B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.3 Homilitiek, Preekvoorbeelden en lezingen

   
Het hoge woord eruit. Preken voor jaar C
W. van Bergen & H. de Groot, Werkgroep voor Liturgie Heeswijk.

(Het hoge woord eruit jaar A & B zijn uitverkocht.)

Berne, 2000, pap, 128 pp, € 13.50, 9789076242286
winkelwagen
Postille 58, 2006-2007
Boekencentrum, 2006, geb, 292 pp, € 23.00, 9789023919025
winkelwagen
Atkinson Rose, L.
Sharing the Word. Preaching in the Roundtable Church
Lucy Atkinson Rose proposes a nonhierarchical, communal relationship between pastor and congregation that questions traditional assumptions of preaching, and offers insight from those on the margin and those outside the field of homiletics. She invites preachers to practice a style of conversational preaching rooted in connectedness and a sense of mutuality between preacher and worshipers.
Westminster John Knox, 1997, pap, 158 pp, € 18.75, 9780664256586
winkelwagen
Bastiaens, Jean
Het Woord is mens geworden. Commentaren bij de zondagslezingen jaar A, B en C
De Kerk heeft voor de zondagslezingen een driejarig leesrooster opgesteld. De eerste lezing, uit het 'Oude Testament', legt het fundament. De tweede lezing legt de link naar de concrete geloofsgemeenschap: dat is de lezing uit de briefliteratuur, van Paulus of zijn leerlingen. De derde lezing komt uit het evangelie: goed nieuws voor een verscheurde wereld zoals de onze, goed nieuws over een nieuwe wereld die in het verschiet ligt.

Jean Bastiaens voorziet de drie lezingen, van zondag tot zondag, van commentaar. Drie aandachtspunten staan daarbij centraal: Het begrijpen van de lezingen in hun onderlinge samenhang; de geloofstaal - de eigen manier van zeggen, tegendraads en vaak verrassend - van de Bijbel; en de geloofsinitiatie, die nooit voltooid is, want we mogen altijd weer 'opnieuw beginnen' (Marcus 1,1).

Jean Bastiaens is Nieuwtestamenticus. Hij is directeur van Bijbelhuis Zevenkerken en geeft les aan het Grootseminarie van Brugge. De commentaren bij de zondagslezingen die hij drie jaar lang schreef voor Kerk & Leven, heeft hij licht herwerkt om ze samen te brengen in dit boek.

Halewijn, 2015, pap, 348 pp, € 28.25, 9789085283164
winkelwagen
Bosch, H.
Majimbo, de goede herder en nog 101 verhaaltjes bij de zondag, bij de Schriftlezing verteld in de H. Geestkapel (Assel)
Van de auteur: Sinds 1995 ben ik lid van het pastorale team van de H. Geestkapel. Mijn taak ligt vooral bij de kinderen. Onze kapel is klein en er is geen ruimte voor een aparte kindernevendienst. Daarom proberen we de kinderen gewoon in de viering erbij te betrekken. Kinderen luiden de klokken, steken de kaarsen aan. Vooraf aan de lezingen wordt er aan de kinderen een vijf-minuten verhaaltje verteld dat verband probeert te houden met de lezing van de zondag of, als het een bijzondere zondag is, met het feest van de dag. Als er onverhoopt geen kinderen zijn vertel ik mijn verhaaltje toch, want ook de aanwezige volwassenen zijn enthousiaste toehoorders. Als u mijn achtergrond en werkzaamheden in het voorwoord hebt gelezen, zal het u niet verbazen dat veel van mijn verhaaltjes zijn oorsprong vinden in Afrika en/of bij de straatkinderen. De opbrengst van dit boekje is bestemd voor het straatkinderencentrum Bosco Boys te Nairobi, Kenya.
Relibris, 2008, pap, 211 pp, € 12.50, 9789053020067
winkelwagen
Bos, Rein
Wij hebben gehoord dat God met u is. Preken vanuit het Oude Testament
Boekencentrum, 2004, pap, 351 pp, € 26.50, 9789023916307
winkelwagen
Bras, Kick
De religieuze visie van Vincent van Gogh
In deze serie van Woord op Zondag leren we niet alleen Vincents spiritualiteit beter kennen, maar kijken als het ware ook in de spiegel: wat heeft dat ons te zeggen, waar raakt het aan onze zoektocht?
Woord op Zondag, Narratio, 2015, pap, 46 pp, € 9.00, 9789052636702
winkelwagen
Brueggemann, Walter
Inscribing the Text. Sermons and Prayers of Walter Brueggemann
edited by A.C. Florence
Fortress Press, 2004, geb, 222 pp, € 26.50, 9780800636463
winkelwagen
Childers, Jana (ed.)
Birthing the Sermon. Women Preachers on the Creative Process
Where do preachers get their ideas for sermons, and how do they turn those ideas into great sermons week after week? Sharing their experiences, these dynamic women preachers take us through their process from conception, through development, to the actual delivery of the sermon and beyond. Each chapter includes a sermon that illustrates the results of that preacher's labor of love. Contributors include: Barbara Shires Blaisdell, Teresa L. Fry Brown, Jana Childers, Linda L. Clader, Yvette Flunder, Mary G. Graves, Linda Carolyn Loving, Barbara K. Lundblad, Karen Stokes, Barbara Brown Taylor, Mary Donovan Turner, Margaret Moers Wenig.
Chalice Press, 2001, pap, 297 pp, € 24.50, 9780827202306
winkelwagen
Desouter, S.
De vreugde van de wet: Simchath torah korte overwegingen rond Wet en Profeten uit de eerste zondagslezingen in de Romana jaargangen A-B-C
Relibris, 2010, pap, 188pp, € 19.50, 9789053020180
winkelwagen
   
Desouter, S.
Naar wie zouden wij anders gaan? Gedachten rond drie jaar zondagsevangelien A-B-C
Relibris, 2009, pap, 194 pp, € 19.50, 9789053020142
winkelwagen
Devijver, Jos
J. Zondagsvieringen in het C-jaar
Deze boeken reiken bouwstenen aan voor de zondagse liturgie. Voor elke zondag van het jaar zijn er ideeen voor de homilie, enkele gebeden en andere teksten.
Altiora Averbode, 2003, pap, 631 pp, € 24.95, 9789031718900
winkelwagen
   
Edwards, O.C.
A History of Preaching
Volume 1, appearing in the print edition. Volume 2, contained on the enclosed cd-rom, contains primary source material on preaching drawn from the entire scope of the church's twenty centuries
Abingdon Press, 2004, geb + cd-rom, 876 pp, € 65.00, 9780687038640
winkelwagen
Engelen, M. van
Wat leest u daar? Verkondiging bij de bronnen in het B-jaar
Gooi, 2008, pap, 240 pp, € 19.90, 9789030411192
winkelwagen
Francis, L.J.
Preaching With All Our Souls: A Study in Hermeneutics and Psychological Type
This is a practical book about preaching, written for preachers by two theologians who themselves preach each Sunday. This useful guide is grounded in an innovative and highly original theory about the nature of preaching known as the SIFT method (sensing, intuition, thinking and feeling), which draws together the best of contemporary scholarship about hermeneutics with compelling insights from modern research concerning psychological type. Leslie Francis and Andrew Village provide concrete examples of the SIFT method of biblical hermeneutics and liturgical preaching. This approach releases the gospel message to be proclaimed and to be heard in a full and rounded manner that touches all of the human mind and soul.
Continuum, 2008, pap, 167 pp, € 22.50, 9780826493262
winkelwagen
Graaf, J Van der
Woord der prediking deel 6: Handreiking voor predikanten
Kok Ten Have, 2009, geb, 301 pp, € 29.90, 9789043516181
winkelwagen
   
Graaf, J. v.d. e.a. (red.)
Het woord der prediking: Handreiking voor predikanten
Voorhoeve, 2000, geb, 280 pp, € 34.00, 9029716606
winkelwagen
   
Grab, W., Johann Hinrich Claussen und Volker Drehsen (Hg.)
Predigt Studien. III/2
Kreuz, 2011, pap, 288 pp, € 14.50, 9783451610196
winkelwagen
Grandia, Bram
Vreemde Vreemdeling
In deze serie luisteren we naar teksten over de vreemde vreemdeling. De vreemdeling die anders is, anders leeft en anders gelooft. De vreemdeling als bedreiging, als mens die angst aanjaagt, die een beroep op ons doet. De vreemdeling als een stoorzender, als een boodschapper uit een andere wereld. In de Bijbel wordt de vreemdeling vaak in een adem genoemd met wees en weduwe. De vreemde vreemdeling als kwetsbaar mens.
Woord op Zondag, Narratio, 2011, pap, 50 pp, € 7.50, 9789052636399
winkelwagen
Greiser, D.B. & M.A. King (eds)
Anabaptist Preaching. A Conversation between Pulpit, Pew, & Bible
Cascadia, 2003, pap, 236 pp, € 26.00, 9781931038195
winkelwagen
Grozinger, Albrecht
Lehrbuch Praktische Theologie, Bd.2, Homiletik
Dieses Lehrbuch antwortet nicht nur auf Fragen wie: Was ist eine Predigt? Wann predigen? Wie 'funktioniert' eine Predigt? Oder: Wie ist eine Predigt aufgebaut? In umfassender Kenntnis der homiletischen Tradition richtet es den Blick zentral auf die Probleme, denen Predigende in der Gegenwart gegenuberstehen. Leitend fur die Darstellung ist eine wache Wahrnehmung der kulturellen Aspekte der Homiletik ebenso wie der drangenden Fragen, die sich aus dem religiosen und weltanschaulichen Pluralismus der Gegenwart ergeben. Einen besonderen Akzent legt dieser Band schliesslich auf die Bedeutung der Sprache fur das Predigen heute. Ein ebenso origineller wie hilfreicher Wurf!

Eine Einfuhrung in die Hauptfelder der Praktischen Theologie: kompakt, ubersichtlich, kompetent Das neue Lehrbuch Praktische Theologie wendet sich an Studierende der Theologie im Rahmen eines Voll-, Lehramts- oder Nebenfachstudiums. Es vermittelt im Uberblick und in internationaler Kontextualisierung examensrelevantes Wissen und kann daruber hinaus als Fortbildungsliteratur in der ersten Berufsphase (Vikariat/Refendariat, Prediger- und Studienseminare) gewinnbringend benutzt werden. Thematisch decken die Bande die Kernbereiche der Praktischen Theologie ab, denen Studierende notwendig begegnen: Religionspadagogik (Friedrich Schweitzer), Homiletik (Albrecht Grozinger), Seelsorge (Christoph Morgenthaler) und Kirche (Hauschildt, Eberhard, Uta Pohl-Patalong).

Sehe die ganze Reihe hier

Lehrbuch Praktische Theologie, Guterloher Verlag, 2008, pap, 344 pp, € 29.95, 9783579054032
winkelwagen
Kay, J. F.
Preaching and Theology
Preaching and its Partners, Chalice Press, 2007, pap, 166 pp, € 19.50, 9780827229914
winkelwagen
Leede, Bert de, Ciska Stark
Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk
Preken is een proces van ontvouwen: van voorzichtig onthullen en tonen wat er al is, van nauwkeurig lezen en zorgvuldig spreken, van minutieus studeren en eigentijds doceren. De auteurs beschrijven het proces van preekvoorbereiding volgens de klassieke indeling in zeven fasen, van de eerste orientatie tot en met de evaluatie achteraf. Nieuw is dat ze elke fase speciek belichten vanuit vier complementaire dimensies: de tekst, de hoorder, de prediker en de culturele context. Daarin klinken de resultaten door van het onderzoek dat de auteurs hebben gedaan naar de preekpraktijk binnen de Protestantse kerk in Nederland. Het boek biedt een schat aan informatie en praktische oefeningen
Boekencentrum, 2017, geb, 304 pp, € 34.90, 9789023970132
winkelwagen
Ligten, Alex van
Intussen is het ook weer droog geworden. De hele Bijbel lezen in zestig pauzenummers
Deze bijbelse 'pauzenummers' (prekenbundel) is aantrekkelijk door z'n vrolijke karakter en gevarieerdheid van aanpak. Hij bestrijkt de hele bijbel: elk bijbelboek komt in een eigen hoofdstuk aan de orde rond een representatief kernwoord en tekstgedeelte. De hoofdthema's van de bijbel komen uitnodigend voor het voetlicht. En steeds weer verbindt de auteur de verhalen van het oude boek met het leven van nu. Wat lang geleden geschreven werd, is op ons van toepassing. Geschreven met grote kennis van zaken en relativerende humor.

"Een vuistdikke prekenbundel - welke uitgever haalt het nog in zijn hoofd? Theologische Uitgeverij Skandalon. Die heeft een boek van ruim zeshonderd pagina's met preken van predikant Alex van Ligten uit Sneek uitgebracht. Dat het echter geen droogstoppelig boek is voor hooguit ouderlingen die moeten preeklezen, blijkt al uit de titel: 'Intussen is het ook weer droog geworden - de hele bijbel in zestig pauzenummers'. Elke preek moet dienen als een inleiding op het betreffende bijbelboek. "Preken met pretentie dus", constateert Van Ligten zelf. Maar die mogen ze hebben, want de dominee is goed in zijn opzet geslaagd. "Gij zult niet begeren uws naasten preektalent', luidt voor mij het elfde gebod, maar ik doe het toch", staat in het voorwoord van collega Pieter Oussoren, bekend van zijn Naardense Bijbel. Oussoren heeft gelijk. Van Ligten kan er wat van." -Wim Schrijver

Skandalon, 2010, pap, 610 pp, € 28.50, 9789490708337
winkelwagen
Lyons, W.J. & I. Sandwell (ed.)
Delivering the Word. Preaching and Exegesis in the Western Christian Tradition
Van 151,95 voor 80,-

One of the most consistent features of Christian life has been the extensive use of the biblical texts in sermons; to evangelise, to educate, to edify, to exhort, and even to terrify those who heard them. Yet, surprisingly little scholarly attention has been focused on the dynamics at work as these texts were taken by preachers and transformed into the largely aural experience encountered by their audience. Pre-formed and performed thus, scripture was communicated and made relevant through the use of the sermonic form to audiences inhabiting a broad range of socio-historical settings, including those whose social status or illiteracy might otherwise have completely precluded any access to biblical texts. In this volume, instances of biblical reception within and through preaching have been taken from two millennia of homilies, with each being examined to see how the text-preacher-audience dynamic has influenced the interpretation, understanding and impact of the Bible. Examples include Paul, Origen, Chrysostom, Augustine, Hildegard of Bingen, Jonathan Edwards, Samuel Taylor Colerdge, Aimee Semple McPherson, and Chris Brain.

Bibleworld Series, Acumen, 2011, geb, 272 pp, € 80.00, 9781845538927
winkelwagen
Mathewson, Steven D.
The Art of Preaching Old Testament Narrative
Paternoster Press, 2002, pap, 279 pp, € 27.50, 9781842271384
winkelwagen
Meulen, H. (red )
Als een leerling leren preken: Preek voorbereiding stapsgewijs
Boekencentrum, 2008, pap, 167 pp, € 17.90, 9789023923213
winkelwagen
Moens, R.
Preek van de week. Voor inspiratie en transpiratie
De website 'De Preek van de week' is door een groep Vlaamse dominicanen opgezet om dienst te bewijzen aan iedereen die begaan is met een degelijke woordverkondiging.

Dominicaan Rob Moens is een van de schrijvende krachten achter deze site. Op vraag van velen worden zijn teksten (voor A-, B- en C-cyclus) gebundeld in dit boek. De teksten zijn wat langer en zwaarder dan de 'gewone' zondagse preek, omdat wie moet preken er zo inspiratie kan uithalen, maar ook verplicht wordt ze aan te passen aan het plaatselijke publiek.

Uiteraard zijn de teksten ook interessant voor catechisten, leerkrachten godsdienst en anderen die belang stellen in de evangelies.

Halewijn, 2009, pap, 308 pp, € 21.00, 9789085281283
winkelwagen
   
Nieman, J.R.
Knowing the Context, Frames, Tools, and Signs for Preaching
Allen, O.W. series editor
Elements of Preaching, Fortress Press, 2008, pap, 92 pp, € 12.90, 9780800662922
winkelwagen
Nieuwenhuis, Jan
Bij tij en ontij. Preken op hoop van zegen
De eerste oplage is per sept 2019 geheel uitverkocht. Mocht er een tweede oplage komen dan zal deze hier ook weer beschikbaar zijn. 'Van de laatste 25 jaar van zijn werkzame jaren in de Dominicus heeft Jan 25 preken uitgekozen, losjes verspreid over de cyclus van het kerkelijk jaar - advent, kerstmis, veertigdagentijd, pasen, pinksteren enzovoorts, afsluitend met zijn feestelijke preek uit 2014, toen hij 90 werd, met taart en wijn na.
(...) Bij tij en ontij bevat 'preken op hoop van zegen'. De lichte toets, de luchtige kwinkslagen over vroeger thuis of over zijn biechtstoel, waar hij ooit mannen vergaf die naar de dames-op-de-hoek waren geweest en waar nu stofzuigers en bleekmiddelen staan: speels draait hij vandaar de diepte in - nee, niet de diepte van vrome gezichten, moetende plichten, wijzende vingers, maar van de vinger die de zere plek aftast, de stem die maar klopt aan het gehoorbeen, de radeloze blik van een kind ten prooi aan honger, oorlog, cholera.
Met dit boek is deze preken van toen een tweede leven gegund. De predikbroeder met zijn krachtige, bronzen stem kun je niet meer horen. Maar je kunt zijn woorden lezen, hapje voor hapje proeven op de tong - als van het beste dat deze keuken ooit heeft gebrouwen aan zegen, hoop en troost.' (Pieter van der Ven)
Voorwoord - Een halve eeuw Dominicuskerk door Henk Hillenaar: 'Jan Nieuwenhuis: een ware predikbroeder onder andere predikers. Als hij de beurt had leek de kerk beter gevuld dan anders.'

Nawoord - Jan Nieuwenhuis, een portret door Pieter van der Ven:' Johannes de Adelaar, hoogbedaagd, verbannen naar Patmos, der dagen zat. Jan Nieuwenhuis, hoogbedaagd, na een halve eeuw weggerukt uit Amsterdam; eenzaam in zijn rolstoel in Aqua Viva, Nijmegen. Wat wordt nog gedroomd over Levend Water, over Geest en Bruid, die zeggen: 'Kom!'?'

Dominicusgemeente Amsterdam, 2019, geb, 136 pp, € 15.00, 9789090313047
winkelwagen
Old, Hughes Oliphant
The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church, Volume 1: The Biblical Period
In this volume, Hughes Oliphant Old begins his survey of the history of preaching by discussing the roots of the Christian ministry of the Word in the worship of Israel. He then examines the preaching of Christ, the Apostles, and early church leaders.l
Eerdmans, 1998, pap, 383 pp, € 30.00, 9780802843562
winkelwagen
   
Old, Hughes Oliphant
The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church, Volume 2: The Patristic Age
Eerdmans, 1998, pap, 481 pp, € 49.50, 9780802843579
winkelwagen
   
Old, Hughes Oliphant
The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church, Volume 3: the Medieval Church
by order
Eerdmans, 1999, pap, 646 pp, € 65.00, 9780802846198
winkelwagen
Old, Hughes Oliphant
The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church, Volume 4: The Age of Reformation
The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church is a multivolume study by Hughes Oliphant Old that explores the history of preaching from the words of Moses at Mount Sinai through modern times. In Volume 4, The Age of the Reformation, Old focuses on changes in preaching due to the Protestant Reformation and the Catholic Counter-Reformation. This is the pivotal volume in Old's project, covering as it does not only what the Reformers and Counter-Reformers preached but also their reform of preaching itself. Old traces the main events and people involved in the development of preaching at this time - Luther, Calvin, Thomas of Villanova, Francis Xavier, William Perkins, John Donne, Johann Gerhard, Jacques Bossuet, and many more - while also giving due attention to how preaching was itself an act of worship.
Eerdmans, 2002, pap, 539 pp, € 39.00, 9780802847751
winkelwagen
   
Old, Hughes Oliphant
The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church, Volume 5: Moderatism, Pietism, and Awakening
Eerdmans, 2004, pap, 620 pp, € 49.50, 9780802822321
winkelwagen
   
Old, Hughes Oliphant
The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church, Volume 6: The Modern Age
This sixth volume of Hughes Oliphant Old's monumental, acclaimed study of preaching throughout history, The Modern Age, tells the story of preaching and worship from the French Revolution to the fall of the Berlin Wall (17891989). During this period preaching continued to support the historic Christian faith while the church undertook to resist secularization, come to grips with biblical criticism, and initiate bold overseas missions. Opening with the revived Catholic Order of Preachers, continental Protestants such as Abraham Kuyper, and the self-consciously modern preaching of Friedrich Schleiermacher, Old moves on to consider Victorian figures such as John Henry Newman and Charles Haddon Spurgeon. He carefully lays out the tensions between Old and New School Calvinism as well as the beginnings of black preaching and the great American tradition of Charles Finney, Dwight L. Moody, Harry Emerson Fosdick, and many more. In the twentieth century Old's focus falls on the crises of the two world wars, especially the courageous ministries of German, Dutch, and Hungarian preachers during the Third Reich.
Eerdmans Publishing, 2007, pap, 997 pp, € 52.50, 9780802831392
winkelwagen
Old, Hughes Oliphant
The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church. Volume 7: Our Own Time
This magisterial volume is the seventh and last of Hughes Oliphant Olds history of preaching. Here Old takes up the story with the sixties and the Second Vatican Council and follows it all the way through to the house churches of China and the preaching of the Archbishop of Uganda, known as the Billy Graham of Africa. Along the way he looks at the engaging preaching found in Latin America, the rise of the modern megachurch, the role of Joan Alexandrus preaching in bringing down the house of Ceausescu, and other historically significant moments in preaching. / Full of surprising details and inspiring stories of ministry, this book is a fitting work to round out Olds monumental, comprehensive series written by a preacher for preachers on the history of preaching in the Christian church.
Volume 1 - The Biblical Period. Volume 2 - The Patristic Age. Volume 3 - The Medieval Church. Volume 4 - The Age of the Reformation. Volume 5 - Moderatism, Pietism, and Awakening. Volume 6 - The Modern Age, Eerdmans, 2010, pap, 736 pp, € 55.00, 9780802817716
winkelwagen
Oskamp, P. en A. van Herk
Neem en lees. Gids voor schriftlezers
Ieder gemeentelid kan een stukje uit de bijbel lezen, als hij/zij maar even attent wordt gemaakt op de juiste manier. Klemtoon, intonatie, verstaanbaarheid zijn eenvoudig aan te leren vanuit deze 'gids voor schriftlezers met een methode voor training'. (5e druk).
Narratio, 1990, pap, 48 pp, € 4.50, 9789052630274
winkelwagen
Oskamp, P. en R. Geel
Concreet en beeldend preken
Schrijfgidsen voor communicatieve beroepen, Coutinho, 1999, pap, 192 pp, € 22.00, 9789062831647
winkelwagen
Reid, B.E.
Abiding Word. Sunday Reflections for Year B
In Abiding Word, Barbara Reid, OP, takes the Sunday experience to every day with accessible weekly meditations on the lectionary readings of year. This collection of articles, which includes Scripture readings for Sundays and solemnities followed by reflections, allows readers to meditate on the connection between the sacred text and their daily lives. Living with the word day by day invites us into a closer relationship with Christ, the God who became flesh.
Liturgical Press, 2011, pap, 125 pp, € 21.00, 9780814633120
winkelwagen
   
Rentmeester, B. & H. Schumacher
In gewone taal gezegd. Modellen voor thematische vieringen van Woord en Gebed. A-jaar
Stichting Docete, 2007, pap + cd, 368 pp, € 35.00, 9789078477020
winkelwagen
Ruijter, Kees de
Horen naar de stem van God, theologie en methode van de preek
Met Horen naar de stem van God verschijnt na jaren een nieuw handboek voor de preek. De auteur biedt hierin een eigentijdse doordenking van de preek in het kader van de zondagse kerkdienst. Deze preekleer beperkt zich niet tot wat er in het preekproces zelf gebeurt, maar gaat ook uitgebreid in op de vraag wat de preek is. In deze postmoderne tijd vragen oude antwoorden op deze vraag om nieuwe doordenking. Willen we vandaag de preek nog steeds 'woord van God' noemen? Welke invloed hebben nieuwere gedachten over het verstaan van de Bijbel op een preekvisie? Uitgangspunt van de auteur is dat het in de kern gaat om luisteren naar wat God te zeggen heeft. Luisteren doe je dan niet alleen met je oren, maar met je hele leven. Dat geldt niet alleen voor de hoorders van de preek, maar in de eerste plaats voor de prediker zelf. Anders kan hij geen betrouwbaar prediker zijn. Hij vertolkt de stem van de Meester.In de uitwerking besteedt de auteur veel aandacht aan de samenhang van preekvisie en preekmethode.Een belangrijke kern in deze homiletiek is het pleidooi om Bijbel en preek te zien als script voor het leven met God.
Boekencentrum, 2013, geb, 239 pp, € 25.90, 9789023927396
winkelwagen
   
Steen, M. (red.)
Meer dan een preek
te bestellen
Halewijn, 2011, pap, 64 pp, € 13.00, 9789085283706
winkelwagen
Stegeman, Janneke
Heb je hem weer, 24 preken voor sceptici en andere gelovigen
De bijbel lezen op een manier die voor opschudding zorgt. Op zo'n manier dat niet alleen gebeurtenissen maar ook jijzelf en wat je voor waar hield in een nieuw licht komen te staan. De preken van de Theoloog van het Jaar Janneke Stegeman, waarvan er hier nu voor het eerst 24 zijn gebundeld, kunnen beschouwd worden als een aanzet tot een nieuwe bevrijdingstheologie. Of het nu gaat om het gevecht met de engel, het verhaal van Martha en Maria of over de betekenis van een God die met zijn stem stilte uitademt, steeds zoekt Janneke Stegeman naar de dieperliggende confrontaties en tegenstellingen die de traditie van de bijbelse verhalen bepaald hebben.

Geloven is voor haar verlammende structuren en oude patronen doorbreken, en dat is geen doel op zichzelf, maar onvermijdelijk omdat mensen en tijden veranderen. Janneke Stegeman is bijbelwetenschapper en theoloog bij De Nieuwe Liefde in Amsterdam. In 2014 promoveerde ze met een onderzoek naar het boek Jeremia en woonde toen een tijd in Jeruzalem. In 2016 werd zij verkozen tot Theoloog van het Jaar. Dit is na haar dissertatie haar eerste boek voor een breed publiek.

Van Gennep, 2017, pap, 170 pp, € 16.90, 9789461644435
winkelwagen
   
Troeger, T. H.
Wonder Reborn. Creating Sermons on Hymns, Music, and Poetry.
Oxford UP, 2010, geb, 208 pp, € 24.00, 9780195398885
winkelwagen
Vijn-van der Heijden, J.
Er staat meer dan er staat. Verzamelde preken het jaar rond
Falstaff Media, 2006, pap, 354 pp, € 19.90, 9789077751510
winkelwagen
Wijer, Evert Jan de
Moderne ongemakken
In de serie van Evert Jan de Wijer is de mens nog altijd nieuwsgierig naar het leven na de dood. Of God zich in de natuur openbaart. Of woede en verontwaardiging op zichzelf gelegitimeerd is. Steeds heeft hij geprobeerd bij deze vragen een passend gedeelte uit de Bijbel te vinden
Woord op Zondag, Narratio, 2015, pap, 34 pp, € 7.50, 9789052636689
winkelwagen
Wijngaarden, H. van
PS Nu ik hier toch zit. preken Schrijfboek voor tieners
Jes!, 2012, pap, 128 pp, € 9.90, 9789023920397
winkelwagen