B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

4.4.0 Kerkgenootschappen Protestantse Kerken

Heidelbergse Catechismus, of onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt
Met uitgeschreven Bijbelteksten
Gereformeerde Bijbelstichting, pap, 237 pp, € 5.90, 9789072186102
winkelwagen
Jaarboek 2013 van Christelijke Gereformeerde Kerken
Buijten en Schipperheijn, 2013, pap, 284 pp, € 11.10, 9789058816863
winkelwagen
Jaarboek PKN 2011-2012
Alle namen, adressen en gegevens binnen de Protestantse Kerk in Nederland in een band. Onmisbaar naslagwerk voor iedereen die de weg wil weten in de Protestantse Kerk in Nederland. Het bevat alle adressen en gegevens van predikanten, gemeenten, kerkelijke bureaus en organen van bijstand. Ook is de complete PKN-organisatie opgenomen, inclusief de provinciale organen. Met alfabetisch personenregister en plaatsnamenregistermet, jaaroverzicht en cd-rom
Boekencentrum, 2011, pap, 704 pp, € 10.00, 9789023925811
winkelwagen
Spreken over God. Pastorale handreiking
Pastorale handreiking ivm de discussies over het bestaan van God, o.a. nav de ophef rond Hendrikse: Geloven in een God die niet bestaat.

De laatste jaren is het spreken over God opnieuw in de belangstelling gekomen. Dat is onder meer veroorzaakt door de komst van moslims en van christenen uit andere landen naar ons land. Er is een hernieuwde belangstelling voor religie in onze samenleving, waardoor God niet langer een taboe-onderwerp is. Tegelijkertijd is er verwarring rond het bestaan van God, ook binnen de kerk. Daarom besloot de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland een handreiking te schrijven voor de gemeente.

In deze handreiking wordt ingegaan op vragen als: hoe weten we van God? Hoe spreken we over God? Hoe kunnen we God ervaren, en wat betekent het als wij Hem niet ervaren? Ten slotte wordt er aandacht gegeven aan het belijdend spreken over God.

Protestantse Kerk Nederland, 2011, pap, 54 pp, € 4.90, 9789023925538
winkelwagen
Zondag. Glossy over geloof & zin
Zondag 1: 'Wat is uw enige troost in leven en sterven?' Bij de meeste (ex-)calvinisten is de Heidelbergse Catechismus (HC) er met de paplepel ingegoten. Maar hebben ze nog wat met dit leerboek?

In 2013 is het 450 jaar geleden dat de Heidelberger het licht zag. Zondag cirkelt rond vragen die in de Catechismus langskomen. En rond de antwoorden die mensen daarop geven. In Zondag vertellen bekende en onbekende Nederlanders hun verhaal. Verhalen van afscheid, vernieuwing, weemoed of verandering.

Kok, 2012, pap, 99 pp, € 7.95, 9789043520683
winkelwagen
Alblas, A.
Omdat er méér is... 25 jaar kerkelijk leven in de Leidse binnenstad
De jubilerende binnenstadspredikant ds. Ad Alblas beschrijft in dit rijk geïllustreerde boek de ontwikkeling van de Leidse Binnenstadsgemeente en het Bijzonder Kerkenwerk Leiden gedurende de afgelopen 25 jaar. Het beeldend verslag schildert de gemaakte keuzes rondom kerksluitingen en samenwerking van oude stadswijken, waaruit een vitale gemeente is ontstaan.
Narratio, 2012, pap, 208 pp, € 17.50, 9789052634616
winkelwagen
Amelink, Agnes
De gereformeerden
Tot in de jaren zestig, zeventig van de twintigste eeuw gingen gereformeerden trouw naar de kerk. Zij vormden een opvallend volksdeel in de verzuilde Nederlandse samenleving. Maar die tijd is niet meer. Het ledental van de gereformeerden loopt met tienduizenden per jaar terug. Agnes Amelink beschrijft deze ontwikkeling in De gereformeerden, een onmisbare uitgave voor iedereen die iets wil begrijpen van een typisch Nederlands fenomeen.

Agnes Amelink heeft zich als journalist gespecialiseerd in religie en kerkgeschiedenis. Zij was tot 2003 werkzaam voor dagblad Trouw.

Uitgeverij Ooievaar, 2006, pap, 253 pp, € 13.95, 9789057138201
winkelwagen
   
Asscher, E., J. Offringa (red)
Uitgesproken protestant. In gesprek met OP Goed Gerucht over cultuur, kerk en atheisme
Skandalon, 2008, pap, 48 pp, € 7.50, 9789076564579
winkelwagen
Beek, Bram van de, Arjan Plaisier, Cisca Stark e.a.
12 artikelen over de heilige Geest
Nu de kennis van het christelijk geloof in onze samenleving steeds meer vervaagt, is een toegankelijke uitleg van de basis hard nodig. De Apostolische Geloofsbelijdenis is hiervoor een uitstekend uitgangspunt.

Vanuit de goede gronden van de Schrift en de geloofstraditie beantwoorden twaalf auteurs (afkomstig uit het brede confessionele midden van de Protestantse Kerk in Nederland) actuele vragen over de Heilige Geest, de kerk en de toekomst. Wat moet ik mij bij de Heilige Geest voorstellen? Zonder de kerk geen geloof? Is de kerk wel een gemeenschap van heiligen? Zonder eeuwig leven geen leven?

Dit derde deel is het slot van de serie 'Geloven op goede gronden'. Samen met de eerdere delen over God en over Jezus wil de stichting Schrift en Belijden de actualiteit van de Apostolische Geloofsbelijdenis - de bekendste geloofsbelijdenis in het westerse christendom - opnieuw onder de aandacht brengen.

Geloven op goede gronden, Boekencentrum, 2014, pap, 71 pp, € 8.90, 9789023927723
winkelwagen
Beek, Bram van de, M. van der Kooi, Arjan Plaisier e.a.
12 artikelen over God
Nu de kennis van het christelijk geloof in onze samenleving steeds meer vervaagt, is een toegankelijke uitleg van de basis hard nodig. De Apostolische Geloofsbelijdenis is hiervoor een uitstekend uitgangspunt. Vanuit de goede gronden van de Schrift en de geloofstraditie beantwoorden de twaalf auteurs (afkomstig uit het brede confessionele midden van de Protestantse Kerk in Nederland) actuele vragen over God. Bestaat God wel of hebben mensen hem bedacht? En als Hij bestaat, hoe kun je hem dan ervaren? Heeft God de wereld geschapen? Waar komen het kwaad en het lijden vandaan? En hoe zit het met Allah? Dit boek is het eerste deel van de serie 'Geloven op goede gronden', waarmee de stichting Schrift en Belijden de actualiteit van de Apostolische Geloofsbelijdenis - de bekendste geloofsbelijdenis in het westerse christendom - opnieuw onder de aandacht wil brengen.
Geloven op goede gronden, Boekencentrum, 2012, pap, 72 pp, € 8.90, 9789023920793
winkelwagen
Belzen, A. van
Bevindingen. Gesprekken over de orde van het heil
Een aantal predikanten uit diverse reformatorische kerken is ondervraagd naar hun visie op de orde van het heil, een onderwerp dat de bevindelijken zowel verenigt als verdeelt. Aan de orde komen typisch bevindelijke uitdrukkingen die een eigen leven zijn gaan leiden, zoals de plaats van de ellendekennis. tb verschijnt maart 2012
De Groot Goudriaan, 2012, geb, 192 pp, € 35.00, 9789088652530
winkelwagen
Belzen, A. van
Terugblik. Gesprekken over verleden, heden en toekomst van de vier gereformeerde gemeenten
Uitgeverij de Groot Goudriaan, 2007, geb, 158 pp, € 17.50, 9789061409748
winkelwagen
Belzen, A. Van
Helen en delen. Hervormden over PKN en HHK
Ten Have, 2009, pap, 232 pp, € 18.50, 9789088650765
winkelwagen
Beuckens-Vries, M.
Uit de schaduw in het licht. 20 predikantsvrouwen in de 20e eeuw
Dit boek gaat over vrouwen van dominees in de twintigste eeuw. Domineesvrouwen waren in de eerste helft van de twintigste eeuw actief in de gemeente van hun echtgenoot. Zij betekenden veel voor de lokale gemeenschap. Tegelijkertijd leefden ze vaak in de schaduw van hun man, de dominee. In dit boek worden twintig predikantsvrouwen uit de hele twintigste eeuw uit de schaduw in het licht gezet. We zien hen in de tijd waarin ze leefden. De emancipatie van vrouwen en de afnemende invloed van de kerk veranderden de samenleving ingrijpend
Narratio, 2012, pap, 136 pp, € 15.00, 9789052638393
winkelwagen
Biemond-Boer, B.
Die Hollanders zijn gek! Identiteit en integratie van bevindelijk gereformeerden in Canada
Aksant, 2008, pap, 169 pp, € 19.90, 9789052602790
winkelwagen
Bohlmeijer, E.
De dominee en zijn vrouw
Uitgeverij van Gruting, 2004, pap, 119 pp, € 14.90, 9789075879216
winkelwagen
Bos, D.
De aard, de daad en het Woord
Een halve eeuw geleden werd homoseksualiteit nog door vrijwel alle Nederlanders verafschuwd. Vandaag de dag is acceptatie de norm maar sommige bevolkingsgroepen houden vast aan morele of culturele bezwaren. Is de homo-emancipatie aan hen voorbijgegaan?

Deze publicatie geeft een overzicht van veranderingen in de manier van omgaan met homoseksualiteit onder (behoudende) protestanten van diverse pluimage. De auteur (theoloog en historisch socioloog) beschrijft hoe protestantse opinieleiders vanaf 1959 belangrijke bijdragen leverden aan de inburgering van 'de homofiele medemens'. Maar ook laat hij zien hoe het aanvaarden of juist afwijzen van homoseksualiteit is geworden tot een religieuze identity marker tussen en binnen geloofsgemeenschappen. Over weinig andere onderwerpen botsen protestanten zo vaak en zo hard.

Een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protestants Nederland 1959-2009, Sociaal Cultureel Planbureau, 2010, pap, 74 pp, € 15.00, 9789037705065
winkelwagen
Bouwman, W.
Het Gereformeerden Boek
Waanders, 2009, geb, 384 pp, € 14.95, 9789040085239
winkelwagen
Bremer, F.J.
Puritanism, A Very Short Introduction
A Very Short Introduction, Oxford UP, 2009, pap, 122, € 12.00, 9780195334555
winkelwagen
Coffey, J & P C H Lim (eds)
The Cambridge Companion to Puritanism
The Cambridge Companions to Series, Cambridge UP, 2008, pap, 385 pp, € 29.00, 9780521678001
winkelwagen
Dekker, Ries den
Architect van kerkenwerk. Ds Hans van der Werf 1926-1979, een biografie
Biografie van Hans van der Werf (1926-1979), een markant predikant en de eerste citypastor van de Domkerk in Utrecht. Met zijn geintegreerde manier van werken rond de begrippen vieren-leren-dienen heeft hij veel theologen geraakt en beinvloed.
Skandalon, 2013, geb, 592 pp, € 44.50, 9789490708597
winkelwagen
Elshof-Beuvens, T.
Trouw aan Christus' kerk. De Geschiedenis van de christelijk-gereformeerden, de gereformeerden en de vrijgemaakt-gereformeerden van Doesburg en omstreken
Uitgeverij Buijten & Schipperheijn, 2007, geb, 717 pp, € 55.00, 9789058812766
winkelwagen
Endedijk, H.C. & Vree, J. (red)
Niet een handvol maar een landvol. Twee eeuwen protestantse kerkbouw in de Nederlandse ruimte.
Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme na 1800, jaargang 10, Meinema, 2002, pap, 262 pp, € 19.10, 9789021138831
winkelwagen
Exalto, J. & F. van Lieburg (red.)
Spoken op het kerkhof. Verkenningen van protestantse vertelcultuur
Zoals alle mensen hebben ook Nederlandse protestanten altijd verhalen verteld. Vroeger deden ze dat bij het haardvuur, tegenwoordig op het internet. De protestantse vertelcultuur is overgeleverd in talloze scheurkalenders, feuilletons, brochures en pamfletten. De vertellingen worden bijna zonder uitzondering als waargebeurd aan de lezer gepresenteerd en geven inzicht in Gods bemoeienis met de ondermaanse wereld.

Deze bundel biedt aan de hand van een aantal casestudies een verkenning van de onvermoede rijkdom van de protestantse verhalenschat, varierend van wonderlijk bewaarde bijbelvertalers en spoken op het kerkhof tot kettingbrieven tegen Jezusfilms en onuitwisbare bloedvlekken op preekstoelen.

Met bijdragen van Peter Burger, Jacques Dane, Ton Dekker, John Exalto, Fred van Lieburg, Richard van Schoonderwoerd, Eric Venbrux en Bart Wallet.

Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, Meinema, 2009, pap, 200 pp, € 18.00, 9789021142517
winkelwagen
Faber, Mient Jan
Er op en er onder, kroniek van een gereformeerde jongen
Er op en er onder van Mient-Jan Faber bevat het verhaal over de opkomst en ondergang van de gereformeerde zuil. Een bolwerk dat een eeuw lang een stempel drukte op de Nederlandse samenleving. Mede aan de hand van verhalen doet Faber verslag van hoe dit gezelschap ontstond en hoe het ook weer verdween. Uiteindelijk won de secularisatie, een variant op de modernisering uit de negentiende eeuw, het gevecht tegen het gereformeerde leefpatroon. Een bijzonder tijdsdocument, maar ook een van persoonlijk verlies.
Kok, 2014, pap, ca 320 pp, € 22.99, 9789043523011
winkelwagen
   
Freudenberg, M., G. Plasger (Hg)
Kirche, Theologie und Politik im reformierten Protestantismus. Vortrage der 8. Emder Tagung zur Geschichte des reformierten Protestantismus
Die auf der 8. Emder Tagung zur Geschichte des reformierten Protestantismus gehaltenen Vortrage wenden sich dem Thema "Kirche, Theologie und Politik im reformierten Protestantismus" zu. Beleuchtet werden u.a. Zwingli als politischer Theologe (U. Gabler), die Politik des Berliner reformierten Hofes im 18. Jahrhundert (V. Albrecht-Birkner), die Rolle reformierter Kirchen im Ost-West-Konflikt (K. Kunter) und die Frage nach einer reformierten Nahe zur Theokratie (M. Hofheinz). Erwagungen zur politischen Verantwortung der Kirche (N. Schneider) runden den Band ab.
Emder Beitrage zum reformierten Protestantismus Bnd 14, Neukirchener, 2011, pap, 196 pp, € 41.00, 9783788725341
winkelwagen
Gassmann, G.
The A to Z of Lutheranism
Scarecrow Press, 2007, pap, 420 pp, € 43.00, 9780810856097
winkelwagen
Graaf, B. de & G. V. Klinken
Geschiedenis van de Theologische Universiteit in Kampen 1854 - 2004
Kok, 2005, geb, 366 pp, € 34.90, 9789043511452
winkelwagen
Groenhart, Kristine
Leer mij je liefhebben, het bewogen leven van een domineesvrouw
In 1934 stappen Jo Liese en Wolter Smit, een pasgetrouwd zendelingsechtpaar, op de boot naar Nederlands-Indie. Vanuit hun post op Sumatra schrijft Jo brieven naar haar familie in Leiden, waarin ze optimistisch is over werk, kinderen en huwelijk. Maar in haar aangrijpende dagboeken klaagt ze over eenzaamheid, worstelt ze met het geloof en vertelt ze over de problemen die ze heeft met Wolter. 'Gistermorgen viel je stille-tijd-boekje uit je tas en ik zag daarin staan op Oudejaarsdag: houd ik werkelijk niet meer van Zus? Dat je die vraag op kunt schrijven is voor mij het bewijs dat er iets niet in orde is in ons huwelijk. Het is een bewijs dat ik jouw innerlijk leven niet bevredig. Waarom niet? Waarom staan we op een dood punt?'

Als Jo in 1999 overlijdt laat ze dozen vol dicht beschreven vellen papier en vele foto's na. Kristine Groenhart, de kleindochter van Jo en Wolter, heeft deze documenten bewerkt tot een ontroerend tijdsbeeld van het vooroorlogse Indie, de oorlogsjaren, de naoorlogse periode zowel in Nederland als in Indie, de jaren vijftig en de roerige jaren zestig en zeventig in Nederland tot aan het einde van de twintigste eeuw. De lezer wordt meegenomen op een tocht langs Jo's worsteling en strijd, haar feministische opvattingen, haar drang naar vrijheid, haar eenzaamheid, haar liefde voor de natuur en haar uiteindelijk verlies.

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2009, pap, 318 pp, € 18.95, 9789025364267
winkelwagen
Hage, W.
Mijn troost in mijn ellende. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus, 2 dln
De catechismuspreken van ds. W. Hage. Van 79,90 nu voor 37,50
De Groot Goudriaan, 2010, 2 delen geb, 1054 pp, € 37.50, 9789088651571
winkelwagen
Hakkenes, Emiel
Achter de schermen van de PKN: Een jaar met kerkleider Bas Plaisier
Van Gennep, 2008, pap, 223 pp, € 16.00, 9789055159468
winkelwagen
Hallewas, E. & H. Mudde (red.)
Luthers gezien. Een oude traditie in een nieuwe kerk.
Kok, 2009, pap, 208 pp, € 24.90, 9789043516716
winkelwagen
Hamoen, J.H.
Het schip der zotten. Een studie naar leven en werk van ds. August Henkels (1906 - 1975)
Een studie naar leven en werk van ds. August Henkels (1906-1975) en zijn vriendschap met Vestdijk, H.N. Werkman en prof. G. van der Leeuw.
Skandalon, 2010, pap, 342 pp, € 32.50, 9789490708108
winkelwagen
Hancock, C.
Robert Morrison and the Birth of Chinese Protestantism
T&T Clark Theology, T&T Clark, 2008, pap, 268 pp, € 29.50, 9780567031785
winkelwagen
Harinck, G., E. Klei (red)
Pieter Jongeling. Boegbeeld van de vrijgemaakte wereld
incl een DVD met een documentaire over Jongeling van Stichting De Luisterpost
Ad Chartas-reeks 17, Vuurbaak, 2011, pap, 128 pp pp, € 22.75, 9789055604432
winkelwagen
Harinck, G. (red)
Niets is overbodig, niets is toevallig. Leven en werk van Cornelis Veenhof 1902-1983
ADChartasreeks nr. 13, De Vuurbaak, 2008, pap, 319 pp, € 17.90, 9789055603930
winkelwagen
Heuvel, P. van den, F.T. Bos, L. J. Koffeman, B. Wallet, T.M. Willemze,A. Rigters (red)
Toelichting op de kerkorde van de protestantse kerk in Nederland
Boekencentrum, 2013, geb, 408 pp, € 29.50, 9789023926801
winkelwagen
Heuvel, P. van den (red)
Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen
De volledig herziene uitgave van de kerkorde en bijbehorende regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland (bijgewerkt tot mei 2013).

Deze uitgave bevat:
* de kerkorde
* de ordinanties
* de overgangsbepalingen
* de generale regelingen.
Dankzij de uitgebreide inhoudsopgave en het register is deze uitgave zeer toegankelijk.

Boekencentrum, 2013, pap, 511 pp, € 23.50, 9789023927266
winkelwagen
Hiebsch, Sabine, Martin L. van Wijngaarden (red)
Van pakhuis tot preekhuis, 425 jaar Lutherse Gemeente in Amsterdam
In 2013 viert de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam haar 425-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan verschijnt deze prachtig geillustreerde full colour jubileumbundel, waarvan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix het eerste exemplaar in ontvangst zal nemen.

Vluchtelingen die na de verovering van Antwerpen in 1585 naar de Noordelijke Nederlanden vertrokken en immigranten vanuit Duitsland en de Scandinavische landen stonden aan het begin van de gemeente. Vanuit bescheiden bijeenkomsten in privehuizen groeide een lutherse gemeente die in 1633 een reeks verbouwde pakhuizen als (Oude) Lutherse Kerk in gebruik kon nemen, die ruimte bood aan 6000 mensen.

Als onderdeel van een godsdienstige minderheid is de Lutherse Gemeente Amsterdam de uitdaging blijven aangaan om haar theologische traditie in de lijn van Martin Luther uit te dragen.

Boekencentrum, 2013, geb, 123 pp, € 22.50, 9789023927440
winkelwagen
   
Hillerbrand, H.J. (ed.)
The Encyclopedia of Protestantism (4 vol)
The Encyclopedia of Protestantism is the definitive reference to the history and beliefs that continue to exert a profound influence on Western thought. Featuring 2000-plus A-Z articles written by an international team of specialists, the Encyclopedia traces the course of Protestantism from its beginnings prior to 1517, when Martin Luther nailed his 95 Theses to the door of Wittenberg Cathedral, to the vital and diverse international scene of the present day.
Routledge, geb, 2195pp, € 695.00, 9780415924726
winkelwagen
Hof, W.J. op t (red.)
Belijdenis en verbond. Ecclesiologie in de gereformeerde traditie
Boekencentrum, 2003, pap, 128 pp, € 12.50, 9789023913535
winkelwagen
Holtrop, P.N., F. de Lange en R. Roukema (eds)
Passion of Protestants
Kok, 2004, pap, 270 pp, € 29.50, 9789043509060
winkelwagen
Holtrop, P.N. & T.J.S. van Staalduine
De Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg 1713-1927, deel 1, teksten uit kerkenraadsprotocollen, brieven en andere documenten 1713-1927
Kok, 2003, geb, 532 pp, € 32.15, 9789043508186
winkelwagen
Holtrop, P.N. & T.J.S. van Staalduine
De Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg 1713-1927, deel 2, teksten uit kerkenraadsprotocollen, brieven en andere documenten 1713-1927
Kok, 2005, geb, 830 pp, € 48.45, 9789043508483
winkelwagen
Houtepen, A.,H.Noordergraaf en M.Bosman-Huizinga (red.)
Waakvlam van de Geest. 40 jaar Raad van Kerken in Nederland
Meinema, 2008, pap, 260 pp, € 19.90, 9789021141947
winkelwagen
Houtman,C & J.H. van de Bank e.a. (red)
Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme
UITVERKOCHT
Deel 6, Kok, 2006, geb, 550 pp, € 50.90, 9789043512794
winkelwagen
Huijgen, A., John V. Fesko, Aleida Siller (red)
Handboek heidelbergse Catechismus
De Heidelbergse Catechismus (1563) heeft het kerkelijk en geestelijk klimaat in Nederland beslissend gestempeld. Ter gelegenheid van de 450e verjaardag van dit geschrift verschijnt het Handboek Heidelbergse Catechismus. Internationale specialisten belichten in toegankelijke teksten de geschiedenis, de theologie en het praktische gebruik van de Heidelbergse Catechismus.

Arnold Huijgen is docent systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

John V. Fesko is hoogleraar systematische en historische theologie aan Westminster Seminary California.

Aleida Siller is namens de Reformieter Bund in Deutschland verantwoordelijk voor het jubileumjaar van de Heidelbergse Catechismus in 2013.

Kok, 2013, geb, € 39.90, 9789043519748
winkelwagen
Jansen, Wim
Vlammend paradijs
Vlammend Paradijs is een openhartige en liefdevolle reeks bekentenissen over een adolescente crisis, over erotiek en God. Wim Jansen beschrijft met ontroering en ironie zijn volwassenwording in de jaren zestig en zeventig. Hij maakt de lezer deelgenoot van zijn worsteling met het onvolmaakte - zoals de handicap van zijn 'gekke broer Jaap' - en van zijn vlammende liefde voor het schone; de poezie en Naomi.

Opgroeiend in een uithoek van een Zeeuwse polder, het Paradijs, ziet Wim Jansen zijn geboortegrond teloorgaan als daar een groot chemisch concern verrijst. De vlam van een naftakraker zet alles in een hels licht. Het veranderende landschap verbeeldt zijn eigen periodes van hoop en depressie, van innerlijke rust en van angst als hij zijn grote liefde dreigt te verspelen. Is het mogelijk om een verloren paradijs te hervinden?

Wim Jansen (1950) is theoloog, pastor en schrijver. Als predikant is hij verbonden aan de vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg en de vrijzinnig hervormden in Delft.

Skandalon, 2013, pap, 216 pp, € 18.50, 9789490708825
winkelwagen
Kastelein, A.
Predikanten die kwamen en gingen II. Kerkprovincie Utrecht
Boekencentrum, 2007, pap, 388 pp, € 15.00, 9789023933021
winkelwagen
Kijff-Schouten, J. van der (red)
Evangelisch en reformatorisch, een wereld van verschil?
Evangelisch en reformatorisch. Een thema dat veel jongeren én hun ouders bezighoudt. Zijn de verschillen te groot, of zijn juist de overeenkomsten doorslaggevend? Kunnen beide stromingen van elkaar leren? Wat zijn de sterke en zwakke punten? Diverse auteurs gaan in op een aantal aspecten en belichten het thema van verschillende kanten. Met bijdragen van o.a. dr. H. van den Belt, ds. J.M.D. de Heer, mr. H.P. Medema, ev. A. Baan en dr. W. van Vlastuin..
Groot Goudriaan, De, 2010, 210 pp, € 14.50, 9789088651960
winkelwagen
Klei, A.J.
Wanneer het op nadenken aankomt, weet ik van geen ophouden
Balans, 2008, pap, 127 pp, € 12.50, 9789050189743
winkelwagen
Klinken, G. van
Strijdbaar & omstreden. Een biografie van de calvinistische verzetsvrouw Gezina van der Molen
Boom, 2006, geb, 408 pp, € 29.50, 9789085063506
winkelwagen
Knevel, A.
Allemaal gereformeerden
Ten Have, 2009, pap, € 15.00, 9789043515993
winkelwagen
   
Krieg, M. & G. Zangger-Derron (Hrsg.)
Die Reformierten. Suchbilder einer Identitat.
TVZ, 2003, geb, 475 pp, € 33.75, 3290172368
winkelwagen
Kronenburg, J., R. de Reuver
Wij zijn ook katholiek, over protestantse katholiciteit
Protestantse Pers, 2007, pap, 311 pp, € 19.50, 9789085250210
winkelwagen
Kruis, J.M. van `t (red.)
Protestantse bronnen over God
naar aanleiding van de bundel 'Spreken over God'
Protestantse Kerk Nederland, 2011, pap, 83pp, € 11.90, 9789023925545
winkelwagen
Kuiper, D.Th.
Tussen observatie en participatie: Twee eeuwen gereformeerde en antirevolutionaire wereld in ontwikkelingsperspectief
Verloren, 2002, pap, 397 pp, € 37.00, 9789065506948
winkelwagen
Lam, H.J.
Bedelares en bruid. Gedachten over het eigene van de kerk
Gereformeerd belijden 12, Kok, 2007, pap, 119 pp, € 12.50, 9789043512312
winkelwagen
Leeuwen, P.
De vrouwen van de SGP. 10 gesprekken
Kok/ Ten Have, 2007, pap, 192 pp, € 17.50, 9789061404439
winkelwagen
Lieburg, F. van.
Jeugdwerk met een watermerk. De hervormd-gereformeerde jeugdbeweging (1910-2010)
'Ik draag Gods watermerk', staat er op polsbandjes voor jongeren om hen te herinneren aan hun doop. De verkoop was een initiatief van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, die al honderd jaar actief is voor 'jongelingen, knapen en meisjes' in de Nederlandse Hervormde Kerk.

De HGJB was en is niet de enige organisatie op de markt voor christelijk jeugdwerk. De hervormd gereformeerden concurreerden met andere hervormden en met neo calvinisten, later met reformatorische en evangelische geest verwanten. Bovendien was er de Hervormde Jeugdraad, de voor loper van de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.

In dit boek wordt beschreven hoe de stoere vaandels en strijdbare speldjes van de vroegere bondsjeugd plaats konden maken voor vrijmoedige armbandjes van christelijke jongeren. Tegelijkertijd biedt dit boeiende boek inzicht in anderhalve eeuw protestants leven in Nederland, toegespitst op het streven naar ontspanning, vorming, catechese, evangelisatie, zending en diaconaat.

Boekencentrum, 2012, geb, 511 pp, € 29.90, 9789023926276
winkelwagen
Linden, Carel ter
Wat doe ik hier in godsnaam, een zoektocht
Geinspireerd door de mensen om hem heen, ervaart Carel ter Linden tijdens zijn leven een verandering in de wijze waarop hij zich verhoudt tot het geloof en de verhalen uit de bijbel. Het idee dat de wereld en het leven een diepe betekenis moeten hebben, een verborgen Zin,raakt hij langzaam kwijt. Natuurlijk wil hij wel een zin aan zijn leven geven, en proberen er iets van te maken, maar dat is een zin zonder hoofdletter. Ter Linden kan zich echter geen leven voorstellen zonder de verhalen van het Oude en Nieuwe Testament en de diepe wijsheid die daarin ligt opgeslagen.
Arbeiderspers, 2013, pap, 164 pp, € 17.50, 9789029587129
winkelwagen
Luther, M.
Luthers Catechismus
Vertaald en ingeleid door dr. Klaas Zwanepol
Protestantse Pers, 2009, geb, 174 pp, € 19.95, 9789085250296
winkelwagen
   
Maffly-Kipp, L.F., L.E. Schmidt & M. Valeri (eds)
Practising Protestants. Histories of Christian Life in America 1630-1965
Lived Religions S, Johns Hopkins UP, 2006, pap, 361 pp, € 28.90, 9780801883620
winkelwagen
Manen, K.G. van (red.)
Lutheranen in de lage landen. Geschiedenis van een godsdienstige minderheid
Dit rijk geillustreerde standaardwerk beschrijft de fascinerende geschiedenis van de Lutheranen in de context van de steeds veranderende politieke en economische werkelijkheid in de Lage Landen.

In het begin van de zestiende eeuw lag de naam van Luther bij velen op de lippen. Waarom dan toch geen lutherse Reformatie in de Nederlanden? Op deze en andere vragen gaat dit kloeke handboek in.

Na de verovering van Antwerpen, het 'Wittenberg aan de Schelde', in 1585 trokken veel lutheranen naar de Noordelijke Nederlanden. Tot het einde van de achttiende eeuw namen de lutherse gemeenten door immigratie vanuit Duitsland en ook Scandinavie toe in aantal en omvang. Aanvankelijk werden hun samenkomsten verboden, maar in de loop van de zeventiende eeuw werden de belijders van de Augsburgse confessie vrijwel overal gedoogd. In de negentiende en twintigste eeuw emancipeerden en integreerden lutheranen in de Nederlandse samenleving. Dit standaardwerk beschrijft hun wel en wee in de context van de steeds veranderende politieke en economische werkelijkheid.

Boekencentrum, 2011, geb, 812 pp, € 49.90, 9789023926184
winkelwagen
McGrath, A.E. & D.C.Marks (eds)
The Blackwell Companion to Protestantism
This Companion brings together new contributions from internationally renowned scholars in order to examine the past, present and future of Protestantism.
Blackwell Companions Series, Blackwell Publishing, 2006, pap, 512 pp, € 42.50, 9781405157469
winkelwagen
Meester, Mariet
De mythische oom. Nederlandse immigranten in Amerika: een bloedband
De Amerikaanse oom van Mariët Meester leed aan een ernstige vorm van leukemie. Hij overleefde dankzij een stamceltransplantatie, waarbij zijn broer – de vader van de schrijfster – de donor was. In De mythische oom verdiept zij zich in het leven van haar oom, zijn pioniersbestaan in de VS, zijn allesoverheersende geloof en zijn bijzondere genezing.

Tijdens haar verblijf in het stadje Lynden, waar de helft van de bevolking van Nederlandse afkomst is, neemt ze deel aan alle activiteiten van haar familie, inclusief de lange zondagse kerkdiensten. Scènes uit het levensverhaal van haar oom worden afgewisseld door Meesters eigen ervaringen in het Amerika van nu. Ze ontdekt hoezeer het orthodoxe geloof het leven van de Nederlandse Lyndenieten beheerst.

Arbeiderspers, 2012, pap, 320 pp, € 19.95, 9789029578653
winkelwagen
Melton, J.G.
Encyclopedia of Protestantism
Encyclopedia of World Religions, Checkmark Books, 2008, pap, 628 pp, € 26.00, 9780816077465
winkelwagen
Melton, J.G.
Encyclopedia of Protestantism
Encyclopedia of World Religions, Facts on File, 2005, geb, 628 pp, € 92.50, 9780816054565
winkelwagen
Mudde, J.M.
Informatieboekje NGK 2013 voor de Nederlands Gereformeerde Kerken
Buijten en Schipperheijn, 2013, pap, ca 300 pp, € 11.10, 9789058816856
winkelwagen
Mudde, J.M. (red.)
Informatieboekje NGK 2012 voor de Nederlands Gereformeerde Kerken
De bijgewerkte gegevens van de Nederlands Gereformeerde kerken, kerkenraden, diaconieen, predikanten, theologiestudenten, zendingswerk, periodieken en organisaties. Daarnaast biedt het Informatieboekje een uitgebreid jaaroverzicht en een statistisch overzicht.
Buijten & Schipperheijn, 2012, pap, 320 pp, € 10.90, 9789058815774
winkelwagen
Neven, J.P.
Hervormde Gezanten. Het leven van de predikanten J.A. van Boven, D.J. de Graaf, C.B. Holland en D. Th. Keck
De Groot Goudriaan, 2005, geb, 176 pp, € 19.90, 9789061409144
winkelwagen
Noll, M. A.
Protestantism. A Very Short Introduction
Mark A. Noll presents a fresh and accessible history of Protestantism from the era of Martin Luther to the present day. Beginning with the founding of Lutheran, Reformed, Anglican, and Anabaptist churches in the sixteenth-century Reformation, he also considers the rise of other important Christian movements like Methodism and Pentecostalism. Focussing on worldwide developments, rather than just the familiar European and American histories, he considers the recent expansion of Protestant movements in Africa, China, India, and Latin America, emphasising the on-going and rapidly expanding story of Protestants worldwide. Noll examines the contributions from well-known figures including Martin Luther and John Calvin, along with many others, and explores why Protestant energies have flagged recently in the Western world yet expanded so dramatically elsewhere. Highlighting the key points of Protestant commonality including the message of Christian salvation, reliance on the Bible, and organization through personal initiative, he also explores the reasons for Protestantism's extraordinary diversity.
A Very Short Introduction, Oxford UP, 2011, pap, 161 pp, € 12.50, 9780199560974
winkelwagen
Noordegraaf, H. & G. Witte-Rang
In de wereld werkzaam zijn. Anders denken over kerkelijk optreden door het MCKS 1981-1998
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw beschikte een aantal kerken gezamenlijk over een instituut dat wel een denktank voor de kerken werd genoemd: het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving (MCKS). Jarenlang bracht het MCKS verschillende wetenschappers bijeen om zich vanuit het evangelie te bezinnen op de ontwikkelingen in de samenleving. Om financiële redenen moest dit werk worden beëindigd. In 'In de wereld werkzaam zijn' worden de resultaten van deze jarenlange bezinning weergegeven
Skandalon, 2011, pap, 207 pp, € 19.50, 9789490708283
winkelwagen
Oosterbeek, W.
Gordel van God. Een voettocht langs `s Heeren wegen
Inmerc, 2006, pap, 144 pp, € 19.95, 9789066116740
winkelwagen
Otten, A. en L. Vogelaar
Vijf broden en twee visjes. Uit het leven van oefenaar L. Wijting
Uitgeverij de Groot Goudriaan, 2004, geb, 191 pp, € 22.50, 9789061408871
winkelwagen
Ouweneel, W.J., J. Hoek
Gereformeerden en Evangelischen. Overeenkomsten en verschillen in actueel perspectief
Veel christenen houden zich in deze tijd bezig met de vraag waarom er zo veel kerkelijke stromingen zijn. Is er echt zo veel verschil? De evangelische dr. Willem Ouweneel en de gereformeerde dr. Jan Hoek gaan in dit boek met elkaar een eerlijk gesprek aan, waarin onderwerpen als verbond en doop, kerk en ambt, christenen en de wet aan de orde komen. Hoewel de onderlinge verschillen helden worden gemarkeerd, is wat bindt belangrijker dan wat scheidt.
Medema, 2011, pap, 140 pp, € 14.95, 9789063536336
winkelwagen
Pastoor, C. & G. K. Johnson
The A to Z of the Puritans
Members of the Church of England until the mid-16th century, the Puritans thought the Church had become too political and needed to be "purified." While many Puritans believed the Church was capable of reform, a large number decided that separating from the Church was their only remaining course of action. Thus the mass migration of Puritans (known as Pilgrims) to America took place. Although Puritanism died in England around 1689 and in America in 1758, Puritan beliefs, such as self-reliance, frugality, industry, and energy remain standards of the American ideal. The A to Z of Puritans tells the story of Puritanism from its origins until its eventual demise. This is done through a chronology, an introduction, a bibliography, and several hundred cross-referenced dictionary entries on important people, places, and events.
A to Z Guide, Scarecrow Press, 2009, pap, 405 pp, € 32.50, 9780810868762
winkelwagen
Plaisier, Arjan
De hartslag van het leven, visie op het leven en werken van de protestantse kerk in Nederland
Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Ook vandaag gaan wereldwijd velen de weg van het geloof en beleven mannen en vrouwen, ouderen en jongeren de vreugde van het evangelie. Ook vandaag leeft de kerk. Echter, op veel plaatsen kraakt het kerkelijk leven in al zijn voegen. Vraag je kerkmensen waar de kerk voor dient, dan blijft het te vaak stil. En het wordt nog stiller na de vraag 'Wat geloof je?' Deze visienota wil aan kerkmensen, gemeenteleden en kerkenraden moed geven om te geloven en (nieuwe) zin geven om kerk te zijn. Niet door iets nieuws te verzinnen of een truc toe te passen, maar door terug te gaan naar de bron, de Heer van de kerk. Vanuit die bron geeft deze nota een inspirerende visie op kerk-zijn in deze tijd. In het tweede deel worden praktische handvatten gegeven bij deze visie.
Boekencentrum, 2012, pap, 48 pp, € 3.95, 9789023920243
winkelwagen
Plaisier, Arjan
Overvloed en overgave. Een caleidoscopisch geloofsboek
Boekencentrum, 2013, pap, 195 pp, € 16.90, 9789023926788
winkelwagen
Plaisier, Arjan, Edward v.h.Slot, Herbert Wevers e.a.
12 artikelen over Jezus
Nu de kennis van het christelijk geloof in onze samenleving steeds meer vervaagt, is een toegankelijke uitleg van de basis hard nodig. De Apostolische Geloofsbelijdenis is hiervoor een uitstekend uitgangspunt. Vanuit de goede gronden van de Schrift en de geloofstraditie beantwoorden de twaalf auteurs (afkomstig uit het brede confessionele midden van de Protestantse Kerk in Nederland) kernvragen over Jezus. Is Jezus Gods Zoon? Wat maakt de mens Jezus uniek? Wat staat er over Jezus geschreven in de Koran? Wat is de betekenis van Jezus' lijden en dood? Waar is Jezus nu?Dit is het tweede deel van de serie 'Geloven op goede gronden', waarmee de stichting Schrift en Belijden de actualiteit van de Apostolische Geloofsbelijdenis - de bekendste geloofsbelijdenis in het westerse christendom - opnieuw onder de aandacht wil brengen.

Aan dit boek werkten onder anderen mee: dr. Arjan Plaisier, prof. dr. Bernhard Reitsma, dr. Edward van 't Slot en dr. Herbert Wevers.

Geloven op goede gronden, Boekencentrum, 2013, pap, 71 pp, € 8.90, 9789023926757
winkelwagen
Pol, Fr. van de (red.)
Geloofstaal trekt haar spoor. 450 Jaar Nederlandse geloofsbelijdenis
De Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt door meer dan tien kerken erkend, hoewel zij door cultuurverschillen soms ver uit elkaar zijn gegroeid. Ieder legt eigen accenten in geloofsbeleving en kerk-zijn, inrichting van eredienst, vormgeving van de liturgie. Dit maakt het lastig om samen tot een eigentijdse geloofsgetuigenis te komen. Geloofstaal trekt haar spoor kan daarbij van dienst zijn. Met bijdragen van dr. Arie Baars, dr. Andreas Beck, dr. Arnold Huijgen, dr. Patrick Nullens e.a.
Kok, 2013, geb, 208 pp, € 29.90, 9789043521178
winkelwagen
Rasker, A.J.
De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Geschiedenis, theologische ontwikkelingen tot haar zusterkerken en de negentiende en twintigste eeuw
Kok, 2004, geb, 539 pp, € 61.95, 9789043509312
winkelwagen
Romein, A.
Kerk op orde: Mini-handboek bij de kerkorde van de protestante kerk in Nederland
Kok Ten Have, 2008, pap, 80 pp, € 7.50, 9789059773288
winkelwagen
Roos, C.B. (red)
De nederlandse belijdenisgeschriften, met register
Omdat de zeventiende-eeuwse vertaling van De Nederlandse Belijdenisgeschriften moeilijk te begrijpen is voor de lezer van vandaag, namen een aantal kerken in de jaren vijftig het initiatief tot een nieuwe verwoording van deze geschriften. Het resultaat was deze uitgave die in 1983 voor het eerst verscheen. Dit boek bevat de vernieuwde tekst van - de Apostolische Geloofsbelijdenis - de Geloofsbelijdenis van Athanasius - de Geloofsbelijdenis van Nicea - de Nederlandse Geloofsbelijdenis - de Heidelbergse Catechismus - de Dordtse Leerregels. Nieuw is dat een register van zaken is toegevoegd, waarmee gewenste onderwerpen eenvoudig in de belijdenisgeschriften teruggevonden kunnen worden.
Boekencentrum, 1983 / 1998, pap, 128 pp, € 8.90, 9789023900429
winkelwagen
Rosendaal, A.C.
Naar een school voor de gereformeerde gezindte. Het christelijke onderwijsconcept van het Gereformeerd Schoolverband (1868-1971)
Vanaf de oprichting in 1868 heeft het Gereformeerd Schoolonderwijs (vanaf 1906 Gereformeerd Schoolverband) een substantiele bijdrage geleverd aan de emancipatie van het gereformeerde volksdeel in Nederland. Aanvankelijk richtte het GSO zich op de positionering van de eigen scholen in religieus opzicht. Daarnaast hield men zich vooral bezig met de opleiding van gereformeerde onderwijzers en de professionalisering van het onderwijzersberoep en met de pedagogisch-didactische profilering van de vereniging. Men werkte aan het instellen van een leerstoel voor gereformeerde pedagogiek, de vormgeving van een christelijke leerplanontwikkeling en het instellen van eigen schoolvisitatie.

In dit boek laat Andre Rosendaal zien, dat het onderwijsnetwerk van de gereformeerde 'Schulmer' - in nauwe samenwerking met de christelijke onderwijsvoormannen en VU hoogleraren J. Woltjer, H. Bavinck en J. Waterink - een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het handen en voeten geven aan de hierboven genoemde ontwikkelingen.

Verloren, 2006, pap, 287 pp, € 25.00, 9789065509222
winkelwagen
Schuman, Niek
Mijn jaren van geloven, voorgoed verleden, blijvend visioen
Niek Schuman, schrijver en docent, beziet zijn leven in relatie tot de tijd waarin hij opgroeit. Zijn levensloop blijkt sterk verweven met jaren van grote verandering.

Onderduik in de oorlog, een kerkscheuring en een dood broertje - daar liggen de eerste vragen. Gedoe over 'ons' Indie, de watersnood, discussies over sprekende slangen en drijvende bijlen, schepping of evolutie. Dan volgt de oprichting van de Wereldraad van Kerken en de stichting van de staat Israel. Al deze zaken betekenden het eind van vanzelfsprekendheden en ze markeerden een nieuw begin in de jaren zestig/zeventig. Vrouwenemancipatie en bijbelse meerstemmigheid. Politiek engagement en nieuwe vormen van geloven. Wie van huis uit gereformeerd is, smeet in die tijdvaak de deur achter zich dicht. Zo is het Schuman niet vergaan. Hij overschreed kleine en grote grenzen en daar openden zich vergezichten. Dit boek beschrijft zijn levensroute met humor en relativering. De tekst eindigt met het uitzicht van hoop, die 'zijn zoveelste kop opsteekt'

Boekencentrum, 2012, pap, 348 pp, € 25.00, 9789021143095
winkelwagen
   
Seinen, S.J.
Over dorpsherinneringen gesproken... Belevenissen en anekdotes van een dorpsdominee
Profiel, 2009, geb, 128pp, € 17.50, 9789052944760
winkelwagen
Smit, H.
Gezag is gezag... Kanttekeningen bij de houding van de gereformeerden in de Indonesische kwestie
Passage Reeks 25, Uitgeverij Verloren, 2006, pap, 464 pp, € 35.00, 9789065509192
winkelwagen
Soeters, R.W.J., D. Quant & H.J.T. Velema (red.)
Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2012
Buijten & Schipperheijn, 2012, pap, 304 pp + cd, € 14.25, 9789058815576
winkelwagen
Steeg, Jan van der
Tussen droom en daad
Waarom stichtten de gereformeerden vanaf circa 1950 een eigen onderwijszuil? De vrijmaking van 1944 richtte de aandacht sterk op de eigen kerk. De band tussen gezin, kerk en school werd vanuit dit perspectief een krachtig motief voor de oprichting van gereformeerd vrijgemaakte scholen. Welke gevolgen had de gerichtheid op eigen erf voor de pedagogisch-didactische gedachtevorming? In ieder geval was er sprake van een zeker isolement. Men was gericht op overdracht, op 'toerusting' en minder op ontwikkeling van de persoonlijkheid. Deze trend bleef lang aanwezig. Uiteindelijk verandert en verzwakt de vrijgemaakte zuil: is het de moeite waard om te denken aan herorientatie?
Boekscout, 2012, pap, 468 pp, € 24.95, 9789461769589
winkelwagen
   
Stolz, J., E. Ballif
Die Zukunft der Reformierten. Megatrends, Wirkungen, Reaktionen
TVZ, 2010, pap, 300 pp, € 31.90, 9783290175566
winkelwagen
Thuesen, P.J.
Predestination: The American Career of a Contentious Doctrine
Winner of the Christianity Today 2010 Book Award for History/Biography, and praised in Christian Century as "witty...erudite...masterful," this groundbreaking history, the first of its kind, shows that far from being only about the age-old riddle of divine sovereignty versus human free will, the debate over predestination is inseparable from other central Christian beliefs and practices--the efficacy of the sacraments, the existence of purgatory and hell, the extent of God's providential involvement in human affairs--and has fueled theological conflicts across denominations for centuries. Peter Thuesen reexamines not only familiar predestinarians such as the New England Puritans and many later Baptists and Presbyterians, but also non-Calvinists such as Catholics and Lutherans, and shows how even contemporary megachurches preach a "purpose-driven" outlook that owes much to the doctrine of predestination. For anyone wanting a fuller understanding of religion in America, Predestination offers both historical context on a doctrine that reaches back 1,600 years and a fresh perspective on today's denominational landscape.
Oxford, 2012, pap, 328 pp, € 20.00, 9780199832392
winkelwagen
Treur, F.
Dorsvloer vol confetti
Prometheus, 2009, pap, 221 pp, € 17.95, 9789044610239
winkelwagen
Troost, P.
Christus ontvangen. Gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar
Kok, 2006, pap, 230 pp, € 17.75, 9789043512138
winkelwagen
Veenhof, H.
Zonder twijfel, Pieter Jongeling (1909-1985) journalist, politicus en Prins
De Vuurbaak, 2009, pap, 431 pp, € 24.90, 9789055604210
winkelwagen
Verboom, W.
De Heidelbergse Catechismus: Een eigentijdse weergave
Boekencentrum, 2007, pap, 96 pp, € 8.50, 9789023922292
winkelwagen
Verboom, W.
De Nederlandse geloofsbelijdenis. Een eigentijdse weergave
Boekencentrum, 2011, pap, 127 pp, € 8.90, 9789023926009
winkelwagen
Verboom, W.
Om het verbond. Een persoonlijk getuigenis in het zicht van de Protestantse Kerk Nederland
Boekencentrum, 2003, pap, 40 pp, € 4.50, 9789023913573
winkelwagen
Verboom, W.
Van hart tot hart. Over de Dordtse leerregels, voor het gespek in de gemeente
A1780
Boekencentrum, 2009, pap, 80 pp, € 8.50, 9789023923183
winkelwagen
Verboom, W., P.J. Vergunst (red)
Catechismus.nu, de Heidelberger voor vandaag
Het is 450 jaar geleden dat de kerk van de Reformatie in de Heidelbergse Catechismus de kern van het christelijk geloof onder woorden gebracht heeft. Ze deed dat niet in een dogmatisch debat, maar gericht op het hart en leven van de kinderen van de gemeente.

In Catechismus.nu confronteren diverse auteurs de verwoording van de reformatorische geloofsleer in 52 zondagen met vragen die christenen in onze tijd en cultuur stellen. Ze doen dit aan de hand van tien geloofskernen. Met hun zoektocht naar de relevantie van de catechismus voor vandaag willen zij de vraag beantwoorden hoe dit belijdenisgeschrift in de kerk van de 21e eeuw een betrouwbare gids kan zijn.

Boekencentrum, 2013, pap, 167 pp, € 15.90, 9789023926795
winkelwagen
Vermaat, E.
De Evangelische Omroep: ontstaansgeschiedenis
Aspekt, 2007, pap, 144 pp, € 15.95, 9789059115477
winkelwagen
Vermeulen, Maarten
Ik kreeg het op mijn hart
Ik kreeg het op mijn hart is een geestig en persoonlijk geschreven boek over bekende en onbekende begrippen die rondgaan in kerken, christelijke conferenties en huiskamers.

Uit het voorwoord: 'Lachen om zaken die geloof en kerk raken, is riskant. Voor je het weet gaat de heiligheid eraan, en daar is al zo weinig van over. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat lachen om zaken die geloof en kerk raken heel hard nodig is. Niet om wat goddelijk is naar beneden te halen, maar om wat menselijk is te relativeren. We halen ons als gelovigen namelijk heel wat op de hals.'

Maarten Vermeulen (1979) is eindredacteur bij het Nederlands Dagblad en (meestal) gelovig kerkbezoeker.

Plateau, 2012, pap, 117 pp, € 12.50, 9789058040756
winkelwagen
Visser, H.
God
Lemniscaat, 2009, pap, 365 pp, € 24.95, 9789047702122
winkelwagen
Vries, A. de jr.
Een zondagskind: Biografie van mijn vader
Kok, 2010, geb, 432 pp, € 29.90, 9789043517874
winkelwagen
Vries, W.G. de
Ik keek mijn ogen uit. Herinneringen van W.G. de Vries aan de jaren 1926-1952
Uitgeverij de Vuurbaak, 2007, pap, 206 pp, € 15.90, 9789055603602
winkelwagen
Vroon, B.
Vier eeuwen protestantisme in het zuidoosten van de Baronie van Breda
Eburon, 2006, pap, 278 pp, € 29.50, 9789059721395
winkelwagen
Wal, H. van de
Een aanvechtbare en onzekere situatie. De Hervormde Kerk en Nieuw-Guinea 1949-1962
Uitgeverij Verloren, 2006, pap, 384 pp, € 29.00, 9789065509055
winkelwagen
Werkman, P. & R. van der Woude (red.)
Geloof in eigen zaak. Markante protestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw
UITVERKOCHT
Uitgeverij Verloren, 2006, geb, 560 pp, € 30.00, 9789065509109
winkelwagen
Zwaan, G. van der
De eenvoudigen. Geloofsgetuigen op de Noordwest-Veluwe
'De eenvoudigen' is een verzameling persoonlijke getuigenissen. Veertien verhalen van mensen op de Noordwest-Veluwe die tijdens hun leven getuigden van het werk van God. 'De eenvoudigen - geloofsgetuigenissen op de Noordwest-Veluwe' bevat meer dan 100 foto's en illustraties, waarvan vele nog niet eerder werden getoond. Tevens laat het een boeiend, historisch beeld zien van het ontstaan van het geestelijk leven op de Noordwest-Veluwe in de periode 750-2000.
Groen, 2011, geb, 269 pp, € 22.50, 9789088970214
winkelwagen
Zwanepol, K. , C.H.van Campenhout (red)
Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland
De Protestantse Kerk in Nederland wil een belijdende kerk zijn. Daarom noemt zij in artikel 1 van de kerkorde de belijdenisgeschriften die haar verbinden met de verschillende kerkelijke tradities die in haar samenkomen. In Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland zijn deze belijdenisgeschriften opgenomen in een hertaling naar de bronteksten die door een door de PKN ingestelde commissie is verzorgd. Alle geschriften zijn voorzien van een verhelderende inleiding en achter in het boek is een trefwoordenregister opgenomen. Het geheel is onder eindredactie van K. Zwanepol en C.H. van Campenhout uitgebracht.
Protestantse Pers, 2009, geb, 244 pp, € 19.95, 9789085250289
winkelwagen