B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Tweedehands/Antiquarisch Theologie

Armstrong, Karen
De strijd om God, een geschiedenis van het fundamentalisme
Tweedehands, als nieuw

De strijd om God is een briljante studie over het fundamentalisme - een verschijnsel dat fascineert en beangstigt. Aan de hand van stromingen als het protestants fundamentalisme in de Verenigde Staten, de joodse orthodoxie in Israel en het moslimradicalisme in Egypte trekt Karen Armstrong vruchtbare vergelijkingen tussen de verschillende soorten fundamentalisme. Ze laat ons zien hoe verwant deze stromingen eigenlijk zijn. Gewapend met grote kennis van zaken, een indrukwekkend inlevingsvermogen en een glasheldere denktrant, analyseert Karen Armstrong de botsing tussen het fundamentalisme en de moderne wereld.

Bezige Bij, 2000, pap, 493, € 10.00, 9789023439042
winkelwagen
Borg, Marcus J.
Als met nieuwe ogen, de historische Jezus en waar het op aan komt in het geloof van vandaag
Tweedehands,
Meinema, 1995, pap, 178 pp, € 8.00, 9789021136158
winkelwagen
Buber, Martin
Die Chassidische Botschaft
Tweedehands, in goede staat, met stofomslag
Lambert Schneider Verlag, 1952, geb, 217 pp, € 12.00, Bub-Bot
winkelwagen
Eisenman, Robert, Michael Wisse
De Dode-Zeerollen onthuld. De eerste complete vertaling en interpretatie van 50 sleutelteksten
Tweedehands exemplaar
De Haan, 1993, pap, 280 pp, € 8.00, 9789026965432
winkelwagen
Heyer, C.J. den
Verzoening, bijbelse notities bij een omstreden thema
Kok, 1998, pap, 159 pp, € 8.00, 9789024277896
winkelwagen
Kung, Hans
Christen zijn
Tweedehands exemplaar
Gooi en Sticht, 1975, geb, 632 pp, € 11.00, 9789030400899
winkelwagen
Kung, Hans
Credo. De Apostolische geloofsbelijdenis toegelicht voor tijdgenoten
Kok, 1993, pap, 196 pp, € 7.50, 9789024264711
winkelwagen
Kung, Hans
Eeuwig leven ?
Tweedehands exemplaar
Gooi en Sticht, 1983, geb, 288 pp, € 12.00, 9789030402640
winkelwagen
   
Kung, Hans
Kentering in de theologie, naar een oecumenische theologie van de postmoderne tijd
Tweedehands exemplaar
Gooi en Sticht, 1989, pap, 288 pp, € 9.00, 9789030404668
winkelwagen
Kung, Hans
Profiel van een christen. 20 stellingen van Hans Kung
Tweedehands exemplaar
Gooi en Sticht, 1977, pap, 100 pp, € 6.00, 9789030401094
winkelwagen
Kung, Hans
Vierentwintig stellingen over de vraag naar God in deze tijd
Tweedehands exemplaar
Gooi en Sticht, 1980, pap, 109 pp, € 7.00, 9789030401971
winkelwagen
Kuschel, Karl-Jozef
Strijd om Abraham. Wat joden, christenen en moslims scheidt en bindt
Tweedehands

Als invalshoek tot het gesprek tussen jodendom, christendom en islam neemt de auteur de plaats van de patriarch Abraham. De drie wereldgodsdiensten hebben zich sinds hun ontstaan op een eigen wijze ontwikkeld, hebben een eigen identiteit en onderscheiden zich van elkaar. Joden, christenen en moslims zijn tot op de dag van vandaag elkaars tegenstanders en vijanden. Toch grijpen de drie tradities terug op een figuur die centraal is voor het zelfbegrip van elk: Abraham.

Meinema, 2001, pap, 303 pp, € 12.50, 9789021138367
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 01: In de Waagschaal
Tweedehands exemplaar, met stofomslag. Met koffievlek op de snede en verschoten rug

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 1, Kok, 1982, geb, 427 pp, € 15.00, 9789024222339
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 02: Karl Barth, inspiratie en vertolking: inleidingen, essays, briefwisseling
Tweedehands , zeer net exemplaar, met stofomslag (met verschoten rug)

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 2, Kok, 1987, geb, 554 pp, € 20.00, 9789024222346
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 03: Preken en Meditaties
Tweedehands, zgan exemplaar, met stofomslag.

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 3, Kok, 1997, geb, 660 pp, € 25.00, 9789024284788
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 04: Uit de Dagboeken 1917-1930
Tweedehands, net exemplaar, met stofomslag (verschoten rug).

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 4, Kok, 1985, geb, 616 pp, € 20.00, 9789024222360
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 05 A: Uit de Dagboeken 1930-1934
Tweedehands, net exemplaar, met stofomslag (verschoten rug).

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 5A, Kok, 1990, geb, 655 pp, € 20.00, 9789024247462
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 06: Het Wezen der Joodsche Religie
Tweedehands, net exemplaar, met stofomslag.

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 6, Kok, 1982, geb, 575 pp, € 20.00, 9789024222384
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 07: Edda en Thora
Tweedehands, zgan exemplaar

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 7, Kok, 1983, pap, 435 pp, € 20.00, 9789024222391
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 08: Als de Goden zwijgen
Tweedehands, net exemplaar, met stofomslag

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 8, Kok, 1983, geb, 438 pp, € 20.00, 9789024226733
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 09:Theologische Opstellen
Tweedehands, net exemplaar, met stofomslag (waarva de rug verkleurd)

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 9, Kok, 1990, geb, 443 pp, € 20.00, 9789024244980
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 10: Antwoord uit het onweer, Het gewone leven
Tweedehands, net exemplaar, met stofomslag

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 10, Kok, 1984, geb, 682 pp, € 20.00, 9789024222469
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 11: De kern van de zaak, De blijde wetenschap
Tweedehands, net exemplaar, met stofomslag (waarvan de rug verkleurd)

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 11, Kok, 1989, geb, 524 pp, € 20.00, 9789024222476
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
VW 12: Messiaans Verlangen en andere literatuur- en cultuurkritische opstellen
Tweedehands, zgan exemplaar, met stofomslag.

Voor de andere delen klik op: Miskotte Verzameld Werk

Verzameld Werk 12, Kok, 1999, geb, 611 pp, € 25.00, 9789024294114
winkelwagen
Prof.dr. G. van Leeuw-stichting (samenst.)
Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken
Tweedehands, netjes

Boekencentrum, 1998, geb, 1417 pp, € 30.00, 9789023904229
winkelwagen
Schegget, G.H. ter
Het innigst engagement. Het Onze Vader als zucht
Tweedehands / Antiquarisch

Ten Have, 1991, pap, 128 pp, € 5.00, 9789025944452
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward
Evangelie verhalen
Tweedehands, net exemplaar
H. Nelissen, 1982, pap, 246 pp, € 10.00, 9789024415212
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward
Geloofsverstaan : Interpretatie en kritiek
Tweedehands, net exemplaar, enkele potloodstrepen
Serie Theologische Peilingen, 5, H. Nelissen, 1972, pap, 216 pp, € 8.00, 9789024419098
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward
Jezus , het verhaal van een levende
Eerste druk, net exemplaar, stofomslag gescheurd
H. Nelissen, 1974, geb, 246 pp, € 16.50, 9789024415090
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward
Mensen als verhaal van God
Tweedehands, met potloodstrepen
H. Nelissen, 1989, geb, 288 pp, € 9.00, 9789024415311
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward
Pleidooi voor mensen in de kerk. Christelijke identiteit en ambten in de kerk
Tweedehands, net exemplaar
H. Nelissen, 1985, pap, 290 pp, € 10.00, 9789024415274
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward
Tussentijds verhaal over twee Jezusboeken
Tweedehands, met potloodstrepen
H. Nelissen, 1978, pap, 144 pp, € 3.50, 9789024415144
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward, ism Basisbeweging van kritische groepen en gemeenten in Nederland
Basis en ambt. Ambt in dienst van nieuwe gemeentevorming
Tweedehands, net exemplaar
H. Nelissen, 1979, pap, 127 pp, € 6.00, 9789024415151
winkelwagen
Sluis, D.J. van der , Y. Aschkenasy
Elke morgen nieuw. Inleiding tot de joodse gedachtenwereld aan de hand van het Achttiengebed
Tweedehands, verkleurde rug maar verder net exemplaar

In de vorm van een verklaring van de centrale Joodse gebeden wordt de lezer ingeleid in de rijke gedachtenwereld van duizenden jaren Jodendom. Het boek steunt op de commentaren die in de loop van die duizenden jaren rond dit gebed zijn geweven. Daarmee werd het tevens een bloemlezing uit de rabbijnse literatuur met zijn verrassende gelijkenissen en midrasjiem. Doordat alle Hebreeuwse citaten ook in vertaling zijn gegeven, is de tekst toegankelijk geworden voor ieder die wil weten hoe het Jodendom zijn bestemming en die van de mensheid ervaart in het licht van de Bijbelse opdracht. Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. de B. Folkertsma stichting voor Talmudica.

Folkertsma Stichting voor Talmudica, 2001, pap, 445 pp, € 14.00, 9789023940029
winkelwagen
Solle, Dorothee
Denk aan de regenboog, preken
Tweedehands / Antiquarisch

Ten Have, 1978, pap, 47 pp, € 2.00, 9789025941475
winkelwagen