B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

U heeft 3 boeken in uw boodschappenlijst; bestel deze boeken hier (u kunt het altijd nog verwijderen) of zoek hieronder verder.

NB: De inhoud van de boodschappenlijst wordt niet bewaard als u teruggaat naar het beginscherm.

U kunt het zoekmenu hieronder gebruiken om in een andere categorie of naar een andere titel te zoeken met behoud van uw bestellingen (vergeet u niet op 'zoek' te klikken).

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.4.1.0.2 Eucharistie / Avondmaal / Belijdenis

   
Het brood dat wij breken. Gedichten over het Heilig Avondmaal.Verzameld door H.de Jong
Kok, 2005, geb, 128 pp, € 14.50, 9043510157
winkelwagen
Intercommunie, het asymmetrische gelofsgesprek tussen protestanten en katholieken
Boekencentrum, 1999, pap, 62 pp, € 9.95, 9789023904892
winkelwagen
   
Nu heb ik ja gezegd. Gedichten over belijdenis
Kok, 2004, 47 pp, geb, € 9.50, 9043509019
winkelwagen
   
Baudet, G.
Water bij de wijn. Hervormd en rooms-katholiek over avondmaal en eucharistie.
Ten Have, 2002, pap, 240 pp, € 20.95, 9789025952679
winkelwagen
Berg, R. van den
Binnen in mij opgestaan. Gedichten bij belijdenis en avondmaal
Mozaiek, 2003, pap, 55 pp, € 8.90, 9789023990765
winkelwagen
Caspers, Charles, Ad Leys, Petra Versnel-Mergaerts (red)
Zijn Lichaam worden, leven uit de rijkdom van de eucharistie
Volgens de officiele documenten van de katholieke kerk geldt de Eucharistie als bron en hoogtepunt van het christelijk leven. Veel gelovigen zullen het daarmee eens zijn. Wanneer aan hen wordt gevraagd wat zij onder Eucharistie verstaan en hoe zij deze beleven, vertellen wij ieder hun eigen verhaal. De diversiteit is opmerkelijk. Welbeschouwd kan dat niet anders, want ieder mens is uniek en heeft dus ook een unieke beleving. Onze levens worden door tal van factoren bepaald: we leiden een ander leven dan de generaties voor ons en ook in het hier en nu hebben we ieder onze eigen weg te gaan. De Eucharistie biedt voldoende ruimte voor zo'n grote diversiteit. Als hoogtepunt van het christelijk leven is Eucharistie echter tevens datgene wat gelovigen in Christus' aanwezigheid met elkaar verbindt. Diversiteit gaat hier dus samen met convergentie of gemeenschappelijkheid. Dit boek bevat een bundeling van de lezingen, gehouden op de boeiende studiedag 'Eucharistie', georganiseerd door de Commissie Overleg Instituten van de KNR in het voorjaar van 2012. Enkele wetenschappelijke instituten, verbonden met ordes en congregaties, hebben toen aandacht geschonken aan de vraag: wat heeft onze traditie aan de mens van nu te vertellen over de plaat van de Eucharistie in haar/zijn leven? In hun antwoord hebben zij geput uit de rijkdom en wijsheid van hun eigen religieuze traditie.
Abdij van Berne, 2013, pap, 88 pp, € 16.90, 9789089720580
winkelwagen
   
Coppens, A. & T. Schilling (red.)
Neem en eet... Opstellen over de eucharistie
Op bestelling
Centrum voor Parochiespiritualiteit, 2004, geb, 105 pp, € 21.95, 90744570906
winkelwagen
Eijk, Ton van
Eucharistie. Het woord en het brood
Theologische perspectieven, 4, 2VM Uitgeverij, 2010, pap, 175p, € 21.95, 9789490393076
winkelwagen
   
Fisch, T.J. (ed.)
Primary Readings on the Eucharist
Pueblo, 2004, pap, 237 pp, € 31.00, 9780814661871
winkelwagen
   
Foley, E.
From Age to Age. How Christians have Celebrated the Eucharist
Liturgical Press, 2008, pap, 405 pp, € 28.50, 9780814630785
winkelwagen