B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

99.12 Film en Letteren

   
Literatuur & cultuur
Driestar educatief, Groot Goudriaan, 2006, pap, 96 pp, € 9.90, 9789061409656
winkelwagen
9789460032387
Een zoekende ziel. Over Willem Elsschot
Nijgh & van Ditmar, 2011, pap, 112 pp, € 14.95, 9789038894195
winkelwagen
Auerbach, Erich
Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature (New Expanded Edition)
More than half a century after its translation into English, Erich Auerbach's Mimesis remains a masterpiece of literary criticism. A brilliant display of erudition, wit, and wisdom, his exploration of how great European writers from Homer to Virginia Woolf depicted reality has taught generations how to read Western literature. This new expanded edition includes a substantial essay in introduction by Edward Said as well as an essay, never before translated into English, in which Auerbach responds to his critics.

A German Jew, Auerbach was forced out of his professorship at the University of Marburg in 1935. He left for Turkey, where he taught at the state university in Istanbul. There he wrote Mimesis, publishing it in German after the end of the war. Displaced as he was, Auerbach produced a work of great erudition that contains no footnotes, basing his arguments instead on searching, illuminating readings of key passages from his primary texts. His aim was to show how from antiquity to the twentieth century literature progressed toward ever more naturalistic and democratic forms of representation. This essentially optimistic view of European history now appears as a defensive--and impassioned--response to the inhumanity he saw in the Third Reich. Ranging over works in Greek, Latin, Spanish, French, Italian, German, and English, Auerbach used his remarkable skills in philology and comparative literature to refute any narrow form of nationalism or chauvinism, in his own day and ours.

For many readers, both inside and outside the academy, Mimesis is among the finest works of literary criticism ever written. This Princeton Classics edition includes a substantial introduction by Edward Said as well as an essay in which Auerbach responds to his critics.

Princeton Classics, Princeton UP, 2013, pap, 579 pp, € 24.00, 9780691160221
winkelwagen
Bakker, F.
Jezus in beeld. Een studie naar zijn verschijnen op het witte doek
In de 'Jezusfilm' treedt Jezus op als hoofdfiguur en worden een of meer evangelieverhalen direct of indirect gevolgd. In dit boek worden de twintig belangrijkste Jezusfilms uit de filmgeschiedenis geanalyseerd en theologisch becommentarieerd. Omdat sommige grote invloed hadden op wat mensen denken - en geloven - over Jezus, hebben kerkelijke gezagsdragers elke nieuwe Jezusfilm nauwlettend gevolgd en beoordeeld. Hun aanvankelijk negatieve houding veranderde langzaam in een voorwaardelijk positieve houding. Het medium film dwong het christendom tot een nieuwe bezinning op de uitbeelding van Jezus. Maar de klassieke christologie - Jezus is de zoon van God - overheerst in de Jezusfilms. Zelfs in die films waarin Jezus als een mens wordt neergezet, is hij een mens tussen hemel en aarde, iemand die altijd in contact staat met de andere wereld.

Freek L. Bakker is sinds 2003 werkzaam als universitair docent aan het Departement Religiewetenschap en Theologie van de Universiteit Utrecht.
Utrechtse Studies, Van Gruting, 2011, pap, 263 pp, € 25.00, 9789075879551
winkelwagen
Bange, P.
Heksen. Sprookjes en werkelijkheid
Miniaturenreeks, Bekking en Blitz, 2010, geb, 143 pp, € 9.90, 9789061090748
winkelwagen
Beckett, Samuel
Disjecta. Beschouwelijk werk
De beschouwelijke en kritische werken van Samuel Beckett (1906-1989) lijken zich in de periferie van zijn oeuvre te bevinden, maar niets is minder waar. Feitelijk formuleren deze overwegend vroege teksten over grote, maar vaak ook onderbelichte figuren uit de literatuur en de schilderkunst (van Dante Alighieri tot Jack Yeats) een artistiek vertrekpunt dat nauwelijks aan actualiteit heeft ingeboet, en schetsen ze op zeer uiteenlopende -doch altijd trefzekere- wijze de contouren van de radicale esthetica die ten grondslag ligt aan zijn latere romans, verhalen en toneelstukken. De 'onwillekeurige herinnering' die hij in zijn fameuze essay 'Proust' (1931) benadrukt, of het in beginsel falende kunstenaarschap van de schilders Bram en Geer van Velde: het zijn noties die maatgevend zouden worden voor Becketts literaire werk - maar daarmee nog lang niet zijn uitgeput.
Historische Uitgeverij, 1999, pap, 180 pp, € 22.75, 9789065541710
winkelwagen
Berk, Tjeu van den, Marjet Verbeek
Het filmgesprek: woorden aan droombeelden wijden. Spiritualiteit van de film
Als we naar een film kijken, bewegen we ons in een droom. Film kan ons diep in onze ziel raken - doet ons iets, vult ons misschien met verbazing en afschuw. En is daarmee een ingang tot onze eigen ideeen, dromen en wensen. Het verhaal in vele films vertoont grote overeenkomst met wat we van oudsher 'mythe' noemen. Marjeet Verbeek laat zien hoe we er, net als in mythen, steeds weer de 'held met duizend gezichten' in tegenkomen, die in drie fasen een klassieke weg aflegt: uit de eigen wereld vertrekken, ingewijd worden in een andere en weer terugkeren in de eigen. Dezelfde spirituele weg komen we in verschillende gedaantes ook in ons eigen leven tegen.

Tjeu van den Berk geeft tips voor het houden van een filmgesprek waarin het vooral gaat om de vraag wat een film je gedaan heeft, waar hij je geraakt heeft.Een gesprek waarin vooral een beroep gedaan wordt op de verbeelding.

Meinema, 2013, pap, 111 pp, € 11.50, 9789021143460
winkelwagen
   
Bordwell, D. & K. Thompson
Film Art. An Introduction 6-th edition
McGraw Hill, 2001, pap, 458 pp, € 65.00, 0071182306
winkelwagen
Bremmer, R.H. jr.
Van Ambt tot Zonde. Een greep uit onze christelijke woordenschat
Protestantse Pers, 2009, geb, 128 pp, € 14.95, 9789085250302
winkelwagen
Deacy, C.
Screening the Afterlife. Theology, Eschatology, and Film
Screening the Afterlife is a unique and fascinating exploration of the 'last things' as envisaged by modern filmmakers. Drawing on a range of films from Flatliners and What Dreams May Come to Working Girl and The Shawshank Redemption, it offers the first comprehensive examination of death and the afterlife within the growing field of religion and film. Topics addressed include: the survival of personhood after death the language of resurrection and immortality Near-Death Experiences and Mind-Dependent Worlds the portrayal of 'heaven' and 'hell'. Students taking courses on eschatology will find this a stimulating and thought provoking resource, while scholars will relish Deacy's theological insight and understanding.
Routledge, 2011, pap, 188 pp, € 28.50, 9780415572590
winkelwagen
Dijk, Yra van, Maarten de Pourq, Carl de Strycker (red)
Draden in het donker, intertekstualiteit in theorie en praktijk
Hoe oorspronkelijk is literatuur? Elke schrijver doet iets met taal die anderen al eens hebben gebruikt. En wie een boek leest, hoort altijd echo's van andere teksten. Dat fenomeen noemen we intertekstualiteit. Verbanden tussen teksten sturen onze ervaring van een tekst. Het onderzoek naar intertekstualiteit is daarom een belangrijk onderdeel van de literatuurwetenschap. Bovendien is het een begrip dat we ook gebruiken voor andere kunstvormen. En eigenlijk spreken wij ook onderling 'intertekstueel' met elkaar, omdat onze spreekwijze wordt bepaald door onze omgeving. Kortom, intertekstualiteit is een theoretisch begrip dat allerlei vragen en mogelijkheden oproept. Het laat ons nadenken over hoe kunst werkt en hoe wij zelf als cultuurdragers functioneren.

Draden in het donker presenteert daarom een actuele theoretische en praktische verkenning van intertekstualiteit. De auteurs (onder wie Maaike Meijer, Ernst van Alphen, Jurgen Pieters en Odile Heynders) bespreken stapsgewijs de geschiedenis, de mogelijkheden en de beperkingen van de intertekstualiteitstheorie en demonstreren hoe het onderzoek er in de praktijk uitziet.

Vantilt, 2013, pap, 348 pp, € 22.50, 9789460041181
winkelwagen
Eco, Umberto
De geschiedenis van imaginaire landen en plaatsen
De Griekse mythen, de Bijbel, Alice in Wonderland, De reizen van Marco Polo, Gulliver's Travels. Wat hebben deze literaire werken gemeen? Er worden uitvoerig imaginaire landen en plekken in beschreven. Deze plekken staan symbool voor wensen, nachtmerries, dromen en utopieen die niet tastbaar aanwezig zijn in de reele wereld, maar wel een belangrijke rol spelen in ons alledaagse bestaan. Umberto Eco neemt ons mee op reis naar deze verre, onbekende landen. Aan de hand van afbeeldingen en citaten uit de literatuurgeschiedenis laat hij ons kennismaken met de bewoners en hun passies. Een meeslepend, rijk geillustreerd boek voor iedereen die geinteresseerd is in kunst, geschiedenis en literatuur.

Umberto Eco (1932) geldt als een van de grootste Italiaanse schrijvers. Naast zijn literaire oeuvre schreef hij essays en verschillende boeken over kunst.

Prometheus Bert Bakker, geb, 2013, € 39.90, 9789035140141
winkelwagen
Englander, Nathan
Waar we het over hebben wanneer we het over Anne Frank hebben
In acht verhalen ontleedt Nathan Englander de menselijke ziel. In het titelverhaal worden de huwelijken van twee joodse echtparen tegen het licht gehouden en wordt de Holocaust gereduceerd tot een gezelschapsspelletje: 'Zou jij me bij jou laten onderduiken als je niet van joodse komaf zou zijn en er een nieuwe Holocaust is?'

Op fantasievolle wijze analyseert hij de grote levensvragen waar iedereen mee worstelt over zingeving, familiebanden en, uiteraard, liefde. Ook vormen de verghalen een inkijkje in de ziel van Englander zelf - op invoelende wijze maakt hij ons deelgenoot van zijn leven en zijn familie. Hiermee zoekt hij telkens weer de grenzen op tussen fictie en werkelijkheid. Met Waar we het over hebben als we het over Anne Frank hebben bewijst Englander opnieuw dat hij tot de beste Amerikaanse auteurs behoort.

Anthos, 2012, pap, € 15.00, 9789041420947
winkelwagen
Englander, Nathan
What We Talk About When We Talk About Anne Frank
Orion, 2013, pap, € 11.95, 9781780222295
winkelwagen
Eykman, Karel
Het meisje met wie het nooit wat werd
Tegen het decor van het Rotterdam van de jaren vijftig vertelt Karel Eykman het verhaal van zijn jeugdliefdes en zijn ontdekking van de troostende werking van kunst. Sleutelnamen zijn: Karel Appel, Henri Matisse, Jacques Prevert, Lucebert, Remco Campert en Yves Montand.
Eykmans kennismaking met deze revolutionaire dichters, muzikanten en schilders heeft hem de rest van zijn leven beinvloed. Het meisje met wie het nooit wat werd - een novelle voor volwassenen - geeft een mooi tijdsbeeld van naoorlogs Rotterdam, gedocumenteerd met divers beeldmateriaal.
Uitgeverij De Harmonie, 2010, pap, 151 pp, € 16.90, 9789061699507
winkelwagen
Flaubert, G.
Three Tales
Three Tales offers an excellent introduction to the work of one of the world's greatest novelists. A Simple Heart is set in the Normandy of Flaubert's childhood, while Saint Julian and Herodias draw on medieval myth and the biblical story of John the Baptist for their inspiration. Each of the tales invites comparison with one or other of Flaubert's novels, but they also reveal a fresh and distinctive side to the writers's genius.
Oxford's World Classics, Oxford UP, 2009, pap, 144 pp, € 11.00, 9780199555864
winkelwagen
Gibson, J.
Fiction and the Weave of Life
Literature is a source of understanding and insight into the human condition. Yet ever since Aristotle, philosophers have struggled to provide a plausible account of how this can be the case. For surely the fictionality - the sheer invented character - of the literary work means that literature concerns itself not with the real world but with other worlds - what are commonly called fictional worlds. How is it, then, that fictions can tell us something of consequence about reality? In Fiction and the Weave of Life, John Gibson offers a novel and intriguing account of the relationship between literature and life, and shows that literature's great cultural and cognitive value is inseparable from its fictionality and inventiveness.
Oxford, 2012, pap, 212 pp, € 25.00, 9780199642571
winkelwagen
Gier, J. de
Provocatie en inspratie. De plaats van God en de Bijbel in de naoorlogse literatuur
De secularisatie heeft de afgelopen halve eeuw diep ingegrepen in onze samenleving. Ook de literatuur, die als thermometer van het levensklimaat fungeert, werd niet ongemoeid gelaten. Toch blijken God en Bijbel in een aanzienlijk aantal naoorlogse literaire teksten en plaats te hebben en lang niet altijd in negatieve zin. In literair werken van onder meer W.F. Hermans en Maarten 't Hart is sprake van verzet, provocatie of ironische afwijzing. In andere teksten daarentegen, bijvoorbeeld van Willem Elsschot en Frans Kellendonk, is de Bijbel juist een inspirerende culturele bron. En een nog diepgaander inspiratie treffen we aan in de christelijke literatuur: daar functioneert de Bijbel als bron van het geloof.
Artios reeks, Uitgeverij Groen, 2010, pap, 148 pp, € 12.50, 9789058299918
winkelwagen
Goedegebuure, Jaap
Nederlandse schrijvers en religie, 1960-2010
Ondanks berichten dat de kerken leeglopen en kloosters moeten sluiten, is de hang naar religie nog altijd sterk geworteld in onze samenleving. Traditionele geloofsgemeenschappen hebben het moeilijk, terwijl alternatieve vormen van religie en spiritualiteit juist floreren. Meer dan de helft van de Nederlanders verklaart desgevraagd 'iets' te geloven, maar men beleeft dat 'iets' meestal strikt individueel.

De afgelopen halve eeuw hebben opvallend veel Nederlandse schrijvers zich uitgesproken over God en het goddelijke, als tegenstander, afvallige, agnost of twijfelaar, maar ook als bekeerling of nog altijd praktiserend kerkganger. Onder hen bevinden zich oude en nieuwe christenen, atheisten, tegendraadse mystici, joden die op zoek zijn naar hun wortels en zelfs een enkele voodoopriesteres.

In dit boek laat Jaap Goedegebuure zien hoe hun overwegingen en bekommernissen literair vorm krijgen in romans en in poezie, maar ook in een stijl die van auteur tot auteur is toegesneden op een hoogstpersoonlijke variant van de religieuze ervaring. Er is ruime aandacht voor de confronterende visies van Gerard Reve en Frans Kellendonk, maar ook voor de onthechtingsoefeningen van dichters als C.O. Jellema en Hans Faverey.
Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010 biedt een spectrum dat reikt van Gerard Reve tot Desanne van Brederode en van Andreas Burnier tot Willem Jan Otten.
Vantilt, 2010, pap, 207 pp, € 18.95, 9789460040542
winkelwagen
Goethe & Schiller
Briefwisseling: Geselecteerd, vertaald, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Aat Leemhuis
Een intensieve uitwisseling van ervaringen en ideeen van twee volstrekt tegengesteld geaarde genieen. De schrijver en natuurwetenschapper Goethe (1749-1832) leeft in zijn waarnemingen van de zintuiglijke werkelijkheid, de dichter-filosoof Schiller (1759-1805) in de begrippen welke hij ontleent aan de ideele wereld. De fenomenologische empirist en de idealistische rationalist vinden elkaar in hun streven naar waarheid en schoonheid. Hun wederzijdse commentaar, aanmoediging en kritiek bevruchten aantoonbaar hun kunstzinnige en wetenschappelijke productie.

In de periode van hun vriendschap en samenwerking (1794-1805) schreef Schiller zijn belangrijkste werken, waaronder het filosofische essay Uber die aesthetische Erziehung des Menschen en de dramatische trilogie Wallenstein. Goethe schreef zijn Balladen, Wilhelm Meisters Lehrjahre en Hermann und Dorothea, hij nam Faust opnieuw ter hand, en werkte aan zijn Farbenlehre. Samen verrichtten zij de redactie van het door Schiller opgerichte tijdschrift Die Horen en de jaarlijkse Musenalmanach, waarvoor zij de roemruchte polemische distichons Xenien schreven.

In het samenwerkingsverband van Schiller en Goethe, de een in Jena de ander in Weimar, vormden de brieven een essentiele schakel, zij overbrugden de soms zeer lange pauzes tussen hun onderlinge gesprekken. Nadat Schiller (weer) in Weimar was komen wonen (december 1799) nam het belang van de correspondentie aan betekenis af, al werden naast de talloze kattebelletjes nog steeds waardevolle brieven geschreven.

De brieven portretteren de persoon van de schrijvers, betrekken de lezer in alle stadia van hun kunstzinnige en wetenschappelijke creativiteit en roepen beelden op van het culturele leven in Duitsland, in het bijzonder in Weimar en Jena, dat niet toevallig beschouwd werd als het centrum ervan.

Damon, 2005, geb, 511 pp, € 34.00, 9789055736058
winkelwagen
Goud, Johan (red)
Het leven volgens Arnon Grunberg. De wereld als poppenkast
Dit boek is gewijd aan een levensbeschouwelijke lectuur van Arnon Grunbergs werk, waarbij filosofische en cultuurkritische, religieuze en morele aspecten aan de orde komen. Het is geschreven door een aantal prominente neerlandici en theologen: Erik Borgman (Tilburg), bekend door zijn theologische essays over het publieke belang van religie en christendom, Geert Buelens (Utrecht) die veel publiceerde over de poezie van Van Ostaijen en de dichters van de Grote Oorlog, Yra van Dijk (Amsterdam) die een studie over Grunberg in voorbereiding heeft, Jaap Goedegebuure (Leiden) die naam maakte door zijn boeken over de dichter Marsman en over de bijbel in de moderne literatuur, Thomas Vaessens (Amsterdam) die in 1999 De revanche van de roman publiceerde, gewijd aan het maatschappelijk engagement van hedendaagse schrijvers, onder wie ook Arnon Grunberg. Naast deze bijdragen, bevat dit boek de tekst van het gesprek dat Johan Goud op 7 september 2010 in het Academiegebouw te Utrecht met Arnon Grunberg voerde en de inaugurele rede 'Ons verhaal is uit' - over religie en literatuur, Dostojewski en Grunberg', die hij op diezelfde dag uitsprak.

De overige delen in deze reeks vindt u via deze link

Reeks Het leven volgens, Klement, 2010, pap, 184 pp, € 19.95, 9789086870684
winkelwagen
Goud, Johan (red)
Het leven volgens Oek de Jong. Terug naar een naaktheid
Verschijnt 9 sept 2014

Oek de Jong is de schrijver van een klein maar hoogwaardig oeuvre, waaronder de succesvolle romans Opwaaiende zomerjurken, Cirkel in het gras, Hokwerda's kind en Pier en Oceaan.

'Ik verlang van een roman dat hij door zijn verhaal en door de kracht van zijn vormgeving, door wat hij is, terugleidt naar iets dat, tja, moeilijk te benoemen is en dat ik maar een naaktheid noem, een echtheid', zei Oek de Jong ooit over de roman.

Dit boek is gewijd aan een levensbeschouwelijke lectuur van zijn werk, waarbij literaire, filosofische en religieuze aspecten aan de orde komen. Met essays van NRC-redacteurs en neerlandici Elsbeth Etty en Marjoleine de Vos, neerlandici Jaap Goedegebuure en Wilbert Smulders, literatuurwetenschappers Henk Hillenaar en Tjerk de Reus, theologen Inigo Bocken, Johan Goud en Kees van der Kooi, en filosofen Marc De Kesel, Renee van Riessen en Jacques De Visscher.

De overige delen in deze reeks vindt u via deze link

Reeks Het leven volgens, Klement, 2014, pap, 235 pp, € 20.95, 9789086871261
winkelwagen
Goud, Johan (red)
Het leven volgens Rutger Kopland. Onze vluchtige plek van de waarheid
Het werk van Rutger Kopland wordt door een opvallend breed publiek gelezen en is met tal van literaire prijzen en eredoctoraten bekroond. Koplands poezie vertolkt een aardse spiritualiteit, die de lof van de oppervlakkigheid zingt maar de echo van wat verdwenen is blijft opvangen. Dit boek is gewijd aan een levensbeschouwelijke lectuur van het werk van Rutger Kopland. Daarbij komen literaire, filosofische en religieuze aspecten aan de orde. Het is geschreven door een aantal prominente neerlandici, theologen, filosofen en literaire auteurs onder wie Erik Borgman, Arnon Grunberg, Ben Peperkamp en Marjoleine de Vos. Het boek bevat tevens de tekst van een publiek gesprek tussen Johan Goud en Rutger Kopland.

De overige delen in deze reeks vindt u via deze link

Reeks Het leven volgens, Klement, 2012, pap, 192 pp, € 19.95, 9789086870875
winkelwagen
Goud, Johan (red)
Het leven volgens Willem Jan Otten. Redenen van het hart
De schrijver Willem Jan Otten (1951) wordt in brede kring gewaardeerd en is veelvuldig bekroond, onder andere met de Constantijn Huygensprijs 1999, de Libris Literatuurprijs 2005 en een eredoctotaat van de Universiteit Utrecht in 2007. Zijn opvallend veelzijdige werk wordt in dit boek gelezen als een onderzoek naar wat de filosoof en wiskundige Pascal de 'redenen van het hart' noemde.

Literaire filosofische en religieuze aspecten komen daarbij aan de orde. Willen Jan Otten komt zelf aan het woord, in een gesprek met Marjoleine de Vos. Verder werkten aan dit boe mee: de theatermaker Ronald Klamer, de neerlandici Jaap Goedegebuure, Hans Vandevoorde, Johan Sonnenschein, Dick van Halsema, de filosofen Theo de Boer, Ger Groot, Renee van Riessen, de theologen/religiewetenschappers Johan Goud, Martien Brinkman, Peter Nissen, Sigrid Coenradie en Wim Weren.

De overige delen in deze reeks vindt u via deze link

Reeks Het leven volgens, Klement, 2013, pap, 192 pp, € 19.95, 9789086871049
winkelwagen
Groenewegen, H.
Het handschrift van Lucebert
In HET HANDSCHRIFT VAN LUCEBERT schetst Groenewegen een nieuw en overtuigend beeld van de dubbelkunstenaar Lucebert. Niet eerder kon iemand zo zorgvuldig en verhelderend de poezie bespreken die ontstond na het dichterlijk zwijgen dat meer dan twintig jaar duurde. Onvoorzien blijkt de sleutel tot dit zwijgen in de tekeningen van Lucebert verborgen te liggen. Wanneer het schrijven van de dichter tot stilstand komt, schrijft de tekenaar verder in een intrigerend handschrift.

Uit duizenden goeddeels onbekende tekeningen, die hij in het atelier van de dichter-schilder aantrof, presenteert Hans Groenewegen in HET HANDSCHRIFT VAN LUCEBERT een ruime, niet eerder geziene of gepubliceerde selectie, die licht werpt op Luceberts schrijfkunst. Hij ontrafelt de verbindingen tussen schrijven en tekenen, en toont hun wederzijdse invloed. Groenewegen wisselt besprekingen van belangrijke gedichten af met precieze beschrijvingen van een aantal van de tekeningen. Dit stelt hem in staat de verwantschap tussen poezie en tekeningen bloot te leggen, en een nieuwe visie te ontwerpen op de lichamelijke taal van Lucebert.

Tussen de tekeningen ontdekte Groenewegen tenslotte het scenario van een film. Lucebert schreef dit scenario in 1988. Het biedt de opzet voor een film waarin hij de kern en de drijfveren van zijn kunstenaarschap zelf zou verbeelden. In Het handschrift van Lucebert onthult Groenewegen dit scenario, waarin Lucebert zich vrij en ondubbelzinnig uitspreekt over de samenhangen in zijn dubbelkunstenaarschap.

Historische Uitgeverij, 2009, geb, 115 pp, € 35.00, 9789065544964
winkelwagen
Gross, K.
Shylock is Shakespeare
Chicago UP, 2006, geb, 202 pp, € 21.95, 9780226309774
winkelwagen
Grossman,D.
De ander van binnenuit kennen: Over de ziel van het schrijven
Iemand van binnenuit begrijpen is hem of haar worden. Zoals bijvoorbeeld de romanfiguren Tamar of Momik, of je beste vriend of je meest gehate vijand. De schrijver David Grossman bezit als geen ander de vaardigheid zich geheel in zijn personages in te leven en de wereld met hun ogen te zien. 'Of ik wil of niet, ik moet bij het schrijven eerst Tamar of Momik worden, pas dan heb ik het gevoel dat ze leven en dat ze de lezer tegemoet kunnen treden'. In zijn essay De ander van binnenuit kennen beschrijft Grossman dat identificatieproces als iets wat in de realiteit meestal niet mogelijk is en waarvoor de meeste mensen ook terugschrikken. Juist daardoor is literatuur zo uniek. In een boek kan je het leven van anderen leiden.

In een aanvullend essay Boeken die mij gelezen hebben beschrijft Grossman hoe het geluk een eigen wereld te scheppen in boeken van schrijvers als Scholem Alechem en Bruno Schulz voor hem als lezer zo voelbaar was, dat hij niet anders kon dan erop antwoorden met een wereld die hijzelf maakte. Vanuit die noodzaak is bijvoorbeeld de roman Zie: liefde ontstaan.

Tot slot gaat hij in Schrijven in een rampgebied in op de vraag of het uberhaupt mogelijk is om te schrijven in de situatie waarin Grossman zelf terechtkwam op het moment dat iedere gedachte aan een toekomst zinloos lijkt.

Cossee Essay, 2009, pap, 78 pp, € 9.90, 9789059361829
winkelwagen
Grossman, David
Uit de tijd vallen, een verhaal in stemmen
Uit de tijd vallen verkent in precieze en tegelijkertijd poetische taal de pijn en het verdriet van ouders die een kind verloren hebben. Vijf jaar na de dood van zijn in de oorlog gesneuvelde zoon Uri slaagt David Grossman op ongeevenaarde wijze in deze bijna onmogelijke onderneming. Waar het nodig is zelfs met vertwijfelde humor.
Cossee, 2012, geb, 144 pp, € 18.90, 9789059363632
winkelwagen
Heerma van Voss, Daan
De vergeting
Op 16 januari 2012 wordt schrijver Daan Heerma van Voss wakker zonder te weten wie en waar hij is. Pas na enkele uren van paniek keren de eerste flarden herinneringen terug. Intuitief zoekt hij contact met Daniel, zijn oudste vriend, die direct naar hem toe komt. In de loop van de dag ziet hij familie, bezoekt hij doktoren en treft hij een verloren liefde. Hij wordt machines ingeschoven en van kliniek naar ziekenhuis gestuurd. Telkens wordt hem uitgelegd wat hem mankeert en telkens vergeet hij het weer. Als hij 's avonds genezen het ziekenhuis verlaat, haast hij zich naar de stad op zoek naar vrienden en herinneringen. De maanden daarna doet hij ontdekkingen over het vergeten en over de aard van de aandoening die hem trof. Daan Heerma van Voss spaart zichzelf noch de mensen uit zijn leven, en in zijn openhartigheid zoekt hij wrede grenzen op. De vergeting is een weergaloze en ontroerende roman waarin de werking van het geheugen op meesterlijke wijze wordt verbonden met vriendschap en liefde.
Bezige Bij, 2013, pap, 288 pp, € 18.90, 9789023477068
winkelwagen
Hengel, Mirjam van
Hoe mooi alles. Leo en Tineke Vroman; een liefde in oorlogstijd
Op 14 mei 1940, de dag dat Nederland capituleert, vlucht de Joodse biologiestudent en beginnende dichter Leo Vroman per boot naar Nederlands-Indie, waar hij uiteindelijk onder de wapens geroepen wordt in een oorlog die hij dacht verlaten te hebben. Lange jaren in Japanse kampen volgen. In Nederland weet zijn geliefde, Tineke Sanders, algauw niet meer waar hij is. Maar ze blijft wachten. Pas twee jaar na de oorlog, in september 1947, zien ze elkaar weer, in de haven van New York. De liefde blijkt onaangetast en duurt tot op de dag van vandaag. Met behulp van brieven, dagboeken en gesprekken met de Vromans reconstrueert Mirjam van Hengel het begin van dit indringende liefdesverhaal, dat zich afspeelt in het brandpunt van de wereldgeschiedenis.
Querido, 2014, pap, 302 pp, € 19.99, 9789021454993
winkelwagen
Jong, Oek de
Brief aan een jonge Atlas
Brief aan een jonge Atlas bevat vijf onbekende, autobiografische teksten uit het begin van Oek de Jongs schrijverschap en een speciaal voor deze uitgave geschreven verhaal. De toon en stijl zijn onmiskenbaar die van de twintiger die een hele generatie wist te boeien met zijn romans Opwaaiende zomerjurken en Cirkel in het gras, beide inmiddels klassiekers in de Nederlandse letteren. Maar Brief aan een jonge Atlas laat tot nu toe onbekende kanten van deze schrijver zien: minnaar in een uitzichtloze liefde, reiziger door Marokko, duiker bij Vulcano, een romanticus tegen wil en dank, bezig zich te ontworstelen aan zijn jeugd. Het titelverhaal, hoogtepunt van dit verrassende boek, is een zowel lichtvoetige als gedreven en originele benadering van het opnieuw actuele verschijnsel religie.
Atlas Contact, 2012, pap, 96 pp, € 15.00, 9789045705439
winkelwagen
Jong, Oek de
Cirkel in het gras
De journaliste Hanna Piccard gaat naar Rome als correspondente voor een Nederlandse krant. Ze wordt verliefd op de dichter en kunsthistoricus Andrea Simonetti, die met zijn dochter een teruggetrokken leven leidt. De rollen zijn omgedraaid: zij moet hem veroveren. Naast deze liefdesgeschiedenis bevat Cirkel in het gras de verhalen van het meisje Leda, de beeldhouwer en Vietnam-veteraan Joe Kurhajec en de ouder wordende cynicus Zucarelli, veel beelden van Rome en het Italiaanse landschap en flarden uit de Italiaanse naoorlogse geschiedenis: op de achtergrond speelt de ontvoering van de politicus Aldo Moro in 1978. Door gesprekken, brieven en essayistische passages is Cirkel in het gras ook een ideeenroman.
Atlas Contact, 2012, pap, € 12.50, 9789020413373
winkelwagen
Jong, Oek de
De inktvis, novellen
Na twee romans die tot de meestgelezen boeken van de na-oorlogse literatuur horen, publiceerde Oek de Jong met De inktvis twee novellen over initiatie en loutering. In het titelverhaal trekt de Siciliaanse visser Damiano zich terug op een berg, nadat hij in een visioen de doodsheid van zijn bestaan heeft onderkend. In De geit doorbreekt de twaalfjarige Izaak, die is opgegroeid in een klooster op de Amsterdamse Wallen, een langdurig zwijgen. In beide novellen is de verschijning van een dier van beslissende betekenis.
Atlas Contact, 1993, pap, € 18.50, 9789029048033
winkelwagen
Jong, Oek de
De onbeweeglijke
Atlas Contact, 2002, pap, 147 pp, € 12.50, 9789029072229
winkelwagen
Jong, Oek de
De wonderen van de heilbot, dagboek 1997-2002
In de jaren dat hij werkte aan 'Hokwerda's kind' registreerde Oek de Jong in zijn dagboek de wonderlijke ontstaansgeschiedenis van deze roman. Hoe een kort verhaal voor een daklozenkrant uitgroeide tot een grote roman valt in 'De wonderen van de heilbot' stap voor stap te volgen. Dit verhaal is in een brede bedding gelegd van notities over inspiratiebronnen als zeilen, hardlopen, schilderkunst en natuur, de plekken waar gewerkt wordt en het leven met de geliefde. Het is een intiem boek van de schrijver die in 'Hokwerda's kind' excelleerde in de verbeelding van het intieme.

In 'De wonderen van de heilbot' toont Oek de Jong beurtelings zijn kwaliteiten als romanschrijver en essayist: beeldende beschrijvingen van een spectaculaire zeiltocht, een oeroude Kruisiging in Umbria en een ontroerende uitvoering van de Goldberg-variaties worden afgewisseld met beschouwende passages over het scheppingsproces, het werk van Tsjechov, Carver, Kawabata en Meister Eckhart en het gevecht met de melancholie. 'A poet should build us his world,' schreef Ezra Pound. Met 'De wonderen van de heilbot' heeft Oek de Jong een verrassende stap gezet en aan zijn universum een nieuwe ruimte toegevoegd.

Atlas Contact, 2006, pap, 256 pp, € 15.00, 9789045700144
winkelwagen
Jong, Oek de
Een man die in de toekomst springt
In de periode tussen 'Cirkel in het gras' en 'Hokwerda's kind' publiceerde Oek de Jong onder meer 'Een man die in de toekomst springt'. In reisverhalen en persoonlijk getinte essays zoekt hij via kunstwerken de confrontatie met een aantal essentiele beelden en ideeen uit de Europese traditie. Hij schrijft over de Byzantijnse mozaieken van Monreale, de tegenpolen Vermeer en Caravaggio, de romantische landschappen van Caspar David Friedrich, het nihilisme van Paul van Ostaijen, het wereldbeeld van W.F. Hermans, de religieuze denkbeelden van Frans Kellendonk en het belangeloze dat door mystici wordt nagestreefd. Zo krijgt gaandeweg zijn eigen wereldbeeld gestalte. Een man die in de toekomst springt is een fascinerende intellectuele autobiografie.
Atlas Contact, 2004, pap, 255 pp, € 19.90, 9789045702827
winkelwagen
Jong, Oek de
Hokwerda's kind
In de liefde bepaald worden door ervaringen uit de kindertijd? Zo vergaat het Lin Hokwerda. Zij is haar vaders oogappel, maar hij is onbetrouwbaar. Op haar tiende verliest zij hem en verhuist van het Friese platteland naar Amsterdam. Ze stort zich op het tafeltennis. Op haar negentiende breekt ze met haar coach en de topsport. Dan ontmoet ze Marcus, Henri, Jelmer. In drie opeenvolgende liefdes voert haar weg naar de buitenste duisternis. Is het toeval? Is het haar lot? Waarom gebeurt het onwaarschijnlijke?

In Hokwerda's kind gaat het om liefdesverhoudingen. Oek de Jong beschrijft de intimiteit van geliefden, hun verwachtingen en illusies, hun bedrog en zelfbedrog, met mededogen en precisie. Onophoudelijk raakt zijn verhaal aan de duistere kant van de erotiek.

Atlas Contact, 2004, pap, 255 pp, € 19.95, 9789045702728
winkelwagen
Jong, Oek de
Opwaaiende zomerjurken
In de nazomer van 1979 verscheen Opwaaiende zomerjurken, het romandebuut van de toen bijna zevenentwintigjarige Oek de Jong. Het werd een enorm succes, niet alleen wat de verkoopcijfers betreft, maar ook wat de waardering van critici en publiek aangaat. Tienduizenden lezers herkenden zoveel van zichzelf in de queeste van hoofdpersoon Edo Mesch dat Opwaaiende zomerjurken gerust het boek van een generatie genoemd mag worden. Inmiddels is de roman een moderne klassieker en zijn er ruim 200.000 exemplaren verkocht.
Atlas Contact, 2009, pap, 324 pp, € 12.50, 9789045702797
winkelwagen
Jong, Oek de
Pier en oceaan
In 'Pier en oceaan' beschrijft Oek de Jong de geschiedenis van Abel Roorda, zijn ouders en grootouders en de grote verandering die Nederland onderging in de periode tussen de Hongerwinter van 1944 en de komst van de grote welvaart in de jaren zestig. De roman speelt zich af in Amsterdam en op het Friese en Zeeuwse platteland, destijds nog de 'diepe provincie'. De aangrijpende huwelijksscenes van Abels vader en moeder tonen de liefde in een verdwenen tijd. Pier en oceaan is de roman van het Hollandse water: van roerloze veenplassen tot de zee die door de paalhoofden op de Zeeuwse stranden stuift. Abel Roorda zoekt het water, net als zijn vader en grootvader. Pier en oceaan is de roman van het grote verlangen.
Atlas Contact, 2013, pap, 816 pp, € 29.95, 9789025440930
winkelwagen
Jong, Oek de
Pier en oceaan
In 'Pier en oceaan' beschrijft Oek de Jong de geschiedenis van Abel Roorda, zijn ouders en grootouders en de grote verandering die Nederland onderging in de periode tussen de Hongerwinter van 1944 en de komst van de grote welvaart in de jaren zestig. De roman speelt zich af in Amsterdam en op het Friese en Zeeuwse platteland, destijds nog de 'diepe provincie'. De aangrijpende huwelijksscenes van Abels vader en moeder tonen de liefde in een verdwenen tijd. Pier en oceaan is de roman van het Hollandse water: van roerloze veenplassen tot de zee die door de paalhoofden op de Zeeuwse stranden stuift. Abel Roorda zoekt het water, net als zijn vader en grootvader. Pier en oceaan is de roman van het grote verlangen.
Atlas Contact, 2014, pap, € 15.00, 9789025443733
winkelwagen
Jong, Oek de
Pier en oceaan - 2-delige editie
In 'Pier en oceaan' beschrijft Oek de Jong de geschiedenis van Abel Roorda, zijn ouders en grootouders en de grote verandering die Nederland onderging in de periode tussen de Hongerwinter van 1944 en de komst van de grote welvaart in de jaren zestig. De roman speelt zich af in Amsterdam en op het Friese en Zeeuwse platteland, destijds nog de 'diepe provincie'. De aangrijpende huwelijksscenes van Abels vader en moeder tonen de liefde in een verdwenen tijd. Pier en oceaan is de roman van het Hollandse water: van roerloze veenplassen tot de zee die door de paalhoofden op de Zeeuwse stranden stuift. Abel Roorda zoekt het water, net als zijn vader en grootvader. Pier en oceaan is de roman van het grote verlangen.
Atlas Contact, 2012, pap, 832 pp, € 39.95, 9789020412857
winkelwagen
Jong, Oek de
Wat alleen de roman kan zeggen
In 'Wat alleen de roman kan zeggen' schrijft een gepassioneerd romanschrijver over zijn metier in een nieuwe tijd. Het gaat over beeldcultuur en literaire cultuur, over klassieken als Tolstoj en Proust, maar ook over Jonathan Franzen en de grote Japanse schrijver Kawabata; over de verhouding tussen roman en actualiteit, de verbeelding van het intieme, het belang van stijl en literaire traditie, het verlangen naar nieuwe vormen en de toekomst van de roman. Allesbeheersend is de vraag: hoe kan de roman overleven in een cultuur waarin hij met zoveel andere media moet concurreren? In een sprankelend en enthousiasmerend essay gaat Oek de Jong op zoek naar het unieke en onvervangbare van de roman.
Atlas Contact, 2013, pap, 192 pp, € 12.50, 9789025442132
winkelwagen
Klein, A.
De bruiloft. Moderne parabels
‘Ik liet me meevoeren naar de dansvloer en gaf me over. Aan het ritme van de muziek, het feestgevoel en aan het verhaal. Ik kende het niet, ik maakte er deel van uit.’ Twaalf sprankelende parabels in een eigentijdse setting waarin karakters tot leven komen – verrassend voor de lezer die is opgegroeid met de originele versie, en een aanleiding om die te onderzoeken voor wie ze niet kent. Uit het leven gegrepen!
Kok, 2012, pap, 144, € 15.90, 9789043506304
winkelwagen
Lenoir, Frederic
De wereldziel - roman
Zeven wijzen uit alle continenten ontmoeten elkaar in Toulanka, een afgelegen klooster in de Tibetaanse bergen. Ze hebben, zonder dat ze weet hebben van elkaar, de boodschap doorgekregen dat ze naar Tibet moeten afreizen. Een van de wijzen is een Nederlandse filosofe, die haar dertienjarige dochter heeft meegenomen. Het meisje ontmoet er een twaalfjarige lama, die diepe indruk op haar maakt.

Elke wijze krijgt een droom dat de wereld aan de vooravond van een diepe crisis staat. Daarop besluiten ze samen zeven universele 'wijsheidssleutels' te formuleren en aan de jonge lama en het Nederlandse meisje door te geven. Zij putten daarvoor uit hun eigen ervaringen en tradities. Zo geven ze een stem aan de 'wereldziel': een welwillende kracht die over de harmonie van het universum waakt.

Frederic Lenoir (1962) is filosoof en godsdiensthistoricus. Hij is directeur van Le Monde des Religions en werkt als onderzoeker aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales te Parijs.

Ten Have, 2013, geb, 192 pp, € 16.95, 9789025903367
winkelwagen
Leonard, R. sj
Movies that Matter. Reading Film through the lens of Faith
Loyola Press, 2006, pap, 172 pp, € 14.95, 9780829422016
winkelwagen
Linden, T. van der
Spiegelschrift. Ideeenroman
Skandalon, 2011, pap, 199 pp, € 19.95, 9789490708177
winkelwagen
Mann, Thomas
Jozef en zijn broers
Verschijnt 17 okt 2014

Van 1 juli tot en met 30 september 2014 geldt voor dit boek een intekenprijs van euro 99,-. Vanaf de dag van verschijnen kost het boek euro 125,-

Thomas Mann beschouwde zijn monumentale hervertelling van het Bijbelverhaal van Jozef als zijn magnum opus. Hij schreef de vier delen - De verhalen van Jaakob, De jonge Jozef, Jozef in Egypte en Jozef de Voorziener - als een verhaal. Tezamen vormen ze, in de woorden van Mann, 'een mythologische roman' over Jozef, de lievelingszoon van Jaakob, die door zijn broers uit jaloezie aan een slavenhandelaar wordt verkocht.

Mann volgt het Bijbelverhaal op de voet, maar gebruikt zijn verbeeldingskracht om de gebeurtenissen te beschrijven alsof hij erbij is geweest. Hij tovert ons de wereld van aartsvaders en farao's voor ogen, de oude beschavingen van Egypte, Mesopotamie en Palestina, en laat ons de mens in al zijn grootheid en kleinheid zien. Het resultaat is een briljante combinatie van humor, emotie, psychologisch inzicht en epische grandeur.

Joseph und seine Bruder verscheen tussen 1933 en 1943, toen Manns vaderland Duitsland in de greep van de nazi's was. Met dit mythische verhaal uit de joods-christelijke traditie wilde hij een alternatief bieden voor de totalitaire mythologie waarmee de nazi's hun mensbeeld van Ubermensch en Untermensch legitimeerden. Lezer, wil hij zeggen, er is hoop voor de mensheid, want wat de mens ook overkomt, hij is in staat tot berouw en vergeving.

Deze uitgave van Jozef en zijn broers is de eerste Nederlandse vertaling van dit meesterwerk. 4 dln gebonden in 1 band

Wereldbibliotheek, 2014, geb, 1344 pp, € 99.00, 9789028424005
winkelwagen
Meltzer, F.
Seeing Double. Baudelaires Modernity
Chicago UP, 2011, geb, 264 pp, € 39.95, 9780226519883
winkelwagen
Middleton, D.J.N. (ed.)
Scandalizing Jesus? Kazantzakis The Last Temptation of Christ Fifty Years On
Continuum, 2005, pap, 265 pp, € 27.50, 9780826416070
winkelwagen
Nieuwenhuis, Hans
Kant & Co. Literatuur als spiegel van het recht
Balans, 2011, pap, 256 pp, € 22.95, 9789460033544
winkelwagen
Novalis ( Friedrich von Hardenberg )
De leerlingen te Sais
In de leerlingen te Sais vertelt Novalis hoe de leerlingen en de leraar met elkaar in gesprek zijn over de ontwikkeling van een waarachtig kennen van de natuur.

Occident, 2013, geb, 60 pp, € 15.00, 9789075240375
winkelwagen
Oderwald, Arko
De mens in crisis. Over literatuur en geneeskunde
Uitgeverij de Tijdstroom, 2014, pap, 162 pp, € 20.00, 9789058982551
winkelwagen
Oostrom, F. van
Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300
Stemmen op schrift vertelt in een breed en meeslepend cultuurhistorisch verhaal hoe de Nederlandse literatuur in enkele eeuwen van niet-bestaand volwassen werd. Natuurlijk komen de klassiekers van de Middelnederlandse literatuur uitgebreid aan bod, maar ook obscure teksten die tot nu toe alleen bij de specialisten bekend waren.

Met visie en passie geschreven, verhaalt Stemmen op schrift over middeleeuwse Nederlandse boeken, maar ook Latijnse, Franse, Duitse en zelfs Oud-Syrische. Over de grote processen achter de middeleeuwse literatuur: over hoe het Nederlands op schrift kwam, het ontstaan van de hoofse cultuur, de expansie van de steden en de 'bevrijdingstheologie' van middeleeuwse vrouwenmystiek. Over de grote teksten en auteurs: de eerste Nederlandse schrijver Hendrik van Veldeke, het miljoen verzen van Middelnederlandse ridderromans, de wereldwijd onvergelijkelijke Hadewijch en een vernieuwde kijk op Jacob van Maerlant. Maar ook over de kreupele Margriet, over treffende gezegden van weleer als 'Wee de muis die maar één gaatje weet', en over het allereerste werk uit de westerse literatuur met als hoofdpersoon een sympathieke zwarte.

Bert Bakker, 2006, geb, 639 pp, € 59.95, 9789035129443
winkelwagen
Otten, Willem Jan
De letterpiloot, essays, verhalen, kronieken
Van Oorschot, 1994, pap, 306 pp, € 17.50, 9789028207868
winkelwagen
Otten, Willem Jan
De vlek - Een vertelling
De legendarische saxofonist Abe Kans hoort in het ziekenhuis dat hij een enorme vlek op zijn longen heeft. De Braziliaanse priester Josephsson verneemt op die dag dat zijn longen brandschoon zijn. Maar de radiologe in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis vergiste zich.

Het verhaal wordt verteld door Abes broer, die in het ziekenhuis bij de beveiliging werkt. Hij volgt via de schermen wat er gebeurt. Wie voorspeld is te sterven, kan blijven leven. Hij die zou blijven leven, zal sterven. Een aanslag met een vondeling, de jeugd van de gebroeders Kans, het geloof van een ter dood veroordeelde en de laatste uren van een rasmuzikant zijn bestanddelen van dit even mysterieuze als filmische relaas van een aangekondigde dood.

In zijn muzikale, lichtvoetige tragedie weeft Willem Jan Otten binnen een etmaal twee levens tot een lot, een raadselachtig einde. Van wie is de vlek, maakt het uit wie hem heeft, wie vlucht, wie niet? En kan het, de dood van een ander sterven, het heft in eigen handen nemen, de genade ontlopen?

Van Oorschot, 2012, pap, € 12.50, 9789028242319
winkelwagen
Otten, Willem Jan
De wijde blik
'Waarom moest Susan, die ziende zo blind had kunnen zijn, ook nog letterlijk blind worden? Kon de voorzienigheid zich niet tevreden stellen met de afloop, zoals die, hoe dan ook, op handen was: ik, op een nacht, lucifers brekend en zwetend, zittend aan de grote tafel tegenover Susan, biechtend dat er inderdaad al zes maanden de halsbrekende, verslavende ander was?'

De wijde blik (1992) is een roman over liefde en verborgen hartstocht, over een schrijnend ongeluk en de kracht van de leugen, Wat is waar en wat niet? Kunnen we, willen we onder ogen zien wat werkelijk is, bestaat er eigenlijk wel zoiets als waarheid?

Van Oorschot, 1993, pap, € 14.50, 9789028208025
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Een ridder van de Engelse drop. Een keuze uit eigen werk
De P.C. Hooftprijs 2014 werd toegekend aan Willem Jan Otten. Hij krijgt de prijs voor zijn gehele oeuvre met de nadruk op zijn essayistisch werk. De jury van de prijs schreef in haar rapport: 'Otten is origineel en persoonlijk in de keuze van zijn onderwerpen. Als lezer merk je hoe hij al schrijvend op zoek is naar en ook voor hem nog onbekende uitkomst van zijn denken.'

Otten is in zijn essays een schrijver die met schaamteloze ernst en nieuwsgierigheid zichzelf en zijn omgeving bevraagt. In de lijn van Montaigne doet hij letterlijk pogingen om iets te ontdekken. 'Otten lezen is jezelf uitbreiden,' schreef een criticus eens over zijn werk.

Ter gelegenheid van de prijstoekenning maakte Willem Jan Otten een keuze uit eigen werk in Een ridder van de Engelse drop. Het biedt een staalkaart van zijn kunnen en talenten aan de hand van talloze onderwerpen: van film tot religie, van poezie tot persoonlijk leven, van seks tot liefde, van toneel tot wereldliteratuur en van Harry Potter tot Martin Scorsese. Ondogmatisch, verrassend, diepgravend en speels.

Van Oorschot, 2014, pap, 154 pp, € 14.50, 9789028240230
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Een sneeuw en meer toneel. Verzamelde toneelwerken
Willem Jan Otten heeft een veelzijdig oeuvre op zijn naam staan: hij schrijft poezie, proza, toneel en essays. In alles wat hij schrijft gaat het hem om keuzes waarvoor mensen zich gesteld zien, hetgeen zo'n spanning en nieuwsgierigheid veroorzaakt, dat zijn lezers als vanzelf worden meegevoerd in een ontdekkingstocht naar de onpeilbare menselijke natuur. Het toneel is van meet af aan Willem Jan Ottens meest geliefde strijdperk geweest. Daar kan hij zijn inzichten en ervaringen vangen in scenes en streven naar het raadselachtigste: de veranderingen die mensen doormaken wanneer zij voor grote kwesties worden geplaatst. 'Oefeningen in vrije wil', noemt Otten zijn stukken.

In Een sneeuw en meer toneel zijn de vijf toneelstukken opgenomen waarmee hij in de loop van dertig jaar zijn reputatie als sensibele dialoogschrijver heeft gevestigd - van zijn hilarische, argeloze eersteling Henry II (1978), de erop volgende stukken Een sneeuw, Oude mensen en De nacht van de Pauw, tot het opzienbarende Braambos (2004). Elk stuk is voorzien van een persoonlijke inleiding, waardoor dit boek een kroniek van een schrijversleven is geworden.

Van Oorschot, 2006, pap, 424 pp, € 29.00, 9789028240384
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Ons mankeert niets
De roman Ons mankeert niets is de opvolger van Ottens succesvolle, veelgelezen roman De wijde blik. In dit nieuwe boek legt een jonge huisarts verantwoording af voor zijn gedragingen tijdens het etmaal voorafgaande aan de geheimzinnige dood van zijn voorganger, dokter Daan. 'Een legende was heengegaan. De grote, zwaar ademende man met de kleine mopsneus en de donderende stem die, voor de komst van de nieuwbouw, alle inwoners van Heimwou geboren had zien worden, en zien sterven, lag ineengezakt en schuin over zijn wc, met opengesperde, vragende ogen. Hij leek nog reusachtiger dan hij was. Wie was deze dokter Daan? Waarom heeft hij zijn opvolger gevraagd de volgende dag om half vier op visite te komen?

De reikwijdte van Ons mankeert niets is buitengewoon groot: het is een portret van een dokterspraktijk, de spannende beschrijving van een dag vol patienten en beslissingen, een geschiedenis ook van een liefdesbedrog - 'met de enige patiente die nooit klaagt'. Voor alles is het echter het gewetensonderzoek van een man die zich geplaatst weet voor een gevreesde vraag: wat doe je als je weet dat iemand dood wil?

'Een schrijver moet heel wat in zijn mars hebben, als hij erin slaagt zo'n complexe en buitengewoon ernstige thematiek schijnbaar moeiteloos onder te brengen in een concreet, lenig, zelfs spannend geschreven verhaal. Zonder een overmaat aan 'grote woorden', maar met een grote emotionerende kracht.' - Arnold Heumakers, de Volkskrant

Van Oorschot, 1994, pap, € 14.50, 9789028208667
winkelwagen
Otten, Willem Jan, Kees Verheul, Clay Hunt
Niets heb ik van mezelf, een hommage aan het lezen
Er bestaan zo verschrikkelijk veel boeken,dat je soms zou willen dat je iemand hebt die je persoonlijk door de literatuurgeschiedenis leidt. Librisprijs- en Constantijn Huygens-prijswinnaar Willem Jan Otten constateerde op zeker moment dat de kritieken die Kees Verheul in de jaren '80 en '90 schreef, voor hem leidend geworden waren: Verheul was zijn gids, zoals Vergilius dat voor Dante was.

In het eerste deel van deze leestriptiek verklaart Otten zijn bewondering voor Verheul in een abecedarium. In het startlemma Aanleiding schrijft hij: 'Maar er is nog een reden om aan deze onderneming te beginnen. Verheul brengt hem zelf onder woorden in het begin van een magistraal, groot essay over een van zijn leermeesters. '...ik moest, als me dat lukte, ook het gevoel van blijdschap op hem overbrengen dat mijn herinnering aan hem, naar ik vrijwel zeker wist, me altijd zou blijven omgeven'.

Het tweede deel van deze hommage aan het lezen is van Kees Verheul. Hij schrijft in het essay Poetic Passion over zijn leermeester Clay Hunt, die in 1957 Verheuls docent was aan Williams College, Williamstown, Massachusetts. Hunt, afkomstig van gegoede zuidelijke familie, was een geanimeerd spreker, met een aanstekelijke gedrevenheid en een goed gevoel voor fun. Maar ook een mens met verborgen karakteraspecten. Verheul analyseert zijn verhouding tot hem op onnavolgbare wijze.

In het laatste deel komt Clay Hunt vervolgens aan het woord, in een essay dat hij schreef over het gedicht 'Hymn to my God, my God in my Sickness' van John Donne.

In vier eeuwen lectuur, in drie essays en een hymne geeft dit boek er blijk van dat de hommage leeft. Niets hebben wij van onszelf. Lezend en denkend komen wij zonder richtingaanwijzers niet verder. Dat deze reverence in het Nederlands taalgebied ongebruikelijk is, maakt dit boek zo bijzonder.

Van Oorschot, 2010, pap, 205 pp, € 17.50, 9789028241473
winkelwagen
Palmen, C.
Als een weke krijger, verspreid werk
Als een weke krijger bevat korte verhalen, toneelwerk, beschouwingen, lezingen en toespraken.
Ondanks de veelsoortigheid van de teksten vormt de bundel een hechte eenheid en eens te meer maakt Als een weke krijger duidelijk waarom Connie Palmen een van de belangrijkste Nederlandse schrijvers van deze tijd is: of ze het nu heeft over het pekelen van ham, Dik Trom of de literatuurkritiek, in elke tekst van haar hand ontvouwen zich haar briljante stijl en heldere redeneertrant
Prometheus, 2005, geb, 277 pp, € 15.00, 9789044606812
winkelwagen
Palmen, C.
De erfenis
Prometheus, 2000, geb, 96 pp, € 19.95, 9789053339374
winkelwagen
Palmen, C.
De vriendschap
Naast het verhaal van het hechte verbond tussen de iele, taalbehendige Catherina Buts en de zware, woordblinde Barbara Callenbach, is De vriendschap een roman over de betekenis van andere verbintenissen, waaronder de oudste en meest mysterieuze die wij kennen: die tussen lichaam en geest. De vriendschap gaat over het verlangen om je te hechten, over de angst voor bindingen, over verslavingen en obsessies, over de familie, het lot en de keuze, over schuld, schaamte, angst en over de noodzaak van verandering.
Prometheus, 2012, geb, 320 pp, € 7.95, 9789044620450
winkelwagen
Palmen, C.
De wetten
Enkele van de vele lovende recenties voor C. Palmens debuut:
'De wetten is grote schatkamer waaruit je naar hartelust citaten kunt halen die het verdienen onthouden te worden.' REINJAN MULDER, NRC HANDELSBLAD
'De wetten is een ernstig boek, rijk aan idee een hartstochtelijke zoektocht naar waarheid en geluk. Het is bovendien een heel scherpzinnig en humoristisch boek, laconiek van stijl, elegant van redenering. Een debuut om jaloers op te zijn.' T. VAN DEEL, TROUW
Prometheus, 1991, geb, 193 pp, € 19.95, 9789053330890
winkelwagen
Palmen, C.
De wetten
Enkele van de vele lovende recenties voor C. Palmens debuut:
'De wetten is grote schatkamer waaruit je naar hartelust citaten kunt halen die het verdienen onthouden te worden.' REINJAN MULDER, NRC HANDELSBLAD
'De wetten is een ernstig boek, rijk aan idee een hartstochtelijke zoektocht naar waarheid en geluk. Het is bovendien een heel scherpzinnig en humoristisch boek, laconiek van stijl, elegant van redenering. Een debuut om jaloers op te zijn.' T. VAN DEEL, TROUW
Prometheus, 2005, pap, 237 pp, € 10.00, 9789044607505
winkelwagen
Palmen, C.
Echt contact is niet de bedoeling: lezingen en beschouwingen
Prometheus, 2000, geb, 162 pp, € 17.95, 9789053338513
winkelwagen
Palmen, C.
Een kleine filosofie van de moord
'Het ideaal behoort tot de wereld van de voorstellingen, een symbolische wereld, een fictionele wereld. Het is niet echt. Je kunt er geen verhouding mee beginnen. De verhouding die je met een ideaal hebt is een verhouding in je eigen, veilige wereld van de fantasie, een wereld waarin je zelf natuurlijk fantastisch bent en die ander ook, en waarin die liefde ook fantastisch is, hoe kan het anders in een ideale verhouding. God snurkt niet.'

Connie Palmen is, behalve een van de belangrijkste Nederlandse romanschrijvers van deze tijd, ook een uiterst begaafd essayiste. Palmens beschouwingen maken thematisch onlosmakelijk deel uit van haar fictionele oeuvre, en kenmerken zich door dezelfde tegelijkertijd heldere en bedachtzame toon. Maar waar Palmen in haar romans de werkelijkheid onderzoekt, fungeert die werkelijkheid in haar essays vooral als uitgangspunt. In Een kleine filosofie van de moord zijn vijf essays gebundeld waarin de vraag centraal staat welk effect roem heeft op het publiek.
Prometheus, 2004, geb, 126 pp, € 15.00, 9789044605099
winkelwagen
Palmen, C.
Geheel de uwe
Salomon Schwartz is de grote afwezige in Geheel de uwe en toch draait alles om hem. De verschillende vrouwen in zijn leven - een psychiater, een hoer, een actrice en een non - vertellen over hun ervaringen met deze notoire vrouwenversierder, charmante speler, tragische verstoteling en talentvolle schrijver van fictieve brieven. Meer nog dan dat ze zijn karakter en levensgeschiedenis onthullen, leggen hun verhalen over Salomon de essentie van hun eigen levens bloot.
Geheel de uwe is een subtiel geweven web van persoonlijke geschiedenissen die aanleiding vormen tot bespiegelingen over de verrassende relatie tussen geld en gevoel, over het wezen van de theatrale persoonlijkheid, over de betekenis van de biografie en over de verdwijning van de vaderfiguur in de twintigste eeuw. Maar bovenal is Geheel de uwe een ontroerend relaas over de dramatische wetten van de liefde.
Prometheus, 2005, pap, 382 pp, € 10.00, 9789044607536
winkelwagen
Palmen, C.
I.M.
In het onconventionele liefdesverbond tussen de schrijfster Connie Palmen en de journalist Ischa Meijer worden zowel de wetten van het klassieke liefdesverhaal als die van de roman zelf geschonden. I.M. is een versmelting van genres, waarin andere liefdeskoppels opduiken: Amerika en Europa, journalistiek en literatuur, fictie en werkelijkheid, leven en dood.
Gebeurtenissen en personen zijn door de schrijfster op een bijzondere, dwingende manier geordend, waardoor de zinderende liefde tussen de twee hoofdpersonen de lezer in volle omvang raakt.
Inmiddels is men het er tot ver over de Nederlandse grenzen over eens dat Connie Palmen met I.M. behalve een aangrijpend monument voor een grote liefde vooral ook een grensverleggende roman heeft geschreven, die een ijkpunt vormt in de moderne Nederlandse literatuur.
Prometheus, 2005, pap, 311 pp, € 12.50, 9789044606331
winkelwagen
Palmen, C.
Lucifer, requiem voor een gevallen engel
In de zomer van 1981 valt de vrouw van de componist Lucas Loos op een Grieks eiland in een veertig meter diepe afgrond. De turbulente verhouding tussen de homoseksuele Lucas Loos en de flamboyante Clara Wevers vormt aanleiding tot een stroom van geruchten rondom deze ongelukkige val.
Vijfentwintig jaar na de dood van Clara gaat de schrijver op onderzoek uit. Via een aantal kleurrijke personages dat het Amsterdam van de jaren tachtig bevolkte, stuit ze op onverwachte bronnen. Was de dood van Clara Wevers al jarenlang aangekondigd in een muzikaal en journalistiek oeuvre of was haar val een verschrikkelijk ongeluk?
Lucifer is geinspireerd op een ware gebeurtenis in het leven van de Nederlandse componist Peter Schat (1935-2003). Aan de hand van zijn oeuvre analyseert Connie Palmen een door vragen en verhalen omgeven dood. Ze doet dit door feiten en fictie subtiel te verweven en zonder de pretentie de historische werkelijkheid weer te geven.
Prometheus, 2008, pap, 351 pp, € 12.50, 9789044612790
winkelwagen
Palmen, C.
Lucifer, requiem voor een gevallen engel
In de zomer van 1981 valt de vrouw van de componist Lucas Loos op een Grieks eiland in een veertig meter diepe afgrond. De turbulente verhouding tussen de homoseksuele Lucas Loos en de flamboyante Clara Wevers vormt aanleiding tot een stroom van geruchten rondom deze ongelukkige val.
Vijfentwintig jaar na de dood van Clara gaat de schrijver op onderzoek uit. Via een aantal kleurrijke personages dat het Amsterdam van de jaren tachtig bevolkte, stuit ze op onverwachte bronnen. Was de dood van Clara Wevers al jarenlang aangekondigd in een muzikaal en journalistiek oeuvre of was haar val een verschrikkelijk ongeluk?
Lucifer is geinspireerd op een ware gebeurtenis in het leven van de Nederlandse componist Peter Schat (1935-2003). Aan de hand van zijn oeuvre analyseert Connie Palmen een door vragen en verhalen omgeven dood. Ze doet dit door feiten en fictie subtiel te verweven en zonder de pretentie de historische werkelijkheid weer te geven.
Prometheus, 2007, geb, 351 pp, € 19.95, 9789044609998
winkelwagen
Palmen, Connie
Logboek van een onbarmhartig jaar
Op 11 november 2007 vraagt Hans van Mierlo Connie Palmen ten huwelijk. Op 11 november 2009, de dag waarop ze elf jaar en elf dagen bij elkaar zijn, trouwen ze in de Rode Hoed in Amsterdam. Op 11 maart 2010, na een ziekbed van zes weken, sterft Hans van Mierlo op de intensivecareafdeling van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. 48 dagen na de dood van haar man begint Connie Palmen aan dit Logboek van een onbarmhartig jaar.
Bang voor de dood van het vergeten zit Palmen met de pen op de huid van de pijn die rouw heet. Het logboek is het aangrijpende verslag van de hunkering naar een verdwenen lichaam, van zelfverlies, woede, en van de liefdevolle herinneringen aan een prachtige man.
Prometheus, 2011, geb, 240 pp, € 19.90, 9789044617672
winkelwagen
Pruis, M.
Als je weg bent. Over Patricia de Martelaere
De Vlaamse schrijfster en filosofe Patricia de Martelaere overleed in 2009 op 51-jarige leeftijd, als een van de belangrijkste schrijvers in het Nederlandse taalgebied, en een van de minst begrepene. Een geladen schrijfster van koele essays en hartstochtelijke romans, zoals het succesvolle Het onverwachte antwoord. Een zeer terughoudende figuur als het ging om belangstelling voor haar persoon en priveleven. Om in het mysterieuze werk en leven van Patricia de Martelaere door te dringen, neemt Marja Pruis drie rollen op zich: die van biograaf, literair criticus en journalist. Haar diepgravende analyses van de romans en de essays van De Martelaere zijn omlijst met de verhalen van de mensen die haar gekend hebben. Pruis schrijft over de opkomst en het succes van De Martelaere als schrijfster, de verdwijning van haar echtgenoot en haar omarming van het taoisme - daarbij altijd de link leggend met de thema's en de verhalen uit haar werk.
Prometheus, 2012, pap, 224 pp, € 19.95, 9789044618211
winkelwagen
Reve, Gerard
Pleitrede voor het Hof
Deze gelimiteerde, genummerde editie, van de beroemde pleitrede die leidde tot vrijspraak kwam tot stand met toestemming van de Erven Gerard Reve. Het betreft de eerste zelfstandige uitgave van de pleitrede. In een losse bijlage geeft Piet Gerbrandy een toelichting op proces en tekst: God was een ezel - Een brug tussen onverenigbare domeinen.
Huis Clos-reeks 37, Uitgeverij Huis Clos, 2011, geb, 37 pp, € 50.00, 9789079020102
winkelwagen
Romanowski, W.
Reforming Hollywood. American Protestants and the Movies
In Reforming Hollywood, William Romanowski tells the long and complex story of the relationship between Protestants of all stripes - from Episcoplalians to evangelicals - and the American film industry. Drawing on personal interviews and previously unexamined primary sources, he chronicles Protestant efforts to exert influence on the industry and use movies to promote the moral health of the nation. At the same time, Romanowski shows, mainline Protestants were surprisingly averse to censorship, which they saw as intruding upon individual conscience and antithetical to American democracy - of which they saw themselves as the guardians.
Oxford UP, 2012, geb, 298 pp, € 28.50, 9780195387841
winkelwagen
Roush, S. (ed.)
Selected Philosophical Poems of Tommaso Campanella
T.B.
Chicago UP, 2011, geb, 272 pp, € 39.95, 9780226092058
winkelwagen
Staley, J.L. & R. Walsh
Jesus, The Gospels, and Cinematic Imagination. A Handbook to Jesus on DVD
WJK, 2007, pap, 208 pp, € 19.00, 9780664230319
winkelwagen
Telford, W. and Christianson, E.S. (eds)
Cinema Divinite, Readings in Film and Theology
SCM Press, 2005, pap, 373 pp, € 34.90, 9780334029885
winkelwagen
Vaessens, Thomas
Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur
Vantilt, 2013, pap, 384 pp, € 24.95, 9789460041334
winkelwagen
Verbaas, Frans Willem
De vierde vrouw
De dood lijkt hem vergeten te zijn. Nog dagelijks bezoekt de stokoude Karl Barth, ooit een wereldberoemde theoloog, zijn favoriete restaurant in Bazel om daar zijn vrienden te ontmoeten. Kort na zijn honderdnegentiende verjaardag wordt hij ontvoerd, om redenen die lang onduidelijk blijven. Maar de ontvoering doet hem goed. De hoogbejaarde leeft op en herinnert zich nog eenmaal zijn idealen en zijn strijd, zijn successen en zijn teleurstellingen, zijn vriendschappen en zijn ongebruikelijke, om niet te zeggen onmogelijke huwelijksleven.

De vierde vrouw vertelt het verhaal van een van de grootste theologen van de twintigste eeuw. Maar vooral is De vierde vrouw een verrassende en geestige roman.

Mozaiek, 2013, pap, 384 pp, € 20.25, 9789023994343
winkelwagen
Wright, M.J
Religion and Film. An Introduction
IB Tauris, 2007, pap, 224 pp, € 27.50, 9781850438861
winkelwagen
Zarjan, N.
David van Sassoen. Een Armeens volksepos
Voltaire, 2010, geb, 290 pp, € 37.50, 9789058480897
winkelwagen