B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

1.4.3.08 Timoteus

Conzelmann, Hans
The Pastoral Epistles: A Commentary on the Pastoral Epistles
There are many English commentaries on these letters, but none so replete with quotations (some quite extensive) from extra-biblical materials, whether Hellenistic, Jewish, or Christian, that bear on the linguistic and conceptual problems the letters contain.

For the complete Hermeneia series see this link

Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, Augsburg Fortress, 1989, geb, 176pp, € 33.00, 9780800660024
winkelwagen
Fiore, B. sj
The Pastoral Epistles. First Timothy, Second Timothy, Titus
See the complete list (by author) by clicking on this link
Sacra Pagina Series 12, Michael Glazier Liturgical Press, 2007, geb, 253 pp, € 38.95, 9780814658147
winkelwagen
Fiore, B., s.j.
The Pastoral Epistles. First Timothy, Second Timothy, Titus
See the complete list (by author) by clicking on this link
Sacra Pagina Series 12, Michael Glazier Liturgical Press, 2009, pap, 255 pp, € 29.95, 9780814659809
winkelwagen
Houwelingen, P.H.R. van
Timoteus en Titus instructiebrieven
Klik hier voor een overzicht van de complete serie.
Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2009, geb, 320 pp, € 29.90, 9789043516792
winkelwagen
Klinker-De Klerk, Myriam
Herderlijke regel of inburgeringscursus. Een bijdrage aan het onderzoek naar de ethische richtlijnen in 1 Timoteus en Titus
Lange tijd was het gangbaar de ethische richtlijnen in de brieven aan TimoteUs en Titus als 'burgerlijk' te typeren. Anders dan de onbetwiste Paulusbrieven zouden de Pastorale Brieven een behoudende levensstijl promoten die aansloot bij de sociale conventies van de eerste eeuw. Deze karakterisering is niet zonder kritiek gebleven. De Pastorale Brieven krijgen tegenwoordig meer positieve aandacht en het etiket burgerlijk wordt achterwege gelaten. Toch blijkt in de praktijk het burgerlijke karakter van de ethische richtlijnen in deze brieven nog steeds verondersteld.

Dit boek toetst het burgerlijke gehalte van de ethische richtlijnen in 1 Timoteus en Titus op het gebied van intermenselijke verhoudingen. De richtlijnen worden gespiegeld aan de sociale conventies uit die tijd. De vraag naar het waarom van de instructie staat daarbij centraal. Daarnaast wordt inzake de man-vrouw verhouding een vergelijking gemaakt met 1 Korintiers.

Boekencentrum Academic, 2013, pap, 289 pp, € 29.50, 9789023927129
winkelwagen
   
Kooten, R. van
De laatste brief. 2 Timotheus aan jonge christenen uitgelegd
De Groot Goudriaan, 2005, pap, 286 pp, € 18.50, 9061409012
winkelwagen
   
Krause, D.
1 Timothy
Readings: A New Biblical Commentary, Continuum, 2004, pap, 164 pp, € 41.90, 0567081699
winkelwagen
Roloff, J.
Der erste Brief an Timotheus EKK 15

Voor de complete EKK lijst ( 33 dln, alfabetisch gerangschikt op auteur) klik hier

Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament EKK 15, Patmos, 1988, 395 pp, pap, € 64.00, 9783545231160
winkelwagen
   
Saarinen, R.
The Pastoral Epistles with Philemon and Jude
SCM Theological Commentary on the Bible, SCM Press, 2008, geb, 272 pp, € 26.50, 9780334041962
winkelwagen
Towner, P.H.
The letters to Timothy and Titus
The most accessible, most broadly pitched full-length commentary on Timothy and Titus, this NICNT volume explores Paul's three letters to Timothy and Titus within their historical, religious, and cultural settings.

In his introduction, Towner sets out the rationale for his historical approach, questions certain assumptions of recent critical scholarship, and establishes the uniqueness and individuality of each letter. Significantly, Towner's work displays unprecedented interaction with four recent major commentaries on these Pauline letters. Centered on an outstanding translation of the Greek text and including thorough footnotes, bibliographical citations, and indexes, Towner's commentary on Timothy and Titus is sure to become a standard reference for busy pastors, students, and scholars.

For the complete list, by author, see this link.

New International Commentary on the New Testament (NICNT), Eerdmans, 2006, geb, 886 pp, € 52.50, 9780802825131
winkelwagen
Twomey, J.
The Pastoral Epistles. Through the Centuries
Drawing on scholarly insights and a comprehensive array of texts from the entirety of Christian tradition, The Pastoral Epistles Through the Centuries explores the rich legacy of the Pastorals as it has unfolded over the centuries.
Blackwell Bible Commentaries, Wiley- Blackwell, 2008, geb, 259 pp, € 38.50, 9781405126144
winkelwagen
   
Verhoef, E.
Pastorale brieven. Een praktische Bijbelverklaring
Tekst & Toelichting, kok, 2002, pap, 171pp, € 20.90, 9043504890
winkelwagen
Wall, Robert W., Richard B. Steele
1 and 2 Timothy and Titus
This theological commentary on 1 & 2 Timothy and Titus by Robert Wall powerfully demonstrates the ongoing relevance and authority of the Pastoral Epistles for the church today. Wall uniquely employs an apostolic "Rule of Faith" methodology for interpreting these texts as sacred Scripture. Three successive historical case studies by Richard Steele vividly instantiate key themes of the Pastorals. This innovative yet reverent volume will help revive the interest of students, pastors, and other Christian leaders in the Pastoral Epistles.
Two Horizons New Testament Commentaries, Eerdmans, 2013, pap, 416 pp, € 23.50, 9780802825629
winkelwagen
Weiser, A.
Der zweite brief an Timotheus EKK 16/1

Voor de complete EKK lijst ( 33 dln, alfabetisch gerangschikt op auteur) klik hier

Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament EKK 16/1, Patmos, 2003, pap, 347pp, € 71.00, 9783545231184
winkelwagen