B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

9.1.0 Maatschappij / Cultuur en Politiek

   
Daarom doen we het zo. Over publieke moraal
Serie Christelijk-Sociaal Denken, Kok, 2010, pap, 182 pp, € 19.90, 9789043518727
winkelwagen
Just Peace Companion
This is a guide for individuals and groups to come together around the notion and practice of Just Peace, a holistic approach to peacemaking and social justice. Adopting a fully global perspective, the volume elaborates the insights and convictions of An Ecumenical Call to Just Peace (also enclosed), the culminating statement of the WCCs decade-long effort to understand and address conflict, violence, and injustice: The Decade to Overcome Violence.

The Just Peace Companion expands on the key biblical, theological and ethical considerations of Just Peace, invites further exploration and critique, and offers examples of best practices for building peace with justice. Like the Call itself, the Just Peace Companion centres on four crucial venues of Just Peace, focusing on peace in the community, in the marketplace, with the earth, and among peoples. The project and the new edition, which adds learnings from the landmark International Ecumenical Peace Convocation in Jamaica in May 2011, was coordinated by former WCC general secretary Konrad Raiser.

World Council of Churches, 2012, pap, 160 pp, € 14.95, 9782825415672
winkelwagen
Martin Luther King en wij. Een emancipatie zonder einde.
Martin Luther King Lezing van Paul Scheffer, reacties van Frans Verhagen, Halleh Ghorashi, James Kenndey, Ad Verbrugge
VU Uitgeverij, 2011, pap, 79 pp, € 11.95, 9789086595181
winkelwagen
Ter Herinnering Nelson Mandela (1918-2013)
Van rebellenleider tot internationaal icoon van verzoening: in Ter Herinnering - Nelson Mandela (1918-2013) leest u een uitgebreide beschrijving van het bewogen leven van Nelson Rolihlahla Mandela. Rijk geillustreerd met bijzondere foto's van zijn aristocratische jeugd, zijn opmars binnen het ANC, zijn lange gevangenschap en zijn presidentschap. Ook Mandela's relatie met Nederland, die zich kenmerkte door een groot wederzijds respect, komt uitgebreid aan bod - van de ontmoetingen met koningin Beatrix tot de vriendschap met voetballer Ruud Gullit.
Reed, 2013, pap, € 8.95, 9789068827415
winkelwagen
Wetteksten Statuut/Grondwet en aanverwante wet- en regelgeving, editie 2010-2011
tweede druk
Reeks Wetteksten, Kluwer, 2010, pap, 209 pp, € 17.50, 9789013076042
winkelwagen
Asad, Talal
On Suicide Bombing
Like many people in America and around the world, Talal Asad experienced the events of September 11, 2001, largely through the media and the emotional response of others. For many non-Muslims, "the suicide bomber" quickly became the icon of "an Islamic culture of death"--a conceptual leap that struck Asad as problematic. Is there a "religiously-motivated terrorism?" If so, how does it differ from other cruelties? What makes its motivation "religious"? Where does it stand in relation to other forms of collective violence? Drawing on his extensive scholarship in the study of secular and religious traditions as well as his understanding of social, political, and anthropological theory and research, Asad questions Western assumptions regarding death and killing. He scrutinizes the idea of a "clash of civilizations," the claim that "Islamic jihadism" is the essence of modern terror, and the arguments put forward by liberals to justify war in our time. He critically engages with a range of explanations of suicide terrorism, exploring many writers' preoccupation with the motives of perpetrators. In conclusion, Asad examines our emotional response to suicide (including suicide terrorism) and the horror it invokes. On Suicide Bombing is an original and provocative analysis critiquing the work of intellectuals from both the left and the right. Though fighting evil is an old concept, it has found new and disturbing expressions in our contemporary "war on terror." For Asad, it is critical that we remain aware of the forces shaping the discourse surrounding this mode of violence, and by questioning our assumptions about morally good and morally evil ways of killing, he illuminates the fragile contradictions that are a part of our modern subjectivity.
Columbia UP, 2007, geb, 128 pp, € 22.95, 9780231141529
winkelwagen
   
Balakrishnan, G.
Antagonistics. Capitalism and Power in an Age of War
Verso, 2009, pap, 290 pp, € 20.95, 9781844672691
winkelwagen
Baudet, Thierry
De aanval op de natiestaat
Europese eenwording en multiculturalisme hebben de nationale staat verzwakt. De soevereiniteit van het parlement wordt steeds verder ondergraven en de nationale identiteit verwatert. In de tweede helft van de twintigste eeuw is in alle West-Europese landen een sluipende aanval ondernomen op de natiestaat. In een verrassende kritiek op de naoorlogse elites laat Thierry Baudet zien dat zonder nationale soevereiniteit de democratische rechtsstaat niet kan functioneren. De aanval op de natiestaat neemt de lezer mee vanaf de oorsprong van moderne staten in de zestiende en zeventiende eeuw tot aan de brandende kwesties van nu: immigratie, populisme en de toekomst van Europa.
Bert Bakker, 2012, pap, 456 pp, € 24.95, 9789035137530
winkelwagen
Baudet, Thierry
Oikofobie, de angst voor het eigene
Oikofobie is het tegenovergestelde van xenofobie. Niet de angst voor het vreemde, maar voor het eigene. Een afkeer van geborgenheid; het willen stukmaken van het thuis. Oikofobie is wat de westerse elites drijft. Modernisme in de kunsten, multiculturalisme en het Europese project: ze komen er direct uit voort. Het zijn symptomen van een ziekelijke behoefte aan vervreemding en ontworteling. In Oikofobie identificeert Thierry Baudet deze ziekte van onze tijd.
Prometheus Bert Bakker, 2013, pap, 248 pp, € 14.95, 9789035140004
winkelwagen
Bauman, Zygmunt
Does Ethics Have a Chance in a World of Consumers?
Harvard UP, 2009, geb, 272 pp, € 28.50, 9780674027800
winkelwagen
Becker, M. (red.)
Christelijk sociaal denken.Traditie actualiteit en kritiek
De christelijke betrokkenheid bij sociale vraagstukken heeft geleid tot markante documenten. Het meest bekend zijn de pauselijke encyclieken, maar ook het protestantisme en het Oosteuropese christendom kennen maatgevende geschriften. Wat is de hedendaagse relevantie van de sociale denkbeelden van de drie stromingen? Zeker hebben de documenten (het denken over) de hedendaagse samenleving mede gevormd. Begrippen als 'waardigheid', 'subsidiariteit' en 'soevereiniteit in eigen kring' hebben christelijke wortels. Maar hoe aansprekend zijn de christelijke denkbeelden in de seculariserende samenleving?

Deze vraag krijgt uitwerking aan de hand van concrete thema's; aan de orde komen onder andere de waardigheid van de mens en mensenrechten, 'hoop' als hedendaagse deugd, 'zin(loosheid) van arbeid' en het probleem van de vrije wil. De auteurs komen tot uiteenlopende conclusies. Soms leidt de religieus geinspireerde taal tot kritiek op de harde realiteit, soms tot conservatisme, andere keren tot inspiratie om de wereld beter te maken. De auteurs verschillen ook in hun waardering van het christelijk sociaal denken. Naast uitwerking en verdieping van hiervan presenteert de bundel kritiek op onderbouwing van de denkbeelden, de samenhang en de pretenties.

Damon, 2009, pap, 285 pp, € 20.90, 9789055739387
winkelwagen
   
Benhabib,S.
De rechten van anderen. Over migranten, vluchtelingen en asielzoekers
Ten Have, 2007, pap, 256 pp, € 27.50, 9789025957490
winkelwagen
   
Berger, P.L. & A.C. Zijderveld
Lof der twijfel. Hoe we overtuigingen kunnen koesteren zonder daarbij fanatiek te worden
Cossee, 2010, pap, 205p, € 19.90, 9789059362666
winkelwagen
Bergman, Sunny
Sletvrees, inzoomen op uiterlijk, seks en cultuur
'Terwijl ik met mijn voeten wijdbeens in de stijgbeugels lig, probeer ik scherp te stellen op het gezicht van de dokter. 'Ontspan je eens', zegt de Amerikaanse dokter Matlock, gynaecoloog en vaginaverbouwer. Hij kijkt in mijn kruis en is angstwekkend lang stil. Hij buigt opzij en pakt iets. Een eendenbek. 'Nee, nee,' roep ik. Dan kan ik niet meer filmen. Ik vind het te vernederend om langzaam opengeschroefd te worden in het bijzijn van mijn geluidsvrouw en zijn doktersassistente.'

De scene in Beperkt houdbaar waar dokter Matlock uitvoerig in de kut van Sunny Bergman kijkt en opsomt met welke cosmetische ingrepen ze een playboy-look zou krijgen, is onvergetelijk. De kijker wordt onontkoombaar aan het denken gezet. Sunny's handelsmerk is een persoonlijke en tegelijkertijd filosofisch getinte zoektocht, zonder makkelijke antwoorden maar met des te meer ongemakkelijke vragen. Een tocht van sekstantes in Oeganda naar een slettencursus in de VS, en van een botoxkliniek naar een pornobeurs. Met als hoofdvraag: waarom zijn vrouwen zo bezig met een sexy uiterlijk terwijl hun seksuele handelen een mijnenveld is? Want waar een glossy look en pornoseks moeiteloos een podium vinden, daar schreeuwen het 'echte' lichaam en de weerbarstige en kwetsbare kant van seks om aandacht en krijgen die niet. In dit persoonlijke en levendige boek laat Sunny zien hoe ze te werk is gegaan bij het maken van haar films en gaat ze dieper in op de thematiek.

Nijgh en van Ditmar, 2013, pap, 304 pp, € 19.95, 9789038898070
winkelwagen
Bernstein, R.J.
The abuse of evil. The corruption of politics and religion since 9/11
Polity Press, 2005, pap, pap, 145 pp, € 22.50, 9780745634944
winkelwagen
Besten, Leen den
Tussen lot en keuzevrijheid
In dit essay biedt de auteur een ethische bezinning op gewenste maatschappelijke veranderingen. Uitgebreid komen thema's aan de orde als sociale rechtvaardigheid, solidariteit, inclusief denken, gemeenschap, menselijke waardigheid, vrijheid, democratische verhoudingen, duurzaamheid, welvaart, welzijn, vernedering, vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Vanuit de visie dat van brood alleen niet te leven valt, dat voor heilzaam handelen verbeeldingskracht, fantasie, de rede en morele waarden onmisbaar zijn en dat hoop doet leven, worden aanzetten geboden om zich blijvend in te zetten voor een rechtvaardige, op deelname gerichte wereldsamenleving en voor ecologische duurzaamheid.
Free Musketeers, 2012, pap, 292 pp, € 23.95, 9789048422821
winkelwagen
Boehmer, E.
Nelson Mandela: A Very Short Introduction
As well as being a remarkable statesman and one of the world's longest-detained political prisoners, Nelson Mandela has become an exemplary figure of non-racialism and democracy, a moral giant. Once a man with an unknown face, he became after his 1994 release one of the most internationally recognizable images of our time.

Set within a biographical frame, this Very Short Introduction explores the reasons why his story is so important to us in the world at large today, and what his achievements signify. It shows how our picture of Mandela is a great deal more complicated than the legend suggests: quality of character is combined with his talents as a performer, his maverick ability to absorb transnational influences, his proximity to outstanding colleagues, his steely survival skills, and his postmodern ease with media image. It shows how many different interconnected stories, histories, values, and symbols combine in the famous name Nelson Mandela.

Oxford UP, 2008, pap, 204 pp, € 12.95, 9780192803016
winkelwagen
Bolkestein, F.
De intellectuele verleiding. Gevaarlijke ideeen in de politiek
De intellectuele verleiding is een boek over intellectuelen en de politiek. De meeste boeken over dit thema zijn geschreven door intellectuelen. Hier is een ervaren politicus aan het woord. Hij demonstreert hoe gevaarlijk ideeen van intellectuelen zonder levenservaring kunnen zijn. Bolkestein begint in de achttiende eeuw, met een beschrijving van classicisme, Verlichting en Romantiek. Vervolgens beschrijft hij de politieke invloed van de Duitse idealistische filosofie en de rol van intellectuelen in de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, het opinieklimaat voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van het communisme en het fascisme. Genadeloos ontleedt hij de zogeheten fellowtravellers en instanties als de Wereldraad van Kerken. Tot slot behandelt Bolkestein enige actuele thema's, zoals de Europese Unie, ontwikkelingshulp, het multiculturalisme en de kijk van intellectuelen op het kapitalisme.
Bert Bakker, 2011, geb, 342 pp, € 25.00, 9789035136670
winkelwagen
Borgman, Erik / Reisen, Mirjam van
Een vrouw met verbeelding. Marga Klompe en de vormgeving van de toekomst
Marga Klompe (1912-1986) werd als eerste vrouw in Nederland minister. Mede onder haar invloed veranderde het maatschappelijk werk en het cultuurbeleid ingrijpend. Zij heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de herstructurering van de Nederlandse samenleving.

Als generatiegenoot van Stephane Hessel, de schrijver van de bestseller Neem het niet (2010), inspireert Klompe vandaag een nieuwe generatie door haar aandacht voor de menselijke persoon en de menselijke waardigheid, haar oog voor recht en diversiteit, haar inzicht in het belang van internationale samenwerking. In dit boek worden centrale aspecten van de inzet van Klompe opnieuw onder de loep genomen.

Met geloof, politiek, zorgbeleid en feminisme als invalshoeken, onderzoeken de auteurs hoe haar verbeelding van een betere wereld en de rol die mensen kunnen spelen bij het realiseren daarvan, inspirerend is voor een nieuwe generatie.

Klement, 2012, pap, 255 pp, € 22.50, 9789086871100
winkelwagen
   
Borg, M.B. ter
Zineconomie
Scriptum, 2005, geb, 220 pp, € 21.50, 9789055943517
winkelwagen
   
Bose, S.
Contested Lands. Israel-Palestine, Kashmir, Bosnia, Cyprus, and Sri Lanka
Harvard UP, 2007, geb, 336 pp, € 20.90, 9780674046450
winkelwagen
   
Bosma, M.
Schijn-elite van de valsemunters. Drees, extreem rechts, de sixties, de Groep Wilders en ik
Bert Bakker, 2011, pap, 376 pp, € 10.00, 9789035136649
winkelwagen
Bovend'eert, P.P.T., J.L.W.Broeksteeg, D.E. Bunschoten, J.W.A. Fleuren
Grondwet voor het koninkrijk der Nederlanden, tekst en commentaar
derde druk
Kluwer, 2010, geb, 211 pp, € 70.00, 9789013061666
winkelwagen
Brandsma, Harmen Elisa
Dansen met agressie, brieven aan een Ander (Amsterdam - Belfast 1995-1998/2010)
Dit is een uitzonderlijk boek: geschreven in en over uitzonderlijke omstandigheden door een uitzonderlijk persoon, namelijk een theoloog en theatermaker. Hij besloot te gaan naar Noord-Ierland, een land, dat sinds mensenheugenis verwikkeld was/is geraakt in een 'onoplosbaar conflict'. Hij voelde zich 'geroepen' te kijken of hij een aandeel zou kunnen leveren, hoe bescheiden ook, op het gebied van verwerking, herstel of zelfs zoiets hoogdravends als verzoening, met gebruikmaking van zijn vaardigheden als theatermaker en predikant.
Narratio, 2013, pap, 190 pp, € 17.50, 9789052638898
winkelwagen
   
Brink, Gabriel van den en Petter, F. (red)
Voorbij fatsoen en onbehagen
Damon, 2005, pap, 135 pp, € 14.90, 9789055736188
winkelwagen
Brink, Gabriel van den (red.)
Eigentijds idealisme. Een afrekening met het cynisme in Nederland
Nederlanders zijn in de greep van toenemend egoisme en verloedering, wordt vaak gezegd. 'Eigentijds idealisme' laat echter zien dat veel mensen hoge idealen nastreven en spirituele motieven, geestelijke waarden en morele beginselen nog altijd belangrijk vinden. Vanuit een cynisch mensbeeld miskennen politici en media echter het bestaande idealisme. Dit boek toont aan dat Nederlanders, vergeleken met andere landen, in het vormgeven aan hun geestelijk engagement vooroplopen. Dat geeft niet alleen een ander beeld dan gebruikelijk, het biedt ook hoop aan allen die het gangbare cynisme afwijzen. Van den Brink verwerpt de theorie dat modernisering van de samenleving onvermijdelijk leidt tot een vorm van secularisatie en pleit voor het opnieuw uitvinden van de 'civil society'. Daarmee sluit hij aan bij een internationaal pleidooi.
Gabriel van den Brink is hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg
Amsterdam UP, 2011, pap, 104 pp, € 12.50, 9789089643650
winkelwagen
Brink, Gabriel van den (red.)
Project X in Haren, maatschappelijke facetten van een feestje dat in rellen uitmondde
Op 21 september 2012 vonden in het centrum van de Haren ongeregeldheden plaats. Zo'n 3000 tot 5000 jongeren verzamelden zich daar om een inmiddels afgelast feestje te komen vieren: Project X in Haren. De impact is groot. Iets wat begon als een 'feestje' eindigt met gewonden, een totale schade van tegen de miljoen euro, plunderingen, geweld tegen politie en een forse deuk in het veiligheidsgevoel van de inwoners van de gemeente. Hoe heeft dit zo uit de hand kunnen lopen? Hoe heeft de situatie in Haren zich kunnen ontwikkelen van een Facebook-evenement tot een menigte van relschoppers? Belangrijker nog: welke lessen kunnen we hieruit leren?

Project X in Haren richt zich op de maatschappelijke facetten achter de rellen in Haren. Het boek neemt hierbij onder andere de volgende onderwerpen onder de loep: de film Project X, tendensen binnen de huidige jeugdcultuur, de beleving van de rellen door bewoners van Haren en de belevingsverschillen tussen jongeren en volwassenen. Het boek sluit af met een reflectie op de belangrijkste bevindingen en een reeks aanbevelingen om toekomstige rellen te voorkomen.

Gabriel van den Brink is hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lector aan de Politieacademie

Amsterdam University Press, 2013, pap, 198 pp, € 19.95, 9789089645722
winkelwagen
Brink, G. van den (red.)
De lage landen en het hogere. De betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan
Dit is de wetenschappelijke editie van 'Eigentijds idealisme. Een afrekening met het cynisme in Nederland' (9789089643650). Nederlanders zijn in de greep van toenemend egoïsme en verloedering - wordt vaak gezegd. Dit boek laat echter zien dat spirituele motieven, geestelijke waarden en morele beginselen nog altijd een voorname rol spelen. Veel professionals en gewone burgers streven hoge idealen na. Deze werken door in het maatschappelijk middenveld en in verwachtingen die we van de politiek hebben. Het probleem echter is dat politici en media een cynisch mensbeeld aanhangen, waardoor het bestaande idealisme wordt miskend en weggedrukt. 'De Lage Landen en het hogere: de betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan' onderzoekt hoe Nederlanders hun geestelijk engagement vorm geven. Een van de conclusies is dat ze, vergeleken met andere landen, in dezen juist voorop lopen. Daarmee schept het niet alleen een ander beeld dan gebruikelijk; het biedt ook hoop aan allen die het gangbare cynisme afwijzen. Verder verwerpen de auteurs de veelgehoorde theorie dat het moderniseren van de samenleving onvermijdelijk tot een vorm van secularisatie leidt. In het slothoofdstuk pleiten ze voor het opnieuw uitvinden van de civil society; daarmee sluiten ze aan bij een pleidooi dat internationaal wordt uitgedragen door denkers als Charles Taylor, Jeffrey Alexander en Philip Blond. - Gabriël van den Brink (red.) is hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lector aan de Politieacademie.
Amsterdam University Press, 2012, pap, 604 pp, € 69.95, 9789089643582
winkelwagen
Broers, Arjan
Geld en goed, lessen voor welwillende kapitalisten
Twintig jaar na de val van de Muur zijn we tegen een nieuwe muur gelopen. Het kapitalisme van de vrije markt is in een diepe crisis geraakt. Deze crisis toont zich het scherpst in de financiele sector. De zucht naar groei en winst van bankiers (en hun klanten!) hebben onze samenlevingen opgezadeld met enorme schulden.

Deze crisis stelt ons voor vragen die dieper gaan dan het praktische niveau waarop we onze problemen meestal oplossen. Wat is echt van waarde? Wie zijn wij? Waartoe zijn we er? Hoe organiseren we onze economie zodanig dat niet alleen de winnaars, maar de hele wereld toekomst heeft?

In dit boek stelt journalist en theoloog Arjan Broers de vraag wat de financiele crisis ons te vertellen heeft. Hij spreekt met economen, filosofen en een theoloog over een cultuur waarin winst de hoogste waarde is geworden - en of het anders kan.

Daarnaast onderzoekt hij een financiele instelling die het anders doet: Oikocredit leent geld aan organisaties van en voor armen in ontwikkelingsgebieden, en is daar steeds beter in geworden. Wat hebben de mensen van deze organisatie geleerd in hun waardenvast werken met geld? En welke inzichten levert dat op voor ons zoeken naar een kapitalisme dat wel werkt? 'De vraag is niet wat geld is, maar wat het betekent.' ARJAN BROERS (1969) is journalist, zingever en zinkrijger. Hij studeerde theologie en is zelfstandig schrijver en adviseur over vooral levensbeschouwelijke en religieuze thema's. Hij publiceerde onder meer Leven met Dominicus (2013), Echt zijn. Jonge mensen over leven met aandacht (2012), Een dwaas bestaan. Gerrit Poels, 'broodpater' (2009) en Wees niet bang. Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens (2004).

Skandalon, 2013, geb, 150 pp, € 16.50, 9789490708733
winkelwagen
Brough, M.W., J.W. Lango & H. van der Linden (eds)
Rethinking the Just War Tradition
Ethics and Military Profession, SUNY Press, 2007, pap, 265 pp, € 33.00, 9780791471562
winkelwagen
Brugmans, Edith (red)
Instituties in beweging, verandering van onze sociale wereld
Bezinning op instituties in beweging - dat was de inzet van het symposium dat in 2011 georganiseerd werd door het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbert Vereniging. De bijdragen in deze bundel zijn de neerslag van het symposium. De eerste twee bijdragen gaan over algemene kwesties. Wim van de Donk legt uit hoe instituties functioneren en welke rol ze spelen voor mens en maatschappij. Hij gaat in op de veranderingsprocessen waaraan instituties in Nederland nu onderhevig zijn en pleit voor ontwikkeling van vitale instituties. Rudi te Velde bespreekt de ethische zin van instituties. Centraal staat de vraag of institutionele binding ten koste gaat van vrijheid of juist vrijheid mogelijk maakt. De volgende bijdragen vormen een drieluik over concrete kwesties op religieus, sociaal en persoonlijk vlak. Andre Droogers beschrijft de kerk in beweging en onderzoekt daarbij de rol van macht. Hij contrasteert macht met spel en ontvouwt op basis daarvan zijn visie op losbandige religie. Esther van den Berg doet verslag van empirisch onderzoek naar het bestaan en de betekenis van informele groepen in onze samenleving. Martin-Jan van Mourik buigt zich over de juridische veranderingen die het instituut huwelijk heeft ondergaan in de laatste decennia en werpt de vraag op of de samenleving in de toekomst nog wel gediend is met dit instituut.
Publicaties van het Thijmgenootschap 100-3, Valkhof Pers, 2012, pap, 80 pp, € 10.95, 9789056253806
winkelwagen
   
Chernus, I.
American Nonviolence. The History of An Idea
Orbis Books, 2004, pap, 234 pp, € 22.40, 9781570755477
winkelwagen
Cohen, Job
Binden, met een inleidend interview door Bas Heijne
Bert Bakker, 2009, pap, 253 pp, € 18.95, 9789035134119
winkelwagen
Couwenberg, S.W. (red)
Apartheid, Anti-apartheid, Post-apartheid. Terugblik en evaluatie
Damon, 2008, pap, 143 pp, € 16.90, 9789055738953
winkelwagen
Cuperus, Rene
Het humeur van Nederland, waar het om draait in de huidige politiek
Als overgeleverde tradities geen zeggingskracht meer hebben, als de 'lessen van de geschiedenis' er niet langer toe doen, als de autoriteit van wetenschap en deskundologie is komen te vervallen, dan komt alles aan op het hier en nu. Dan wordt de weergave en interpretatie van actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen van levensbelang. Daaraan ontlenen we immers onze normen, ons toekomstvertrouwen, ons collectief humeur.

Rene Cuperus is als politiek commentator bij uitstek in staat de actualiteit - de Bulgaarse fraude, de dood van de grensrechter, rechterlijke dwalingen - te duiden en de onderliggende spanningen bloot te leggen. Steeds weer weet hij de lezer te verrassen met eigenzinnige observaties. En passant doet hij suggesties voor verbeteringen. In een samenleving waarin de media ons zelfbeeld en humeur bepalen, waar politici maar al te vaak krampachtig vasthouden aan Brusselse en Haagse regels, vormen zijn stukken verplichte kost voor iedereen wie de toestand van ons land ter harte gaat.

Van Gennep, 2014, pap, 246 pp, € 14.95, 9789461642912
winkelwagen
Dalrymple, Th.
Andermans rotzooi
Onderweg van Glasgow naar Londen zag Theodore Dalrymple hoe zeshonderd kilometer lang praktisch elke meter berm bezaaid lag met slierten afval, wapperend in de wind als boeddhistische gebedsvlaggen. En hij vroeg zich af: Hoe komt dat?Wat zegt het over een land als iedereen zijn rotzooi laat vallen waar het uitkomt? Wat betekent zoiets voor het leven van de Britten en hoe gaat het er in andere landen aan toe?

Even gevat als nietsontziend fileert Dalrymple het moderne Britse leven - van de arme wijken waar hij placht te werken tot het alomtegenwoordige woud van kauwgomplekken en het gedrag van scholieren en hoogopgeleiden.
Verwacht 29/5/2012
Nieuw Amsterdam, 2012, pap, ca 112 pp, € 14.95, 9789046812907
winkelwagen
Dam, Marcel van
Niemands land. Biografie van een ideaal
Hoe is het mogelijk dat een ervaren oud-politicus (ex-minister en ex-parlementarier), iemand die al bijna twintig jaar lang wekelijks een column in de Volkskrant schrijft over Nederland, nota bene een socioloog, niet in de gaten heeft gehad dat ons land aan het begin van de jaren tachtig ideologisch radicaal begon te veranderen? Niemands land is een beschrijving van die veranderingen en ook het verslag van een dwaling. In de afgelopen dertig jaar heeft een dwangmatig streven naar meer welvaart Nederland veranderd in een bv. De overheid werd ondernemer en de burger klant, zij het helaas geen koning. De maakbaarheid van de samenleving werd uitbesteed aan de markt. De oude ideologie dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor elkaar, werd terzijde geschoven. Iedereen moet nu voor zichzelf zorgen. Maar er zijn vele mensen die daartoe de vaardigheden niet hebben en die in een alleen op rendement gerichte samenleving een nieuwe kaste vormen: de onrendabelen. Hun inkomen is de laatste dertig jaar steeds verder achteropgeraakt. De armoede is ons land is verdrievoudigd en de problemen stapelen zich op. En we zijn als land door de nieuwe ideologie niet sterker dan andere landen geworden, wat de bedoeling was, maar juist zwakker.

Marcel van Dam zocht uit waarom het hedendaagse Nederland van niemand meer is. En hij gaat na of het mogelijk is recht te zetten wat in dertig jaar is scheefgegroeid. Zijn zoektocht is even gepassioneerd als gedegen, en vormt een pleidooi voor vernieuwde, duurzame idealen.

De Bezige Bij, 2009, pap, 367 pp, € 19.90, 9789023442080
winkelwagen
Dijk, Ferry van, Joost Roselaers
Het vrije woord, religie en politiek in domineesland
Ooit waren theologen en predikanten de opiniemakers bij uitstek. Overal kwam je hen tegen en hun mening telde mee. Hoe gaat het nu met dominees en de politiek? Nederland staat bekend als land van koopmannen en dominees. De laatsten hebben het moeilijk: de maatschappelijke betekenis van religieuze professionals is kleiner geworden. Welke rol spelen theologen en kerken in het politieke debat over religie? Wanneer is er reden voor predikanten om tegen de politiek in verzet te komen? Zijn journalisten, filosofen, politiek commentatoren of cabaretiers niet de dominees van deze tijd? Dit boek laat predikanten en theologen die actief zijn in de politiek aan het woord en geeft de opiniemakers van deze tijd, de nieuwe dominees, de ruimte voor commentaar.
Meinema, 2012, pap, 191 pp, € 19.50, 9789021143019
winkelwagen
Dijk, J. J. van (red.)
Verbindend bouwen. Over solidariteit en verzorgingsstaat
Christelijk-Sociaal Denken, Kok, 2008, pap, 144 pp, € 17.50, 9789043515894
winkelwagen
Dijkman, P.J., Erik Borgman & P. van Geest (red.)
Dood of wederopstanding? Over het christelijke in de Nederlandse politiek
Zo opzienbarend als de opkomst van christelijke politieke partijen ruim een eeuw geleden was, zo geruisloos lijkt nu hun neergang. In 1965 telde het Nederlandse parlement tachtig christelijke zetels, sinds de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 nog achtentwintig. Is het einde van de christelijke politiek in zicht?

Deze ontkerstening van het Nederlandse parlement is een afspiegeling van de ontkerkelijking en de deconfessionalisering van de maatschappij als geheel. Deze bundel onderzoekt hoe het christendom nog van waarde kan zijn voor de politiek en hoe christelijke politiek een zinvolle betekenis kan krijgen.

De christelijke traditie belemmert politiek niet, maar schept juist ruimte voor betekenisvolle en waardevolle politiek, zo luidt de stelling. Het eerste deel van de bundel gaat over de waarde van een civiele religie voor de samenleving. Het tweede deel analyseert de politisering van religie gedurende het laatste decennium. In het laatste deel staat de ontwikkeling van een nieuwe, systematische positie van christelijke politiek centraal.

Boom, 2012, pap, 199 pp, € 23.10, 9789461052025
winkelwagen
Dijkman, P.J., H.M. ten Napel, M. Neuteboom, H. Vroom (red)
De last van gelijkheid
In het publieke debat van de laatste jaren is gelijkheid een dominante waarde. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over iemand die weigert personen van het andere geslacht de hand te schudden of aan de zogeheten hostierel in de Sint-Jan in Den Bosch. Een herorientatie op het gelijkheidsbeginsel kan ons helpen om spanningen in het debat het hoofd te bieden. Door gelijkheid te interpreteren op een manier die juist verscheidenheid mogelijk maakt, wordt meer recht gedaan aan de eigen identiteit van mensen. En aan het fundament van gelijkheid: menselijke waardigheid.

Met bijdragen van: Paul Frissen, Antoine Bodar, Matthias Smalbrugge, Sophie van Bijsterveld, Jules Theeuwes, Marjolijn Februari & Erik Borgman, en interviews met: Ernst Hirsch Ballin en Frits Bolkestein.

De last van gelijkheid is de boekuitgave van het zomernummer van het tijdschrift Christen Democratische Verkenningen.

Christen Democratische Verkenningen., Boom, 2011, pap, 232 pp, € 24.20, 9789461053190
winkelwagen
Eeckhout, Bart
Het einde van het compromis, politiek na Wilders en de Wever: Nieuwspoort-rapportage 2011
Van Gennep, 2011, pap, 48 pp, € 4.95, 9789461640840
winkelwagen
Enzensberger, Hans Magnus
De radicale verliezer: Over de psychologie van de zelfmoordterrorist
Zijn er overeenkomsten tussen de eenzame middelbare scholier, die om zich heen schiet in Den Haag, Erfurt of Columbine, en de dader van een georganiseerde terreuraanslag? Wat typeert de dader van een zelfmoordaanslag? Enzensberger laat zien, hoe wraakzucht, machogedrag en zelfverachting gecombineerd met woede op de wereld een gevaarlijke mix vormen, die de radicale verliezer tot een wandelende tijdbom maakt. Alles kan hem tot ontploffing brengen, een sociale vernedering, een seksuele afwijzing of het verlies van een baan. Hij voelt zich altijd het slachtoffer en heeft net zo'n hekel aan zichzelf als aan de krachten die hem onderdrukken. Vaak leeft hij onopvallend in een rijtjeshuis en bereidt onopgemerkt door zijn omgeving zijn actie voor. Enzensberger is erin geslaagd een beangstigend fenomeen voor ons inzichtelijk te maken.
Cossee Essay, Cossee, 2006, pap, 62 pp, € 9.90, 9789059361379
winkelwagen
Eppink, D.-J.
Europese Mandarijnen. Achter de schermen van de Europese Commissie
Lannoo, 2007, pap, 305 pp, € 19.95, 9789020966268
winkelwagen
   
Erikson, E.H.
Gandhis Truth: On the Origins of Militant Nonviolence
Norton, 1993 (repr.), pap, 474 pp, € 14.75, 9780393310344
winkelwagen
   
Freire, P.
Pedagogy of Hope
Continuum Impacts, Changing Minds Series, Continuum, 2004, pap, 215 pp, € 16.90, 9780826477903
winkelwagen
Frissen, Paul
De fatale staat, over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek
Waarom kunnen we maar niet aanvaarden dat de wereld fundamentele tekortkomingen kent? Waarom willen we alle pech, leed en risico uitbannen? De menselijke conditie is er nu eenmaal een van tragiek. Al lezen we dat graag in de Griekse tragedies, in het maatschappelijk bestaan ontkennen we het liever. Daartoe uitgedaagd door het populisme, dat ons wil verlossen van het tragische en het onvolmaakte, intensiveert de bestaande politieke orde zijn greep op de samenleving. De modernistische droom van maakbaarheid is verworden tot de nachtmerrie van een alom intervenierende fatale staat.

Maar de politieke orde is een symbolische orde. Een orde waarin met handelingen, gebaren en woorden de strijd om de macht wordt gevoerd. Dat heeft het populisme beter begrepen dan de bestaande politiek, die voor elk vraagstuk - van obesitas tot overlast, van pesten tot klimaatverandering - een oplossing wil vinden. Waarheid en moraal moeten daarvoor de legitimatie bieden, terwijl we van Machiavelli hebben geleerd dat politiek machtsuitoefening is zonder vanzelfsprekende legitimatie van buitenaf.

Dit boek behelst een analyse van de dubbele uitdaging van populisme en modernisme en bevat een pleidooi voor een opvatting van politiek als esthetisch domein. Daarbij gaat het om een benadering van het politieke in termen van stijl, vorm, ordening en constitutie. Het tragische speelt een cruciale rol, want het besef dat het bestaan onvolmaakt is en vol tegenstrijdigheden, is een voorwaarde om de maatschappelijke pluraliteit te waarborgen. Nietsdoen is altijd een optie: fatalisme van de staat is heilzaam voor een vrije samenleving. De verzoening met tragiek is politiek noodzakelijk.

Van Gennep, 2013, pap, € 23.50, 9789461642400
winkelwagen
   
Fumagali, A. & S. Mezzadra (eds.)
Crisis in the Global Economy. Financial Markets, Social Struggles, and New Political Scenarios
Afterword by Antonio Negri
Active Agents series, MIT, 2010, pap, 301 pp, € 19.95, 9781584350873
winkelwagen
   
Gandhi, M.
The Essential Writings
Oxford Worlds Classics, Oxford UP, 2008, pap, 408 pp, € 17.90, 9780192807205
winkelwagen
Geest, Paul van, Marcel Poorthuis, Theo Wagenaar, Alette Warringa(red)
Vrienden met de mammon, de levensbeschouwelijke dimensie in de economie
Is de economie een proces van autonome wetten die zich gedragen als natuurwetten? Of speelt de human factor mee, in de vorm van keuzes, ethische afwegingen, en culturele en religieuze achtergronden?

Lange tijd is aangenomen dat in de marktwerking 'de onzichtbare hand van God' aan het werk is en dat zelfsturing van de economie als vanzelf een goede maatschappij oplevert. Dit roept het beeld op van de economie als een zelfstandig voortbewegende kolos met eigen onveranderlijke wetten. Met deze metafoor is het gemakkelijk om de roep om een rechtvaardiger verdeling en andere ethische eisen vanuit de theologie af te doen als naief en onrealistisch. En dat terwijl heilige teksten veelvuldig en scherpzinnig spreken over zaken als handel, geldhuishouding, de waarde van arbeid en een eerlijke verdeling van bezit.

Economen beginnen de menselijke dimensies van vrijheid, geweten, begeerte, vertrouwen en verlangen naar geluk meer en meer van invloed te zien op de economie. Kritische geesten menen dat elke economie impliciet een mensbeeld, een maatschappijvisie en zelfs een opvatting over de hoogste waarde herbergt. Hoe kan economie ontmaskerd worden in haar dimensie van verborgen levensbeschouwingen?

Ruim twintig auteurs - economen, theologen, een rabbijn, filosofen, sociologen, politici en juristen, allen verbonden aan de Universiteit van Tilburg - houden zich in deze bundel bezig met de verhouding tussen economie en theologie. Ze proberen een uitweg te vinden uit twee elkaar bestrijdende extremen: een goddelijke sanctionering van de economie en een al even radicale veroordeling ervan. De mammon is nu eenmaal een duivelse macht, maar niettemin kun je er vriendschap mee sluiten.

Parthenon, 2013, pap, 462 pp, € 39.90, 9789079578511
winkelwagen
   
Ghorashi, H.
Paradoxen van culturele erkenning. Management van Diversiteit in Nieuw Nederland
Oratie
VU, 2006, pap, 67 pp, € 11.90, 9789077472118
winkelwagen
Gier, N.F.
The Virtue of Nonviolence. From Gautama to Gandhi
SUNY Series in Constructive Postmodern Thought, SUNY, 2004, pap, 222 pp, € 32.15, 9780791459508
winkelwagen
   
Gruijter, M. de, E. Smits van Waesberghe, H. Boutellier
`Een vreemde in eigen land`, boze autochtone burgers over nieuwe Nederlanders en de overheid
boek-op-verzoek
Aksant / AUP, 2010, pap, 160 pp, € 19.00, 9789052603735
winkelwagen
Gruiters, Jan
Nooit meer oorlog, winnende missie of verloren visioen?
Nooit meer oorlog is een boek over de strijd tegen oorlog, geschreven door iemand die in vrede gelooft. De generatie die oorlog en bezetting zelf heeft meegemaakt, was bezield door de gedachte 'nooit meer oorlog'. Die generatie sterft nu langzaam uit. Dat roept de vraag op hoe het eigenlijk gesteld is met die droom van 'nooit meer oorlog'. Jan Gruiters concludeert dat, ondanks brandhaarden die op het tegendeel lijken te wijzen, de missie 'nooit meer oorlog' op diverse fronten aan de winnende hand is. Maar daarmee is de missie zeker nog niet gewonnen. Het chronische karakter van veel conflicten onderstreept dat het visioen van 'nooit meer oorlog' voor de mensen die dag in dag uit onder de gesel van de oorlog moeten leven nog ver weg is. Maar een verloren visioen is het niet en kan het niet zijn, simpelweg omdat mensen die onder oorlogsgeweld leven niet de luxe hebben de hoop op te geven. Voor hen is de hoop op 'nooit meer oorlog' werkelijk van levensbelang.

Jan Gruiters (1956) is algemeen directeur van de vredesbeweging IKV Pax Christi. Voorheen was hij onder meer werkzaam bij de Raad van Kerken in Nederland waar hij de eerste landelijke Kerkendagen organiseerde, en bij het Komitee Kruisraketten Nee waar hij meewerkte aan de organisatie van het Volkspetitionnement tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland.

Annalen van het Thijmgenootschap 100.5, Valkhof, 2012, pap, 152 pp, € 14.50, 9789056253905
winkelwagen
   
Halsema, F.
Zoeken naar vrijheid
Bert Bakker, 2010, pap, € 15.00, 9789035136564
winkelwagen
Ham, Boris van der
De vrije moraal, seks, drank en drugs in de Tweede Kamer
Nederland staat bekend als vrijplaats voor 'sex, drugs and rock-'n-roll'. Hoe kregen we dat wilde imago? En is dat imago terecht? In De vrije moraal duikt politicus Boris van der Ham in de onthullende, schokkende en geestige geschiedenis van seks, drank en drugs. De afgelopen 150 jaar werd in de media en in de Tweede Kamer uitgebreid gesproken over alcoholmisbruik, 'prikkellectuur', de pil, en grote dancefeesten. Dit boek toont de felle botsingen tussen de christelijke moraal en de vrije moraal. Hoe veranderde ons land van conservatief naar vooruitstrevend? Van der Ham: 'Veel van onze vrijheden hebben we te lang voor lief genomen. Ze liggen nu onder vuur. Om ze goed te kunnen verdedigen, moeten we beter weten hoe en waarom ze zijn ontstaan.' Van der Ham laat ook zien voor welke dilemma's onze vrije samenleving vandaag de dag staat, en waarom Nederland hierin wereldwijd weer voorop moet lopen. Boris van der Ham (Amsterdam, 1973) is sinds 2002 lid van de Tweede Kamer voor D66. In de Kamer strijdt hij voor het verbeteren van het onderwijs en is hij vrijzinnig aanjager van onder meer de vrijheid van meningsuiting. Op www.vrijzinnig.com schrijft hij een wekelijkse column over vrijheid.
Bert Bakker, 2012, pap, € 12.50, 9789035138933
winkelwagen
Hart, Joep de
Voorbeelden en nabeelden. Historische vergelijkingen naar aanleiding van de dood van Fortuyn en Hazes
SCP-essay, Sociaal Cultureel Planbureau, 2006, pap, 111 pp, € 12.50, 9789037702484
winkelwagen
Heertje, Arnold
Economie, derde druk
Economie raakt iedereen. Van hoog tot laag, van links tot rechts. Voor het oplossen van hedendaagse en toekomstige vraagstukken die de mensheid beroeren, zijn de bescheiden bijdragen van de economische wetenschap belangrijker dan ooit. Daarom wordt in dit nieuwe boek van de onbetwiste nestor van de beoefening van de economie in Nederland een inzicht gegeven in de actuele stand van de economische theorie alsmede aandacht gevraagd voor het oplossend vermogen van de economische wetenschap.

Deze ambitie reikt verder dan het beperkte voorspellende karakter van het vakgebied. Arnold Heertje behandelt ook terreinen die in Nederland door de eenzijdige orientatie op financiele transacties worden verwaarloosd en daardoor de economische politiek minder trefzeker maken. De toegankelijke uiteenzettingen in Economie openen perspectief op een samenleving waarin doorgeschoten bureaucratisering, ongecoordineerde individualisering en inhumanisering wijken voor maatschappelijke architectuur. Deze wortelt in behoeften van mensen van nu, straks en elders, moedigt inspiratie, innovatie en initiatief van de mensen op de werkvloer aan en bovenal de nakende humanisering van het economisch leven. Bovenal is Economie een positieve kijk op de economie, gezien door de ogen van een van 's lands bekendste economen.

Arnold Heertje (Breda, 1934) was meer dan veertig jaar als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tot zijn bekendste boeken behoren De kern van de economie en het internationaal veelgeprezen Economics and Technical Change.

Prometheus Bert Bakker, 2014, pap, 358 pp, € 19.95, 9789035141537
winkelwagen
Heijne, Bas
Moeten wij van elkaar houden? Het populisme ontleed
Bezige Bij, 2011, pap, 143 pp, € 15.90, 9789023435877
winkelwagen
Hessel, S.
Neem het niet!
De dictatuur van het geld, de behandeling van immigranten in Europa, de situatie in Gaza. Het zijn een paar van de thema's waarover de 93-jarige filosoof Stephane Hessel in dit opzienbarende pamflet zijn zorgen uitspreekt. Stephane Hessel werd in 1917 in Berlijn geboren en vluchtte op 15-jarige leeftijd met zijn ouders naar Frankrijk, waar hij filosofie ging studeren. In de oorlog was hij in het verzet actief. Hij overleefde Buchenwald en verkeerde ook daarna nog meermalen in levensgevaar. Na de oorlog werkte hij in 1948 als diplomaat mee aan het opstellen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In de jaren zeventig was hij Frankrijks ambassadeur bij de VN. Hij roept op in dit pamflet op tot verzet en beoogt een vreedzame opstand. Hij schrijft niet voor waarover je verontwaardigd moet zijn. Iedereen moet zelf op zoek naar thema's die de verontwaardiging rechtvaardigen. De principes en de waarden waar in de twintigste eeuw wereldwijd voor werd gestreden moeten nog steeds met hand en tand verdedigd worden. Juist nu.
Van Gennep, 2011, pap, 31 pp, € 3.95, 9789461640383
winkelwagen
Hirsch Ballin, Ernst / Poorthuis, Marcel / Brink, Menno ten / Goedendorp, Pieter
Religie achter de voordeur vandaan? Referaten gehouden tijdens het zestigjarig jubileum van de katholieke raad voor kerk en jodendom
De plaats van religie in de samenleving staat in toenemende mate ter discussie. Godsdienst wordt door steeds meer Nederlanders louter als een prive-zaak beschouwd. Je mag best geloven, maar dan wel achter de voordeur. Godsdienst hoort niet thuis in het publieke domein. Deze opvatting blijkt in de praktijk niet houdbaar. Met name rituelen maken religieuze gemeenschappen zichtbaar in het publieke domein en doen felle maatschappelijke discussies oplaaien. Rituelen als de joodse en islamitische wijze van slachten, besnijdenis, het dragen van hoofddoekjes, het homohuwelijk, etc. Dit boekje bevat een bundeling van de lezingen gehouden tijds het symposium, georganiseerd bij gelegenheid van het zestigjarig jubileum van de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom. De hoofdlezing, de Kardinaal Willebrandslezing, werd gehouden door prof. mr. Ernst Hirsch Ballin die het belang van rituelen - zowel in het publieke als in het seculiere domein - onderstreept en ingaat op de vraag in hoeverre rituelen rechtsbescherming verdienen.
Berne, Abdij van, 2013, pap, 60 pp, € 9.95, 9789089720542
winkelwagen
   
Jong, E. de (red.)
Wat zegt de crisis over onze moraal? Economie en verantwoordelijkheid
te bestellen
Valkhof Pers, 2011, pap, 98 pp, € 10.00, 9789056253509
winkelwagen
   
Juergensmeyer, M.
Gandhi's Way. A Handbook of Conflict Resolutions
California UP, 2005, pap, 174 pp, € 19.15, 9780520244979
winkelwagen
Kalmthout, A. van, T. Kooijmans
Mensbeeld, beeldvorming en mensenrechten
Wat hebben migratiebewegingen, Kafka, de verdwenen non persons in Argentinie of Chili en de blueband bajes in Zoetermeer met elkaar te maken? Er zijn beelden in het spel: specifieke mensbeelden die verschil maken tussen de een en de ander, of van de een de vijand maken en van de ander een vriend. Maar ook beeldvorming over wat fatsoenlijk is in de relatie tussen burger en overheid. Onze beelden van misdaad en straf veranderen door de tijd. En die beeldvorming komt terug in de gevangenisbouw. Mensen zien horden 'kansarme allochtonen' de Nederlandse grens over trekken. Wie naar de feiten kijkt, vormt zich een ander beeld. Die mensbeelden en beeldvorming over specifieke groepen mensen staan centraal in dit Dit boek is bedoeld voor wetenschappers, professionals en belangstellenden met een brede visie op de juridische, cultuurhistorische en sociaalwetenschappelijke kanten van de ontwikkeling van mensbeelden en het denken over de rechten van de mens.
WLP, 2012, pap, 176 pp, € 30.00, 9789058507686
winkelwagen
Kalt, Hansje
Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen in Utopisch Perspectief. Over Echte Vrijheid en Rechtvaardigheid
Het schrijven van utopieen is van alle tijden. Filosofen hebben door de eeuwen heen altijd nagedacht over de ideale samenleving. Wat is vrijheid, wat is gelijkheid, wat is rechtvaardigheid. Sommigen legden hun gedachten vast in de vorm van utopieen, anderen deden dat met het oog op reele uitvoerbaarheid. Een motivatie bij allen is dat armoede mensen tot slaaf maakt en dus uitgebannen moet worden.

Hansje Kalt analyseert de utopieen van zeven filosofen op de punten van filosofische argumentatie, het vooronderstelde mensbeeld waaraan een visie ten grondslag ligt op de menselijke natuur, en herverdeling van rijkdom. De in dit boekje behandelde filosofen stellen allen enigerlei vorm van een basisinkomen voor.

De jongste plannen voor een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen kunnen worden geschaard in een zoektocht die al eeuwenlang aan de gang is om van een utopie tot een haalbare werkelijkheid te komen. Het zijn stuk voor stuk eerbare pogingen om een nieuwe vorm van vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit te bereiken. Interessant is de door Kalt in kaart gebrachte controverse door de eeuwen heen over de idee van een basisinkomen, die zich steeds weer opnieuw concentreert op de voorwaarden die men al dan niet aan het ontvangen ervan zou moeten stellen.

Hansje Kalt (1944) is socioloog en werkte als onderzoeker/adviseur en als onafhankelijk voorzitter. Later was zij jarenlang gemeenteraadslid in Amsterdam voor Amsterdam Anders/De Groenen. Kalt rondde onlangs haar studie politieke filosofie af aan de Universiteit van Amsterdam.

Ruud Verdonck, 2014, pap, 97 pp, € 16.90, 9789082022513
winkelwagen
Kampen, Thomas, Imrat Verhoeven, Loes Verplanke (red)
De affectieve burger, hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid
De regering wil dat iedereen 'mee kan doen' in de samenleving. Met termen als 'eigen kracht' en 'eigen verantwoordelijkheid' probeert de overheid de burger over te halen om tegelijkertijd het eigen leven op orde te houden en hulpbehoevende medeburgers te ondersteunen. De overheid jaagt dit proces aan door een publieke moraal van zorgzaamheid te ontwikkelen. Die moraal richt zich op emotionele banden tussen burgers en een gevoel van betrokkenheid bij de publieke zaak. Burgers worden zo verleid of verplicht om iets voor een ander te doen.

Bij het overbrengen van de boodschap doet zich echter een dilemma voor waarmee de overheid worstelt: de voortdurend te maken keuze tussen bemoeien en afstand houden, tussen burgers op hun verantwoordelijkheden wijzen en de verantwoordelijkheid aan hen laten. In De affectieve burger onderzoeken sociale wetenschappers de publieke moraal van zorgzaamheid. Welke gevolgen heeft de introductie hiervan voor burgers en voor het dagelijks werk van beleidsmakers en professionals?

Met bijdragen van onder meer Paul Dekker en Josje den Ridder, John Grin, Ellen Grootegoed, Jan Willem Duyvendak en Evelien Tonkens.

De affectieve burger verschijnt als een van de twee delen van het jaarboek van het "Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken", naast Als meedoen pijn doet onder redactie van Evelien Tonkens en Mandy de Wilde.

Van Gennep, 2013, pap, € 22.50, 9789461642448
winkelwagen
   
Kemmerer, L. (ed.)
Sister Species. Women, Animals, and Social Justice
T.B.
Illinois UP, 2011, geb, 200 pp, € 65.80, 9780252036170
winkelwagen
   
Kocak, Selahattin
Eigen volk eerst?
Borgerhoff & Lamberigts, 2011, pap, 303 pp, € 22.50, 9789089312129
winkelwagen
Kuitenbrouwer, Jan
De woorden van Wilders en hoe ze werken
Een succesvol politicus is een succesvol taalgebruiker. Hoe zit dat met de taal van Geert Wilders, die de PVV in een paar jaar tijd tot (virtueel) de grootste partij van Nederland praatte? Wat is zijn geheim? In De woorden van Wilders & hoe ze werken ontmoet de scherpste chroniqueur van ons Nederlands, Jan Kuitenbrouwer, de slimste taalgebruiker van het Binnenhof. Kuitenbrouwer legt Wilders taalgebruik onder de loep en komt tot frappante conclusies. Over 'haathutten', 'islamisering', 'Rabat aan de Rijn', 'Anatolisch korfballen'en het 'Kalifaat van de Multicul'. Waarom was de 'kopvoddentaks' toch niet zo'n goed idee? Is er een verband tussen Wilders woorden en de retorica van het Derde Rijk? Is Wilders de Nederlandse Obama? En Saartje uit Swiebertje, wat heeft die ermee te maken? Op al die vragen geeft Jan Kuitenbrouwer in dit boek een even verhelderend als humoristisch antwoord.
Bezige Bij, 2010, pap, 125 pp, € 9.95, 9789023457718
winkelwagen
Kurz, Robert
Der Tod des Kapitalismus. Marxsche Theorie, Krise und Uberwindung des Kapitalismus
Die hier versammelten Aufsatze von Robert Kurz geben einen umfassenden Einblick in das theoretische Denken eines radikalen Marxisten, fur den das von ihm fruhzeitig erkannte Ende der Geschichte des Ostblockmarxismus nur Anlass war, um die radikalen Ansatze in der Marxschen Okonomiekritik zu erneuern und voranzutreiben. Kurz theoretische Arbeit ist vom Wissen uber die Ausweglosigkeit der Waren produzierenden Gesellschaft bestimmt und von der Unzulanglichkeit der Kritik dessen, was von der traditionalistische Arbeiterbewegung dagegen vertreten wurde. Seine theoretische Arbeit war davon bestimmt, diese Unzulanglichkeit aufzuheben und die Marxsche Kritik neu in Stellung zu bringen.
LAIKAtheorie. Bd.27, Laika Verlag, 2013, pap, 167 pp, € 16.75, 9783942281591
winkelwagen
Mak, G.
De hond van Tisma. Wat als Europa klapt?
'De schrijver Aleksandar Tisma vertelde me in 1999, tijdens het uiteenvallen van Joegoslavie, een verhaal over zijn hond, Jackie. Op een winterdag was het dier weggelopen, langs de Donau, en op een of andere manier was het op een ijsschots beland. Kinderen uit de buurt kwamen hem halen: 'Mijnheer Tisma, uw hond verdrinkt!' Hij rende erheen, riep de hond keer op keer bij de naam, maar Jackie bleef maar op die schots zitten, als verstijfd. Het beest verkeerde in een complete shock. Uiteindelijk wist een van de kinderen hem bij zijn nekvel te pakken, en alles liep goed af. "Zo is het op dit moment ook met ons," zei Tisma. "We zitten als verstijfd op een ijsschots, we weten niet wat te doen, en ondertussen zeilen we weg op de stroom". In deze maanden moet ik vaak terugdenken aan de hond van Tisma, op zijn ijsschots.'
- Geert Mak
Kleine Boekjes no. 5, Atlas/Contact, 2012, pap, 94 pp, € 7.50, 9789025439200
winkelwagen
Mandela, Nelson
De lange weg naar de vrijheid, de autobiografie van Nelson Mandela
De lange weg naar de vrijheid is de bekende autobiografie van wellicht de grootste man van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft in zijn boek de lange weg die hij heeft moeten afleggen: van onwetende jongen tot charismatisch staatsman.
Olympus, 2012, pap, 584 pp, € 15.00, 9789046703700
winkelwagen
Mandela, Nelson
In gesprek met mijzelf, persoonlijke notities
In gesprek met mijzelf is samengesteld uit Mandela's persoonlijke archief. Dit materiaal is nog nooit eerder gepubliceerd: het omvat logboeken van tijdens de strijd tegen de apartheid, dagboeken en brieven uit de tijd van zijn gevangenschap, kladblokjes uit de overgangsperiode na de apartheid, opgenomen privegesprekken en correspondentie uit zijn jaren als president. Een persoonlijke reis van Mandela's eerste politieke bewustwording tot zijn betoverende rol op het toneel van de wereldpolitiek. Het boek verhaalt over een heldhaftig leven aan het front van het gevecht voor vrijheid en gerechtigheid.
Spectrum, 2011, pap, 432 pp, € 15.00, 9789000304196
winkelwagen
Mandela, Nelson
Long Walk to Freedom
Little Brown & Co, 2013, pap, 638 pp, € 18.95, 9780316323543
winkelwagen
Marcouch, A.
Mijn hollandse droom
Contact, 2010, pap, 200 pp, € 17.95, 9789025435325
winkelwagen
   
Marijnissen, J.
Nieuw optimisme
Aspekt, 2003/2005, pap, 140 pp, € 12.50, 9789059111967
winkelwagen
Meeus, Tom-Jan
De Grote Amerikashow, populisme en wantrouwen in een gespleten land
Op een dag bellen ze zelfs vanuit het Witte Huis: 'Hey Tom, what's going on with you guys?' Het illustreert hoe groot de verwarring over het nieuwe Nederland de laatste jaren in Amerika is - aldus oud-NRC-correspondent Tom-Jan Meeus in dit boek. Bij terugkomst in Nederland ziet hij dat de politieke cultuur hier razendsnel veramerikaniseert, juist nu trendsettend Amerika het populisme begint in te dammen. Dat is het uitgangspunt van dit boek: realiseert Nederland zich wel wat de risico's zijn van een gepolariseerde maatschappij met rechts en links populisme?

Meeus beschrijft wat het in de Verenigde Staten in veertig jaar heeft opgeleverd: een onbestuurbaar land dat zo doordrenkt is van wantrouwen dat zelfs luiers, bier en onderwijs gepolitiseerd worden. Een land dat doormoddert in onwinbare oorlogen en de staatsschuld tot astronomische hoogte laat oplopen. Een land met een dolgedraaide misdaadbestrijding, waar superrijken in staat zijn op klaarlichte dag het hele onderwijs te privatiseren, omdat politici niets meer terug durven te zeggen. Het creeert een maatschappij waarin mensen alleen nog geloofwaardigheid kunnen kweken door een dagelijkse show op te voeren. Vandaar dat de kunstpaus van New York stiekem de Tea Party financiert, het nationale gezicht van de armoede een cocainehandelaar blijkt te zijn en de moeder van Obama nooit het conservatieve meisje uit Kansas was dat de president van haar maakte.

Nieuw Amsterdam, 2012, pap, 256 pp, € 19.95, 9789046812310
winkelwagen
Meijering, Eginhard
Hoe God verdween uit de tweede Kamer, de ondergang van de christelijke politiek in Nederland
Balans, 2012, pap, 204 pp, € 19.95, 9789460034022
winkelwagen
Mikkers, Tom
Het voelt echt goed. Spiritualiteit van de verdraagzaamheid
Verschijnt 10 sept 2014

In onze samenleving staan groepen mensen nog altijd tegenover elkaar. Hoe kunnen we de impasse doorbreken? In dit boekje brengt Tom Mikkers het thema verdraagzaamheid op een persoonlijke, concrete manier dichtbij.

'Met z'n allen tegen een' is net zo griezelig als het scanderen van 'minder, minder, minder' in een cafe - vindt Mikkers. We zullen het met elkaar moeten uithouden, ook als mensen fundamenteel anders zijn dan wijzelf. En het leven geeft ons daartoe alle gelegenheid. In het niemandsland waar het leven ingewikkeld wordt, het niet echt goed voelt en het er echt op aan komt, kunnen we leren om de ander te omhelzen zoals hij of zij is. Niets is dan meer wat het lijkt...

Tom Mikkers is algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap. In 2011 ontving hij de Spaanprijs, een tweejaarlijkse mediaprijs voor christelijke communicatie in brede zin. Van hem verscheen eerder o.a. Religiestress en Coming Out Churches. Hij was initiator van verschillende kerkelijke projecten zoals de glossy Arminius, de songfestivalkerkdienst 'Hallelujah Europe' en de liedbundel LICHT.

Meinema, 2014, pap, 96 pp, € 8.95, 9789021143750
winkelwagen
Mikkers, Tom
Religiestress, hoe je te bevrijden van deze eigentijdse kwelgeest
Religie veroorzaakt stress in Nederland. Dat is vreemd. Kerken krimpen. Politieke partijen die zich beroepen op godsdienstige beginselen weten steeds minder kiezers aan te spreken. Wat kan ons religie dan nog schelen? Maar schijn bedriegt. Niet gehinderd door kennis worden de meest wilde meningen over religie en geloof verkondigd. Hoofddoekjes, christelijke homotherapie en ritueel slachten verhitten de maatschappelijke gemoederen. Ook sommige gelovigen schieten in een kramp: 'Kom niet aan verworven rechten' lijkt het devies.

Aan stress heeft niemand wat. Daarom in dit boek een remedie om religieuze stress te lijf te gaan. Hoe is religiestress ontstaan? En belangrijker: hoe komen we er weer van af?

Dit is het eerste zelfhulpboek over religie voor een samenleving waarin het redelijke religieuze spreken en het redelijk spreken over religie steeds ingewikkelder zijn geworden.

Meinema, 2012, pap, 144 pp, € 15.50, 9789021144221
winkelwagen
Mulder, Eildert
Anders Breivik is niet alleen
Er is veel gepsychologiseerd over de Noorse massamoordenaar Anders Breivik, maar vrijwel niemand heeft de moeite genomen zijn hele manifest van bijna een miljoen woorden door te nemen. Eildert Mulder deed dat wel. In deze unieke analyse van Breiviks ideologie laat hij zien dat Breivik allesbehalve een gestoorde eenling is. Zijn woorden klinken vaak angstwekkend bekend.

Op 16 april begon het proces tegen Anders Breivik. Zijn manifest is een verhaal dat we onmogelijk kunnen negeren. Dit boek behandelt de voornaamste onderwerpen die Breivik aan de orde stelt. Hij blijkt geen eenling te zijn; de bouwstenen voor zijn ideologie haalde hij van islamofobe websites, die soms zelfs nog verder gaan dan hij zelf. Wat Breivik uniek maakt, is dat hij de daad bij het woord voegde.

Europa weet zich geen raad met deze blonde, blauwogige viking, die niet voldoet aan de stereotypen van een hedendaagse terrorist, maar in staat bleek tot daden van het niveau Al-Kaida. Breivik en zijn manifest doodzwijgen is een levensgevaarlijke benadering, die nieuwe aanslagen eerder zal uitlokken dan voorkomen.

Meinema, 2012, pap, 112 pp, € 12.90, 9789021143248
winkelwagen
Mul, Jos de
Paniek in de polder. Politiek en populisme in Nederland
In een reeks prikkelende beschouwingen over fortuynistische paradoxen, schaatsende moslima's, tragikomische heldinnen, wedergeboren verlichters en islamofobe populisten fileert Jos de Mul messcherp en met de nodige humor de wederwaardigheden van de vaderlandse politiek in het laatste decennium. Hij biedt een grondige analyse van de breed gevoelde onvrede met de 'interpassiviteit' van de parlementaire democratie en gaat in op de vraag of de victorie van Geert en de zijnen blijvende gevolgen zal hebben voor het Nederlandse politieke polderlandschap. Intrigerend is daarbij zijn pleidooi voor een seculier-polytheistische staatspolitiek ('polytiek') die uitzicht biedt op een aanmerkelijk vrolijkere democratie
Klement, 2011, pap, 160 pp, € 16.95, 9789086870738
winkelwagen
   
Muntz, Thomas
De denkende democratie. Hoe twee millenia aan filosofen nog steeds met ons meepraten
Verschijnt ca 30/11/2014

Prometheus Bert Bakker, 2014, pap, ca 256 pp, € 17.95, 9789035139442
winkelwagen
Nickolson, Lars
Met recht geloven
Mag een griffier zichtbare religieuze symbolen dragen? Moet de overheid naast openbare scholen ook christelijke en islamitische scholen financieren? En mag de staat eigenlijk wel subsidies verlenen aan gebedshuizen? Dit soort vragen zijn, vooral door de vestiging van de islam in het religieuze landschap, actueler dan ooit.

Voor een antwoord moeten we te rade gaan bij de Grondwet. Toch vormen grondbeginselen als de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs, het recht op gelijke behandeling, en de scheiding van kerk staat samen niet altijd een duidelijke richtlijn. Betekent de vrijheid van godsdienst bijvoorbeeld dat men vrij is om de godsdienst alleen in het privedomein te belijden, of juist dat de overheid actief de voorwaarden moet scheppen om deze geloofsbeleving, ook in het publieke domein, mogelijk te maken? Hoewel de grondbeginselen tot op zekere hoogte helder zijn verankerd, bestaan er dus ook meningsverschillen over de invulling en toepassing ervan. Daarnaast komt het regelmatig voor dat deze basisprincipes met elkaar botsen, waardoor moeilijke afwegingen gemaakt moeten worden.

Met recht geloven geeft een helder overzicht van dergelijke wrijvingen, zowel binnen de Grondwet zelf als in het publieke debat. Het schetst enerzijds het juridische kader waarbinnen gewerkt moet worden, en laat anderzijds zien welke argumenten en formuleringen men hanteert in discussies over religieuze symboliek, het bijzonder onderwijs, en de relatie tussen de overheid en religieuze organisaties. Met recht geloven stelt de lezer in staat het publieke debat over deze kwesties op een kritische en genuanceerde manier te benaderen, en vormt daarmee een nuttige handleiding voor een ieder die zich op een of andere manier op snijvlak van religie, politiek en samenleving begeeft.

Religie en Samenleving, Forum en Askant, 2008, pap, 101 pp, € 14.90, 9789052603162
winkelwagen
Oldenhuis, E.T. (red.)
Religie op de werkvloer
Grondrechten als vrijheid van godsdienst of vrijheid van meningsuiting gelden voor elke burger. Aan ieder komt het recht toe zijn of haar godsdienst te belijden. Maar geldt dat grondrecht onverkort binnen werktijd? Mag een werkgever grenzen stellen aan het godsdienstig belijden van een werknemer? Mag de overheid een ambtenaar verbieden om tijdens de werkzaamheden een keppeltje of een hoofddoek te dragen? En de tramconducteur, die een ketting met een kruis wil dragen? Mag de werkgever dat verbieden met het argument dat het GVB-speldje dat elke conducteur draagt te weinig zichtbaar wordt? Of prevaleert het grondrecht van godsdienstvrijheid zowel voor werknemer als ambtenaar?
Religie & recht, Jongbloed, 2013, pap, 194 pp., € 9.95, 9789085250326
winkelwagen
Oostveen, Margriet
Knus, Nederland op zoek naar zichzelf
Als Margriet Oostveen na jaren Washington terugkeert, lijkt Nederland vertrouwd maar ook onmiskenbaar veranderd. Waar komt opeens al die nostalgie vandaan? Sinds wanneer staat op een pak melk dat die van Nederlandse koeien is? Oostveen gaat weer aan de slag bij NRC Handelsblad: niet als bureaucolumnist, maar bij voorkeur op pad en in gesprek met mensen die de krant gewoonlijk zo niet halen. Tussen oprukkende crisis, lompheid en de mores van het management toont zij met humor en scherpte hoe Nederlanders in de weer zijn met hun ongeneeslijke hang naar saamhorigheid, altijd schipperend tussen aantrekken en afstoten.

Zie een interview op Nieuw Wij

Nieuw Amsterdam, 2013, pap, 240 pp, € 16.95, 9789046816462
winkelwagen
Ornstein, Leonard
De jonge Fortuyn, de wordingsgeschiedenis van een omstreden politicus
Hoe het leven van Nederlands meest excentrieke en uitgesproken politicus eindigde, weten we. Hij werd op 6 mei 2002 vermoord. De man die bewondering, afschuw en verwarring wekte, werd op die dag in een klap een politiek martelaar.

In De jonge Fortuyn gaat Leonard Ornstein terug naar de wortels van Pim Fortuyn, naar het lawaaiige gezin met zes kinderen waarin de kleine Pim opgroeide. Ornstein vertelt het verhaal van Fortuyns jeugd in Velsen, van zijn geboorte in 1948 tot het einde van zijn studententijd in 1972. Hij laat zien dat Pim Fortuyn in zijn leven vele gedaanteverwisselingen heeft ondergaan: van een roomskatholieke scholier in drie-delig pak op het Haarlemse Mendelcollege tot een dandyachtige student die flirtte met het links-radicale, marxistische gedachtegoed. In het roerige jaar 1968 werd hij twintig. Hij worstelde toen al geruime tijd met zijn seksuele geaardheid, een paar jaar later zou hij uit de kast komen. Vanaf dat moment manifesteert hij zich trots als zelfbewuste homoseksueel. De jonge Fortuyn bevat vele ingredienten die de kiem legden voor de latere politicus Pim Fortuyn, de man die theater en humor bracht in de politiek en hevige emoties in de samenleving losmaakte.

Bezige Bij, 2012, geb, 207 pp, € 17.50, 9789023473114
winkelwagen
   
Osinga, F., J. Soeters en W. van Rossum (red.)
Nine eleven. Tien jaar later
Boom, 2011, pap, 224 pp, € 19.90, 9789461054722
winkelwagen
   
Ozdemir, C. und Wolfgang Schuster (Hg.)
Mitten in Deutschlang. Deutsh-Turkische Erfolgsgeschichten
t.b.
Herder, 2011, geb, 300 pp, € 18.95, 9783451304699
winkelwagen
Pauli, Gunter
Blauwe economie, 10 jaar 100 innovaties 100 miljoen banen
Gunter Pauli, voormalig directeur van Ecover en lid van de Club van Rome, laat in zijn boek zien dat het echt mogelijk is te komen tot een duurzame manier van produceren en consumeren door goed naar natuurlijke systemen te kijken. Kennis van de wijze waarop organismen - van bacterien en weekdieren tot reptielen en zoogdieren - zijn gevormd en functioneren, kan ons helpen oplossingen te formuleren voor de vele uitdagingen in de nabije toekomst. Enkele voorbeelden van de honderd projecten zijn het kweken van paddestoelen op pulp uit de koffiebonenteelt, het gebruik van slachtafval in de wormenteelt, waterdamp opvangen op de manier zoals de Namibische woestijnkever dat doet en een efficientere opwekking van zonneenergie volgens het proces van fotosynthese. Zonder twijfel zullen deze en andere veelbelovende projecten een belangrijke inspiratiebron vormen voor (aankomende) ondernemers en politici, en onzemanier van produceren en consumeren ingrijpend veranderen.
Nieuw Amsterdam, 2012, pap, 320 pp, € 24.95, 9789046813201
winkelwagen
Pels, Dick
Het volk bestaat niet, leiderschap en populisme in de mediademocratie
Het moderne populisme is geen ongelukkig incident of tijdelijke dwaling, maar is een vast bestanddeel geworden van het Europese politieke landschap. Ook in Nederland is een onomkeerbaar proces van mediatisering en personalisering van de Nederlandse politieke cultuur op gang gekomen. Charisma en uitstraling hebben daardoor een nieuwe politieke relevantie gekregen. De media zijn een spilfunctie gaan vervullen in de politieke communicatie, de democratie is steeds meer een glazen huis geworden.

Het huidige populisme kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vernieuwing van de democratische politiek. Het maakt duidelijk dat er een veel actievere wisselwerking moet komen tussen politieke voorhoede en volk. Pels pleit voor bestuurlijke vernieuwing: een vorm van directe democratie ingebouwd in het bestaande vertegenwoordigende stelsel.

De Bezige Bij, 2011, pap, 254 pp, € 18.50, 9789023453918
winkelwagen
Pels, Dick / Dijk, Anna van
Vrijzinnig paternalisme, naar een groen en links beschavingsproject
Links zit bekneld tussen de twee kwaden van de paternalistische bemoeizucht en de doorgeschoten vrijheidsdrang. Het antipaternalisme van de jaren zestig en zeventig is naar rechts verhuisd en heeft een populistische wending genomen. Dat zet onze libertaire en antiautoritaire tradities onder grote druk. Vrijheid leidt immers niet vanzelf tot vrijzinnigheid, en emancipatie niet vanzelf tot goed gedrag. Hoe verhinderen we dat het individualisme doorschiet in narcisme, hebzucht en hufterigheid? Hoe kan de vrijheid daadwerkelijk groen en sociaal worden gemaakt?

De auteurs in Vrijzinnig paternalisme bepleiten een open en democratisch paternalisme dat het morele debat over het goede leven niet schuwt. Zo zetten Dick Pels en Marina Lacroix het prostitutiestandpunt van GroenLinks op zijn kop, wil Anna van Dijk meer overheidsactivisme inzake overgewicht en vinden Erica Meijers en Cas Smithuijsen het verheffingsideaal opnieuw uit voor de kunsten. Jos van der Lans beproeft de eigen kracht van burgers, Femke Roosma houdt een fris pleidooi voor het basisinkomen en Bas Eickhout en Casper Thomas pleiten voor een vrijzinnig klimaatpaternalisme.

Dick Pels is socioloog en directeur van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Hij schreef meerdere boeken, waaronder zijn laatste boek Het volk bestaat niet. Anna van Dijk is filosofe en was tot voor kort werkzaam bij Bureau de Helling.

Bert Bakker, 2011, pap, 280 pp, € 19.95, 9789035137028
winkelwagen
   
Ramaker, T.
Vrij om te kiezen. Keuze maken in een mediacultuur
CHE Reeks, Boekencentrum, 2009, pap, 115 pp, € 11.90, 9789023923404
winkelwagen
   
Reedijk, R.
Tussen fanatisme en fatalisme. De discussie over racisme en integratie
Het Spinhuis, 2000, pap, 217 pp, € 13.39, 9055891894
winkelwagen
   
Riccardi, A.
Samenleven in tijden van botsende identiteit
Lannoo, 2007, pap, 171 pp, € 14.95, 9789020969740
winkelwagen
Rossem, Maarten van
In Amerika
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn de Verenigde Staten het machtigste land ter wereld. Amerikanen hebben daardoor regelmatig last van zelfoverschatting, soms met ellendige gevolgen. Vreemd genoeg worden ze vrijwel even vaak geteisterd door redeloze angstaanvallen. Paranoia dreef hen tot een absurde bewapeningswedloop. President Bush en zijn medewerkers hebben acht jaar oorlog gevoerd tegen een 'mondiaal terrorisme' dat helemaal niet bestaat. Zonder twijfel zijn de Verenigde Staten de enige echt gevaarlijke vijand van de Verenigde Staten. Welke andere natie had immers de Verenigde Staten zo'n immense schade kunnen berokkenen als de Amerikaanse regeringspolitiek tussen 2001 en 2009?

Nu is de vraag of de koele pragmaticus Barack Obama zijn vaderland kan bevrijden uit de koortsdroom van George Bush en zijn duistere leidsman Dick Cheney. Nog belangrijker wellicht is de vraag of Obama de grote, structurele hervormingen die hij heeft aangekondigd kan realiseren. Over deze kwesties en tal van andere Amerikaanse zaken die er niets mee te maken hebben gaat In Amerika.

Nieuw Amsterdam, 2009, pap, 240 pp, € 17.95, 9789046806432
winkelwagen
Rossem, Maarten van
Kapitalisme zonder remmen, opkomst en ondergang van het marktfundamentalisme
De drie decennia na de Tweede Wereldoorlog worden wel de Gouden Jaren genoemd. Er was sprake van een aanhoudende, sterke economische groei en er werd gewerkt aan de opbouw van de moderne verzorgingsstaat. Met de Grote Crisis van de vorige eeuw in het collectieve geheugen, zorgden overheden voor stabiele groei en volledige werkgelegenheid. In de loop van de jaren zeventig stagneerde de groei, nam de inflatie toe en begon de werkloosheid op te lopen. Economen en beleidsmakers gingen op zoek naar een nieuw economisch instrumentarium. De overheid werd van oplossing tot probleem en diende terug te treden, teneinde de markt zijn zegenrijke werk te laten doen.

Met Thatcher en Reagan triomfeerden deze nieuwe opvattingen. Na aanvankelijke successen ontspoorde het neoliberalisme in de tweede helft van de jaren negentig. De marktideologie kreeg fundamentalistische trekken en in de Amerikaanse kapitaalmarkt ontwikkelde zich een wildwestkapitalisme. Deze wildgroei leidde in 2008 tot een hartstilstand in de financiele sector: de kredietcrisis. Een derde, ingrijpende beleidstransformatie lijkt noodzakelijk.

Nieuw Amsterdam, 2011, pap, 128 pp, € 12.95, 9789046809440
winkelwagen
Rossem, Maarten van
Waarom is de burger boos? Maarten van Rossem over hedendaags populisme
Wie had gedacht dat het beschamende einde van de LPF definitief een einde zou maken aan het bozige Nederlandse populisme, kwam bedrogen uit. Zowel Rita Verdonk als Geert Wilders heeft gedemonstreerd dat het populistische kiezerspotentieel bepaald niet kleiner is geworden.

Voor de objectieve waarnemer blijft dat een verbazingwekkende zaak, gezien de baarlijke nonsens die de populistische voorlieden meestal uitkramen. Rita Verdonk is ondertussen gestruikeld over haar eigen organisatorische onvermogen. Wilders heeft het stokje overgenomen en excelleert vooral in handig geformuleerde borreltafelpolitiek. De enorme attractie van deze politieke kermisgasten is dus verrassend stabiel. Hoofdoorzaak lijkt toch wel de bangmakerij voor de niet-bestaande 'islamisering' van Nederland, en de rest van Europa.

Er is echter meer aan de hand. De populistische partijen zijn brede protestpartijen. Een aanzienlijk deel van het electoraat ziet de overheid, het politieke systeem en de maatschappelijke elite kennelijk als de vijand. De vraag is hoe dat komt.

Nieuw Amsterdam, 2010, pap, 126 pp, € 12.95, 9789046807057
winkelwagen
Rossem, Maarten van
Wie zijn wij?
Maarten van Rossems kijk op Nederland en de Nederlander:Nederland is al meer dan tien jaar in mineur. Merkwaardigerwijze denkt een meerderheid van de Nederlanders dat de natie op de verkeerde weg is, terwijl tegelijkertijd 91 procent van de bevolking zegt zeer tevreden te zijn over het eigen leven. Kennelijk wordt die tevredenheid niet in verband gebracht met de algehele toestand van de Nederlandse samenleving. Dat lijkt volkomen onlogisch!

De meerderheid van de Nederlanders is zeer terecht tevreden over het eigen leven, omdat het daadwerkelijk al decennia uitstekend gaat met de Nederlandse samenleving. Dat kan volstrekt overtuigend worden aangetoond met internationaal cijfermateriaal. Waarom de media en een aanzienlijk deel van de politieke klasse deze werkelijkheid aanhoudend negeren of zelfs het omgekeerde beweren, is een raadsel.

In Wie zijn wij? laat Van Rossem zijn verhelderende licht schijnen over de staat van Nederland, waarbij hij zich afvraagt of er zoiets bestaat als een nationale identiteit, of de Nederlander.

Nieuw Amsterdam, 2011, pap, 64 pp, € 4.95, 9789046812495
winkelwagen
Rotmans, Jan
In het oog van de orkaan, Nederland in transitie
Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt. Op zo'n moment is de maatschappij instabiel en kwetsbaar voor verstoringen, maar wordt de deur voor radicale veranderingen geopend. Een maatschappelijk systeem geeft op een kantelpunt zelf signalen af, maar die worden lang niet door iedereen herkend. Dit is vergelijkbaar met het oog van de orkaan: in het oog is het windstil en onbewolkt, buiten het oog raast de storm. Afhankelijk van waar je staat, ervaar je de stilte of de storm. Veel mensen zien de storm die door de samenleving raast nog niet en staan als het ware in het oog van de orkaan. Het is een kwestie van tijd voordat ze het gaan inzien en ervaren. Dit boek draagt bij aan de bewustwording hiervan. 'In het oog van de orkaan' verhaalt over de uiteenlopende transitieprocessen die zich in Nederland afspelen; van de zorg tot de bouw en van energie tot voedsel, van Rotterdam tot Limburg en van Friesland tot Zeeland. Er is een ondergrondse gaande, een transitiebeweging van onderop, die met de week krachtiger wordt. Deze beweging van onderop wordt de komende jaren een belangrijke verandermacht en botst met de gevestigde orde van bovenaf, die probeert deze beweging te remmen. De komende jaren worden heftig en turbulent, waarbij de overheid een nieuw, passend antwoord moet vinden op de verandermacht van onderop vanuit de samenleving. Dit boek laat zien hoe transities - ingrijpende en onomkeerbare kantelingen van systemen in de samenleving - tot stand komen en hoe deze kunnen worden 'gestuurd' naar een duurzamere samenleving. Het boek sluit af met een inspirerende toekomstvisie voor Nederland 2050: vooruit naar vroeger.
Aeneas, Uitgeverij Voor Vakinformatie, 2012, geb, 269 pp, € 29.95, 9789461040268
winkelwagen
Ruiter, Jan Jaap de
De ideologie van de PVV. Het kwade goed en het goede kwaad
In De ideologie van de PVV gaat De Ruiter, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, in op het PVV-gedachtegoed zoals verwoord door PVV-Kamerlid Martin Bosma in zijn De schijn-elite van de valse munters, dat in 2010 verscheen.
Helder analyserend legt De Ruiter uit dat het PVV-denken sterk zwart-wit is en zich op een vijftal thema's richt: het christendom, de islam, joden en Israel, de linkse partijen en immigratie en multiculturaliteit. Daarnaast besteedt De Ruiter aandacht aan de wording van de PVV als politieke beweging, en de manier waarop Martin Bosma omgaat met cijfers en feiten. In een verhaal dat dit boek afsluit verwoordt De Ruiter zijn zorg over wat er gebeurt als uitsluiting in een samenleving regel wordt.
Rozenberg Publishers, 2012, pap, 110 pp, € 9.90, 9789036102841
winkelwagen
Ruiz, T. F.
Terror of History. On the Uncertainties of Life in Western Civilization
This book reflects on Western humanity's efforts to escape from history and its terrors--from the existential condition and natural disasters to the endless succession of wars and other man-made catastrophes. Drawing on historical episodes ranging from antiquity to the recent past, and combining them with literary examples and personal reflections, Teofilo Ruiz explores the embrace of religious experiences, the pursuit of worldly success and pleasures, and the quest for beauty and knowledge as three primary responses to the individual and collective nightmares of history. The result is a profound meditation on how men and women in Western society sought (and still seek) to make meaning of the world and its disturbing history
Princeton UP, 2011, geb, 177 pp, € 24.00, 9780691124131
winkelwagen
Santing, F.
Dwars op de tijdgeest. Hoe ik Nederland aantrof toen ik terugkwam
Na een zeventienjarig verblijf in Turkije als correspondent voor NRC Handelsblad keerde Froukje Santing (1956) terug naar Nederland. Ze trof een land aan dat onder invloed van 9/11 en de moord op Theo van Gogh in hoog tempo aan het veranderen was, op een manier die haar van Nederland vervreemdde. Aangestuurd door de politiek en onvoldoende gecorrigeerd door media en wetenschap wordt volgens Santing sindsdien op een obsessieve manier geprobeerd een model-Nederlander te ontwikkelen. Het recht om binnen bepaalde grenzen anders te zijn, een onvervreemdbare Nederlandse waarde, wordt bij het grofvuil gezet. En dat terwijl een groeiende groep moslimmigranten er steeds beter in slaagt een positie te verwerven in de Nederlandse samenleving, zonder een blauwdruk te zijn van de 'witte' meerderheid. Santing besloot niet machteloos toe te zien. Dwars op de tijdgeest is haar weerwoord.
De Geus, 2012, pap, 190 pp, € 18.99, 9789044520767
winkelwagen
Sap, J.W.
The Queen, the Populists and the Others. New Dutch Politics explained to Foreigners
van 9,95 voor 2,-

Outsiders look with surprise to the climate change in the Netherlands. As well as the Dutch themselves. They loved to see their country as a multi-cultural paradise. But today populists are dominating politics and media. Much to the chagrin of the old political elite, including the progressive Head of State, Queen Beatrix. Geert Wilders now even backs a new minority government. In view of all this, this booklet aims at explaining the Dutch governmental system, especially during the formation of a new government. How democratic is this process? How to explain the important role of the Queen within these political structures? Do we stare here in a democratic gap?

VU UP, 2010, geb, 63 pp, € 2.00, 9789086595242
winkelwagen
   
Scheffer, P.
Het land van aankomst
Bezige Bij, 2007, geb, 477p, € 22.50, 9789023470700
winkelwagen
Scheffer, P.
Immigrant Nations
Wiley, 2011, pap, 390 pp, € 28.00, 9780745649627
winkelwagen
   
Scheffer. P.
Het land van aankomst
Geactualiseerde editie.
Bezige Bij, 2010, pap, 512p, € 19.90, 9789023462583
winkelwagen
Schinkel, Willem
De nieuwe democratie, naar andere vormen van politiek
Het huidige nationalisme is volgens Willem Schinkel (socioloog Erasmus Universiteit) omgeven met cliches en wraaklustige sentimenten. In zijn nieuwe boek pleit hij voor een revaluatie van het nationalisme.
Bezige Bij, 2012, pap, 224 pp, € 19.50, 9789023471820
winkelwagen
   
Schnabel, P. (red.)
Individualisering en sociale integratie
SUN, 1999, pap, 160 pp, € 14.50, 9789061685821
winkelwagen
   
Schortinghuis, A
Verhalen over hoe we met elkaar omgaan
Terruwe reeks 1, Damon, 2006, pap, 104 pp, € 12.90, 978905573746
winkelwagen
   
Schutter, D. De
Een hart voor de wereld. Zeven vrouwenportretten
Hannah Arendt, Sophie Scholl, Susan Sonntag, Azar Nafisi, Pumla Gobodo, Anna Politkovskaja, Arundhati Roy
Klement / Pelckmans, 2011, pap, 117 pp, € 14.95, 9789086870776
winkelwagen
Sedlacek, Tomas
De economie van goed en kwaad, zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesj tot Wall Street
Tomas Sedlacek heeft als geen ander de ramen open gezet in de economie. Deze jonge adviseur van Vaclav Havel werd door de Yale Economic Review uitgeroepen tot een van de 'vijf spannendste denkers in de economie' . Hij is tegenwoordig de eerste macro-econoom van de grootste Tsjechische bank en lid van de Nationale Economische Raad in Praag. In Tsjechie is hij met zijn provocerende publicaties uitgegroeid tot een nationaal fenomeen. Zijn werk is zelfs bewerkt voor een theaterproductie die avond aan avond volle zalen trekt in het Nationale Theater in Praag. Sedlacek heeft interesse voor de economie gewekt bij een ongekend breed publiek: kunstenaars, filosofen, politici, journalisten, studenten, intellectuelen. Zelfs mensen die volstrekt niets te maken hebben met economie als vakgebied lezen hem met groot plezier. Hoe hij dit doet? Door zich niet te storen aan de gebruikelijke hekjes rond de economie, en door een eenvoudige, bijna ketterse stelling te betrekken: eigenlijk gaat de economie over niets meer of minder dan de vraag over goed en kwaad.
Scriptum, 2012, geb, ca 400 pp, € 32.50, 9789055940295
winkelwagen
Slootman, M., Tillie, J. Majdy, A. en Buijs, F.
Salafi-jihadis in Amsterdam
Geweld in naam van de islam vormt voor westerse samenlevingen een bedreiging, getuige de aanslagen in New York, Madrid en Londen. In Nederland heeft de moord op Theo van Gogh voor een toenemende aandacht voor radicale Nederlandse moslims gezorgd die zich afzetten tegen de Nederlandse samenleving en specifiek voor de enkelingen die daarin zelfs een gewelddadige koers propageren. Om preventief beleid te kunnen ontwikkelen is het van belang te weten waarom deze jongeren kiezen voor een radicale invulling van de islam, een benadering die de meeste moslims met argusogen bekijken.

Deze uitgave geeft antwoord op deze vraag aan de hand van een portret van twaalf salafi-jihadi's in Amsterdam. Het onderzoek verbindt op uitzonderlijke wijze een kwantitatieve analyse van radicaliseringsprocessen met veldwerk onder salafi-jihadi jongeren in Amsterdam.

Met deze uitgave worden inzichten over deze specifieke groep jongeren breed toegankelijk gemaakt. De auteurs laten zien dat deze jongeren niet handelen vanuit een irrationele, onverklaarbare religieuze drang, maar vanuit behoeften die te maken hebben met hun persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden.

Religie en samenleving, Aksant, 2009, pap, 52 pp, € 29.95, 9789052603292
winkelwagen
Snel, J.
Recht van spreken. Het geloof in de vrijheid van meningsuiting
CHE reeks, Boekencentrum, 2010, pap, 112 pp, € 11.90, 9789023925606
winkelwagen
Soyinka, Wole
Of Africa
A member of the unique generation of African writers and intellectuals who came of age in the last days of colonialism, Wole Soyinka has witnessed the promise of independence and lived through postcolonial failure. He deeply comprehends the pressing problems of Africa, and, an irrepressible essayist and a staunch critic of the oppressive boot, he unhesitatingly speaks out.

In this magnificent new work, Soyinka offers a wide-ranging inquiry into Africa's culture, religion, history, imagination, and identity. He seeks to understand how the continent's history is entwined with the histories of others, while exploring Africa's truest assets: "its humanity, the quality and valuation of its own existence, and modes of managing its environment - both physical and intangible (which includes the spiritual)."

Fully grasping the extent of Africa's most challenging issues, Soyinka nevertheless refuses defeatism. With eloquence he analyzes problems ranging from the meaning of the past to the threat of theocracy. He asks hard questions about racial attitudes, inter-ethnic and religious violence, the viability of nations whose boundaries were laid out by outsiders, African identity on the continent and among displaced Africans, and more. Soyinka's exploration of Africa relocates the continent in the reader's imagination and maps a course toward an African future of peace and affirmation.

Yale UP, 2012, geb, 199 pp, € 23.95, 9780300140460
winkelwagen
Soyinka, Wole
Of Africa
A member of the unique generation of African writers and intellectuals who came of age in the last days of colonialism, Wole Soyinka has witnessed the promise of independence and lived through postcolonial failure. He deeply comprehends the pressing problems of Africa, and, an irrepressible essayist and a staunch critic of the oppressive boot, he unhesitatingly speaks out.

In this magnificent new work, Soyinka offers a wide-ranging inquiry into Africa's culture, religion, history, imagination, and identity. He seeks to understand how the continent's history is entwined with the histories of others, while exploring Africa's truest assets: "its humanity, the quality and valuation of its own existence, and modes of managing its environment - both physical and intangible (which includes the spiritual)."

Fully grasping the extent of Africa's most challenging issues, Soyinka nevertheless refuses defeatism. With eloquence he analyzes problems ranging from the meaning of the past to the threat of theocracy. He asks hard questions about racial attitudes, inter-ethnic and religious violence, the viability of nations whose boundaries were laid out by outsiders, African identity on the continent and among displaced Africans, and more. Soyinka's exploration of Africa relocates the continent in the reader's imagination and maps a course toward an African future of peace and affirmation.

Yale UP, 2013, pap, 199 pp, € 16.95, 9780300198331
winkelwagen
Steenhuis, Peter Henk
Zin in werk
Aanwezig zijn in het moment. We willen het allemaal. Volgen er dure cursussen voor. Maar hoe vaak slagen we erin op te gaan in het nu en de tijd te vergeten? Veel vaker dan we denken, zo laten Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis zien in Zin in werk. Dit boek is een eregalerij van mensen die stuk voor stuk in opperste concentratie aan het werk zijn - en daarbij worden opgetild, als een zeilboot in plane.

Zin in werk is een kijk- en leesboek ineen. Je kijkt, leest, kijkt daarna anders en leest dan weer anders. Prins en Steenhuis zijn een en al aandacht, zoomen in op een betekenisvol detail en beschrijven de vreugde van een geslaagde handeling.

Of we nu heien of chocolade maken, opereren of ramen wassen, een ring smeden of een piano stemmen, teksten vertalen of fietsen repareren: zin in werk geeft ons leven zin.

Lemniscaat, 2013, geb, 287 pp, € 24.95, 9789047705536
winkelwagen
Swaan, A. de e.a.
Niet te moeilijk graag. De verkleutering van het publieke debat
In Nederland viert de infantilisering hoogtij, oordeelt menig nuchtere waarnemer. Het maatschappelijk debat wordt beheerst door soundbites, oneliners en andere hapklare brokken. In parlementair Den Haag is mediageniek-zijn verheven tot de hoogste deugd. Denkers en beschouwers hebben afgedaan, en wie de kunst van het dissen niet beheerst krijgt vroeg of laat de rekening gepresenteerd. In kranten en op tv verdringt het infotainment achterhaalde waarden als nuancering en analyse. Gezagsdragers, media en culturele instanties weten zich met hun traditionele voorbeeldfunctie geen raad meer en hun verwarring werkt tot diep in de samenleving door. Een standbeeld voor Multatuli en Spinoza? Dan ook een voor Appie Baantjer en Nico Haak. Zo overspoelt de egaliserende, simplificerende amusementscultuur gaandeweg de hele maatschappij. Kunnen we echt van een culturele 'dumbing down' spreken, zoals de Engelse socioloog Frank Furedi in zijn geruchtmakende Waar zijn de intellectuelen? betoogde? Of is dat weer zo'n typisch voorbeeld van het ongefundeerde gesomber? In Niet te moeilijk graag buigen vooraanstaande publicisten zich over deze vragen. Lijdt Nederland aan acute verkleutering?
Boom, 2012, pap, 160 pp, € 18.00, 9789461051585
winkelwagen
Terpstra, L. en Dijke, A van
Buitengesloten. Meiden vertellen over hun worsteling met familie-eer. Tien portretten
In Buitengesloten komen 10 meiden aan het woord die te maken hebben met eergerelateerd geweld en de dreiging van eerwraak. Hun ouders komen uit Irak, Marokko, Turkije, Afghanistan en Suriname. Voor hun familie is eer een fundamentele waarde. De eer van de familie hangt af van het zedig en onbesproken gedrag van de meisjes en de vrouwen uit de familie. Omdat de eer van de familie zo belangrijk is, doet de familie er alles aan om te voorkomen dat een dochter in opspraak komt. Daarom wordt het doen en laten van meisjes angstvallig bewaakt en krijgen zij allerlei - vaak vergaande - beperkingen opgelegd. Vaak is alleen al het praten met een onbekende jongen niet acceptabel.

Deze meiden kunnen nergens hun verhaal kwijt. Zij voelen zich nergens gehoord en nergens begrepen. Thuis niet maar buitenshuis ook niet. Ouders wijzen de buitenwereld af. De buitenwereld wijst het geloof en de cultuur van hun ouders af. Ze zijn overal buiten gesloten.
Het gaat om een verborgen problematiek. Het is niet bekend hoeveel meiden in Nederland het slachtoffer worden van eergerelateerd geweld. Met dit boekje willen we hen een stem geven.
SWP, 2006, pap, 144, € 13.90, 9789066657618
winkelwagen
Teulings, C. e.a.
Europa in crisis. Het Centraal Planbureau over schulden en de toekomst van de eurozone
In dit boek zet het Centraal Planbureau op basis van de meest recente gegevens op begrijpelijke en toegankelijke wijze de belangrijkste kwesties die met de Europese schuldencrisis samenhangen op een rij, gevolgd door een analyse hoe Europa weer uit deze crisis kan komen. Aan de orde komen o.a. de ontstaansgeschiedenis van de EMU, de voor- en nadelen van de euro, de oorzaken van het falen van de EMU, de rol van de financiele sector, de centrale rol van Duitsland in het debat en de belangrijkste oplossingen. Geschreven door CPB-medewerkers Michiel Bijlsma, George Gelauff, Arjan Lejour, Mark Roscam Abbing en Coen Teulings.
Balans, 2011, pap, 238 pp, € 18.95, 9789460034077
winkelwagen
Thijn, Ed van
Blessuretijd, dilemmas van een Joods politicus
'In de blessuretijd van het leven krijg je een bijzondere blik op de dingen die gebeuren. Bij veel van de hectiek om je heen heb je haast onvermijdelijk een deja-vugevoel: heftige debatten, scherpe conflicten, vernietigende kritieken lijken op herhalingen van zetten. Maar tegelijkertijd val je van de ene verbazing in de andere. Over de kortheid van het geheugen. Over het gebrek aan historische kennis. Over de veranderende toonhoogte. [...]Nog een keer probeer ik duidelijk te maken wat mij in de zestig jaar van mijn beroepsmatig leven heeft beziggehouden. Analyseer ik hoe in het recente verleden die centrale boodschap is verwaterd en vervuild. Probeer ik de "dynamiek" van de herinnering in beeld te brengen en de dilemma's uiteen te zetten die daarmee gepaard gaan. Daarbij zal ik mijn Joodse achtergrond zwaar laten meewegen. Mijn dilemma's als Joods politicus. Wat is de toekomst van het verleden en waarom is dat van belang?'

Ed van Thijn schrijft onder meer over de banaliteit van het kwaad, over de film Walter Suskind, over de bar mitswa van zijn kleinzoon, over de 4 meiherdenking.

Atlas, 2012, pap, 268 pp, € 19.95, 9789045022055
winkelwagen
Tillie, J.
Gedeeld land. Het multiculturele ongemak van Nederland
Sinds 11 september 2001 is het Nederlandse multiculturele debat in alle hevigheid losgebarsten. De heftigheid nam alleen maar toe na de moorden
op Pim Fortuyn en Theo van Gogh en de bedreigingen van politici, onder wie Ayaan Hirsi Ali. De opkomst van de Partij Voor de Vrijheid van
Geert Wilders en Trots op Nederland van Rita Verdonk wijst op een diepe kloof in de Nederlandse samenleving die voorlopig nog niet gedicht is.
Een kloof die zich toespitst op de tegenstelling tussen moslims en nietmoslims. Wie de kranten van de afgelopen jaren leest, struikelt over
de vele meningen van columnisten, politici, wetenschappers en "opinieleiders".
Tegenover de vloedgolf van meningen en verontwaardiging stelt Jean Tillie een empirische analyse van de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Hij analyseert het debat zoals het de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Ook gaat hij in op de vraag waarom we maar niet tot een oplossing lijken te komen als het om het multiculturele vraagstuk gaat en steeds in vicieuze cirkels draaien.
Gedeeld land is een onontbeerlijk boek voor lezers die af willen van alleen maar meningen en angst, en behoefte hebben aan een grondige analyse
van de ontwikkelingen in Nederland aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Tillies glashelder geschreven beschouwing kan de grondslag
vormen voor een nieuw gedeeld land.
Meulenhoff, 2008, pap, 160 pp, € 19.95, 9789029081320
winkelwagen
Tinnevelt, Ronald en Thomas Mertens
Mondiale rechtvaardigheid
Hoe vaak worden wij niet geconfronteerd met schrijnende armoede, onrecht en leed? We hoeven de televisie maar aan te zetten of we zien beelden die weliswaar ver van ons afstaan, maar toch overdonderen. Wat moeten we met die kennis?

In Mondiale rechtvaardigheid gaan de filosofen Thomas Mertens en Ronald Tinnevelt in op de vraag hoe we kunnen denken over verantwoordelijkheid bij mondiaal onrecht. De verschillende manieren waarop mensen reageren op lijden vormen daarbij het uitgangspunt.

Vervolgens behandelen de auteurs de verschillende filosofische posities ten aanzien van deze reacties. Hebben wij ook de plicht anderen te helpen? En hoe ziet die eventuele plicht eruit in internationaal verband?

Mondiale rechtvaardigheid is het eindexamenthema voor de havo in 2015-2018. Behalve voorgeschreven stof voor studenten en docenten is het boek ook zeer leesbaar voor iedereen die in kort bestek wil worden bijgepraat over de actuele stand van het filosofische debat over mondiale armoede en internationaal recht.

Thomas Mertens is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ronald Tinnevelt is rechtsfilosoof en als onderzoeker en docent verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde uitgebreid over kosmopolitisme, globalisering, democratie en mensenrechten.

Boom, 2013, pap, 255 pp, € 24.90, 9789461059024
winkelwagen
Tiqqun
Preliminary Materials for a Theory of the Young-Girl
The Young-Girl is not always young; more and more frequently, she is not even female. She is the figure of total integration in a disintegrating social totality. Preliminary Materials for a Theory of the Young-Girl dissects the impossibility of love under Empire. The Young-Girl is consumer society's total product and model citizen: whatever "type" of Young-Girl she may embody, whether by whim or concerted performance, she can only seduce by consuming. Filled with the language of French women's magazines, rooted in Proust's figure of Albertine and the amusing misery of (teenage) romance in Witold Gombrowicz's Ferdydurke, and informed by Pierre Klossowski's notion of "living currency" and libidinal economy, Preliminary Materials for a Theory of the Young-Girl diagnoses -- and makes visible -- a phenomenon that is so ubiquitous as to have become transparent. In the years since the book's first publication in French, the worlds of fashion, shopping, seduction plans, makeover projects, and eating disorders have moved beyond the comparatively tame domain of paper magazines into the perpetual accessibility of Internet culture. Here the Young-Girl can seek her own reflection in corporate universals and social media exchanges of "personalities" within the impersonal realm of the marketplace. Tracing consumer society's colonization of youth and sexuality through the Young-Girl's "freedom" (in magazine terms) to do whatever she wants with her body, Tiqqun exposes the rapaciously competitive and psychically ruinous landscape of modern love.
Semiotext(e) / Intervention Series 12, MIT Press, 2012, pap, 137 pp, € 16.00, 9781584351085
winkelwagen
Tonkens, Evelien, Mandy de Wilde (red)
Als meedoen pijn doet, affectief burgerschap in de wijk
Begin deze eeuw waren er grote zorgen over de kloof tussen burgers en bestuur. Politici en bestuurders besloten om beter naar de mensen te gaan luisteren. Wethouders gingen gezellig ontbijten met bewoners, gemeentes kregen budget en middelen voor burgerparticipatie. Bewoners werden uitgenodigd om actief mee te doen in hun wijk.

Veel mensen gaven aan die oproep gehoor. Ze organiseerden buurtopschoonacties en burendagen, dachten mee over wijkvernieuwingsplannen, werden vrijwilliger bij de huiswerkbegeleiding of mantelzorger voor hun oude buurman. Ruim tien jaar later bestaat de kloof niet meer. Daarvoor in de plaats kwamen gevoelens van hoop en erkenning, maar vaak ook van miskenning, verontwaardiging en woede.

Waardoor zijn de verhoudingen tussen burgers en overheid van kilte omgeslagen in oververhit wederzijds ressentiment? Hoe komt het dat een welwillende overheid welwillende burgers zo kan ontmoedigen? Om die vragen te beantwoorden deden de auteurs van dit boek diepgaand onderzoek in 'achterstandswijken'; bij uitstek plekken waar intensieve overheidsbemoeienis en heftige emotionele reacties daarop te vinden zijn. Als meedoen pijn doet biedt een onmisbare staalkaart van het hedendaagse affectief burgerschap en de pijn en moeite in de verhouding tussen burgers en instituties.

Als meedoen pijn doet verschijnt als een van de twee delen van het jaarboek van het "Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken", naast De affectieve burger onder redactie van Thomas van Kampen, Imrat Verhoeven en Loes Verplanke.

Van Gennep, 2013, pap, € 22.50, 9789461642431
winkelwagen
Tonnaer, Frans
Ieder het zijne - Over de realisering van rechtvaardigheid
'Een verbod op euthanasie kan (...) rechtens dus niet worden gefundeerd', 'autonome rechtsaanspraken van dieren of van de natuur zijn onbestaanbaar wegens strijd met het wezen van het recht', 'een ondemocratische rechtsstaat (...) zou immers nog altijd te prefereren zijn boven een onrechtvaardige democratie', 'de rechtvaardigheid eist beperking van de vrijheid omwille van de vrijheid van anderen'.

Dit zijn enkele citaten uit het boek Ieder het zijne - Over de realisering van rechtvaardigheid, dat het best kan worden getypeerd, als een verslag van de zoektocht naar antwoorden op vragen die te maken hebben met het streven van mensen naar rechtvaardige samenlevingsverhoudingen. Wat houdt rechtvaardigheid in en hoe kunnen dergelijke verhoudingen in de praktijk worden bevorderd? Wat is de rol van de overheid daarbij en wat die van de burgers? Uitgegaan wordt van het klassieke beginsel dat de rechtvaardigheid eist dat ieder het zijne krijgt. Maar wat is het dat ieder moet krijgen? De rechtvaardigheid wordt in dit boek benaderd vanuit het gegeven dat ieder mens voor zichzelf een bestaansniveau in de vorm van een bepaalde mate van bestaanszekerheid en bestaanskwaliteit nastreeft.

Uitgeverij PMA, 2007, geb, 675 pp, € 65.00, 9789078840015
winkelwagen
Tromp, Bart
De loden bal van het socialisme, Bart Tromp over de sociaaldemocratie
In De loden bal van het socialisme is een selectie opgenomen van analyses en beschouwingen die Bart Tromp in de loop der jaren heeft geschreven over een van de grote thema's waarmee hij zich zijn leven lang met hart en ziel heeft beziggehouden: de sociaaldemocratie in al haar aspecten. Hoe de geldzucht in toom te houden die mens en samenleving wereldwijd bedreigen? Bart Tromp laat zien hoe de sociaaldemocratie vanaf haar ontstaan met dit probleem heeft geworsteld. Marx, Kautsky, Bernstein, Lenin, de Fabians en vele anderen zijn de wegwijzers, waarschuwingstekens en verbodsborden waarlangs hij de lezer voert. De dwaalwegen en dilemma's uit het verleden sleept de sociaaldemocratie nog steeds als een loden bal met zich mee.

Het boek is onderverdeeld in zes delen. De ontwikkeling van de kapitalistische wereldeconomie is het toneel waarop Tromp de noodzaak van een moderne sociaaldemocratie uiteenzet. Naast biografische schetsen van de belangrijkste erflaters van het socialisme, zijn in dit boek ook prachtige essays opgenomen over mensen die zich wijdden aan de sociaaldemocratie: van Clement Attlee tot De Miranda. Uitgebreide aandacht wordt besteed aan nut en noodzaak van de beginselen, de 'missie', van de sociaaldemocratie. Aan organisatie, ideologie en strategie van de PvdA is een apart deel gewijd. Het boek eindigt met opstellen over de democratie die voor Tromp onlosmakelijk met het socialisme verbonden is omdat alleen daardoor de dominantie van het kapitalisme aan banden is te leggen.

Deze uitgave met werk van Bart Tromp verschijnt onder auspicien van de Bart Trompstichting en wordt ingeleid door Job Cohen.

Bert Bakker, 2012, pap, 375 pp, € 34.95, 9789035139190
winkelwagen
   
Vaessen, Step
Jihad met sambal
Prometheus, 2011, pap, € 17.95, 9789044615371
winkelwagen
   
Veen, R. vd
Nieuwe vormen van solidariteit. Sociaal-democratische beginselen en de verzorgingsstaat
Mets & Schilt / Wiardi Beckmanstichting, 2005, pap, 94 pp, € 10.00, 9789053304471
winkelwagen
Verheijen, J., J. Bekkenkamp (red.)
Onszelf voorbij. Over de grenzen van verbondenheid
Volgens velen in onze samenleving zijn we onszelf in het proces van integratie en multi-culti finaal voorbijgelopen. Sinds tien jaar is de toon van het debat in de media en op internet volslagen veranderd. De regering verkondigt dat de multiculturele samenleving is mislukt en dus wordt afgeschaft. Etnische achterstandsgroepen moeten zichzelf maar zien te redden. Populistische uitlatingen doen het goed in Europa - soms met extreem gewelddadige gevolgen. Wie anders meent is soft en hoort vast bij de 'linkse kerk'.
'Onszelf voorbij' gaat over veranderende gemeenschappen vandaag de dag. Waar hoor ik bij? En wie hoort bij mij? Dat was vroeger een duidelijke zaak: kerk, vakbond, partij en familie trokken de grenzen. Nu zijn deze vormen van verbondenheid in een stroomversnelling geraakt. Zijn we bang geworden voor wat er voorbij de grenzen van onze eigen groep ligt? Of durven we over die grens heen te stappen, onszelf voorbij?
Een team van wetenschappers onderzoekt hoe theatergezelschappen, politieke partijen, kerken en andere groepen hun grenzen trekken én overschrijden. Daarbij speelt steeds de vraag: levert het winst of verlies op om over de grenzen van de eigen identiteit heen te kijken?
Met bijdragen van: Hanneke Arts-Honselaar, Jonneke Bekkenkamp, Kees den Biesen, Kees de Groot, Frans-Willem Korsten, André Lascaris, Edgar Meij, Peter Nissen, Marleen Rensen, Maarten de Rijke, Inez van der Spek en Joris Verheijen.
Parthenon, 2011, pap, 224 pp, € 25.00, 9789079578276
winkelwagen
Verhofstadt, Dirk
In gesprek met Paul Cliteur, een zoektocht naar harmonie
Paul Cliteur (1955) is hoogleraar aan de Universiteit Leiden, filosoof en toonaangevend in het debat over de multiculturele samenleving. Als vrijdenker staat hij op de bres van de Verlichtingsidealen en bekritiseeert de impact van religies. Hij verwerpt de waarheidclaims van geopenbaarde godsdiensten, bepleit een universele seculiere moraal, kiest voor een neutrale overheid en staat pal voor de liberale grondwaarden.

In de zomer van 2011 voerde Dirk Verhofstadt dagenlang gesprekken over de thema's die Cliteur behandelt in zijn boeken Moreel Esperanto, The Secular Outlook en Het monotheistisch dilemma. Daarbij gaan ze dieper in op de vraag hoe mensen met verschillende, vaak tegengestelde visies toch harmonieus kunnen samenleven. Ze bespreken onder meer de vrijheid van meningsuiting, de scheiding van Kerk en staat, het recht op zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van elke mens en de rechten van dieren.

Linkeroever, 2012, pap, 420 pp, € 24.50, 9789089242105
winkelwagen
Verhofstadt, Dirk (red)
13De open samenleving onder vuur: de wereld van nu in popperiaans perspectief
Terreuraanslagen, multiculturele spanningen en de financiele crisis veroorzaken angst en onzekerheid. Extreem-rechtse, nationalistische en populistische partijen spelen in op onderbuikgevoelens en wakkeren ze nog aan. Een andere bedreiging voor de open samenleving is het wilde kapitalisme, het neoliberale systeem dat onverschillig staat tegenover de uitbuiting van mens en natuur.

In dit boek komen vijf vooraanstaande politici en intellectuelen aan het woord over de gevaren die ons bedreigen en de mogelijke remedies om onze rechten en vrijheden te waarborgen. Guy Verhofstadt, Mark Rutte, Herman Van Rompuy, Hugo Dyserinck en Hans Achterhuis -- het zijn denkers met uiteenlopende ideologische en politieke achtergronden. Maar wel met een gemeenschappelijk doel: op de bres voor de open samenleving!

Lemniscaat, 2012, pap, ca 220 pp, € 19.50, 9789047704508
winkelwagen
   
Verstraeten, G. & W. Verstraeten
Mijn thuisplek? Landethiek over geborgenheid en dreiging van ruimte-tijd en diversiteit
A2436
Damon, 2010, pap, 352p, € 29.90, 9789055739950
winkelwagen
Vroom, Henk
Ik en de ander. Solidair zijn in een ik-tijdperk
Willen we een solidaire samenleving of is dat een illusie? In onze samenleving moet iedereen zelf zijn weg zoeken. Vrijheid, zelfontplooiing en eigen geweten krijgen vandaag de dag veel nadruk. Maar wat is dan 'mijn' vrijheid? De zieke mag zelf de behandeling bepalen, maar de dokter weet wat goed voor ons is. De leerling mag zichzelf ontplooien maar de eindtermen staan vast. Zijn we niet veel meer bepaald door de anderen dan we willen toegeven? En wat zouden we zonder anderen kunnen bereiken? Aan onze kwetsbaarheid en beperkingen zien we vaak voorbij. Onderlinge hulp en solidariteit zijn onmisbaar, maar dit zijn deugden die je niet kunt afdwingen. Zijn de 'participatiesamenleving' en 'solidariteit bij wet' geen innerlijke tegenspraken?

Dit boek beschrijft de achtergronden van het 'liberale' mensbeeld en bespreekt mogelijke alternatieven - naturalistisch, hindoeistisch, boeddhistisch en christelijk. Deze zien de mens ingebed in een grotere werkelijkheid. Mensen zijn ook innerlijk met elkaar verbonden. De vraag is: hoe verbinden we kwetsbaarheid met verantwoordelijkheid, 'jezelf zijn' met altruisme?

Henk Vroom is emeritus-hoogleraar godsdienstwijsbegeerte aan de Vrije Universteit. Hij is expert op het gebied van religieuze diversiteit en interreligieuze dialoog.

Parthenon, 2014, pap, 250 pp, € 23.90, 9789079578665
winkelwagen
Weber, M.
Politiek als beroep. Wetenschap als beroep
Max Weber (1864-1920) is een van de grondleggers van de sociologie. Zijn klassieke essays Politiek als beroep en Wetenschap als beroep bieden een beknopte en elegante kennismaking met de centrale thema's van zijn werk. Volgens Weber verschaft de wetenschap ons helderheid over wat ons echt ter harte gaat en geeft de politiek ons de moed om daarvoor op te komen.
In Politiek als beroep maakt hij het beroemde onderscheid tussen Gesinnungsethik (waarin ethische principes leidend zijn) en Verantwortungsethik (waarbij het gaat om de verantwoording van uitkomsten van politiek handelen). Dit dilemma is nog steeds uiterst actueel en wordt nergens zo scherp uiteengezet als hier. Deze teksten, die nu in een nieuwe Nederlandse vertaling verschijnen, nemen in Webers oeuvre een bijzondere plaats in, omdat hij schrijft vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid en in een directe en toegankelijke stijl. Verplichte kost voor wetenschappers en politici van nu.
Vantilt, 2012, pap, 160 pp, € 17.50, 9789460040955
winkelwagen
Wessels, L.
De conflictondernemer. Wilders als handelaar in angst
Leven in harmonie is niet voor iedereen een streven. Er zijn ook mensen die hun rol en positie ontlenen aan het laten voortduren van een conflict en daarom niet werkelijk een oplossing van het conflict op het oog hebben: de conflictondernemer. Geert Wilders is zo'n conflictondernemer. Hij vaart wel bij wat het 'islamdebat' is gaan heten. Een effectieve oplossing, reële beschrijving van de grootte van het probleem of een verbetering van het niveau van het debat zouden zijn rol en positie aantasten. Ook veel media zouden dit vervelend vinden. Niet zelden is er sprake van overdrijving van de reële bedreigingen van islamitische groeperingen en van het in de hand werken van anti-islamitische vijandsbeelden. Veel artikelen, tv-programma's en nieuwsitems worden daarop gebaseerd. Belangrijk voor deze 'anti-islamindustrie' is dat het gevoel van conflict voortduurt. In Nederland is er vrijwel geen sprake van een inhoudelijk debat over de islam en Koran. De inhoud is ondergeschikt aan de retoriek; zelfs het feit dat Wilders vaak aantoonbaar ongelijk heeft, lijkt onbelangrijk te zijn. Maar Wilders is natuurlijk niet de enige. Wat kunnen we leren van het gedrag van conflictondernemers in het buitenland? verwacht 15 jan 2012
AUP Popular Science, 2011, pap, ca 140 pp, € 14.95, 9789089643728
winkelwagen
Witteveen, H.J. / Rosdorff, S.
De magie van harmonie, een visie op de wereldeconomie
Johannes Witteveen (Zeist 1921) is een man van formaat zoals Nederland er weinig kent. Deze kleinzoon van Wibaut was tijdens zijn lange, vruchtbare leven onder andere rector magnificus van de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, lid van de Eerste en Tweede Kamer, tweemaal minister van Financien en Managing Director van het IMF. Naast de vele andere maatschappelijke functies die hij heeft bekleed - in het bedrijfsleven en daarbuiten-, neemt Witteveen intussen nog steeds een leidende positie in binnen de Soefi Beweging.

De magie van harmonie bevat de memoires van een aimabel man die altijd op ontspannen wijze tot een evenwichtige besluitvorming wist te komen. In tijden van grote internationale spanning kon hij de hoge werkdruk aan dankzij zijn soefistische levenshouding. Witteveens carriere omvat tal van cruciale periodes, waarin zijn minzame houding doorslaggevend was. Zijn werk bij het Centraal Planbureau tijdens de wederopbouw is er een voorbeeld van, net als zijn krachtige ministerschap in het kabinet-De Jong dat de BTW invoerde. De spannendste tijd was evenwel zijn IMF-periode die samenviel met de oliecrisis. Witteveen weet de verschillende perioden uit zijn leven, inclusief zeer persoonlijke facetten, levendig te beschrijven en te voorzien van verhelderende kanttekeningen.

Leermeester van onder andere Ruud Lubbers, is hij decennia na zijn pensioen immer een gerespecteerd econoom. Hij publiceert in de Financial Times e.a. en deed nog onlangs het IMF ideeen aan de hand voor een grotere rol in de Europese schuldencrisis. Zijn engagement blijkt ook uit de commentaren op de nationale en internationale actualiteit die hij in deze memoires geeft.

Gibbon Uitgeefagentschap, 2012, geb, 380 pp, € 29.90, 9789491363078
winkelwagen
   
Yizraeli, S.
Politics and Society in Saudi Arabia. The Crucial Years of Development, 1960-1982
Hurst, 2011, geb, 276 pp, € 73.50, 9781849041706
winkelwagen
   
Zee, Karen van der
Grenze(n)loos vertrouwen
te bestellen
Van Gorkum, 2010, geb, 160 pp, € 18.95, 9789023246985
winkelwagen