B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

2.0 Geschiedenis Algemeen

De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland
Neem met De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland een sprong in het verleden en ontdek onze vaderlandse geschiedenis. Een reis die start in de prehistorie – met haar ijstijden en hunebedden – en eindigt in de moderne tijd, met aandacht voor koude oorlog, immigratie en vredesmissies. - 576 pagina’s met meer dan 1500 kaarten en afbeeldingen - Over hunebedden, terpen, het Romeinse Rijk, Karel de Grote, Vikingen, kloosters en kastelen, Beeldenstorm, ontdekkingsreizen, de Opstand, VOC, vestingsteden, Napoleon, Suriname, Eerste en Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, watersnoodramp, vredesoperaties en nog honderden andere onderwerpen - Speciale aandacht voor cultureel erfgoed: ca. 1000 historische plekken in kaart gebracht - Met schitterende luchtfoto’s van Karel Tomeï.
Noordhoff Uitgevers B.V., 2011, geb, 576 pp, € 119.95, 9789001120948
winkelwagen
   
Lexicon der Kirchengeschichte 2 Bdn.
Lexicon für Theologie und Kirche kompakt, Herder, 2001, geb, 1814 pp, € 54.50, 9783451220810
winkelwagen
   
Abels, P. (red.)
Van tweeen één. Kerk en West-Brabant door de eeuwen heen
te bestellen
Dertiende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis., Eburon, 2001, pap, 270 pp, € 27.00, 9789051668698
winkelwagen
Abspoel, Peter
Zingeving in het Westen, traditie, strijdersethos en christendom
Zingeving in het Westen beschrijft drie zingevingspatronen - traditie, het strijdersethos en het christendom - die tot op de dag van vandaag bepalend zijn voor het westerse leven.
Zonder traditionele zingeving zouden we letterlijk niets kunnen beginnen. Pas als we zijn ingewijd in een traditionele toewijdingswaardige wereld gaan we iets verwachten van het leven en onszelf. Peter Abspoel definieert en bekritiseert andere zingevingspatronen door na te gaan welke houding tegenover het traditionele leven ze met zich meebrengen.

Een gepassioneerd verzet tegen de afhankelijkheid van traditie is aanwijsbaar in de westerse cultuur, literatuur, filosofie en theologie. Het antitraditionalisme blijkt 'uitgevonden' door Germaanse edelen en het bleef - terwijl er verder heel veel veranderde - een constante factor in de westerse geschiedenis.
Ook het christendom ontkwam niet aan de invloed ervan, waardoor een deel van de christelijke boodschap - de oproep het traditionele leven te verrijken - in het gedrang kon komen.
Zingeving in het Westen biedt een rijkgeschakeerd en verontrustend panorama van onze cultuur, geschilderd door een auteur die, dankzij zijn ervaring als antropoloog, oog heeft voor het atypische karakter ervan.

Vantilt, 2016, pap, 528 pp, € 27.50, 9789460042713
winkelwagen
Akker, Nico van den, Peter Nissen
Wegen en dwarswegen. De geschiedenis van tweeduizend jaar christendom in hoofdlijnen
Boom, 1999, pap, 300 pp, € 49.90, 9789053523896
winkelwagen
Almond, Philip C.
De duivel, een biografie
Het rijke verhaal van de levensloop van de duivel. Vanaf zijn geboorte, rond 500 voor Christus, eeuwenlang een prominente speler in de westerse cultuur. En vandaag de dag lijkt de 'prins der duisternis' bezig aan een comeback.

Als Lucifer, Mephistopheles, Beelzebub (in het christendom), Ha-Satan of De Tegenstander (in joodse geschriften) en Iblis of Shaitan (in de islamitische traditie) is de duivel al eeuwenlang overtuigend aanwezig. Tweeduizend jaar lang kon het verhaal van de mens niet verteld worden los van zijn bestaan. De strijd tussen goed en kwaad in mensen was de weerspiegeling van een kosmische strijd tussen God en Satan. In deze rijke en gelaagde biografie verkent Philip C. Almond de levensloop van de duivel vanaf 500 jaar voor het ontstaan van het christendom tot zijn neergang na de Verlichting. Hij laat zien hoe de duivel toch onweerstaanbaar aanwezig blijft in religie, kunst, literatuur en cultuur.

Philip C. Almond is emeritus hoogleraar Religie aan de University of Queensland, Australie. Hij publiceerde verschillende boeken over de geschiedenis van hekserij, tovenarij en demonische bezetenheid.

Meinema, 2015, pap, € 22.90, 9789021143798
winkelwagen
Angold, M. (ed.)
The Cambridge History of Christianity: Eastern Christianity
This volume brings together in one compass the Orthodox Churches - the ecumenical patriarchate of Constantinople and the Russian, Armenian, Ethiopian, Egyptian and Syrian Churches. It follows their fortunes from the late Middle Ages until modern times - exactly the period when their history has been most neglected. Inevitably, this emphasises differences in teachings and experience, but it also brings out common threads, most notably the resilience displayed in the face of alien and often hostile political regimes. The central theme is the survival against the odds of Orthodoxy in its many forms into the modern era. The last phase of Byzantium proves to have been surprisingly important in this survival. It provided Orthodoxy with the intellectual, artistic and spiritual reserves to meet later challenges. The continuing vitality of the Orthodox Churches is evident for example in the Sunday School Movement in Egypt and the Zoe brotherhood in Greece.
The Cambridge History of Christianity Series, 5, Cambridge UP, 2006, geb, 722 pp, € 164.50, 9780521811132
winkelwagen
Ankersmit, F.R.
De sublieme historische ervaring
De sublieme historische ervaring is de rijpe vrucht van een oorspronkelijk en revolutionair denker. Frank Ankersmit roept met dit boek het einde af over een tijdperk van theoretische wildgroei, en kondigt een nieuw begin aan door in de beoefening van de geschiedenis de historische ervaring centraal te stellen. In De sublieme historische ervaring bekritiseert Ankersmit de theoretische benaderingen in de filosofie en de geschiedschrijving van de afgelopen eeuw, die geen ruimte hebben gelaten voor de ervaring. Hij koppelt vervolgens Huizinga's idee van de historische sensatie aan het besef van de verloren tijd, en tilt beide op naar de sublieme historische ervaring.

Ankersmit vervlecht zijn persoonlijke geschiedenis met zijn pleidooi voor de erkenning van het primaat van de ervaring in de geschiedbeoefening. De beschrijving van zijn fascinatie voor het schilderij van Guardi en voor de rococo zijn prachtige voorbeelden van wat Ankersmit in De sublieme historische ervaring voor ogen staat. Ankersmits eerherstel van de ervaring is een oproep tot een nieuwe romantische wending in de geschiedschrijving.

In 2008 verkozen de verzamelde Nederlandse filosofen De sublieme historische ervaring tot het meest originele filosofische boek van het jaar, en verleenden de auteur hiervoor de Socrates Wisselbeker.

Historische Uitgeverij, 2007, geb, 432 pp, € 38.75, 9789065541130
winkelwagen
   
Assman, J. und Harald Strohm
Herrscherkult und Heilserwartung
T.B.
Wilhelm Fink, 2010, pap, 224 pp, € 33.95, 9783770550548
winkelwagen
Axworthy, Michael
Iran, een cultuurgeschiedenis
Dit boek vertelt de glorieuze geschiedenis van Iran, een van de oudste beschavingen van de wereld. De auteur begint bij het Achaemenidische Rijk van Cyrus de Grote (zesde eeuw v.Chr.), en eindigt met de Islamitische Republiek. Hij laat op fraaie wijze de eigenheid van de Iraanse identiteit zien, waarbij nadruk ligt op de culturele, godsdienstige en intellectuele aspecten, en de mensen die er vorm aan gaven en geven.

In de tijd dat opeenvolgende dynastieen in oorlog waren met Byzantium schreef Ferdowsi zijn magistrale Boek der koningen, en terwijl de islam geleidelijk bezit nam van Perzie maakten dichters als Sadi, Hafez en talrijke anderen voor eeuwig naam. Modern Iran is weliswaar een islamitisch land, maar nog geen twee procent woont het vrijdaggebed bij, en hoewel vrouwen aan strenge kledingvoorschriften zijn gehouden maken zij zestig procent uit van de jongeren die de universiteiten bevolken.

Michael Axworthy is verbonden aan het Instituut voor Arabische en Islamitische Studies van de Universiteit van Exeter. Hij werkte van 1986 tot 2000 in de Britse diplomatieke dienst, en van 1998 tot 2000 als hoofd van de Iran-sectie van het Britse Gemenebest. Hij is de auteur van The Sword of Persia, een biografie over de Perzische vorst Nadir Shah. Hij publiceert regelmatig over Iraanse geschiedenis.

Bulaaq, 2009, pap, 396 pp, € 29.50, 9789054601555
winkelwagen
   
Aydin, K. (red)
Ex Oriente Lux? Wege zur neuzeitlichen Wissenschaft
Begleitband zur Ausstellung `Ex Oriente Lux`, Geschichte der Naturwissenschaft
Philip von Zabern, 2009, geb, 526 pp, € 42.00, 9783805340755
winkelwagen
Bahn, P.
Archaeology. A Very Short Introduction
This entertaining Very Short Introduction reflects the enduring popularity of archaeology - a subject which appeals as a pastime, career, and academic discipline, encompasses the whole globe, and surveys 2.5 million years. From deserts to jungles, from deep caves to mountain tops, from pebble tools to satellite photographs, from excavation to abstract theory, archaeology interacts with nearly every other discipline in its attempts to reconstruct the past.

In this new edition, Paul Bahn brings the text up to date, including information about new discoveries and interpretations in the field, and highlighting the impact of developments such as the potential use of DNA and stable isotopes in teeth, as well the effect technology and science are having on archaeological exploration.

This introduction is valuable for anyone interested in archaeology as a hobby, career, or area of study.

Very Short Introductions, Oxford UP, 2012, pap, 136 pp, € 12.99, 9780199657438
winkelwagen
Barzun, Jacques
From Dawn to Decadence. 1500 to the Present. 500 Years of Western Cultural Life
Harper Collins Perennial, 2001, pap, 877 pp, € 23.95, 9780060928834
winkelwagen
Beckwith, C.I.
Empires of the Silk Road. A History of Central Eurasia fom the Bronze Age to the Present
The first complete history of Central Eurasia from ancient times to the present day, "Empires of the Silk Road" represents a fundamental rethinking of the origins, history, and significance of this major world region. Christopher Beckwith describes the rise and fall of the great Central Eurasian empires, including those of the Scythians, Attila the Hun, the Turks and Tibetans, and Genghis Khan and the Mongols. In addition, he explains why the heartland of Central Eurasia led the world economically, scientifically, and artistically for many centuries despite invasions by Persians, Greeks, Arabs, Chinese, and others. In retelling the story of the Old World from the perspective of Central Eurasia, Beckwith provides a new understanding of the internal and external dynamics of the Central Eurasian states and shows how their people repeatedly revolutionized Eurasian civilization. Beckwith recounts the Indo-Europeans' migration out of Central Eurasia, their mixture with local people, and the resulting development of the Graeco-Roman, Persian, Indian, and Chinese civilizations; he details the basis for the thriving economy of premodern Central Eurasia, the economy's disintegration following the region's partition by the Chinese and Russians in the eighteenth and nineteenth centuries, and the damaging of Central Eurasian culture by Modernism; and, he discusses the significance for world history of the partial reemergence of Central Eurasian nations after the col
Princeton UP, 2011, pap, 512 pp, € 17.50, 9780691150345
winkelwagen
Beevor, Antony
De tweede wereld oorlog
De Tweede Wereldoorlog begon in augustus 1939 aan de rand van Mantsjoerije en eindigde daar exact zes jaar later met de Sovjet-invasie van China. De oorlog in Europa leek volledig gescheiden van die in de Pacific en China, maar de gebeurtenissen aan beide uiteinden van de wereld hadden diepgaande gevolgen. Door zijn mondiale schaal heeft de grootste catastrofe in de geschiedenis de volgende generaties en hun blik op de wereld meer gedomineerd dan welk ander conflict ook.
Ambo, 2012, geb, ca 960 pp, € 49.95, 9789026325922
winkelwagen
Benedetto, R. (ed)
The New SCM Dictionary of Church History, vol 1: From the Early Church to 1700
The SCM Dictionary of Church History is the only dictionary of its kind the on the market,being the authoritative guide on the major events, persons and movements of Church History. It will be an invaluable and authoritative resource for scholars, students and clergy. The articles are written by a broad range of scholars who are all experts in their respective fields and include up-to-date bibliographies
SCM, 2008, geb, 691 pp, € 77.50, 9780334042044
winkelwagen
Berkvens-Stevelinck, Christiane
Erfenis Europa. Toekomst van een stervende zwaan
Nu van 19,50 voor 9,95

Europa is een fenomeen. Volgens eurosceptici is Europa een stervende zwaan, de geschiedenis laat echter een feniks zien, de mythische vogel die steeds uit haar as verrijst.

Ernstige situaties zijn een constante in de Europese geschiedenis, evenals haar veerkracht. Uit elke crisis kwam ze sterker te voorschijn. Europa wist altijd haar culturele kroonjuwelen door te geven aan de volgende generaties. Ze staan beschreven in het cultureel testament Erfenis Europa, gerangschikt naar negen kernbegrippen: verwondering, nieuwsgierigheid, vertrouwen in de vooruitgang, verantwoordelijkheid, tolerantie, geduld, vrijheid, idealisme, schoonheid. U vindt hier een kostbaar bezit aan beeldende kunst, literatuur, muziek en films, als geschenk aangeboden aan nieuwsgierige mensen die kennis willen nemen van hun eigen erfenis. Van Plato tot De kleine prins en van Arvo Part tot Le ballon rouge. Want die moeten mee, het lange leven in dat Europa te wachten staat.

Christiane Berkvens-Stevelinck (1946) studeerde geschiedenis en theologie. Ze is bijzonder hoogleraar Europese cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is ze academiepredikante van de Leidse Universiteit en remonstrants predikante in Rotterdam en Breda. In 2010 publiceerde zij samen met ds. Ad Alblas de Catechismus van de compassie.

Skandalon, 2012, pap, 150 pp, € 9.95, 9789490708443
winkelwagen
Bethencourt, Francisco
Racisms: From the Crusades to the Twentieth Century
Groundbeaking in its global and historical scope, Racisms is the first comprehensive history of racism, from the Crusades to the twentieth century. Demonstrating that there is not one continuous tradition of racism in the West, distinguished historian Francisco Bethencourt shows that racism preceded any theories of race and must be viewed within the prism and context of social hierarchies and local conditions. In this richly illustrated book, Bethencourt argues that in its various aspects, all racism has been triggered by political projects monopolizing specific economic and social resources.

Bethencourt focuses on the Western world, but opens comparative views on ethnic discrimination and segregation in Asia and Africa. He looks at different forms of racism, particularly against New Christians and Moriscos in Iberia, black slaves and freedmen in colonial and postcolonial environments, Native Americans, Armenians in the Ottoman Empire, and Jews in modern Europe. Exploring instances of enslavement, forced migration, and ethnic cleansing, Bethencourt reflects on genocide and the persecution of ethnicities in twentieth-century Europe and Anatolia. These cases are compared to the genocide of the Herero and Tutsi in Africa, and ethnic discrimination in Japan, China, and India. Bethencourt analyzes how practices of discrimination and segregation from the sixteenth to the nineteenth centuries were defended, and he systematically integrates visual culture into his investigation.

Moving away from ideas of linear or innate racism, this is a major interdisciplinary work that recasts our understanding of interethnic relations.

Princeton UP, 2013, geb, 444 pp, € 38.00, 9780691155265
winkelwagen
Blokker, J. Blokker Jr. J. en Blokker, B.
Nederland in twaalf moorden, niets is zo veranderlijk als onze identiteit
Contact, 2008, pap, 255 pp, € 19.95, 9789025425647
winkelwagen
Bowden, J.
A Chronology of World Christianity
Christianity has carried on down the centuries, and its doctrine has been regarded as unaffected by changes in cultural, intellectual, social and political background. But there is more to Christianity than this and, particularly over the last two hundred years, there has been a growing awareness about how much change and diversity there is within the religion. This is a rich and complex story involving key individuals, events, intellectual developments, wars, migrations, cultural and scientific innovations, all of which are connected with particular times and places. Art, architecture, literature and music are also part of this fascinating story. The book is divided into separate chapters for each century, each of which contains an introduction. There is also additional information about the most important movements and developments in the unfolding story. It is beautifully presented with 12 maps, an 8 page colour plate section, 40 line drawings and a comprehensive index.
Continuum, 2008, geb, 480 pp, € 60.00, 9780826496331
winkelwagen
Bregman, Rutger
De geschiedenis van de vooruitgang
De geschiedenis van de vooruitgang nadert haar einde. Wij zijn rijker, gezonder en veiliger dan ooit, maar voelen ons steeds vaker tekortgedaan. Waar komt dat onbehagen vandaan? Waarom heeft de vooruitgang zijn beloftes niet ingelost? Op zoek naar antwoorden neemt de talentvolle historicus Rutger Bregman de lezer mee op een reis van de Oerknal tot nu, van het vlaggenschip van Columbus naar het laboratorium van Thomas Edison, van de oudste grotschilderingen naar de beursvloeren op Wall Street. Het is een geschiedenis die iedereen aangaat en die veel zegt over de echte uitdagingen van de eenentwintigste eeuw.

Bregman verweeft natuurkunde en archeologie, biologie en psychologie, filosofie en geschiedenis in een wervelend betoog. Hij vertelt het verhaal van het uitzonderlijke zoogdier de mens, die zich in zijn uithoek van het heelal vastklampt aan verhalen, maar nu aan het eind van zijn Latijn lijkt. De geschiedenis van de vooruitgang is een zoektocht naar een nieuw vooruitgangsgeloof in een tijdperk dat er maar niet in kan voorzien.

Bezige Bij, 2013, pap, 288 pp, € 22.90, 9789023477549
winkelwagen
Budde, M.L. & K. Scott (eds)
Witness of the Body. The Past, Present, and Future of Christian Martyrdom
In an age of suicide bombers and paranoid political rhetoric, the concept of martyrdom can make ordinary Christians uncomfortable, filled at once with fascination and with dread. Christian martyrdom may seem like something far removed from common experiencesomething only from long ago (in gruesome stories of ancient saints and Roman lions) or far away (in troubled Africa or Central Asia or the war-torn Middle East). In this volume, however, twelve scholars from across academic disciplines demystify Christian martyrdom and resituate it within the everyday practices of the church.
Beginning with the persecution of early Christians by the Roman Empire, Witness of the Body explores the place of martyrdom in the church through all ages and into the future. Combining expert historical studies with clear-headed analysis, these chapters will help Christians better understand Christian martyrdom not as a quick ticket to heaven or a cheap political ploy not as something mystically distant from everyday life but, rather, as the firm and faithful witness of Christs church in a hostile world.
Eerdmans, 2011, pap, 228 pp, € 20.90, 9780802862587
winkelwagen
Buisman, J.
Extreem weer. Een canon van weergaloze winter & zinderende zomers, hagel & hozen, stormen & watersnoden
Een canon van weergaloze winters & zinderende zomers, hagel & hozen, stormen & watersnoden Het weer houdt ons bezig. Elke dag, als we de deur uit moeten of willen. Maar ook in brede zin: hoe gaat het met ons klimaat? Jan Buisman is nationaal en internationaal dé kenner van ons historische weer. Wie kijkt naar het weer van vroeger beseft dat het weer wel vaker extreem is geweest. “Belangstellenden kunnen daarover veel vinden op internet en in de boekwinkel, maar wie vraagt naar een kort overzicht van gebeurtenissen op weergebied die niet in vergetelheid mogen raken (met een mooie term: canon!) vangt vaak bot. Met dit boek hoop ik velen, vooral jongeren, een (laatste) duwtje op het weerpad te geven.” In een uitvoerige inleiding bespreekt Buisman de ontwikkelingen rond weer en klimaat door de eeuwen heen. Daarnaast passeren een kleine honderd extreme weerjaren de revue, van het grote zonnejaar van 1540 tot de Witte Pasen van 2008. Bij elk jaar komt een paginagrote afbeelding, vaak in kleur. Extreem weer! maakt als extra deel onderdeel uit van Jan Buismans enorme achtdelige standaardwerk Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deze serie gaat naar verwachting uit acht delen bestaan van elk tussen de 750 en 1000 bladzijden.
Van Wijnen, 2011, geb, 576 pp, € 49.50, 9789051943580
winkelwagen
Burns, Ross
Damascus. A History
Van 115,- voor 64.50

This is the first book in English to relate the history of Damascus, bringing out the crucial role the city has played at many points in the region's past. Damascus traces the history of this colourful, significant and complex city through its physical development, from the city's emergence in around 7000 BC through the changing cavalcade of Aramaean, Persian, Greek, Roman, Byzantine, Arab, Mongol and French rulers right up to the end of Turkish control in 1918. In Damascus, every layer of the history has built precisely on top of its predecessors for at least three millennia, leaving a detailed archaeological record of one of the oldest continuously inhabited cities in the world. The book looks particularly at the interplay between the western and eastern influences that have provided Damascus with such a rich past, and how this perfectly encapsulates the forces that have played over the Middle East as a whole from the earliest recorded times to the present. Lavishly illustrated and comprehensive, "Damascus: A History" is a compelling and unique exploration of a fascinating city.

Routledge, 2005, geb, 386 pp, € 64.50, 9780415271059
winkelwagen
Canepa, M. P.
Two Eyes of the Earth. Competition and Exchange in the Art and Ritual of Kingship between Rome and Sassanian Iran
This pioneering study examines a pivotal period in the history of Europe and the near East. Spanning the ancient and medieval worlds, it investigates the shared ideal of sacred kingship that emerged in the late Roman and Persian empires. This shared ideal, while often generating conflict during the four centuries of the empires' coexistence (224-642), also drove exchange, especially the means and methods Roman and Persian sovereigns used to project their notions of universal rule: elaborate systems of ritual and their cultures' visual, architectural, and urban environments. Matthew Canepa explores the artistic, ritual, and ideological interactions between Rome and the Iranian world under the Sasanian dynasty, the last great Persian dynasty before Islam. He analyzes how these two hostile systems of sacred universal sovereignty not only co-existed, but fostered cross-cultural exchange and communication despite their undying rivalry. Bridging the traditional divide between classical and Iranian history, this book brings to life the dazzling courts of two global powers that deeply affected the cultures of medieval Europe, Byzantium, Islam, South Asia, and China.
California UP, 2010, geb, € 59.00, 9780520257276
winkelwagen
Casey, J.
After Lives. A Guide to Heaven, Hell, & Purgatory
One of the most profound, deeply affecting questions we face as human beings is the matter of our mortality--and its connection to immorality. Ancient animist ghost cultures, Egyptian mummification, late Jewish hopes of resurrection, Christian eternal salvation, Muslim belief in hell and paradise all spring from a remarkably consistent impulse to tether a triumph over death to our conduct in life. In After Lives, British scholar John Casey provides a rich historical and philosophical exploration of the world beyond, from the ancient Egyptians to St. Thomas Aquinas, from Martin Luther to modern Mormons. In a lively, wide-ranging discussion, he examines such topics as predestination, purgatory, Spiritualism, the Rapture, Armageddon and current Muslim apocalyptics, as well as the impact of such influences as the New Testament, St. Augustine, Dante, and the Second Vatican Council. Ideas of heaven and hell, Casey argues, illuminate how we understand the ultimate nature of sin, justice, punishment, and our moral sense itself. The concepts of eternal bliss and eternal punishment express--and test--our ideas of good and evil. For example, the ancient Egyptians saw the afterlife as flowing from ma'at, a sense of being in harmony with life, a concept that includes truth, order, justice, and the fundamental law of the universe. "It is an optimistic view of life," he writes. "It is an ethic that connects wisdom with moral goodness." Perhaps just as revealing, Casey finds, are modern secular interpretations of heaven and hell, as he probes the place of goodness, virtue, and happiness in the age of psychology and scientific investigation. With elegant writing, a magisterial grasp of a vast literary and religious history, and moments of humor and irony, After Lives sheds new light on the question of life, death, and morality in human culture.
Oxford UP, 2010, geb, 468pp, € 30.75, 9780195092950
winkelwagen
Chidester, David
Christianity. A Global History
A sweeping history of Christianity surveys the personalities, trends, movements, and strands of theological and philosophical thought that have made the religion in all its diverse forms successful around the world.
HarperOne, 2001, pap, 640 pp, € 26.95, 9780062517708
winkelwagen
Clark, A. (ed.)
The History of Sexuality in Europe. A Sourcebook and Reader
The History of Sexuality in Europe: A Sourcebook and Reader provides a dynamic introduction to the history of sexuality in Europe, from the Greeks to the present. By pairing the latest chapters and articles by experts with primary source excerpts, introduced by an essay that surveys the field of sexuality, it provides a wide-ranging history of the subject and introduces a new concept of sexual grammar.

Each chapter of the Reader focuses on a provocative question or debate. The key themes include: the concept of sexual grammar which enables the reader to understand sexual desires, acts and relationships in the past that do not fit modern categories; the questioning of whether, in the Christian and Islamic worlds, the most important division was between heterosexual and homosexual; the problem of imperialism and sexuality; the Foucauldian paradigm; and gender and feminism, demonstrating that we can only understand sexuality if we consider how it is shaped by gender.
An essential collection for all students of the history of sexuality.

Routledge, 2011, pap, 358 pp, € 37.50, 9780415781404
winkelwagen
Cline, E.H.
Jerusalem Besieged: From Ancient Canaan to Modern Israel
University of Michigan Press, 2004, geb, 410 pp, € 29.00, 9780472113132
winkelwagen
Cook, C.
The Routledge Companion to Christian History
This "Routledge Companion" comprehensively covers Christian history over the last two millennia, from the early Church of the Roman Empire to the major developments of today. It provides a compact and highly accessible reference for students, teachers and the general reader on one of the most enduring themes of history.
Routledge Companions to History, Routledge, 2007, pap, 365 pp, € 27.50, 9780415383639
winkelwagen
Coy, J. P., B. Marschke & D. W. Sabean (eds)
The Holy Roman Empire, Reconsidered
Berghahn Books, 2011, geb, 324 pp, € 95.00, 9781845457594
winkelwagen
   
Daston, L. (ed)
Histories of Scientific Observation
Observation is the most pervasive and fundamental practice of all the modern sciences, both natural and human. Its instruments include not only the naked senses but also tools such as the telescope and microscope, the questionnaire, the photographic plate, the notebook, the glassed-in beehive, and myriad other ingenious inventions designed to make the invisible visible, the evanescent permanent, the abstract concrete. Yet observation has almost never been considered as an object of historical inquiry in itself. This wide-ranging collection offers the first examination of the history of scientific observation in its own right, as both epistemic category and scientific practice. "Histories of Scientific Observation" features engaging episodes drawn from across the spectrum of the natural and human sciences, ranging from meteorology, medicine, and natural history to economics, astronomy, and psychology. The contributions spotlight how observers have scrutinized everything - from seaweed to X-ray radiation, household budgets to the emotions - with ingenuity, curiosity, and perseverance verging on obsession. This book makes a compelling case for the significance of the long, surprising, and epistemologically significant history of scientific observation, a history full of innovations that have enlarged the possibilities of perception, judgment, and reason.
Chicago UP, 2011, geb, 440 pp, € 71.50, 9780226136776
winkelwagen
Daston, L. (ed)
Histories of Scientific Observation
Observation is the most pervasive and fundamental practice of all the modern sciences, both natural and human. Its instruments include not only the naked senses but also tools such as the telescope and microscope, the questionnaire, the photographic plate, the notebook, the glassed-in beehive, and myriad other ingenious inventions designed to make the invisible visible, the evanescent permanent, the abstract concrete. Yet observation has almost never been considered as an object of historical inquiry in itself. This wide-ranging collection offers the first examination of the history of scientific observation in its own right, as both epistemic category and scientific practice. "Histories of Scientific Observation" features engaging episodes drawn from across the spectrum of the natural and human sciences, ranging from meteorology, medicine, and natural history to economics, astronomy, and psychology. The contributions spotlight how observers have scrutinized everything - from seaweed to X-ray radiation, household budgets to the emotions - with ingenuity, curiosity, and perseverance verging on obsession. This book makes a compelling case for the significance of the long, surprising, and epistemologically significant history of scientific observation, a history full of innovations that have enlarged the possibilities of perception, judgment, and reason.
Chicago UP, 2011, pap, 440 pp, € 24.50, 9780226136783
winkelwagen
Dunk, Thomas H. von der
De lange schaduw der Germanen, een worsteling van tien eeuwen met het Duitse zelfbeeld
Sinds Arminius' overwinning op de Romeinse veldheer Varus in het Teutoburgerwoud waart er een spook door Europa, zo betoogt Thomas von der Dunk. In het Duitse rijk heeft Arminius' succesvolle veldslag tegen de Romeinen eeuwenlang tot inspiratie gediend om de positie van Duitsland te verheerlijken tegenover die van de meer Romeinse, katholieke landen in het zuiden. In Duitsland en Oostenrijk schiepen vorsten, politici en kunstenaars politieke zelfbeelden die zich duidelijk onderscheidden van omringende landen. De auteur beschrijft de periode 1500-1800 aan de hand van figuren die het Duitse zelfbeeld ingrijpend beinvloedden, van Arminius tot Napoleon

Dit boek is eerder in een kleine oplage verschenen als De schaduw van het Teutoburgerwoud. Een Duitse politieke zedenschets van tien eeuwen (2000)

Amsterdam University Press, 2016, pap, 243 pp, € 17.95, 9789462981799
winkelwagen
Ehmer, J. & C. Lis (eds.)
The Idea of Work in Europe from Antiquity to Modern Times
This volume takes a fresh and innovative approach to the history of ideas of work, concerning perceptions, attitudes, cultures and representations of work throughout Antiquity and the medieval and early modern periods. Focusing on developments in Europe, the contributors approach the subject from a variety of angles, considering aspects of work as described in literature, visual culture, and as perceived in economic theory. As well as external views of workers the volume also looks at the meaning of work for the self-perception of various social groups, including labourers, artisans, merchants, and noblemen, and the effects of this on their self-esteem and social identity. Taking a broad chronological approach to the subject provides readers with a cutting-edge overview of research into the varying attitudes to work and its place in pre-industrial society.
Ashgate, 2009, geb, 386 pp, € 93.75, 9780754664109
winkelwagen
Eijnatten, J. van & F. van Lieburg
Nederlandse Religiegeschiedenis, 2-e druk
Zo'n klein stukje grond, en zo verdeeld in godsdienstig opzicht. Daarmee is misschien wel in zin het eigene van het Nederlandse religieuze verleden weergegeven. Al eeuwenlang vormt ons randgebied van het Europese con-tinent een kruispunt van geloofstradities. Die hebben in telkens wisselende omstandigheden vele Nederlanders in hun doen en laten ge pireerd. Maar ze hebben ook de cultuur en samenleving ingrijpend be loed en soms - tot in onze tijd - de maatschappelijke verhoudingen op scherp gezet. In dit boek bieden Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg voor het eerst een goed leesbaar en wetenschappelijk verantwoord overzicht van tweeduizend jaar Nederlandse religiegeschiedenis. De auteurs benadrukken de diversiteit van religie in haar historische context. Tegen de achtergrond van politieke, ker-kelijke, sociale en intellectuele ontwikkelingen laten zij tal van voorstellingen, rituelen, groeperingen en leiders de revue passeren. Deze informatieve inlei-ding is onmisbaar voor ieder die zich wil ori eren op de geschiedenis van een blijvend actueel verschijnsel.

Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg zijn directeur van ReLiC, het Centrum voor Neder-landse Religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Verloren, 2006, pap, 400 pp, € 29.00, 9789065509284
winkelwagen
Engen, H. van, V. Robijn
Op zoek naar religieus erfgoed. Handleiding voor onderzoek in kerkelijke archiven
Deze archiefgids maakt lezers met belangstelling voor uiteenlopende aspecten uit de religiegeschiedenis wegwijs in de archieven en collecties die gebruikt kunnen worden voor onderzoek op dit terrein. De nadruk wordt daarbij gelegd op de periode vanaf circa 1800. In een algemeen deel behandelen Hildo van Engen en Vincent Robijn de hoofdlijnen van de Noord-Nederlandse kerkgeschiedenis en de kerkelijke organisatiestructuren. Vervolgens gaan zij in afzonderlijke hoofdstukken in op onder meer kerkelijke gebouwen, kerkelijke kunst en ander kerkelijk bezit, sociale zorg, verenigingsleven, geloofsleven en de talrijke gegevens over personen die in kerkelijke archieven te vinden zijn. De gids wordt gecompleteerd door een beredeneerd literatuuroverzicht en nuttige (web)adressen.
Op zoek naar...reeks, Verloren, 2008, pap, 180 pp, € 19.00, 9789087040369
winkelwagen
Engen, J. van (ed.)
Educating People of Faith. Exploring the History of Jewish and Christian Communities
A much-needed addition to the emerging literature on the formative power of religious practices, Educating People of Faith creates a vivid portrait of the lived practices that shaped the faith of Jews and Christians in synagogues and churches from antiquity up to the seventeenth century. This significant book is the work of Jewish, Roman Catholic, Orthodox, and Protestant scholars who wished to discover and describe how Jews and Christians through history have been formed in religious ways of thinking and acting. Rather than focusing solely on either intellectual or social life, the authors all use the concept of "practices" as they attend to the embodied, contextual character of religious formation. Their studies of religious figures, community life, and traditional practices such as preaching, sacraments, and catechesis are colorful, detailed, and revealing.The authors are also careful to cover the nature of religious education across all social levels, from the textual formation of highly literate rabbis and monks engaged in Scripture study to the local formation of illiterate medieval Christians for whom the veneration of saints' shrines, street performances of religious dramas, and public preaching by wandering preachers were profoundly formative. Educating People of Faith will benefit scholars and teachers desiring a fuller perspective on how lived practices have historically formed people in religious faith. It will also be useful to practical theologians and pastors who wish to make the resources of the past available to practitioners in the present.
Eerdmans, 2004, pap, 352 pp, € 28.00, 9780802849366
winkelwagen
Evans, G. R.
The University of Cambridge. A Concise History
The intertwined stories of the great English 'Varsity' universities have many colourful aspects in common, yet each also boasts elements of true distinctiveness. So while the histories of Oxford and Cambridge are both characterised by seething town and gown rivalries, doctrinal conflicts and heretical outbursts, shifts of political and religious allegiance and gripping stories of individual heroism and defiance, they are also narratives of difference and distinctiveness. G.R. Evans explores the remarkable and unique contribution that Cambridge University has made to society and culture, both in Britain and right across the globe, and will subsequently publish her history of Oxford University to complete a major new history of the two universities. Ranging across 800 years of vivid history, packed with incident, Evans here explores great thinkers such as John Duns Scotus - the 13th century Franciscan Friar who gave his name his name to 'dunces' - and celebrates the extraordinary molecular breakthroughs of Watson and Crick in the 20th century. Moving from the radical new thinking of the Cambridge Platonists and the brilliant scientific discoveries of Isaac Newton to the discovery of the Double Helix and the notorious 'Garden House Hotel Riot' of 1970, the book is published to co-incide with the 800th anniversary of the University's foundation in 1209. The first short history of its kind, it will be a lasting and treasured resource for all Cambridge alumni/ae.
I. B. Tauris, € 47.90, 9781848851153
winkelwagen
Ferngren, Gary B.
Medicine and Religion. A Historical Introduction
Medicine and Religion is the first book to comprehensively examine the relationship between medicine and religion in the Western tradition from ancient times to the modern era. Beginning with the earliest attempts to heal the body and account for the meaning of illness in the ancient Near East, historian Gary B. Ferngren describes how the polytheistic religions of ancient Mesopotamia, Egypt, Greece, and Rome and the monotheistic faiths of Judaism, Christianity, and Islam have complemented medicine in the ancient, medieval, and modern periods.

Ferngren paints a broad and detailed portrait of how humans throughout the ages have drawn on specific values of diverse religious traditions in caring for the body. Religious perspectives have informed both the treatment of disease and the provision of health care. And, while tensions have sometimes existed, relations between medicine and religion have often been cooperative and mutually beneficial.

Religious beliefs provided a framework for explaining disease and suffering that was larger than medicine alone could offer. These beliefs furnished a theological basis for a compassionate care of the sick that led to the creation of the hospital and a long tradition of charitable medicine.

Johns Hopkins UP, 2014, pap, 241 pp, € 23.75, 9781421412160
winkelwagen
Finley, M.
Key Moments in Church History. A Concise Introduction to the Catholic Church
Spanning from the birth of Christianity through the Crusades and the Protestant Reformation to John XXIII and the Second Vatican Council, Key Moments in Church History is a brief and accessible guide to the origins and evolution of the Catholic Church. In this insightful and informative look at eleven of the most significant periods in church history, Finley not only helps readers understand the context and characters of the past, but sheds light on the current and future Church. The result is a hopeful and inspirational reading experience that is ideal for personal reflection or group use.
Come & See Series, Rowman & Littlefield Publishers, 2005, pap, 195 pp, € 19.50, 9780742550735
winkelwagen
   
Franzen, A.
Kleine Kirchengeschichte
BY ORDER
Herder, 2006, pap, 480 pp, € 23.90, 9783451289156
winkelwagen
Frijhoff, W.
De mist van de geschiedenis. Over herinneren, vergeten en het historisch geheugen van de samenleving
In korte tijd is herinneren een sleutelbegrip geworden in onze omgang met het verleden. In het alledaagse spraakgebruik neemt het woord ‘herinnering’ bijna ongemerkt de plaats in van ‘geschiedenis’, en in het voetspoor volgt ook ‘vergeten’. Welke vormen neemt deze ontwikkeling aan en wat betekent dat? Er zijn grofweg twee manieren om over herinneren te denken. Neurofysiologie en psychologie richten zich op de individuele persoon, terwijl de cultuurgeschiedenis de herinneringscultuur van mensen als sociale wezens, van groepen en van samenlevingen blootlegt. Beide benaderingen analyseren echter de manier waarop mensen met het verleden omgaan en er zin aan geven als een vorm van geschiedenis die op hen persoonlijk betrokken is. Daartoe werken ze met begrippen als ‘geheugen’ en ‘trauma’, ‘toe-eigening’ en ‘identiteit’. Geschiedenis is verleden dat in het spel van herinneren en vergeten door ieder van ons wordt toegeëigend. De mist van de geschiedenis neemt de cultuurhistorische dimensie van het herinneringsproces in het vizier, met drie actuele aspecten ervan als leidraad: de relatie tussen herinneren en vergeten, plaatsen van herinnering als vorm van erfgoed en de rol van religie in de herinneringscultuur. Willem Frijhoff is emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bijzonder hoogleraar op de Erasmuswisselleerstoel vanwege de G.Ph. Verhagen- Stichting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Vantilt, 2011, pap, 96 pp, € 14.95, 9789460040726
winkelwagen
Frishman, J., W. Otten & G. Rouwhorst (eds)
Religious Identity and the Problem of Historical Foundations. The Foundational Character of Authoritive Sources in the History of Christianity and Judaism
The essays collected in this book deal with the question how, throughout the history of Christianity, Christian communities have tried to construct their identity by anchoring their views in authoritative and normative sources. The main focus is upon the problem of historical foundation through textual traditions but other authoritative sources ( role of religious leaders; ritual traditions) are taken into consideration as well. The book takes as its point of departure the fact that with the rise of modernity the former dependence of western church and society on authoritative sources was called into question. Ever since, appeal to such sources is no longer self-evident; at times it is even regarded as problematic. Based on this radical change brought about by modernity, the book is divided in two main parts. The first part deals with the question how Christian churches and confessions ( Roman-Catholic and Protestant) confronted modernity and which role was played by authoritative sources in the tradition to the modern era. Special attention will be paid to the way in which Judaism reacted to many of the same impulses, both societal and religious ones. The second part deals with the premodern period, from early Christianity to the post-Reformation era, and focuses on the role authoritative traditions, textual or otherwise, have played in providing various Christian communities with a relative stable identity. The aim of the book is to elucidate processes resulting in the formation of authoritative traditions as well as the effects of these traditions on the identity of Christian and Jewish communities. In addition, the book attempts to clarify the various ways in which Christian andJewish communities have reacted to the growing suspicion authoritative traditions aroused in the western world since the rise of modernity.
Jewish & Christian Perspectives Series, Brill, 2004, geb, 588 pp, € 186.00, 9789004130210
winkelwagen
Froehlich, R.
Kleine Geschichte der Kirche in Daten
Herder, 2005, pap, 224 pp, € 13.90, 9783451283505
winkelwagen
Frykenberg, R.E.
Christianity in India: From Beginnings to the Present
Robert Frykenberg's insightful study explores and enhances historical understandings of Christian communities, cultures, and institutions within the Indian world from their beginnings down to the present. As one out of several manifestations of a newly emerging World Christianity, in which Christians of a Post-Christian West are a minority, it has focused upon those trans-cultural interactions within Hindu and Muslim environments which have made Christians in this part of the world distinctive. It seeks to uncover various complexities in the proliferation of Christianity in its many forms and to examine processes by which Christian elements intermingled with indigenous cultures and which resulted in multiple identities, and also left imprints upon various cultures of India. Thomas Christians believe that the Apostle Thomas came to India in 52 A.D./C.E., and that he left seven congregations to carry on the Mission of bringing the Gospel to India. In our day the impulse of this Mission is more alive than ever. Catholics, in three hierarchies, have become most numerous; and various Evangelicals/Protestant communities constitute the third great tradition.With the rise of Pentecostalism, a fourth great wave of Christian expansion in India has occurred. Starting with movements that began a century ago, there are now ten to fifteen times more missionaries than ever before, virtually all of them Indian. Needless to say, Christianity in India is profoundly Indian and Frykenberg provides a fascinating guide to its unique history and practice.
Oxford History of the Christian Church, Oxford UP, 2008, geb, 560 pp, € 135.00, 9780198263777
winkelwagen
Gaukroger, S.
The Emergence of a Scientific Culture. Science and the Shaping of Modernity, 1210-1685
Why did science emerge in the West and how did scientific values come to be regarded as the yardstick for all other forms of knowledge? Stephen Gaukroger shows just how bitterly the cognitive and cultural standing of science was contested in its early development. Rejecting the traditional picture of secularization, he argues that science in the seventeenth century emerged not in opposition to religion but rather was in many respects driven by it. Moreover, science did not present a unified picture of nature but was an unstable field of different, often locally successful but just as often incompatible, programmes. To complicate matters, much depended on attempts to reshape the persona of the natural philosopher, and distinctive new notions of objectivity and impartiality were imported into natural philosophy, changing its character radically by redefining the qualities of its practitioners. The West's sense of itself, its relation to its past, and its sense of its future, have been profoundly altered since the seventeenth century, as cognitive values generally have gradually come to be shaped around scientific ones. Science has not merely brought a new set of such values to the task of understanding the world and our place in it, but rather has completely transformed the task, redefining the goals of enquiry. This distinctive feature of the development of a scientific culture in the West marks it out from other scientifically productive cultures. In The Emergence of a Scientific Culture, Stephen Gaukroger offers a detailed and comprehensive account of the formative stages of this development---and one which challenges the received wisdom that science was seen to be self-evidently the correct path to knowledge and that the benefits of science were immediately obvious to the disinterested observer.
Oxford UP, 2006, geb, 563 pp, € 56.00, 9780199296446
winkelwagen
Geary, P.J.
Women at the Beginning. Origin Myths from the Amazons to the Virgin Mary
In these four artfully crafted essays, Patrick Geary explores the way ancient and medieval authors wrote about women. Geary describes the often marginal role women played in origin legends from antiquity until the twelfth century. Not confining himself to one religious tradition or region, he probes the tensions between women in biblical, classical, and medieval myths (such as Eve, Mary, Amazons, princesses, and countesses), and actual women in ancient and medieval societies. Using these legends as a lens through which to study patriarchal societies, Geary chooses moments and texts that illustrate how ancient authors (all of whom were male) confronted the place of women in their society. Unlike other books on the subject, "Women at the Beginning" attempts to understand not only the place of women in these legends, but also the ideologies of the men who wrote about them. The book concludes that the authors of these stories were themselves struggling with ambivalence about women in their own worlds and that this struggle manifested itself in their writings.
Princeton UP, 2006, geb, 104 pp, € 22.50, 9780691124094
winkelwagen
Gilley, S. & B. Stanley (eds)
The Cambridge History of Christianity: World Christianities 1815 - 1914
This is the first scholarly treatment of nineteenth century Christianity to discuss the subject in a global context. Part I analyses the responses of Catholic and Protestant Christianity to the intellectual and social challenges presented by European modernity. It gives attention to the explosion of new voluntary forms of Christianity and the expanding role of women in religious life. Part II surveys the diverse and complex relationships between the churches and nationalism, resulting in fundamental changes to the connections between church and state. Part III examines the varied fortunes of Christianity as it expanded its historic bases in Asia and Africa, established itself for the first time in Australasia, and responded to the challenges and opportunities of the European colonial era. Each chapter has a full bibliography providing guidance on further reading.
The Cambridge History of Christianity Series, 8, Cambridge UP, 2005, geb, 683 pp, € 164.50, 9780521814560
winkelwagen
Ginzburg, C.
Threads and Traces | True False Fictive
Carlo Ginzburg's brilliant and timely new essay collection takes a bold stand against naive positivism and allegedly sophisticated neo-skepticism. It looks deeply into questions raised by decades of post-structuralism: What constitutes historical truth? How do we draw a boundary between truth and fiction? What is the relationship between history and memory? And how do we grapple with the historical conventions that inform, in different ways, all written documents? In his answers, Ginzburg peels away layers of subsequent readings and interpretations that envelop every text to make a larger argument about history and fiction. Interwoven with compelling autobiographical references, "Threads and Traces" bears moving witness to Ginzburg's life as a European Jew, the abiding strength of his scholarship, and his deep engagement with the historian's craft.
California UP, 2012, pap, 328 pp, € 29.50, 9780520259614
winkelwagen
Givens, Terryl .L
When Souls had Wings. Pre-Mortal Existence in Western Thought
The idea of the pre-existence of the soul has been extremely important, widespread, and persistent throughout Western history - from even before the philosophy of Plato to the poetry of Robert Frost. When Souls Had Wings offers the first systematic history of this little explored feature of Western culture. Terryl Givens describes the tradition of pre-existence as "pre-heaven"--the place where unborn souls wait until they descend to earth to be born. And typically it is seen as a descent--a falling away from a happier and untroubled state into the turbulent and sinful world we know. The title of the book refers to the idea put forward in antiquity that our souls begin with wings, and that only after shedding those wings do we fall to earth. The book not only traces the history of the idea of pre-existence, but also captures its meaning for those who have embraced it. Givens describes how pre-existence has been invoked to explain "the better angels of our nature," including the human yearning for transcendence and the sublime. Pre-existence has been said to account for why we know what we should not know, whether in the form of a Greek slave's grasp of mathematics, the moral sense common to humanity, or the human ability to recognize universals. The belief has explained human bonds that seem to have their own mysterious prehistory, salved the wounded sensibility of a host of thinkers who could not otherwise account for the unevenly distributed pain and suffering that are humanity's common lot, and has been posited by philosophers and theologians alike to salvage the principle of human freedom and accountability. When Souls had Wings underscores how durable (and controversial) this idea has been throughout the history of Western thought, the theological dangers it has represented, and how prominently it has featured in poetry, literature, and art.
Oxford UP, 2012, pap, 388 pp, € 24.50, 9780199916856
winkelwagen
Givens, Terryl L.
When Souls Had Wings. Pre-Mortal Existence in Western Thought
The idea of the pre-existence of the soul has been extremely important, widespread, and persistent throughout Western history - from even before the philosophy of Plato to the poetry of Robert Frost. When Souls Had Wings offers the first systematic history of this little explored feature of Western culture. Terryl Givens describes the tradition of pre-existence as "pre-heaven"--the place where unborn souls wait until they descend to earth to be born. And typically it is seen as a descent--a falling away from a happier and untroubled state into the turbulent and sinful world we know. The title of the book refers to the idea put forward in antiquity that our souls begin with wings, and that only after shedding those wings do we fall to earth. The book not only traces the history of the idea of pre-existence, but also captures its meaning for those who have embraced it. Givens describes how pre-existence has been invoked to explain "the better angels of our nature," including the human yearning for transcendence and the sublime. Pre-existence has been said to account for why we know what we should not know, whether in the form of a Greek slave's grasp of mathematics, the moral sense common to humanity, or the human ability to recognize universals. The belief has explained human bonds that seem to have their own mysterious prehistory, salved the wounded sensibility of a host of thinkers who could not otherwise account for the unevenly distributed pain and suffering that are humanity's common lot, and has been posited by philosophers and theologians alike to salvage the principle of human freedom and accountability. When Souls had Wings underscores how durable (and controversial) this idea has been throughout the history of Western thought, the theological dangers it has represented, and how prominently it has featured in poetry, literature, and art.
Oxford UP, 2010, geb, 388 pp, € 32.50, 9780195313901
winkelwagen
Grafton, A., G. W. Most, S. Settis (Eds)
The Classical Tradition
How do we get from the polis to the police? Or from Odysseus' sirens to an ambulance's? The legacy of ancient Greece and Rome has been imitated, resisted, misunderstood, and reworked by every culture that followed. In this volume, some five hundred articles by a wide range of scholars investigate the afterlife of this rich heritage in the fields of literature, philosophy, art, architecture, history, politics, religion, and science. Arranged alphabetically from Academy to Zoology, the essays - designed and written to serve scholars, students, and the general reader alike - show how the Classical tradition has shaped human endeavors from art to government, mathematics to medicine, drama to urban planning, legal theory to popular culture. At once authoritative and accessible, learned and entertaining, comprehensive and surprising, and accompanied by an extensive selection of illustrations, this guide illuminates the vitality of the Classical tradition that still surrounds us today.
Harvard UP, 2010, pap, 1028 pp, € 49.50, 9780674035720
winkelwagen
Gramberg, H.
De overwintering op Nova Zembla
Verloren Verleden 16, Verloren, 2001, pap, 93 pp, € 10.00, 9789065504579
winkelwagen
Gutschera, H., J. Maier e.a.
Geschichte der Kirchen
Herder, 2006, pap, 381 pp, € 16.00, 9783451291883
winkelwagen
Ham, G. van der
Geschiedenis van Nederland
SUN, 2009, pap, 176 pp, € 17.50, 9789085067061
winkelwagen
Hastings, Adrian (ed)
A World History of Christianity
Christianity is the most global of religions. However, most books on the subject fail to do justice to the history of Christianity outside Europe and North America. This prodigious work provides the first genuinely global one-volume study of the rise, development, and impact of the Christian faith. Written by an international team of specialists, this comprehensive volume covers the full breadth of Christian history while also taking seriously the geographical diversity of the story: extensive chapters cover North America, Latin America, Europe, Africa, India, China and its neighbors, and Australia and the Pacific. Though unified in scope, these chapters each focus on what matters most in the specific time and place covered, ensuring that readers are introduced to the major themes--social, theological, political, and cultural--that together constitute Christianity's role in world history. Ideally suited for classroom study as well as for independent reading,
Eerdmans, 1999, pap, 594 pp, € 36.00, 9780802848758
winkelwagen
Hellinga, Gerben
Geschiedenis van Oranje, de canon van ons koninklijk huis in vijftig vensters
In Geschiedenis van Oranje komen alle markante telgen van het geslacht Oranje-Nassau en hun partners aan de orde, geplaatst in de tijd waarin ze leefden. Stadhouders en koningen, avonturiers, vrijheidsstrijders en ware staatslieden. Maar ook klungelaars en geldverspillers, intriganten en schuinsmarcheerders. Zij bepaalden de geschiedenis van ons land - en vaak ook van heel Europa - in tijden van oorlog en vrede, welvaart en crisis. Koning Willem II en zijn vrouw Anna Pavlona zagen door hun spilziekte hun enorme vermogen verdwijnen. Ook Willem van Oranje, ooit de rijkste edelman van de Lage Landen, liet bij zijn dood louter schulden na, maar hij besteedde alles aan pogingen om ons land te bevrijden. De stadhouders Maurits, Frederik Hendrik en Willem II pleegden ieder op hun eigen wijze min of meer een staatsgreep. Stadhouder Willem III was bezeten van de strijd tegen Lodewijk XIV. En als koning Willem I verstandiger was geweest zouden Belgie en Nederland misschien nog steeds een staat vormen. Steekpenningen, hofintriges en hele bastaardgezinnen. Kortom, een boeiende reis door de tijd aan de hand van meer dan 50 historische royalty-portretten. Van de ouders van Willem van Oranje tot en met Amalia, de oudste dochter van Willem Alexander en Maxima.
Walburg Pers, 2011, geb, 208 pp, € 24.95, 9789057307379
winkelwagen
Hillerbrand, H.
A New History of Christianity
Abingdon, 2012, pap, 448 pp, € 37.50, 9780687027965
winkelwagen
Hollywood, Amy, Patricia Z. Beckman
The Cambridge Companion to Christian Mysticism
The Cambridge Companion to Christian Mysticism is a multi-authored interdisciplinary guide to the study of Christian mysticism, with an emphasis on the third through the seventeenth centuries. The book is thematically organized in terms of the central contexts, practices and concepts associated with the mystical life in early, medieval and early modern Christianity. This book looks beyond the term 'mysticism', which was an early modern invention, to explore the ways in which the ancient terms 'mystic' and 'mystical' were used in the Christian tradition: what kinds of practices, modes of life and experiences were described as 'mystical'? What understanding of Christianity and of the life of Christian perfection is articulated through mystical interpretations of scripture, mystical contemplation, mystical vision, mystical theology or mystical union? This volume both provides a clear introduction to the Christian mystical life and articulates a bold new approach to the study of mysticism.
Cambridge Companions to Religion, Cambridge UP, 2012, pap, 390 pp, € 28.50, 9780521682275
winkelwagen
Huessi, K.
Kompendium der Kirchengeschichte
Mohr Siebeck, 191, pap, 570 pp, € 38.00, 9783161458422
winkelwagen
Hughes, R.
De zeven levens van Rome. Een cultuurgeschiedenis van de Eeuwige Stad
Balans, 2011, pap, 448 pp, € 34.95, 9789460031847
winkelwagen
Huizinga, J.
Homo Ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur
Naast zijn (cultuur)historische werken en biografieen heeft taalwetenschapper en sanskritist Johan Huizinga (1872-1945) zich vooral tegen het einde van zijn leven gewijd aan algemeen-culturele beschouwingen. Als een van de hoogtepunten geldt de uit 1938 daterende studie 'Homo Ludens'. Daarin gaat het Huizinga niet om de betekenis van het spel als cultuurverschijnsel, maar om het ludieke als wezenlijk kenmerk van de menselijke beschaving. Dit gegeven werkt hij uit in beschouwingen over bijvoorbeeld taal, rechtspraak, oorlogvoering, filosofie, kunst en sport. Huizinga toont op briljante en onnavolgbare wijze dat de homo sapiens in wezen altijd een homo ludens is geweest. Speciaal voor deze nieuwe editie heeft fotograaf Vincent Mentzel uit zijn omvangrijke oeuvre een selectie gemaakt van beelden die de spelende mens in al zijn facetten toont.
Amsterdam UP, 2010, geb, 352p, € 29.50, 9789089641946
winkelwagen
Irvin, Dale T., Scott W . Sunquist
History of the World Christian Movement: Volume I: Earliest Christianity to 1453
History of the World Christian Movement shows that from the beginning Christianity has been a world religion, informed and shaped through the interplay of gospel and culture church and world.
Orbis, 2001, pap, 512 pp, € 37.95, 9781570753961
winkelwagen
Irvin, Dale T., Scott W . Sunquist
History of the World Christian Movement: Volume II Modern Christianity from 1454 to 1900: Volume 2
Completes the first comprehensive account of Christianity as a world religion from its origins to the present.

This volume completes a landmark history of Christianity. Reviewed and shaped by an international team of 43 consulting scholars, this history assigns a rightful place to the peoples of Asia, Africa, the Americas, and the Near East in the unfolding of the Christian story, In the process a fuller and richer view emerges of Christianity as a religion constantly evolving in dialogue with new cultures, new questions, and new historical influences. Volume I traced the origins of Christianity up to the middle of the fifteenth century, Volume II continues the story up to the new millennium. Beginning with the early missionary expansion in Africa, Asia, and the Americas, the story goes on to trace the fracturing of Christianity among Catholic, Orthodox, and reformed expressions; the impact of modern colonialism and the emergence of a new global reality; the wars of religion, the impact of the Enlightenment, the rise of Christianity in North America, and the modern missionary movement. Throughout, the authors emphasize the expression of local forms of Christianity in diverse cultures, and the role of Christianity in helping to shape distinct national identities in an era of decolonization and globalization.

Orbis, 2012, pap, 503 pp, € 37.95, 9781570759895
winkelwagen
Iversen, E.
The Myth of Egypt and its Hieroglyphs
Erik Iversen describes the powerful effect of the "myth of Egypt," particularly Egyptian hieroglyphs, on European literature, art, religion, and philosophy. This is the story of a creative misunderstanding: an erroneous interpretation of the traditions of ancient Egypt became a rich source of inspiration for Europeans from ancient times through the medieval and Renaissance periods to the Baroque era. The misguided notion that hieroglyphs were allegorical, and that they constituted a sacred writing of ideas, exerted a dynamic influence in almost all fields of intellectual and artistic endeavor, as did conceptions of Egypt as the venerable home of true wisdom and of occult and mystic knowledge. The Baroque Piazza Navona in Rome, for instance, is only one of the many great public spaces that center on an Egyptian obelisk and an attempt to read its mysterious signs.

Iversen begins by discussing the nature of Egyptian writing. Then he explains, in detail and with apposite illustrations and quotations, the ways in which Europeans tried to understand and use the hieroglyphs. A final chapter sets Jean Francois Champollion's decipherment of the hieroglyphs into a vividly reconstructed historical context.

Mythos Series, Princeton UP, 1993, pap, 177 pp, € 37.50, 9780691021249
winkelwagen
Janse, A.
De sprong van Jan van Schaffelaar. Oorlog en prtijstrijd in de late Middeleeuwen
Verloren Verleden 21, Verloren, 2003, pap, 94 pp, € 10.00, 9789065504623
winkelwagen
Johnson, M.D.
The Evolution of Christianity. Twelve Crises that Shaped the Church
Johnson examines twelve crises that motivated the evolution of Christianity. In his survey of Church history, he chronicles the story from the first century, and the birth and adolescence of Christianity, to postmodernism, a feat which no other introduction can claim. His chapters examine the basic conflicts that gave permanent shape to Christian theology, and, to a lesser degree, church institutions.
Continuum, 2005, geb, 209 pp, € 34.00, 9780826416421
winkelwagen
Kippenberg, H., J. Ruepke, K. von Stuckrad (Hg)
Europaeische Religionsgeschichte, 2 Bnd.
UTB 3206, Vandenhoeck und Ruprecht, 2009, pap, 854 pp, € 69.90, 9783825232061
winkelwagen
Kloek, E.
Kenau. De heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem (1526 - 1588)
Verloren Verleden 15, Verloren, 2001, pap, 93 pp, € 10.00, 9789065504562
winkelwagen
Knijpenga, Siegwart
Opkomst van het christendom in de Lage Landen, impulsen voor nu?
Een zoektocht naar de oorsprong van onze christelijke cultuur met als doelstelling, de waarden van onze tijd te toetsen.
Jaap Verheij Boekproducties, 2011, pap, 182 pp, € 19.50, 9789081679916
winkelwagen
Kok, Mr. G. Chr.
Rotterdamse juristen uit vijf eeuwen
Op de Coolsingel in Rotterdam staan standbeelden van drie befaamde juristen: Johan van Oldenbarnevelt, Hugo de Groot en Gijsbert Karel van Hogendorp. Dit inspireerde oud-hofpresident en amateurhistoricus G.Chr. Kok om een boek te schrijven over een veertigtal juristen dat de afgelopen eeuwen werkzaam is geweest in Rotterdam. Kok heeft ernaar gestreefd om naast de eerder genoemde stadspensionarissen zowel juristen uit verschillende juridische beroepen als uit het bedrijfsleven te portretteren. In zijn boek heeft hij biografieën opgenomen van onder andere de bankiers Marten, Mees en Van der Mandele, NRC-hoofdredacteur Van der Hoeven, burgemeester Oud, de notarissen Nauta sr. en Treurniet, kinderrechter Hudig, advocaat/minister Donker, zeerechtkenner Schadee, rechtbankpresident Reuder, de advocaten Nolst Trenité sr., Drost en Dutilh, hoogleraar/dekaan Sanders en bedrijfsjurist Drion. Dit fraai geïllustreerde boek geeft een boeiende inkijk in het verleden van juridisch Rotterdam.
Verloren, 2009, geb, 420 pp, € 39.00, 9789087040901
winkelwagen
   
Kooijmans, Leendert L.
De eerste Nederlanders, prehistorie tot 0
verwacht september 2014
Algemene geschiedenis van Nederland 1, Bert Bakker, 2014, geb, € 39.95, 9789035127739
winkelwagen
Koschorke, K., F. Ludwig & M. Delgado (eds)
A History of Christianity in Asia, Africa, and Latin America, 1450-1990
The map of world Christianity has changed dramatically in just the last century. Today, the majority of Christians live in Africa, Asia, and Latin America, making Christianity a world religion as never before in history. Given that global reality, Klaus Koschorke, Frieder Ludwig, and Mariano Delgado have created the first comparative documentary history of Christianity for these regions covering the period 1450-1990. Taking the changing ecumenical conditions into account, this volume enlarges the horizon of classical church historiography. In contrast to the prevailing Western perspectives on the history of Christianity in Africa, Asia, and Latin America, voice is given here to the multitude of local initiatives, specific experiences, and varieties of Christianity in very diverse cultural contexts - addressing such questions as the colonial conquest, slavery, and the demand for ecclesiastical independence.
Eerdmans, 2007, pap, 427 pp, € 31.50, 9780802828897
winkelwagen
Koselleck, R.
Vom Sinn und Unsinn der Geschichte.
Suhrkamp, 2010, geb, 300 pp, € 32.90, 9783518585399
winkelwagen
   
Lanczkowski, J.
Kleines Lexikon des Monchtums und der Orden
Reclam, 1993, pap, 280 pp, € 9.90, 9783150088678
winkelwagen
Lindberg, C.
Love: A Brief History Through Western Christianity
3,000 years of ideas about the nature of love in Western culture are brought together in this concise history. By blending the works of many scholars and examining the significant lives, works, and movements associated with love, Love: A Brief History Through Western Christianity traces the evolution and impact of this timeless topic. * Takes the reader on a lightning but enlightening journey through 3,000 years of the idea of love * Examines the influential movements, people, and work that have helped shape our notion of love in Western culture, written by a key figure in religious history * Tackles the historical and religious concept in Western society, and our efforts to apply ideas of love to social concerns * Explores diverse periods and examples - from the theological and philosophical texts of figures such as Augustine, Luther, and Feuerbach to intellectual movements like Romanticism and tragic historic figures such as Abelard and Heloise * Contributes valuable insights into one of history's most inexhaustible and timeless topics, spanning biblical views of love including monasticism and pietism, romantic notions of love, through to today's liberal religion and concept of love as self-fulfillment.
Blackwell, 2008, pap, 194 pp, € 26.80, 9780631235996
winkelwagen
Lindberg, Carter
A Brief History of Christianity
Charting the rise and development of Christianity, Carter Lindberg has succeeded in writing a concise and compelling history of the world's largest religion. He spans over 2,000 years of colorful incident to give an authoritative history of Christianity for both the general reader and the beginning student. The book ranges from the missionary journeys of the apostles to the tele-evangelism of the twenty-first century; demonstrates how the Christian community received and forged its identity from its development of the Bible to the present day; covers topics fundamental to understanding the course of Western Christianity, including the growth of the papacy, heresy and schism, reformation and counter-reformation; and, includes an introduction to the historiography of Christianity, a note on the problems of periodization, an appendix on theological terms, and a useful bibliography.This book presents an authoritative yet succinct history, written to appeal to a general audience as well as students of the history of Christianity. It is written by internationally regarded theologian, Carter Lindberg, who is the author of numerous titles on theology and Church history.
Blackwell, 2006, pap, 216 pp, € 27.50, 9781405110471
winkelwagen
Liuzza, R. M. (ed.)
Beowulf
Broadview Press, 1999, pap, 248 pp, € 13.90, 9781551111896
winkelwagen
Livingstone, E.A. (ed)
The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church, 2nd Revised edition
Based on the highly acclaimed Oxford Dictionary of the Christian Church, this is an indispensable guide for both students and the general reader. For this new edition, which now contains 6,000 entries, there is increased coverage of the Eastern Churches, issues on moral theology, and developments stemming from the Second Vatican Council. - Over 1,000 new entries, including Black Churches, Christian attitudes to Jews, Feminist Theology, Holiness Movement, Liberation Theology, and ordination of women - Full coverage of theology, patristic scholarship, churches and denominations, the church calendar and organization, and the Bible - Entries on theologians, philosophers, painters, musicians, and writers of religious works.
Oxford UP, 2000, pap, 640 pp, € 13.50, 9780192800572
winkelwagen
Livingstone, E.A. (ed)
The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church, 3nd Revised edition
Based on the highly acclaimed Oxford Dictionary of the Christian Church, this is an indispensable guide for both students and the general reader. For this new edition, which now contains 6,000 entries, there is increased coverage of the Eastern Churches, issues on moral theology, and developments stemming from the Second Vatican Council. - Over 1,000 new entries, including Black Churches, Christian attitudes to Jews, Feminist Theology, Holiness Movement, Liberation Theology, and ordination of women - Full coverage of theology, patristic scholarship, churches and denominations, the church calendar and organization, and the Bible - Entries on theologians, philosophers, painters, musicians, and writers of religious works.

Oxford UP, 2000, pap, 704 pp, € 22.95, 9780199659623
winkelwagen
Livingstone, E.A. (ed)
The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church, 3rd Revised edition
Based on the highly acclaimed Oxford Dictionary of the Christian Church, this is an indispensable guide for both students and the general reader. Over 5,000 entries provide full coverage of theology, patristic scholarship, churches and denominations, the church calendar and organization, and the Bible, as well as entries on theologians, philosophers, painters, musicians, and writers of religious works. The revised second edition has been fully updated to reflect recent changes in the church. It includes increased coverage of the church in Latin America, Eastern Churches, issues on moral theology, and developments stemming from the Second Vatican Council, Black Churches, Christian attitudes to Jews, Feminist Theology, Holiness Movement, Liberation Theology, and ordination of women. This handy, concise volume is essential reading for anyone with an interest in Christian history.
Oxford Paperback Reference, Oxford UP, 2006, pap, 644 pp, € 17.95, 9780198614425
winkelwagen
Ludlow, M.
The Early Church
How did the early Christians manage to establish a religion and institution which, despite persecution, flourished and grew? How did their initial experience of being a despised minority in the Roman Empire shape their sense of privileged identity and uniqueness? And how was it that - at least at the outset - the first believers were able to exist alongside the same shared traditions, rituals and beliefs of the Jews, despite the Jewish rejection of Jesus as Messiah?The Christian community was born out of paradox: its faith in a man who was also the 'anointed one' (or Christ) of God; and its growth and development often echoed those complex and contradictory origins. Morwenna Ludlow discusses the fragile context as well as the emerging core beliefs of the early Church (including divine creation, salvation, eschatology, the humanity and divinity of Christ and the inter-relationships of the Trinity) between 50-600 CE. She also examines the process of Christian self-definition in response to groups on the edge of the Church, such as Gnostics, Marcionites, Montanists and Manichaeans, as well as in relation to Judaism. Bringing to vivid life the remarkable history of the early Church, in all its conflict and struggle, the author shows why such a successful faith was able to rise out of such improbable and unpromising beginnings.
The I.B. Tauris History of the Christian Church Series, I.B.Tauris, 2009, geb, 282 pp, € 35.95, 9781845113667
winkelwagen
Lupieri, Edmondo F.
In the Name of God. The Making of Global Christianity
Van 26.95 voor 16.95

From the conquistadores in Central and South America to the Jesuits in China, Edmondo Lupieri traces the consequences of European war and conquest for global cultural identities from the age of exploration to the present. In the Name of God exposes the economic, political, and religious justifications and motivations behind the European conquests and uncovers some of the historical roots of genocide, racism, and "just war."
Lupieri's animated and comprehensive historical-sociological study masterfully weaves together a tapestry of ideas, individuals, and people groups, linking them throughout to present-day realities in often surprising ways. Unflinchingly critical, Lupieri describes how European-indigenous encounters have shaped Christianity -- and the world -- irrevocably.

Eerdmans, 2012, pap, 264 pp, € 16.95, 9780802840172
winkelwagen
MacCulloch, D.
History of Christianity: The First Three Thousand Years
Christianity, one of the world's great religions, has had an incalculable impact on human history. This book, now the most comprehensive and up to date single volume work in English, describes not only the main ideas and personalities of Christian history, its organisation and spirituality, but how it has changed politics, sex, and human society. Diarmaid MacCulloch ranges from Palestine in the first century to India in the third, from Damascus to China in the seventh century and from San Francisco to Korea in the twentieth. He is one of the most widely travelled of Christian historians and conveys a sense of place as arrestingly as he does the power of ideas. He presents the development of Christian history differently from any of his predecessors. He shows how, after a semblance of unity in its earliest centuries, the Christian church divided during the next 1400 years into three increasingly distanced parts, of which the western Church was by no means always the most important: he observes that at the end of the first eight centuries of Christian history, Baghdad might have seemed a more likely capital for worldwide Christianity than Rome. This is the first truly global history of Christianity.
Allan Lane (Penguin), 2009, geb, 1216 pp, € 46.95, 9780713998696
winkelwagen
   
MacHaffie, Barbara J.
Her story. Women in Christian Tradition
Augsburg Fortress, 2006, pap, 400 pp, € 32.50, 9780800638269
winkelwagen
Mak, G.
In Europe. Travels through the twentieth century
Geert Mak spent the year 1999 criss-crossing the continent, tracing the history of Europe from Verdun to Berlin, St Petersburg to Auschwitz, Kiev to Srebrenica. He set off in search of evidence and witnesses, looking to define the condition of Europe at the verge of a new millennium. The result is mesmerising: Mak's rare double talent as a sharp-eyed journalist and a hugely imaginative historian makes "In Europe" a dazzling account of that journey, full of diaries, newspaper reports and memoirs, and the voices of prominent figures and unknown players; from the grandson of Kaiser Wilhelm II to Adriana Warno in Poland, with her holiday job at the gates of the camp at Birkenau.But Mak is above all an observer. He describes what he sees at places that have become Europe's well-springs of memory, where history is written into the landscape. At Ypres he hears the blast of munitions from the Great War that are still detonated twice a day. In Warsaw he finds the point where the tram rails that led to the Jewish ghetto come to a dead end in a city park. And in an abandoned creche near Chernobyl, where tiny pairs of shoes still stand in neat rows, he is transported back to the moment time stood still in the dying days of the Soviet Union. Mak combines the larger story of twentieth-century Europe with details that suddenly give it a face, a taste and a smell. His unique approach makes the reader an eyewitness to his own half-forgotten past, full of unknown peculiarities, sudden insights and touching encounters. "In Europe" is a masterpiece; it reads like the epic novel of the continent's most extraordinary century.
Vintage, 2008, pap, 878 pp, € 13.95, 9780099516736
winkelwagen
Makrides, V. N.
Hellenic Temples and Christian Churches: A Concise History of the Religious Cultures of Greece from Antiquity to the Present
Covering an expanse of more than three thousand years, "Hellenic Temples and Christian Churches" charts, in one concise volume, the history of Greece's religious cultures from antiquity all the way through to present, post-independence Greece. Focusing on the encounter and interaction between Hellenism and (Orthodox) Christianity, which is the most salient feature of Greece's religious landscape - influencing not only Greek religious history, but Greek culture and history as a whole - Vasilios N. Makrides considers the religious cultures of Greece both historically, from the ancient Greek through the Byzantine and the Ottoman periods up to the present, and systematically, by locating common characteristics and trajectories across time. Weaving other traditions including Judaism and Islam into his account, Makrides highlights the patterns of development, continuity, and change that have characterized the country's long and unique religious history. Contrary to the arguments of those who posit a single, exclusive religious culture for Greece, Makrides demonstrates the diversity and plurality that has characterized Greece's religious landscape across history. Beautifully written and easy to navigate, "Hellenic Temples and Christian Churches" offers an essential foundation for students, scholars, and the public on Greece's long religious history, from ancient Greece and the origins of Christianity to the formation of 'Helleno-Christianity' in modern Greece.
NYU Press, 2009, geb, 343pp, € 44.00, 9780814795682
winkelwagen
Markschies, Ch. & H. Wolf (Hg.)
Erinnerungsorte des Christentums
mit 126 Abbildungen
C.H. Beck, 2010, geb, 800 pp, € 44.95, 9783406605000
winkelwagen
McDannell, C. & Lang, B.
Heaven. A History. Second Edition.
What do Christians believe they will experience after a virtuous life? What will an eternity in the hereafter be like? In this copiously illustrated, lively book, Colleen McDannell and Bernhard Lang describe and interpret the ways in which believers-from biblical authors to medieval mystics, from Jesus to present-day religious thinkers-have pictured Heaven, not just in doctrine but also in poetry, art, literature, and popular culture. In so doing, they shed new light on both the private and public dimensions of western culture. This second edition includes a substantial new preface relating the book to changing views of life after death in the new century.
Yale NB, Yale UP, 2001, pap, 411 pp, € 21.95, 9780300091076
winkelwagen
McLeod, H. (ed.)
The Cambridge History of Christianity. World Christianities c.1914-2000
The twentieth century saw changes as dramatic as any in Christian history. The Churches suffered serious losses, both through persecution and through secularisation, in what had been for several centuries their European heartlands, but grew fast in Africa and parts of Asia. This volume provides a comprehensive history of Catholicism, Protestantism and the Independent Churches in all parts of the world in the century when Christianity truly became a global religion. Written by a powerful team of specialists from many different countries, the volume is broad in scope. The first part focuses on institutions and movements which have had a worldwide impact, including the papacy, the ecumenical movement and Pentecostalism. The second provides a narrative of Christian history in each region of the world. The third focuses on selected themes from an international perspective, including changes in worship, relations with Jews and Muslims, science and the arts, gender and sexuality.
The Cambridge History of Christianity Series, 9, Cambridge UP, 2006, geb, 717 pp, € 164.50, 9780521815000
winkelwagen
McManners, J
The Oxford History of Christianity
A comprehensive account of Christianity in all its historical and geographical diversity. This book, originally published as The Oxford Illustrated History of Christianity, traces the growth and development of Christianity from the earliest communities of believers to a world religion whose adherents number over 2000 million. The first section deals with Christianity up to 1800, and includes chapters on the effects of the Reformation and the Enlightenment, and on Christianity's relations with the Islamic world. The second part considers Christianity in its worldwide context, with chapters on Europe, North America, Latin America, Africa, Asia, and the Orthodox Churches of Eastern Europe. A concluding section, 'Christianity Today and Tomorrow', reflects on questions of theology, conscience, and belief and examines the challenges which the modern world poses for the Christian community in the future.
Oxford, 2002, pap, 770 pp, € 22.00, 9780192803368
winkelwagen
Mitchell, M.M. & F.M.Young (eds)
The Cambridge History of Christianity: Origins to Constantine
The first of the nine volume Cambridge History of Christianity series, Origins to Constantine provides a comprehensive overview of the essential events, persons, places and issues involved in the emergence of the Christian religion in the Mediterranean world in the first three centuries. Over thirty essays written by scholarly experts trace this dynamic history from the time of Jesus through to the rise of Imperial Christianity in the fourth century. It provides thoughtful and well-documented analyses of the diverse forms of Christian community, identity and practice that arose within decades of Jesus's death, and which through missionary efforts were soon implanted throughout the Roman Empire. Origins to Constantine examines the distinctive characteristics of Christian groups in each geographical region up to the end of the third century, while also exploring the development of the institutional forms, intellectual practices and theological formulations that would mark Christian history in subsequent centuries.
The Cambridge History of Christianity Series, 1, Cambridge UP, 2006, geb, 740 pp, € 164.50, 9780521812399
winkelwagen
Mithen, Steven
Prehistory of the Mind: The Cognitive Origins of Art, Religion and Science
How do our minds work? When did language and religious beliefs first emerge? Why was there a cultural explosion of art and creativity with the arrival of modern humans? This ground-breaking book brings the insight of archaeology to our understanding of the development and history of the human mind, combining them with ideas from evolutionary psychology in a brilliant and provocative synthesis
Phoenix House, 1998 / 2014, pap, 480 pp, € 15.95, 9780753802045
winkelwagen
   
Moffett, S.H.
A History of Christianity in Asia, Vol I: Beginnings to 1500
The first of a two-volume history documenting the spread of Christianity to southern Asia, India, and China.
Orbis, 1998/2004, pap, 560 pp, € 30.00, 9781570751622
winkelwagen
Moffett, S.H.
A History of Christianity in Asia. Volume 2. 1500-1900
This second volume of Samuel Moffett's acclaimed History of Christianity in Asia illustrates the advance of the modern missionary movement in the continent of its birth. Like the first volume, it makes available immense research in a readable and engaging narrative. Moffett brings into dramatic relief events that illustrate both the broad patterns and the vital details of the spread of Christianity on a continent.
Orbis, 2007, pap, 742 pp, € 34.00, 9781570757013
winkelwagen
Nash, D. S.
Blasphemy in the Christian World: A History
David Nash's new study focuses on the development of blasphemy in the Christian world. Tracing the subject from the Middle Ages to the present, he outlines the history of blasphemy as a concept, from a species of heresy to modern understandings of it as a crime against the sacred and individual religious identity. Investigating its appearance in speech, literature, popular publishing and the cinema, he disinters the likely motives and agendas of blasphemers themselves, as well as offering a glimpse of blasphemy's victims. In particular, he seeks to understand why this seemingly medieval offence has reappeared to become a distinctly modern presence in the West.
Oxford UP, 2007, geb, 288 pp, € 69.95, 9780199255160
winkelwagen
Nash, D. S.
Blasphemy in the Christian World. A History
Tracing the subject from the Middle Ages to the present, David Nash outlines the history of blasphemy as a concept - from a species of heresy to modern understandings of it as a crime against the sacred and individual religious identity. Investigating its appearance in speech, literature, popular publishing and the cinema, he disinters the likely motives and agendas of blasphemers themselves, as well as offering a glimpse of blasphemy's victims. In particular, he seeks to understand why this seemingly medieval offence has reappeared to become a distinctly modern presence in the West.
Oxford UP, 2007 / 2010, pap, 269 pp, € 30.75, 9780199570751
winkelwagen
Neill, Stephen
A History of Christianity in India. The Beginning to AD 1707
van 85.90 voor 49.95

Christians form the third largest religious community in India. How has this come about? There are many studies of separate groups: but there has so far been no major history of the three large groups - Roman Catholic, Protestant and Thomas Christians (Syrians). This work attempts to meet the need for such a history. It goes right back to the beginning and traces the story through the ups and downs of at least fifteen centuries. It includes careful studies of the political and social background and of the non-Christian reactions to the Christian message. The narration is non-technical and should present few difficulties to the thoughtful reader; the more technical matters are dealt with in notes and appendices. This book will be of interest to all students of Church History and will also prove fascinating to many who are concerned with the development of Christianity as a world religion and in the dialogue between different forms of faith.

Cambridge UP, 2004, pap, 583 pp, € 49.95, 9780521548854
winkelwagen
Nissen, Peter J.A., Hein van der Bruggen
Roermond. Biografie van een stad en haar bewoners
Bij de plek waar de Roer in de Maas uitstroomt, ontstond in de twaalfde eeuw een nederzetting die in het begin van de dertiende eeuw uitgroeide tot een stad. Deze werd hoofdstad van het Overkwartier, een van de vier delen waaruit het hertogdom Gelre bestond. Roermond werd een centrum van lakenhandel en maakte deel uit van het Hanzeverbond. Te beginnen met de grafelijke Munsterabdij vestigde zich een groot aantal kloosters in de stad. In de zestiende eeuw werd Roermond bisschopsstad en hoofdstad van het Spaans gebleven deel van Gelre. In de twintigste eeuw slaagde de stad erin een aanzienlijk deel van haar monumentale karakter te behouden en tegelijkertijd een moderne vestigingsplaats voor industrie en handel te worden. Deze integrale stadsgeschiedenis van Roermond beschrijft de wisselwerking tussen de plek en de mensen die er leefden: een biografie van een stad en haar bewoners.
Maaslandse monografieen (groot formaat), Verloren, 2014, geb, 660 pp, € 35.00, 9789087041922
winkelwagen
Noble, T.F.X. & J.M.H. Smith (eds)
The Cambridge History of Christianity: Early Medieval Christianities, c. 600-c. 1100
The key focus of this book is the vitality and dynamism of all aspects of Christian experience from late antiquity to the First Crusade. By putting the institutional and doctrinal history firmly in the context of Christianity's many cultural manifestations and lived formations everywhere from Afghanistan to Iceland, this volume of The Cambridge History of Christianity emphasizes the ever-changing, varied expressions of Christianity at both local and world level. The insights of many disciplines, including gender studies, codicology, archaeology and anthropology, are deployed to offer fresh interpretations which challenge the conventional truths concerning this formative period. Addressing eastern, Byzantine and western Christianity, it explores encounters between Christians and others, notably Jews, Muslims, and pagans; the institutional life of the church including law, reform and monasticism; the pastoral and sacramental contexts of worship, belief and morality; and finally its cultural and theological meanings, including heresy, saints' cults and the afterlife.
The Cambridge History of Christianity Series, 3, Cambridge UP, 2008, geb, 846 pp, € 162.00, 9780521817752
winkelwagen
Norris, F.W.
Christianity, a Short Global History
Ofering unique coverage of the growth of Christianity in Asia, Africa, and South America, as well as in the western world, this accessible guide balances solid scholarship with penetrating analysis. Frederick W. Norris considers not only the geographical and social growth of the Christian tradition, but also the manner in which the practices and doctrines at the heart of the faith have developed and changed over the centuries. This authoritative account also offers: detailed information on such key events as the emergence of Islam, the Crusades, and the nature of missionary activity in Africa and India coverage of the historical development of Christianity in China and the Far East insight into the meeting and mingling of the Christian tradition and other cultures across the world As both an indispensible guide to the history of the Christian faith since the first century AD, and an inquisitive exploration of how religion relates to cultural, national, and social identity, this book will inform and stimulate students, scholars, and general readers alike.
Oneworld Publications, 2002, pap, 296 pp, € 24.70, 9781851682966
winkelwagen
Oldridge, D.
The Devil
Why do the innocent suffer in a world created by a loving God? Does this mean that God cannot prevent this suffering, despite His supposed omnipotence? Or is God not loving after all? This in brief is 'the problem of evil'.

The Devil provides one solution to this problem: his rebellion against God and hatred of His works is responsible for evil. The Christian Devil has fascinated writers and theologians since the time of the New Testament, and inspired many dramatic and haunting works of art. Today he remains a potent image in popular culture. The Devil: A Very Short Introduction presents an introduction to the Devil in the history of ideas and the lives of real people. Darren Oldridge shows us that he is a more important figure in western history than is often appreciated, and also a richly complex and contradictory one. Oldridge focuses on three main themes: the idea of the Devil being integral to western thought from the early Middle Ages to the beginnings of modernity; the principle of 'demonic inversion' (the idea that as the eternal leader of the opposition, the Devil represents the mirror image of goodness); and the multiplicity and instability of ideas about the Devil. While belief in the Devil has declined, the idea of an abstract force of evil is still remarkably strong. Oldridge concludes by exploring 'demonological' ways of thinking in our own time, including allegations of 'satanic ritual abuse' and the on-going 'war on terror'.

Very Short Introductions, Oxford UP, 2012, pap, 121 pp, € 12.90, 9780199580996
winkelwagen
O'Malley, John W.
Four Cultures of the West
Harvard UP, 2004/2006, pap, 261 pp, € 24.50, 9780674021037
winkelwagen
   
Pagden, Anthony
Worlds At War, The 2,500 - Year Struggle Between East And West
Spanning two and a half millennia, Anthony Pagden's mesmerizing Worlds at War delves deep into the roots of the 'clash of civilizations' between East and West that has always been a battle over ideas. It begins with ancient Greece and its epic fight against the Persian Empire, then sweeps to Rome, which created the modern concepts of citizenship and the rule of law. Pagden dramatizes the birth of Christianity in the East and its use in the West as an instrument of government, setting the stage for what would become, and has remained, a global battle of the secular against the sacred. Islam, at first ridiculed in Christian Europe, drives Pope Urban II to launch the Crusades, which transform the relationship between East and West into one of competing religious beliefs.

Modern times bring a first world war, which among other things seeks to redesign the Muslim world by force. In our own era, Muslims now find themselves in unwelcoming Western societies, while the West seeks to enforce democracy and its own secular values through occupation in the East. Pagden ends on a cautionary note, warning that terrorism and war will continue as long as sacred and secular remain confused in the minds of so many.

Oxford UP, 2008, geb, 547 pp, € 32.50, 9780199237432
winkelwagen
Panofsky, Dora, Erwin Panofsky
Pandora's Box: The Changing Aspects of a Mythical Symbol
Pandora was the 'pagan Eve', and she is one of the rare mythological figures to have retained vitality up to our day. Glorified by Calderon, Voltaire, and Goethe, she is familiar to all of us, and 'Pandora's box' is a household word. In this classic study Dora and Erwin Panofsky trace the history of Pandora and of Pandora's box in European literature and art from Roman times to the present.
Mythos, Princeton UP, 1991, pap, 185 pp, € 26.95, 9780691018249
winkelwagen
Petit, Lucas
Het oude nabije Oosten, een paradijs voor verzamelaars en wetenschappers
Wat heeft een bronzen schild uit Iran te maken met het Nederlands koningshuis? En waarom bezit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden een graf uit Jericho? Het oude Nabije Oosten vormt een onzichtbaar en weinig gewaardeerd fundament van de Nederlandse samenleving. Ons schrift, ons belastingstelsel en het zestigtallig stelsel van onze klok hebben we bijvoorbeeld aan die oude beschavingen te danken. Lang geleden groeide er al een band tussen het Nabije Oosten en Nederland. Kruisvaarders reisden naar Jeruzalem, ontdekkingsreizigers berichtten over intrigerende ruines en in de Gouden Eeuw stonden veel kabinetten vol 'oosterse' rariteiten. Vanaf de vorige eeuw gingen ook wetenschappers zich interesseren voor deze invloedrijke, verloren beschavingen en dat leidde tot spectaculaire ontdekkingen. Dankzij al deze contacten bezit het Rijksmuseum van Oudheden een unieke verzameling archeologische voorwerpen: schatten uit een Syrische bergtempel, gouden oorringen uit Perzie en stenen reliefs met vergeten koningen. Het oude Nabije Oosten vertelt het boeiende verhaal over duizenden jaren oude voorwerpen, door wie en waarom ze werden gevonden en in het museum terecht kwamen, en hun invloed op de moderne samenleving.
Walburg Pers, 2013, geb, 128 pp, € 24.95, 9789057308338
winkelwagen
Phillips, K.M. & B. Reay
Sex Before Sexuality. A Premodern History
Sexuality in modern western culture is central to identity but the tendency to define by sexuality does not apply to the premodern past. Before the 'invention' of sexuality, erotic acts and desires were comprehended as species of sin, expressions of idealised love, courtship, and marriage, or components of intimacies between men or women, not as outworkings of an innermost self. With a focus on c. 1100--c. 1800, this book explores the shifting meanings, languages, and practices of western sex. It is the first study to combine the medieval and early modern to rethink this time of sex before sexuality, where same-sex and opposite-sex desire and eroticism bore but faint traces of what moderns came to call heterosexuality, homosexuality, lesbianism, and pornography. This volume aims to contribute to contemporary historical theory through paying attention to the particularity of premodern sexual cultures. Phillips and Reay argue that students of premodern sex will be blocked in their understanding if they use terms and concepts applicable to sexuality since the late nineteenth century, and modern commentators will never know their subject without a deeper comprehension of sex's history.
Wiley-Blackwell, 2011, pap, 200 pp, € 24.50, 9780745625232
winkelwagen
Pinker, Steven
Ons betere ik, waarom de mens steeds minder geweld gebruikt
De gruwelijke beelden van oorlogen en genocide die we op het nieuws zien geven ons de indruk dat onze tijd de gewelddadigste aller tijden is. Het omgekeerde is waar, laat Steven Pinker zien in Ons beter ik. Hoe komt het dat we ons zoveel menselijker gedragen? Ons leven is verbeterd - en zo gaan we indirect andermans leven meer waarderen. En hoe meer we met anderen te maken krijgen, des te meer groeit onderling begrip, zelfs al is dat soms uit egoisme. Pinker laat zien dat empathie en zelfbeheersing op den duur sterkere eigenschappen zijn dan sadisme en wraak. Ons beter ik is een indrukwekkende, onmisbare geschiedenis van de menselijke omgang en een boek voor de eeuwigheid.
Atlas, 2011, geb, 1056 pp, € 50.00, 9789025427160
winkelwagen
Piper, Andrew
Book Was There: Reading in Electronic Times
"Book Was There" is Piper's surprising and always entertaining essay on reading in an e-reader world. Much ink has been spilled lamenting or championing the decline of printed books, but Piper shows that the rich history of reading itself offers unexpected clues to what lies in store for books, print or digital. From medieval manuscript books to today's playable media and interactive urban fictions, Piper explores the manifold ways that physical media have shaped how we read, while also observing his own children as they face the struggles and triumphs of learning to read. In doing so, he uncovers the intimate connections we develop with our reading materials - how we hold them, look at them, share them, play with them, and even where we read them - and shows how reading is interwoven with our experiences in life. Piper reveals that reading's many identities, past and present, on page and on screen, are the key to helping us understand the kind of reading we care about and how new technologies will - and will not - change old habits. Contending that our experience of reading belies naive generalizations about the future of books, "Book Was There" is an elegantly argued and thoroughly up-to-date tribute to the endurance of books in our ever-evolving digital world.
Chicago University Press, 2012, geb, 192 pp, € 21.00, 9780226669786
winkelwagen
Poorthuis, M. & J. Schwartz (eds)
Saints and Role Models in Judaism and Christianity
This volume deals with the role of saints and exemplary individuals in Judaism and Christianity. Although sharing the Hebrew Bible and recognizing the same Biblical figures there, both religions have developed widely divergent perspectives upon the significance of these figures, although there are occasional common motifs and themes. Moreover, even the contrasting themes betray an underlying interaction between both religions as is clear from the contributions on, for example, Melchizedek, Elijah, the Desert Fathers, Rabbis on clothing, the Apostle Peter in Jewish tradition, the Maccabees in Christian tradition and the Biblical examples in Saint Antony the Hermit. The book examines Jewish and Christian perspectives upon saints and role models from the Biblical period to the present time. It will be of special importance to scholars and general readers interested in an interdisciplinary approach to theology, rabbinics, history, art history and much more.
Jewish & Christian Perspectives, Brill, 2004, geb, 485 pp, € 160.00, 9789004126145
winkelwagen
Porterfield, A. (ed.)
Modern Christianity to 1900
After the Reformation, Christians found themselves living amidst wars of religion, Enlightenment, and colonization. This volume explores the spread of Christianity to lands outside Europe and the Middle East, the new pluralism within Christianity, and the incredible transformation of the Americas and of Christianity in the Americas, including the advent of Evangelical, African American, and Asian Christianities. It includes 50 illustrations, maps, bibliographies, and an 8-page color gallery.
A People`s History of Christianity, Fortress Press, 2007, geb, 347 pp, € 32.50, 9780800634162
winkelwagen
Portman, J.
A History of Sin. Its Evolution to Today and Beyond
In A History of Sin, John Portmann argues that especially since 9/11, the reality of sin has made a strong comeback, and he believes that even liberal Christians, who have downplayed the notion of sin, have to take the fact of personal evildoing seriously. Starting in the present, Portmann then loops back into the past to outline the key moments in the history of sin from the ancient Greeks and Israelites through Jesus and Paul to Augustine and Dante and on up to the present. A History of Sin reveals how some kinds of sin, such as usury, have faded or undergone radical transformation, and how other activities, such as slavery, polygamy, gender inequality, etc., have come to be regarded as sinful. In this highly readable volume, Portmann examines how our changing understanding of sin impacts today's society.
Rowman & Littlefield, 2007, geb, 239 pp, € 24.50, 9780742558137
winkelwagen
Rooy, de P. en Los, E.
De canon van Amsterdam
Na de canon van de Nederlandse geschiedenis is er nu ook de canon van Amsterdam: vijftig vensters met evenzoveel hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van de hoofdstad. Amsterdammers hebben via een gemeentelijke website bepaald wat wel en niet in de Canon van hun stad moest komen. Met als resultaat een verrassend, prachtig geïllustreerd overzicht van de achthonderdjarige stadsgeschiedenis, van de eerste afbeelding van de Dam tot de moord op Theo van Gogh.
Boom, 2009, pap, 260 pp, € 15.00, 9789085066835
winkelwagen
Rubin, M and W.Simons (ed )
The Cambridge History of Christianity: Christianity in Western Europe c. 1100- c. 1500
During the early middle ages, Europe developed complex and varied Christian cultures, and from about 1100 secular rulers, competing factions and inspired individuals continued to engender a diverse and ever-changing mix within Christian society. This volume explores the wide range of institutions, practices and experiences associated with the life of European Christians in the later middle ages. The clergy of this period initiated new approaches to the role of priests, bishops and popes, and developed an ambitious project to instruct the laity. For lay people, the practices of parish religion were central, but many sought additional ways to enrich their lives as Christians. Impulses towards reform and renewal periodically swept across Europe, led by charismatic preachers and supported by secular rulers. This book provides accessible accounts of these complex historical processes and entices the reader towards further enquiry.
The Cambridge History of Christianity Series, 4, Cambridge University Press, 2009, geb, 578 pp, € 152.50, 9780521811064
winkelwagen
Schama, Simon
Landschap en herinnering
De verhouding tussen de mens en het landschap: je kunt er veel over schrijven. Simon Schama kiest de invalshoek van het landschap in de verbeelding. Hoe is het terechtgekomen in mythen, sprookjes en verhalen? De mens heeft het landschap beinvloed, maar wat doet de omgeving met de geest van de mens?

Met een liefdevol oog voor detail en in een superieure stijl legt Schama de vele lagen van herinneringen en associaties bloot die eeuwenlang van generatie op generatie zijn doorgegeven. Zoals wij het landschap van de aarde hebben gevormd, zo heeft de aarde zelf onze cultuur en verbeelding gevormd.

Olympus, 2013, pap, 744 pp, € 17.50, 9789046704349
winkelwagen
Schmiedl, J. (Hrsg.)
Geschichte der Sachsischen Franziskanerprovinz, Band 3: Vom Kulturkampf bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts
tb.
Ferdinand Schoeningh Verlag, 2010, geb, 1100p, € 180.00, 9783506769916
winkelwagen
Schwaiger, G. (Hg)
Monchtum, Orden, Kloster. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Ein Lexikon
Beckse Reihe 1554, Beck, 2003, pap, 483 pp, € 17.20, 9783406494833
winkelwagen
Selderhuis, H.(red)
Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis
geschreven door een team van katholieke en protestanse specialisten, veel aandacht voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen, met bronteksten en illustraties, mn bedoeld voor hogescholen en universiteiten A1516
Kok, 2006, geb, 950 pp, € 64.50, 9789043517096
winkelwagen
Sheehan , P.
Babylon of Egypt: The Archaeology of Old Cairo and the Origins of the City
by order
The American University in Cairo Press, 2010, geb, 312 pp, € 56.00, 9789774162992
winkelwagen
Smail, D. L.
On Deep History and the Brain
When does history begin? What characterizes it? This brilliant and beautifully written book dissolves the logic of a beginning based on writing, civilization, or historical consciousness and offers a model for a history that escapes the continuing grip of the Judeo-Christian time frame. Daniel Lord Smail argues that in the wake of the "Decade of the Brain" and the best-selling historical work of scientists like Jared Diamond, the time has come for fundamentally new ways of thinking about our past. He shows how recent work in evolution and paleohistory makes it possible to join the deep past with the recent past and abandon, once and for all, the idea of prehistory. Making an enormous literature accessible to the general reader, he lays out a bold new case for bringing neuroscience and neurobiology into the realm of history.
California UP, 2008, pap, 272 pp, € 16.50, 9780520258129
winkelwagen
Sotinel, C.
Church and Society in Late Antique Italy and Beyond
The papers presented here explore in various ways the interactions between clerics and the society in which Christian churches put down roots in Late Antiquity. Some of these complex processes, involved in the christianization of the Late Roman world, form the theme of the first three sections. Amongst other aspects, the essays in these sections examine the Three Chapters controversy and the participation of lay and clerical protagonists in it, the social standing of Italian bishops (including their use of lay personnel and their economic impact), and a comparison of pagan and Christian places of worship. The essays included in the last section deal with communication in Late Antiquity. They present the first results of a long-term project on the changing role of information during the last centuries of the Roman world. Eight papers in the volume are published in English for the first time.
Variorum Collected Studies Series: CS948, Ashgate, 2010, geb, 340 pp, € 113.43, 9781409400226
winkelwagen
Spijkerboer, A.A.
Van hunebed tot deltawerken. Een korte introductie van de geschiedenis van Nederland
Kennis van de geschiedenis van Nederland is belangrijk. Niet om een culturele of nationale identiteit te bepalen, maar om in dialoog met nieuwkomers en inburgeraars te komen. Waarom doen we dingen in Nederland zo? Waar komen onze politieke, religieuze en culturele waarden vandaan? Hoe zijn we aan onze grenzen van tolerantie gekomen? Maar historisch inzicht is ook van belang voor alle Nederlanders, om hun kennis van het verleden te verbeteren. In 51 hoofdstukken neemt de auteur de hoofdlijnen door van de geschiedenis van Nederland. De belangrijkste figuren en gebeurtenissen krijgen een plek in deze korte maar krachtige canon.
Kok, 2007, pap, 96 pp, € 8.95, 9789059772335
winkelwagen
Steele, J.M
A Brief Introduction to Astronomy in the Middle East
The Middle East was both the birthplace of astronomy and the centre for its development during the medieval period. John M. Steele traces the development of the Late Babylonians' ingenious schemes for modelling planetary motion. He reveals how medieval Islamic advances in the study of the heavens, and the design of precise astronomical instruments, led to breakthroughs by Renaissance practitioners such as Copernicus and Kepler. Steele offers a fascinating insight into the history of astronomy in the Middle East and its profound influence on the rest of the world.
Saqi, 2008, pap, 153 pp, € 12.95, 9780863564284
winkelwagen
Steimer, B. (Red.)
Lexikon der Kirchengeschichte. 2 Banden
Cassette met twee delen.
Lexikon fur Kirche und Theologie kompakt, Herder Verlag, 2001, geb in cassette, 907 pp, € 57.25, 9783451220180
winkelwagen
Sterk, Andrea, Nina Caputo(eds)
Faithful Narratives. Historians, Religion, and the Challenge of Objectivity
Historians of religion face complex interpretive issues when examining religious texts, practices, and experiences. Faithful Narratives presents the work of twelve eminent scholars whose research has exemplified compelling strategies for negotiating the difficulties inherent in this increasingly important area of historical inquiry. The chapters range chronologically from Late Antiquity to modern America and thematically from the spirituality of near eastern monks to women's agency in religion, considering familiar religious communities alongside those on the margins and bringing a range of spiritual and religious practices into historical focus.

Focusing on Judaism, Christianity, and Islam, the essays address matters central to the study of religion in history, in particular texts and traditions of authority, interreligious discourse, and religious practice and experience. Some examine mainstream communities and traditions, others explore individuals who crossed religious or confessional boundaries, and still others study the peripheries of what is considered orthodox religious tradition. Encompassing a wide geographical as well as chronological scope, Faithful Narratives illustrates the persistence of central themes and common analytical challenges for historians working in all periods.

Contributors: Peter Brown, Princeton University; Nina Caputo, University of Florida; Carlos Eire, Yale University; Susanna Elm, University of California, Berkeley; Anthony Grafton, Princeton University; Susannah Heschel, Dartmouth College; Phyllis Mack, Rutgers, The State University of New Jersey; Kenneth Mills, University of Toronto; David Nirenberg, University of Chicago; Mark A. Noll, University of Notre Dame; David B. Ruderman, University of Pennsylvania; Lamin Sanneh, Yale University; Andrea Sterk, University of Florida; John Van Engen, University of Notre Dame.

Cornell UP, 2014, pap, 278 pp, € 24.00, 9780801478574
winkelwagen
Struever, N. S.
The History of Rhetoric and the Rhetoric of History
In the articles collected here, Nancy Struever explores the basic assumption that rhetoric is not simply a bag of persuasive tricks, but functions, necessarily, as a mode of inquiry investigating not simply the mechanics of production and reception of discourse, but the psychological factors of reason and passion engaged by the assertion, modification, and contest of beliefs and dispositions of the civil communities. The first section looks both at contemporary historians employing rhetorical constructs and tactics and at contemporary accounts of the employment of rhetorical pedagogical material and theoretical texts in medieval and Renaissance cultural practices. The second set of articles considers change and continuity in the rhetorical exploitation's of genre forms in cultural programs, focuses on the strong reorientation of Classical forms of moral inquiry, on the ingenious use of the proverb, of etymology, of the exemplum, as well as on the changes in strategies in the theater, the novel, and art criticism. The final section deals with the strong historical interconnections of rhetoric with other disciplines: the motives and investigative tactics of medicine and rhetoric in the Renaissance and Early Modernity, and the shared interests and interwoven careers of rhetoric and law.
Variorum Collected Studies Series: CS934, Ashgate, 2009, geb, 358 pp, € 120.00, 9780754659990
winkelwagen
Thomassen, Kees
Aan vrienden gewijd, alba amicorum in de Koninklijke Bibliotheek
Miniaturen reeks 53, Bekking en Blitz, 2012, geb, 128 pp, € 9.90, 9789061094272
winkelwagen
Toorn-Schutte, J. van der
Retour NL. De canon van de Nederlandse geschiedenis in vijftig verhalen
Boom, 2007, pap, 144 pp, € 18.00, 9789085065111
winkelwagen
Triest, M., G. Van Poucke
Grote Madammen. Het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent en Sint-Amandsberg
In dit kleurrijke boek wordt voor de eerste keer de volledige geschiedenis van één begijnhof geschilderd, met name het Sint-Elisabethbegijnhof van Sint-Amandsberg dat het verlengstuk is van het oude Sint-Elisabethbegijnhof in Gent. Een unieke gebeurtenis in de begijnengeschiedenis: een verhuis van een heel begijnhof met een 700-tal personen. De auteurs schetsen de levendige geschiedenis van binnenuit via de ‘grote madammen’: de grootjuffrouwen die zeven eeuwen lang dit grote begijnhof geleid hebben, doorheen alle wel en veel wee, door de meest woelige tijden, van verdenkingen van ketterij tot intimidaties en inbeslagnames door het Gentse stadsbestuur. Behalve het schetsen van de historische context en de biografie van de grootjuffrouwen hebben de auteurs ook de cruciale rol van hertog Engelbert August van Arenberg belicht.
Averbode, 2011, geb, 272 pp, € 39.50, 9789031732388
winkelwagen
Tuttle, R.G
The Story of Evangelism. A history of the witness to the gospel
Abingdon Press, 2006, pap, 435 pp, € 29.50, 9780687352036
winkelwagen
   
Vail, G. & C. Hernandez (eds.)
Astronomers, Scribes, and Priests. Intellectual Interchange between the Northern Maya Lowlands and Highland Mexico in the Late Postclassic Period
Tb.
Harvard UP, 2009, 300 pp, € 46.90, 9780884023463
winkelwagen
Vanhaesebrouck, Karel
Een handboek Cultuurgeschiedenis
Wat kunnen we leren van de Griekse democratie? Waarom kondigt zich reeds in de late middeleeuwen onomkeerbaar de moderne tijd aan? Waarom zit Hamlet nog steeds in elk van ons? Of waarom net niet? Is het decadentisme van het hoofdpersonage in Tegen de Keer van Huysmans eigentijds of out of place? En wat kan Heart of Darkness van Joseph Conrad ons leren over het kolonialisme en het postkolonialisme? Wat vertellen fenomenen als het pretpark van Coney Island ons over de moderniteit?

Cultuurgeschiedenis. Een handboek doorloopt in dertien chronologisch geordende hoofdstukken de westerse cultuurgeschiedenis, van de Griekse democratie tot aan de crisis van het postmodernisme. Dit didactisch opgevatte handboek op inleidend niveau besteedt aandacht aan de belangrijkste culturele ontwikkelingen binnen die cultuurgeschiedenis en hun verwevenheid met hun politieke, sociale en economische context. Daarbij wordt geenszins encyclopedische volledigheid nagestreefd. Elk tijdsgewricht wordt vanuit een specifieke culturele invalshoek belicht. Doorheen het boek wordt bijzondere aandacht besteed aan de hedendaagse relevantie van transhistorische ontwikkelingen binnen de cultuurgeschiedenis. Ook de historische bepaaldheid van het historisch spreken zelf vormt een belangrijk aandachtspunt.

Cultuurgeschiedenis. Een handboek is niet het definitieve overzicht van de westerse cultuurgeschiedenis. Het is wel een didactisch instrument dat zich richt op beginnende studenten in het hoger onderwijs (kunsten, geesteswetenschappen, journalistiek e.a.). Elk hoofdstuk levert basismateriaal voor een hoorcollege van 2 uur op inleidend niveau.

Aspekt, 2015, pap, 168 pp, € 20.00, 9789054878926
winkelwagen
Walsh, M. (ed.)
Dictionary of Christian Biography
Van 105,- voor 64,-

A reference to the men and women who have, over the last two millennia, contributed to the life, history and study of Christianity in all its facets, regardless of denomination. Entries are concise but for the key influencial figures longer essays have been written. Entries range from major Biblical figures to figures of the modern era. Choice is not limited to the Western world, but includes entries from Africa, India and China as well as from Orthodoxy, Greek and Russian. The dictionary should be useful as a reference for the reader interested in church history and the study of Christian faith.

Continuum, 2001, geb, 1150 pp, € 64.00, 9780826452634
winkelwagen
Walsh, M. (ed.)
Dictionary of Christian Biography
This book is a unique rapid reference to those men and women of all denominations who have, over the last two millennia, contributed to the life, history and study of Christianity in all its facets, or in whose lives Christianity has been a significant factor. Entries are concise and accessible, although for key figures longer essays have been written. Its coverage ranges from major figures of the immediate post-New Testament era to those recently deceased, and has a global perspective, offering in-depth coverage of Africa, India and China as well as Orthodoxy - Greek and Russian.
Continuum, 2001, pap, 1250 pp, € 31.50, 9780826479600
winkelwagen
Wieser, Veronika, Christian Zolles, Martin Zolles, Catherine Feik, Leopold Schlondorff (Hg.)
Abendlandische Apokalyptik. Kompendium zur Genealogie der Endzeit
Die Autorinnen und Autoren untersuchen in ihren Beitragen europaische Endzeit- und Untergangsvorstellungen von der Spatantike bis hinein ins 21. Jahrhundert, welche lange Zeit uber in Anlehnung an die biblischen Apokalypsen und allen voran an die neutestamentliche Johannes-Offenbarung entstanden. Das Hauptaugenmerk liegt auf den dahinter auszumachenden sozialen Dynamiken und diskursiven und medialen Faktoren, die gerade auch in End-Setzungen grundlegende identitatsstiftende, einheits- und gemeinschaftsbildende Funktionen erkennen lassen. Der kulturwissenschaftlich ausgerichtete und unter diesem Blickwinkel ausfuhrlich eingeleitete Band unterteilt sich in drei die Moderne und drei die Fruhe Neuzeit und das Mittelalter behandelnde Abschnitte mit den Schwerpunkten: Allmachtsformen, Medienregulative, Denken der Kontingenz, typologische Schemata, Differenz und Gemeinsinn und Zeithorizonte.
Kulturgeschichte der Apokalypse, Bd 1, Akademie Verlag, 2013, geb, 739 pp, € 139.50, 9783050057972
winkelwagen
Wilken, Robert L.
The First Thousand Years. A Global History of Christianity
How did a community that was largely invisible in the first two centuries of its existence go on to remake the civilizations it inhabited, culturally, politically, and intellectually?

Beginning with the life of Jesus, Robert Louis Wilken narrates the dramatic spread and development of Christianity over the first thousand years of its history. Moving through the formation of early institutions, practices, and beliefs, to the transformations of the Roman world after the conversion of Constantine, he sheds new light on the subsequent stories of Christianity in the Latin West, the Byzantine and Slavic East, the Middle East, and Central Asia. Through a selected narration of particularly noteworthy persons and events, he demonstrates how the coming of Christianity set in motion one of the most profound revolutions the world has known.

Yale UP, 2013, pap, 388 pp, € 21.50, 9780300198386
winkelwagen
Wilken, Robert L.
The First Thousand Years. A Global History of Christianity
How did a community that was largely invisible in the first two centuries of its existence go on to remake the civilizations it inhabited, culturally, politically, and intellectually?

Beginning with the life of Jesus, Robert Louis Wilken narrates the dramatic spread and development of Christianity over the first thousand years of its history. Moving through the formation of early institutions, practices, and beliefs, to the transformations of the Roman world after the conversion of Constantine, he sheds new light on the subsequent stories of Christianity in the Latin West, the Byzantine and Slavic East, the Middle East, and Central Asia. Through a selected narration of particularly noteworthy persons and events, he demonstrates how the coming of Christianity set in motion one of the most profound revolutions the world has known.

Yale UP, 2012, geb, 388 pp, € 34.75, 9780300118841
winkelwagen
Wintle, M.
The Image of Europe. Visualizing Europe in Cartography and Iconography Throughout the Ages
This is a major new study of visual representations of Europe, from the classical world to the present day, in maps, icons, the arts and graphic images of all kinds. Europe has been variously represented as the demi-goddess Europa, a bull, a horse, a son of Noah, a Magus, a queen, and the Empress of the World. This richly illustrated book charts how these visualizations of the continent have altered over time; how they interact with changing ideas of the extent and nature of Europe in relation to the other continents; and how these images have influenced and been influenced by the 'reality' of Europe. Spanning the ages from the Ancient Greeks to the European Union, this history of three millennia of Europe and its representations is an important contribution to ongoing debates about the nature of European identity.
Cambridge, 2009, geb, 502 pp, € 95.50, 9780521886345
winkelwagen
Witte, J.
Gods Joust, Gods Justice. Law and Religion in the Western Tradition.
As players in the drama of human society, we are only dimly aware of the whole sweep of the story. While savage excess occasionally prevails, we still struggle to reflect God's image and order in our societies. Using law and religion as a pair of lenses, John Witte expertly surveys the stormy yet lush landscape of the Western tradition. First presenting a concise history of rights in the West, Witte then focuses on a diverse yet coherent series of landmarks, from Luther's Freedom of a Christian to contemporary Russian religious freedom, from battles over the First Amendment to the ongoing importance of marriage. Throughout the book, Witte's reflections center on the constant tension between religion and law, between church and state. "God's Joust, God's Justice" provides a clear vista of the major debates over law and religion in the West, enabling readers to competently proceed toward a more integrated understanding of these foundational elements of Western democracy.
Eerdmans Publishing Company, 2006, pap, 497 pp., € 31.95, 9780802844217
winkelwagen
Witte, J & F S Alexander (eds)
Christianity and Law. An Introduction
What impact has Christianity had on the law from its beginnings to the present day? This 2008 introduction explores the main legal teachings of Western Christianity, set out in the texts and traditions of scripture and theology, philosophy and jurisprudence. It takes up the weightier matters of the law that Christianity has profoundly shaped - justice and mercy, rule and equity, discipline and love - as well as more technical topics of canon law, natural law, and state law. Some of these legal creations were wholly original to Christianity. Others were converted from Jewish and classical traditions. Still others were reformed by Renaissance humanists and Enlightenment philosophers. But whether original or reformed, these Christian teachings on law, politics and society have made and can continue to make fundamental contributions to modern law in the West and beyond.
Cambridge UP, 2008, pap, 343 pp, € 30.75, 9780521697491
winkelwagen
Wright, E. & J. Law (eds)
Oxford Dictionary of World History, second ed
Oxford UP, 2006, pap, 712 pp, € 25.95, 9780192807007
winkelwagen
Zaal, R.
Heel Nederland
Heel Nederland biedt een adembenemend panorama op alles wat Nederland mooi, vreemd en bijzonder maakt. Dit is een standaardwerk dat elke Nederlander naast de Bosatlas zou moeten bezitten. Rik Zaal reisde stad en land af en wat bleek: Nederland is veel groter dan we dachten, groter nog dan Spanje, waarover hij eerder een veelgeprezen gids publiceerde. Zaal windt er geen doekjes om, hij wijst ons bevlogen, eerlijk en hoogstpersoonlijk de weg in een land dat in alle opzichten een wonderbaarlijk grote verscheidenheid vertoont in het landschap, de architectuur, de volksaard en de geschiedenis van Nederland. Hij opent daarbij een schat aan wetenswaardigheden en nieuwe perspectieven. Op grond van eigen ervaring geeft hij bovendien adviezen voor logeer- en eetadressen. In deel 1, dat begint met een uitgebreid hoofdstuk over Amsterdam, bereist hij de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Utrecht. Een verrassende, soms spectaculaire, nergens vervelende reis met historische inkijkjes, landschappelijke vergezichten, wonderschone waterwerken, en prachtige bouwkunst. Onder veel meer... In deel 2, waarin uitgebreide hoofdstukken over Rotterdam en Den Haag, bereist hij Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. De reis voert langs schitterende stadjes en steden, exotische en typisch Nederlandse landschappen, wonderschone zeventiende-eeuwse schilderijen en rijen in het gelid staande populieren. Onder veel meer
Arbeiderspers, 2009, pap, 1292 pp, € 27.50, 9789029572002
winkelwagen