B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

9.3 Psychologie

   
Abma, R. & I. Weijers
Met gezag en deskundigheid. De historie van het beroep psychiater in Nederland
SWP, 2005, pap, 269 pp, € 28.00, 9789066656208
winkelwagen
   
Adler, Alfred
Mensenkennis, wezen en ontstaan van het menselijk karakter
-standaardwerk over de persoonlijkheidsleer, verwacht november 2014
Bijleveld, 2014, pap, ca 240 pp, € 17.50, 9789061312536
winkelwagen
   
Alma, H.
De parabel van de blinden, psychologie en het verlangen naar zin
SWP, 2005, pap, 71 pp, € 9.50, 9789066656581
winkelwagen
   
Appelo, M.
Waardenloze gesprekken. Socratisch Motiveren in de praktijk
Tb
Boom, 2010, geb, 168 pp, € 29.50, 9789085069560
winkelwagen
   
Baer, John, James C. Kaufman, Roy F. Baumeister (eds)
Are We Free? Psychology and Free Will
Oxford UP, 2008, geb, 367 pp, € 37.00, 9780195189636
winkelwagen
   
Barzun, J.
A Stroll with William James
Chicago UP, 2003, pap, 344 pp, € 23.50, 89780226038696
winkelwagen
   
Belzen, J.A. van
Towards Cultural Psychology of Religion. Principles, Approaches, Applications
Springer, 2010, geb, 282 pp, € 112.50, 9789048134908
winkelwagen
   
Belzen, J. A. van & A. Geels (eds.)
Autobiography and the psychological study of religious lives
Rodopi, 2008, geb, € 79.00, 9789042025684
winkelwagen
Berg, Jan Hendrik van den, Jacques de Visscher, Hub Zwart (red)
Op het scherp van de snede, memoires van een gewraakt schrijver
De Nederlandse psychiater Jan Hendrik van den Berg (1914-2012) - bekend van de Metabletica - is z'n hele leven lang een intellectuele rebel geweest die de kritiek van collega's, ideologen en de politiek correcte media meer dan eens heeft uitgedaagd.

Tot zijn nalatenschap behoren deze memoires, waarin hij aan de hand van talrijke sprankelende anekdotes vertelt hoe zijn intellectueel leven gestalte heeft gekregen. Van den Berg is zich bewust van het feit dat zijn ontdekkingen en ontledingen uiteindelijk als 'ongepast' werden onthaald, zodat hij voor de goegemeente een gewraakt schrijver werd. Zijn herinneringen worden aangevuld met enkele weinig bekende lezingen over architectuur, over sterven en de bezorging van onze doden. Jacques De Visscher

is emeritus hoogleraar van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hub Zwart is hoogleraar aan diezelfde universiteit.

Klement / Pelckmans, 2013, pap, 260 pp, € 24.50, 9789086871315
winkelwagen
Berk, Tjeu van den
Eigenzinnig kunstzinnig. De visie van Carl Gustav Jung op kunst
Tjeu van den Berk onderzoekt wat Carl Gustav Jung door de jaren heen over kunst heeft geschreven. Het resultaat is een waardevolle toevoeging aan de kennis over Jung.

Jung verdiept zich vooral in de psychologie van de kunst: hoe beleeft een mens kunst? Hoe gaan creatieve processen in hun werk? Kunstwerken zijn volgens Jung scheppingen, ontsproten aan een eigensoortige drijfveer. Met behulp van zijn eigen psychologische noties (zoals het archetype, het collectief onbewuste en de 'participation mystique' dringt hij diep in het geheim van de kunst door.

Meinema / Pelckmans, 2009, pap, 272 pp, € 25.00, 9789021142210
winkelwagen
   
Bermudez, J.L.
Philosophy of Psychology: A Contemporary Introduction
Routledge Contemporary Introductions to Philosophy, Routledge, 2005, pap, 377 pp, € 29.00, 9780415275958
winkelwagen
   
Block, A. de
Vragen aan Freud. Psychoanalyse en de menselijke natuur
Vragen aan Freud, Boom, 2003, pap, 144 pp, € 27.45, 9789053529454
winkelwagen
   
Boer, J.A. den, G. Glas, A. Mooij (red)
Kernproblemen van de psychiatrie
Psychiatrie en Filosofie, Boom, 2008, pap, 382 pp, € 30.50, 9789085065289
winkelwagen
Boerwinkel, A. / Gomperts, W. (red)
Alleen en met z n tweeen, one- en two- person psychologie in de psychoanalyse
Binnen de psychoanalytische theorie worden twee verschillende modellen gebruikt om de samenwerking tussen therapeut en client te beschrijven. In het traditionele model, het one-person-model ligt het accent op hetgeen zich afspeelt in het innerlijk van de client. Bij het two-person-model staat de wederzijdse beinvloeding van therapeut en client centraal. Een keuze voor een van beide modellen heeft consequenties voor de psychoanalytische behandelpraktijk, ook wanneer de keuze niet absoluut is.

Alleen en met z'n tweeen behandelt in zes hoofdstukken de verschillende aspecten en de consequenties van de intrapsychische en interactionele benaderingen in de psychoanalyse.

NPI-reeks, Van Gorkum, 2002, pap, 106 pp, € 14.95, 9789023237389
winkelwagen
   
Boevink, W. A. Plooy, S. van Rooijen (red)
Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische aandoeningen
Passagecahier, SWP, 2006 / 2007, pap, 222 pp, € 24.00, 9789066657854
winkelwagen
   
Bond, H. (ed. S. Zizek)
Lacan at the Scene
Short Circuit Series, The Mit Press, 2009, geb, 233 pp, € 26.50, 9780262013420
winkelwagen
Bos, Arie
Mijn brein denkt niet, ik wel
Uit de bespreking door Taede Smedes (zie de complete bespreking hier):
Het reductionisme, materialisme en neurodeterminisme van Swaab en Lamme deugt niet, zoveel is zo langzamerhand wel duidelijk. Maar toch is ook een Cartesiaans dualisme niet langer houdbaar. Wat is dan een alternatief? In dit boek worden de contouren geschetst van een alternatief, en ik merk dat ik dat langzamerhand zeer plausibel begin te vinden. Niet alleen is Bos' boek in lijn met recente ontwikkelingen in embodied cognition en de fenomenologische ideeen van Merleau-Ponty, maar bovendien schetst het boek de contouren van een positie die het dilemma van 'materialisme/monisme of dualisme' overstijgt.

Bos wordt in dit boek nergens echt polemisch of apologetisch. Hij blijft de vriendelijkheid zelf, beschrijft en geeft pakkende voorbeelden die zijn ideeen ondersteunen en laat zo zien dat de neurowetenschappen wat betreft de interactie van bewustzijn en hersenen echt nog in de kinderschoenen staan, ook al weten we al heel veel over de hersenen. Bovendien blijft Bos dicht bij de feiten en laat hij zich niet verleiden tot de metafysische valkuilen van ongefundeerde conclusies, waarin Swaab en Lamme wel zijn getrapt. Uiteindelijk blijft ook bij Arie Bos (de bron van) het bewustzijn een mysterie.

Christofoor, 2014, pap, 240 pp, € 24.90, 9789060387368
winkelwagen
Busfield, J.
Mental Illness
Mental illness is a highly controversial and contested field, informed by the ideas and research of academics and practitioners working in psychiatry, psychology, pharmacology, sociology, genetics and the neurosciences. This book brings clarity to a complex field, exploring core issues ranging from debates about the way the concept has been developed and expanded over time to controversies over the causes of mental illness. The author evaluates critiques of the concept of mental illness and of the way its expanding boundaries now define a far wider range of mental states, experiences and activities as pathological. Arguing that these boundaries need to be restricted, the author contends that many of the phenomena identified as mental illness are normal reactions to life's difficulties and that, while individuals may need support, it is not appropriate or helpful for such phenomena to be treated as indicative of mental disorder
Key Concepts, Polity Press, 2011, pap, 226 pp, € 22.50, 9780745649061
winkelwagen
   
Cambray, J.
Synchronicity. Nature and Psyche in an Interconnected Universe
Tb
Carolyn & Ernest Fay Series in Analytical Psychology, No. 15, Texas A&M UP, 2009, geb, 160 pp, € 26.00, 9781603441438
winkelwagen
Carrette, J.
Religion and Critical Psychology. Religious Experience in the Knowledge Economy
Routledge, 2007, pap, 253 pp, € 35.50, 9780415423069
winkelwagen
Derksen, J.
Bevrijd de psychologie uit de greep van de hersenmythe
Psychologische thema's beheersen dagelijks het nieuws, waardoor het lijkt alsof psychologisch inzicht vandaag de dag hoog op de agenda staat. Schijn bedriegt, volgens Jan Derksen. In Bevrijd de psychologie zet hij uiteen hoe hersenwetenschappers het goud in de hersenen zoeken in plaats van zich te richten op menselijke motieven, emoties en verlangens. 'Amateurbiologen' noemt Derksen de neuropsychologen en experimenteel onderzoekers die de psychologie reduceren tot de studie van observeerbaar gedrag en de mens zien als een cognitieve machine, waarmee ze het werken met emoties en dieperliggende psychische thema's naar het alternatieve circuit laveren.

De praktijk van etikettenplakkerij, waarbij elk probleem een etiket krijgt dat op zichzelf betekenisloos is en tot een hersenstoornis wordt uitgeroepen, evenals het klakkeloos uitdelen van pillen, moet een halt worden toegeroepen. Derksen stelt dat er geen oog meer is voor de kwetsbare persoonlijkheid van iemand met ernstige klachten of ambivalente gevoelens. De psychologie moet worden gered van de ondergang.

Bevrijd de psychologie biedt een goed onderbouwd en vurig betoog om de psychologie te bevrijden van de pogingen er elk leven uit te blazen.

Bert Bakker, 2012, pap, 208 pp, € 17.95, 9789035137219
winkelwagen
Dirkx, J. en N. Nicolai (red)
Depressie en Psychodynamiek
Depressie neemt steeds meer toe, ondanks verschillende 'evidence-based' behandelmethoden. Er wordt zelfs van een epidemie gesproken. Toch zijn er veel controverses rond depressie. Komt depressie echt zoveel voor of is aan 'gewoon' verdriet een psychiatrisch etiket gegeven? Missen de huidige behandelingen iets essentieels?

In dit boek staat het psychodynamisch perspectief op depressie centraal, zowel in theoretische bespiegelingen als in praktische zin bij de beschrijving van psychodynamische behandelmethoden.

Sjibbolet, 2012, pap, 148 pp, € 18.95, 9789491110122
winkelwagen
   
Dirkx, J., W. Heuves (red.)
Relaties. Een psychodynamisch perspectief
Tb
Boom, 2010, pap, 148 pp, € 16.50, 9789085069690
winkelwagen
   
Doris, J. M.
The Moral Psychology Handbook
B2364. With the Moral Psychology Research Group
Oxford UP, 2010, geb, 493 pp, € 68.50, 9780199582143
winkelwagen
   
Draaisma, D.
Ontregelde geesten. Ziektegeschiedenissen
Historische Uitgeverij, 2006, geb, 328 pp, € 27.50, 9789065544506
winkelwagen
   
Draaisma, D.
Vergeetboek
Historische UItgeverij, 2010, pap, 276 pp, € 19.95, 9789065540553
winkelwagen
Draaisma,D.
De dromenwever
Sommige delen van ons brein moeten waken terwijl we slapen. Ze beginnen vreemde verhalen te spinnen. Je moet een examen over doen waar je al lang geleden voor geslaagd bent. Je rent naar treinen die je niet haalt. Je ontmoet mensen die niet meer leven. Je staat opeens naakt tussen je collega's. De meeste verhalen vervliegen bij het wakker worden. Wat blijft zijn de vragen. Waarom accepteer je in je droom bizarre situaties als volkomen vanzelfsprekend? Hoe ontstaat de sensatie van vliegen in dromen? Bestaan voorspellende dromen? Hoe ontstaan erotische dromen? Of lucide dromen? Dromen we in zwart-wit of kleur? Hoe zien dromen van blinden eruit? En natuurlijk de moeilijkste vraag: betekenen dromen iets? Zeggen ze iets over de dromer? Wat hebben psychologie en neurologie de afgelopen halve eeuw opgehelderd over ons nachtleven?
Historische Uitgeverij, 2013, pap, 220 pp, € 25.00, 9789065540607
winkelwagen
   
Farah, M. J.
Neuroethics. An Introduction with Readings
MIT press, 2010, geb, 400 pp, € 69.50, 9780262062695
winkelwagen
   
Fink, B.
The Lacanian Subject. Between Language and Jouissance
Princeton UP, 1995, pap, 219 pp, € 27.50, 9780691015897
winkelwagen
   
Flieger, J.A.
Is Oedipus Online? Siting Freud after Freud
Short Circuit Series, MIT Press, 2005, pap, 332 pp, € 19.00, 9780262562072
winkelwagen
Freud, S.
Beschouwingen over cultuur: Totem en Taboe, Actuele beschouwingen over oorlog en dood, De toekomst van een illusie, Het onbehagen in de cultuur
met een inleiding van J. Goudsblom
Boom, 1999, pap, 406 pp, € 15.50, 9789053524527
winkelwagen
Freud, S.
De droomduiding
Boom, 1999, pap, 738 pp, € 20.00, 9789053524107
winkelwagen
Freud, S.
De toekomst van een illusie
Richten we ons op de religieuze leringen, dan kunnen we herhalen: het zijn stuk voor stuk illusies, niemand mag gedwongen worden om ze voor waar aan te nemen.

Godsdienst is volgens Sigmund Freud (1856-1939) een fantasie waarmee de mens zijn eigen hulpeloosheid aan het zicht probeert te onttrekken. Met De toekomst van een illusie verwoordde hij een diep cultuurfilosofisch inzicht, dat nog weinig aan actualiteit heeft ingeboet. Dit deel in de reeks Kleine klassieken verzamelt naast dit invloedrijke essay nog enkele andere boeiende beschouwingen van de grondlegger van de psychologie.

Kleine Klassieken, Boom, 2012, pap, 92 pp, € 9.90, 9789461059505
winkelwagen
Freud, S.
Het onbewuste. Ontwerp van een psychologie, Aan gene zijde van het lustprincipe, Het Ik en het Es, en andere teksten
In 1915 schreef Sigmund Freud in minder dan drie weken een verhandeling die als een hoogtepunt van zijn psychoanalytische geschriften wordt beschouwd: ‘Het onbewuste’. Het onbewuste wordt van fundamenteel belang geacht voor de psychoanalytische theorie. Inmiddels is het ook uit het dagelijks taalgebruik niet meer weg te denken: ‘"Dat heb je dan zeker verdrongen",’ of: "‘Onbewust heb ik het altijd geweten".’
Boom, 2009, pap, 544pp, € 20.00, 9789085066132
winkelwagen
Freud, S.
Inleiding tot de psychoanalyse
Wereldbibliotheek, 1997, pap, 397 pp, € 16.50, 9789028415966
winkelwagen
Freud, S.
Inleiding tot de psychoanalyse, druk 22
Met dit klassieke werk heeft Sigmund Freud een onuitwisbaar stempel gedrukt op de twintigste-eeuwse psychiatrie, op ons taalgebruik, ons denken over onszelf en onze medemens. Inleiding tot de psycho- analyse werd door uitgeverij Wereldbiblio- theek voor het eerst gepubliceerd in 1918. In de reeks Wereldboeken beleeft het zijn 22ste druk.
Wereldboeken 4, Wereldbibliotheek, 2005, pap, 455 pp, € 22.50, 9789028421264
winkelwagen
   
Freud, S.
Moses and Monotheism
Vintage Books, 1967, pap, 176 pp, € 9.90, 9780394700144
winkelwagen
Freud, S.
Psychopathologie van het dagelijks leven: over vergeten, versprekingen, misgrepen, bijgeloof en vergissingen
Boom, 2001, pap, 342 pp, € 15.50, 9789053524886
winkelwagen
Freud, S.
Seksualiteit, drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit
Boom, 2000, pap, 340 pp, € 15.00, 9789053524879
winkelwagen
   
Freud, S.
Totem and Taboo
Routledge Classics, Routledge, 2001, pap, 201 pp, € 14.90, 9780415253871
winkelwagen
Freud, S.
Ziektegeschiedenissen: Dora, Kleine Hans, De Rattenman, Het geval Schreber, De Wolvenman
te bestellen
Boom, 2003, pap, 563 pp, € 20.00, 9789053524114
winkelwagen
Freud, S. , C.G. Jung
Brieven
Lemniscaat - Boom, 2000, pap, 374 pp, € 25.95, 9789056372576
winkelwagen
Freud, S. ( red., vert. en inleiding G. Bogels)
Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot
Meine liebe Jeanne. Zo begint de laatste brief van de jarenlange correspondentie tussen Sigmund Freud en de latere vrouwelijke nestor van de Nederlandse psychoanalyse, de psychiater Jeanne Lampl-de Groot.

Ruim zeventig brieven van Freud, nu voor het eerst gepubliceerd, bieden een zeldzame gelegenheid om Freud als persoon, als arts en als middelpunt van de groeiende internationale psychoanalytische beweging van nabij te leren kennen. In deze periode groeit de betekenis van de psychoanalyse als wetenschap, als cultuurfilosofie en als behandeling voor psychische aandoeningen. De hartelijke en vertrouwelijke toon over alledaagse zorgen, over hun gezinsleden, de zorgen over Freuds chronische kaakaandoening, maar ook over hun wetenschappelijke publicaties, Freuds visie op hun beider collega's en hun krachtig teweerstellen tegen het naderend onheil van Hitlers 'Derde Rijk' maken dit boek tot een bijzondere, gevarieerde en soms onthullende leeservaring.

Sjibbolet, 2012, pap, 228 pp, € 24.95, 9789491110078
winkelwagen
   
Fromm, E
Beyond the Chains of Illusion My Encounter with Marx and Freud
Continuum Impacts S., Continuum, 2006, pap, 192 pp, € 14.25, 9780826418975
winkelwagen
Fromm, E.
De angst voor vrijheid, de vlucht in autoritarisme, destructivisme, conformisme, druk 14
Bijleveld, 2007, pap, 272 pp, € 19.50, 9789061315773
winkelwagen
Fromm, E.
De angst voor vrijheid, de vlucht in autoritarisme, destructivisme, conformisme, druk 15
Bijleveld, 2007, pap, 272 pp, € 19.50, 9789061315827
winkelwagen
   
Fromm, E.
De zelfstandige mens: Bijdrage tot een humanistische ethiek
Bijleveld, 2008, pap, 238 pp, € 17.50, 9789061315780
winkelwagen
   
Fromm, E.
Dromen, sprookjes, mythen. Inleiding tot het verstaan van een vergeten taal
Bijleveld, 2008, pap, 192 pp, € 17.50, 9789061315797
winkelwagen
   
Fromm, E.
Gij zult zijn als de goden. Een humanistische interpretatie van het Oude Testament
op bestelling
Uitgeverij J. Bijleveld, 2006, pap, 236 pp, € 19.50, 9061315743 / 9789061315742
winkelwagen
   
Fromm, E.
Marxs Concept of Man
Continuum Impacts, Changing Minds Series, Continuum, 2004, pap, 206 pp, € 19.50, 0826477917 / 9780826477910
winkelwagen
Fromm, E.
The Dogma of Christ
When he was 26, the great psychoanalyst and philosopher Erich Fromm abandoned Judaism, though he himself was descended from a long line of rabbis and the product of a devout Jewish upbringing. The title essay of this collection was first published in 1930, just four years after he made that first, decisive split. It was to point towards the future Fromm's work, presenting the view that an understanding of basic human needs is essential to the understanding of society and mankind itself. The following essays too, show a man who would eventually establish himself as a major thinker, producing some of that era's most influential and astute political works.
Routledge Classics, Routledge, 2005, pap, 181 pp, € 17.50, 9780415289993
winkelwagen
   
Fromm, E.
To Have or To Be?
Continuum Impacts S., Continuum, 2005, pap, 224 pp, € 18.50, 9780826417381
winkelwagen
   
Fuller, R.C.
Spirituality of the Flesh. Bodily Sources of Religious Experience
Oxford UP, 2008, geb, 199 pp, € 26.50, 9780195369175
winkelwagen
Galanter, M.
Spirituality and the Healthy Mind: Science, Therapy, and the Need for Personal Meaning
Oxford UP, 2005, geb, 288 pp, € 34.00, 9780195176698
winkelwagen
   
Gale, R. M.
The Philosophy of William James: An Introduction
Cambridge UP, 2004, pap, 246 pp, € 26.90, 9780521549554
winkelwagen
   
Gazzaniga, M. S. (ed.)
The Cognitive Neurosciences
Tb.
MIT, 2009, 1376 pp, € 159.00, 9780262013413
winkelwagen
Gomperts, W.J. / Veen, G.I.E. (red)
Migratie en psychoanalyse, over psychoanalytische behandeling van migranten en vluchtelingen
De uitgave Migratie in psychoanalyse - de weerslag van de studiedag van 2005 van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut - gaat in op dan relevante vragen als: Hoe vormt de patient zijn of haar innerlijke wereld in samenhang met migratie en vlucht? Hoe doen het verre land en het verleden zich voor in het hier en nu van klachten, problemen en de therapie? Hoe komen in de relatie tussen patient en therapeut de angst, agressie en fascinatie naar voren ten aanzien van het vreemde in elkaar? Hoe komt in de therapie een nieuwe verbinding tot stand tussen herkomst en toekomst?
NPI-reeks, Van Gorkum, 2006, pap, 101 pp, € 16.50, 9789023241584
winkelwagen
   
Goudswaard, H.
Ik ook! Omgaan met afgunst en jaloezie
Van Gennep, 2006, pap, 206 pp, € 15.90, 9789055157518
winkelwagen
   
Haute, Ph. & T. Geyskens
De kunst van een onmogelijk genot. Klinische antropologie van de hysterie bij Freud en Lacan
Ijzer, 2010, pap, 196 pp, € 26.90, 9789086840656
winkelwagen
   
Haute, Ph. van
Psychoanalyse en Filosofie, Het Imaginaire en het Symbolische in het werk van Jacques Lacan
TE BESTELLEN
Uitgeverij Peeters, 1989, pap, 182 pp, € 16.00, 9068312200
winkelwagen
Haute, Ph. van & P. Verhaeghe
Voorbij Oedipus. Twee psychoanalytische verhandelingen over het Oedipuscomplex
Vragen aan Freud, Boom, 2006, pap, 139 pp, € 24.50, 9789085061533
winkelwagen
Hawley, K.
Trust. A Very Short Introduction
Trust is indispensable, yet it can be dangerous. Without trusting others, we cannot function in society, or even stay alive for very long, but being overly-trustful can be a bad strategy too. Trust is pragmatic, but it also has a moral dimension: trustworthiness is a virtue, and well-placed trust benefits us all. In this Very Short Introduction, Katherine Hawley explores the key ideas about trust and distrust. Considerings questions such as 'Why do we value trust?' and Why do we want to be trusted rather than distrusted?', Hawley raises issues about the importance of trust in both the personal and public spheres, including family and relationships as well as politics and society.
Very Short Introductions, Oxford UP, 2012, pap, 121 pp, € 12.95, 9780199697342
winkelwagen
Held, B. S.
Psychology's Interpretive Turn. The Search for Truth and Agency in Theoretical and Philosophical Psychology
American Psychological Association, 2007, geb, 415 pp, € 44.50, 9781591479253
winkelwagen
   
Hillenaar, H. & W. Schoenau
Tekst en Psyche. Psychoanalytische Tekstinterpretatie in de praktijk
Vragen aan Freud, Boom, 2004, pap, 411 pp, € 35.20, 9789085060376
winkelwagen
   
Homer, S.
Jacques Lacan
BY ORDER
Routledge Critical Thinkers, Routledge, 2005, pap, 155 pp, € 19.30, 0415256178
winkelwagen
   
Humphrey, N.
Soul Dust. The Magic of Consciousness
Tb.
Princeton UP, 2011, geb, 256 pp, € 23.50, 9780691138626
winkelwagen
James, W.
De onsterfelijkheid van de mens. Twee mogelijke bezwaren tegen dit beginsel
Volgens William James heeft onze hedendaagse cultuur een probleem met denken over leven na de dood. Allerlei populair-wetenschappelijke werkjes beweren keer op keer dat ons spirituele leven volstrekt afhankelijk is van de werking van de hersenen. Hoe is het dan mogelijk dat die functie blijft bestaan, nadat dit orgaan niet meer bestaat? Hij poneert dan de volgende stelling: Het denken is een functie van de hersenen. De vraag is dan, dwingt deze theorie ons werkelijk het geloof in onsterfelijkheid op te geven? Moet ze echt het logische denken volgen en de hoop op een hiernamaals opgeven voor de plicht om alle consequenties van een wetenschappelijke waarheid te aanvaarden? 'Ja', zullen de meeste mensen zeggen. 'Nee', zegt William James, 'stoom is toch ook niet het ultieme doel van de fluitketel?'

Met grandeur, humor en milde ironie presenteert de filosoof William James twee bezwaren tegen de stelling dat 'hersenen slechts een productieve functie hebben'. Het is fascinerend hoe James' ideeen aansluiten bij een aantal hedendaagse gedachten over het 'hiernamaals'. Het is deze actualiteit die dit scherpzinnige betoog de lof toekent van een kleine klassieker.

Fenomenologische Klassieken 10, Abraxas, 2013, pap, 88 pp, € 16.90, 9789079133017
winkelwagen
   
James, W.
De wil om te geloven en andere populair-filosofische essays & Vertrouwen en het recht om te geloven
Met een nawoord van Peter Sloterdijk
Serie Fenomenologische Bibliotheek, Abraxas, 2007, pap, 220 pp, € 22.50, 9789080730083
winkelwagen
   
James, W.
Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking
Dover Publications, 1995, pap, 126 pp, € 7.50, 9780486282701
winkelwagen
James, W.
The Varieties of Religious Experience
Penguin Classics, Penguin, 1985, pap, 534 pp, € 15.95, 9780140390346
winkelwagen
James, W.
The Varieties of Religious Experience
The Varieties of Religious Experience (1902) is William James's classic survey of religious belief in its most personal, and often its most heterodox, aspects. Asking questions such as how we define evil to ourselves, the difference between a healthy and a divided mind, the value of saintly behaviour, and what animates and characterizes the mental landscape of sudden conversion, James's masterpiece stands at a unique moment in the relationship between belief and culture. Faith in institutional religion and dogmatic theology was fading away, and the search for an authentic religion rooted in personality and subjectivity was a project conducted as an urgent necessity. With psychological insight, philosophical rigour, and a determination not to jump to the conclusion that in tracing religion's mental causes we necessarily diminish its truth or value, in the Varieties James wrote a truly foundational text for modern belief.
Oxford World's Classics, Oxford UP, 2012, pap, 441 pp, € 17.50, 9780199691647
winkelwagen
James, W.
The Varieties of Religious Experience
Routledge Classics Series, Routledge, 2008, pap, 376 pp, € 19.99, 9780415773829
winkelwagen
James, W.
The Varieties of Religious Experience. A Study in Human Nature. Centenary Edition
In this classic work William James explores the psychology of religion, applying scientific method to a field that had previously been treated as theoretical, abstract philosophy. This 2002 centenary edition celebrates the 100th anniversary of this landmark text. It includes new introductions by Jeremy Carrette and Eugene Taylor, as well as a fully revised index. James believed that individual religious experiences, rather than the precepts of organized religions, were the backbone of the world's religious life. His discussions of conversion, repentance, mysticism and saintliness and personal religious observations and experiences all support his thesis. James' pluralistic view of religion led to his remarkable tolerance for extreme forms of religious behaviour, a willingness to take risks in formulating his own theories, and a welcome lack of pretentiousness in his observations on how an individual stands in relation to the divine.
Routledge, 2002, geb, 415 pp, € 38.75, 9780415278096
winkelwagen
James, W.
Vormen van religieuze ervaring. Een onderzoek naar het wezen van de mens.
The Varieties of religious experience van William James behoort tot de belangrijkste publicaties van de godsdienstpsychologie. Het is een briljant geschreven werk dat onmiddellijk na het verschijnen in 1902 zeer sterk de aandacht trok van een uitgebreide lezerskring. De wetenschappelijke discussie om dit boek laaide hoog op en bracht het denken van James nog meer dan toen reeds het geval was in het centrum van velerlei beschouwingen. De oorzaak daarvan ligt zowel in de indringende wijze waarop James het wezen van de religieuze verschijnselen trachtte doorlichten als ook in de literaire vormgeving.

6e herziene en vermeerderde druk 2010

Abraxas, 2003, pap, 398 pg, € 29.50, 9789080730021
winkelwagen
James, William
The Varieties of Religious Experience
Introduction by Professor Jaroslav Pelikan
Library of America Paperback Classics, Library of America, 1987/2010, pap, 517 pp, € 14.95, 9781598530629
winkelwagen
   
Jarrett, C. & J. Ginsburg
This Book has Issues, Adventures in Popular Psychology
Continuum, 2008, geb, 160 pp, € 19.90, 9780826479785
winkelwagen
   
Joiner, T.
Myths About Suicide
Tb
Harvard UP, 2010, 280 pp, € 27.50, 9780674048225
winkelwagen
   
Jones, J.W.
Religie en het relationele zelf
Vertaald door Ad van Heeswijk, met medewerking van Lia Vergouwen en Hetty Zock
Geestelijke Volksgezondheid 2-76, KSGV, 2010, pap, 173 pp, € 22.50, 9789075886412
winkelwagen
   
Jung, C. G.
Answer to Job
by order
Princeton UP, 1998/2011, pap, 121 pp, € 10.95, 9780691150475
winkelwagen
   
Jung, C.G.
Analytische psychologie: theorie en praktijk ( De Tavistock lectures)
Lemniscaat, 1978/1998, pap, 244 pp, € 18.95, 9056370987 / 9789056370985
winkelwagen
Jung, C.G.
Antwoord op Job
Lemniscaat, 1998, pap, 180 pp, € 17.95, 9789056370992
winkelwagen
Jung, C.G.
Archetypen
Lemniscaat, 2003, pap, 333 pp, € 18.95, 9789056373542
winkelwagen
Jung, C.G.
Das Rote Buch
Liber Novus. Hrsg. u. eingel. v. Sonu Shamdasani.

Als geheimnisvolles Rotes Buch ging es in die Literatur uber C. G. Jung ein. Niemand bekam es zu Gesicht, da sein Urheber selbst verfugt hatte, es nicht zu veroffentlichen. Diesem Wunsch wurde entsprochen. Doch fast funfzig Jahre nach dem Tod Jungs ist die Zeit gekommen, um dieses eindrucksvolle Werk der Offentlichkeit zuganglich zu machen. Uber viele Jahre hielt der grosse Schweizer Tiefenpsychologe C. G. Jung (1875-1961) seine Traume, Visionen und Fantasien in einem Tagebuch fest: grossformatig, kunstvoll und farbenprachtig. C. G. Jungs handgeschriebenes und -gemaltes einzigartiges Vermachtnis.

Philemon Series, Patmos Verlag, 2010, geb, 372 pp, € 214.50, 9783491421325
winkelwagen
   
Jung, C.G.
Four Archetypes
Routledge Classics, Routledge, 2003, pap, 201 pp, € 17.90, 9780415304412
winkelwagen
Jung, C.G.
Herinneringen, dromen, gedachten. Een autobiografie
Lemniscaat, 1999, pap, 398 pp, € 19.95, 9789060698068
winkelwagen
Jung, C.G.
Mens en cultuur
Werken van Jung, verzameld werk deel 9, Lemniscaat, 1995, pap, 308 pp, € 19.95, 9789060699799
winkelwagen
Jung, C.G., M.-L. von Franz, J.L.Henderson, J. Jacobi, A. Jaffe
De mens en zijn symbolen, tweede druk
met 500 ill.
Lemniscaat, 2000, geb, 320 pp, € 34.95, 9789060698549
winkelwagen
   
Kakar, S.
Mad and Divine: Spirit and Psyche in the Modern World
Chicago UP, 2009, geb, 178 pp, € 21.90, 9780226422879
winkelwagen
   
Kesel, Marc De (S. Jottkandt vert.)
Eros and Ethics : Reading Jacques Lacans seminar VII
Vertaling van de eerste uitgave in het Nederlands in 2001
Suny, 2010, pap, 346pp, € 25.90, 9781438426105
winkelwagen
   
Kolk, H.
Bewustzijn. Van filosofie naar hersenwetenschap
Boom, 2008, pap, 318 pp, € 29.50, 9789085063810
winkelwagen
Koops, Willem, Bas Levering, Micha de Winter,
Lachen en Huilen in ontwikkeling
In de enorme varieteit aan menselijke gedragingen nemen lachen en huilen een bijzondere plaats in. Het is zelfs de vraag of ze niet beter als non-gedragingen kunnen worden gezien, omdat mensen juist lachen en huilen als ze het antwoord schuldig blijven. Bij lachen en huilen gaat het om een zich overgeven aan onbeheersbare lichamelijke processen. Dat was dan ook de kwalificatie die Helmuth Plessner er aan gaf in zijn beroemde boek uit 1941.

In dit boek gaat Willem Koops na wat er typisch menselijk is aan lachen en huilen. Anton van Hooff toont en betoogt dat apen (chimpansees) wel degelijk lachen. Marcel van Aken legt het verband tussen lachen en huilen en persoonlijkheid en temperament. Giselinde Kuipers laat in haar bijdrage over humor zien dat mensen in staat zijn om het lachen te manipuleren. Ad Vingerhoets loopt in zijn onderzoek naar de oorzaken van huilen aan tegen het evolutionaire raadsel van de menselijke traan. Mariken Spuij en Paul Boelen presenteren hun onderzoek naar en aanpak van pathologische rouw. Alle auteurs leggen de nadruk op de ontwikkelings- en opvoedingsprocessen die bij lachen en huilen een rol spelen.

Lachen en huilen is bedoeld voor een breed publiek dat zich interesseert voor de menselijke emoties, voor vreugde en verdriet. Voor een bespreking klik hier

SWP, 2013, pap, 96 pp, € 13.90, 9789088504761
winkelwagen
   
Lacan, J.
Autres Ecrits
Editions du Seuil, 2001, pap, 619 pp, € 40.00, 9782020486477
winkelwagen
   
Lacan, J.
Ecrits 1. Texte integral
Editions du Seuil, 1999, pap, 569 pp, € 14.90, 9782020380522
winkelwagen
   
Lacan, J.
Ecrits 2. Texte integral
Editions du Seuil, 1999, pap, 399 pp, € 14.90, 9782020380539
winkelwagen
   
Lacan, J.
Ecrits. The First Complete Edition in English
Norton, 2006, geb, 878 pp, € 39.00, 9780393061154
winkelwagen
   
Lacan, J.
Le Seminaire Livre XVI. D’un Autre a l’autre
Seuil, 2006, pap, 430 pp, € 39.00, 2020827050 / 9782020827058
winkelwagen
   
Lacan, J.
My Teaching
Verso Books, 2008, pap, 116 pp, € 12.90, 9781844672714
winkelwagen
Ladan, A.
Het vanzelfzwijgende. Over psychoanalyse, desillusie en dood
tb
Boom, 2010, pap, 204 pp, € 24.50, 9789085069683
winkelwagen
Ladan, A.
Het wandelend hoofd, over de geheime fantasie een uitzondering te zijn
Boom, 2000, pap, 192 pp, € 29.00, 9789053525685
winkelwagen
Lamme, V.
De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein
Wie zit er aan het stuur in onze hersenpan? Wat bepaalt dat we doen wat we doen? Welke stukken brein geven de doorslag als het gaat om de keuzes van alledag of om de grote beslissingen in ons leven? En welke rol spelen onze gedachten en ons bewustzijn bij dit alles?

De vrije wil bestaat niet voert u in een bizarre tocht langs slaapwandelende moordenaars, blinde zombies die toch zien, out of body-ervaringen, patienten die hun eigen handen niet meer vertrouwen en andere neurologische fenomenen, om erachter te komen wie toch dat mannetje in ons hoofd is dat de beslissingen voor ons neemt. Onderweg proberen we te begrijpen waarom Winston Churchill besloot de Franse vloot te laten zinken, Rosemary Kennedy een hersenoperatie onderging en Maurice Ravel de Bolero schreef. Uiteindelijk belanden we bij het 'ik', die constante maalstroom van gedachten die denkt de hersenen in ons hoofd onder controle te hebben. En bij de vrije wil, waarvan heel weinig, en toch ook weer heel veel, overblijft in het onthutsende beeld dat wordt geschetst van wie er echt de baas is in ons brein.

Bert Bakker, 2011, pap, 336 pp, € 12.50, 9789035137349
winkelwagen
   
Langman, P.
Waarom jongeren moorden. Wat bezielt mensen als Karst T. en Tristan van der V.?
Wat bezielt een jongere die op zijn school een bloedbad aanricht? Wat gaat er om in hoofden van mensen als Karst T. en Tristan van der V.? Een indringend portret en analyse van jongeren die opzettelijk veel dode slachtoffers maakten. Voor de Nederlandse editie schreef prof. dr. Corine de Ruiter een bijdrage over Europese en Nederlandse incidenten
Kok, 2011, pap, 336 pp, € 19.90, 9789043517164
winkelwagen
   
Lear, J.
Freud
by order / te bestellen
Routledge Philosophers, Routledge, 2005, pap, 278 pp, € 23.50, 0415314518
winkelwagen
   
Lilienfeld, S.O., S.J. Lynn, J. Rusco
De vijftig grootste misvattingen in de psychologie
tb.
Bert Bakker, 2010, pap, 288p, € 15.00, 9789035135697
winkelwagen
Masschelein, A.
The Unconcept. The Freudian Uncanny in Late-Twentieth-Century Theory
The Unconcept is the first genealogy of the concept of the Freudian uncanny. It traces the development, paradoxes, and movements of this negative concept through various fields and disciplines from psychoanalysis, literary theory, and philosophy to film studies, genre studies, sociology, religion, architecture theory, and contemporary art. Anneleen Masschelein explores the vagaries of this “unconcept” in the twentieth century, beginning with Freud’s seminal essay “The Uncanny,” through a period of conceptual latency, leading to the first real conceptualizations in the 1970s and then on to the present dissemination of the uncanny to exotic fields such as hauntology, the study of ghosts, robotics, and artificial intelligence. She unearths new material on the uncanny from the English, French, and German traditions, and sheds light on the status of the concept in contemporary theory and practice in the humanities. In this essential reference book for researchers and students of the uncanny, the familiar contours of the intellectual history of the twentieth century appear in a new and exciting light.
Insinuations: Philosophy, Psychoanalysis, Literature, State University of New York Press, 2012, pap, 229 pp, € 25.50, 9781438435541
winkelwagen
   
McGowan, T.
The End of Dissatisfaction?Jacques Lacan and the Emerging Society of Enjoyment
SUNY Series in Psychoanalysis and Culture, SUNY, 2004, pap, 238 pp, € 28.25, 978 0791459683
winkelwagen
   
Mellard, J.M.
Beyond Lacan
BY ORDER
SUNY Series in Psychoanalysis and Culture, SUNY Press, 2007, pap, 288 pp, € 25.90, 9780791469040
winkelwagen
Merkur, D.
Crucified with Christ. Meditation on the Passion, Mystical Death, and the Medieval Invention of Psychotherapy
SUNY, 2007, geb, 156 pp, € 54.50, 9780791471050
winkelwagen
Miller, Jacques Alain, Maire Jaanus (eds)
Culture/Clinic 1: Applied Lacanian Psychoanalysis
Culture/Clinic 1 is the first of a new annual series that will spotlight some of the most interesting contemporary applications of the work of the renowned psychoanalyst Jacques Lacan. Both international and interdisciplinary, these essays in this volume provide a unique space for global dialogue between the findings of cultural studies and clinical practice. This volume considers the difference and proximity between culture and clinic.

The first section delves into the main theme, 'We're All Mad Here,' with three interventions by Lacan, published for the first time in English. Jacques-Alain Miller elucidates Lacan's idea that 'everyone is mad', demonstrating that it is key to understanding the later Lacan and to clinical practice. Maire Jaanus explores the distinction between happiness and desire. Pierre-Gilles Gueguen brings the perspective of the clinical diagnosis to bear. Russell Grigg reassesses the Wolf Man, Sophie Marret-Maleval pays tribute to Lewis Carroll, and Jonathan D. Redmond constructs a psychoanalytic reading of the film Memento.

'The Analytic Experience' is the second section, in which three analysands reveal their own personal experiences with psychoanalysis.
Following this is 'Cultural Fictions', which engages with contemporary culture; included here are chapters on American television by Gerard Wajcman and Laurent Goumarre.
Last is 'Speaker's Corner', which highlights original Lacanian-oriented research in psychoanalysis.

University of Minnesota Press, 2013, pap, 189 pp, € 30.00, 9780816683192
winkelwagen
Monbourquette, Jean
Bevriend met je schaduw, je onbeminde zijde
Dit boek gaat over de schaduw. De schaduw is in dit verband alles wat je naar je onbewuste hebt verbannen omdat het sociaal niet aanvaardbaar was. Het gaat om een reservoir van onderdrukte gevoelens, verlangens, gedachten, neigingen en dergelijke. De auteur ziet vooral positieve kanten aan het weer bewust toelaten van wat verdrongen is. Hij gaat op zoek naar de 'duistere schat in ons binnenste'.

In acht hoofdstukken behandelt hij kenmerken, ontstaan, herkenning en omhelzing van de schaduw en het fenomeen van de projectie en strategieen om de schaduw tot vriend te maken en te integreren.

Averbode, 2007, pap, 171 pp, € 22.45, 9789031725809
winkelwagen
   
Mooij, A.
De psychische realiteit. Psychiatrie als geesteswetenschap
Psychiatrie en Filosofie, Boom, 1988 / 1999/ 2006, pap, 281 pp, € 26.40, 9789085061953
winkelwagen
Mulder, Etty
De Sirenen zwegen, psychoanalyse, mythe & kunst
Het mythische, religieuze en kunstzinnige schraagt onze beschaving. Vanuit de invalshoeken van vervoering en offer belicht Etty Mulder fameuze choreografie, muziek, tekst en beeld uit de westerse cultuurgeschiedenis. Zij pleit voor een benadering van het 'grandioze' met behoud van hermeneutiek en transcendentie.
Oratio, Sjibbolet, 2011, pap, 80 pp, € 15.50, 9789491110016
winkelwagen
   
Nasio, J.
Oedipus. The Most crucial Concept in Psychoanalysis
B2574
SUNY series in contemporary French thought, Suny, 2010, geb, 109pp, € 57.95, 978143843615
winkelwagen
   
Nauta, R.
Ik geloof het wel. Godsdienstpsychologische studies over mens en religie
Van Gorcum, 1995, pap, 221p, € 24.50, 9789023229254
winkelwagen
Nicolai, N. en Heuvel, W. (red)
Narcisme. Psychoanalytische bespiegelingen
Anders dan men vaak denkt, is narcisme een gewoon en zelfs wenselijk verschijnsel. Toch heeft het vaak een storende invloed op behandelingen en kan het een pathologisch beeld op zichzelf zijn. Dit boek beschrijft het narcisme in al zijn facetten. Volgens de moderne psychoanalytische stromingen worden de fundamenten voor een gezond narcisme al gelegd in de allervroegste levensfase. Ook de ouder wordende mens wordt geconfronteerd met narcisme en narcistische krenkingen, vooral op latere leeftijd, als verlies een belangrijke rol speelt. Wat vraagt de behandeling van zijn analyticus? Dit boek gaat ook in op de samenleving als constituerende factor van narcisme en als spiegel voor het narcisme van de moderne mens. Met bijdragen van Nelleke Nicolai, Frans Schalkwijk, Mieke van der Schoot, Willem Heuves, Ad Gerritsen, Jan van de Sande en Harry Kunneman.
Boom, 2009, pap, 128 pp, € 16.50, 9789085066903
winkelwagen
   
Nusselder, A.
Interface Fantasy. A Lacanian Cyborg Ontology
B2027
Short Circuit Series, MIT Press, 2009, pap, 170 pp, € 19.90, 9780262513005
winkelwagen
   
Ostow, M.
Spirit, Mind and Brain. A Psychoanalytic Examination of Spirituality and Religion
Columbia Series in Science and Religion, Columbia UP, 2006, geb, 256 pp, € 33.60, 9780231139007
winkelwagen
Oudenhoven, Jan Pieter van
Crossculturele psychologie, de zoektocht naar verschillen en overeenkomsten tussen culturen, derde druk
Door de groei van toerisme, televisie, internet en migratie beseffen mensen dat hun eigen cultuur slechts een van de vele is. Dat zie je terug in de psychologie. Psychologen merken steeds vaker dat het gedrag, de emoties en het denken van hun clienten per cultuur verschillen.

Crossculturele psychologie beschrijft de wisselwerking tussen het menselijk gedrag en de culturele omgeving. Hiermee biedt het een overzichtelijke introductie in deze tak van de psychologie. Het begrip cultuur wordt in relatie gebracht met taal, cognitie en intelligentie, persoonlijkheid, interpersoonlijke relaties en met psychische en fysieke gezondheid. Ook wordt aandacht besteed aan de culturele diversiteit in teams en organisaties, aan het trainen van interculturele effectiviteit en aan de adaptatieprocessen tussen immigranten en de Nederlandse samenleving.

De theorie wordt geillustreerd met casuistiek en (inter)nationale voorbeelden. Op de ondersteunende website staan oefententamens en casussen met opdrachten. Voor docenten is via de website de Interculturele Effectiviteits Training (IET) beschikbaar.

Dit boek is bedoeld voor studenten psychologie aan de universiteit en het hbo, maar het is ook interessant voor iedereen die meer wil weten over verschillen tussen culturen.

Coutinho, 2012, pap, € 29.50, 9789046903100
winkelwagen
Power, M.
Adieu to God: Why Psychology Leads to Atheism
Adieu to God examines atheism from a psychological perspective and reveals how religious phenomena and beliefs are psychological rather than supernatural in origin.
* Answers the psychological question of why, in the face of overwhelming scientific evidence to the contrary, do religions continue to prosper?
* Looks at atheism and religion using a fair and balanced approach based on the latest work in psychology, sociology, anthropology, psychiatry and medicine
* Acknowledges the many psychological benefits of religion while still questioning the validity of its supernatural belief systems and providing atheist alternatives to a fulfilling life
Wiley-Blackwell, 2012, pap, 201 pp, € 24.50, 9780470669945
winkelwagen
Praag, Herman M. van
God en Psyche. De redelijkheid van het geloven. Visies van een jood
Volgens Freud was religiositeit een verschijnsel dat om behandeling vraagt. In de psychiatrie is de invloed van die opvatting groot geweest. Tot voor kort was religie taboe. Het speelde bij de diagnostiek en behandeling van stoornissen nauwelijks een rol en onderzoek op dit terrein was uiterst schaars.

Die situatie is aan het veranderen. Met de ontkerkelijking is de behoefte het leven een verticale dimensie te geven niet verminderd. Bij het bevredigen van die behoefte speelt religiositeit een voorname rol. In de psychiatrie mag men zo'n belangrijk domein van het menselijk bestaan niet negeren, wat men zelf ook mag geloven. De auteur gaat ervan uit dat religiositeit een normaal bestanddeel is van het belevingsrepertoire; hij ziet het als een belangrijk sturend mechanisme in het leven.
Boom, 2008, pap, 411 pp, € 34.90, 9789085063919
winkelwagen
Praag, Herman M. van
Het verstand te boven, beproevingen van een verstandig mens
Wij zijn meer dan ons brein. Wij zijn ook 'geest', zo stelt psychiater Herman van Praag. Onze geest stelt ons in staat afstand te nemen van onszelf om bijvoorbeeld te geloven. Dit dilemma tussen ratio en hogere macht zien we al verwoord in het Oude Testament. Het verstand te boven openbaart nieuwe dwarsverbanden tussen psychiatrie en religie. Het levert een belangrijke bijdrage aan het debat over de neurowetenschappen.

Herman van Praag is emeritus hoogleraar psychiatrie. Bij Uitgeverij Boom/SUN publiceerde hij eerder God en psyche (2008).

Boom, 2013, pap, 200 pp, € 22.50, 9789461057129
winkelwagen
   
Quinney, L.
William Blake on Self and Soul
B2027
Harvard UP, 2009, geb, 195 pp, € 38.50, 9780674035249
winkelwagen
   
Rabate, J.-M. (ed.)
Cambridge Companion to Lacan
By order.
Cambridge Companions Series, Cambridge, 2003, pap, 287pp, € 27.50, 9780521002035
winkelwagen
   
Rank, O.
The Myth of the Birth of the Hero. A Psychological Exploration of Myth
John Hopkins UP, 2004, geb, 149 pp, € 44.00, 9780801878831
winkelwagen
Reich, Wilhelm
Sex-Pol: Essays, 1929-1934
This volume contains the first complete translations of Wilhelm Reich's writings from his Marxist period. Reich, who died in 1957, had a career with a single goal: to find ways of relieving human suffering. And the same curiosity and courage that led him from medical school to join the early pioneers of Freudian psychoanalysis, and then to some of the most controversial work of this century--his development of the theory of the orgone--led him also, at one period of his life, to become a radical socialist.

The renewed interest in Reich's Marxist writings, and particularly in his notions about sexual and political liberation, follows the radical critiques of Herbert Marcuse, Frantz Fanon and Paul Goodman, the political protest movements toward personal liberation in the present decade.

Radical Thinkers, Verso Books, 2013, pap, 378 pp, € 13.95, 9781781680247
winkelwagen
Reus, T. de
God, religie en ons brein. In gesprek met psychiater Herman van Praag
Journalist Tjerk de Reus brengt in dit boek Van Praags denk-wereld in kaart. De stand van zaken in de psychiatrie komt aan bod, evenals de vraag of de mens samenvalt met zijn brein, zoals hersenwetenschapper Dick Swaab beweert. De gesprekken in dit boek verhalen ook van zijn levensloop en persoonlijke ontwikkeling.
Kok, 2011, geb, 192 pp, € 17.50, 9789043520331
winkelwagen
   
Revis, p.
De evolutie van brein en bewustzijn. Het pionierswerk van Jung en Teilhard de Chardin
Parthenon, 2009, pap, 136 pp, € 17.90, 9789079578092
winkelwagen
   
Richardson, R. (ed.)
The Heart of William James
On the one hundredth anniversary of the death of William James, Robert Richardson, author of the magisterial "William James: In the Maelstrom of American Modernism", assembles a wide-ranging selection of essays and writings that reveal the evolution of James' thought over time, especially as it was continually being shaped by the converging influences of psychology, philosophy, and religion throughout his life.
Harvard UP, 2010, geb, 342 pp, € 32.50, 9780674055612
winkelwagen
Richardson, R. (ed.)
The Heart of William James
On the one hundredth anniversary of the death of William James, Robert Richardson, author of the magisterial "William James: In the Maelstrom of American Modernism", assembles a wide-ranging selection of essays and writings that reveal the evolution of James' thought over time, especially as it was continually being shaped by the converging influences of psychology, philosophy, and religion throughout his life.
Harvard UP, 2010/2012, pap, 342 pp, € 22.50, 9780674065994
winkelwagen
   
Rijnders, P., E. Heene (red.)
Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn
Boom, 2010, geb, 200 pp, € 39.95, 9789085069577
winkelwagen
Rogers, C.R.
Mens worden. Een visie op persoonlijke groei
Bijleveld, 2011, pap, 320 pp, € 27.50, 9789061312512
winkelwagen
Saane, Joke van
Geloofwaardig leiderschap
Leiderschap is een urgent thema in onze tijd, geloofwaardig leiderschap een uitdaging. Geloofwaardig leiderschap moet vorm krijgen in de praktijk. Welke leiderschapskwaliteiten heeft religie te bieden aan bedrijven? Met welke leiderschapsstijlen kunnen kerkenwerkers hun voordeel doen?

Het leiden en voorgaan van een geloofsgemeenschap is echt wat anders dan het leiden van een bedrijf. Toch kunnen leiders over en weer van elkaar leren. Leidt u een bedrijf? Dit boek maakt u duidelijk wat u kunt leren van geloof en spiritualiteit. Leidt u een religieuze groep? Dit boek leert u wat goed leiderschap is en waarom de religieuze omgeving een valkuil kan vormen.

Vijf persoonlijkheidskenmerken en zeven vaardigheden vergroten de kans op effectief en geloofwaardig leiderschap. Daarom zijn aan dit boek een testinstrument en een website verbonden. Elke leidinggevende kan daarmee zelf antwoord geven op de vraag: ben ik de juiste leider voor deze groep?

Meinema, 2012, pap, 168 pp, € 18.50, 9789021143309
winkelwagen
   
Saane, J. van
Religie is zo gek nog niet, een introductie in de godsdientspsychologie
Ten Have, 2010, pap, 270pp, € 22.50, 9789025959487
winkelwagen
   
Said, E.W.
Freud and the Non-European
Verso, 2004, pap, 84 pp, € 14.50, 9781844675111
winkelwagen
Samuels, A., B. Shorter, F. Plaut
Jung-Lexicon, een verklarend overzicht van termen uit de analytische psychologie
Lemniscaat, 2001, pap, 246 pp, € 24.95, 9789056370541
winkelwagen
Sanders, Cornelis
Reiken naar God. Over de mogelijkheid en onmogelijkheid van godskennis: een wijsgerig-psychologische verhandeling
Kok, 2004, pap, 122 pp, € 14.90, 9789043510325
winkelwagen
   
Schalkwijk, F.
Dit is psychoanalyse. een inleiding tot de geschiedenis, theorie en praktijk van psychoanalyse
Boom, 2006, pap, 359 pp, € 30.55, 908506242x / 9789085062424
winkelwagen
   
Schokker, J.
Liefdesverklaringen. Een lacaniaanse beschouwing
Serie Oratio, Uitgeverij Sjibbolet, 2013, pap, 64p, € 14.50, 9789491110047
winkelwagen
Schreurs, A.
Psychotherapie en spiritualiteit. Integratie van de spirituele dimensie in de therapeutische praktijk
Psychotherapeuten, (klinisch) psychologen en psychiaters worden in toenemende mate geconfronteerd met patienten/clienten met psychische problemen die mede hun oorsprong vinden in het spirituele leven van deze personen. Met name het niet-religieuze deel van de beroepsgroep geeft aan niet te weten hoe deze mensen te behandelen. In de universitaire en beroepsopleidingen wordt aan dit aspect namelijk niet of nauwelijks aandacht besteed. Ten onrechte, zo blijkt uit het feit dat de religieuze en spirituele problematiek inmiddels is opgenomen in de DSM-IV.

Psychotherapie en Spiritualiteit is geschreven met de bedoeling professioneel opgeleide psychotherapeuten en andere hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg op een dusdanige manier in te leiden in het onderwerp, dat zij inzicht krijgen in de positieve of negatieve invloed die spiritualiteit op het therapeutisch proces kan hebben. Het boek verkent de raakvlakken tussen psychotherapie en spiritualiteit. Het helpt de lezer met het vinden van de meest relevante aanknopingspunten tussen beide, en met het verwerven van inzicht in de onderliggende structuren en de daarmee verbonden inherente (zowel positieve als negatieve) therapeutische mogelijkheden. Gezien de omvang en diversiteit van het werkterrein en de daarmee samenhangende problematiek, is er bewust gekozen voor een algemeen kader dat de lezer zelf steeds gedetailleerder zal kunnen invullen naarmate zijn kennis en inzicht verder toenemen door literatuurstudie en ervaringen uit de praktijk.

Van Gorcum, 2001, pap, 306 pp, € 38.75, 9789023236474
winkelwagen
Schreurs, Agneta
Psychotherapie en spiritualiteit in de praktijk
Onderzoek en praktijkervaring wijzen uit dat in de therapeutische praktijk religie en spiritualiteit van clienten uiterst relevant kunnen zijn voor hun behandeling.

'Psychotherapie en Spiritualiteit in de praktijk' is het 'praktijkboek' bij de eveneens bij Koninklijke Van Gorcum verschenen uitgave 'Psychotherapie en Spiritualiteit'. Deze uitgave had en heeft tot doel professionele hulpverleners binnen de GGz inzicht te verschaffen in de (positieve of negatieve) invloeden van spiritualiteit op het therapeutisch proces. Naarmate deze uitgave meer ingang vond, kwam er vanuit het beroepsveld steeds vaker de roep om een boek dat ingaat op de toepassing van de hierin geboden theorie in de Nederlandse praktijk. Omdat bovendien het inzicht is gegroeid dat er ook in de Nederlandse opleidingen meer aandacht aan dit onderwerp moet worden besteed, groeide de behoefte aan een boek dat op een minder hoog abstractieniveau de benodigde vaardigheden aanleert.

Van Gorcum, 2012, pap, 224 pp, € 36.75, 9789023249276
winkelwagen
   
Shamdasani, S.
Jung and the Making of Modern Psychology: the Dream of a Science
by order
Cambridge UP, 2003, pap, 387pp, € 39.00, 9780521539098
winkelwagen
   
Slavet, E.
Racial Fever. Freud and the Jewish Question
Fordham UP, 2009, pap, 300 pp, € 29.50, 9780823231423
winkelwagen
   
Smit, H.
Darwinisme, monisme en ziekte
Tb
Psychiatrie en Filosofie, Boom, 2010, pap, 346 pp, € 32.50, 9789085069652
winkelwagen
   
Stein, R.
For Love of the Father. A Psychoanalytic Study of Religious Terrorism
Meridian: Crossing Aesthetics, Stanford UP, 2009, pap, 220 pp, € 25.90, 9780804763059
winkelwagen
   
Stephenson, C.
Possession. Jungs Comparative Anatomy of the Psyche
Routledge, 2009, pap, 208 pp, € 31.00, 9780415446525
winkelwagen
   
Strozier, C.B., D.M. Terman, J.W. Jones, K. A, Boyd (eds)
The Fundamentalist Mindset. Psychological Perspectives on Religion, Violence, and History
Oxford UP, 2010, pap, 274 pp, € 22.50, 9780195379662
winkelwagen
   
Surprenant, C.
Freud: A Guide for the Perplexed
Guides for the Perplexed, Continuum, 2008, pap, 192 pp, € 19.95, 9780826492784
winkelwagen
   
Swaab, D.
Wij zijn ons brein. Van baarmoeder tot Alzheimer
tb
Contact, 2010, pap, 479p, € 24.95, 9789025435226
winkelwagen
   
Tauber, A. I.
Freud. The Reluctant Philosopher
B2448
Princeton UP, 2010, pap, 318 pp, € 24.50, 9780691145525
winkelwagen
Thurschwell, P.
Sigmund Freud
The work of Sigmund Freud has penetrated almost every area of literary theory and cultural studies, as well as contemporary culture. Pamela Thurschwell explains and contextualises psychoanalytic theory and its meaning for modern thinking. This updated second edition explores developments and responses to Freud's work, including: tracing contexts and developments of Freud's work over the course of his career exploring paradoxes and contradictions in his writing focusing on psychoanalysis as an interpretative strategy, paying special attention to its impact on literary and cultural theory examining the recent backlash against Freud and arguing for the continued relevance of psychoanalysis. Encouraging and preparing readers to approach Freud's original texts, this guide ensures that readers of all levels will find Freud accessible, challenging and of continued relevance.
Routledge Critical Thinkers, Routledge, 2009, pap, 192 pp, € 18.50, 9780415473699
winkelwagen
   
Thys, M
Fascinatie. Een fenomenologisch-psychoanalytische verkenning van het onmenselijk
Serie Vragen aan Freud, Boom, 2006, pap, 383 pp, € 30.00, 9789085063711
winkelwagen
   
Vandermeersch, P. & H. Westerink
Godsdienstpsychologie in cultuurhistorisch perspectief
Boom, 2007, pap, 347 pp, € 33.65, 9789085063698
winkelwagen
   
Verbaak, M., S. Visser, P. Muris
Handboek voor gz-psychologen
Boom, 2011, geb, 640p, € 64.50, 9789085064466
winkelwagen
Verhaeghe, Paul
Het einde van de psychotherapie
Beleven we het einde van de psychotherapie? Heeft Freud afgedaan? Tegenwoordig wordt verondersteld dat alle psychische problemen adhd, depressie, burn-out, persoonlijkheidsstoornis ziektes zijn, of gevolgen van erfelijke afwijkingen die met medicijnen te bestrijden zijn. Pillen in plaats van praten.

Paul Verhaeghe neemt in dit boek krachtig stelling tegen deze ontwikkeling. De oorzaken van het groeiend aantal psychische problemen moeten niet gezocht worden in genen of neuronen, maar in de manier waarop onze maatschappij met psychische problemen omgaat. Mensen gaan met andere problemen naar de psychiater dan vroeger, zijn minder dan voorheen geneigd tot intro- spectie en reflectie en verwachten zonder enige persoonlijke inspanning direct van hun problemen verlost te kunnen worden. De bijna automatisch voorgestelde remedie pillen bevestigt deze situatie.

Het einde van de psychotherapie pleit voor een andere visie op de hedendaagse psychische problemen en een grondige herwaardering van de psychotherapie.

Bezige Bij, 2011, pap, 253 pp, € 12.50, 9789023458241
winkelwagen
Verhaeghe, Paul
Identiteit
Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit.

Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt op dit moment: Wie geen succes heeft zal ziek zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desorientatie en vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit. De liefde is moeilijk te bereiken en betekenisvol leven is diepgaand problematisch geworden.

Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat Verhaeghe zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt in de hedendaagse individuele psychische problemen. Mensen komen met andere psychische klachten bij de psychiater dan voorheen.

Identiteit is een vervolg op Verhaeghes bestseller Liefde in tijden van eenzaamheid en zijn al even succesvolle Het einde van de psychotherapie.

Bezige Bij, 2012, pap, 256 pp, € 19.90, 9789023473039
winkelwagen
Verhaeghe, Paul
Liefde in tijden van eenzaamheid, over drift en verlangen
Liefde, erotiek en seksualiteit; onderwerpen die nooit aan belangstelling zullen inboeten. Samen met Erwin Mortier reviseerde en actualiseerde Paul Verhaeghe zijn spraakmakende bestseller Liefde in tijden van eenzaamheid, drie kritische verhandelingen over de hedendaagse seksuele verhoudingen tussen mannen en vrouwen. In een verhelderende en scherpe analyse gaat Verhaeghe in op de tijdloze en de tijdgebonden achtergronden van wat mensen zowel beweegt als verlamt op het terrein van de erotiek, en op de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke seksuele fantasieen. Ook beschrijft hij Freuds tegenstelling tussen Eros en Thanatos en wat het oedipuscomplex en macht daarmee te maken hebben. Tot slot gaat hij na waarom culturele veranderingen zoals de seksuele revolutie de man-vrouwverhouding niet alleen bevrijd maar ook problematischer gemaakt hebben.
Bezige Bij, 2011, pap, 253 pp, € 18.50, 9789023459712
winkelwagen
Verhaeghe, Paul
Over normaliteit en andere afwijkingen, handboek klinische psychodiagnostiek
De centrale stelling van dit boek is dat de psychische identiteit verworven wordt in verhouding tot de Ander, zodat een eventuele pathologie ook gediagnostiseerd moet worden op grond van die verhouding. Het feit dat elke vorm van behandeling een flink stuk van haar werkzaamheid ontleent aan de therapeutische relatie, maakt een dergelijke diagnostiek des te bruikbaarder.

In een eerste deel wordt een kritische evaluatie gemaakt van de hedendaagse DSM-diagnostiek. Het blijkt dat de door de DSM voorgestelde categorieen vrij arbitrair zijn en nauwelijks invloed hebben op de behandeling. De reden voor deze mislukking heeft alles te maken met het ontbreken van een sturende achtergrondstheorie.

In een tweede deel wordt een dergelijke achtergrondstheorie geschetst, op basis van een Freudo-Lacaniaans denkkader in combinatie met hedendaags empirisch onderzoek. Er wordt uitvoerig ingegaan op de identiteitsverwerving, waarbij aangetoond wordt dat Ik en Ander geen twee gescheiden entiteiten zijn. De subjectwording is een proces waarbij zowel de eigen identiteit als die van de Ander, als de verhouding daartussen tot stand komen.

Op basis van deze achtergrondstheorie en in dialoog met hedendaagse onderzoeksresultaten wordt in een derde deel ruim ingegaan op de differentiaal-diagnostiek. De postmoderne categorieen (angststoornissen en somatisering, persoonlijkheidsstoornissen, posttraumatische stressstoornissen, enz.) worden begrepen vanuit een dubbele structuur. Enerzijds de bekende opdeling in neurose, psychose en perversie. Anderzijds het minder bekende onderscheid tussen een aktuaalpathologie en een psychopathologie. Beide worden bestudeerd als specifieke manieren van omgaan met taal en als specifieke verhoudingen tegenover de ander. Vandaar dat er telkens ook duidelijke implicaties geformuleerd kunnen worden voor de behandeling.

Psychoanalyse in tijden van wetenschap 2, Acco, 2002, pap, 419 pp, € 36.50, 9789033451393
winkelwagen
   
Vijselaar, J.
Het gesticht. Enkele reis of retour
Tb
Boom, 2010, pap, 342 pp, € 39.50, 9789085069669
winkelwagen
Voloshinov, V. N.
Freudianism: A Marxist Critique
Freudianism is a major icon in the history of ideas, independently rich and suggestive today both for psychoanalysis and for theories of language. It offers critical insights whose recognition demands a change in the manner in which the fundamental principles of both psychoanalysis and linguistic theory are understood. Volosinov went to the root of Freud's theory adn method, arguing that what is for him the central concept of psychoanalysis, "the unconscious," was a fiction. He argued that the phenomena that were taken by Freud as evidence for "the unconscious" constituted instead an aspect of "the conscious," albeit one with a person's "official conscious."

For Volosinov, "the conscious" was a monologue, a use of language, "inner speech" as he called it. As such, the conscious participated in all of the properties of language, particularly, for Volosinov, its social essence. This type of argumentation stood behind Volosinov's charge that Freudianism presented humans in an inherently false, individualistic, asocial, and ahistorical setting.

Radical Thinkers, Verso Books, 2013, pap, 326 pp, € 13.95, 9781781680285
winkelwagen
   
Voorsluis, B. (red )
Filosoferen over Eindeloos bewustzijn
Ten Have, 2009, pap, 160 pp, € 16.90, 9789025959999
winkelwagen
   
Vreeswijk, M. van, J. Broersen, G. Schurink
Mindulness en schematherapie. Praktische training bij persoonlijkheidsproblematiek
inclusief dubbel-CD met aandachtgerichte oefeningen
Bohn Stafleu van Loghum, 2009, pap, 162 pp, € 35.00, 9789031362745
winkelwagen
   
Webb, E.
Worldview and Mind. Religious Thought and Psychological Development
University of Missouri Press, 2009, geb, 306pp, € 57.00, 97808026218339
winkelwagen
   
Westerhof, G. & E. Bohlmeijer
Psychologie van de levenskunst
Boom, 2010, pap, 240p, € 29.50, 9789461050823
winkelwagen
   
Westerink, H.
Het schuldgevoel bij Freud: een duister spoor
Vragen aan Freud, Boom, 2005, pap, 430 pp, € 34.15, 9789085061243
winkelwagen
   
White, C.
Unsettled minds. Psychology and the search for spiritual assurance, 1830-1940
By Order
Calfornia UP, 2009, geb, 266 pp, € 34.00, 9780520256798
winkelwagen
Wijsman, E
Psychologie en sociologie
van 39,95 voor 6,-
Wolters Noordhoff, 2005, pap, 149 pp, € 6.00, 9789001400033
winkelwagen
Wijsman, Ella
Psychologie en sociologie, vijfde druk
Noordhoff Uitgevers B.V., 2009, pap, 344 pp, € 39.95, 9789001763756
winkelwagen
Wit, H.F. de
De verborgen bloei. Over de psychologische achtergronden van spiritualiteit
13-e druk
Kok Agora, 1999, pap, 204 pp, € 24.50, 9789025957223
winkelwagen
   
Wolf, de A. en Doosje, B.
Aanpak van radicalisme. Een psychologische analyse
5992
SWP, 2010, pap, 215 pp, € 21.90, 9789066659926
winkelwagen
Wulff, D.M.
Psychology of Religion. Classic and Contemporary, second edition
An unbiased, comprehensive introduction to the psychology of religion. This book integrates clinical, theoretical, and empirical literature, as well as biographical information of the lives of significant psychologists and their works. It contains new research on meditation, the correlational study of religion, religion and mental health, object relations theory, pluralism and social constructionism.
Wiley, 1997, geb, 784 pp, € 69.50, 9780471037064
winkelwagen
   
Young-Eisendrath, P & T Dawson (eds)
The Cambridge Companion to Jung
The Cambridge Companions to Series, Cambridge UP, 2008, pap, 340 pp, € 25.50, 9780521685009
winkelwagen
Zimbardo, P.
Het lucifer effect. Hoe gewone mensen zich laten verleiden tot het kwaad
Het Lucifer Effect gaat over het beruchte gevangenisexperiment van Philip Zimbardo, waaruit blijkt dat mensen als u en ik onder bepaalde omstandigheden tot gruwelijke dingen in staat zijn. Het Lucifer Effect biedt een huiveringwekkend ooggetuigenverslag van de manier waarop mensen slecht gedrag kunnen rechtvaardigen en doorzetten, terwijl ze weten dat ze daarmee anderen leed berokkenen.

In dit boek doet Zimbardo van dag tot dag verslag van de gebeurtenissen, waarbij hij de analogie met de gebeurtenissen in Abu Garib laat zien. Ook haalt hij andere wetenschappelijke experimenten aan, waaronder het onderzoek naar de gehoorzaamheid om iemand te elektrocuteren van zijn voormalige klasgenoot Stanley Milgram. Dit boek laat zien wat macht met gewone mensen zoals leraren, artsen of managers doet.

Lemniscaat, 2010, pap, 684 pp, € 19.50, 9789047702559
winkelwagen
   
Zizek, S. (ed.)
Lacan. The Silent Partners
Verso, 2006, pap, 406 pp, € 33.90, 9781844675494
winkelwagen
Zwart, H.
De waarheid op de wand. Psychoanalyse van het weten
In literaire genres krijgt de verbeelding alle ruimte, maar in wetenschappelijke teksten wordt het beeld met achterdocht benaderd. Van de drie talen die de mens beheerst - die van het beeld, het woord en het getal - gebruikt de wetenschapper doorgaans de laatste twee. En bij voorkeur wordt bestaande beeldvorming in onderzoek door cijfers, geijkte termen en symbolen verdrongen.

Nadere beschouwing leert echter dat ook in het wetenschappelijke denken de verbeelding een structurerende rol speelt, bewust of onbewust. In De waarheid op de wand hanteert Hub Zwart een psychoanalytisch perspectief om de fundamentele beelden - archetypen - aan het licht te brengen die aan de basis liggen van de wetenschappelijke wil tot weten.

Elk wetenschapsgebied blijkt eigen archetypen te kennen, die vooral opdoemen in tijden van crisis. Voor de geneeskunde is dat bijvoorbeeld de gedachte van een nieuwe, onbekende, besmettelijke ziekte, voor de milieuwetenschap het idee van een mondiale klimaatverandering resulterend in massasterfte en voor de economie een catastrofale beurskrach. Dergelijke beelden kunnen de waarheid vertekenen en vragen om een kritische benadering, wat niet wegneemt dat doemscenario's zo nu en dan harde werkelijkheid worden.

Kristalpaleis, Vantilt, 2010, pap, 373 pp, € 24.95, 9789460040481
winkelwagen