denken en voor de geschiedenis van wijsbegeerte, wetenschap en cultuur kan nauwelijks overdreven worden. De werken van Aristoteles (384 - 322) vormen de oudste ons bewaard gebleven neerslag van wat men een alomvattende en systematische bestudering van de werkelijkheid zou kunnen noemen. In de oudheid, de middeleeuwen, de renaissance en de nieuwe tijd hebben zijn werken vrijwel altijd een centrale rol gespeeld in wetenschappelijke en wijsgerige debatten. Zijn denkbeelden over literatuur en toneel hebben gezag tot op de dag van vandaag.

J.L. Ackrill, emeritus hoogleraar in de geschiedenis van de filosofie te Oxford, geeft in dit boek een voortreffelijke en lucide introductie op de filosofie van Aristoteles. Hij zet de argumenten, theorieen en ideeen van Aristoteles op scherpzinnige wijze uiteen. Ackrill verwoordt de veelzijdigheid van Aristoteles' filosofische onderzoekingen helder en levendig. Hij laat aan de hand van talloze voorbeelden zien dat de originele teksten niets van hun aantrekkingskracht hebben verloren. Aristoteles is een actuele, onmisbare en inspirerende gids voor de moderne filosofie

Historische uitgeverij, 2003, pap, 209 pp, € 16.50, 9789065540034
winkelwagen
   
Ahbel-Rappe, S.
Socrates: A Guide for the Perplexed
Continuum, 2009, pap, € 18.50, 9780826433251
winkelwagen
   
Algra, K., J. Barnes, J. Mansfeld, M. Schofield (eds.)
The Cambridge History of Hellenistic Philosophy
Cambridge UP, 2005, pap, 916 pp, € 52.00, 9780521616706
winkelwagen
   
Allen, J., Eyjolfur Kjalar Emilsson, Benjamin Morison, and Wolfgang-Rainer Mann
Oxford Studies in Ancient Philosophy, vol 40
Oxford UP, 2011, geb, 400 pp, € 74.95, 9780199609659
winkelwagen
   
Anagnostopoulos, G. (ed.)
A Companion to Aristotle
BY ORDER
Blackwell Companions to Philosophy, Wiley-Blackwell, 2009, geb, 648 pp, € 122.50, 9781405122238
winkelwagen
   
Angier, T.
Techne in Aristotles Ethics. Crafting the Moral Life
Tb
Continuum Studies in Ancient Philosophy, Continuum, 2010, geb, 208 pp, € 89.90, 9780826462718
winkelwagen
Annas, J. & C. Rowe (eds)
New Perspectives on Plato, Modern and Ancient
Center for Hellenic Studies, Trustees for Harvard University, 2002, geb, 270pp, € 56.50, 9780674010185
winkelwagen
   
Aristoteles
De Arte Poetica Liber
Oxford Classical Texts, Oxford UP, 1965, geb, 80 pp, € 33.90, 9780198145646
winkelwagen
Aristoteles
De eerste filosofie / metaphysica alpha
Is Plato in zijn dialogen de schepper van de filosofie zoals wij deze nu nog kennen, het is Aristoteles die de drie grote domeinen van de wijsbegeerte -logica, metafysica, ethiek- voor tweeduizend jaar heeft afgebakend en bepaald. Metafysica noemt hij zelf de 'eerste filosofie', en in het eerste van de boeken die later onder de naam Metafysica uitgegeven worden, legt hij uit wat eerste filosofie is. Het is de hoogste kennis die mensen kunnen bereiken, een inzicht in de eerste oorzaken van al wat is. Hierom gaat ze 'vooraf' aan alle wetenschappen die zich op het begrip van een bepaald gebied toeleggen, getal, meetkundige figuren, natuur, dieren. In het inzicht van de oorzaken bereiken we een inzicht in de werkelijkheid zoals een god die zou hebben. Deze kennis is de hoogste wijsheid waarin mensen de zin van hun bestaan vinden als vrije redelijke wezens. Dit inzicht is verheven, maar ook moeilijk en slechts door weinigen te bereiken.

Aristoteles begint zijn studie zeer toegankelijk. De eerste wijsbegeerte is namelijk gewoon ook de eerste in de zin dat hier de grote vragen liggen waarmee de filosofie is begonnen: de vraag waarom, de vraag naar oorzaak, reden en rekenschap van en voor alle verschijnselen die zich aan ons voordoen, een vraag ingegeven door belangeloze interesse. Zo trekt in De eerste filosofie, oftewel Metafysica alfa een reeks intellectuele avonturiers aan de lezer voorbij, van het veelzijdige creatieve genie Thales via de pythagoreeers met hun mengsel van mathematica en mystiek, de paradoxale tegenpolen Heraclitus en Parmenides en de vruchtbaar en bloemrijk dichterlijke Empedocles tot de nuchtere droge abstractie van Anaxagoras en het grote vat vol tegenstrijdigheid, Aristoteles' geestelijke vaderfiguur Plato.

Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Carlos Steel.

Aristoteles in Nederlandse vertaling, Historische Uitgeverij, 2002, geb, 96 pp, € 25.00, 9789065540164
winkelwagen
Aristoteles
De getallen en de dingen. De boeken M en N van de Metafysica. Deel 1: boek M
Viator-reeks, Klement, 2003, geb, 155 pp, € 22.90, 9789077070468
winkelwagen
Aristoteles
De getallen en de dingen. De boeken M en N van de metafysica. Deel 2: boek N
Viator-Reeks, Klement, 2004, geb, 147 pp, € 22.90, 9789077070543
winkelwagen
Aristoteles
Ethica. Ethica Nicomachea
De Ethica Nicomachea is een van de meest toegankelijke teksten van Aristoteles. Het is een belangrijk werk, want het is de eerste systematische uiteenzetting over ethiek in de westerse wijsbegeerte. Bovendien staat het werk aan de oorsprong van een bepaalde wijsgerige reflectie, de zogenaamde 'geluksethiek'. Het werk heeft een diepgaande en blijvende invloed uitgeoefend. Het heeft gangbare opvattingen over ethiek helpen vormen.

De Ethica is geschreven voor de volwassen politieke burger met levenservaring, die goede vorming behoeft om juiste wetten voor de gemeenschap te ontwerpen. Om goede wetten te maken dient men de structuur van de ziel te kennen, te weten hoe men een voortreffelijk karakter verwerft, en inzicht te hebben in de verschillende types van rechtvaardigheid. Met deze vaardigheden is de politicus in staat wetten te maken die het geluk van de burgers kunnen bevorderen. De Ethica is hierom te beschouwen als een handleiding voor toekomstige wetgevers en politici.

Het geluk vormt het hoofdthema van de aristotelische ethiek. Het geluk bestaat niet uit een element, maar bevat een veelheid aan wenselijke onderdelen. In de Ethica onderzoekt Aristoteles de vraag wat geluk nu precies kan zijn, en bouwt zijn uiteenzetting op rond de drie typen van gelukkig leven: het geluk van de genotsmens, van de burger en van de filosoof. De vorming van goede eigenschappen, zowel die van het karakter als die van het verstand, ligt aan de basis van Aristoteles' deugdenethiek. De ethiek van Aristoteles blijft stevig verankerd in de praktijk van het leven in de gemeenschap. De 'Ethica' is te beschouwen als een onderzoek naar het menselijk geluk en naar de middelen om dit geluk te realiseren.

Serie: Aristoteles in Nederlandse vertaling, Historische Uitgeverij, 1999, geb, 360 pp, € 35.00, 9789065540058
winkelwagen
Aristoteles
Ethica Nicomachea
Vertaald en toegelicht door Charles Hupperts & Bartel Poortman. De 'Ethica Nicomachea' van Aristoteles behoort zonder twijfel tot de allerbelangrijkste filosofische werken. Centraal in de Ethica Nicomachea staat de vraag hoe de mens een gelukkig en geslaagd leven kan realiseren. Vanuit deze vraagstelling maakt Aristoteles een diepgaande en scherpe analyse van het menselijk gedrag, het menselijk karakter en zijn intellectuele vermogens. Aristoteles laat op indringende wijze zien dat er op het gebied van de moraal geen absolute normen bestaan en dat elke ethische theorie moet uitgaan van de menselijke natuur en de manier waarop mensen zich in alledaagse situaties gedragen. Deze vertaling is voorzien van een uitgebreide inleiding in de filosofie van Aristoteles in het algemeen en de Ethica Nicomachea in het bijzonder, van verklarende aantekeningen, een uitgebreide bibliografie en een begrippenindex. Ook is in deze gebonden editie de Griekse tekst afgedrukt.
Damon, 2005, geb, 638 pp, € 39.90, 9789055735648
winkelwagen
Aristoteles
Ethica Nicomachea
Vertaald en toegelicht door Charles Hupperts & Bartel Poortman. De 'Ethica Nicomachea' van Aristoteles behoort zonder twijfel tot de allerbelangrijkste filosofische werken. Centraal in de Ethica Nicomachea staat de vraag hoe de mens een gelukkig en geslaagd leven kan realiseren. Vanuit deze vraagstelling maakt Aristoteles een diepgaande en scherpe analyse van het menselijk gedrag, het menselijk karakter en zijn intellectuele vermogens. Aristoteles laat op indringende wijze zien dat er op het gebied van de moraal geen absolute normen bestaan en dat elke ethische theorie moet uitgaan van de menselijke natuur en de manier waarop mensen zich in alledaagse situaties gedragen. Deze vertaling is voorzien van een uitgebreide inleiding in de filosofie van Aristoteles in het algemeen en de Ethica Nicomachea in het bijzonder, van verklarende aantekeningen, een uitgebreide bibliografie en een begrippenindex. In de gebonden editie is daarnaast ook de Griekse tekst afgedrukt.
Damon, 2004, pap, 416 pp, € 24.90, 9789055735655
winkelwagen
Aristoteles
Metafysica Boek 1-6
Bezorgd en vertaald door Ben Schomakers
Damon, 2005, geb, 618 pp, € 34.90, 9789055734856
winkelwagen
   
Aristoteles
Metaphysica
ed. W. Jaeger
Oxford Classical Texts, Oxford UP, 1957, geb, 307 pp, € 19.95, 9780198145134
winkelwagen
   
Aristoteles
Over drogredenen
A2098, Prijs onder voorbehoud, verschijnt mei 2013
Historische Uitgeverij, 2013, geb, 224 pp, € 34.95, 9789065540140
winkelwagen
Aristoteles
Politica
Aristoteles Politica is een sleuteltekst in de geschiedenis van het westerse politieke denken, zowel van de politieke theorie als van de politieke praktijk. Het is een fundamenteel werk over de organisatie van het staatkundige verband en de plaats van de burger daarin. Aristoteles baseert zijn beschouwingen op uitvoerig onderzoek naar bestaande staatsinrichtingen, en formuleert op basis hiervan zijn scherpe kritiek op Plato's beide utopieen in Staat en Wetten.

In de Politica geeft Aristoteles ook in het verlengde van het onderzoek een schets van wat in zijn ogen het beste staatkundige verband is en hoe de opvoeding de burger dient voor te bereiden op zijn rol in de gemeenschap. De beste staat is een onafhankelijke, van beperkte omvang, die een zekere welvaart kent als basis voor het uiteindelijke doel, het goede en gelukkige leven dat op deugd is gebaseerd. De mens is een 'politiek dier', en van nature ontplooit de burger zich optimaal in de 'polis'. In de Politica behandelt Aristoteles de politieke en ethische kwesties die nog steeds een belangrijke rol spelen in de discussie en de gedachten over de beste staatsvorm: de verantwoordelijkheid van de macht, het doel van de staat, de rol van het onderwijs, de vorming van de burger, de criteria en de aard van het burgerschap, de verhouding tussen volksvergadering en de uitvoerende en rechtsprekende machten.

De invloed van de Politica op de Europese cultuur begint in de middeleeuwen, wanneer het werk in het Latijn wordt vertaald. Van Thomas van Aquino tot Marx is het boek zorvuldig bestudeerd.

De Politica is het vijfde deel in de grote serie Aristoteles in Nederlandse vertaling.

Aristoteles in Nederlandse vertaling 5, Historische Uitgeverij, 2012, geb, 460 pp, € 35.00, 9789065540041
winkelwagen
   
Aristoteles
Retorica
Historische Uitgeverij, 2004, geb, 352 pp, € 38.75, 9065540075
winkelwagen
Aristoteles ( Ben Schomakers - vert)
Over de ziel
Grieks - Nederlands, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ben Schomakers.

Aristoteles' De ziel is zonder enige twijfel een van de diepste, oorspronkelijkste en invloedrijkste teksten uit de geschiedenis van de filosofie. Aristoteles stelt er de vraag wat de ziel is en formuleert een antwoord dat ons nog steeds te denken geeft. Wat hij in dit werk over waarnemen, verbeelding en denken zegt heeft tot in onze tijd de filosofische discussie daarover bepaald.

Dit is een vernieuwde, tweetalige, heruitgave van de onvolprezen teksteditie van dit meesterwerk, dat verplichte lectuur is voor filosofen, psychologen en ieder die nadenkt over de vraag wat een ziel is en wat een mens is - wie hij zelf is.

Aristoteles (384-322 v. Chr.) was de grootste leerling van Plato, die hem volgens een antieke anekdote 'het intellect van de school' noemde. Na Plato's dood legde Aristoteles de basis voor een eigen school en werkte met grote toewijding aan een filosofisch oeuvre dat nagenoeg het geheel van de werkelijkheid zou bestrijken. Het hier vertaalde werk Peri psuches gaat over de kapitale vraag wat de ziel nu eigenlijk is, de ziel van mensen maar ook die van dieren en zelfs die van planten. Aristoteles' antwoord is fascinerend, prikkelend en nog steeds herkenbaar omdat hij wel aanvaardt dat de ziel altijd aan een lichaam gebonden is, maar niet bereid is haar aan dat lichaam prijs te geven. Ze is een onherleidbaar beginsel dat de levenloze materie tot een organisme maakt dat gericht is op de ontwikkeling van zijn mogelijkheden en waarin elk onderdeel dankzij de ziel een functie en betekenis heeft. Het is op dit antwoord dat Aristoteles uiteindelijk zijn antropologie, zijn ethiek en zijn sociale filosofie fundeert.

Op 14 mei 2014 gaf Ben Schomakers over dit boek bij ons een lezing - wilt u de tekst nog nalezen dan vindt u die hier

Klement, 2013, geb, 520 pp, € 42.50, 9789086871209
winkelwagen
Aristoteles ( Ben Schomakers vert)
Over poezie (Aristotelis De Arte Poetica Liber)
Vertaling, inleiding, annotatie en nawoord door Ben Schomakers.
Damon, 2000, geb, 199 pp, € 19.90, 9789055730773
winkelwagen
Aristoteles, (Jan van Ophuisen- vert)
De ziel
verschijning verwacht nov 2015

Aristoteles' traktaat over De ziel, De anima, is een van de weinige werken waarvan niemand wil betwisten dat het met recht tot de selecte canon van klassieke werken behoort, die iedere filosoof tot zich nemen moet. Dit traktaat gunt de lezer een blik op de op volle toeren werkende Aristoteles, die het schreef toen hij de ideeen die hij lang had voorbereid aan het oogsten was; elke zin opent een belangrijk nieuw perspectief, stelt een cruciale vraag of formuleert een kerngedachte.

De ziel is een werk van groot historisch belang. In het eerste hoofdstuk geeft Aristoteles een overzicht van de zielstheorieen van zijn voorgangers, en haalt hij woorden van presocraten aan die nergens anders bewaard zijn. Bovendien is De ziel een werk waar latere filosofen, van Plotinus tot en met Hegel, als commentator of uit behoefte aan inspiratie naar terugkeerden.

Aristoteles formuleert in De ziel voor de eerste keer een aantal vragen die niet meer weggedacht kunnen worden uit de geschiedenis van de filosofie, die haar zelfs bepaald hebben. Wat is de oorsprong van het leven, hoe verschilt wat leeft van het materiele? Hoe bestaat dit onderscheidende kenmerk? Wat betekent het wanneer je dat 'ziel' noemt? En hoe kunnen we de werkelijkheid buiten ons kennen en wat dringt daarvan tot ons door? Hoe kunnen we beschikken over de begrippen die we daartoe nodig hebben? En stel dat we leven dankzij een 'ziel': hoe kan de ziel communiceren met het lichaam waarin ze zich heeft gevestigd?

De diepgang en de bondigheid waarmee Aristoteles De ziel vervaardigde maken het niet eenvoudig te benaderen. Maar het is een van de belangrijkste filosofische werken die er geschreven zijn, fascinerend, fundamenteel en prikkelend.

Vertaling door Jan van Ophuijsen

Historische Uitgeverij, 2014, geb, 144 pp, € 28.50, 9789065540065
winkelwagen
Aristoteles ( keuze en vert. Jeroen Beets, Rein Ferwerda en Ben Schomakers)
Problemen. 415 Vragen over melancholie, wijn, muziek, liefde etc
gekozen, vertaald en toegelicht door Jeroen Beets, Rein Ferwerda en Ben Schomakers

Gedurende lange tijd zijn ze buitengewoon populair geweest, de Problemen van Aristoteles, en dat is niet meer dan logisch: het gaat om een verzameling teksten, elk in de vorm van een scherpe vraag met een precies antwoord, die gezamenlijk de plaats van de mens in de materiele natuur verkennen door uit te gaan van herkenbare verschijnselen: het gaat dus over gezondheid en de invloed daarop van het weer, over de effecten van wijn, over de voor- en nadelen van geslachtsverkeer, over de harmonische wetten van de muziek die in de natuur bestaan en die het oor verneemt (de oudste antieke tekst over muziektheorie!), en in een mooi, lang essay over de vraag waarom dichters en filosofen en politici altijd melancholisch van aanleg zijn. De problemen zijn vaak verrassend, en omdat ze op onze belevingswereld betrekking hebben prikkelen ze tot zelfstandig nadenken en het vergelijken van onze oplossing met die van Aristoteles. Het gevolg is dat de lectuur van de Problemen een sensibiliteit voor onze omgang met de wereld om ons heen creeert. We kijken en luisteren nadien anders.

In dit boek wordt een ruimhartige bloemlezing uit de Problemen voorgelegd: alle belangrijke teksten zijn erin opgenomen, en de bezorgers bieden een exacte en speelse inhoudelijke toelichting, in de vorm van aantekeningen en enkele essays: over de biologische blik van Aristoteles (Ferwerda), over de antifoon als het hoogtepunt van muzikaal genot (Beets), en over de aard van de Problemen en over hun betekenis in het oeuvre van Aristoteles (Schomakers).

Damon, 2010, geb, 318 pp, € 34.90, 9789460360817
winkelwagen
Aristoteles (Robert C. Bartlett and Susan D. Collins trans.)
Nicomachean Ethics
The Nicomachean Ethics is one of Aristotle's most widely read and influential works. Ideas central to ethics - that happiness is the end of human endeavor, that moral virtue is formed through action and habituation, and that good action requires prudence - found their most powerful proponent in the person medieval scholars simply called "the Philosopher."

Drawing on their intimate knowledge of Aristotle's thought, Robert C. Bartlett and Susan D. Collins have produced here an English-language translation of the Ethics that is as remarkably faithful to the original as it is graceful in its rendering. Aristotle is well known for the precision with which he chooses his words, and in this elegant translation his work has found its ideal match.

Bartlett and Collins provide copious notes and a glossary providing context and further explanation for students, as well as an introduction and a substantial interpretive essay that sketch central arguments of the work and the seminal place of Aristotle's Ethics in his political philosophy as a whole. The Nicomachean Ethics has engaged the serious interest of readers across centuries and civilizations - of people ancient, medieval, and modern; pagan, Christian, Muslim, and Jewish - and this new edition will take its place as the standard English-language translation.

Chicago UP, 2011, geb, 360 pp, € 31.95, 9780226026749
winkelwagen
Aristoteles (Robert C. Bartlett and Susan D. Collins trans.)
Nicomachean Ethics
The Nicomachean Ethics is one of Aristotle's most widely read and influential works. Ideas central to ethics - that happiness is the end of human endeavor, that moral virtue is formed through action and habituation, and that good action requires prudence - found their most powerful proponent in the person medieval scholars simply called "the Philosopher."

Drawing on their intimate knowledge of Aristotle's thought, Robert C. Bartlett and Susan D. Collins have produced here an English-language translation of the Ethics that is as remarkably faithful to the original as it is graceful in its rendering. Aristotle is well known for the precision with which he chooses his words, and in this elegant translation his work has found its ideal match.

Bartlett and Collins provide copious notes and a glossary providing context and further explanation for students, as well as an introduction and a substantial interpretive essay that sketch central arguments of the work and the seminal place of Aristotle's Ethics in his political philosophy as a whole. The Nicomachean Ethics has engaged the serious interest of readers across centuries and civilizations - of people ancient, medieval, and modern; pagan, Christian, Muslim, and Jewish - and this new edition will take its place as the standard English-language translation.

Chicago UP, 2011/2012, pap, 339 pp, € 14.90, 9780226026756
winkelwagen
Aristotle
Aristotles Nicomachean Ethics, Book VII
Edited by Carlo Natali.
Symposium Aristotelicum, Oxford UP, 2009, geb, 296 pp, € 83.00, 9780199558445
winkelwagen
   
Aristotle
Metaphysics, book Theta
BY ORDER
Clarendon Aristotle Series, Oxford UP, 2006, pap, 289 pp, € 34.90, 9780198751083
winkelwagen
   
Aristotle
On Rhetoric. A Theory of Civic Discourse
Oxford UP, 2007, pap, 337 pp, € 27.50, 9780195305098
winkelwagen
   
Aristotle
Poetics
Penguin Classics, Penguin, 1997, pap, 60 pp, € 11.75, 9780140446364
winkelwagen
Aristotle
Prior Analytics Book 1
Clarendon Aristotle Series, Oxford UP, 2009, pap, 268 pp, € 26.90, 9780199250417
winkelwagen
Aristotle
The Eudemian Ethics
A New Translation by Anthony Kenny.

'We are looking for the things that enable us to live a noble and happy life...and what prospects decent people will have of acquiring any of them.' The Eudemian Ethics is a major treatise on moral philosophy whose central concern is what makes life worth living. Aristotle considers the role of happiness, and what happiness consists of, and he analyses various factors that contribute to it: human agency, the relation between action and virtue, and the concept of virtue itself. Moral and intellectual virtues are classified and considered, and finally the roles of friendship and pleasure. It deals with the same issues as the better-known Nicomachean Ethics, with which it holds three books in common, and its special qualities, as well as the similarities and differences between the two works, are of fundamental concern to anyone interested in Aristotle's philosophy. This is the first time the Eudemian Ethics has been published in its entirety in any modern language. Anthony Kenny's fine translation is accompanied by a lucid introduction and explanatory notes, which assist the reader in understanding this important work.

Oxford World`s Classics, Oxford UP, 2011, pap, 195 pp, € 13.95, 9780199586431
winkelwagen
Aristotle
The Nicomachean Ethics
In the Nicomachean Ethics Aristotle's guiding question is: what is the best thing for a human being? His answer is happiness, but he means, not something we feel, but rather a specially good kind of life. Happiness is made up of activities in which we use the best human capacities, both ones that contribute to our flourishing as members of a community, and ones that allow us to engage in god-like contemplation. Contemporary ethical writings on the role and importance of the moral virtues such as courage and justice have drawn inspiration from this work, which also contains important discussions on responsibility for actions, on the nature of practical reasoning, and on friendship and its role in the best life. This new edition retains and lightly revises David Ross's justly admired translation. It also includes a valuable introduction to this seminal work, and notes designed to elucidate Aristotle's arguments.
Oxford Worlds Classics, Oxford UP, 2009, pap, 277 pp, € 11.90, 9780199213610
winkelwagen
Aurelius, M.
Marcus Aurelius in Love
In 1815 a manuscript containing one of the long-lost treasures of antiquity was discovered--the letters of Marcus Cornelius Fronto, reputed to have been one of the greatest Roman orators. But this find disappointed many nineteenth-century readers, who had hoped for the letters to convey all of the political drama of Cicero's. That the collection included passionate love letters between Fronto and the future emperor Marcus Aurelius was politely ignored--or concealed. And for almost two hundred years these letters have lain hidden in plain sight.

Marcus Aurelius in Love rescues these letters from obscurity and returns them to the public eye. The story of Marcus and Fronto began in 139 CE when Fronto was selected to instruct Marcus in rhetoric. Marcus was eighteen then and by all appearances the pupil and teacher fell in love. Spanning the years in which the relationship flowered and died, these are the only love letters to survive from antiquity--homoerotic or otherwise. With a translation that reproduces the effusive, slangy style of the young prince and the rhetorical flourishes of his master, the letters between Marcus and Fronto will rightfully be reconsidered as key documents in the study of the history of sexuality and classics.

Chicago UP, 2007, geb, 176 pp, € 36.00, 9780226713007
winkelwagen
Aurelius, M.
Meditations, with Selected Correspondence
'Do not act as if you had ten thousand years to live ...while you have life in you, while you still can, make yourself good.' The Meditations of Marcus Aurelius (AD 121-180) is a private notebook of philosophical reflections, written by a Roman emperor probably on military campaign in Germany. In short, highly charged comments, Marcus draws on Stoic philosophy to confront challenges that he felt acutely, but which are also shared by all human beings - the looming presence of death, making sense of one's social role and projects, the moral significance of the universe. They bring us closer to the personality of the emperor, who is often disillusioned with his own status and with human activities in general; they are both an historical document and a remarkable spiritual diary. This translation by Robin Hard brings out the eloquence and universality of Marcus' thoughts. The introduction and notes by Christopher Gill place the Meditations firmly in the ancient philosophical context. A selection of Marcus' correspondence with his tutor Fronto broadens the picture of the emperor as a person and thinker.
Oxford Worlds Clasics, Oxford UP, 2011, pap, 176 pp, € 11.95, 9780199573202
winkelwagen
Aurelius, Marcus
Overpeinzingen
Marcus Aurelius wordt beschouwd als de laatste grote vertegenwoordiger van de Stoa, een filosofische stroming in de klassieke oudheid. Tijdens zijn veldtochten hield hij een filosofisch dagboek bij. Deze persoonlijke aantekeningen laten hem zien als een van de nobelste figuren uit de oudheid. De fascinerende spirituele ontboezemingen en overdenkingen, ontstaan tijdens zijn zoektocht naar zichzelf en naar de zin van het universum, vertellen over twijfel en wanhoop, over overtuiging en vervoering.
AnkhHermes, 2013, pap, 176 pp, € 16.99, 9789020208726
winkelwagen
Aurelius, Marcus
Persoonlijke notities
Marcus Aurelius, de keizer-filosoof die van 161 tot 180 over het immense Romeinse Rijk heerste, is de laatste grote vertegenwoordiger van de antieke Stoa. In de Persoonlijke notities, die hij waarschijnlijk tussen 170 en 180 schreef, geeft hij zich rekenschap van zijn idealen en twijfels.

Met meer warmte dan je van een stoicijn zou verwachten, legt Marcus Aurelius de nadruk op de sociale plichten en gevoelens van saamhorigheid die hieruit voortvloeien. Een ander steeds terugkerend thema is de innerlijke vrijheid van de mens. Lichamelijk ongemak en andere tegenspoed hoeven geen vat te hebben op het innerlijk kompas.

Ambo Anthos, 2006, pap, 238 pp, € 20.95, 9789026319785
winkelwagen
   
Barber, C. and Jenkins, D. (eds)
Medieval Greek Commentaries on the Nicomachean Ethics
By Order
Brill, 2009, geb, € 98.50, 9789004173934
winkelwagen
   
Barfield, R.
The Ancient Quarrel Between Philosophy and Poetry
T.B.
Cambridge UP, 2011, geb, 250 pp, € 73.50, 9781107000322
winkelwagen
   
Barnes, J.
Aristotle. A Very Short Introduction
BY ORDER
Very Short Introductions Series 32, Oxford UP, 2006, pap, 160 pp, € 12.50, 9780192854087
winkelwagen
   
Beere, J.
Doing and Being. An Interpretation of Aristotles Metaphysics Theta
Oxford Aristotle Studies, Oxford UP, 2009, geb, 367 pp, € 68.50, 9780199206704
winkelwagen
Benson, H. (ed.)
A Companion to Plato
This broad-ranging Companion comprises original contributions from leading Platonic scholars and reflects the different ways in which they are dealing with Plato's legacy.
 • Covers an exceptionally broad range of subjects from diverse perspectives
 • Contributions are devoted to topics, ranging from perception and knowledge to politics and cosmology
 • Allows readers to see how a position advocated in one of Plato's dialogues compares with positions advocated in others
 • Permits readers to engage the debate concerning Plato's philosophical development on particular topics
 • Also includes overviews of Plato's life, works and philosophical method
 • Blackwell Companions to Philosophy, Wiley-Blackwell, 2009, pap, 473 pp, € 42.90, 9781405191111
  winkelwagen
  Berg, S.
  Eros and the Intoxications of Enlightenment. On Plato`s Symposium
  Suny Press, 2011, pap, 170 pp, € 23.00, 9781438430188
  winkelwagen
     
  Berg, S.
  Eros and the Intoxications of Enlightenment. On Platos Symposium
  B2337
  SUNY Series in Ancient Greek Philosophy, SUNY, 2010, geb, 170 pp, € 64.90, 9781438430171
  winkelwagen
     
  Bett, R. (ed.)
  The Cambridge Companion to Ancient Scepticism
  B2287
  Cambridge Companions, Cambridge, 2010, geb, 380 pp, € 70.90, 9780521874762
  winkelwagen
     
  Bett, R. (ed.)
  The Cambridge Companion to Ancient Scepticism
  B2287
  Cambridge Companions, Cambridge, 2010, pap, 380 pp, € 26.90, 9780521697545
  winkelwagen
     
  Blackson, T.A.
  Ancient Greek Philosophy
  Wiley, 2011, pap, 288 pp, € 27.95, 9781444335736
  winkelwagen
     
  Blackwell, C., S. Kusukawa
  Philosophy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Conversations with Aristotle
  Tb
  Ashgate, 1999, geb, 436 pp, € 92.50, 9780860786689
  winkelwagen
  Bobonich, C.
  Plato's Utopia Recast. His Later Ethics and Politics
  Oxford UP, 2004, pap, 643 pp, € 37.50, 9780199274109
  winkelwagen
     
  Bos, A.P.
  De ziel en haar voertuig: Aristotels psychologie geherinterpreteerd en de eenheid van zijn oeuvre gedemonstreerd
  Damon, 1999, pap, 144 pp, € 11.30, 9055730602
  winkelwagen
     
  Boys-Stones, G.R. & J.H. Haubold (eds)
  Plato & Hesiod
  Oxford, 2010, geb, 362 pp, € 75.00, 9780199236343
  winkelwagen
  Broadie, S.
  Aristotle and Beyond: Essays on Metaphysics and Ethics
  Cambridge UP, 2007, geb, 202 pp, € 72.50, 9780521870245
  winkelwagen
     
  Brouillette, X., Giavatto, A. (eds.)
  Les dialogues platoniciens chez Plutarque. Strategies et methodes exegetiques
  Tb
  Leuven UP, 2011, geb, € 64.95, 9789058678546
  winkelwagen
  Burger, R.
  Aristotle’s Dialogue with Socrates: On the Nicomachean Ethics
  University of Chicago Press, 2008, geb, 308 pp, € 31.50, 9780226080505
  winkelwagen
     
  Burns, A.
  Aristotle and Natural Law
  Tb
  Continuum Studies in Ancient Philosophy, Continuum, 2011, geb, 208 pp, € 89.90, 9781847065551
  winkelwagen
     
  Burns, A.
  Aristotle and Natural Law
  Continuum, 2011, geb, 208 pp, € 84.50, 9781847065551
  winkelwagen
     
  Bussanich, J.
  Continuum Companion to Socrates
  Continuum Companions, Continuum, 2012, geb, € 128.50, 9781441112842
  winkelwagen
  Calder, W. e.a.
  The Unknown Socrates: Translations, with Introductions and Notes, of Four Important Documents in the Late Antique Reception of Socrates the Athenian
  Bolchazy Publ., 2003, pap, 304 pp, € 22.95, 9780865164987
  winkelwagen
  Carone, G.R.
  Platos Cosmology and it's Ethical Dimensions
  Although a great deal has been written on Plato's ethics, his cosmology has not received so much attention in recent times, and its importance for his ethical thought has remained underexplored. By offering accounts of Timaeus, Philebus, Politicus and Laws X, the book reveals a strongly symbiotic relation between the cosmic and human sphere. It is argued that in his late period Plato presents a picture of an organic universe, endowed with structure and intrinsic value, which both urges our respect and calls for our responsible intervention. Humans are thus seen as citizens of a university that can provide a context for their flourishing even in the absence of good political institutions. The book sheds new light on many intricate metaphysical issues in late Plato, and brings out the close connections between his cosmology and the development of his ethics.
  Cambridge UP, 2011, pap, 320 pp, € 27.50, 9781107657045
  winkelwagen
  Chitwood, A.
  Death by Philosophy. The Biographical Tradition in the Life and Death of the Archaic Philophers Empedocles, Heraclitus, and Democritus
  Michigan UP, 2004, geb, 209 pp, € 64.95, 9780472113880
  winkelwagen
  Chlup, R.
  Proclus. An Introduction
  Proclus of Lycia (412-485) was one of the greatest philosophers of antiquity, producing the most systematic version of late Neoplatonic thought. He exercised enormous influence on Byzantine, medieval, Renaissance and German Classical philosophy, ranking among the top five of ancient philosophers in terms of the number of preserved works. Despite this he is rarely studied now, the enormous intricacy of his system making the reading of his treatises difficult for beginners. This book provides the first comprehensive introduction to all the basic areas of Proclus' thought. It carefully guides the reader through his metaphysics, theology, epistemology and theory of evil, as well as his sophisticated philosophy of religion. It also sets Proclus in the historical, social and religious context of late antiquity, offering a synthetic account that will appeal to historians and students of ancient religion.
  Cambridge UP, 2012, geb, 328 pp, € 90.50, 9780521761482
  winkelwagen
  Cicero
  De ideale redenaar, 5-e druk
  Publicatie verwacht januari 2016

  Cicero's reputatie als onovertroffen redenaar ontlokte aan Quintilianus de uitspraak dat Cicero 'niet de naam van een man was, maar die van de welsprekendheid zelf'. Dat gold niet alleen voor Cicero's redevoeringen maar ook voor zijn geschriften. Zijn boeken over retorica behoren nog altijd tot de besle en de meest invloedrijke op dit gebied.

  In De ideale redenaar laat Cicero enkele ontwikkelde Romeinen uit zijn tijd een levendige discussie houden over de eisen die men aan een goed redenaar mag stellen en over de opleiding die hij moet volgen om de idealen van de welsprekendheid zo dicht mogelijk te benaderen. Hij legt er de nadruk op dat beheersing van de retorische technieken niet voldoende is om goed te spreken, maar dat men ook over algemene ontwikkeling en een grondige kennis van zaken moet beschikken. In speelse vorm komen alle aspecten van het redenaarsvak aan bod, vanaf de opbouw en de invulling van het betoog tot en met de voordrachl en het be loeden van de toehoorders. Meer dan twintig eeuwen na publieatie is De ideale redenaar nog steeds een slandaardwerk voor iedereen die in het openbaar moet spreken.

  Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2016, pap, 448 pp, € 24.99, 9789025305734
  winkelwagen
  Cicero
  De re publica / Vom Staat
  An Ciceros grossem Dialog fuhrt fur Klassische Philologen und all diejenigen, die sich mit antikem Staatsdenken beschaftigen, kein Weg vorbei: Es werden tragende Elemente jeder Staatstheorie diskutiert etwa die Grundtypen der Regierungsformen, das Modell vom Kreislauf der Verfassungen und das Konzept der Mischverfassung, dessen Wirkung auf die politische Geschichte des Westens kaum zu uberschatzen ist. Mit ihren ausfuhrlichen Anmerkungen und dem sorgsam konstituierten lateinischen Text des unvollstandig erhaltenen Werkes ist dies die gunstigste lieferbare Studienausgabe.
  Reclam Verlag, 2013, pap, 420 pp, € 14.50, 9783150188804
  winkelwagen
  Cicero
  Vriendschap
  In nood leert men zijn vrienden kennen, luidt het spreekwoord. De grote Romein Marcus Tullius Cicero kon daarover meepraten: in de nadagen van de Romeinse republiek in de eerste eeuw voor Christus raakte hij in de problemen doordat hij met zowel Caesar als Pompeius bevriend was. Beide heren, ooit goede vrienden, kwamen op voet van (burger)oorlog met elkaar te staan, en Cicero moest kiezen. Na lang aarzelen koos hij verkeerd: Pompeius trok aan het kortste eind en Caesar liet Cicero vervolgens een toontje lager zingen. Cicero trok zich terug uit de actieve politiek en schreef een flink aantal filosofische werken. Een van de charmantste daarvan gaat over het onderwerp vriendschap en krijgt nu een nieuwe Nederlandse vertaling, verzorgd door de classicus en filosoof Rogier van der Wal. Cicero s tekst verdient dat, want als stilist kent hij zijn gelijke niet, en wat hij over vriendschap te melden heeft is boeiend en actueel. Zelfs ontvrienden blijkt geen nieuw fenomeen!
  Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2012, geb, 80 pp, € 9.95, 9789025369354
  winkelwagen
     
  Clark, R. B.
  The Law Most Beautiful and Best. Medical Argument and Magical Rhetoric in Platos Laws
  B2087
  Lexington Books, 2003 / 2009, pap, 178 pp, € 22.90, 9780739141472
  winkelwagen
     
  Corlett, J.A.
  Interpreting Platos Dialogues
  Parmenides, 2005, geb, 137 pp, € 30.10, 9781930972025
  winkelwagen
     
  Crubellier, M. & A. Laks (eds)
  Aristotle`s Metaphysics Beta
  Oxford Symposium Aristotelicum Series, Oxford UP, 2009, geb, 296 pp, € 54.90, 9780199546770
  winkelwagen
  Curd, P.
  The Legacy of Parmenides. Eleatic Monism and Later Presocratic Thought
  Parmenides of Elea was the most important and influential philosopher before Plato. Patricia Curd here reinterprets Parmenides' views and offers a new account of his relation to his predecessors and successors. In the traditional interpretation, Parmenides argues that generation, destruction, and change are unreal and that only one thing exists. He therefore rejected as impossible the scientific inquiry practised by the earlier Presocratic philosophers. But the philosophers who came after Parmenides attempted to explain natural change and they assumed the reality of a plurality of basic entities. Thus, on the traditional interpretation, the later Presocratics either ignored or contradicted his arguments. In this book, Patricia Curd argues that Parmenides sought to reform rather than to reject scientific inquiry and offers a more coherent account of his influence on the philosophers who came after him. "The Legacy of Parmenides" provides a detailed examination of Parmenides' arguments, considering his connection to earlier Greek thought and how his account of what-is could serve as model for later philosophers. It then considers the theories of those who came after him, including the Pluralists (Anaxagoras and Empedocles), the Atomists (Leucippus and Democritus), the later Eleatics (Zeno and Melissus), and the later Presocratics (Philolaus of Croton and Diogenes of Apollonia). The book closes with a discussion of the importance of Parmenides' views for the development of Plato's Theory of Forms. This edition includes a new Introduction by the author in which she clarifies her position on the following points: Monism, Internal and External Negations, Locomotion and the Specification of How What-is Is, and Doxa. Also added is a Supplementary Bibliography.
  Parmenides Publishing, 2004, pap, 280 pp, € 33.50, 9781930972155
  winkelwagen
     
  Curd, P. & D.W.Graham (eds)
  The Oxford Handbook of Presocratic Philosophy
  Oxford Handbook, Oxford UP, 2008, geb, 588 pp, € 125.00, 9780195146875
  winkelwagen
  Demokritos
  Stofjes in het zonlicht
  Schomakers, B. / Velde, R. te (red), R. Ferwerda (vert)
  Marginaliareeks, Damon, 2007, geb, 222 pp, € 17.90, 9789055737819
  winkelwagen
     
  Desmond, W.
  Cynics
  Ancient Philosophies, Acumen, 2008, pap, 290 pp, € 26.50, 9781844651290
  winkelwagen
     
  Desmond, W.
  Philosopher-Kings of Antiquity. Lives of an Ideal
  Continuum, 2011, geb, 192 pp, € 84.50, 9780826434753
  winkelwagen
  Devettere, R.J.
  Introduction to Virtue Ethics. Insights of the Ancient Greeks
  Georgetown UP, 2002, pap, 195 pp, € 22.50, 9780878403721
  winkelwagen
     
  Dijkhuis, H.
  De machtige filosoof: Een andere geschiedenis van de antieke wijsbegeerte
  Boom, 2007, pap, 463 pp, € 30.90, 9789085063759
  winkelwagen
  Dillon, John
  The Heirs of Plato. A Study of the Old Academy (347-274 BC)
  Print-on-demand

  The Heirs of Plato is the first book exclusively devoted to an in-depth study of the various directions in philosophy taken by Plato's followers in the first seventy years or so following his death in 347 BC. - the period generally known as 'The Old Academy'. Speusippus, Xenocrates, and Polemon, the three successive heads of the Academy in this period, though personally devoted to the memory of Plato, were independent philosophers in their own right, and felt free to develop his heritage in individual directions. This is also true of other personalities attached to the school, such as Philippus of Opus, Heraclides of Pontus, and Crantor of Soli.

  After an introductory chapter on the school itself, and a summary of Plato's philosophical heritage, John Dillon devotes a chapter to each of the school heads, and another to the other chief characters, exploring both what holds them together and what sets them apart. There is a final short chapter devoted to the turn away from dogmatism to scepticism under Arcesilaus in the 270s, and some reflections on the intellectual debt of Stoicism to the thought of Polemon, in particular.

  Dillon's clear and accessible book fills a significant gap in our understanding of Plato's immediate philosophical influence, and will be of great value to scholars and historians of ancient philosophy.

  Oxford UP, 2005, pap, 252 pp, € 55.00, 9780199279463
  winkelwagen
     
  Diogenes Laertius
  Leven en leer van beroemde filosofen
  vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. R. Ferwerda
  Damon Klassiek, Damon, 2008, geb, 507 pp, € 39.90, 9789055738939
  winkelwagen
  Dobbin, R.
  Epictetus. Discourses Book 1
  Clarendon Later Ancient Philosophers, Oxford UP, 2007, pap, 256 pp, € 36.50, 9780199235995
  winkelwagen
  Dombrowski, D.A.
  A Platonic Philosophy of Religion: A Process Perspective
  SUNY, 2005, geb, 152 pp, € 52.50, 9780791462836
  winkelwagen
     
  Dominik, W. & J. Hall (eds.)
  A Companion to Roman Rhetoric
  Tb
  Blackwell Companions to the Ancient World, Wiley Blackwell, 2009, pap, 544 pp, € 39.50, 9781444334159
  winkelwagen
  Ebbesen, S.
  Greek-Latin Philosophical Interaction. Collected Essays of Sten Ebbesen Volume 1
  Sten Ebbesen has contributed many works in the field of ancient and medieval philosophy over many decades of dedicated research. His style is crisp and lucid and his philosophical penetration and exposition of often difficult concepts and issues is both clear and intellectually impressive. Ashgate is proud to present this three volume set of his collected essays all of them thoroughly revised and updated. Each volume is thematically arranged.Volume One: "Greek-Latin Philosophical Interaction" explores issues of relevance to the history of logic and semantics, and in particular connections and/or differences between Greek and Latin theory and scholarly procedures, with special emphasis on late antiquity and the Middle Ages
  Ashgate, 2008, geb, € 65.00, 9780754658375
  winkelwagen
  Empedokles
  Aarde, lucht, water en vuur
  Empedokles werd in 492 v. Chr. op Sicili eboren uit een gegoede familie. Hij was arts, maar ook politicus en werd door zijn tijdgenoten als een soort magi gezien. Hij stierf in 432 v. Chr. door een val in de Etna. Voor veel schrijvers (o.a. H lderlin) was dit gegeven een bron van literaire inspiratie. Empedokles schreef in het Grieks een filosofisch gedicht dat later de titels Over de natuur en Zuiveringen kreeg. Van de vijfduizend regels die het bevatte zijn ons ruim vijfhonderd door diverse klassieke auteurs overgeleverd. In de jaren negentig van de vorige eeuw is de Straatsburger papyrus gepubliceerd waarop de resten van ruim zeventig nieuwe regels staan. Aarde, lucht, water en vuur waren volgens Empedokles de vier wortels of elementen van alles. Ze werden door Liefde en Haat in een eeuwig durende cyclus respectievelijk bijeengebracht en gescheiden. Het bijeenbrengen van de elementen door Liefde leidde tot het ontstaan van de levende wezens. Het sterven was de door Haat veroorzaakte scheiding. Empedokles verhaalt ook van de omzwervingen van een daimon, een 'ziel', die bloed heeft vergoten en als straf een lange reeks van levens doormaakt. Daarin is hij afwisselend een plant, een dier, een mens en een god. Dr. Rein Ferwerda (1937) heeft de fragmenten van het gedicht, inclusief de Straatsburger papyrus, in proza vertaald en er een inleiding en commentaar bij geschreven. Eerder vertaalde hij o.a. Plotinus' Enneaden, het complete werk van Diogenes La ius en van de sceptische filosoof Sextus Empiricus en enkele boeken van Aristoteles.
  Marginalia Reeks, Damon, 2006, geb, 252 pp, € 19.90, 9789055737291
  winkelwagen
  Epictetus
  Verzameld Werk
  UITVERKOCHT

  Epictetus, een Griekse slaaf die stoisch filosoof werd: een mens heeft macht over zijn houding ten opzichte van wat hem overkomt, maar bepaalt niet zijn eigen lot. Gezondheid, maatschappelijk aanzien, rijkdom: maak je er niet druk om en neem het zoals het komt. Die levenshouding leidt tot volmaakte vrijheid en geluk. Epictetus' filosofie bevat praktische lessen voor het dagelijks leven, ook voor mensen van nu.

  In dit Verzameld werk zijn alle overgeleverde teksten van Epictetus voor het eerst in Nederlandse vertaling in een band opgenomen: de Colleges, de fragmenten en het Handboekje. Gerard Boter en Rob Brouwer hebben deze uitgave voorzien van een inleiding, samenvattingen en aantekeningen.

  Athenaeum - Polak & van Gennep, 2011, geb, 450 pp, € 34.95, 9789025368388
  winkelwagen
  Epictetus
  Zakboekje
  Het Zakboekje van Epictetus bevat wenken voor een juiste houding in uiteenlopende levenssituaties. Ze zijn opgetekend door een van de leerlingen van deze wijsgeer uit de eerste eeuw na Christus.
  Kleine klassieken, Boom, 1994/2011, pap, 84 pp, € 9.95, 9789461055088
  winkelwagen
     
  Euripides
  Phoenicische vrouwen/Smekelingen/De waanzin van Heracles/De cycloop/Rhesus
  Ambo Klassiek, Ambo, 2005, geb, 310 pp, € 34.95, 902631907x
  winkelwagen
     
  Ferrari, G.R.F. (ed.)
  The Cambridge Companion to Platos Republic
  BY ORDER
  Cambridge Companions, Cambridge UP, 2007, pap, 533 pp, € 28.95, 9780521548427
  winkelwagen
     
  Ferry, L.
  Beginnen met mythologie. Wat we van de Griekse goden en helden kunnen leren
  Acb
  Arbeiderspers, 2010, pap, 365 pp, € 19.95, 9789029572156
  winkelwagen
  Fine, G.
  The Oxford Handbook of Plato
  Oxford Handbooks, Oxford UP, 2008, geb, 603 pp, € 128.50, 9780195182903
  winkelwagen
     
  Fish, J. (ed.)
  Epicurus and the Epicurean Tradition
  T.B.
  Cambridge UP, 2011, geb, 275 pp, € 73.50, 9780521194785
  winkelwagen
     
  Frede, M.
  A Free Will. Origins of the Notion in Ancient Thought
  California UP, 2011, geb, 206 pp, € 47.50, 9780520268487
  winkelwagen
  Freely, John
  Flame of Miletus: The Birth of Science in Ancient Greece (and How it Changed the World)
  Miletus: one of the wealthiest and most important towns in ancient Greece. It was here, on the Aegean coast of Asia Minor, in the 6th century BC, that the great traditions of Greek science and philosophy sparked into life, setting in motion a chain of knowledge that would change the world, forever. This is the extraordinary story of Greek science from its earliest beginnings through its development in classical Athens and Hellenistic Alexandria and its subsequent diffusion to the wider world. Most histories of Greek science end with the collapse of the Graeco-Roman world in late antiquity and the closing of all classical schools of 'pagan' philosophy in A.D. 529. But acclaimed historian John Freely here continues the story to tell of how the elements of Greek scientific and philosophical learning were adopted by the Islamic world and the transmission of Graeco-Islamic science to western Europe, as well as the preservation of Hellenic culture in Byzantium and its profound influence on the European renaissance and our modern world.
  I.B.Tauris, 2012, geb, 238 pp, € 27.50, 9781780760513
  winkelwagen
     
  Gardeya, P.
  Platons Gorgias. Interpretation und Bibliographie
  Koenigshausen & Neumann, 2007, geb, 48 pp, € 21.50, 9783826034923
  winkelwagen
  Gerson, L.
  The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity
  The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity comprises over forty specially commissioned essays by experts on the philosophy of the period 200-800 CE. Designed as a successor to The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy (ed. A. H. Armstrong), it takes into account some forty years of scholarship since the publication of that volume. The contributors examine philosophy as it entered literature, science and religion, and offer new and extensive assessments of philosophers who until recently have been mostly ignored. The volume also includes a complete digest of all philosophical works known to have been written during this period. It will be an invaluable resource for all those interested in this rich and still emerging field.
  Cambridge UP, 2010, 2 delen geb, 1284 pp, € 190.00, 9780521876421
  winkelwagen
  Gerson, Lloyd P.
  Aristotle and Other Platonists
  Aristotle versus Plato. For a long time that is the angle from which the tale has usually been told, in textbooks on the history of philosophy and to university students. Aristotle's philosophy, so the story goes, was fundamentally in opposition to Plato's. But it was not always thus... My goal is to do philosophical justice to both Plato and Aristotle by showing why Neoplatonists supposed that Aristotelianism was a version of Platonism, albeit a flawed one.-from the Introduction

  In a wide-ranging book likely to cause controversy, Lloyd P. Gerson sets out the case for the 'harmony' of Platonism and Aristotelianism, the standard view in late antiquity. He aims to show that the twentieth-century view that Aristotle started out as a Platonist and ended up as an anti-Platonist is seriously flawed.

  Gerson examines the Neoplatonic commentators on Aristotle based on their principle of harmony. In considering ancient studies of Aristotle's Categories, Physics, De Anima, Metaphysics, and Nicomachean Ethics, the author shows how the principle of harmony allows us to understand numerous texts that otherwise appear intractable. Gerson also explains how these 'esoteric' treatises can be seen not to conflict with the early 'exoteric' and admittedly Platonic dialogues of Aristotle. Aristotle and Other Platonists concludes with an assessment of some of the philosophical results of acknowledging harmony.

  Cornell UP, 2005, pap, 335 pp, € 44.90, 9780801441646
  winkelwagen
     
  Gerson, L. P.
  Ancient Epistomology
  Cambridge UP, 2009, geb, 179 pp, € 59.00, 9780521871396
  winkelwagen
     
  Gerson, L.P.
  Knowing Persons: A Study in Plato
  BY ORDER
  Oxford UP, 2006, pap, 308 pp, € 32.90, 9780199288670
  winkelwagen
     
  Gill, ML & P. Pellegrin (eds)
  A Companion to Ancient Philosophy
  Blackwell Companions to Philosophy, Wiley- Blackwell, 2009, pap, 791 pp, € 32.95, 9781405188340
  winkelwagen
     
  Gottlieb, P.
  The Virtue of Aristotles Ethics
  Cambridge, 2009, geb, 241pp, € 60.00, 9780521761765
  winkelwagen
     
  Graham, D.W. (transl. & ed)
  The Texts of Early Greek Philosophy. The Complete Fragments and Selected Testimonies of the Major Presocratics, 2 Vols
  B2522
  Cambridge UP, 2010, geb, 1020 pp, € 149.50, 9780521845915
  winkelwagen
     
  Gregoric, P.
  Aristotle on the Common Sense
  BY ORDER
  Oxford Aristotle Studies, Oxford UP, 2007, geb, 272 pp, € 67.00, 9780199277377
  winkelwagen
  Guthrie, W.K.C.
  A History of Greek Philosophy, vol 1, The Earlier Presocratics and the Pythagoreans
  All volumes of Professor Guthrie's great history of Greek philosophy have won their due acclaim. The most striking merits of Guthrie's work are his mastery of a tremendous range of ancient literature and modern scholarship, his fairness and balance of judgement and the lucidity and precision of his English prose. He has achieved clarity and comprehensivenes
  A History of Greek Philosophy, vol 1, Cambridge UP, 1979, pap, 556 pp, € 53.00, 9780521294201
  winkelwagen
  Guthrie, W.K.C.
  A History of Greek Philosophy, vol 2, The Presocratic Tradition from Parmenides to Democritus
  All volumes of Professor Guthrie's great history of Greek philosophy have won their due acclaim. The most striking merits of Guthrie's work are his mastery of a tremendous range of ancient literature and modern scholarship, his fairness and balance of judgement and the lucidity and precision of his English prose. He has achieved clarity and comprehensivenes
  A History of Greek Philosophy, vol 2, Cambridge UP, 1979, pap, 576 pp, € 61.00, 9780521294218
  winkelwagen
  Guthrie, W.K.C.
  A History of Greek Philosophy, vol 3, The Fifth Century Enlightenment Part 1. The Sophists
  The third volume of Professor Guthrie's great history of Greek thought, entitled The Fifth-Century Enlightenment, deals in two parts with the Sophists and Socrates, the key figures in the dramatic and fundamental shift of philosophical interest from the physical universe to man. Each of these parts is now available as a paperback with the text, bibliography and indexes amended where necessary so that each part is self-contained. The Sophists assesses the contribution of individuals like Protagoras, Gorgias and Hippias to the extraordinary intellectual and moral fermant in fifth-century Athens. They questioned the bases of morality, religion and organized society itself and the nature of knowledge and language; they initiated a whole series of important and continuing debates, and they provoked Socrates and Plato to a major restatement and defence of traditional values.
  A History of Greek Philosophy, vol 3, Cambridge UP, 1977, pap, 356 pp, € 42.00, 9780521096669
  winkelwagen
  Guthrie, W.K.C.
  A History of Greek Philosophy, vol 3, The Fifth Century Enlightenment Part 2. Socrates
  The third volume of Professor Guthrie's great history of Greek thought, entitled The Fifth-Century Enlightenment, deals in two parts with the Sophists and Socrates, the key figures in the dramatic and fundamental shift of philosophical interest from the physical universe to man. Each of the two parts is available as a paperback with the text, bibliography and indexes amended where necessary so that each part is self-contained. Socrates dominated the controversies of this period, as he has dominated the subsequent history of western philosophy. He was the first to identify and grapple with some of the most intractable and persistent logical and philosophical problems; but he was also and has remained a highly controversial figure because of his extraordinary personal qualities and his remarkable career. Professor Guthrie offers a balanced and comprehensive picture of the man, his life, and his thought.
  A History of Greek Philosophy, vol 3, Cambridge UP, 1971, pap, 212 pp, € 39.50, 9780521096676
  winkelwagen
  Guthrie, W.K.C.
  A History of Greek Philosophy, vol 4, Plato: The Man and his Dialogues: Earlier Period
  The fourth volume of Professor Guthrie's great history of Greek thought deals exclusively with Plato. Plato, however, so prolific a writer, so profoundly original in his thought, and so colossal an influence on the later history of philosophy, that it has not been possible to confine him to one volume. Volume IV therefore offers a general introduction to his life and writings, and covers the so-called 'early' and 'middle' periods of his philosophical development (up to and including the Republic).
  A History of Greek Philosophy, vol 4, Cambridge UP, 1986, pap, 624 pp, € 67.00, 9780521311014
  winkelwagen
  Guthrie, W.K.C.
  A History of Greek Philosophy, vol 5, The Later Plato and the Academy
  All volumes of Professor Guthrie's great history of Greek philosophy have won their due acclaim. The most striking merits of Guthrie's work are his mastery of a tremendous range of ancient literature and modern scholarship, his fairness and balance of judgement and the lucidity and precision of his English prose. He has achieved clarity and comprehensiveness.
  A History of Greek Philosophy, vol 5, Cambridge UP, 1986, pap, 556 pp, € 61.00, 9780521311021
  winkelwagen
  Guthrie, W.K.C.
  A History of Greek Philosophy, vol 6, Aristotle: An Encounter
  All volumes of Professor Guthrie's great history of Greek philosophy have won their due acclaim. The most striking merits of Guthrie's work are his mastery of a tremendous range of ancient literature and modern scholarship, his fairness and balance of judgement and the lucidity and precision of his English prose. He has achieved clarity and comprehensiveness.
  A History of Greek Philosophy, vol 6, Cambridge UP, 1990, pap, 476 pp, € 62.00, 9780521387606
  winkelwagen
  Hare, R.M.
  Plato
  Kopstukken filosofie, Lemniscaat, 2003, pap, 120 pp, € 12.50, 9789056372309
  winkelwagen
     
  Haskins, E. D.
  Logos and Power in Isocrates and Aristotle
  Tb.
  University of South Carolina Press, 2009, pap, 192 pp, € 30.00, 9781570038730
  winkelwagen
     
  Heraclitus
  Aldus sprak Heraclitus
  Bezorgd, vertaald en toegelicht door J. Mansfeld
  Historische Uitgeverij, 2006, geb, 95 pp, € 24.95, 9065544844 / 9789065544841
  winkelwagen
  Herakleitos
  Alles stroomt. Fragmenten
  Herakleitos van Efeze was de eerste echte filosoof van het Westen. Hij werd de vader van de dialectiek door uitspraken als: ‘Alles stroomt’, ‘Strijd is de vader van allen’ en ‘De weg naar boven en naar beneden is één en dezelfde.’ In zijn denken staat de beweeglijkheid van dingen en woorden centraal. Raadselachtigheid is het kenmerk van zijn stijl.

  Rond 500 v.Chr. bracht Herakleitos zijn voltooide handschrift naar het heiligdom van Artemis. Anderhalve eeuw later ging zijn levenswerk verloren bij de brand van de tempel. Slechts in citaten van anderen bleef het voortbestaan. De duistere spreuken verleidden tot talloze interpretaties. Filosofen als Plato, Aristoteles, Hegel, Nietzsche en Heidegger lazen ze gefascineerd. Dichters als Goethe, T.S. Eliot, Jorge Luis Borges, Hans Faverey en Hugo Claus werden erdoor geïnspireerd.

  Deze nieuwe uitgave bevat de Griekse tekst en een Nederlandse vertaling. In een commentaar licht meestervertaler Paul Claes de tekst en de context van elk fragment accuraat toe. Telkens gaat hij na hoe deze paradoxale ideeën zijn blijven voortleven bij antieke en moderne denkers en dichters. Iedere tijd schept zijn eigen Herakleitos.

  Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2012, geb, 197 pp, € 29.95, 9789025368883
  winkelwagen
  Hermann, A.
  Platos Parmenides. Text, Translation and Introductory Essay
  Parmenides Publishing, 2010, pap, 246 pp, € 49.95, 9781930972209
  winkelwagen
     
  Hintikka, J.
  Socratic Epistemology. Explorations of Knowledge-seeking by Questioning
  Cambridge UP, 2007, pap, 239 pp, € 24.00, 9780521616515
  winkelwagen
     
  Holowchak, M.A.
  The Stoics: A Guide for the Perplexed
  By Order
  Continuum, 2008, pap, 237 pp, € 22.75, 9781847060457
  winkelwagen
     
  Hunter, R.
  Plato’s Symposium
  By order
  Oxford Approaches to Classic Literature Series, Oxford UP, 2004, pap, 150 pp, € 19.50, 0195160800
  winkelwagen
  Hupperts, Charles
  Platoonse liefde: het Symposium en de Phaedrus van Plato
  Er is geen filosoof van de westerse wijsbegeerte geweest die zo gefascineerd was door het begrip eros (liefde) als Plato. Zijn denken is doordrongen van dit begrip. Twee dialogen hebben eros als thema, het Symposium en de Phaedrus. In beide werken is eros echter niet het enige thema. Het Symposium, misschien wel het meesterwerk van Plato, heeft ook de erotische en intellectuele houding van zijn leermeester Socrates als onderwerp en in de Phaedrus wordt door Plato een verband aangebracht tussen eros en de ware vorm van retorica. Beide werken behoren filosofisch gezien tot de belangrijkste dialogen van Plato, die centrale aspecten van zijn denken weergeven.

  Plato maakt in beide werken een diepgaande analyse van wat eros inhoudt. In zijn ogen is eros niet alleen maar een verlangen naar iemand anders. Eros is een innerlijke kracht die mensen doet scheppen en waardoor zij in staat worden gesteld onsterfelijk te worden. Bovendien is eros datgene waardoor mensen geluk kunnen bereiken en wat ons bij uitstek in contact brengt met de goddelijke wereld.

  Eros is ook onlosmakelijk verbonden met schoonheid. Dit moet wel de reden zijn waarom het Symposium en de Phaedrus tot zijn meest indrukwekkende en mooiste dialogen en tot de hoogtepunten van de westerse literatuur gerekend kunnen worden.

  Damon, 2016, geb, 304 pp, € 32.90, 9789460362231
  winkelwagen
     
  Husain, Martha
  Ontology and the Art of Tragedy. An Approach to Aristotle's Poetics
  A specialist work for those studying or researching Aristotle and his philosophy. Husain proposes an approach to reading Poetics based on principles and criteria associated with Aristotle's philosophy of being. This is not a translation, nor a commentary on the text itself, but a study of the distinctiveness of Poetics from Aristotle's corpus.
  SUNY, 2002, pap, 152 pp, € 22.50, 9780791451441
  winkelwagen
     
  Inwood, B.
  Reading Seneca: Stoic Philosophy at Rome
  By Order
  Oxford UP, 2008, pap, 378 pp, € 30.95, 9780199250905
  winkelwagen
     
  Inwood, B. (ed.)
  The Cambridge Companion to the Stoics
  Cambridge companions to Philosophy, Cambridge, 2003, pap, 438pp, € 35.90, 0521779855
  winkelwagen
     
  Jedan, C.
  Stoic Virtues. Chryssipus and the Religious Character of Stoic Ethics
  B2194
  Continuum Studies in Ancient Philosophy, Continuum, 2009, geb, 230 pp, € 84.50, 9781441112521
  winkelwagen
  Johnson, C.N.
  Socrates and the Immoralists
  Lexington, 2008, pap, 237 pp, € 30.50, 9780739123225
  winkelwagen
     
  Johnson, M.R.
  Aristotle on Teleology
  By Order
  Oxford Aristotle Studies, Oxford UP, 2008, pap, 339 pp, € 32.90, 9780199283507
  winkelwagen
     
  Johnstone, C. L.
  Listening to the Logos. Speech and the Coming of Wisdom in Ancient Greece
  Tb. sKB
  University of South Carolina Press, 2009, geb, 312 pp, € 63.50, 9781570038549
  winkelwagen
     
  Joost-Gaugier, C.L.
  Measuring heaven: Pythagoras and His Influence on Thought and Art in Antiquity and the Middle Ages
  Cornell UP, 2007, pap, 359 pp, € 19.50, 9780801474095
  winkelwagen
     
  Kahn, C. H.
  Essays on Being
  Oxford UP, 2009, geb, 225 pp, € 39.90, 9780199534807
  winkelwagen
  Kennedy, J.B.
  The Musical Structure of Platos Dialogues
  J. B. Kennedy argues that Plato's dialogues have an unsuspected musical structure and use symbols to encode Pythagorean doctrines. The followers of Pythagoras famously thought that the cosmos had a hidden musical structure and that wise philosophers would be able to hear this harmony of the spheres. Kennedy shows that Plato gave his dialogues a similar, hidden musical structure. He divided each dialogue into twelve parts and inserted symbols at each twelfth to mark a musical note. These passages are relatively harmonious or dissonant, and so traverse the ups and downs of a known musical scale. Many of Plato's ancient followers insisted that Plato used symbols to conceal his own views within the dialogues, but modern scholars have denied this. Kennedy, an expert in Pythagorean mathematics and music theory, now shows that Plato's dialogues do contain a system of symbols. Scholars in the humanities, without knowledge of obsolete Greek mathematics, would not have been able to detect these musical patterns. This book begins with a concise and accessible introduction to Plato's symbolic schemes and the role of allegory in ancient times. The following chapters then annotate the musical symbols in two of Plato's most popular dialogues, the Symposium and Euthyphro, and show that Plato used the musical scale as an outline for structuring his narratives.
  Acumen Publishing, 2011, pap, 318 pp, € 26.95, 9781844652679
  winkelwagen
     
  Kirby, J.
  Aristotles Metaphysics. Form, Matter and Identity
  Continuum Studies in Ancient Philosophy, Continuum, 2008, geb, 163 pp, € 92.00, 97818470624668
  winkelwagen
  Kraut, R., & S. Skultety (eds)
  Aristotles Politics. Critical Essays
  Aristotle's Politics is widely recognized as one of the classics of the history of political philosophy, and like every other such masterpiece, it is a work about which there is deep division. Many readers of Aristotle are uncertain whether his Politics has any contribution to make to contemporary debates about political life and political theory. The essays in this volume aim to address, implicitly or explicitly, this very question about the relevance of Arisotle's thinking in contemporary political philosophy. Written by leading scholars in lucid and accessible style, the nine essays in this volume will be a critical resource for newcomers to Aristotle.
  Rowman & Littlefield, 2005, pap, 256 pp, € 26.50, 9780742534247
  winkelwagen
     
  Lampert, L.
  How Philosophy Became Socratic. A Study of Platos Protagoras, Charmides, and Republic
  B2296
  Chicago UP, 2010, geb, 441 pp, € 49.00, 9780226470962
  winkelwagen
  Lateur, Patrick
  Hoeders van de wijsheid, Griekse filosofen in honderdvijftig epigrammen
  De meer dan vierduizend bewaarde Griekse epigrammen handelen over goden en helden, dichters en denkers, over leven en liefde, zorgen en dood. Kleine gedichtjes zijn het, die in een flits iets wezenlijks belichten van mensen en dingen.
  Zo zijn er ook tientallen epigrammen gewijd aan filosofen, groot en klein. Zij liggen verspreid over de zestien boeken van de Anthologia Graeca, maar hier bijeengelezen en aangevuld met twintig epigrammen van Diogenes Laertios vormen zij in hun chronologische ordening een verborgen geschiedenis van de Griekse filosofie.
  In deze verzameling is het oudste epigram van de hand van Simonides van Keos (6e eeuw v.C.) en het bezingt Kleoboulos, een van de Zeven Wijzen. Tot de jongste gedichten behoort een epigram van Palladas over de filosofe Hypatia van Alexandrie (5de eeuw n.C.). Naast anonieme en minder productieve dichters, zijn er ook grote namen uit de epigrammenliteratuur, zoals Antipatros van Sidon, Leonidas van Tarente en Lucillius. Ook van elders bekende auteurs als Kallimachos, Loukianos en Menandros vullen de selectie aan.
  Wie kennis wil maken met de Griekse wijsbegeerte, hoeft niet alleen fragmenten van Parmenides, dialogen van Plato, traktaten van Aristoteles en brieven van Epikouros te lezen. In de marge van die werken zeggen de epigrammen uit de Anthologia Graeca veel over de receptie van Griekse wijsgeren in de oudheid zelf: ze loven Plato, drijven de spot met cynici en epicuristen of doen vergeten filosofen even herleven. Deze poetische flitsen zijn nu eens anecdotisch en leuk, dan weer ernstig en diep, maar altijd puntig en treffend. Samen vormen zij een alternatieve geschiedenis van de Griekse filosofie.
  Damon, 2009, geb, 220 pp, € 24.90, 9789055739349
  winkelwagen
  Lawless, Andrew
  Plato's Sun. An Introduction to Philosophy
  van 33,75 voor 25,-

  Writing an introductory text for philosophy is an exceedingly difficult task. The discipline has spent a century or more in existential crisis with the attack on metaphysics dating back at least to Nietzsche and carried forward in different ways by Heidegger, Wittgenstein, and Derrida, to name a few. This constant upheaval has precipitated a climate of self-doubt that goes to the core of philosophy, the result being a strange discipline with many of its most illustrious names proudly announcing its demise.

  In Plato's Sun, Andrew Lawless takes on the challenge of creating an introductory text for philosophy, arguing that such a work has to take into account of the strangeness of the field and divulge it, rather than suppress it beneath traditional certainties and authoritative pronouncements. Lawless writes within the shadow of post-modern anti-metaphysical skepticism, introducing some of the principal areas of philosophy: metaphysics, epistemology, logic, ethics, and language.

  Lawless's concern is not to resolve the issues he raises so much as to set them out in a way that lets the reader experience something of the philosopher's struggle. In so doing, Lawless holds fast to the Socratic vision of philosophy as a process of inquiry that values questions above answers, pushing the inquirer beyond his or her answers. With numerous pedagogical features including glossaries of names and key terms, suggested readings, and short chapter summaries, Plato's Sun will be an essential text to new students of philosophy and an important aid in teaching the subject.

  Toronto UP, 2005, pap, 290 pp, € 25.00, 9780802038098
  winkelwagen
     
  Lear, G.R.
  Happy Lives and the Highest Good. An Essay on Aristotles Nicomachean Ethics
  Princeton UP, 2006, pap, 238 pp, € 22.75, 9780691126265
  winkelwagen
     
  Lesher, J., D. Nails & F. Sheffield
  Plato’s Symposium. Issues in Interpretation and Reception
  BY ORDER
  Hellenic Studies Series, 22, Harvard UP, 2006, pap, 446 pp, € 33.90, 9780674023758
  winkelwagen
     
  Lloyd, G.E.R.
  Ancient Worlds, Modern Reflections. Philosophical Perspectives on Greek and Chinese Science and Culture
  Oxford UP, 2004, pap, 222 pp, € 25.90, 0199288704 / 9780199288700
  winkelwagen
     
  Long, A.A.
  Epictetus. A Stoic and Socratic Guide to Life
  BY ORDER
  Oxford, 2004, pap, 310 pp, € 31.00, 0199268851 / 9780199268856
  winkelwagen
     
  Long, A.A.
  From Epicurus to Epictetus. Studies in Hellenistic and Roman Philosophy
  BY ORDER
  Oxford UP, 2006, pap, 439 pp, € 41.90, 0199279128 / 9780199279128
  winkelwagen
     
  Long, C. P.
  Aristotle on the Nature of Truth
  T.B.
  Cambridge UP, 2011, geb, 292 pp, € 73.50, 9780521191210
  winkelwagen
     
  Luchte, J.
  Pythagoras and the Doctrine of Transmigration. Wandering Souls
  Continuum, 2009, geb, 206pp, € 86.50, 9780826464361
  winkelwagen
  Lucianus van Samosata
  De tragiek van de goden
  In zijn omvangrijke oeuvre is Lucianus (ca. 120 - ca. 180) erop uit gevestigde meningen door te prikken en heilige huisjes omver te werpen. In De tragiek van de goden rekent hij af met de antropomorfe goden uit zijn tijd. Op geestige wijze behandelt hij serieuze onderwerpen als de goddelijke almacht en de vraag of de goden de toekomst kennen.
  Boom Kleine Klassieken, Boom, 2010, pap, 104 pp, € 9.90, 9789085068983
  winkelwagen
  Lucretius
  Leerdicht over de natuur
  Ruim tweeduizend jaar geleden schreef Titus Lucretius Caro het leerdicht De Rerum Natura, Over de Natuur van de Dingen, waarmee hij de filosofie van de Griekse wijsgeer Epicurus onder de aandacht van het Romeinse publiek wilde brengen. Rome werd in die dagen verscheurd door burgeroorlogen, corruptie en schandalen en de bevolking snakte naar vrede en vriendschap. Dat was nu precies wat de filosofie van Epicurus bood: vrij van angst voor de goden, vrij van angst voor de dood, met vrienden onder elkaar in vrede discussieren en de geheimen van de natuur ontraadselen. Door alles te weten kan de angst voor het onbekende overwonnen worden en kunnen de goden die geweld, oorlog en bijgeloof in de hand werken, buiten spel worden gezet.

  In circa zeveneneenhalf duizend dichtregels, verdeeld over zes hoofdstukken, ontvouwt Lucretius de fascinerende wereld van de atomen en de onmetelijke leegte, vertelt hij over onszelf, onze geest, onze ziel en zintuigen, geeft seksuele voorlichting en eindigt met het ontstaan en het reilen en zeilen van de wereld waarin we leven. Op rationele wijze legt hij de wondere verschijnselen in de hemel en op aarde uit. De lezer raakt ontroerd, gefascineerd, geamuseerd en staat versteld. Het is opvallend dat de problemen die Lucretius aansnijdt nog zo verbijsterend actueel zijn.

  Vertaald door M. Prakke

  Damon, 2007, geb, 271 pp, € 22.90, 9789055737802
  winkelwagen
     
  Mason, A.S.
  Plato
  Ancient Philosophies Series, Acumen, 2010, pap, 224p, € 21.00, 9781844651740
  winkelwagen
     
  May, H.
  Aristotles Ethics. Moral Development and Human Nature
  Continuum Studies in Ancient Philosophy, Continuum, 2010, geb, 189 pp, € 83.50, 9780826491107
  winkelwagen
     
  McNeill, D. N.
  An Image of the Soul in Speech. Plato and the Problem of Socrates
  B2174
  Literature & Philosophy Series, Penn State UP, 2010, geb, 345 pp, € 69.90, 9780271035857
  winkelwagen
  Meyer, S.S.
  Ancient Ethics
  Routledge, 2007, pap, 244 pp, € 33.90, 9780415940276
  winkelwagen
  Morrison, D.R.
  The Cambridge Companion to Socrates
  The Cambridge Companion to Socrates is a collection of essays providing a comprehensive guide to Socrates, the most famous Greek philosopher. Because Socrates himself wrote nothing, our evidence comes from the writings of his friends (above all Plato), his enemies, and later writers. Socrates is thus a literary figure as well as a historical person. Both aspects of Socrates' legacy are covered in this volume. Socrates' character is full of paradox, and so are his philosophical views. These paradoxes have led to deep differences in scholars' interpretations of Socrates and his thought. Mirroring this wide range of thought about Socrates, this volume's contributors are unusually diverse in their background and perspective. The essays in this volume were authored by classical philologists, philosophers and historians from Germany, Francophone Canada, Britain and the United States, and they represent a range of interpretive and philosophical traditions.
  Cambridge Companions to Philosophy, Cambridge UP, 2011, pap, 413 pp, € 28.00, 9780521541039
  winkelwagen
  Moss, J.
  Aristotle on the Apparent Good
  Aristotle holds that we desire things because they appear good to us--a view still dominant in philosophy now. But what is it for something to appear good? Why does pleasure in particular tend to appear good, as Aristotle holds? And how do appearances of goodness motivate desire and action? No sustained study of Aristotle has addressed these questions, or even recognized them as worth asking. Jessica Moss argues that the notion of the apparent good is crucial to understanding both Aristotle's psychological theory and his ethics, and the relation between them.

  Beginning from the parallels Aristotle draws between appearances of things as good and ordinary perceptual appearances such as those involved in optical illusion, Moss argues that on Aristotle's view things appear good to us, just as things appear round or small, in virtue of a psychological capacity responsible for quasi-perceptual phenomena like dreams and visualization: phantasia ('imagination'). Once we realize that the appearances of goodness which play so major a role in Aristotle's ethics are literal quasi-perceptual appearances, Moss suggests we can use his detailed accounts of phantasia and its relation to perception and thought to gain new insight into some of the most debated areas of Aristotle's philosophy: his accounts of emotions, akrasia, ethical habituation, character, deliberation, and desire. In Aristotle on the Apparent Good, Moss presents a new--and controversial--interpretation of Aristotle's moral psychology: one which greatly restricts the role of reason in ethical matters, and gives an absolutely central role to pleasure.

  Oxford Aristotle Studies Series, Oxford UP, 2012, geb, 277 pp, € 51.50, 9780199656349
  winkelwagen
  Nuffelen, P. van
  Rethinking the Gods. Philosophical Readings of Religion in the Post-Hellenistic Period
  Ancient philosophers had always been fascinated by religion. From the first century BC onwards the traditionally hostile attitude of Greek and Roman philosophy was abandoned in favour of the view that religion was a source of philosophical knowledge. This book studies that change, not from the usual perspective of the history of religion, but as part of the wider tendency of Post-Hellenistic philosophy to open up to external, non-philosophical sources of knowledge and authority. It situates two key themes, ancient wisdom and cosmic hierarchy, in the context of Post-Hellenistic philosophy and traces their reconfigurations in contemporary literature and in the polemic between Jews, Christians and pagans. Overall, Post-Hellenistic philosophy displayed a relatively high degree of unity in its ideas on religion, which should not be reduced to a preparation for Neoplatonism.
  Greek Culture in the Roman World Series, Cambridge UP, 2011, geb, 273 pp, € 82.90, 9781107012035
  winkelwagen
     
  O`Keefe, T.
  Epicureanism
  Ancient Philosophies Series, Acumen Publishing, 2009, pap, 206 pp, € 20.90, 9781844651702
  winkelwagen
     
  O’Meara, D.J.
  Platonopolis. Platonic Political Philosophy in Late Antiquity
  Oxford UP, 2005, pap, 249 pp, € 32.75, 0199285535
  winkelwagen
     
  Osborne, C.
  Dumb Beasts and Dead Philosophers. Humanity and the Humane in Ancient Philosophy and Literature
  Oxford UP, 2009, pap, 274 pp, € 26.00, 9780199568277
  winkelwagen
  Pakaluk, M.
  Aritotle`s Nicomachean Ethics: An Introduction
  This is an engaging and accessible introduction to the Nicomachean Ethics, Aristotle's great masterpiece of moral philosophy. Michael Pakaluk offers a thorough and lucid examination of the entire work, uncovering Aristotle's motivations and basic views while paying careful attention to his arguments. The chapter on friendship captures Aristotle's doctrine with clarity and insight, and Pakaluk gives original and compelling interpretations of the Function Argument, the Doctrine of the Mean, courage and other character virtues, Akrasia, and the two treatments of pleasure. There is also a useful section on how to read an Aristotelian text. This book will be invaluable for all student readers encountering one of the most important and influential works of Western philosophy.
  Cambridge Introductions to Key Philosophical Texts, Cambridge UP, 2005, pap, 342 pp, € 29.50, 9780521520683
  winkelwagen
  Palmer, J.
  Parmenides & Presocratic Philosophy
  John Palmer develops and defends a modal interpretation of Parmenides, according to which he was the first philosopher to distinguish in a rigorous manner the fundamental modalities of necessary being, necessary non-being or impossibility, and non-necessary or contingent being. This book accordingly reconsiders his place in the historical development of Presocratic philosophy in light of this new interpretation. Careful treatment of Parmenides' specification of the ways of inquiry that define his metaphysical and epistemological outlook paves the way for detailed analyses of his arguments demonstrating the temporal and spatial attributes of what is and cannot not be. Since the existence of this necessary being does not preclude the existence of other entities that are but need not be, Parmenides' cosmology can straightforwardly be taken as his account of the origin and operation of the world's mutable entities. Later chapters reassess the major Presocratics' relation to Parmenides in light of the modal interpretation, focusing particularly on Zeno, Melissus, Anaxagoras, and Empedocles. In the end, Parmenides' distinction among the principal modes of being, and his arguments regarding what what must be must be like, simply in virtue of its mode of being, entitle him to be seen as the founder of metaphysics or ontology as a domain of inquiry distinct from natural philosophy and theology. An appendix presents a Greek text of the fragments of Parmenides' poem with English translation and textual notes.
  Oxford UP, 2009/2012, pap, 428 pp, € 34.50, 9780199664696
  winkelwagen
  Palmer, J.
  Parmenides & Presocratic Philosophy
  John Palmer develops and defends a modal interpretation of Parmenides, according to which he was the first philosopher to distinguish in a rigorous manner the fundamental modalities of necessary being, necessary non-being or impossibility, and non-necessary or contingent being. This book accordingly reconsiders his place in the historical development of Presocratic philosophy in light of this new interpretation. Careful treatment of Parmenides' specification of the ways of inquiry that define his metaphysical and epistemological outlook paves the way for detailed analyses of his arguments demonstrating the temporal and spatial attributes of what is and cannot not be. Since the existence of this necessary being does not preclude the existence of other entities that are but need not be, Parmenides' cosmology can straightforwardly be taken as his account of the origin and operation of the world's mutable entities. Later chapters reassess the major Presocratics' relation to Parmenides in light of the modal interpretation, focusing particularly on Zeno, Melissus, Anaxagoras, and Empedocles. In the end, Parmenides' distinction among the principal modes of being, and his arguments regarding what what must be must be like, simply in virtue of its mode of being, entitle him to be seen as the founder of metaphysics or ontology as a domain of inquiry distinct from natural philosophy and theology. An appendix presents a Greek text of the fragments of Parmenides' poem with English translation and textual notes.
  Oxford UP, 2009, geb, 428 pp, € 91.50, 9780199567904
  winkelwagen
     
  Partenie, C.
  Platos Myths
  Cambridge UP, 2009, geb, 255 pp, € 69.00, 9780521887908
  winkelwagen
     
  Pelosi, F.
  Plato on Music, Soul and Body
  B2522
  Cambridge UP, 2010, geb, 228 pp, € 72.50, 9780521760454
  winkelwagen
     
  Peterson, S.
  Socrates and Philosophy in the Dialogues of Plato
  T.B.
  Cambridge UP, 2011, geb, 312 pp, € 73.50, 9780521190619
  winkelwagen
     
  Pierris, A.L.
  The Emergence of Reason from the Spirit of Mystery. Volume 1, Religion and Mystery
  By Order
  Institute for Philosophical Research/Patras, 2006, geb, € 58.55, 9789608818323
  winkelwagen
     
  Plato
  Plato: Phaedrus
  Cambridge UP, 2011, geb, 300 pp, € 71.20, 9780521847766
  winkelwagen
     
  Plato
  Protagoras
  Cambridge Greek and Latin Classical Studies, Cambridge UP, 2008, pap, 207 pp, € 25.50, 9780521549691
  winkelwagen
     
  Plato
  Protagoras. Translation, Commentary, and Appendices
  Translated and edited by James A. Arieti and Roger M. Barrus. B2365
  Rowman and Littlefield, 2010, geb, 144 pp, € 65.90, 9781442201330
  winkelwagen
     
  Plato
  Republic
  Oxford World`s Classics, Oxford UP, 2008, pap, 475 pp, € 11.75, 9780199535767
  winkelwagen
     
  Plato
  Republic
  translated and with an introduction by R.E. Allen
  Yale UP, 2008, pap, 369 pp, € 22.90, 9780300136371
  winkelwagen
     
  Plato
  The Rhetoric of Moralty and Philosophy : Plato`s Gorgias and Phaedrus
  Translated and with Commentary by Seth Benardete
  Chicago UP, 2009, pap, 205 pp, € 23.90, 9780226042411
  winkelwagen
     
  Plato
  The Symposium
  Cambridge Texts in the History of Philosophy Series, Cambridge UP, 2008, pap, 91 pp, € 13.00, 9780521682985
  winkelwagen
     
  Plato
  The Tragedy and Comedy of Life : Plato`s Philebus
  Translated and with Commentary by Seth Benardete
  Chicago UP, 2009, pap, 250 pp, € 26.50, 9780226042763
  winkelwagen
  Plato (A.Tschemplik, ed.)
  The republic. The comprehensive student edition
  Rowman & Littlefield, 2006, pap, 420 pp, € 19.50, 9780742543980
  winkelwagen
  Plato & Chris Emlyn-Jones, William Preddy (ed. and transl.)
  Republic - Books 1-5
  Plato of Athens, who laid the foundations of the Western philosophical tradition and in range and depth ranks among its greatest practitioners, was born to a prosperous and politically active family ca. 427 BCE. In early life an admirer of Socrates, Plato later founded the first institution of higher learning in the West, the Academy, among whose many notable alumni was Aristotle. Traditionally ascribed to Plato are thirty-six dialogues developing Socrates's dialectic method and composed with great stylistic virtuosity, together with thirteen letters.

  Republic, a masterpiece of philosophical and political thought, concerns righteousness both in individuals and in communities, and proposes an ideal state organized and governed on philosophical principles. This edition, which replaces the original Loeb Classical Library edition by Paul Shorey, offers text, translation, and annotation that are fully current with modern scholarship.

  The Loeb edition of Plato is in twelve volumes.

  Loeb Classical Library 237, Harvard UP, 2013, geb, 656 pp, € 28.95, 9780674996502
  winkelwagen
     
  Plato (C.J.Rowe, transl. & notes)
  Symposium
  Aris & Phillips Classical Texts Series, Aris & Phillips Publishers, 1998, pap, 231 pp, € 29.00, 0856686158
  winkelwagen
  Plato & E. Brann, P. Kalkavage & E. Salem (transl.)
  Statesman
  This is the second of a projected trilogy of dialogues, in which an unnamed stranger sets out to satisfy Socrates' desire for an account of sophist, statesman, and philosopher. (The third was never written.)

  This version of Statesman includes a faithful, clear, and consistent translation to English, with notes. It also includes an exploratory essay, glossary of crucial Greek terms, supplemental diagrams illustrating diairesis ("The Divisions of the Statesman"), and an appendix on the paradigm of weaving.

  Focus Philosophical Library, Focus, 2012, pap, 166 p, € 9.50, 9781585102907
  winkelwagen
     
  Plato (R. Mayhew transl. & comm.)
  Laws. Book 10
  Clarendon Plato Series, Oxford UP, 2008, geb, 238 pp, € 53.90, 9780199225965
  winkelwagen
  Plato ( Seth Bernadette transl.)
  The Being of the Beautiful: Platos Theaetetus, Sophist, and Statesman
  The Being of the Beautiful collects Plato's three dialogues, the Theaetetus, Sophist, and Statesmen, in which Socrates formulates his conception of philosophy while preparing for trial. Renowned classicist Seth Benardete's careful translations clearly illuminate the dramatic and philosophical unity of these dialogues and highlight Plato's subtle interplay of language and structure. Extensive notes and commentaries, furthermore, underscore the trilogy's motifs and relationships. The translations are masterpieces of literalness.
  Chicago UP, 1984, pap, 539 pp, € 47.50, 9780226670386
  winkelwagen
  Plotinus
  Enneaden
  Plotinus is ongetwijfeld de grootste Griekse filosoof na Plato en Aristoteles. Hij werd in 205 nC. geboren in Egypte, studeerde tot zijn veertigste jaar in Alexandrie en vestigde zich daarna in Rome. Hij stierf in 270 in Minturnae in Campanie.

  Tijdens zijn verblijf in Rome schreef hij in het Grieks 54 traktaten, naderhand gebundeld tot zes Enneaden, waarin hij zijn visie op de wereld ontvouwde. In de hogere, de intelligibile wereld onderscheidde hij het Ene (of het Goede) en de geest en de ziel die door het vermogen van het Ene waren verwekt. Onze wereld zag hij als een schitterende afbeelding daarvan. Het ik van de mens is zijn denkvermogen. Het streven van de mens is erop gericht door contemplatie een te worden met het Ene. Deze eenwording is Plotinus volgens zijn leerling vier keer te beurt gevallen.

  Plotinus heeft in zijn werk, flonkerend van prachtige beelden en metaforen, een indrukwekkend beeld geschapen van twee werelden. Het kwaad in onze wereld beschouwde hij als een tekort aan het Goede. Doordat de dingen en de mensen hun aandacht niet volledig op het Goede richten kan het kwaad ontstaan, dat wel een integrerend deel van onze wereld is. Hij geloofde dat onze ziel na de dood zou voortleven.

  De invloed van Plotinus op latere eeuwen is groot geweest. Zijn visie op de kunst betekende een radicale ommekeer ten opzichte van die van zijn voorgangers. Mystici gebruikten zijn vocabulaire om aan hun ervaringen uitdrukking te geven. Christelijke theologen verwerkten zijn theorieen om hun eigen dogmatiek op te bouwen.

  Damon, 2005, 942 pp, geb, € 54.90, 9789055735969
  winkelwagen
     
  Polansky, R.
  Aristoteles De Anima
  B2522
  Cambridge UP, 2007/2010, pap, 580 pp, € 41.00, 9780521148856
  winkelwagen
  Politis, V.
  Routledge Philosophy Guidebook to Aristotle and the ''Metaphysics"
  Aristotle is perhaps the most important figure in Western Philosophy and his Metaphysics is a benchmark in the history of philosophy. Routledge Philosophy Guidebook to Aristotle and the Metaphysics introduces and assesses: Aristotle's life and the background to the Metaphysics, the ideas and text of the Metaphysics and the continuing importance of Aristotle's work to philosophy.
  Routledge Philosophy Guidebooks, Routledge, 2004, pap, 344 pp, € 25.00, 9780415251488
  winkelwagen
  Press, G. A.
  Continuum Companion to Plato
  This comprehensive reference guide includes over 140 entries on every aspect of Plato's thought. Plato, mathematician, philosopher and founder of the Academy in Athens, is, together with his teacher, Socrates, and his student, Aristotle, universally considered to have laid the foundations of western philosophy. His philosophical dialogues remain among the most widely read and influential of all philosophical texts and his enduring influence on virtually every area of philosophical enterprise cannot be disputed. This comprehensive and accessible guide to Plato's life and times includes more than 140 entries, written by a team of leading experts in the field of ancient philosophy, covering every aspect of Plato's thought. The Companion presents details of Plato's life, historical, philosophical and literary context, synopses of all the dialogues attributed to Plato, a comprehensive overview of the various features, themes and topics apparent in the dialogues, and a thorough account of his enduring influence and the various interpretative approaches applied to his thought throughout the history of philosophy. This is an essential reference tool for anyone working in the field of ancient philosophy. "The Continuum Companions" series is a major series of single volume companions to key research fields in the humanities aimed at postgraduate students, scholars and libraries. Each companion offers a comprehensive reference resource giving an overview of key topics, research areas, new directions and a manageable guide to beginning or developing research in the field. A distinctive feature of the series is that each companion provides practical guidance on advanced study and research in the field, including research methods and subject-specific resources.
  Continuum Companions, Continuum, 2012, geb, 352 pp, € 134.90, 9780826435354
  winkelwagen
  Preus, A. (ed.)
  Before Plato
  Essays in Ancient Greek Philosophy, SUNY Press, 2001, pap, 250 pp, € 31.00, 9780791449561
  winkelwagen
     
  Purshouse, L
  Plato`s Republic
  Reader’s Guides, Continuum, 2006, pap, 176 pp, € 18.90, 9780826474674
  winkelwagen
     
  Quintilian (Quintilianus)
  The Lesser Declamations, Volume I
  BY ORDER
  Loeb Classical Library, no. 500, Harvard UP, 2006, geb, 467 pp, € 25.15, 9780674996182
  winkelwagen
     
  Quintilian (Quintilianus)
  The Lesser Declamations, Volume II
  BY ORDER
  Loeb Classical Library, no. 501, Harvard UP, 2006, geb, 445 pp, € 25.15, 0674996194 / 9780674996199
  winkelwagen
     
  Remes P.
  Neoplatonism
  By Order
  Ancient Philosophies, Acumen, 2008, pap, 244 pp, € 25.50, 9781844651252
  winkelwagen
     
  Reydams-Schils, G.
  The Roman Stoics. Self, Responsibility, and Affection
  Chicago UP, 2005, pap, 205 pp, € 28.00, 0226710262 / 9780226710266
  winkelwagen
     
  Riedweg, Chr.
  Pythagoras. His Life, Teaching, and Influence
  By Order
  Cornell UP, 2008, pap, 185 pp, € 15.50, 9780801474521
  winkelwagen
     
  Riel, G. van
  Ancient perspectives on Aristotle`s De Anima
  B2097
  Ancient and Medieval Philosophy series 1-41, Leuven UP, 2009, geb, ca 240 pp, € 53.50, 9789058677723
  winkelwagen
     
  Roark, T.
  Aristotle on Time. A Study on the Physics
  T.B.
  Cambridge UP, 2011, geb, 248 pp, € 66.95, 9781107002623
  winkelwagen
     
  Roberts, J.
  Routledge Philosophy Guidebook to Aristotle and the Politics
  Routledge, 2009, pap, 208 pp, € 21.00, 9780415165761
  winkelwagen
  Roochnik, David
  Beautiful City. The Dialectical Character of Plato's Republic.
  To the vast literature on Plato's Republic comes a new interpretation. In Beautiful City, David Roochnik argues convincingly that Plato's masterpiece is misunderstood by modern readers. The work must, he explains, be read dialectically, its parts understood as forming a unified whole. Approached in this way, the text no longer appears to defend an authoritarian and monolithic political system, but rather supplies a qualified defense of democracy and the values of diversity.

  Writing in clear and straightforward prose, Roochnik demonstrates how Plato's treatment of the city and the soul evolves throughout the dialogue and can be appreciated only by considering the Republic in its entirety. He shows that the views expressed in the early parts of the text do not represent Plato's final judgment on these subjects but are in fact dialectical "moments" intended to be both partial and provisional. Books 5-7 of the Republic are, he maintains, meant to revise and improve upon books 2-4. Similarly, he sees the usually neglected books 8-10 as advancing beyond the thoughts presented in the previous books. Paying particular attention to these later books, Roochnik details, for instance, how the stories of the "mistaken" regimes, which are often seen as unimportant, are actually crucial in Plato's account of the soul.

  Beautiful City is certain to be controversial, as the author's insights and opinions will engage and challenge philosophers, classicists, and political theorists.

  Cornell UP, 2003, geb, 159 pp, € 36.50, 9780801440878
  winkelwagen
  Roochnik, David
  Retrieving Aristotle in an Age of Crisis
  In 1935 Edmund Husserl delivered his now famous lecture 'Philosophy and the Crisis of European Humanity', in which he argued that the 'misguided rationalism' of modern Western science, dominated by the model of mathematical physics, can tell us nothing about the 'meaning' of our lives. Today Husserl's conviction that the West faces a crisis is no longer an abstraction. With the ever-present threat of nuclear explosion, the degradation of the oceans, and the possibility that climate change will wreak havoc on civilization itself, people from all walks of life are wondering what has gone so terribly wrong and what remedies might be available.

  In Retrieving Aristotle in an Age of Crisis, David Roochnik makes a lucid and powerful case that Aristotle offers a philosophical resource that even today can be of significant therapeutic value. Unlike the scientific revolutionaries of the seventeenth century, he insisted that both ordinary language and sense-perception play essential roles in the acquisition of knowledge. Centuries before Husserl, Aristotle was a phenomenologist who demanded that a successful theory remain faithful to human experience. His philosophy can thus provide precisely what modern European rationalism now so painfully lacks: an understanding and appreciation of the world in which human beings actually make their homes.

  SUNY Series in Ancient Greek Philosophy, SUNY / State University of New York Press, 2013, pap, 242 pp, € 24.50, 9781438445182
  winkelwagen
     
  Roskam, G.
  A Commentary on Plutarchs De latenter vivendo
  Tb
  Plutarchea Hypomnemata 1, Leuven UP, 2007, pap, € 38.50, 9789058676030
  winkelwagen
     
  Roskam, G.
  Plutarchs Maxime cum principibus philosopho esse disserendum. An interpretation with Commentary
  Tb
  Plutarchea Hypomnemata 2, Leuven UP, 2009, geb, € 54.50, 9789058677365
  winkelwagen
     
  Roskam, G., Van der Stockt, L. (eds.)
  Virtues for the People. Aspects of Plutarchan Ethics
  Tb
  Plutarchea Hypomnemata 4, Leuven UP, 2011, geb, € 70.00, 9789058678584
  winkelwagen
     
  Ross, D.
  Aristotle, sixth edition, with an introduction (& new material) by J.L. Ackrill
  Routledge, 2004, pap, 316 pp, € 33.40, 0415328578
  winkelwagen
  Rudebusch, George
  Socrates
  Blackwell Great Minds, Wiley-Blackwell, 2009, pap, 221 pp, € 27.50, 9781405150866
  winkelwagen
  Russell, D.
  Plato on Pleasure and the Good Life
  Oxford UP, 2007, pap, 273 pp, € 36.50, 9780199229796
  winkelwagen
     
  Salles, R. (ed.)
  God & Cosmos in Stoicism
  Oxford UP, 2009, geb, 274 pp, € 51.00, 97890199556144
  winkelwagen
  Salles, R. (ed.)
  Metaphysics, Soul, and Ethics in Ancient Thought. Themes from the Work of Richard Sorabji
  Van 129,- voor 97,50

  Leading figures in ancient philosophy present eighteen original papers on three key themes in the work of Richard Sorabji. The papers dealing with Metaphysics range from Democritus to Numenius on basic questions about the structure and nature of reality: necessitation, properties, and time. The section on Soul includes one paper on the individuation of souls in Plato and five papers on Aristotle's and Aristotelian theories of cognition, with a special emphasis on perception. The section devoted to Ethics concentrates upon Stoicism and the complex views the Stoics held on such topics as motivation, akrasia, oikeiosis, and the emotions. The volume also contains a fascinating 'intellectual autobiography' by Sorabji himself, and a full Bibliography of his works.

  Oxford UP, 2005, geb, 592 pp, € 97.50, 9780199261307
  winkelwagen
     
  Sandford, S.
  Plato and Sex
  B2406
  Polity Press, 2010, pap, 209 pp, € 26.50, 9780745626413
  winkelwagen
  Santas, G.
  Understanding Plato's Republic
  Understanding Plato's Republic is an accessible introduction to the concepts of justice that inform Plato's Republic, elucidating the ancient philosopher's main argument that we would be better off leading just lives rather than unjust ones.

  -Provides a much needed up to date discussion of The Republic's fundamental ideas and Plato's main argument
  -Discusses the unity and coherence of The Republic as a whole
  -Written in a lively style, informed by over 50 years of teaching experience
  -Reveals rich insights into a timeless classic that holds remarkable relevance to the modern world

  Wiley-Blackwell, 2010, pap, 238p, € 24.90, 9781405120180
  winkelwagen
  Santas, G.
  Understanding Plato's Republic
  Understanding Plato's Republic is an accessible introduction to the concepts of justice that inform Plato's Republic, elucidating the ancient philosopher's main argument that we would be better off leading just lives rather than unjust ones.

  -Provides a much needed up to date discussion of The Republic's fundamental ideas and Plato's main argument
  -Discusses the unity and coherence of The Republic as a whole
  -Written in a lively style, informed by over 50 years of teaching experience
  -Reveals rich insights into a timeless classic that holds remarkable relevance to the modern world

  Wiley-Blackwell, 2010, geb, 238p, € 71.50, 9781405120104
  winkelwagen
  Scaltsas, T. & A.S. Mason (eds.)
  The Philosophy of Epictetus
  The Stoic philosopher Epictetus has been one of the most influential of ancient thinkers, both in antiquity itself and in modern times. Theodore Scaltsas and Andrew S. Mason present ten specially written papers which discuss Epictetus' thought on a wide range of subjects, including ethics, logic, theology, and psychology; explore his relations to his predecessors (including his two philosophical heroes, Socrates and Diogenes the Cynic, as well as the earlier Stoic tradition); and examine his influence on later thinkers. Written by some of the leading experts in the field, the essays in this volume will be a fascinating resource for students and scholars of ancient philosophy, and anyone with in an interest in the Stoic attitude to life.
  Oxford UP, 2007, geb, 192 pp, € 52.00, 9780199233076
  winkelwagen
     
  Scaltsas, T., A. S. Mason (eds.)
  The Philosophy of Epictetus
  The Stoic philosopher Epictetus has been one of the most influential of ancient thinkers, both in antiquity itself and in modern times. Theodore Scaltsas and Andrew S. Mason present ten specially written papers which discuss Epictetus' thought on a wide range of subjects, including ethics, logic, theology, and psychology; explore his relations to his predecessors (including his two philosophical heroes, Socrates and Diogenes the Cynic, as well as the earlier Stoic tradition); and examine his influence on later thinkers. Written by some of the leading experts in the field, the essays in this volume will be a fascinating resource for students and scholars of ancient philosophy, and anyone with in an interest in the Stoic attitude to life.
  Oxford UP, 2007/2010, pap, 181 pp, € 23.50, 9780199585519
  winkelwagen
  Schomakers, Ben
  De kern van het zijnde. Een inleiding tot de Metafysica van Aristoteles
  In dit boek staat een van de belangrijkste filosofische teksten die ooit geschreven zijn centraal, de filosofisch baanbrekende, ongeevenaard subtiele, maar tegelijk ongekend moeilijke en ook raadselachtige Metafysica van Aristoteles. Het is een werk dat in veel opzichten ongrijpbaar is, van de uitwendige omstandigheden - zoals zijn literaire aard, zijn titel, de wijze waarop het gecomponeerd is -, tot en met zijn strekking - die in de ogen van de een pleidooi voor een immanente filosofie zou moeten zijn, en in die van de ander juist de voorbereiding van een theologie behelst.

  Ben Schomakers probeert al deze fundamentele vragen te beantwoorden, met een steelse blik op dat wat er tot nu toe over de Metafysica gezegd is, maar vooral zijn eigen weg gaand, waarbij hij eerst de vermeende feiten van de feiten scheidt, en op grond daarvan een levendige reconstructie maakt van de omgeving waarin en de manier waarop de Metafysica ontstaan is, en op een onverwachte manier haar lang betwiste innerlijke eenheid vaststelt. Het tweede deel van het boek bestaat uit een bevlogen interpretatie van de Metafysica in de context van het Griekse denken en van Aristoteles' grote filosofische project. Aristoteles probeert, zich bewust van zijn historische positie, de vraag te beantwoorden die hij als de opgave van de filosofie tot dan toe lijkt te zien, die naar de herkomst van de identiteit van de zijnden. Hij doet dat in het voortdurende gesprek met Plato waarvan de Metafysica als het verslag kan worden opgevat en dat hem op sommige punten dichter in de buurt van Plato brengt dan dikwijls gedacht wordt, maar waarin hij vooral een eigen positie afbakent en aandacht heeft voor een detail dat door Plato over het hoofd gezien is: de individualiteit van de zijnden. Die nieuwe positie blijkt niet alleen van theoretisch belang, maar ook ethische en antropologische consequenties te hebben.

  Damon, 2005, geb, 294 pp, 292, € 19.90, 9789055735990
  winkelwagen
  Schomakers, Ben
  Oog voor het ene. Over Parmenides van Elea
  Parmenides van Elea, een fascinerend en geheimzinnig filosoof uit de 6e eeuw vC, heeft de reputatie de aartsvader van de westerse metafysica te zijn. Maar met die eer heeft zich in de moderne tijd meestal ook de argwaan en scepsis gemengd dat hij de metafysica en het filosofische denken dat daarop geent is tegelijk voorgoed vergiftigd heeft. In de ban van het abstracte en meest echte dat hij 'het zijnde' noemde en voor het denken reserveerde, zou Parmenides de werkelijkheid waarin mensen leven als onecht of op zijn minst van lager allooi beschouwd en daarmee gedegradeerd hebben. In dit boek wordt dat beeld van Parmenides langzaam aan het wankelen gebracht in een speurtocht naar wat een overtuigender begin van het filosofisch denken geweest kan zijn.

  Ben Schomakers, sinds vele jaren een aandachtig lezer van de fragmenten van Parmenides (waarop hij in 1989 promoveerde), doet dit op twee verschillende manieren. Eerst presenteert hij de Griekse tekst van de filosofische fragmenten, vergezeld van een nauwkeurige vertaling en een uitgebreide bloemlezing van de antieke berichten over Parmenides en een helder commentaar op elk van de fragmenten.

  Ten tweede zoekt Schomakers in een lang en subtiel essay, dat hij 'een filosofie van het afwezige' genoemd heeft, naar paden die - vaak op een onverwachte manier - tot de kern van het vragen en denken van Parmenides doordringen en die zowel de historische situatie van Parmenides aandoen, als de cultuur waarin hij opgroeide (en die hem aan de ene kant vormde maar aan de andere kant ook irriteerde) en de uiteindelijke vragen van andere 6e eeuwse filosofen (zoals Anaximander, Xenophanes en Heraclitus).

  Geleidelijk monden deze paden uit in een reeks diepzinnige wijsgerig-antropologische verkenningen van de aard van het menselijk verlangen, die als een vergelijking gespannen worden tussen de exemplarische posities van Plato en Parmenides, de filosoof van het transcendente en de filosoof van het immanente.

  Marginalia reeks, Damon, 2003, geb, 416pp, € 24.90, 9789055731404
  winkelwagen
     
  Scott, G. A. & W. A. Welton
  Erotic Wisdom. Philosophy and Intermediacy in Platos Symposium
  SUNY, 2009, pap, 289 pp, € 26.50, 9780791475843
  winkelwagen
     
  Sedley, D.
  Creationism and Its Critics in Antiquity
  California UP, 2007, geb, 270 pp, € 28.50, 9780520253643
  winkelwagen
     
  Sedley, D.
  Creationism and Its Critics in Antiquity
  California UP, 2009, pap, 269 pp, € 17.00, 9780520260061
  winkelwagen
     
  Sedley, D.
  The Midwife of Platonism: Text and Subtext in Plato s Theaetus
  Clarendon Press, 2006, pap, 224 pp, € 29.00, 9780199204144
  winkelwagen
  Sedley, D. (ed.)
  Oxford Studies in Ancient Philosophy, vol XXV winter 2003
  Oxford Studies in Ancient Philosophy is a volume of original articles on all aspects of ancient philosophy. The articles may be of substantial length, and include critical notices of major books.
  Oxford, 2003, pap, 380 pp, € 46.00, 9780199268252
  winkelwagen
     
  Sedley, D. (ed.)
  The Cambridge Companion to Greek and Roman Philosophy
  Cambridge Companions to Philosophy, Cambridge, 2003, pap, 396pp, € 31.00, 0521775035
  winkelwagen
     
  Sellars, K.
  Stoicism
  By Order
  Ancient Philosophies Series, Acumen Publishing, 2006, pap, 201 pp, € 25.75, 1844650537 / 9781844650538
  winkelwagen
  Seneca, Lucius Annaeus
  Anger, Mercy, Revenge
  Translated by Robert A. Kaster and Martha C. Nussbaum. B2296
  Chicago UP, 2010, geb, 247 pp, € 40.00, 9780226748412
  winkelwagen
  Seneca, Lucius Annaeus
  Dialogen
  Vertaald door T.H. Jansen

  Seneca spoort de lezer aan tot wijsheid te komen door zich in wijsgerige (ethische) problemen te verdiepen. 'De weg naar de wijsheid via voorschriften is lang, maar via voorbeelden kort en doeltreffend'.

  Boom, 2006, geb, 423 pp, € 41.00, 9789085062073
  winkelwagen
  Seneca, Lucius Annaeus
  Gelukkig leven
  In Gelukkig leven geeft Seneca adviezen om in tijden van tegenspoed en hevige emoties toch gemoedsrust te vinden. Wars van getheoretiseer en de waan van de dag verkondigt de Romeinse stoicus een filosofie die midden in het leven staat en tot op de dag van vandaag actueel is gebleven.
  Boom Kleine Klassieken, Boom, 2009, pap, 103 pp, € 9.95, 9789085067559
  winkelwagen
  Seneca, Lucius Annaeus
  Natural Questions
  Translated by Harry M. Hine.
  University of Chicago Press, 2010, geb, 226 pp, € 39.90, 9780226748382
  winkelwagen
  Seneca, Lucius Annaeus
  Natuurverschijnselen
  Aardbevingen, donder en bliksem, meteoren en kometen, wolken, water en wind: voor ons veelal onbegrijpelijk en soms beangstigend, dus zeker voor mensen in de Oudheid. Zoals het een antieke filosoof betaamde analyseerde Seneca (ca 4 v.Chr. - 65 n.Chr.) soms op grond van waarnemingen, maar meestal van achter zijn schrijftafel de verschijnselen en kwam tot conclusies over hun ontstaan die soms verrassend dicht komen bij wat de huidige wetenschap erover te melden heeft. Uit eigen waarnemingen kon hij vooral putten bij zijn beschrijving van de Nijl: vanwege problemen met zijn luchtwegen heeft hij geruime tijd in Egypte geleefd. Verder heeft hij in Campanie, het gebied rond Napels, een hevige aardbeving meegemaakt in het jaar 63, zestien jaar voor de vernietiging van Pompeii door de uitbarsting van de Vesuvius.

  Binnen het omvangrijke werk van Seneca, dat zich vooral richt op ethische kwesties (ook in dit boek vindt hij toch nog ruimte voor enkele moralistische uitweidingen), neemt Natuurverschijnselen een bijzondere plaats in. Het is vrijwel het enige bewaard gebleven werk over dit onderwerp dat ons uitvoerig informeert over de opvattingen van de antieke stoicijnen over deze natuurverschijnselen, en vormt met de eveneens bewaarde Meteorologica van Aristoteles, waarnaar Seneca regelmatig verwijst, een belangrijke bron van informatie over deze tak van wetenschap. Daarnaast maakt het met regelmaat melding van ideeen van anders georienteerde filosofen wier werken vaak in de loop der tijd verloren zijn gegaan.

  Seneca heeft het werk op hoge leeftijd geschreven. Na de dood van zijn collega Burrus (ze hadden samen Nero sinds zijn jeugd opgeleid en hem tijdens diens eerste regeringsjaren als politieke adviseurs terzijde gestaan) trok hij zich in 62 terug van het politieke toneel om zich volledig aan de filosofie en het schrijven te wijden.

  Dit is de eerste volledige vertaling van dit werk in het Nederlands sinds 1661. Vertaald door J. Nagelkerken.

  Damon, 2009, geb, 243 pp, € 29.90, 9789055739295
  winkelwagen
  Seneca, Lucius Annaeus
  Seneca - Selected Philosophical Letters: Translated with Introduction and Commentary
  Clarendon Later Ancient Philosophers, Oxford UP, 2007, geb, 448 pp, € 74.00, 9780198238942
  winkelwagen
  Seneca, Lucius Annaeus
  Seneca - Selected Philosophical Letters: Translated with Introduction and Commentary
  Clarendon Later Ancient Philosophers, Oxford UP, 2007/2010, pap, 409pp, € 31.50, 9780199575626
  winkelwagen
  Seneca, Lucius Annaeus (Mirriam Griffin and Brad Inwood trans.)
  On Benefits
  Chicago UP, 2011, geb, 648 pp, € 39.95, 9780226748405
  winkelwagen
  Sextus Empiricus
  Against the Logicians
  Cambridge Texts in the History of Philosophy, Cambridge UP, 2005, pap, 207 pp, € 26.50, 9780521531955
  winkelwagen
     
  Sharples, R. W.
  Peripatetic Philosophy 200 BC to AD 200. An Introduction and Collection of Sources in Translation
  B2522
  Cambridge Source Books in Post-Hellenistic Philosophy, Cambridge UP, 2010, pap, 309 pp, € 29.90, 9780521711852
  winkelwagen
     
  Shea, L.
  The Cynic Enlightenment: Diogenes in the Salon
  B2027
  Parallax: Re-visions of Culture and Society, Johns Hopkins UP, 2010, geb, 262 pp, € 47.90, 9780801893858
  winkelwagen
     
  Sheppard, D. J.
  Platos Republic.
  Edinburgh Philosophical Guides, Edinburgh University Press, 2009, pap, 179 pp, € 18.00, 9780748627790
  winkelwagen
     
  Shields, C.
  Aristotle
  By Order
  Routledge, 2006, pap, 472 pp, € 24.50, 978041528332
  winkelwagen
  Shields, C.
  Classical Philosophy. A Contemporary Introduction
  Routledge Contemporary Introduction to Philosophy, Routledge, 2003, pap, 161pp, € 27.50, 9780415233989
  winkelwagen
  Shields, C.
  The Oxford Handbook of Aristotle
  The Oxford Handbook of Aristotle reflects the lively international character of Aristotelian studies, drawing contributors from the United Kingdom, the United States, Germany, France, Switzerland, Italy, Canada, and Japan; it also, appropriately, includes a preponderance of authors from the University of Oxford, which has been a center of Aristotelian studies for many centuries. The volume equally reflects the broad range of activity Aristotelian studies comprise today: such activity ranges from the primarily textual and philological to the application of broadly Aristotelian themes to contemporary problems irrespective of their narrow textual fidelity.

  In between these extremes one finds the core of Aristotelian scholarship as it is practiced today, and as it is primarily represented in this handbook: textual exegesis and criticism. Even within this more limited core activity, one witnesses a rich range of pursuits, with some scholars seeking primarily to understand Aristotle in his own philosophical milieu and others seeking rather to place him into direct conversation with contemporary philosophers and their present-day concerns. No one of these enterprises exhausts the field. On the contrary, one of the most welcome and enlivening features of the contemporary Aristotelian scene is precisely the cross-fertilization these mutually beneficial and complementary activities offer one another.

  Oxford Handbooks in Philosophy, Oxford UP, 2012, geb, 704 pp, € 136.00, 9780195187489
  winkelwagen
     
  Smith, N., F. Allhoff & A.J. Vaidya (eds)
  Ancient Philosophy: Essential Readings with Commentary
  Blackwell Readings in the History of Philosophy, Blackwell, 2008, pap, 444 pp, € 32.50, 9781405135634
  winkelwagen
  Stamatellos, G.
  Plotinus and the Presocratics: A Philosophical Study of Presocractic Influences in Plotinus' Enneads
  SUNY Series in Ancient Greek Philosophy, SUNY, 2007, pap, 270 pp, € 31.00, 9780791470626
  winkelwagen
  Stamatellos, G.
  Plotinus and the Presocratics. A Philosophical Study of Presocratic Influences in Plotinus' Enneads
  SUNY Series in Ancient Greek Philosophy, SUNY, 2007, geb, 272 pp, € 75.00, 9780791470619
  winkelwagen
  Steel, C. (ed.)
  Aristotle`s Metaphysics Alpha
  The volumes of the 'Symposium Aristotelicum' have become obligatory reference works for Aristotle studies. In this eighteenth volume a distinguished group of scholars offers a chapter-by-chapter study of the first book of the Metaphysics. Aristotle presents here his philosophical project as a search for wisdom, which is found in the knowledge of the first principles allowing us to explain whatever exists. As he shows, earlier philosophers had been seeking such a wisdom, though they had divergent views on what these first principles were. Before Aristotle sets out his own views, he offers a critical examination of his predecessors' views, ending up with a lengthy discussion of Plato's doctrine of Forms. Book Alpha is not just a fundamental text for reconstructing the early history of Greek philosophy; it sets the agenda for Aristotle's own project of wisdom on the basis of what he had learned from his predecessors.

  The volume comprises eleven chapters, each dealing with a different section of the text, and a new edition of the Greek text of Metaphysics Alpha by Oliver Primavesi, based on an exhaustive examination of the complex manuscript and indirect tradition. The introduction to the edition offers new insights into the question which has haunted editors of the Metaphysics since Bekker, namely the relation between the two divergent traditions of the text.

  Symposium Aristotelicum, Oxford UP, 2012, geb, 528 pp, € 86.50, 9780199639984
  winkelwagen
     
  Stephens, W.O.
  Stoic Ethics. Epictetus and Happiness as Freedom
  Continuum, 2007, geb, 178 pp, € 98.90, 9780826496089
  winkelwagen
  Strange, S.K. en J. Zupko (eds.)
  Stoicism. Traditions and Transformations
  Stoicism is now widely recognised as one of the most important philosophical schools of ancient Greece and Rome. But how did it influence Western thought after Greek and Roman antiquity? The question is a difficult one to answer because the most important Stoic texts have been lost since the end of the classical period, though not before early Christian thinkers had borrowed their ideas and applied them to discussions ranging from dialectic to moral theology. Later philosophers became familiar with Stoic teachings only indirectly, often without knowing that an idea came from the Stoics. The contributors recruited for this volume, first published in 2004, include some of the leading international scholars of Stoicism as well as experts in later periods of philosophy. They trace the impact of Stoicism and Stoic ideas from late antiquity through the medieval and modern periods.
  Cambridge UP, 2011, pap, 310 pp, € 31.00, 9780521181648
  winkelwagen
  Striker, G.
  Aristotles Prior Analytics book
  Oxford UP, 2009, pap, € 24.90, 9780199250417
  winkelwagen
     
  Swanson, J. A.
  Aristotles Politics
  Continuum, 2009, pap, 168 pp, € 18.90, 9780826484994
  winkelwagen
  Tacitus
  Tegen het verval van de retorica
  Historische Uitgeverij, 2003/2010, pap, 1150pp, € 19.95, 9789065540577
  winkelwagen
     
  Tanner, S.
  In Praise of Platos Poetic Imagination
  B2365
  Lexington Books, 2010, geb, 255 pp, € 54.95, 9780739143384
  winkelwagen
  Tell, H.
  Plato`s Counterfeit Sophists.
  This book explores the place of the sophists within the Greek wisdom tradition, and argues against their almost universal exclusion from serious intellectual traditions. By studying the sophists against the backdrop of the archaic Greek institutions of wisdom, it is possible to detect considerable intellectual overlap between them and their predecessors. This book explores the continuity of this tradition, suggesting that the sophists' intellectual balkanization in modern scholarship, particularly their low standing in comparison to the Presocratics, Platonists, and Aristotelians, is a direct result of Plato's condemnation of them and their practices. This book thus seeks to offer a revised history of the development of Greek philosophy, as well as of the potential - yet never realized - courses it might have followed.
  Hellenic Studies 44, Harvard UP, 2011, pap, 177 pp, € 25.50, 9780674055919
  winkelwagen
     
  Thorsrud, H.
  Ancient Scepticism
  Ancient Philosophies, Acumen, 2008, pap, 248 pp, € 21.90, 9781844651313
  winkelwagen
  Topping, R.
  Two Concepts of the Soul in Plato’s Phaedo. A Beginners Guide to the Phaedo and Some Related Platonic Texts on the Immortality of the Soul
  University Press of America, 2007, pap, 60 pp, € 24.50, 9780761834014
  winkelwagen
     
  Tracy, S.V.
  Pericles: a Sourcebook and Reader
  California UP, 2009, pap, 234 pp, € 15.00, 9780684135052
  winkelwagen
     
  Tsouna, V.
  The Ethics of Philodemus
  Oxford UP, 2007, geb, 364 pp, € 62.50, 9780199292172
  winkelwagen
     
  Tuominen, M.
  The Ancient Commentators on Plato and Aristotle
  Ancient Philosophies Series, Acumen, 2009, pap, 324 pp, € 26.00, 9781844651634
  winkelwagen
     
  Tuominen, M.
  The Ancient Commentators on Plato and Aristotle
  Ancient Philosophies Series, Acumen, 2009, geb, 324 pp, € 72.50, 9781844651627
  winkelwagen
     
  Vasiliou, I.
  Aiming at Virtue in Plato
  Cambridge UP, 2008, geb, 311 pp, € 71.50, 9780521862967
  winkelwagen
     
  Velde, R, te
  De filosoof en de dood. Plato’s Phaedo: analyse en interpretatie
  Damon, 2002, geb, 190 pp, € 14.90, 9789055733064
  winkelwagen
  Velde, R. te
  Eros en de filosofie. Platos Symposium: analyse en interpretatie
  Damon, 2006, geb, 221 pp, € 19.90, 9789055736911
  winkelwagen
     
  Vella, J.
  Aristotle: A Guide for the Perplexed
  By Order
  Continuum, 2008, pap, 192 pp, € 19.95, 9780826497086
  winkelwagen
     
  Verdegem, S.
  Plutarchs Life of Alcibiades
  Tb
  Plutarchea Hypomnemata 3, Leuven UP, 2010, geb, € 75.50, 9789058677600
  winkelwagen
  Vergeer, Charles
  Wanden van de werkelijkheid. Filosofie van de late oudheid
  De late oudheid lijkt zich terug te trekken in stilte. Toch merkte Nietzsche al op dat het niet de stemmen waren van Plato of Aristoteles die klonken in Athene, noch die van Cicero of Seneca in Rome, die ons bereikten. Terwijl een wereld ten onder ging, die van het Rijk en haar recht, de antieke filosofie en het antieke heidendom en christendom, beschaving en man vrouw verhouding, nam deze juist in die laatste eeuwen de beslissende vormen aan. De middeleeuwse en onze moderne wereld stoelen op de late oudheid. Fascinerende thema's zijn het verdwijnen van de grond onder de voeten van de filosofie, het Grieks; de geboorte van de tijd als slechts tijdelijk hier en nu; de val van het vlees; de rol van de vrouw; en de naderende dood. De wanden van de werkelijkheid worden nadrukkelijker en nauwer.
  Damon, 2011, geb, 308pp, € 29.90, 9789460361517
  winkelwagen
     
  Vernon, M.
  Platos Podcasts. The Ancients Guide to Modern Living
  B2091
  Oneworld, 2009, geb, 215 pp, € 12.95, 9781851687060
  winkelwagen
  Wagner, E. (ed.)
  Essays on Plato's Psychology
  Lexington Books, 2001, pap, 385 pp, € 35.00, 9780739102589
  winkelwagen
     
  Warne, C.
  Aristotles Nicomachean Ethics
  Readers Guides, Continuum, 2006, pap, 176 pp, € 18.90, 9780826485557
  winkelwagen
  Warne, Christopher
  Arguing with Socrates: An Introduction to Plato's Shorter Dialogues
  Ranging from the Symposium to the Apology, this is a concise but authoritative guide to the most important and widely studied of Plato's Socratic dialogues. Taking each of the major dialogues in turn, Arguing with Socrates encourages students to engage directly with the questions that Socrates raises and with their relevance to 21st century life. Along the way, the book draws on Socrates' thought to explore such questions as:
  * What is virtue and can it be taught?
  * Should we obey the law if we don't agree with it?
  * Do brave people feel fear?
  * Can we find truth in poetry?
  Arguing with Socrates also includes an extensive introduction, providing an overview of the key themes of the dialogues, their political and cultural context and Socrates' philosophical method. Guides to further reading are also provided to help students take their studies further, making this an essential one-volume reference for anyone studying these foundational philosophical works.
  Bloomsbury, 2013, pap, 209 pp, € 23.50, 9781441195449
  winkelwagen
     
  Warren, J.
  The Cambridge Companion to Epicureanism
  BY ORDER
  The Cambridge Companion, Cambridge, 2009, pap, 342pp, € 27.95, 9780521695305
  winkelwagen
  Warren, James
  Facing Death. Epicurus and his Critics
  The ancient philosophical school of Epicureanism tried to argue that death is 'nothing to us'. Were they right? James Warren provides a comprehensive study and articulation of the interlocking arguments against the fear of death found not only in the writings of Epicurus himself, but also in Lucretius' poem De rerum natura and in Philodemus' work De morte. These arguments are central to the Epicurean project of providing ataraxia (freedom from anxiety) and therefore central to an understanding of Epicureanism as a whole. They also offer significant resources for modern discussions of the value of death - one which stands at the intersection of metaphysics and ethics. If death is the end of the subject, and the subject can not be benefited nor harmed after death, is it reasonable nevertheless to fear the ceasing-to-be? If the Epicureans are not right to claim that the dead can neither be benefited nor harmed, what alternative models might be offered for understanding the harm done by death and do these alternatives suffer from any further difficulties? The discussion involves consideration of both ethical and metaphysical topics since it requires analysis not only of the nature of a good life but also the nature of personal identity and time. A number of modern philosophers have offered criticisms or defences of the Epicureans' views. Warren explores and evaluates these in the light of a systematic and detailed study of the precise form and intention of the Epicureans' original arguments.

  Warren argues that the Epicureans also were interested in showing that mortality is not to be regretted and that premature death is not to be feared. Their arguments for these conclusions are to be found in their positive conception of the nature of a good and complete life, which divorce the completeness of a life as far as possible from considerations of its duration. Later chapters investigate the nature of a life lived without the fear of death and pose serious problems for the Epicureans being able to allow any concern for the post mortem future and being able to offer a positive reason for prolonging a life which is already complete in their terms.

  Oxford, 2004, geb, 240 pp, € 67.50, 9780199252893
  winkelwagen
  Warren, James
  Presocratics
  Ancient Philosophies, California University Press, 2007, pap, 224 pp, € 28.95, 9780520253698
  winkelwagen
     
  Watt, J. W.
  Rhetoric and Philosophy from Greek into Syriac
  Tb
  Variorum Collected Studies Series: CS960, Ashgate, 2010, geb, 330 pp, € 92.50, 9781409400202
  winkelwagen
     
  Webb, R.
  Ekhprasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice
  Tb
  Ashgate, 2009, geb, 252 pp, € 69.90, 9780754661252
  winkelwagen
  White, D. A.
  Myth, Metaphysics and Dialectic in Platos Statesman
  Plato's dialogue "The Statesman" has often been found structurally puzzling by commentators because of its apparent diffuseness and disjointed transitions. In this book, David White interprets the dialogue in ways which account for this problematic structure, and which also connect the primary themes of the dialogue with two subsequent dialogues "The Philebus" and "The Laws". The central interpretive focus of the book is the extended myth, sometimes called the 'myth of the reversed cosmos'. As a result of this interpretative approach, White argues that "The Statesman" can be recognized as both internally coherent and also profound in implication - the myth is crucial in both regards - and as integrally related to the concerns of Plato's later dialogues.
  Ashgate, 2007, geb, € 84.50, 9780754657798
  winkelwagen
  White, Nicholas
  Individual and Conflict in Greek Ethics
  Nicholas White opposes the long-standard view that ancient Greek ethics is fundamentally different from modern ethical views, especially those prevalent since Kant. Since the eighteenth century, and indeed since before Hegel, moral philosophers wishing to oppose the dualism of rationality-cum-morality vs. inclination, especially as it is manifested in Kant, have looked to Greek thought for an alternative conception of ethical norms and the good life. As a result, Greek ethics, particularly in the so-called Classical period of the fourth century BCE, has for more than two centuries been standardly thought to be fundamentally eudaimonist, and to have the character of what is nowadays normally called the ethics of virtue. White argues that although this picture of Greek ethics is not without an element of truth, it nevertheless seriously distorts the facts. In the first place, Greek thought is far more variegated than the picture suggests. Secondly, it contains many elements - even in the Classical thinkers Plato and Aristotle - that are not eudaimonist and also not suitable for an ethics of virtue. Greek thinkers were not as a group convinced of the possibility of a harmony of one's happiness with full regard for the happiness of others and with conformity to ethical norms. On the contrary, Greek thinkers were well aware of,and took seriously, the idea that ethical norms can possess a force that does not derive from conduciveness to one's own happiness. Indeed, even Plato and Aristotle took it that under certain circumstances there can even be a clash between ethical standards and one's own well-being. The project of completely eliminating the possibility of such a clash came to full development not in the Classical period but rather in the ethics of the Stoics in the third century. Individual and Conflict in Greek Ethics argues that throughout Greek thought the concept of ethics as a source of obligations and imperatives can, in unfavorable circumstances, run counter to one's own happiness. In this sense Greek ethics has a shape similar to that of modern Kantian and post-Kantian thinking, and should not be seen as opposed to it.
  Oxford, 2004, pap, 369 pp, € 39.95, 9780199275427
  winkelwagen
     
  Worthington, I. (ed.)
  A Companion to Greek Rhetoric
  Tb
  Blackwell Companions to the Ancient World, Wiley Blackwell, 2009, pap, 632 pp, € 39.50, 9781444334142
  winkelwagen
     
  Wright, M.R.
  Introducing Greek Philosophy
  B1893
  Acumen, 2009, pap, 244 pp, € 21.00, 9781844651832
  winkelwagen
  Zuckert, C.H.
  Platos Philosophers. The Coherence of the Dialogues
  Faced with the difficult task of discerning Plato's true ideas from the contradictory voices he used to express them, scholars have never fully made sense of the many incompatibilities within and between the dialogues. In the magisterial "Plato's Philosophers", Catherine H. Zuckert explains for the first time how these prose dramas cohere to reveal a comprehensive Platonic understanding of philosophy. To expose this coherence, Zuckert examines the dialogues not in their supposed order of composition but according to the dramatic order in which Plato indicates they took place. This unconventional arrangement lays bare a narrative of the rise, development, and limitations of Socratic philosophy. In the drama's earliest dialogues, for example, non-Socratic philosophers introduce the political and philosophical problems to which Socrates tries to respond. A second dramatic group shows how Socrates develops his distinctive philosophical style. And, finally, the later dialogues feature interlocutors who reveal his philosophy's limitations. Despite these limitations, Zuckert concludes, Plato made Socrates the dialogues' central figure because Socrates raises the fundamental human question: What is the best way to live?
  Chicago UP, 2009, geb, 896 pp, € 41.50, 9780226993355
  winkelwagen
  Zuckert, C.H.
  Platos Philosophers. The Coherence of the Dialogues
  Faced with the difficult task of discerning Plato's true ideas from the contradictory voices he used to express them, scholars have never fully made sense of the many incompatibilities within and between the dialogues. In the magisterial "Plato's Philosophers", Catherine H. Zuckert explains for the first time how these prose dramas cohere to reveal a comprehensive Platonic understanding of philosophy. To expose this coherence, Zuckert examines the dialogues not in their supposed order of composition but according to the dramatic order in which Plato indicates they took place. This unconventional arrangement lays bare a narrative of the rise, development, and limitations of Socratic philosophy. In the drama's earliest dialogues, for example, non-Socratic philosophers introduce the political and philosophical problems to which Socrates tries to respond. A second dramatic group shows how Socrates develops his distinctive philosophical style. And, finally, the later dialogues feature interlocutors who reveal his philosophy's limitations. Despite these limitations, Zuckert concludes, Plato made Socrates the dialogues' central figure because Socrates raises the fundamental human question: What is the best way to live?
  Chicago UP, 2009/2012, pap, 888 pp, € 28.00, 9780226007748
  winkelwagen