B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

3.0.0 Systematische Theologie

   
Aalders, W.
Confiteor - ik belijd. Het evangelie als heilstijding in een apocalyptische tijd
Uitgeverij Groen, 2004, pap, 96 pp, € 14.95, 9789058295057
winkelwagen
   
Adams, G.
Christ and the Other. In Dialogue with Hick and Newbigin
Tb
Ashgate, 2010, geb, 216 pp, € 66.50, 9781409400288
winkelwagen
   
Adams, M.M.
Christ and Horrors. The Coherence of Christology
BY ORDER
Current Issues in Theology Series, Cambridge UP, 2006, pap, 331 pp, € 32.90, 0521686008 / 9780521686006
winkelwagen
   
Aguilar, M.
Theology, Liberation and Genocide. A Theology of the Periphery
Reclaiming Liberation Theology, SCM Press, 2009, pap, 143 pp, € 32.50, 9780334041900
winkelwagen
Allen, P.L
Theological Method.
Theological Method. A Guide for the Perplexed is a book that introduces the reader to the practice of doing theology. It provides a historical survey of key figures and concepts that bear on an understanding of difficult methodological issues in Christian theology.

Beginning with a description of philosophical themes that affect the way theology is done today, it summarizes the various theological methods deployed by theologians and churches over two millennia of Christian thought. The book uncovers patterns in the theological task of relating biblical texts with beliefs and doctrines, according to historically conditioned theological and cultural priorities.

The book's highlights include a discussion of Augustine's epoch-making De doctrina Christiana. Also receiving close attention is the relationship between philosophy and theology during the Middle Ages, the meaning of sola scriptura for the Protestant Reformers, the methods of key interpreters of doctrine in the nineteenth century and the theological priorities of the 'Radical Orthodoxy' movement.

Guides for the Perplexed, T&T Clark, 2012, pap, 262 pp, € 22.75, 9780567119087
winkelwagen
   
Allsop, M.E.
Renewing Christian Ethics. The Catholic Tradition
BY ORDER
Scranton UP, 2006, pap, 278 pp, € 23.90, 9781589661097
winkelwagen
Almeida, M.J.
Freedom, God and Worlds
Michael J. Almeida presents a bold new defence of the existence of God. He argues that entrenched principles in philosophical theology which have served as basic assumptions in apriori, atheological arguments are in fact philosophical dogmas. Almeida argues that not only are such principles false: they are necessarily false.
Oxford UP, 2012, geb, 272 pp, € 44.90, 9780199640027
winkelwagen
Alston, W.M., Michael Welker (eds)
Reformed Theology: Identity and Ecumenicity II, Biblical Interpretation in the Reformed Tradition
Eerdmans, 2007, pap, 457 pp, € 47.95, 9780802803863
winkelwagen
Althaus-Reid, M.
Another Possible World
Reclaiming Liberation Theology Series, SCM Press, 2007, pap, 201 pp, € 32.95, 9780334040941
winkelwagen
   
Althaus-Reid, M.
From Feminist Theology to Indecent Theology. Readings on Poverty, Sexual Identity and God
SCM Press, 2004, pap, 186 pp, € 23.50, 9780334029830
winkelwagen
   
Althaus-Reid, M.
The Queer God
Routledge, 2003, pap, 186 pp, € 34.90, 9780415323246
winkelwagen
   
Althaus-Reid, M. & L. Isherwood (eds.)
Trans/formations
B2089
Controversies in Contextual Theology, SCM Press, 2009, pap, 204 pp, € 32.50, 9780334043430
winkelwagen
Althaus-Reid, M. & L. Isherwood (eds)
Controversies in Body Theology
SCM Press, 2008, pap, 248 pp, € 28.50, 9780334041573
winkelwagen
Althaus-Reid, M. & L. Isherwood (eds)
Controversies in Feminist Theology
Controversies in Feminist Theologies is a clear and accessible analysis of the current controversies within feminist theologies. It uses many of the themes of systematic theology to examine whether feminist theology has a future or whether its discourse and praxis has become bankrupt. The authors expand this question through an examination of whether the whole project of systematic theology has become outmoded. The book is the first to expose the myth of homogeneity and some of the common stereotypes and myths surrounding Feminist Theologies, from a methodological and thematic perspective. It addresses current stereotypes built around North Atlantic and Third World feminist theology, including issues concerning Mariology, the use of the Bible and the centrality of women's experiences in feminist praxis, while highlighting the richness of different and at times opposite positions in the debates of theology, gender and sexuality.
Controversies in Contextual Theology, SCM Press, 2007, pap, 146 pp, € 26.00, 9780334040507
winkelwagen
   
Althouse, P.
Spirit of the Last Days: Pentecostal Eschatology in Conversation with Juergen Moltmann
T&T Clark International, 2003, pap, 248 pp, € 34.85, 0826466850
winkelwagen
Althuis, Albert
Nieuwe woorden bij een oud verhaal. Een eigentijds kijk op christelijke religie
Twee gegevens vormen de rode draad in dit essay: ieder mens leeft in vier relaties, de relatie met zichzelf, met de ander, met de cultuur/natuur en met het transcendente. Binnen deze relaties ervaart men het verlangen naar het ware, goede en schone. Wanneer we centrale begrippen uit de Bijbel tegen het licht houden zien we dat dit ook gold voor mensen uit bijbelse tijden. Dan zien we echter ook dat die begrippen recht hebben op een 'vertaling' waarmee hun eigentijdse betekenis duidelijk wordt. Op basis van 'nieuwe woorden bij het oude verhaal' kan christelijke religie waardevol zijn voor de vorming en groei van de persoonlijkheid.
Narratio, 2014, pap, 506 pp, € 29.50, 9789052638966
winkelwagen
   
Altizer, Thomas J.J.
Godhead and the Nothing
SUNY, 2003, pap, 165pp, € 27.50, 9780791457962
winkelwagen
   
Ammer, C., Vicco von Bulow, und Martin Heimbucher (Hg.)
Herausforderung Menschenwurde. Beitrage zum interdisziplinaren Gesprach
Neukirchener, 2010, pap, 304 pp, € 26.95, 9783788724405
winkelwagen
   
Amstel, J. van
Een beleefde band. Wat betekent het verbond voor jou?
Kok, 2011, pap, 120 pp, € 14.50, 9789088652318
winkelwagen
Anbeek, Christa
Aan de heidenen overgeleverd. Hoe theologie de 21ste eeuw kan overleven
Christa Anbeek (1961) is sinds 1 september 2013 bijzonder hoogleraar Remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam namens de Remonstrantse Broederschap, een geloofsgemeenschap die zich inzet voor een vrij en verdraagzaam christendom. Daarnaast is zij universitair hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek. Eerder schreef zij onder meer Overlevingskunst, Leven met de dood van een dierbare (2010). Samen met Ada de Jong is zij ook de auteur van de bestseller De berg van de ziel, Persoonlijk essay over kwetsbaar leven (2013).

Aan de heidenen overgeleverd is een bewerkte versie van Anbeeks inaugurele rede. In dit essay constateert ze dat veel kinderen niet meer weten wat Pasen of Pinksteren betekent, of wie Judas en Petrus waren. Dat is jammer, omdat religie een rijk levensperspectief kan bieden. Geloof moet een keuzemogelijkheid blijven. Maar om die optie open te houden, moeten we theologische inzichten terugvertalen naar persoonlijke ervaringen van kwetsbaar leven. Anbeek geeft in haar essay een eerste aanzet tot een vernieuwde ervaringstheologie. Daarmee licht ze ook haar theologische en filosofische visie achter De berg van de ziel toe

Ten Have, 2013, pap, 96 pp, € 11.99, 9789025903756
winkelwagen
Anderson, G. A.
Sin. A History.
Yale UP, 2010, pap, 272 pp, € 21.95, 9780300168099
winkelwagen
Anderson, G.A.
Sin. A History
Yale UP, 2009, geb, 253 pp, € 34.90, 9780300149890
winkelwagen
Anderson, Gary A.
Charity. The Place of the Poor in the Biblical Tradition
It has long been acknowledged that Jews and Christians distinguished themselves through charity to the poor. Though ancient Greeks and Romans were also generous, they funded theaters and baths rather than poorhouses and orphanages. How might we explain this difference? In this significant reappraisal of charity in the biblical tradition, Gary Anderson argues that the poor constituted the privileged place where Jews and Christians met God. Though concerns for social justice were not unknown to early Jews and Christians, the poor achieved the importance they did primarily because they were thought to be 'living altars', a place to make a sacrifice, a loan to God that he, as the ultimate guarantor, could be trusted to repay in turn. Contrary to the assertions of Reformation and modern critiques, belief in a heavenly treasury was not just about self-interest. Sifting through biblical and postbiblical texts, Anderson shows how charity affirms the goodness of the created order; the world was created through charity and therefore rewards it.

Gary A. Anderson is Hesburgh Professor of Catholic Theology, University of Notre Dame. His most recent book, the critically acclaimed Sin: A History, won a Christianity Today Book Award. He lives in South Bend, IN.

Yale University Press, 2013, geb, 222 pp, € 27.50, 9780300181333
winkelwagen
   
Anderson, V.
Creative Exchange: A Constructive Theology of African American Religious Experience
Fortress, 2008, pap, 190 pp, € 19.95, 9780800662554
winkelwagen
Andreopoulos, A.
Art as Theology. From the Postmodern to the Medieval
CrossCultural Theologies, Equinox, 2007, pap, 179 pp, € 34.95, 9781845531713
winkelwagen
   
Aquino, M.P., Machado, D.L. & Rodriguez, J. (eds)
A Reader in Latina Feminist Theology. Religion and Justice.
Texas UP, 2002, pap, 300 pp, € 29.15, 0292705123
winkelwagen
Arjan Plaisier e.a. (red.)
Wie het zwaard opneemt. Klassiek theologisch licht over een vreeswekkend thema
Utrechtse cahiers voor vorming en toerusting Serie, 2, Boekencentrum, 2007, pap, 56 pp, € 7.50, 9789023922056
winkelwagen
   
Asprey, C.
Eschatological Presence in Karl Barths Gottingen Theology
B2452
Oxford UP, 2010, geb, 284 pp, € 76.95, 9780199584703
winkelwagen
   
Astley, J.
SCM Studyguide to Christian Doctrine
SCM Studyguide, SCM Press, 2010, pap, 250pp, € 23.90, 9780334043249
winkelwagen
Astley, J. D. Brown & A. Loades (eds)
Problems in Theology 2: Evil
This reader samples a wide range of modern theological, religious and philosophical discussion on the problem of evil, understood both in terms of the practical or spiritual problem of coping with evil, and the theological problem of explaining its presence in God's world.

Topics include protest atheism, responses to the Holocaust, Buddhist spirituality, the freewill defence, the vale of soul-making theodocy, and the 'cost-effectiveness' of evil.

Contributors include Roy Eckardt, Austin Farrer, John Hick, Soren Kierkegaard, John Mackie, Jurgen Moltmann, Kenneth Surin, Elie Wiesel.

Problems in Theology Series, T&T Clark, 2003, pap, 128 pp, € 22.50, 9780567089755
winkelwagen
Astley, J., D. Brown & A. Loades (eds)
Problems in Theology 5 God in Action. A Selection of Key Readings
his reader brings together carefully selected material from a wide range of authors on the meaning and status of divine action. It samples the recent literature on providence, miracle, prayer and grace together with some relevant classical texts.

Topics include locating God's action, images of divine control, human freedom in relation to providence and grace, the nature of and evidence of miracle, prayer and pain, answers to prayer, and the experience of grace.

Contributors include Peter Baelz, Karl Barth, Vincent Brummer, David Hume, David Jenkins, C. S. Lewis, Helen Oppenheimer, D. Z. Phillips, Karl Rahner, Paul Tillich, Thomas Tracy, Victor White and Maurice Wiles.

Problems in Theology Series, T & T Clark, 2004, pap, 125 pp, € 22.50, 9780567082237
winkelwagen
Austin, V.L.
Christian Ethics. A Guide for the Perplexed
The book aims to answer key questions that students and the general reader may have about Christian ethics. The most common approach to the subject is usually to adopt a 'string of beads' approach, going through key subjects such as: scripture, natural law, virtue ethics; other ethical theories and so on. This is practical in terms of structuring ethical courses, but often leaves students struggling to see how the subject ties together, what is distinctive about Christian ethics and particularly why Christians disagree amongst themselves. This book adopts a narrative and 'concentric ring' approach, giving the overall picture right from the start, and expanding out from there, giving progressively more detail which can then be fitted into the overall picture, so that the initial picture can be seen more and more clearly.
Guides for the Perplexed, T. & T. Clark, 2012, pap, 177 pp, € 21.50, 9780567032201
winkelwagen
   
Bacon, H.
Whats Right with the Trinity? Conversations in Feminist Theology
Tb
New Critical Thinking in Religion, Theology and Biblical Studies, Ashgate, 2009, geb, 236 pp, € 69.90, 9780754666738
winkelwagen
   
Bagget, D. and Jerry L. Walls
Good God. The Theistic Foundations of Morality
Oxford UP, 2011, pap, 320 pp, € 74.95, 9780199751808
winkelwagen
   
Bakker, F.
Van Schepping naar Herschepping
Ten Have, 2009, pap, 298 pp, € 24.90, 9789043515955
winkelwagen
Bakker, H.A., M.J.Kater, W. van Vlastuin
Verantwoord geloof, handboek voor christelijke apologetiek
In een maatschappij waarin het christelijk geloof steeds minder publieke betekenis krijgt, worden gelovigen gedwongen verantwoording af te leggen van wat ze geloven. Apologetiek zal daarom voor de kerk en de individuele gelovige steeds belangrijker worden. Het handboek christelijke apologetiek voorziet in een leemte die er op dat terrein is.

Verantwoord geloof biedt een staalkaart van wat christelijke apologetiek mag heten. Het beperkt zich niet tot een methode of tot een specifieke christelijke richting. De redactie wordt gevormd door universitair docenten apologetiek. Medewerking wordt verleend door een scala aan wetenschappelijk gevormde auteurs: prof. dr. A. Aleman, prof. dr. W.J. van Asselt, prof. dr. H.A. Bakker, prof. dr. J.H. van Bemmel, drs. P.B. Bouma, prof. dr. G. van den Brink, drs. G.A. van den Brink, dr. W.M. Dekker, dr. R.J.A. Doornenbal, dr. J. van Eck, dr. H. Goris, dr. M.J. Kater, dr. M.J. Paul, dr. H.D. Peels, prof. dr. B.J.G. Reitsma, prof. dr. M. Sarot, dr. J. van der Stoep, dr. B. van den Toren dr. W. van Vlastuin, prof. dr. A. Vos, dr. P. de Vries

Brevier, 2014, geb, 416 pp, € 39.90, 9789491583094
winkelwagen
   
Bakker, N. e.a. (red.)
Het protestantse ongeloof. De kritiek van het protestantisme
Om het levende woord, deel 14, Kok, 2004, pap, 159 pp, € 12.50, 9789043510424
winkelwagen
Bakker, N., Mataheru, C., Walbeek, P. van, Wetering, L. van de (red.)
1 zo een mannetje. Frans Breukelman en zijn invloed op tijdgenoten
Kok, 2004, pap, 298 pp, € 12.50, 9789043509152
winkelwagen
   
Banner, M.
Christian Ethics, A Brief History
Wiley-Blackwell, 2009, pap, 150 pp, € 24.50, 9781405115186
winkelwagen
   
Barker, M.
Creation. A Biblical Vision for the Environment
B2194
T&T Clark, 2009, pap, 326 pp, € 22.90, 9780567015471
winkelwagen
   
Barnes , M.
Theology and the Dialogue of Religions
By Order
Cambridge Studies in Christian Doctrine, Cambridge University Press, 2002, pap, 274 pp, € 33.50, 0521009081
winkelwagen
   
Barnhart, B.
The Future of Wisdom. Toward a Rebirth of Sapiential Christianity
BY ORDER
Continuum, 2007, pap, 229 pp, € 29.50, 9780826419323
winkelwagen
   
Barros,M
Dom Helder Camara
Meesters in spiritualiteit, Averbode, 2006, pap, 222 pp, € 18.25, 9031723606 / 9789031723607
winkelwagen
   
Barry, W.A. Sj
Spiritual Direction and the Encounter with God. A Theological Inquiry
Revised Edition
Paulist Press, 2004, pap, 111 pp, € 15.75, 9780809142941
winkelwagen
Barsam, A.P.
Reverence for Life. Albert Schweitzers Great Contribution to Ethical Thought
Oxford UP, 2008, geb, 195 pp, € 43.50, 9780195329551
winkelwagen
Barter Moulaison, J.
Thinking Christ. Christology and Contemporary Critics
Jane Barter Moulaison's remarkable book engages contemporary critical understandings of Jesus Christ - including postcolonial, feminist, pluralist, ecological, and socialist - to argue that the core convictions of traditional Christology remain a viable, valuable, and even indispensable witness to the gospel in an imperiled world.

Contemporary theology often makes a virtue of deconstructing traditional claims about the person and work of Christ. Claims about the central significance of Jesus Christ appear to be oppressive, intolerant, and even violent. Jane Barter Moulaison engages several contemporary christological critiques of classical Christology and argues that such critical theologies are not undermined by the claim of Christ's central significance but are rather radicalized by it. She ably re-reads the tradition that seeks to interpret Christ's saving activity in light of several contemporary theological and political concerns. In so doing, she suggests that there are extraordinary resources available to those who long for political and material transformation precisely through the abandonment of spiritualized answers to Jesus' question: 'Who do you say that I am?'

Fortress Press, 2012, pap, 183 pp, € 29.95, 9780800698737
winkelwagen
Barth, Karl
De brief aan de Romeinen
De brief aan de Romeinen is een van de belangrijkste theologische werken in de twintigste eeuw en wordt door theologen van nu zelfs beschouwd als een beslissend moment in de geschiedenis van de theologie.

De oorspronkelijke Brief van Paulus aan de Romeinen uit 58 na Chr. bevat de basis van de christelijke leer en heeft door de eeuwen heen kerkhistorisch een grote rol gespeeld. Karl Barth schreef een commentaar op de Brief, waarmee hij wereldberoemd werd. Voor het eerst is er een integrale Nederlandse vertaling van. De auteur denkt op een geordende en bijbels verantwoorde wijze na over de relatie tussen God, de mens en de wereld.

Vertaald door Mark Wildschut

Boom Religie, Boom, 2008, geb, 682 pp, € 69.90, 9789085065173
winkelwagen
Barth, Karl
Der Romerbrief (zweite Fassung) 1922
TVZ, 1999, pap, 581 pp, € 22.90, 9783290113636
winkelwagen
   
Barth, Karl
Dialektische Theology Schriften I, Kirchliche Dogmatik Schriften II
Verlag der Weltreligionen, 2010, geb, 1324 pp, € 72.00, 9783458700227
winkelwagen
Barth, Karl
God Here and Now
Routledge Classics, Routledge, 2003, pap, 139 pp, € 13.50, 9780415304474
winkelwagen
   
Barth, Karl
Insights. Karl Barths Reflections on the Life of Faith
WJK, 2009, pap, 125 pp, € 16.00, 9780664232399
winkelwagen
   
Barth, Karl
On Religion. The Revelation of God as the Sublimation of Religion
Translated and introduced by Garrett Green
Continuum, 2006, pap, 176 pp, € 23.00, 9780567031099
winkelwagen
Barth, Karl
Opstanding. Over 1 Korinthe 15
Christendom? Waar gaat dat ook al weer over? Deze en dergelijke vragen zijn kenmerkend voor de geestelijke situatie van onze tijd. De onverschillige toon geeft aan dat het voor de meeste mensen gedaan is met de christelijke godsdienst. De vervreemding van de bijbel heeft inmiddels even bizarre als verontrustende vormen aangenomen. Daarom: terug tot de oorsprong!

Karl Barth (1886-1968) komt tot deze slotsom in Die Auferstehung der Toten uit 1924, zijn interpretatie van 1 Korinthe 15, het klassieke bijbelgedeelte over de opstanding van de doden. Volgens Barth is de boodschap van de opstanding het einde van de religie en de klaroenstoot tot een radicaal anders denken over God. De eerste Korinthebrief van Paulus moet gelezen worden als een aanval op het Christendom. Paulus ziet in de toestanden die hij in de gemeente van Korinthe aantreft, hoe met name de christelijke mens zijn godsdienst perverteert en misbruikt.

De vertaling van Barth's boek werd verzorgd en van een inleiding en commentaar voorzien door Nico Bakker.

Eburon, 2004, pap, 119 pp, € 17.50, 9789051669893
winkelwagen
   
Barth, Karl
Rechtfertigung und Recht (1938), Christengemeinde und Buergergemeinde (1946), Evangelium und Gesetz (1935)
TVZ, 1998, pap, 109 pp, € 14.00, 9783290171933
winkelwagen
Barth, Karl
Religie is ongeloof
Par. 17 van Barths Kirchliche Dogmatik, (Gods openbaring als opheffing van de religie), vertaling, nawoord en annotaties door Eginhard Meijering.

In de religie-paragraaf van zijn Kirchliche Dogmatik brengt Karl Barth een beslissend onderscheid aan tussen geloof en religie. Alle menselijke vormen van religie, in de eerste plaats de christelijke, komen als ongeloof aan het licht. Deze paragraaf wordt daarom wel gezien als een van de belangrijkste theologische teksten uit de twintigste eeuw

Boom Religie, Boom, 2011, geb, 165 pp, € 29.90, 9789461052940
winkelwagen
   
Barth, Karl
The Call to Discipleship
In this essay Barth articulates what it means to follow Jesus in faith. He emphaisizes that discipleship involves a detachment from authority of possessions, foregoing the pursuit of personal glory, challenging the fear and use of force, the dissolution of self-evident personal attachments and a better-righteousness which goes beyond actions.
Facets, Fortress Press, 2003, pap, 76 pp, € 9.95, 9780800636326
winkelwagen
   
Barth, Karl
The Doctrine of Reconciliation
Continuum Impacts Changing Minds, Continuum, 2004, pap, 182 pp, € 18.50, 9780826477927
winkelwagen
Barth, Karl
The Word of God and Theology
This is a brand new edition of Karl Barth's seminal essays, first published in 1924. This classic volume of Barth's essays was first published in 1924 under the title "Das Wort Gottes und die Theologie". In this brand new English edition all the critical apparatus is translated, each chapter including an explanatory passage giving general historical context and details of Barth's own biography. These essays represent the very best of Barth's work. Far from being superceded by the "Church Dogmatics", indeed, a thorough understanding of the "Church Dogmatics" must presuppose a close knowledge of them. The style is vivid, deeply engaged and engaging, often expressionistic (making frequent use of irony and hyperbole). Peter Gay described Weimar culture as a 'dance on the edge of a volcano'. If so, then it was essays like these that provided the music.
T&T Clark, 2011, pap, 242 pp, € 34.50, 9780567082275
winkelwagen
Barth, Karl, ver. en ingeleid door Nico T. Bakker
De Koninklijke Mens. Berichten aangaande Jezus
De Koninklijke Mens is de Nederlandse vertaling en samenvattende bewerking van het beroemde gelijknamige gedeelte uit par.64 van de verzoeningsleer in de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth. Het bevat berichten aangaande Jezus, de Mensenzoon, voornamelijk in de vorm van bijbelteksten, door Barth verzameld, opgetekend en toegelicht. God die zich vernedert is de verhoogde mens Jezus, de gestalte van de koninklijke mens. Karl Barth heeft het allemaal zo verwoord, dat het niet gemakkelijk is om neutraal te blijven tegenover deze 'koninklijke mens'. Hier liggen de grondstoffen opgetast waaruit Barths verzoeningsleer is opgebouwd. Dit boek bevat de verzoeningsleer van Barth in een notendop, en kan vanwege de overvloed aan tekstmateriaal uitstekend dienst doen voor leerhuizen, bijbelkringen, en cursussen.

'Terwijl er de laatste tijd zoveel en tegelijk zo weinig over "de verzoening" is geschreven, bewijst Nico Bakker ons een dienst door deze zeldzame parel in de Nederlandse taal tot glanzen te brengen'- Leo Lagendijk

Boekencentrum, 2002, geb, 118 pp, € 17.50, 9789023911746
winkelwagen
Barth, Karl, Wessel H. ten Boom ( vert. & ed.)
De verkiezing van de gemeente, paragraaf 34 uit het Kirchliche Dogmatik
Karl Barths klassieke en omstreden tekst over kerk en Israel, De verkiezing van de gemeente, herinnert ons eraan dat over Israel alleen in solidariteit en kritiek kan worden gesproken.

In 1942, tijdens de nazi-heerschappij in het verdeeld Europa, verscheen Karl Barths paragraaf De verkiezing van de gemeente. Het is Barths klassieke tekst geworden over Israel en de kerk, waarin hij zijn dogmatische passages afwisselt met een voortgaande exegese van Romeinen 9-11, Paulus' beroemde hoofdstukken over de uitverkiezing van Israel.
Dit boek biedt een vertaling van deze nog nooit eerder vertaalde paragraaf en een toelichting aan de hand van rijke annotaties. Maar het schuwt ook de vragen niet die Barths negatieve spreken over Israel en de Joden 70 jaar na Auschwitz oproept. Hoe is dit te rijmen met de solidariteit van de kerk met Israel waar Barth tegelijk nadrukkelijk voor pleit?
Paragraaf 34 uit Barths Kirchliche Dogmatik plaatst de lezer opnieuw voor de vraag naar Gods blijvende uitverkiezing van Israel.

Dr. Wessel ten Boom (1959) is theoloog en emeritus predikant. Hij publiceerde Alleen God kan spreken. Een inleiding op het werk van Friedrich-Wilhelm Marquardt en twee studies over Augustinus' spreken over de Joden. Hij is tevens redactiesecretaris van In de Waagschaal. Tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek.

Boekencentrum, 2016, geb, 200 pp, € 29.50, 9789023970644
winkelwagen
   
Barth, Karl, W.H. Willimon
The Early Preaching of Karl Barth; Fourteen Sermons with Commentary by William H. Willimon
WJK, 2009, pap, 171 pp, € 22.95, 9780664233679
winkelwagen
   
Barton, J.
Living Belief. Being Christian Being Human.
Continuum, 2005, pap, 93 pp, € 16.00, 9780826488510
winkelwagen
   
Barton, S.C.
Holiness Past & Present.
by order
Continuum, T&T Clark, 2003, pap, 511 pg, € 46.50, 0567088235
winkelwagen
   
Barton, S.C.
Idolatry. False Worship in the Bible, Early Judaism and Christianity
T & T Clark, 2007, geb, 338 pp, € 123.95, 9780567083234
winkelwagen
Basset, L.
Holy Anger. Jacob, Job, Jesus
The topic of this book is one of those greatly neglected areas that has cried out for serious analysis and exploration. We read today of rage in many manifestations- road rage, computer rage- but anger has its role in structuring faith. This is what this book is about and in the process it is also a brilliant exposition of anger in the Biblical accounts of Jacob, Job and Jesus. The Old Testament is in many ways an account of a running battle between God and man. 'Why do the wicked prosper' 'Ho, Assyria, the rod of my anger'. Job shakes his fist at heaven and complains angrily at God. 'It is certain', writes the author 'that anger with all its different shades is an element in a living faith. Experience of anger constantly renewed structures our lives as believers as we become adult. The anger of Jesus encourages us to welcome our own anger'. The God of this book is not an oxygen tank nor a funk hole. He is a Biblical God of astonishing pertinence to our lives today. Basset has a sovereign command of the biblical material, of early Christian commentaries on it and on Jewish interpretations of it. Here is a new vision of the relationship and the role that anger plays in it.
Continuum, 2007, pap, 295pp, € 28.50, 9780826480729
winkelwagen
   
Batlogg, A.R. & M.E. Michalski (hrsg.).
Begegnungen mit Karl Rahner. Weggefaehrten errinern sich
Herder, 2006, geb, 377 pp, € 29.50, 9783451290961
winkelwagen
Bauman, W.
Theology, Creation and Environmental Ethics. From Creatio Ex Nihilo to Terra Nullius
By Order
Routledge, 2009, geb, 256 pp, € 74.90, 9780415998130
winkelwagen
Bayer, O.
Freedom in Response: Lutheran Ethics: Sources and Controversies
Oxford Studies in Theological Ethics, Oxford UP, 2007, geb, 272 pp, € 112.50, 9780199249091
winkelwagen
   
Beards, A.
Insight and Analysis. Essays in Applying Lonergans Thought
Tb
Continuum, 2010, geb, 240 pp, € 89.90, 9781441154347
winkelwagen
   
Beattie, T.
De nieuwe atheisten. War on Religion
Averbode, 2010, pap, 261 pp, € 23.50, 9789031729777
winkelwagen
   
Beck, H. & Weren, W. (red)
Overleven. Leven en overleven in grondlagen.
Van oudsher houden theologen zich bezig met levensvragen. Wat is de bron van het leven? Wat is de zin van het leven? Wat is het doel van het leven? Dergelijke vragen staan centraal in de theologie. Hoe verschillend de antwoorden kunnen zijn laat deze bundel zien. Al naar gelang de theologische invalshoek, van waaruit 'leven' wordt bestudeerd, komt een andere laag van 'leven' naar boven. Hier wordt 'leven' vanuit bijbelwetenschappelijke, systematisch-theologische, praktisch-theologische en kerk- en godsdiensthistorische invalshoek ter sprake gebracht. Deze vier invalshoeken tonen dat eenduidige antwoorden met betrekking tot 'leven' tot het verleden behoren. Dat geldt niet alleen voor antwoorden vanuit een christelijk perspectief, maar ook voor antwoorden vanuit een ander religieus standpunt.
Damon, 2002, pap, 272 pp, € 12.50, 9789055733071
winkelwagen
   
Bedouelle, G.
The History of the Church.
by order
AMATECA, Handbooks of Catholic Theology, Continuum/LIT Verlag, 2003, pap, 307 pg, € 38.50, 0826414818
winkelwagen
Beek, A. van de
Een lichtkring om het kruis, scheppingsleer in christologisch perspectie
Waarom is de wereld zo vol van lijden? Waarom doen mensen zo veel kwaad? Hoe heeft dit ooit kunnen beginnen? Wat is de mens? Heeft de mens een vrije wil?

Christus is niet een noodmaatregel om de problemen die de mens door de zonde veroorzaakt heeft op te lossen. Hij is zelf de Schepper van de wereld en deze draagt daarom de kenmerken die bij Jezus passen. In het licht van Christus, die in de wereld het meest zichtbaar was aan het kruis, bespreekt Van de Beek bovengenoemde vragen. In dat licht alleen is er vrijheid, vrede en rust mogelijk. En alleen zo kunnen we in de wereld echt van alles genieten. Thema's die in dit boek aan de orde komen, zijn:

-Jezus is de sleutel om de wereld te begrijpen
-Het Oude Testament en scheppingsverhalen van andere volken
-Waar komt de zonde vandaan?
-Engelen en demonen
-Gods almacht en voorzienigheid
-Vrijheid
-Genieten van de goede gaven
-Rust

Dr. A. van de Beek is emeritus hoogleraar theologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika. Hij schreef vele theologische boeken.

Meinema, 2014, pap, 571 pp, € 34.50, 9789021143668
winkelwagen
Beek, A. van de
Een mens maakt het verschil
Bram van de Beek schrijft gewoonlijk theologische literatuur. Deze keer begeeft hij zich op een heel ander pad. Als een columnist geeft hij commentaar op dingen die spleen in de wereld-samenleving waarvan het polderland steeds meer een afspiegeling is. Daarbij laat hij niet zelden een andere kant zien van de vanzelfsprekendheden van de wandelgangen van de pers en de politiek.

Het boek is geschreven rond concrete gebeurtenissen in ontmoetingen tussen mensen. Soms zijn dat berichten uit de pers, vaker eigen ervaringen. De auteur wil die delen met anderen, om juist ook hen aan het denken te zetten. Ze roepen op tot debat. Dat debat kan een bijdrage zijn aan een meer genuanceerde blik op de uiterst complexe samenleving die deze wereld is- en dus een meer genuanceerde blik op onze idolen en op de mensen die niet passen in ons ideal.

Meinema, 2007, pap, 168 pp, € 14.50, 9789021141398
winkelwagen
Beek, A. van de
God doet recht: Eschatologie als Christologie
Meinema, 2008, pap, 444 pp, € 37.00, 9789021141800
winkelwagen
Beek, A. van de
Hier beneden is het niet. Christelijke toekomstverwachting
Eeuwenlang hebben christenen geloofd dat onze bestemming in de hemel is. De aarde was slechts een plek van voorbereiding. Is dat hemelgeloof niet een ontsnapping uit verantwoordelijkheden en zorg voor de aarde? En wat moeten we met de voorstelling van de hemel nu we weten dat het heelal niet een 'daarboven' en 'beneden' kent?

Eeuwenlang hebben christenen gedacht dat op een dag Jezus zal terugkomen op de wolken en alle mensen zal oordelen. Kunnen we ons zo'n scenario nog als reele mogelijkheid voorstellen? Hebben juist veel christenen bovendien niet grote moeite om te geloven dat God sommige mensen redt en anderen naar de hel stuurt? God is immers absolute liefde.

Eeuwenlang hebben mensen geloofd in de opstanding van de doden. Wat betekent dat voor mensen in de eenentwintigste eeuw? Kan een lijk herleven? Veel mensen hebben moeite met het erfgoed van de traditie. Anderen hebben dat allerminst. Zij geloven in een letterlijke wederkomst, een lijfelijke opstanding, een opneming in de hemel en een grote scheiding tussen de mensen. Maar bedoelen zij daarmee hetzelfde als christenen uit de eerste eeuw?

Deze vragen komen aan de orde in dit boek, dat niet alleen bedoeld is om vragen te beantwoorden maar ook om mensen aan het denken te zetten.

Meinema, 2005, pap, 126, € 13.20, 9789021140582
winkelwagen
Beek, A. van de
Is God terug?
De bekende theoloog reageert op een aantal zaken die hem in het kerkelijk leven en de theologische wereld regelmatig dwarszitten. In dit pamflet richt hij zich op de mensen in de kerk.

Er moet orde op zaken worden gesteld. En dan gaat het niet om allerlei details, maar om de hoofdzaken van het geloof. De kerk is te veel een plek geworden waar mensen religieus of sociaal worden beziggehouden in plaats van geconfronteerd met de heilige God. Tal van projecten zijn gestart om mensen bij de kerk te houden, maar een kerk die geen kerk is, is de moeite niet waard om je schoenen voor aan te trekken. Waar gaat het nu echt om in de kerk?

Meinema, 2010, pap, 120 pp, € 11.90, 9789021142661
winkelwagen
Beek, A. van de
Jezus Kurios, christologie als hart van de theologie : spreken over God 1,1
Kok, 1998, pap, 320 pp, € 29.90, 9789024294183
winkelwagen
Beek, A. van de
Lichaam en Geest van Christus. De theologie van de kerk en de Heilige Geest
Dit theologische werk betoogt dat de kerk de plek is waar God op aarde is. De gemeenschap van de gelovigen is het lichaam van Christus in Wie we God kennen, en daar woont zijn Geest. Tegen de tendens in de hedendaagse theologie in wordt de goddelijke Geest in dit boek strikt verbonden met de kerk. Daardoor krijgen de klassieke kenmerken van de kerk hun volle gewicht: de kerk is een, heilig, katholiek en apostolisch. Daarvoor behoort zij dan ook te staan en haar samenkomen in de viering moet dat tot uitdrukking brengen. We geloven in de kerk: onze ziel en zaligheid hangt ervan af.

In dit perspectief krijgen ook de klassieke instrumenten om de kerk bij het geloof te bewaren weer hun volle gewicht: ambt, bijbel en belijdenis.

Dr. A. van de Beek is hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika en auteur van vele theologische boeken. In 2008 verscheen God doet recht. Eschatologie als christologie, onderdeel van zijn grote theologische project Over God spreken.

Boekencentrum, 2012, pap, 556 pp, € 20.00, 9789021143101
winkelwagen
Beek, A. van de
Mijn Vader, uw Vader, Het spreken over God de Vader
Alleen door Jezus kennen we God de Vader. Jezus zegt 'Abba' als Hij in doodsangst is en vraagt of Hij niet hoeft te doen wat de Vader van Hem vraagt. Toch moet Hij gaan. In Hem bidden wij het Onze Vader. Dan klinken de beden van het Onze Vader heel anders dan wanneer we God als een lieve Vader zien die onze wensen uiteraard vervult. In Jezus zien we dat God een groot geheimenis is en dat de diepste vraag in Gods naam 'Waarom hebt U Mij verlaten?' is. Het enige antwoord luidt: 'Jezus leeft en wij met Hem.' Dit boek is het zesde en laatste deel van de serie Spreken over God.
Spreken over God, Boekencentrum, 2017, pap, 560 pp, € 37.50, 9789021144832
winkelwagen
Beek, A. van de
Van Kant tot Kuitert en verder De belangrijkste theologen sinds 1800
Derde herziene druk van deze 'who is who' van de theologie. Uitgebreid met o.a. een aantal jonge Amerikanen en voorzien van een nieuwe inleiding over de vraag wat nu een goede theoloog is.

Een toegankelijke overzicht van de ontwikkelingen in de theologie in de afgelopen twee eeuwen. Door te kiezen voor mensen die wezenlijk bijdroegen aan het theologisch debat, blijft het levendig en nodigt het uit tot meedenken over actuele kwesties. Nieuwe namen in deze derde editie zijn o.a. Roessingh, Hauerwass, Plantinga en Bediaco.

Kok, 2009, pap, 256 pp, € 22.50, 9789043516921
winkelwagen
Beek, A. van der, W. Visscher en B.J. Spruyt
Burgerschap en cultuurparticipatie
Wat doen christenen op de aarde? Dat is de vraag die in dit elfde deel in de serie Studium Generale centraal staat. Drie auteurs gaan in op de positie van christenen in de samenleving en hun verhouding tot macht. Zij geven hier elk hun eigen visie op. De volgende standpunten komen aan bod:
1. Hier beneden is het niet.
Professor dr. A van de Beek propageert een samenleving waarin christenen vreemdelingen zijn en zich niet inlaten met deze wereld.
2. Burger van twee werelden.
Naar voorbeeld van Calvijn vergelijkt ds. W. Visscher gelovigen met vogels. Zij zijn op reis, maar hebben tegelijk een roeping in deze wereld.
3. Hier beneden is het wel.
Christenen moeten de aarde redden van het ongeloof, zo betoogt dr. B.J. Spruyt. De cultuuropdracht mag niet worden genegeerd.
Studium Generale, Groen, 2010, pap, 120 pp, € 9.95, 9789058299598
winkelwagen
Beek, W. van
Eens gegeven, blijft gegeven, de doop in de theologie van Maarten Luther
Eens gegeven, blijft gegeven geeft Luthers visie op de doop weer: een door God geschonken schat, waarin een mens levenslang vergeving en levensvreugde vindt. Dit boek is geschreven voor ieder die geinteresseerd is in de doop en omvat vertalingen van de belangrijkste stukken die Maarten Luther over de doop schreef. Te beginnen met zijn verhandeling uit 1519 (Sermoen over de doop), vervolgens het doopgedeelte uit de Babylonische Gevangenschap (1520), het doopboekje (1523/1526), over de Wederdoop (1529), doopgedeelten uit de Kleine en Grote Catechismus (1529), die preken over de doop en het dooplied uit 1541. De vertalingen zijn voorzien van een inleiding, die de context van de tekst belicht. Een uitgebreide toelichting bevat nadere uitleg van de teksten.
Kok, 2008, pap, 270 pp, € 29.90, 9789043515528
winkelwagen
   
Begbie, J. (ed.)
Beholding the Glory: Incarnation through the Arts
Beholding the Glory looks at the incarnation, that is, the claim that God came to earth as a human being in Jesus Christ. Various art-forms - literature, poetry, dance, icons, sculpture, popular music and music in general - are allowed to provide their own insights into this central claim of the Christian faith. The idea is not that the mystery of the incarnation can be dissolved away, but that through the arts it is revealed in fresh and powerful ways that will resonate deeply within us.

Writing from different Christian traditions and as artists, academics, teachers and clergy, the contributors draw out a wealth of meaning in the belief that God entered our world as one of us.

DLT, 2000, pap, 159 pp, € 18.50, 9780232523621
winkelwagen
   
Beier, M.
A Violent God-Image. An Introduction to the Work of Eugen Drewermann
T&T Clark, 2004, geb, 388 pp, € 49.95, 0826415849
winkelwagen
Beier, Matthias
Religie zonder angst en geweld. Hoofdlijnen van Eugen Drewermans theologie van de menselijkheid
Matthias Beier laat in dit boek het revolutionaire godsbeeld van Drewermann in al zijn facetten zien. Kern in Drewermanns theologie is de houding van Jezus, een menselijkheid die op absolute liefde is gebaseerd. Daarbij verwerpt Drewermann veel dogma's die de rooms-katholieke kerk onderschrijft, zoals de goddelijkheid van Jezus en zijn opstanding uit de doden. Veel aandacht is er ook voor zijn bemoeienis met de moderne wetenschap, zoals bijvoorbeeld hersenonderzoek. Drewermann neemt de wetenschap uiterst serieus. God is volgens hem niet te bewijzen, net zomin als het bestaan van een ziel
Skandalon, 2011, pap, 251 pp, € 22.50, 9789490708320
winkelwagen
Benjamins, Rick
Catherine Keller's constructieve theologie
Alles wat bestaat, bestaat dankzij relaties; mensen zijn verweven met elkaar, de wereld en God. Dit is de fundamentele opvatting van de invloedrijke Amerikaanse theoloog Catherine Keller (1953). Zij gaat daarmee lijnrecht in tegen een wereld waarin individualisme, isolationisme en monisme nooit ver weg lijken te zijn. In dit boek wordt haar werk en gedachtengoed besproken aan de hand van haar belangrijkste monografieen. Door haar gesprek met veel hedendaagse denkers belicht dit boek ook de brede en actuele intellectuele horizon waarbinnen haar theologie vorm krijgt. Keller legt met haar constructieve theologie grote nadruk op 'verbinding' en raakt daarmee aan een vitaal besef. Relaties en verbindingen zijn soms traumatisch en beschadigd, maar bieden vooral mogelijkheden om het leven te transformeren en weer te laten bloeien. Kellers vertrekpunt is de procestheologie, de feministische theologie en het postmoderne denken. Van daaruit ontwikkelt zij een theologie die 'onwetend' spreekt over God, over God die in alles aanwezig is en een geheim blijft. Dit boek is een pakkende introductie op de belangrijkste thema's en denklijnen van Kellers werk.
Skandalon, 2017, pap, 128 pp, € 15.00, 9789492183507
winkelwagen
Bennett, Z. and D. B. Gowler (ed. by)
Radical Christian Voices and Practice: Essays in Honour of Christopher Rowland
On the margins of the biblical canon and on the boundaries of what are traditionally called 'mainstream' Christian communities, there have been throughout history writings and movements which have been at odds with the received wisdom and the consensus of establishment opinion. If one listens carefully, these dissident voices are reflected in the Bible itself-whether in the radical calls for social change from the Hebrew Bible prophets, with Jesus the apocalyptic prophet who also demanded social and economic justice for his oppressed people, or perhaps from the apocalyptic tradition's millenarian visions. The use of the Bible has been fertile ground throughout Christian history for prophetic calls for radical change within society as a whole and the church in particular.

The essays contained in this volume examine aspects of this radical tradition, its doctrine, hermeneutics, pedagogy, and social action. They offer a sustained development of the theme of the Bible and its reception and appropriation in the context of radical practices, and an exposition of the imaginative possibilities of radical engagement with the Bible in inclusive social contexts.

Oxford UP, 2012, geb, 320 pp, € 81.00, 9780199599776
winkelwagen
   
Berendsen, D. & T. Hettema (red.)
Met passie. 13 Portretten. Jong, theoloog en predikant
Kok, 2004, pap, 149 pp, € 15.35, 9043509345
winkelwagen
Berkhof, H.
Christelijk geloof.
Zelden werden van een dogmatiek zoveel exemplaren verkocht als van deze christelijke theologie. Berkhof schreef dit boek speciaal met het oog op een cultuur die steeds verder verwijderd raakte van het traditionele geloof. Het boek wil het Evangelie naar buiten toe zo verstaanbaar mogelijk vertolken, ontdaan van de vastgeroeste misverstanden die ertoe leiden dat velen er niet aan willen. Maar ook wil Berkhof de kerk een weg wijzen tussen het starre traditionalisme en het stuurloze modernisme door.

Prof. Dr. H.Berkhof (1914-1995) was als hoogleraar verbonden aan de Theologische faculteit van de Rijks Universiteit Leiden.

Kok, 2002, geb, 563 pp, € 45.00, 9789043514101
winkelwagen
   
Berkvens-Stevelinck, Christiane
En nu ben ik aan de beurt. Spiritualiteit van het sterven
Toen Christiane Berkvens-Stevelinck in 2006 kanker kreeg, had ze er eerder al twee echtgenoten aan verloren. Haar lichaam kwam de ziekte te boven, tot die in 2017 terugkeerde - nu definitief. In de laatste maanden van haar leven hield ze een dagboek bij. Hierin verhaalt zij van de gebeurtenissen in haar leven vanaf het moment dat ze te horen krijgt dat de kanker terug is en zij voorvoelt dat zij deze keer niet in staat is de ziekte te overwinnen. Ze deelt haar pijn en het verdriet en geeft een inkijkje in de manier waarop zij vrede sluit met haar naderende dood. De fragmenten geven een prachtig beeld van de gevoelens, gedachten en houvast die zij ervaart.

Christiane Berkvens-Stevelinck (1946-2017) was conservator westerse handschriften van de universiteitsbibliotheek in Leiden, en achtereenvolgens remonstrants predikante in Delft, academiepredikante in Leiden en predikante van de remonstrantse kerk in Rotterdam. Eerder publiceerde zij onder meer Wat ik je nog zeggen wilde. Omgaan met mensen met kanker; Een witte stok met gps. Spiritualiteit van de beperking en Het intieme van alleen leven. Spiritualiteit van de single.

Boekencentrum, 2018, pap, 64 pp, € 9.99, 9789021170688
winkelwagen
Berkvens-Stevelinck, Christiane, Ad Alblas
Catechismus van de Compassie - Uit de kunst
van 19,50 voor 14,50

Deze catechismus, uitgegeven in full colour, is opgebouwd rond twaalf kernwaarden uit het christendom, waarvan mededogen, compassie, de centrale is. Zij vormen een eindeloze bron van inspiratie voor kunstenaars, denkers, schrijvers en zogenaamde gewone mensen. Deze catechismus is geen cipier, maar een gids. Ze toont de bijbelse wortels van deze kernwaarden en laat de schoonheid en invloed ervan op de Europese cultuur zien.

Dit boek bouwt voort op The charter for compassion, het handvest van compassie. Initiatiefneemster van het wereldwijde handvest was Karen Armstrong. Volgens Armstrong is compassie 'meevoelen met de ander. Jezus heeft nooit gevraagd om achter doctrines aan te lopen, maar wel om je hart voor de medemens te openen. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.' Een inspirerend IKON-interview met haar is te beluisteren via www.ikon.nl/armstrong. Derde druk.

Skandalon, 2010, pap, 139 pp, € 14.50, 9789490708153
winkelwagen
   
Berry, J.
Ritual Making Women. Shaping Rites for Changing Lives
B2090
Gender, Theology and Spirituality, Equinox, 2009, pap, 257 pp, € 23.50, 9781845534158
winkelwagen
   
Beste, J.E.
God and the Victim: Traumatic Intrusions on Grace and Freedom
By Order
AAR/Oxford, 2008, geb, 165 pp, € 36.50, 9780195311099
winkelwagen
Bethge, Eberhard
Dietrich Bonhoeffer. A Biography. Revised edition
Fortress Press, 2000, pap, 1048 pp, € 44.95, 9780800628444
winkelwagen
Bethge, Eberhard
Dietrich Bonhoeffer. Eine Biographie
9.Auflage 2005
Gutersloher, 1968 / 2005, geb, 1150 pp, € 29.50, 9783579022727
winkelwagen
   
Bevans, S.B.
An Introduction to Theology in Global Perspective
B2144
Theology in Global Perspective Series, Orbis, 2009, pap, 384 pp, € 27.50, 9781570758522
winkelwagen
   
Bieringer, R.
Dialoog en Participatie, over hedendaagse uitdagingen van het christelijk geloof
Acco, 2010, pap, 194pp, € 24.00, 9789033476303
winkelwagen
Biezeveld, Kune
Als scherven spreken: Over God in het leven van alledag
Meinema, 2008, pap, 138 pp, € 18.50, 9789021142159
winkelwagen
   
Blackburn, V.
Dietrich Bonhoeffer and Simone Weil: A Study in Christian Responsiveness
Religions and Discourse, Peter Lang, 2004, pap, 272 pp, € 54.50, 3039102532
winkelwagen
   
Bleij, K.
Noordmans
Kok, 2010, pap, 246 pp, € 24.90, 9789043517584
winkelwagen
   
Bloesch, D.G.
Essentials of Evangelical Theology
Two volumes in one. BY ORDER
Hendrickson Publishers, 2006, geb, 265 & 315 pp, € 43.50, 1598560409 / 9781598560404
winkelwagen
Blok, J.
Denkend en zoekend geloven. Speurtocht van een beta-gelovige
Johan Blok was ruim twintig jaar hoogleraar biofysica. Van huis uit gereformeerd, is hij nu lid van een PKN-gemeente. Enkele jaren geleden vroeg iemand uit zijn omgeving hem of zijn kerkelijke betrokkenheid nog verenigbaar was met zijn wetenschappelijke opvattingen. Blok vond dat hij daar een rationeel antwoord op moest kunnen geven en de pogingen daartoe gingen hem steeds meer in beslag nemen. Ze groeiden uit tot de hoofdstukken in dit boek, dat hij in eerste instantie heeft geschreven voor zijn familie en vrienden. Maar wellicht is de kring van geinteresseerden groter. Per slot van rekening is Blok niet de enige gelovige die een houding moet innemen tegenover een kerk die doet alsof de huidige wetenschappelijke kennis niet van belang is voor onze godsdienst en levenshouding. Johan Blok (1924) was van 1965 tot 1987 hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is opgeleid als experimenteel fysicus, maar verdiepte zich voor zijn biofysische werk ook in scheikunde, biologie en geneeskunde. Hij heeft zich altijd geinteresseerd voor de bijbel en voor de vraag wat die eerbiedwaardige verzameling oude literatuur de mens tegenwoordig nog te zeggen kan hebben.
Vesuvius, 2006, pap, 301 pp, € 17.50, 9789053839874
winkelwagen
Bocken, Inigo, Eveline van Buijtenen
Weerbarstige spiritualiteit. Het denken van Michel de Certeau, de huistheoloog van Paus Franciscus
Denken is gaan naar de ander is een citaat van Michel de Certeau (1925-1986). Hij staat centraal in dit boek en is een belangrijke inspiratiebron van paus Franciscus. Onder andere in zijn historische toespraak over de vrijheid van godsdienst in Philadelphia citeert de paus woordelijk uit het werk van deze ordegenoot. Toevallig is dit niet. Want zoals Paus Franciscus is ook Michel de Certeau op zoek naar onverwachte plaatsen waar het christendom uitdagend en bevrijdend present is in een wereld die beheerst wordt door de macht van geld en door sociale onderdrukking.

Wie was Michel de Certeau en waarin ligt de actualiteit van zijn denken? In dit boek gaan de auteurs op zoek naar de diepere intellectuele en spirituele drijfveren van deze intrigerende denker.

Inigo Bocken (1968) is als wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut en docent Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen verbonden aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Eveline van Buijtenen (1980) studeerde religiewetenschappen aan de Radbouduniversiteit Nijmegen en doet momenteel onderzoek naar maatschappijkritische bewegingen, vanuit het denken van Michel de Certeau.

Berne Media, 2016, pap, 252 pp, € 19.90, 9789089721525
winkelwagen
Boele, C.P.
Noordmans, de filosofie en christelijk leiderschap
De auteur beschrijft in dit boek de wijze waarop de theoloog dr. O. Noordmans (1871-1956) gebruik maakt van de filosofie binnen zijn theologie. Hoewel Noordmans enkele beperkte voordelen ziet van de filosofie, acht hij haar vooral riskant en gevaarlijk voor theologen, omdat de filosofische taal en denkwijze fundamenteel verschillen van die binnen de theologie. De analyse van zijn stellingname loopt uit in een beknopte, heldere beschrijving van het onderliggende patroon of denkraam van de theologie van Noordmans. Dit denkraam kan de studie van Noordmans vergemakkelijken. Ook kan het gebruikt worden om actuele vraagstukken binnen kerk en theologie te beoordelen. Van dit laatste geeft dit boek twee voorbeelden. Ten eerste wordt op basis van de theologie van Noordmans het populaire fenomeen van 'christelijk leiderschap' als een gevaar voor de kerk ontmaskerd. Het is een voorbeeld van beschadiging van de theologie door de filosofie, in dit geval seculiere management- en leiderschapsconcepten. Daarmee stelt de auteur zich diametraal tegenover veel moderne literatuur over christelijk leiderschap. Ten tweede worden enkele tendensen aangegeven van recente besmetting van de (moderne) theologie door de filosofie.

Dr. C.P. (Kees) Boele (Alblasserdam, 1961) studeerde economie in Rotterdam (Erasmus Universiteit), waar hij in 1995 promoveerde. Ook studeerde hij filosofie in Amsterdam (Vrije Universiteit). Begin 2013 promoveerde hij op deze studie aan de Vrije Universiteit in de theologie. Sinds 1988 is hij bijna onafgebroken werkzaam in het hoger beroepsonderwijs, aanvankelijk als docent, sinds 2004 als bestuurder.

Boekencentrum Academic, 2013, pap, 177 pp, € 22.50, 9789023927051
winkelwagen
Boer, Dick
Een heel andere God. Het levenswerk van Karl Barth (1886-1968).
In kort bestek wordt uiteengezet hoe het leven en werk van Karl Barth zo belangrijk werd voor de latere theologie en waarom hij dus nog zo vaak wordt genoemd in andere theologische boeken en artikelen.
Narratio, 2002, pap, 72 pp, € 6.00, 9789052633371
winkelwagen
Boer, Dick
Erlosung aus der Sklaverei. Versuch einer biblischen Theologie im Dienst der Befreiung
ITP-Kompass Bd.8, Institut fur Theologie und Politik, 2008, pap, 372 pp, € 29.50, 9783980942164
winkelwagen
Boer, Dick
Verlossing uit de slavernij. Bijbelse theologie in dienst van bevrijding
'Verlossing uit de slavernij': deze woorden uit een nog niet zo lang geleden veel gezongen lied van de arbeidersbeweging raken de kern van de zaak waar het in de Bijbel om gaat. Het kon een citaat zijn, zo dicht komen deze woorden in de buurt van de meest cruciale zin uit de Tora (de eerste vijf boeken van de Bijbel), de 'grondwet' van wat er bijbels gesproken kan worden geloofd, moet worden gedaan en mag worden gehoopt. Deze zin luidt: Ik JHWH ben jouw God, die jou heeft doen uittrekken uit het land Egypte, uit het slavenhuis. (Ex. 20, 2)

Voor miljoenen mensen werd 'Verlossing uit de slavernij' het lied van hun verlangen naar een beter leven, het lied dat hen ertoe bewoog in hun bevrijding te geloven, erop te hopen en die hoop ook in de daad om te zetten. De leuze 'Verlossing uit de slavernij' is de vertaling van de bijbelse boodschap van de uittocht uit de slavernij in theorie en praxis van een moderne bevrijdingsbeweging.

Bijbelse theologie is de poging de taal van de Bijbel te 'actualiseren'. Zij is al vertalend op zoek naar een taal die begrip heeft voor wat de wereld van vandaag beweegt, tegelijk echter 'bewaart' ze wat die bijbelse taal in beweging heeft gebracht. De schrijver van deze bijbelse theologie vindt die taal vooral in die moderne bevrijdingsbeweging die het gewaagd heeft de door de Bevrijder-God begonnen uittocht als menselijk (al te menselijk) handelen voor haar rekening te nemen.
Skandalon, 2009, pap, 386 pp, € 29.50, 9789076564784
winkelwagen
Boersma, H.
Nouvelle Theologie and Sacramental Ontology A Return to Mystery
In the decades leading up to the Second Vatican Council, the movement of nouvelle theologie caused great controversy in the Catholic Church and remains a subject of vigorous scholarly debate today. In Nouvelle theologie and Sacramental Ontology Hans Boersma argues that a return to mystery was the movement's deepest motivation. Countering the modern intellectualism of the neo-Thomist establishment, the nouvelle theologians were convinced that a ressourcement of the Church Fathers and of medieval theology would point the way to a sacramental reintegration of nature and the supernatural. In the context of the loss suffered by both Catholics and Protestants in the de-sacramentalizing of modernity, Boersma shows how the sacramental ontology of nouvelle theologie offers a solid entry-point into ecumenical dialogue. The volume begins by setting the historical context for nouvelle theologie with discussions of the influence of significant theologians and philosophers like Mohler, Blondel, Marechal, and Rousselot. The exposition then moves to the writings of key thinkers of the ressourcement movement including de Lubac, Bouillard, Balthasar, Chenu, Danielou, Charlier, and Congar.Boersma analyses the most characteristic elements of the movement: its reintegration of nature and the supernatural, its reintroduction of the spiritual interpretation of Scripture, its approach to Tradition as organically developing in history, and its communion ecclesiology that regarded the Church as sacrament of Christ. In each of these areas, Boersma demonstrates how the nouvelle theologians advocated a return to mystery by means of a sacramental ontology.
Oxford UP, 2009, geb, 325 pp, € 110.00, 9780199229642
winkelwagen
Boer, Theo, Heleen Maat, Alco Meesters, Jan Muis (red.)
Van God gesproken. Over religieuze taal en relationele theologie
Wat betekent het dat een mens staat in de God-mensrelatie? Kunnen wij over God spreken zoals wij spreken over waarneembare objecten binnen of buiten ons? Volgens Luco van den Brom heeft de theologie - zowel de orthodoxe als de liberale - zich in de laatste decennia te veel verschanst in een realistisch denken over God. Anders dan een godsdienstwetenschapper is de theoloog, de mens die over God spreekt, ook altijd zelf betrokken in de God-mensrelatie.

Ter gelegenheid van het afscheid van Luco van den Brom als hoogleraar christelijke geloofsleer en christelijke ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit verschijnt deze bundel. Hierin reflecteren een achttiental vrienden en collega's op verschillende aspecten van de relationele theologie. De artikelen zijn gecentreerd rond drie aandachtsvelden: relationele theologie en trinitarisch spreken over God, religieuze taal en de vraag naar waarheid, en theologie in wetenschap, samenleving en kerk. De bundel bevat zowel Nederlandstalige als Engelstalige artikelen en tevens een bibliografie van Luco van den Brom.

Boekencentrum, 2012, pap, 270 pp, € 30.25, 9789023920472
winkelwagen
Boer, Tjeerd de
Hoe zullen wij over God spreken? De Poetische theologie van het alledaagse van Rubem Alves
Academisch proefschrift. Centraal in deze studie staan de persoon en het werk van Rubem Alves (1933). Daarbij is de vraag aan de orde welke theologische noties te herkennen zijn in Alves' ontwikkelingsgang van theoloog van de bevrijding naar theoloog van het alledaagse. De studie is geschreven vanuit de veronderstelling dat Alves juist door zijn uittocht uit de meer traditionele (academische) theologie een bijdrage levert aan een Latijns-Amerikaanse en Westerse theologie van het alledaagse.
Narratio, 2011, pap, 210 pp, € 19.50, 9789052639321
winkelwagen
   
Boeve, L. , F. Depoortere, S. van Erp (eds)
Edward Schillebeeckx and Contemporary Theology
B2569
T&T Clark Theology, T&T Clark, 2010, geb, 297 pp, € 84.00, 9780567181602
winkelwagen
   
Boff, L.
Global Civilization: Challenges to Society and Christianity
Cross Cultural Theologies, Equinox, 2005, pap, 103 pp, € 24.90, 1845530055
winkelwagen
Boff, L.
Passion of Christ, Passion of the World
Orbis Books, 2011, pap, 146 pp, € 21.00, 9781570759093
winkelwagen
   
Boff, L. & C. Boff
Introducing Liberation Theology
Orbis Books, 1987, pap, 99 pp, € 13.50, 9780883445501
winkelwagen
Bohache, Thomas
Christology from the Margins
After reviewing traditional Christology and the various liberation Christologies including black, Hispanic, Asian, white feminist, and women of colour, the author explores whether and how 'queer' might be a social location for Christological study, concluding with the view of Christ's person and work from a queer perspective.

Christology from the Margins not only articulates a queer Christology but also engages in a 'queering' of biblical texts that have only ever been read through the lens of heterosexual perspectives in the past. With a strikingly engaging style, this author examines an area of study that will continue to attract students and scholars for the foreseeable future.

SCM Press, 2008, pap, 276 pp, € 35.00, 9780334040583
winkelwagen
Bonhoeffer, Dietrich
Aanzetten voor een ethiek
Hoewel de Ethiek een van de bekendste werken van theoloog Dietrich Bonhoeffer is, was deze titel nog niet eerder in het Nederlands vertaald.

De Ethiek is geen afgerond geheel: terwijl Bonhoeffer met dit project bezig was, werd hij gevangengenomen, zodat hij het boek nooit heeft kunnen voltooien. De ethiek die hem voor ogen stond, was echter ook nooit bedoeld als kant-en-klaar ontwerp waarin de lezer een antwoord op al zijn vragen zou vinden - hij moet zelf aan de slag. Bonhoeffers Ethiek bevat daarom per definitie aanzetten. Deze uitgave en vertaling is verzorgd door Gerard den Hertog en Wilken Veen. Het boek is zo opgezet dat de lezer de aanzetten voor een ethiek oppakt om zelf in verantwoordelijkheid een weg te gaan.

Boekencentrum, 2012, pap, 336 pp, € 32.50, 9789023926214
winkelwagen
Bonhoeffer, Dietrich
Act and Being
Dietrich Bonhoeffer Works V. 2, Augsburg Fortress, 2009, pap, 238 pp, € 18.50, 9780800696535
winkelwagen
Bonhoeffer, Dietrich
Dietrich Bonhoeffer Works. Theological Education Underground: 1637-1940
With extensive commentary about their historical context and theological significance, this volume of writings covers a crucial time and an understudied period of Bonhoeffer's life. It begins during the final period of his illegal work in training Confessing Church seminarians and concludes as he begins his activities in the German resistance. Bridging these two periods is his brief journey to the United States in summer 1939, when he pondered and ultimately rejected a move to the safety of exile. Bonhoeffer's writings from this transitional period, particularly his New York diary, offer a rare and more deeply personal picture of Bonhoeffer in a time of great inner turmoil.
Vol. 15, Fortress Press, 2012, geb, 726 pp, € 56.00, 9780800698157
winkelwagen
Bonhoeffer, Dietrich
Ethik
Bonhoeffers Theologische Ethik bedeutete fur Dietrich Bonhoeffer die unbedingte Hingabe zur Welt, also: den Willen Gottes und die Wirklichkeit der Welt zu erfassen. Bonhoeffers zwischen 1940 und 1943 niedergeschriebene Manuskripte zur Ethik werden hier in der rekonstruierten Reihenfolge ihrer Entstehung publiziert.

Die Anmerkungen der Herausgeber begrunden die neue Rekonstruktion und erhellen u.a. die teilweise chiffrierten, zeitgeschichtlichen Bezuge dieser Ethik und ihre theologische Bedeutung.

Guterloher Verlag, 2006, pap, 566 pp, € 29.45, 9783579071329
winkelwagen
   
Bonhoeffer, Dietrich
Navolging
Uitgaande van het evangelie betoogt Bonhoeffer dat de navolging van Christus de bevrijding van mensen betekent. Bevrijding van alle menselijke instellingen en geboden, van al wat drukt en belast, van al wat zorg en gewetensbezwaren veroorzaakt.

Het gebod van Jezus is hard voor wie er zich tegen verzet maar zacht voor wie er zich gewillig aan overgeeft. Navolging heeft dan ook niets te maken met krachtprestaties van de ziel. Dat is er dikwijls van gemaakt in een christendom waarin de genade een leerstuk was geworden, het geloof een systeem en het menselijk gedrag een kwestie was van gebod op gebod en regel op regel.

Jezus vraag niet het onmogelijke of onmenselijke: zijn gebod wil nooit leven vernietigen maar leven bewaren, sterken, genezen. Navolging is een vreugde.

Ten Have, 2001/2017, geb, 236 pp, € 24.99, 9789043528511
winkelwagen
Bonhoeffer, Dietrich
Sanctorum Communio: A Theological Study of the Sociology of the Church
Dietrich Bonhoeffer Works, Fortress Press, 2009, pap, 373 pp, € 17.90, 9780800696528
winkelwagen
Bonhoeffer, Dietrich
So will ich diese Tage mit euch leben. Dietrich Bonhoeffer Jahreslesebuch
Guetersloher, 2005, geb, 375 pp, € 23.75, 9783579071169
winkelwagen
Bonhoeffer, Dietrich
Verzet en overgave, brieven en aantekeningen uit de gevangenis
Bonhoeffers Verzet en overgave behoort ongetwijfeld tot de klassieke werken in de religieuze literatuur. Het bevat de aantekeningen en brieven die Bonhoeffer in de gevangenis schreef van 1943 tot 1945.

Dit boek is een indrukwekkend document over de strijd van de mens die weigert zijn situatie te ondergaan als lot, die denkend en analyserend zijn weg zoekt tussen halsstarrig verzet en laffe overgave.

Bonhoeffer wint die strijd en bereikt een geestelijke vrijheid die hem in staat stelt te leven voor anderen. Met de ernst en de scherpte van een ter dood veroordeelde denkt hij na over de toekomst van de mensen en met name de christenen, over de mondigheid van de mens, over een a-religieus christendom en de plaats van de kerk in de wereld.

Ten Have, 2003, geb, 413 pp, € 33.99, 9789025953539
winkelwagen
Bonhoeffer, Dietrich
Verzet en overgave, brieven en aantekeningen uit de gevangenis
Bonhoeffers Verzet en overgave behoort ongetwijfeld tot de klassieke werken in de religieuze literatuur. Het bevat de aantekeningen en brieven die Bonhoeffer in de gevangenis schreef van 1943 tot 1945.

Dit boek is een indrukwekkend document over de strijd van de mens die weigert zijn situatie te ondergaan als lot, die denkend en analyserend zijn weg zoekt tussen halsstarrig verzet en laffe overgave.

Bonhoeffer wint die strijd en bereikt een geestelijke vrijheid die hem in staat stelt te leven voor anderen. Met de ernst en de scherpte van een ter dood veroordeelde denkt hij na over de toekomst van de mensen en met name de christenen, over de mondigheid van de mens, over een a-religieus christendom en de plaats van de kerk in de wereld.

Kok, 2014, geb, 416 pp, € 24.99, 9789043524117
winkelwagen
Bonhoeffer, Dietrich
Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft
Nach der Lekture dieses Buches ist ein Christentum nicht mehr moglich, das sich nicht zu engagieren weiss. Bonhoeffers Briefe und Aufzeichnungen sind ein privates Dokument von grosster zeitgeschichtlicher Bedeutung.
Gutersloher Verlag, 2005, pap, 233 pp, € 18.00, 9783579071190
winkelwagen
Bonhoeffer, Dietrich
Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. Mit Einleitung, Anmerkungen und Kommentaren
- Die Sonderausgabe mit dem kompletten Textbestand von Band 8 der "Dietrich Bonhoeffer Werke"
- Zeugnis eines Christentums, das sich zu engagieren weiss

Kein anderes theologisches Buch des 20. Jahrhunderts hat auf die Leserinnen und Leser im deutschen Sprachraum einen nachhaltigeren Eindruck ausgeubt als Dietrich Bonhoeffers Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, die unter dem Titel Widerstand und Ergebung 1951 von Eberhard Bethge erstmals veroffentlicht wurden.

Die hier versammelten Briefe Bonhoeffers an die Eltern und an den Freund Eberhard Bethge sowie seine Notizen, Berichte, Gebete und Gedichte, Predigten und Meditationen sowie theologischen Aufzeichnungen sind ein privates Dokument von grosster zeitgeschichtlicher Bedeutung, das veranschaulicht, wie Bonhoeffer in seinen beiden letzten Lebensjahren das Zellendasein meisterte, welche Gedanken und Gefuhle ihn dabei leiteten.

Die hier vorliegende Taschenbuchausgabe umfasst den kompletten Textbestand der in Band 8 der Dietrich Bonhoeffer Werke vorgelegten kritischen Edition.

Gutersloher Verlag, 2011, pap, 816 pp, € 38.00, 9783579071411
winkelwagen
Bonhoeffer, Dietrich (Christian Gremmels, Eberhard Bethge, Renate Bethge (Hrsg))
Widerstand und Ergebung
Bonhoeffers Briefe und Aufzeichnungen sind ein privates Dokument von grosster zeitgeschichtlicher Bedeutung. Das Buch enthalt die an den Theologen, Freund und spateren Biografen Eberhard Bethge gerichteten Briefe.

Nach der Lekture dieses Buches ist ein Christentum nicht mehr moglich, das sich nicht zu engagieren weiss.

Dietrich Bonhoeffer Werke (DBW), Band 8, Gutersloher Verlag, 2011, geb, 809 pp, € 107.50, 9783579018782
winkelwagen
   
Booth, C., C. Moore, G. Wiegel & G. Brandreth
First Things. The Moral, Social and Religious Challenges of the Day
Burns & Oates, 2005, pap, 110 pp, € 16.50, 9780860123880
winkelwagen
   
Bordeyne, Ph. & B.T.Morrill (eds)
Sacraments. Revelation of the Humanity of God. Engaging the Fundamental Theology of Louis-Marie Chauvet
By Order
Pueblo / Liturgical Press, 2008, pap, 242 pp, € 26.25, 9780814662182
winkelwagen
   
Borger- Koetsier, G.
Verzoening tussen God en mens in Christus
OP BESTELLING
Boekencentrum, 2006, pap, 321 pp, € 29.50, 9023921291 / 9789023921295
winkelwagen
Borgman, Erik
Alle dingen nieuw. Een theologische visie voor de 21ste eeuw
Verwacht december 2017 (onder voorbehoud...)

Theologie opnieuw uitgevonden: realistisch en hoopvol, dicht bij het levensgevoel en de levensvragen van nu. Een theologie die overtuigd is van de bijdrage die het christelijk geloof kan leveren aan de hedendaagse cultuur.

'Zie, ik maak alle dingen nieuw' is de ultieme christelijke boodschap. Alles wordt zozeer nieuw, dat alle ideeen over wat ons te wachten staat altijd tekortschieten.

Dit boek ontsluit christelijke beelden en inzichten zo, dat ze het heden laten zien als plaats waar verlossende toekomst aan het aanbreken is. Denken over de kosmos in termen van Gods schepping, maakt dat we de wereld kunnen zien als gave, in plaats van als vijandig en bedreigend. Onder ogen zien dat de menselijke geschiedenis telkens opnieuw vastloopt in gevangenschap en schuld, in onderdrukking en lijden, in kwaad en dood, maakt illusieloos realisme mogelijk.

Met literatuur en kunst als toegang, en in gesprek met filosofie en wetenschap, komen de artikelen van de geloofsbelijdenis, centrale bijbelse thema's en de belangrijkste kwesties uit de theologie aan bod. Zo wordt zichtbaar welke belangrijke bijdrage religie, theologie en christelijk geloof kunnen leveren aan de discussie in Noordwest-Europa over wie wij zijn, waar wij heengaan en wat ons te doen staat.

Boekencentrum, 2016, geb, ca 360 pp, € 35.00, 9789021144269
winkelwagen
Borgman, Erik
Edward Schillebeeckx. Een theoloog in zijn geschiedenis. Deel 1 Een katholieke cultuurtheologie (1914-1965)
UITVERKOCHT
Uitgeverij H. Nelissen, 1999, pap, 480 pp, € 31.00, 9789024415427
winkelwagen
Borgman, Erik
Metamorfosen. Over religie en moderne cultuur
Dat religie terug is op de maatschappelijke en culturele agenda, is inmiddels een cliche. Maar wat betekent dit? Het suggereert minstens dan de moderne cultuur niet per definitie een geseculariseerde cultuur is, dat het moderne leven nieuwe religieuze vragen oproept. In de hedendaagse maatschappelijke en politieke debatten, in het project van een verenigd Europa, in de pogingen een verhouding te vinden met de islam worstelen wij met thema's waar religieuze tradities zich vanouds mee bezig houden. Hetzelfde geldt voor ons zoeken naar een omgang met het lijden in het verleden en het heden.

In dit boek profileert de auteur zich nadrukkelijk als 'religieus intellectueel' in een tijd waarin religie ingrijpend van gedaante verandert. Hij kenschetst de huidige situatie in de samenleving niet zozeer als een waarin de religie zich al dan niet opnieuw zou manifesteren, maar veeleer als een situatie die religieuze reacties uitlokt en om religieuze reacties vraagt. Vanuit een brede orientatie, met talrijke verwijzingen naar de hedendaagse literatuur en filosofie, wordt nagegaan wat en hoe er in ons tijdsgewricht nog te geloven, te hopen en lief te hebben valt, en wat geloof in christelijke zin nog kan betekenen. Daarbij blijken de christelijke visies op Gods ontlediging (kenosis) in de kwetsbare menselijke geschiedenis en van Gods gerichtheid op toekomst een verrassend licht te werpen op tal van actuele verschijnselen.

Klement / Pelckmans, 2006, pap, 311 pp, € 24.95, 9789077070895
winkelwagen
Borgman, Erik
Overlopen naar de barbaren. Het publieke belang van religie en christendom
Erik Borgman laat zien dat een tegendraads geloof maatschappelijk onmisbaar is. Het is de grondslag van de samenleving.
We kunnen alleen gemeenschap vormen, meent Borgman, als we ervan uitgaan dat alle mensen de moeite waard zijn. Als we geloven dat er iets is tussen mensen dat niet onmiddellijk zichtbaar is, maar dat kan worden aangesproken, en als het tot spreken komt anderen en onszelf raakt. Dit geloof is op tal van plaatsen in onze samenleving aan het werk. Maar met het oog op de toekomst, op politiek en bestuur, is het van groot belang het expliciet en publiek te belijden.
Daartoe moeten wij weer leren spreken over wat we zijn, welke toekomst zich aandient en hoe wij ons daartoe verhouden. En vooral: waarom, in naam van wat of wie? In het noodzakelijke gesprek hierover brengt Borgman centrale noties uit de christelijke tradities in. Zoals de opvatting dat het ware en goede onder ons zijn tent heeft opgeslagen, maar zich laat vinden bij wat niet vanzelfsprekend geldt als beschaafd en 'van ons'.

Inhoudsoverzicht: Inleiding: Publieke theologie
- 1. Waar buig je voor?
- 2. De vraag naar het ware en goede vasthouden
- 3. De religieuze betekenis van democratie
- 4. Vreemde ogen dwingen
- 5. Overlopen naar de barbaren
- Nawoord: Politiek is een kwestie van geloven
Klement / Pelckmans, 2009, pap, 128 pp, € 19.90, 9789086870523
winkelwagen
Borgman, Erik
'...want de plaats waarop je staat is heilige grond'. God als onderzoeksprogramma
Inaugurele rede. Theologie zit in de verdrukking. Sommigen zien haar als een interne en conserverende uitleg van de eigen religieuze traditie. Anderen willen haar vervangen door een externe beschrijving en verklaring van religieus gedrag die helpt de onverwachte religieuze dynamiek, waarmee wij de laatste tijd worden geconfronteerd, in goede banen te leiden. Hier wordt een theologie gepresenteerd die zich midden in deze religieuze dynamiek plaatst. Zij staat op dezelfde grond als andere geesteswetenschappen die zich toeleggen op de waarneming en interpretatie van zin en betekenis, waarheid en goedheid. Deze theologie onderzoekt wat het betekent om het bestaan van mensen te zien als van God uitgaand, door God gedragen en op God gericht. Een theologie die zich hiermee bezig houdt, levert als academische discipline en in verbondenheid met religieuze tradities een belangrijke bijdrage aan het wetenschappelijk en maatschappelijk debat over wie wij zijn en hoe wij moeten leven, over wat waar en goed is, en hoe valt om te gaan met en te strijden tegen leugen, kwaad en lijden.
Boom, 2008, pap, 126 pp, € 17.40, 9789085065678
winkelwagen
Borgman, Erik
Wortelen in vaste grond. Een cultuurtheologisch essay
We zijn voortdurend onderweg, maar het moet lijken of we thuis zijn. Onze mobiele telefoon zorgt ervoor dat we met vrienden en bekenden in verbinding staan. De mp3-speler voorziet de wereld van een op maat gesneden soundtrack.
De christelijke traditie doet het omgekeerde: zij houdt ons voor dat we vreemdelingen en ballingen zijn. Toch doet ze ons wortelen. Niet op een plaats of in een vaste cultuur, maar in een toekomst die aan het aanbreken is en bij een God die met ons meetrekt. Zo biedt het christelijk geloof een tegendraads, maar stevig fundament voor een persoonlijk en een maatschappelijk leven met perspectief. Dat is de opvatting die Erik Borgman in dit boek met verve verdedigt.
Meinema, 2009, pap, 144 pp, € 15.25, 9789021142418
winkelwagen
Borg, Marcus J.
Het hart van het Christendom: Modern geloof en de traditie
Als je de Bijbel niet meer letterlijk kunt nemen, en twijfelt of Jezus echt opstond als mens van vlees en bloed, hoe kun je dan nog christen zijn? Wat geloof je dan eigenlijk? Marcus Borg laat zien dat er een lange traditie is van anders dan letterlijk geloven, en wat de kern is die blijft staan.
Kok, 2010/2012, pap, 256 pp, € 15.99, 9789043517454
winkelwagen
Borg, Marcus J.
Living the Heart of Christianity: A Guide to Putting Your Faith into Action
Harper Collins, 2006, pap, 176 pp, € 16.95, 9780061118425
winkelwagen
Borg, Marcus J.
Speaking Christian: Recovering the Lost Meaning of Christian Words
Marcus Borg takes some of the key words in the Christian dictionary and exposes the negative and unhelpful connotations they still carry today. At the same time, he goes back to the Bible and unpacks their meaning in a way that is both more faithful to the teaching of Jesus and more relevant to his followers today.
SPCK, 2011, pap, 256 pp, € 14.95, 9780281065080
winkelwagen
Borg, Marcus J.
The Heart of Christianity: Rediscovering a Life of Faith
Renowned and beloved author Marcus Borg presents a renewed way of being Christian for the twenty-first century. Borg reveals that, when properly understood, the vital elements of Christian faith are more compelling than ever. Borg offers a practical guide to thinking about God, Jesus, the Bible, faith, and Christian practice. He shows how faith in God and Jesus has never really been about believing certain propositions but rather about a dynamic relationship. He shows that being "born again" is at the center of Christian life and that the "kingdom of God" is a matter of transforming society into real world values of justice and love. And that the Christian life is essentially about opening one's heart - to God and to others.
Harper Collins, 2004, pap, 256 pp, € 15.95, 9780060730680
winkelwagen
   
Bosch, H. van den
Een knipoog van onze lieve Heer. God ontmoeten in een postmoderne cultuur
Theologische perspectieven, 5, 2VM Uitgeverij, 2011, pap, 230pp, € 24.25, 97894903930803
winkelwagen
Bos, Maarten van den, Stephan van Erp
Een gelukkige theoloog , honderd jaar Edward Schillebeeckx / A happy theologian, a hundred years of Edward Schillebeeckx
Edward Schillebeeckx (1914-2009) was een van de meest toonaangevende theologen van de twintigste eeuw. Hij was ook een omstreden figuur en is dat tot op de dag van vandaag. Zijn vernieuwing van de theologie kreeg veel kritiek, ook van het kerkelijk leergezag. Ondanks de kritiek bleef hij trouw aan zijn standpunten en aan de kerk. In 2014 is het honderd jaar geleden dat Schillebeeckx werd geboren. Dit is het verhaal van de jonge Vlaamse dominicaan die hoogleraar werd in Nijmegen, adviseur was van de Nederlandse bisschoppen tijdens het Tweede Vaticaans Concilie en uiteindelijk zou uitgroeien tot een wereldvermaard theoloog.

Maarten van den Bos is als historicus werkzaam aan de Universiteit van Utrecht. Stephan van Erp is als theoloog verbonden aan de Radboud Universiteit.

Edward Schillebeeckx (1914-2009) was one of the most influential theologians of the twentieth century. He has also been a controversial figure until this very day. His theological renewal was criticized by many, not least by the Church magisterium. Despite this criticism, he remained loyal to his theological view points and to the Church. In 2014, it is a hundred years ago that Schillebeeckx was born. This is the story of the young Flemish dominican, who became a professor in Nijmegen, an advisor to the Dutch bishops during the Second Vatican Council, and who would become a world renowned theologian.

Maarten van den Bos is a historian at Utrecht University. Stephan van Erp is a theologian at the Radboud University.

Valkhof Pers, 2014, pap, 96 pp, € 15.00, 9789056254179
winkelwagen
Bosman, Frank G.
God houdt van seks, kleine theologie van de erotiek
God houdt van seks is het essay bij de Nacht van de Theologie 2015, geschreven door de bekende cultuurtheoloog dr. Frank G. Bosman. Het essay is een hartstochtelijk pleidooi voor de erotiek. Op basis van een analyse van het christelijke 'Sexualpessimismus' en de rol van het begrip 'reinheid' in onze cultuur, pelt hij de Bijbelse boodschap af tot de naakte kern. Bosman ziet liefde, seks en erotiek als onvoorwaardelijke zelfgave, als viering van het aan ons gegeven leven en als voorproefje van hemelse heerlijkheden.
Kok, 2015, geb, 64 pp, € 4.99, 9789043525534
winkelwagen
Bosman, Frank (red)
Toptheologen, The Next Generation. Theologie aan het begin van de 21e eeuw
Te bepalen wie de zeven grootste theologen van dit moment zijn, is een hachelijke zaak. De bekende cultuurtheoloog Frank G. Bosman en zeven van zijn collega's gaan deze uitdaging echter aan. Zij introduceren voor een breed publiek zeven van de grootste theologische toppers van dit moment, 'the next generation': Gavin d'Costa, John Milbank, Sarah Coackley, Janet Soskice, Rowan Williams en John Zizioulas. Allemaal staan zij in de spanning tussen kerk, cultuur en wetenschap. En allemaal stellen ze fundamentele vragen bij ons bestaan: wat betekent taal? Wat is kennis? Wie is God?

Medewerkers: prof. dr. Marianne Moyaert, prof. dr. Peter-Ben Smit, dr. Harm Goris, prof. dr. Heleen Zorgdrager, prof. dr. Marcel Sarot, dr. Stephan van Erp en prof. dr. Luco van den Brom

Berne Media, 2015, pap, 143 pp, € 17.50, 9789089720948
winkelwagen
Bowlin, J. (ed.)
The Kuyper Center Review.Vol. Two: Revelation and Common Grace
The Abraham Kuyper Center for Public Theology at Princeton Theological Seminary was established in admiration of Kuyper, whose life as pastor, theologian, journalist, and politician remarkably exemplifies how confidence in the truth of a Christian worldview can be expressed in both theory and practice. The chapters in this book were originally presented at the annual Kuyper Conferences of 2009 and 2010 and are inspired by the themes of those conferences: Philosophy and Revelation: A Celebration of the Centenary of Herman Bavincks 1908-1909 Stone Lectures (2009) and Common Grace and A Common Word (2010).
Eerdmans, 2011, pap, 334 pp, € 33.00, 9780802866318
winkelwagen
   
Boyce-Tillman, J.
Unconventional Wisdom: Gender, Theology, and Spirituality
Equinox, 2007, pap, 292 pp, € 23.95, 9781845531003
winkelwagen
Boyd, C. A. (ed)
Visions of Agape. Problems and Possibilities in Human and Divine Love
This book brings together philosophical and theological perspectives on agapistic love. The aim of the text is to illuminate the nature of unlimited love by distinct and integrative approaches to the intersection of the divine and the human. Various scientific approaches to human forms of love seem to shed light on our nature as social beings. But to what extent are the natural desires for affection, sexual love and friendship augmented, revised, perfected or replaced by the gift of grace? In other words, we can ask how is it that agape modifies or shapes the natural loves?Diverse theological and moral traditions address the question in quite startling contrast. Thomists follow the dictum that 'Grace does not destroy nature but perfects it'. Lutherans draw a sharp contrast between law and Gospel while Wesleyans see charity as the sanctifying power of the Holy Spirit. Some feminist theorists see the idea of self-giving love as contrary to genuine self-fulfilment while the neo-Kantians see love as a duty to others, and some Kierkegaardians see the command to love as an unusual manifestation of divine command ethics.These diverse approaches, in light of contemporary research in the natural and social sciences, can provide fertile ground for the exploration of the intersection of human and divine love. To date, there is no text available that brings scholars from various theological and philosophical backgrounds together to engage in interdisciplinary dialogue on this important and much neglected aspect of research into the human and divine loves. This book offers a significant attempt to remedy the situation.
Ashgate, 2008, geb, € 58.50, 9780754658184
winkelwagen
   
Braaten, C.E.
Principles of Lutheran Theology
Fortress, 2007, pap, 179 pp, € 17.95, 9780800638351
winkelwagen
   
Braaten, C.E.
That All May Believe. A Theology of the Gospel and the Mission of the Church
Eerdmans, 2008, pap, 188 pp, € 16.50, 9780802862396
winkelwagen
Braaten, C.E. en R.W. Jenson (eds.)
Mary, Mother of God
Eerdmans, 2004, pap, 123 pp, € 17.50, 9780802822666
winkelwagen
Braaten, C.E. & R.W. Jenson (ed.)
Christian Dogmatics. Volume 1
Fortress Press, 2011, pap, 569 pp, € 36.50, 9780800698683
winkelwagen
Braaten, C.E. & R.W. Jenson (ed.)
Christian Dogmatics. Volume 2
Fortress Press, 2011, pap, 614 pp, € 36.50, 9780800698690
winkelwagen
   
Bracken, J.A.
God. Three Who Are One
Engaging Theology: Catholic perspectives, Michael Glazier, 2008, pap, 135 pp, € 18.40, 9780814659908
winkelwagen
   
Bracken, J.A. (ed.)
World without End: Christian Eschatology from a Process Perspective
Marjorie Suchocki's ground-breaking work "The End of Evil: Process Eschatology in Historical Context (SUNY, 1988) serves as the backdrop for a series of essays by distinguished Christian philosophers and theologians on the usefulness of process thought for the articulation of a contemporary Christian Eschatology in the light of postmodernism and contemporary natural science.
Eerdmans, 2005, geb, 228 pp, € 22.50, 9780802828118
winkelwagen
   
Bradshaw, T.
Pannenberg
A Guide for the Perplexed Series, Continuum, 2009, pap, € 21.00, 9780567032560
winkelwagen
Bratt, James D., John Bolt, Paul J. Visser
The J. H. Bavinck Reader
Crucial themes and issues explored by a premier missiologist"Johan Herman Bavinck (1895-1964) was a prominent twentieth-century Dutch Calvinist missiologist who wrestled with the tension between religious absolutism and relativism, as many Christians do in today's pluralistic context.The J. H. Bavinck Reader gathers together a choice selection of Bavinck's significant writings that are essential for understanding his theology of missions, his approach to world religions, and his religious psychology. His treatment of religious consciousness and Christian faith expands on the brief treatment of it in his own work "The Church Between Temple and Mosque." The concluding chapters show how Bavinck's theoretical reflection on religious consciousness was rooted in his close observation during his years as a missionary in Indonesia.Offering a constructive way forward, Bavinck affirms both the particularity of salvation in Christ and the universality of the Christian hope. A substantial introduction enhances the book with the most thorough biographical sketch of Bavinck available.
Eerdmans, 2013, pap, 417 pp, € 39.95, 9780802865922
winkelwagen
   
Bredeck, M., M. Neubrand
Wahrnehmungen. Theologie, Kirche, Kunst
Schoningh, 2010, geb, 350 pp, € 48.00, 9783506770134
winkelwagen
   
Bretzke, J.T.
A Morally Complex World. Engaging Contemporary Moral Theology
Glazier, 2004, pap, 256 pp, € 29.95, 9780814651582
winkelwagen
Breukelman, Frans
Bijbelse Theologie, deel I/1 Inleiding Schriftlezing
UITVERKOCHT Schrift-lezing : een verantwoording van de door Breukelman gevolgde methode van exegetiseren en een verhandeling over de kolometrische weergave van bijbelse teksten als hulp bij het lezen en als grondslag voor de exegese.
Bijbelse Theologie I/1, Kok, 1980, pap, 173 pp, € 7.95, 9789024209149
winkelwagen
Breukelman, Frans
Bijbelse Theologie deel I/2 Het eerstelingschap van Israel - de theologie van het boek Genesis
Bijbelse Theologie I/2, Kok, 1992, pap, 226 pp, € 11.50, 9789024261819
winkelwagen
Breukelman, Frans
Bijbelse Theologie, deel I/3 Ouvertures van Genesis
UITVERKOCHT

Frans Breukelman (1916-1993) heeft met zijn baanbrekende studies over de Bijbelse grondwoorden school gemaakt. Veel predikanten en theologen weten zich aangesproken door zijn koers in de exegese.

Beinvloed door Buber, Barth en Miskotte heeft Breukelman nieuwe wegen gewezen in de Bijbelse Theologie. Diverse publicaties van zijn leerlingen tonen aan hoezeer zijn werk van grote invloed is en een blijvend appel doet op kerk en theologie. Voor het eerst verschijnt nu deze studie over Genesis.

Bijbelse Theologie I/3, Kok, 2010, pap, 374 pp, € 30.50, 9789043518673
winkelwagen
Breukelman, Frans
Bijbelse theologie, deel II/2 Sjemot. De eigen taal en de vertaling van de Bijbel
Sjemot (Hebreeuws voor namen) is een van de kernbegrippen uit de taal van de Bijbel. De titel van dit boek is erdoor geinspireerd. In de geschiedenis die de Bijbel vertelt doet iedereen mee krachtens haar of zijn sjem (naam). In de naam is iemand met heel haar wezen present.

Bijbelse theologie II/2, Kok, 2009, pap, 554 pp, € 42.99, 9789043517058
winkelwagen
Breukelman, Frans
Bijbelse Theologie deel III/1 De ouverture van het evangelie van Matteus
Bijbelse Theologie III/1, Kok, 1984, pap, 236 pp, € 11.50, 9789024207213
winkelwagen
Breukelman, Frans
Bijbelse Theologie deel III/2 De koning als richter
UITVERKOCHT - wij kunnen wellicht op zoek naar een tweedehands exemplaar - rpijs en beschikbaarheid onder voorbehoud.
Bijbelse Theologie III/2, Kok, 1996, pap, 286 pp, € 17.50, 9789024261956
winkelwagen
Breukelman, Frans
Bijbelse Theologie, deel III/3 De finale van het evangelie van Matteus
In 1984 verscheen van de hand van Frans Breukelman het eerste deel van zijn bijbelse theologie over het evangelie naar Matteus. Na zijn overlijden verscheen in 1996 het tweede deel onder redactie van Pieter van Walbeek en Ad van Nieuwpoort. Nu zal als laatste deel van het verzameld werk het derde deel van de Matteusstudie verschijnen. Dit boek behandelt de finale van het evangelie en bevat ondermeer zijn beroemd geworden passages over de rol van de vrouw van Pilatus in het lijdensevangelie.
Bijbelse Theologie III/3, Kok, 2012, pap, 128 pp, € 14.95, 9789043515474
winkelwagen
Breukelman, Frans
Bijbelse Theologie deel IV/1 De structuur van de heilige leer in de theologie van Calvijn
verzord door Rinse Reeling Brouwer
Bijbelse Theologie IV/1, Kok, 2003, pap, 540 pp, € 19.95, 9789043506557
winkelwagen
Breukelman, Frans
Bijbelse Theologie deel IV/2 Theologische opstellen
verzorgd, geannoteerd en ingeleid door Leo Lagendijk
Bijbelse Theologie IV/2, Kok, 1999, pap, 442 pp, € 14.50, 9789043500685
winkelwagen
Breukelman, Frans H. ( Rinse H. Reeling Brouwer ed)
The Structure of Sacred Doctrine in Calvins Theology
Having completed three collections of work during his lifetime, Dutch theologian Frans H. Breukelman left much of his work to be published by a later generation of students. Rinse H. Reeling Brouwer has taken up the task, resulting in The Structure of Sacred Doctrine in Calvin's Theology.

Brouwer brings to life Breukelman's extensive study of Calvin's doctrine from the first form of his Institutes -- the 1536 basic catechism -- through all of its incarnations to the 1559 final, definitive form. Breukelman illuminates the deep theological significance of Calvin's many changes to the Institutes, showing that the form and structure of doctrine reveal the hidden direction of the content. Finally, Brouwer focuses on Breukelman's intriguing belief that the entire Reformed doctrinal tradition has proceeded along the line of only one of the possibilities in the structure of Calvin's theology.

Eerdmans Publishing, 2010, pap, 248 pp, € 34.50, 9780802824592
winkelwagen
Brink, G. van den, en Kooi, C. van der
Christelijke dogmatiek. Eigentijdse doordenking van een eeuwenoude geloofstraditie
Kernachtig en met overtuiging beschrijven beide auteurs de christelijke leer en presenteren deze op didactisch verantwoorde wijze.

Wat betekent het als we deze wereld schepping van God noemen? Hoe verhoudt zich dat tot de moderne natuurwetenschap? Welke rol speelt Jezus Christus? Wat bedoelen we met zonde en wat mogen mensen hopen? Deze dogmatiek stelt zinvolle vragen en biedt houdbare antwoorden in gesprek met de traditie, met de wereldwijde kerk en met onze eigen tijd, waarin de vanzelfsprekendheid van de kerk is verdwenen. Uitgangspunt is het Onze Vader. Geloof heeft immers alles te maken met de praktijk van het bidden. Leidraad is de drie-eenheid, die de veelzijdigheid van geloof en leven tot uitdrukking brengt. De auteurs schuwen het niet om de traditie te kritiseren, maar zijn vooral bereid ervan te leren.

Boekencentrum, 2012/2015, geb, 200 pp, € 65.00, 9789023926061
winkelwagen
Brinkman, Martien
Hun God de mijne? Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt
Wat zeg ik, als ik God zeg? Dat is een vraag die de dichters van de generatie van Achterberg, Marsman, Nijhoff en Gerhardt intensief heeft beziggehouden. Ze hadden door dat het woord 'God' aan slijtage onderhevig was. Het was eerder een stoplap geworden dan een woord dat tot de verbeelding spreekt. Toch lieten ze 'God' niet links liggen. Integendeel. Ze namen geen genoegen met het oude vertrouwde. Ze zochten naar nieuwe woorden voor een oud begrip. In hun dichterlijke verwerking van religieuze gedachten zijn ze hun tijd minstens een halve eeuw vooruit. Hun vragen zijn grotendeels ook onze vragen, maar is daarmee hun God ook de onze?
Meinema, 2014, pap, 176 pp, € 19.90, 9789021143569
winkelwagen
   
Brinkman, M.E. e.a. (eds.)
Theology between Church, University, and Society
by order
STAR 6, Van Gorcum, 2003, geb, 249 pp, € 59.50, 9023239172
winkelwagen
Brinkman, M. & H. Vijver (red.)
Harry Kuitert zijn God. Schrijvers, theologen en filosofen over de God van Kuitert
Ten Have, 2004, pap, 144 pp, € 13.00, 9789025954567
winkelwagen
Brittain, C. C.
Religion at Ground Zero. Theological Responses to Times of Crisis
This title explores theological responses to human tragedy and cultural shock in order to analyze the peril and promise of speaking to God in times of terror. 'The world will never be the same!' How many times have human beings uttered this cry after a tragic event? This book analyzes how such emotive reactions impact on the way religion is understood, exploring theological responses to human tragedy and cultural shock by focusing on reactions to the terrorist attacks of 9/11, the two World Wars and the Holocaust, the 2004 South-East Asian tsunami, Hurricane Katrina and the 2010 earthquake in Haiti. It discusses themes such as the theodicy question, the function of religious discourse in the face of tragedy, and the relationship between religion and politics. The book explores the tension that exists between religion's capacity to both cause and enhance the suffering and destruction surrounding historical tragedies, but also its potential to serve as a powerful resource for responding to such disasters. Analyzing this dialectic, this book engages with the work of Slavoj Zizek, Karl Barth, Theodor Adorno, Emil Fackenheim and Rowan Williams, examining the role of belief, difficulties of overcoming the influence of ideology, and the significance of trust and humility.
Continuum, 2011, pap, 223 pp, € 27.50, 9781441132390
winkelwagen
   
Brockman, J.R.
Romero. A Life
Orbis, 2005, pap, 284 pp, € 21.00, 15075599x
winkelwagen
   
Broeyer, F.G.M. & Noordegraaf, H. (red)
Duplex Ordo 125 jaar. Colloquium’Is de Duplex Ordo in de huidige vorm van deze tijd?’, 8 juni 2001.
Utrechtse Theologische Reeks 44, Universiteit Utrecht, 2002, pap, 68 pg, € 3.86
winkelwagen
   
Brondos, D.A.
Fortress Introduction to Salvation and the Cross
Fortress, 2007, pap, 218 pp, € 18.75, 9780800662165
winkelwagen
   
Bruijne, A.
Affect en effect. De betekenis van een Bijbelse spiritualiteit voor de christelijke ethiek
Kok, 2010, pap, 74 pp, € 13.50, 9789043517621
winkelwagen
   
Brumlik, M
Schrift, Wort und Ikone. Wegen aus dem Bilderverbot
Philo & Philo fine Arts, 2006, pap, 149 pp, € 21.00, 3865726267 / 9783865726261
winkelwagen
   
Buenting, J. (ed.)
The Problem of Hell. A Philosophical Anthology
Tb
Ashgate, 2007/2010, geb, 246 pp, € 69.90, 9780754658085
winkelwagen
Bulgakov, S.
The Lamb of God
Eerdmans, 2008, pap, 456 pp, € 37.50, 9780802827791
winkelwagen
Bulgakov, S. & Smith, T.A. (trans.)
Unfading Light. Comtemplations and Speculations
With its scholarly discussions of myth, German idealist philosophy, negative theology, and mysticism, shot through with reflections on personal religious experiences, Unfading Light documents what a life in Orthodoxy came to mean for Sergius Bulgakov on the tumultuous eve of the 1917 October Revolution. Written in the final decade of the Russian Silver Age, the book is a typical product of that era of experimentation in all fields of culture and life. Bulgakov referred to the book as miscellanies, a patchwork of chapters articulating in symphonic form the ideas and personal experiences that he and his entire generation struggled to comprehend. Readers may be reminded of St. Augustine's Confessions and City of God as they follow Bulgakov through the challenges and opportunities presented to Orthodoxy by modernity.
Eerdmans, 2012, pap, 512 pp, € 41.60, 9780802867117
winkelwagen
Bultmann, Rudolf, Ary Braakman (red.)
Verantwoord geloven
In dit boek zijn vijf teksten van Rudolf Bultmann in het Nederlands vertaald en van een inleiding voorzien om zo de theologie van een van de meest vooraanstaande theologen van de 20e eeuw opnieuw voor het voetlicht te brengen. Dr. E.P. Meijering voorzag deze uitgave van een voorwoord.

Geloven is voor Rudolf Bultmann (1884-1976) beslissen om je zonder blijvend aanknopingspunt in de geschiedenis of de kosmos in het hier en nu over te geven aan het geloof alleen. Het Nieuwe Testament heeft die overgave in een mythologische taal gevat die destijds volkomen begrijpelijk was. Voor de moderne mens moet het evangelie echter van zijn historische en mythologische sluier worden ontdaan om tot geloof en overgave te komen. De essentie van geloven is: mens worden voor Gods aangezicht. Jezus' opstanding is daarbij niet van belang als historisch feit, maar als geloofswerkelijkheid, omdat wij in zijn opstanding onze eigen opstanding beleven.

Boekencentrum, 2013, pap, 153 pp, € 22.50, 9789023927112
winkelwagen
   
Burrell, D. B., C. Cogliati, J.M. Soskice, W.R. Stoeger (eds)
Creation and the God of Abraham
B2522
Cambridge UP, 2010, geb, 274 pp, € 74.95, 9780521518680
winkelwagen
   
Busch, E.
Barth
Abingdon Pillars of Theology, Abingdon, 2008, pap, 95 pp, € 10.50, 9780687492466
winkelwagen
   
Busch, E.
Der Freiheit zugetan. Christlicher Glaube heute - im Gesprach mit dem Heidelberger Katechismus
Neukirchener, 1998, pap, 308 pp, € 29.90, 3788716231
winkelwagen
Busch, E.
Meine Zeit mit Karl Barth. Tagebuch, 1965-1968
Karl Barth (1886–1968) beeinflusste als evangelischer Theologe zu seiner Zeit die theologische Diskussion des 20 Jahrhunderts wie kein anderer. Als Vertreter der Dialektischen Theologie und als maßgeblicher Mitautor der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 trieb er grundlegende Einsichten der reformatorischen Theologie voran. Das Schaffen Karl Barths löste weitreichende Reaktionen auch in der Katholischen Theologie und der Ökumene aus. Der Autor der »Kirchlichen Dogmatik« formulierte theologische Einsichten, die auch bis heute noch lange nicht abschließend rezipiert worden sind. Eberhard Busch war vom Herbst 1965 bis zu dessen Tod am 10. Dezember 1968 Karl Barths Assistent. Der heute emeritierte Professor für Systematische Theologie schrieb in dieser Zeit in sein Tagebuch, was er bei seiner Arbeit in Barths Haus erlebt und vernommen hat. Alle Themen, die Karl Barth in dieser Zeit beschäftigten, finden ihren Niederschlag in den vorliegenden Tagebuchaufzeichnungen: War zunächst die Begleitung der Erneuerung des Katholizismus im Zeichen des Vatikanischen Konzils von Bedeutung, so wurden in der Folgezeit die Überarbeitung der Tauflehre, Seminare an der Universität, Besuche und Briefe und das eigene Alt- und Krankwerden wichtig. Das Vorhaben einer Autobiographie hatte Barth niemals verwirklicht, wohl aber die Aufzeichnungen seines Assistenten registriert, eine Arbeit, die seinem Wunsch entsprach. Eberhard Busch schrieb fortlaufend an diesen Texten, orientiert an täglichen kurzen Notizen aus seiner Arbeit mit Karl Barth. Gespeist wurden diese zusätzlich von Vielem, das Barth ihm in der Hoffnung anvertraute, es auf diese Weise bewahrt zu sehen.
Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, geb, 760p, € 29.50, 9783525560013
winkelwagen
Busch, E.
The Barmen Theses Then and Now
Eerdmans, 2011, pap, 101p, € 15.50, 9780802866172
winkelwagen
Busch, E.
The Great Passion. An Introduction to Karl Barth`s Theology
Eerdmans, 2011, pap, 302p, € 26.90, 9780802866547
winkelwagen
   
Busch, E. (William H. Rader trans.)
Drawn to Freedom. Christian Faith Today in Conversation with the Heidelberg Catechism
Eerdmans, 2010, pap, 363 pp, € 30.95, 9780802863782
winkelwagen
   
Bussie, J.
The Laughter of the Oppressed: Ethical and Theological Resistance in Wiesel, Morrison, and Endo
By Order
Continuum, 2007, pap, 212 pp, € 22.75, 9780567026781
winkelwagen
Campbell, T.A.
Methodist Doctrine. The Essentials
In this concise, accessible book, Dr. Ted Campbell provides a brief summary of the major doctrines shared in the Wesley family of denominations. Writing in concise and straightforward language, Campbell organizes the material into systematic categories: doctrine of revelation, doctrine of God, doctrine of Christ, doctrine of the Spirit, doctrine of humanity, doctrine of "the way of salvation" (conversion/justification/sanctification), doctrine of the church and means of grace, and doctrine of thing to come. He also supplies substantial buy simplified updated references in the margins of the book that allow for easy identification of his sources.

John Wesley distinguished between essential doctrines on which agreement or consensus is critical and opinions about theology or church practices on which disagreement must be allowed. Though today few people join churches based on doctrinal commitments, once a person has joined a church it becomes important to know the teachings of that church's tradition. In Methodist Doctrine: The Essentials, Ted Campbell outlines historical doctrinal consensus in American Episcopal Methodist Churches in a comparative and ecumenical dialogue with the doctrinal inheritance of other major families of Christian tradition. In this way, the book shows both what Methodist churches historically teach in common with ecumenical Christianity and what is distinctive about the Methodist tradition in its various contemporary forms.

Abingdon Press, 1999/2011, pap, 159 pp, € 18.90, 9781426727016
winkelwagen
   
Candler, P.M.
Theology, Rhetoric, Manuduction, or Reading Scripture on the Path of God
Radical Traditions Series, SCM, 2006, pap, 300 pp, € 49.00, 0334040310 / 9780334040316
winkelwagen
   
Capetz, P.E.
God, A Brief History
Facets, Fortress, 2003, pap, 192 pp, € 9.95, 9780800636302
winkelwagen
Caputo, John D.
Hopeloos hoopvol, belijdenissen van een postmoderne pelgrim
In Hopeloos hoopvol beschrijft John D. Caputo (1940) zijn spirituele reis van het katholieke jongetje in de jaren vijftig dat graag naar de sterren staarde, tot de postmoderne filosoof 'na de dood van God' die ondanks alles blijft hopen op het koninkrijk van God. Een religie zonder religie, Caputo is er al jaren naar op zoek, maar niet eerder beschreef hij dit zo persoonlijk en doorleefd als in dit boek. Hij noemt het de religie van de roos. Het is een religie waarin hij met Meester Eckhart bidt of God ons 'wil bevrijden van God'. Religie en beelden van God zijn algauw obstakels. Ze belemmeren om door te dringen tot het hart van religie.

Hopeloos hoopvol is een humoristisch, toegankelijk en diepgaand spiritueel werk van een toonaangevende filosoof. In de autobiografische stukken toont Caputo zich op z'n kwetsbaarst, in de theologische en filosofische fragmenten is hij op z'n scherpst.
PETER ROLLINS: 'Ik beveel dit werk bij u aan als een van de meest inspirerende en inzichtgevende teksten over de betekenis van geloven die ik ooit heb gelezen.'
JEAN-JACQUES SUURMOND: 'Een prachtig boek.'
RICK BENJAMINS: 'Het werk van John Caputo - een internationaal zeer vooraanstaande theoloog - is een grote hulp om na Kuitert en Hendrikse op een zinnige manier over God te blijven spreken.'
CATHERINE KELLER: 'Caputo vertelt zijn aangrijpende verhaal met zo'n avontuurlijke eerlijkheid en onweerstaanbare humor dat je niet kunt stoppen met lezen.'
LAURENS TEN KATE: 'Een baanbrekend denker ... Zijn schrijfstijl is spannend en zeer persoonlijk.'

Skandalon, 2017, pap, 238 pp, € 22.50, 9789492183590
winkelwagen
   
Carey, P.W. & J.T. Lienhard (eds)
Biographical Dictionary of Christian Theologians
This is a paperbound reprint of a 2000 work (Greenwood Publishers). Approximately 100 scholars contributed biographies for this reference to the lives and thought of more than 450 Christian theologians. In general, the sketches provide a summary of the person's education and career and then supply a concise summary of that theologian's major works and contributions. The book includes scholars whose work focused primarily on scripture and tradition, rather than on the philosophy of religion, thus excluding people like Descartes and Hegel, and includes only those theologians who died before 1994.
Hendrickson, 2003, pap, 589 pp, € 29.95, 9781565637986
winkelwagen
   
Carlton, E
Dancing in the Dark. Reflections on the Problem of Theodicy
BY ORDER
Fairleigh Dickinson UP, 2005, geb, 185 pp, € 49.90, 0838640621 / 9780838640623
winkelwagen
Carroll, B. Jill
The Savage Side: Reclaiming Violent Models of God
In this book, B. Jill Carroll uses the nature writing of Annie Dillard and the philosophical categories of Emmanual Levinas to critique the models of God that drive contemporary political theologies, especially feminist and liberation theologies. These political theologies ignore the amoral and often harsh aspects of our existence in the natural world, even though they often align God with the cosmos. Political theologies excise from their models of God all notions of violence, indifference to social justice or general amorality in favor of models that support and advance specific social, political and economic ideologies. Such 'domestication' of God does not do justice to the hard facts of our existence in the natural world, nor does it fully plumb the depths of using nature to metaphorize God. Furthermore, Carroll argues that current political models of God do not survive the most important critiques of religion in the modern era, namely those leveled by Feuerbach, Freud and Nietzsche. Instead, the 'God of the oppressed' stands tall among any number of gods that exist primarily as projections of our best selves, illusions rooted in wish fulfillment, and attempts to further our own personal goals by claiming the universe is on our side. The Savage Side offers us a glimpse of a natural theology uninterested in apologetics, but thoroughly obsessed with using the natural world as a springboard for describing God. The God that emerges is wildly beautiful, terrifyingly indifferent to political or moral ideology, the consummate Other, and the ultimate ground of our being. This book demands to be read by anyone interested in the relationship between religion and politics, especially those who have given themselves to the cause of social justice in the name of God.
9780742512825, Rowman & Littlefield Publishers, pap, 2002, € 27.50, 9780742512825
winkelwagen
   
Carroll, V. & D. Shiflett
Christianity on Trial. Arguments against anti-Religious Bigotry
Encouner Books, 2002, pap, 244 pp, € 23.95, 1893554155
winkelwagen
   
Cessario, R.
The Virtues, or the Examined Life
Handbooks of Catholic Theology Series, Continuum, 2002, pap, 197 pp, € 35.00, 0826413897
winkelwagen
   
Charlesworth, J.H. (ed.)
Resurrection, the Origin and Future of a Biblical Doctrine
Faith and Scholarship Colloquies, T&T Clark, 2009, pap, 250 pp, € 26.90, 9780567027481
winkelwagen
   
Chesterton, G.K.
Essential Writings
Modern Spiritual Masters Series, Orbis, 2003, pap, 175 pp, € 16.90, 1570754950 / 9781570754951
winkelwagen
   
Chesterton, G.K.
Heretics
reprint
Hendrickson, 2007, geb, 179 pp, € 14.00, 9781598560152
winkelwagen
Chesterton, G.K.
Orthodoxy
Christian Classics Series, Hendrickson, 2006, geb, 155 pp, € 10.95, 9781598560510
winkelwagen
Chesterton, G.K.
The Everlasting Man
Hendrickson, 2007, pap, 262 pp, € 16.50, 9781598560169
winkelwagen
   
Childs, J.M. Jr.
The Way of Peace. Christian Life in Face of Discord
Fortress, 2008, pap, 149 pp, € 16.50, 9780800663162
winkelwagen
   
Clark, D.G.
C.S. Lewis. A Guide to his Theology
Blackwell, 2007, pap, 180 pp, € 21.95, 9781405158848
winkelwagen
   
Clough, D.
Ethics in Crisis: Interpreting Barths Ethics
Tb
Barth Studies, Ashgate, 2005, geb, 164 pp, € 66.50, 9780754636304
winkelwagen
   
Cobb, J.B.
Postmodernism and Public Policy. Reframing Religion, Culture, Education, Sexuality, Class, Race, Politics, and the Economy.
SUNY, 2002, pap, € 26.75, 0664247431
winkelwagen
   
Cobb, J.B. and Griffin, D. R.
Process Theology An Introduction Exposition
The Westminster Press, 1977, pap, 192 pp, € 19.90, 9780664247430
winkelwagen
   
Cobb, J.B. & D.R. Griffin
Process Theology. An Introductory Exposition
Westminster John Knox Press, 1976, pap, 192 pp, € 19.90, 9780664247430
winkelwagen
Cobb, K.
Blackwell Guide to Theology of Popular Culture
Blackwell Guides to Theology, Blackwell, 2005, pap, 352 pp, € 32.50, 9781405107020
winkelwagen
Cone, J.H.
A Black Theology of Liberation. Fortieth Anniversary Tradition
Orbis, 2010, pap, 166 pp, € 18.90, 9781570758959
winkelwagen
Constandse, C.
Het gebod van de hoop, een bijdrage aan het debat over eschatologie en ethiek vanuit het werk van F.-W. Marquardt
Geloof, hoop en liefde. En natuurlijk is de meeste van deze de liefde. Maar hoe staat het met de hoop? In de kerk en theologie van dit moment wordt er over het begrip hoop niet veel meer gesproken. Terwijl nog niet zo lang geleden het een belangrijk thema was. In de jaren 60 kwam Jurgen Moltmann met een theologie van de hoop. De hoop op het Koninkrijk van God werd ethisch en politiek vertaald. Geloven betekende hopen, en hopen betekende doen. Met jouw manier van leven vooruitlopen op het Koninkrijk! Maar dat Koninkrijk kwam maar niet. Deze beweging liep in de jaren 80 op teleurstellingen stuk.

Het gebod van de hoop stelt opnieuw de vraag wat hoop en ieders individuele manier van leven (ethiek) met elkaar te maken hebben. Het werk van bekende theologen als Moltmann en Pannenberg wordt in een dialoog geplaatst met het originele denken van Friedrich-Wilhelm Marquardt. Als Duitser, levend in het tijdperk na Auschwitz, ging Marquardt in de leer bij het jodendom. Hij leerde zo de God van Israel op een nieuwe manier kennen. Hij ontdekte dat de geboden - ook voor niet-joden! - een bron van hoop en richting voor het leven kunnen zijn.

Coen Constandse studeerde theologie in Utrecht en werkte als promovendus aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Utrecht. Hij publiceerde eerder artikelen over A.J. Heschel en F.-W. Marquardt.

Eburon, 2009, pap, 383 pp, € 34.90, 9789059723122
winkelwagen
   
Cook, B.
Power and the Spirit of God Toward an Experience-Based Pneumatology
Prijs onder voorbehoud. By order.
Oxford UP, 2009, pap, 224 pp, € 21.95, 9780195382648
winkelwagen
Cooper, A.G.
Life in the Flesh, an Anti-Gnostic Spiritual Philosophy
Oxford UP, 2008, geb, 270 pp, € 61.90, 9780199546626
winkelwagen
Cooper, J.
Humanity in the Mystery of God. The Theological Anthropology of Edward Schillebeeckx
Schillebeeckx's theology is a reflection on the nature of God who is both creator and redeemer: his theology is a treatise; on the God who is God for humanity. This means of course that his theology is always both a reflection on the nature of God and on the meaning of humanity; and hence there is a theological anthropology at the centre of his whole theological enterprise. The definition of humanity is given in the relationship between the mystery of God the God who is both transcendent and immanent and the mystery of humanity. For Schillebeeckx, the meaning of humanity is revealed and established in the mystery of God as a vocation to intimacy with God. This intimacy is described both as a dependence upon God and as a situated freedom, and hence the description of humanity which emerges from Schillebeeckx's treatise on God holds together humanity's metaphysical and moral significance. At the heart of this theocentric anthropology is its christological structure. Schillebeeckx develops a sacramental christology in light of his interpretation of Christ's incarnation. The relation of incarnation to the death, resurrection and glorification of Christ establishes a sacramental theological anthropology. The meaning of humanity is given in its creative, salvific, sanctifying, participative and personal relation to the God who is God both of creation and of covenant. This book develops an interpretation of Schillebeeckx's theological anthropology by analysing his theology of revelation and grace, and by examining the christological structure of his theology. This christology centres on an interpretation of the incarnation in which the fully personal nature of Christ's humanity is key. This christology establishes the sacramental nature of humanity and hence Schillebeeckx's description of the meaning of human nature is also a theological description of the meaning of human action.
T&T Clark Studies in Systematic Theology, T&T Clark, 2009/2011, pap, 217 pp, € 33.50, 9780567036537
winkelwagen
   
Cooper, T.
Controversies in Political Theology
Controversies in Contextual Theology Series, SCM Press, 2007, pap, 208 pp, € 29.50, 9780334041122
winkelwagen
   
Coriden, J.A.
An Introduction to Canon Law (Revised)
Burns & Oates, 2004, pap, 243 pp, € 34.00, 086012374x
winkelwagen
   
Cornwell, J.
Newmans Unquiet Grave. The Reluctant Saint
B2194
Continuum, 2010, geb, 273 pp, € 26.50, 9781441150844
winkelwagen
   
Cortez, M.
Theological Anthropology. A Guide for the Perplexed
Guides for the Perplexed, Continuum, 2010, pap, 167 pp, € 20.90, 9780567034328
winkelwagen
Cosgrove, C.H.
Appealing to Scripture in Moral Debate. Five Hermeneutical Rules.
Arguing from scripture is one of the ways that Christians test theirmoral judgments. But are all methods of appealing to the Bibleequally valid and effective? In this book Charles Cosgrove looksat the churchs long tradition of moral debate and uncovers fivecentral rules that can best guide the use of scripture in con-temporaryethical debates.After introducing the nature of moral arguments generally, Cosgrove devotes one chapter to each of the five rules of biblicalinterpretation that make ethical appeals to scripture persuasive. Hesets forth each rules rationale, provides examples of its operation, and subjects it to critique.Based not only on the work of biblical scholars and Christianethicists but also on Cosgroves own experience with debates inclassrooms, churches, and other Christian contexts, this volume isbe a valuable aid to readers who employ moral reasoning inreal-life settings.
Eerdmans, 2002, pap, 224 pp, € 15.00, 9780802849427
winkelwagen
   
Cottingham, J.
Why Believe?
Continuum, 2009, geb, 186 pp, € 21.00, 9780826496362
winkelwagen
   
Craig, W. L., & J. P. Moreland
The Blackwell Companion to Natural Theology
Wiley-Blackwell, 2009, geb, 683 pp, € 130.00, 9781405176576
winkelwagen
   
Creamer, D. B.
Disability and Christian Theology. Embodied Limits and Constructive Possibilities
By order.
Oxford UP, 2009, geb, 176 pp, € 44.50, 9780195369151
winkelwagen
   
Crisp, O. D.
Revisioning Christology. Theology in the Reformed Tradition
Constructive contemporary theology requires serious engagement with the theologians of the past. This book offers a series of studies in the Christology of key representatives in the Reformed tradition engaging their thought for contemporary dogmatics. Thinkers from each of the five centuries in which Reformed theology has flourished are represented - John Calvin; John Owen; Jonathan Edwards; William Shedd; Donald Baillie; and Kathryn Tanner - each of whom in different ways challenge conventional accounts of Christology. The book is organized thematically, linking historic and contemporary discussions of Christology in theology and philosophy by engaging the thinking of these theologians in a collegial way, using their work as means of promoting constructive systematic theology today.

Oliver Crisp presents an important contribution to broadening our understanding of Reformed theology by showing how important theologians have taken views often at odds with 'textbook' accounts of the tradition. Written in an accessible style, this book will appeal to a wide range of readers, including upper-level undergraduates, graduate students and scholars of Christian theology, philosophy and religious studies.
Ashgate, 2011, pap, 166 pp, € 25.50, 9781409430056
winkelwagen
   
Crisp, O. D.
Revisioning Christology. Theology in the Reformed Tradition
Constructive contemporary theology requires serious engagement with the theologians of the past. This book offers a series of studies in the Christology of key representatives in the Reformed tradition engaging their thought for contemporary dogmatics. Thinkers from each of the five centuries in which Reformed theology has flourished are represented - John Calvin; John Owen; Jonathan Edwards; William Shedd; Donald Baillie; and Kathryn Tanner - each of whom in different ways challenge conventional accounts of Christology. The book is organized thematically, linking historic and contemporary discussions of Christology in theology and philosophy by engaging the thinking of these theologians in a collegial way, using their work as means of promoting constructive systematic theology today.

Oliver Crisp presents an important contribution to broadening our understanding of Reformed theology by showing how important theologians have taken views often at odds with 'textbook' accounts of the tradition. Written in an accessible style, this book will appeal to a wide range of readers, including upper-level undergraduates, graduate students and scholars of Christian theology, philosophy and religious studies.
Ashgate, 2011, geb, 166 pp, € 73.90, 9781409430049
winkelwagen
   
Crisp, O.D.
Divinity and Humanity
BY ORDER
Current Issues in Theology Series, Cambridge UP, 2007, pap, 187 pp, € 28.90, 9780521695350
winkelwagen
   
Crisp, O. (ed.)
A Reader in Contemporary Philosophical Theology
T&T Clark, 2009, pap, 379 pp, € 34.00, 9780567031464
winkelwagen
Crisp, Oliver D., Michael C. Rea (eds.)
Analytic Theology. New Essays in the Philosophy of Theology
Philosophy in the English-speaking world is dominated by analytic approaches to its problems and projects; but theology has been dominated by alternative approaches. Many would say that the current state in theology is not mere historical accident, but is, rather, how things ought to be. On the other hand, many others would say precisely the opposite: that theology as a discipline has been beguiled and taken captive by 'continental' approaches, and that the effects on the discipline have been largely deleterious. The methodological divide between systematic theologians and analytic philosophers of religion is ripe for exploration. The present volume represents an attempt to begin a much-needed interdisciplinary conversation about the value of analytic philosophical approaches to theological topics. Most of the essays herein are sympathetic toward the enterprise the editors are calling analytic theology; but, with an eye toward balance, the volume also includes essays and an introduction that try to offer more critical perspectives on analytic theology.
Oxford UP, 2012, pap, 336 pp, € 37.95, 9780199600427
winkelwagen
   
Crouter, R.
Reinhold Niebuhr. On Politics, Religion, and Christian Faith
B2452
Oxford UP, 2010, geb, 164 pp, € 98.00, 9780195379679
winkelwagen
Cunningham, C (ed.)
Transcendence and Phenomenology
Veritas Series, SCM Press, 2007, geb, 534 pp, € 87.50, 9780334041511
winkelwagen
   
Cunningham, D.S.
Christian Ethics: The End of the Law
BY ORDER
Routledge, 2008, pap, 399 pp, € 28.50, 9780415376006
winkelwagen
   
Cunningham, L. S. (ed.)
Intractable Disputes about the Natural Law. Alasdair MacIntyre and Critics
B2174. sKB
University of Notre Dame Press, 2009, pap, 374 pp, € 32.90, 9780268023003
winkelwagen
   
Cunningham, P.A. (ed.)
Pondering the Passion: What s At Stake for Christians and Jews?
Rowman & Littlefield, 2005, pap, 214 pp, € 26.00, 0742532186
winkelwagen
Cupitt, D.
Above Us Only Sky. The Religion of Ordinary Life
Polebridge, 2008, pap, 134 pp, € 26.00, 9781598150117
winkelwagen
Cupitt, D.
A New Great Story
Polebridge Press, 2011, pap, 136p, € 22.50, 9781598150261
winkelwagen
Daelemans, Bert, Christophe Brabant
Wijselijk onwetend. De paradox in het christelijk geloof
De artikels in dit boek gaan uit van de paradox als theologisch denkmodel. Theologische waarheid wordt veelal geassocieerd met duidelijkheid, helderheid en onwrikbaarheid. De paradox daarentegen houdt een schijnbare tegenstelling in een dynamisch evenwicht overeind. De paradox geeft de indruk soms een loopje te nemen met het menselijke verstand en is precies daarom uiterst geschikt om theologische waarheid te verwoorden. De kern van het christelijke mysterie weigert zich immers te laten vatten door het menselijke rationele denken. De verschillende auteurs belichten de paradox vanuit hun eigen vakgebied.
Altiora Averbode, 2014, pap, € 19.50, 9789031739028
winkelwagen
   
Dalferth, I. U., Karl Kardinal Lehmann, Navid Kermani
Das Bose. Drei Annaherungen
Herder, 2011, geb, 118 pp, € 18.95, 9783451340574
winkelwagen
   
Davie, G., P. Heelas & L. Woodhead (eds.)
Predicting Religion. Christian, Secular and Alternative Futures
Tb
Theology and Religion in Interdisciplinary Perspective Series in Association with the BSA Sociology of Religion Study Group, Asgate, 2003, pap, 266 pp, € 23.50, 9780754630104
winkelwagen
   
Davies, B.
Reality of God and the Problem of Evil
BY ORDER
Continuum, 2006, pap, 224 pp, € 29.90, 9780826492418
winkelwagen
   
Davies, D.
The Theology of Death
T&T Clark, 2008, pap, 198 pp, € 29.50, 9780567030498
winkelwagen
Davies, O.
The Creativity of God. World, Eucharist, Reason
We have, as a theological community, generally lost a language in which to speak of the created-ness of the world. As a consequence, our discourses of reason cannot bridge the way we know God and the way we know the world. Therefore, argues Oliver Davies, a primary task of contemporary theology is the regeneration of a Christian account of the world as sacramental, leading to the formation of a Christian conception of reason and a new Christocentric understanding of the real. Both the Johannine tradition of creation through the Word and a Eucharistic semiotics of Christ as the embodied, sacrificial and creative speech of God serve the project of a repairal of Christian cosmology. The world itself is viewed as a creative text authored by God, of which we as interpreters are an integral part. This is a wide-ranging and convincing book that makes an important contribution to modern theology.
Cambridge Studies in Christian Doctrine, v. 12, Cambridge UP, 2004, pap, 210 pp, € 34.75, 9780521538459
winkelwagen
Davis, S., K. Daniel SJ & C.O Collins SJ. (eds)
The Redemption. An Interdisciplinary Symposium on Christ as Redeemer
This interdisciplinary study follows an international and ecumenical meeting of twenty-one scholars held in New York at Easter 2003: the Redemption Summit. After an opening chapter, which explores seven central questions for writers on redemption, five chapters are dedicated to the scriptural roots of the doctrine. A section on the patristic and medieval periods then examines the interpretation of redemption through the centuries. The volume moves on to foundational and systematic issues: the problem of horrendous evil, karma and grace, and differing views on justification. Studies on the redemption in literature, art, music, and preaching form the final part. There is a fruitful dialogue between experts in a wide range of areas and the international reputation of the participants reflects and guarantees the high quality of this joint work. The result is a well researched, skilfully argued, and, at times, provocative volume on the central Christian belief: the redemption of human beings through Jesus Christ.
Oxford UP, 2006, pap, 352 pp, € 37.75, 9780199288755
winkelwagen
Davis, Stephen T., Daniel Kendall SJ, and Gerald O'Collins SJ
The Trinity. An Interdisciplinary Symposium on the Trinity
This interdisciplinary study is the result of an international and ecumenical meeting of nineteen scholars held in New York at Easter 1998: the Trinity Summit. Biblical experts examine the scriptural roots of trinitarian doctrine, patristic scholars correct those who continue to misinterpret the trinitarian teaching of the Cappadocians and Augustine, and five scholars examine systematic and foundational issues like the viability of social models for the Trinity. The volume ends with a study of the Trinity in art and the challenge of preaching the Trinity today. The international reputation of the participants reflects and guarantees the high quality of this joint work.
Oxford UP, 2002, pap, 422 pp, € 37.50, 9780199246120
winkelwagen
   
Dawson, G.
Jesus Ascended. The Meaning of Christ’s Continuing Incarnation
T&T Clark, 2004, pap, 272 pp, € 28.75, 0567082210
winkelwagen
Dawson, R. D.
The Resurrection in Karl Barth
Karl Barth repeatedly spoke of the centrality and unparalleled significance of the resurrection of Jesus Christ for his theological understanding, yet a clear grasp of its nature and scope in Barth continues to find little expression in scholarly literature. This book seeks to draw out the theological substance and systematic implications of Barth's thinking on this theme. Barth's mature understanding of the resurrection concentrates upon the transition from the objective achievement of reconciliation culminating in the crucifixion and death of Jesus Christ to its subjective appropriation in the life of the believer, all within a thoroughly christological context. The resurrection may be described as the way of the crucified Lord to others, and is, for Barth, the essential and efficient link between christology proper and the extension of Christ's saving work to others.
Ashgate, 2007, geb, € 71.50, 9780754655558
winkelwagen
   
D’Costa, G.
Theology in the Public Square. Church, Academy and Nation
by order / te bestellen
Challenges in Contemporary Theology, Blackwell, 2005, pap, 247 pp, € 38.95, 1405135107
winkelwagen
   
Deacy, C. & G. W.Ortiz
Theology and Film. Challenging the Sacred/Secular Divide
Blackwell, 2007, pap, 245 pp, € 29.50, 9781405144384
winkelwagen
Dearborn, K.
Baptized Imagination. The Theology of George McDonald
The imagination has been called, "the principal organ for knowing and responding to disclosures of transcendent truth." This book probes the theological sources of the imagination, which make it a vital tool for knowing and responding to such disclosures. Kerry Dearborn approaches areas of theology and imagination through a focus on the 19th century theologian and writer George MacDonald. MacDonald can be seen as an icon whose life and work open a window to the intersection of word, flesh and image. He communicated the gospel through narrative and image-rich forms which honour truth and address the intellectual, imaginative, spiritual, and emotional needs of his readers. MacDonald was also able to speak prophetically in a number of areas of contemporary concern, such as the nature of suffering, ageing and death, environmental degradation, moral imagination and gender issues. Dearborn explores influences which shaped him, along with the wisdom he has offered in the formation of significant Christian writers in both the nineteenth and twentieth centuries. Authors such as C.S. Lewis, G.K. Chesterton, Dorothy Sayers, J.R.R. Tolkien, W.H. Auden, Frederick Buechner and others attribute to MacDonald key paradigm shifts and insights in their own lives. A study of MacDonald does not offer a formulaic approach to theology and the imagination, but the possibility of gleaning from his rich harvest relevant nourishment for our own day. It also provides a context in which to assess potential weaknesses in imaginative approaches to theology.
Ashgate, 2006, geb, € 65.00, 9780754655169
winkelwagen
   
DeHart, P.
The Trial of the Witnesses: The Rise and Decline of Postliberal Theology
BY ORDER
Challenges in Contemporary Theology, Blackwell, 2006, pap, 320 pp, € 44.25, 9781405132961
winkelwagen
   
Deibl, J.H.
Geschichte - Offenbarung - Interpretation. Versuch einer theologischen Antwort an Gianni Vattimo
Religion - Kultur - Recht, 9, Peter Lang, 2008, pap, 180 pp, € 51.90, 9783631569399
winkelwagen
Deijl, Aarnoud van der, Stephan de Jong, Alida Groeneveld (red)
Doornse levenskunst, mooi, goed en waarachtig leven
Zestien dominees van Op Goed Gerucht putten uit de christelijke traditie om antwoord te vinden op de vraag hoe wij goed kunnen leven met God, met onszelf en met de ander. Het christelijke denken kent een positieve kijk op de vormgeving van het leven. Dat God mij het leven heeft geschonken en, meer nog, dat Hij mijn onvolmaakte leven in ruimhartige liefde aanvaardt, vraagt om een dankbare reactie. Dit boekje bestaat evenals zijn voorganger de Doornse Catechismus uit 52 korte hoofdstukjes.
Kok, 2012, pap, 179 pp, € 14.99, 9789043515238
winkelwagen
Deijl, Aarnoud van der, Stephan de Jong, Anne Marijke Spijkerboer (red.)
Doornse Catechismus. Oude vragen, nieuwe antwoorden
Een tiental dominees uit het midden van de PKN beantwoordt in totaal 52 vragen bij de apostolische geloofsbelijdenis. Elke vraag krijgt zowel een theologisch als een spiritueel antwoord.

Auteurs en samenstellers zijn allen lid van het jubilerende Op Goed Gerucht (10 jaar in 2010), dat samenkomsten belegt in Doorn en een verbinding zoekt tussen moderniteit en traditie. Diverse auteurs maakten naam met eigen publicaties.

Kok, 2010, pap, 167 pp, € 15.50, 9789043517461
winkelwagen
Dekker, Gerard
De kerk lost niets op, Bonhoeffer over de relatie tussen kerk en wereld
Ten Have, 2006, geb, 144 pp, € 16.50, 9789025957018
winkelwagen
Dekker, Gerard
Heeft de kerk zichzelf overleefd? Beschouwingen over de rol van de kerk in de moderne samenleving
Meinema, 2010, pap, 243 pp, € 19.90, 9789021142555
winkelwagen
Dekker, Gerard
Leren geloven met Bonhoeffer. Teksten en commentaar
Nog steeds is er grote belangstelling voor het leven en werk van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Dat is vooral vanwege de visionaire gedachten die hij in de laatste jaren van zijn leven ontwikkelde - inzichten die betrekking hebben op God, het christelijk geloof en het christelijk leven. In dit boekje brengt Gerard Dekker, kenner en bewonderaar van Bonhoeffer, vijftig van zijn teksten bijeen en licht deze toe. Niet alleen om meer bekendheid te geven aan diens werk, maar vooral ook om te laten zien hoe inspirerend Bonhoeffers gedachten zijn voor mensen die in deze tijd als christen willen leven.
Meinema, 2010, geb, 116 pp, € 15.75, 9789021142678
winkelwagen
Dekker, W.
Afwezigheid van God. Een onderzoek naar antwoorden bij W. Pannenberg, K.H. Miskotte en A. Houtepen
Met zijn boek Marginaal en missionair deed theoloog Wim Dekker eerder dit jaar veel stof opwaaien. In deze nieuwe studie biedt hij verdere verdieping van deze succesvolle titel.
Ondanks de massale kerkverlating is er vandaag veel aandacht voor religie, maar de God van de christelijke traditie is daarmee nog niet terug. Wat is nodig om deze God in onze cultuur met haar gesloten wereldbeeld op een geloofwaardige wijze ter sprake te brengen? In dit boek gaat de auteur dieper in op het werk van theologen die in Marginaal en missionair zijdelings ter sprake komen: K.H. Miskotte, W. Pannenberg en A. Houtepen.
Miskotte kan ons helpen opnieuw te verwachten dat God zichzelf ter sprake zal brengen. Pannenberg en Houtepen zijn goede wegwijzers om het gesloten wereldbeeld grondig ter discussie stellen.
Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de IZB.
Boekencentrum, 2011, geb, 278 pp, € 25.00, 9789023920625
winkelwagen
Dekker, Willem Maarten
Dit broze bestaan. Over het geloof in God de Schepper
Het geloof in God de Schepper staat onder druk. Schepping en evolutie worden vaak tegenover elkaar gesteld. En in plaats van God te zien als Schepper wordt steeds vaker de mens beschouwd als 'schepper', als bedenker van God. Maar wat bedoelen we dan met 'schepping' en 'Schepper'? Willem Maarten Dekker gaat op zoek naar de betekenis van die begrippen in concrete bijbelverhalen. Daarnaast gaat hij dieper in op de vraag wat het geloof in God de Schepper betekent. Schepping gaat vooral ook over het concrete, broze menselijke bestaan: over baren en sterven, hopen en wanhopen.
Boekencentrum, 2017, pap, 176 pp, € 19.99, 9789023950271
winkelwagen
Dekker, Willem Maarten
Provocatie, over de zin van God en geloof
Godslasteraars! Zo werden Jezus en de eerste christenen genoemd. De God van het kruis riep weerstand en ergernis op bij zowel Joden als 'heidenen'. Hoe kunnen we in onze tijd iets van deze oorspronkelijke, provocatieve betekenis van het Evangelie terugvinden?

Een tijd waarin het woord 'God' de meeste mensen niets meer zegt, anderen er hun eigen invulling aan geven en het voor een slinkende groep zo'n overbekend woord is dat het ook weinig meer oproept. In Provocatie - over de zin van God en geloof geeft Willem Maarten Dekker in dertien essayistische hoofdstukken een hernieuwde betekenis aan de twee belangrijkste woorden van het christendom: God en geloof.

Dr. Willem Maarten Dekker studeerde theologie in Utrecht en Tubingen. Hij is predikant van de Hervormde gemeente Mastenbroek, geassocieerd onderzoeker bij de Protestantse Theologische Universiteit en redacteur van het theologisch tijdschrift In de Waagschaal.

Groen, 2012, pap, 144 pp, € 14.95, 9789088970337
winkelwagen
Dekker, Willem Maarten, Karel Foppen, Bert de Leede en Koos van Noppen (red.)
Ankerplaatsen. Waar geloven houvast vindt
Het raadselachtige beeld - ontleend aan een boek van Wim Dekker - benadrukt de passieve kant van geloven. Het geloof is niet in de eerste plaats een daad, maar een weldaad. We klampen ons vast aan het Woord dat stelt dat niet wij God vasthouden, maar Hij ons.

Lange tijd was deze visie overheersend. Steeds vaker klinkt de vraag of wij aan deze ene ankerplaats werkelijk genoeg hebben. In onze tijd worden de 'beste argumenten' voor het geloven in God weer naar voren gehaald, om weerstand te bieden tegen het atheisme, het scientisme, maar ook het ongeloof binnen de kerk zelf en om een alternatief te hebben na de erosie van de theologie van het Woord.

Daarom is het een actuele vraag: waar vindt geloven houvast? Negen theologen verkennen in deze bundel evenzovele potentiele ankerplaatsen: de Bijbel, de preek, de kerk, de traditie, de ervaring, discipelschap, de geschiedenis, de schepping en de rede.

Aan deze bundel werkten mee: dr. Wessel ten Boom, dr. Gijsbert van den Brink, dr. Willem Maarten Dekker, dr. Gerard den Hertog, dr. Hans de Knijff, dr. Gerard de Korte, dr. Bert de Leede, dr. Arjan Plaisier, dr. Ciska Stark en dr. Benno van den Toren.

Boekencentrum, 2015, pap, 144 pp, € 16.90, 9789023970279
winkelwagen
Dekker, Wim
Tegendraads en bij de tijd, verder in het spoor van Bonhoeffer
Geinspireerd door de bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer denkt Wim Dekker na over thema's als gemeente-zijn, navolging, doop, cultuur en de verhouding tussen kerk en wereld.

Ook zeventig jaar na zijn dood daagt Bonhoeffer (1906-1945) ons uit om antwoord te geven op de vraag waar het ten diepste om gaat in het christelijk geloof. Wat is folklore en wat is de harde kern die in onze tijd opnieuw ontdekt moet worden?

De vroegste belijdenis van de christelijke kerk luidt: Jezus is Heer. Maar hoe wordt Jezus opnieuw Heer van christenen die feitelijk andere heren en machten dienen? Hoe wordt Jezus Heer van seculiere mensen die menen dat geloven in God overbodig en hinderlijk is?

Daarover schrijft Wim Dekker in dit boek. Hij laat zich daarbij inspireren door Bonhoeffer. Aan de hand van kernachtige citaten van deze theoloog ontwikkelt hij zijn eigen gedachten. In de geest van Bonhoeffer: tegendraads en bij de tijd.

Wim Dekker (1950) studeerde theologie en werkte als predikant in Sebaldeburen, Loenen aan de Vecht, Rotterdam-Delfshaven en Wezep. Sinds 1998 is hij als hoofd vorming en educatie werkzaam bij de IZB, vereniging voor zending in Nederland. Hij is cursusleider van Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire verkondiging (IZB). Sinds de oprichting, in 1986, is hij betrokken bij het tijdschrift Kontekstueel. Hij schreef dit boek samen met Koos van Noppen, hoofd communicatie van de IZB.

Boekencentrum, 2015, geb, 206 pp, € 18.90, 9789023928768
winkelwagen
Delhaas, Sieth
Voortgestuwd in de tijd. De intenties van Catharina J.M.Halkes
Sieth Delhaas volgde het theologische wordingsproces van Catharina Halkes. Zij noteert hoe de intenties in het leven van een onbevangen meisje met weinig zelfvertrouwen via tegenwerking, verzet, strijd, waardering en een sterk geloof zich ontwikkelen tot een stem die een eigen kader schept voor het geloof van vrouwen in een patriarchale cultuur en dito kerken.
Narratio, 2006, pap, 95 pp, € 7.00, 9789052633268
winkelwagen
   
Demmer, K.
Living the Truth. A Theory of Action
B2574
Georgetown UP, 2010, pap, 164 pp, € 32.95, 978158916972
winkelwagen
Denaux, Adelbert, Nicholas Sagovsky (eds)
Studying Mary: The Virgin Mary in Anglican and Roman Catholic Theology & Devotion
The fifteen studies in this volume were originally prepared as working papers for the internal use of the Anglican Roman Catholic International Commission (ARCIC) in its study of Mary. According to its mandate, ARCIC seeks agreement on issues that are potentially or actually church-dividing by engaging in a serious dialogue founded on the Gospels and the ancient common traditions. In this dialogue, the members of the Commission make extensive use of historical, theological, liturgical and devotional literature that is published and accessible to all. In studying Mary, ARCIC's work was also greatly assisted by internal documents prepared by its members.

Until now this material has not been published and was therefore difficult to find. Those who have read the ARCIC Agreed Statement, 'Mary: Grace and Hope in Christ', published by Continuum in 2005, will welcome the opportunity to explore this present collection of related papers. The Agreed Statement on Mary is concise, containing only eighty paragraphs. This required the omission of some historical, discursive and illustrative material that could have been included in a longer document. The papers in this volume will make up for some of the omissions. 'Studying Mary' is therefore designed to assist the study of ARCIC's work on Mary, ecumenically wherever possible, by seminaries, universities, parishes and dioceses around the world. The Seattle Statement urges a 're-reception' of doctrine about Mary by both Roman Catholics and Anglicans.

This will be one more step towards 'the restoration of complete communion of faith and sacramental life' which Pope Paul VI and the Archbishop of Canterbury (Michael Ramsay) declared to be ARCIC's goal in 1966. The journey to this goal has been long. The papers presented in 'Studying Mary' formed an important part of ARCIC's food for that journey.

The ARCIC Working Papers, T&T Clark, 2007, geb, 277 pp, € 135.00, 9780567032317
winkelwagen
   
Dennis, M., R. Golden & S. Wright
Oscar Romero
Modern Spiritual Masters Series, Orbis, 2004, pap, 127 pp, € 18.50, 1570753091
winkelwagen
   
Denzinger, H.
Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum / Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, Lat/Deutsch
komplett korrigiert und revidiert, bislang unberucksichtigte Texte eingefugt
Herder Verlag, 1998, geb, 1888 pp, € 106.00, 9783451370007
winkelwagen
   
Depoortere, F.
The Death of God: An Investigation into the History of the Western Concept of God
By Order
Continuum, 2008, geb, 240 pp, € 91.95, 9780567032720
winkelwagen
Derks, Marjet, Annelies van Heijst
Catharina Halkes 'Ik verwacht iets groots', levenswerk van een feministisch theologe (1920-2011)
'Kerkmoeder' werd Catharina Halkes genoemd. Internationaal haalde ze het nieuws omdat ze de paus niet mocht toespreken. Helemaal waar was dat niet, maar het publicitaire effect beviel haar wel. Al jong nam ze geen genoegen met beperkingen voor vrouwen in kerk en samenleving. Ze mobiliseerde andere vrouwen om daar tegenin te gaan. Haar strijdterrein was dat van geloof en theologie. Gedreven door een visioen van gelijkwaardigheid eiste ze een andere spirituele gemeenschap. Inhakend op achtereenvolgende vernieuwingsbewegingen van haar tijd sprak ze een groot publiek aan. Duizenden generatiegenoten bewonderden haar. Ze gold als een boegbeeld omdat ze zich durfde uit te spreken. In academische kring behoorde ze tot de weinige vrouwelijke professoren. Eenduidig was ze allerminst: keurig en radicaal, een gesoigneerde dame die sigaren rookte, een neerlandica die als feministisch theologe naam maakte, een hoogleraar die geen proefschrift had geschreven, en een echtgenote en moeder met daarnaast een compleet ander leven.
Vantilt, 2016, pap, 446 pp, € 29.95, 9789460042645
winkelwagen
Diggins, J.P.
Why Niebuhr Now ?
Barack Obama has called him 'one of my favorite philosophers'. John McCain wrote that he is 'a paragon of clarity about the costs of a good war'. Andrew Sullivan has said, 'We need Niebuhr now more than ever'. For a theologian who died in 1971, Reinhold Niebuhr is maintaining a remarkably high profile in the twenty-first century. In "Why Niebuhr Now?" acclaimed historian John Patrick Diggins tackles the complicated question of why, at a time of great uncertainty about America's proper role in the world, leading politicians and thinkers are turning to Niebuhr for answers. Diggins begins by clearly and carefully working through Niebuhr's theology, which focuses less on God's presence than his absence - and the ways that absence abets the all-too-human sin of pride. He then shows how that theology informed Niebuhr's worldview, leading him to be at the same time a strong opponent of fascism and communism and a leading advocate for humility and caution in foreign policy. Turning to the present, Diggins highlights what he argues is a misuse of Niebuhr's legacy on both the right and the left: while neoconservatives distort Niebuhr's arguments to support their call for an endless war on terror in the name of stopping evil, many liberal interventionists conveniently ignore Niebuhr's fundamental doubts about power. Ultimately, Niebuhr's greatest lesson is that, while it is our duty to struggle for good, we must at the same time be wary of hubris, remembering the limits of our understanding. The final work from a distinguished writer who spent his entire career reflecting on America's history and promise, "Why Niebuhr Now?" is a compact and perceptive book that will be the starting point for all future discussions of Niebuhr.
Chicago UP, 2011, geb, 136 pp, € 19.50, 9780226148830
winkelwagen
   
Dijk, J. (red.)
God anders? Een nieuwe generatie denkers over God
Toer, Meinema, 2004, pap, 64 pp, € 5.50, 9023996216
winkelwagen
   
Dijk, J. van (red.)
Hard of helend? God en geweld in de Bijbel en nu
Toer. impulsen voor inspirerend kerk zijn, PKN, 2007, pap, 56 pp, € 6.00, 9789023996293
winkelwagen
   
Dingemans, G.
Ietsisme. Een basis voor christelijke spiritualiteit
Kok, 2005, pap, 175 pp, € 16.85, 9043511137 / 9789043511131
winkelwagen
Dingemans, Gijs
Sporen van de verborgen God: Een theologie van de geest
Beste lezer, Dit boek is een poging om iets te zeggen over het grote Mysterie van het bestaan. Ik probeer vanuit een modern wereldbeeld en een hedendaags levensgevoel te schrijven over religie. En omdat dat moderne wereldbeeld grotendeels wordt bepaald door de evolutietheorie, zet ik ook de ontwikkeling van de religie in dat perspectief. Door de vorderingen op het gebied van wetenschap en techniek hebben we een ander zicht op de wereld om ons heen gekregen. Oude voorstellingen worden opgenomen in nieuwe inzichten. En zo verandert ook de religie. Het oude geloof vraagt om een nieuwe inkadering en dus ook om een nieuw perspectief en soms ook om andere woorden en beelden.

Ik wil het in dit boek opnemen voor het christelijk geloof, dat al 2000 jaar lang ons denken en handelen in Europa en Amerika mede heeft gevormd, geinspireerd en uitgedaagd. Maar ik probeer ook rekening te houden met het feit dat wij in de loop van de laatste eeuw een totaal andere kijk op de wereld hebben gekregen. En dat dus de veranderingen in ons huidige wereldbeeld ook om andere vormen van christelijk geloof vragen. En aan dat veranderende religieuze besef probeer ik een bijdrage te leveren door grote nadruk te leggen op de invloed van de Geest van God.

Ik zeg het maar klip en klaar: ik probeer nieuwe woorden en beelden te vinden voor het oude christelijke geloof binnen een modern evolutionair belevingskader. Of mij dat is gelukt, mag u nu-uiteraard na lezing van dit boek!-zelf beoordelen. Gijs Dingemans

Kok, 2011, pap, 310 pp, € 24.99, 9789043518895
winkelwagen
   
Doak, M.
Reclaiming Narrative for Public Theology
This book furthers the development of American public theology by arguing for the importance of narrative to a theological interpretation of the nation's social and political life. In contrast to both sectarian theologies that oppose a diverse public life and liberal theologies that have lost their distinctiveness, narrative public theology seeks an engaged yet critical role consistent with the separation of church and state and respectful of the multireligious character of the United States. Mary Doak argues for a public theology that focuses on the narrative imagination through which we envision our current circumstances and our hopes for the future. This theology sees both our national stories and our religious ones as resources that can contribute to a public and pluralistic conversation about the direction of society. Doak highlights arguments from Paul Ricoeur, Johann Baptist Metz, William Dean, Stanley Hauerwas, Franklin Gamwell, and Ronald Thiemann that can both contribute to and challenge a narrative public theology. She also proposes a model of public theology using narratives from Abraham
Religion and American Public Life, SUNY, 2004, geb, 245 pp, € 39.95, 9780791462331
winkelwagen
   
Dole, A.C.
Schleiermacher on Religion and the Natural Order
Oxford UP, 2010, geb, 291 pp, € 52.50, 9780195341171
winkelwagen
   
D Onofrio, G.
History of Theology II: The Middle Ages
BY ORDER
Michael Glazier, 2008, geb, 540 pp, € 92.00, 9780814659168
winkelwagen
   
Doran, R.M
What is Systematic Theology
BY ORDER
Lonergan Studies Series, Toronto UP, 2005, geb, 250 pp, € 58.90, 0802090419 / 9780802090416
winkelwagen
   
Dorrien, G.
Social Ethics in the Making. Interpreting an American Tradition
B2448
Wiley-Blackwell, 2011, pap, 728 pp, € 69.50, 9781444337303
winkelwagen
   
Dorssen, H. van (red)
Wie is God? Een vraag van alle eeuwen
met bijdragen van R. Benjamins, R. van den Berg, W. van der Meiden, L. Minnema, A. van Nieuwpoort en W. Roobol
Toer reeks, Boekencentrum, 2010, pap, 85 pp, € 8.90, 9789023925583
winkelwagen
   
Dramm, Sabine
Dietrich Bonhoeffer. An Introduction to his Thought
Dietrich Bonhoeffer's thinking is as pertinent to the twenty-first century postmodern church as it was to the German church under Nazi siege and the world-wide church in the half century following his death. Dramm provides a lucid summary of his major theological positions.
Hendrickson, 2007, pap, 257 pp, € 19.75, 9781565637627
winkelwagen
   
Drees, W.B., H. Meisinger & T.A. Smedes (eds)
Creation’s Diversity: Voices from Theology and Science
T&T Clark, 2008, pap, 192 pp, € 43.50, 9780567033291
winkelwagen
   
Drewermann, E.
Atem des Lebens. Die moderne Neurologie und die Frage nach Gott
op bestelling / by order
Patmos Verlag, 2006, geb, 862 pp, € 54.75, 3491210003 / 9783491210004
winkelwagen
Drewermann, Eugen
Als de sterren goden waren. Moderne kosmologie en geloog
van 19.50 voor 10.- wegens lichte beschadigien
Meinema, 2005, pap, 222 pp, € 10.00, 9789021140759
winkelwagen
Drewermann, Eugen
Keerpunten, of wat heeft het christendom werkelijk te zeggen?
Eugen Drewermann (1940), theoloog, psychotherapeut en succesvol schrijver in Duitsland, zet in dit boek de theologie weer met beide benen op de grond en brengt haar terug naar wat Jezus van Nazaret voor ogen stond en naar wat het christendom werkelijk wil zeggen.

Drewermann bekritiseert in heldere bewoordingen de overtuiging die in de kerkgeschiedenis overheerst, namelijk dat objectief vastgesteld kan worden hoe we God moeten begrijpen en wat de verlossing door Christus betekent. Van zijn kant benadrukt hij het mythische karakter van al onze religieuze voorstellingen.

In zijn baanbrekende benadering krijgen begrippen als schepping, verlossing en opstanding een zinvolle betekenis. Het boek biedt de lezer een herorientering van de theologie. Het is onmisbaar voor iedereen die een beter en dieper zicht op geloven wil krijgen.

Damon, 2015, pap, 400 pp, € 29.90, 9789460362163
winkelwagen
Drewermann, Eugen
Wenn die Sterne Gotter waren. Moderne Kosmologie und Glaube. Im Gesprach mit Jurgen Horen
Herder, 2004, geb, 255 pp, € 26.95, 9783451283482
winkelwagen
   
Driel, E.C.
Incarnation Anyway, Arguments for Supralapsarian Christology
By order.
Oxford UP, 2008, geb, 190 pp, € 65.00, 9780195369168
winkelwagen
Droes, F., K. Mul, J. Nottelman, M. Papavoine (red)
Met passie en verbeelding. IWFT Vrouwennetwerk Theologie 25 jaar. Een terugblik met handreikingen voor de toekomst
Een beeld van vijfentwintig jaar theologiseren vanuit feministisch theologisch perspectief. Een reis door de tijd, hun visie op het heden en een blik in de toekomst
Narratio, 2001, pap, 128 pp, € 11.50, 9789052632285
winkelwagen
   
Dula, P.
Cavell, Companionship, and Christian Theology
by order
Oxford UP, 2011, geb, 272 pp, € 54.95, 9780195395037
winkelwagen
Dulk, Maarten den
Geloof, gebod en gebed. Wat kan ik weten, wat moet ik doen, wat mag ik hopen?
Maarten den Dulk leest Credo, Tien Geboden en Onze Vader als een appel om vandaag verantwoordelijk te leven. De apostolische geloofsbelijdenis (het Credo), de Tien Geboden en het Onze Vader zijn kernteksten uit de christelijke traditie. Ze geven woorden aan geloof, gebod en gebed. Welbeschouwd zijn deze teksten antwoorden op de urgente levensvragen: wat kan ik weten, wat moet ik doen, wat mag ik hopen? Als bewust levend mens kun je niet om deze persoonlijke en universele vragen heen. In slechts 32 pagina's geeft Maarten den Dulk zijn antwoord op de drie vragen, aanhakend bij het Credo, de Tien Geboden en het Onze Vader.

Maarten den Dulk (1941) is emeritus hoogleraar praktische theologie en was rector van het seminarie Hydepark - het bij- en nascholingsinstituut voor predikanten. Veel huidige PKN-predikanten zijn door hem opgeleid in het pastoraat. Eerder werkte hij als predikant in Wormer, Londen en Bergen (NH).

Skandalon, 2015, pap, 32 pp, € 9.95, 9789492183125
winkelwagen
Dulk, Maarten den
Vijf kansen, een theologie die begint bij Mozes
De vijf boeken van Mozes staan sinds enige tijd weer voluit op de agenda van de christelijke gemeente. Ze worden er van voren naar achteren gelezen. Dat heeft inmiddels veel opgeleverd. Treurige misverstanden omtrent deze boeken werden opgeruimd en intrigerende, onbekende passages werden onder de aandacht gebracht. Genesis was altijd al het vertelboek bij uitstek, Exodus was voor de bevrijdingstheologie het een en al, maar wat moest men aan met de offers in Leviticus, de cijfers in Numeri en de normen van 'Old Deuteronomy'? De oogst van deze gevarieerde lees- en luisterervaring wordt langzaam maar zeker binnengehaald.

Wat leveren deze 'leerboeken' nu praktisch gesproken op? Raken zij heus de huidige samenleving? En hebben zij werkelijk enige invloed op de agenda van de gemeente?

Deze vragen hebben een verbindend effect. Ze zetten er toe aan om verbanden te zoeken tussen de vijf delen van de Tora, de verschillende contexten van de samenleving en de uiteenlopende functies van de gemeente. Dat zoeken naar verbanden biedt een veelheid aan perspectieven op gemeenschapsvorming. Het gesprek rond de vijf boeken van Mozes opent het zicht op vijf levensgrote kansen voor de toekomst van kerk en samenleving.

Boekencentrum Meinema, 1998, pap, 240 pp, € 23.00, 9789021137094
winkelwagen
Dulk, Maarten den, Gerben van Manen, Gea Smit (red)
Verlegen om een goed woord, onderweg met Gerrit de Kruijf
Gerrit de Kruijf (1952-2013) zat niet om woorden verlegen. Als hoogleraar christelijke ethiek gaf hij op een toegankelijke en aanstekelijke manier leiding aan de maatschappelijke discussie. Dat is aan alle kanten te merken in deze bundel bijdragen waarin collega's en vrienden laten zien hoe ze met hem onderweg waren. Toch typeerde hijzelf zijn houding als 'verlegen om een goed woord'. Het woord dat ter zake doet in de actualiteit is immers nooit zomaar voor handen; het moet nog gevonden worden. Er staat nog een toekomst uit waarover hij niet kan beschikken. Dat geeft het perspectief aan waarin hij samen met anderen zocht naar 'adviezen' in politiek, arbeid en samenleving - soms vriendelijk voorlopig, maar steeds bewust beslist.

Voor deze bundel werden bijdragen geschreven door Maarten den Dulk, Marius van Leeuwen, Rick Benjamins, Bert de Leede, Jan Muis, Eginhard Meijering, Herman Noordegraaf, Bram van de Beek, Frits de Lange, Petruschka Schaafsma en Henk de Roest. Heleen Zorgdrager heeft bijgedragen door een verslag van een gesprek met leerlingen van Gerrit de Kruijf.

Boekencentrum, 2013, pap, 176 pp, € 17.50, 9789023927044
winkelwagen
   
Dulles, A.C.
John Henry Newman
Outstanding Christian Thinkers Series, Continuum, 2005, pap, 176 pp, € 17.95, 0826476805
winkelwagen
   
Dulles. A. C.
John Henry Newman
Outstanding Christian Thinkers, Continuum, 2002, pap, 176 pp, € 24.90, 978082646287
winkelwagen
Dulles, Avery, sj
The Assurance of Things Hoped for: a Theology of Christian Faith
Faith, since the earliest Christian theologians, has been regarded as the fundamental Christian virtue - the prerequisite for hope, charity, and good works. In this book, Avery Dulles examines the biblical foundations and history of theological reflection on faith, from the Greek and Latin fathers to such modern giants as Tillich, Rahner, and Lonergan. Further, Dulles presents his own systematic synthesis, reflecting on such topics as the nature and object of faith; the certitude of faith; the birth, growth, and loss of faith; and faith and salvation. The result is a refreshingly relevant theology of faith for our day.
Oxford UP, 1994, Pap, 312 pp, € 29.50, 9780195109733
winkelwagen
   
Dussel, E.
Politics of Liberation. A Critical World History
by order
Reclaiming Liberation Theology, SCM Press, 2011, pap, 590 pp, € 87.50, 9780334041818
winkelwagen
Eglinton, J.
Trinity and Organism. Towards a New Reading of Herman Bavinck's Organic Motif
This book explores the organic motif found throughout the writings of the Dutch Calvinist theologian Herman Bavinck (1854-1921). Noting that Bavinck uses this motif at key points in the most important loci of theology; Christology, general and special revelation, ecclesiology and so forth; it seems that one cannot read him carefully without particular attention to his motif of choice: the organic.

By examining the sense in which Bavinck views all of reality as a beautiful balance of unity-in-diversity, James Eglinton draws the reader to Bavinck's constant concern for the doctrine of God as Trinity. If God is the Father, the Son and the Holy Spirit, Bavinck argues, the creation must be more akin to an organism than a machine. Trinity and organism are thus closely linked concepts.

Eglinton critiques and rejects the 'two Bavincks' (one orthodox and the other modern) hermeneutic so commonplace in discussions of Bavinck's theology. Instead, this book argues for a reunited Herman Bavinck as a figure committed to the participation of historic orthodox theology in the modern world.

T&T Clark Studies in Systematic Theology, T&T Clark International, 2012, geb, 224 pp, € 92.50, 9780567124784
winkelwagen
Eicher, P. (Hrsg.)
Neues Handbuch Theologische Grundbegriffe, 4 Bnd.
Mit dem neuen Handbuch theologischer Grundbegriffe steht allen theologisch Interessierten jetzt ein modernes Nachschlagewerk zur Verfugung. Sein Anliegen ist eine innovative und wissenschaftlich verantwortete Standortbeschreibung der Theologie. Sein Markenzeichen: eine neue, kommunikativ angelegte, kulturwissenschaftlich verankerte, psychologisch fundierte und selbstverstandlich okumenisch orientierte Form theologischer Reflexion.

Zwei Drittel der insgesamt 200 Artikel wurden fur die Ausgabe 2005 komplett neu geschrieben. Alle anderen wurden sorgfaltig durchgesehen, uberarbeitet und aktualisiert. 140 international renommierte Autorinnen und Autoren aus Theologie, Kultur- und Humanwissenschaften treten hier in einen offenen Dialog: ein die nachsten Jahre massgeblich bestimmendes Werk, das die Kraft religioser Erfahrung und theologischen Nachdenkens eindrucklich belegt.

Koesel, 2005, geb, 2107 pp, € 122.50, 9783466204564
winkelwagen
Ellul, Jacques
Anarchy and Christianity
The Jacques Ellul Legacy Series, Wipf & Stock, 2011, pap, 109 pp, € 16.95, 9781606089712
winkelwagen
Ellul, Jacques
Autopsy of Revolution
In this significant and very timely book, the author of The Technological Society, The Political Illusion, and Propaganda asks a tremendous question and shows that the answer we give it is decisive for the future of our society: Can we learn from history what revolution really is necessary for our survival? That is, can we distinguish between senseless, ineffectual revolt or rebellion and a genuine revolution that can alter fundamentals? In his basic, closely reasoned way, Jacques Ellul examines past and recent history in light of the current overwhelming preoccupation with revolution, which seems to have become the daily bread of Western man's thoughts and actions, the immediate explanation for every historical movement. Ellul insists on examining the possibility that today we are projecting onto past events a fairly recent and distorted image of revolution. The new image was created by Marx in the nineteenth century, and Ellul questions how long we can continue to live on his legacy. More important, he suggests that Marx may have brought about an abrupt deviation of the necessary revolutionary current and given a false meaning to the word revolution. Is all our talk about Marxian revolution talk about reality, or a way of filling a void with words? Finally, among so many social eddies and agitations, are we today caught up in a really revolutionary movement-or are we being led into blind combat by false lights that in reality are reflections in distorting mirrors? Are we capable of discerning the real Revolution, the needed Revolution? Ellul does not map out a route in detail: he clears paths into the future, making it possible for a route to be found. His masterly book should help to change our thinking, and therefore our future.
The Jacques Ellul Legacy Series, Wipf & Stock, 2012, pap, 300 pp, € 36.95, 9781606089774
winkelwagen
Ellul, Jacques
Hope in Time of Abandonment
The Jacques Ellul Legacy Series, Wipf & Stock, 2012, pap, 306 pp, € 37.95, 9781606089781
winkelwagen
Ellul, Jacques
If You Are the Son of God
CASCADE BOOKS, 2014, pap, 95 pp, € 14.95, 9781625642585
winkelwagen
Ellul, Jacques
Jesus and Marx. From Gospel to Ideology
The Jacques Ellul Legacy Series, Wipf & Stock, 2012, pap, 185 pp, € 23.95, 9781606089729
winkelwagen
Ellul, Jacques
On Being Rich and Poor. Christianity in a Time of Economic Globalization
Toronto UP, 2014, pap, 273 pp, € 29.95, 9781442626263
winkelwagen
Ellul, Jacques
On Freedom, Love, and Power
Toronto UP, 2015, pap, 324 pp, € 31.95, 9781442629066
winkelwagen
Ellul, Jacques
Prayer and Modern Man
The Jacques Ellul Legacy Series, Wipf & Stock, 2012, pap, 178 pp, € 23.95, 9781610977975
winkelwagen
Ellul, Jacques
The Judgment of Jonah
The Jacques Ellul Legacy Series, Wipf & Stock, 2011, pap, 103 pp, € 15.95, 9781610972819
winkelwagen
Ellul, Jacques
The Meaning of the City
The Jacques Ellul Legacy Series, Wipf & Stock, 2011, pap, 209 pp, € 22.95, 9781606089736
winkelwagen
Ellul, Jacques
The Political Illusion
The Jacques Ellul Legacy Series, Wipf & Stock, 2015, pap, 298 pp, € 39.95, 9781606089767
winkelwagen
Ellul, Jacques
The Politics of God and the Politics of Man
The Jacques Ellul Legacy Series, Wipf & Stock, 2012, pap, 199 pp, € 24.95, 9781610977982
winkelwagen
Ellul, Jacques
The Subversion of Christianity
The Jacques Ellul Legacy Series, Wipf & Stock, 2011, pap, 212 pp, € 26.95, 9781606089743
winkelwagen
Ellul, Jacques
Violence. Reflections from a Christian Perspective
The Jacques Ellul Legacy Series, Wipf & Stock, 2012, pap, 179 pp, € 24.95, 9781610977968
winkelwagen
   
Elst, Ph. van der
C.S. Lewis: A Short Introduction
Continuum Icons, Continuum, 2005, pap, 114 pp, € 14.55, 0826484700
winkelwagen
Emery, G. & M. Levering (eds)
The Oxford Handbook of the Trinity
This handbook examines the history of Trinitarian theology and reveals the Nicene unity still at work among Christians today despite ecumenical differences and the variety of theological perspectives. The forty-three chapters are organized into the following seven parts: the Trinity in Scripture, Patristic witnesses to the Trinitarian faith, Medieval appropriations of the Trinitarian faith, the Reformation through to the 20th Century, Trinitarian Dogmatics, the Trinity and Christian life, and Dialogues (addressing ecumenical, interreligious, and cultural interactions). The phrase 'Trinitarian faith' can hardly be understood outside of reference to the Councils of Nicaea and Constantinople and to their reception: the doctrine of the Trinity is indissociably connected to the reading of Scripture through the ecclesial and theological traditions. The modern period is characterized especially by the arrival of history, under two principal aspects: 'historical theology' and 'philosophies of history'. In contemporary theology, the principal 'theological loci' are Trinity and creation, Trinity and grace, Trinity and monotheism, Trinity and human life (ethics, society, politics and culture), and more broadly Trinity and history. In all these areas, this handbook offers essays that do justice to the diversity of view points, while also providing, insofar as possible, a coherent ensemble.
Oxford Handbook, Oxford UP, 2011, geb, 632 pp, € 123.90, 9780199557813
winkelwagen
   
Epstein, H.
Melting the Venusberg. A Feminist Theology of Music
Continuum, 2004, pap, 204 pp, € 22.90, 0826416489
winkelwagen
Erp, Stephan van (red)
De theologie gevierendeeld, vier spanningsvelden voor de theologiebeoefening in Nederland
De theologie aan de Nederlandse universiteiten ondergaat razendsnelle veranderingen. Eeuwenoude opleidingen in Utrecht en Leiden, die zo bepalend zijn geweest voor het Nederlands calvinisme, zijn in 2012 bijna geruisloos opgeheven. Aan katholieke zijde resteren van de zes wetenschappelijke instellingen voor theologie die er in 1968 waren,anno 2013 nog maar twee.

De vraag of theologie wel een wetenschap is en thuishoort aan een universiteit, wordt door velen ontkennend beantwoord, zowel binnen de academie en de samenleving als binnen de kerken. Sommigen willen haar hooguit nog een kleine niche gunnen binnen een grote geesteswetenschappelijke faculteit, daarbij gesteund door universiteitsbestuurders die vooral streven naar schaalvergroting en door een publieke opinie die nauwelijks positief is over kerk en theologie. Maar ook onder theologen zelf zijn veel vanzelfsprekendheden verdwenen: wat is het hart van de theologie en waartoe leiden wij studenten op?

In deze bundel wordt vooral gekeken naar de katholieke theologiebeoefening, die weer andere vragen kent dan de protestantse. Aan welke krachten zijn de katholieke Nederlandse theologie-opleidingen onderhevig en hoe bepalen deze de toekomst van de theologiebeoefening in ons land? Vier spanningsvelden worden aan de orde gesteld: de relatie van theologie tot geesteswetenschappen, de plaats van de dogmatiek in het theologisch curriculum, het beeld van theologie in de media en de aansluiting van de opleidingen bij de beroepsmarkt van de zorg. Op elk van deze thema's geven telkens twee betrokken theologen hun visie: Adelbert Denaux, Willem Frijhoff, Herwi Rikhof, Stephan van Erp, Leo Fijen, Hans Geybels, Frans Vosman en Christa Anbeek.

Annalen van het Thijmgenootschap 101-1, Valkhof Pers, 2013, pap, 164 pp, € 15.50, 9789056253899
winkelwagen
   
Erp, S. van (ed)
Trouw aan Gods toekomst. De blijvende betekenis van Edward Schillebeeckx
Boom, 2010, pap, 167p, € 19.50, 9789461050465
winkelwagen
   
Espin, O.O. & J.B. Nickoloff (eds)
An Introductory Dictionary of Theology and Religious Studies
with 65 contributors and ca. 3000 entries, emphasis on Catholic Christianity although Protestant, Anglican and Orthodox Christianity as well as the worlds other great religions are acknowledged and included
Columba Press, 2007, geb, 1521 pp, € 61.00, 9781856075954
winkelwagen
   
Evans, C. S. (ed.)
Exploring Kenotic Christology. The Self-Emptying of God
BY ORDER
Oxford UP, 2006, geb, 348 pp, € 82.00, 0199283222 / 9780199283224
winkelwagen
Even, C.S.
Natural Signs and Knowledge of God. A New Look at Theistic Arguments
Is there such a thing as natural knowledge of God?

C. Stepehen Evans presents the case for understanding theistic arguments as expressions of natural signs in order to gain a new perspective both on their strengths and weaknesses.

Oxford UP, 2012, pap, 224 pp, € 29.50, 9780199661077
winkelwagen
   
Faber, R.
God as Poet of the World. Exploring Process Theologies
WJK, 2008, pap, 365 pp, € 37.50, 9780664230760
winkelwagen
   
Fackre, G.
The Church. Signs of the Spirit and Signs of the Times
The Christian Story. A Pastoral Systematics, vol. 5, Eerdmans, 2007, pap, 185 pp, € 22.70, 9780802833921
winkelwagen
Farley, Margaret A.
Just Love: A Framework for Christian Sexual Ethics
Continuum, 2008, pap, 322 pp, € 26.50, 9780826429247
winkelwagen
Farrow, Douglas
Ascension and Ecclesia: On the Significance of the doctrine of the Ascension for Ecclesiology and Christian Cosmology
Farrow begins with a discussion of the biblical treatment of the ascension and eucharistic celebration, from which emerges the unique ecclesial world view. He also explores the link between ideas of the ascension, cosmology and ecclesiology
T & T Clark, 1999, geb, 340 pp, € 45.00, 9780567086761
winkelwagen
   
Fergusson, D.
Faith and Its Critics. A Conversation
Oxford UP, 2009, geb, 195 pp, € 23.90, 9780199569380
winkelwagen
   
Fergusson, D.
Faith and Its Critics. A Conversation
T.B.
Oxford UP, 2011, pap, 208 pp, € 14.95, 9780199585687
winkelwagen
   
Fergusson, D. (red.)
The Blackwell Companion to Nineteenth-Century Theology
B2093
Blackwell Companions to Religion, Wiley Blackwell, 2010, geb, 534 pp, € 144.50, 9780631217183
winkelwagen
   
Fischer, A. Z.
Beteiligungsgerechtigkeit als Struktur and Verhaltensnorm. Rechte und Pflichten angesichts von Marginalisierung und Exklusion
Studien zur Theologischen Ethik, Herder, 2011, pap, 300 pp, € 48.50, 9783451340963
winkelwagen
   
Fletcher, P.
Disciplining the Divine. Toward an (Im)political Theology
Tb
Ashgate, 2009, pap, 218 pp, € 24.50, 9780754667223
winkelwagen
Flint, Thomas P., Michael C. Rea, (eds)
The Oxford Handbook of Philosophical Theology
Philosophical theology is aimed primarily at theoretical understanding of the nature and attributes of God and of God's relationship to the world and its inhabitants. The Oxford Handbook of Philosophical Theology attempts both to familiarize readers with the directions in which this scholarship has gone and to pursue the discussion into hitherto under-examined areas. Written by some of the leading scholars in the field, the essays in the Handbook are grouped in five sections.

In the first ('Theological Prolegomena'), articles focus on the authority of scripture and tradition, on the nature and mechanisms of divine revelation, on the relation between religion and science, and on theology and mystery. The next section ('Divine Attributes') focuses on philosophical problems connected with the central divine attributes: aseity, omnipotence, omniscience, and the like. In Section Three ('God and Creation'), essays explore theories of divine action and divine providence, questions about petitionary prayer, problems about divine authority and God's relationship to morality and moral standards, and various formulations of and responses to the problem of evil. The fourth section ('Topics in Christian Philosophy') examines philosophical problems that arise in connection with such central Christian doctrines as the trinity, the incarnation, the atonement, original sin, resurrection, and the Eucharist. Finally, Section Five ('Non-Christian Philosophical Theology') introduces readers to work that is being done in Jewish, Islamic, and Chinese philosophical theology.

Oxford UP, 2011, pap, 624 pp, € 41.00, 9780199596539
winkelwagen
Flint, Thomas P., Michael C. Rea, (eds)
The Oxford Handbook of Philosophical Theology
Van 128,90 voor 68,50

Philosophical theology is aimed primarily at theoretical understanding of the nature and attributes of God and of God's relationship to the world and its inhabitants. The Oxford Handbook of Philosophical Theology attempts both to familiarize readers with the directions in which this scholarship has gone and to pursue the discussion into hitherto under-examined areas. Written by some of the leading scholars in the field, the essays in the Handbook are grouped in five sections.

In the first ('Theological Prolegomena'), articles focus on the authority of scripture and tradition, on the nature and mechanisms of divine revelation, on the relation between religion and science, and on theology and mystery. The next section ('Divine Attributes') focuses on philosophical problems connected with the central divine attributes: aseity, omnipotence, omniscience, and the like. In Section Three ('God and Creation'), essays explore theories of divine action and divine providence, questions about petitionary prayer, problems about divine authority and God's relationship to morality and moral standards, and various formulations of and responses to the problem of evil. The fourth section ('Topics in Christian Philosophy') examines philosophical problems that arise in connection with such central Christian doctrines as the trinity, the incarnation, the atonement, original sin, resurrection, and the Eucharist. Finally, Section Five ('Non-Christian Philosophical Theology') introduces readers to work that is being done in Jewish, Islamic, and Chinese philosophical theology.

Oxford Handbook, Oxford UP, 2009, geb, 609 pp, € 64.50, 9780199289202
winkelwagen
Ford, David
Theology: A Very Short Introduction, fully updated 2nd edition
This Very Short Introduction provides both believers and non-believers with a balanced survey of the central questions of contemporary theology. David Ford's interrogative approach draws the reader into considering the principles underlying religious belief, including the centrality of salvation to most major religions, the concept of God in ancient, modern, and postmodern contexts, the challenge posed to theology by prayer and worship, and the issue of sin and evil. He also proves the nature of experience, knowledge, and wisdom in theology, and discusses what is involved in interpreting theological texts today.

In this new edition, Ford considers the contemporary relevance of theology, including the effect of globalization and digitized communication, examines the theological responses to change and development in science, considers the impact of increased engagement between Islam and the West, and looks at the development and importance of theology between the different faiths.

Very Short Introductions, Oxford UP, 2000/2013, pap, 190 pp, € 12.00, 9780199679973
winkelwagen
Ford, D. E., M. Higton (eds)
The Modern Theologians Reader
The Modern Theologians Reader is an outstanding selection of the key writings in modern theology, with each extract introduced and annotated to support student learning.* A unique stand-alone text which can also be used alongside the highly successful textbook, The Modern Theologians * Features introductory notes and annotations with each extract to help students understand the relevance and importance of the reading * Includes selections from major 20th-century theologians and theological movements, and texts on Christian theology's relation to science, globalization, and other faiths such as Buddhism and Judaism
Wiley-Blackwell, 2011, pap, 450 pp, € 28.75, 9781405171106
winkelwagen
   
Ford, D.F.
Christian Wisdom. Desiring God and Learning in Love
BY ORDER
Cambridge Studies in Christian Doctrine Series, Cambridge UP, 2007, pap, 412 pp, € 27.75, 978052169382
winkelwagen
Ford, D.F.
Shaping Theology. Engagements in a Religious and Secular World
Blackwell, 2007, pap, 257 pp, € 32.50, 9781405177207
winkelwagen
   
Ford, D.F.
The Future of Christian Theology
Wiley, 2011, pap, 239 pp, € 29.50, 9781405142731
winkelwagen
   
Forrester, D. B.
Forrester on Christian Ethics and Practical Theology. Collected Writings on Christianity, India, and the Social Order
By order
Ashgate Contemporary Thinkers on Religion: Collected Works, Ashgate, 2010, geb, 536 pp, € 100.50, 9780754664383
winkelwagen
   
Forrester, D.B.
Theological Fragments
BY ORDER
Explorations in Unsystematic Theology Series, T&T Clark International, 2005, pap, 201 pp, € 34.25, 0567030237 / 9780567030238
winkelwagen
   
Foskett, M.F. and Allen, O.W. (eds)
Between Experience and Interpretation
Abingdon Press, 2008, pap, 262 pp, € 21.50, 9780687647392
winkelwagen
   
Franz, A und Clemens MaaB (Hg.)
Diesseits de Schweigens. Wie von Gott sprechen?
by order
Quaestiones disputatae 240, Herder, 2011, geb, 240 pp, € 31.50, 978345102240
winkelwagen
   
Franz, A., W. Baum & K. Kreutzer (Hg.)
Lexikon philosophischer Grundbegriffe der Theologie + cd-rom
BY ORDER
Herder Lexikon, Herder Verlag, 2003, geb + cd-rom, 518 pp, € 37.00, 345128068x
winkelwagen
   
Frei, H.W.
The Eclipse of Biblical Narrative. A Study in Eighteenth and Nineteenth Century Hermeneutics
Yale UP, 1974, pap, 355 pp, € 28.15, 0300026021
winkelwagen
Frettloh, M.L. & J-D. Dohling (Hg.)
Die Welt als Ort Gottes - Gott als Ort der Welt. Friedrich-Wilhelm Marquardts theologische Utopie im Gesprach.
Guterloher, 2002, pap, 173 pp, € 33.90, 9783579053233
winkelwagen
   
Fuller, M. (ed)
Matter and Meaning: Is Matter Sacred or Profane?
tb
Cambridge Scolars Press, 2011, pap, 170 pp, € 28.90, 9781443826723
winkelwagen
   
Gaine, S.F.
Will there be Free Will in Heaven? Freedom, Impeccability and Beatitude
by order
T & T Clarc, 2003, geb, 141pp, € 42.50, 0567089509
winkelwagen
   
Galjaard, J. (red.)
Zijt gij het die komen zou? Over Messiasverwachting. Antwerpse lezingen 24 februari - 25 februari 2009
Dit boekje is een bundeling van de lezingen, die werden gegeven op de Theologische conferentie Antwerpen in februari 2009. De conferentie had als titel: 'Zijt gij het die komen zo...'

Over Messiasverwachting bij Joden en Christenen werden 7 lezingen gegeven vanuit Joods en Christelijk perspectief. De Provinciale Werkgroep Kerk en Israel Noord-Brabant en Limburg organiseert theologische conferenties in Antwerpen samen met de Antwerpse Contactgroep voor Joden en Christenen.

Narratio, 2010, pap, 108 pp, € 15.00, 9789052638119
winkelwagen
Ganzevoort, Ruard
Spelen met heilig vuur, waarom de theologie haar claim op de waarheid moet opgeven
Tweede pamflet Nacht van de theologie

De meeste mensen, ook kerkgangers, hebben zich allang aan het gezag van kerk en christendom onttrokken. Behalve aan religieuze tradities ontlenen zij ook betekenis aan films, soaps en popmuziek. Aan high culture zoals Breaking the Waves van Lars von Trier, maar vooral ook aan uitingen van low culture zoals Zij gelooft in mij en Droomland.

Mensen hebben geen behoefte meer aan theologen met de waarheid in pacht, maar aan makelaars in levenswijsheid; aan theologen die oude en nieuwe spirituele bronnen kunnen duiden en met heilig vuur durven spelen.

Ten Have, 2013, geb, 64 pp, € 6.99, 9789025903251
winkelwagen
Ganzevoort, Ruard, A.-C. Mulders (eds)
Weal and Woe II. Emperical Explorations and Theological Reflections
Religion und Biographie/Religion and Biography Series, Lit Verlag, 2008, pap, 196 pp, € 21.00, 9783825810757
winkelwagen
   
Garrett, S.R.
No Ordinary Angel. Celestial Spirits and Christian Claims about Jesus
Anchor Yale Bible Reference Library, Yale UP, 2009, geb, 333 pp, € 25.50, 9780300140958
winkelwagen
   
Gasser, G. (ed.)
Personal Identity and Resurrection. How Do We Survive Our Death?
Tb
Ashgate, 2010, geb, 294 pp, € 72.90, 9781409404934
winkelwagen
   
Gasser, G. J. Quitterer
Die Aktualitat des Seelenbegriggs. Interdisziplinare Zugange
Schoningh, 2010, geb, 320 pp, € 39.90, 9783506769053
winkelwagen
   
Gebara, I.
Out of the Depths. Women’s Experience of Evil and Salvation.
Fortress, 2002, pap, 211 pp, € 27.35
winkelwagen
Geest, Paul van
Mijn moeder, Paus Franciscus en andere verrassingen. Kleine essays over menselijke drijfveren, relaties en voorbestemming
Paul van Geest heeft het vermogen om voluit en van deze wereld, en van de traditie te zijn, en dan ook nog voeling te houden met de levensvragen die er in alle lagen van de samenleving heersen.

Hij schrijft over zaken die hem opvallen op de universiteiten waar hij werkt, in het verpleeghuis waar zijn moeder woont, in de rooms-katholieke kerk waarin hij is gevormd of in de familie die hij nu zelf mede gestalte geeft. Een scala aan onderwerpen passeert de revue, kleine beschouwingen over moderne vormen van slavernij, leugens, vergeving, neurologie, onwetendheid, persoonlijke hygiene, confronterende barmhartigheid en welbegrepen eigenbelang, economie en theologie. Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University.

Behalve een internationaal erkend wetenschapper is hij in Nederland een graag geziene gast op radio en televisie en maakt hij daar de theologie relevant, ook ver buiten de grenzen van zijn vakgebied.

Klement, 2015, pap, 207 pp, € 15.50, 9789086871629
winkelwagen
   
Gerosa, L.
Canon Law
BY ORDER
AMATECA: Handbooks of Catholic Theology, Continuum, 2002, pap, 274 pp, € 38.00, 0826413919
winkelwagen
   
Gibson, D.
Reading the Decree. Exegesis, Election and Christology in Calvin and Barth
T&T Clark Studies in Systematic Theology, T & T Clark, 2010, geb, 221 pp, € 84.50, 9780567498741
winkelwagen
   
Gignilliat, M. S.
Karl Barth and the Fifth Gospel. Barths Theological Exegesis of Isaiah
Tb
Barth Studies, Ashgate, 2009, geb, 182 pp, € 69.90, 9780754658566
winkelwagen
Gilkey, L.
On Niebuhr. A Theological Study
Chicago UP, 2001, pap, 261 pp, € 22.50, 9780226293424
winkelwagen
   
Gill, R
A Textbook of Christian Ethics, Third edition
BY ORDER
T & T Clark, 2006, pap, 451 pp, € 38.90, 0567031128 / 9780567031129
winkelwagen
   
Gill, R. (ed.)
The Cambridge Companion to Christian Ethics
BY ORDER
Cambridge Companions to Religion, Cambridge UP, 2001, pap, 290 pp, € 26.95, 0521779189
winkelwagen
   
Gockel, M.
Barth & Schleiermacher on the Doctrine of Election
BY ORDER
Oxford UP, 2007, geb, 229 pp, € 74.90, 0199203229 / 9780199203222
winkelwagen
   
Gonzalez, A.
The Gospel of Faith and Justice
by order / te bestellen
Orbis Books, 2005, pap, 176 pp, € 24.75, 1570756112 / 9781570756115
winkelwagen
Gonzalez, M.A.
Created in God's Image. An Introduction to Feminist Theological Anthropology
This work examines Christian thought in which women have traditionally been portrayed as being secondary to men. It argues for a fresh reading of God's image in women which must be rooted in a new understanding of God - grounded in, yet critical of, the Christian tradition.
Orbis, 2007, pap, 210 pp, € 24.50, 9781570756979
winkelwagen
Gooijer, Aaldert
De geest in schepping en verlossing, de betekenis van Pinksteren in de theologie van Karl Rahner en Karl Barth
Volgens de christelijke traditie wordt de heilige Geest uitgestort op het eerste Pinksterfeest na de Hemelvaart van Jezus. Maar dezelfde Geest is volgens deze traditie ook al bij de schepping betrokken. Dit roept de vraag op hoe beide werkingen van de Geest zich tot elkaar verhouden. Liggen ze in elkaars verlengde? En zo ja, hoe dan? Is de werking van de Geest na de uitstorting een intensivering van de werking van de Geest in de schepping of moet de verhouding anders worden gezien? In deze studie worden deze vragen gesteld aan twee diepzinnige theologen die onder de 'toptheologen' van de vorige eeuw gerekend mogen worden, de protestantse theoloog Karl Barth (1886-1968) en de rooms-katholieke theoloog Karl Rahner (1904-1984). Daardoor komen de kernvragen van de oecumene aan de orde. Bovendien kan deze studie dienen als inleiding op het denken van zowel Barth als Rahner. Met name de laatste is in het Nederlandse taalgebied - ten onrechte! - nog vrij onbekend.

Aaldert Gooijer studeerde theologie aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 2005 is hij predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij begon in de Betuwe (Varik en Heesselt) en is nu werkzaam in Berkel en Rodenrijs.

Boekencentrum Academic, 2016, pap, 268 pp, € 27.50, 9789023970880
winkelwagen
   
Graf, F.W. (Hrsg.)
Klassiker der Theologie 1: Von Tertullian bis Calvin
te bestellen
Becksche Reihe, C.H. Beck, 2005, pap, 288 pp, € 18.90, 3406528007 / 9783406528002
winkelwagen
   
Graf, F.W. (Hrsg.)
Klassiker der Theologie 2: Von Richard Simon bis Karl Rahner
Becksche Reihe, C.H. Beck, 2005, pap, 320 pp, € 18.25, 3406528015
winkelwagen
   
Graf, F.W. (red.)
2000 jaar Theologie. Deel I
Boom, 2008, pap, 303 pp, € 29.95, 9789085064756
winkelwagen
   
Graf, F.W. (red.)
2000 jaar theologie. Deel II
A2009
Boom, 2009, pap, 340 pp, € 39.95, 9789085067665
winkelwagen
Graham, G. (ed.)
The Kuyper Center Review. Vol. 1: Politics, Religion, and Sphere Sovereignty
Eerdmans, 2010, pap, 150 pp, € 23.95, 9780802864918
winkelwagen
Graham, Gordon
The Kuyper Centre Review. Vol. 3: Calvinism and Culture
Some religious traditions -- such as Lutheran, Wesleyan, and Eastern Orthodox -- have aesthetically rich resources on which to draw for the renewal of arts in everyday life. In contrast, Calvinism has generally been suspicious of the arts.The essays in this volume attempt to explore new avenues of thought about Calvinism's relation to the arts. Part historical, part theological, and part practical, they offer a wide-ranging exploration of neo-Calvinism's relationship to the arts, both at a general level and in connection with specific art forms. Overall they suggest that the neo-Calvinism espoused by Abraham Kuyper can and should make more of the arts than the traditional view of Reformed Christianity might be thought to allow
Eerdmans, 2013, pap, 184 pp, € 24.50, 9780802868763
winkelwagen
Green, Clifford J.
Bonhoeffer. A Theology of Sociality
Van 34,50 voor 17.50

The classic study of Dietrich Bonhoeffer's social thought, now expanded with never-before-published Bonhoeffer letters. Widely acclaimed as the best study of Dietrich Bonhoeffer's early social theology, Clifford Green's Bonhoeffer is here fully updated and expanded with new material not available anywhere else. Features of this new edition: A selection of important, newly discovered letters between Bonhoeffer and Paul Lehmann and between Lehmann and members of Bonhoeffer's family. An extensive chapter covering Bonhoeffer's Ethics. All citations updated to the new German and English editions of the Dietrich Bonhoeffer Works.

Eerdmans, 1999, pap, 392pp, € 17.50, 9780802846327
winkelwagen
Gregersen, N.H., B. Holm, T. Peters & P. Widmann (eds)
The Gift of Grace. The Future of Lutheran Theology
This landmark volume, the first of two, assesses the prospects and promise of Lutheran theology at the opening of a new millennium. From four continents, the thirty noted and respected contributors not only gauge how such classic themes as grace, the cross, and justification wear today but also look to key issues of ecumenism, social justice, global religious life, and the impact of contemporary science on Christian belief.
Fortress Press, 2005, pap, 368 pp, € 22.50, 9780800636869
winkelwagen
Greggs, T.
Barth, Origen, and Universal Salvation: Restoring Particularity
by order
Oxford UP, 2009, geb, 242 pp, € 76.90, 9780199560486
winkelwagen
   
Greggs, T.
New Perspectives for Evangelical Theology; Engaging with God, Scripture and the World
Routledge, 2009, pap, 223pp, € 26.50, 9780415477338
winkelwagen
   
Gregor, B. & J. Zimmermann (eds.)
Bonhoeffer and Continental Thought. Cruciform Philosophy
Indiana University Press, 2009, pap, € 22.50, 9780253220844
winkelwagen
   
Gremmels, Ch. en Grosse, H. W.
Dietrich Bonhoeffer, Der Weg in den Widerstand
te bestellen / by order
Gutersloher, 2004, pap, 93 pp, € 11.95, 3579004581
winkelwagen
   
Grenz, S. J.
Reason for Hope: The Systematic Theology of Wolfhart Pannenberg
Eerdmans, 2005, 2nd ed., pap, 318 pp, € 38.90, 9780802849090
winkelwagen
Grenz, S.J., e.a. (red.)
Zakwoordenboek Theologische begrippen
Importantia Publishing, 2004, pap, 144 pp, € 15.95, 9789057190766
winkelwagen
   
Griffiths, P. J.
Intellectual Appetite. A Theological Grammar
Tb
The Catholic University of America Press, 2009, pap, 248 pp, € 27.50, 9780813216867
winkelwagen
   
Grigg, R.
Gods after God. An Introdocution to Contemporary Radical Theologies
BY ORDER
SUNY Press, 2006, pap, 173 pp, € 22.90, 079146640X / 9780791466407
winkelwagen
Grijs, Ferdinand de
Onze Heer, deel 1. Onderzoekingen in het katholieke geloof over Jezus Christus
Priester en systematisch theoloog Ferdinand de Grijs (1931) neemt in 1995 afscheid van de universitaire wereld. Bijna dertig jaar lang was hij hoogleraar. Hij verhuist naar het meest noordwestelijke puntje van het aartsbisdom Utrecht en leidt een leven van studie, consultatie, gebed en meditatie. Daarin staat de persoon van Jezus Christus centraal. Hij doet, zoals hij zelf zegt, 'onderzoekingen', waarbij hij zich laat leiden door het geloof van de Katholieke Kerk. Het project wordt een langlopende aangelegenheid. In samenspraak met enkele goede vrienden is nu gekozen voor de publicatie van de eerste delen. Ze betreffen 'Onze Heer' zoals Hij leeft in de Kerk en aan de rechterhand van de Vader, en ook zoals Hij komt om te oordelen over levenden en doden. De onderzoekingen zijn weerbarstig en inspannend, verstandelijk en spiritueel, en zetten aan tot verder nadenken en gesprek. Bovenal behoren ze tot een sfeer van gebed en meditatie, waaruit ze afkomstig zijn en waarnaar ze terugleiden.
Valkhof Pers, 2010, pap, 209 pp, € 18.95, 9789056253332
winkelwagen
Grijs, Ferdinand de
Onze Heer, deel 2. De gedachtenis van lijden, dood en verrijzenis van Jezus Christus
In 2010 verscheen van priester en theoloog Ferdinand de Grijs (1931-2011) het boek Onze Heer. Onderzoekingen in het katholieke geloof over Jezus Christus. Het ging bij dat boek feitelijk om drie hoofdstukken van een groter geheel. In dit tweede deel zet De Grijs zijn onderzoekingen voort. Nu richt hij zijn biddende en onderzoekende geest op het lijden, sterven en verrijzen van Onze Heer.

Met grote regelmaat zal hij zijn blik naar het verleden richten. Nu gaat het echt over de vraag wat er met Onze Heer is gebeurd, toen hij aan het kruis leed, naar zijn lichaam in het graf rustte, naar zijn ziel de gestorvenen bezocht, en zelfs wat er gebeurde toen hij uit het graf verrees.

De Grijs beoogt echter geen historische reconstructie te maken, maar spreekt van 'gedachtenis'. Het begrip 'gedachtenis', anamnese of memoria, krijgt vanuit de liturgie een fundamentele betekenis mee. Het duidt op het naar het heden halen van het verleden, vooral in de viering van de Eucharistie maar ook daarbuiten. Het verhaalde wordt opgeroepen en zo opnieuw realiteit. Het gedenken van het lijden en sterven en verrijzen van de Heer stelt Hem tegenwoordig als de Levende Heer.

De Grijs formuleert dus de vragen die hij stelt vanuit zijn gelovige omgang met de levende Verrezen Heer. Hij probeert in en vanuit die relatie door te dringen in een domein dat in zijn volle omvang inderdaad alleen toegankelijk is voor het geloof, en ook dan nog maar in zeer beperkte en gebrekkige mate.

Valkhof Pers, 2011, pap, 165 pp, € 17.95, 9789056253608
winkelwagen
   
Groenewold, C.
Christelijk en sociaal. Biografie van J.R. Slotemaker de Bruine
Veloren, 2007, pap, 134 pp, € 12.00, 9789087040086
winkelwagen
   
Gruchy, John W. de
Daring, Trusting Spirit: Bonhoeffers Friend Eberhard Bethge
SCM Press, 2005, pap, 221 pp, € 24.50, 9780334029687
winkelwagen
   
Gruchy, J. W. de (ed.)
The Cambridge Companion to Dietrich Bonhoeffer
Cambridge Companions, Cambridge UP, 1999, pap, 281 pp, € 27.50, 0521587816
winkelwagen
   
Grumett, D.
De Lubac: A Guide for the Perplexed
T&T Clark, 2007, pap, 187 pp, € 26.25, 9780826493156
winkelwagen
   
Gudmundsdottir, A.
Meeting God on the Cross. Christ, the Cross, and the Feminist Critique
B2522
Oxford UP, 2010, geb, 175 pp, € 56.50, 9780195397963
winkelwagen
Gunning Jr., J.H.
Over Spinoza's Ethica, collegedictaat opgetekend door Chr. Hunningher - Amsterdam, 1887-1888
Zelden is er een Nederlandse protestantse theoloog geweest die Spinoza zo grondig kende als J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Tot aan het einde van zijn leven verdiepte hij zich in Spinoza's wijsbegeerte en hij bestudeerde de 'Ethica' tientallen malen.

Deze uitgave bevat een transcriptie van de aantekeningen die zijn gemaakt van Gunnings colleges over de 'Ethica' in 1887-1888. Zij geven een uniek inzicht in Gunnings onderricht over dit werk aan studenten en vormen een fascinerende inleiding in de wijsbegeerte van een van de grootste denkers uit de zeventiende eeuw.

Het boek is een aanvulling op Gunnings werken over Spinoza die in het derde deel van het 'Verzameld Werk' zijn verschenen, maar kan ook als afzonderlijke studie gebruikt worden.

De tekst is bezorgd door dr. Leo Mietus, docent aan het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Hij bezorgde ook het 'Verzameld Werk'.

J.H. Gunning Jr. (1829-1905) schreef vele werken over geloof, kunst, kerk, theologie en wijsbegeerte. Hij behoorde tot de meest bekende theologen van de negentiende eeuw.

Boekencentrum, 2015, pap, 192 pp, € 19.50, 9789023970354
winkelwagen
Gunning Jr., Johannes Hermanus
Goed van God denken, teksten uit Magdalena
De predikant en theoloog J.H. Gunning Jr. (1829-1905) schreef talrijke boeken en artikelen. In deze uitgave is een sprekende selectie te vinden van zijn bijdragen voor de almanak Magdalena.

Verschillende themas zoals verzoening, voorbede en zelfverloochening komen in korte meditaties aan de orde. De geselecteerde teksten zijn zeer toegankelijk. Ook geeft het boek een indruk van de voorgenomen heruitgave van Gunnings werk door de Stichting Heruitgave Ouder Ethische Theologie. Met de heruitgave van de werken van J.H. Gunning Jr. blijft zijn werk toegankelijk voor theologisch geinteresseerden. Gunning was een van de weinige protestantse theologen in Nederland die zich diepgaand verstond met denkers als Spinoza, Goethe en Kant. De teksten zijn geselecteerd en bezorgd door dr. Leo Mietus die in 2006 gepromoveerd is op Gunning. Hij is als Gunning-onderzoeker verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit en bezig met de voorbereiding van de heruitgaven. Tevens is hij werkzaam als docent en coordinator opleidingen verbonden aan het Seminarium van de Bond van Vrij Evangelische Gemeenten.

Boekencentrum, 2011, pap, 75 pp, € 12.50, 9789023924951
winkelwagen
Gunning Jr., Johannes Hermanus
Verzameld werk Deel 1 1856 - 1878
De predikant en theoloog J.H.Gunning Jr. (1829-1905) schreef talrijke boeken en artikelen die een belangrijke plaats innemen in ons negentiende-eeuwse culturele en wetenschappelijke erfgoed en die nog steeds relevant zijn voor de huidige vraagstukken van christelijk geloof en moderne cultuur.

In de periode 2012-2015 verschijnt de driedelige heruitgave van zijn werk, die een representatieve keuze bevat uit zijn geschriften. De eerste twee delen, die chronologisch van opzet zijn, volgen Gunnings theologische ontwikkeling op het snijvlak van kerk en theologie, en zijn reactie op tijdgenoten zoals Groen van Prinsterer, Kuyper en Bavinck. Deel drie presenteert de werken waarin hij in gesprek gaat met denkers als Calvijn, Spinoza en Goethe.

Gunnings rijke oeuvre kan gemeenteleden, predikanten en academische theologen inspireren om in gemeenschap met de traditie van de eeuwen antwoorden te zoeken op actuele uitdagingen. Gunning confronteert teksten uit het verleden bewust met de vooronderstellingen van de eigen tijd. Hij verzet zich tegen een onkritisch traditionalisme, maar weert zich tegelijkertijd tegen de opvatting dat alle uitspraken over God slechts menselijke constructies zijn: geloofservaring wordt altijd gewekt door openbaring. Christus is de waarheid, maar dat sluit kritische vragen niet uit.

Boekencentrum, 2012, geb, 656 pp, € 59.90, 9789023921127
winkelwagen
Gunning Jr., Johannes Hermanus
Verzameld Werk Deel 2 1879-1905
Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905) was een van de invloedrijkste Nederlandse theologen in de negentiende en twintigste eeuw. Zijn theologische erfgoed is relevant voor de huidige vraagstukken van christelijk geloof en moderne cultuur en kan een orientatie bieden voor kerk, samenleving en theologie.

Het tweede deel van het Verzameld Werk van J.H. Gunning Jr. ontsluit de belangrijkste theologische en kerkelijke geschriften uit de periode 1879-1905. Vooral de werken die hij schreef als kerkelijk hoogleraar in Amsterdam (1882-1889) en als staatshoogleraar te Leiden (1889-1899) komen daarbij aan bod. Gunning reageert hierin op de kerkelijke strijd van A. Kuyper en de toenmalige gereformeerden, de moderne godsdienstwetenschappelijke richting in Leiden van A. Kuenen, L.W.E. Rauwenhoff en C.P. Tiele, en de toenemende tendensen van pluralisme en individualisme in de kerk en de samenleving. In de laatste fase van zijn leven richtte Gunning zich vooral op de opbouw van de kerk en het gezag van de belijdenisgeschriften.

Met het verschijnen van het eerste en het tweede deel van het Verzameld Werk zijn de belangrijkste theologische werken van Gunning opnieuw beschikbaar gemaakt. Zij kunnen gemeenteleden, predikanten en academische theologen inspireren om in gemeenschap met de traditie van de eeuwen antwoorden te zoeken op actuele uitdagingen.

Boekencentrum, 2014, geb, 656 pp, € 59.90, 9789023927655
winkelwagen
Gunning Jr., Johannes Hermanus
Verzameld werk Deel 3 1856-1903 - Over denkers en dichters
Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905) was een van de invloedrijkste Nederlandse theologen in de negentiende en twintigste eeuw. Zijn theologische, literaire en wijsgerige erfgoed is relevant voor de huidige vraagstukken van christelijk geloof en moderne cultuur en biedt een orientatie voor kerk, samenleving en theologie.

Het derde deel van het 'Verzameld Werk' ontsluit de belangrijkste literaire en wijsgerige geschriften van Gunning die tussen 1856 en 1903 verschenen zijn. Het laat zien hoe hij in gesprek was met denkers en dichters die hij beschouwde als de voorlopers van de negentiende-eeuwse moderne wereldbeschouwing. Gunnings werken over Spinoza nemen hierbij een prominente plaats in.

Met het verschijnen van dit derde en laatste deel van het 'Verzameld Werk' zijn de belangrijkste werken van Gunning opnieuw beschikbaar gemaakt. Zij kunnen gemeenteleden, predikanten en academische theologen inspireren om in gemeenschap met de traditie van de eeuwen antwoorden te zoeken op actuele uitdagingen.

De heruitgave van Gunnings 'Verzameld Werk' is een initiatief van de Stichting Heruitgave Oudere Ethische Theologie. De uitgave is bezorgd door Gunning-specialist dr. L. Mietus.

Boekencentrum, 2015, geb, 656 pp, € 62.50, 9789023970347
winkelwagen
   
Gunton, C. E.
Father, Son & Holy Spirit.Towards a fully Trinitarian Theology.
Each chapter addresses a topic of central importance in Trinitarian theology, ranging from the knowledge of God to the Christian sacraments, By Order
T&T Clark Continuum, 2003, pap, 240 pg, € 33.40, 0567089827
winkelwagen
   
Gunton, C.E.
The Barth Lectures
T & T Clark, 2007, pap, 285 pp, € 42.50, 9780567031402
winkelwagen
   
Gunton, C.E.
Theology Through Preaching. Sermons for Brentwood. The Gospel and the Christian Life
by order / te bestellen
T & T Clark, 2005, pap, 214 pp, € 28.90, 0567082792
winkelwagen
   
Gunton, C. E.(ed)
The Theology of Reconciliation.
by order
Continuum, T&T Clark, 2003, geb, 177 pg, € 49.50, 0567088898
winkelwagen
   
Gunton, C.E. (ed.)
The Cambridge Companion to Christian Doctrine
by order
Cambridge Companions to Religion, Cambridge UP, 1999, pap, 307 pp, € 30.95, 9780521476959
winkelwagen
Gunton, Colin E.
The Actuality of Atonement. A Study of Metaphor, Rationality and the Christian Tradition
Gunton re-examines the doctrine of Atonement and the language in which it is expressed in the light of modern scholarly developments. Readers are invited to explore the atonement through the diverse metaphors of victory, legal justice and sacrifice - as they all express something of the meaning of life, death and resurrection of Jesus. Colin Gunton challenges the rationalist approaches to doctrines of atonement provided by Kant, Schleiermacher and Hegel, and explores the re-emergence of metaphor as an accepted component of philosophical and theological dialogue. This Cornerstones edition included a new introduction written by Kent Eilers, who considers how this work continues to influence the scholarly understanding of the doctrine of atonement.
T&T Clark USA, 1998/2017, pap, 240pp, € 32.50, 9780567665546
winkelwagen
   
Gunton, Colin E.
Theology through the theologians. Selected Essays 1972-1995
by order
T&T Clark, 2003, pap, 264pp, € 29.50, 0-5670-8471-X
winkelwagen
   
Gunton, Colin E.
The promise of trinitarian theology
A reissue of a brilliant and accessible introduction to Trinitarian thought. by order
T&T Clark, 1997, pap, 256pp, € 31.25, 0-5670-8100-1
winkelwagen
   
Gustafson, J.M.
Moral Discernment in the Christian Life. Essays in Theological Ethics
Edited and with an Introduction by T.A. Boer and P.E. Capetz, by order
Library of Theological Ethics, WJK, 2007, pap, 258 pp, € 32.90, 9780664230708
winkelwagen
   
Gutenson, C.E.
Vital Christianity. Spirituality, Justice and Christian Practice
T&T Clark, 2005, pap, 208 pp, € 32.50, 0567029301
winkelwagen
Gutierrez, Gustavo
A Theology of Liberation
Orbis Books, 1988, pap, 264 pp, € 23.95, 9780883445426
winkelwagen
   
Habets, M.
Theosis in the Theology of Thomas Torrance
Tb
New Critical Thinking in Religion, Theology and Biblical Studies, Ashgate, 2009, geb, 222 pp, € 69.90, 9780754667995
winkelwagen
   
Haers, J.
De theologen op het matje geroepen
op bestelling
Christenen in dialoog serie, Averbode, 2002, pap, 145 pp, € 10.95, 9031717177
winkelwagen
   
Haight, R.
The Future of Christology
BY ORDER
Continuum, 2005, geb, 224 pp, € 26.25, 0826417647
winkelwagen
Hajek, S. & M. Plzak
Net iets meer vrijheid: in gesprek met Milos Rejchrt
Skandalon, 2009, pap, 336 pp, € 21.50, 9789076564876
winkelwagen
Halik, Tomas
De nacht van de biechtvader. Cristelijk geloof in een tijd van onzekerheid
Als priester en biechtvader voert Tomas Halik al vele jaren persoonlijke gesprekken met mensen die daarom vragen. Zo hoort hij iedere week gelovigen en niet-gelovigen aan. Sommigen vertrouwen hem dingen toe waarover ze nog nooit met iemand spraken. Andere bekennen schuld, vertellen over hun zwakheden en twijfels of over verlangen naar vergeving en heling.

In dit boek reflecteert Halik met humor en mededogen op deze talrijke gesprekken. De hedendaagse crisis in het geloof, betoogt hij, leidt tot een dieper verstaan. Bovendien leren we eruit dat iedere levende godsdienst een veranderende godsdienst is. De essays in dit boek bevatten onder andere filosofische overpeinzingen over het paradoxale in de bijbelse leer, analyses van de hedendaagse cultuur, en psychologische observaties uit zijn werk als biechtvader - werk waarin hij altijd probeert om geduldig en aandachtig te luisteren, te begrijpen, te stimuleren en te ondersteunen.
De eerste geloofsstap in deze tijd is de paradox van het christelijk geloof accepteren, legt de auteur uit. Het geloof is een ondoorgrondelijke weg naar een onduidelijke toekomst, maar uiteindelijk is het wel de enige.

Tomas Halik (1948) is priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit te Praag. Hij was onder andere de vertrouweling en raadsman van president Havel, de Tjechische aartsbisschop Tomasek en Johannes Paulus II. In 2014 ontving hij de prestigieuze Templeton Prize. De vertaling van zijn boek Geduld met God (2014) is al vele malen herdrukt.

Boekencentrum, 2016, pap, 189 pp, € 20.00, 9789023970668
winkelwagen
Halik, Tomas
Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven
De Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomas Halik is als een van de weinige hedendaagse schrijvers in staat daadwerkelijk een brug te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheistische levensorientatie. In dit boek neemt hij als uitgangspunt de twijfelende en zoekende figuur van Zacheus, die liever schuchter van een afstand toekijkt dan dat hij enthousiast meedoet. Dit beeld gebruikt hij om een nieuwe verhouding uit te werken tussen gelovigen en niet-gelovigen waarmee hij buitenstaanders in hun zoeken en vragen heel nabij kan komen.

Tomas Halik ontving voor dit boek de Europese prijs voor het beste theologische boek 2011. Het werk van deze intellectueel en pastoraal begaafde auteur is nu voor het eerst toegankelijk in het Nederlands.

Boekencentrum, 2014, pap, 192 pp, € 12.50, 9789023927662
winkelwagen
Halik, Tomas
Geduld mit Gott. Die Geschichte von Zachaus heute
Inmitten der gegenwartigen Debatte uber Glaube und Unglaube lehrt Tomas Halik, dass Gott uns auffordert, mit unseren Zweifeln auszuharren, sie in uns zu tragen und zuzulassen, dass sie uns zur Reife fuhren. Wer glaubt, muss grosse Geduld haben konnen, denn angesichts von Gottes Schweigen sind Glaube, Hoffnung und Liebe drei Aspekte von Geduld. So wie in der biblischen Erzahlung der Zollner Zachaus sein Leben andert, konnen auch wir modernen "Zachause" uns die Botschaft Jesu zu Herzen nehmen.
Herder, 2014, pap, 258 pp, € 18.50, 9783451303821
winkelwagen
Halik, Tomas
Ik wil dat jij bent. Over de God van liefde
In zijn boeken Geduld met God en De nacht van de biechtvader richtte Tomas Halik zich op de relatie tussen geloof en hoop. In dit nieuwe boek gaat het over de relatie tussen geloof en liefde. Halik mediteert over Augustinus' uitspraak 'Liefde is: ik wil dat je bent'. Hij vraagt zich af wat dit betekent voor gelovigen vandaag. Onze liefde voor God zal vooral tot uitdrukking moeten komen in onze liefde voor andere mensen. Christenen moeten zich daarom niet afsluiten voor de seculiere omgeving, aldus Halik. Ze zouden die contacten juist actief en liefdevol moeten aangaan.
Boekencentrum, 2017, pap, 191 pp, € 20.00, 9789023971351
winkelwagen
   
Halik, Tomas
Raak de wonden aan, over niet zien en toch geloven
Raak de wonden aan van Tomas Halik bevat veertien theologisch-filosofische essays over de mystieke diepere lagen van geloof, en een verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristische commentaar op het huidige tijdsgewricht. De Tsjechische priester en hoogleraar neemt het verhaal van de ongelovige Thomas als uitgangspunt. Het vraagt moed om de wonden van onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, een christelijk geloof dat door die aanraking zelf getekend en gewond raakt.
Boekencentrum, 2018, pap, 192 pp, € 19.99, 9789023954170
winkelwagen
Hallett, G. L.
Theology within the Bounds of Language. A Methodological Tour
In this wide-ranging work, Garth L. Hallett offers a guided tour through fundamental issues regarding the use of language in theology. His preliminary discussions—on language and thought, language and truth, the authority of language, making sense, the relationship between sense and possibility—prepare linguistic reflection on such topics as inference and argument, universal factual and moral claims, defining and saying what things are, verbal versus nonverbal agreement and disagreement, interfaith dialogue, theological language, and metaphor.

Hallett employs a wealth of distinctly Christian examples in these considerations, including love, faith, God, religion, the Eucharist, the afterlife, divine law, evil, the Incarnation, the Trinity, the holy, and many others. In the course of this fascinating exploration, readers should learn to find their way more surely in a vast, complex terrain, and mystery will emerge both diminished and deepened. In addition, at the end of each chapter Hallett provides a series of intriguing quotations that invite further reflection.

Sunny Press, 2011/2012, pap, 265 pp, € 25.50, 9781438433707
winkelwagen
Hankey, W. J., D. Hedley (eds)
Deconstructing Radical Orthodoxy. Postmodern Theology, Rhetoric and Truth
Radical Orthodoxy is the most radical and influential theological development in a generation. Many have been bewildered by the range and intensity of the writings which constitute Radical Orthodoxy. This book spans the range of the history of thought discussed by Radical Orthodoxy, tackling the accuracy of the historical narratives on which their position depends. The distinguished contributors examine the history of thought as presented by the movement, presenting a series of critiques of individual Radical Orthodox 'readings' of key thinkers. The Contributors are: Eli Diamond, Wayne J. Hankey, Todd Breyfogle, John Marenbon, Richard Cross, Neil G. Robertson, Douglas Hedley, David Peddle, Steven Shakespeare, George Pattison, and Hugh Rayment-Pickard.
Ashgate, 2005, geb, € 65.00, 9780754653981
winkelwagen
   
Harinck, G. & G. Neven (red.)
Ontmoetingen met Bavinck
ADChartasreeks 9, Uitgeverij de Vuurbaak, 2006, pap, 343 pp, € 17.90, 9789055603077
winkelwagen
   
Harrison, W.H.
FAQ S in Christian Theology
Continuum, 2008, pap, 171 pp, € 22.90, 9781906286163
winkelwagen
   
Harvie, T.
Jurgen Moltmanns Ethics of Hope. Eschatological Possibilities for Moral Action
Tb
New Critical Thinking in Religion, Theology and Biblical Studies, Ashgate, 2009, geb, 238 pp, € 69.90, 9780754664819
winkelwagen
   
Hass, A. Jasper, D. and Jay, E.
The Oxford Handbook of English Literature and Theology
Oxford Handbook, Oxford UP, 2009, pap, 889 pp, € 34.90, 9780199544486
winkelwagen
   
Hastings, A. e.a. (eds.)
Key Thinkers in Christianity
by order
Oxford UP, 2003, geb, 202 pp, € 11.40, 0191000167
winkelwagen
   
Hauerwas, S.
A Theologians Memoir Hannahs Child
B2369
SCM Press, 2010, pap, 287pp, € 27.75, 9780334043683
winkelwagen
Hauerwas, S. (E. Jonker, H. Paul, B. Wallet, red.)
Een robuuste kerk. De christelijke gemeente in een postchristelijke samenleving
Boekencentrum, 2010, pap, 284 pp, € 19.90, 9789023924197
winkelwagen
   
Hauerwas, S. & S. Wells (eds)
The Blackwell Companion to Christian Ethics
BY ORDER
Blackwell Companions to Religion, Blackwell, 2006, pap, 528 pp, € 44.25, 9781405150514
winkelwagen
Hauerwas, Stanley, Jean Vanier
Zalig de zachtmoedigen, het profetisch getuigenis van zwakheid
In onze westerse cultuur vol gebrokenheid en geweld is, paradoxaal genoeg, medelijden een van de grootste bedreigingen voor mensen met een beperking. Dat stelt de Amerikaanse theoloog Stanley Hauerwas in dit moedige boek. Wij verlangen er vaak naar om vanuit medelijden het lijden dat we bij anderen vermoeden te verzachten. Dat kan echter al te gemakkelijk leiden tot uitsluiting of zelfs vernietiging van mensen die God heeft gemaakt en die Hij boven alles liefheeft.

Dat is ook de ervaring van Jean Vanier, stichter van de wereldwijde Ark-gemeenschappen waarin mensen met en zonder beperking vriendschappelijk samenleven. Hij pleit voor een radicale tegencultuur van zachtmoedigheid, vertrouwen, vrede en geduld.

In vier essays klinkt het profetisch geluid van deze twee ogenschijnlijke tegenpolen: een gevierd wetenschapper en fel debater en een gelauwerd geestelijk leider en apostel van de vrede. Hun stemmen vormen samen een krachtig getuigenis: het is juist de wereld van beperkingen en kwetsbaarheid waar God wil wonen.

Stanley Hauerwas (1940) is emeritus hoogleraar theologische ethiek aan Duke University in de VS. Hij is een van de meest gelezen theologen van dit moment en door het tijdschrift 'Time' uitgeroepen tot beste theoloog van Amerika.
Jean Vanier (1928) is grondlegger van de internationale L'Arche-beweging. In 2015 won hij de vermaarde Templeton Prize voor zijn inzet voor een rechtvaardiger en menswaardiger wereld.

Boekencentrum, 2016, pap, 107 pp, € 13.99, 9789023970309
winkelwagen
   
Haught, J.F.
God and the New Atheism. A Critical Response to Dawkins, Harris, and Hitchens
WJK Books, 2008, pap, 124 pp, € 15.90, 9780664233044
winkelwagen
   
Haught, J.F.
Nieuw atheisme. Een kritische reactie op Dawkins, Harris en Hitchens
A2095
Kok, 2010, pap, 190 pp, € 19.90, 9789043516457
winkelwagen
Hauschild, Wolf-Dieter
Lehrbuch der Kirchen und Dogmengeschichte. Band 1 Alte Kirche und Mittelalter
3. Aufl. Das wichtige Ziel, die komplizierten Sachverhalte der Kirchen- und Dogmengeschichte verstandlich zu machen und in ihre ubergreifenden Zusammenhange einzuordnen ist in diesem Grundlagenwerk meisterhaft erfullt worden. Inzwischen in zweiter durchgesehener und erweiterter Auflage vorliegend, ist es das Standardwerk zur Kirchengeschichte.
Gutersloher Verlaghaus, 2007, geb, 716 pp, € 56.90, 9783579000930
winkelwagen
Hauschild, Wolf-Dieter
Lehrbuch der Kirchen und Dogmengeschichte. Band 2 Reformation und Neuzeit
4. Aufl. Mit dem zweiten Band des Munsteraner Kirchenhistorikers liegt nun das gegenwartig einzige erhaltliche Repetitorium zur Kirchengeschichte der Reformation und der Neuzeit auf dem deutschen Buchmarkt vor. Hauschild gelingt es, die grossen Linien kirchengeschichtlicher Entwicklung herauszuarbeiten und gleichzeitig die Fulle des Stoffes im Uberblick darzustellen. Das Lehrbuch vereint die Vorzuge eines detaillierten chronologischen Kompendiums mit den Vorteilen eines thematischen Grundrisses. Eine kluge didaktische Aufbereitung des Materials macht dieses Buch zu einem unentbehrlichen Helfer fur Studium und Examen und fur die Zeit danach.
Gutersloher Verlaghaus, 2010, geb, 978 pp, € 66.90, 9783579000947
winkelwagen
Havea, J. & C. Pearson (eds)
Out of Place. Doing Theology on the Crosscultural Brink
Cross Cultural Theologies Series, Equinox, 2011, pap, 283 p, € 21.90, 9781845533908
winkelwagen
Hazel, Doreen
Dochters van Cham
Door dit boek te schrijven probeert Doreen Hazel voor zwarte vrouwen de vrijheid te veroveren om op hun eigen manier te geloven en hun eigen gedachten te hebben over geloof. Het eerste boek in Nederland over theologie vanuit womanistisch perspectief.
Narratio, 2010, pap, 112 pp, € 6.50, 9789052632131
winkelwagen
   
Healy, N.J.
The Eschatology of Hans Urs von Balthasar. Being as Communion
Oxford Theological Monographs, Oxford UP, 2005, geb, 232 pp, € 92.50, 0199278369
winkelwagen
   
Hebblethwaite, B.
In Defence of Christianity
BY ORDER
Oxford UP, 2006, pap, 194 pp, € 18.90, 9780199210756
winkelwagen
   
Hebblethwaite, B.
The Christian Hope, revised edition.
B2452
Oxford UP, 1984/2010, pap, 247 pp, € 26.95, 9780199589463
winkelwagen
   
Heim, S.M.
Saved from Sacrifice: A Theology of the Cross
Abingdon, 2006, pap, 336 pp, € 26.50, 9780802832153
winkelwagen
   
Helm, P.
Faith with Reason
by order
Oxford, 2003, pap, 185pp, € 24.90, 0199256632
winkelwagen
Helm, Paul
Eternal God. A Study of God without Time.
Second Edition, Oxford UP, 2010, pap, 304 pp, € 42.00, 9780199590384
winkelwagen
Hendrikse, K.
Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheistische dominee
Veel mensen zijn grootgebracht met het idee dat geloven in God betekent dat je ook gelooft dat God bestaat. Toch hebben de meeste mensen het geloof in dat 'bestaan' allang losgelaten, of twijfelen ze eraan. Klaas Hendrikse neemt het voor hen op. Zijn boodschap is dat je niet hoeft te geloven dat God bestaat om in God te kunnen geloven. Met de bijbel in de hand laat hij zien hoe het ooit is begonnen en hoe het nog steeds gaat: God bestaat niet, maar 'trekt mee met mensen die onderweg zijn'. Zonder mensen is God nergens.
Nieuw Amsterdam, 2007, pap, 204 pp, € 16.95, 9789046803080
winkelwagen
Hendrikse, K.
God bestaat niet en Jezus is zijn zoon
Hoe heeft het vroeger toch met mensen zó kunnen gaan dat het met Jezus kon gaan zoals het is gegaan, hoe is het gekomen dat het daarna is gegaan zoals het is gegaan, en hoe gaat het nu met ons? Dit boek is geschreven voor mensen die zichzelf niet als ongelovig beschouwen, die proberen hun weg te zoeken in de overtuiging dat er niet 'niets' is, en die eerder geneigd zijn om te geloven in 'iets' dan in wat in kerken 'God' wordt genoemd. Zij zullen er, zo hoopt de auteur, door geholpen worden om hun eigen geloofsweg te gaan.
Nieuw Amsterdam, 2011, pap, 208 pp, € 18.00, 9789046811344
winkelwagen
   
Henkys, J.
Geheimnis der Freiheit. Die Gedichte Dietrich Bonhoeffers aus der Haft. Biographie, Poesie, Theologie
Guetersloher Verlaghaus, 2005, geb, 302 pp, € 27.50, 3579018914
winkelwagen
Hennecke, Susanne
Karl Barth in den Niederlanden.Teil 1: Theologische, kulturelle und politische Rezeptionen (1919-1960)
Susanne Hennecke argues that Karl Barth's theology developed in the Netherlands reception as an alternative cultural theology. For the first time ever she presents Karl Barth's theological, cultural, and political reception and impact on the Netherlands as a whole. Hennecke's reflections may be suitable to start and compare Karl Barth's receptions internationally.
Forschungen zur systematischen und okumenischen Theologie, Band 142., Vandenhoeck und Ruprecht, 2014, geb, 440 pp, € 111.00, 9783525564110
winkelwagen
   
Herdt, J. A.
Putting on Virtue. The Legacy of the Splendid Vices
Chicago UP, 2008, geb, 453 pp, € 39.90, 9780226327242
winkelwagen
   
Hertog, G.C. den en C. van der Kooi (red.)
Tussen leer en lezen. De spanning tussen bijbelwetenschap en geloofsleer
Kok, 2007, pap, 239 pp, € 17.50, 9789043511667
winkelwagen
   
Hertog, G.C. den & G.W. Neven (red.)
Jan Koopmans (1905-1945). Theoloog bij de tijd
Kok, 2008, pap, 184 pp, € 22.50, 9789043514996
winkelwagen
Hertog, G.C. den, M.C. Mulder, T.E. van Spanje (red)
Acta. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. T.M. Hofman als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn
Verschijnt 14 oktober 2015

Op vrijdag 13 juni 2014 heeft prof.dr. T.M. Hofman na ruim zeventien jaren actieve dienst, eerst als universitair hoofddocent en vanaf 3 september 1997 als hoogleraar in de nieuwtestamentische vakken, afscheid genomen van de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn. Bij die gelegenheid is hem dit liber amicorum in het vooruitzicht gesteld.

De titel Acta bevat een verwijzing naar twee brandpunten in Hofmans werk. In 1997 promoveerde hij op een kerkhistorische studie over de verhouding van kerk en staat in de eerste tijd na de invoering van de Reformatie in ons land (Eenich Achterdencken. Spanning tussen kerk en staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620). Hiervoor heeft hij de nodige archieven moeten doorspitten, waaronder ook vele Acta van kerkelijke vergaderingen. De geschiedenis, vooral die van de kerk, heeft altijd zijn grote belangstelling gehad.

Als nieuwtestamenticus heeft hij zich in zijn onderzoek vooral gericht op de lucaanse geschriften, zowel het evangelie alsook het boek Handelingen dat vaak wordt aangeduid als Acta. Onder de schrijvers van het Nieuwe Testament is het bij uitstek Lucas die blijk geeft van zorgvuldig historisch onderzoek naar weg en werk van Jezus, en naar de vroegste tijd van de gemeente van Jezus Christus.

In verreweg de meeste bijdragen spelen de lucaanse geschriften een belangrijke rol, maar er zijn voldoende bloemen van andere soort die er een fraai veelkleurig boeket van maken.

Groen, 2015, pap, 368 pp, € 22.50, 9789088971082
winkelwagen
Heyer, C.J. den
Twee testamenten. Reden tot vreugde of bron van tegenspraak
De christelijke kerk is in het bezit van een Bijbel die uit twee delen - twee testamenten - bestaat. Die unieke situatie is het gevolg van de ontstaansgeschiedenis van het christendom. De eerste christenen waren Joden en hadden de beschikking over geschriften die in de joodse traditie als gezaghebbend werden beschouwd. Het eerste deel van de christelijke Bijbel - het Oude Testament - bestaat uit boeken die door Joden werden geschreven. Veel minder omvangrijk is het tweede deel van de Bijbel - het Nieuwe Testament - dat wel afkomstig is van christelijke auteurs. Het is niet verwonderlijk dat deze complexe situatie in de loop van de kerkgeschiedenis voortdurend aanleiding heeft gegeven tot diepgaande verschillen van inzicht. Het is zelfs niet overdreven om het bezit van een Bijbel met twee testamenten te beschouwen als een kernprobleem voor theologie en kerk. Eenstemmigheid lijkt een onbereikbaar ideaal. In dit boek wordt de problematiek geschetst en in kaart gebracht. De auteur voert een pleidooi voor een bijbelse theologie waarin recht gedaan wordt aan de 'eigenheid' en de eigen waarde van de afzonderlijke testamenten. Niet zelden blijken de verschillen groter te zijn dan de overeenkomsten. Zelfs die tegenspraak kan als verrijkend worden ervaren. Dr. C.J. den Heyer was tot 2002 hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit kampen en daarna docent bijbelse theologie aan het Doopsgezind Seminarie in Amsterdam.
Meinema, 2007, pap, pap, 152 pp, € 16.25, 9789021141299
winkelwagen
   
Heyer, C.J. den & S. Donkers (red.)
In eigen boezem. Een zoektocht naar de bronnen van geweld in de christelijke traditie
Narratio, 2003, pap, 144 pp, € 14.50, 9052639868 / 9789052639864
winkelwagen
   
Higgins, G. C.
Wrestling with the Questions. An Introduction to Contemporary Theologies
Augsburg Fortress, 2009, pap, 230 pp, € 21.50, 9780800663797
winkelwagen
   
Highfield, R.
Great Is the Lord. Theology for the Praise of God
Eerdmans, 2008, pap, 467 pp, € 24.90, 9780802833006
winkelwagen
   
Higton, M.
Christian Doctrine
BY ORDER
SCM Core Texts, SCM Press, 2008, pap, 413 pp, € 35.50, 9780334040194
winkelwagen
   
Hilberdink, K.
Van God Los? Theologie tussen Godsdienst en Wetenschap
vijf voordrachten over de wetenschappelijkheid van religie
publicaties van de raad voor Geesteswetenschappen nr. 8, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen/Aksant, 2004, pap, 95 pp, € 12.75, 9789069844152
winkelwagen
   
Hilpert, K. (Hg.)
Zukunfthorizonte kirchlicher Sexuallehre. Bausteine zu einer Antwort auf die Missbrauchsdiskussion
Quaestiones disputatae, Herder, 2011, geb, 400 pp, € 42.50, 9783451022418
winkelwagen
   
Hinlicky, P. R.
Paths Not Taken. Fates of Theology from Luther Through Leibniz
Eerdmans, 2009, pap, 385 pp, € 42.50, 9780802845719
winkelwagen
   
Hodgson, P.C.
Liberal Theology: A Radical Vision
BY ORDER
Fortress, 2007, geb, 132 pp, € 19.75, 9780800638986
winkelwagen
Hoek, J. (red)
Werkboek bij de Christelijke dogmatiek
Het Werkboek bij Christelijke dogmatiek biedt een handreiking bij het lezen en verwerken van het veelgelezen handboek Christelijke dogmatiek van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi. Dit handboek geeft een overzicht van het boeiende landschap van de christelijke geloofsleer. Wat is nu precies de inhoud van wat christenen geloven en waarop baseren zij hun overtuigingen? Het Werkboek bij Christelijke dogmatiek is een welkome gids tijdens de trektocht door dit landschap: het biedt een samenvatting van de hoofdlijnen, wijst kruispunten aan en geeft discussiepunten. Zo draagt het bij aan een vruchtbare verwerking van Christelijke dogmatiek in het onderwijs, op gesprekskringen en bij zelfstudie.

Met medewerking van drs. J.H. de Pater-Bakker, drs. A.G. Kloosterman-van der Sluys en J. van der Plas MA.

Boekencentrum, 2015, pap, 308 pp, € 33.50, 9789023970194
winkelwagen
   
Hohne, D. A.
Spirit and Sonship. Colin Guntons Theology of Particularity and the Holy Spirit
Tb
New Critical Thinking in Religion, Theology and Biblical Studies, Ashgate, 2010, geb, 194 pp, € 69.50, 9780754669111
winkelwagen
Hohne-Sparborth, Yose
Een stem uit de kathedraal. Bisschop Romero en zijn volk (1917 - 1980)
Narratio, 2006, pap, 80 pp, € 7.00, 9789052635378
winkelwagen
Holtzapffel, K.J.
Een vrijzinnige kijk op de laatste dingen. Over het eschatologisch element in de vrijzinnig protestantse theologie van de twintigste eeuw, in het bijzonder bij de remonstranten K.H. Roessingh, H.J.Heering en G.J. Heering
Op dinsdag 15 september 2009 promoveerde de Rotterdamse remonstrantse predikant drs. Koen J. Holtzapffel op dit proefschrift, waarin hij verslag doet van zijn onderzoek naar "het eschatologisch element in de vrijzinnige protestantse theologie van de twintigste eeuw in het bijzonder bij de remonstranten K.H. Roessingh, H.J. Heering en G.J. Heering'. Daarbij ook kijkend naar de eventuele invloed die dit heeft gehad op de Remonstrantse belijdenis 2006. Dit onderzoek kreeg niet alleen waardering vanwege de heldere overzichtelijkheid die is ontstaan, maar ook omdat het onderzoek behelst naar theologische elementen die binnen de vrijzinnigheid niet onomstreden zijn, zoals: het leven na de dood, de oordelende God over zonde en het kwaad tot zelfs: het geloof in de vleselijke opstanding. Daardoor is dit onderzoek voor zowel vrijzinnige als ook rechtzinnige theologen en gelovigen interessant.
Narratio, 2009, pap, 230 pp, € 19.50, 9789052639291
winkelwagen
   
Hoose, B., J. Clague & G. Mannion (eds)
Moral Theology for the Twenty-First Century: Essays in Celebration of Kevin Kelly
T&T Clark Theology, T&T Clark, 2008, geb, 295 pp, € 98.95, 9780567032850
winkelwagen
   
Hopkins, D. N.
Introducing Black Theology of Liberation
Orbis, 1999, pap, 237 pp, € 17.50, 9781570752865
winkelwagen
Hopkins, Dwight N., Edward P. Antonio (eds)
The Cambridge Companion to Black Theology
This volume discusses normative theological categories from a black perspective and argues that there is no major Christian doctrine on which black theology has not commented. Part One explores introductory questions such as: what have been the historical and social factors fostering a black theology, and what are some of the internal factors key to its growth? Part Two examines major doctrines which have been important for black theology in terms of clarifying key intellectual foci common to the study of religion. The final part discusses black theology as a world-wide development constituted by interdisciplinary approaches. The volume has an important role in bringing Christian thought into confrontation with one of the central challenges of modernity, namely the problem of race and racism. This Companion puts theological themes in conversation with issues of ethnicity, gender, social analysis, politics and class and is ideal for undergraduate and graduate students.
Cambridge Companions to Religion, Cambridge University Press, 2012, pap, 350 pp, € 26.00, 9780521705691
winkelwagen
   
Horn, G.
Western European Liberation Theology 1924-1959, the First Wave
Oxford UP, 2008, geb, 314 pp, € 97.50, 9780199204496
winkelwagen
   
Horvath, T
Thinking about Faith. Speculative Theology, Volume One: Love
BY ORDER
McGill-Queen’s UP, 2006, geb, 367 pp, € 88.90, 0773530584 / 9780773530584
winkelwagen
Houston, W.J.
Justice. The Biblical Challenge
In Justice. The Biblical Challenge, Walter Houston asks what the Bible has to say about justice, and what relevance that has for people, particularly Christians, at the present day. After brief sketches of the various social contexts of biblical times which governed how people thought about justice, the examples of justice presented by the biblical text are grouped under three headings, which Houston calls three narratives or stories: the story of creation (justice as cosmic order), the story of the Exodus (justice as faithfulness), and the story of Israel (justice as a community of equals). He goes on to present the story of Jesus in Mark as exemplifying all three narratives, summed up paradoxically in humble service. The book then applies what has been learnt to today's world, especially to the UK and to a lesser extent the USA. A 'justice audit' is carried out on it, using the three biblical narratives of justice as yardsticks. This shows that the world is gravely lacking in justice in all three directions. A final chapter makes suggestions as to how the book's readers may work for justice in their own context.
Biblical Challenges in the Contemporary World, Acumen, 2010, pap, 192 pp, € 36.00, 9781845538880
winkelwagen
   
Houtepen, A.
Geloven in gerechtigheid. Bijdragen tot een oecumenische sociale ethiek
op bestelling
Utrechtse Studies, Meinema, 2005, pap, 264 pp, € 19.50, 9021140519
winkelwagen
   
Hovenden, G.
Speaking in Tongues. The New Testament Evidence in Context.
By order
Journal of Pentecostal Theology Supplement Series, 22, Continuum, 2002, pap, 181 pp, € 34.75, 1841273066
winkelwagen
   
Howsare, R.A.
Hans Urs von Balthasar and Protestantism. The Ecumenical Implications od his Theological Style
T&T Clark, 2005, pap, 217 pp, € 39.50, 9780567030207
winkelwagen
Howson, C.
A Just Church. 21st century Liberation Theology in Action
"What would Jesus do?" The inspiring and challenging story of one church's attempt to live out Liberation Theology in 21st century. Britain...What does liberation theology actually look like in 21st century Britain? How can the Church respond faithfully to issues like war, climate change and vast global inequalities? A 'fresh expression' church in the centre of Bradford has explored these questions through radical forms of worship, non-violent direct action (for example, physically resisting the unjust detentions of asylum seekers) and experimenting with new ways of being community that help to build the reign of God. Church members have been arrested, come under the scrutiny of security forces and been super-glued together at the gates of hell (aka Aldermaston Atomic Weapons Establishment). This is their story: their successes and disasters, and their modelling of a new version of the Action/Reflection cycle called EARS (Education, Action, Reflection, Sustaining), aimed at helping other Christians to evolve their own way of thinking, growing - and demonstrating the relevance of Church in today's contexts.
Continuum, 2011, pap, 152 pp, € 18.50, 9781441199928
winkelwagen
   
Huber, F. (Hg.)
Reden uber die Religion - 200 Jahre nach Schleiermacher. Eine interdisziplinare Auseinandersetzung mit Schleiermachers Religionsverstandnis
BY ORDER
Veroffentlichungen der Kirchlichen Hochschule Wuppertal 3, Neukirchener, 2000, pap, 200 pp, € 22.95, 3788717815
winkelwagen
   
Huenermann, P., B.J. Hilberath (Hrg)
Herders theologischer Kommentar zum zweiten vatikanischen Konzil (HThK Vat.II)
5 Baende. Lateinisch-Deutsch
Herder Verlag, 2009, pap, 4028 pp, € 78.50, 9783451299650
winkelwagen
   
Hughes, J.
The End of Work: Theological Critiques of Capitalism
Blackwell, 2007, pap, 247 pp, € 33.50, 9781405158930
winkelwagen
   
Hughes, R. D. III
Beloved Dust, tides of the Spirit in the Christian Life
Continuum, 2008, pap, 428 pp, € 31.00, 9780826428431
winkelwagen
   
Hunold, G.W. (Hrsg.)
Lexikon der Christlichen Ethik, zwei Bande
Lexikon fur Theologie und Kirche kompakt, Herder Verlag,, 2003, geb, ca 1100 pp, € 67.00, 9783451220418
winkelwagen
   
Hunsinger, G.
The Eucharist and Ecumenism
Current Issues in Theology, Cambridge UP, 2008, pap, 350 pp, € 22.90, 9780521719179
winkelwagen
   
Hunt, Anne
Trinity
Theology in Global Perspective, Orbis, 2005, pap, 254 pp, € 25.95, 9781570756290
winkelwagen
   
Huntington, W.R.
The Church-Idea. An Essay towards Unity
Morehouse, 2002, pap, 178 pp, € 12.90, 9780819219138
winkelwagen
   
Hutter, Reinhard
Bound to Be Free. Evangelical Catholic Engagements in Ecclesiology, Ethics, and Ecumenism
"Bound to Be Free" explores the scriptural concepts of church ("ekklesia"), freedom ("eleutheria"), and truthful speech ("parrhesia"), showing not only that the proper meanings of three concepts interpenetrate one another but also that rending them asunder lies at the root of Christian division today.

According to Reinhard Hutter, the crucial interrelationship of these three concepts has long been obscured by ongoing church division. Separated from each other, many Christians assume that freedom can be maintained and truthful speech preserved only at the cost of unity. Others assume that Christian unity can be attained only if freedom and truthful speech are narrowly circumscribed in their proper exercise. Christian division issues from the all too familiar individualistic accounts of church, freedom, and speech that have haunted modernity and clouded the proclamation of the gospel.

This book shows that here, at the beginning of the twenty-first century, it is imperative that Christians attend to this crucial interrelationship and its source in the God of the gospel. Hutter discusses the meaning, role, and importance of each concept in turn, engaging along the way a wide range of classical and contemporary voices in theology, philosophy, and culture that reveal in different ways how church, freedom, and truthful speech support one another."Bound to Be Free" is a groundbreaking work that challenges common approaches to ecumenism and points a fruitful new course ahead.

Eerdmans, 2004, pap, 313 pp, € 24.95, 9780802827500
winkelwagen
   
Imberechts, H. s.j.
John Henry Newman, Godsman, Mensenvriend
te bestellen
Halewijn, 2010, geb, 175 pp, € 18.00, 9789085281719
winkelwagen
   
Immink, F. G. & C. J. A. Vos (red.)
God in een kantelende wereld. Geloof en kerk in veranderende contexten
A1924
Boekencentrum, 2010, pap, 340 pp, € 26.90, 9789023923893
winkelwagen
   
Inbody, T.
The Faith of the Christian Church: An Introduction to Theology
BY ORDER
Eerdmans, 2005, pap, 374 pp, € 24.50, 0802841511
winkelwagen
   
Inwagen, P. van (ed.)
Christian Faith and the Problem of Evil
Eerdmans, 2004, pap, 316 pp, € 26.50, 9780802826978
winkelwagen
   
Isherwood, L.
Introducing Feminist Christologies
BY ORDER
Introductions in Feminist Theology, Sheffield Academic Press, 2001, pap, 139 pp, € 27.00, 1841272507
winkelwagen
   
Isherwood, L. and Mard D. Jordan
Dancing Theology in Fetish Boots. Essays in Honour of Marcella Althaus-Reid
B2369
SCM Press, 2010, pap, 281 pp, € 64.50, 9780334043614
winkelwagen
   
Isherwood, Lisa
The Power of Erotic Celibacy: Queering Heteropatriarchy
This title considers various issues regarding celibacy and Christianity including the following: how the female body is used to underpin exploitative social systems, how Christianity has tried to control the bodies of women through regulations about the female body, how women have used celibacy to subvert the social order, how radical incarnationalism and queer theory create new challenges to traditional understandings of celibacy, how being erotic and celibate may manifest in social, sexual and political ways. It also explores how being erotically celibate challenges patriarchal society and opens up new theological understanding
Queering Theology Series, T&T Clark, 2006, pap, 136 pp, € 74.95, 9780567082770
winkelwagen
Jacobs, C. (red.)
Tegendraads. Vrijzinnige stemmen op het kruispunt van geloven en denken
Damon, 2005, pap, 159 pp, € 15.90, 9789055736089
winkelwagen
   
Jacobsen, D.
A Reader in Pentecostal Theology : Voices from the first Generation
Indiana UP, 2006, pap, 226 pp, € 21.50, 9780253218629
winkelwagen
   
Jacobson, R.A. (ed.)
Crazy Talk: A Not-So-Stuffy Dictionary of Theological Terms
Augsburg Books, 2008, pap, 181 pp, € 12.95, 9780806680378
winkelwagen
   
Jansen, G.H.
Naar een oecumenische hermeneutiek. De hermeneutik van Wolfhart Pannenberg belicht tegen de achtergrond van het hermeneutisch debat binnen Faith and Order vanaf 1963 tot 1993
Een van de moeilijkste opgaven voor het oecumenisch gesprek is het vinden van een 'noodzakelijke en voldoende' eenheid in de omgang met de traditie: de Schriften, de credo's, de latere concilieuitspraken en belijdenisgeschriften. Hoe komen we tot een betrouwbare geloofsinterpretatie? Hoe onderscheiden we tussen het ene geloof en de vele expressies daarvan in diverse contexten? Wat betekenen nieuwe vragen voor de inhoud van het geloof? Deze vragen, die behoren tot het terrein van de theologische hermeneutiek, zijn met name na Vaticanum II en de Wereldconferentie van Geloof en Kerkorde te Montreal 1963 onderwerp geweest van theologische studie en beraad. Aan het beraad van Faith and Order heeft de Duitse systematisch theoloog Wolfhart Pannenberg een grote bijdrage geleverd, maar de vraag is of zijn inbreng voldoende op waarde is geschat. Kan doordenking van zijn systematisch-theologische inzichten over God, geschiedenis, waarheid en dialoog een bijdrage leveren aan de beantwoording van de vele open vragen die hier nog liggen? Is er vanuit zijn denken zicht op een 'oecumenische hermeneutiek', die de kerkelijke verdeeldheid kan verminderen en die tegelijk de confrontatie met het eigentijds werkelijkheidsverstaan kan aangaan? Dit boek brengt allereerst in kaart welke resultaten het oecumenisch gesprek over de genoemde vragen binnen Faith and Order in de periode 1963-1993 heeft opgeleverd. Deze stand van zaken vormt het uitgangspunt voor de analyse van Pannenbergs theologische hermeneutiek. Tenslotte wordt nagegaan welke perspectieven Pannenbergs oeuvre biedt voor de ontwikkeling van de beoogde oecumenische hermeneutiek.
IIMO Research Publications, Meinema, 2000, pap, 365 pp, € 12.50, 9789021170213
winkelwagen
   
Janssen, A.J.
Kingdom, Office, and Church. A Study of A.A. van Ruler’s Doctrine of Ecclesiastical Office
BY ORDER
Eerdmans, 2006, pap, 319 pp, € 34.50, 0802840418 / 9780802840417
winkelwagen
Janz, P.D.
God, the Mind's Desire. Reference, Reason and Christian Thinking
How can human discourse refer meaningfully to a transcendent God? Paul Janz's book reconfigures this fundamental problem of Christian thinking as a twofold demand for integrity--integrity of reason and integrity of transcendence. It centers around an original yet faithful re-reading of Kant's empirical realism. Drawing on MacKinnon, Bonhoeffer, Barth and Marion, Janz challenges recent rushes to obscurantism and radicalization and culminates in a convergence between Christology and epistemology within empirical reality.
Cambridge Studies in Christian Doctrine, Cambridge UP, 2004, geb, 232 pp, € 62.00, 9780521822411
winkelwagen
Jeanrond, Werner G.
A Theology of Love
This book explores the different dimensions of Christian love. It argues that all expressions of love are wrestling with the challenge of otherness and hence with the experience of transcendence. The development of Christian concepts of love is discussed with particular reference to the different horizons and the variety of approaches to love in the Bible, Augustine, medieval theology, Protestant agape-theology, Catholic approaches to desire, and contemporary philosophy and sociology. The discussion of the rich and often problematic heritage of expressions of personal, communal and religious love enables this study to develop a critical and constructive theology of Christian love for our time.

This book demonstrates the diversity in the Christian tradition of love and thus offers a critical perspective on previous and present impositions of homogenous concepts of love. The book invites the reader to an in-depth examination of the potential of Christian love and its particular institutions for the development of personal and communal forms of Christian discipleship. The traditional separation between agape love and eroticism is overcome in favour of an integrated model of love that acknowledges both God's gift of love and the potential of every woman, man and child to contribute to the transformative praxis of love in church and society.

T&T Clark International, 2010, pap, 208 pp, € 24.50, 9780567646927
winkelwagen
Jeanrond, Werner G.
A Theology of Love
This book explores the different dimensions of Christian love. It argues that all expressions of love are wrestling with the challenge of otherness and hence with the experience of transcendence. The development of Christian concepts of love is discussed with particular reference to the different horizons and the variety of approaches to love in the Bible, Augustine, medieval theology, Protestant agape-theology, Catholic approaches to desire, and contemporary philosophy and sociology. The discussion of the rich and often problematic heritage of expressions of personal, communal and religious love enables this study to develop a critical and constructive theology of Christian love for our time.

This book demonstrates the diversity in the Christian tradition of love and thus offers a critical perspective on previous and present impositions of homogenous concepts of love. The book invites the reader to an in-depth examination of the potential of Christian love and its particular institutions for the development of personal and communal forms of Christian discipleship. The traditional separation between agape love and eroticism is overcome in favour of an integrated model of love that acknowledges both God's gift of love and the potential of every woman, man and child to contribute to the transformative praxis of love in church and society.

T&T Clark International, 2010, geb, 292 pp, € 88.50, 9780567130372
winkelwagen
Jenkins, Willis
Ecologies of Grace: Environmental Ethics and Christian Theology
Only recently have theologians begun to think and write about the ecological crisis in a focused manner. It is clear, however, that people of faith must come to grips with that crisis and find a way of thinking about it in the context of their beliefs. In this book, Willis Jenkins offers an introduction to Christian environemntal ethics. Following observations of lived environmental theologies, he argues that they often draw on concepts and metaphors of grace, thus placing environmental issues within Christian experiences of salvation. Jenkins therefore surveys major strategies of Christian environmental ethics by mapping them onto major traditions of grace and uses this new map to explore afresh the ecological dimensions of three distinctive theologies of grace.
Oxford UP, 2008, geb, 363 pp, € 30.95, 9780195328516
winkelwagen
Jenkins, W. & J.M. McBride (red.)
Bonhoeffer and King. Their Legacies and Import for Christian Social Thought
Fortress Press, 2010, pap, 302 pp, € 24.50, 9780800663339
winkelwagen
   
Jennings, T. W.
Transforming Atonement: A Political Theology of the Cross
Augsburg Fortress, 2009, pap, 272 pp, € 23.00, 9780800663506
winkelwagen
   
Jennings, W. J.
The Christian Imagination. Theology and the Origins of Race
T.B.
Yale UP, 2011, pap, 384 pp, € 24.95, 9780300171365
winkelwagen
Jensen, M.
Martyrdom and Identity. The Self on Trial
Description by the author:
This title presents an exploration of the Christian concept of martyrdom and its relation to the understanding of the 'self'. What does Christian martyrdom tell us about being a self? I argue that Christian martyrdom provides a coherent and compelling narration of the self in terms of the narrative of the life and death of Jesus Christ: a narrative that orients the self in hope towards the good and turns the self towards recognition of and sacrificial service of other selves. In conversation with writers such as Salman Rushdie and Charles Taylor and prompted by T.S. Eliot's "Murder in the Cathedral", I show that Christian discipleship is not the path of establishing oneself securely, or pursuing the good made possible through collaboration with earthly power, or making oneself an identity through action according to some ideal, or seeking earthly or heavenly renown, but is rather narrated in the light of the experience of pierasmos (temptation/testing) and with reference to God's providence.
Continuum, 2010, geb, 224 pp, € 89.90, 9780567526281
winkelwagen
Jenson, M.
The Gravity of Sin: Augustine, Luther and Barth on homo incurvatus in se
BY ORDER
T&T Clark, 2006, pap, 202 pp, € 42.90, 9780567031389
winkelwagen
Jenson, R.W. & E.B. Korn (ed.)
Covenant and Hope. Christian and Jewish Reflections
Covenant and Hope centers around two main themes in Jewish-Christian dialogue: "Covenant, Mission, and Relation to the Other" and "Hope and Responsibility for the Human Future." In the first section scholars from both faiths analyze the idea of covenant, how it determines their religious commitments, behavior, and theology, and how their covenantal theology shapes their relations with people outside their religious communities. The second section focuses on the foundation for religious hope, how belief in the future can be nourished, and on our practical and philosophic responsibility to work for a better human future.
Eerdmans, 2012, pap, 294 pp, € 36.50, 9780802867049
winkelwagen
   
Joest, W.
Dogmatik. Band 2: Der Weg Gottes mit dem Menschen
Vandenhoeck, 1996, pap, 354 pp, € 17.50, 9783825214135
winkelwagen
   
Joest, Wilfried
Dogmatik. Band 1: Die Wirklichkeit Gottes
Vandenhoeck, 1989, pap, 341 pp, € 17.50, 9783525032596
winkelwagen
   
Johnson, E.
Truly our Sister: A Theology of Mary in the Communion of Saints
BY ORDER
Continuum, 2006, pap, 208 pp, € 16.90, 0826418279 / 9780826418272
winkelwagen
   
Johnston, D.
A brief history of Theology. From the New Testament to Feminist Theology
Continuum, 2008, pap, 290 pp, € 16.00, 9781847060914
winkelwagen
   
Johnston, D.
A brief history of Theology. From the New Testament to Feminist Theology
Continuum, 2008, geb, 290 pp, € 76.00, 97818470609107
winkelwagen
Johnston, M.
Saving God. Religion after Idiolatry
In this book, Mark Johnston argues that God needs to be saved not only from the distortions of the "undergraduate atheists" (Richard Dawkins, Christopher Hitchens, and Sam Harris) but, more importantly, from the idolatrous tendencies of religion itself. Each monotheistic religion has its characteristic ways of domesticating True Divinity, of taming God's demands so that they do not radically threaten our self-love and false righteousness. Turning the monotheistic critique of idolatry on the monotheisms themselves, Johnston shows that much in these traditions must be condemned as false and spiritually debilitating. A central claim of the book is that supernaturalism is idolatry. If this is right, everything changes; we cannot place our salvation in jeopardy by tying it essentially to the supernatural cosmologies of the ancient Near East. Remarkably, Johnston rehabilitates the ideas of the Fall and of salvation within a naturalistic framework; he then presents a conception of God that both resists idolatry and is wholly consistent with the deliverances of the natural sciences. Princeton University Press is publishing "Saving God" in conjunction with Johnston's forthcoming book "Surviving Death", which takes up the crux of supernaturalist belief, namely, the belief in life after death.
Princeton UP, 2009/2011, pap, 198 pp, € 19.95, 9780691152615
winkelwagen
   
Jones, G. (ed.)
The Blackwell Companion to Modern Theology
BY ORDER
Blackwell, 2007, pap, 608 pp, € 42.90, 9781405159753
winkelwagen
   
Jones, I. e.a.
Women and Ordination in the Christian Churches, International Perspectives
By Order
T&T Clark, 2008, geb, 242 pp, € 98.50, 9780567031549
winkelwagen
   
Jones, P.D.
The Humanity of Christ, Christology in Karl Barths Church Dogmatics
T&T Clark, 2008, geb, 290 pp, € 97.50, 9780567033215
winkelwagen
   
Jones, S.& P. Lakeland(eds)
Constructive Theology
incl.CD ROM, by order / te bestellen
Fortess, 2005, pap, 311 pp, € 34.25, 080063683X
winkelwagen
Jonge, H. de
Walter Rauschenberg en de werkelijkheid van het Godsrijk
Narratio, 2002, pap, 234 pp, € 17.50, 9789052639154
winkelwagen
Jongh, E.D.J. de
Hannes de Graaf. Een leven van bevrijding
Ten Have, 2004, geb, 542 pp, € 37.65, 9789025954406
winkelwagen
Jongh, E.D.J. de
Vloeken en bidden om een nieuwe aarde. De dagen van Bert ter Schegget
De hoofdpersoon van deze biografie, de hervormde theoloog G.H. ter Schegget (1927-2001), had vanwege zijn loopbaan en zijn theologische en maatschappelijke opvattingen een veelbesproken leven. Zijn ervaringen als predikant met de armoede in Venezuela leidden tot een proefschrift waarin hij op bijbelse gronden pleitte voor revolutionaire veranderingen in denken en doen. Het riep verzet en bijval op. Na terugkeer in Nederland was Ter Schegget achtereenvolgens predikant in Berlijn en Varese, docent ethiek en filosofie aan een HBO-instelling in Driebergen en verbonden aan de theologische faculteit van de Leidse universiteit, als kerkelijk hoogleraar ethiek. Hij was al vaker voorgedragen als hoogleraar, maar als gevolg van kerkelijke inmenging niet benoemd. Ter Schegget schreef een groot aantal boeken over maatschappelijke en bijbelse onderwerpen en was bij vele instanties en organisaties betrokken. Kenmerkend voor zijn optreden was zijn opvatting: er is altijd ook een andere kant.
Verloren, 2010, geb, 456pp, € 39.00, 9789087041939
winkelwagen
Jongh, Jan de
God in de kring van de goden, griekse tragedies en het christendom
Veel mensen ervaren in hun leven de macht van het lot en gevoelens van tragiek. Deze ervaring kon lange tijd niet verenigd worden met het godsbeeld van het westerse christendom. Alle dingen werden daarin immers bestuurd door een God, die het goede met ons voorhad. Dit godsbeeld is voor velen niet meer geloofwaardig.

De aloude Griekse tragedies bieden wel ruimte aan het tragische, en zij raken ons nog altijd diep. In het tragische lot van de helden en heldinnen herkennen wij ons eigen en gezamenlijke levensverhaal.

Auteur Jan de Jongh laat in God in de kring van de goden een nieuwe benadering van de christelijke God zien, waarin ruimte is voor de ervaring van het tragische en de 'machten'. Hij schetst een theologie die verwoordt en verbeeldt wat mensen ervaren.

Drs. Jan de Jongh werkte als predikant in de Protestantse Kerk en als studentenpastor aan de Universiteit Twente. Hij schreef een reeks boeken en artikelen over liturgie. In Godspraak is Beeldspraak (2006) en Het Geheim verbeelden (2011) beschrijft hij de kracht en de praktijk van de religieuze verbeelding.

'Jan de Jongh behandelt een onderwerp dat op dit moment in het brandpunt van de belangstelling staat. Met de terugkeer van de religie, die in het secularisatie-denken van de vorige eeuw al afgeschreven leek, staan we in de moderne maatschappij voor allerlei nieuwe, maar ook oeroude vragen. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze weet de auteur in een toegankelijke stijl zijn lezers aan te spreken' Hans Achterhuis, emeritus hoogleraar filosofie, Denker des Vaderlands 2011-2013

Skandalon, 2016, pap, 219 pp, € 21.95, 9789492183231
winkelwagen
Jungel, E.
Die Leidenschaft, Gott zu denken. Ein Gesprach uber Denk- und Lebenserfahrungen
TVZ, 2009, pap, 84 pp, € 17.90, 9783290175375
winkelwagen
   
Jungel, E.
Gods Being Is in Becoming. The Trinitarian Being of God in the Theology of Karl Barth
T & T Clark, 2001, geb, 142 pp, € 37.50, 0567087069
winkelwagen
Jungel, Eberhard
Lutherse preken bij het Oude Testament
De Duitse lutheraan Eberhard Jungel is een van de meest spraakmakende en belangrijke theologen van onze tijd. Niet alleen zijn wetenschappelijke publicaties, ook zijn preken worden alom gewaardeerd. In Duitsland zijn maar liefst zeven prekenbundels verschenen. In 2006 ontving Jungel de Duitse Preekprijs.

Deze bundel bevat een aantal oudtestamentische preken die voor het eerst in het Nederlands zijn vertaald. De lezer kan daardoor kennismaken met Jungels verkondiging en indirect ook met zijn theologie, die men, zoals Jungel zelf zegt, 'allereerst uit zijn preken kan leren kennen'.

Ingeleid en vertaald door Willem Maarten Dekker, die promoveerde op de theologie van Jungel.

Skandalon, 2017, pap, 200 pp, € 19.95, 9789492183583
winkelwagen
Kalsky, Manuela, Andre Lascaris, Leo Oosterveen, Inez van der Spek (red)
Ons rakelings nabij. Gedaanteveranderingen van God en geloof; ter ere van Edward Schillebeeckx
In november 2004 was het negentig jaar geleden dat Edward Schillebeeckx geboren werd. Hij trad in bij de dominicanen en ontwikkelde zich tot een van de belangrijkste katholieke theologen van de twintigste eeuw. Hij speelde een belangrijke rol tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en in de vernieuwingsbewegingen in de katholieke kerk. Mede onder zijn invloed ontstond een meer menselijke gedaante van geloven. Zijn invloed reikt ver buiten zijn geboortegrond, Vlaanderen, en gaat heen over de grenzen van het land waar hij hoogleraar was, Nederland. Op vele plaatsen in de wereld, zowel in de katholieke kerk als daarbuiten, leest men zijn boeken. Dit geldt in het bijzonder voor de Verenigde Staten van Amerika, waar regelmatig studies verschijnen geinspireerd door zijn werk.
Meinema, 2005, pap, 155 pp, € 15.00, 9789021140544
winkelwagen
   
Kamitsuka, M.D.
Feminist Theology and the Challenge of Difference
BY ORDER
Reflection and Theory in the Study of Religion Series, Oxford UP/AAR, 2007, geb, 222 pp, € 46.00, 9780195311624
winkelwagen
   
Karelse, L.
Dwalen.Over Mark C. Taylor en Karl Barth
Boekencentrum, 1999, pap, 136 pp, € 14.95, 9789023905837
winkelwagen
Karkkainen, Veli-Matti
Christ and Reconciliation
In Christ and Reconciliation Veli-Matti Karkkainen develops a constructive Christology and theology of salvation in dialogue with the best of Christian tradition, with contemporary theology in its global and contextual diversity, and with other major living faiths. Karkkainen's Constructive Christian Theology for the Pluralistic World is a five-volume project that aims to develop a new approach to and method of doing Christian theology in our pluralistic world at the beginning of the third millennium. Topics such as diversity, inclusivity, violence, power, cultural hybridity, and justice are part of the constructive theological discussion along with classical topics such as the messianic consciousness, incarnation, atonement, and the person of Christ.With the metaphor of hospitality serving as the framework for his discussion, K rkk inen engages Judaism, Islam, Buddhism, and Hinduism in sympathetic and critical mutual dialogue while remaining robustly Christian in his convictions. Never before has a full-scale doctrinal theology been attempted in such a wide and deep dialogical mode.
A Constructive and Christian Theology for the Pluralistic World, vol 1, Eerdmans, 2013, pap, 453 pp, € 36.00, 9780802868534
winkelwagen
   
Karkkainen, V.-M.
The Trinity. Global Perspectives
Westminster John Knox Press, 2007, pap, 409 pp, € 35.75, 9780664228903
winkelwagen
   
Kasper, W.
Die Lehre von der Tradition, Band 1
by order
Walter Kasper Gesammelte Werke, Herder, 2011, geb, 480 pp, € 42.50, 9783451306013
winkelwagen
Kasper, W. (Hg)
Lexikon fuer Theologie und Kirche, 10 Bnd + 1 Reg, 3-e neubearbeitete Auflage, Sonderausgabe
Herder, 2006, geb, 8293 pp, € 449.00, 9783451220128
winkelwagen
Kate, Laurens ten, Marcel Poorthuis (red)
25 Eeuwen theologie. Teksten/Toelichtingen
Godsdienst en spiritualiteit zijn al enige tijd helemaal terug op de maatschappelijke en politieke agenda. Daarbij vragen steeds meer mensen naar de religieuze bronnen van onze geseculariseerde cultuur. 25 eeuwen theologie wil in deze behoefte voorzien door een omvangrijk overzicht te bieden van de belangrijkste theologische denkers en hun teksten in de westerse geschiedenis. Van de vroegste auteurs van de heilige boeken in jodendom, christendom en islam voert dit boek via het denken over God en mens in de oudheid en de middeleeuwen naar de moderne en hedendaagse tijd. 25 eeuwen theologie biedt een fraaie galerij van denkers en de ideeen waarmee zij de veelzijdige geschiedenis van jodendom, christendom en islam kritisch hebben begeleid.

25 eeuwen theologie is voorzien van een verhelderende algemene inleiding, korte introducties bij elke denker, tekstfragmenten, literatuursuggesties per hoofdstuk, een handig register en een tijdtafel.

Met medewerking van: Welmoet Boender, Mirjam Elbers, Abdelilah Ljamai, Michiel op De Coul en Rinse Reeling Brouwer

Boom, 2017, pap, 739 pp, € 39.50, 9789461059307
winkelwagen
   
Kater, M.J.
Kom en Zie (II): de pre-existentie van de Zoon belicht vanuit de existentie van Jezus, de Christus
TUA, 2011, geb, € 40.00, 9789075847345
winkelwagen
   
Kearns, C M
The Virgin Mary, Monotheism, and Sacrifice
Cambridge UP, 2008, geb, 356 pp, € 67.50, 9780521871563
winkelwagen
   
Kearsley, R.
Church, Community and Power
Ashgate, 2009, geb, 260 pp, € 69.90, 9780754663454
winkelwagen
Keenan, J.F.
A History of Catholic Moral Theology in the Twentieth Century : From Confessing Sins to Liberating Consciences
B2194
Continuum, 2010, pap, 248pp, € 23.50, 9780826429292
winkelwagen
Keller, C.
God and Power: Counter-Apocalyptic Journeys
Fortress Press, 2005, pap, 184 pp, € 28.75, 9780800637279
winkelwagen
   
Kelley, J.T.
The Four Last Things
101 Questions & Answers on Series, Paulist Press, 2006, pap, 111 pp, € 15.50, 9780809143757
winkelwagen
Kelly, G.B. & Burton Nelson, F.
The Cost of Moral Leadership. The Spirituality of Dietrich Bonhoeffer.
Eerdmans, 2003, pap, 300 pp, € 30.75, 9780802805119
winkelwagen
   
Kennedy, Ph.
Twentieth-Century Theologians. A New Introduction to Modern Christian Thought
I.B. Taurus, 2010, pap, 368 pp, € 24.50, 9781845119560
winkelwagen
Ker, I.
G. K. Chesterton. A Biography
G. K. Chesterton is remembered as a brilliant creator of nonsense and satirical verse, author of the Father Brown stories and the innovative novel, The Man who was Thursday, and yet today he is not counted among the major English novelists and poets. However, this major new biography argues that Chesterton should be seen as the successor of the great Victorian prose writers, Carlyle, Arnold, Ruskin, and above all Newman. Chesterton's achievement as one of the great English literary critics has not hitherto been fully recognized, perhaps because his best literary criticism is of prose rather than poetry. Ian Ker remedies this neglect, paying particular attention to Chesterton's writings on the Victorians, especially Dickens. As a social and political thinker, Chesterton is contrasted here with contemporary intellectuals like Bernard Shaw and H. G. Wells in his championing of democracy and the masses. Pre-eminently a controversialist, as revealed in his prolific journalistic output, he became a formidable apologist for Christianity and Catholicism, as well as a powerful satirist of anti-Catholicism. This full-length life of G. K. Chesterton is the first comprehensive biography of both the man and the writer. It draws on many unpublished letters and papers to evoke Chesterton's joyful humour, his humility and affinity to the common man, and his love of the ordinary things of life.
Oxford UP, 2011, geb, 747 pp, € 47.95, 9780199601288
winkelwagen
   
Ker, I.
John Henry Newman. A Biography
Oxford UP, 2009, geb, 772 pp, € 40.00, 9780199569106
winkelwagen
Ker, I.
The Genius of John Henry Newman: Selections from His Writings
Ian Ker presents a major collection of Newman's writings, celebrating his full achievements as both a universally significant religious thinker, and a major Victorian writer. An unsystematic thinker, Newman's ideas are scattered throughout his works - most of which were 'occasional' in their origin. This anthology provides a rich and varied sampling from his voluminous works, drawing our attention to some of the very finest passages in Newman's writings whether selected from his well-known publications or from occasional texts that are difficult to find in print. The selection is divided into five sections, which focus on his life as an educator, a philosopher, a preacher, a theologian, and a writer.
Oxford UP, 2012, geb, 384 pp, € 41.50, 9780199646937
winkelwagen
   
Ker, I., T. Merrigan (eds)
The Cambridge Companion to John Henry Newman
Cambridge Companions, Cambridge UP, 2009, pap, 280 pp, € 23.90, 9780521692724
winkelwagen
   
Keshgegian, F.A.
Time for Hope. Practices for Living in Today’s World
BY ORDER
Continuum, 2006, geb, 256 pp, € 35.90, 9780826419156
winkelwagen
Keulen, D. van, G. Harinck & G. van den Brink (red.)
Men moet telkens opnieuw de reuzenzwaai aan de rekstok maken. Verder met Van Ruler
Boekencentrum, 2009, pap, 208 pp, € 22.50, 9789023923633
winkelwagen
   
Kilby, K.
Karl Rahner. Theology and Philosophy
by order
Routledge, 2004, pap, 160 pp, € 28.90, 0415259657
winkelwagen
   
Kim, J.Y.
Relational God and Salvation, Soteriological Implications of the Social Doctrine of the Trinity
Kok, 2008, pap, 234pp, € 24.90, 9789043515382
winkelwagen
   
Kirk-Duggan, C.A.
Violence and Theology
Horizons in Theology, Abingdon, 2006, pap, 80 pp, € 11.65, 9780687334339
winkelwagen
Klemm, D.E. & W. Schweiker
Religion and the Human Future. An Essay on Theological Humanism
Wiley-Blackwell Publishers, 2008, pap, 202 pp, € 33.90, 9781405155274
winkelwagen
   
Klerk, de J.
Onderbrekingen. Het begrip metaforische waarheid in de theologie van Eberhard Jungel
Boekencentrum Academic, 2010, pap, 303 pp, € 32.50, 9789023925491
winkelwagen
   
Klother, K.
Charakter - Tugend - Gemeinschaft. Grundlegung christlicher Ethik bei Stanley Hauerwas
Studien zur Theologischen Ethik, Herder, 2011, pap, 310 pp, € 44.50, 9783451340611
winkelwagen
Klouwen, Wouter
Sta op en wandel, over de onmogelijkheid van het bijbels geloof
Wat de Bijbel vertelt, kan gewoon niet. Dat maakt het tot een boek dat velen nog maar moeilijk serieus kunnen nemen.

Toch behoort dat juist tot de wezenlijke boodschap die de Bijbel ons wil vertellen: een God die niet kan, Gods wonderlijke daden die niet kunnen en geloof dat niet kan. De auteur van Sta op en wandel ziet het leven van de gemeente als een leven in dit onmogelijke geloof.

Verkondiging, gebed en lied, doop en begrafenis, avondmaal en huwelijk wijzen heen naar het ene onmogelijke, maar oorspronkelijk werkelijke dat de Bijbel wil vertellen: de opstanding uit de doden

Boekencentrum, 2011, pap, 182 pp, € 14.90, 9789023926153
winkelwagen
Knegtmans, P.J. en Rooden, P. van (red.)
Theologen in ondertal. Godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam
Meinema, 2003, pap, 204pg., € 19.50, 9789021139517
winkelwagen
Knight, Douglas H.
The Eschatological Economy. Time and the Hospitality of God
Much current theology is content with modernity's assertion that human experience is the true measure of time. Yet a distinctively Christian theology moves beyond that proposal and holds to a more sophisticated idea of time - that both the individual and the world are works in progress, and neither will be settled until established in relationship with God. This substantive new work by Douglas Knight confronts the central trends of modern thought with this ongoing progress, the "eschatological economy" of the Christian tradition. Throughout "The Eschatological Economy" Knight links Christian doctrine to an awareness of both being and becoming, and he gives pride of place to the work of God in the world through creation, Israel, and the cross. An ambitious and unique approach to systematic theology, Knight's "Eschatological Economy" presents an invigorating discussion of Israel, of the atonement and the Trinity, and of the ultimate fulfillment of this world.
Eerdmans, 2006, pap, 288 pp, € 22.50, 9780802863157
winkelwagen
   
Knight, M.
An Introduction to Religion and Literature
Continuum, 2009, pap, 165 pp, € 21.90, 9780826497024
winkelwagen
   
Knijff, H.W. de , A. van der Kooi & G.W. Neven (red.)
Noordmans voor het voetlicht
(tb)
Kok, 2006, pap, 164 pp, € 25.40, 9043511935 / 9789043511933
winkelwagen
   
Knippenberg, T. van
Towards Religious Identity - An Exercise in Spiritual Guidance
by order
STAR 4, Van Gorcum, 2002, geb, 201 pp, € 48.50, 902323815x
winkelwagen
   
Knitter, P.F.
Introducing Theologies of Religion
eleventh printing 2011
Orbis, 2002, pap, 256 pp, € 26.75, 9781570754197
winkelwagen
Knol, Gerard
De mentaliteit van Jezus & co., een bevrijdingstheologie voor christenen en andere geinteresseerden
De wortels van onze westerse wereld liggen in de christelijke traditie. Maar hoe christelijk zijn we eigenlijk nog? Geloven is niet meer vanzelfsprekend in de huidige wereld. Niet God, maar wijzelf zijn de architecten van onze omgeving en ons bestaan. Willen we onszelf christenen blijven noemen, dan zijn twee punten van groot belang: a) we moeten onze mentale band met Jezus herijken en verder ontwikkelen, en b) het christelijk geloof moet weer een geestkrachtige bron worden.

In De mentaliteit van Jezus & co breekt Gerard Knol het gesloten karakter van de christelijke identiteit open. Het zwaartepunt van 'de absolute waarheid', dat tot nu toe in de goddelijke orde lag, verschuift daardoor naar onze mentale verhouding tot onszelf, elkaar, onze wereld en God. Dit vergt een grote aanpassing van ons denken en ons geloven in een wereld die voortdurend en ingrijpend verandert. Het dwingt ons tot herlezing en herinterpretatie van de Bijbel. Het dwingt ons ook tot de erkenning van het belang van geestkrachtige bronnen die niet tot de christelijke traditie behoren. Dit boek daagt mensen uit om hun mentale houding ten opzichte van God, de wereld, elkaar en zichzelf onder ogen te zien.

Elikser B.V. Uitgeverij, 2012, pap, 130 pp, € 14.00, 9789089544711
winkelwagen
Knowles, S.
Beyond Evangelicalism. The Theological Methodology of Stanley J. Grenz
By order
New Critical Thinking in Religion, Theology and Biblical Studies, Ashgate, 2010, geb, 224 pp, € 67.90, 9780754666080
winkelwagen
Koevoets, Ton
God tegenwoordig: Perspectieven voor een nieuwe geloofsverantwoording
Hoe komt het dat God voor veel mensen een probleem geworden is? Is er in onze geseculariseerde cultuur nog ruimte en toekomst voor de christelijke traditie? Kun je als weldenkend mens nog in God geloven? Ton Koevoets meent dat de voortgang van de christelijke traditie vooral stagneert door een vasthouden aan verouderde opvattingen en beelden van God die in onze huidige cultuur een religieuze duiding van de werkelijkheid verhinderen. Misschien wel meer dan het niet-geloven is het geloven in God een heel persoonlijke keuze geworden die toch om verantwoording vraagt. Dit boek biedt enkele perspectieven voor een nieuwe geloofsverantwoording. Het laat zien dat tiet geloven in God een redelijke en aannemelijke visie op en beleving van de werkelijkheid kan zijn. De auteur beschrijft eerst de oorsprong en ontwikkeling van de christelijke traditie, en zoekt daarin naar ruimte voor een nieuw Godsverstaan. Vervolgens komt de vraag aan de orde of en hoe geloven en wijsgerig denken kunnen samengaan. Dan stelt zich ook de vraag of er een nieuwe verstandhouding mogelijk is tussen geloof en wetenschap. Deze verkenningen leiden tenslotte tot de vraag hoe Gods aanwezigheid in de wereld denkbaar is binnen een hedendaagse visie op de werkelijkheid als geheel. De auteur baseert zich daarbij op het procesdenken van A.N. Whitehead. hoe wij in onze tijd het oude bijbelse gebod om God ' met hart en ziel lief te hebben weer kunnen verstaan en beleven.
Kok/ Agora, 1996, pap, 186, € 10.00, 9789039106976
winkelwagen
Kohlbrugge, H.F.
Aanvechting. 14 Preken
Bundel van veertien preken, vnl. uit de periode 1857-1859
De Groot Goudriaan, 2005, geb, 218 pp, € 21.50, 9789061409229
winkelwagen
Kohlbrugge, H.F.
De lijdende Christus
18 preken over het lijden en sterven van Christus.
Kok, 2006, geb, 351 pp, € 24.90, 9789061409328
winkelwagen
   
Kohlbrugge, H.F.
De wet bevestigd. Romeinen 7 toegelicht
De Groot Goudriaan, 2009, geb, 217 pp, € 19.90, 9789088651090
winkelwagen
Kohlbrugge, H.F.
Gouden kleinood
Preken over psalmen 8, 13 (3 preken), 16, 23 (4 preken), 24, 32, 77 en 119.
De Groot Goudriaan, 2004, geb, 223 pp, € 21.50, 9789061408932
winkelwagen
Kohlbrugge, H.F.
In zijn beeld
Brieven uit de periode 1835-1845.
De Groot Goudriaan, 2005, geb, 349 pp, € 24.90, 9789061409021
winkelwagen
Kok, Kees
Onmogelijke geloof. De onbeantwoorde vragen van Franz Overbeck (1837-1905)
Franz Overbeck (1837-1905) was van 1870 tot 1897 professor in het Nieuwe Testament en de Oude Kerkgeschiedenis in Bazel. Zijn grotendeels onvoltooide en tot voor kort ongepubliceerde levenswerk was de compositie van een 'profane kerkgeschiedenis' 'ohne Tendenz', zonder dogmatische vooroordelen. De bekende theoloog Karl Barth schreef naar aanleiding van een in 1919 gepubliceerde bloemlezing uit Overbecks nalatenschap: 'Negenennegentig procent van ons predikanten zullen erdoor tot de ontdekking komen dat men helemaal niet zoiets als een 'theoloog' kan zijn. Het is een gevaarlijk boek dat de lezer van alle Egyptische vleespotten wegroept, de woestijn in.'

In Bazel woonde Overbeck enkele jaren in hetzelfde huis als zijn collega Friedrich Nietzsche. Tussen hen ontstond een vriendschap die tot het eind - ook na Nietzsche's instorting in 1889 - heeft geduurd. In 1994, bijna negentig jaar na zijn dood, is men in Bazel begonnen aan de uitgave van: 'Franz Overbeck Werke und Nachlass' (OWN). Er verschenen negen delen in elf banden.

Kees Kok (drs. C.G., 1948) is theoloog en liturgist. Sinds zijn afstuderen aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam, in 1980, is hij werkzaam voor de Stichting Ekklesia Leerhuis (voorheen Stichting Leerhuis & Liturgie) en lid van het liturgisch team van de Ekklesia Amsterdam (voorheen Amsterdamse Studentenekklesia). Kok schreef en redigeerde, naast talloze tijdschriftartikelen over uiteenlopende onderwerpen, boeken over liturgie, onder andere over de liturgische poezie van Huub Oosterhuis, waarvan hij ook veel in het Duits vertaalde.

Uitgeverij Van Gennep, 2018, pap, 304 pp, € 25.00, 9789461644473
winkelwagen
Kommers, J.
Ontwaakt, gij die slaapt ! Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummacher, Hermann Friedrich Kohlbrugge en Paul Geyser tijdens de Erweckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw
Uitgeverij Groen, 2005, geb, 592 pp, € 29.95, 9789058296160
winkelwagen
Kooi, Akke van der, Volker Kuster, Rinse H. Reeling Brouwer (red)
Ontmoetingen: tijdgenoten en getuigen. Studies aangeboden aan Gerrit Neven
Kok, 2009, pap, 377 pp, € 27.50, 9789043516693
winkelwagen
   
Kooi, C. van der
Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth. Een tweeluik.
Kok, 2002, pap, 420 pp, € 39.50, 9789043504393
winkelwagen
Kooi, C. van der
Tegenwoordigheid van geest. Verkenningen op het gebied van de leer van de heilige geest
Kok, 2006, pap, 252 pp, € 17.50, 9789043512275
winkelwagen
Kooi, C. van der (red)
Om het Godsgeheim, de theologie van Martien Brinkman
Kunnen we zeggen dat de schepping goed is? Of zouden we, gezien de verschrikkingen die we in die werkelijkheid tegenkomen, er maar liever het zwijgen toe doen? Is er zoiets als een godsgeheim, waar de christelijke kerk in haar praktijken van Woord en sacrament naar verwijst? Dat zijn vragen en noties die een rode draad vormen in het theologisch werk van Martien E. Brinkman. In deze bundel ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar oecumenica en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam komen deze vragen aan de orde.
VU University Press, 2015, pap, 167 pp, € 24.95, 9789086597239
winkelwagen
   
Kopmels, E.
Christus en cultuur: Beelden van Christus in de moderne theologie
OP BESTELLING
Damon, 2005, pap, 139 pp, € 14.90, 905573554x
winkelwagen
Korse, P.J. o.f.m.
De Twaalf. Een synthese van ons Geloof in het licht van Johannes Duns Scotus' leer over de menswording Gods
Larooij uitgeverij, 2003, pap, 76 pp, € 16.50, 9789080340534
winkelwagen
Korte, Anne-Marie
Visioen en verzet, over Dorothee Solle
Een hernieuwde kennismaking met deze bijzondere theologe, die visioen en verzet, strijd en solidariteit in denken en doen combineert.

Het boek bevat veel citaten uit het werk van Solle, waaruit haar profetische kracht ten volle naar voren komt.

Uitgeverij Abdij Van Berne, 2011, pap, 87 pp, € 5.50, 9789089720320
winkelwagen
   
Kortner, U. H. J.
Freiheit und Verantwortung. 2. uberarbeitete und erweiterte Auflage
Studien zur Theologischen Ethik, Herder, 2011, pap, 324 pp, € 29.50, 9783451275760
winkelwagen
Kroesbergen, H.T.
De relatie tussen systematische theologie en gewone geloofstaal. Naar een alternatieve systematische theologie
Anders dan vaak verondersteld wordt, probeert de gewone kerkganger in zijn gelovig spreken geen feiten te beschrijven. Geloofsuitspraken laten iets zien van zijn persoonlijke gedrevenheid, van zijn wereldbeeld en van de ideeen die daarin een rol spelen. De alternatieve systematische theologie die dit boek voorstelt, kijkt vanuit dit perspectief naar geloofstaal. Zo doet zij meer recht aan de alledaagse praktijk van gewone geloofstaal.

Hendrik Tijmen Kroesbergen (1977) was gemeentepredikant (PKN) in Oudenhoorn. Nu werkt hij namens Kerk in Actie aan Justo Mwale Theological University College in Lusaka (Zambia).

Boekencentrum Academic, 2012, pap, 221 pp, € 24.90, 9789023923817
winkelwagen
   
Kroon, M. de
We Believe in God and in Christ. Not in the Church.The Influence of Wessel Gansfort on Martin Bucer
Princeton Theological Seminary Studies in Reformed Theology & History, WJK, 2009, pap, 101 pp, € 26.50, 9780664232931
winkelwagen
Krotke, Wolf
Karl Barth und der 'Kommunismus'. Erfahrungen mit einer Theologie der Freiheit in der DDR
Karl Barth beunruhigt auch uber 40 Jahre nach seinem Tod noch die Gemuter in der Schweiz und in Deutschland. Dass er ein Theologe von grossem Format war, mussen ihm selbst seine entschiedenen Gegner zubilligen. Aber die uble Nachrede, ein 'Kommunist' gewesen zu sein, halt sich standhaft. Wolf Krotke nimmt diese auch jungst wieder erneuerte Nachrede zum Anlass darzustellen, wie die Theologie Karl Barths Kirche und Theologie in der DDR motiviert hat, freie Kirche und freie Theologie in einer Diktatur zu sein. Er begrundet die Ansicht, dass Karl Barths Theologie zu den geistigen Voraussetzungen der 'friedlichen Revolution' in der DDR gehort.

Wolf Krotke, Dr. theol., Jahrgang 1938, studierte Theologie in Leipzig, Naumburg und Berlin. 1958/59 war er politischer Haftling in der DDR. 1967 Promotion mit einer Arbeit uber 'Karl Barths Lehre vom Nichtigen und von der Sunde', danach Gemeindepfarrer und Studentenpfarrer in Halle/Saale, ab 1973 Dozent am 'Sprachenkonvikt' in Berlin (der freien, nicht staatlichen Theologischen Hochschule der DDR), von 1991 bis zu seiner Pensionierung 2004 lehrte Wolf Krotke als Professor fur systematische Theologie an der Theologischen Fakultat der Humboldt-Universitat zu Berlin.

TVZ, 2013, pap, 86 pp, € 23.00, 9783290176686
winkelwagen
   
Kruezer, S. & J. von Lupke (Hg)
Gerechtigkeit, glauben und erfahren. Beitrage zur Rechtfertigungslehre
Veroffentlichungen der Kirchlichen Hochschule Wuppertal 7, Neukirchener, 2002, pap, 287 pp, € 37.90, 3788719192
winkelwagen
Kruijf, Gerrit de
Ethiek onderweg: acht adviezen
POD
Meinema, 2008, pap, 145 pp, € 15.45, 9789021143620
winkelwagen
Kruijf, Gerrit de, Wietske de Jong (red.)
Een lichte last. Protestantse theologen over de kerk
In de protestantse traditie is de kerk een middel om met God zelf in aanraking te komen. Een aantal protestantse theologen voelt zich daarom uitgedaagd werk te maken van de kerk. Samen gaan zij in dit boek in op een aantal onderwerpen die het hart van de kerk raken. Zoals het missionaire karakter van de kerk: er zijn werelden te winnen, maar vreemde werelden verrijken en bevragen ons ook. En is er verschil tussen kerk en moskee als het om uitsluiting gaat? En hoe vertrouwd en vreemd is Israel voor de kerk? Andere hoofdstukken gaan over doop en avondmaal, de biecht en de gaven van de Heilige Geest.
Boekencentrum, 2010, pap, 256 pp, € 27.50, 9789023924401
winkelwagen
Kruijf, Gerrit G. de
Een goed woord, uit de preken van Gerrit de Kruijf
Toen Gerrit de Kruijf in 2013 aan een hersentumor stierf, had hij 650 preken geschreven. Deze preken getuigen stuk voor stuk van zijn gegrepenheid door de boodschap van de Bijbel en zijn gave om anderen daar nuchter maar bezield deelgenoot van te maken. De meest treffende passages uit de preken zijn verzameld in deze bundel. Voor iedereen die 'verlegen is om een goed woord', om De Kruijf zelf te citeren, en speciaal, ter lering en ter stimulering, voor predikanten en zij die het willen worden.

Gerrit Gijsbert de Kruijf (1952-2013) studeerde theologie in Utrecht en werkte als hervormd predikant in Rijnsaterwoude en Rotterdam. Van 1992 tot zijn dood was hij kerkelijk hoogleraar Christelijke Ethiek in Leiden.

Boekencentrum, 2015, geb, 304 pp, € 27.50, 9789023970262
winkelwagen
Kuhn, Ulrich
Christologie
Ein Uberblick uber das Christusverstandnis in Geschichte und Gegenwart. Diese Darstellung zur Christologie behandelt ein zentrales Kapitel der christlichen Glaubenslehre, die Dogmatik. Ihr Gegenstand ist das christliche Bekenntnis zu Jesus als dem Christus. Die Christologie geht der Frage nach, ob und wenn ja, in welchem Sinne solch ein uberliefertes Bekenntnis auch heute das Bekenntnis der Kirche als der Gemeinde der Christen sein kann. Der Autor gibt so einen verstandlichen Uberblick uber das Christusverstandnis in den letzten 2000 Jahren und erganzt dies mit einer eigenen Stellungnahme.

"Was haltet ihr von Jesus Christus?" Der christliche Glaube bekennt seit seinen Anfangen, dass Jesus von Nazareth der Christus ist. Dieses zentrale Bekenntnis des Christentums ist, von den neutestamentlichen Schriften und altkirchlichen Konzilien bis zum aktuellen Dialog mit anderen Religionen und Weltanschauungen, vielfaltig formuliert und diskutiert worden. In diesem Lehrbuch werden die wichtigsten historischen und dogmatischen Entwicklungen der Christologie ubersichtlich dargestellt. Hinweise auf vertiefende Literatur ermoglichen die eigenstandige Weiterarbeit.

UTB Uni-Taschenbucher. Bd.2393, Vandenhoeck & Ruprecht / UTB, 2003, pap, 332 pp, € 16.00, 9783825223939
winkelwagen
Kuitert, Harry M.
Alles behalve kennis. Afkicken van de Godgeleerdheid en opnieuw beginnen
Theologie is alles behalve kennis van God. Om dat te laten zien herschrijft Harry Kuitert de geschiedenis van de theologie, die met Plato begint en via de scholastiek in de leer van Karl Barth culmineert. Velen beschouwen Barth als de grote bevrijder van de scholastieke theologie, die ervan uitging dat haar kennis van God van zijn wezen en eigenschappen aan alle eisen van wetenschappelijkheid voldeed. Maar Kuitert ziet in Barths theologie juist de vervolmaking van de scholastiek Volgens Kuitert heeft Barth zijn theologie onkwetsbaar gemaakt voor kritiek en zijn vak daarmee geen dienst bewezen. In Alles behalve kennis laat Kuitert de lezer niet alleen afkicken van de theologie als godskennis. Hij houdt ook een vurig pleidooi voor zijn vak als geesteswetenschap
Ten Have, 2011, pap, 304 pp, € 19.99, 9789025901127
winkelwagen
Kuitert, Harry M.
Dat moet ik van mijn geloof. Godsdienst als troublemaker in het publiek domein
Ten Have, 2008, pap, 159 pp, € 16.90, 9789025959418
winkelwagen
Kuitert, Harry M.
Het algemeen betwijfeld christelijk geloof, druk 17
Gevoelens van onzekerheid en twijfels over wat (nog) christelijk geloof is en wat niet meer. Waar komen we God tegen, alleen in de kerk of ook in het gewone leven? Kan Jezus interessant genoeg zijn om ons vandaag nog bezig te houden? Dit boek is speciaal geschreven voor al die mensen die vragen over hun geloof hebben en op zoek zijn naar een antwoord. Kuitert dringt door de stofwolken van de elkaar met grote snelheid opvolgende voorstellen tot nieuwbouw heen en laat zien waar het in de klassieke geloofsvoorstellingen van de christelijke traditie om begonnen was!
Ten Have, 1992, pap, 300 pp, € 14.95, 9789025946937
winkelwagen
Kuitert, Harry M.
Hetzelfde anders zien. Het christelijk geloof als verbeelding
Ten Have, 2005, pap, 220 pp, € 22.99, 9789025954895
winkelwagen
Kuitert, Harry M.
Jezus' nalatenschap van het christendom. Schets van een Christologie
Ten Have, 1998, pap, 320 pp, € 29.99, 9789025947743
winkelwagen
Kuitert, Harry M.
Kennismaken met Kuitert. Een overzicht van zijn theologie
Ten Have, 1999, pap, 352 pp, € 29.99, 9789025951436
winkelwagen
Kuitert, Harry M.
Kerk als constructiefout, de overlevering overleeft het wel
In 'Kerk als constructiefout' geeft Harry Kuitert prachtige beschouwingen over secularisatie en nieuwe spiritualiteit.

De macht van de kerk op het publieke terrein is afgenomen, maar het geloof is niet verbannen. Integendeel: religiositeit groeit, alleen niet het kerkelijk geloof. Volgens Harry Kuitert is de fout van de kerk dat ze zich sinds haar ontstaan ziet als spreekbuis van Boven, en meent aan een Hogere Macht moreel gezag over de wereld te ontlenen. Hiermee neemt de kerk de mensen hun vrijheid af, waardoor die hun religieuze ervaring steeds meer buiten de kerkmuren zijn gaan zoeken.

In Kerk als constructiefout gaat Kuitert op zoek naar de oorzaken van kerkverlating en laat hij zien waarom het oude concept 'kerk' onhoudbaar is geworden. Ook beschrijft hij hoe de kerk haar waarde wel kan behouden: als ze zich richt op de overlevering van normen en waarden die een samenleving nodig heeft om te kunnen voortbestaan. Zijn advies: laat het oude concept kerk los, keer terug naar kerk als religieuze gemeenschap die leeft van de christelijke overlevering, en stop met heersen over zielen.

Ten Have, 2014, pap, 176 pp, € 17.99, 9789025904296
winkelwagen
Kuitert, Harry M.
Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars
Ten Have, 2000, pap, 314 pp, € 29.99, 9789025951764
winkelwagen
Kuitert, Harry M.
Schiften. Wat er in de christelijke geloofswereld toe doet en wat niet
Ten Have, 2004, pap, 253 pp, € 22.99, 9789025954581
winkelwagen
   
Kung, H.
Disputed Truth: Memoirs II
Continuum, 2008, pap, 555 pp, € 26.50, 9781441180285
winkelwagen
   
Kung, H.
The Beginning of All Things. Science and Religion
Eerdmans, 2007, geb, 220 pp, € 20.95, 9780802807632
winkelwagen
   
Küng, H.
Woman in Christianity
Continuum, 2001, € 28.50
winkelwagen
   
Kung, H. & A. Rinn-Maurer
Weltethos christlich verstanden
Herder, 2005, geb, 191 pp, € 19.50, 3451288508
winkelwagen
Kunz, A.J.
Als een prachtig boek, NBG artikel 2 in historisch en systematisch perspectief
Spreekt artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis over twee bronnen van godskennis: de schepping en de Heilige Schrift? Ja, zei Karl Barth: zo werd de kerk weer besmet met het virus van de natuurlijke theologie.

Om artikel 2 te 'redden', veranderden veel uitleggers na Barth de structuur van artikel 2: wie God via de Bijbel heeft leren kennen, kan Hem vervolgens ook door de bril van de Bijbel in de schepping terugvinden. Maar was dat wel de bedoeling van de opsteller Guy de Bres? Met behulp van het begrip 'auteursintentionele interpretatie' zoekt de auteur naar een uitleg die recht doet aan de intenties van De Bres. Deze uitleg confronteert hij vervolgens opnieuw met Barths kritiek, waarna hij een perspectief schetst voor een uitleg van artikel 2 die ook vandaag de dag relevant is.

Boekencentrum, 2013, pap, ca 288 pp, € 24.90, 9789023921080
winkelwagen
   
Kuster, V.
God & Terreur - een tweeluik
te bestellen
Skandalon, 2008, pap, 97 pp, € 12.50, 9789076564593
winkelwagen
Kuster, Volker
De vele gezichten van Jezus Christus, een interculturele christologie
Volker Kuster geeft in dit boek een overzicht van christologieen wereldwijd, maar gaat er tevens een kritische confrontatie mee aan. Hij doet dit voor een beter begrip van Christus en cultuur, maar ook in termen van blijvende vragen die opnieuw dienen te worden gesteld, zoals waar het startpunt van de christologie zou moeten liggen en hoe wij scherper kunnen focussen op de christologie in het licht van het trinitarisch geloof.
Kok, 2012, pap, 275 pp, € 29.90, 9789043520492
winkelwagen
   
Kwakkel, G., P.H.R. van Houwelingen e.a.
In den beginne en verder. Een bijbels-theologische reflectie op de schepping.
TU-bezinningsreeks, Vuurbaak, 2011, pap, 100 pp, € 14.90, 9789055604425
winkelwagen
Kwok Pui-Ian (ed.)
Hope Abundant. Third World and Indigenous Womens Theology
Van 35.95 voor 27.50

In 1988 Virginia Fabella from the Philippines and Mercy Amba Oduyoye from Ghana coedited With Passion and Compassion: Third world Women Doing Theology, based on the work of the Women's Commission of the Ecumenical Association of Third World Theologians (EATWOT). The book has been widely used as an important resource for understanding women's liberation theologies, in Africa, Asia, and Latin America emerging out of women's struggles for justice in church and society. More than twenty years have passed and it is time to bring out a new collection of essays to signal newer developments and to include emerging voices.

Divided into four partsContext and Theology; Scripture; Christology; and Body, Sexuality, and Spiritualitythese carefully selected essays paint a vivid picture of theological developments among indigenous women and other women living in the global South who face poverty, violence, and war and yet find abundant hope through their faith.

Orbis, 2010, pap, 276 pp, € 27.50, 9781570758805
winkelwagen
Kwok Pui-Lan, D. H. Compier & Joerg Rieger (eds)
Empire & The Christian Tradition: New Readings of Classical Theologians
Distinguished theologians assess the achievements and legacies of thirty-one theological giants in light of Christianity's engagement with imperial power, conquest, colonization, and post colonial themes. This is a textbook anthology suitable for classroom use.
Fortress, 2007, pap, 560 pp, € 28.50, 9780800662158
winkelwagen
   
Labooy, G.H.
Vrijheid en dispositie: een wijsgerig-theologische begripsanalyse met het oog op de biologische psychiatrie
Dit onderzoek richt zich op de verbinding van empirische wetenschap en christelijk geloof. Beide gebieden dreigen immers als ijsschotsen uit elkaar te drijven. Als empirische wetenschap is gekozen voor de biologische psychiatrie. Bij een rondtocht door deze discipline, krijgt men soms de indruk dat onze hersenen niet meer dan een ingewikkelde neurobiologische machine zijn. Daartegenover staan de basale ervaring van vrijheid en verantwoordelijkheid: hoe is dit met elkaar te rijmen? Dit probleem is benaderd door middel van een Wijsgerige begripsanalyse. Het dispositiebegrip (voor fenomenen van b.v. neurobiologische 'bepaaldheid') en het vrijheidsbegrip zijn beide nauwkeurig onderzocht en vervolgens met elkaar in verband gebracht. Dit is gedaan vanuit de augustijns-franciscaanse wijsgerige traditie. Een van de resultaten is, dat niet alleen de analyse van vrijheid, maar ook die van 'bepaaldheid', vraagt om een begripsvorming die opkomt uit de christelijke visie op de werkelijkheid als een door God gegeven schepping (vakmatig gezegd een contingente werkelijkheid). De kritische keerzijde hiervan blijkt te zijn, dat het determinisme van de oppositie niet alleen het vrijheidsbegrip, maar ook het concept van bijvoorbeeld natuurwetten of biologische disposities bedreigt. De conclusie wordt dan ook verdedigd, dat de augustijns-franciscaanse wijsgerige traditie een betere basis vormt voor de filosofische doordenking van de (biologische) psychiatrie dan haar contemporaine rivalen (b.v. het non-reductionistisch fysicalisme). Zo wordt een eventuele 'boedelscheiding' tussen psychiatrie en theologie als een moderne mythe ontmaskerd.
Boekencentrum, 2000, pap, 274, € 17.50, 97889023906940
winkelwagen
   
Labooy, G., N. den Bok & A. Roos (red.)
Die alle verstand te boven gaat? Verantwoord geloof tussen dogmatisme en scepsis
Utrechtse Cahiers 3, Boekencentrum, 2009, pap, 62 pp, € 8.50, 9789023923961
winkelwagen
   
Labuschagne, C.J.
Zin en onzin over God. Een kritische beschouwing van gangbare godsvoorstellingen
Boekencentrum, 1995, pap, 186 pp, € 14.50, 9023908945
winkelwagen
   
Lacoste, J.-Y.
Dictionnaire critique de la theologie
PUF, 2002, pap, 1314 pp, € 39.90, 9782130529040
winkelwagen
Ladaria, Louis F.
Jesus Christ. Salvation of All
Van 29.50 voor 22.5

This book is a collection of essays that were published between 2003 and 2006. The author addresses why it is necessary to maintain that Christ is the universal saviour, even though this assertion may sound unintelligible, perhaps shocking, and even arrogant to some of our contemporaries. Ladaria nevertheless holds to the uniqueness of the person of Christ as being essential for the ultimate salvation of humankind, because salvation means to participate in the glory that Christ possesses in His humanity, offering us salvation as a free gift and revealing himself as paradigm of what humanity can fully be and become.

Convivium Press, 2008, pap, 152 pp, € 22.50, 9781934996041
winkelwagen
Ladaria, Luis F.
Living and True God. The Mystery of the Trinity
Van 54.95 voor 29,50p> This is a new translation of a book in which the author affirms that the Trinity - one God in three persons, Father, Son, and Holy Spirit - is the central mystery of the Christian faith that enlightens all other mysteries of the faith. An understanding of the Trinity is essential for the protection and defence of the divine/human person of Jesus Christ and his saving work. This book documents the historical development of the doctrine of the Trinity and its significance for the Christian faith. In a broad and systematic way, Ladaria traces the debates within the early Christian church as the concept of the Trinity developed. He also reflects on the great masters of church tradition concerning their understanding of the trinity and is in dialogue with various contemporary theologians on this subject. This book has been written especially for theological students and professors as an aid in grasping the Trinitarian formulation both historically and theologically and to assist in deepening their faith and reflection in the mystery of God.
Convivium Press, 2009, pap, 496 pp, € 29.50, 9781934996065
winkelwagen
   
La Due, W.J.
The Trinity Guide to Eschatology
BY ORDER
Continuum, 2006, geb, 176 pp, € 18.90, 9780826419187
winkelwagen
Lam, H.J., P.J. Vergunst & L. Wuellschleger
Kerk rond het heilgeheim. Opstellen, aangeboden aan prof. dr. A. de Reuver
Van 1994 tot 2007 was prof. dr. A. de Reuver bijzonder hoogleraar in de Gereformeerde Godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. In die jaren leerde hij zijn studenten aandachtig te luisteren naar de bronnen van het gereformeerd protestantisme. Daar legde hij ook zelf zijn oor te luister, daarin vond hij zijn inspiratie. Wat hij al bedelend uit deze bronnen opdiepte, doceerde hij met volle overtuiging. Het ging hem om levende getuigenissen van diep doorleefde vroomheid. Deze vroomheid heeft hem gestempeld, ook in zijn wetenschappelijke werk. Want waar de persoonlijke band met Christus de kern van het christenleven is, geldt dit ook voor de beoefening van de theologie. Daarom vormt het begrip geloofsbevinding de rode draad van het liber amicorum dat ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar verschijnt. Zeventien vrienden en collega's schreven een bijdrage aan deze bundel en kozen daartoe steeds een thema dat raakvlakken had met de bevinding van het geloof. Daarnaast is in deze bundel een biografische schets opgenomen van het leven van prof. De Reuver en is gezorgd voor een complete bibliografie. De vriendenbundel sluit af met de tekst van het afscheidscollege van prof. De Reuver.
Boekencentrum, 2007, pap, 288 pp, € 17.50, 9789023921899
winkelwagen
Landmesser, C. und Andreas Klein
Rudolf Bultmann (1884-1976) - Theologe der Gegenwart. Hermeneutiek - Exegese - Theologie - Philosophie
Neukirchener, 2010, pap, 150 pp, € 23.95, 9783788724412
winkelwagen
Lange, D.
Trauma Recalled: Liturgy, Disruption and Theology
Augsburg Fortress, 2009, geb, 192 pp, € 27.50, 9780800664626
winkelwagen
Lanzetta, Beverly J.
Radical Wisdom. A Feminist Mystical Theology
Lanzetta illuminates the transformative potential of the classical tradition of women mystics, especially in light of contemporary violence against women around the world. Focusing on the contemplative process as women's journey from oppression to liberation, Lanzetta draws especially on the mysticism of Julian of Norwich and Teresa of Avila. She lays out the contemplative techniques used by mystics to achieve their highest spiritual potential and also investigates how unjust social and political conditions afflict women's souls. Lanzetta identifies a specific historical female mystical path (the via feminina) and draws contemporary conclusions for how women might understand their bodies, their rights, and their ethics.
Fortress, 2005, pap, 262 pp, € 21.50, 9780800636982
winkelwagen
   
Lanzetta, Beverly J.
The Other Side of Nothingness. Toward a Theology of Radical Openess
From the mystic's experience of nothingness and the desert, The Other Side of Nothingness offers a theology of humility sensitive to religious pluralism and to the pain of spiritual oppression. With a passionate concern for contemporary interreligious issues, Beverly J. Lanzetta provides insight into how mystical consciousness overturns claims of dogmatic truth and prepares the self to experience the radical openness of divinity.

The work draws on a variety of Christian mystical texts, including those of Meister Ekhart, Gregory of Nyssa, Pseudo-Dionysius, Saint Teresa of Avila, Saint Bonaventure, and the anonymous author of The Cloud of Unknowing while also making reference to Buddhism, Judaism, Islam, and Hinduism and the thought of contemporary social mystics such as Heschel, Gandhi, Merton, Thurman, and Day. Lanzetta illustrates how the annihilatory mystical experience draws the seeker to a place beyond a tradition's self-understanding to new dimensions of the sacred and, in some cases, to new revelatory paradigms. It is here that she provokes our thought in her statement that the divine nature is itself pluralistic, non-absolute, and continually giving birth to new traditions. By showing how nothingness functions in mystical experience as a catalyst for the liberation of our hearts, we are brought to a vision of theology that is nonviolent and inclusive of all creation.

SUNY, 2001, pap, 182 pp, € 24.50, 9780791449509
winkelwagen
Larsen, Timothy, Daniel J. Treier (eds)
The Cambridge Companion to Evangelical Theology
Evangelicalism, a vibrant and growing expression of historic Christian orthodoxy, is already one of the largest and most geographically diverse global religious movements. This Companion, first published in 2007, offers an articulation of evangelical theology that is both faithful to historic evangelical convictions and in dialogue with contemporary intellectual contexts and concerns. In addition to original and creative essays on central Christian doctrines such as Christ, the Trinity, and Justification, it breaks new ground by offering evangelical reflections on issues such as gender, race, culture, and world religions. This volume also moves beyond the confines of Anglo-American perspectives to offer separate essays exploring evangelical theology in African, Asian, and Latin American contexts. The contributors to this volume form an unrivalled list of many of today's most eminent evangelical theologians and important emerging voices.
Cambridge Companions, Cambridge UP, 2007, geb, 303 pp, € 73.95, 9780521846981
winkelwagen
Larsen, Timothy, Daniel J. Treier (eds)
The Cambridge Companion to Evangelical Theology
Evangelicalism, a vibrant and growing expression of historic Christian orthodoxy, is already one of the largest and most geographically diverse global religious movements. This Companion, first published in 2007, offers an articulation of evangelical theology that is both faithful to historic evangelical convictions and in dialogue with contemporary intellectual contexts and concerns. In addition to original and creative essays on central Christian doctrines such as Christ, the Trinity, and Justification, it breaks new ground by offering evangelical reflections on issues such as gender, race, culture, and world religions. This volume also moves beyond the confines of Anglo-American perspectives to offer separate essays exploring evangelical theology in African, Asian, and Latin American contexts. The contributors to this volume form an unrivalled list of many of today's most eminent evangelical theologians and important emerging voices.
Cambridge Companions, Cambridge UP, 2007, pap, 303 pp, € 32.50, 9780521609746
winkelwagen
   
Lassalle-Klein, R. (ed.)
Jesus of Galilee. Contextual Christology for the 21st Century
B2867
Orbis, 2011, pap, 276 pp, € 27.50, 9781570759154
winkelwagen
Lauber, D.
Barth on the Descent into Hell, God, Atonement and the Christian Life
The Christian confession that Jesus Christ descended into hell has been variously misunderstood or simply neglected by the Church and dogmatic theology. This work is a significant retort to dogmatic forgetfulness and ecclesial misunderstanding. It succeeds in doing so by offering a close reading and critical analysis of Karl Barth's treatment of the descent into hell and its relation to his extraordinary theology of the atonement. The reach of David Lauber's work is extended by placing Barth in conversation with Hans Urs von Balthasar's innovative theology of Holy Saturday. In revealing and unexpected ways, this book casts light upon the ecumenical breadth of Barth's theology. It is a valuable interpretation of significant facets of Barth's doctrine of God, reflection upon the passion of Jesus Christ, and ethics. In addition, Lauber offers a constructive theological proposal for how the descent into hell affects the theological interpretation of Scripture, the trinitarian being and activity of God, and the non-violent and authentic shape of Christian life and witness before our enemies.
Ashgate, 2004, geb, € 58.50, 9780754633419
winkelwagen
Law, David R.
Inspiration.
Law develops his theory of inspiration starting with texts as varied as Virgil's Aeneid and Shakespeare's plays before focusing on the Bible. Following Karl Jaspers, Law views all human knowledge as having limits beyond which there exists the Transcendent. He believes that there are symbols, signs and characters-or ciphers-that inhabit religion and art and which point beyond these horizons. Perceiving these is at the heart of inspiration and the knowledge of God. For Law, the key to the question of inspiration and the Bible lies with understanding the reader's encounter with these ciphers, the supreme of which is Christ.
New Century Theology, Continuum, 2002, pap, 229 pp, € 19.95, 9780826461964
winkelwagen
   
Lee, D.
Transfiguration
by order
New Century Theology, Continuum, 2004, pap, 158 pp, € 17.90, 0826475957
winkelwagen
Leenman, Bas
Als God stukloopt, de maatschappij als erfgenaam van de kerk (2e druk)
Kerken die leeglopen en marginaal worden, is dat erg? Niet volgens de eigenzinnige theoloog Bas Leenman. Hij stelt dat niet de kerk de toekomst heeft, maar de maatschappij die uit haar voortkomt. Het 'stuklopen van God' biedt nieuwe kansen: bedrijven zullen kerkelijk erfgoed in hun ethiek integreren en naastenliefde zal het cement daarvan zijn, ter wille van hun eigen functioneren en voortbestaan. De kerk kan na het zaaien eindelijk oogsten.Uniek in dit boek is jarenlange briefwisseling tussen Bas Leenman en K.H. Miskotte. Zij verschilden inhoudelijk sterk, maar er was ook grote vriendschap.

Van Leenmans flexibele en maatschappijbewuste denken getuigt zijn hele nagelaten werk: zijn autobiografische aantekeningen, zijn teksten voor gespreksavonden, brochures, tijdschriften, en zijn exegeses en lezingen. Leenman werkte het gedachtegoed van Rosenstock verder uit in mooie stukken over de Deutero-Jesaja, over taal, en de toenmalige politieke situatie in Amerika en Israel. Uit alles blijkt Leenmans intense betrokkenheid bij de historische gebeurtenissen van zijn tijd en zijn profetische blik op (inmiddels) onze tijd, het 'tijdperk van de maatschappij'.

BAS LEENMAN (1920-2006) studeerde theologie aan de Wika-opleiding (Werkers in kerkelijke arbeid) en werkte onder andere als industriepastor, computerprogrammeur en coach voor ex-psychiatrische patienten. Leenman had nauw contact met K.H. Miskotte, en met Eugen Rosenstock-Huessy wiens gedachtegoed hij in Nederland introduceerde.

Skandalon, 2017, pap, 364 pp, € 27.50, 9789492183385
winkelwagen
   
Leeuwen, M. & M. de Haardt
Teksten van mijn leven. Grote teksten uit de christelijke traditie
Meinema, 2007, pap, 181 pp, € 18.90, 9789021141428
winkelwagen
   
Lehmann, K. & A. Raffelt
Karl Rahner Lesebuch
Herder, 2004, geb, 471 pp, € 33.75, 3451283085
winkelwagen
Lenman J. & Y. Shemmer (ed.)
God and Necessity
Brian Leftow offers a theist theory of necessity and possibility, and a new sort of argument for God's existence. He argues that necessities of logic and mathematics are determined by God's nature, but that it is events in God's mind - His imagination and choice - that account for necessary truths about concrete creatures.
Oxford UP, 2012, geb, 704 pp, € 87.50, 9780199263356
winkelwagen
Levering, M.
Biblical Natural Law. A Theocentric and Teleological Approach
Natural law theory is controversial today because it presumes that there is a stable 'human nature' that is subject to a 'law.' How do we know that 'human nature' is stable and not ever-evolving? How can we expect 'law' not to constrict human freedom and potential? Furthermore if there is a 'law,' there must be a lawgiver. Matthew Levering argues that natural law theory makes sense only within a broader worldview, and that the Bible sketches both such a persuasive worldview and an account of natural law that offers an exciting portrait of the moral life. To establish the relevance of biblical readings to the wider philosophical debate on natural law, this study offers an overview of modern natural law theories from Cicero to Nietzsche, which reverse the biblical portrait by placing human beings at the center of the moral universe. Whereas the biblical portrait of natural law is other-directed, ordered to self-giving love, the modern accounts turn inward upon the self. Drawing on the thought of St. Thomas Aquinas, Levering employs theological and philosophical investigation to achieve a contemporary doctrine of natural law that accords with the biblical witness to a loving Creator who draws human beings to share in the divine life. This book provides both an introduction to natural law theory and a compelling challenge to re-think current biblical scholarship on the topic.
Oxford UP, 2008/2012, pap, 260 pp, € 37.50, 9780199654116
winkelwagen
Levering, M.
Biblical Natural Law. A Theocentric and Teleological Approach
Natural law theory is controversial today because it presumes that there is a stable 'human nature' that is subject to a 'law.' How do we know that 'human nature' is stable and not ever-evolving? How can we expect 'law' not to constrict human freedom and potential? Furthermore if there is a 'law,' there must be a lawgiver. Matthew Levering argues that natural law theory makes sense only within a broader worldview, and that the Bible sketches both such a persuasive worldview and an account of natural law that offers an exciting portrait of the moral life. To establish the relevance of biblical readings to the wider philosophical debate on natural law, this study offers an overview of modern natural law theories from Cicero to Nietzsche, which reverse the biblical portrait by placing human beings at the center of the moral universe. Whereas the biblical portrait of natural law is other-directed, ordered to self-giving love, the modern accounts turn inward upon the self. Drawing on the thought of St. Thomas Aquinas, Levering employs theological and philosophical investigation to achieve a contemporary doctrine of natural law that accords with the biblical witness to a loving Creator who draws human beings to share in the divine life. This book provides both an introduction to natural law theory and a compelling challenge to re-think current biblical scholarship on the topic.
Oxford UP, 2008, geb, 260 pp, € 78.25, 9780199535293
winkelwagen
   
Levering, M.
Sacrifice and Community: Jewish Offering and Christian Eucharist
illuminations-Theory & Religion Series, Blackwell Publ., 2005, pap, 272 pp, € 34.50, 1405136901
winkelwagen
Levering, M.
The Feminine Genius of Catholic Theology
This book introduces Catholic doctrine through the crucible of the women mystics' reception of the gospel. The work of the great women theologians of the Church's second millennium has too often been neglected (or relegated to the category of 'mysticism') in textbooks on Catholic doctrine. This is a shame, because their work shows the interior conjunction of liturgical experience (broadly understood), scriptural exegesis, philosophical reflection, and doctrinal/creedal formulation. Drawing on their work, this book presents the tenets of Catholic faith in a clear and accessible manner, useful for introductory courses as well as for students and scholars interested in the contributions of women to Catholic theology. Women theologians in this book include Catherine of Siena, Theresa of Avila, Therese of Lisieux, Simone Weil and others.
T&T Clark, 2012, pap, 157 pp, € 26.50, 9780567196866
winkelwagen
Levering, Matthew
Predestination. Biblical and Theological Paths
Predestination has been the subject of perennial controversy among Christians, although in recent years theologians have shied away from it as a divisive and unedifying topic. In this book Matthew Levering argues that Christian theological reflection needs to continue to return to the topic of predestination, for two reasons: Firstly, predestinarian doctrine is taught in the New Testament. Reflecting the importance of the topic in many strands of Second Temple Judaism, the New Testament authors teach predestination in a manner that explains why Christian theologians continually recur to this topic. Secondly, the doctrine of predestination provides a way for Christian theologians to reflect upon two fundamental affirmations of biblical revelation. The first is God's love, without any deficiency or crimp, for each and every rational creature; the second is that God from eternity brings about the purpose for which he created us, and that he permits some rational creatures freely and permanently to rebel against his love. When theologians reflect on these two key biblical affirmations, they generally try to unite them in a logical synthesis. Instead, Levering argues, it is necessary to allow for the truth of each side of the mystery, without trying to blend the two affirmations into one. Levering pairs his discussion of Scripture with ecumenically oriented discussion of the doctrine of predestination in through the ages through the figures of Origen, Augustine, Boethius, John of Damascus, Eriugena, Aquinas, Ockham, Catherine of Siena, Calvin, Molina, Francis de Sales, Leibniz, Bulgakov, Barth, Maritain, and Balthasar. He concludes with a constructive chapter regarding the future of the doctrine.
Oxford UP, 2011, geb, 228 pp, € 102.50, 9780199604524
winkelwagen
Lewis, C. S.
Brieven uit de hel
Kok, 2009, pap, 175 pp, € 17.50, 9789043517263
winkelwagen
Lewis, C. S.
De afschaffing van de mens
Kok, 2011, pap, 124 pp, € 14.95, 9789043519267
winkelwagen
Lewis, C. S.
Het probleem van het lijden
Kok, 2011, pap, 160 pp, € 14.95, 9789043519274
winkelwagen
Lewis, C.S.
Brieven aan Malcolm over het gebed
van Wijnen, 2007, pap, 151 pp, € 14.95, 9789051940237
winkelwagen
Lewis, C.S.
Cassette C.S. Lewis: Brieven uit de hel, Onversneden Christendom, De grote scheiding
Dit najaar is het vijftig jaar geleden dat C.S. Lewis overleed. De media zullen hier uitgebreid aandacht aan schenken. In dit gedenkjaar verschijnt een fraaie cassette met Lewis populairste theologische titels in een luxe uitvoering.

Brieven uit de hel is Lewis meest originele boek, waarin hij in de huid kruipt van een duivel en de strategieen van het kwaad ontmaskert.
In Onversneden christendom legt Lewis uit wat het christelijk geloof wel en niet inhoudt.
De grote scheiding is volgens velen Lewis mooiste boek, een allegorie over een busreis van de hel naar hemel.
Voor wie nog niet met het werk van Lewis bekend is het moment om toe te treden tot de schare van Lewis-bewonderaar

Kok, 2013, geb, 270+142+222 pp, € 35.00, 9789043521963
winkelwagen
Lewis, C.S.
Christelijk leven. Leven als christen
Kok, 2007, pap, 78 pp, € 11.95, 9789043513562
winkelwagen
Lewis, C.S.
De grote scheiding
Kok, 2012, geb, 111 pp, € 14.95, 9789043519830
winkelwagen
Lewis, C.S.
De kromme en de rechte weg
Uitgeverij van Wijnen, 2007, pap, 237 pp, € 14.95, 9789051942859
winkelwagen
Lewis, C.S.
Hemelse zaken. Dagboek
Kok, 2007, geb, 430 pp, € 24.50, 9789043509893
winkelwagen
Lewis, C.S.
Onversneden christendom
Met aanstekelijke helderheid laat C.S. Lewis zien wat het christelijk geloof wel en niet behelst - praktisch en theoretisch. Lewis weet tot op heden zijn lezers te overtuigen met zijn bijzondere toon: populair maar serieus, respectvol maar indringend, duidelijk maar subtiel, kort maar krachtig, heruitgave in paperback
Kok, 2016, pap, 224 pp, € 21.99, 9789043526548
winkelwagen
Lewis, C.S.
Wonderen
Uitgeverij van Wijnen, 1999, pap, 232 pp, € 12.95, 9789051941029
winkelwagen
Liagre Bohl, Herman de
Miskotte, theoloog in de branding, 1894-1976
Zonder Heiko Miskotte zou de Nederlandse kerkelijke wereld er beslist anders uit hebben gezien. Als 'kunstenaar onder de theologen' was hij een van de authentiekste voormannen van de recente Nederlandse kerkgeschiedenis. De protestantse kerken aan het begin van de twintigste eeuw waren bezeten door discussies over bescherming van het eigen erfgoed. Hij voorzag die wereld van een open venster naar de culturele bewegingen van zijn tijd. Zo droeg hij - en dat is uitzonderlijk voor een theoloog van toen - een filosoof als Nietzsche, een dichteres als Henriette Roland Holst en romanschrijvers als Dostojevski, Kafka en Mann hoog in zijn vaandel.

Miskotte heeft bovendien het werk van de Zwitserse protestantse 'kerkvader' Karl Barth meer dan wie ook in Nederland gepropageerd. Ook was hij vermaard door de aandacht die hij vroeg voor het gesprek met grote joodse denkers en voor het eigen karakter van het Oude Testament. Niemand behalve Miskotte heeft bovendien zo fel tegen het nazisme geageerd, als een verwerpelijke moderne religie. Miskotte schenkt ruime aandacht aan Miskottes persoonlijke leven. Waardevol zijn vooral de dagboeken, met liefde en verdriet opgetekend.

Herman de Liagre Bohl (1943) is historicus en schrijver. Eerder publiceerde hij de biografieen Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd: Herman Gorter 1864-1927 (1996), en recenter Wibaut de machtige (2013) over Floor Wibaut, en Amsterdammer in de polder (2015) over Han Lammers. Daarnaast schreef hij over de naoorlogse geschiedenis van Nederland en van Amsterdam, en over de stadsvernieuwing in de jaren tachtig

Prometheus, Uitgeverij, 2016, geb, 360 pp, € 35.00, 9789035144804
winkelwagen
Liere, Lucien van
Geweld, genade en oordeel
Kok, 2007, pap, 361 pp, € 32.50, 9789043513319
winkelwagen
   
Lindbeck, G.A.
The Nature of Doctrine; Religion and Theology in a Postliberal Age
WJK, 2009, pap, 170pp, € 22.95, 9780664233358
winkelwagen
Lindsay, M. R.
Barth, Israel, and Jesus. Karl Barths Theology of Israel
The attitude of Karl Barth to Israel and the Jews has long been the subject of heated controversy amongst historians and theologians. The question that has so far predominated in the debate has been Barth's attitude, both theologically and practically, towards the Jews during the period of the Third Reich and the Holocaust itself. How, if at all, did Barth's attitudes change in the post-war years? Did Barth's own theologising in the aftermath of the Holocaust take that horrendous event into account in his later writings on Israel and the Jews? Mark Lindsay explores such questions through a deep consideration of volume four of Barth's "Church Dogmatics", the "Doctrine of Reconciliation".
Ashgate, 2007, geb, € 58.50, 9780754650874
winkelwagen
   
Livingston, J.C. & F. Schussler Fiorenza
Modern Christian Thought. Volume 2. The Twentieth Century
Fortress Press, 2007, pap, 544 pp, € 53.50, 0800637968 / 9780800637965
winkelwagen
   
Lloyd, V. W.
The Problem with Grace. Reconfiguring Political Theology
Stanford UP, 2011, pap, 240 pp, € 26.50, 9780804768849
winkelwagen
   
Logister, W.
Contouren van God
te bestellen
Averbode, 2005, pap, 311 pp, € 19.95, 9031721239
winkelwagen
   
Logister, W., F. Maas, N. Schreurs, I. Lamers
Echt waar. Over theologische waarheid
met een inleiding van M. de Haardt
Damon, 2003, pap, 173pp, € 14.90, 9055734462
winkelwagen
   
Lohse, B.
Epochen der Dogmengeschichte
Hamburger Theologische Studien Bd. 8, LIT Verlag, 1996, pap, 279 pp, € 15.34, 3825820114
winkelwagen
   
Lombardo, P.
The Three Paradoxes of Roland Barthes
Georgia UP, 2010, pap, 182 pp, € 28.50, 9780820334936
winkelwagen
   
Lonergan, B.
The Triune God. Systematics
BY ORDER
Collected Works of Bernard Longergan, Volume 12, Toronto UP, 2006, pap, 880 pp, € 42.50, 9780802094339
winkelwagen
   
Long, D. S.
Christian Ethics. A Very Short Introduction
B2452
Very Short Introductions, Oxford UP, 2010, pap, 135 pp, € 12.50, 9780199568864
winkelwagen
   
Long. D. S.
Speaking of God: Theology, Language and Truth
Eerdmans, 2009, pap, 352 pp, € 29.95, 9780802845726
winkelwagen
Loughin, Gerard
Telling God s Story. Bible, Church and Narrative Theology
This book presents narrative theology as radically orthodox. It is orthodox because it is in the tradition of all those who maintain the priority of the story of Jesus, as it is sacramentally performed in the Church; and radical because it eschews all modern attempts to found Christian faith on some other story, such as that of reason, critical history or human consciousness. Acknowledging the indeterminacy and textuality of human existence, Telling God's Story presents the Christian life as a truly postmodern venture: the groundless enactment of God's 'future now'. In the epilogue this book focuses on the Eucharist as the sacramental site in which the story and body of Christ consumes and is consumed. Through this bodily telling and consumption the Church is enabled to receive again God's gift of return and to be the telling of God's story, once more.
Cambridge UP, 1996, pap, 266 pp, € 32.50, 9780521665155
winkelwagen
   
Loughlin, G. (ed)
Queer Theology: Rethinking the Western Body
by order
Wiley-Blackwell, 2007, pap, 368 pp, € 37.00, 9780631216087
winkelwagen
   
Lovin, R.W.
Reinhold Niebuhr
Abingdon Pillars of Theology, Abingdon, 2007, pap, 82 pp, € 10.95, 9780687646128
winkelwagen
   
Lubac, Henri de
Paradoxes
Oeuvres Completes, XXXI, Cerf, 1999, pap, 397 pp, € 42.90, 9782204061469
winkelwagen
   
Ludlow, M.
Universal Salvation. Eschatology in the Thought of Gregory of Nyssa and Karl Rahner
Oxford UP, 2009, pap, 320 pp, € 29.95, 9780199566969
winkelwagen
   
Ludwig, R.
Die Prophetin. Wie Dorothee Soelle Mystikerin wurde
BY ORDER
Wichern, 2008, pap, 119 pp, € 11.75, 9783889812391
winkelwagen
MacSwain, R. & T. Worley (ed.)
Theology, Aesthetics, and Culture. Responses to the Work of David Brown
David Brown is a widely-respected theologian who initially made his mark in analytic discussions of Christian doctrine, such as the Trinity. With the publication of Tradition and Imagination: Revelation and Change (1999) his career entered a distinctly new phase, focused on theology and the arts. Four related volumes followed, dealing with discipleship, art and icons, place and space, the body, music, metaphor, drama, and popular culture. According to Brown, the fundamental thesis underlying all five volumes is that both natural and revealed theology are in crisis, and the only way out is to give proper attention to the cultural embeddedness of both.
Oxford UP, 2012, geb, 320 pp, € 89.00, 9780199646821
winkelwagen
   
Manenschijn, G.
Religie: terug van even weggeweest, maar waar is God?
Meinema, 2008, pap, 192 pp, € 17.50, 9789021141855
winkelwagen
Manning, R. R. (ed)
The Cambridge Companion to Paul Tillich
The complex philosophical theology of Paul Tillich (1886-1965), increasingly studied today, was influenced by thinkers as diverse as the Romantics and Existentialists, Hegel and Heidegger. A Lutheran pastor who served as a military chaplain in World War I, he was dismissed from his university post at Frankfurt when the Nazis came to power in 1933, and emigrated to the United States, where he continued his distinguished career. This authoritative Companion provides accessible accounts of the major themes of Tillich's diverse theological writings and draws upon the very best of contemporary Tillich scholarship. Each chapter introduces and evaluates its topic and includes suggestions for further reading. The authors assess Tillich's place in the history of twentieth-century Christian thought as well as his significance for current constructive theology. Of interest to both students and researchers, this Companion reaffirms Tillich as a major figure in today's theological landscape.
Cambridge Companions Series, Cambridge UP, 2009, pap, 322 pp, € 28.50, 9780521677356
winkelwagen
   
Mannion, G.
Comparative Ecclesiology: Critical Investigations
T&T Clark, 2008, geb, 207 pp, € 84.75, 9780567032416
winkelwagen
   
Mannion, G. & L.S. Mudge (eds)
The Routledge Companion to the Christian Church
Routledge, 2008/2010, pap, 684 pp, € 34.00, 9780415567688
winkelwagen
   
Manolopoulos, M.
If Creation is a Gift
SUNY Series in Theology and Continental Thought, SUNY press, 2009, geb, 196 pp, € 53.00, 9780791493939
winkelwagen
Marina, Jacqueline (ed.)
The Cambridge Companion to Friedrich Schleiermacher
Known as the 'Father of modern theology' Friedrich Schleiermacher is without a doubt one of the most important theologians in the history of Christianity. Not only relevant to theology, he also made significant contributions in areas of philosophy such as hermeneutics, ethics, philosophy of religion and the study of Plato, and he was ahead of his time in espousing a kind of proto-feminism. Divided into three parts, this Companion deals firstly with elements of Schleiermacher's philosophy, such as metaphysics, epistemology of religious knowledge, ethics, hermeneutics, and contributions to Plato scholarship. It goes on to discuss theological topics such as sin and redemption and Christology, and the final section is devoted to Schleiermacher's understanding of culture. This is the first book in English introducing readers to all the important aspects of Schleiermacher's thought in a systematic way, containing essays by some of the best Schleiermacher scholars in Germany and in the English-speaking world.
Cambridge Companions to Religion, Cambridge UP, 2005, pap, 348 pp, € 32.50, 9780521891370
winkelwagen
   
Markham, I. S.
Against Atheism. Why Dawkins, Hitchens, and Harris Are Fundamentally Wrong
B2093
Wiley Blackwell, 2010, pap, 162 pp, € 23.50, 9781405189637
winkelwagen
   
Markham, I. S.
Against Atheism. Why Dawkins, Hitchens, and Harris Are Fundamentally Wrong
B2093
Wiley Blackwell, 2010, geb, 162 pp, € 64.90, 9781405189644
winkelwagen
Markham, I.S.
Understanding Christian Doctrine
Blackwell, 2007, pap, 232 pp, € 31.20, 9781405131537
winkelwagen
   
Markham, I.S. (ed)
The Blackwell Companion to the Theologians, 2 Vols. Vol 1: Early Church to the Reformation, Vol 2: Enlightenment to the Twenty-first Century
Wiley-Blackwell, 2009, geb, 413 + 531 pp, € 217.50, 9781405135078
winkelwagen
Marks, D. C. (ed.)
Shaping a Theological Mind. Theological Context and Methodology
Ashgate, 2002, pap, 154 pp, € 25.50, 9780754606178
winkelwagen
Markus, Arjan
Adieu God. Over het afscheid van de persoonlijke God
Is het afscheid van de persoonlijke God onvermijdelijk voor weldenkende mensen? vraagt theoloog en godsdienstfilosoof Arjan Markus zich af.

Op een integere wijze laat hij zien dat niet alle argumenten om het christelijk geloof in God vaarwel te zeggen even steekhoudend zijn, ook al is dit geloof zeker niet vanzelfsprekend. Zijn gesprekspartners, christelijke gelovigen en andersdenkende zinzoekers, komen met plausibele gedachten en reele vragen. Geloven in een persoonlijke God past niet meer in ons wetenschappelijke wereldbeeld. Zo'n God belemmert ons in onze zelfontplooiing. Bovendien: hoe is al dat lijden in de wereld mogelijk wanneer er een God zou bestaan die daar een einde aan kan maken? Voor veel mensen ligt het dan ook meer voor de hand om te geloven dat er Iets is dan Iemand. Toch is het geloof in een persoonlijk God een mogelijkheid die openligt, ook voor mensen van nu.

Meinema, 2010, pap, 123 pp, € 13.90, 9789021142852
winkelwagen
   
Marmion, D. and Rik Van Nieuwenhoven
An Introduction ot the Trinity
B2522
Cambridge UP, 2010, pap, 251 pp, € 23.99, 9780521705226
winkelwagen
   
Marmion, D. & M.E. Hines (eds)
The Cambridge Companion to Karl Rahner
TB
Cambridge Companions to Religion, Cambridge UP, 2005, pap, 318 pp, € 31.00, 0521540453
winkelwagen
   
Marsh, C.
Theology Goes to the Movies: An Introduction to Critical Christian Thinking
BY ORDER
Indiana UP, 2007, pap, 208 pp, € 29.90, 9780415380126
winkelwagen
Marty, M.E.
Dietrich Bonhoeffer`s Letters and Papers from Prison. A Biography
Lives in Great Religious Books Series, Princeton UP, 2011, geb, 275p, € 23.90, 9780691139210
winkelwagen
Maspero, G., R.J. Wozniak, e.a. (ed.)
Rethinking Trinitarian Theology. Disputed Questions and Contemporary Issues in Trinitarian Theology
This is a collection of essays from leading theologians outlining current state of theological thought on the trinity. The book aims at showing the most important topics and paradigms in modern Trinitarian theology. It is supposed to be a comprehensive guide to the many traces of development of Trinitarian faith. As such it is thought to systematize the variety of contemporary approaches to the field of Trinitarian theology in the present philosophical-cultural context.

The main goal of the publication is not only a description of what happened to Trinitarian theology in the modern age. It is rather to indicate the typically modern specificity of the Trinitarian debate and - first of all - to encourage development in the main areas and issues of this subject.

T&T Clark International, 2012, pap, 498 pp, € 35.50, 9780567225467
winkelwagen
Matena, A.
Religuien. Eine Ruckfrage der Tradition an die fundmentaltheologische vernunft
Schoningh, 2010, geb, 160 pp, € 22.90, 9783506766724
winkelwagen
Matena, A.
Reliquien. Eine Ruckfrage der Tradition an die fundmentaltheologische Vernunft
publication expected dec 2014
Ferdinand Schoningh Verlag, 2014, geb, ca 160 pp, € 26.50, 9783506766724
winkelwagen
   
Mathewes, C.
A Theology of Public Life
BY ORDER
Cambridge Studies in Christian Doctrine, Cambridge UP, 2007, geb, 366 pp, € 89.00, 9780521832267
winkelwagen
Mayled, J.
Christianity: The Basics
Christianity: The Basics is an easy to read and authoritative historical introduction to the religion that has spanned two thousand years and attracted over two billion supporters. This handy volume focuses on the key facts, making it an ideal aid to study. Topics covered include:

  • The Roman Empire
  • From Acts to Revelation
  • The Apostles Creed
  • Heresies
  • The Crusades
  • Christian festivals
  • John Bunyan
  • Society of Friends
  • Pluralism
  • Including guides to further reading at the end of each chapter, Christianity: The Basics is an indispensable introduction to one of the worlda (TM)s great religious faiths.

The Basics, Routledge, 2012, pap, 224 pp, € 16.00, 9780415425889
winkelwagen
McCormack, B.L & C.B Anderson (ed.)
Karl Barth and American Evangelicalism
William. B. Eerdmans Publishing Company, 2011, pap, 387 pp, € 36.50, 9780802866561
winkelwagen
   
McCoy, A.
An Intelligent Persons Guide to Christian Ethics
Continuum, 2004, geb, 166 pp, € 22.40, 0826473598
winkelwagen
   
McCullough, L. & B. Schroeder (eds)
Thinking through the Death of God. A Critical Companion to Thomas J.J. Altizer
SUNY Series in Theology and Continental Thought, SUNY, 2004, pap, 254 pp, € 26.50, 079146220x
winkelwagen
   
McDermott, G.
The Oxford Handbook of Evangelical Theology
T.B.
Oxford Handbooks in Religion and Theology, Oxford UP, 2011, geb, 560 pp, € 115.00, 9780195369441
winkelwagen
   
McDermott, G. R. (ed)
Understanding Jonathan Edwards. An Introduction to Americas Theologian
Oxford UP, 2008, pap, 228 pp, € 19.90, 9780195373448
winkelwagen
McDonald, S.
Re-Imagining Election. Divine Election as Representing God to Others & Others to God
Eerdmans, 2010, pap, 213p, € 25.00, 9780802864086
winkelwagen
McEnhill, P. & G. Newlands
Fifty Key Christian Thinkers
From 31,95 now 25,-

Fifty Key Christian Thinkers provides both valuable information and stimulating debate on the lives and work of fifty of the most important Christian theologians. This guide provides an overview of Christian theology from the emergence of the faith 2000 years ago to the present day. Among the figures profiled in this accessible guide are: - St Paul
- Barth
- Aquinas
- Boethius
- Niebuhr
- Calvin
- Luther
- Feuerbach
- Kierkegaard
- Origen

Routledge Key Guides, Routledge, 2004, pap, 297 pp, € 25.00, 9780415170505
winkelwagen
   
McFadyen, A. and M. Sarot
Forgiveness and Truth Explorations in Contemporary Theology
T&T Clark, 2002, pap, 264pp, € 34.50, 0-5670-8777-8
winkelwagen
   
McFague, S.
A New Climate for Theology: God, the World, and Global Warming
Fortress, 2008, pap, 198 pp, € 17.25, 9780800662714
winkelwagen
   
McFague, S.
Speaking in Parables. A Study in Metaphor and Theology
SCM Classics, SCM Press, 1975/2002, pap, 172 pp, € 17.75, 0334028744/9780334028741
winkelwagen
   
McFague, S.
The Body of God. An Ecological Theology
Fortress Press, 1993, pap, 274 pp, € 25.50, 0800627350
winkelwagen
McFarland, I. A.
The Cambridge Dictionary of Christian Theology
Cambridge UP, 2011, geb, 592 pp, € 231.00, 9780521880923
winkelwagen
   
McFarland, I. A. (ed.)
Creation and Humanity
The Sources of Christian Theology, Westminster John Knox Press, 2009, pap, 460 pp, € 34.95, 9780664231354
winkelwagen
McFarland, Ian A.
The Cambridge Dictionary of Christian Theology
Cambridge UP, 2014, oao, 549 pp, € 39.95, 9781107414969
winkelwagen
McGrath, Alister E.
A Fine-Tuned Universe: the Quest for God in Science and Theology
Westminster John Knox Press, 2009, geb, 288 pp, € 41.95, 9780664233105
winkelwagen
McGrath, Alister E.
A Scientific Theology, Volume 1: Nature
"Nature" sets out a vision for a "scientific theology", in which the working assumptions of the natural sciences are critically appropriated as a theological resource. It then moves on to deal at considerable length with the crucially important question of the status of nature, which ahs rearely been given the serious considertion that it deserves. Responding sympathetically to the growing consensus that "nature" is a socially mediated concept, McGrath sets out an approach to nature that establishes it as a theologically legitamate notion, and explores its positive and constructive role within a scientific theology.
A Scientific Theology, Continuum, 2006, pap, 240 pp, € 39.50, 9780567031228
winkelwagen
McGrath, Alister E.
A Scientific Theology, Volume 2: Reality
This second volume in the series provides a detailed and thorough examination and defense of theological realism. Engaging critically with writers such as George Lindbeck and John Millbank, McGrath offers a sparkling and sophisticated affirmation of theological realism against its modern and postmodern critics. His refutation of the claim that the rise of philosophical nonfoundationalism entails the abandoning of any form of realism is of particular importance, as is his application of the highly influential form of 'critical realism' developed by Roy Bhaskar. Scientific Theology is a groundbreaking work of systematic theology in three volumes: Nature, Reality and Theory. Now available as a three volume set.
A Scientific Theology, Continuum, 2006, pap, 352 pp, € 39.50, 9780567031235
winkelwagen
McGrath, Alister E.
A Scientific Theology, Volume 3: Theory
Reprint under consideration.

Noting the important parallels between scientific theory and Christian doctrine, McGrath offers a sustained defense of the necessity of doctrine within Christian theology against those who argue for a "non-dogmatic" Christianity. The approach developed within this volume builds on the work of writers such as Heidegger and Habermas, and argues that theory is to be conceived in terms of the communal beholding of reality. The many theoretical issues to be addressed in this volume include the manner in which closure is secured in theological theorizing, the implications of the stratification of reality for its representation, the place of metaphysics in Christian theology, and the nature of revelation itself. Viewed as a whole, Theory represents a fresh evaluation of the origins and place of theory in Christian theology, which is certain to provoke discussion and debate. This third volume completes the A Scientific Theology series.

A Scientific Theology, Continuum, 2006, pap, 352 pp, € 41.00, 9780567031242
winkelwagen
McGrath, Alister E.
Christelijke theologie. Een introductie. Vijfde geheel herziene druk
Een modern leerboek, geschreven door iemand die het vak van onderwijzen als geen ander beheerst Geknipt voor beginners in de theologie Gedetailleerde uitleg van alle sleutelwoorden en begrippen Vermijdt ingewikkelde theologische bijzaken Bevat een uitgebreide samenvatting van theologische termen en suggesties voor verdere studie De ideale introductie in alle onderdelen van de christelijke theologie Bedoeld voor zelfstudie, voor cursussen, opleidingen of universiteit
Kok, 2008, pap, 525 pp, € 44.99, 9789024278039
winkelwagen
McGrath, Alister E.
Christianity. An Introduction. Third Edition
Wiley Blackwell, 2015, pap, 320 pp, € 37.95, 9781118465653
winkelwagen
McGrath, Alister E.
Christian Theology. An Introduction, Fifth Edition
Alister McGrath's Christian Theology: An Introduction is one of the most internationally-acclaimed and popular Christian theology textbooks in use today. This 5 th edition has been completely revised, and now features new and extended material, numerous additional illustrations, and companion resources, ensuring it retains its reputation as the ideal introduction to Christian theology.
Blackwell, 2011, pap, 499 pp, € 34.95, 9781444335149
winkelwagen
McGrath, Alister E.
C.S. Lewis, excentriek genie, onwillige profeet
Vijftig jaar na zijn overlijden is C.S. Lewis nog steeds een van de meest invloedrijke schrijvers van onze tijd. Van al zijn boeken zijn miljoenen exemplaren verkocht en ze blijven een enthousiast lezerspubliek trekken. Lewis staat bij veel mensen bekend als de schepper van het fantasieland Narnia. Met de veelbesproken kinderboeken over dit land heeft hij veel bekendheid verworven.

Dat er echter nog veel meer over Lewis valt te zeggen laat deze biografie zien. Alister McGrath gaat vooral in op het geschreven werk van Lewis. Het geheel geeft een boeiend overzicht van het leven van deze wereldberoemde auteur.

Groen, 2013, geb, 512 pp, € 24.95, 9789088970726
winkelwagen
McGrath, Alister E.
Dawkins als misvatting. Wat er mis is met het atheistisch fundamentalisme
Ten Have, 2008, pap, 120 pp, € 14.99, 9789025958916
winkelwagen
McGrath, Alister E.
Historical Theology. An introduction to the history of christian thought, 2nd edition
Freshly updated for this second edition with considerable new material, this authoritative introduction to the history of Christian theology covers its development from the beginnings of the Patristic period just decades after Jesus's ministry, through to contemporary theological trends.
* A substantially updated new edition of this popular textbook exploring the entire history of Christian thought, written by the bestselling author and internationally-renowned theologian
* Features additional coverage of orthodox theology, the Holy Spirit, and medieval mysticism, alongside new sections on liberation, feminist, and Latino theologies, and on the global spread of Christianity
* Accessibly structured into four sections covering the Patristic period, the Middle Ages and Renaissance, the reformation and post-reformation eras, and the modern period spanning 1750 to the present day, addressing the key issues and people in each * Includes case studies and primary readings at the end of each section, alongside comprehensive glossaries of key theologians, developments, and terminology
* Supported by additional resources available on publication at the companion website
Wiley-Blackwell, 2012, pap, 305 pp, € 38.95, 9780470672860
winkelwagen
McGrath, Alister E.
Iustitia Dei: A History of the Christian Doctrine of Justification
Cambridge UP, 2005 (3rd ed.), pap, 448 pp, € 52.95, 9780521533898
winkelwagen
McGrath, Alister E.
Re-Imagining Nature, The Promise of a Christian Natural Theology
publication may/june 2016

Reimagining Nature is a new introduction to the fast developing area of natural theology, written by one of the world's leading theologians. The text engages in serious theological dialogue whilst looking at how past developments might illuminate and inform theory and practice in the present. This text sets out to explore what a properly Christian approach to natural theology might look like and how this relates to alternative interpretations of our experience of the natural world Alister McGrath is ideally placed to write the book as one of the world's best known theologians and a chief proponent of natural theology This new work offers an account of the development of natural theology throughout history and informs of its likely contribution in the present This feeds in current debates about the relationship between science and religion, and religion and the humanities Engages in serious theological dialogue, primarily with Augustine, Aquinas, Barth and Brunner, and includes the work of natural scientists, philosophers of science, and poets

Wiley Blackwell, 2016, pap, 256 pp, € 37.95, 9781119046356
winkelwagen
McGrath, Alister E.
Scheur de wolken, kom bevrijden. Overdenkingen over bevrijding en verlossing
Kok, 2007, pap, 95 pp, € 12.50, 9789043512343
winkelwagen
McGrath, Alister E.
Science and Religion, A New Introduction, second edition
Wiley-Blackwell, 2010, pap, 252 pp, € 38.95, 9781405187916
winkelwagen
   
McGrath, Alister E.
T.F. Torrance. An Intellectual Biography
Continuum InternationalPublishing Group, 2006, pap, 320 pp, € 54.50, 9780567030856
winkelwagen
McGrath, Alister E.
The Open Secret: A New Vision for Natural Theology
Blackwell, 2008, pap, 372 pp, € 44.95, 9781405126915
winkelwagen
McGrath, Alister E.
The Order of Things: Explorations in Scientific Theology
Blackwell, 2006, pap, 288 pp, € 51.95, 9781405125550
winkelwagen
   
McGrath, Alister E. (ed.)
The Christian Theology Reader
5th rev. ed., expected july/aug 2016

BY ORDER

Blackwell, 2016, pap, 776 pp, € 36.95, 9781118874387
winkelwagen
McGrath, Alister E., Jan Hoek (red.)
Handboek christelijk geloof
Boekencentrum, 2008, geb, 352 pp, € 12.50, 9789023922322
winkelwagen
   
McGrath, F. J.
John Henry Newman Sermons 1824-1843. Volume IV: The Church and Miscellaneous Sermons at St Mary`s and Littlemore
Oxford UP, 2011, geb, 416 pp, € 145.00, 9780199200917
winkelwagen
McIntosh, M.A.
Divine Teaching. An Introduction to Christian Theology
Blackwell Guides to Theology Series, Blackwell, 2007, pap, 252 pp, € 31.50, 9781405102711
winkelwagen
   
McKenny, G.
The Analogy of Grace. Karl Barths Moral Theology
B2258
Oxford UP, 2010, geb, 310 pp, € 88.90, 9780199582679
winkelwagen
   
McKnight, E.V.
Jesus Christ Today. The Historical Shaping of Jesus for the Twenty-First Century
by order
Mercer UP, 2009, pap, 161 pp, € 35.50, 9780881461671
winkelwagen
McLeod-Harrison, Mark
Repairing Eden. Humility, Mysticism, and the Existential Problem of Religious Diversity
How do Christians keep from losing their faith when they discover that other faiths are as justified as their own? Mark McLeod-Harrison draws on his training in analytic philosophy and his knowledge of Christian mysticism to provide a compelling analysis of, and unique solution to, the problem religious diversity poses for Christians. In Repairing Eden, McLeod-Harrison describes this dilemma as an existential problem internal to the Christian faith. He suggests that Christian humility and Christian mysticism can provide a joint path toward a kind of metaphysical certainty - the mystic path, the path of bearing one's own cross - that can become a means of more deeply knowing God. Repairing Eden weaves theology, philosophy, and pastoral concerns into a spiritual-philosophical solution to a deeply important challenge to Christian faith.
McGill-Queen's UP, 2005, pap, 148 pp, € 21.35, 9780773530591
winkelwagen
   
Mealey, A. M.
The Identity of Christian Morality
Tb
New Critical Thinking in Religion, Theology and Biblical Studies, Ashgate, 2009, geb, 196 pp, € 69.90, 9780754660736
winkelwagen
Meesters, A.
God in drie woorden. Een systematisch-theologisch onderzoek naar de Cappadocische bijdrage aan het denken over God Drie-enig
Boekencentrum, 2006, pap, 204 pp, € 19.90, 9789023919476
winkelwagen
Meiden, Willen van der
Om de kracht van het weerwoord. De aanhoudende actualiteit van K.H. Miskotte ( 1894-1976 )
Aan Miskotte hebben we de opleving van de christelijke belangstelling voor het jodendom, de revival van het oude testament, theologische weerwoorden tegen het fascisme, lessen van de secularisatie en een hernieuwd bijbels alfabetisme te danken. Niet al bij voorbaat zeker van zijn zaak, maar met alle aanvechting, gebrokenheid en soms vertwijfeling die in hem was, zocht Miskotte zijn weg in kerk en theologie. Deze uitgave volgt Nederlands grootste theoloog van de vorige eeuw langs de merkstenen van zijn leven en denken.
Narratio, 2006, pap, 80 pp, € 7.00, 9789052636375
winkelwagen
   
Meijering, E.
Het roer moet om! De kerk van Jezus Christus is meer dan een Jezusbeweging
Meinema, 2008, pap, 75 pp, € 9.90, 9789021141992
winkelwagen
Meijering, E.
Van Irenaeus tot Barth, klassieke gestalten van christelijk geloven en denken
UITVERKOCHT
Kok, 2008, pap, 370 pp, € 27.50, 9789043514521
winkelwagen
Meijering, E.
Wat verbeelden we ons wel?!. Overwegingen bij Harry Kuitert
Meinema, 2006, pap, 77 pp, € 9.90, 9789021140988
winkelwagen
   
Meijering, E.
Wie is Jezus Christus? Een vrijzinnig orthodox antwoord
een christologie: niet wie was de historische Jezus, maar wie is Jezus in wie geloofd wordt - vanuit een positie in de vrijzinnigheid maar verbonden met de orthodoxie
Kok, 2010, pap, 125 pp, € 14.25, 9789043518604
winkelwagen
   
Meilaender, G. and W. Werpehowski (eds.)
The Oxford Handbook of Theological Ethics
BY ORDER
Oxford Hanbooks in Religion and Theology, Oxford UP, 2005, geb, 546 pp, € 120.00, 019926211x
winkelwagen
   
Meilaender, G., W. Werpehowski (eds)
The Oxford Handbook of Theological Ethics
Thirty of the world's most distinguished specialists provide new essays in order to offer a survey of and analysis of the subject. Ethics is first placed firmly within the Christian theological tradition, from which thought and action can never be neatly separated. Four sections then explore the sources of Christian moral knowledge (scripture, divine commands, church tradition, reason and natural law, experience); the structure of the Christian life (vocation, virtue, rules, responsibility, death); the spirit of the Christian life (faith, hope, love); and the spheres of the Christian life (government, family, economy, culture, church). The final section of the Handbook contains essays discussing and evaluating certain scholarly works that have in the past influentially offered (different) visions of how best to structure the field of theological ethics
Oxford Handbook, Oxford UP, 2007, pap, 546 pp, € 42.50, 9780199227228
winkelwagen
   
Mendez Montoya, A. F.
The Theology of Food. Eating and the Eucharist.
Illuminations. Theory and Religion., Wiley-Blackwell, 2009, geb, 170 pp, € 64.95, 9781405189675
winkelwagen
   
Merrigan, T., C. Moonen, K. Struys (red)
Triniteit een kruis erover? Nieuwe perspectieven op een ouroude christelijke doctrine
LOGOS reeks, Halewijn, 2006, pap, 157 pp, € 19.75, 9789085283300
winkelwagen
   
Merrigan, T. & K. Struys
Verleden openen naar heden en toekomst. Meedenken met de christologie van Piet Schoonenberg
Averbode, 2006, pap, 225 pp, € 22.45, 9789031717187
winkelwagen
   
Messer, N.
Christian Ethics
SCM Studyguide, SCM Press, 2006, pap, 242 pp, € 25.90, 0334029953 / 9780334029953
winkelwagen
Metaxas, E.
Dietrich Bonhoeffer. Pastor, martelaar, profeet, spion
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een vooraanstaand Duits kerkleider, theoloog, verzetstrijder tegen het nazisme en schrijver van geestelijke boeken. Tot op de dag van vandaag fascineert en inspireert hij velen.

In zijn beschrijving van het leven van Dietrich Bonhoeffer geeft Eric Metaxas allereerst een uitgebreid overzicht van een van de donkerste tijdperken uit de geschiedenis. Hij verkent ook de andere invloeden die de theoloog Bonhoeffer hebben gevormd: zijn familie, en de cultuur en theologie van die tijd. Metaxas is een gepassioneerde verteller en een zorgvuldig onderzoeksjournalist. Hij levert een boeiend verslag van de geloofsreis die Bonhoeffer als lutherse pastor maakt en die uiteindelijk uitmondt in een niet-geslaagde poging om Hitler te vermoorden.

Groen, 2012, geb, 608 pp, € 32.50, 9789088970221
winkelwagen
Meulenberg, L.
John Henry Newman
Wie zich me een persoonlijkheid als John Henry Newman (1801-1890) bezighoudt, stuit daarbij op een baaierd van thema's die allemaal ten volle onze aandacht verdienen. Maar een van de zaken die juist nu in het centrum van de belangstelling staan, is wel de wijze waarop hij binnen het kerkelijk leven de eigen verantwoordelijkheid van de leek onder de aandacht brengt. De discussies, die heden ten dage weer oplaaien, kunnen erdoor verrijkt worden.
Serie Meesters in de Spiritualiteit, Uitgeverij Averbode, 2008, pap, 101 pp, € 13.95, 9789031725786
winkelwagen
   
Meyer zu Schlochtern, J., R. A. Siebenrock
Wozu Fundamentaltheologie? Zur Grundlegung der Theologie im Anspruch von Glaube und Vernunft
Schoningh, 2010, geb, 320 pp, € 39.90, 9783506769701
winkelwagen
Mey, P. de, & J. Haers (red)
Theologie en Spiritualiteit: het gesprek heropend
Tot de twaalfde eeuw was het aan iedere theologische tekst te zien dat hij de vrucht was van een diepgaand gebedsleven en een sterke religieuze ervaring. Nadien groeiden monastieke en scholastieke theologie onherroepelijk uit elkaar. Nog niet zo lang geleden was men van mening dat reflectie op spiritualiteit aan een theologische faculteit niet thuishoorde. Deze houding ligt vandaag gelukkig achter ons. De theologie wil opnieuw de religieuze ervaring van christenen uit verleden en heden als uitgangspunt van haar reflecties nemen. Conversatie en verbondenheid moeten een kenmerk van iedere goede theologie worden. Enkele jaren geleden nodigde de Leuvense faculteit Godgeleerdheid theologen uit binnen- en buitenland uit om over het paradigma van een relationele theologie na te denken. Een representatieve selectie van de toen gepresenteerde denkstof bieden we nu aan de lezer in boekvorm aan.
Didache: Geloof en Religie, Acco, 2004, pap, 272 pp, € 20.00, 9789033455131
winkelwagen
Michael Allen, R.
Karl Barth's Church Dogmatics. An Introduction and Reader
This is a textbook with annotated excerpts from Karl Barth's Church Dogmatics and additional essays on Barth's life and work and his place in modern theology. This reader from Karl Barth's multi-volume Church Dogmatics offers an introduction to the whole work, key readings in reasonable portions with introductions and provides helpful hints at secondary material. This is an ideal textbook for all beginners studying the work of one of the most important theologians of the last century.
Continuum, 2012, pap, 241 pp, € 28.50, 9780567152190
winkelwagen
   
Michael Allen, R.
Reformed Theology
B2569
Doing Theology, T&T Clark, 2010, pap, 217 pp, € 20.90, 9780567034304
winkelwagen
   
Michael Allen, R.
Reformed Theology
B2569
Doing Theology, T&T Clark, 2010, geb, 217 pp, € 58.50, 9780567034298
winkelwagen
   
Middleton, Eric
Terug naar platland. Zoeken naar antwoorden op grote vragen
Boekencentrum, 2009, geb, 203 pp, € 16.90, 9789023923923
winkelwagen
   
Migliore, D.L.
Faith Seeking Understanding. An Introduction to Christian Theology
BY ORDER
Eerdmans, 2004, second edition, pap, 439 pp, € 26.95, 080282787x
winkelwagen
   
Migliore, D.L.
The Power of God and the Gods of Power
WJK Books, 2008, pap, 141 pp, € 15.90, 0664231640 / 9780664231644
winkelwagen
Miguez, N., Joerg Rieger, J. Mo Sung
Beyond the Spirit of Empire. Theology and Politics in a New Key
In Beyond the Spirit of Empire, the authors analyze the global empire not only in its political and economic dimensions, but also in its symbolic constructions of power and in its general assumptions often taken for granted. How does empire mould human subjectivity, for instance, and how does it affect the understanding of humans within the whole of creation? What are the religious dimensions of empire, its claims to divine attributes like omniscience, omnipresence, omnipotence, eternity, and what about its alleged exclusiveness and pervasiveness that destroys human life and freedom, which turns politics into a banal matter? The authors propose to look beyond empire to the possibility of politics and freedom, to the recovery of the notion of people, to the importance of ongoing concern for the oppressed and excluded, and to a messianic faith that allows us to live in anticipation, though ambiguously, of the promise of new times to come.
Reclaiming Liberation Theology Series, SCM Press, 2009, pap, 212 pp, € 35.00, 9780334043225
winkelwagen
Mikkelsen, H.V.
Reconciled Humanity. Karl Barth in Dialogue
This book clearly shows how Karl Barth still remains a vital dialogue partner for contemporary theology. Hans Mikkelsen sets out to demonstrate the ways in which Barth reinterprets traditional Christianity. In this spirit of dialogue, Mikkelsen reads Barth in conjunction with several other thinkers and theologians, including Schleiermacher, Hegel, Brunner, Buber, Pannenberg, Gerard, and Frei.

Reconciled Humanity is a refreshing treatment of Barth, full of complex, intricate, and highly nuanced arguments. Mikkelsen here establishes a connection between tradition and modernity in systematic theology, concerning himself not only with what Barth said, but also with how one can - and should - use Barth's thought in a constructive way today.

Eerdmans, 2010, pap, 280p, € 22.50, 9780802863638
winkelwagen
   
Milbank, A.
Chesterton and Tolkien as Theologians: The Fantasy of the Real
BY ORDER
T, T, 2007, geb, 184 pp, € 89.00, 9780567040947
winkelwagen
   
Milbank, J.
The Future of Love. Essays in Political Theology
SCM Press, 2009, pap, 382 pp, € 34.50, 9780334043263
winkelwagen
   
Milbank J. and Oliver, S. (ed)
The Radical Orthodoxy Reader
Routledge, 2009, pap, 416 pp, € 29.00, 9780415425131
winkelwagen
   
Min, A.
The Solidarity of Others in a Divided World : A Postmodern Theology After Postmodernism
Continuum, 2004, pap, 245 pp, € 32.00, 0567025705
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
Bijbels ABC
Het boek 'Bijbels ABC' is de weergave van een Bijbelcursus die de Amsterdamse predikant K.H. Miskotte (1894-1976) gaf in 1941. Het boek spelde de structuur van de taal en de kernwoorden van het Oude Testament en sprak bemoedigende woorden in oorlogstijd. In de nood van de tijd trok de cursus volle kerken. Bijbels ABC werd in de jaren zestig door de auteur bewerkt en heruitgegeven. Deze editie wordt nu ongewijzigd uitgegeven. Het boek heeft niets aan actualiteit ingeboet en weet ook in deze tijd lezers te boeien
Kok, 2016, pap, 223 pp, € 19.99, 9789043527361
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 09:Theologische Opstellen
UITVERKOCHT, maar wij kunnen naar een tweedehands exemplaar op zoek, prijs en beschikbaarheid onder voorbehoud.

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 9, Kok, 1990, geb, 443 pp, € 30.00, 9789024244980
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 10: Antwoord uit het onweer, Het gewone leven
UITVERKOCHT, wij kunnen naar een tweedehands exemplaar op zoek, prijs en beschikbaarheid onder voorbehoud

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 10, Kok, 1984, geb, 682 pp, € 35.00, 9789024222469
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 14: Mystiek en bevinding
Het Verzameld werk van Miskotte is een begrip in theologisch Nederland. In dit veertiende deel staat mystiek en bevinding centraal. Het bevat teksten van Nederlands grootste theoloog uit de 20ste eeuw uit meer dan 50 jaar, waaronder Van verborgen omgang, Salve Rex, Geloof en aanvechting en De weg van het gebed.

Dit veertiende deel van K.H. Miskottes Verzameld Werk bevat teksten over en vanuit 'de binnenkant' van Miskottes leven, een belangstelling die hij heel zijn leven heeft gekoesterd. De oudste tekst in dit deel stamt uit 1915, de jongste uit 1969.

K.H. Miskotte bundelde in 1969 artikelen, preken en zelfstandige publicaties over 'kennis en bevinding'. In dit deel zijn die teksten opgenomen uit Kennis en Bevinding die nog niet eerder in het Verzameld Werk zijn verschenen. Die selectie is aangevuld met andere teksten, vrijwel alle nog niet verschenen in het Verzameld Werk. Sommige daarvan verschenen in bundels als In de gecroonde allemansgading (1946), Om de waarheid te zeggen (1971), en de weergave van het Gemeenteblaadje van Kortgene in ...als een die dient (1976). Tevens is de kans benut om eindelijk een van de meest geliefde teksten van Miskotte in het Verzameld Werk op te nemen: De weg van het gebed uit 1962.

De subjectiviteit van zijn eigen geloven heeft Miskotte zijn hele leven geboeid, heeft hem dikwijls ook verward, en de verhouding tussen die subjectiviteit en de objectiviteit van Gods genade heeft zijn theologische existentie voortdurend geprikkeld. Zijn belangstelling voor mystiek en bevinding, al vroeg gedocumenteerd, strekt zich uit over zijn hele werkzame leven, en vertoont zich behalve in essays, meditatieve en theologische verhandelingen ook in een diep engagement met natuur en cultuur en evenzeer in zijn verbondenheid met het jodendom, waarin hij zowel het (religieuze en seculiere) denken van de grote joodse filosofen als de elementaire gevoelswereld van het chassidisme hogelijk waardeert. Hiervan is al veel terug te vinden in eerdere delen van het Verzameld Werk.

In dit deel is de weerslag te vinden van de worsteling van zijn 'geloofsleven' - hoezeer hij de inhoud daarvan al van meet af aan ook leert wantrouwen - met wat hij zich allengs, onder andere door de ontmoeting met en de omarming van het werk van Karl Barth, als theologisch beslissend eigen maakt. Maar wat hij zich daarvan eigen maakt, blijft zeer persoonlijk ingekleurd en toont een aangevochten mens, worstelend tussen zekerheden en twijfel, tussen ik en Gij.

De teksten waaieren uit van het relaas van een eigen 'religieuze ervaring' van Miskotte tot beschouwingen over bevinding, van zeer persoonlijk getoonzette meditaties, vooral over de Psalmen, tot theologische verhandelingen over het gebed en over de kern van het geloof: Christus alleen. Mystiek en bevinding: K.H. Miskotte spreekt (eigen)zinnige woorden mee in het actuele debat over spiritualiteit en beleving, en zijn 'vroomheid' blijkt verrassende en intrigerende facetten te hebben.

Een bijbelplaatsen- en personenregister en annotatie waar nodig ontsluiten deze teksten, die een waardevolle aanvulling zijn op die in de eerder gepubliceerde delen van het Verzameld Werk.

Het deel Mystiek en bevinding is bezorgd en geannoteerd door dr. Kick Bras, dr. Willem van der Meiden en dr. Rinse Reeling Brouwer.

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld werk 14, Kok, 2015, geb, 448 pp, € 32.99, 9789043525954
winkelwagen
   
Mitchell, N.D.
Meeting Mystery
Theology in Global Perspective Series, Orbis, 2006, pap, 288 pp, € 19.50, 9781570756740
winkelwagen
Mitchem, Stephanie Y.
Introducing Womanist Theology
Introducing Womanist Theology demonstrates how theology by women of color is firmly rooted in their varied life experiences. By participating fully in the construction of theology instead of simply learning theology from others, black women are able to analyze church teachings, develop meaningful systems of ethics, and challenge ecclesiastical structures, if needed.Introducing Womanist Theology describes the unique experiences of African American women and explores not only what theology is, but how it is constructed. It lays out the major components of womanist theology while showing the close links between womanist theology and womanist ethics.By examining some of its major contributors and exploring challenges it faces, including relationships with feminist and black theologians, Introducing Womanist Theology provides a thorough and accessible entree into this vibrant comtemporary theology.
Orbis, 2002, pap, 178 pp, € 16.95, 9781570754210
winkelwagen
   
Moberly, R.W.L.
Prophecy and Discernment
BY ORDER
Cambridge Studies in Christian Doctrine, Cambridge UP, 2006, geb, 281 pp, € 73.95, 0521859921 / 9780521859929
winkelwagen
   
Mokrosch, R., F. Johannsen & C. Gremmels
Dietrich Bonhoeffers Ethik. Ein Arbeitsbuch für Schule, Gemeinde und Studium
op bestelling
Chr. Kaiser Gütersloher Verlagshaus, 2003, pap, 259 pp, € 33.60, 3579054112
winkelwagen
   
Molnar, P. D.
Thomas F. Torrance. Theologian of the Trinity
Tb
Great Theologians Series, Ashgate, 2009, pap, 382 pp, € 22.90, 9780754652298
winkelwagen
   
Moltmann, J.
Trinitat und Reich Gottes. Zur Gotteslehre
Chr. Kaiser Verlag, 1994, pap, 244 pp, € 29.50, 3579019309
winkelwagen
   
Moltmann, J.
Wissenschaft und Weisheit. Zum Gespräch zwischen Naturwissenschaft und Theologie.
Gütersloher Verlagshaus, 2002, pap, 226 pp., € 21.90, 3579051946
winkelwagen
   
Moltmann. J.
Im Ende – Der Anfang. Eine kleine Hoffnungslehre
By order / te bestellen
Gueterloher Verlaghaus, 2003, pap, 191pp, € 23.00, 3579052063
winkelwagen
   
Moltmann, J. (M. Kohl vert.)
Sun of Righteousness, Arise! Gods future for Humanity and the Earth
SCM Press, 2010, pap, 254pp, € 33.90, 9780334043485
winkelwagen
   
Mongrain, K.
The Systematic Thought of Hans Urs von Balthasar. An Irenaean Retrieval
by order
Crossroad Pub Co, 2002, pap, 240 pp, € 38.00, 0824519272
winkelwagen
   
Morse, C.
Not Every Spirit, a Dogmatics of Christian Disbelief
Second Edition
T & T Clark, 2009, pap, 421 pp, € 31.90, 9780567027436
winkelwagen
Moser , Paul K.
The Severity of God: Religion and Philosophy Reconceived
This book explores the role of divine severity in the character and wisdom of God, and the flux and difficulties of human life in relation to divine salvation. Much has been written on problems of evil, but the matter of divine severity has received relatively little attention. Paul K. Moser discusses the function of philosophy, evidence and miracles in approaching God. He argues that if God's aim is to extend without coercion His lasting life to humans, then commitment to that goal could manifest itself in making human life severe, for the sake of encouraging humans to enter into that cooperative good life. In this scenario, divine agape is conferred as free gift, but the human reception of it includes stress and struggle in the face of conflicting powers and priorities. Moser's work will be of great interest to students of the philosophy of religion, and theology.
Cambridge University Press, 2013, pap, 218 pp, € 26.00, 9781107615328
winkelwagen
   
Moser, P. K.
The Evidence for God. Religious Knowledge Reexamined
B2287
Cambridge, 2010, pap, 280 pp, € 23.50, 9780521736282
winkelwagen
   
Muers, R
Living for the Future, Theological Ethics for Coming Generations
T&T Clark Theology, T&T Clark, 2008, geb., 220 pp, € 92.50, 9780567032256
winkelwagen
Muis, Jan
Onze Vader, christelijk spreken over God
Onze postmoderne, seculiere en multiculturele context vraagt om een nieuwe reflectie over God. Deze godsleer beantwoordt de vraag wie de God is tot wie christenen het Onze Vader bidden. Deze God is niet alleen liefdevol; Hij/zij is evenzeer heilig en rechtvaardig. Hij is geen uitvergroot mens, maar in zijn omgang met mensen de volstrekt Verhevene.

Voor veel mensen is 'God' een leeg woord geworden waar ieder zijn eigen invulling aan kan geven. Christenen zijn mensen die het Onze Vader bidden. In dit boek wordt onderzocht welke inhoud het woord 'God' krijgt wanneer het Onze Vader gebeden wordt.
Welke inhoud hebben de woorden Vader, Naam, Koning en Schepper? Welke betekenis hebben de liefde, de heiligheid, de rechtvaardigheid, de macht en de eeuwigheid die het Onze Vader expliciet of impliciet aan God toekent? Voor het begrijpen van deze 'eigenschappen' van God wordt een nieuw denkkader ontwikkeld waarin Gods daden en zijn relaties met mensen centraal staan. Het boek besluit met de vraag of onze Vader werkelijk bestaat.

Jan Muis (1952) is hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam.

Boekencentrum, 2016, pap, 436 pp, € 32.50, 9789023928669
winkelwagen
   
Munteau, D.
Was ist der Mensch?
Neukirchener, 2010, pap, 500 pp, € 56.95, 9783788724306
winkelwagen
   
Murphy, F.A, & Ziegler, Ph., G., (eds)
The Providence of God
Continuum, 2009, pap, 338pp, € 33.95, 9780567033413
winkelwagen
Murphy, N. & G.F.R. Ellis
On the Moral Nature of the Universe. Theology, Cosmology, and Ethics
What is the ethical import of contemporary scientific cosmology? How does our understanding of the universe relate to our most pressing social concerns? How do the disparate fields of theology, ethics, and the sciences relate to each other? Murphy and Ellis offer a coherent construction of these relations and show how a particular moral vision-a kenotic ethic-is supported from below by the social sciences and from above by theology. The theological import of contemporary cosmology, they argue, points ultimately to an ethic that centers on self-sacrifice and nonviolence. In ambition, rigor, and scale, in its search for an integrated and coherent worldview at a time of unprecedented complexity and uncertainty, readers will find this volume daring and important.
Theology and the Sciences, Fortress Press, 1996, pap, 268 pp, € 17.50, 9780800629830
winkelwagen
   
Nation, M.T.
J. H. Yoder: Mennonite Patience, Evangelical Witness, Catholic Convictions
Eerdmans, 2006, pap, 211 pp, € 20.09, 0802839401 / 9780802839404
winkelwagen
   
Nauta, R. (red.)
Over zonde en zonden. Opstellen over de tragiek van het bestaan.
OP BESTELLING
Publiekslezingen Theologische Faculteit Tilburg, Valkhof Pers, 2002, pap, 288 pp, € 17.00, 9056251252 / 9789056251253
winkelwagen
Neckebrouck, Valeer
Gij alleen de Allerhoogste. Christus en de andere godsdiensten
Een God, schepper van alle mensen. Een Jezus, redder van de mensheid. Een Geest, werkzaam in alles en iedereen. Christus superieur aan andere godsdiensten: kan dat nog in een pluralistische maatschappij? Heeft geloofsverkondiging vandaag nog zin? Is de verspreiding van het geloof in een God voor allen wel wenselijk? Het antwoord hierop heeft ook verstrekkende gevolgen voor mannen en vrouwen die actief zijn in het missiewerk.

Valeer Neckebrouck is priester en doceert theologie in Leuven. In dit boek, een bundeling van twee toespraken voor een missiologisch geinteresseerd publiek, verdedigt hij de uniciteit en de universaliteit van Jezus Christus, 'de tweede persoon van de heilige Drievuldigheid'. Daar moeten kerk en theologie in de dialoog met andere godsdiensten en culturen aan vasthouden, waarbij de eigen waarheid overigens niet 'imperialistisch' mag worden opgedrongen. De auteur ziet een duidelijk onderscheid tussen de verkondiging van die geloofswaarheid en de 'excessieve concentratie op ontwikkelingsproblematiek'. Dat laatste hoort voor hem bij de 'obsessionele hang naar groeiende materiele welstand'. Merkwaardig dat een uitstekend exegeet als Neckebrouck een collega beaamt die zegt dat 'de Schrift niet eens behoort tot het wezen van de Kerk'. We zouden haar desnoods kunnen missen, in tegenstelling tot 'het levend leergezag van de Kerk'. Door zijn scherpzinnigheid is Neckebroucks betoog ook voor minder orthodoxe katholieken interessant om de eigen geest aan te slijpen. Een van de betere orthodox-rooms-katholieke boeken over de dialoog met andere godsdiensten (missiologie).(Biblion recensie, Drs. C.G. Kok)

Davidsfonds / Leuven, 2001, pap, 142 pp, € 19.65, 9789058261212
winkelwagen
   
Neder, A.
Participation in Christ. An Entry into Karl Barths Church Dogmatics
B2144
Columbia Series in Reformed Theology, Columbia Theological Seminary / Westminster John Knox Press, 2009, geb, 135 pp, € 22.90, 9780664234607
winkelwagen
   
Nelson, D. R.
Whats Wrong with Sin. Sin in the Individual and Social Perspective from Schleiermacher to Theologies of Liberation
T&T Clark, 2009, pap, 209pp, € 34.95, 9780567266767
winkelwagen
   
Nesteruk, A.
The Universe as Communion: Towards a Neo-Patristic Synthesis of Theology and Science
T&T Clark Theology, T&T Clark, 2008, geb, 286 pp, € 106.50, 9780567033277
winkelwagen
   
Neufeld, K.H.
Die Bruder Rahner. Eine Biographie
op bestelling
Herder, 2004, geb, 432 pp, € 33.75, 3451283093
winkelwagen
   
Neville, R.C.
On the Scope and Truth of Theology. Theology as Symbolic Engagement
T & T Clark, 2006, pap, 236 pp, € 41.90, 9780567027320
winkelwagen
   
Newlands, G.
Christ and Human Rights. The Transformative Engagement
By order
Theology and Religion in Interdisciplinary Perspective Series, Ashgate, 2006, pap, 228 pp, € 24.50, 9780754652106
winkelwagen
   
Newlands, G.
The Transformative Imagination. Rethinking Intercultural Theology
By order
Ashgate, 2004, geb, 206 pp, € 74.50, 9780754638278
winkelwagen
   
Newlands, G., A. Smith
Hospitable God. The Transformative Dream
By order
Ashgate, 2010, geb, 252 pp, € 74.50, 9780754665601
winkelwagen
Nichols, Aidan
The Shape of Catholic Theology
An exemplary summary of the state of Catholic theology and what appears to be its future. This historical treatment of Catholic theology looks not to the content of that theology but rather to the form in which that content is contained and how it is expressed. Faithful to Catholic teaching yet critical, discerning yet impartial, Nichols offers this introduction to dogmatics theology, with the firm belief "that dogmatics are the center of theology, and that any theological discipline which cuts itself off from these heartlands does so at its own peril. For it is in dogmatics that theology is in touch with the heart of revelation, and only by virtue of the quality of its contact with that revelation is thinking Christian at all."
Liturgical Press, 1991, pap, 376 pp, € 22.50, 9780814619094
winkelwagen
Nichols, Aidan
The Shape of Catholic Theology
This study is an introduction to Catholic theology designed both for the theological student and for the general reader willing to make a certain effort. After introducing the idea of theology adn the virtues desirable in the budding theologian, the bulk of the book falls intro the five sections: (1) the tole of philosophy in theology; (2) the use of the Bible in theology; (3) the resources of tradition, liturgy and sacred art; Fathers, Councils and Creeds; the sense of the faithful; (4) two 'aids to discernment in short history of Catholic theology from the New Testament to the present day. The conclusion considers the features of pluralism and unity which should typify Catholic theology as a whole and suggests how unity may avoid becoming uniformity without pluralism becoming anarchy.
Burns & Oates Ltd / Bloomsbury Academic, 2003, pap, 376 pp, € 44.95, 9780860123576
winkelwagen
   
Nichols, A. OP.
Scattering the Seed: A Guide through Baltahasars Early Writings on Philosophy and the Arts
Continuum, 2006, geb, 288 pp, € 99.00, 057031012 / 97805767031013
winkelwagen
Nieburh, R.
The Children of Light and The Children of Darkness. A Vindication of Democracy and a Critique of Its Traditional Defense
"The Children of Light and the Children of Darkness", first published in 1944, is considered one of the most profound and relevant works by the influential theologian Reinhold Niebuhr, and certainly the fullest statement of his political philosophy. Written during the prolonged world war between totalitarian and democratic forces, Niebuhr's book takes up the still timely question of how democracy as a political system can best be defended. Most proponents of democracy, Niebuhr claimed, were "children of light," who had optimistic but naive ideas about how society could be rid of evil and governed by enlightened reason. They needed, he believed, to absorb some of the wisdom and strength of the "children of darkness," whose ruthless cynicism and corrupt, anti-democratic politics should otherwise be repudiated. He argued for a prudent, liberal understanding of human society that took the measure of every group's self-interest and was chastened by a realistic understanding of the limits of power. It is in the foreword to this book that he wrote, "Man's capacity for justice makes democracy possible; but man's inclination to injustice makes democracy necessary." This edition includes a new introduction by the theologian and Niebuhr scholar Gary Dorrien in which he elucidates the work's significance and places it firmly into the arc of Niebuhr's career.
Chicago UP, 2011, pap, 190 pp, € 16.50, 9780226584003
winkelwagen
Nijssen, F.N.M.
'ik god, jij godt, wij godden...' zoeken naar relevantie in het spreken en denken over God
Godsdienst is in Nederland enige tijd uit geweest. Spraakmakers uit de grachtengordel schiepen in de media een sfeer waarbij geloof in God als achterhaald werd neergezet. Godsdienstsociologen voorspelden gedurende enkele decennia het einde van de religie. Wat we intussen weten is dat het aantal kerkgangers sterk is afgenomen, maar dat religiositeit en godsbesef niet verdwenen zijn. Integendeel, er is veel creativiteit rond zingeving en levensbeschouwing vrijgekomen. Wat ds. Freek Nijssen al een tijd deed, was nadenken voorbij de discussie over het 'bestaan' van God. Hij verkende vooral de mogelijkheden die in zicht komen als geloven gezien wordt als een vorm van spelen. Daarmee gaat hij terug naar wat gezien moet worden als een belangrijk element in de oorsprong van religie en religies. Mensen spelen met basale ervaringen en ideeen, en proberen met beelden de ervaring met het heilige te benoemen. Dat religies zo beginnen, is in de loop van de tijd aan het zicht onttrokken doordat vermoedens tot waarheden verheven werden. Het enthousiasme over de nieuwe religie leidde tot een vastleggen en verdedigen - soms te vuur en te zwaard - van de eigen waarheid. Religies gingen doen aan machtsverheffen. Daarmee verdween het speelse karakter. Als het speelse zich liet gelden werd het als ketterij bestreden. De boodschap werd ondergeschikt gemaakt aan de eisen van de machtspositie van de institutie. Nog sterker: God ging lijken op de institutie. Atheisten kritiseren vooral dat met macht verbonden godsbeeld, en terecht. Maar klopt dat godsbeeld wel? Ging de ware religie niet schuil achter de zich als waar opwerpende religie?
Relibris, 2009, pap, 117 pp, € 15.00, 9789053020135
winkelwagen
   
Noort, E. en Zock, H. (eds.)
Trends in de Groninger Theologie
op bestelling
Eburon, 2003, pap, 192pp, € 19.90, 9051669348
winkelwagen
   
Norman, E.
Secularisation
New Century Theology Series, Continuum, 2002, pap, 159 pp, € 23.95, 0826459455
winkelwagen
   
Norman, E.
Secularisation: Sacred Values in a Godless World
Continuum, 2002, pap, 173 pp, € 15.10, 0826471374
winkelwagen
   
Oakes, E.T. & D. Moss (eds)
The Cambridge Companion to Hans Urs von Balthasar
by order / te bestellen
Cambridge Companion, Cambridge UP, 2004, pap, 282 pp, € 29.95, 0521891477
winkelwagen
Oakes, K.
Karl Barth on Theology and Philosophy
Kenneth Oakes shows the complexity and variability of Barth's thoughts on theology and philosophy and challenges the typical views that Barth was either too hostile towards philosophy or too indebted to it.
Oxford UP, 2012, geb, 320 pp, € 95.00, 9780199661169
winkelwagen
O’Collins, G.
Jesus Our Redeemer. A Christian Approach to Salvation
BY ORDER
Oxford UP, 2007, pap, 292 pp, € 26.90, 9780199203130
winkelwagen
O'Collins, G. s.j.
Rethinking Fundamental Theology. Toward a New Fundamental Theology
This book identifies the distinguishing features of fundamental theology, as distinct from philosophical theology, natural theology, apologetics, and other similar disciplines. Addressing the potential for confusion about basic Christian claims and beliefs, Gerald O'Collins sets out to relaunch fundamental theology as a discipline by presenting a coherent vision of basic theological questions and positions that lay the ground for work in specific areas of systematic theology. Rethinking Fundamental Theology examines central theological questions: about God, human experience and, specifically, religious experience; the divine revelation coming through the history of Israel and through the life, death and resurrection of Jesus; human faith that responds to revelation; the nature of tradition that transmits the record and reality of revelation; the structure of biblical inspiration and truth, as well as basic issues concerned with the formation of the canon; the founding of the Church with some leadership structures; the relationship between Christ's revelation and the faith of those who follow other religions. O'Collins concludes with some reflections on theological method. Written with the scholarship and accessibility for which O'Collins is known and valued, this book will relaunch fundamental theology as a distinct and necessary discipline in faculties and departments of theology and religious studies around the world.
Oxford UP, 2011, geb, 365 pp, € 48.50, 9780199605569
winkelwagen
O'Collins, G., s.j. & M. K. Jones
Jesus Our Priest. A Christian Approach to the Priesthood of Christ
Oxford UP, 2010, geb, 311 pp, € 33.50, 9780199576456
winkelwagen
   
Oddie, W.
Chesterton and the Romance of Orthodoxy. The Making of GKC 1874-1908
Oxford UP, 2010, pap, 401p, € 21.50, 9780199582013
winkelwagen
   
Oden, Th. C.
The Justification Reader.
Classic Christian readers., Eerdmans, 2002, pap, 163 pp, € 24.50
winkelwagen
O'Donovan, Oliver
Common Objects of Love. Moral Reflection and the Shaping of Community. The 2001 Stob Lectures
Widely respected as one of today's wisest and most articulate Christian ethicists, Oliver O'Donovan here explores the nature of personaland political behavior as it is or should be informed by Christian love.This profound look at contemporary life focuses on how moral reflection upon common objects of love has an effect on organized community in grandest terms, political society itself. O'Donovan begins with some lighthearted puzzles about teaching ethics and ends with an intense critique of the role of publicity in late-modernliberal culture. Showing, as Augustine believed, that we know only as we love, O'Donovan takes readers on a journey of thought through a series of current and historical issues ranging from the iconoclastic controversy of the ninth century to the terrible events of September 11, 2001. Based on the 2001 Stob Lectures at Calvin College, this volume will help readers learn how to think from truths of Christian faith to conclusions in Christian action.
Eerdmans, 2002, geb, 72 pp, € 12.00, 9780802863492
winkelwagen
O'Donovan, Oliver
The Just War Revisited
Current Issues in Theology Series, Cambridge University Press, 2004, pap, 139 pp, € 26.50, 9780521538992
winkelwagen
Oduyoye, Mercy Amba
Introducing African Women's Theology
Introduces the work of African women's Christian theology by highlighting the influence of cultural hermeneutics and of relationality in this 'narrative theology'. This volume describes the context and methodology of Christian theology by Africans in the past two decades and provides brief descriptions of sample treatments of theological issues, such as creation, Christology, ecclesiology and eschatology. The aim of the book is to lead interested persons to the sources of African women's Christian theology. Throughout an effort has been made to illustrate how African culture and the multi-religious context has influenced Christian women's selection of theological issues. The importance of daily life to theology and the attempt to probe the spirituality of African Christian women is also evident in this introduction to African women's theology.
Introductions in Feminist Theology, vol 6, Sheffield Academic Press, 2001, pap, 134 pp, € 34.50, 9781841271439
winkelwagen
Offringa, Jan
Na een gezonde geloofscrisis
Hoe komt het dat gelovigen vertwijfeld raken en kerkelijk afhaken? Wat is er aan de hand is met de geloofwaardigheid van het christendom? Dat wordt aan het begin van dit boek helder beschreven, uitlopend op een heuse twijfel top twaalf. Vervolgens wordt een moderne manier van geloven verkend die deze twijfel integreert en te boven komt. Hoe komen in deze benadering God en Jezus ter sprake, hoe wordt daarin gekeken naar de Bijbel, Paulus en Pasen? Dat alles komt in dit boek in toegankelijke taal aan bod.

Zo biedt dit boek een mooi overzicht van wat er gaande is in de moderne theologie. De lezer krijgt in kort bestek inzicht in de grote actuele thema's. In het bijzonder kan het mensen op weg helpen die beter weten wat ze niet meer dan wat ze nog wel geloven. Het hier geboden geloofsperspectief kan tegen een stootje, en durft het gesprek aan met de moderne wereld.

Tegelijk corrigeert dit boek de eenzijdige visie op kerk en geloof, die overheerst in de media en oprukt in de samenleving. Daar wordt geloof vaak neergezet als een achterhaalde zaak, met conservatisme en fanatisme als belangrijkste kenmerken. Helaas is er weinig oog voor de moderne spiritualiteit die in brede lagen van de kerk aanwezig is. Terwijl veel christenen toch echt ruimdenkende en verdraagzame gelovigen zijn.

Skandalon, 2008, pap, 96 pp, € 14.50, 9789076564715
winkelwagen
Olson, R.E. & A.C. English
Beknopte geschiedenis van de theologie. De geschiedenis van de theologie overzichtelijk beschreven
Teologica, 2006, pap, 105 pp, € 13.95, 9789057191039
winkelwagen
   
O’Murchu, D.
Consecrated Religious Life. The Changing Paradigm
BY ORDER
Orbis Press, 2005, pap, 267 pp, € 18.00, 1570756198
winkelwagen
   
Oorschot, J. van, und Markus Iff (Hg.)
Der Mensch als Thema theologischer Anthropologie. Beitrage in interdisziplinarer Perspektive
Neukirchener, 2010, pap, 160 pp, € 23.95, 9783788724290
winkelwagen
Oosterbaan, J.A.
Doordacht Geloven. Verspreide geschriften
Uit het Woord vooraf:
Oosterbaan beschouwde de wijsbegeerte van de godsdienst als de totaliteit van het gesprek tussen wijsbegeerte en godsdienst of geloof, waarbij beide tegen elkaar kritisch aan het woord komen, maar beide ook soms proberen elkanders functie over te nemen, zodat de filosofie religieus wordt en de theologie wijsgerig'. ('Wijsbegeerte van de godsdienst', in: W. Dankbaar, M. de jonge, red., Inleiding tot de theologische studie, Groningen 1965, p. 167.) Tegenover deze neiging die filosofie en theologie vertonen om elkaar wederzijds te annexeren of uit te sluiten, heeft Oosterbaan zijn leven lang gezocht naar een werkelijke 'vernieuwing van ons denken' (Rom. 12, 2), waarin de waarheid van de wijsbegeerte, het denken vanuit het Midden, verzoend en verhelderd kan worden met de waarheid van de godgeleerdheid, het denken vanuit de Middelaar, het Woord dat vlees geworden is. Na zijn aanvankelijke orientatie op S. Kierkegaard, voor wiens werken zijn promotor Prof. Dr. W. Leendertz in Nederland opnieuw aandacht gewekt had, werden daarnaast uiteindelijk G.W.E. Hegel en K. Barth bij die zoektocht zijn belangrijkste gidsen.
Boekencentrum, 2000, pap, 192 pp, € 15.00, 9789023907152
winkelwagen
Ormerod, Neil
Creation, Grace, and Redemption
Theology in Global Perspective Series, Orbis, 2007, pap, 228 pp, € 27.95, 9781570757051
winkelwagen
Ormerod, Neil, Christiaan Jacobs-Vandegeer
Foundational Theology, A New Approach to Catholic Fundamental Theology
Fundamental theology is traditionally viewed as the starting point for the various disciplines within Catholic theology; it is the place where solid foundations are established for further research and engagement with the vast terrain of historical, systematic, philosophical, and sacramental/liturgical theology.

In Foundational Theology The authors in this work provide a comprehensive approach to theological foundations for theologians while employing a new, groundbreaking approach to the discipline through the application of the insights of Bernard Lonergan, one of the foremost Catholic theologians of the modern era.

Fortress Press, 2015, pap, 359 pp, € 45.95, 9781451480412
winkelwagen
   
Orobator, A.E.
Theology Brewed in an African Pot
Orbis, 2008, pap, 162 pp, € 16.50, 9781570757952
winkelwagen
   
Orsuto, D.L.
Holiness
BY ORDER
New Century Theology, Continuum, 2006, pap, 192 pp, € 29.90, 9780826453983
winkelwagen
Ott, Ludwig
Fundamentals of Catholic Dogma
Saint Benedict Press, 1992, geb, 544 pp, € 52.00, 9780895558053
winkelwagen
Ouweneel, W. J.
De Christus van God: Ontwerp van een christologie
Evangelisch-Dogmatische Reeks deel 2, Medema, 2007, geb, 576 pp, € 25.00, 9789063535193
winkelwagen
Ouweneel, W. J.
De Geest van God: Ontwerp van een pneumatologie
Evangelisch-Dogmatische Reeks deel 1, Medema, 2007, geb, 452 pp, € 37.50, 9789063534851
winkelwagen
Ouweneel, W. J.
De Kerk van God II. Ontwerp van een historische en praktische ecclesiologie
Evangelisch-Dogmatische Reeks, deel 8, Medema, 2011, geb, 518 pp, € 37.95, 9789063536077
winkelwagen
Ouweneel, W. J.
De schepping van God: Ontwerp van een scheppings-mens-en zondeleer
Evangelisch-Dogmatische Reeks deel 3, Medema, 2008, geb, 303 pp, € 34.95, 9789063535292
winkelwagen
Ouweneel, W. J.
Het plan van God: Ontwep voor een voorbeschikkingsleer
Evangelisch-Dogmatische Reeks deel 4, Medema, 2008, geb, 336 pp, € 37.50, 9789063535414
winkelwagen
Ouweneel, W. J.
Het zoenoffer van God: Ontwerp van een verzoeningsleer
Evangelisch-Dogmatische Reeks deel 5, Medema, 2009, geb, 365 pp, € 36.95, 9789063535520
winkelwagen
Ouweneel, W.J.
De Kerk van God I, ontwerp van een elementaire ecclesiologie
Evangelisch-Dogmatische Reeks, deel 7, Medema, 2010, geb, 560 pp, € 37.95, 9789063535919
winkelwagen
Ouweneel, W.J.
Het heil van God. Ontwerp van een soteriologie
Evangelisch-Dogmatische Reeks deel 6, Medema, 2010, geb, 422 pp, € 39.95, 9789063535742
winkelwagen
Oyen, G. van (red)
Albert Schweitzer. Voor het leven
Albert Schweitzer (1875-1965) heeft met zijn indrukwekkende persoonlijkheid mede het gezicht van de twintigste eeuw bepaald: originele denker over religie en ethiek, uitmuntend Bachkenner, arts met een levensmissie in Afrika, Nobelprijswinnaar, intellectueel met wijsheid, radicale wereldverbeteraar. Aan het begin van het nieuwe millennium spreekt hij opnieuw velen aan. Niet alleen wordt zijn werk herontdekt, maar vooral de consequente manier waarop hij gestalte geeft aan de eenheid tussen gelovig denken en ethisch leven werkt vandaag inspirerend. Zijn eenvoudige maar universele motto 'eerbied voor het leven' overstijgt het belang van denken in hokjes, systemen of dogma's. Schweitzer was ook hierin zijn tijd vooruit. Schweitzer had een bijzondere band met Nederland. Hij kwam er vaak, had er vrienden, speelde er orgel, gaf er lezingen en radiotoespraken. Zijn naam is verbonden met scholen en hospitalen. Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds wil in de geest van Schweitzer zijn werk verder zetten. De auteurs van dit boek geven vanuit hun specialisme uitdrukking aan het hedendaagse perspectief op Schweitzers leven en denken. De bundeling van originele artikelen van wetenschappers over de belangrijkste facetten van deze veelzijdige mens, in combinatie met fotomateriaal uit archieven maken het geheel tot een verfrissende en unieke bijdrage in het Nederlandse taalgebied. De ontdekking van het gedachtegoed van Schweitzer laat geen enkele lezer onberoerd. Wie Schweitzer leert kennen wordt met zichzelf geconfronteerd en staat voor de uitdaging te onderzoeken wat belangrijk is 'voor het leven'.
Damon, 2008, pap, 160 pp, € 17.90, 9789055738922
winkelwagen
   
Pabst, A. & A. Paddison (eds.)
The Pope and Jesus of Nazareth. Christ, Scripture, and the Church
B2089
Veritas, SCM Press, 2009, pap, 290 pp, € 69.50, 9780334043218
winkelwagen
   
Packer, J.
Zeven woorden waar het omgaat
Kok/ Ten Have, 2009, pap, 173, € 16.50, 9789088650802
winkelwagen
   
Padgett, A.G. & Keifert, P.R. (eds)
But is itAll True? The Bible and the Question of Truth
Eerdmans Publishing, 2006, pap, 160 pp, € 17.90, 0802863167 / 9780802863164
winkelwagen
Paeth, S. R.
Exodus Church and Civil Society. Public Theology and Social Theory in the Work of Jurgen Moltmann
This book investigates the intersection of theology and social theory in the work of Jurgen Moltmann. In particular, it examines the way in which his concept of the 'Exodus Church' can illuminate the importance of the idea of civil society for a Christian public theology. The concept of civil society can aid in moving from the narrower category of 'political theology,' a term used frequently by Moltmann to emphasize the church's public commitment, to a broader understanding of theology's public task, which takes into account the plurality of ends and institutions within society. The idea of the Exodus Church enables deeper understanding of Christian ethical participation within a complex modern society.
Ashgate, 2008, geb, € 65.00, 9780754662013
winkelwagen
Paffenroth , K.
In Praise of Wisdom, Literary and Theological Reflections on Faith and Reason
Paffenroth's book examines several of major aspects and developments of the Biblical concept of Wisdom. He focuses on Wisdom as it evolves through the works of Shakespeare, Goethe, Melville, and Dostoevsky. The getting of Wisdom - the ultimate expression of the joining of head and heart in search of God - is a key theme not only in the biblical Wisdom literature but one of the major themes in Western literature. Lear, Ahab, Ishmael, Ivan Karamzov all are in search of that meaningful combination of head and heart that brings a greater knowledge of the world and of God to them. Wisdom is therefore the basis of a relationship with God. Paffenroth examines Wisdom under four broad categories: the destructiveness of folly; the feminine side of Wisdom; the folly of Christ as Wisdom; and the problem of suffering, especially as it highlights the inadequacy of reason. He uses Proverbs, Ecclesiasticus, the Wisdom of Solomon, and Dostoevsky to examine the destructiveness of folly. He shows the feminine side of Wisdom from Proverbs, the Wisdom of Solomon, Augustine, and Goethe. Using the New Testament and King Lear, he explores the folly and Wisdom of Christ. Finally, he looks at the inadequacy of reason in Job, Ecclesiastes, Pascal, and Melville. In their different ways, these explorations reiterate lessons from the Proverbs on down: the human mind and heart can never fully understand one another, but they can learn to live together meaningfully, sometimes even beautifully, and together they can come closer to God.
Continuum, 2004, geb, 160pp, € 25.00, 9780826416032
winkelwagen
Pangritz, Andreas
De heel andere God wil een heel andere maatschappij. Het levenswerk van Helmut Gollwitzer (1908-1993)
Theologisch-politieke oordelen mogen omstreden blijven, maatschappelijke constellaties veranderen. Maar Gollwitzers theologische denkstijl zal waarschijnlijk van blijvende betekenis blijken. Het meest indrukwekkend vinden wij die in het boek over zijn gevangenschap: hij heeft zichzelf ervaren als door God 'geleid'. De eschatologische hoogspanning waaronder zijn denken stond leidde hem niet weg uit de wereld van vandaag, maar altijd weer midden in de maatschappelijke conflicten van die wereld. Daarin was zijn 'intervenierende' denken 'irregulier' als de theologie van Luther. En Gollwitzer heeft de officiele kerk en de officiele politiek toenemend als te particulier ervaren. Hem ging het om de maatschappij in haar geheel - en deze mondiaal gedacht. Wat zich vandaag als 'publieke theologie' articuleert, schiet daaraan gemeten nogal tekort. Zij is met haar gedachten te veel bij de vraag of zij wel publiekelijk door kerkleidingen en regerenden geaccepteerd wordt.

Gollwitzers theologische kapitailsmekritiek leek samen met zijn hele theologie door het ineenstorten van het systeem van het 'reeel bestaande socialisme' in 1989 te hebben afgedaan. Na zijn dood verdwenen zijn publicaties dan ook van de markt. Maar dat zou wel eens voorbarig geweest kunnen zijn. De huidige economische crisis en het catastrofale verloop van het globaliseringsproces toont aan dat Gollwitzers oproep aan de christenen zich politiek te engageren actueler zou kunnen zijn dan ooit tevoren.

Narratio, 2015, pap, 91 pp, € 9.00, 9789052632230
winkelwagen
Park, A.S.
Triune Atonement. Christs Healing for Sinners, Victims, and the Whole Creation
This is a study of the atonement, the meaning of the death of Jesus Christ. The book surveys historical views but also proposes that the atonement be seen as the death of Christ for both victims and the oppressed, for sinners and oppressors, for the whole creation--including animals and nature. This "triune atonement" refers to the involvement of the Trinity in the atonement, here presented from an Asian American perspective.
WJK, 2009, pap, 150 pp, € 19.50, 9780664233471
winkelwagen
Parratt, J.
An Introduction to Third World Theologies
Cambridge, 2004, pap, 189 pp, € 29.90, 9780521797399
winkelwagen
   
Parsons, S.F. (ed.)
The Cambridge Companion to Feminist Theology
BY ORDER
Cambridge Companions to Religion, Cambridge UP, 2002, pap, 268 pp, € 28.50, 0521663806
winkelwagen
   
Pattison, G.
A Short Course in Christian Doctrine
SCM Press, 2005, pap, 180 pp, € 34.50, 0334029783
winkelwagen
Pattison, G.
Thinking about God in an Age of Technology
Oxford UP, 2007, pap, 278 pp, € 37.90, 9780199230525
winkelwagen
Paul, H. & B. Wallet
Oefenplaatsen. Tegendraadse theologen over kerk en ethiek
Tegendraadse theologen: is dat niet dubbelop? Is niet iedereen die in onze geseculariseerde samenleving over God spreekt per definitie tegendraads en anders dan de rest?

Volmondig bevestigen de theologen die in dit boek aan het woord komen - onder meer Tim Keller, Tom Wright, Stanley Hauerwas, Oliver O'Donovan en Miroslav Volf - dat christenen andere prioriteiten hebben en een andere taal spreken dan hun buren of collega's. Maar extra tegendraads vatten zij de kerk op als een oefenplaats van de Geest, als een plek waar christenen leren het geloof te spellen en waar hun karakters worden gevormd. In prikkelende en verdiepende interviews doordenken zij het christelijk geloof op aanstekelijke, creatieve manieren en stellen zij comfortabele zekerheden ter discussie. De kerk van vandaag kan eenvoudigweg niet om hen heen.

Boom, 2012, pap, 200, € 17.90, 9789023920809
winkelwagen
Paul, Herman, Wouter Slob (red)
Zelfontplooiing, een theologische peiling
Zelfontplooiing is een dominante notie in onze cultuur. Overal, van het damesblad ('Het gaat erom dat jij tot je recht komt') tot aan de kerk ('God gelooft in jou'), dringt ze zich aan ons op.
Maar wat is zelfontplooiing eigenlijk? Wat gebeurt er met je wereldbeeld, je karakter en je relaties als je je door 'zelfontplooiing' laat leiden? Waar komt de zelfontplooiingsidee vandaan en wat valt er theologisch over te zeggen? Hoe verhoudt zij zich tot een bijbelse notie als zelfverloochening? Omarmen of verwerpen we het begrip?

Deze bundel biedt een principiele doordenking en praktische handvatten in tien hoofdstukken van Henk van den Belt, Rick Benjamins, Ger Groot, Christoph Jedan, Herman Paul, Riemer Roukema, Hanneke Schaap-Jonker, Wouter Slob, Edward van 't Slot en Adriaan Soetevent.

Deze uitgave staat onder redactie van Herman Paul (bijzonder hoogleraar Secularisatiestudies aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Wouter Slob (bijzonder hoogleraar Kerk, theologie en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen).

Boekencentrum, 2015, pap, 175 pp, € 15.90, 9789023928676
winkelwagen
   
Paul, M.J. (red)
Geestelijke strijd. Demonie en bevrijding in christelijk perspectief.
Steeds meer mensen stellen zich open voor geestelijke machten en krachten die niet uit God zijn. Dit heeft te maken met de toenemende belangstelling voor andere religies, de invloed van boeken en films met allerlei bovennatuurlijke zaken en met de sterke opkomst van paranormale geneeswijzen. Westerse christenen krijgen meer dan ooit te maken met de gevolgen van deze belangstelling voor occulte zaken. Voor verschillende theologen was dit reden om zich te gaan verdiepen in het occulte. De neerslag daarvan is verwerkt in dit boek. Aan de orde komen de bijbelse gegevens over demonie en paranormale zaken. De auteurs geven uitgebreid aandacht aan het verschil in wereldbeeld van toen en van nu. Daarnaast beschrijven ze hoe hiermee in de kerkgeschiedenis is omgegaan. Dan blijkt onder andere dat de vroegchristelijke kerk veel ervaring heeft opgedaan in de confrontatie met demonische machten. Maar is er ondanks dat wel ruimte voor zaken als demonie en exorcisme in een reformatorische geloofsleer? Strijdt erkenning van de kracht van de duivel met onze opvattingen in de psychiatrie? Het boek sluit af met een handreiking voor het omgaan met geestelijke strijd en demonie in de praktijk van het gemeenteleven.
Boekencentrum, 2002, pap, 199 pp, € 16.50, 9789023911678
winkelwagen
   
Pears, A.
Doing Contextual Theology
Routledge, 2009, pap, 196 pp, € 24.90, 9780415417051
winkelwagen
Pears, A.
Feminist Christian Encounters. The Methods and Strategies of Feminist Informed Christian Theologies
At a time in which questions about the success and viability of feminisms are increasingly posed, Pears makes a unique contribution to the ongoing investigation into the creative relationship between feminism and Christianity.
Ashgate, 2004, geb, € 65.00, 9780754609902
winkelwagen
   
Pecknold, C.C.
Transforming Postliberal Theology, George Lindbeck, pragmatism and scripture
T&T Clark, 2005, pap, 176 pp, € 29.00, 0567030342
winkelwagen
Peelen, Gert J.
Spreken over boven. Harry Kuitert, een biografie
Najaar 1968. Harry Kuitert houdt een van zijn vele spreekbeurten voor een kerkelijk publiek. Student Geert Mak ziet 'notoire querulanten met gladde brilcreemharen' zich verdringen voor de interruptiemicrofoon. Ze protesteren luidkeels tegen Kuiterts nieuwlichterij, hij komt aan de VU, hun VU. De Vrije Universiteit.

'Onwaarachtig,' oordeelt Mak. 'Men zit met de brokken, doordat de achterban jarenlang van begrijpelijke en eerlijke voorlichting verstoken is geweest.' Alleen Kuitert doet niet mee met het pappen en nathouden, meent Mak. En hij 'is misschien wel de beste, deze avond!' Het slot van de bijeenkomst is voorspelbaar: 'We eindigen. Weer een psalm. Het gezang daalt neer als een meiregen. [..] De mensen stromen weg, vrouwen druk pratend, het manvolk een verse sigaar in 't hoofd. Buiten is het donker en droog.'

De zegetocht die Kuitert zal maken, van wolf in schaapskleren tot bestsellerauteur, is in 1968 nog maar net begonnen. Deze biografie schetst de ontwikkeling van de theoloog en ethicus die de protestantse wereld ingrijpend zal veranderen. Een boeiend portret van een man die het geloof in de openbaring en in een transcendente God sterk relativeerde met zijn beroemde oneliner uit 1974: 'Alle spreken over boven komt van beneden, ook de uitspraak dat iets van boven komt.'

Gert J. Peelen, godsdienstsocioloog en journalist, werkte jarenlang als bladenmaker en was recensent van de Volkskrant

Vesuvius VU uitgeverij, 2016, pap, 484 pp, € 29.95, 9789086597444
winkelwagen
Peels, Rik, Stefan Paas
God bewijzen, argumenten voor en tegen geloven
Moet je gek zijn om in God te geloven? Of op z'n minst naief, onkritisch en zweverig? Moderne mensen hebben afgerekend met de illusie dat er een God bestaat. Toch wil God maar niet dood. Nog altijd zijn er weinig onderwerpen die meer stof doen opwaaien dan juist religie. Buiten Europa groeit religieus geloof. En zelfs in het seculiere Nederland zijn er mensen die zich tot het geloof in God bekeren. Natuurlijk kunnen we dat zien als een nieuw bewijs voor de onuitroeibare irrationaliteit van mensen. Maar misschien is er meer aan de hand. Misschien is geloven in God niet zo dom als het lijkt.

Dat laatste is precies wat in dit boek wordt beweerd. Twee wetenschappers zetten hier de argumenten voor en tegen Godsgeloof op een rij. Ze doen dat op een milde manier, zonder polemiek of bekeringsijver, al zijn ze zelf wel gelovig. Het boek is geschreven met vaart en humor en het bevat de laatste wetenschappelijke en filosofische inzichten over religie en Godsgeloof. Het is tot stand gekomen met medewerking van gelovige en niet-gelovige wetenschappers uit verschillende vakgebieden en bedoeld voor mensen die openstaan voor argumenten.

Stefan Paas (1969) is hoogleraar theologie aan de VU in Amsterdam. Hij publiceerde onder andere op het gebied van politiek en cultuur.

Rik Peels (1983) promoveerde in de filosofie en is postdoc aan de VU in Amsterdam. Hij schrijft regelmatig opinierende bijdragen in de landelijke pers

Balans, 2013, pap, 280 pp, € 19.95, 9789460037245
winkelwagen
   
Peeters, R.J.
Teken van de levende Christus. De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth
op bestelling
Boekencentrum, 2002, pap, 329 pp, € 25.60, 9023911881
winkelwagen
   
Peng-Keller, S.
Alte Passionen im neuen Leben. Pastbaptismale Konkupiszenz als okumenisches Problem und theologische Aufgabe
Herder, 2011, pap, 660 pp, € 49.95, 9783451323737
winkelwagen
   
Petersen, R.L. & Rourke, N.M. (eds)
Theological Literacy for the Twenty-First Century.
BY ORDER
Eerdmans, 2002, pap, 421 pp, € 39.25, 0802849644
winkelwagen
Phan, P.C. (ed.)
The Cambridge Companion to the Trinity
How do Christians reconcile their belief in one God with the concept of three divine 'persons'? This Companion provides an overview of how the Christian doctrine of the Trinity has been understood and articulated in the last two thousand years. The Trinitarian theologies of key theologians, from the New Testament to the twentieth century, are carefully examined and the doctrine of the Trinity is brought into dialogue with non-Christian religions as well as with other Christian beliefs. Authors from a range of denominational backgrounds explore the importance of Trinitarian thought, locating the Trinity within the wider context of systematic theology. Contemporary theology has seen a widespread revival of the doctrine of the Trinity and this book incorporates the most recent developments in the scholarship.
Cambridge Companions to Religion, Cambridge UP, 2011, pap, 416 pp, € 29.25, 9780521701136
winkelwagen
   
Pinnock, S.K. (ed.)
The Theology of Dorothee Soelle (Solle)
BY ORDER
Trinity Press International, 2004, pap, 260 pp, € 29.90, 1563384043
winkelwagen
   
Placher, W.
The Triune God. An Essay in Postliberal Theology
Westminster John Knox Press, 2007, pap, 163 pp, € 24.00, 9780664230609
winkelwagen
Plaisier, Arjan (red.)
Om een persoonlijke God. Aanzet tot bezinning in de gemeenten
Utrechtse Cahiers voor vorming en toerusting, Boekencentrum, 2006, pap, 56 pp, € 6.90, 9789023921318
winkelwagen
Plantinga, R.J., T.R.Thompson & M.D. Lundberg
An Introduction to Christian Theology
B2287
Cambridge UP, 2010, pap, 634 pp, € 26.00, 9780521690379
winkelwagen
Porter, S.
Hermeneutics. An Introduction to Interpretive Theory
In this concentrated, intelligible, and useful introductory volume Stanley Porter and Jason Robinson give a splendid overview of hermeneutical and interpretive thought. Neither an all-inclusive survey that moves too quickly over the surface of complex issues nor a specialized volume on a single, narrow topic, Porter and Robinson's Hermeneutics provides critical analysis of major movements and figures in hermeneutics and interpretive theory in the modern era -- from Schleiermacher and Heidegger to Thiselton and Culpepper -- showing especially how these interpreters and their movements have impacted biblical and theological study.
Eerdmans, 2012, pap, 308 pp, € 28.50, 9780802866578
winkelwagen
Porter , Stanley E., Matthew R. Malcolm (eds)
Horizons in Hermeneutics: A Festschrift in Honor of Anthony C. Thiselton
From essays that focus on the horizon of the text through to essays that consider the horizon of the twenty-first century church, this collection invites reflection on the illumination that hermeneutical awareness brings to biblical interpretation. This Festschrift in honor of Anthony C. Thiselton aims to consider, exemplify, and build upon his insights in philosophical hermeneutics and biblical studies, particularly in relation to Paul and his writings.
Eerdmans, 2013, pap, 301 pp, € 36.00, 9780802869272
winkelwagen
   
Postma, E.
Dilettant, pelgrim, nar. De positie van C.W. Monnich in cultuur en theologie
Eburon, 2008, pap, 423 pp, € 29.50, 9789059722545
winkelwagen
   
Powell, S.M.
A Theology of Christian Spirituality
BY ORDER
Abigdon Press, 2005, pap, 227 pp, € 26.00, 0687493331
winkelwagen
   
Quash, B.
Theology and the Drama of History
by order / te bestellen
Cambridge Studies in Christian Doctrine, Cambridge UP, 2005, geb, 235 pp, € 74.95, 0521844347
winkelwagen
   
Rae, M.A.
History and Hermeneutics
BY ORDER
T &T Clark, 2005, pap, 168 pp, € 42.90, 0567080927 / 9780567080929
winkelwagen
Rahner, Karl
Grundkurs des Glaubens. Einfuhrung in den Begriff des Christentums
2., unverand. Aufl. (2008)
Herder, 2008, pap, 442 pp, € 36.50, 9783451288227
winkelwagen
Rahner, Karl
Kirche der Sunder
Rahner hat in jungen Jahren selbst erlebt, dass Ordensleute wegen Missbrauchsfallen vor staatliche Gerichte kamen. Sein Text Kirche der Sunder nimmt dieses Erlebnis auf und verarbeitet es auf beeindruckende Weise zu einem Kirchenbild, das uberzeugt.
Herder, 2011, pap, 96 pp, € 12.75, 9783451340604
winkelwagen
   
Rahner, Karl
Spiritual Writings
ed. with an introduction by Philip Endean
Modern Spiritual Masters Series, Orbis, 2004, pap, 206 pp, € 17.60, 1570755531
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 01: Fruhe spirituelle Texte und Studien. Grundlagen im Orden
Karl Rahner Samtliche Werke 1, Herder, 2014, geb, ca 512 pp, € 90.00, 9783451237195
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 02: Geist in Welt. Philosophische Schriften
Die philosophischen Einflusse auf den fruhen Karl Rahner und seine philosophischen Studien transparent zu machen, ist die Absicht dieses Bandes. Sein Kernstuck ist die umfangreiche Interpretation der Erkenntnismetaphysik des Thomas von Aquin, die Rahner 1939 unter dem Titel 'Geist in Welt' veroffentlichte. Die 1957 im Auftrag Rahners von Johann Baptist Metz revidierte und in dieser verbesserten Form weit verbreitete Schrift ist hier in beiden Fassungen dokumentiert. Ein Vortrag zur 'Wahrheit bei Thomas von Aquin' sowie ein bisher nur in franzosischer Sprache zuganglicher Aufsatz zur Existenzialphilosophie Martin Heideggers erganzen den ersten Teil. Die Dokumentation zahlreicher Rezensionen und Stellungnahmen Rahners im zweiten Teil dieses Bandes eroffnet einen Einblick in das weitere Feld seines philosophischen Interesses. In einem dritten Teil schliesslich macht der Band bisher unveroffentlichte Studienmanuskripte Rahners zuganglich. Dazu gehoren das wichtige Exzerpt 'Die Grundlagen einer Erkenntnistheorie bei Joseph Marechal' sowie Protokolle aus Seminaren Martin Heideggers.
Karl Rahner Samtliche Werke 2, Herder, 1996, geb, 544 pp, € 90.00, 9783451237089
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 03: Spiritualitat und Theologie der Kirchenvater
Karl Rahner Samtliche Werke 3, Herder, 1999, geb, 560 pp, € 90.00, 9783451237034
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 04: Horer des Wortes. Schriften zur Religionsphilosophie und zur Grundlegung der Theologie
Karl Rahner Samtliche Werke 4, Herder, 1997, geb, 672 pp, € 90.00, 9783451237041
winkelwagen
   
Rahner, Karl
SW 05: Gnadenlehre
Erwartet 2015, Preis unbekannt
Karl Rahner Samtliche Werke 05, Herder, 2015, geb, € 99.50, 9783451237058
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 06-1: De paenitentia I. Dogmatische Vorlesungen zum Busssakrament. Erster Teilband
Im Sommersemester 1949 hielt Karl Rahner erstmals in Innsbruck eine Hauptvorlesung zu "De paenitentia", die er in spateren Jahren fortsetzte und erweiterte. "Das Thema der Busse gehorte zum Bereich seiner ganz ursprunglichen Interessen. Er konnte dabei das unmittelbare Einwirken des gottlichen Geistes auf den Menschen durch das Bewirken von Einsicht und Reue, die Initiative der Gnade Gottes und zugleich die konkrete 'Verleiblichung' aufzeigen, die im kirchlich-sakramentalen Akt gegeben ist" (Herbert Vorgrimler). Aus diesem Grund zeigte Rahner auch ein starkes Interesse an der Dogmengeschichte des Busssakraments, zu der er zahlreiche Studien vorlegte (vgl. auch Karl Rahner, Samtliche Werke, Bd. 11).
Karl Rahner Samtliche Werke 6/1, Erster Teilband, Herder, 2007, geb, 352 pp, € 79.50, 9783451237065
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 06-2: De paenitentia II. Dogmatische Vorlesungen zum Busssakrament
Im Sommersemester 1949 hielt Karl Rahner erstmals in Innsbruck eine Hauptvorlesung zu "De paenitentia", die er in spateren Jahren fortsetzte und erweiterte. "Das Thema der Busse gehorte zum Bereich seiner ganz ursprunglichen Interessen. Er konnte dabei das unmittelbare Einwirken des gottlichen Geistes auf den Menschen durch das Bewirken von Einsicht und Reue, die Initiative der Gnade Gottes und zugleich die konkrete 'Verleiblichung' aufzeigen, die im kirchlich-sakramentalen Akt gegeben ist" (Herbert Vorgrimler). Aus diesem Grund zeigte Rahner auch ein starkes Interesse an der Dogmengeschichte des Busssakraments, zu der er zahlreiche Studien vorlegte (vgl. auch Karl Rahner, Samtliche Werke, Bd. 11).
Karl Rahner Samtliche Werke 6/2, Zweiter Teilband, Herder, 2009, geb, 800 pp, € 122.00, 9783451236280
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 07: Der betende Christ Geistliche Schriften und Studien zur Praxis des Glaubens
Der Jahrhunderttheologe Rahner hatte und hat viele Verehrer. Wissenschaftler schatzen seine brillanten theologischen Analysen, die sprachlich hochkomplex sein konnen; spirituell Interessierte schatzen seine Meditationen und Gebetstexte, die sprachlich mit hochster Einfachheit und Intensitat beeindrucken. Die im vorliegenden Band versammelten meditativen Texte und Gebete gehoren zum Schonsten, was das 20. Jahrhundert zu bieten hatte, und werden bis zum heutigen Tag gelesen und gebetet.
Karl Rahner Samtliche Werke 7, Herder, 2013, geb, 576 pp, € 89.95, 9783451237072
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 08: Der Mensch in der Schopfung
Karl Rahner Samtliche Werke 8, Herder, 1998, geb, 576 pp, € 90.00, 9783451237027
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 09: Maria, Mutter des Herrn. Mariologische Studien
Karl Rahner Samtliche Werke 9, Herder, 2004, geb, 788 pp, € 132.50, 9783451237096
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 10: Kirche in der Herausforderungen der Zeit. Studien zur Ekklesiologie und zur kirchlichen Existenz
Karl Rahner Samtliche Werke 10, Herder, 2003, geb, 741 pp, € 127.50, 9783451237102
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 11: Mensch und Sunde. Schriften zur Geschichte und Theologie der Busse
Karl Rahner Samtliche Werke 11, Herder, 2005, geb, 626 pp, € 101.00, 9783451237119
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 12: Menschsein und Menschwerdung Gottes. Studien zur Grundlegung der Dogmatik, zur Christologie, Theologischen Anthropologie and Eschatologie
Karl Rahner Samtliche Werke 12, Herder, 2005, geb, 615 pp, € 101.00, 9783451237126
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 13: Ignatianischer Geist. Schriften zu den Exerzitien und zur Spiritualitat des Ordensgrunders
Karl Rahner Samtliche Werke 13, Herder, 2006, geb, 720 pp, € 107.50, 9783451237133
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 14: Christliches Leben. Aufsaetze - Betrachtungen - Predigten
Karl Rahner Samtliche Werke 14, Herder, 2006, geb, 381 pp, € 90.00, 9783451237140
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 15: Verantwortung der Theologie. Im Dialog mit Naturwissenschaften und Gesellshaftstheorie.
Karl Rahner Samtliche Werke 15, Herder, 2002, geb, 780 pp, € 101.00, 9783451237157
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 16: Kirchliche Erneuerung. Studien zur Pastoraltheologie und Struktur der Kirche
Karl Rahner Samtliche Werke 16, Herder, 2005, geb, 580 pp, € 101.00, 9783451237164
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 17-1: Enzyklopadische Theologie. Die Lexiconbeitrage der Jahre 1956-1973.
Karl Rahner Samtliche Werke 17/1, Herder, 2002, geb, 873 pp, € 117.00, 9783451237171
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 17-2: Enzyklopadische Theologie. Die Lexiconbeitrage der Jahre 1956-1973.
Karl Rahner Samtliche Werke 17/2, Herder, 2002, geb, 600 pp, € 101.00, 9783451237331
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 18: Leiblichkeit der Gnade. Schriften zur Sakramentlehre.
Karl Rahner Samtliche Werke 18, Herder, 2003, geb, 825 pg, € 122.00, 9783451237188
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 19: Selbstvollzug der Kirche. Ekklesiologische Grundlegung praktischer Theologie
Karl Rahner Samtliche Werke 19, Herder, 1995, geb, 592 pp, € 90.00, 9783451237010
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 20: Priesterliche Existenz. Beitrage zum Amt in der Kirche
Karl Rahner Samtliche Werke 20, Herder, 2010, geb, 454 pp, € 90.00, 9783451237201
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 21-1: Das Zweite Vatikanum. Beitrage zum Konzil und seiner Interpretation. Erster Teilband
Karl Rahner, von Kardinal Franz Konig zum personlichen Konzilsberater gewahlt und dann von Papst Johannes XXIII. zum offiziellen Peritus berufen, war einer der grossen Konzilstheologen des II. Vatikanums. Seine Impulse sind nicht zu uberschatzen und haben die wichtigen Dekrete des Konzils entscheidend beeinflusst. Der vorliegende Band versammelt die Aufsatze, die Rahner im Vorfeld, wahrend und nach dem II. Vatikanum zum Konzil verfasst hat.
Karl Rahner Samtliche Werke 21/1, Erster Teilband, Herder, 2013, geb, 624 pp, € 101.00, 9783451237218
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 21-2: Das Zweite Vatikanum. Beitrage zum Konzil und seiner Interpretation. Zweiter Teilband
Karl Rahner, von Kardinal Franz Konig zum personlichen Konzilsberater gewahlt und dann von Papst Johannes XXIII. zum offiziellen Peritus berufen, war einer der grossen Konzilstheologen des II. Vatikanums. Seine Impulse sind nicht zu uberschatzen und haben die wichtigen Dekrete des Konzils entscheidend beeinflusst. Der vorliegende Band versammelt die Aufsatze, die Rahner im Vorfeld, wahrend und nach dem II. Vatikanum zum Konzil verfasst hat.
Karl Rahner Samtliche Werke 21/2, Zweiter Teilband, Herder, 2013, geb, 584 pp, € 96.00, 9783451244308
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 22-1A: Dogmatik nach dem Konzil, Erster Teilband, A: Grundlegung der Theologie, Gotteslehre und Christologie. Teil A
Der Band 22-1 der Samtlichen Werke versammelt Texte Rahners hauptsachlich aus den Jahren 1964-1974 zu den Themen Grundlagen der Theologie, Gotteslehre und Christologie. Neben zahlreichen Aufsatzen legte Rahner in dieser Zeit zwei quasi-monographische Abhandlungen vor: "Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte" sowie "Grundlinien einer systematischen Christologie". Vor allem mit seinem grossen trinitatstheologischen Entwurf hat Rahner vielfaltige, breit rezipierte Anregungen gegeben, aber auch Diskussionen ausgelost. Der Band bietet daruber hinaus den auf einem Tonbandmitschnitt beruhenden Anteil Rahners an einer Innsbrucker Vorlesungsreihe zum Begriff der Offenbarung sowie die erstmals in deutscher Sprache erscheinenden Diskussionsbeitrage Rahners bei einer hochkaratig besetzten franzosischen Christologie-Tagung.
Karl Rahner Samtliche Werke 22/1A, Herder, 2013, geb, 528 pp, € 90.00, 9783451237225
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 22-1B: Dogmatik nach dem Konzil, Erster Teilband, B: Grundlegung der Theologie, Gotteslehre und Christologie. Teil B
Der Band 22-1 der Samtlichen Werke versammelt Texte Rahners hauptsachlich aus den Jahren 1964-1974 zu den Themen Grundlagen der Theologie, Gotteslehre und Christologie. Neben zahlreichen Aufsatzen legte Rahner in dieser Zeit zwei quasi-monographische Abhandlungen vor: "Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte" sowie "Grundlinien einer systematischen Christologie". Vor allem mit seinem grossen trinitatstheologischen Entwurf hat Rahner vielfaltige, breit rezipierte Anregungen gegeben, aber auch Diskussionen ausgelost. Der Band bietet daruber hinaus den auf einem Tonbandmitschnitt beruhenden Anteil Rahners an einer Innsbrucker Vorlesungsreihe zum Begriff der Offenbarung sowie die erstmals in deutscher Sprache erscheinenden Diskussionsbeitrage Rahners bei einer hochkaratig besetzten franzosischen Christologie-Tagung.
Karl Rahner Samtliche Werke 22/1B, Herder, 2013, geb, 680 pp, € 101.00, 9783451236679
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 22-2: Dogmatik nach dem Konzil, Zweiter Teilband: Thelogische Anthropologie und Ekklesiologie
Band 22/2 der "Samtlichen Werke" enthalt wesentliche dogmatische Arbeiten von Karl Rahner aus der Zeit seit dem 2. Vatikanischen Konzil zur Theologischen Anthropologie und Ekklesiologie, zu denen es in dieser Zeit mehrere Kontroversen gab, an denen Karl Rahner in unterschiedlicher Weise beteiligt war.
Karl Rahner Samtliche Werke 22/2, Herder Verlag, 2008, geb, 985 pp, € 148.50, 9783451299605
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 23: Glaube im Alltag. Schriften zur Spiritualitaet und zum christlichen Lebensvollzug
Karl Rahner Samtliche Werke 23, Herder, 2006, geb, 679 pp, € 107.50, 9783451237232
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 24-1: Das Konzil in der Ortskirche. Schriften zu Struktur und gesellschaftlichem Auftrag der Kirche
Karl Rahner Samtliche Werke 24/1, Erster Teilband, Herder, 2011, geb, 418 pp, € 90.00, 9783451237249
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 24-2: Das Konzil in der Ortskirche. Schriften zu Struktur und gesellschaftlichem Auftrag der Kirche
Karl Rahner Samtliche Werke 24/2, ZweiterTeilband, Herder, 2011, geb, 639 pp, € 107.00, 9783451341199
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 25: Erneuerung des Ordenslebens. Zeugnis fur Kirche und Welt
Die Ordensexistenz bezeichnet die Lebenswelt Karl Rahners und deshalb auch die grundlegende Voraussetzung seines Denkens. Die Fragen nach einer zeit- und evangeliumsgemassen Erneuerung des Ordenslebens beschaftigten ihn bis in seine letzten Lebensjahre hinein. Die hier vorgelegten Texte enthalten grundlegende Abhandlungen zur Spiritualitat und Theologie des Ordenslebens, widmen sich aber auch "Randfragen" und Sorgen des alltaglichen Lebens als Ordensfrau oder Ordensmann.
Karl Rahner Samtliche Werke 25, Herder, 2008, geb, 864 pp, € 122.00, 9783451237256
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 26:Grundkurs des Glaubens. Studien zum Begriff des Christentums
Karl Rahner Samtliche Werke 26, Herder, 1999, geb, 632 pp, € 90.00, 9783451237263
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 27: Einheit in Vielvalt. Schriften zur oekumenischen Theologie.
Karl Rahner Samtliche Werke, Bd 27, Herder, 2002, geb, 531 pp, € 90.00, 9783451237270
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 28: Christentum in Gesellschaft. Schriften zur Pastoral, zur Jugend und zur christlichen Weltgestaltung
Karl Rahner Samtliche Werke 28, Herder, 2010, geb, 512 pp, € 138.50, 9783451237287
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 29: Geistliche Schriften. Spate Beitrage zur Praxis der Glaube
Karl Rahner Samtliche Werke 29, Herder, 2007, geb, 507 pp, € 90.00, 9783451237294
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 30: Anstosse systematischer Theologie, Beitrage zur Fundamentaltheologie und Dogmatik
Karl Rahner Samtliche Werke 30, Herder, 2009, geb, 907 pp, € 138.50, 9783451237300
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 31: Im Gesprach uber Kirche und Gesellschaft. Interviews und Stellungnahmen
Karl Rahner Samtliche Werke 31, Herder, 2007, geb, 632 pp, € 101.00, 9783451237317
winkelwagen
   
Rahner, Karl
SW 32: Register, Bibliographie, Nachtrage
Erwartet 2016, Preis unbekannt
Karl Rahner Samtliche Werke 32, Herder, 2015, geb, € 99.50, 9783451237324
winkelwagen
   
Rahner, Karl
The Mystical Way in Everyday Life
Orbis Books, 2010, pap, 240 pp, € 19.50, 9781570758676
winkelwagen
   
Rahner, Karl
Von der Unbegreiflichkeit Gottes. Erfahrungen eines katholischen Theologen
Herder, 2004, pap, 73 pp, € 12.00, 9783451285363
winkelwagen
   
Rashkover, R.
Revelation and Theopolitics. Barth, Rosenzweig and the Politics of Praise
T&T Clark International, 2005, pap, 215 pp, € 50.50, 9780567041326
winkelwagen
Rasor, Paul
Geloof zonder zekerheid. Vrijzinnige theologie in de 21ste eeuw
Skandalon, 2016, pap, 248 pp, € 21.95, 9789492183323
winkelwagen
   
Raum, E.
Dietrich Bonhoeffer: Called by God.
Continuum, 2002, geb, 184 pp, € 27.35
winkelwagen
   
Rausch, T.P.
I believe in God. A Reflection on the Apostles Creed
Michael Glazier, 2008, pap, 167 pp, € 18.00, 9780814652602
winkelwagen
   
Rauser, R.
Theology in Search of Foundations
Oxford UP, 2009, geb, 313 pp, € 77.50, 9780199214600
winkelwagen
   
Reader, J. and Baker, C.R. (eds)
Entering the New Theological Space. Blurred Encounters of Faith, Politics and Community
Ashgate, 2009, geb, 241 pp, € 67.50, 9780754663393
winkelwagen
Rea, Michael C. (ed)
Oxford Readings in Philosophical Theology: Volume 1 Trinity, Incarnation, and Atonement
Over the past sixty years, within the analytic tradition of philosophy, there has been a significant revival of interest in the philosophy of religion. More recently, philosophers of religion have turned in a more self-consciously interdisciplinary direction, with special focus on topics that have traditionally been the provenance of systematic theologians in the Christian tradition. The present volumes Oxford Readings in Philosophical Theology, volumes 1 and 2aim to bring together some of the most important essays on six central topics in recent philosophical theology. Volume 1 collects essays on three distinctively Christian doctrines: trinity, incarnation, and atonement. Volume 2 focuses on three topics that arise in all of the major theistic religions: providence, resurrection, and scripture.
Oxford UP, 2009, pap, 378 pp, € 41.00, 9780199237463
winkelwagen
Rea, Michael C. (ed)
Oxford Readings in Philosophical Theology: Volume 2 Providence, Scripture, and Resurrection
Over the past sixty years, within the analytic tradition of philosophy, there has been a significant revival of interest in the philosophy of religion. More recently, philosophers of religion have turned in a more self-consciously interdisciplinary direction, with special focus on topics that have traditionally been the provenance of systematic theologians in the Christian tradition. The present volumes Oxford Readings in Philosophical Theology, volumes 1 and 2aim to bring together some of the most important essays on six central topics in recent philosophical theology. Volume 1 collects essays on three distinctively Christian doctrines: trinity, incarnation, and atonement. Volume 2 focuses on three topics that arise in all of the major theistic religions: providence, resurrection, and scripture.
Oxford UP, 2009, pap, 432 pp, € 41.00, 9780199237487
winkelwagen
Rea, Michael C. (ed)
Oxford Readings in Philosophical Theology. Volume I & II: Trinity, Incarnation, Atonement / Providence, Scripture, and Resurrection
Over the past sixty years, within the analytic tradition of philosophy, there has been a significant revival of interest in the philosophy of religion. More recently, philosophers of religion have turned in a more self-consciously interdisciplinary direction, with special focus on topics that have traditionally been the provenance of systematic theologians in the Christian tradition. The present volumes Oxford Readings in Philosophical Theology, volumes 1 and 2aim to bring together some of the most important essays on six central topics in recent philosophical theology. Volume 1 collects essays on three distinctively Christian doctrines: trinity, incarnation, and atonement. Volume 2 focuses on three topics that arise in all of the major theistic religions: providence, resurrection, and scripture.
Oxford UP, 2009, pap, 832 pp, € 68.50, 9780199560653
winkelwagen
   
Reddie, A. G.
Working Against the Grain. Re-imaging Black Theology in the 21st Century
Equinox, 2008, pap, 277 pp, € 21.75, 9781845533861
winkelwagen
Reeling Brouwer, Rinse H.
De man en zijn karwei, over Frans Breukelman (1916-1993)
In samenhang met het werk (het karwei) schetst dit werkje ook de persoon (de man), die dit werk verrichtte. Deze wist zich ten uiterste aangevochten door 'de vloed': de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog en het nihilisme waarop het ferme heidendom uit de oorlogsjaren was uitgelopen. Vandaar de grote vragen, die woelden in zijn binnenste en waarop hij vanuit de schriften antwoord zocht. Wordt er een bestemming gegeven aan ons mensen zoals wij zijn in onze daden? Bestaat er een geschiedenis. Waarin het gaat om bevrijding uit de benauwdheid midden in de tijd? Kun je spreken van een zegevierende verwerkelijking van het heil in de ruimte? Wie zulke klanken verneemt, kan moeilijk betwijfelen dat Frans Breukelman behoort tot de theologen die hebben bijgedragen aan een maatschappelijk betrokken theologie.
Narratio, 2012, pap, 81 pp, € 8.00, 9789052632254
winkelwagen
Reeling Brouwer, Rinse H.
Grondvormen van theologische systematiek
Alles wat riekt naar 'systeem' in de theologie staat doorgaans in een kwade reuk. Het doet denken aan dwang, geslotenheid en miskenning van het afwijkende. In dit boek laat Rinse Reeling Brouwer zien dat het voor de theologie toch onontbeerlijk en vruchtbaar is (en altijd is geweest!) om in te gaan op systematische vragen. Met het oog daarop presenteert hij een aantal 'grondvormen': invloedrijke ordeningsmodellen van theologisch denken, die de verschillende geloofsartikelen van de christelijke geloofsbelijdenis in samenhang presenteren.

In elk hoofdstuk biedt hij in vertaling een leestekst aan waarin een klassiek theoloog zijn lezers inleidt in zijn systematische hoofdwerk. Daarbij bespreekt de auteur deze teksten en maakt zo de geschiedenis van het theologisch denken inzichtelijk.

Het boek valt te lezen als een doorlopend verhaal. Het begint met de valse start van Origenes, wiens originele voorstel uiteindelijk geen kerkelijke instemming vindt. Vervolgens worden theologische ontwerpen als die van Thomas van Aquino en Calvijn besproken en ook die van moderne klassiekers als Schleiermacher en Barth. Het eindigt bij de dogmatiek van Marquardt, een theoloog die het innemen van een 'ketterse' positie ten opzichte van de traditie voor onvermijdelijk houdt. Het is uiteindelijk aan de lezer zich te midden van de gepresenteerde modellen te positioneren.

Skandalon, 2009, pap, 407 pp, € 33.50, 9789076564777
winkelwagen
Reeling Brouwer, Rinse H., Wim Kloppenburg e.a. (red)
Bijbelse theologie in de praktijk
Tegelijk met het laatste deel uit Breukelmans Verzameld Werk verschijnt deze verzameling opstellen. De bundel verschaft een overzicht van het nu uitgegeven werk, maar stelt vooral de vraag hoe deze Bijbelse Theologie in de praktijk haar nut bewijst op velden als liturgie, prediking, diaconaat, pastoraat, en missionair gemeente-zijn. Het werk ligt er nu, maar hoe werkt het? De bundel opent met een programmatische tekst van Breukelman zelf en sluit af met boekbesprekingen betreffende Breukelman.
Om het levende woord 20, Kok, 2012, pap, 149 pp, € 15.99, 9789043515900
winkelwagen
   
Reesinck, B.
Welke god bedoelt u eigenlijk? Op zoek naar een zuiver godsbeeld
TE BESTELLEN
Damon, 2005, pap, 96 pp, € 12.90, 905573585x
winkelwagen
   
Reid, L.J.
She Changes Everything: Seeking the Divine on a Feminist Path
T&T Clark, 2006, pap, 164 pp, € 42.00, 0567026310
winkelwagen
Reuver, A. de
H.F. Kohlbrugge
Inleidingen met kernteksten, Kok, 2005, pap, 192 pp, € 14.80, 9789043510806
winkelwagen
   
Ridder, A.W.
Vreugde als aanzet tot geloof. Over geloofservaring, vreugde en angst, toegespitst op het Oude Testament.
Is godsdienst gebaseerd op angst? Niemand minder dan Bertram Russell heeft zich ooit tot die stelling laten verleiden, en tallozen zeggen het hem na. De these van Russell is in dit boek aanleiding tot een dubbele peiling. Eerst laat de auteur zien hoe geloofsuitspraken zijn opgebouwd en welke rol vreugde hierbij speelt. Vervolgens gaat hij na hoe deze godsdiensttheoretische kijk zich verhoudt tot geloofsuitspraken binnen het Oude Testament.
Boekencentrum, 2002, pap, 231 pp, € 17.50, 9789023911579
winkelwagen
   
Rieder, J.
The Word of the Lord is Upon Me. The Righteous Performance of Martin Luther King, Jr.
B2296
Belknap Press, 2008, pap, 394 pp, € 20.00, 978067404698
winkelwagen
Rieger, Joerg
Christ & Empire: From Paul to Postcolonial Times
Rieger's ambitious and faith-filled project chips away at the colonial legacy of Christology to find the authentic Christ - or rather the many authentic depictions of Christ in history and theology that survive our self-serving domestications. Against the seeming inevitability of globalized unfairness, Rieger holds up a "stumbling block" that confounds even empire.
Fortress, 2007, pap, 334 pp, € 22.00, 9780800620387
winkelwagen
Rieger, Joerg
Globalization and Theology
Horizons in Theology Series, Abingdon Press, 2010, pap, 70p, € 14.95, 9781426700651
winkelwagen
   
Rienstra, A.S. & W. Verboom (red.)
De heiliging van de Naam
Uitgeverij Groen, 2006, pap, 93 pp, € 12.50, 9058296490 / 9789058296498
winkelwagen
   
Riggs, John W.
Postmodern Christianity
by order
Trinity Press International, 2003, pap, 192pp, € 25.50, 1563383640
winkelwagen
   
Rivera, M.
The Touch of Transcedence. A Postcolonial Theology of God
WJK, 2007, pap, 186 pp, € 23.75, 9780664230739
winkelwagen
   
Robinson, D.
Understanding the "Imago Dei." The Thought of Barth, von Balthasar and Moltmann
As theologians across confessional divides try to say something significant about human dignity in our contemporary society, there is fresh interest in the ancient Christian doctrine that the human being is created in the 'imago Dei'. Theology is grounding responsibility for others and for the world around us in this common vision that the human being's infinite horizon lies in a divine calling and destiny. Robinson examines the 'imago Dei' debate through three giants of twentieth century theology - Karl Barth, Hans Urs von Balthasar, and Jürgen Moltmann. This is placed against a survey of the principle developments and distinctions relating to the doctrine in the history of Christian thought, which in itself will be valuable for all students of Theology. A fresh analysis of ecumenical contributions places the development of the doctrine in the context of the ongoing process of ecumenical dialogue on the dignity of the human person, with special reference to this theme in the first encyclical of Pope Benedict XVI, Deus Caritas Est.

Whilst 'imago Dei' is the focus of this book, Robinson invites the reader to see its relevance to theology as a whole on a specifically ecumenical canvas, and relates directly to more general areas of theological anthropology, grace, salvation, and the relationship between God and the world.
Ashgate, 2011, geb, 202 pp, € 67.50, 9780754667704
winkelwagen
   
Rogers, E. F.
The Holy Spirit. Classic and Contemporary Readings
Wiley-Blackwell, 2009, geb, € 71.90, 9781405136235
winkelwagen
   
Rogers, E. F.
The Holy Spirit. Classic and Contemporary Readings
Wiley-Blackwell, 2009, pap, 340 pp, € 26.90, 9781405136242
winkelwagen
   
Rogers Jr., E. F.
After the Spirit. A Constructive Pneumatology from Resources Outside the Modern West
Radical Traditions, SCM Press, 2006, pap, 250 pp, € 46.00, 9780334040460
winkelwagen
Rollins, Peter
Verslaafd aan God
Verslaving aan een God die gelukkig maakt en die de leegte in hun ziel opvult - kerken propageren vaak dit godsbeeld en verkopen God als 'geluksproduct'. Zo is de kerk een van de spelers op de markt van welzijn en geluk.

Rollins betoogt daarentegen dat aanvaarding van leegte en niet-weten juist een kern is van christen-zijn. Dat laten Jezus' kruisiging en andere christelijke verhalen zien. Bevrijding van de verslaving wordt mogelijk wanneer 'het niets' als grond van het bestaan wordt erkend in plaats van ontvlucht. In die diepte is God te benaderen. Het mysterie van Gods werkelijkheid kan worden ontmoet door een diepe en toegewijde liefde voor de wereld zelf.

Verslaafd aan God eindigt met voorbeelden van nieuwe rituelen en vieringen waarin aan het niet-weten als goddelijk mysterie een liturgische vorm wordt gegeven.

Peter Rollins is een gevierde Noord-Ierse schrijver, filosoof en theoloog die uitdaagt en inspireert. In het Nederlands verscheen van hem De Orthodoxe ketter en andere onmogelijke verhalen (2016), waarin hij humoristisch, vol ernst en provocerend de lezer in zijn leven raakt. Verslaafd aan God is een vertaling van The Idolatry of God.

Skandalon, 2017, pap, 216 pp, € 19.50, 9789492183514
winkelwagen
   
Rolnick, P.A.
Person, Grace, and God
Sacra Doctrina. Christian Theology for a Postmodern Age, Eerdmans, 2007, pap, 270 pp, € 26.50, 9780802840431
winkelwagen
   
Romelt, J.
Der kulturwissenschaftliche Anspruch der theologische Ethik
Quaestiones disputatae 242, Herder, 2011, geb, 120 pp, € 23.50, 9783451022425
winkelwagen
   
Rose, M.
Ethics with Barth: God, Metaphysics and Morals
Tb
Barth Studies, Ashgate, 2010, geb, 234 pp, € 72.90, 9781409406235
winkelwagen
   
Rosner, B.S.
The Consolations of Theology
Eerdmans, 2008, pap, 157 pp, € 14.50, 9780802860408
winkelwagen
   
Rowland, C. (ed)
The Cambridge Companion to Liberation Theology
BY ORDER
Cambridge Companions, Cambridge UP, 2007, pap, 318 pp, € 26.00, 9780521688932
winkelwagen
   
Rowland, T.
Culture and the Thomist Tradition. After Vatican II
by order
Radical Orthodoxy Series, Routledge, 2003, pap, 226pp, € 33.00, 0415305276
winkelwagen
Ruether, Rosemary Radford (ed)
Feminist Theologies. Legacy and Prospect
Fortress Press, 2007, pap, 173 pp, € 23.50, 9780800638948
winkelwagen
Ruether, R. Radford
Women and Redemption. A Theological History
Fortress Press, 2011, pap, 332 pp, € 36.50, 9780800698164
winkelwagen
Ruhstorfer, K.
Gegenwartig Glauben - Denken
Systematische Theologie, Band 1: Christologie, Ferdinand Schoeningh Verlag, 2008, geb, 274p, € 39.00, 9783506764430
winkelwagen
Ruhstorfer, K.
Gegenwartig Glauben - Denken
tb
Systematische Theologie, Band 2: Gotteslehre, Ferdinand Schoeningh Verlag, 2010, geb, 240p, € 39.00, 9783506770547
winkelwagen
Ruhstorfer, K.
Gegenwartig Glauben - Denken
Systematische Theologie, Band 9: Angelologie, Ferdinand Schoeningh Verlag, 2010, geb, 251p, € 39.00, 9783506767387
winkelwagen
   
Ruler, A. A. van
Christus, de Geest en het Heil. Verzameld werk deel 4-A en 4-B
A2398
Verzameld werk deel 4-A en 4-B, Boekencentrum, 2011, geb, 792 + 825 pp, € 115.00, 9789023924821
winkelwagen
   
Ruler, A. A. van
God, schepping, mens, zonde
Verzameld werk deel 3, Boekencentrum, 2009, geb, 524 pp, € 49.90, 9789023921684
winkelwagen
   
Ruler, A.A. van
De aard van de theologie
Verzameld werk deel 1, Boekencentrum, 2007, geb, 550 pp, € 59.90, 9789023921462
winkelwagen
   
Ruler, A.A. van
Openbaring en Heilige Schrift:
Verzameld werk deel 2, Boekencentrum, 2008, geb, 560 pp, € 59.90, 9789023921691
winkelwagen
   
Russell, J.B.
Paradise Mislaid. How we Lost Heaven and how we Regained it
By Order
Oxford UP, 2006, geb, 222 pp, € 14.95, 0195160061 / 9780195160062
winkelwagen
Salemink, Theo
Kapitaal als nieuwe religie. Theoloog in crisistijd. Arend Th. van Leeuwen (1918-1993)
De marxistische theoloog Arend Th. van leeuwen ging als hervormd zendeling naar Indonesie, steunde de onafhankelijkheidsbeweging en kwam in conflict met zijn eigen partij, de PVDA. Zijn proefschrift uit 1947 ging over een middeleeuwse islamitische theoloog: Al Ghazzali als apologeet van de islam. Zijn afscheidsrede aan de katholieke universiteit in Nijmegen in 1985 was getiteld Over de doodsgrens. 'Wij leven in een bezeten tijd. En wij weten het.', zo begint zijn rede, naar een woord van Huizinga. En daartussen strekken zich bijna veertig jaar aan engagement en kritische theologie uit. Hij was directeur van Kerk en Wereld, hield zich bezig met de islam en het marxisme, met secularisatie en Koude Oorlog, met 'ontwikkeling door revolutie', maar ook met 'profetie in een technocratische tijd'.
Narratio, 2014, pap, 75 pp, € 8.00, 9789052632391
winkelwagen
   
Saliers, D.E.
Music and Theology
Horizons in Theology, Abingdon Press, 2007, pap, 84 pp, € 11.75, 9780687341948
winkelwagen
Sanders, J. (ed.)
Atonement and Violence. A Theological Conversation
Abingdon Press, 2006, pap, 224 pp, € 22.00, 9780687342945
winkelwagen
   
Saward, J.
Sweet and Blessed Country: The Christian Hope for Heaven
by order / te bestellen
Oxford UP, 2005, geb, 195 pp, € 22.50, 0199280096
winkelwagen
Schaab, G.L.
The Creative Suffering of the Triune God. An Evolutionary Theology
AAR/Oxford UP, 2007, geb, 237 pp, € 71.00, 9780195329124
winkelwagen
   
Schaap, S
Afscheid van de almachtige. Herwaardering van de levenszin
OP BESTELLING
Damon, 2006, pap, 283 pp, € 19.90, 9055737380 / 9789055737383
winkelwagen
Schaefer, J.
Theological Foundations for Environmental Ethics, Reconstructing Patristic and Medieval Concepts
Earth is imperiled. Human activities are adversely affecting the land, water, air, and myriad forms of biological life that comprise the ecosystems of our planet. Indicators of global warming and holes in the ozone layer inhibit functions vital to the biosphere. Environmental damage to the planet becomes damaging to human health and well-being now and into the future - and too often that damage affects those who are least able to protect themselves.Can religion make a positive contribution to preventing further destruction of biological diversity and ecosystems and threats to our earth?

Jame Schaefer thinks that it can, and she examines the thought of Christian Church fathers and medieval theologians to reveal and retrieve insights that may speak to our current plight. By reconstructing the teachings of Augustine, Thomas Aquinas, and other classic thinkers to reflect our current scientific understanding of the world, Schaefer shows how to 'green' the Catholic faith: to value the goodness of creation, to appreciate the beauty of creation, to respect creation's praise for God, to acknowledge the kinship of all creatures, to use creation with gratitude and restraint, and to live virtuously within the earth community.
Georgetown UP, 2009, pap, 288 pp, € 29.50, 9781589012684
winkelwagen
   
Schartl, T.
Eschatologie
Schoningh, 2010, geb, 200 pp, € 14.90, 9783825233358
winkelwagen
Schegget, G.H. ter
Over menselijkheid en vrijheid. Vier toespraken
Nieuwe uitgave, waarin opgenomen de niet eerder gepubliceerde brief ' Op gehoorsafstand'. Beschrijving: de theologie van Bert Schegget is ethiek, dat wil zeggen dat zij zich bezighoudt met het rechte handelen. Maar de ethiek van Ter Schegget is theologische ethiek en dat wil zeggen, dat de vraag naar het goede handelen in zijn ethiek altijd wordt verbonden met de manier waarop wij de Schrift verstaan. Het goede handelen is het handelen met een goed geweten, maar dat geweten is niet in zich en als vanzelf goed, het moet daartoe geschoold en getraind worden in de gemeente als leerschool van het geweten. Zo wordt ons geweten een medeweten met God, doordat wij ons steeds opnieuw afvragen of ons handelen in overeenstemming is met de toekomst die in Christus onder ons present is gesteld. En zo wordt de gemeente noodzakelijkerwijs een kritische gemeente, waar de leden elkaar bevragen in hoeverre zij gezamenlijk en afzonderlijk leven vanuit dit perspectief. In dienst van die gemeente heeft Ter Schegget zijn theologie geschreven en gepreekt. De teksten in dit boekje moeten in het licht van deze opdracht worden gelezen en verstaan. Naast de tekst van de laatste vier toespraken van ter Schegget bevat deze uitgave een brief die hij kort voor zijn overlijden schreef aan jongeren die de kerk achter zich hebben gelaten maar nog wel op gehoorafstand zijn.
Narratio, 2011, pap, 68 pp, € 7.50, 9789052632407
winkelwagen
Schegget, G.H. ter
Zoet is het licht. Tien preken van G.H. ter Schegget
Op 9 november 2001 overleed Prof. dr. G.H. ter Schegget, emeritus-hoogleraar christelijke ethiek namens de Nederlands Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Op 16 april 2015 wordt in het Historisch Documentatie Centrum van de Vrije Universiteit zijn archief gepresenteerd, dat door Greetje Witte-Rang is geordend en gedocumenteerd. In het archief bevindt zich naast heel veel materiaal dat samenhangt met de vele publicaties die Bert ter Schegget in zijn leven heeft geschreven, een grote hoeveelheid preken en toespraken van zijn hand. Tien niet eerder gepubliceerde preken uit de laatste zes jaar van zijn leven worden u in deze bundel aangeboden. Wij hopen dat ie opnieuw de herinnering oproepen aan Bert ter Schegget als bevlogen spreken en zorgvuldige uitlegger van de Schrift.
Narratio, 2015, pap, 74 pp, € 9.00, 9789052638386
winkelwagen
   
Schillebeeckx, E.
Gerechtigheid en liefde. Genade en bevrijding
UITVERKOCHT
Nelissen, 1977, pap, 901 pp, € 36.20, 9789024415236
winkelwagen
   
Schillebeeckx, E.
God is New Each Moment
Continuum Impacts Changing Minds, Continuum, 2004, pap, 133 pp, € 18.50, 0826477011 / 9780826477019
winkelwagen
Schillebeeckx, E.
Theologisch testament, notarieel nog niet verleden
UITVERKOCHT
Nelissen, Uitgeverij H., 1995, pap, € 20.80, 9789024415397
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward
Jezus. Het verhaal van een levende
UITVERKOCHT, we kunnen naar een tweedehands exemplaar voor u op zoek - prijs en beschikbaarheid onder voorbehoud.
Uitgeverij H. Nelissen, 2000, pap, 641 pp, € 28.00, 9789024415229
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward
Mensen als verhaal van God
UITVERKOCHT, we kunnen naar een tweedehands exemplaar voor u op zoek - prijs en beschikbaarheid onder voorbehoud.
Nelissen, 2001, pap, 288 pp, € 25.80, 9789024415335
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward, bewerkt door Hadewijch Snijdewind
Verhalen van een levende, theologische preken van Edward Schillebeeckx
Verhalen van een levende is het laatste werk van de wereldvermaarde theoloog Edward Schillebeeckx (1914-2009). Het zal een blijvende inspiratiebron zijn voor studenten en docenten theologie, godsdienstwetenschappen, filosofie en humanistiek, mensen werkzaam in toerustingswerk en pastoraat, raadslieden in ziekenhuizen, penitentiaire inrichtingen en verzorgingshuizen van alle levensbeschouwingen.

'Hoe met God mee te denken' om de voor alle mensen begaanbare weg naar vrede te zoeken en te vinden, wordt - soms terughoudend, dan weer met passie, maar altijd vanuit een veelomvattende theologische kennis - verwoord in de preken van Edward Schillebeeckx, dominicaan en allereerst predikbroeder. Hij wilde eraan bijdragen dat het geloof van een mens niet verschraalt, maar uitgroeit tot een ware schat aan basiskennis om als gelovige zelf antwoord te kunnen geven op vragen die hem of haar bezighouden. Vandaar zijn uitnodigende stijl van preken. Moge deze bundel de gids zijn die een bron van inspiratie kan worden.

Hadewych Snijdewind (1940) is dominicanes en studeerde sociale wetenschappen en theologie. Van 1992 tot 2002 was zij wetenschappelijk assistent van Schillebeeckx en tevens universitair docent in Utrecht en Kiev. Zij schreef onder meer Leeswijzer bij Jezus, het verhaal van een Levende (1994).

Valkhof Pers, 2015, pap, 443 pp, € 42.50, 9789056253851
winkelwagen
Schindler, D.L. (ed)
Love Alone Is Credible. Hans Urs von Balthasar as Interpreter of the Catholic Tradition, vol 1
Ressourcement: Retrieval & Renewal in Catholic Thought, Eerdmans, 2008, pap, 360 pp, € 32.95, 9780802862471
winkelwagen
   
Schleiermacher, F.
Briefwechsel 1806-1807 ( Briefe 2173-2597)
Herausgegeben von Andreas Arndt und Simon Gerber
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher Kritische Gesamtausgabe, Funfte Abteilung: Briefwechsel und biografische Dokumente Band 9, De Gruyter, 2011, geb, 718 pp, € 252.50, 9783110252460
winkelwagen
   
Schleiermacher, F.
Hermeneutics and Criticism. And Other Writings
Edited by A. Bowie
Cambridge Texts in the History of Philosophy, Cambridge UP, 1998, pap, 284 pp, € 26.50, 0521598486
winkelwagen
Schleiermacher, F.
Over de religie. Betogen voor de ontwikkelden onder haar verachters
Boom, 2007, geb, € 23.50, 9789085064640
winkelwagen
   
Schleiermacher, F.
Predigten 1809-1815
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher Kritische Gesamtausgabe, Dritte Abteilung: Predigten Band 4, De Gruyter, 2011, geb, 793 pp, € 262.50, 9783110263947
winkelwagen
   
Schleiermacher, F.
Uber die Religion. Schriften, Predigten, Briefe
Verlag der Weltreligionen, 2010, geb, 753 pp, € 38.00, 978345870081
winkelwagen
   
Schleiermacher, F. D. E.
Lectures on Philosophical Ethics
edited by Louden, R.B.
Cambridge Texts in the History of Philosophy, Cambridge UP, 2002, pap, 253pp, € 27.50, 0521007674
winkelwagen
Schleiermacher, Friedrich D., Richard Crouter (ed)
On Religion. Speeches to its Cultured Despisers
A classic of modern religious thought, Schleiermacher's On Religion: Speeches to its Cultured Despisers is here presented in Richard Crouter's acclaimed English translation of the 1799 edition, originally published in Cambridge Texts in German Philosophy. Written when its youthful author was deeply involved in German Romanticism and the critique of Kant's moral and religious philosophy, it is a masterly expression of Protestant Christian apologetics of the modern period, which powerfully displays the tensions between the Romantic and Enlightenment accounts of religion. Unlike the revised versions of 1806 and 1821, which modify the language of feeling and intuition and translate the argument into more traditional academic and Christian categories, the 1799 text more fully reveals its original audience's literary and social world. Richard Crouter's introduction places the work in the milieu of early German Romanticism, Kant criticism, the revival of Spinoza and Plato studies, and theories of literary criticism and of the physical sciences, and his fully annotated edition also includes a chronology and notes on further reading.
Cambridge Texts in the History of Philosophy, Cambridge UP, 1996, pap, 175 pp, € 36.00, 9780521479752
winkelwagen
   
Schliesser, C.
Everyone Who Acts Responsibly Becomes Guilty. Bonhoeffers Concept of Accepting Guilt
Foreword by J. Moltmann
WJK, 2008, pap, 217 pp, € 27.50, 9780664232160
winkelwagen
   
Schlingensiepen, F.
Dietrich Bonhoeffer 1906-1945 : Martyr, Thinker, Man of Resistance
B2194
T&T Clark, 2010, geb, 439pp, € 27.00, 9780567034007
winkelwagen
   
Schneider, L.C.
Beyond Monotheism: A Theology of Multiplicity
BY ORDER
Routledge, 2007, pap, 248 pp, € 33.50, 9780415941914
winkelwagen
   
Schoonenberg, P.
Theologie als geloofsvertolking.
Serie Documenta Libraria, 36, Uitgeverij Peeters, 2008, pap, 313p, € 62.00, 9789042921573
winkelwagen
   
Schreurs, N.F.M. (ed.)
Welche unendliche Fuelle offenbart sich da... Die Wirkungsgeschichte von Schleiermachers Reden ueber die Religion
by order
STAR 7, Van Gorcum, 2003, geb, 182 pp, € 48.50, 902323975x
winkelwagen
   
Schuele, A., G. Thomas (ed.)
Who Is Jesus Christ For us Today? Pathways to Contemporary Christology
WJK, 2009, pap, 263pp, € 26.50, 9780664233396
winkelwagen
   
Schultz-Aldrich, J. L.
"Truth" is a Divine Name. Hitherto Unpublished Papers of Edward A. Synan, 1918-1997
Value Inquiry Book Series 222, Rodopi, 2010, pap, 264 pp, € 60.00, 9789042031555
winkelwagen
Schuman, Niek
Dat ding met veertjes
De toekomst is ook al niet meer wat ze vroeger was. Dat grapje typeert in onze tijd het levensgevoel van velen. De mens kan die toekomst steeds meer zelf maken, maar ook breken. Hoe gaat dat aflopen? Velen maken zich daar bezorgd over: 'Ik heb liever dat u het vertelt', zegt de moeder van zieke Jantje tegen de dokter in een gedicht van Rutger Kopland. Maar er zijn ook andere geluiden: 'Hee, oude droom, hoe zat het ook al weer?', zingt Paul van Vliet. Het vanzelfsprekende vooruitgangsgeloof wankelt, maar het verzet tegen de bekken vol blaf en de macht van het grote geld groeit. Er zijn nieuwe initiatieven voor een andere levensstijl, aandacht voor perspectief in de verte en voor de hoop als zinvolle onderneming (Vaclav Havel)

In dit boek voert Niek Schuman het pleidooi voor de moed om te hopen door alle kwaad heen. Daar is verbeelding voor nodig, om de platte realiteit te overstijgen. Hij voelt zich daarbij sterk verbonden met allen die zich wel op een of andere wijze als 'gelovigen' beschouwen, zoekend naar zin, maar wie het daarbij niet (meer) te doen is om deze of gene correcte geloofsleer.

Niek Schuman (1936) is theoloog. Was na de pastorie (1965-1970) verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteit Kampen. Meest recente boeken: Drama van crisis en hoop: De psalmen gedicht, gebundeld en gebeden (2008); Mijn jaren van geloven: Voorgoed verleden, blijvend visioen (2012).

Van Warven, 2018, pap, 282 pp, € 19.95, 9789492421609
winkelwagen
Schussler Fiorenza, E. & J.P. Galvin
Systematic Theology. Roman Catholic Perspectives. second edition
Unique among contemporary resources, the landmark Systematic Theology and its distinguished contributors present the major areas or loci of Roman Catholic theology in light of contemporary developmentsespecially the sea-change since Vatican II thought, the best new historical studies of traditional doctrines and scripture, and the diverse creative impulses that come from recent philosophy and hermeneutics, culture and praxis, and ecumenical contacts.
Fortress UP, 2011, pap, 661 pp, € 44.95, 9780800662912
winkelwagen
Schussler Fiorenza, Elisabeth
Transforming Vision. Explorations in Feminist Theology
Elisabeth Schussler Fiorenza describes the theoretical and liberative theological commitments that orient her pioneering biblical scholarship, including the use of critical theory, analysis of interacting social, political, economic, and religious oppressions, and promotion of a genuinely emancipatory and democratic community of equalsin academy, church, and wider society alike.
Fortress Press, 2011, geb, 242 pp, € 41.00, 9780800698065
winkelwagen
   
Schweitzer, A.
Out of My Life and Thought. An Autobiography. 60th Anniversary Edition
Foreword by Nobel Laureate & Former U.S. President Jimmy Carter. New Foreword by Lachlan Forrow, M.D.
Johns Hopkins UP, 2009, pap, 272 pp, € 17.50, 9780801894121
winkelwagen
Schweitzer, D.
Contemporary Christologies. A Fortress Introduction
Fortress Press, 2010, pap, 188 pp, € 23.95, 9780800664633
winkelwagen
   
Scott, P. & W. Cavanaugh (eds)
The Blackwell Companion to Political Theology
BY ORDER
Blackwell, 2006, pap, 576 pp, € 42.50, 9781405157445
winkelwagen
   
Selinger, S.
Charlotte von Kirschbaum und Karl Barth. Eine biografisch-theologiegeschichtliche Studie
TVZ, 2004, pap, 250 pp, € 33.00, 3290172422
winkelwagen
   
Sell, A. P. F.
Four Philosophical Anglicans. W. G. De Burgh, W. R. Matthews, O. C. Quick, H. A. Hodges
Tb
Ashgate, 2010, geb, 340 pp, € 72.90, 9781409400592
winkelwagen
   
Sell, A. P. F.
Mill on God. The Pervasiveness and Elusiveness of Mills Religious Thought
Tb
Ashgate Studies in the History of Philosophical Theology, Ashgate, 2004, geb, 210 pp, € 23.90, 9780754616665
winkelwagen
Serretti, M. (ed.)
The Uniqueness and Universality of Jesus Christ .In Dialogue with Other Religions
Seven Catholic theologians explore whether and to what extent the theories of knowledge on which the pluralistic theology of religions bases its account of religion and the religions are adequate. The volume represents the first phase of an international research project in Christology under the Pon
Eerdmans, 2004, pap, 163 pp, € 29.95, 9780802822123
winkelwagen
   
Shanks, A.
The Other Calling: Theology, Intellectual Vocation and Truth
Illuminations – Theory & Religion Series, Blackwell, 2006, pap, 248 pp, € 39.90, 9781405157674
winkelwagen
   
Shriver, D.W.
H. Richard Niebuhr
Abingdon Pillars of Theology Series, Abingdon Press, 2009, pap, 82 pp, € 12.95, 9780687657315
winkelwagen
Sider, J.
To See History Doxologically. History and Holiness in John Howard Yoder`s Ecclesiology
In the minds of many Christians today, the church is not holy; it is difficult. Yet J. Alexander Sider argues that it is precisely when the church acknowledges its many faults and frailties when it patiently confronts its own capacity to betray the gospel that its true holiness is made manifest.
In To See History Doxologically Sider probingly examines John Howard Yoders eschatology and ecclesiology in conversation with Oliver ODonovan, Ernst Troeltsch, Miroslav Volf, and others. Sider shows how Yoders thought redefines the churchs holiness not as something earned or possessed by its own virtue but as the ceaseless and ever-new gift of God throughout all time.
Eerdmans, 2011, pap, 223 pp, € 25.90, 9780802865731
winkelwagen
   
Slone, D.J.
Theological Incorrectness. Why Religious People Believe What They Shouldn t
Oxford UP, 2004/2008, pap, 156 pp, € 14.90, 9780195335613
winkelwagen
   
Slone, D.J.
Theological Incorrectness. Why Religious People Believe What They Shouldn’t
Oxford, 2004, geb, 156 pp, € 31.00, 9780195169263
winkelwagen
   
Slootweg, T. (ed.)
In de schaduw van de Boom der Kennis: Ethiek en zondeval
met bijdragen van P. Cobben, K. Deurloo, D. Loose, C. Steel., R. te Velde en S. IJsseling - by order / op bestelling
Damon, 2005, pap, 191 pp, € 16.90, 9055736244
winkelwagen
   
Slot, E. van t
Openbaringsnegativisme : Bonhoeffers kritiek op Barths actualistische geloofsbegrip
Boekencentrum Academic, 2010, pap, 287pp, € 27.90, 9789023924791
winkelwagen
Smalbrugge, M.
Het goede leven, over schijn en schaduw van de moderne moraal
Volgens Smalbrugge kun je stellen dat de huidige moraal niets anders is dan de oervorm van de hysterie, het spel met onszelf waarbij we echtheid en authenticiteit overboord zetten om ons maar zo netjes mogelijk te gedragen en om ons vooral aan te passen.

Matthias Smalbrugge gaat op zoek naar een moraal die deze hysterie en ontkenning voorbij gaat. Hij toont aan dat wij opnieuw op zoek moeten naar het heilige, naar de levenskrachten waarmee we omgang moeten hebben om volwaardig mens te kunnen zijn.

Lannoo, 2007, pap, 216 pp, € 16.95, 9789020976304
winkelwagen
Smalbrugge, Matthias
Altaar of tafel, een geschiedenis van offer en reformatie
UITVERKOCHT

Theoloog Matthias Smalbrugge bekijkt dit boek fragmenten uit een paar levens vanuit het venster van de voorbeschikking. Drie vrouwen - Iphigenea, Heloise en Madeleine - kijken naar het leven en vragen zich af wat God met hun leven te maken heeft. Wat hun lot, hun bestemming, hun keuze en hun vrijheid is. Het verhaal van die drie vrouwen laat de auteur toe om op een boeiende wijze diverse historische culturen te onderzoeken en de breuk tussen protestantisme en katholicisme te behandelen.

Lannoo, 2004, pap, 335 pp, € 22.50, 9789020958485
winkelwagen
   
Smedema, I. J.
Grond onder de voeten. Karl Barths scheppingsleer in KD III-1 opnieuw gelezen
A2028.
Boekencentrum Academic, 2009, pap, 331 pp, € 27.90, 9789023924272
winkelwagen
   
Smits, Ton
Kerk en homoseksualiteit
Free Musketeers, 2011, pap, 190 pp, € 17.95, 9789048419630
winkelwagen
Sobrino, J.
Christ the Liberator. A View from the Victims
Orbis, 2001, pap, 376 pp, € 27.75, 9781570753725
winkelwagen
   
Sobrino, J.
Where is God? Earthquake, Terrorism, Barbarity, and Hope
Orbis Books, 2004, pap, 156 pp, € 23.00, 150755663
winkelwagen
Soelle, D.
Essential Writings
Modern Spiritual Masters Series, Orbis Books, 2006, pap, 237 pp, € 19.95, 9781570756405
winkelwagen
   
Soelle, D.
Gewoehnen will ich mich nicht
Herder spectrum 5614, Herder, 2005, pap, 158 pp, € 12.50, 3451056143
winkelwagen
   
Soelle, D.
Maria. Eine Begegnung mit der Muttergottes
Herder, 2005, pap, 109 pp, € 12.50, 3451288435
winkelwagen
Soelle, D.
The Mystery of Death
Fortress, 2007, geb, 146 pp, € 16.50, 9780800638917
winkelwagen
   
Soest, A. van (red.)
Rood als scharlaken, wit als sneeuw. Over schuld en vergeving
Groen, 2006, pap, 165 pp, € 12.50, 9058296482 / 9789058296481
winkelwagen
   
Sokolowski, R.
Christian Faith & Human Understanding. Studies on the Eucharist, Trinity and the Human Person
BY ORDER
Catholic University of America, 2006, pap, 318 pp, € 34.90, 9780813214443
winkelwagen
   
Song, R.
Christianity and Liberal Society
BY ORDER
Oxford Studies in Theological Ethics, Oxford UP, 2006, pap, 250 pp, € 32.90, 0198269331 / 9780198269335
winkelwagen
   
Soskice J.M.
The Kindness of God, Metaphor, Gender and Religious Language
Oxford UP, 2008, pap, 203 pp, € 16.00, 9780198269502
winkelwagen
   
Soskice, J.M. & D. Lipton
Feminism & Theology
by order
Oxford Readings in Feminism Series, Oxford, 2003, pap, 379 pp, € 33.00, 0198782462
winkelwagen
   
Soulen, R.K. & L. Woodhead (eds)
God and Human Dignity
BY ORDER
Eerdmans, 2006, pap, 341 pp, € 31.50, 0802833950 / 9780802833952
winkelwagen
   
Spronk, Klaas, Riemer Roukema & G. v.d. Zanden (red)
Studies uit de Kamper School. Opgedragen aan Willem van der Meer
2VM Uitgeverij, 2011, geb, 218 pp, € 20.95, 9789490393052
winkelwagen
Stam, Cornelis
De aarde trouw. Het materiele aspect van het christelijk geloof
Laten we de materie buiten beschouwing, dan hebben we het niet meer over de werkelijkheid. De werkelijkheid is er als materiele werkelijkheid. We kunnen er niet dankbaar genoeg voor zijn! Het christelijk geloof kan zijn inhoud niet duidelijk maken zonder zich te verstaan met de materie. Laten we de materie buiten beschouwing, dan hebben we het niet meer over het christelijk geloof. En dat vooral brengt de concretisering van de inhoud van het geloof in een uiterste verlegenheid.

In dit boek doordenkt Cornelis Stam een opvallende, zo niet alarmerende tendens in de theologie van de negentiende en twintigste eeuw. Die theologie draait voor een groot deel rond begrippen als ziel, geest, vrijheid, eeuwig leven - allemaal abstracta, welbeschouwd. En dat terwijl ons leven voor een groot deel draait rond uiterst concrete zaken. We eten, drinken, sporten, kleden ons om, tuinieren, doen lichtknopjes aan en uit - en vreemd genoeg zijn er maar weinig theologen die dezelfde schakelaars ook in hun denken weten te vinden. Ze lijken te vergeten dat God de mens heeft neergezet als een lijfelijk wezen op een stoffelijke aarde. Juist dat maakt hem tot schepper, juist dat maakt hem anders dan wij.

Wat betekent de vraag naar de materie voor de grondslagen van de theologie? Op even subtiele als vasthoudende wijze daagt de auteur zijn collega's uit om de consequenties van deze perspectiefwending te overdenken. Een visionair antwoord heeft hij niet - maar de vraag zelf stelt hij met grote urgentie.
VU Uitgeverij, 2007, pap, 204 pp, € 19.50, 9789086591541
winkelwagen
Stamperius, Hannemieke
God en de Verlichting
Het lijkt heel gewoon geworden om argwanend, soms zelfs vijandig tegen religie aan te kijken. Men beroept zich daarbij ideologisch graag op de verlichtingsfilosofen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Maar laten die Verlichters nu zelf vrijwel allemaal religieus zijn geweest! Ze noemden zich weliswaar soms atheist, maar dan in de betekenis van die tijd: los van oude dogma's.
Hannemieke Stamperius geeft in dit boek weer hoe de Verlichtingsdenkers over God schreven. Hannemieke Stamperius' herlezing van de teksten van de verlichtingsdenkers is ronduit onthullend. In onze tijd waarin de plaats van religie in cultuur en samenleving onduidelijk is, kunnen deze teksten helpen een weg te vinden tussen kritiekloze omarming enerzijds en radicale afweer anderzijds.
Skandalon, 2011, pap, 254 pp, € 19.50, 9789490708221
winkelwagen
Stamperius, Hannemieke
Kleine theologie voor leken en ongelovigen
Ten Have, 2005, pap, 265 pp, € 19.90, 9789025955663
winkelwagen
Stegeman, Janneke
Alles moet anders! Bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders
Gedurende de anderhalf jaar dat Janneke Stegeman Theoloog des Vaderlands was, sprak ze vaak over plezier, lichamelijkheid, de noodzaak van verzet tegen racisme en ander onrecht.
Op veler verzoek werkt zij deze onderwerpen in dit pamflet theologisch verder uit. Zelf zegt ze daarbij: "Ik heb geen behoefte om Bijbel of traditie te redden, wel te vernieuwen en relevant te houden. Het gaat mij om waarheid die voortkomt uit de werkelijkheid van je eigen leven. Deze waarheid is fysiek, niet in de eerste plaats intellectueel. Het is het soort waarheid die gelinkt is aan je eigen lichaam en die je op het spoor komt als je je verbindt of in verzet komt."

Janneke Stegeman geeft in dit essay een aanzet tot de bevrijdingstheologie die haar voor ogen staat. Ze richt zich hierbij op mensen die haar context delen: witte Nederlanders met een christelijke achtergrond.

Boekencentrum, 2017, pap, 64 pp, € 4.99, 9789023952091
winkelwagen
Steinmetz, D.
Taking the Long View: Christian Theology in Historical Perspective
Taking the Long View argues in a series of engagingly written essays that remembering the past is essential for men and women who want to function effectively in the present. Without some knowledge of their own past neither individuals nor institutions know where they have been or where they are going. The book illustrates its thesis with tough-minded examples from the Church's life and thought, ranging from more abstract problems like the theoretical role of historical criticism to such painfully concrete issues as the commandment of Jesus to forgive unforgivable wrongs.
Oxford UP, 2011, pap, 187 pp, € 19.90, 9780199768943
winkelwagen
   
Stevenson, P. K. and Stephen I. Wright
Preaching the Incarnation.
B2626
Westminster John Knox Press, 2010, pao, 229 pp, € 22.50, 9780664232801
winkelwagen
Stiver, D.R.
Life Together in the Way of Jesus Christ. An Introduction to Christian Theology
Baylor UP, 2009, pap, 613 pp, € 34.90, 9780877934608
winkelwagen
Stock, A.
Poetische Dogmatik, Christologie 1: Namen
Poetische Dogmatik ist Theologie, gewonnen aus den poetischen Quellen des Christentums - Liturgie, Dichtung, Kunst, Gesange, Gebete, Geschichten, Gedichte und Bilder werden aufgelesen und kommentiert. Die Stucke fugen sich zu thematischen Traktaten nach dem methodischen Modell der Liturgie zusammen, die ohne logischen Zwang aus uberlieferten Elementen ein neues Ganzes bildet, eine pragnanten Gestalt. Koharenz der Darstellung in diesem Sinne erlaubt den alten Titel 'Dogmatik'. Prof. Dr, theol. Alex Stock, geboren 1937, ist em. o. Professor fur Theologie und ihre Didaktik und Leiter der Bildtheologischen Arbeitsstelle der Universitat zu Koln
Schoningh, 1995, geb, 205 pp, € 48.00, 9783506788313
winkelwagen
   
Stock, A.
Poetische Dogmatik, Christologie 2: Schrift und Gesicht
Poetische Dogmatik ist Theologie, gewonnen aus den poetischen Quellen des Christentums - Liturgie, Dichtung, Kunst, Gesange, Gebete, Geschichten, Gedichte und Bilder werden aufgelesen und kommentiert. Die Stucke fugen sich zu thematischen Traktaten nach dem methodischen Modell der Liturgie zusammen, die ohne logischen Zwang aus uberlieferten Elementen ein neues Ganzes bildet, eine pragnanten Gestalt. Koharenz der Darstellung in diesem Sinne erlaubt den alten Titel 'Dogmatik'. Prof. Dr, theol. Alex Stock, geboren 1937, ist em. o. Professor fur Theologie und ihre Didaktik und Leiter der Bildtheologischen Arbeitsstelle der Universitat zu Koln
Schoningh, 1996, geb, 292 pp, € 66.00, 9783506788329
winkelwagen
   
Stock, A.
Poetische Dogmatik, Christologie 3: Leib und Leben
Poetische Dogmatik ist Theologie, gewonnen aus den poetischen Quellen des Christentums - Liturgie, Dichtung, Kunst, Gesange, Gebete, Geschichten, Gedichte und Bilder werden aufgelesen und kommentiert. Die Stucke fugen sich zu thematischen Traktaten nach dem methodischen Modell der Liturgie zusammen, die ohne logischen Zwang aus uberlieferten Elementen ein neues Ganzes bildet, eine pragnanten Gestalt. Koharenz der Darstellung in diesem Sinne erlaubt den alten Titel 'Dogmatik'. Prof. Dr, theol. Alex Stock, geboren 1937, ist em. o. Professor fur Theologie und ihre Didaktik und Leiter der Bildtheologischen Arbeitsstelle der Universitat zu Koln
Schoningh, 1998, geb, 462 pp, € 76.00, 9783506788337
winkelwagen
   
Stock, A.
Poetische Dogmatik, Christologie 4: Figuren
Poetische Dogmatik ist Theologie, gewonnen aus den poetischen Quellen des Christentums - Liturgie, Dichtung, Kunst, Gesange, Gebete, Geschichten, Gedichte und Bilder werden aufgelesen und kommentiert. Die Stucke fugen sich zu thematischen Traktaten nach dem methodischen Modell der Liturgie zusammen, die ohne logischen Zwang aus uberlieferten Elementen ein neues Ganzes bildet, eine pragnanten Gestalt. Koharenz der Darstellung in diesem Sinne erlaubt den alten Titel 'Dogmatik'. Prof. Dr, theol. Alex Stock, geboren 1937, ist em. o. Professor fur Theologie und ihre Didaktik und Leiter der Bildtheologischen Arbeitsstelle der Universitat zu Koln
Schoningh, 2001, geb, 462 pp, € 72.00, 9783506788345
winkelwagen
   
Stock, A.
Poetische Dogmatik Christologie Sonderausgabe, 4 Bande
Bd.1: Namen; Bd.2.: Schrift und Gesicht; Bd.3: Leib und Leben; Bd.4.: Figuren. Ersch. 1995-2001, Sonderausg. 2010
Schoningh, 2010, geb, € 116.00, 9783506768902
winkelwagen
Stock, A.
Poetische Dogmatik, Gotteslehre 1: Orte
Poetische Dogmatik ist Theologie, gewonnen aus den poetischen Quellen des Christentums - Liturgie, Dichtung, Kunst, Gesange, Gebete, Geschichten, Gedichte und Bilder werden aufgelesen und kommentiert. Die Stucke fugen sich zu thematischen Traktaten nach dem methodischen Modell der Liturgie zusammen, die ohne logischen Zwang aus uberlieferten Elementen ein neues Ganzes bildet, eine pragnanten Gestalt. Koharenz der Darstellung in diesem Sinne erlaubt den alten Titel 'Dogmatik'. Prof. Dr, theol. Alex Stock, geboren 1937, ist em. o. Professor fur Theologie und ihre Didaktik und Leiter der Bildtheologischen Arbeitsstelle der Universitat zu Koln
Schoningh, 2004, geb, 247 pp, € 43.00, 9783506713353
winkelwagen
Stock, A.
Poetische Dogmatik, Gotteslehre 2: Namen
Poetische Dogmatik ist Theologie, gewonnen aus den poetischen Quellen des Christentums - Liturgie, Dichtung, Kunst, Gesange, Gebete, Geschichten, Gedichte und Bilder werden aufgelesen und kommentiert. Die Stucke fugen sich zu thematischen Traktaten nach dem methodischen Modell der Liturgie zusammen, die ohne logischen Zwang aus uberlieferten Elementen ein neues Ganzes bildet, eine pragnanten Gestalt. Koharenz der Darstellung in diesem Sinne erlaubt den alten Titel 'Dogmatik'. Prof. Dr, theol. Alex Stock, geboren 1937, ist em. o. Professor fur Theologie und ihre Didaktik und Leiter der Bildtheologischen Arbeitsstelle der Universitat zu Koln
Schoningh, 2005, geb, 298 pp, € 48.50, 9783506729453
winkelwagen
   
Stock, A.
Poetische Dogmatik, Gotteslehre 3: Bilder
Poetische Dogmatik ist Theologie, gewonnen aus den poetischen Quellen des Christentums - Liturgie, Dichtung, Kunst, Gesange, Gebete, Geschichten, Gedichte und Bilder werden aufgelesen und kommentiert. Die Stucke fugen sich zu thematischen Traktaten nach dem methodischen Modell der Liturgie zusammen, die ohne logischen Zwang aus uberlieferten Elementen ein neues Ganzes bildet, eine pragnanten Gestalt. Koharenz der Darstellung in diesem Sinne erlaubt den alten Titel 'Dogmatik'. Prof. Dr, theol. Alex Stock, geboren 1937, ist em. o. Professor fur Theologie und ihre Didaktik und Leiter der Bildtheologischen Arbeitsstelle der Universitat zu Koln
Schoningh, 2007, geb, 298 pp, € 86.00, 9783506764492
winkelwagen
Stock, A.
Poetische Dogmatik, Schopfungslehre 1: Himmel und Erde
Poetische Dogmatik ist Theologie, gewonnen aus den poetischen Quellen des Christentums - Liturgie, Dichtung, Kunst, Gesange, Gebete, Geschichten, Gedichte und Bilder werden aufgelesen und kommentiert. Die Stucke fugen sich zu thematischen Traktaten nach dem methodischen Modell der Liturgie zusammen, die ohne logischen Zwang aus uberlieferten Elementen ein neues Ganzes bildet, eine pragnanten Gestalt. Koharenz der Darstellung in diesem Sinne erlaubt den alten Titel 'Dogmatik'. Prof. Dr, theol. Alex Stock, geboren 1937, ist em. o. Professor fur Theologie und ihre Didaktik und Leiter der Bildtheologischen Arbeitsstelle der Universitat zu Koln
Schoningh, 2010, geb, 360 pp, € 66.00, 9783506768971
winkelwagen
   
Stoltzfus, Ph.E.
Theology as Performance. Music, Aesthetics, and God in Western Thought
by order / te bestellen
T & T Clark, 2006, geb, 284 pp, € 107.00, 0567029212 / 9780567029218
winkelwagen
   
Stone, K.
Practicing Safer Texts. Food, Sex and Bible in Queer Perspective
Queering Theology Series, T & T Clark, 2005, pap, 185 pp, € 49.90, 0567081729
winkelwagen
   
Storrar, W.F. & A.R. Morton (eds)
Public Theology for the 21st Century
T & T Clark, 2004, pap, 467 pp, € 43.50, 0567088928 / 9780567088925
winkelwagen
   
Stosch, von K.
Offenbarung
Schoningh, 2010, geb, 128 pp, € 12.90, 9783825233280
winkelwagen
   
Striet, M. & J.H.Tueck (Hg)
Die Kunst Gottes verstehen. Hans Urs von Balthasars theologische Provokationen
Herder, 2005, geb, 456 pp, € 22.50, 3451287749
winkelwagen
   
Stuart, Elizabeth
Spitting at Dragons. Towards a feminist Theology of Sainthood
In this work, the questions of canonization and sainthood are examined from a feminist perspective. The author questions the wisdom of feminist theology's decision to ignore or reject the ides of saints as elitist or other-worldly. The text outlines the problem of the ways in which saints' lives have been constructed and interpreted in male-dominated societies and institutions. It proposes a way of reading the lives of saints, especially women saints, that does justice to women's own experiences and interpretations of their experience. The text concludes by suggesting that saints are still needed and proposes a new theology of sainthood that sets out guidelines for gaining such saints.
Mowbray, 1996, pap, 144 pp, € 22.50, 9780264673448
winkelwagen
   
Sugirtharajah, R.S.
Caught Reading Again. Scholars and their Books
SCM Press, 2009, pap, 204 pp, € 29.90, 9780334041092
winkelwagen
   
Sutherland, A.M.
I Was a Stranger: A Christian Theology of Hospitality
Abingdon, 2006, pap, 104 pp, € 13.30, 9780687063246
winkelwagen
   
Sutton, A.
Christian Bioethics: A Guide for the Perplexed
Continuum, 2008, pap, 180 pp, € 22.75, 9780567031976
winkelwagen
Sweers, H. , R. Bethge, C. Gremmels (samenst.)
Dietrich Bonhoeffer. Zijn leven in beeld
Van 32.50 voor 17.50
Ten Have, 2005, geb, 160 pp, € 17.50, 9789025955595
winkelwagen
   
Sykes, S.
Power and Christian Theologie
BY ORDER
New Century Theology Series, Continuum, 2006, pap, 160 pp, € 26.90, 0826476511 / 9780826476516
winkelwagen
   
Talar, C. & C. Thirlway
Prelude to the Modernist Crisis. The Firmin Articles of Alfred Loisy
Oxford UP, 2011, geb, 176 pp, € 46.95, 9780199754571
winkelwagen
   
Taliaferro, C., C. Meister (eds.)
The Cambridge Companion to Christian Philosophical Theology
B2287
Cambridge Companions, Cambridge, 2010, pap, 265 pp, € 24.50, 9780521730372
winkelwagen
   
Tanner, K.
Christ the Key
B2287
Current Issues in Theology, Cambridge, 2010, pap, 309 pp, € 23.50, 9780521732772
winkelwagen
   
Taylor, I.
Pannenberg on the Triune God
BY ORDER
T & T Clark, 2007, geb, 225 pp, € 107.50, 9780567031501
winkelwagen
Thacker, J.
Postmodernism and the Ethics of Theological Knowledge
This book establishes the necessary integration of theological knowledge with theological ethics. It does this as a response to the postmodern critique of Christianity, as exemplified in Rorty and Lyotard. They argue that any claim to know God is necessarily tyrannical. Contemporary responses to such postmodern thinking often fail to address adequately the ethical critique that is made. This book redresses that balance by suggesting that our knowedge of God and love of the Other are so intimately connected that we cannot have one without the other. In the absence of love, then, we simply do not know God. Justin Thacker proposes that an effective theological response to postmodernity must address both knowledge and ethics in an integrated fashion as presented in this book.
Ashgate, 2007, geb, € 58.50, 9780754661856
winkelwagen
   
Theissen, H.C.
Lectures in Systematic Theology
Eerdmans, 2006, pap, 454 pp, € 24.50, 9780802827296
winkelwagen
Thiselton, A. C.
Hermeneutics. An Introduction
Anthony Thiselton here brings together his encyclopedic knowledge of hermeneutics and his nearly four decades of teaching on the subject to provide a splendid interdisciplinary textbook. After a thorough historical overview of hermeneutics, Thiselton moves into modern times with extensive analysis of scholarship from the mid-twentieth century, including liberation and feminist theologies, reader-response and reception theory, and postmodernism. No other text on hermeneutics covers the range of writers and subjects discussed in Thiseltons Hermeneutics.
Eerdmans, 2009, pap, 409 pp, € 28.50, 9780802864109
winkelwagen
Thiselton, A. C.
Thiselton on Hermeneutics. The Collected Works and New Essays of Anthony Thiselton
Hermeneutics is an interdisciplinary study of how we interpret texts, especially biblical texts, in the light of theories of understanding in philosophy, meaning in literary theory, and of theology. This volume brings together the seminal thought of a leading contemporary pioneer in this field. Thiselton's "The Two Horizons" was a classic on how horizons of biblical texts engage creatively with the horizons of the modern world. The author's later "New Horizons in Hermeneutics" explored still more deeply the transforming capacities of biblical texts, while his massive commentary on 1 Corinthians interpreted an epistle. This volume collects many of Anthony Thiselton's more notable writings from some seven books and 70 articles, to which he adds his own re-appraisals of earlier work. It uniquely expounds the thought of a major contemporary British theologian through his own words, and includes his own critical assessments
Ashgate, 2006, geb, € 97.50, 9780754639251
winkelwagen
Thiselton, A.C.
The Hermeneutics of Doctrine
Drawing on the resources of contemporary hermeneutical theory, Anthony Thiselton here seeks to recover the formative and transformative power of Christian doctrine. The past thirty-five years have witnessed major steps forward in the use of hermeneutics in biblical studies, but never before has hermeneutics made a comparable impact on the formulation of doctrine and our engagement with it. Indeed, no other book explores the interface between hermeneutics and Christian doctrine in the same in-depth way that this one does.Arguably the leading authority worldwide on biblical and philosophical hermeneutics, Thiselton has written widely acclaimed works in the areas of biblical studies and philosophical theology. His probing interaction in "The Hermeneutics of Doctrine" with numerous other great thinkers - Gadamer, Ricoeur, Lindbeck, Balthasar, Vanhoozer, and Pannenberg, among others - and his original perspectives will make this volume a valuable resource for scholars and advanced students.
Eerdmans, 2007, geb, 649 pp, € 41.00, 9780802826817
winkelwagen
Thomson, C., V. Pfitzner
Ordination of Women: Interdenominational Perspectives
Interface - A Forum for Theology in the World, ATF Press, 2005, pap, 156 pp, € 14.00, 9780814659694
winkelwagen
   
Ticciati, S.
Job and the Disruption of Identity: Reading beyond Barth
BY ORDER
T&T Clark International, 2005, geb, 204 pp, € 74.90, 0567041131
winkelwagen
   
Tice, T.N.
Schleiermacher
Abingdon Pillars of Theology Series, Abingdon Press, 2006, pap, 96 pp, € 11.50, 0687343348 / 978068734334890000
winkelwagen
   
Tilley, T. W.
The Disciples Jesus, Christology as Reconciling Practice
Orbis Books, 2008, pap, 302 pp, € 28.50, 97815170757969
winkelwagen
Tilley, T.W.
Faith. What it is and what it isnt
Orbis, 2010, pap, 152 pp, € 21.50, 9781570758799
winkelwagen
   
Tillich, P.
De moed om te zijn, over de menselijke persoonlijkheid en de zin van het bestaan
Bijleveld, 2004, pap, 174 pp, € 18.50, 9789061316855
winkelwagen
   
Tolstaja, K.
Caleidoscoop. F.M. Dostojevski en de vroege dialectische theologie
Narratio, 2006 / 2009, geb, 353 pp, € 26.50, 9789052639253
winkelwagen
   
Toom, T.
Classical Trinitarian Theology: A Textbook
Continuum, 2007, pap, 208 pp, € 31.50, 9780567026996
winkelwagen
Toren, Benno van den
Christian Apologetics as Cross Cultural Dialogue
This is a call for a new understanding of apologetics, moving away from appeals to trans-cultural rationality, arguing for a new form of cross-cultural dialogue. Christian apologetics is in crisis. Old concepts do no longer hold and post-modern development pose new questions. Benno van den Toren argues for an apologetic witness that is an exercise in cross-cultural dialogue aimed at persuading our conversation partners of the relevance of a life centred on the reality revealed in Jesus Christ. Some significant steps have been made toward the development of such a new apologetic practice. The aim of this book is to provide theological and philosophical basis for a new paradigm for Christian apologetic dialogue with our post-modern and multi-cultural world and to work out its practical relevance.
T&T Clark, 2011, pap, 304 pp, € 31.00, 9780567169167
winkelwagen
Toren, B, van den
Doordenken over de mens
Serie Doordenken over, Boekencentrum, 2010, pap, 65 pp, € 9.90, 9789023925613
winkelwagen
Toren, B. van den
Doordenken over God
Doordenken over, Boekencentrum, 2009, pap, 72 pp., € 8.90, 9789023923503
winkelwagen
   
Torrance, A.J. & M. Banner (eds)
The Doctrine of God and Theological Ethics
T & T Clark, 2006, pap, 226 pp, € 41.00, 0567084612 / 9780567084613
winkelwagen
   
Torrance, T.F.
The Christian Doctrine of God. One Being Three Persons
by order/te bestellen
T & T Clark, 2001, pap, 260 pp, € 31.50, 0567088294
winkelwagen
Towey, Anthony
An Introduction to Christian Theology
There has long been a need for a comprehensive but truly introductory single-authored textbook in theology. By introducing the reader to the biblical, doctrinal and contemporary dimensions of Christianity with the help of illustrated examples from selected primary texts, the book provides an excellent grounding in theology for both students of the discipline and the general reader. The work explores key 'tools' for the scientific study of theology, endeavouring both to affirm the rationale behind Christian thinking, and also to familiarize the reader with significant contrary positions. The solid foundations in biblical theology and hermeneutics given in the book will enable students to read Judeo-Christian scripture intelligently. Key testimonies regarding Jesus Christ are scrutinized and the nature of the New Testament discussed. As well as the emergence of doctrinal orthodoxy and the later disagreements which have shaped contemporary Christianity, the reader will become familiar with the dimensions of current Christian thinking in its dialogue with post-modernity.
Continuum, 2013, pap, 537 pp, € 31.50, 9780567045355
winkelwagen
   
Trelstad, M. (ed.)
Cross Examinations. Readings on the Meaning of the Cross Today
BY ORDER
Fortress Press, 2006, pap, 320 pp, € 19.90, 0800620461 / 9780800620462
winkelwagen
   
Tshaka, R.S.
Confessional Theology?: A Critical Analysis of the Theology of Karl Barth and its Significance for the Belhar Confession
Cambridge Scholars Press, 2010, geb, 280 pp, € 54.95, 9781443821650
winkelwagen
Turner, Denys
Faith, Reason and the Existence of God
The proposition that the existence of God is demonstrable by rational argument is doubted by nearly all philosophical opinion today and is thought by most Christian theologians to be incompatible with Christian faith. This book argues that, on the contrary, there are reasons of faith why in principle the existence of God should be thought rationally demonstrable and that it is worthwhile revisiting the theology of Thomas Aquinas to see why this is so. The book further suggests that philosophical objections to proofs of God's existence rely upon an attenuated and impoverished conception of reason which theologians of all monotheistic traditions might wish to reject. Denys Turner proposes that on a broader and deeper conception of it, human rationality is open to the 'sacramental shape' of creation as such and in its exercise of rational proof of God it in some way participates in that sacramentality of all things.
Cambridge UP, 2004, pap, 271 pp, € 33.50, 9780521602563
winkelwagen
Unamuno, M. de
Treatise on Love of God
Illnois UP, 2007, geb, 180 pp, € 38.90, 9780252031243
winkelwagen
   
Vahanian, G.
Praise of the Secular
By Order
Studies in Religion and Culture, Virginia UP, 2008, geb, 155 pp, € 35.00, 9780813927015
winkelwagen
   
Vanhoozer, K. J.
Remythologizing Theology. Divine Action, Passion, and Authorship
B2287
Cambridge Studies in Christian Doctrine, Cambridge, 2010, geb, 539 pp, € 95.90, 9780521470124
winkelwagen
   
Vanhoozer, K.J. (ed.)
The Cambridge Companion to Postmodern Theology
Cambridge Companions to Religion, Cambridge, 2003, pap, 295 pp, € 28.90, 0521793955
winkelwagen
Veelen, M. van & C. Dekker (red.)
Hete Hangijzers. Antwoorden op 17 kritische vragen aan het christelijk geloof
Buijten & Schipperheijn, 2009, pap, 312 pp, € 19.50, 9789058814296
winkelwagen
   
Veen, R. A.
Zoektocht naar de verloren God
Boekscout, 2008, pap, 231 pp, € 19.95, 9789088345326
winkelwagen
   
Veen, R. A.
Zwaard en Kruis
Boekscout, 2008, pap, 91 pp, € 13.95, 9789088344213
winkelwagen
   
Veen, R.A.
Obedience to the Law of Christ An inquiry into the function of the Mosaic Law in Christian ethics from a Mennonite perspective
te bestellen
Shaker, 2000, pap, 330 pp, € 38.50, 9789042301351
winkelwagen
Veen, Wilken
De zachtmoedige revolutie in de theologie van G.H. ter Schegget (1927-2001)
In ruim dertig jaar publiceerde Ter Schegget achttien boeken en een groot aantal artikelen, de meeste over ethiek, maar ook een aantal bijbels-theologische studies, waarin bijna altijd de opdracht van christenen en de christelijke gemeente in de maatschappij centraal stond. Ter Schegget was in die zin een "politieke theoloog". Soms schreef hij expliciet over politieke onderwerpen (zoals in Klassenstrijd en staking en Kernwoorden bij Marx), maar in de meeste gevallen schreef hij theologie met het oog op de politiek.

Wilken Veen (geb. 1953) volgde Ter Scheggets publicaties al die jaren op de voet. Over een groot aantal van Ter Scheggets boeken hield hij cursussen en leerhuizen. In deze studie probeert hij heel voorzichtig en vooral Ter Schegget zelf met veel citaten aan het woord latend een samenhang te ontdekken, die begrepen kan worden als: de theologie van Ter Schegget.

Narratio, 2007, pap, 78 pp, € 7.00, 9789052632384
winkelwagen
Veen, Wilken
Een stap verder dan de kerk. Betekenis en invloed van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
Wat heeft Dietrich Bonhoeffer gedaan en nagelaten dat hij nog zo vaak wordt genoemd in theologische boeken. Daarop geeft dit boekje een antwoord.
Narratio, 2000, pap, 63 pp, € 6.00, 9789052632375
winkelwagen
Veerkamp, Ton
Deze wereld anders. Politieke geschiedenis van het Grote Verhaal
Deze wereld anders vertelt de geschiedenis van het Grote Verhaal; het is de geschiedenis van het Jodendom en het christendom, van Tora en Bijbel. 'Deze wereld anders' is een oefening in een manier van lezen die tekst en context bijeenhoudt: Groot Verhaal en politieke economie.

Oorspronkelijk was de Tora een politiek ontwerp vanuit het Joodse volk voor een maatschappij met vrijheid en gelijkheid voor iedereen: niet een andere wereld, maar deze wereld anders! Een aards boek over aardse zaken, in de volledig andere taal van die tijd.

Het christendom richtte zich met dit Grote Verhaal op de hemel, de hemel van de volksreligies. De aarde werd bijzaak en daarvoor betaalde het christendom met een vaak buitensporige aanpassing aan een wereld van macht en onderdrukking. Het verlangen naar menselijkheid en rechtvaardigheid is echter nooit gedoofd: het Grote Verhaal blijft.

De geschiedenis die hier wordt naverteld begint bij de eerste verwoesting van Jeruzalem, in de zesde eeuw voor Christus, en eindigt ruim duizend jaar later in de vijfde eeuw, toen het christendom de leer voltooide die standhield tot ver in de moderne tijd. Deze wereld anders is een oefening in een manier van lezen die tekst en context bijeenhoudt: Groot Verhaal en politieke economie.

De Nederlander Ton Veerkamp (1933) is theoloog en filosoof; hij woont en werkt in Duitsland. Daar verscheen dit boek in 2012 onder de titel Die Welt anders, u vindt deze hier

Skandalon, 2014, geb, 501 pp, € 48.90, 9789490708887
winkelwagen
Veldhuizen, Piet van
Verzet geen bergen. Over verwoestend geloof en heilzame aarzeling
Geloof kan veel teweeg brengen, zowel in positieve als in negatieve zin. 'Geloof verzet bergen' zeiden Jezus en Paulus. Als we zeggen dat geloof bergen verzet, bedoelen we doorgaans dat het geloof een positieve kracht is. Maar bedoelden Jezus en Paulus dat ook? Het lijkt erop dat zij eerder wilden waarschuwen: pas op, geloof kan een geweldige ravage aanrichten als het niet gepaard gaat met vergeving, geduld en liefde.

In Verzet geen bergen laat Piet van Veldhuizen zien dat tussen de bijbelse evangelisten reeds verschil van inzicht bestond over de strekking van Jezus' woorden. In onze tijd, waarin gelovig enthousiasme niet zelden een verwoestend spoor door de wereld trekt, blijkt de vraag naar de eigenlijke bedoeling van zijn woorden uiterst actueel.

Piet van Veldhuizen is nieuwtestamenticus en PKN-predikant

Meinema, 2009, pap, 136pp, € 14.90, 9789021142371
winkelwagen
Veluw, van, A.H.
Waar komt het kwaad vandaan? Over God, schepping, evolutie en de oorsprong van het kwaad
Uitgeverij Groen, 2010, geb, 496 pp, € 29.95, 9789058299963
winkelwagen
   
Verbaan, P.A.
Geweten. De rehabilitatie van een theologisch begrip
Boekencentrum Academic, 2011, pap, 260 pp, € 24.90, 9789023926238
winkelwagen
Verburgt, J.
De radicaliteit van het kwaad. Over Karl Barths gesprek met Immanuel Kant en Martin Heidegger
Deze studie behandelt – tegen de achtergrond van eigentijdse discussies – het gesprek over het kwaad van de theoloog Karl Barth (1886-1968) met de filosofen Immanuel Kant (1724-1804) en Martin Heidegger (1889-1976). Barths grondthese luidt, simpel gezegd, dat beide filosofen weliswaar het thema van het kwaad ter sprake brengen, maar de radicaliteit van het kwaad niet kunnen duiden binnen het kader van hun wijsgerige projecten. Hoe onderbouwt Barth echter zijn kritische these? Vanuit welke theologische vooronderstellingen gaat hij het gesprek met beide filosofen aan? En, vooral, welk beeld geeft hij van Kants en Heideggers filosofische opvattingen over het kwaad? Komt dit beeld niet tot stand op basis van dezelfde interpretatiekaders (met name in zake Kants notie van het radicale kwaad en Heideggers notie van het 'Nichts') als waaraan Barth zich tegelijkertijd probeert te ontworstelen?

Dr. Jacco Verburgt(1969) studeerde filosofie en theologie te Amsterdam, Leuven en Rome. Na zijn promotie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam is hij thans als docent verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Narratio, 2007, pap, 182 pp, € 18.00, 9789052639192
winkelwagen
Verduijn, Teun
Mijn juk is zacht en mijn last is licht, navolging bij Luther en receptie daarvan bij Bonhoeffer
Luthers onderscheiding in de twee regimenten is één van de meest bediscussieerde thema's uit het Lutheronderzoek, een thema ook dat hopeloos verstrikt geraakt is in latere discussies rond de Tweede Wereldoorlog (1939-1945). Het blijkt in de voortgaande receptie - geschiedenis problematisch te zijn wat Luther precies met zijn onderscheiding in twee regimenten voorstond.

Aan de hand van de Wochenpredigten uber Matth.5-7 wordt nagegaan hoe Luthers onderscheiding in twee regimenten uitgewerkt wordt, waarbij de volgende vragen centraal staan:
Welke plaats heeft de Bergrede in het werk van Luther?
Hoe komt het begrip navolging voor in Luthers Wochenpredigten uber Matth. 5-7 en zijn Evangelien Auslegung?
In welke historische context moeten wij het begrip navolging zien?
Welke lijnen liggen er tussen het denken van Luther en van Bonhoeffer ten aanzien van het begrip 'navolging'?
Welke bijdrage biedt Luthers hermeneutiek van het begrip 'navolging' aan de positiebepaling van de christen om te komen tot een verantwoord handelen in het geheel van de samenleving?

Boekencentrum Academic, 2012, pap, 213 pp, € 24.90, 9789023924241
winkelwagen
Vergunst, P.J. (red.)
Dromer van een kerk. Opstellen, aangeboden aan dr. ir. J. van der Graaf
Als op 1 februari 2002 het dienstverband van dr. Ir. J. van der Graaf bij de Gereformeerde Bond ten einde is, wordt een periode in de geschiedenis van de hervormd-gereformeerden afgesloten. In 1966 werd hij bestuurslid, in 1972 kwam hij parttime in dienst, waarna hij van 1974 tot 2000 algemeen secretaris was. Daarna volgde een periode als studiesecretaris.

Dromer van een kerk, een bundel opstellen die bij zijn afscheid aan van der Graaf in aangeboden, is een blijvende herinnering aan de tijd dat hij zij werk ten dienste van de gemeenten en de kerk verricht heeft.

Boekencentrum, 2002, pap, 251 pp, € 17.50, 9789023911555
winkelwagen
   
Verstappen, Birgit
Ekklesia van het leven: een aanzet tot een discussie tussen theologische kosmologie en bevrijdingstheologie
In 'Ekklesia van Leven' laat Verstappen zien hoe met de opkomst van de natuurwetenschap in Renaissance en Verlichting het besef van Gods aanwezigheid in de natuur vrijwel verdwijnt. De eenheid tussen het stoffelijke en het geestelijke, tussen spiritualiteit en materialiteit raakt verloren. Verstappen sluit in 'Ekklesia van Leven' aan bij de zoektocht naar een hedendaags theologisch kosmologisch perspectief, dat ons in staat stelt opnieuw het sacrale en het profane, mens en niet-menselijke natuur, in hun onderling verband te zien. In toegankelijke bewoordingen schildert Verstappen een boeiend beeld van een kosmische gemeenschap. Zij laat zich daarbij inspireren door de theologe Sallie McFague. Uit haar theologisch kosmologisch ontwerp licht Verstappen concrete bouwstenen voor een theologie, die aandacht en zorg heeft voor het welzijn van mens en niet-menselijke natuur. Spannend is ook de link die Verstappen legt tussen bevrijdingstheologie en theologische kosmologie. Het visioen van een mensheid die, als God, genereus het leven wil van mens en niet-menselijke schepselen, vraagt om een politieke vertaling. Belangen van de niet-menselijke natuur zullen aan de orde gesteld dienen te worden. Elisabeth Schussler Fiorenza's concept 'ekklesia of wo/men' wordt daartoe verbreed naar een 'ekklesia van leven', die gericht is op het realiseren van het welzijn, de volheid en heelheid van al wat leeft.
Boekencentrum, 2000, pap, 216, € 12.50, 9789023906933
winkelwagen
Versteegen, Trees
Geleefde genade. Een bijdrage aan de theologie van genade vanuit ervaringen van katholieke vrouwen
In de afgelopen halve eeuw is de katholieke genadetheologie sterk veranderd. 'Genade' veranderde van een bovenwereldlijk begrip naar een te ervaren werkelijkheid. De ervaringen van vrouwen ontbreken echter in die theologie. De studie Geleefde genade onderzoekt allereerst de belangrijkste aspecten van de genadetheologie. Daarna worden de genade-ervaringen van katholieke vrouwen onderzocht. Deze worden ter sprake gebracht vanuit een specifiek domein, het dagelijks leven. Dit laat het leven van deze vrouwen concreet zien. Het blijkt dat de vrouwen in deze studie andere accenten leggen dan de moderne academische theologie. Met deze studie wil de auteur een theologische bijdrage leveren aan een moderne genadetheologie vanuit de genade-ervaringen van vrouwen.
Narratio, 2013, pap, 314 pp, € 27.50, 9789052639345
winkelwagen
Vial, Theodore
Schleiermacher: A Guide for the Perplexed
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher stands in the very first rank of Christian systematic theologians with Thomas Aquinas, John Calvin, and Karl Barth and has been dubbed as the 'Father of Modern Theology'. The beginning of the era of liberal theology that dominated Protestant thought at least until the First World War is commonly dated to the publication of Schleiermacher's On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers in 1799. His influence extends far beyond theology. He was a pioneer in education, the philosophy of language and hermeneutics. There has been a resurgence of interest in Schleiermacher. His way of wrestling with many of the issues of theology in the modern world are still quite relevant. This Guide for the Perplexed brings the results of the recent decades of research to bear on the most controversial and important aspects of Schleiermacher's work for our own time.
Guides for the Perplexed, Bloomsbury - T&T Clark, 2013, pap, 150 pp, € 21.00, 9780567415981
winkelwagen
   
Vickers, J.E.
Invocation and Assent. The Making and Remaking of Trinitarian Theology
Eerdmans, 2008, pap, 215 pp, € 23.00, 9780802862693
winkelwagen
Vlasblom, J.K.
Kohlbrugge en Westendorp. Een levenslange vriendschap, deel 1
Kohlbrugge reeks, Boekencentrum, 2005, pap, 171 pp, € 11.50, 9789023918882
winkelwagen
Vlastuin, W. van
Word vernieuwd. Contouren voor een theologie van persoonlijke vernieuwing
Persoonlijke vernieuwing of heiligmaking behoort tot het hart van het christelijke leven. Luisterend naar de Schrift en in gesprek met diverse theologen presenteert de auteur een actueel ontwerp.

Vanuit de geestelijke gemeenschap met Christus wordt ingegaan op de mate van de vernieuwing, de blijvende zondige aard van de gelovige, de functie van de wet, heiliging als positie of proces, Gods Geest en de menselijke geest en de verhouding met het eschaton.

Kok, 2011, pap, 320 pp, € 23.50, 9789043503693
winkelwagen
Vlis, Ineke van der
Laat ons de woorden wagen : over het werk van Th. J.M. Naastepad (1921-1996)
Over zijn liefde voor het Woord en de begeerte naar macht die verhindert dat het Woord wordt gebroken en gedeeld, 'brood wordt in de hand van velen', daarover gaat het in deze korte biografie van priester/predikant Thomas Naastepad
Van het woord dat is geschied, Narratio, 2011, pap, 94 pp, € 9.00, 9789052632247
winkelwagen
Volf, Miroslav
Allah: A Christian Response
HarperOne, 2012, pap, 336 pp, € 18.50, 9780061927089
winkelwagen
Volf, Miroslav
Allah, het antwoord van een christen
Een brede kloof van misverstanden, afkeer en zelfs haat houdt vandaag de dag vele christenen en moslims van elkaar gescheiden. De manier waarop christenen op Allah - hier opgevat als de God van de Koran - reageren, zal of die kloof verder verbreden, of helpen hem te overbruggen. Als christenen menen dat Allah een vreemde en valse god is, dan zal dat elke poging om de kloof te overbruggen moeilijker maken.

Miroslav Volf laat in dit boek zien wat in zijn ogen het christelijke standpunt tegenover de God van de Koran moet zijn, en wat dat standpunt betekent voor het vermogen van christenen en moslims om op een goede manier in een en dezelfde wereld samen te leven.

Zijn controversiele stelling is dat moslims en christenen dezelfde God aanbidden - de enige God.

Uitgeverij Van Wijnen, 2012, pap, 352 pp, € 24.95, 9789051944198
winkelwagen
Volf, Miroslav
Captive to the Word of God. Engaging the Scriptures for Contemporary Theological Reflection
In this book, Miroslav Volf, a systematic theologian, interprets texts of the Christian scriptures and invites others to also delve into, as he puts it, the site of Gods self-revelation for the sake of humanity's integral salvation.
Eerdmans, 2010, pap, 180 pp, € 17.95, 9780802865908
winkelwagen
Volf, Miroslav
Een nieuw verleden. Omgaan met herinneringen in een gebroken wereld
Telos, 2009, pap, 238 pp, € 19.50, 9789058814371
winkelwagen
Volf, Miroslav
Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation
Abingdon Press, 1996, pap, 336 pp, € 26.95, 9780687002825
winkelwagen
Volf, Miroslav
Onbelast, geven en vergeven in een genadeloze cultuur
Wijnen, Uitgeverij Van, 2009, pap, 256 pp, € 22.50, 9789051943559
winkelwagen
Volf, Miroslav
The End of Memory. Remembering Rightly in a Violent World
Can one forget atrocities? Should one forgive abusers? Ought we not hope for the final reconciliation of all the wronged and all wrongdoers alike, even if it means spending eternity with perpetrators of evil? We live in an age when it is generally accepted that past wrongs - genocides, terrorist attacks, bald personal injustices - should be constantly remembered. But Miroslav Volf here proposes the radical idea that letting go of such memories - after a certain point and under certain conditions - may actually be the appropriate course of action. While agreeing with the claim that to remember a wrongdoing is to struggle against it, Volf notes that there are too many ways to remember wrongly, perpetuating the evil committed rather than guarding against it. In this way, the just sword of memory often severs the very good it seeks to defend. He argues that remembering rightly has implications not only for the individual but also for the wrongdoer and for the larger community. Volf's personal stories of persecution offer a compelling backdrop for his search for theological resources to make memories a wellspring of healing rather than a source of deepening pain and animosity. Controversial, thoughtful, and incisively reasoned, The End of Memory begins a conversation hard to ignore.
Eerdmans, 2006, geb, 244 pp, € 22.75, 9780802829894
winkelwagen
Volf, M. & Michael Welker (eds)
God's Life in Trinity
Fortress Press, 2006, pap, 262 pp, € 26.95, 9780800638238
winkelwagen
Vosloo, Robert
Engelen als gasten? Over christelijke gastvrijheid
Alleen wanneer we deze gastvrijheid herontdekken en oefenen kan een cultuur van angst voor vreemdelingen, racisme en groepsdenken doorbroken worden.

Gastvrijheid behoort tot het hart van het christelijk geloof. De Bijbel zegt dat sommigen door gastvrij te zijn onwetend engelen hebben gehuisvest. Toch is gastvrijheid veelal niet onze eerste houding tegenover mensen uit een andere cultuur met andere gewoontes. Hoe komt dat?

Daarover gaat Engelen als gasten. De auteur beschrijft op een onderhoudende manier hoe in verschillende culturen en tradities over gastvrijheid is gedacht en wat de Bijbel erover zegt. Vervolgens geeft hij aan hoe we gastvrijheid in de praktijk kunnen brengen. Het gaat hem daarbij allereerst om gastvrijheid tegenover vreemdelingen en mensen die anders zijn dan jij

Boekencentrum, 2011, pap, 160 pp, € 16.50, 9789023925903
winkelwagen
   
Voss Roberts, M.
Dualities. A Theology of Difference
B2626
Westminster John Knox Press, 2010, pap, 204 pp, € 32.95, 9780664234492
winkelwagen
Vreekamp, H.
De tovenaar en de dominee. Over de verschijning van God
De verschijning van God is een mysterie. Uitgerekend dit mysterie loopt voortdurend gevaar bekneld te raken tussen oude mythische verhalen aan de ene en eigentijdse mystieke ervaringen aan de andere kant.

Het is dan ook bij uitstek de roeping van de kerk, zigzaggend tussen trendgevoelige spiritualiteit en beproefde vormen van magie, het geheim van Gods verschijning opening te bieden. Daarvoor is nodig dat die kerk grondige kennis heeft van haar eigen heidense afkomst. Tegelijkertijd is zij in dit eerbiedigen van het mysterie van openbaring nauw verbonden met Israel.

In De tovenaar en de dominee staat de tovenaar voor het heidendom dat zich blijft presenteren in aloude mythen en gloednieuwe mystiek. De roeping van de dominee is het christelijk mysterie te bewaken. Hun dorp is de geboorteplek van de auteur; deze keert daarheen terug en speurt in en rond de kerk van zijn jonge jaren naar sporen van openbaring. Die terugkeer betekent een afscheid van de bestaande kerk. Maar dan ontdekt hij tot zijn grote verrassing hoe de verschijning van God een mysterie is.

Boekencentrum, 2010, pap, 200 pp, € 19.90, 9789023924432
winkelwagen
Vreekamp, Henk
Als Freyja zich laat zien, de code van het christendom
Op een zomerse septemberavond ontvangt Freyja uit handen van een gemaskerde vrouw een op perkament geschreven tekst. 'Ic gelyfe on God.'Zo begint in oude Angelsaksische taal de oertekst van het christelijk geloof, het Apostolicum. Freyja, genoemd naar de godin van de liefde, begrijpt niets van deze code van het christendom. Dan kruisen Joodse mannen haar pad: de twaalf apostelen van Jezus Christus, die haar de geheimzinnige woorden uitleggen. Freyja, nieuwsgierig als zij is, luistert, vraagt, ergert zich, verkeert in verwarring, verzet zich, raakt gefascineerd. Zal zij als heiden het christelijk geloof verwelkomen? Als Freyja zich laat zien is het derde boek van Henk Vreekamp dat zich afspeelt op de Veluwe en waarin hij op zoek gaat naar de plaats van het christendom in de westerse cultuur. Ditmaal begint zijn wandeling bij de dorpskerk van Epe om te eindigen in de 'boskathedraal' bij Apeldoorn.
Boekencentrum, 2013, pap, 366 pp, € 19.90, 9789023926894
winkelwagen
Vreekamp, Henk
Zwijgen bij volle maan. Veluwse verkenning van Edda, Evangelie en Tora
boek op verzoek
Boekencentrum, 2003, pap, 345pp, € 25.00, 9789023913467
winkelwagen
   
Vries, dr P. de
Alvin Plantinga. Zijn betekenis voor de christelijke apologetiek
De Groot Goudriaan, 2010, pap, 106 pp, € 12.90, 9789088652028
winkelwagen
Vries, J.P. de
Een theocratisch visioen. De verhouding van religie en politiek volgens A. A. Ruler
De theoloog Van Ruler kenmerkte zich door grote vergezichten en ruime definities. Ook voor het maatschappelijk en politiek leven schetste hij een uitdagend perspectief. Dit boek beschrijft het theocratisch ideaal van de hervormde theoloog A.A. van Ruler (1908-1970). Hoe fundeerde hij dit ideaal dogmatisch en hoe werkte hij het concreet uit? Welke voorgangers inspireerden hem en hoe vonden zijn opvattingen weerklank in kerk en politiek? Aan het slot onderzoekt de auteur de blijvende waarde van Van Rulers opvattingen en geeft hij zijn visie op kwesties die Van Ruler na aan het hart lagen en die nog niet aan actualiteit hebben ingeboet: de taak van de overheid inzake godsdienst en moraal, de manier waarop christenen kunnen participeren in een democratisch bestel en de voors en tegens van christelijke partijvorming.
Boekencentrum Academic, 2011, geb, 354 pp, € 29.90, 9789023926122
winkelwagen
Wainwright, G.
Embracing Purpose. Essays on God, the World and the Church
Epworth, 2007, pap, 367 pp, € 32.50, 9780716206323
winkelwagen
   
Walls, J.L.
Heaven. The Logic of Eternal Joy
By Order
Oxford UP, 2008, pap, 224 pp, € 18.50, 9780195340723
winkelwagen
Walls, J.L.
Purgatory. The Logic of Total Transformation
This is a sequel to Walls's Heaven: the Logic of Eternal Joy (2002) and his earlier book Hell: The Logic of Eternal Damnation (1992). With Purgatory, Walls completes his examination of the Christian theology of the afterlife. He sketches the theological rationale for the doctrine of purgatory and traces its development in Roman Catholic theology. He examines Protestant objections to the doctrine - in particular the claims that it is not scriptural - and the Protestant Reformed and Wesleyan alternatives.

As an intermediate state between death and resurrection, purgatory has traditionally assumed body-soul dualism, a concept called into question by much recent theology. Walls considers the impact of a monistic view of the human person on the doctrine of purgatory. In Catholic theology, purgatory has been understood as applying to persons who are already in a state of grace or salvation. In popular thought, however, it is sometimes understood as a "second chance" for the unconverted. Walls examines the doctrine in the light of "inclusive" theories of salvation that allow for repentance and conversion after death.

He concludes with an examination of C.S. Lewis's writings on purgatory, and suggests that Lewis can be a model for evangelicals and other Protestants to engage the doctrine of purgatory in a way that is true to their theology.

Oxford UP, 2012, geb, 211 pp, € 31.50, 9780199732296
winkelwagen
Walls, J.L. (ed.)
The Oxford Handbook of Eschatology
Over the course of history, many prominent thinkers have elevated eschatology into one of the most fascinating and controversial dimensions of religious belief. The Oxford Handbook of Eschatology provides an invaluable critical survey of this diverse body of thought and practice from a variety of perspectives: biblical, historical, theological, philosophical, and cultural. Through centuries of Christian thought-from the early Church fathers through the Middle Ages and the Reformation-eschatological issues were of the utmost importance. In other religions, too, similar concerns were central to the shaping of the beliefs, practices, and identities of believers. After the Enlightenment, though, many religious thinkers began to downplay the importance of eschatology which, in light of rationalism, came to be seen as something of an embarrassment. The twentieth century, however, saw the rise of several phenomena that restored eschatology to the forefront of religious thought. From the rapid expansion of fundamentalist forms of Christianity, with their focus on the end times; to the proliferation of apocalyptic new religious movements; to the recent (and very public) debates about suicide, euthanasia, martyrdom, and paradise in Islam, interest in eschatology is once again dramatically on the rise. This expansive handbook offers thirty-nine chapters exploring the diverse terrain of eschatology's past, present, and future-providing informative insights on heaven, hell, and everything in between
Oxford UP, 2008/2010, pap, 724 pp, € 42.50, 9780199735884
winkelwagen
   
Walter, P. (Hg)
Das Gewaltpotential des Monotheismus und der dreieine Gott
Quastiones Disputatae 216, Herder, 2005, pap, 231 pp, € 28.00, 3451022168
winkelwagen
   
Walton, H.
Imagining Theology: Women, Writing and God
BY ORDER
T&T Clark Theology, T&T Clark, 2007, geb, 152 pp, € 88.50, 9780567031730
winkelwagen
   
Wannenwetsch, B. (ed)
Who am I ? Bonnhoeffers Theology through his Poetry
T&T Clark Theology, T & T Clark, 2009, geb, 259pp, € 75.50, 9780567032225
winkelwagen
Wannenwetsch, Bernd
Verlangen. Een theologische peiling
Loop eens door een winkelstraat, blader door een damesblad of luister op een verjaardag naar stoere verhalen over nieuwe banen, huizen en auto's. Steevast raken zulke situaties ons, omdat ze appelleren aan diepe, soms onuitgesproken verlangens naar status, succes of comfort. Wat zou uit christelijk perspectief over zulke verlangens te zeggen zijn? In dit originele boek brengt Bernd Wannenwetsch klassieke theologische stemmen (Augustinus, Luther) in gesprek met managementgoeroes, reality soaps en shopping malls. Krachtig roept hij de kerk in West-Europa op een tegenwicht te bieden aan de kapitalistische exploitatie van begeerte. Het christelijk geloof, stelt Wannenwetsch, is niet primair een zaak van opvattingen en levensstijl, maar van verlangen en vertrouwen.
Boekencentrum, 2014, pap, 144 pp, € 14.90, 9789023928089
winkelwagen
Ward, M
Planet Narnia. The seven heavens in the imagination of C.S. Lewis
Over the years, scholars have labored to show that C. S. Lewis's famed Chronicles of Narnia have an underlying symbolic coherence, pointing to such possible unifying themes as the seven sacraments, the seven deadly sins, and the seven books of Spenser's Faerie Queene. None of these explanations has won general acceptance and the nature of Narnia's symbolism has remained a puzzle. Michael Ward has finally solved the mystery. In Planet Narnia, he argues convincingly that medieval cosmology, a subject which fascinated Lewis throughout his life, provides the imaginative key to the seven novels. Drawing on the whole range of Lewis's writings (including previously unpublished drafts of the Chronicles), Ward shows that the Narnia stories were designed to express the characteristics of the seven medieval planets - the Sun, the Moon, Mars, Mercury, Venus, Jupiter and Saturn - planets which Lewis described as "spiritual symbols of permanent value" and "especially worthwhile in our own generation." Using these seven symbols, Lewis secretly constructed the Chronicles so that the story-line in each book, countless points of ornamental detail, and, most important, the portrayal of the Christ-figure of Aslan, all serve to communicate the governing planetary personality. For instance, in The Voyage of the "Dawn Treader," the sun is the prevailing planetary spirit: magical water turns things to gold, the solar metal; Aslan is seen flying in a sunbeam; and the sun's rising place is actually identified as the destination of the plot: "the very eastern end of the world." Planet Narnia is a ground-breaking study that will provoke a major reassessment not only of the Chronicles, but of Lewis's whole literary and theological outlook, revealing him to be a much subtler writer and thinker than has previously been recognized.
Oxford UP, 2008, geb., 347 pp, € 32.50, 9780195313871
winkelwagen
   
Ward, M.
Gilbert Keith Chesterton
Sheed & Ward Classic series, Rowman & Littlefield, 2006, pap, 576 pp, € 38.00, 0742550443 / 9780742550445
winkelwagen
   
Ward, T.
Word and Supplement: Speech Acts, Biblical Texts, and the Sufficiency of Scripture
Oxford UP, 2002, geb, 332 pp, € 34.50, 9780199244386
winkelwagen
   
Warrier, M., S. Oliver (eds)
Theology and Religious Studies. An Exploration of Disciplinary Boundaries
T&T Clark Theology, T&T Clark, 2008, geb, 214 pp, € 92.50, 9780567032362
winkelwagen
   
Weaver-Zercher, D.L.
Vital Christianity. Spirituality, Justice and Christian Practice
T&T Clark, 2005, pap, 208 pp, € 32.50, 0567025519
winkelwagen
Webster, J.
Barth's Earlier Theology. Four Studies
John Webster interprets Barth's earlier work in exegetical and historical theology, particularly focusing on the work of the 1920s. In this new study of Barth's earlier theology, John Webster looks at the significance of historical theology and biblical exegesis in the formative years when Barth began his work as theological professor. Though this period of Barth's work has been the subject of much recent reinterpretation, little attention has been given to Barth's discovery of the classical Reformed tradition or to his intensive engagement with the theological interpretation of Scripture. The publication of many of Barth's lecture texts from the 1920s now makes it possible to present a rather different picture of Barth from that which has become conventional. The four studies in the book offer detailed readings of neglected texts: Barth's lectures on the Reformed Confessions and on Zwingli, his history of modern Protestant theology, and his exegesis of 1 Corinthians. They draw out the importance of Barth as Reformed theologian, his commitment to the Scripture principle and to the ethical character of Christian faith, and his constant work on biblical exegesis. They also suggest that these texts show that many of the theological convictions which Barth expresses in his mature work were formed in his early years.
T&T Clark International, 2005, pap, 144 pp, € 41.00, 9780567083425
winkelwagen
   
Webster, J.
Barth’s Moral Theology. Human Action