B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

0 Aanbieding

Barnard, Willem
Gepeins bij psalmen dl 2. Een stille duif in de verte. Psalm 42-72
Van 16,50 voor 8,50

'Het psalter van 150 psalmen is onderverdeeld in vijf boeken. Over het eerste daarvan (Psalm 1-41) ging Tegen David aan praten, een 'stapel dagboekachtige aantekeningen'. In dezelfde trant schreef ik Een stille duif in de verte over de psalmen 42-72. Menige dichter heeft de psalmen willen herdichten. Ze werden dan geactualiseerd, eigentijds onder woorden gebracht, ontdaan van hun archaische inkleding. Het resultaat was wisselend, maar altijd minder dan het origineel, dat sinds een paar millennia in de Bijbel staat. Hertalen wordt al gauw herhalen op een lager niveau. Ik voel geen neiging daartoe. Wat mij bezighield was de vraag: hoe lees ik als dichter het werk van die prominente collega's van toen? Ik ben zo onbevangen mogelijk aan de slag gegaan en breng daar in dit 'gepeins' verslag van uit'- Willem Barnard

Gepeins bij psalmen, Meinema, 2004, pap, 155 pp, € 8.50, 9789021139777
winkelwagen
Besten, Leen den
Illusie of verlichting. Kritiek op en betekenis van religie
Van 33,50 voor 15,-

Al eeuwen leveren zowel gelovigen als ongelovigen kritiek op religie. Wat is het commentaar van de critici en hoe is daar op geantwoord? Den Besten ordent de kritieken van toonaangevende geleerden uit verschillende disciplines. Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Vestdijk, Sartre, Dawkins, Kuitert, Phillipse en vele anderen passeren de revue. En niet te vergeten godsdienstcriticasters bij uitstek: Jesaja en Jeremia. Den Besten gaat na in hoeverre de kritieken en antwoorden houdbaar zijn en onderzoekt wat nu nog de waarde van religie voor individu en samenleving is.

Een goed geschreven, helder opgezet en erudiet boek dat met zijn thematiek de aandacht verdient van ieder die zich persoonlijk of professioneel (of beide) met religie en haar rol in de samenleving bezighoudt.

Skandalon, 2011, pap, 543 pp, € 15.00, 9789490708238
winkelwagen
Frishman, J., S. Hellemans (red)
Het Christendom en de wereldreligies: Dialoog en confrontatie
Nu van 26,50 voor 10,95

Na een lange periode van kerkverlating, ontzuiling en steeds striktere scheiding tussen kerk en staat, leek religie op weg om uit West-Europa te verdwijnen. Maar groeiende interesse in spiritualiteit, import van godsdiensten door immigratie en heftige internationale conflicten met een godsdienstige achtergrond keerden het tij. Nu haasten religieuze kopstukken zich om de vreedzame bedoelingen van hun eigen religie te benadrukken en proberen politieke leiders om een begripvolle omgang tussen culturen en religies te bevorderen. In Nederland zijn inmiddels alle wereldreligies actief en ze gaan op nieuwe manieren via ongekend open ontmoetingen met elkaar om. Maar ook hier spelen conflicten.

Waar eerdere studies interacties tussen religies vooral beschrijven en focussen op afzonderlijke thema's als geweld of de verhouding tussen kerk en staat, biedt dit boek een echte insiders view: het laat zien hoe binnen afzonderlijke religies - en niet alleen in het christendom - maatstaven zijn aangelegd om andere godsdiensten te beoordelen. Het geeft een overzicht van de dialoog en de confrontaties die sinds 1960 tussen christendom, jodendom, islam, hindoeisme en boeddhisme hebben plaatsgevonden. Tien specialisten vertellen, ieder op hun eigen terrein, hoe deze confrontaties zijn ontstaan en hoe men hiermee theologisch, spiritueel en politiek constructief om kan gaan. Daarbij gaan zij in op vele bijzondere en wezenlijke aspecten in de dialoog. Ook wordt een kritische kijk geboden op de mystiek, als een door velen veronderstelde oplossing voor de verschillen tussen de religies.

Het christendom en de wereldreligies is van belang voor wie op een of andere wijze betrokken is bij ontmoetingen met andersgelovigen en de achtergronden wil leren kennen van de dialoog tussen religies en de wereldwijd toenemende botsingen.

Van Gruting, 2008, pap, 239 pp, € 10.95, 9789075879469
winkelwagen