B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

95.1.2 Filosofie Filosoferen met kinderen

   
Janusz Korczak Stichting Jaarboek 2005: Hebben jullie het over mij? Het recht van het kind op eigen lijf en leven
Narratio, 2005, pap, 128 pp, € 12.50, 905263954x
winkelwagen
Anthone, Richard. e.a. (red.)
Peinzen. 49 Filosofische vragen voor kinderen
Niet alleen volwassenen maar ook kinderen kunnen peinzen. Van nature hebben zij de neiging om vanzelfsprekendheden in vraag te stellen. Hun onderzoekende, nieuwsgierige en vragende ingesteldheid komt het sterkst tot uitdrukking in de zogenaamde waarom-vragen. Vragen die voor volwassenen vaak niet zo evident zijn om te beantwoorden. Peinzen sluit aan bij de vragende houding van kinderen. De auteurs willen hen de gelegenheid bieden om na te denken over geluk, vriendschap, de dood en vele andere meestal levensbeschouwelijke onderwerpen.

In het theoretische gedeelte van het boek wordt ingegaan op de achterliggende gedachten van filosoferen met kinderen. Wat is kenmerkend voor de inhoud, de methode en de houding bij het filosoferen met kinderen? En filosoferen hoe doe je dat? In het praktische gedeelte van Peinzen zijn negenenveertig filosofische vragen uitgewerkt. Vragen die de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met het onderwijs ontwikkeld en getoetst zijn. Peinzen is bestemd voor leerkrachten in het kleuter- en basisonderwijs, voor ouders en andere belangstellenden.

Acco, 2006, pap, 109 pp, € 17.50, 9789033459412
winkelwagen
Bockstal, P. & H. Schwab
Wij denken over kennistheorie
Wij mensen 'kennen' de hele dag door. Vanaf het moment dat we wakker worden en de wereld ons tegemoet treedt, op school waar we hopelijk iets leren, in gesprekken met anderen en als we over onszelf naadenken, zijn we voortdurend bezig met kennis of het verwerven daarvan.

Kennis is ook regelmatig een onderwerp van discussie, namelijk wanneer betwijfeld wordt of een uitspraak klopt of wanneer een mening niet goed onderbouwd wordt. Je wordt soms gedwongen je kennis bij te stellen, overtuigd door standpunten van anderen, doordat je iets nieuws leert of door ervaring wijzer bent geworden.

De rode draad door de hele cursus is de vraag hoe we een samenhangende visie op kennis kunnen ontwikkelen in de wereld van vandaag. Er worden twee hoofdvragen gesteld: 'Wat is kennis?' en 'Wat is het belang van kennis?'

Aansluitend op deze vragen wordt in vrijwel ieder hoofdstuk begonnen met de gesprekken uit een onderzoeksgroep die bestaat uit vier jonge personen. Hun gesprekken zijn een opstap naar de meestal abstracte filosofische theorien die daarna worden besproken.

Wij denken over, deel 6, Damon, z.j., pap, 141 pp, € 15.90, 9789055732760
winkelwagen
   
Brenifier, O., Despres, J.
Goed of kwaad? Een filosofisch prentenboek
Aan de hand van 12 tegengestelde ideeen ga je op zoek naar de betekenis van liefde en vriendschap of van goed en kwaad. Met dit verrassende prentenboek wordt filosoferen kinderspel. Vanaf 7 jaar. Acb
Biblion, 2011, geb, 14 pp, € 14.95, 9789079806096
winkelwagen
   
Heesen, B.
De vliegende papa’s
groep 2/3
Damon, 2000, geb, 115 pp, € 12.93, 9055730653
winkelwagen
   
Lievers, M.
Mens-Machine
Boom, 2003, pap, 147 pp, € 15.00, 9789053528808
winkelwagen
   
Rondhuis, Th.
Filosoferen met kinderen
Lemniscaat, 2000 (3-e druk), pap, 123 pp, € 14.95, 9060699408
winkelwagen
Schwab, H.
Wij denken over de mens (inleiding)
Damon, pap, 84 pp, € 10.90, 9789055732722
winkelwagen
Schwab, H.
Wij denken over ethiek
Wij denken over V, Damon, z.j., pap, 128 pp, € 15.90, 9789055732753
winkelwagen
Schwab, H.
Wij denken over filosofie: inleiding
Wij denken over, Damon, 2004, pap, 73 pp, € 9.90, 9789055732715
winkelwagen
Schwab, H.
Wij denken over filosofische antropologie
Wij denken over, deel 7, Damon, 2003, pap, 171 pp, € 15.90, 9789055732777
winkelwagen
Schwab, H.
Wij denken over het goede: inleiding
Wij denken over, Damon, z.j., pap, 88 pp, € 10.90, 9789055732739
winkelwagen
   
Theije-Avontuur, N. de & L. Kaniok
Filosoferen met kinderen. Over grote waarden in het klein verteld in verhalen die er toe doen
Uitgeverij Panta Rhei, 2011, pap, 120p, € 14.50, 9789088400575
winkelwagen