B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.4.2.2 Veertig-dagen tijd en Pasen

Bodar, A., A. Durer
Passie van Jesus Christus. Lijden van de Zoon Gods
Rond het jaar 1510 schiep Noord-Europa's grote renaissancekunstenaar Albrecht Durer de 'Kupferstichpassion': een reeks van 15 kopergravures gebaseerd op scenes uit de lijdensgeschiedenis (Passie) van Jezus van Nazareth. Op een formaat van minder dan een vierkante decimeter wist Durer een groots meesterwerk te creeren, vol details en met veel overtuigingskracht.
Naar aanleiding van deze gravures beschrijft Antoine Bodar zijn gedachten bij het lijden van Christus: hoe dit lijden te verinnerlijken, wat betekent het voor ons mensen, en wat betekent deze Passie anno 2010? Wat moet een modern mens met deze heftige geschiedenis?
Meinema, 2010, geb, 47 pp, € 16.90, 9789021142395
winkelwagen
Boer, C. den
Pasen: feest van bevrijding
Boekencentrum, 2005, pap, 114 pp, € 10.50, 9789023919209
winkelwagen
Briemen, Anne-Marie van
Barrevoets, op weg naar Pasen; kalender voor de veertigdagentijd
De zeven weken voor Pasen zijn voor veel christenen een periode van bezinning en inkeer. Deze kalender helpt je in de veertigdagentijd om Christus te volgen op zijn weg richting het kruis.

Je blijft niet wie je bent als je Hem volgt. Je comfortabele schoenen gaan uit, je gaat blootsvoets en kwetsbaar achter Hem aan - een oefening in navolging en nederigheid. De kalender geeft voor elke dag een tekst, een gebed of een gedachte die uitdaagt om achter Christus aan te gaan, tot inkeer te komen en in het dagelijks leven de gezindheid van Christus te weerspiegelen. Wie dat spoor volgt, beleeft de opstanding als nooit tevoren. Barrevoets is bovendien door de prachtige illustraties een waardevol 'schilderij'. Het boorgat maakt het mogelijk de kalender op te hangen waar je maar wilt.

Boekencentrum, 2014, pap, 96 pp, € 9.90, 9789023927594
winkelwagen
Douma, Jos
Op weg naar Pasen, Jezus ontdekken in de veertigdagentijd
Kok, 2005, geb, 70 pp, € 11.85, 9789043511872
winkelwagen
Doyle, C. & J. Haysom
Het feest van Pasen
Uitgeverij de Vuurbaak, 2006, geb, 29 pp, € 8.90, 9789055603305
winkelwagen
   
Fernandez-Carvajal, F.
Spreken met God, meditaties voor iedere dag van het jaar Vasten en Goede week deel 2
De Boog, 2003, pap, 263 pp, € 17.95, 9789062571000
winkelwagen
Gielen, H.
Wat kan een hamer die spijkers in het licht slaat? Passie en Pasen verwoord en verbeeld
van 35,- voor 17,50

incl. DVD

Halewijn, 2005, pap, 151, € 35.00, 9789085280354
winkelwagen
Grun, Anselm, C. Bittlinger
Langzaam door de snelle tijd. Kalender voor de vasten- en lijdenstijd
Anselm Grun en Clemens Bittlinger als metgezel op weg naar Pasen. Gedurende 7 weken leiden ze de lezer door de vastentijd. Aan de hand van rustgevende fotos bieden ze elke dag een meditatieve verdieping gegroepeerd rond 7 weekthemas: stilte, waakzaamheid, vrede, liefde, uitzicht e.a.

Kok, 2014, pap, € 15.00, 9789043503556
winkelwagen
   
Guetens, I.
Een lijden, een weg, brochure & CD
poetische bezinningen bij de staties van de kruisweg, ingesproken op CD, met begeleidende muziek
Halewijn, 2004, pap, 37 pp, € 14.95, 9077802045
winkelwagen
Hengelaar-Rookmaaker, Marleen (red)
Jezus voor ogen, beelden en woorden voor de veertigdagentijd
Op zoek naar handvatten om de veertigdagentijd te vieren? Probeer het dan eens niet alleen met woorden, maar ook met beelden. In dit boek vind je voor elke dag een prachtig kunstwerk en een tekst die het beschrijft en zoekt naar de betekenis. Verder vind je wekelijks een handleiding voor een groepsgesprek over een kunstwerk.

Jezus voor ogen brengt vooral hedendaagse kunstwerken uit binnen- en buitenland voor het voetlicht, naast ook oudere werken. Zo kun je tientallen christelijke kunstenaars beter leren kennen. De beeldmeditaties en beeldbijbelstudies werden ontwikkeld door kunstkenner Marleen Hengelaar-Rookmaaker. Ze richtte Artway op (www.artway.eu) dat geloof, kunst en kerk verbindt.

Buijten en Schipperheijn, 2012, pap, 174 pp, € 16.90, 9789058816917
winkelwagen
Howie, V.
De eerste Paasmorgen
Een aantrekkelijk prentenboek van het paasverhaal op groot, vierkant formaat met illustraties van de bekende Honor Ayres.

Vickie Howie vertelt in dit prentenboek op aansprekende wijze het paasverhaal aan jonge kinderen. Het verhaal begint met de wonderen die Jezus deed, vertelt over zijn gevangenneming, kruisiging en opstanding. De illustraties zijn sfeervol en afgestemd op jonge kinderen.

Callenbach, 2012, geb, 31 pp, € 9.50, 9789078434160
winkelwagen
James, Bethan, Vrouwke Klapwijk
Het feest van pasen
Deze prachtige uitgave op groot formaat is een aantrekkelijke introductie tot het paasverhaal. Een prentenboek over Jezus' intocht in Jeruzalem tot zijn dood en opstanding. De indrukwekkende illustraties zijn van Heather Stuart.
Callenbach, 2011, geb, 29 pp, € 9.25, 9789078434122
winkelwagen
Jongh, Jan de
De goede week vieren: Pelgrimage naar het land van verlangen. Liturgie voor vier dagen
Een pelgrimage naar Pasen; liturgie voor vier dagen

De Goede Week vieren is een volledig uitgewerkte opzet voor de Goede Week in de vorm van een spirituele pelgrimage. Deze begint op woensdagavond (afscheid) en loopt door via een wake in de Paasnacht tot Paasmorgen (aankomst). Die liturgie voor de woensdag van het vertrek kan ook heel goed aan het begin van de Veertigdagen (Aswoensdag of op de zondag daarna) geplaatst worden.

Het boekje is vooral gedacht voor liturgiecommissies en pastores, die in de Goede Week naast de gewone vieringen bijvoorbeeld vespers organiseren. Geinspireerd door De honderd dagen rond Pasen van dezelfde schrijver worden in het land her en der waken gedurende de hele Paasnacht gehouden. Ook daarvoor biedt deze uitgave materiaal. De eigentijdse teksten en gebeden zijn ook voor persoonlijke meditatie geschikt.

Skandalon, 2006, pap, 67 pp, € 14.95, 9789076564203
winkelwagen
Jong, Stephan de
U doet niets, want U bent God, veertig zeer korte overpeinzingen
In veertig zeer korte overpeinzingen, geschreven in een persoonlijke, betrokken stijl, biedt Stephan de Jong een nieuwe visie op Gods handelen in de wereld: God handelt door niets te doen.

Duizenden keren per dag lijkt het verstandig om afscheid van God te nemen. Maar ik kan dat niet. Omdat ik zijn aanwezigheid ervaar. Soms is die weldadig, soms weerbarstig. Maar ik kan niet om Hem heen. Hoe kan ik rampen en God rijmen met elkaar? Sinds mijn nichtje van negentien overleed aan leukemie, ruim veertig jaar geleden, peins ik over deze vraag. Ik heb me erbij leren neerleggen dat ik de theologische eindjes niet aan elkaar kan knopen. Maar soms helpen bepaalde inzichten. Bijvoorbeeld dat ik de gedachte moet loslaten dat God handelt in deze wereld. Maar wat doet God dan? Niets dus. Dat zou wel eens van het hoogste belang kunnen zijn.

Meinema, 2014, pap, 96 pp, € 12.50, 9789021143590
winkelwagen
Joose, J., Rouwhorst, G., Uytenbogaart J.H. & Velde, W.v.d. (samenstellers)
De viering van Pasen in oecumenisch verband.
Raad van Kerken in Nederland, sectie eredienst
Boekencentrum, 2002, pap, 72 pp, € 11.90, 9789023909996
winkelwagen
Kort, Kees de
Jezus is opgestaan
Wat de Bijbel ons vertelt..mini, NBG, 1968/2004, pap, € 2.25, 9789061263708
winkelwagen
Kronenberg, Jan
40x Lucas, dagboekje voor de lijdenstijd
Boekencentrum, 2009, pap, 54 pp, € 8.50, 9789023923411
winkelwagen
Lange, K. de (red.)
Ted Felen's Kruisweg
In Ted Felen's Kruisweg zijn de inspirerende gedachten van Schillebeeckx en Van Iersel op een bijzondere manier samengebracht. Hun beschouwingen omsluiten letterlijk en figuurlijk de staties van Ted Felen. Er zijn in dit boek ook twee nieuwe teksten van Edward Schillebeeckx opgenomen waaronder een zeer recent geschreven bijdrage over de kritiek op de vermeende verheerlijking binnen het christendom van het kruis als symbool van lijden.
Kemper Conseil, 2007, geb, 112 pp, € 19.90, 9789076542348
winkelwagen
Lievaart, I.
Toen werd het morgen midden in de nacht. Gedichten over Passie en Pasen
Kok, 2005, pap, 40 pp, € 9.90, 9789043510721
winkelwagen
Luzi, M.
La Passione: Kruisweg bij het Colosseum
Halewijn, 2002, pap, 46 pp, € 6.50, 9789073503526
winkelwagen
Moes, R. de
Het grote wonder van pasen
Ark boeken, 2007, geb, 40 pp, € 3.00, 9789033892165
winkelwagen
Molema, J. & Duffhaus, M.
De steen is weg
Het is bijna feest in Jeruzalem. De stad is vol met mensen. Ze komen overal vandaan om het paasfeest te vieren. Jezus is ook op weg naar het feest. Zijn vrienden zijn bij hem.

In dit nieuwe paasboekje wordt het paasverhaal op een frisse manier naverteld. De korte, aansprekende teksten maken het paasverhaal begrijpelijk voor jonge kinderen. De prachtige illustraties van Marijke Duffhauss brengen het verhaal tot leven. De steen is weg is uitgegeven in miniformaat.

NZV, 2010, geb, 26 pp, € 2.95, 9789086010738
winkelwagen
Nobel, L.
En die dag huilde ik.
persoonlijke beleving, in 33 gedichten, van het lijdensverhaal
Narratio, 2011, pap, 37 pp, € 7.50, 9789053020241
winkelwagen
Polhuis, A.
Gebeden: Gebeden voor elke dag rond de paaskring
"Als beginnend predikant kreeg ik het advies om ook de gebeden uit te schrijven. Bidden diende zorgvuldig te gebeuren. Dat advies heb ik opgevolgd. Zo ontstonden er honderden gebeden. In deze bundel treft u daarvan een tamelijk willekeurige keuze. Het zijn gebeden die uitgesproken zijn in kerkdiensten, in de gemeenten waar ik gewerkt heb, met name in de veertigdagentijd en Pasen. Van harte hoop ik dat deze teksten anderen zullen inspireren steeds opnieuw woorden te vinden om onze verbazing en verwondering onder woorden te brengen over de God die mens werd omwille van ons.

Het advies werd indertijd gegeven door Prof. dr. Joop Boendermaker. Ik ben hem er dankbaar voor. Dat juist hij bij deze bundel een woord ter inleiding wilde schrijven, vind ik een grote eer. De passende omslagillustratie is van Gerard Ursem. Het is mij vele malen overkomen dat gemeenteleden reageerden op de uitgesproken gebeden. Dat is een voorname reden geweest om de gebeden nu ook op papier aan anderen aan te bieden."

Narratio, 2009, pap, 100 pp, € 15.00, 9789052636511
winkelwagen
Poortvliet, R. & M. Klokke
Op weg naar Pasen. Inspiratie voor de 40-dagentijd
Voor elke dag van de 40-dagentijd een beeld met daarbij een korte meditatieve tekst en gebed. Rien Poortvliet schreef en tekende eerder Hij was een van ons over het leven van Jezus. Uit dit boek selecteerde Margreet Klokke samen met Corrie Poortvliet de beelden voor Op weg naar Pasen. Margreet Klokke volgt in dit boek de klassieke lezingen voor de tijd van het jaar. Vanuit de tekst is een selectie gemaakt voor een beeld en een levensthema. Op basis daarvan zijn de andere beelden per dag gekozen, gecompleteerd met meditatieve gedichten en/of gebeden.
Kok, 2012, geb, 103 pp, € 15.00, 9789043510516
winkelwagen
Posthumus, Kees
Vrolijk vroom. Inspiratie voor de Veertigdagentijd
Veertig dagen aftellen naar Pasen, de tijd nemen om tot bezinning te komen. Elke dag staat een aspect centraal van ons dagelijks leven en de wereld om ons heen. Maandag is de dag van de wereld, dinsdag die van de woestijn, woensdag gaat het over de mensen om ons heen, donderdag gedenken wij de helden, vrijdag is de dag van zijn leven en op zaterdag vieren we de ontmoeting. Dan is het zondag, waarop niet wordt gevast, om je al etende te ontspannen.
Narratio, ringband, € 2.50, 9789052632346
winkelwagen
Pronk, Pete
De achtste dag. Verhalen en gedichten bij de schepping en de dag van vandaag, verbonden met thema's uit de veertigdagentijd
Als een rode draad door deze bundel koos Pete Pronk het oeroude verhaal van de zeven dagen. Daar kwam alles aan het licht. Goed. Zeer goed! Alhoewel. Wat te denken van de bittere raadsels in de goede schepping: de grote monsters in de zee, de duisternis van de nacht. En dan de achtste dag: de dag van vandaag, leven in een wankel evenwicht? Vanuit dramatisch perspectief worden oude verhalen opnieuw verteld, en verbonden met thema's uit de veertigdagentijd: leven en dood, vallen en opstaan, donker en licht, verdriet en troost.
Narratio, 2007 ( 1994), pap, 64 pp, € 7.50, 9789052631257
winkelwagen
Robbe, Rolf
101-dagenboek, voor passie, pasen en pinksteren
Centraal in het 101-dagenboek - hoe kan het anders - staat het lijden, de opstanding en de hemelvaart van Jezus en de komst van de Geest. In de dagelijkse overdenkingen brengt de auteur deze blijde boodschap dichtbij en legt hij de link naar de lezer: hoe leef jij met die blijde boodschap? Hoe is jouw relatie met God de Vader die zijn enige Zoon voor jou opofferde? Wat betekent het voor jou dat Jezus Christus zijn leven gaf voor jouw behoud? En hoe stel je je open voor de Geest die je inspireert om dichtbij Jezus te leven?

Het 101-dagenboek biedt elke dag een bijbeltekst met een korte overdenking en een vraag die tot nadenken stemt.

Boekencentrum, 2014, pap, 112 pp, € 12.90, 9789023927327
winkelwagen
Rock, Lois
Mijn eerste paasverhaal
Hij is hier niet meer. Hij is opgestaan. Het lijden en sterven van Jezus wordt door Lois Rock op fijnzinnige manier verteld.
CAllenbach, 2011, geb, 26 pp, € 5.50, 9789026619595
winkelwagen
Rouw, Mattias
Oude wegen naar het feest. 40 dagen geloofsverdieping uit de vroege kerk
Verrassend actueel en diepzinnig. Kennismaking met teksten en liederen uit de oude kerk die moderne christenen helpen om opnieuw over hun geloof na te denken. Oude teksten, liederen en bijbelgedeelten die in de Oosters-orthodoxe kerken nog steeds worden gebruikt in de tijd naar Pasen vormen de basis van dit boek. Daarnaast biedt dit boek inspirerende toelichtingen en toepassingen. Met website: gesprekvragen, tips voor groepen en achtergrondinfo.
Kok, 2010, pap, 224pp, € 17.50, 9789043517737
winkelwagen
Smail, T.
Kruisbeelden: aspecten van de gekruisigde Jezus
Ekklesia, 1999, pap, 126 pp, € 9.50, 9789075569100
winkelwagen
Stadtfeld, S. & U Thoenissen
Het verhaal van Pasen voor kinderen verteld
NZV, 2006, geb, € 12.50, 9789026613340
winkelwagen
Stolp, Hans
Golgotha
Dan hoor ik zijn stem, sterk en krachtig als een donderslag: 'Mijn God, wat hebt Gij mij verheerlijkt.' Een zonnestraal doorbreekt het duister en zet zijn gezicht in lichterlaaie. Ik weet: daar sterft een god. In zestien gedichten neemt de bekende schrijver, dichter en inspirator Hans Stolp ons mee naar het sterven van Jezus en de gebeurtenissen kort daarna. Hij laat, als was hij een ooggetuige, zien hoe aan het kruis de mens Jezus van Nazareth stierf, maar de Christusgeest geboren werd om op die manier werkzaam te kunnen worden op aarde en in onze eigen levens. Een intense verklanking van de gebeurtenissen rond Pasen en Pinksteren. De bijgevoegde audio-cd bevat de gedichten voorgedragen door Hans Stolp zelf.
Ten Have, 2007, geb, 57 pp, € 16.90, 9789025957728
winkelwagen
Troost, Andre F.
Hij is opgestaan. Pasen. Elf bijbelse verhalen voor kinderen
In elf verhalen brengt Andre Troost tien personen tot leven die Jezus ontmoette rond zijn sterven en opstanding. Voor kinderen vanaf 8 jaar.

Steeds meer mensen beleven de veertigdagentijd of de lijdenstijd bewust. Ook steeds meer gezinnen willen daar vorm aan geven. Hierdoor ontstaat meer en meer behoefte aan materiaal dat het lijdensevangelie voor kinderen vertaalt. Met dit boek wil ds. Andre Troost voorzien in deze behoefte. In tien boeiend geschreven verhalen komen evenzoveel personen naar voren die een rol spelen bij het lijden en de opstanding van Jezus. Bijvoorbeeld Malchus, Josef van Arimatea, Simon van Cyrene, Kleopas en Maria.

Boekencentrum, 2011, geb, 32 pp, € 10.00, 9789023925880
winkelwagen
Velden, Joke van der
Veertigdagenkalender 2014
In deze veertigdagenkalender komen naast groen en duurzaam natuurlijk ook andere zaken ter sprake in teksten, gedichten, verhalen en gebeden. Vanzelfsprekend zijn er weer recepten, dit keer uit Nederland met een exotisch tintje, want ze komen van het prachtige eiland Bonaire.
Narratio, 2014, pap, € 3.50, 9789052639666
winkelwagen
Vellinga, Roelof
Houd u niet ver van mij. Veertigdagentijd met Psalm 22
Boekencentrum, 2008, geb, 40 pp, € 9.50, 9789023922261
winkelwagen
Verweerd, Joke
Wakker worden in het licht. Gedachten en gedichten rond Pasen
Een bundel sprekende gedichten en overdenkingen voor de tijd rond Pasen. De bundel is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Verweerd en Marianne Witvliet. De inspirerende gedichten en gedachten van Verweerd maken de lezer bewust van de moeilijke weg naar Pasen en van de kracht van de opstanding. De prachtige fotos van Witvliet geven de gedichten een extra lading. De bundel is niet alleen erg mooi voor persoonlijke verdieping, maar ook bruikbaar in de liturgie van vieringen rond Pasen.
Boekencentrum, 2011, geb, 96 pp, € 14.50, 9789023993704
winkelwagen
Vreugdenhil, C.G.
Triomftocht, overdenkingen van Pasen naar Pinksteren
de Groot Goudriaan, 2009, pap, 245 pp, € 14.99, 9789088650840
winkelwagen
Wamsteker, Afra
Wachten op het Lam. Mogelijkheden voor liturgische verbeelding bij het vieren van Witte Donderdag
Boekencentrum, 2002, pap, 96 pp, € 12.50, 9789023918349
winkelwagen
Wilmink, Han
Koken met Passie, 40 smakelijke recepten voor de vastentijd
Han Wilmink serveert in dit nieuwe boek 40 smakelijke gerechten die gemaakt en genuttigd kunnen worden in de tijd voorafgaand aan het Paasfeest. Daarbij laat hij zich inspireren door de gerechten vanuit de Bijbelse tijd zoals bij het visgerecht Talapia Galilea of de Sefardische soep. Ook maakt hij zoveel mogelijk gebruik van duurzaam geproduceerd voedsel. En Han zou Han niet zijn als we tussen de gerechten door geen verhalen zouden aantreffen over het vasten of andere gebruiken.
Bijbels Culinair, Kok, 2009, pap, 144 pp, € 15.99, 9789043515801
winkelwagen
Zagers, M., B. Westera, J. Geel, A.F. Troost, Karel Eykman e.a. E. Ideman (red)
Doorbrekend Licht. Van Veertigdagentijd tot Pinksteren
Een veelzijdige verzameling teksten, gedichten, liedjes, gebeden en psalmbewerkingen voor de feesten en gedenkdagen in het voorjaar.
NZV, 2011, geb, 160 pp, € 26.95, 9789069863344
winkelwagen