B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Tweedehands/Antiquarisch Theologie

Becking, Bob, Meindert Dijkstra (red)
Een God alleen? Over monotheisme in Oud-Israel en de verering van de godin Asjera.
Tweedehands exemplaar
Kok, 1998, pap, 181 pp, € 14.00, 9789024292257
winkelwagen
Borg, Marcus J.
Als met nieuwe ogen, de historische Jezus en waar het op aan komt in het geloof van vandaag
Tweedehands,
Meinema, 1995, pap, 178 pp, € 8.00, 9789021136158
winkelwagen
Buber, Martin
Die Chassidische Botschaft
Tweedehands, in goede staat, met stofomslag
Lambert Schneider Verlag, 1952, geb, 217 pp, € 12.00, Bub-Bot
winkelwagen
Eisenman, Robert, Michael Wisse
De Dode-Zeerollen onthuld. De eerste complete vertaling en interpretatie van 50 sleutelteksten
Tweedehands exemplaar
De Haan, 1993, pap, 280 pp, € 8.00, 9789026965432
winkelwagen
Heyer, C.J. den
Verzoening, bijbelse notities bij een omstreden thema
Kok, 1998, pap, 159 pp, € 8.00, 9789024277896
winkelwagen
Kung, Hans
Christen zijn
Tweedehands exemplaar
Gooi en Sticht, 1975, geb, 632 pp, € 11.00, 9789030400899
winkelwagen
Kung, Hans
Credo. De Apostolische geloofsbelijdenis toegelicht voor tijdgenoten
Kok, 1993, pap, 196 pp, € 7.50, 9789024264711
winkelwagen
Kung, Hans
Eeuwig leven ?
Tweedehands exemplaar
Gooi en Sticht, 1983, geb, 288 pp, € 12.00, 9789030402640
winkelwagen
   
Kung, Hans
Kentering in de theologie, naar een oecumenische theologie van de postmoderne tijd
Tweedehands exemplaar
Gooi en Sticht, 1989, pap, 288 pp, € 9.00, 9789030404668
winkelwagen
Kung, Hans
Profiel van een christen. 20 stellingen van Hans Kung
Tweedehands exemplaar
Gooi en Sticht, 1977, pap, 100 pp, € 6.00, 9789030401094
winkelwagen
Kung, Hans
Vierentwintig stellingen over de vraag naar God in deze tijd
Tweedehands exemplaar
Gooi en Sticht, 1980, pap, 109 pp, € 7.00, 9789030401971
winkelwagen
Kuschel, Karl-Jozef
Strijd om Abraham. Wat joden, christenen en moslims scheidt en bindt
Tweedehands

Als invalshoek tot het gesprek tussen jodendom, christendom en islam neemt de auteur de plaats van de patriarch Abraham. De drie wereldgodsdiensten hebben zich sinds hun ontstaan op een eigen wijze ontwikkeld, hebben een eigen identiteit en onderscheiden zich van elkaar. Joden, christenen en moslims zijn tot op de dag van vandaag elkaars tegenstanders en vijanden. Toch grijpen de drie tradities terug op een figuur die centraal is voor het zelfbegrip van elk: Abraham.

Meinema, 2001, pap, 303 pp, € 12.50, 9789021138367
winkelwagen
Prof.dr. G. van Leeuw-stichting (samenst.)
Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken
Tweedehands, netjes

Boekencentrum, 1998, geb, 1417 pp, € 30.00, 9789023904229
winkelwagen
Schegget, G.H. ter
Het innigst engagement. Het Onze Vader als zucht
Tweedehands / Antiquarisch

Ten Have, 1991, pap, 128 pp, € 5.00, 9789025944452
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward
Evangelie verhalen
Tweedehands, net exemplaar
H. Nelissen, 1982, pap, 246 pp, € 10.00, 9789024415212
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward
Geloofsverstaan : Interpretatie en kritiek
Tweedehands, net exemplaar, enkele potloodstrepen
Serie Theologische Peilingen, 5, H. Nelissen, 1972, pap, 216 pp, € 8.00, 9789024419098
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward
Jezus , het verhaal van een levende
Eerste druk, net exemplaar, stofomslag gescheurd
H. Nelissen, 1974, geb, 246 pp, € 16.50, 9789024415090
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward
Mensen als verhaal van God
Tweedehands, met potloodstrepen
H. Nelissen, 1989, geb, 288 pp, € 9.00, 9789024415311
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward
Pleidooi voor mensen in de kerk. Christelijke identiteit en ambten in de kerk
Tweedehands, net exemplaar
H. Nelissen, 1985, pap, 290 pp, € 10.00, 9789024415274
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward
Tussentijds verhaal over twee Jezusboeken
Tweedehands, met potloodstrepen
H. Nelissen, 1978, pap, 144 pp, € 3.50, 9789024415144
winkelwagen
Schillebeeckx, Edward, ism Basisbeweging van kritische groepen en gemeenten in Nederland
Basis en ambt. Ambt in dienst van nieuwe gemeentevorming
Tweedehands, net exemplaar
H. Nelissen, 1979, pap, 127 pp, € 6.00, 9789024415151
winkelwagen
Sluis, D.J. van der , Y. Aschkenasy
Elke morgen nieuw. Inleiding tot de joodse gedachtenwereld aan de hand van het Achttiengebed
Tweedehands, verkleurde rug maar verder net exemplaar

In de vorm van een verklaring van de centrale Joodse gebeden wordt de lezer ingeleid in de rijke gedachtenwereld van duizenden jaren Jodendom. Het boek steunt op de commentaren die in de loop van die duizenden jaren rond dit gebed zijn geweven. Daarmee werd het tevens een bloemlezing uit de rabbijnse literatuur met zijn verrassende gelijkenissen en midrasjiem. Doordat alle Hebreeuwse citaten ook in vertaling zijn gegeven, is de tekst toegankelijk geworden voor ieder die wil weten hoe het Jodendom zijn bestemming en die van de mensheid ervaart in het licht van de Bijbelse opdracht. Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. de B. Folkertsma stichting voor Talmudica.

Folkertsma Stichting voor Talmudica, 2001, pap, 445 pp, € 14.00, 9789023940029
winkelwagen
Solle, Dorothee
Denk aan de regenboog, preken
Tweedehands / Antiquarisch

Ten Have, 1978, pap, 47 pp, € 2.00, 9789025941475
winkelwagen