B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

6.6 Kinderen Godsdienstonderwijs

   
Algra, H.
Wij willen het anders!
Verhalencarrousel, Damon, 2005, geb, 59 pp, € 10.90, 9055736147
winkelwagen
   
Alii, E. T.
Godsdienstpedagogiek. Dimensies en spanningsvelden
Meinema, 2009, pap, 224 pp, € 23.50, 9789021142241
winkelwagen
   
Bagdadi, M.P.
Ze hebben mijn sprookjes vermoord. Hoe praat ik met mijn kinderen over oorlog en terrorisme?
Ten Have, 2005, pap, 136 pp, € 14.90, 9789025955205
winkelwagen
   
Behar, S.
Opgroeien
Ceremonies en feesten: Boeddhistisch, Christelijk, Hindoeïstisch, Joods, Islamitisch, Sikh, KIT Publishers, 2005, geb, 32 pp, € 11.40, 906832988x / 978068329889
winkelwagen
Berg, Bas van den
Speelruimte voor dialoog en verbeelding. Basisschoolleerlingen maken kennis met religieuze verhalen
Op veel basisscholen in Nederland heerst verlegenheid ten aanzien van het vormgeven van levensbeschouwelijk onderwijs in de 21e eeuw. Kennis maken met een levende levensbeschouwelijke of religieuze traditie is allang geen vanzelfsprekende zaak meer op de basisschool. De in dit boek uitgewerkte en door onderzoek verantwoorde creatieve en interactieve benadering van levensbeschouwelijk leren stelt kinderen van zowel openbare als bijzondere scholen in staat om waardevolle tradities zich op een persoonlijke wijze eigen te maken. Dit veronderstelt wel dat leerkrachten basisonderwijs in staat zijn om op professionele wijze de levensbeschouwelijke ontwikkeling van hun leerlingen te begeleiden en te stimuleren. De centrale stelling van dit boek is dat dialoog en verbeelding leerlingen van de basisschool in staat stellen eigen interpretaties van de beeldtaal van religieuze verhalen te creeren. Zo ontdekken zij zin en betekenis
Narratio, 2014, pap, 404 pp, € 29.50, 9789052638997
winkelwagen
Berg, B. van den, A.van Steenis & J. de Valk
Geloof je het zelf?! Levensbeschouwelijk leren in het primair onderwijs
Kinderen in het primair onderwijs ontwikkelen een eigen levensbeschouwing. Dat doen zij niet alleen door kennis te nemen van levensbeschouwelijke tradities, maar vooral ook door daar hun eigen betekenis en waardering aan te geven. Dat geldt voor de traditie waarin de kinderen zelf opgroeien en voor andere tradities. In deze ontwikkeling speelt interactie een cruciale rol. Geloof je het zelf?! biedt (aankomende) leerkrachten handvatten om deze interactie te stimuleren en te begeleiden.

Het boek biedt een palet van thema's die de leerkracht kan gebruiken als aanknopingspunt voor levensbeschouwelijke ontwikkeling. Het geeft inzicht in de mogelijke toepassingen van levensbeschouwelijk leren, daarbij inspelend op de belevingswereld van de leerlingen. De aangeboden technieken kunnen zowel binnen als buiten een religieuze context worden gebruikt.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel bespreken de auteurs relevante theoretische achtergronden. Ze gaan daarbij in op verschillende ontwikkelingstheorieen. Het tweede deel gaat in op de basisvaardigheden die leerlingen nodig hebben om hun eigen levensbeschouwing te kunnen ontwikkelen. Hoe leer je kinderen filosoferen en symboliseren? Het derde deel laat zien hoe de besproken theorieen en technieken kunnen worden toegepast in de dagelijkse lespraktijk. Deze hoofdstukken bieden rijk geillustreerde lesvoorbeelden waarin gebruikgemaakt wordt van onder andere muziek, prentenboeken en beeldende kunst.

Geloof je het zelf?! combineert een theoretisch raamwerk met een praktijkgerichte aanpak en is toegankelijk geschreven en vormgegeven. Het boek is bedoeld voor pabo-studenten en (beginnende) leerkrachten in het primair onderwijs. Daarnaast biedt het aanknopingspunten voor docenten in andere vormen van onderwijs. Het boek wordt ondersteund door een website.

Coutinho, 2007, pap, 302 pp, € 29.50, 9789046900369
winkelwagen
Bertram-Troost, B.
Geloven in het bijzonder onderwijs: Levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van adolescenten in het voortgezet onderwijs
Aan het begin van de 21e eeuw worden veel (bijzondere) scholen voor voortgezet onderwijs gekenmerkt door levensbeschouwelijke diversiteit van zowel leerlingen als docenten. In relatie tot de levensbeschouwelijke identiteisontwikkeling van leerlingen stelt de ontstane situatie ons voor een aantal belangrijke vragen waar tot op heden niet systematisch op ingegaan is: Wat betekent de steeds meer pluriforme samenstelling van de school voor de leerlingne? Hoe kijken zij vanuit hun eigen (levensbeschouwelijke) achtergrond tegen levensbeschouwelijk vorming op school aan? En welke impact heeft dit op hun levensbesouwelijke identieteits ontwikkeling? In deze studie staat de vraag welke eeffecten levensbeschouwelijk onderwijs op school heeft op de levensbechouwelijke identitesontwikkeling van jongeren centraal. In het eerste deel van de studie wordt het begrip 'levensbeschouwelijke identiteisonwikkeling' verde uitgewerkt. In het tweede deelm wordt uitgebried aan dacht besteed aan het uitgevoerde emprisch onderzoek. Bij het onderzoek zijn vier protestant christelijke scholen voor voortgezet onderwijs (havo/vwo) betrokken. Om een beeld krijgen van de wijze levensbeschowelijke vorming gestalte krigt op school zijn inteviews gehouden met directielden, docenten en leerlingen. Naast de interviews is er ook gebruik gemaakt van een vragen lisjt die door leerlingen uit vier havo en vijf vwo is ingevuld. Met behulp van de verzamelde informelde wordt meer inzicht verkregen in impact dit heeft op de leerlingen. De studie wordt afgesloten met ondermeer praktische aanbeveligen voor levensbeschouwelijke vorming in het voortgezet onderwijs.
Boekencentrum, 2007, pap, 367 pp, € 29.90, 9789023921677
winkelwagen
   
Bodegraven, N. van en T. Kopmels
Wortels en vleugels: Kinderen onderzoeken bestaansvragen
SWP, 2005, pap, 205 pp, € 19.50, 9066656042
winkelwagen
   
Broekhuizen, J.
Ik wil naar buiten, boeddhisme groep 3-4 docentenhandleiding
Verhalencarrousel, Damon/ Echelon, Losbladig, € 8.90
winkelwagen
   
Broekhuizen, J.
Ik wil naar buiten, leesboek boeddhisme, groep 3-4
Verhalencarrousel, Damon/ Echelon, 2003, geb, 33 pp, € 6.90, 9789055733750
winkelwagen
   
Broekhuizen, J.
Wie zeg jij dat ik ben ? Verhalencarrousel. Leesboek christendom (groep 6/7)
Stichting Echelon / Damon, 2005, geb, 64 pp, € 10.90, 9789055733798
winkelwagen
   
Broekhuizen, Jackie
Wie zeg jij dat ik ben ? Verhalencarrousel. Docentenhandleiding Christendom ( groep 6/7)
Stichting Echelon / Damon, multomap, € 18.90, 9789055733996
winkelwagen
   
Brokerhof- van der Waa, G., G. v. Midden, e.a.
Een rode draad. Bezinning het hele jaar door
OP BESTELLING
Unie voor Christelijk Onderwijs/ SGO Hoevelaken, 2003, pap, 76 pp, € 9.95, 9077065296
winkelwagen
   
Chaplin, D., L. Broadbent
De dood
Serie Ceremonies en feesten: Boeddhistisch, Christelijk, Hindoeïstisch, Joods, Islamitisch, Sikh, KIT Publishers, 2004, geb, 32 pp, € 11.40, 9789068329841
winkelwagen
Damstra, A. e.a. (red.)
Moments. Magazine over opvoeden en geloven. Voor ouders van kinderen 8-12 jaar
Boekencentrum, 2012, pap, 8.95, € 8.95, 9789023920861
winkelwagen
   
Deen, S.& F. Houtzager
Een geschenk van de woestijn, verhalen voor 1001 kinderen
Echelon, 1995, pap, 128 pp, € 16.35, 9072998146
winkelwagen
   
Deen, S., S. de Jongh & J. van Remundt
Een bron van verhalen
Stichting Echelon / Damon, 1997, pap, 108 pp, € 16.35, 9072998227
winkelwagen
   
Dellenbach, P. , A.Feddema en K. de Jong.
Binnenstebuiten: Jongeren en religie
Gottmer, 2008, pap, 190 pp, € 21.95, 9789025743420
winkelwagen
   
Dineen, J.
Geboorten
Serie Ceremonies en feesten: Boeddhistisch, Christelijk, Hindoeïstisch, Joods, Islamitisch, Sikh, KIT Publishers, 2004, geb, 32 pp, € 11.40, 9789068329834
winkelwagen
Dowley
In de boot van Noach
Uitklapboek
Kok, 2009, geb, € 19.95, 9789026615450
winkelwagen
Duin, Lieke van
Het geheim van de rivier. Leesboek Hindoeisme ( groep 4/5)
Verhalencarrousel, Damon, 2005, geb, 32 pp, € 6.90, 9789055736133
winkelwagen
   
Elzinga, C. en Leo van der Tuin
Wat het leven bijzonder maakt. Zingeving en ervaringen van transcendentie onder jong volwassenen in de wereld van hogeschool en universiteit
Fontys Hogeschool Levensbeschouwing, pap, 109 pp, € 5.00
winkelwagen
   
eser Pluralitaet
Religionspaedagogik in pluraler Gesellschaft
Guetersloher, 2005, pap, 299 pp, € 28.90, 3579052969
winkelwagen
   
Everts, G.
Clio’s kerstening: pedagogische literatuurkritiek van Plato tot Luther
Damon, 2005, pap, 333 pp, € 22.90, 9055736600
winkelwagen
Fine, D.
Wat weten we over het Jodendom?
KIT Publishers, 2005, geb, 45 pp, € 11.40, 9789068329131
winkelwagen
Ganeri, A.
Wat weten we over het Boeddhisme?
KIT Publishers, 2005, geb, 45 pp, € 11.40, 9789068329124
winkelwagen
   
Ganeri, A.
Wat weten we over Hindoeisme?
KIT Publishers, 2004, geb, 45 pp, € 11.40, 9789068328844
winkelwagen
   
Geerligs, T. & T. van der Veen
Lesgeven en zelfstandig leren
Van Gorcum, 2002, 10-e druk, pap, 410 pp, € 44.00, 9789023231295
winkelwagen
Graaf, R. de (red.)
Bijzonder onderwijs. Christelijk geloof in de dagelijkse praktijk van basis en voortgezet onderwijs
In Bijzonder onderwijs vertellen meer dan veertig specialisten uit het protestants-christelijk, reformatorisch, gereformeerd en evangelisch onderwijs op persoonlijke wijze hoe ze in de praktijk van hun onderwijswerk willen aansluiten bij de Bijbel. Daarbij komen heel concrete zaken aan de orde. Wat maakt dat de les Frans op een christelijke of reformatorische school anders is dan op een openbare school? Wat heeft de christelijke identiteit te maken met het rekenen in het basisonderwijs? Kan het reformatorisch onderwijs het vak economie een eigen inhoud geven? Het gaat de auteurs daarbij niet om de dagopeningen, de rol van het gebed en het bijbelgebruik die de christelijke identiteit markeren, maar echt om de inhoud van de vakken. Een vergelijkbare publicatie is er niet.

De christelijke identiteit heeft in het onderwijs alles te maken met geloofsoverdracht. Het overbrengen van de inhoud van het christelijke geloof gebeurt in de les en in de omgang met elkaar. Het heeft te maken met levensstijl, pedagogische visie en leeromgeving. In Bijzonder onderwijs willen de auteurs aangeven hoe aan de geloofsoverdracht in het onderwijs vorm gegeven kan worden. Ze leveren daarmee aan zowel jonge docenten die net van pabo of universiteit afkomen, als ervaren leerkrachten concrete handvatten. Aan deze uitgave werkten deskundigen mee uit zowel de wetenschap als het werkveld. De redactie is in handen van dr. Ronald de Graaf, docent aan het PABO van de Christelijke Hogeschool Ede en aan de lerarenopleiding van Driestar Educatief.

Boekencentrum, 2006, pap, 416 pp, € 26.50, 9789023921219
winkelwagen
Heer, M. de
Religie in beeld.
Stripmaakster Margreet de Heer brengt vanuit haar achtergrond als domineesdochter en theologe de vijf grote wereldreligies en de eigentijdse spiritualiteit in beeld en onderzoekt waarom religie toch zo’n gevoelig onderwerp is. Dit kleurrijke stripboek is voor gelovigen en ongelovigen en alles wat daartussenin zit. Het biedt vanuit verschillende perspectieven een frisse kijk op wat religie inhoudt, wat de achtergronden zijn van de vijf wereldreligies en hoe geloof een factor is die ons zou moeten verbinden, in plaats van uit elkaar drijven
Meinema, 2011, pap, 115 pp, € 16.50, 9789021142890
winkelwagen
   
Husain, S.
Wat weten we over de Islam?
KIT Publishers, 2005, geb, 45 pp, € 11.40, 9789068328832
winkelwagen
Iersel, J. v.
Boeddhisme. Religieuze levensbeschouwingen - leerboek
Damon, 2003, pap, 96 pp, € 12.90, 9789055733897
winkelwagen
   
Iersel, J. v.
Islam
Religieuze levensbeschouwingen, Damon, 2003, pap, 96 pp, € 12.90, 9055733873 / 9789055733873
winkelwagen
   
Iersel, J. van
Hindoeisme. Religieuze levensbeschouwingen
Damon, 2002, pap, 96 pp, € 12.90, 9789055734566
winkelwagen
Iersel, J. van
Jodendom Werkboek. Religieuze levensbeschouwingen
Damon, 2002, pap, 64 pp, € 4.50, 9789055732999
winkelwagen
Iersel, J. van
Opmaat Werkboek. Religieuze levensbeschouwingen
Damon, 2002, pap, 64 pp, € 4.50, 9789055732975
winkelwagen
   
Iersel, J. van & Th. Breuring
Boeddhisme. Religieuze levensbeschouwingen - leerboek
Verening Ons Middelbaar Onderwijs, 2000, pap, 108 pp, € 11.50, 9789071897115
winkelwagen
   
Iersel, J. van & Th. Breuring
Hindoeisme. Religieuze levensbeschouwingen - leerboek
Verening Ons Middelbaar Onderwijs, 2000, pap, 84 pp, € 11.50, 9799071897091
winkelwagen
Jagt, W. van der & P. Vos
Doe me een deugd. Praktijkboek morele vorming voor de basisschool
Dit boek gaat over deugden. Nadat ze een tijdlang geassocieerd werden met braafheid en burgermansfatsoen, mogen deugden weer: ze zijn zelfs in. Deugden worden gezien als dat wat ze vanouds zijn: voortreffelijke eigenschappen die het nastreven waard zijn. Ook in opvoeding en onderwijs worden de deugden herontdekt. Want welke opvoeder wil niet dat zijn kind een geduldig, betrouwbaar, zorgzaam, rechtvaardig, vrijgevig en verdraagzaam mens wordt?

Je leert deugden door ze te doen. Dit boek laat zien hoe dat kan. Het is een praktijkboek dat ontstaan is in samenwerking met leerkrachten van diverse basisscholen. Iedereen die bezig is met de morele vorming van kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar kan zich erdoor laten inspireren. Leerkrachten en Pabo-studenten, maar ook ouders of verzorgers en medewerkers in de buitenschoolse opvang kunnen er direct mee aan de slag. De kleurrijke voorbeelden uit de praktijk en de heldere lesideeen maken het boek boeiend en toegankelijk.

Boekencentrum, 2010, geb, 128 pp, € 22.50, 9789023924555
winkelwagen
Jansen, T., G. de Jong & A. Klink (red.)
De nieuwe schoolstrijd!
Christen Democratische Verkenningen, Herfst 2006, Boom, 2006, pap, 216pp, € 17.50, 9789085063643
winkelwagen
Jong, Stephan de
De Gelukbrenger
Kerk en school zijn bij uitstek plekken om verhalen te vertellen. Verhalen prikkelen de fantasie, maken de geest lenig en kunnen soms iets over de Geest vertellen wat theoretische uiteenzettingen niet kunnen. De verhalen in dit boek heeft de auteur geschreven om bij te dragen aan de vertelcultuur in de kerk, op school en op al die plekken waar verhalen thuis zijn. De vijftig verhalen die je in dit boekje vindt, zijn geschreven voor de christelijke feestdagen: Advent, Kerst, Veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren. Ook zijn er verhalen toegevoegd die op andere belangrijke dagen kunnen worden verteld: Valentijnsdag of huwelijksdagen, afscheid van de kindernevendienst of van school, de Vredesweek en de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop gewoonlijk de gedachtenisdienst wordt gehouden.
Narratio, 2011, pap, 120 pp, € 15.00, 9789052638553
winkelwagen
   
Kersten, Th.
Schooltijd vieren. Handboek voor vieren op de basisschool
Damon, 1998, geb, 256 pp, € 22.90, 9055731323 / 9789055731329
winkelwagen
Keshavjee, S.
De Koning, de Wijze en de Nar. Het grote godsdiensttoernooi
In een land ver hier vandaan hebben de koning, zijn wijze en zijn nar elk een raadselachtige droom. Ze besluiten een groot waarheidstoernooi te organiseren. De mededingers zijn van hoog niveau, gekwalificeerde vertegenwoordigers van het atheisme en de grote wereldgodsdiensten. Op zoek naar eeuwige Schoonheid en de ware Wijsheid doen ze alle moeite om elkaar te overtreffen en het beste van zichzelf mee te delen.

Wat gebeurt als een jood, een christen, een moslim, een hindoe, een boeddhist en een atheist met elkaar in het strijdperk treden? Wie komt er als overwinnaar uit de arena? Shafique Keshavjee schreef een schitterende fabel vol humor, een meeslepend verhaal over (on)geloof en godsdiensten.

Averbode/ Kok, 1998, pap, 285 pp, € 22.00, 9789031713752
winkelwagen
Lolkema, M. En A. Prins (red.)
Christelijke kinderboeken in beweging: een overzicht (1995 - 2005)
Mozaiek, 2005, pap, 214 pp, € 18.90, 9789023991571
winkelwagen
   
Malarkey, K. & A.
De jongen die uit de hemel terugkwam. Een bijzonder verhaal over wonderen, engelen en leven buiten deze wereld
Kok, 2011, pap, 256 pp, € 17.50, 9789043518970
winkelwagen
   
Marchant, K.
Feesten en vasten
Ceremonies en feesten: Boeddhistisch, Christelijk, Hindoeïstisch, Joods, Islamitisch, Sikh, KIT Publishers, 2005, geb, 32 pp, € 11.40, 9068329898
winkelwagen
Meulen, G. van, P. Vos, W. van der Jagt
Dat doet deugd. Praktijkboek morele vorming voor het voortgezet onderwijs
Dit is een praktijkboek voor leraren die aan de slag willen gaan met deugden. Er is weer veel aandacht voor deugden, en terecht.

Ook in onderwijs en opvoeding zijn de deugden terug van weggeweest. Ze zijn bij uitstek geschikt om vorm te geven aan morele vorming op school. Want uiteindelijk gaat het toch om het ontwikkelen van voortreffelijke houdingen bij leerlingen, zoals rechtvaardig, tolerant, vrijgevig, verantwoordelijk, eerlijk en respectvol zijn?

Dit boek bevat veel lesmateriaal en kleurrijke voorbeelden die ontleend zijn aan de dagelijkse praktijk. Negen leraren werkten mee aan het boek. Het is allereerst voor leraren geschreven, maar ook ouders of verzorgers, jeugdwerkers en coaches kunnen er inspiratie uit putten.

Boekencentrum, 2010, geb, 140 pp, € 23.50, 9789023925675
winkelwagen
Miedema, S. & G. Bertram-Troost (red.)
Levensbeschouwelijk leren samenleven. Opvoeding, identiteit & ontmoeting
Serie Religieus Pluralisme en Multiculturaliteit, Miedema, 2006, pap, 256 pp, € 19.90, 9789021141213
winkelwagen
   
Miedema, S. & H. Vroom (red.)
Alle onderwijs bijzonder. Levensbeschouwelijke waarden in het onderwijs
Serie Religieus Pluralisme en multiculturaliteit, Meinema, 2002, pap, 171 pp, € 17.90, 9021138840 / 9789021138848
winkelwagen
   
Miedema, S. (red.)
Religie in het onderwijs. Zekerheden en onzekerheden van levensbeschouwelijke vorming
Religieus Pluralisme en Multiculturaliteit Serie, Meinema, 2006, pap, 208 pp, € 18.50, 9021141108 / 9789021141107
winkelwagen
   
Mulligen, W. van, P. Gieles, A. Nieuwenbroek
Tussen thuis en school. Over contextuele leerlingbegeleiding
Acco, 2003, pap, 160 pp, € 18.50, 9789033448706
winkelwagen
Offringa, B.
Marhaban
Boekencentrum, 1991, pap, 111 pp, € 17.00, 9789021135335
winkelwagen
   
Oostdijk, A.
Duizend-en-een vragen , islam groep 7, docentenhandleiding. Verhalencarrousel
losbladig in map
Stichting Echelon / Damon, 148 pp, € 8.90
winkelwagen
   
Oostdijk, A.
Duizend-en-een vragen, leesboek islam (groep 7). Verhalencarrousel
Stichting Echelon / Damon, € 9,90, 48 pp, € 9.90, 9055733768
winkelwagen
   
Oostdijk, A. & J. van Remundt
Alle kinderen bijzonder. Levensbeschouwelijke communicatie met aandacht voor identiteit
Pabo
Stichting Echelon / Damon, 2002, pap, 63 pp, € 9.50, 9055733296 / 9789055733293
winkelwagen
Palm, D.
Spitters. Graven in de Bijbel
Boekje dat bijbellezen voor jongeren spannend maakt! Bijbellezen gaat niet vanzelf! Wil je echt nieuwe dingen ontdekken, dan zul je actief met een bijbelgedeelte aan de slag moeten. Het goede nieuws is dat zo'n actieve manier van bijbellezen je dan ook veel oplevert. Met behulp van diverse leessleutels wil Spitters jongeren laten ontdekken hoe ze meer uit hun persoonlijk bijbellezen kunnen halen. Vier weken lang wordt er geoefend met het bijbelboek Job, Hosea, Handelingen en Jakobus.

Spitters gaat uit van de zogenaamde SOLVAT-methode, door de HGJB ontwikkeld om kinderen, tieners en jongeren te helpen bij het persoonlijk bijbellezen. Eerder verschenen bij de HGJB en Boekencentrum/Jes! al Klinkers (groep 7/8), Kickers (12+), Triggers (12+) en Prikkels (14+).

Jes!, 2011, pap, 72 pp, € 7.50, 9789023924685
winkelwagen
   
Pollefeyt, D., H. Debel, A. Dupont
Als gist in deeg, uitdagende stemmen voor geloofscommunicatie en levensbeschouwende reflectie in het godsdienstonderwijs
te bestellen
Nike-reeks 36, Acco, 2011, pap, 415 pp, € 22.50, 9789033482403
winkelwagen
Remundt, Jos van / Deen, Simon
Verhalen die ertoe doen, een blauwdruk voor levensbeschouwelijke communicatie in het onderwijs
Verhalen die ons raken, ons een spiegel voorhouden, en ons dwingen na te denken over universele vraagstukken. Steeds weer bewijzen de grote verhalen uit de verschillende levensbeschouwelijke tradities hun waarde. Het blijven verhalen die er toe doen. Bijbelverhalen, verhalen uit de Koran, maar ook mythen en sprookjes, kunnen gebruikt worden om kinderen te helpen samenhang te ontdekken in de wereld waarin zij opgroeien. Leerkrachten kunnen deze verhalen als basis nemen voor de levensbeschouwelijke communicatie binnen hun school. Dit boek laat zien hoe verhalen kunnen worden ingezet in de dagelijkse lespraktijk.
Eburon, 2011, geb, 376 pp, € 35.00, 9789059725607
winkelwagen
   
Remundt, J. van
De Rode Ballon
groep 3
Levensbeschouwelijke vorming n.a.v. film, Echelon, pap, € 11.34, 9072998170
winkelwagen
   
Remundt, J. van
De vleugels van de tijd
Stichting Echelon / Damon, 2000, geb, 199 pp, € 31.50, 9072998316
winkelwagen
   
Remundt, J. van
ET
groep 6
Levensbeschouwelijke vorming n.a.v. film, Stichting Echelon / Damon, pap, € 13.61, 9072998065
winkelwagen
   
Remundt, J. van
Het zakmes
groep 4
Levensbeschouwelijke vorming n.a.v. film, Stichting Echelon / Damon, pap, € 13.61, 9072998111
winkelwagen
   
Remundt, J. van & S. Deen
In goede handen. Handboek voor levensbeschouwelijke communicatie en identiteit
Eburon, 2008, geb, 168p, € 24.99, 9789059722620
winkelwagen
   
Roebben, B.
Godsdienstpedagogiek van de hoop. Grondlijnen voor religieuze vorming
Te Bestellen
Acco, 2007, pap, 276 pp, € 30.00, 9033462885 / 9789033462887
winkelwagen
   
Roumen, T.
Pedagogiek van de aandacht
Meinema, 32008, pap, 170 pp, € 18.90, 9789021142111
winkelwagen
Schepper, J. de
Levensbeschouwing ontwikkelen. Didactiek voor godsdienst/levensbeschouwing in het primair onderwijs
Een volledig handboek didactiek voor godsdienst/levensbeschouwing in het primair onderwijs. In eerste instantie geschreven voor leraren basisonderwijs in opleiding, maar ook heel goed bruikbaar in de basisschool zelf. Het boek biedt een heldere visie op godsdienst/levensbeschouwing, maar daarnaast ook een grote hoeveelheid praktische tips, ideeen, en werkvormen voor de praktijk van elke dag.
Kwintessens, 2004, pap, 383 pp, € 34.95, 9789057881114
winkelwagen
Schoemaker, T.
Midden in de week... maar zondags niet. Over het levensbeschouwelijk begeleiden van kinderen in het primair onderwijs
Tijdens de verzuiling hoorden kinderen op hun (p.-c.) school hetzelfde als zondags vanaf de preekstoel en door de week op de jongelingenvereniging of thuis. Met het afbrokkelen van de zuilen was het met deze eenheid van inhoud gedaan. Momenteel gaat nog geen 10 procen van de kinderen naar de kerk terwijl 60 procent van alle kinderen wel naar het bijzonder onderwijs gaat. Een heel gemengde groep wordt daarmee, midden in de week, op school, levensbeschouwelijk begeleid. Maar zondags niet. Iedereen in het p.-c. onderwijs weet dat. Maar rond de vraag hoe hiermee om te gaan, heerst verwarring en verlegenheid.

Pabo Arnhem wil graag een bijdrage leveren aan het opnieuw doordenken van het p.-c. onderwijs. Stond eerst de traditie centraal, nu willen we het kind en de ontwikkeling van zijn levensbeschouwelijke identiteit centraal stellen. Wij leiden studenten op, die vanuit een dialogische grondhouding een bijdrage kunnen en willen leveren aan deze ontwikkeling.

Narratio, 2011, pap, 124 pp, € 14.50, 9789052638003
winkelwagen
   
Sebbar, Amina
Moslimmetje spelen
te bestellen
Digitalis, Uitgeverij, 2010, geb, 80 pp, € 8.50, 9789461903709
winkelwagen
   
Self, D.
Junior encyclopedie:Over het christelijk geloof
Kok Ten Have, 2008, geb, 128 pp, € 17.50, 9789026614590
winkelwagen
Sieckelinck, S.M.A.
Het beste van de jeugd. Een wijsgerige pedagogiek van jongeren en hun ideal(ism)en
Klement, 2009, pap, 291 pp, € 24.95, 9789086870271
winkelwagen
Sonntag, L.
Huwelijken. Boeddhistisch, Christelijk, Hindoeistisch, Joods, Islamitisch, Sikh.
Ceremonies en Feesten, KIT, 2003, geb, 32 pp, € 11.40, 9789068329568
winkelwagen
   
Steggerda, M. & Zondag, H. (red)
Speuren naar authenticiteit. Individualisering en religieuze vorming van volwassenen.
UTP-katern 25, Kok, 2002, pap, 123 pp, € 20.90
winkelwagen
Stufkens, Hein, Jep Groenhagen
Het Boeddha-pad
Er was eens een prinsje, heel lang geleden, wel meer dan tweeduizend jaar. Hij woonde in een ver land dat nu India heet. Heel de wereld kent hem tegenwoordig als: Boeddha. En tot op de dag van vandaag is hij een bron van inspiratie voor iedereen die op zoek is naar vrede, liefde en geluk.

Wil je weten hoe dat prinsje Boeddha werd? Dat verhaal staat in dit boekje; het verhaal over de jeugd van Boeddha tot op het moment dat hij begon met zijn inzichten aan de mensen te onderwijzen. Die inzichten staan bekend als De vier edele waarheden en Het achtvoudig pad.

Het boekje is voor jong en oud een kennismaking met het verhaal van Boeddha.

Dabar-Luyten, 2007, pap, 62 pp, € 9.90, 9789064164163
winkelwagen
Tongeren, Paul van, K. Pasman-de Roo
Voorbeeldig onderwijs
Annalen van het Thijmgenootschap, Valkhof, 2007, pap, 117 pp, € 11.50, 9789056252618
winkelwagen
Vegt, Henk, Mirjam Wolters-van Dijk
Waterwijzer. Ideeenstroom voor opvoeders
Dit boek is een handreiking om kinderen liefdevol en met respect voor de wereld om hen heen op te voeden. Ouders kunnen samen met hun kind een onderwerp uitkiezen dat als gespreksstof kan dienen of dat heel praktisch samen kan worden uitgevoerd.'Waterwijzer' volgt de verhaallijn van het boek 'Wonderwater' en geeft bij ieder hoofdstuk tips en ideeen.

Ontdekken van spiritualiteit in onze tijd is vooral een kwestie van dagelijks ervaren dat er nog meer is dan onze maakbare, wetenschappelijk meetbare en zichtbare werkelijkheid. Door het gebruik van beide boeken kan hiervoor bij kinderen een basis gelegd worden. Het ontwikkelen van gevoelsleven, verwondering en het besef van een niet-zichtbare werkelijkheid staan hierbij centraal. Wanneer een spirituele bedding is gelegd zullen ze op weg naar volwassenheid zelf hun persoonlijke stroming kunnen vinden.

Narratio, 2010, pap, 78p, € 7.50, 9789052638300
winkelwagen
Velde, Rudi te, Harm Goris (red.)
Levensbeschouwelijke vorming. Tussen filosofie en religie
Annalen van het Thijmengenootschap, Valkhof Pers, 2009, pap, 120 pp, € 12.50, 9789056253097
winkelwagen
   
Verweerd, J. & R. van der Werf
Max Mol graaft een gang
OP BESTELLING
Mozaiek Junior, 2004, geb, 25 pp, geill, € 12.90, 9023991001
winkelwagen
   
Vink, T.
Christendom, leerboek
Serie levensbeschouwing, Damon, 2002, pap, 110 pp, € 11.90, 9055732680
winkelwagen
   
Vink, T.
Docentenboek bij Prima Filosofie. Een eerste kennismaking met de filosofie
te bestellen
Damon, 2004, losbladig in map, 54 pp, € 15.90, 9055735019
winkelwagen
Vink, T.
Humanisme, leerboek
Serie levensbeschouwing, Damon, 2001, pap, 94 pp, € 11.50, 9789055731763
winkelwagen
   
Vink, T.
Islam, leerboek
Serie levensbeschouwing, Damon, 2001, pap, 101 pp, € 11.25, 9055731757
winkelwagen
Vink, Ton
Chinese levensbeschouwing, leerboek
Serie levensbeschouwing, Damon, 2000, pap, 62 pp, € 7.90, 9789055730957
winkelwagen
Vink, Ton
Indiase levensbeschouwing, leerboek
Serie levensbeschouwing, Damon, 2000, pap, 94 pp, € 9.90, 9789055730902
winkelwagen
Vink, Ton
Jodendom, leerboek
Serie levensbeschouwing, Damon, 2002, pap, 110 pp, € 11.90, 9789055732678
winkelwagen
Vloet, J. van der
Meegaan om te zien. Godsdienstpedagogie op nieuwe wegen
Halewijn, 2011, geb, 192 pp, € 31.00, 9789085281641
winkelwagen
   
Vuijsje, H.(red)
Mores leren. De overdracht van normen en waarden in het onderwijs
Van Gorcum, 2001, pap, 83 pp, € 13.95, 9023237463 / 9789023237464
winkelwagen
   
Watson, C.
Wat weten we over het Christendom?
KIT Publishers, 2005, geb, 45 pp, € 11.40, 9789068329360
winkelwagen
Wijngaarden, H. van (red.)
Als je het zo bekijkt. Tienerdagboek met visie (Deel 1)
Jes!, 2009, pap, 214pp, € 13.90, 9789023923602
winkelwagen
   
Wijngaarden, H. van (red.)
En nu de Bijbel! Jongerendagboek over de Bijbel
Boekencentrum, 2003, pap, € 18.50, 9789023913498
winkelwagen
   
Zegwaard, A.
Kinderen kleuren in de kerk Aan tafel
Narratio, 2001, pap, 32 pp, € 4.50, 9052635323
winkelwagen