B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

6.6 Kinderen Godsdienstonderwijs

   
Met hart & ziel, 2 delen: Werkboekje en achtergrondinformatie
Over Jodendom, Christendom, Islam, Hindoeisme en Boeddhisme. Auteurs: Jodendom - Ben Dieker
Christendom: Hetty Reiling
Islam: Jacqueline Jongenburger
Hindoeisme: Debby Ras
Boeddhisme: Debby Ras
Missio, 2002, pap, 84 en 94 pp, € 15.00, 9789080396340
winkelwagen
   
Algra, H.
Wij willen het anders!
Verhalencarrousel, Damon, 2005, geb, 59 pp, € 10.90, 9055736147
winkelwagen
   
Alii, E. T.
Godsdienstpedagogiek. Dimensies en spanningsvelden
Meinema, 2009, pap, 224 pp, € 23.50, 9789021142241
winkelwagen
   
Bagdadi, M.P.
Ze hebben mijn sprookjes vermoord. Hoe praat ik met mijn kinderen over oorlog en terrorisme?
Ten Have, 2005, pap, 136 pp, € 14.90, 9789025955205
winkelwagen
Berg, Bas van den
Speelruimte voor dialoog en verbeelding. Basisschoolleerlingen maken kennis met religieuze verhalen
Op veel basisscholen in Nederland heerst verlegenheid ten aanzien van het vormgeven van levensbeschouwelijk onderwijs in de 21e eeuw. Kennis maken met een levende levensbeschouwelijke of religieuze traditie is allang geen vanzelfsprekende zaak meer op de basisschool. De in dit boek uitgewerkte en door onderzoek verantwoorde creatieve en interactieve benadering van levensbeschouwelijk leren stelt kinderen van zowel openbare als bijzondere scholen in staat om waardevolle tradities zich op een persoonlijke wijze eigen te maken. Dit veronderstelt wel dat leerkrachten basisonderwijs in staat zijn om op professionele wijze de levensbeschouwelijke ontwikkeling van hun leerlingen te begeleiden en te stimuleren. De centrale stelling van dit boek is dat dialoog en verbeelding leerlingen van de basisschool in staat stellen eigen interpretaties van de beeldtaal van religieuze verhalen te creeren. Zo ontdekken zij zin en betekenis
Narratio, 2014, pap, 404 pp, € 29.50, 9789052638997
winkelwagen
Bertram-Troost, B.
Geloven in het bijzonder onderwijs: Levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van adolescenten in het voortgezet onderwijs
Aan het begin van de 21e eeuw worden veel (bijzondere) scholen voor voortgezet onderwijs gekenmerkt door levensbeschouwelijke diversiteit van zowel leerlingen als docenten. In relatie tot de levensbeschouwelijke identiteisontwikkeling van leerlingen stelt de ontstane situatie ons voor een aantal belangrijke vragen waar tot op heden niet systematisch op ingegaan is: Wat betekent de steeds meer pluriforme samenstelling van de school voor de leerlingne? Hoe kijken zij vanuit hun eigen (levensbeschouwelijke) achtergrond tegen levensbeschouwelijk vorming op school aan? En welke impact heeft dit op hun levensbesouwelijke identieteits ontwikkeling? In deze studie staat de vraag welke eeffecten levensbeschouwelijk onderwijs op school heeft op de levensbechouwelijke identitesontwikkeling van jongeren centraal. In het eerste deel van de studie wordt het begrip 'levensbeschouwelijke identiteisonwikkeling' verde uitgewerkt. In het tweede deelm wordt uitgebried aan dacht besteed aan het uitgevoerde emprisch onderzoek. Bij het onderzoek zijn vier protestant christelijke scholen voor voortgezet onderwijs (havo/vwo) betrokken. Om een beeld krijgen van de wijze levensbeschowelijke vorming gestalte krigt op school zijn inteviews gehouden met directielden, docenten en leerlingen. Naast de interviews is er ook gebruik gemaakt van een vragen lisjt die door leerlingen uit vier havo en vijf vwo is ingevuld. Met behulp van de verzamelde informelde wordt meer inzicht verkregen in impact dit heeft op de leerlingen. De studie wordt afgesloten met ondermeer praktische aanbeveligen voor levensbeschouwelijke vorming in het voortgezet onderwijs.
Boekencentrum, 2007, pap, 367 pp, € 29.90, 9789023921677
winkelwagen
   
Bodegraven, N. van en T. Kopmels
Wortels en vleugels: Kinderen onderzoeken bestaansvragen
SWP, 2005, pap, 205 pp, € 19.50, 9066656042
winkelwagen
   
Broekhuizen, J.
Ik wil naar buiten, boeddhisme groep 3-4 docentenhandleiding
Verhalencarrousel, Damon/ Echelon, Losbladig, € 8.90
winkelwagen
   
Broekhuizen, J.
Ik wil naar buiten, leesboek boeddhisme, groep 3-4
Verhalencarrousel, Damon/ Echelon, 2003, geb, 33 pp, € 6.90, 9789055733750
winkelwagen
   
Broekhuizen, J.
Wie zeg jij dat ik ben ? Verhalencarrousel. Leesboek christendom (groep 6/7)
Stichting Echelon / Damon, 2005, geb, 64 pp, € 10.90, 9789055733798
winkelwagen
   
Broekhuizen, Jackie
Wie zeg jij dat ik ben ? Verhalencarrousel. Docentenhandleiding Christendom ( groep 6/7)
Stichting Echelon / Damon, 2005, multomap, € 18.95, 9789055733996
winkelwagen
   
Chaplin, D., L. Broadbent
De dood
Serie Ceremonies en feesten: Boeddhistisch, Christelijk, Hindoeïstisch, Joods, Islamitisch, Sikh, KIT Publishers, 2004, geb, 32 pp, € 11.40, 9789068329841
winkelwagen
Damstra, A. e.a. (red.)
Moments. Magazine over opvoeden en geloven. Voor ouders van kinderen 8-12 jaar
Boekencentrum, 2012, pap, 8.95, € 8.95, 9789023920861
winkelwagen
Dellenbach, P. , A.Feddema en K. de Jong.
Binnenstebuiten: Jongeren en religie
Binnenstebuiten gaat over jongeren tussen 12 en 17 jaar die aan sluiting hebben gevonden bij een religieuze traditie en die het geloof een uitgesproken plaats in hun leven hebben gegeven. Ze vertellen over de leidraad in hun leven en laten ons meekijken in hun wereld, waardoor interesse en begrip ontstaan voor verschillende manieren van denken en leven binnen het religieuze domein.

Twaalf jongeren, verdeeld over verschillende stromingen binnen de vijf grote wereldreligies, zijn vastgelegd in woord en beeld. Ze zijn gefotografeerd bij de beoefening van hun geloof - tijdens een dienst, meditatie of ceremonie. Maar ook de sociale omgeving die samenhangt met hun geloof komt ruimschoots aan bod.

Gottmer, 2008, pap, 190 pp, € 21.95, 9789025743420
winkelwagen
Dowley
In de boot van Noach
Uitklapboek
Kok, 2009, geb, € 19.95, 9789026615450
winkelwagen
Duin, Lieke van
Het geheim van de rivier. Leesboek Hindoeisme ( groep 4/5)
het hindoeisme kent men vele godsbeelden; mannelijk en vrouwelijk. Kinderen maken kennis met deze godsbeelden. En naar aanleiding van deze beelden gaan de kinderen nadenken hoe de beelden in hun eigen leefwereld een rol spelen. Een hindoe ziet de wereld om zich heen als een geheim. De wereld waar je eerbied en respect voor moet hebben.

In dit project staan een aantal thema's centraal: waarom het water en de koe voor de hindoe belangrijk zijn. Net als de kosmos en de wereld. Men mag de kringloop niet verstoren. Want wanneer men die verstoort, dan doet dat ook schade aan zijn eigen leefwereld! Hier wordt in het lesmateriaal dan ook verband gelegd hoe wij met ons water, natuur en leefwereld omgaan.

'Het geheim van de rivier' is onderdeel van de serie Verhalencarrousel.

Verhalencarrousel, Damon, 2005, geb, 32 pp, € 8.90, 9789055736133
winkelwagen
   
Elzinga, C. en Leo van der Tuin
Wat het leven bijzonder maakt. Zingeving en ervaringen van transcendentie onder jong volwassenen in de wereld van hogeschool en universiteit
Fontys Hogeschool Levensbeschouwing, pap, 109 pp, € 5.00
winkelwagen
   
eser Pluralitaet
Religionspaedagogik in pluraler Gesellschaft
Guetersloher, 2005, pap, 299 pp, € 28.90, 3579052969
winkelwagen
   
Everts, G.
Clio’s kerstening: pedagogische literatuurkritiek van Plato tot Luther
Damon, 2005, pap, 333 pp, € 22.90, 9055736600
winkelwagen
   
Geerligs, T. & T. van der Veen
Lesgeven en zelfstandig leren
Van Gorcum, 2002, 10-e druk, pap, 410 pp, € 49.95, 9789023231295
winkelwagen
Heer, M. de
Religie in beeld.
Stripmaakster Margreet de Heer brengt vanuit haar achtergrond als domineesdochter en theologe de vijf grote wereldreligies en de eigentijdse spiritualiteit in beeld en onderzoekt waarom religie toch zo’n gevoelig onderwerp is. Dit kleurrijke stripboek is voor gelovigen en ongelovigen en alles wat daartussenin zit. Het biedt vanuit verschillende perspectieven een frisse kijk op wat religie inhoudt, wat de achtergronden zijn van de vijf wereldreligies en hoe geloof een factor is die ons zou moeten verbinden, in plaats van uit elkaar drijven
Meinema, 2011, pap, 115 pp, € 16.50, 9789021142890
winkelwagen
   
Iersel, J. van & Th. Breuring
Boeddhisme. Religieuze levensbeschouwingen - leerboek
Verening Ons Middelbaar Onderwijs, 2000, pap, 108 pp, € 11.50, 9789071897115
winkelwagen
   
Iersel, J. van & Th. Breuring
Hindoeisme. Religieuze levensbeschouwingen - leerboek
Verening Ons Middelbaar Onderwijs, 2000, pap, 84 pp, € 11.50, 9789071897092
winkelwagen
Jagt, W. van der & P. Vos
Doe me een deugd. Praktijkboek morele vorming voor de basisschool
Dit boek gaat over deugden. Nadat ze een tijdlang geassocieerd werden met braafheid en burgermansfatsoen, mogen deugden weer: ze zijn zelfs in. Deugden worden gezien als dat wat ze vanouds zijn: voortreffelijke eigenschappen die het nastreven waard zijn. Ook in opvoeding en onderwijs worden de deugden herontdekt. Want welke opvoeder wil niet dat zijn kind een geduldig, betrouwbaar, zorgzaam, rechtvaardig, vrijgevig en verdraagzaam mens wordt?

Je leert deugden door ze te doen. Dit boek laat zien hoe dat kan. Het is een praktijkboek dat ontstaan is in samenwerking met leerkrachten van diverse basisscholen. Iedereen die bezig is met de morele vorming van kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar kan zich erdoor laten inspireren. Leerkrachten en Pabo-studenten, maar ook ouders of verzorgers en medewerkers in de buitenschoolse opvang kunnen er direct mee aan de slag. De kleurrijke voorbeelden uit de praktijk en de heldere lesideeen maken het boek boeiend en toegankelijk.

Boekencentrum, 2010, geb, 128 pp, € 22.50, 9789023924555
winkelwagen
Jansen, T., G. de Jong & A. Klink (red.)
De nieuwe schoolstrijd!
Christen Democratische Verkenningen, Herfst 2006, Boom, 2006, pap, 216pp, € 17.50, 9789085063643
winkelwagen
Jong, Stephan de
De Gelukbrenger
Kerk en school zijn bij uitstek plekken om verhalen te vertellen. Verhalen prikkelen de fantasie, maken de geest lenig en kunnen soms iets over de Geest vertellen wat theoretische uiteenzettingen niet kunnen. De verhalen in dit boek heeft de auteur geschreven om bij te dragen aan de vertelcultuur in de kerk, op school en op al die plekken waar verhalen thuis zijn. De vijftig verhalen die je in dit boekje vindt, zijn geschreven voor de christelijke feestdagen: Advent, Kerst, Veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren. Ook zijn er verhalen toegevoegd die op andere belangrijke dagen kunnen worden verteld: Valentijnsdag of huwelijksdagen, afscheid van de kindernevendienst of van school, de Vredesweek en de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop gewoonlijk de gedachtenisdienst wordt gehouden.
Narratio, 2011, pap, 120 pp, € 15.00, 9789052638553
winkelwagen
Keshavjee, S.
De Koning, de Wijze en de Nar. Het grote godsdiensttoernooi
UITVERKOCHT

In een land ver hier vandaan hebben de koning, zijn wijze en zijn nar elk een raadselachtige droom. Ze besluiten een groot waarheidstoernooi te organiseren. De mededingers zijn van hoog niveau, gekwalificeerde vertegenwoordigers van het atheisme en de grote wereldgodsdiensten. Op zoek naar eeuwige Schoonheid en de ware Wijsheid doen ze alle moeite om elkaar te overtreffen en het beste van zichzelf mee te delen.

Wat gebeurt als een jood, een christen, een moslim, een hindoe, een boeddhist en een atheist met elkaar in het strijdperk treden? Wie komt er als overwinnaar uit de arena? Shafique Keshavjee schreef een schitterende fabel vol humor, een meeslepend verhaal over (on)geloof en godsdiensten.

Averbode/ Kok, 1998, pap, 285 pp, € 22.00, 9789031713752
winkelwagen
Lolkema, M. En A. Prins (red.)
Christelijke kinderboeken in beweging: een overzicht (1995 - 2005)
Mozaiek, 2005, pap, 214 pp, € 18.90, 9789023991571
winkelwagen
Marchant, K.
Feesten en vasten
Ceremonies en feesten: Boeddhistisch, Christelijk, Hindoeistisch, Joods, Islamitisch, Sikh, KIT Publishers, 2005, geb, 32 pp, € 12.50, 9789068329896
winkelwagen
Miedema, S. & G. Bertram-Troost (red.)
Levensbeschouwelijk leren samenleven. Opvoeding, identiteit & ontmoeting
Serie Religieus Pluralisme en Multiculturaliteit, Miedema, 2006, pap, 256 pp, € 19.90, 9789021141213
winkelwagen
Mulligen, W. van, P. Gieles, A. Nieuwenbroek
Tussen thuis en school. Over contextuele leerlingbegeleiding
Begeleiders op school realiseren zich dat elke leerling is ingeweven in een netwerk van relaties, in een eigen context. Centraal daarin staat de loyaliteit tussen ouders en kind: de vitale verbondenheid die begint bij het geven en ontvangen van het leven zelf. Deze band kan nooit echt afgebroken worden, en blijft voortdurend in beweging, zolang hij gekenmerkt en instandgehouden wordt door het onderling geven en ontvangen van passende zorg.

Van deze dynamische loyaliteitsband gaat een sterke invloed uit op het schoolleven van de leerling. Wanneer bijvoorbeeld de onderlinge relatie tussen ouders en kind uit balans is geraakt of stagneert, komt dat dikwijls op school tot uiting in ongewoon gedrag en zwakke leerprestaties. Bij ernstiger problemen, bijvoorbeeld concentratiegebrek, faalangst, agressief en depressief gedrag, is er 'tussen thuis en school' dan ook vaak meer aan de hand dan we kunnen vermoeden.
Het werkt verhelderend en helend als een begeleider de leerling dan benadert in diens context en met name aandacht geeft aan de loyaliteit met zijn ouders en het evenwicht daarin tussen geven en ontvangen.

Acco, 2003, pap, 160 pp, € 22.50, 9789033448706
winkelwagen
   
Oostdijk, A.
Duizend-en-een vragen , islam groep 7, docentenhandleiding. Verhalencarrousel
losbladig in map
Stichting Echelon / Damon, 148 pp, € 8.90
winkelwagen
   
Oostdijk, A.
Duizend-en-een vragen, leesboek islam (groep 7). Verhalencarrousel
Stichting Echelon / Damon, € 9,90, 48 pp, € 9.90, 9055733768
winkelwagen
Oostdijk, A. & J. van Remundt
Alle kinderen bijzonder. Levensbeschouwelijke communicatie met aandacht voor identiteit
Pabo
Stichting Echelon / Damon, 2002, pap, 63 pp, € 9.50, 9789055733293
winkelwagen
Palm, D.
Spitters. Graven in de Bijbel
Boekje dat bijbellezen voor jongeren spannend maakt! Bijbellezen gaat niet vanzelf! Wil je echt nieuwe dingen ontdekken, dan zul je actief met een bijbelgedeelte aan de slag moeten. Het goede nieuws is dat zo'n actieve manier van bijbellezen je dan ook veel oplevert. Met behulp van diverse leessleutels wil Spitters jongeren laten ontdekken hoe ze meer uit hun persoonlijk bijbellezen kunnen halen. Vier weken lang wordt er geoefend met het bijbelboek Job, Hosea, Handelingen en Jakobus.

Spitters gaat uit van de zogenaamde SOLVAT-methode, door de HGJB ontwikkeld om kinderen, tieners en jongeren te helpen bij het persoonlijk bijbellezen. Eerder verschenen bij de HGJB en Boekencentrum/Jes! al Klinkers (groep 7/8), Kickers (12+), Triggers (12+) en Prikkels (14+).

Jes!, 2011, pap, 72 pp, € 7.50, 9789023924685
winkelwagen
Pollefeyt, D., H. Debel, A. Dupont
Als gist in deeg, uitdagende stemmen voor geloofscommunicatie en levensbeschouwende reflectie in het godsdienstonderwijs
te bestellen
Nike-reeks 36, Acco, 2011, pap, 415 pp, € 22.50, 9789033482403
winkelwagen
Remundt, Jos van / Deen, Simon
Verhalen die ertoe doen, een blauwdruk voor levensbeschouwelijke communicatie in het onderwijs
Verhalen die ons raken, ons een spiegel voorhouden, en ons dwingen na te denken over universele vraagstukken. Steeds weer bewijzen de grote verhalen uit de verschillende levensbeschouwelijke tradities hun waarde. Het blijven verhalen die er toe doen. Bijbelverhalen, verhalen uit de Koran, maar ook mythen en sprookjes, kunnen gebruikt worden om kinderen te helpen samenhang te ontdekken in de wereld waarin zij opgroeien. Leerkrachten kunnen deze verhalen als basis nemen voor de levensbeschouwelijke communicatie binnen hun school. Dit boek laat zien hoe verhalen kunnen worden ingezet in de dagelijkse lespraktijk.
Eburon, 2011, geb, 376 pp, € 35.00, 9789059725607
winkelwagen
Remundt, Jos van, Marleen Boon-Jansen
Geestelijke stromingen geven, jezelf zien staan, elkaar zien staan
In onze samenleving krijgen steeds meer mensen met een verschillende achtergrond met elkaar te maken. Als leerkrachten (in opleiding) zich realiseren dat iedereen er andere visies, interpretaties, gewoontes, normen en waarden op nahoudt, kunnen zij beter communiceren met hun leerlingen. Ook kunnen ze dit bewustzijn dan goed overbrengen aan hun leerlingen. Het vak Geestelijke stromingen is daar bij uitstek geschikt voor.

Jos van Remundt en Marleen Boon geven in Geestelijke stromingen geven inzicht in de verschillende religies en levensbeschouwingen, en sluiten daarbij naadloos aan bij de kennisbasis Geestelijke stromingen. Dit doen ze aan de hand van 6 levensvragen waar ieder mens mee te maken krijgt, zoals: 'Wie is de mens?'en 'Wat is goed en kwaad?'

Iedere vraag wordt belicht volgens dezelfde structuur: Waarom? Daarom! Doen! De praktijk volgt zo naadloos uit de theorie. Met ongeveer 40 lesvoorbeelden per bouw en ruim 60 beschreven werkvormen, kunnen leerkrachten eens per week een les Geestelijke stromingen geven. De lessen kunnen al gegeven worden vanaf een kwartier en zijn, in geval van uitgebreidere lessen, eenvoudig op te splitsen. Heel vaak kun je lessen integreren met taal- en woordenschatlessen.

De bijzondere praatplaten van Charlotte Bruijn helpen om gesprekken met leerlingen op gang te brengen.

Jos van Remundt is docent levensbeschouwing aan de Saxion Hogeschool in Deventer en actief met levensbeschouwelijke communicatie en identiteitsontwikkeling.
Marleen Boon-Jansen is leerkracht en begeleider bij het implementeren van geestelijke stromingen en levensbeschouwelijke communicatie.

Van Gorcum, 2015, pap, 240 pp, € 39.95, 9789023253082
winkelwagen
   
Remundt, J. van
De Rode Ballon
groep 3
Levensbeschouwelijke vorming n.a.v. film, Echelon, pap, € 11.34, 9072998170
winkelwagen
   
Remundt, J. van
ET
groep 6
Levensbeschouwelijke vorming n.a.v. film, Stichting Echelon / Damon, pap, € 13.61, 9072998065
winkelwagen
   
Remundt, J. van
Het zakmes
groep 4
Levensbeschouwelijke vorming n.a.v. film, Stichting Echelon / Damon, pap, € 13.61, 9072998111
winkelwagen
   
Remundt, J. van & S. Deen
In goede handen. Handboek voor levensbeschouwelijke communicatie en identiteit
Eburon, 2008, geb, 168p, € 24.99, 9789059722620
winkelwagen
Roebben, Bert
Godsdienstpedagogiek van de hoop. Grondlijnen voor religieuze vorming
Religieuze vorming is meer dan een informatieve en communicatieve ronde van kennis en inzicht over een bepaald thema. Zij toont niet enkel hoe mensen in traditie en cultuur met religieuze ervaring omgaan en hoe de lerende daar als religieuze 'toerist' zoveel mogelijk profijt kan uit halen voor de eigen identiteitsvorming. Zij daagt hem ook uit om pelgrim te worden in het eigen leven en de trage vragen die elke religie stelt, bij zichzelf toe te laten, in al hun kwetsbaarheid en voorlopigheid. In dit boek komen vooreerst algemene beschouwingen over morele en levensbeschouwelijke vorming aan bod. Het tweede deel handelt over religieuze vorming op school, het derde over religieuze communicatie in het kader van (kerkelijk) jongerenwerk. Het boek is bedoeld voor studie en reflectie in hogere opleidingen voor leraar godsdienst/levensbeschouwing en catecheet, aan universiteiten, hogescholen en pastorale instituten, maar het kan ook in de huiskamer, op school of in een parochie of gemeente geraadpleegd worden door mensen met een groot hart voor geloofsopvoeding.
Acco, 2007, pap, 276 pp, € 36.60, 9789033462887
winkelwagen
   
Roumen, T.
Pedagogiek van de aandacht
Meinema, 32008, pap, 170 pp, € 18.90, 9789021142111
winkelwagen
Schepper, J. de
Levensbeschouwing ontwikkelen. Didactiek voor godsdienst/levensbeschouwing in het primair onderwijs
Herziene editie 2015

Een volledig handboek didactiek voor godsdienst/levensbeschouwing in het primair onderwijs. In eerste instantie geschreven voor leraren basisonderwijs in opleiding, maar ook heel goed bruikbaar in de basisschool zelf. Het boek biedt een heldere visie op godsdienst/levensbeschouwing, maar daarnaast ook een grote hoeveelheid praktische tips, ideeen, en werkvormen voor de praktijk van elke dag.

Kwintessens, 2004/2015, pap, 383 pp, € 33.95, 9789057884498
winkelwagen
Schoemaker, T.
Midden in de week... maar zondags niet. Over het levensbeschouwelijk begeleiden van kinderen in het primair onderwijs
Tijdens de verzuiling hoorden kinderen op hun (p.-c.) school hetzelfde als zondags vanaf de preekstoel en door de week op de jongelingenvereniging of thuis. Met het afbrokkelen van de zuilen was het met deze eenheid van inhoud gedaan. Momenteel gaat nog geen 10 procen van de kinderen naar de kerk terwijl 60 procent van alle kinderen wel naar het bijzonder onderwijs gaat. Een heel gemengde groep wordt daarmee, midden in de week, op school, levensbeschouwelijk begeleid. Maar zondags niet. Iedereen in het p.-c. onderwijs weet dat. Maar rond de vraag hoe hiermee om te gaan, heerst verwarring en verlegenheid.

Pabo Arnhem wil graag een bijdrage leveren aan het opnieuw doordenken van het p.-c. onderwijs. Stond eerst de traditie centraal, nu willen we het kind en de ontwikkeling van zijn levensbeschouwelijke identiteit centraal stellen. Wij leiden studenten op, die vanuit een dialogische grondhouding een bijdrage kunnen en willen leveren aan deze ontwikkeling.

Narratio, 2011, pap, 124 pp, € 14.50, 9789052638003
winkelwagen
   
Sebbar, Amina
Moslimmetje spelen
te bestellen
Digitalis, Uitgeverij, 2010, geb, 80 pp, € 8.50, 9789461903709
winkelwagen
   
Self, D.
Junior encyclopedie:Over het christelijk geloof
Kok Ten Have, 2008, geb, 128 pp, € 19.50, 9789026614590
winkelwagen
Tongeren, Paul van, K. Pasman-de Roo
Voorbeeldig onderwijs
Annalen van het Thijmgenootschap, Valkhof, 2007, pap, 117 pp, € 11.50, 9789056252618
winkelwagen
Vegt, Henk, Mirjam Wolters-van Dijk
Waterwijzer. Ideeenstroom voor opvoeders
Dit boek is een handreiking om kinderen liefdevol en met respect voor de wereld om hen heen op te voeden. Ouders kunnen samen met hun kind een onderwerp uitkiezen dat als gespreksstof kan dienen of dat heel praktisch samen kan worden uitgevoerd.'Waterwijzer' volgt de verhaallijn van het boek 'Wonderwater' en geeft bij ieder hoofdstuk tips en ideeen.

Ontdekken van spiritualiteit in onze tijd is vooral een kwestie van dagelijks ervaren dat er nog meer is dan onze maakbare, wetenschappelijk meetbare en zichtbare werkelijkheid. Door het gebruik van beide boeken kan hiervoor bij kinderen een basis gelegd worden. Het ontwikkelen van gevoelsleven, verwondering en het besef van een niet-zichtbare werkelijkheid staan hierbij centraal. Wanneer een spirituele bedding is gelegd zullen ze op weg naar volwassenheid zelf hun persoonlijke stroming kunnen vinden.

Narratio, 2010, pap, 78p, € 7.50, 9789052638300
winkelwagen
Velde, Rudi te, Harm Goris (red.)
Levensbeschouwelijke vorming. Tussen filosofie en religie
UITVERKOCHT

Levensbeschouwelijke vorming is een gerespecteerd en gewaardeerd vak in het onderwijs, waaraan zowel de theologie als de filosofie aan universiteit en hbo hun bijdrage leveren. Tegelijk opereert het vak levensbeschouwing in een moeilijk veld dat gekenmerkt wordt door problemen die verband houden met de verzwakking van de levensbeschouwelijke identiteit van scholen en het cultureel-religieus pluralisme dat steeds sterker zijn stempel drukt op het onderwijs. Onder invloed van de verzakelijking van de verhoudingen in samenleving en onderwijs worden levensbeschouwelijke perspectieven meer en meer naar de marge gedrongen.

In deze bundel gaat een aantal auteurs in op de problemen van levensbeschouwelijke vorming en onderwijs in de hedendaagse samenleving. Een breed spectrum van vragen en thema's komt daarbij aan de orde: wat is het verband tussen filosofie en levensbeschouwelijke vorming; wat is de rol van spiritualiteit in het leerproces; wat betekent de multiculturele realiteit van het huidige onderwijs voor de mogelijkheden van het interreligieuze gesprek.

Annalen van het Thijmengenootschap, Valkhof Pers, 2009, pap, 120 pp, € 12.50, 9789056253097
winkelwagen
   
Verweerd, J. & R. van der Werf
Max Mol graaft een gang
OP BESTELLING
Mozaiek Junior, 2004, geb, 25 pp, geill, € 12.90, 9023991001
winkelwagen
   
Vink, T.
Christendom, leerboek
Serie levensbeschouwing, Damon, 2002, pap, 110 pp, € 11.90, 9055732680
winkelwagen
   
Vink, T.
Docentenboek bij Prima Filosofie. Een eerste kennismaking met de filosofie
te bestellen
Damon, 2004, losbladig in map, 54 pp, € 15.90, 9055735019
winkelwagen
Vink, T.
Humanisme, leerboek
Serie levensbeschouwing, Damon, 2001, pap, 94 pp, € 11.50, 9789055731763
winkelwagen
   
Vink, T.
Islam, leerboek
Serie levensbeschouwing, Damon, 2001, pap, 101 pp, € 11.25, 9055731757
winkelwagen
Vink, Ton
Chinese levensbeschouwing, leerboek
Serie levensbeschouwing, Damon, 2000, pap, 62 pp, € 7.90, 9789055730957
winkelwagen
Vink, Ton
Indiase levensbeschouwing, leerboek
Serie levensbeschouwing, Damon, 2000, pap, 94 pp, € 9.90, 9789055730902
winkelwagen
Vink, Ton
Jodendom, leerboek
Serie levensbeschouwing, Damon, 2002, pap, 110 pp, € 11.90, 9789055732678
winkelwagen
Wijngaarden, H. van (red.)
Als je het zo bekijkt. Tienerdagboek met visie (Deel 1)
Jes!, 2009, pap, 214pp, € 13.90, 9789023923602
winkelwagen
   
Wijngaarden, H. van (red.)
En nu de Bijbel! Jongerendagboek over de Bijbel
Boekencentrum, 2003, pap, € 18.50, 9789023913498
winkelwagen
   
Zegwaard, A.
Kinderen kleuren in de kerk Aan tafel
Narratio, 2001, pap, 32 pp, € 4.50, 9052635323
winkelwagen