B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Tweedehands/Antiquarisch Bijbelstudie

   
Baarlink, H.
Matteus I
Tweedehands, net exemplaar

TEKST EN TOELICHTING is een bijbelverklaring, die bedoeld is voor allen die een begrijpelijk, en met zorg geformuleerd antwoord willen op de vragen, die bij het lezen van de Bijbel naar voren komen. Van elk bijbelgedeelte wordt steeds een goede, leesbare vertaling (tekst) gegeven met daarbij een heldere en praktische toelichting. De behandeling van een bijbelboek wordt steeds voorafgegaan door een inleiding, waarin informatie wordt verstrekt over het ontstaan van het betreffende bijbelboek, de auteur, de compositie, etc. De bijbelboeken worden niet vers voor vers behandeld, maar per tekstgedeelte (perikoop). Dit komt het verstaan van het geheel ten goede.

Serie Tekst en toelichting - Een praktische bijbelverklaring, Kok, 1997, pap, 226 pp, € 6.00, 9789024279005
winkelwagen
Baarlink, H.
Matteus II
Tweedehands, net exemplaar

TEKST EN TOELICHTING is een bijbelverklaring, die bedoeld is voor allen die een begrijpelijk, en met zorg geformuleerd antwoord willen op de vragen, die bij het lezen van de Bijbel naar voren komen. Van elk bijbelgedeelte wordt steeds een goede, leesbare vertaling (tekst) gegeven met daarbij een heldere en praktische toelichting. De behandeling van een bijbelboek wordt steeds voorafgegaan door een inleiding, waarin informatie wordt verstrekt over het ontstaan van het betreffende bijbelboek, de auteur, de compositie, etc. De bijbelboeken worden niet vers voor vers behandeld, maar per tekstgedeelte (perikoop). Dit komt het verstaan van het geheel ten goede.

Serie Tekst en toelichting - Een praktische bijbelverklaring, Kok, 1999, pap, 246 pp, € 7.00, 9789043500159
winkelwagen
Bauer, Walter, Kurt und Barbara Aland (Hgs)
Griechisch - deutsches Worterbuch zu den Schriften des Neuen Testament und der fruhchristlichen Literatur, 6. vollig neu beartbeitete Aufl, van K. & B. Aland
Second-hand, very clear and nice copy / Tweede-hands, zeer net exemplaar, met stofomslag, geen aantekeningen

The "Greek-German Dictionary of Writings from the New Testament and Early Christian Literature" is one of the standard works for New Testament scholars, researchers in patristics, and classical philologists.

The 6th edition has been completely revised in all respects - in the NT text-base (both with respect to its comprehensiveness and the provision of variants) and in the Apostolic Fathers and the New Testament Apocrypha (these have been incorporated as comprehensively as possible for the first time). In addition, the Apologists and Early Church Fathers have been cited far more frequently than was previously the case. Numerous authors from the Christian, intertestamentary and classical fields have been referenced for the first time.

Over 250 new articles have been included. The new typography speeds up searching and makes the structure of the articles more transparent. Thus, it was possible to expand the material by about a third without increasing the number of pages.

Nieuwprijs eur 88,- (bestelbaar)

Walter de Gruyter, 1988, geb, 1795 pp, € 45.00, 9783110106473
winkelwagen
Borg, Marcus (red)
Het verloren evangelie Q. Dichter bij de bron
Tweedehands

Vertaling van de gereconstrueerde tekst van Q, de veronderstelde gemeenschappelijke bron, waaruit de schrijvers van de evangelien volgens Matteus en Lucas beiden zouden hebben geput.

Meinema, 1997, pap, 134 pp, € 8.00, 9789021136783
winkelwagen
Born, A.van den, W. Grossouw & J. van der Ploeg. (red.)
De boeken van het oude Testament, uit de grondtekst vertaald en uitgelegd.
Tweedehands, net, 12 delen in 14 banden
J.J. Romen & Zonen,, 1953-1974, geb, € 75.00, BornOT
winkelwagen
Botterweck, G.Johannes, Helmer Ringgren (eds)
Theological Dictionary of the Old Testament,vol I
Second-hand, nice, clean copy, Revised edition
Theological Dictionary of the Old Testament,vol 1, Eerdmans, 1974/1977, geb, 479 pp, € 17.50, 9780802823250
winkelwagen
Botterweck, G.Johannes, Helmer Ringgren (eds)
Theological Dictionary of the Old Testament,vol II
Second-hand, nice, clean copy, Revised edition
Theological Dictionary of the Old Testament,vol 2, Eerdmans, 1975/1977, geb, 488 pp, € 17.50, 9780802823267
winkelwagen
Botterweck, G.Johannes, Helmer Ringgren (eds)
Theological Dictionary of the Old Testament,vol III
Second-hand, nice, clean copy, Revised edition
Theological Dictionary of the Old Testament,vol 3, Eerdmans, 1975/1978, geb, 463 pp, € 17.50, 9780802823274
winkelwagen
Botterweck, G.Johannes, Helmer Ringgren (eds)
Theological Dictionary of the Old Testament,vol IV
Second-hand, nice, clean copy, Revised edition
Theological Dictionary of the Old Testament,vol 4, Eerdmans, 1977/1980, geb, 493 pp, € 17.50, 9780802823281
winkelwagen
Botterweck, G.Johannes, Helmer Ringgren (eds)
Theological Dictionary of the Old Testament,vol V
Second-hand, nice, clean copy
Theological Dictionary of the Old Testament,vol 5, Eerdmans, 1980/1986, geb, 521 pp, € 20.00, 9780802823298
winkelwagen
Bruggen, Jakob van
Paulus. Pionier voor de Messias van Israel
Tweedehands / Antiquarisch, rug verkleurd maar verder als nieuw

Wie was Paulus? Wat bewoog hem? We hebben fragmenten van een levensbeschrijving in het boek Handelingen. En we hebben nog enkele brieven van hem. Dit weinige heeft grote invloed gehad. Volgens sommigen was dat een negatieve invloed: de breuk tussen joden en christenen zou in sterke mate veroorzaakt zijn door Paulus' optreden. Anderen beschouwen hem juist als de belangijkste voorman van de kerk: de Luther onder de apostelen. Wie was hij werkelijk?

In dit themadeel bij de serie Commentaar op het Nieuwe Testament gaat prof. dr. Jakob van Bruggen in op deze vragen. In zijn boek komt Paulus ter sprake als pionier voor de messias.
Het eerste deel biedt een beschrijving van zijn levensgang. Op verschillende manieren laten alle bronnen ons een pioniersleven zien: avontuurlijk, onvoorspelbaar, grillig en riskant.
Het tweede deel beschrijft de plaats die Paulus inneemt binnen de ontstaansgeschiedenis van de christelijke kerk. Daarbij zal blijken dat Paulus een voorvechter was voor een christendom dat zich de realiteit van Christus' koningschap bewust is en dat zich gelijktijdig realiseert geen nieuwe religie te zijn, maar de vervulling van de beloften aan Abraham.

Ook nieuw verkrijgbaar (29,99), klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2001, geb, 364 pp, € 17.50, 9789043503303
winkelwagen
Bush, Frederic
Word Biblical Commentary: Ruth, Ester
Tweedehands/ Second hand

This landmark commentary by Dr. Frederick Bush fills a void in Old Testament studies. Ruth and Esther are among the most neglected books in the canon of Holy Scripture. None of the early church fathers wrote a commentary on Esther, and the list of serious contemporary analyses of both Ruth and Esther is woefully short. Drawing upon recent studies on the genre and discourse structure of biblical narrative, Bush shows how the loving loyalty of Ruth, the kindness and sagacity of both Boaz and Naomi, and God's gracious provision of fruitfulness for field and womb provide a son to reverse the death and emptiness that had afflicted Naomi. It was an outcome of utmost significance, for it preserved the family line that ultimately led to David.

In the course of his investigation, Bush deals at length with the difficult question of the role that the social customs of the levirate law and the redemption of the land play in this powerful story. Bush's careful linguistic study sheds new light on the difficult question of the date of the book.

From its earliest days, the book of Esther has posed huge problems for Bible students. What do you do with a book of the Bible that never overtly speaks of God? Does a book this secular really belong in our Bibles? Some of the ancient rabbis said no. Is it possible that a "proto" version of Esther was amended in the Masoretic Text to make a solid case for the popular feast of Purim? Bush's exhaustive analysis of the literary structure of the book of Esther provides numerous clues that this may be so. While offering numerous insights into the technicalities of language and textual transmission, Bush also uses his expertise in Near Eastern studies to stir our hearts with a fresh look at the courage of Queen Esther and her loyal kinsman Mordecai.

Word Biblical Commentary/ WBC, vol 9, Word Books, 1996, geb, xiv+ 514 pp, € 20.00, 9780849902086
winkelwagen
Denaux, Adelbert, Marc Vervenne
Synopsis van de eerste drie evangelien, derde herziene druk
Tweedehands exemplaar, band verkleurd, verder zeer net Deze Synopsis wil op de eerste plaats een eigen vertaling bieden van de eerste drie evangelien, en dit op basis van de kritische Griekse tekstuitgave. De teksten worden zodanig geschikt dat een optimale synoptische vergelijking mogelijk is. Ook de resultaten van het onderzoek naar de ordening en indeling van deze evangelien worden in de synopsis verwerkt. Dit werkinstrument wil een hulpmiddel zijn voor studenten, pastores en predikanten, en voor allen die zich op een of andere wijze willen verdiepen in de synoptische evangelien.
Brepols / VBS, 1986, geb., 334 pp, € 37.95, 9789072100900
winkelwagen
Dirksen, P.B.
Richteren
Tweedehands, net exemplaar

TEKST EN TOELICHTING is een bijbelverklaring, die bedoeld is voor allen die een begrijpelijk, en met zorg geformuleerd antwoord willen op de vragen, die bij het lezen van de Bijbel naar voren komen. Van elk bijbelgedeelte wordt steeds een goede, leesbare vertaling (tekst) gegeven met daarbij een heldere en praktische toelichting. De behandeling van een bijbelboek wordt steeds voorafgegaan door een inleiding, waarin informatie wordt verstrekt over het ontstaan van het betreffende bijbelboek, de auteur, de compositie, etc. De bijbelboeken worden niet vers voor vers behandeld, maar per tekstgedeelte (perikoop). Dit komt het verstaan van het geheel ten goede.

Serie Tekst en toelichting - Een praktische bijbelverklaring, Kok, 1990, pap, 120 pp, € 8.00, 9789024253234
winkelwagen
Drijvers, Pius, Pe Hawinkels
Job
Tweedehands

Vertaling en toelichting op de vertaling

Ambo, 1971, pap, 127 pp, € 5.00, 9789026301551
winkelwagen
Drijvers, Pius, Pe Hawinkels
Job / Prediker
Nieuwstaat

Monnik-exegeet Pius Drijvers en dichter Pe Hawinkels maakten samen toegankelijke, welluidende vertalingen van de monumentale bijbelboeken Job en Prediker. In een toelichting plaatst Drijvers de oude bijbelteksten in hun context en verduidelijkt hij moeilijke passages. De combinatie van een geschoold bijbelgeleerde en een dichter-vertaler leverde een prachtig resultaat op.

Ten Have, 2003, geb, 215 pp, € 12.00, 9789025953607
winkelwagen
Fokkelman, Jan P., Wim Weren (red.)
De Bijbel literair. Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties
Onder redactie van de oudtestamenticus Jan Fokkelman en de nieuwtestamenticus Wim Weren bieden veertig auteurs, deskundigen op het terrein van de uitlegkunde van het Oude en Nieuwe Testament, uit Belgie en Nederland in dit boek een overzicht van nieuwe literaire inzichten in het verstaan van de bijbel. Alle bijbelboeken, inclusief vijf deuterocanonieke boeken, worden behandeld. Als uitgangspunt geldt de idee dat de bijbel herontdekt is als hoogtepunt in de wereldliteratuur. Methodisch betekent dit dat de moderne inzichten in de taalkunde en de literatuurwetenschap gebruikt worden om de bijbel als literair geheel te lezen. Daarbij staan de afzonderlijke teksten, hun literaire context en hun intertekstuele context centraal. Het boek kan dienen als een serieuze en verrijkende inleiding in alle bijbelboeken, waarvan het lezen vergemakkelijkt wordt door de schema's en voorbeelden van de leeswijze.

Doordat alle bijbelboeken aan de orde komen, is de uitwerking noodzakelijkerwijs globaal, maar het boek daagt de geinteresseerde lezer uit zichzelf de leeswijze eigen te maken en verder te gaan.

Meinema, 2003, geb, 767 pp, € 52.50, 9789021139081
winkelwagen
Fung, R.Y.K.
The Epistle to the Galatians, 2nd Revised edition
Tweedehands, net exemplaar / Second-hand, clear copy

Fung's study on the Epistle to the Galatians is part of The New International Commentary on the New Testament. Prepared by some of the world's leading scholars, the series provides an exposition of the New Testament books that is thorough and fully abreast of modern scholarship yet faithful to the Scriptures as the infallible Word of God.

Also new available, for the complete list, by author, see this link.

New International Commentary on the New Testament (NICNT), Eerdmans Publishing, 1988, geb, 375 pp, € 17.00, 9780802825094
winkelwagen
Hans Ausloos
Een geest van wijsheid en inzicht, Koning Salomo en het Oude Testament
Averbode Bijbelgidsen, Averbode, 2009, pap, 139 pp, € 12.00, 9789031728183
winkelwagen
   
Heyer, Cees J. den
Marcus I
Uitverkocht - wij kunnen naar een tweedehands exemplaar op zoek, prijs onder voorbehoud

TEKST EN TOELICHTING is een bijbelverklaring, die bedoeld is voor allen die een begrijpelijk, en met zorg geformuleerd antwoord willen op de vragen, die bij het lezen van de Bijbel naar voren komen. Van elk bijbelgedeelte wordt steeds een goede, leesbare vertaling (tekst) gegeven met daarbij een heldere en praktische toelichting. De behandeling van een bijbelboek wordt steeds voorafgegaan door een inleiding, waarin informatie wordt verstrekt over het ontstaan van het betreffende bijbelboek, de auteur, de compositie, etc. De bijbelboeken worden niet vers voor vers behandeld, maar per tekstgedeelte (perikoop). Dit komt het verstaan van het geheel ten goede.

Serie Tekst en toelichting - Een praktische bijbelverklaring, Kok, 1985, pap, 173 pp, € 12.50, 9789024233816
winkelwagen
   
Heyer, Cees J. den
Marcus II
Uitverkocht - wij kunnen naar een tweedehands exemplaar op zoek, prijs onder voorbehoud

TEKST EN TOELICHTING is een bijbelverklaring, die bedoeld is voor allen die een begrijpelijk, en met zorg geformuleerd antwoord willen op de vragen, die bij het lezen van de Bijbel naar voren komen. Van elk bijbelgedeelte wordt steeds een goede, leesbare vertaling (tekst) gegeven met daarbij een heldere en praktische toelichting. De behandeling van een bijbelboek wordt steeds voorafgegaan door een inleiding, waarin informatie wordt verstrekt over het ontstaan van het betreffende bijbelboek, de auteur, de compositie, etc. De bijbelboeken worden niet vers voor vers behandeld, maar per tekstgedeelte (perikoop). Dit komt het verstaan van het geheel ten goede.

Serie Tekst en toelichting - Een praktische bijbelverklaring, Kok, 1985, pap, 169 pp, € 12.50, 9789024241170
winkelwagen
Houwelingen, P.H.R.
Tessalonicenzen. Voortgezet basisonderwijs
Tweedehands / Antiquarisch, als nieuw

Ook nieuw verkrijgbaar (29,99), klik hier voor een overzicht van de complete serie.

De twee brieven aan de Tessalonicenzen zijn de oudste apostolische brieven die ons in de Bijbel bewaard gebleven zijn. Ze staan op naam van het missionaire trio dat een reis maakte door Griekenland: Paulus, Silvanus en Timoteus.

Na hun gedwongen vertrek uit Tessalonica hebben de apostelen het (mondelinge) basisonderwijs aan de nog jonge gemeente aldaar schriftelijk voortgezet. Men moest zich oefenen in christelijke levenswandel, standvastigheid en toekomstverwachting.

Dit CNT-deel behandelt de tekst van 1 en 2 Tessalonicenzen als een geheel: voortgezet basisonderwijs. Het boek is zo geschreven dat zowel predikanten als geinteresseerde gemeenteleden deze apostolische brieven als leerzaam en actueel zullen ervaren.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2006, geb, 269 pp, € 17.50, 9789043505161
winkelwagen
Laughlin, John
Archaeology and the Bible
Second hand, nice copy / Tweedehands, net, enkele kantstrepen

This book challenges readers to consider whether archaeology explains the Bible. Archaeology and the Bible examines new developments in archaeological finds in the Near East, particularly Palestine, that are related to the Bible. New methodologies, regional surveys and creative syntheses have all had an impact on traditional approaches to looking at these discoveries.

Approaching the Ancient World Series, Routledge, 2000, pap, 196 pp, € 14.00, 9780415159944
winkelwagen
Linde, D.M. van de
Lucas I-VIII
Tweedehands, net exemplaar
Lucas deel 1, Kok - Voorhoeve, 1998, pap, 219 pp, € 6.00, 9789029715454
winkelwagen
Lisowsky, Gerhard
Konkordanz zum Hebraischen Alten Testament, zweite Auflage
Tweedehands, grote uitgave (24 x 17 cm, met wat boeklonresten
Deutsche Bibelgesellschaft, 1958, geb, xvi + 1672 pp, € 35.00, Lis-Kon
winkelwagen
Naastepad, Th. J. M.
Gewaagde woorden. Uitleg van Mattheus 5-9
Tweedehands, zeer net exemplaar

De combinatie van het geliefde bijbelgedeelte 'De Bergrede' met Naastepads literaire gaven vormen een boeiende vertelling en een eigentijds, begrijpelijk en gemakkelijk leesbaar boek over een van de meest centrale gedeelten uit het Evangelie. Zij die zowel voor gemeenschappelijk als individueel bijbelonderzoek studiemateriaal zoeken, zullen in Gewaagde woorden een schat aan origineel materiaal vinden. De in 1996 overleden theoloog Thomas Naastepad behandelt in deze studie de Bergrede (Mattheus 5-7) en de zogenaamde 'tien werken van Jezus' (Mattheus 8-9). Dit tekstgedeelte uit het Evangelie naar Mattheus spreekt al eeuwen tot de verbeelding. De wisselwerking tussen Jezus' Woorden zelf, die ronduit gewaagd zijn, en het durven wagen met die woorden van de kant van de gemeente, is het thema van dit nieuwe boek. Naastepad geeft ook nu weer oorspronkelijke, pure exegese met het oog op de praktijk van alledag. Ook zijn woorden zijn zo nu en dan gewaagd maar altijd origineel.

Verzorgd, geannoteerd en van een inleiding voorzien door Leo Lagendijk

Ten Have, 2002, pap, 168 pp, € 17.50, 9789025953362
winkelwagen
Naastepad, Th. J. M.
Hoogspel. Uitleg van de boeken Ruth en Ester
Tweedehands, zeer net exemplaar

In Hoogspel legt Thomas Naastepad twee bekende bijbelboeken uit waarin vrouwen de hoofdrol spelen. In zijn studie over het boek Ruth staat hij stil bij het bijna beschamend realisme, en vraagt hij zich af hoe wij die onderwezen zijn in Gods Woord reageren op het dagelijks leven zonder dat Gods tekenen zichtbaar zijn? Het bijbelboek wordt op het leven van alledag betrokken: de honger, het verlies, het smachten, maar ook nieuwe kansen, toeval en ontmoeting. Tevens vraagt Naastepad aandacht voor de verborgenheid van Gods nooit afwezige leiding.
In zijn uitleg van het bijbelboek Esther levert Naastepad plausibele verklaringen waarom de naam van God in dit boek verzwegen wordt en waar toespelingen op die Naam te vinden zijn. Hij toont aan dat dit joodse boek draait om de ervaring van het maatschappelijke leven als dodelijke druk, doodsangst en Godverlatenheid. Hoe te handelen temidden van verdrukking en dood als er haast niet te rekenen valt op een helpende hand uit de hemel? Beide bijbelboeken maken duidelijk hoe en waarom mensen bij tijd en wijle hoog spel moeten spelen om te overleven. Uitermate geschikt voor leerhuis, catechese en verkondiging.

Verzorgd, geannoteerd en van een inleiding voorzien door Leo Lagendijk

Ten Have, 2003, pap, 140 pp, € 15.00, 9789025953577
winkelwagen
Naastepad, Th. J. M.
Jozef. Uitleg van Genesis 37-50
Tweedehands, zeer net exemplaar

Verzorgd, geannoteerd en van een inleiding voorzien door Leo Lagendijk

Ten Have, 2002, pap, 172 pp, € 15.00, 9789025953027
winkelwagen
Naastepad, Th. J. M.
Menswording. Uitleg van het evangelie naar Markus
Tweedehands, zeer net exemplaar

Het Evangelie naar Markus wordt vanouds gezien als een vreemde en weinig exacte eend in de nieuwtestamentische bijt. In zijn uitleg van dit evangelie toont Thomas Naastepad aan dat dit niet alleen een onbillijk waardeoordeel is, maar bovendien gebaseerd op een gebrek aan hermeneutisch inzicht. In zijn commentaar geeft Naastepad niet alleen leerzame aanwijzingen voor een goed verstaan van dit geschrift, maar brengt hij ook, op de hem bekende wijze, de actualiteit voor toen en nu aan het licht. In zijn overdenken van het zogenaamde Messiasgeheim biedt hij tevens een hoogst originele visie op de problematiek van de vertraging van de tweede komst van Christus, iets wat een typerend thema zou zijn in het Evangelie naar Markus.

In de uitwerking van de vraag waarom en hoe God mens werd, blijkt dit evangelie een hecht doortimmerde compositie te zijn, terwijl Markus zelf een gedegen theoloog is geweest, die met veel oog voor details een evangelie heeft gecomponeerd, waar de kerk met recht op teruggrijpt in haar boodschap van kruis en opstanding.

Verzorgd, geannoteerd en van een inleiding voorzien door Leo Lagendijk

Ten Have, 2000, pap, 384 pp, € 17.50, 9789025951627
winkelwagen
Naastepad, Th. J. M.
Schouwspelers van God. Uitleg van Paulus' Brief aan de Efeziers
Tweedehands, zeer net/zgan exemplaar

Schouwspelers van God is een lumineuze uitleg van Paulus' brief aan de Efeziers, en bevat belangwekkende schriftoverdenkingen over de rijkdom van de uitverkorenen, de genade, de eenheid en verscheidenheid van de gemeente, het geheim van de roeping der heidenen, de nieuwe levenswandel. Maar ook laat de bijbelgeleerde Thomas Naastepad een nieuw licht schijnen over beroemde uitspraken over de zogenaamde onderdanigheid van de vrouw aan de man. Bovendien kan zijn uitleg van de geestelijke wapenuitrusting met recht een hoogtepunt van het boek genoemd worden. In Schouwspelers van God, benadrukt Naastepad dat de mens een medespeler is in Gods spel. De mens heeft een naam, en wie een naam heeft, heeft een rol, een bestemming. De Here God heeft een ieder van ons een rol toebedeeld, en de rollen zijn nauwkeurig omschreven. In het nabootsen, het nadoen van God zijn wij medespelers, acteurs. Het is zaak om contact te krijgen met de mensen in de zaal. Verstaat de mens zijn rol goed? Is de mens afgestemd op de hoofdrolspeler, Jezus Christus? Wordt het een geslaagde voorstelling? Dat zijn vragen die te maken hebben met de toewijding waarmee de gemeente Gods verlossingsspel bedrijft. In een tijd waarin doeltreffend het vuur wordt gedoofd, het charisma geminacht en de aandacht vervreemd van Israels eigen gestalte, doet Naastepad een beroep op de navolgers van Christus, de schouwspelers van God, die het leven, zoals de Here God dat heeft bedoeld, nadoen en voordoen. En wet aan de mensen in de zaal, in de wereld. Aangezien Christus de hoofdrolspeler is, klinkt de uitnodiging als een klok: Weest dan schouwspelers van God!

Verzorgd, geannoteerd en van een inleiding voorzien door Leo Lagendijk

Ten Have, 2001, pap, 339 pp, € 17.50, 9789025952662
winkelwagen
Naastepad, Th. J. M.
Van horen zeggen. Uitleg van het boek Deuteronomium
Tweedehands, zeer net exemplaar

Verzorgd, geannoteerd en van een inleiding voorzien door Leo Lagendijk

Ten Have, 2001, pap, 367 pp, € 17.50, 9789025952273
winkelwagen
Naastepad, Th. J.M.
Geen vrede met het bestaande. Uitleg van het boek Openbaring
Tweedehands, zeer net/zgan exemplaar - wel met naam op titelblad.

Verzorgd, geannoteerd en van een inleiding voorzien door Leo Lagendijk

Ten Have, 1999, pap, 318 pp, € 17.50, 9789025951382
winkelwagen
Naastepad, Th. J.M.
Naar Mokum. Uitleg van Exodus 1-34
Tweedehands, zeer net/zgan exemplaar.

Naastepad gaat woord voor woord na wat het spreken van God voor consequenties heeft gehad voor de gang van Israel uit Egypte naar het land van belofte, en welke de rol van Mozes is geweest. Een prachtige commentaar over het ontstaan van Israel, de Wet, het Paasfeest en de voorschriften van de Sabbat, priesterschap en heiligdom, de plagen in Egypte en de Tien Geboden.

Verzorgd, geannoteerd en van een inleiding voorzien door Leo Lagendijk

Ten Have, 2003, pap, 390 pp, € 17.50, 9789025954116
winkelwagen
Nestle, Eberhard, Kurt, Barbara Aland (eds)
Novum Testamentum Graece 26th ed.
Deutsche Bibelgesellschaft, 1979, geb, 780 pp, € 17.50, 9783438051004
winkelwagen
Ouaknin, Marc-Alain
De tien geboden
Boom, 2001, pap, 239 pp, € 12.00, 9789053526132
winkelwagen
Rahlfs, Alfred (ed.)
Septuaginta : id est, Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Volumen 1 : leges et historiae; Volumen 2 : Libri poetici et prophetici.
Greek text with a preface and introduction in German, English & Latin. Very good set.
Wurtenbergische Bibelanstalt, 1949, geb, xlviii,1184, 941 pp, € 35.00, RahlfsSeptuaginta
winkelwagen
Roukema, Riemer (inl.)
De evangelien van Johannes en Thomas
Tweedehands, net exemplaar
De kracht vanbinnen, Van Gennep, 2008, pap, 101 pp, € 6.50, 9789055159109
winkelwagen
Smit, Joop
Het verhaal van Matteus. Sleutelpassages uit zijn evangelie
Tweedehands, zeer net

Het verhaal van Matteus volgt het leven van Jezus van Nazaret van de wieg tot voorbij het graf. Als verteller heeft Matteus de regie stevig in handen. Daarmee bepaalt hij het beeld dat wij als lezers van Jezus en zijn optreden krijgen. Door aandacht te schenken aan deze regie zien wij het portret verschijnen van een leraar als Mozef die praktische aanwijzingen geeft hoe je je leven het best in kunt richten.

Dit boek heeft het karakter van een inleiding. Het wil door de bespreking van een aantal sleutelpassages het klassieke evangelie volgens Matteus beter toegankelijk maken. In het bijzonder de verhalen rond de geboorte van Jezus, zijn vijf grote redevoeringen en de verhalen rond zijn dood en opstanding worden aandachtig gelezen. Zo krijgen de lezers gaandeweg oog voor het bijzondere portret dat Matteus van Jezus schildert.

Te midden van de vele, verrassende stemmen uit de vroegchristelijke wereld die ons momenteel bereiken heeft Matteus een markant, eigen geluid. Hij onthult geen geheim, geen innerlijk weten, maar wijst een weg om te bewandelen. Het is de moeite waard om naar zijn vertolking van Jezus' boodschap te luisteren.

Averbode Bijbelgidsen, Averbode, 2007, pap, 136 pp, € 12.00, 9789031724727
winkelwagen
Tijn, Maartje van (ed)
De verwarring van Goed en Kwaad. Midrasjim over Kain en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel
Boekencentrum, 1988, pap, 116 pp, € 8.00, 9789023915928
winkelwagen
Ton Koevoets
De afscheidsrede van Jezus . Een uitleg van Johannes 13-17
Tweedehands, zeer net

Het verhaal van Matteus volgt het leven van Jezus van Nazaret van de wieg tot voorbij het graf. Als verteller heeft Matteus de regie stevig in handen. Daarmee bepaalt hij het beeld dat wij als lezers van Jezus en zijn optreden krijgen. Door aandacht te schenken aan deze regie zien wij het portret verschijnen van een leraar als Mozef die praktische aanwijzingen geeft hoe je je leven het best in kunt richten.

Dit boek heeft het karakter van een inleiding. Het wil door de bespreking van een aantal sleutelpassages het klassieke evangelie volgens Matteus beter toegankelijk maken. In het bijzonder de verhalen rond de geboorte van Jezus, zijn vijf grote redevoeringen en de verhalen rond zijn dood en opstanding worden aandachtig gelezen. Zo krijgen de lezers gaandeweg oog voor het bijzondere portret dat Matteus van Jezus schildert.

Te midden van de vele, verrassende stemmen uit de vroegchristelijke wereld die ons momenteel bereiken heeft Matteus een markant, eigen geluid. Hij onthult geen geheim, geen innerlijk weten, maar wijst een weg om te bewandelen. Het is de moeite waard om naar zijn vertolking van Jezus' boodschap te luisteren.

Averbode Bijbelgidsen, Averbode, 2007, pap, 188 pp, € 8.50, 9789031724642
winkelwagen
Vlaardingerbroek, J.
Klaagliederen
Tweedehands, net exemplaar

TEKST EN TOELICHTING is een bijbelverklaring, die bedoeld is voor allen die een begrijpelijk, en met zorg geformuleerd antwoord willen op de vragen, die bij het lezen van de Bijbel naar voren komen. Van elk bijbelgedeelte wordt steeds een goede, leesbare vertaling (tekst) gegeven met daarbij een heldere en praktische toelichting. De behandeling van een bijbelboek wordt steeds voorafgegaan door een inleiding, waarin informatie wordt verstrekt over het ontstaan van het betreffende bijbelboek, de auteur, de compositie, etc. De bijbelboeken worden niet vers voor vers behandeld, maar per tekstgedeelte (perikoop). Dit komt het verstaan van het geheel ten goede.

Serie Tekst en toelichting - Een praktische bijbelverklaring, Kok, 1999, pap, 114 pp, € 9.00, 9789043500784
winkelwagen
Wolde, Ellen van
Ruth en Noomi, twee vreemdgangers
Ten Have, 1993, pap, 163 pp, € 15.00, 9789025944957
winkelwagen
Wolde, Ellen van
Verhalen over het begin, Genesis 1-11 en andere scheppingsverhalen
Ten Have, 1995, pap, 275 pp, € 16.00, 9789025945961
winkelwagen