B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

Aalsum, Lia van
Kijken naar spiritualiteit - om te leren
Kennis overdragen, vaardigheden bijbrengen en de persoon vormen, dat gebeurt in onderwijs, vanaf de kleuterklas tot in de collegezaal. Spiritualiteit heeft daar iets aan toe te voegen.

Dit werk is een oefening in kijken naar spiritualiteit, bedoeld voor elke beroepsbeoefenaar in school en opleiding. Leren kijken en er gevoel voor ontwikkelen. Waar draait het om in spiritualiteit en hoe werkt dit door in het dagelijks bestaan? Hoe verhoudt dit zich tot de vormingsaandacht onder pedagogen, cultuurcritici en ethici? Welk verband is er met de godsdiensten, wat hebben theologen hier te zeggen en spreekt de Bijbel misschien ook een woordje mee?

'Ik geef informatie over geestelijk leven, over mensen die daar gevoelig voor zijn, aan de hand van uiteenlopende voorbeelden. Ook ga ik in op spirituele geschriften en stromingen, waaronder het christendom. Ik betrek er kunst bij, pedagogiek, theologie en de bijbelse Psalmen. Waar het in wezen om gaat is dat ieder mens verbinding heeft met wat ik noem: de goddelijke Ander. Het gaat erom dat we ons daarvan bewust worden, dat we daarin groeien en dat deze goddelijke Ander een realiteit voor ons wordt. Dat wij ons daardoor bewogen voelen. Spiritualiteit helpt om er niet langer tegenaan te kijken, maar contact mee te maken. Dat gaat dieper dan zelfmanagement.'

Een tweevoudige scholing in spiritualiteit: kennis van en gevoel voor het fenomeen ontwikkelen, met het oog op goed onderwijs. Dat wordt bepleit en met dit boek ook daadwerkelijk nagestreefd.

Valkhof, 2014, pap, 208 pp, € 22.50, 9789056254186
winkelwagen
Aalsum, Lia van
Spiritualiteit in het onderwijs. Een handreiking
Spiritualiteit werpt licht op het mysterie van het bestaan. Goed onderwijs kan niet zonder deze invalshoek. Leraren willen hun leerlingen en studenten immers niet alleen kennis, vaardigheden en gedrag bijbrengen, maar hen ook doen groeien in een grondhouding van eerbied voor het leven.

Spiritualiteit brengt in contact met de dragende kracht van het bestaan. Spiritualiteit is vormend en omvormend, voedend en confronterend. Aangesproken door het mysterie leert een mens vertrouwen op zichzelf, op de ander en op wat er geheimvol groeit. Spiritualiteit biedt richting, maakt gevoelig voor wat goed en waarachtig is, zowel in het individuele als gemeenschappelijke leven. Vanouds werd dit werkelijkheidsgebied via godsdienst en filosofie ter sprake gebracht. Maar voor velen is deze taal betekenisloos geworden, met als gevolg dat de dimensie van het mysterie in onze samenleving nauwelijks nog wordt onderkend.

Dit boek biedt een handreiking aan hen die werk willen maken van de spirituele grondhouding van de eerbied. Men leert kijken naar vormen van spiritualiteit en nadenken over de relatie met onze cultuur, het onderwijs en met name het pedagogische handelen. Men ontdekt wat past bij een school of klas en krijgt adviezen voor de praktijk. Maar evenzeer bezint men zich op de eigen spiritualiteit en leert men hoe deze kennis en sensitiviteit te voeden. In dit alles is er bijzondere aandacht voor de spiritualiteit van de leraar en de lerares. Met hun richtingsbesef immers bieden zij richting, met hun eerbied wekken zij eerbied, in toenemende verbondenheid met het levensgeheim.

Lia van Aalsum is als theologe werkzaam op het gebied van de spiritualiteit, zowel wat betreft het wetenschappelijke spiritualiteitonderzoek als de praktische spiritualiteitvorming. Daarbinnen gaat haar interesse uit naar de joodse, Bijbelse spiritualiteit en naar de relatie onderwijs en spiritualiteit.

Eburon, 2011, pap, 202 pp, € 22.50, 9789059724969
winkelwagen
Aarnink, L.
Door de Geest bewogen. Profetische vrouwen
Valkhof pers, 2004, pap, 47 pp, € 7.00, 9789056251642
winkelwagen
   
Abbe Pierre
Broederlijkheid
'Kunnen wij nog langer onverschillig blijven voor de armoede die grote delen van de wereldbevolking treft? Mogen wij blijven toekijken hoe duizenden werkloze jongeren ten prooi zijn aan wanhoop? Laten wij toe dat haat, rasicme en angst voor elkaar steeds groter worden? Nu de wereld ons dorp wordt, moeten wij opnieuw leren delen. Zowel het werk als de rijkdom moeten herverdeeld worden. Wij moeten leren omgaan met onze verscheidenheid en, zowel individueel als in groep, ervoor strijden dat ieder mens een menswaardig leven kan leiden. Ik wil niet zo ver gaan als Malraux die zei: 'De 21ste eeuw zal religieus zijn of zij zal niet bestaan,' maar ik zeg wel: 'De 21ste eeuw zal broederlijk moeten zijn of anders komt er geen volgende eeuw meer.'
Averbode, 1999, pap, 92 pp, € 11.00, 9789031715541
winkelwagen
   
Ahern, P.
Maurice & Therese. Het verhaal van een liefde. De briefwisseling tussen Therese van Lisieux en Maurice Belliere
Carmelitana, 2000, pap, 199 pp, € 18.90, 9789076671024
winkelwagen
Alma, Hans, Frank G. Bosman (red)
Spiritualiteit van de tuin
Vanouds is de tuin een belangrijk religieus symbool. In jodendom, christendom, islam, hindoeisme en boeddhisme verwijst de beeltenis van de tuin naar rust, harmonie, en (bedrieglijke) eenvoud.

Vaak genoeg is de tuin het domein van de godheid, een plek om te mediteren, een schemerzone tussen 'binnen' en 'buiten'. Denk aan de beroemde tuin van Eden, boeddhistische zentuinen of aan de paradijselijke tuin uit de islamitische traditie. Zoals een boom hemel en aarde met elkaar verbindt door zijn takken in de lucht en zijn wortels in de aarde, zo is de tuin een bijna magische plek waar het hemelse en het aardse zich met elkaar vermengen.

In dit boek met essays reflecteren theologen, religiewetenschappers, architecten en monniken vanuit hun eigen discipline op het verschijnsel 'tuin'. Wat betekent de tuin in de verschillende religieuze tradities? En welke spirituele betekenissen hebben onze eigen tuinen?

Hans Alma is hoogleraar cultuurpsychologie en geestelijke begeleidingswetenschappen aan de Universiteit voor Humanistiek.
Frank G. Bosman is senior onderzoeker aan het Cobbenhagen Center van de Universiteit van Tilburg.

Met bijdragen van Ruard Ganzevoort, Johan Goud, Maaike de Haardt, Malachias Huijink, Richard van Leeuwen, Marcel Poorthuis, Johan Roeland, D. Fairchild Ruggles en Saskia de Wit.

Figura divina, 3, Meinema, 2017, pap, 140 pp, € 16.99, 9789021143910
winkelwagen
Apel, William
Signs of Peace. The Interfaith Letters of Thomas Merton
Orbis Books, 2006, pap, 202 pp, € 23.95, 9781570756818
winkelwagen
Armstrong, Karen
De wenteltrap. Mijn weg uit de duisternis
In De wenteltrap vertelt Karen Armstrong hoe ze, na zeven jaar non te zijn geweest, het klooster verlaat om te gaan studeren. Ze voelt zich als Doornroosje die na een sluimer van honderd jaar in een vreemde, kleurrijke, en beangstigende wereld terechtkomt. In Oxford haalt de zorg voor een autistisch jongetje haar uit haar sociaal isolement. Als haar academische carriere spaak loopt, verhuist ze naar Londen. Daar haalt ze in wat ze al die jaren heeft gemist; ze heeft relaties, feesten en maakt vrienden. Uiteindelijk vertrekt ze in 1982 als journaliste naar Jeruzalem, waar ze zich verdiept in het jodendom en de islam.De rode draad in het leven van Karen Armstrong is haar verlangen naar een integere, persoonlijke vorm van geloven. Net als veel mensen kon Karen Armstrong de bevoogdende religieuze instituties niet langer verdragen en zocht zij haar eigen weg naar God. De wenteltrap bevat het openhartige en aangrijpende verhaal van die zoektocht. Net als in Door de nauwe poort, het verhaal over haar leven als non, lardeert Karen Armstrong haar persoonlijke herinneringen met beschouwingen over het falen van de kerk, het wezen van het geloof, eenzaamheid en spirituele ervaringen.
Bezige Bij, 2005, pap, 378 pp, € 15.00, 9789023418924
winkelwagen
Baeten, Ton
Geloven in het visioen, een selectie van zijn columns
Abdij van Berne, 2010, pap, 120 pp, € 6.50, 9789089720290
winkelwagen
Baren, B. van
Kracht van compassie. Franciscaans leiderschap in organisaties
De ervaring leert dat de oude mystici inspirerende leiders waren. Een van hen was Franciscus van Assisi. Zijn leven maakt duidelijk hoeveel kracht er in zachte waarden schuilt als iemand ze wezenlijk doorleeft.

Brigitte van Baren zet het universele van het franciscaans leiderschap in perspectief door dit te vergelijken met elementen uit het zenboeddhisme. Bovendien interviewde ze drie vooraanstaande leiders: voormalig minister-president Ruud Lubbers, AKZO-Nobel-bestuurslid Tex Gunning en de Braziliaanse bevrijdingstheoloog Leonardo Boff. Ook deze interviews maken duidelijk hoe actueel de franciscaanse leiderschapsvisie is.

Ten Have, 2009, pap, 143 pp, € 17.50, 9789025960339
winkelwagen
Barros, M.
Hemel en aarde huwen. Ecospiritualiteit en Zorg voor de Schepping
Averbode, 2010, pap, 205 pp, € 19.50, 9789031729746
winkelwagen
Barry, W.A. sj
Finding God in all things. A Companion to the Spiritual Exercises of St Ignatius
Ave Maria Press, 2009, pap, 140 pp, € 15.95, 9780877934608
winkelwagen
Benjamins, Rick
Canon van de protestantse spiritualiteit in nederland in ruim 50 inspirerende teksten
Een staalkaart van teksten die de veelkleurigheid laat van de geloofsbeleving in de protestantse traditie. Niet vanuit de theologische geschilpunten, maar vanuit het hoofd tot het hart.

Met o.a. Geert Grote over de Domtoren, Erasmus (tegen Luther) over tact, Menno Simons over zijn eigen geloofsstrijd, Smijtegeld over inkeer, Spinoza over tolerantie en Balthasar Bekker over duivelsgeloof. Maar ook Revius, Luyken en Johannes de Heer, naast Miskotte, Buskes, Kuitert en Okke Jager.

Een nieuw licht op de traditie, zeer geschikt voor kringen.

Kok, 2010, geb, 219 pp, € 19.90, 9789043516938
winkelwagen
Berkman, J.A. (ed)
Contemplating Edith Stein
Notre Dame UP, 2006, pap, 354 pp, € 39.00, 9780268021894
winkelwagen
Berlis, A. en A.M.Korte (red)
Alledaags en buitengewoon, spiritualiteit in vrouwendomeinen
De spiritualiteit van vrouwen heeft vaak het gewone leven van alledag tot uitgangspunt. Hoe ontdekken en ervaren zij wat 'heilig' is in dit alledaagse leven? Dit boek, geschreven door vrouwelijke theologen en religiewetenschappers, ontdekt sporen van 'alledaagse heiligheid' in oude en nieuwe vrouwendomeinen. Onderweg komen we langs een scala van even alledaagse als buitengewone plaatsen: huiskamers en slaapkamers, keukens en badkamers, schrijftafels en schildersateliers, kloostervertrekken en stadspleinen.
Skandalon, 2012, pap, 153 pp, € 17.95, 9789490708474
winkelwagen
Bernet, A.
Bernadette Soubirous. Het levensverhaal van een ongewapende strijdster
Averbode, 2011, pap, 264 pp, € 24.90, 9789031733880
winkelwagen
Beute, Bram
Ik geloof, geloof ik. Eerlijk over twijfel en geloof
'Toen ik klaar was met mijn preek, was ik klaar met geloven. Klaar met God, dacht ik. Ik liep mijn werkkamer in de tuin uit, naar ons huis. Ik hing wat rond bij mijn vrouw in de keuken. Ik moest haar maar gaan uitleggen dat ik niet meer geloofde en dat ik ander werk zou moeten gaan zoeken. (...) Ik kreeg het er niet uit. Niet omdat ik niet durfde. Maar omdat ik merkte dat het niet klopte.' In Ik geloof, geloof ik beschrijft dominee Bram Beute wat twijfel is, hoe het vaak ten onrechte wordt weggepraat, en hoe belangrijk twijfel eigenlijk is in een gezond geloofsleven.

Aan de hand van zijn eigen zoektocht naar geloven en twijfel geeft Beute eerlijke antwoorden op de grote vragen en advies over hoe je kunt omgaan met onzekerheid. De reactievragen achter in het boek maken het daarnaast uitermate geschikt voor bijbelstudie of bespreking in kleine groepen.

Bram Beute is predikant in Kampen. Eerder publiceerde hij een artikel over twijfel in het Nederlands Dagblad wat een open zenuw raakte bij lezers en waarop hij veel positieve reacties ontving

Plateau, 2015, pap, € 14.95, 9789058040930
winkelwagen
Bodar, Antoine
Eeuwig gaat voor oogenblick
In een verstilde sfeer voerde Antoine Bodar fascinerende gesprekken met: Paul Witteman, Hans Wiegel, Hilde Kieboom, Adriaan van Dis, Herman van Rompuy, Vonne van der Meer, Huub Oosterhuis, Dries van Agt, Wim van den Donk, Jan Marijnissen, Desanne van Brederode, Kardinaal Simonis, Kardinaal Danneels, Connie Palmen, Maarten 't Hart en Kardinaal Eijk.

Antoine Bodar (1944)Filosoof en kunsthistoricus. Bekend als presentator van radio- en televisieprogramma's. Hij was daarnaast docent aan de Leidse universiteit en hoogleraar in Tilburg. Bodar werd op latere leeftijd tot priester gewijd en bleef daarna als maker van eigen programma's en als gast in die van anderen op radio en televisie. Hij heeft talrijke boeken op zijn naam staan. Tegenwoordig woont hij in Rome.

Adveniat, 2017, pap, 240 pp, € 18.99, 9789492093448
winkelwagen
Boom, Corrie ten
Verslagen vijanden. Over occulte machten
Boek op verzoek
Boekencentrum, 2004, pap, 61 pp, € 8.50, 9789023916239
winkelwagen
Boot, Lex
Kleine gids voor christelijke meditatie
Deze kleine gids voor christelijke meditatie bevat geen theoretische verhandelingen, maar houdt het praktisch: mediteren, hoe doe je dat? Dit zeer toegankelijke boekje telt veertien meditaties om zelfstandig of in een groep te doen, en besteedt aandacht aan lectio divina, ignatiaanse meditatie, Taize- en Ionameditatie, mantrameditatie, icoonmeditatie, loopmeditatie en Centering Prayer. Het is geschikt voor lezers die zich afvragen hoe je een verstilde omgang met God in je leven kunt vormgeven en voor mensen die verbinding zoeken tussen oosterse meditatie en hun christelijke wortels. Het is bovendien een waardevol boek voor diegenen die een christelijke meditatiegroep begeleiden of dat willen gaan doen.

Lex Boot is predikant, vicevoorzitter van Vacare - meditatief platform van de Protestantse Kerk en redigeerde het Handboek christelijke meditatie (2011). Hij begeleidt predikanten en kerkelijk werkers in hun ambtswerk en spiritualiteit.

Boekencentrum, 2012, pap, 111 pp, € 13.90, 9789023926481
winkelwagen
Bosch, Roel
Er zijn, Keltisch-christelijk geloven
Keltisch christendom fascineert velen. Aandacht voor de natuur, sfeervolle landschappen, de pure wortels van een geloofslijn. Dat is wat veel mensen zien. Maar wat brengt Keltisch-christelijk geloven ons werkelijk? Dit boek biedt een bijzondere kennismaking met teksten en beelden, ervaringen en verhalen uit Keltisch-christelijke kringen. Bijbel en muziek klinken er volop in door. We herhalen de reis van de Keltische monniken die het christelijk geloof naar Nederland brachten om te zien of we hun spiritualiteit kunnen laten herleven. En we kijken naar hedendaagse bewegingen zoals die van de Iona-community. Tegelijk stelt dit boek ook kritische vragen: bestaat het eigenlijk wel echt, die Keltische spiritualiteit? Of is het een etiket dat op allerlei verschijnselen geplakt wordt die we allang in huis hebben? Misschien zijn we wel rijker dan we dachten!

Roel Bosch is als predikant verbonden aan de NoorderLichtgemeente te Zeist. Hij vertaalde vele keltische teksten en is actief betrokken bij de Ionagroep Nederland.

Meinema, 2013, pap, 144 pp, € 15.00, 9789021143408
winkelwagen
   
Bos, J.A.
Boek schrift. Verbeter de wereld, begin bij de mens
Narratio, 2011, pap, 47 pp, € 7.95, 9789052637518
winkelwagen
   
Boss, S.J.
Mary
In recent years Mary has stepped out of the closet of piety and devotion and become the subject of serious theological study and work. For too long Mary was an icon for the repression of women by a male dominated Church, but now Mary is seen as a vital theological symbol, a symbol of true femininity and true humanity for the Church and the modern world. Jung has argued that the Definition of the Doctrine of the Assumption was the most important religious event since the Reformation: the feminine principle has been absorbed into the Godhead. Yet amongst some modern Catholics, as well as most Protestant Christians, the Virgin Mary is still seen as someone who has a very small part to play in the drama of salvation and creation. In Mary, Sarah Jane Boss seeks to correct this view. She argues that Christian theology should conceive of the created order, both physical and spiritual, as sacred in the highest degree, and that this understanding is already implicit in traditions of Marian doctrine and devotion. Far from being peripheral this understanding of Mary is central to Christian doctrine. It must underlie any attempt to answer the fundamental ethical questions of our age, namely that of the extent to which human beings are entitled to intervene in the natural order.
New Century Theology Series, Continuum, 2004, pap, 149 pp, € 22.95, 9780826457882
winkelwagen
   
Boss, S. J., Shillington, George (eds.)
Mary, the Complete Resource
Bllomsbury, 2009, pap, 600 pp, € 49.95, 9780826427588
winkelwagen
Bouman, Monica
Internationale dienstbaarheid als vrijheid en plicht. De levensweg van Dag Hammarskjold
Kok, 2001, pap, 302 pp, € 29.90, 9789043503877
winkelwagen
Bradley, Ian
Keltische spiritualiteit. Een oud geloof met perspectieven voor de toekomst
Deze fascinerende studie richt zich op de geloofswereld van het Keltische christendom, zoals zich dat manifesteerde in het Britse eilandenrijk na het vertrek van de Romeinen tot aan de invallen van de Noormannen. De Kelten ontwikkelden een eigen vorm van spiritualiteit en theologie, die ook het kerk-zijn bepaalde. Hun geloof had een mystieke inslag, werd sterk beinvloed door de Woestijnvaders en orienteerde zich op de bijbel. Geloofsvoorstellingen en -praktijken uit een niet-christelijk verleden werden niet ruwweg overboord gezet, maar verwerkt in de Keltische christelijke spiritualiteit. Hieruit blijkt een holistische en tolerante gezindheid. Ian Bradley ziet in het symbool van de Keltische knoop, met zijn vele, met elkaar verweven patronen, de sleutel tot het verstaan van het Keltisch christendom. Hij leidt de lezer van onze tijd binnen in een wereld van heiligen en geleerden, van monniken en pelgrims. Ook onderzoekt hij de cruciale thema's van de Keltische traditie: de aanwezigheid van God in de schepping, het belang van de gemeenschap en de rol van kloosters als centra van onderwijs en zending en de plaats van verbeelding, kunst en poezie. Deze optimistische, warme spiritualiteit verdient het om opnieuw bestudeerd te worden en in brede kring bekendheid te krijgen. De Kelten hebben onze tijd veel te bieden aan inspiratie en levenshouding. Dit boek is daarbij een boeiende en betrouwbare gids.
Meinema, 2005, pap, 175 pp, € 16.90, 9789021136714
winkelwagen
Braekers, Marcel
Een weg van verstilling. Spirituele zoektocht met teksten van Meister Eckhart
Meister Eckhart staat meer dan ooit in de belangstelling van veel zoekende mensen. Eckhart lezen is een proces doormaken waarbij je stilaan meer en meer durft loslaten wat zo veel eeuwen als onbetwijfelbare zekerheid werd verkondigd, maar als denken of als taal achterhaald is. Zo'n proces werkt heilzaam als het loslaten van voorstellingen die een mens verknechten of doen ineenkrimpen van angst of schuldgevoel. Veel al te menselijke zekerheden vallen weg en de kern duikt op: de Naam 'Ik ben die zal zijn', 'Ik zal met je meegaan'. In dit boek verzamelt en becommentarieert Eckhartkenner Marcel Braekers teksten van Meister Eckhart. Hij geeft ook een boeiende inleiding over de tijd waarin Eckhart leefde en wat zijn visie is. Marcel Braekers is dominicaan en theoloog. Hij werkte jarenlang als psychotherapeut. Op dit moment is hij provinciaal van de Vlaamse provincie van de dominicanen.
Averbode, 2014, pap, 156 pp, € 18.50, 9789031737956
winkelwagen
Bras, Kick
De Ziener. Mystieke inzichten
Een onbekende kluizenaar of monnik uit het jaar 500 tooide zich met de naam Dionysius de Areopagiet uit de eerste eeuw. Hij schreef diepzinnige, mystieke boeken, die veel invloed gehad hebben in de mystieke traditie van Europa. Maar over hemzelf weten we niets. Kick Bras werd door zijn mystieke inzichten geboeid en liet er zijn verbeeldingskracht op los. Hij zag hem voor zich, een man die leefde in de stilte, aan de rand van de woestijn. En die in dialoog met een icoon, maar ook in ontmoeting met allerlei slag mensen, diepe inzichten ontving. Zo worden in dit boekje de diepe gedachten van deze onbekende mysticus in een poetische vormgeving door Kick Bras aan de lezer aangeboden. Een mooi cadeauboekje, heel geschikt voor persoonlijke overdenking, groepsmeditatie of opening van bijeenkomsten.
Narratio, 2015, pap, 48 pp, € 7.50, 9789052634654
winkelwagen
Bras, Kick
Een met de Ene, protestantse mystiek van Abraham Kuyper tot Maria de Groot
Protestanten hebben veel meer met mystiek dan algemeen wordt aangenomen, zo betoogt mystiekdocent Kick Bras. Weliswaar schafte het protestantisme de kloosters - broedplaatsen van christelijke mystiek - af en hadden protestantse theologen vaak scherpe kritiek op de mystiek. Maar het verlangen naar eenheid met God ging ook aan protestanten niet voorbij. Ze werden, soms tegen wil en dank, geraakt door dat wat mystiek ten diepste is: de ervaring van en het verlangen naar eenheid met de Ene, de Bron van ons bestaan.

Altijd zijn er protestantse denkers, dichters en stromingen geweest die ruimte gaven aan dit mystieke verlangen, ook in de twintigste eeuw. Dit boek laat zien hoe de Nederlandse protestantse mystiek zich in die eeuw ontwikkelde. Denkers als Abraham Kuyper, Aalders, Miskotte, Van Ruler, J.H. Bavinck en vele anderen passeren de revue. Maar ook dichters als Henriette Roland Holst, Willem de Merode en Maria de Groot. De auteur geeft zo een representatief beeld van de veelheid aan visies op en beleving van mystiek in de verschillende protestantse stromingen.

Dit boek is geschreven voor een breed publiek, in de hoop dat velen tot hun verrassing zullen ontdekken hoeveel mystiek er in het Nederlandse protestantisme voorkomt. En wellicht inspireert deze ontdekking mensen in de eenentwintigste eeuw om hun eigen weg met de mystiek te gaan.

Dr. Kick Bras, predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, publiceert over spiritualiteit, mystiek en meditatie. Eerder doceerde hij spiritualiteit aan de Theologische Universiteit van Kampen.

Skandalon, 2013, pap, 320 pp, € 32.50, 9789490708788
winkelwagen
Bras, Kick
Ingaan en uitgaan, Spirituele levenskunst
Lichtvoetig en ernstig je weg gaan. Je laten raken door wat je wedervaart. Visionair leren waarnemen. Leren omgaan met lijden en kwaad. De stilte cultiveren. Omgevormd worden in licht. En daarbij je laten voeden door de levenskunst van Jezus die zichzelf vergeleek met een herder die zijn schapen doen ingaan en uitgaan, zodat zij leven vinden en overvloed. Dat is spirituele levenskunst
Narratio, 2007, pap, 66 pp, € 7.50, 9789052638072
winkelwagen
Bras, Kick
Leven met Thomas Merton. Wegwijzer naar vrijheid
Een kennismaking met het leven en werk van Thomas Merton. Met verlangen naar vrijheid als leidraad.

Als monnik van de trappistenorde in de Verenigde Staten en als auteur van talrijke boeken, gedichten en essays gaf Thomas Merton (1915-1968) een groot deel van zijn leven gestalte aan het verlangen naar vrijheid. Zijn zoektocht vond herkenning bij tijdgenoten, maar ook na zijn dood bleven velen gefascineerd door Mertons leven en missie. Dit boek biedt de lezer een aantal korte teksten van Merton, die door Kick Bras van een meditatief commentaar zijn voorzien. Tekst en commentaar laten zien dat vrijheid en onvrijheid op allerlei manieren in ons leven aanwezig zijn en invloed hebben.

Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, actief betrokken bij Vacare, platform voor meditatief leven, en als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Hij publiceerde diverse boeken over mystiek en meditatie.

Meinema, 2014, pap, 134 pp, € 16.99, 9789021143842
winkelwagen
Bras, Kick
Mystiek leven
In dit boek tekent Kick Bras een weg uit waarlangs mystiek leven zich ontvouwen kan. Aan de hand van mystieke teksten uit heden en verleden worden thema's uit het mystieke leven toegelicht. Deze toelichting blijft niet steken in theorie, maar wijst naar de praktijk van leven.
Berne, 2011, pap, 208 pp, € 22.50, 9789089720429
winkelwagen
Bras, Kick
Oog in oog, christelijke mystiek in woord en beeld
Christelijke mystiek heeft een indrukwekkend religieus en cultureel erfgoed voortgebracht, waarvan we kunnen genieten in woord en beeld. In poezie, preken, gebeden of visioenen, maar ook in beeldende kunst, zoals de schilder- en beeldhouwkunst, en de architectuur.

In Oog in oog presenteert en becommentarieert mystiekkenner Kick Bras teksten en kunstvoorwerpen uit allerlei eeuwen, landen en joods-christelijke tradities, en ontsluit hun blijvende zeggingskracht. Hij verbindt de verbale en visuele uitingen met elkaar, als verwanten die allemaal op die Ene, op het goddelijke mysterie, zijn gericht.

In 55 hoofdstukken maakt de lezer een pelgrimsroute langs een schat aan kunstwerken en teksten, van Hadewijch tot Bonhoeffer, van Giotto tot Rothko en van Chagall tot Caravaggio. Aan bod komen centrale thema's als de mystieke ervaring, gods- en mensbeelden, en de mystieke weg, met al de metaforen en beelden die daaraan ontsproten.

Oog in oog is een rijk geillustreerd, full colour boek dat uitnodigt tot kijken, lezen, overdenken en mijmeren, en dat alle ruimte geeft om tot nieuwe kennis en tot nieuwe inzichten te komen.

Dr. Kick Bras (1949) is theoloog en publiceert over spiritualiteit, mystiek en meditatie. Als onderzoeker is hij gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, een wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor de studie van de spiritualiteit in het licht van de joodse en christelijke traditie. Eerder doceerde hij spiritualiteit aan de Theologische Universiteit van Kampen. Van zijn hand verscheen bij Skandalon Een met de Ene. Protestantse mystiek van Abraham Kuyper tot Maria de Groot (2013). Zie ook www.kickbras.nl.

Skandalon, 2017, pap, 224 pp, € 27.50, 9789492183569
winkelwagen
Bras, Kick
Vacare. Een bevrijdende levenskunst
Vacare is een Latijns woord dat vrij zijn betekent. Het is een oude monastieke term die het doel van het geestelijk leven aanduidt: een waarlijk vrij mens te zijn in de relatie tot God, tot jezelf en tot de ander. Kick Bras bespreekt in 41 korte hoofdstukken de weg naar deze vrijheid. Hij benadert deze thematiek vanuit de invalshoek van meditatief leven. Meditatief leven betekent dat je de weg naar de vrijheid vindt door aandachtig te leven. En door momenten van bezinning, meditatie en gebed een vaste plek in je leven te geven. Om meditatief leven te bevorderen heeft hij samen met anderen in 2009 Vacare als platform opgericht. Het is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland. Maar ieder die christelijke vormen van meditatie en meditatief leven zoekt is welkom om mee te doen. Dit boek is geschreven in een taal die velen zal kunnen aanspreken. Het is het meest persoonlijke boek dat Kick Bras tot nu toe schreef.
Narratio, 2010, pap, 184p, € 17.50, 9789052634845
winkelwagen
Bras, Kick e.a.
Mediteren met Thomas Merton, een meditatiegids bij 'Zaden van Contemplatie'
Dit boekje verschijnt ter gelegenheid van het feit dat Thomas Merton honderd jaar geleden, op 31 januari 1915, werd geboren. Er zal aan dit feit in Nederland en Belgie op verschillende wijzen aandacht worden besteed. Zo zal het beroemde boek van Merton, New seeds of contemplation, in Nederlandse vertaling verschijnen onder de titel Zaden van Contemplatie. Dit boekje is een gids om het bovenvermelde boek van Merton meditatief zich eigen te maken. Het is zowel geschikt voor persoonlijk gebruik als voor gebruik in groepen. Een boekje met 8 meditaties rond thema's van Merton
Narratio, 2015, pap, 40 pp, € 6.50, 9789052634609
winkelwagen
Braso Gabriel o.s.b.
Monnik zijn. Een bescheiden en edele dienst
Gabriel Maria (Lluis) Braso (Barcelona 1912) was monnik van de Spaanse benedictijnenabdij Montserrat (bij Barcelona). Hij werd daar prior en later tot abt gekozen. In 1966 werd hij abt-praeses van de benedictijnse congregatie van Subiaco. Als abt-praeses had hij een internationale taak van coordinatie en ondersteuning ten dienste van een groot aantal benedictijner abdijen in diverse landen. Hij schreef elk jaar een door velen gewaardeerde brief over het benedictijnse kloosterleven, waarin met name de nieuwe inzichten besproken werden over het monastieke leven zoals die door het Tweede Vaticaans Concilie verwoord waren: aanpassingen aan veranderingen in kerk en cultuur. Braso's belangrijkste streven was daarbij het leven van monniken en monialen te beschrijven naar zijn diepste evangelische kern: de navolging van en de liefde voor Christus.

In het hart van deze historische context was mijn eerste pastorale zorg om de nadruk te leggen op het enig noodzakelijke. Zijn eigen selectie van de belangrijkste passages uit de zesentwintig brieven die hij van 1966 tot en met 1977 aan de kloosters schreef, waaronder de twee laatste zeer persoonlijke, vormen samen dit boek. Hij overleed op 1 januari 1978. Vijftig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie en zevenendertig jaar na zijn overlijden blijkt Braso's visie op het monastieke leven onverminderd actueel en inspirerend.

Abdij Van Berne, Uitgeverij, 2015, pap, 178 pp, € 17.50, 9789089721020
winkelwagen
Brederode, Desanne van
De ziel onder de arm. Over aandachtig leven
Desanne van Brederode, schrijfster en filosofe, is een veel gevraagd spreker. Zowel haar televisieoptredens in Buitenhof en De Wereld Draait Door als haar lezingen en opiniestukken getuigen van een onafhankelijke wijze van denken. De bereidheid eigen opvattingen kritisch te toetsen staat bij haar voorop. De ziel onder de arm bevat aanstekelijke gedachten over onderwerpen als geloof, vrijheid, creativiteit en verdieping. Van Brederode laat zien dat we weliswaar vaak met onze ziel onder de arm lopen, maar dat dat juist een groot goed kan zijn. Zekerheden en onwrikbare meningen: waar brengen die ons eigenlijk? In krachtige en elegante bewoordingen breekt Van Brederode een lans voor wat zij graag 'wankelmoed' noemt: een open, ontvankelijke manier van in het leven staan.
Querido, 2013, pap, 240 pp, € 19.95, 9789021441870
winkelwagen
Breukel, Thom (ed)
Stil...
We leven in een cultuur van geluid. Er staat altijd wel ergens een radio of tv aan. Het verkeer raast langs, vliegtuigen sneren over ons heen. Een luide muziekcultuur verdooft vooral de jongeren die zijn opgegroeid in een al te individualistische maatschappij. Muziek verbindt hen met de trend van hun tijd; dus met de massa. Stilte is niet trendy, stilte is ongewoon geworden. Er zijn gelukkig koptelefoons; zelfs op de fiets of in de trein kun je afstemmen op je eigen subcultuur.

Maar tussen de oren valt de stilte toch! - en daar wordt elke oorspronkelijke gedachte gesmoord. En omdat je geen toegang meer hebt tot jezelf, wordt de stilte een reis door de vervreemding. Hoeveel mensen vullen hun tijd niet met allerlei gepraat over niets, met allerlei afspraken en werk, om maar niet geconfronteerd te worden met hun eigen eenzaamheid!

Stilte heeft in het leven een functie. Ze is de verbindende schakel met de diepere aardlagen van ons bestaan. Als wij niet stil kunnen zijn, verliezen we onze grond. We slaan los bij een harde windvlaag. En dan - ja, dan komt de existentiele angst om de hoek kijken.

Elf bijdragen van onder meer Meindert Boersma, Gertrudis van der Donck, Antoinette van Gurp, Kees van den Muijsenberg Thom Breukel en Catharina Visser. Met tekeningen van Thom Breukel.

Dabar-Luyten, 2014, pap, 102 pp, € 11.50, 9789064162688
winkelwagen
Broers, Arjan
Ode aan Gods eenvoud. Een nieuwe abdij met oude wortels.
Ode aan Gods eenvoud vertelt het verhaal van de enige gloednieuw gebouwde abdij die Nederland rijk is. Hoewel gloednieuw, is deze abdij gebouwd op historische grond en volgens oeroude principes.

In het voorjaar van 2009 hebben de zusters trappistinnen hun abdij Koningsoord in het Brabantse Berkel-Enschot verlaten om aan de zuidrand van de Veluwe een gloednieuwe abdij te betrekken. Dat feit op zich is al bijzonder: dat er, aan het begin van de 21ste eeuw, een nieuwe abdij gebouwd wordt, voor een levende en groeiende gemeenschap van zusters.

De plaats waar die nieuwe abdij verrees is minstens zo bijzonder: in 1909 verrees hier een experimenteel landbouwbedrijf dat ten onder ging aan de eigen ambities. In 1944 landden hier duizenden geallieerde parachutisten tijdens de operatie Market Garden. Na de oorlog werd de verwoeste hoeve opgebouwd door de broeders van Mill Hill, die er al bouwende een opleiding kregen om als technische duizendpoten in de missie te werken.

Op zoek naar rust en ruimte, kozen de de zusters trappistinnen juist deze plek om hun abdij te bouwen: geheel volgens de principes die Bernardus van Clairvaux acht eeuwen geleden formuleerde, en voorzien van de nieuwste milieutechnieken als aardwarmte en een eigen waterzuivering. De zusters bidden er zeven keer per dag, ze lezen en ze zwijgen er, ze delen er hun leven, met elkaar en met talloze gasten. Zo zoeken en eren ze Gods liefdevolle eenvoud, zoals het was in het begin en nu en altijd.

Het bijzondere verhaal van Koningsoord wordt in Ode aan Gods eenvoud ook op een bijzondere manier in beeld gebracht door tientallen foto's. De foto's zijn van de hand van verschillende fotografen, onder anderen van Annie van Gemert, bekend van de boeken Kloosterlingen en Jongens en meisjes. Voor dat laatste project won zij onlangs een tweede prijs in de categorie portretten van World Press Photo.

Van Arjan Broers, die tekende voor de tekst van Ode aan Gods eenvoud, verschenen bij Valkhof Pers eerder Wees niet bang, het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens, Opmaat tot eeuwigheid en Een dwaas bestaan, over 'broodpater' Gerrit Poels.

De nieuwe abdij Koningsoord is ontworpen en gebouwd door GSG Architecten te Apeldoorn en Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten te Arnhem.

Valkhof Pers, 2010, pap, 126 pp, € 7.50, 9789056253004
winkelwagen
Bronnle, S.
Heilige plekken ontdekken. Plaatsen van verering en sacrale bouwwerken
verschijnt in januari 2012 We worden door ruimte omgeven. En toch ... we zijn ons er slechts zelden van bewust. Het is voor ons als iets vanzelfsprekends. Plaatsen van verering, tempels, kerken, heilige plaatsen en sacrale bouwwerken zijn er sinds mensenheugenis. Maar wat maakt een plek tot een heilige plaats? Hoe zijn de verschillende culturen ermee omgegaan? Welke technieken hebben ze daarbij gebruikt? In dit boek worden deze vragen uitgebreid en gedetailleerd beantwoord. En ook wij als moderne mensen hebben behoefte aan 'heilige' plaatsen van bezinning en verering. Heilige plekken ontdekken laat zien hoe we deze zelf kunnen creëren.
Ankh-Hermes, 2012, pap, 220 pp, € 22.90, 9789020204964
winkelwagen
Burggraeve, Roger
Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan
Gezinsdrama's, brutale moorden, agressie op de bus, milieuvervuiling, lijden, racisme, de obsessie voor het meetbare en het maakbare, vergelding en wraak, misbruik... Vandaag worden we allemaal geconfronteerd met verschillende vormen van kwaad. Dat is niet nieuw. De Bijbel stond er reeds vol van. Aan de hand van negen verhalen uit de Bijbel neemt Roger Burggraeve een hele reeks vormen van kwaad onder de loep, op zoek naar wat mensen drijft. Een duidelijk oordeel en rechtzettingen zijn nodig, maar ook aandacht voor de menselijke kwetsbaarheid.

Door de Bijbelse boodschap te vertalen naar vandaag leert Roger Burggraeve ons de vaak harde realiteit rondom ons op een nieuwe manier te bekijken. En ook sporen van onze hunker naar het goede te ontdekken. Zo biedt hij inzichten om onze verantwoordelijkheid op te nemen wanneer we voor ethische keuzes geplaatst worden en neen te zeggen tegen de fascinatie van het kwaad.

Daarom is dit boek niet alleen een inspiratiebron voor christenen, maar voor al wie van onze maatschappij een leefbare samenleving wil maken.

Lannoo, 2017, pap, 168 pp, € 17.99, 9789401452199
winkelwagen
Bury, J.B.
Irelands Saint. The essential biography of St. Patrick
Ed., with introduction and annotations by J.M.Sweeney
Paraklete Press, 2008, geb, 205 pp, € 19.90, 9781557255570
winkelwagen
Buxton, N.
Tantalus and the Pelican. Exploring Monastic Spirituality Today
Continuum, 2009, pap, 178 pp, € 17.90, 9781847061119
winkelwagen
Cameron, J.
The Artists Way: A Spiritual Path to Higher Creativity
Twee cassettes
Putnam, 1999, € 18.95, 9780874778526
winkelwagen
Chodron, Pema
Verzacht je hart
Ten Have, 2011, pap, 72 pp, € 9.99, 9789025961527
winkelwagen
Chopra, Deepak
Jezus, een roman over de verlichting
Ten Have, 2009, pap, 238 pp, € 19.99, 9789025958855
winkelwagen
Claes, J., A. Claes & K. Vincke
Geneesheiligen in de lage landen
Kok / Davidsfonds, 2005, pap, 334 pp, € 29.95, 9789080829084
winkelwagen
Claes, Jo
De vele gedaantes van Maria. Meer dan 500 afbeeldingen uit de Lage Landen
Door de eeuwen heen werd Maria op op ontelbare manieren afgebeeld: als kind, zittend of staand, zwanger, met een zwarte huidskleur. Ook de namen en titels waaronder zij vereerd wordt, zijn talloos: Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, Onze-Lieve-Vrouw Behoudenis der Kranken, Onze-Lieve-Vrouw Ster der Zee en vele andere. De grote verscheidenheid aan namen en afbeeldingen is vaak verwarrend. Temeer daar eenzelfde benaming van een Mariabeeld niet altijd overeenkomt met dezelfde voorstelling en omgekeerd. Dit boek biedt een overzicht van de vele manieren waarop Maria wordt voorgesteld en met welke attributen. Per voorstelling tref je enkele vindplaatsen, de naam waaronder Maria er wordt vereerd, een verklaring van het attribuut en een beschrijving van het beeld in kwestie.
Ten Have, 2011, pap, € 34.50, 9789077942505
winkelwagen
Coppens-Baeten, A., R. van Dijk, R. Vaanhold (red)
Ontvangen, de religieuze bronnen van onze gastvrijheid
Kloosters zijn druk bezochte oorden van rust. Vooral abdijen, vaak gelegen in een landelijke omgeving en van voorname allure, zijn het doelwit van mensen die op zoek zijn naar stilte en zingeving. Die vinden zij in de doorgaans hartelijke gastvrijheid van monniken en monialen, broeders en zusters. Zij bieden hun het ritme van het getijdengebed, de stilte van de meditatie, de ruimte voor een geestelijk gesprek, de eenvoud van de kloostermaaltijd. Steeds meer mensen zijn echt op zoek naar die gastvrijheid die een onherbergzamer wordende wereld niet te bieden heeft.

Ben ik welkom? Mag ik er zijn? Vragen als deze behoren tot de wezenlijkste die een mens zich stelt. Ze zijn van levensbelang. Ze bestrijken onze hele periode tussen geboorte en dood. Ze raken onze gastvrijheid in de breedste zin - religieus, sociaal, cultureel. Als het over gastvrijheid gaat, is niemand uitsluitend ofwel gast ofwel gastheer of gastvrouw. Wij zijn het allebei, levenslang, in steeds wisselende rolpatronen. Wezenlijk voor gastvrijheid is elkaar ontvangen.

Valkhof Pers, 2011, pap, € 19.95, 9789056253394
winkelwagen
Cox, Baroness Caroline, Catherine Butcher
Cox`s Book of Modern Saints and Martyrs
Continuum, 2006, pap, 214 pp, € 18.00, 9780826487889
winkelwagen
   
Cuilenburg, Paula van
Spiritualiteit het jaar door
Tijdschrift Toer 587, Boekencentrum, 2002, pap, 53pp, € 4.65, 9789023996156
winkelwagen
Cuilenburg, P. van
De stille plek in jezelf. Meditatie in de psychosynthese
De Toorts, 2008, pap, 128 pp, € 20.00, 9789060208243
winkelwagen
Dalai Lamai, Desmond Tutu
Het boek van vreugde
De Dalai Lama en Desmond Tutu hebben beiden veel tegenslagen moeten overwinnen. Ondanks hun ontberingen - of zoals ze zelf zeggen dankzij hun ontberingen - behoren ze tot de vrolijkste mensen ter wereld. Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de Dalai Lama reisde Desmond Tutu naar Dharamsala om samen HET BOEK VAN VREUGDE te maken als cadeau voor iedereen. Tijdens deze bijzondere week toonden ze met hun eigen uitbundigheid, compassie en humor hoe vreugde kan groeien van een voorbijgaande emotie tot een blijvende, solide levenshouding. Douglas Abrams was bij de gesprekken aanwezig en verwerkte ze tot dit boek.

Een boek waar je blij van wordt, alleen al vanwege de liefdevolle manier waarop deze oude wijze mannen met elkaar omgaan, de levensvreugde en speelsheid die ze delen en de respectvolle manier waarop ze hun verschil van inzicht bespreken, want de boeddhistische en de christelijke traditie hebben naast veel overeenkomsten ook duidelijke verschillen. Het is mooi om te lezen hoe onbelangrijk die verschillen worden, want hun kernboodschap is dezelfde: vreugdevol leven bereik je door anderen vreugde te brengen

HarperCollins Holland, 2016, geb, 354, € 19.95, 9789402718003
winkelwagen
Danneels, Kardinaal Godfried, Iny Driessen
Waarom nog wachten?
Door jaren van gezamenlijk schrijven, voelden kardinaal Danneels en Iny Driessen zich gedreven om in hun zeer verschillende levenssituatie - de ene als actieve gepensioneerde kerkvorst, de andere als vrouw en moeder die aan een chronische ziekte lijdt - meer werk te maken van hun innerlijk leven en om met anderen te delen hoe ze dat concreet proberen aan te pakken.

God heeft in ons een diep verlangen gelegd om Hem in onze 'binnenkamer', ons innerlijk, te ontmoeten. Met schroom omdat ieders weg met God uniek is, tekenden kardinaal Danneels en Iny Driessen de stappen op die zij probeerden te zetten op weg naar hun binnenkamer. Ze merkten dat diepgaande gesprekken over leven en geloof vaak Schriftwoorden, - lezingen of hele Bijbelboeken in hun hart deden opkomen en dat geestelijke lezing, lectio divina, de weg was om de dialoog open te breken en te verruimen tot een dialoog met God.

Bij het begin van elk hoofdstuk in dit boek vind je een eerlijke en kwetsbare dialoog tussen de twee auteurs. Aan deze dialoog worden drie of vier Schriftlezingen gekoppeld. Bij de Schriftlezingen schreven de auteurs vervolgens meditaties die vooral bedoeld zijn om het Woord Gods op je leven te leggen. Uit de stilte na de meditatie volgt een gebed. En dan het belangrijkste: de contemplatie. Op dat ogenblik zwijgen de auteurs. Ze willen niet tussen jou en God staan met een omhaal van woorden. Het 'anders leven', de conversio, ten slotte is de 'achterdeur' van je binnenkamer. Omdat authentiek gebed je innerlijk verandert, krijgt ook je leven naar buiten een andere kleur.

Halewijn, 2015, pap, 348 pp, € 29.95, 9789085283447
winkelwagen
Deen, Edith van der
Mijn hart Gods woning. Bijbelstudies over de relatie tussen God en jou
van 17.85 voor 9,-

In deze persoonlijke en diepgaande bijbelstudies legt de schrijfster Gods aanwijzingen voor de bouw van de tabernakel uit als even zovele aanwijzingen om het eigen hart als woonplaats van de Allerhoogste in te richten en zo ware bevrijding te ervaren. De boeiende en originele studies, die de eenheid van het Oude Testament benadrukken, zijn verdeeld over een periode van tien weken en voorzien van vragen en aanwijzingen voor verdere verdieping. Een aanrader voor persoonlijk gebruik en voor bijbelstudiegroepen.

Kok, 2005, pap, 285 pp, € 9.00, 9789043511322
winkelwagen
Deenen, Jan van
Stroom van leven: Omzien naar je levensverhaal met Ignatius
met CD

Stroom van Leven, omzien naar eigen levensverhaal met Ignatius van Loyola. Herinneringen zijn als foto's in een album. Kijk aandachtig naar je herinneringen. Je herleeft de vreugde van dat moment. Maar dikwijls ook ervaar je weemoed en verdriet. Bij nadere reflectie merk je dat alles wordt opgenomen door de stroom van leven. Telkens weer. Zo word je levenswijs. De Spaanse Ignatius van Loyola leerde dat regelmatige reflectie ons helpt om op het spoor te komen van Mysterie in eigen leven. Zo krijgen we zin en vertrouwen voor de weg die we gaan. Belangrijke en alledaagse herinneringen passeren in dit boek de revue. Telkens volgen praktische suggesties om deze methode toe te passen. Bij het boek hoort een cd met meditatieoefeningen, samengesteld door Petra den Dulk.

Narratio, 2010, pap, 108, € 17.50, 9789053628126
winkelwagen
   
Den Bosch, Gerardus van
Om Over Naar Huis Te Schrijven. 22 brieven aan heiligen
Van 14.9 voor 8,50

Om over naar huis te schrijven is een prachtig boek vol devotie. De auteur weet in korte brieven op persoonlijke wijze een twintigtal heiligen voor het voetlicht te brengen. Hij gaat in op de brief die Theresia van Lisieux aan haar Mere Marie a Gonzague heeft geschreven: perfecte liefde is elkaars fouten verdragen. Met Franciscus van Assisi gaat hij in gesprek over het omgaan met moslimbroeders. Van Gerardus Majella wil hij weten wat kerk-zijn is in het licht van de gehoorzaamheid. Op uiterst originele wijze wordt de lezer in contact gebracht met onderwerpen en zaken die de heiligen bezighielden.

Ten Have, 2002, geb, 138 pp, € 8.50, 9789025953041
winkelwagen
Derkse, M.
De weg ligt onder je voeten. Over het lef om te leven
tweede, herziene editie
Ten Have, 2009 / 2011, pap, 159 pp, € 14.95, 9789025900168
winkelwagen
Derkse, W.
Een levensregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkses leven
luxe editie
Lannoo, 2008, geb., 155 pp, € 24.95, 9789020976380
winkelwagen
Derkse, Wil
Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven
Benedictus noemt zijn levensregel uitdrukkelijk een 'regel voor beginners'. Zowel de novice als de abt blijven hun leven lang beginners. Een levensregel voor beginners wil het benedictijnse leven vertalen naar vormen van samenleven en samenwerken buiten de muren van het klooster: een gezin, een school, een bedrijf, een orkest, een ziekenhuis. De soepele benedictijnse spiritualiteit is hiervoor uitermate geschikt. Zij is eenvoudig, weinig spectaculair en down to earth. Ze sluit goed aan bij een spreuk uit de Zen-traditie: 'Voor de verlichting: hout hakken en water putten; na de verlichting hout hakken en water putten'.

De benedictijnse spiritualiteit streeft niet naar heel nieuwe inzichten of spectaculaire mystieke ervaringen. Het gaat erom hetzelfde anders te doen. In dit boek vertrekt Wil Derkse van de stap van aandachtig luisteren naar het komen tot resultaten uit de openingszin van de Benedictusregel. Hij past de monastieke geloften toe op het leven binnen organisaties en gaat in op benedictijnse leiderschap ( mensen stimuleren tot groei) en benedictijns 'tijdsmanagement': de kunst van het beginnen en de kunst van het vinden van de juiste houding tussen het beginnen en ophouden, waardoor je het nooit meer 'druk' hebt.

Terra Lannoo, 2003, pap, 126 pp, € 9.99, 9789020941845
winkelwagen
Derwahl, F.
Het leven van Anselm Grun
Ten Have, 2010, pap, 196pp, € 18.25, 9789025960681
winkelwagen
Dicou, B., S. Coenradie
Heilig. gewoon nu
Heilig. Gewoon nu gaat over mensen die geloofwaardig zijn gebleven.Het bevat portretten van bekende mensen als Nelson Mandela, Henri Nouwen en moeder Theresa. Daarnaast staan er interviews in met 'gewone mensen' die opvallende keuzes maakten in de geest van de grote voorbeeldfiguren. Deze mensen en hun bronnen van inspiratie vormen een tegenwicht in een tijd waarin iedereen geacht wordt voor zichzelf te zorgen. Dit boek laat zien dat gewone heiligen nog altijd leven. En mensen inspireren. In Utrecht Overvecht, de Bijlmer of in Olst.
Boekencentrum, 2012, pap, 176 pp, € 19.50, 9789021143071
winkelwagen
   
Dijk, Dr R. & G. van der Loop
De Karmelregel. een cursusboek in twaalf modules voor gemeenschappelijk en persoonlijk gebruik
Carmelitana, 2004, pap, 162 pp, € 21.90, 9076671451
winkelwagen
   
Dijk, J. J. van (e.a.)
Its Trust Stupid! Over vertrouwen
Tb.
Kok, 2009, pap, 144 pp, € 17.50, 9789043517270
winkelwagen
   
Dijk, J. v. (red)
Zin Zien:Mensen over geloven in hun werk
Toer, Meinema, 2005, pap, 56 pp, € 5.50, 9023996242
winkelwagen
Dijkstra-Algra, Nynke
Vreugde vinden
Vreugde, vrolijkheid, blijdschap... Iedereen wil graag gelukkig zijn. Hoe zit dat met geloof en geluk? Word je gelukkiger als je gelooft? Wat is er vanuit het christelijk perspectief te zeggen over geluk en vreugde? In praktische, alledaagse bewoordingen geeft theologe Nynke Dijkstra inzicht in het thema Vreugde. Nynke schrijft onder andere over bronnen van vreugde, blijdschap als keuze en de vreugde van God. Laat je verrassen en inspireren!

Essentials - je geloof leven. Een bijbelstudieserie voor vrouwen over dingen die ertoe doen. De Essentials-serie inspireert vrouwen van nu om God te betrekken bij elk facet van hun leven. Door de vele praktische voorbeelden staat de serie dicht bij het dagelijks leven. De hoofdstukjes zijn goed te gebruiken voor persoonlijke bijbelstudie of in een groep. Met verdiepingsvragen.

Essentials je geloof leven, Boekencentrum, 2013, pap, 94 pp, € 9.90, 9789023927419
winkelwagen
Dinnissen, Elisabeth
Wegen naar innerlijkheid
'Wat voor een wereld hebben we eigenlijk? Ja, we kunnen naar de maan, we kunnen ontzettend veel, maar van binnen zit er bij de mens iets wat nog uitgerold moet worden, de geestelijke ontwikkeling. Het materiele en het geestelijke moeten in elkaar gaan lopen, dat is de ontwikkeling van de innerlijkheid, de innerlijkheid gaan ervaren als werkelijkheid en opgave'.

Elisabeth Dinissen is trappistin van de abdij Koningsoord te Arnhem.

Dabar-Luyten, 2014, pap, 64 pp, € 9.90, 9789064160806
winkelwagen
   
Doherty, C. de Hueck
Catherine de Hueck Doherty. Essential Writings
by order
Orbis, 2009, pap, 160 pp, € 16.00, 9781570758249
winkelwagen
   
Dom Helder Camara
Essential Writings
Modern Spiritual Masters Series, Orbis, 2009, pap, 189 pp, € 15.90, 9781570758232
winkelwagen
   
Doornenbal, W.
Samen verder. Inzichten en oefeningen voor je relatie
Boekencentrum, 2004, geb, 150 pp, € 14.90, 9789023915423
winkelwagen
Doude van Troostwijk, Chris
Leven met Albert Schweitzer, pleidooi voor mystiek optimisme
Albert Schweitzer (1875-1965) was een man van formaat en werd bewogen door een vitale spiritualiteit. Als student spreekt hij met zichzelf af dat hij tot zijn dertigste voor de wetenschap en de orgelkunst zal leven. Daarna zal hij zijn talenten ten dienste stellen aan degenen die het op deze aarde minder hebben.In 1913 vertrekt hij naar Afrika om in Lambarene (het huidige Gabon) een ziekenhuisdorp te stichten.'Eerbied voor het leven' is zijn devies; zelfrealisatie door dienstbaarheid zijn praktijk. Kun je als modern mens met Schweitzers voorbeeld leven of is dat te zwaar? Schweitzer zelf relativeerde zijn mensenmissie: iedereen heeft zijn eigen roeping en taak. Jouw persoonlijke Lambarene zou weleens heel dichtbij kunnen liggen.
Meinema, 2013, pap, 96 pp, € 14.50, 9789021143491
winkelwagen
   
Dries, D. op den
De tweede helft. Hoe een bijna-dood ervaring levens verandert
Ten Have, 2009, pap, 149, € 15.90, 978925959630
winkelwagen
Duindam, Vincent
Leren liefhebben, een spirituele blik op relaties. Bezinning en spiritualiteit voor jou en je partner
Vanaf de eerste vlinders in je buik tot de laatste kus kun je kiezen voor spiritualiteit. Elke relatie biedt dan niet alleen een mogelijkheid om het zo fijn mogelijk te hebben, maar een prachtige kans om je innerlijk te ontwikkelen. In dit boek leer je ruimte te scheppen in relaties: ruimte voor aandacht, vrijmoedig geven en dankbaar ontvangen.
Ten Have, 2013, pap, 144 pp, € 14.95, 9789025902988
winkelwagen
Duindam, Vincent
Spiritualiteit werkt in de opvoeding, praktische tips voor inspirerend ouderschap
Kok, 2009, pap, 96 pp, € 13.25, 9789025959401
winkelwagen
Duindam, Vincent
Thuiskomen in de klas. Spiritualiteit in het onderwijs
Veel mensen in het onderwijs zijn uitgeblust. Leerkrachten worstelen met de toenemende nadruk op systemen, scores, termen, labels en dergelijke. Het is een tendens die op gespannen voet staat met hun eigen behoefte aan persoonlijk contact, een gesprek, relatie, aandacht. Vincent Duindam laat zien hoe ze door zelfonderzoek van hun baan weer een dagelijks feestje kunnen maken. Praktische inspiratie voor elke docent - van basisonderwijs, vmbo tot vwo, hbo en universiteit - en voor ieder die docent wil worden.

Vincent Duindam is docent algemene sociale wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde acht boeken en honderden artikelen, waaronder Zorgende vaders, en honderden artikelen op het gebied van ouderschap en relaties. Hij schrijft o.a. regelmatig voor Happinez.

Ten Have, 2011, pap, 126 pp, € 14.95, 9789025901295
winkelwagen
Elzinga, C., K. Leemker & H. Sevenhoven (red.)
Eenvoudig verbonden. Bijdragen aan Franciscaanse milieuspiritualiteit
De laatste jaren verandert ons natuurlijk milieu op allerlei manieren. De langzaam voortschrijdende klimaatverandering is daar een voorbeeld van. We kunnen dat opvartten als een bedreiging. Vanuit een ander perspectief maken die veranderingen juist zic

htbaar hoe sterk wij mensen verbonden zijn met de natuurlijke wereld. Wat doen we met dit inzicht? Kan het leiden tot een zorgzamere houding ten opzichte van de natuur,die door de groeiende menselijke invloed overal op aarde tegenwoordig tot het menselijk (leef-)milieu is gaan behoren? Dat is de kernvraag van deze bundel. Hiermee dragen de acht auteurs bij aan een element in het milieudebat dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. Bij de beantwoording van die vraag refereren de auteurs ieder op hun eigen manier aan de spiritualiteit Franciscus van Assisi. Ze gebruiken die als spiegel voor ons, mensen uit de 21ste eeuw.

Verbondenheid ervaren met de natuur is niet vanzelfsprekend in de westerse cultuur. De auteurs wijzen op wegen om tot dergelijke ervaringen te komen. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: spirituele verbondenheid en verantwoordelijkheid; belemmeringen in de menselijke psyche; het belang van een houding van aandacht, openheid, respect en eerbied voor de eigenheid van aandacht, openheid, respect en eerbied voor de eigenheid van de andere wezens in de natuur; de menselijke lichamelijkheid waarin we het leven met andere schepselen delen.

Het boek is ge ustreerd met tekeningen van Leo van Vegchel. De auteurs die een bijdrage hebben geleverd zijn Ilse Bulhof, Chris Elzinga, Sjoerd Hertog, Koos Leemker,Angela Roothaan, Hans Sevenhoven, Willem Marie Speelman en Birgit Verstappen.

Valkhof Pers, 2007, pap, 223 pp, € 17.50, 9789056252427
winkelwagen
End, G. van den
Groeien in het geloof
Groeien in het geloof gaat over het leven uit Christus. Op een stimulerende en toegankelijke manier behandelt de auteur allerlei facetten van geestelijke groei: allereerst het doel van geestelijke groei; verder geestelijke onvolwassenheid, zondekennis, toegroeien naar Christus, heiliging, vervulling met de Geest, verwachting en volharding.
Leven als Christen, Kok, 2008, pap, 122 pp, € 14.25, 9789043505628
winkelwagen
Engelbrecht, Sigrid
Vergroot je zelfvertrouwen, in 7 stappen naar een positief zelfbeeld
Dit boek leert je hoe je twijfel en onzekerheid over jezelf overboord moet zetten. Sigrid Engelbrecht laat zien hoe je jezelf kunt leren accepteren en waarderen om uiteindelijk je innerlijke rijkdom te vergroten. Met een stabiel zelfvertrouwen heb je een goede basis voor een rijk en succesvol leven. Bewustwording en het doorbreken van negatieve denkpatronen spelen een grote rol in het proces naar meer zelfvertrouwen: focus niet op je tekorten en je mislukkingen, rem jezelf niet af, maar ontdek en ontwikkel je talenten en vaardigheden.
Forte, 2012, pap, 128 pp, € 14.95, 9789058779359
winkelwagen
   
Ent, H. van der
De moed om niet te schuilen
Ten Have, 2009, pap, 143 pp, € 15.90, 9789025960414
winkelwagen
Es, Just van
Weg uit het moeten. Religie als verstrikking en ontknoping
Just van Es laat zien hoe godsdienst ons kan oefenen in 'een doen dat geen doen is'. Het lijkt zo logisch dat wij iets zouden moeten doen om geluk of 'het ware leven' te bereiken, maar het is een val. Hoe meer we zulke doelen proberen te bereiken, hoe meer ze buiten ons bereik raken: juist omdat we moeten, kunnen we niet. Jezus zag hoe verstrikkend godsdienst kon worden en vond een uitweg, die voor Paulus een openbaring was. Ook andere tradities, zoals Zen of de Tao, bieden ons uitwegen uit de val van het moeten. Het geluk is niet maakbaar en toch kunnen we iets doen: oefenen in 'een doen dat geen doen is'.
Meinema, 2011, pap, 116 pp, € 17.00, 9789021143026
winkelwagen
   
Feldman, C.
Compassie: Luisteren naar de noden van de wereld
Ten have, 2006, pap, 170 pp, € 19.90, 9025956394 / 9789025956394
winkelwagen
   
Feldmann, C.
Kaempfer, Traeumer, Lebenskuenstler. Grosse Gestalten und Heilige fuer jeden Tag
Herder, 2005, geb, 664 pp, € 31.75, 345127325x
winkelwagen
Ficocelli, E.
Lourdes. Font of Faith, Hope, and Charity
Paulist Press, 2007, pap, 181 pp, € 16.25, 9780809144860
winkelwagen
Fijen, L.
Het jaar dat mijn vader stierf. Briefwisseling met Anselm Grun
Ten Have, 2007, pap, 223 pp, € 17.25, 9789025958329
winkelwagen
Fijen, L.
Tijd nemen. Voor rust en ruimte in je leven
We komen tijd tekort: om even alles los te laten, om aandacht aan onszelf en anderen te schenken. We willen te veel tegelijk en het moet ook allemaal perfect: thuis, op het werk en in de vriendenkring. Ook Leo Fijen komt tijd tekort. Hij merkt dat hij weinig ruimte kan maken voor alledaagse geluksmomenten en kijkt daarom met een zekere jaloezie naar kloosterlingen die in hun vaste dagritme wel tijd overhouden. Daarom gaat hij te rade bij religieuzen in Nederland en Vlaanderen.

In Nederland bezoekt hij de kloosters van Vaals, Megen, Zundert, Oosterhout en Oosterbeek en praat hij onder anderen met Chiara Bots, Benedict Thissen en Ad Lenglet. In Vlaanderen doet hij onder meer de abdijen van Zevenkerken, Loppem en Westvleteren aan en legt hij zijn oor te luister bij Benoit Standaert, Hannah van Quakebeke en Manu van Hecke.

De wijze lessen van deze kloosterlingen bespreekt hij daarna met Inez van Oord (oprichter Happinez), Agnes Jongerius (voorzitter FNV), Jaap Smit (voorzitter CNV), Jan Becaus (nieuwslezer VRT), Rik Torfs (kerkjurist en interviewer VRT) en Marc van der Voorde (adviseur Leterme).

Ten Have / Lannoo, 2010, pap, 170 pp, € 14.99, 9789059959804
winkelwagen
Fijen, Leo
Het geheim van de stilte
Een bijzonder stilteboek. Met citaten van kloosterlingen die hun hele leven op zoek zijn naar de stem van de stilte in hun hart. Ze horen die stem in abdijen op de mooiste plekken van Europa. Leo Fijen verzamelt hun wijsheden en spreekt met stiltezoekers op het kleinste eiland van Nederland, Schiermonnikoog. Die gesprekken leiden tot kleine verhalen. Zo zoekt Fijen naar het geheim van de stilte. Een boek dat niet voorschrijft, maar wel de weg wijst naar de stilte van het hart.
Ten Have, 2012, pap, 141 pp, € 14.95, 9789025902162
winkelwagen
Fijen, Leo
Hoe word ik gelukkig? Levenswijsheid uit de kloosters. Twaalf godzoekers vertellen over hun weg naar het geluk.
Ten Have, 2003, pap, 158 pp, € 17.99, 9789025953478
winkelwagen
Fijen, Leo
Kloostermensen
Het religieus leven gaat een nieuwe lente tegemoet met kleine aantallen intreders en met een nieuw zelfbewustzijn. Wat is er aan de hand? Leo Fijen luistert naar de verhalen van kloosterlingen, hun idealen, hun dilemma's en hun spirituele zoektocht. Benedictijn en hoogleraar Thomas Quartier reflecteert
Adveniat, 2018, pap, 207 pp, € 18.95, 9789492093400
winkelwagen
Fijen, Leo
Kon ik de stilte maar wat harder zetten. Wijsheid uit Nederlandse en Vlaamse abdijen
Kon ik de stilte maar wat harder zetten van Leo Fijen is het vervolg op het succesvolle De reis van je hoofd naar je hart, waarin hij op bezoek gaat bij Nederlandse godszoekers op de mooiste plekken van Europa en met hen praat over eenzaamheid, goed en kwaad in een mens, roeping, stilte en God.

In Kon ik de stilte maar wat harder zetten gaat Leo Fijen op bezoek bij abdijen in onder meer Doetinchem, Velp, Amsterdam, Rome en Westvleteren (Belgie). Aan de kloosterlingen stelt hij wereldse vragen - als: Hoe vinden we rust in ons hectische bestaan? Kun je je nog kwetsbaar opstellen in deze harde tijd? Hij ontdekt dat kloosterlingen vaak een geheel eigen kijk op zulke onderwerpen hebben. Dat levert verrassende en inspirerende antwoorden op.

Ten Have, 2014, pap, 176 pp, € 16.99, 9789025904227
winkelwagen
Fleming, D.L. sj
What is Ignatian Spirituality?
Loyola Press, 2008, pap, 113 pp, € 12.50, 9780829427189
winkelwagen
   
Floor, W.
Rijpe tarwe
De Groot Goudriaan, 2011, geb, 244 pp, € 24.90, 9789088652172
winkelwagen
Forest, Jim
Leven met wijsheid, een biografie van Thomas Merton
Vertaald door Willy Eurlings

De Amerikaanse trappist Thomas Merton werd bekend door zijn autobiografie The Seven Storey Mountain (Louteringsberg), waarin hij zijn zoek- en zwerftocht beschreef die tot zijn bekering leidde. Als monnik verdiepte hij zich in de christelijke spirituele traditie en liet zich ook inspireren door de wijsheid van andere tradities. Zijn kritiek op de consumptiemaatschappij, zijn steun aan de vredesbeweging en zijn verzet tegen de Vietnamoorlog, werden hem niet door iedereen in dank afgenomen. Hij onderhield een uitgebreide correspondentie met vele geestelijke leiders van andere religies, waaronder D.T. Suzuki, Thich Nhat Hanh en de Dalai Lama, waardoor hij een pionier is geworden op het gebied van de interreligieuze dialoog.

Leven met wijsheid is een uitgebreide beschrijving van het boeiende leven en werk van Thomas Merton van de hand van Jim Forest, die Merton persoonlijk goed gekend heeft. De vele foto's maken deze biografie tot een levendig portret.

Thomas Merton blijft een bron van geestelijke inspiratie en een gids voor velen. Hij was bovenal een man van gebed, een denker die vragen stelde bij de zekerheden van zijn tijd en die nieuwe horizonnen opende voor mensen en voor de kerk. Hij was ook een man van dialoog, iemand die zich inzette voor vrede tussen volken en religies- Paus Franciscus in een toespraak voor het Amerikaanse Congres in 2015

Damon, 2018, pap, 304 pp, € 29.90, 9789463401241
winkelwagen
   
Gardner, E. G.
The Road to Siena. The Essential Biography of St. Catherine
Edited with Foreword and Annotations by Jon M. Sweeney.
Paraclete Press, 2009, geb, 205 pp, € 21.50, 9781557256218
winkelwagen
Gibran, K.
The Essential Gibran
Presented in an attractive gift book format and commemorating the seventy-fifth anniversary of the passing of Kahlil Gibran, "The Essential Gibran" is a volume of selected passages representative of Gibran's style and thought. Offering a wide variety of theme, occasion, mood, and form, his essential style is captured in reflective poetic prose, dramatic sketches, allegories and parables, national and international addresses, and romantic writings of all kinds. Evident throughout is his abiding respect for universal human rights, the equality of men and women, and religious tolerance. This is a wonderful insight into a universal figure whose profound humanity and concern for the highest standards of integrity in both a moral and literary sense transcends the boundaries between cultures, which have too often found themselves in opposition to each other.
Oneworld Publications, 2007, geb, 182 pp, € 15.75, 9781851684793
winkelwagen
Gibran, Kahlil
De profeet
vertaald door Desanne van Brederode
Servire, 2004, geb, 77 pp, € 9.95, 9789021532530
winkelwagen
Gibran, Kahlil
De profeet
In herdruk, verwacht feb 2018

Vertaald door Carolus Verhulst (proza-vertaling)

Synthese Uitgeverij b.v., pap, 87 pp, € 9.95, 9789062716203
winkelwagen
   
Gilst, A. van & H. Kooger
Maria. Extase, bloed en tranen
Aspekt, 1999, pap, 176 pp, € 19.98, 9075323271 / 9789075323276
winkelwagen
   
Gommers, E.
Roeping. Over-leven met God
Lannoo, 2009, pap, 192 pp, € 14.95, 9789020986310
winkelwagen
   
Goorbergh, E. van den
Clara van Assi : Mystiek in het alledaagse
Acb
Valkhof Pers, 2010, pap, 247 pp, € 17.50, 9789056253189
winkelwagen
   
Graef, H.
Mary: A History of Doctrine and Devotion
B2144
Christian Classics, Inc., 2009, pap, 608 pp, € 32.50, 9780870612527
winkelwagen
   
Greene, D. (ed.)
Evelyn Underhill: Modern Guide to the Ancient Quest for the Holy
SUNY, 1988, geb, 260 pp, € 23.90, 0887067026
winkelwagen
Groefsema, Marjan
Spiritualiteit werkt in de slaapkamer, praktische tips om je liefdesleven te verdiepen
Ten Have, 2009, pap, 96 pp, € 13.25, 9789025959098
winkelwagen
Grun, A.
Dragende woorden
Berne Media, 2016, pap, 143 pp, € 17.90, 9789089721549
winkelwagen
Grun, Anselm
Benedictijnse regels
Benedictijnse regels zijn levenslessen die houvast geven: oplettendheid, ontmoeting, dankbaarheid, harmonie, kalmte, gezondheid, levensvreugde, liefde, stilte en tevredenheid. Anselm Grun beschrijft grondhoudingen die je nodig hebt om geluk te kunnen ervaren. Zo kun je al geluk ervaren door kalm te zijn of liefde te geven. Het zijn gouden regels. Ze brengen ordening en geven richting. De uitspraak van Jezus 'Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen' is zo'n gouden regel die het leven aangenamer maakt en iets van de glans van volmaaktheid en volledigheid geeft. De oorspronkelijke glans die je van Godswege toekomt.
Op adem komen met..., Forte, 2013, pap, 128 pp, € 12.50, 9789058772176
winkelwagen
Grun, Anselm
Bidden met de woestijnvaders
Meinema / Pelckmans, 2002, pap, 98 pp, € 12.95, 9789021138800
winkelwagen
Grun, Anselm
De moed om te beslissen
Op vakantie naar zee of naar de bergen? Trouwen, of toch niet? Een andere baan zoeken of voor jezelf beginnen? Veel mensen twijfelen eindeloos bij het nemen van grote en kleine beslissingen omdat ze de gevolgen van hun keuze niet kunnen overzien.

Anselm Grun wijst met dit boek de weg naar het vertrouwen dat de beslissing die je neemt ook de juiste is. Teksten uit het Lucasevangelie en een aantal gebeden zetten zijn boodschap kracht bij.

Ten Have, 2012, pap, 143 pp, € 15.99, 9789025902117
winkelwagen
Grun, Anselm
Het boek van emoties, gevoelens als bron van levenskracht, energie en levensvreugde
Emoties bepalen ons denken en doen en beinvloeden onze beslissingen in belangrijke mate. Emoties zijn echter ook een bron van kracht en voorwaarde voor een echte ontmoeting met de ander. In dit boek laat Anselm Grun op inspirerende wijze zien hoe heel verschillende gevoelens ons levenskracht, energie en levensvreugde kunnen geven. Van angst tot eenzaamheid, van onverschilligheid tot hoop, van verdriet tot vertrouwen, Anselm Grun bespreekt op zijn unieke en persoonlijke wijze 48 emoties en laat zien hoe je ze tot een bron van kracht kunt laten zijn, voor jezelf en anderen.
Forte, 2014, pap, ca 176 pp, € 16.95, 9789079956227
winkelwagen
Grun, Anselm
Ieder zijn engel
Anselm Grun verstaat de kunst om de symbolische taal van de bijbel voor velen verstaanbaar te maken. In dit boek weet hij overtuigend neer te zetten welke functie de engel voor mensen van onze tijd kan hebben.

Wij zijn altijd op weg om meer en meer onszelf te worden. Het gaat mij er in dit boek vooral om, hoe de engelen ons op die weg inspireren om verder te gaan, op te breken, op te staan, vol te houden. Daarbij ga ik uit van de gedachte dat ieder mens een engel heeft. Maar ik zie ervan af die engel precies te omschrijven. Een mooi geschenkboek van de bekende monnik.

Meinema / Pelckmans, 2010, pap, 119pp, € 14.95, 9789021139661
winkelwagen
Grun, Anselm
In therapie bij Jezus, de helende kracht van bijbelse verhalen
Anselm Grun bespreekt de verhalen waarin Jezus zieken geneest, of mensen helpt en advies geeft. Jezus' gelijkenissen (parabels) krijgen speciale aandacht. Grun laat daarbij zien hoe de moderne mens met hedendaagse problemen kracht en genezing kan vinden in deze oude bijbelteksten. In therapie bij Jezus gaat over tijdloze en universele thema's als schuld, angst en frustratie, en helpt de lezer die zichzelf beter wil leren kennen op weg.
Ten Have, 2012, pap, 158 pp, € 16.99, 9789025901868
winkelwagen
Grun, Anselm
Klein handboek bij grote vragen
Meinema, 2008, geb, 86 pp, € 14.50, 9789021141961
winkelwagen
Grun, Anselm
Langs bergen en dalen van het leven
Sinds zijn jeugd is Anselm Grun al gefascineerd door de bergen. Ook nu nog geniet hij regelmatig van wandelvakanties in de bergen, samen met zijn familie. Voor Anselm staat wandelen door de bergen symbool voor het leven zelf: in beide is het belangrijk om altijd open te staan voor nieuwe uitdagingen, jezelf en je krachten te trainen, te groeien in je werk, op zoek te gaan naar contact, te genieten van het alleen-zijn en het opzoeken van je grenzen. Dit boek helpt je om nieuwe stappen te zetten en afscheid te nemen van dat waar je aan vast zit met als doel dichtbij je echte verlangens te komen.
Anselm Grun (1945) is benedictijner monnik in de abdij Munsterschwarzach, waar hij 36 jaar lang Kellenaar (de financieel verantwoordelijke) was. Als cursusleider en geestelijk begeleider is hij veel onderweg. Met zijn talrijke optredens, lezingen en boeken bereikt hij miljoenen mensen.
Berne Media, 2017, pap, 158 pp, € 17.90, 9789089721617
winkelwagen
Grun, Anselm
Leven met hart en ziel. Spiritualiteit en rituelen voor het hele jaar
Leven met hart en ziel. Het klinkt eenvoudig. Maar hoe doe je dat terwijl de wereld om je heen steeds gecompliceerder wordt?

Anselm Grun's antwoord is: Hang niet aan uiterlijkheden, laat je niet bepalen door vreemde doelen, leef vrij en authentiek, vind je eigen ritme en sta open voor wat er hier en nu is. In dit boek geeft Anselm Grun handreikingen hiertoe. Hij volgt de loop van het jaar en de seizoenen (alle maanden van het jaar), de verschillende levensfasen (van jeugd tot aan de ouderdom) en de jaarfeesten (van advent tot kerst, van vasten en Pasen tot Allerheiligen en Allerzielen) en benadrukt bij alle gelegenheden de diepere symboliek en de mogelijke rituelen voor je dagelijkse leven. In dit prachtige en complete boek onthult Anselm Grun de mogelijkheden om naar je ware aard te leven.

Forte Uitgevers,, 2012, pap, 288 pp, € 19.95, 9789079956173
winkelwagen
Grun, Anselm
Over hebzucht en begeerte. Ontsnappen aan het streven naar meer
Bijna ieder mens is inhalig, en tegelijkertijd is bijna iedereen begaan met anderen. Deze twee eigenschappen voeren een constante strijd met elkaar. Maar hebzucht is niet goed voor mensen: die maakt ons ontevreden en jaloers.

Anselm Grun laat met behulp van bijbelteksten en een praktisch stappenplan zien hoe we ons van hebzucht kunnen bevrijden.

Ten Have, 2015, pap, 160 pp, € 16.99, 9789025904951
winkelwagen
Grun, Anselm
Vertrouw op je kracht. Moedig doorgaan in tijden van crisis
Forte, 2011, pap, 155 pp, € 17.95, 9789079956074
winkelwagen
Grun, Anselm
Wortelen, weer houvast vinden in je leven
Waar liggen je wortels? Waar ben je thuis? Weer houvast vinden. Een boom met zwakke wortels waait om, of wordt ziek. Dat geldt ook voor een mens, die wortelt in zijn traditie en voorgeschiedenis. Niet voor niets spreken we van onze 'stamboom'. Anselm Grun maakt duidelijk hoe belangrijk de levensinstelling van onze voorouders is. Die kan ons houvast bieden. Als we gewond zijn geraakt of losgeslagen zijn door de moderne hectiek, kunnen rituelen ons helpen om weer te wortelen, en op te leven. Grun put daarvoor uit de Bijbel en uit de kerkelijke traditie.
Ten Have, 2013, geb, 123 pp, € 14.99, 9789025902865
winkelwagen
Grun, Anselm, A. Dufner
Spiritualiteit van beneden
Ten Have, 2002, pap, 94 pp, € 16.99, 9789024264643
winkelwagen
Grun, Anselm en J. Zeitz
Manager ontmoet monnik. Gesprekken over God, geld en geweten
Benedictijn Anselm Grun en Puma-directeur Zeitz voeren openhartige gesprekken over de kwesties die er op dit moment in het bedrijfsleven toe doen: herstel van de economie, duurzaamheid, de rol van winst en de balans tussen (persoonlijk) succes en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Ten Have, 2011, pap, 224 pp, € 20.00, 9789025900335
winkelwagen
Haardt, Maaike de
Raam op het zuiden, religie en spiritualiteit van het alledaagse
Meer dan iets anders staat het huis symbool voor het alledaagse. In het huis spelen zich de dagelijkse dingen af: eten, drinken, slapen. Maar het is ook de plaats van liefde, geboorte en dood, van familie en vrienden; van de eerste kwetsuren en van de eerste genegenheid. Het huis staat in open verbinding met de rest van de wereld. Hier komt de wereld op allerlei manieren binnen, van hieruit vertrekken we om de wereld te ontdekken.

Familiedrama's, feestmaaltijden, mislukte drinkbekers. De schrijftafel van Hella Haasse, een ziekbed van een stervende vrouw, een wandkleed van een migrantenvrouw uit Somalie. Aan de hand van voorbeelden die zijn ontleend aan de directe woonomgeving en aan beeldende kunst, film en literatuur, ontwikkelt Maaike de Haardt een even onconventionele als levensnabije visie op religie en spiritualiteit. Ze kijkt vanuit verwondering naar de alledaagse werkelijkheid om zich heen en wordt juist daar geraakt door een sense of presence: sporen van goddelijke aanwezigheid.

Maaike de Haardt is hoogleraar Religie en Gender aan de Radboud Universiteit Nijmegen en universitair hoofddocent Religie en Cultuur aan de Universiteit van Tilburg. Zij richt zich op de relatie tussen hedendaagse cultuur en religie.

Meinema, 2013, pap, 128 pp, € 11.90, 9789021143378
winkelwagen
   
Ham,N. van der
Spiritueel afvallen. De manier om vanbinnen en vanbuiten lichter te worden
Ten Have, 2011, pap, 96 pp, € 13.90, 9789025991220
winkelwagen
Hanken, Albert
Religie zonder God
Het blijkt dat de mens voortdurend te maken heeft met een dualiteit. Dit betreft in de eerste plaats de wereld die we met onze zintuigen kunnen waarnemen maar daarnaast is er een interne of mystieke bron die we maar af en toe of in het geheel niet kunnen ervaren omdat de zintuiglijke wereld de mystieke wereld domineert.

In dit boek worden de oorsprong en de eigenschappen van de mystiek onderzocht en dan blijkt dat vele profeten ook mystici waren. Tegen deze achtergrond worden hun uitspraken nu ineens duidelijk, zodat men van Jezus met zekerheid kan zeggen dat Hij een mysticus was. In het Westen werd bij een mystieke beleving aan een God gedacht, in het Oosten was dat niet het geval en nu kan men dit fenomeen met de bestaande wetenschap op een eenvoudige manier verklaren.

De theorie over de mystiek kan ook op de mens zelf worden toegepast, bijvoorbeeld.op het bestaan van blokkades in het bewustzijn maar ook op vele andere onderwerpen.

Albert F.G. Hanken (1926) is een Nederlands wiskundige en natuurkundige, en was hoogleraar systeemleer aan de Technische Hogeschool Twente. Eerder schreef hij Balanceren tussen Boeddha en Freud en De mystiek ontsluierd

Eburon, 2007, pap, 88 pp, € 12.50, 9789059722262
winkelwagen
Hartogsveld, W.
Dagelijks geloven. Nieuwe vormen van geloofsverdieping
De tijd dat christenen te herkennen waren aan bidden voor het eten, wekelijkse kerkgang, dagelijks bijbellezen en de zondagsrust is aan het veranderen. Maar zonder vormen blijkt het geloof gemakkelijk te verwateren en is geloofsoverdracht aan volgende generaties bijna onmogelijk.

Dit praktische handboekje reikt gelovigen nieuwe en creatieve mogelijkheden aan om het geloof vorm te geven. Je kunt er direct mee aan de slag in je persoonlijke leven, in je gezin, op je werk en in de christelijke gemeenschap. Dagelijks geloven is gericht op nieuwe gelovigen en op mensen die hun leven lang al geloven. Het is uitstekend geschikt als belijdenisgeschenk, maar ook als vervolg op een Basiscursus Geloven (7+1) of een Alpha Cursus.

Boekencentrum, 2010, pap, 88 pp, € 10.00, 9789023924463
winkelwagen
   
Hart, P. (ed.)
A Monastic Vision for the 21st Century. Where Do We Go From Here?
Cistercian Publications, 2006, pap, 236 pp, € 19.90, 9780879070571
winkelwagen
Hart, P. (ed.)
Survival or Prophecy? The Correspondence of Jean Leclerq and Thomas Merton
Cistercian Publications, 2009, pap, 159 pp, € 23.95, 9780879070175
winkelwagen
   
Healey, C. J. SJ
The Ignatian Way. Key Aspects of Jesuit Spirituality
B2370
Paulist Press, 2009, pap, 159 pp, € 17.50, 9780809146161
winkelwagen
Heijden, S. van der
Het mysterie tussen God en jou
Kok, 2004, pap, 128 pp, € 4.50, 9789043509350
winkelwagen
Heijningen-Steenbergen, A. van
Voor U wil ik de allerbeste dochter zijn. Belevenissen van een niet-perfecte gelovige
In Voor U wil ik de allerbeste dochter zijn schrijft Annemarie over haar leven met God. Zij wil graag een aanstekelijk en praktisch christen zijn - en een goede dochter voor haar Hemelse Vader - maar kan niet ontkennen dat het leven met God soms weerbarstig is en moeilijker dan gedacht.

De vragen die op haar afkomen weet ze te vangen in korte, prikkelende teksten die je leest met een lach en een traan. Van 'Hoe hoog hou je je handen als je praist?' tot 'Geneest God zieken nu wel of niet op het gebed?' Van 'Hoe gaan we om met heidenen in de kerk?' tot 'Waar was God toen Yue-Yue doodgereden werd?'In de hectiek van alledag vangt ze hier en daar een glimp van Hem op: in het gezin, in de misère en zélfs in de kerk. Ze neemt tradities op de korrel, gooit soms een heilig huisje om, maar doet dit niet genadeloos. Integendeel!Deze bundel bevat columns die al eerder verschenen zijn én veel nieuw materiaal.

Boekencentrum, 2012, pap, 144 pp, € 12.90, 9789023921783
winkelwagen
Herbstrith, Waltraud (Hg.)
Edith Stein - Aus der Tiefe leben. Ein Textbrevier
Anhand ausgewahlter und pragnanter Texte von Edith Stein (1891-1942) wird das Verstandnis fur diese grossartige Frau gefordert. Sie hat viele Entwicklungen unserer Zeit vorformuliert und vorgelebt. Die Texte in diesem Band machen das ganze Spektrum ihres Lebens und Denkens transparent. Dieses Edith-Stein-Brevier hilft, ihre Botschaft fur die heutige Welt und Kirche weiterwirken zu lassen und so wie sie aus der Tiefe zu leben
Topos, 2013, pap, 208 pp, € 13.50, 9783836705837
winkelwagen
Heyes, Zacharias
Thuis bij jezelf. Goed omgaan met lichaam en ziel
Thuis zijn bij jezelf. Hoe doe je dat? Flexibel en mobiel zijn wordt vandaag de dag gezien als voorwaarde voor een geslaagd leven. We hebben het idee van mobiliteit zelfs verinnerlijkt en zitten vaak in gedachten al klaar met onze ingepakte koffers. Je voor een langere tijd vastleggen, daar houden we niet meer van. Maar hoe vinden we naast al die virtuele impulsen en complexe netwerken toch een plaats waar we echt thuis zijn? Wanneer voelen we ons geaccepteerd en rustig?

Zacharias Heyes behandelt in dit boek de vraag hoe de mens, die moe is van alle jachtigheid en drukte, zijn thuis kan vinden in zichzelf en in God. Hij geeft veel adviezen en oefeningen om goed voor je eigen ziel te zorgen: als je leert stil te worden, je dromen herontdekt en je met jezelf en anderen kunt verzoenen. Dan kom je thuis bij jezelf.

Zacharias Heyes (1971) werkt vaak samen met zijn medebroeder Anselm Grun. Hij is benedictijner monnik van de abdij Munsterschwarzach, en werkzaam als godsdienstleraar en pastor.

Berne Media, 2017, pap, 141 pp, € 14.90, 9789089721587
winkelwagen
Hiele, Gerke van, Jan Joost Kessler, Teun Kruijswijk Jansen (red)
In de traditie van Iona, Keltisch-christelijke spiritualiteit voor vandaag
In In de traditie van Iona wordt in drie delen de Keltisch-christelijke spiritualiteit nader bekeken. Het eerste deel leidt de eigenheid van de Keltisch-christelijke traditie in. In het tweede wordt beschreven hoe de huidige Iona Communiteit als gemeenschap functioneert. In het laatste deel komt de invloed van de traditie op hoe het leven er op dit moment uitziet op Iona aan de orde.

In de traditie van Iona is eerder verschenen met de titel Aanwezig onderweg (2005).

Kok, 2015, pap, 144 pp, € 14.99, 9789043526067
winkelwagen
   
Hixon, L.
Wegen naar verlichting
Spirituele Klassieken, Ten Have, 2009, geb, 279 pp, € 12.50, 9789025959654
winkelwagen
   
Hoek, J.
Hoop op God. Eschatologische verwachting
Boekencentrum, 2004, geb, 344 pp, € 19.50, 9789023915256
winkelwagen
Hoek, J. & W. Verboom
Eeuwige vriendschap. Om de waarde van Gods verbond
In dit boek voeren de auteurs een warm en realistisch pleidooi om het verbond tussen God en mensen opnieuw te waarderen. Daarmee roeien ze tegen de stroom in. Hoe komt dat? Hoe kan de gedachte van het verbond weer relevant worden? Op deze vragen gaan de auteur eerlijk en praktisch in. Ze analyseren de tijd wat betreft dit thema, delven bijbelse gegevens op en werken dit uit naar de praktijk van het gemeenteleven en het geloofsleven. Een praktijk waarin het verbond weer een centrale plaats inneemt.

Prof.dr. J. Hoek is bijzonder hoogleraar Gereformeerde spiritualiteit en docent dogmatiek.
Prof.dr. W. Verboom is emeritus hoogleraar geschiedenis van de Reformatie en was o.a. kerkelijk docent catechetiek.

Boekencentrum, 2010, pap, 144 pp, € 14.90, 9789023924180
winkelwagen
   
Hofman, T. M.
Zeven dagen. Een werkboek bij de schepping
Groen, 2009, pap, 80 pp, € 12.50, 9789058299499
winkelwagen
   
Holt, B.P.
Thirsty for God: A Brief History of Christian Spirituality
op bestelling/by order
Fortress, 2005, pap, 226 pp, € 18.50, 0800637097
winkelwagen
Holtzapffel, Koen
Alleen de hond leeft in het hier en nu. Essay over de toekomst
'Leef in het hier en nu!' Die oproep is een heilig moeten geworden. Maar doen we onszelf niet tekort als we de toekomst negeren?

Dieren leven in het hier en nu. Zonder herinnering en zonder verwachting. En tegenwoordig is dat ook voor mensen nastrevenswaardig. Wie zich op de toekomst richt, zou wegvluchten en zichzelf tekort doen. Zelfs God zou je alleen in het hier en nu ervaren. Zo verdwijnt de toekomstdimensie uit ons geloof. Tegelijkertijd roepen onheilsprofeten dat de ondergang dichtbij is. Het jaar 2012 nadert, het jaar van de grote verandering. Dat moet anders kunnen! Koen Holtzapffel laat in dit essay zien hoe we de toekomst op een gezonde manier een plaats kunnen geven in ons (geloofs)leven. Zonder bangmakerij en met open oog voor persoonlijke vrijheid en inbreng.

Meinema, 2011, pap, 96 pp, € 12.90, 9789021143132
winkelwagen
Hoogen, Toine van den, Herman Westerink, Tjeu van Knippenberg (red.)
Portretten van sociale spiritualiteit
Spiritualiteit is in de christelijke traditie nooit enkel een aanduiding voor een contemplatief leven in afzondering of een private geloofsbeleving. Het is veel meer dan enkel een beweging 'naar binnen', naar het eigen innerlijk in relatie met het goddelijke. Spiritualiteit impliceert ook een beweging 'naar buiten'. In dit boek wordt in een serie exemplarische 'portretten' uit verleden en heden deze sociale dimensie van spiritualiteit gethematiseerd en uitgediept.

Van Ignatius tot Berrigan, van Vincent de Paul tot het schuldhulpmaatjesproject, en van Schleiermacher tot de Occupy-beweging: telkens weer gaat het om de vraag hoe spiritualiteit de relatie met medemensen in een nieuw daglicht plaatst.

Het boek is het resultaat van een samenwerking tussen het Vincent de Paul Center (Nijmegen) en het Titus Brandsma Instituut (Nijmegen). Naast de redactie (Herman Westerink, Toine van den Hoogen, Inigo Bocken, Tjeu van Knippenberg) werken aan dit boek mee: Marc De Kesel, Gerrit Steunebrink, Dolf Mulder, Joep van Gennip en Eveline van Buijtenen.

Berne Media, 2018, pap, 128 pp, € 17.90, 9789089722171
winkelwagen
Hoogland, Jan, Jochem Quartel
Levenskunst voor iedereen
Verschijnt juni 2014

Levenskunst voor iedereen van Jan Hoogland en Jochem Quartel biedt praktische levenswijsheid met veel aandacht voor levenshouding en leefstijl. de nadruk in dit boek ligt op concrete problemen in het leven van vandaag. Het gaat over de illusies van de moderniteit, over de tragiek van het bestaan, over gewoontevorming en discipline, over de spanning tussen het in eigen kracht vormgeven aan het leven en de overgave aan het leven zelf en aan God.

Jan Hoogland (filosoof) en Jochem Quartel (theoloog) werken de vrucht van de Geest uit Galaten 5 uit als praktische handleiding voor een goed leven. Dit resulteert in concrete uitleg van de Bijbel waarbij levenskunst vanuit zowel een gereformeerde, een evangelische en een filosofische kant wordt belicht.

Kok, 2014, pap, ca 128 pp, € 13.50, 9789043522892
winkelwagen
Hornikx, Rene
Verhalen, voedsel voor onderweg
Waar mensen elkaar ontmoeten wordt verteld. Mensen vertellen elkaar verhalen over hun leven, dromen, ongemakken, etcetera. Dit hoort bij het leven, zoals ademhalen. Zonder verhalen is er geen leven. Ze maken ons leven en zijn zolang er leven is en daarna. We vertellen om informatie door te geven, te ontroeren, te ontmoeten, ervaringen te delen en zin te geven aan ons leven. In dit boek zijn korte verhalen bij elkaar gebracht uit verschillende tradities. Ze lenen zich om individueel en in groepsverband te lezen. Ze zijn illustratief in een lezing en bruikbaar in de liturgie.
Free Musketeers, 2011, pap, 252 pp, € 20.95, 9789048421978
winkelwagen
   
Hueck Doherty, C. de
Catherine de Hueck Doherty. Essential Writings
Modern Spiritual Masters Series, Orbis, 2009, pap, 189 pp, € 15.90, 9781570758549
winkelwagen
Idenburg, P.
Kentering en keerpunt. Kunst als inspiratiebron voor zelfinzicht
over de vele voorstellingen van Jakobs worsteling met de engel en de momenten van van nieuwe waarheid in ons leven, te bestellen
Altamira, 2011, pap, 128 pp, € 24.90, 9789069639413
winkelwagen
   
Israel, M & Broadbent, N.
The Devout Life. William Law’s Understanding of Divine Love
Continuum, 2001, pap, 149 pp, € 19.65, 0264675320
winkelwagen
Jaeger, Willigis
Het leven eindigt nooit. Thuiskomen in het nu.
Willigis Jaeger gaat in dit boek uitgebreid in op existentiele vragen als: bestaat er voorbij al het zichtbare en vergankelijke iets werkelijk blijvends? Wat gebeurt er na de dood? Is er sprake van opstanding of wedergeboorte? Hoe kunnen we de verwoestende realiteit van grote natuurrampen begrijpen en het immense leed dat eruit voortkomt. Wat is heelwording? Wat is het verschil tussen geluk een heil?

Diep geworteld in de mystieke tradities van het Christendom en vertrouwd met de wijsheid van zen opent Willigis Jaeger nieuwe perspectieven voor mensen die binnen de context van de traditionele godsdiensten geen overtuigende antwoorden meer vinden.

Willigis Jaeger werkte tussen 1960 en 1975 onder meer als ontwikkelingsadviseur bij de kerkelijke zendingswerken Misio en Misereor in Afrika. Van 1975 tot 1981 volgde hij zijn zenopleiding in Japan bij Yamada Koun Roshi. In 1996 werd hij ingewijd als zenmeester van de Sanbo Kyodan. Hij leidt tegenwoordig het centrum voor spirituele wegen 'Benediktushof' in Holzkirchen, waar jaarlijks duizenden mensen zijn sesshins, lezingen en trainingen volgen.

Asoka, 2006, pap, 115 pp, € 15.95, 9789056701444
winkelwagen
Jager, Willigis
Eeuwige wijsheid
In zijn nieuwste boek brengt Willigis Jager zijn lezers in contact met de 'eeuwige wijsheid', de bron waaruit alle religies en spirituele tradities voortkomen. Ondanks alle uiterlijke verschillen komen alle spirituele wegen uiteindelijk samen in de mystieke diepte-ervaringen die in alle culturen en in alle tijden opvallende overeenkomsten vertonen. Deze fundamentele eenheid van alle religies vormt niet alleen de basis voor een werkelijke interreligieuze dialoog, maar verwijst vooral naar de universele kern van het menszijn, naar onze gemeenschappelijke aard en bestemming.
Asoka, 2011, pap, 139 pp, € 15.95, 9789056702564
winkelwagen
Jager, Willigis
Elke golf is de zee. Mystieke spiritualiteit
Asoka, 2003, pap, 203 pp, € 17.95, 9789056700959
winkelwagen
Jager, Willigis
Parels van wijsheid. De mooiste teksten van Williges Jager
Als parels aan een snoer openbaart dit boek de levenswijsheid van Willigis Jager, geinspireerd door christelijke mystiek en oosterse zen. In dit overzichtswerk biedt hij een perspectief voor de wijze waarop het leven een feest kan worden. De adviezen van Willigis Jager staan dicht bij het alledaagse want in zijn optiek kunnen religie en het leven niet los van elkaar gezien worden.

Met zijn gedachten en aanwijzingen, inspireert Willigis Jager zijn lezer om met de goddelijke wezenskern in contact te komen. Aandacht is hierbij de belangrijkste spirituele oefening. Want, zoals Willigis Jager zegt, God is in alles, en elke handeling kan, als ze met aandacht en bewustheid wordt verricht, een spirituele oefening zijn.

Willigis Jager geldt als een van de belangrijkste spirituele leraren van onze tijd. Als benedictijner monnik is hij diep geworteld in de mystiek contemplatieve traditie van het christendom. Om zijn ervaringen te verdiepen volgde hij een een zentraining onder leiding van de zenmeester Yamada Koun Roshi. Hij leidt zijn eigen meditatiecentrum Benediktushof in Wurzburg, Duitsland.

Asoka, 2015, pap, 92 pp, € 13.95, 9789056703325
winkelwagen
Jager, Willigis
Voorbij God
"Wie ben ik in dit universum met zijn miljarden sterrenstelsels? Wat betekenen die paar decennia van mijn leven in dit tijdloos gebeuren? Ik ben een eenmalige, unieke incarnatie van de oergrond, waar alles uit voortkomt. Een korte golfslag van de oceaan 'leegte', 'godheid' - hoe ik haar ook noemen mag."

In Voorbij God brengt Willigis Jager de belangrijkste ervaringen en inzichten uit zijn rijke spirituele leven bij elkaar: de essentie die voorbij alle denken ligt, voorbij alle verschijnselen, voorbij God. Hij wordt hierbij gedreven door de diepe wens iedereen die er voor openstaat te helpen door te dringen tot de universele dimensie die ons beperkte bestaan omvat en overstijgt. Alleen een mensheid die deze volgende stap in de Grote Evolutie bereid is te nemen heeft een werkelijke toekomst.

Zenmeester en Benedictijn Willigis Jager (Kyo-un Roshi) is met zowel de westerse als de oosterse spiritualiteit zeer verbonden. In zijn werkzaamheid als leraar gaat hij ver boven de traditionele voorstellingen van de religies uit en betrekt hij tegelijk de nieuwste inzichten van de wetenschap. Willigis Jager studeerde theologie en filosofie. In zijn cursussen, voordrachten en talrijke publicaties wijst hij de weg naar een diepe spirituele ervaring als bron van vernieuwing op menselijk en maatschappelijk niveau.

Asoka, 2016, geb, 96 pp, € 19.95, 9789056703363
winkelwagen
Jager, Willigis
Wijsheid uit Oost en West, visie op een integrale spiritualiteit
verschijnt aug/sept 2016
Asoka, 2008, pap, 100 pp, € 15.95, 9789056701871
winkelwagen
Jalics, F.
Contemplatieve oefeningen - Een inleiding in de contemplatieve levenshouding, tweede druk
Veel mensen verlangen in het diepst van hun ziel naar God, om van daaruit hun leven richting te geven. Daarbij zoeken ze een liefst eenvoudig, spontaan en direct contact met God. De auteur geeft in dit boek zijn jarenlange ervaringen op het gebied van de meditatie weer. In tien samenhangende hoofdstukken wijst hij stap voor stap de weg naar de onmiddellijke ervaring van de werkelijkheid van God, van Zijn tegenwoordigheid. Dit praktisch oefenboek kan dienst doen als inleiding tot een gesloten retraite, waarin men zich gedurende enige tijd in de stilte terugktrekt; maar het is ook geschikt voor 'oefeningen in het dagelijks leven'.

FRANZ JALICS werd in 1927 in Boedapest geboren. Hij maakt deel uit van de jezuietenorde. Vele jaren lang was hij als docent dogmatiek en apologetiek in Argentinie werkzaam. Sinds 1963 geeft hij meditatiecursussen, eerst in Argentinie, later in de VS en vanaf 1978 in Duitsland. Hij woont in Gries, Oberfranken, Duitsland.

Carmelitana, 2012, pap, 341 pp, € 26.00, 9789070092849
winkelwagen
Jalics, F.
De contemplatieve weg
In de inleiding van dit glasheldere en diepgaande boek schrijft de auteur: "In het leven van een mens komen contemplatieve ogenblikken voor. Iets licht daarin op wat de mens altijd al verwacht heeft. Ze laten vermoeden dat het leven meer te bieden heeft dan wat wij in de grijze alledaagsheid meemaken. Ze verrassen ons en laten een verlangen na om dieper in het geheim van het leven binnen geleid te worden; want ze geven een voorgevoel van ons eigenlijke thuis."
Carmelitana, 2010, pap, 94 pp, € 15.25, 9789076671765
winkelwagen
Jalics, F.
Snippers van het licht. Stappen op weg naar het gebed
De belangstelling voor het gebed is - opnieuw - groot. Juist in een wereld die sterk gerationaliseerd is en door een hectisch ritme gekenmerkt wordt, verlangen mensen naar rust en geborgenheid, maar zij verlangen er ook naar met het 'wezenlijke', het geheim van hun leven in contact te komen om van daaruit hun leven gestalte te kunnen geven. Bidden is een weg om dit verlangen tegemoet te treden en telkens weer nieuwe krachten op te doen. Maar welke manier van bidden is voor mij de geschikte? Op die vraag probeert Franz Jalics een antwoord te geven. Een boek over stappen op de weg van het gebed in een hectische tijd.
Carmelitana, 2003, pap, 121pp, € 6.00, 9789076671345
winkelwagen
Jalics, F.
The Contemplative Way: Quietly Savoring God's Presence
Paulist Press, 1989/2011, pap, 80 pp, € 11.90, 9780809147229
winkelwagen
   
James, J. A.
Wat moet ik doen om zalig te worden, bestuur en aanmoediging voor ieder die ernstig de zaligheid zoekt
te bestellen
De Groot Goudriaan, 2011, pap, 160 pp, € 12.50, 9789088652189
winkelwagen
   
Jarosch, L.
Vanaf morgen draag ik rood. Je kunt altijd een nieuw begin maken
Ten Have, 2011, pap, 144 pp, € 16.90, 9789025961374
winkelwagen
Jeroense, Jeroen, Theo Overduin
Nieuw Heilig. Over hedendaagse inspiratie
Gesprekken met 17 bekende Nederlanders en Vlamingen over het heilige in hun leven en in deze tijd. Met: Ruard Ganzevoort, Mart de Kruif, Hilde Kieboom, Pieter Medendorp, Nora Asrami, Jeroen de Cyper, Jan Jaap van der Wal, Jan Jonker, Elma Drayer, Cees Veerman, Kathleen Ferrier, Jos de Blok, Shirin Musa, Oane Visser, Simon Wouda, Klarien Verbeek en Dries van Agt.

Het heilige weet nog steeds mensen in beweging te zetten. De speurtocht van Jeroen Jeroense en Theo Overduin reikt ons woorden aan: taal om het heilige te benoemen. En hij moedigt ons aan om in ons eigen levensverhaal op zoek te gaan: wat is mij heilig? -Peter Nissen (hoogleraar Spiritualiteitsstudies) in het voorwoord.

Skandalon, 2014, pap, 244 pp, € 18.95, 9789490708986
winkelwagen
Jones, D. A.
Angels: A Very Short Introduction
What are angels? Where were they first encountered? Can we distinguish angels from gods, fairies, ghosts, and aliens? And why do they remain so popular? This Very Short Introduction outlines some of the more prominent stories and speculations about angels in Judaism, Islam, Christianity and post-Christian spiritualities. It reflects on the way that angels have been portrayed in art, whether as young men in the Hebrew Scriptures, androgynous winged creatures of the pre-Raphaelites or the masculine statue of the Angel of the North. It will also consider angels in films such as Wim Wenders' Wings of Desire, and Frank Capra's It's a Wonderful Life, as well as angels in literature. From the idea of the angel as a messenger, through to the image of angels sent to protect and help those in need, this is an examination of the implications of angels. It will ask why people find the idea of angels attractive, helpful or consoling, and why they remain so powerful in modern culture. It advances the view that reflecting on angels can teach us something about human existence and whether or not we believe that they exist in their own right, the angels can still illuminate our thoughts.
A Very Short Introduction Series, Oxford UP, 2011, pap, 141 pp, € 12.00, 9780199547302
winkelwagen
   
Jones, D.A.
Angels. A History
B2258
Oxford, 2010, geb, 161pp, € 15.95, 9780199582952
winkelwagen
Jong, Saskia de (red)
Hemelse wijsheid en aards geluk. Leven met verwondering
Wat maakt het leven de moeite waard? Hoe kunnen we zin en betekenis geven aan het leven van elke dag als er zoveel zekerheden wegvallen en er tegelijkertijd zoveel te kiezen is? Woorden uit oude boeken en van wijze mensen kunnen hierbij behulpzaam zijn. Hemelse wijsheid kan de basis vormen van aards geluk. Moed, overgave, omkeer en verwondering vormen de verschillende fasen van levenskunst. Laat de interviews, achtergrondartikelen van ondermeer Lisette Thooft, columns van Anselm Grun en Marianne Vonkeman, korte verhalen van Geert Kimpen, gedichten, oefeningen en rituelen je inspireren tot een leven waarin verwondering, moed, overgave en omkeer een hoofdrol spelen.
Forte-Spirito, 2014, pap, 96 pp, € 14.95, 9789058776624
winkelwagen
Jong, Stephan de
De kleine weg en het grote geluk. Essays voor de ziel
Centraal in dit boek staan vragen van mensen, vragen naar o.a. geluk, waarden, identiteit, omgaan met kritiek. Dit theologische boek probeert de wereld te doorgronden en zoekt naar recht en evenwicht, in de lijn van denkers uit de oude christelijke traditie. De beproefde christelijke wijsheid blijkt ook in de 21e eeuw een bron van hulp en inzicht in complexe omstandigheden.
Skandalon, 2011, pap, 168 pp, € 14.95, 9789490708252
winkelwagen
Jong, Stephan de
Jezus de wijsheidsleraar
Een bekend beeld van Jezus is het beeld van de hemelse verlosser, redder, trooster. Maar daarmee is nog niet alles over hem gezegd. Wat Jezus kwam brengen was meer. Hij vraagt mensen zichzelf op het spel te zetten en zo het ware leven te vinden. Zijn wijsheid, zoals je die tegenkomt in de evangelien, heeft te maken met uitdaging, bevrijding en het gaan van onbekende wegen. De wijsheid van Jezus heeft mede aan de basis gelegen van de westerse cultuur. De inzichten van Jezus brengt ons ook bij de kostbare bouwstenen in de schatkamer van de christelijke traditie. In die traditie geldt Jezus als diegene waarin God zijn woord heeft gelegd. Zijn woorden zijn niet een aantal verstandige inzichten of een mogelijke levenskunst. Zijn wijsheid brengt ons dichter bij God.
Kok, 2008, pap, 127 pp, € 13.90, 9789043515641
winkelwagen
   
Joppe, D.
Het wonder van het wandelen. Een praktische gids bij levensvragen
OP BESTELLING
Ten Have, 2006, pap, 144 pp, € 14.90, 907794222x / 9789077942222
winkelwagen
   
Jourdan, M. & J. Vigne
Lopen loutert. Over de spiritualiteit van het wandelen
TB
Ten Have, 2003, pap, 202 pp, € 16.90, 9025953581 / 9789025953584
winkelwagen
   
Kalk, T. en Rikkers, C.
We gaan ons in de echt verbinden. Verbintenisceremonies voor homoseksuele en lesbische stellen
Mets & Schilt, 2002, pap, 198 pp, € 17.50, 9073341159 / 9789073341159
winkelwagen
   
Kampen, van P., en Kampen, van N.
Ruimte voor het wonder. Over wonderen hier en ver weg
Boekencentrum, 2010, pap, 112 pp, € 12.50, 9789023925361
winkelwagen
Keenan, J.F.
The Works of Mercy: The Heart of Catholicism
In The Works of Mercy: The Heart of Catholicism, Father James Keenan, S.J., reveals mercy as God's principle way of loving us and our way of loving one another. In the first two of three parts, Father Keenan explores modern applications of the corporal works of mercy-visiting the prisoner, sheltering the homeless, feeding the hungry, giving drink to the thirsty, visiting the sick, clothing the naked, burying the dead-and the spiritual works of mercy-reconciling, being vigilant for the spiritual needs of one's neighbor, and praying. Because we are called by God's mercy into the church, the third part of the book looks at the effective work of mercy in the prayer of the church, particularly in the Eucharist. Complete with meditations on September 11, 2001, and the priesthood in light of the scandals in the church, The Works of Mercy provides a bridge between the past and the present and is must reading for students, parish groups, and individual readers seeking to live their faith in the everyday world.
Church Book Series, Rowman & Littlefield, 2005, pap, 118 pp, € 20.90, 9780742532205
winkelwagen
Keller-Hoonhout, Ellie
Kijktafelboek, Maak je inspiratie zichtbaar met een kijktafel
Een kijktafel is een mooie opstelling vol betekenis. Door middel van kleur en symboliek laat de kijktafel zien wat jij belangrijk vindt. Een lichtje brengt de kijktafel tot leven.

Wil je in je woonkamer iets zichtbaar maken van
-natuur en seizoen
-wat jou inspireert en waar je in gelooft
-aan wie je wilt (terug)denken
-wat je wilt vieren?

In dit boek leer je hoe je een kijktafel bedenkt en maakt. Met stap-voor-stap voorbeelden en duidelijke uitleg.

Ellie Keller maakte kijktafels voor de seizoenen en geloofstijden zoals Kerstmis, veertigdagentijd, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Maar ook kijktafels over vrede, dierendag, Sinterklaas, Moederdag en eendjes voeren. Je kunt ze eenvoudig namaken. Ze zijn vooral bedoeld als opstap om zelf aan de slag te gaan en je eigen stijl te ontwikkelen. Ook jij kunt de mooiste kijktafels maken met eenvoudige symbolen!

Ellie Keller-Hoonhout is theologe en heeft een speciale aandacht voor de werking van beelden en symbolen. Zij ontwikkelde de kijktafel als vorm van geloofscommunicatie.

Adveniat, 2014, pap, € 24.00, 9789492093004
winkelwagen
Keller, Tim
Bevrijd van je zelf
Wat zijn de kenmerken van een hart dat radicaal veranderd is door de genade van God?
Dit is een van de vragen die de apostel Paulus stelt in zijn brief aan de gemeente van Korinte. Hij bedoelt geen oppervlakkige uiterlijke verandering, maar een diepgewortelde, levensveranderende ommekeer die vanbinnen plaatsvindt. In een tijd waarin het pleasen van mensen, je ego opblazen en je cv oppoetsen de manier is om het 'te maken', roept Paulus ons op om werkelijk rust te vinden in gezegende zelfvergetelheid.

In dit boekje Bevrijd van jezelf laat Tim Keller zien dat Bijbelse nederigheid betekent dat we ermee kunnen stoppen elke ervaring en elk gesprek op onszelf te betrekken en ons zo kunnen bevrijden van zelfveroordeling.
Werkelijk Bijbels-nederig is hij die niet zichzelf haat of zichzelf liefheeft, maar zichzelf vergeet!

Van Wijnen, 2012, pap, 48 pp, € 4.95, 9789051944532
winkelwagen
Kerremans, Ilse
Edith Stein leven aan Gods hand
Er zijn al vele biografieen over Stein geschreven. Dit boek onderscheidt zich daarvan door specifiek aandacht te schenken aan de periode dat Edith Stein in Nederland woonde, een belangrijke tijd in haar leven waarvoor in de biografieen tot nu toe weinig aandacht is geweest. Wat Edith Stein nog allemaal voor ons had kunnen betekenen, indien zij de oorlog overleefd had - we kunnen er slechts naar gissen. Maar Auschwitz mag het laatste woord niet krijgen. Edith Stein komt opnieuw tot leven op deze bladzijden, door haar aan het woord te laten in haar teksten en in getuigenissen van mensen voor wie zij een stuwende kracht in het leven was en is.
Adveniat, 2014, geb, 230 pp, € 19.95, 9789085282969
winkelwagen
   
King, U.
Christian Mystics. Their Lives and Legacies throughout the Ages
Routledge, 2003, pap, 270 pp, € 29.50, 0415326524 / 9710415326520
winkelwagen
Klein, Jan
Altijd onderweg. Mijn reis door het leven in verhalen
De schrijver van deze verhalen, Jan Klein (1927), groeide op in het Zuiderzeestadje Monnickendam. Op veertienjarige leeftijd dook hij het boekenvak in, als jongste bediende bij boekhandel Lankamp & Brinkman in Amsterdam en later als boekhouder en rechterhand van de directie bij de aan de boekhandel gerelateerde uitgeverij Ploegsma.

In 1952 trouwde hij met Agaath van Geest (1930-2011), een tuindersdochter. Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren.
Beiden kunnen terugzien op een boeiend en actief leven, gevuld met veel kerkenwerk (onder andere waren zij kosters van de Amstel- en Westerkerk in Amsterdam) en een druk verenigingsleven. In 1970 kochten zij boekhandel Kirchner. Later werd PiusXboekhandel met Kirchner geintegreerd en werd het antiquariaat Kirchner uitgebouwd.
Zij kwamen in hun leven met veel interessante mensen en zaken in aanraking. Zij beleefden hun reis door het leven als een zinvol en fascinerend geschenk.

Agaath is in 2011 overleden. Jan woont de laatste jaren in het mooie stadje Zutphen.

Een zoektocht door het leven, een zwerftocht door de kerk en een ontdekkingstocht door de liefde, daarover gaat dit boek. De schrijven heeft zich daarbij nooit vastgepind op een onwrikbaar standpunt, maar is altijd onderweg gebleven.

Bij de verhuizing van Jan en Agaath uit Amsterdam in 2006 maakte hun kleinzoon een film, die is hier te zien.

Uitgeverij Kirchner, 2016, pap, 237 pp, € 17.50, 9789082445909
winkelwagen
   
Kluun
God is gek. De dictatuur van het atheisme
Actieboekje Maand van de Spiritualiteit, daarna eur 4,95
Ten Have, 2009, pap, 59 pp, € 4.95, 9789025960254
winkelwagen
   
Knevel, A.
Is het waar?
Ten Have, 2008, pap, 336 pp, € 19.90, 9789025959326
winkelwagen
Knevel, Andries
Avonduren, dagboek van een bewogen jaar
van 19.90 voor 15,-
Ten Have, 2007, pap, 352 pp, € 15.00, 9789025958381
winkelwagen
Knoop, Harm
Leef je eigen mythe, over religie mythen en ons zelf
Kunst, liefde en religie spreken de taal van de ziel. Ze spreken de taal van mythen, dromen en sprookjes. Ze spreken in beelden, die dieper reiken en verder dan de taal van feiten, cijfers en standen van zaken. Door religieuze verhalen (weer) als mythen te lezen, krijgen we zicht op de werkelijkheid waar religie over gaat: ons eigen innerlijk, de ziel.

Geinspireerd door het werk van Carl Jung en de mythologie van Joseph Campbell vertelt Harm Knoop in Leef je eigen mythe zijn weg door religie en leven. Voor hem vallen die twee, religie en leven, zo goed als samen en ook nog eens in een bedding die het besef en de vreugde oproepen dat wij het grootste mysterie van het bestaan in onszelf meedragen: wij zijn dat zelf, dat mysterie. En we kunnen het ontsluiten en vruchtbaar maken voor het grote geheel. Wanneer we onze eigen mythe opgraven. Wanneer we die leren verstaan. Wanneer we onze eigen mythe gaan leven.

Valkhof Pers, 2012, pap, 211 pp, € 18.50, 9789056253837
winkelwagen
   
Koeppel, J.
Edith Stein. Philosopher and Mystic
BY ORDER
Scranton UP, 2007, pap, 220 pp, € 22.95, 9781589661349
winkelwagen
Kool, Zr. Theresia
Groeien in menswording
In een tijd waar veel over de hele wereld gereisd wordt, waar zoveel mensen genoodzaakt zijn hun eigen omgeving en hun eigen cultuur te verlaten, komen wij in aanraking met verschillende opvattingen en gebruiken. Kan dit een aanleiding voor ons worden om op zoek te gaan naar overeenkomsten in onze duiding van ons menselijk leven? Is de oosterse leer over de chakra's ons totaal vreemd? Of is er misschien hier en daar aansluiting te vinden bij onze Bijbelse bronnen van inspiratie? Over deze zoektocht gaat dit boekje. Het gaat om bezinning en werken aan uzelf en, als u wilt, kunt u dit proces ook creatief uiten via een in dit boekje aangeboden wijze. We putten daarbij uit waardevolle inspiratie van zowel oost als west. Chakra, bijbel en mandala.
Narratio, 2010, pap, 96 pp, € 18.50, 9789052634906
winkelwagen
   
Kruijff, Claartje
Leegte achter de dingen. Mijn zoektocht naar een betekenisvol leven
In Leegte achter de dingen vertelt Claartje Kruijff hoe zij, nadat ze jarenlang werkzaam was als consultant in de Londense City, zich realiseerde dat ze diepgang in haar bestaan miste. Ze besloot van de zoektocht naar de zin van het leven haar beroep te maken en theoloog te worden. Nu is ze predikant in de Dominicus Kerk in Amsterdam.

In Leegte achter de dingen behandelt Kruijff grote en kleine levensvragen over 'zin en zijn', waarmee zij in haar eigen leven en in haar werk te maken krijgt. Ze neemt de lezer mee in haar zoektocht naar geluk, betekenis en, bovenal, naar een handleiding om te leven. Op een open en kwetsbare manier doet Kruijff verslag van haar poging betekenis te vinden in het leven en laat ze je nadenken over wat je nu echt belangrijk vindt, in je relaties, in je werk en in het grotere geheel. Ook helpt ze je op weg in al die levensmomenten van vreugde en verdriet.

Ambo|Anthos, 2016, pap, 216 pp, € 12.50, 9789026344312
winkelwagen
   
Kugler, H. J. (Hg.)
Gemeinsam auf dem Weg zu Gott. Beitrage zur Spiritualitat der Pramonstratenser
Herder, 2011, pap, 230 pp, € 26.50, 9783451304606
winkelwagen
Kuipers, Bert
Maandag gaan we aan het werk. De betekenis van de Bergrede voor het dagelijks leven
Maandag gaan we naar het werk vormt een tweeluik met Zondag gaan we naar de kerk en behandelt in 11 korte hoofdstukken de Bergrede uit Matteus 5-7. De auteur weet in aansprekende teksten de betekenis van de Bergrede voor het leven van vandaag helder te krijgen. Aan de orde komen thema's als navolging, geven, bidden en zorgen maken.

In de serie In gesprek verschijnen kleine maar krachtige boekjes voor gesprekskringen. Ieder deel bevat tien korte teksten en is voorzien van gespreksvragen en andere tips voor het kringgesprek. Klik hier voor het overzicht van de tot nu toe verschenen delen.

Serie In Gesprek, Boekencentrum, 2010, pap, 59 pp, € 8.90, 9789023925002
winkelwagen
Kuipers, Bert
Tien motieven om te geloven
Tien heldere en prikkelende verhalen over de vraag waarom je vandaag de dag nog zou geloven.

In dit beknopte gespreksboekje geeft de Rotterdamse predikant Bert Kuipers met tien argumenten aan waarom je vandaag nog zou geloven. Daarbij spreekt hij over beweegredenen als 'omdat je mens bent', 'om je niet over te geven aan de nietsigheid' en 'omdat God in de verhalen woont'. Ieder argument licht hij toe en toetst hij op zijn houdbaarheid. De hoofdstukken sluiten af met een aantal vragen en stellingen die aanzetten tot gesprek over het thema.

In de serie In gesprek verschijnen kleine maar krachtige boekjes voor gesprekskringen. Ieder deel bevat tien korte teksten en is voorzien van gespreksvragen en andere tips voor het kringgesprek. Klik hier voor het overzicht van de tot nu toe verschenen delen.

Serie In Gesprek, Boekencentrum, 2012, pap, 66 pp, € 8.90, 9789023923220
winkelwagen
Kuipers, Bert
Zondag gaan we naar de kerk. Over geloven, vieren en ontmoeten
Zondag gaan we naar de kerk vormt een tweeluik met Maandag gaan we naar het werk en gaat in tien korte teksten in op evenveel aspecten van de samenkomsten van de gemeente: zondagsrust, ontmoeten, luisteren, zingen, bidden, enzovoort. De lezer krijgt in het kort de achtergrond van veel gebruiken en onderdelen van de kerkdiensten en wordt aangezet tot bezinning op de waarde van de kerk en haar samenkomsten voor het dagelijks leven. Een boeiend boekje dat prikkelt tot verder denken en praten.

In de serie In gesprek verschijnen kleine maar krachtige boekjes voor gesprekskringen. Ieder deel bevat tien korte teksten en is voorzien van gespreksvragen en andere tips voor het kringgesprek. Klik hier voor het overzicht van de tot nu toe verschenen delen.

Serie In Gesprek, Boekencentrum, 2010, pap, 61 pp, € 8.90, 9789023924906
winkelwagen
Kushner, Harry
Living a Life that Matters
The best-selling author of When Bad Things Happen to Good People explores the nature of true acccomplishment as he examines the troubling impact of compromising one's integrity to achieve success and argues that the path to leading a significant life lies in family, friendship, generosity, and self-sacrifice. Reprint. 150,000 first printing.
Sidgwick &Jackson, 2001, pap, 158 pp, € 13.50, 9780283073458
winkelwagen
   
Kustenmacher, W.T.
Jezus. Een spirituele kijk op luxe
Forte uitgevers, 2009, pap, 240 pp, € 19.95, 9789058778178
winkelwagen
   
Lammers, Jos
De weg van barmhartigheid
Averbode, 1998, pap, 141, € 9.50, 9789031713547
winkelwagen
   
Lane, B.C.
The Solace of Fierce Landscapes. Exploring Desert and Mountain Spirituality
Oxford UP, 2007, pap, 281 pp, € 19.50, 9780195315851
winkelwagen
Lange, Frits de
Heilige onrust, een pelgrimage naar het hart van religie
Met Heilige onrust schreef Frits de Lange een boek voor hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen. Dit geldt voor veel kerkverlaters, maar vaak ook voor zoekers die in een seculier milieu zijn opgegroeid. De Lange identificeert zich met de moderne pelgrim, voor wie niet Santiago of het hiernamaals de bestemming is, maar de spirituele en fysieke ervaring van de pelgrimage zelf. Zo probeert hij de kern van de joods-christelijke traditie te doorgronden
Ten Have, 2017, pap, 200 pp, € 17.99, 9789025905545
winkelwagen
Lange, Frits de
Licht en zwaar
Geinspireerd door het thema van de Maand van de Spiritualiteit 2014 (Lichter leven) schreef Frits de Lange Licht en zwaar. Hij gaat in het boek in gesprek met Simone Weil over zijn eigen zoektocht naar 'lichter leven'. Simone Weil (1909-1943) was een mystica die na de oorlog beroemd werd met haar boek Zwaartekracht en genade. Zij hield niet van zweven. Enerzijds had zij goddelijke liefde ervaren, anderzijds beschreef ze hoe de wereld door meedogenloze wetten wordt geregeerd.

Lees een lovende bespreking door Taede Smedes hier.

Kok, 2013, geb, 64 pp, € 9.95, 9789043522526
winkelwagen
   
Langmuir, E.
A Closer Look: Saints
B2027
A Closer Look, Yale UP / National Gallery, 2009, pap, 96 pp, € 11.90, 9781857094657
winkelwagen
   
Langmuir, E.
Saints
National Gallery Pocket Guides, National Gallery, 2001, pap, 80 pp, € 14.60, 1857092503
winkelwagen
   
Laurentin, Rene
Lourdes, het ware verhaal van de verschijningen
Een betrouwbaar verslag van wat er gebeurde in Lourdes tussen 11 februari en 16 juli 1858. De arme 14-jarige molenaarsdochter Bernadette krijgt in de vrije natuur een verschijning van een in het wit gekleed meisje dat haar vraagt veertien dagen naar de grot te komen. Achttien maal ziet Bernadette haar, praat met haar. Veel Lourdenaren, uiteindelijk zelfs duizenden, zijn aanwezig bij de verschijningen. Zij zien niets, alleen Bernadette verzonken in een andere wereld. Wie Bernadette was, wat ze zag, hoorde en wat dit teweeg bracht in het stadje, wordt in dit boek verteld van dag tot dag, soms van uur tot uur door de grootste kenner op dit gebied Rene Laurentin. Met veel historische foto's.
- Al vele jaren een klassieker, nu opnieuw vertaald
Adveniat, 2012, pap, € 14.50, 9789491042171
winkelwagen
   
Law, P.
Wijze woorden van de Apostelen
Boekencentrum, 2004, geb, 48 pp, € 4.90, 9789023916253
winkelwagen
   
Law, P.
Wijze woorden van Jezus
Boekencentrum, 1996, geb, 48p, € 4.90, 9789023916277
winkelwagen
   
Law, P.
Wijze woorden van Salomo
Boekencentrum, 2004, geb, 48 pp, € 4.90, 9789023916246
winkelwagen
   
Lawson, Steven
Woord van Gods genade. Het Bijbels fundament van de genadeleer. 1 Genesis - Job
Van 16.90 voor 7,-

De gereformeerde genadeleer is geen losstaande theorie, maar een samenhangend geheel van opvattingen over God en mens, zonde en genade, onmacht en wedergeboorte, soevereiniteit en verantwoordelijkheid. Ze wordt vaak samengevat in de vijf punten: totale verdorvenheid, vrije verkiezing, particuliere verzoening, onweerstaanbare genade en volharding van de gelovigen. In heldere taal wijst Steven Lawson per Bijbelboek aan hoe deze thema's daarin naar voren komen. Op heldere en frisse wijze laat hij zien hoe de genadeleer in de Schrift geworteld is. Dit eerste deel beslaat de Bijbelboeken Genesis tot en met Job. Een boek voor jongeren en ouderen die willen weten wat het bijbels fundament van de gereformeerde genadeleer is.

Groot Goudriaan, 2009, pap, 171 pp, € 7.00, 9789088650796
winkelwagen
Leeuwen, C. van
Vuur dat blijft branden. Gesprekken met monniken in Oosterhout
Valkhof Pers, 2005, pap, 159 pp, € 5.00, 9789056251970
winkelwagen
   
Leininger, B. & A. Leininger
Ik was ooit piloot. De reincarnatie van een Amerikaanse gevechtspiloot uit de Tweede Wereldoorlog
Ten Have, 2010, pap, 288pp, € 16.00, 9789025960599
winkelwagen
Lemm, R.
De vrouwe van alle volkeren. Amsterdamse verschijningen van bovennatuurlijke oorsprong
Tussen 1945 en 1959 verscheen de Maagd zesenvijftig maal in Amsterdam aan Ida Peerdeman. Zij wilde de verspreiding van een nieuwe titel, een nieuwe afbeelding en een nieuw gebed, en beloofde de eenheid onder de volkeren als de Kerk haar grootste en laatste dogma zou afkondigen, dat van Medeverlossers, Middelares en Voorspreekster. Het bisdom Haarlem deed het gebeuren af als 'natuurlijk te verklaren', vond de boodschappen 'verward' en verbood de openbare verering. Rome volgde dat oordeel. In 1996 gaf wijlen bisschop Bomers de publieke devotie vrij: recentelijk durfde zijn opvolger, Mgr. Jozef Marianus Punt, de verschijningen bovennatuurlijk de authentiek te noemen. Hoe belangrijk in de mariale geschiedenis is Amsterdam? Hoe lang zal het nog duren eer Rome inziet dat de stad van het Mirakel van 1345 en de Stille Omgang sinds 1880 gevierde oorden als Lourdes en Fatima qua reikwijdte overtreft? Hier immers spreekt de Vrouwe alle Volkeren, inclusief de islamitische en de oosterse! Amsterdam heeft derhalve een mondiale betekenis. Wat verhullen Ida's 'Blauwe Boekje' en (nog steeds achtergehouden) 'Eucharistische Belevenissen'? In De Vrouwen van alle Volkeren ontvouwt historicus en hispanist Robert Lemm de visie dat Amsterdam samenhangt met de ingrijpendste optredens van Maria sinds 1830. De erkenning van 2002 heeft de strijd rond Amsterdam verhevigd. In binnen- en buitenland dringen vanuit katholieke kringen zowel instemmende als afkeurende geluiden door. Wat ijveraars en kritikasters drijft, is een ander fascinerend aspekt van de Vrouwe, die immers bij voortduring voorspelde dat de strijd rond het beslissende dogma de proportie zou hebben van een wereldbrand.
Aspekt, 2003, pap, 186 pp, € 16.98, 9789059112162
winkelwagen
Lens, P.
God diep in mij. Een weg naar innerlijke vrede met Meister Eckhart
Vele mensen zijn op zoek naar spiritualiteit. Het heeft vooral iets te maken met een verlangen om terug thuis te komen in het leven zelf, om een nieuwe plaats te vinden in het "geheel". Verinnerlijking helpt om dingen te dragen. Meister Eckhart is een christelijk auteur die in brede kring gelezen wordt. Hij spreekt veel over loslaten, over het hier en nu. Je merkt dat het bij hem gaat over een persoonlijk proces dat hij doorlopen heeft in een uiterst actief leven. Toch ontdekte hij via meditatie en gebed een innerlijke bron die zijn innerlijk een maakte. Zo kon hij volop leven en functioneren. Hij ontmoette God op onverwachte wijze, achter traditionele beelden en nieuwe ideeen. Maar wellicht is het vooral de "achterkant" van zijn eigen leven die hem veel heeft geleerd. In de stilte vond hij God, "groenend en bloeiend" in de diepte van zichzelf en in heel de schepping. God geeft leven en doet leven. Hij geeft vrede door alles heen.

Patrick Lens (1963, Antwerpen) is dominicaan, doctor in de godgeleerdheid (K.U. Leuven). Hij is studentenpastor in Brussel en werkzaam in theologisch vormingswerk in diverse ambtsopleidingen in Nederland. Hij geeft spirituele retraites en leidt sessies rond geloof en psychologie. Hij bekwaamt zich op dit ogenblik in de Gestalttherapie.

Carmelitana, 2012, pap, € 19.95, 9789076671802
winkelwagen
   
Libbrecht, U.
Is God dood? Zoektocht naar de kern van de spiritualiteit
op bestelling
Lannoo, 2004, pap, 292 pp, € 16.95, 9020957139
winkelwagen
Litjens, J.
De reis naar binnen. Twaalf vrouwen en de kracht van hun spiritualiteit
Als je in de tweede helft van je leven bent aanbeland, hoe ga je dan om met spiritualiteit? Hoe kijk je terug? En vooral: hoe kijk je vooruit naar wat je nog kunt en wilt verwachten? In De reis naar binnen staan portretten van twaalf sterke vrouwen, die geknokt hebben om uiteindelijk hun leven te leiden zoals ze dat zelf wilden. Ook op spiritueel vlak hebben ze vaak geworsteld om hun eigen weg te vinden. Deze vrouwen hebben jarenlang gezocht om uiteindelijk de spirituele reis naar binnen te kunnen maken; ook Joke Litjens zelf.

De geportretteerde vrouwen hebben een zeer diverse achtergrond: van boerin tot abdis en van verpleegkundige tot advocaat. Gesprekspartners als Annemiek Schrijver, Susan van der Schot en Annelien de Winter-Wijffels passeren de revue. Ook schetst Joke Litjens een openhartig portret van zichzelf, nadat ze door Annemiek Schrijver is geinterviewd.

Joke Litjens werkte veertien jaar bij de KRO als mediapastor. In juni 2010 begon ze voor zichzelf in Werkplaats voor de Ziel. Ze leidt retraites en pelgrimsreizen, en treedt op als inspirator tijdens workshops en lezingen.

Ten Have, 2011, pap, 160 pp, € 14.95, 9789025961343
winkelwagen
   
Lommatzsch, D.
Op zoek naar jezelf? Basisboek mindfulness
boek met cd
Asoka, 2011, pap, 160 pp, € 19.50, 9789056702588
winkelwagen
   
Lommel, P. van, H. Barendregt & R. Meester e.a.
Zien is geloven. Exacte wetenschappers over spiritualiteit
Ambo, 2009, pap, 213 pp, € 17.95, 9789026322013
winkelwagen
Loomans, Paul
Ik heb de tijd, een handleiding in tijdsurfen
Stress komt niet alleen van buitenaf, maar vooral van binnenuit. De methode Tijdsurfen bestaat uit zeven 'natuurlijke aanwijzingen'. Je leert hoe je op je gevoel kunt vertrouwen bij de keuze van wat je gaat doen. Je doet daardoor 1de dingen niet alleen geinspireerd, maar ook heel effectief. Je gaat een ongedwongen vorm van aandacht ervaren bij alles wat je doet. Maar bovenal ontstaat er een innerlijke rust die je telkens opnieuw laat voelen: ik heb de tijd
Ankh Hermes, 2013, geb, 144 pp, € 17.99, 9789020209013
winkelwagen
Lucado, Max
Zijn naam is Jezus
Jezus geboorte, zijn missie, zijn dood, zijn opstanding en zijn erfenis. Rond deze thema's groepeerde Max Lucado tientallen verhalen, die hij de lezer laat meebeleven
Voorhoeve, 2010, geb, 192 pp, € 19.99, 9789029719858
winkelwagen
Luttikhuis, Bernard
Tien beelden van hoop, bemoediging en troost
'Tien beelden' bespreekt in tien korte teksten tien gelijkenissen van Jezus. De auteur legt ze in eenvoudige en duidelijke taal uit en biedt daarbij vaak verrassende en inspirerende perspectieven. Maar de auteur wil vooral laten zien dat Jezus in zijn gelijkenissen bewust uitdagend, vaak zelfs provocerend, sprak. Hij daagde er mensen mee uit om op een andere, nieuwe manier naar zichzelf en de wereld te kijken. Dit boekje nodigt de lezer uit die uitdaging aan te nemen. Alle bijbelstudies zijn voorzien van gespreksvragen waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor bespreking in een groep.

In de serie In gesprek verschijnen kleine maar krachtige boekjes voor gesprekskringen. Ieder deel bevat tien korte teksten en is voorzien van gespreksvragen en andere tips voor het kringgesprek. Klik hier voor het overzicht van de tot nu toe verschenen delen.

Serie In Gesprek, Boekencentrum, 2016, pap, 84 pp, € 8.90, 9789023970835
winkelwagen
Luttikhuis, Bernard
Tien vragen die steeds terugkomen
Dit boekje bevat tien teksten over evenzoveel grote geloofsvragen. Bestaat God? Waarom is er zo veel kwaad in de wereld? Is er leven na de dood? Werkt bidden wel? De auteur brengt deze vragen op een open en eerlijke manier ter sprake. Ook bij de lastigste kwesties draait hij niet om de hete brij heen, maar zoekt hij naar praktische antwoorden waar mensen van deze tijd mee verder kunnen. Lezers die niet vertrouwd zijn met de christelijke traditie krijgen een goede inleiding op het christelijk geloof. Wie daar wel bekend mee is, zal verrassende gezichtspunten tegenkomen.

In de serie In gesprek verschijnen kleine maar krachtige boekjes voor gesprekskringen. Ieder deel bevat tien korte teksten en is voorzien van gespreksvragen en andere tips voor het kringgesprek. Klik hier voor het overzicht van de tot nu toe verschenen delen.

Serie In Gesprek, Boekencentrum, 2011, pap, 72 pp, € 8.90, 9789023920274
winkelwagen
Luttikhuis, Bernard
Tien waarden om in te geloven
Tien waarden vormt een tweeluik met Tien vormen en bevat tien verhelderende en prikkelende teksten over kernwaarden in de bijbel: trouw, liefde, verantwoordelijkheid, aandacht, geloof, gerechtigheid, solidariteit, volharding, tolerantie en vergeving. De auteur weet de onderwerpen in relatie te brengen met het dagelijks leven.

In de serie In gesprek verschijnen kleine maar krachtige boekjes voor gesprekskringen. Ieder deel bevat tien korte teksten en is voorzien van gespreksvragen en andere tips voor het kringgesprek. Klik hier voor het overzicht van de tot nu toe verschenen delen.

Serie In Gesprek, Boekencentrum, 2010, pap, 64 pp, € 8.90, 9789023924883
winkelwagen
Maas, Frans
Kunst en Echt. Spiritualiteit als meer dan menselijke constructie
Titus Brandsma lezing 2004
Titus Brandsma Lezingen, Valkhof Pers, 2004, pap, 31 pp, € 8.00, 9789056251741
winkelwagen
   
MacQuarrie, J.
Two Worlds Are Ours. An Introduction to Christian Mysticism
SCM Press, 2004, pap, 287 pp, € 33.90, 0334029651
winkelwagen
   
Maex, E.
Werken met mindfulness. Basisoefeningen
met CD
Lannoo, 2008, geb, 39 pp CD, € 14.95, 9789020976762
winkelwagen
   
Maex, E.
Werken met mindfulness. Beelden
met CD
Lannoo, 2007, geb, 39 pp CD, € 14.95, 9789020971569
winkelwagen
   
Maex, E.
Werken met mindfulness. Emoties
met CD
Lannoo, 2008, geb, 39 pp + CD, € 14.95, 9789020976786
winkelwagen
Maitland. S.
Stilte als antwoord
Stilte als antwoord is een verslag van een zoektocht, een persoonlijk experiment, verweven met de stilte zoals die voorkomt in mythes en legenden, in westerse en oosterse religieuze tradities, in de Verlichting, tot onze ambivalente houding ten opzichte van stilte in onze huidige maatschappij.

Sara Maitland schrijft over de stilte bij de nachtvoedingen van haar dochter, over stilte na seks, stilte als troost en stilte als verzet, - een weigering de sociale arena te betreden. In haar vloeiende woorden scherpt ze niet alleen haar eigen waarneming, ook die van de lezer.

Stilte als antwoord is ook analyse en cultuurgeschiedenis. Met een mooie collectie verhalen over eenzamen; zij die zich vrijwillig terugtrokken, solozeilers, kluizenaars en zij die in isolatie terechtkwamen, opgeslotenen en gijzelaars. Maitland voelt zich verwant met poolreizigers, bergbeklimmers, en andere eenzame avonturiers die zich maten met natuurkrachten. Stilte zoeken lijkt bij haar soms een moderne levensstijl, een vorm van topsport. Met haar ontwapenende schrijfstijl ziet Maitland kans die kwesties aan te grijpen die de essentie raken van wat het betekent om mens te zijn.

Scriptum, 2010, pap, 320 pp, € 22.50, 9789055946808
winkelwagen
Marijnissen, L.
Vanuit het binnenste van de ziel, christelijke mystiek, contemplatie en zenmeditatie.
Loes Marijnissen wil de inspiratie van de christelijke mystici en de zenmeditatie met elkaar verbinden tot een begaanbare weg, de innerlijke weg. Zo verbindt zij de ervaringen van het westen en het oosten met elkaar. Zij neemt ons aan de hand van mystici als Eckehart, Dag Hammerskjold en Etty Hillesum mee op de weg naar binnen.

In zevenentwintig korte hoofdstukken ontdekken we ons 'zelf' in eenheid met de wereld waarin wij leven. Er is een weg te gaan!

Abdij van Berne, 2010, pap, 144 pp, € 24.50, 9789089720269
winkelwagen
Marijnissen, L.
Vanuit het binnenste van de ziel, christelijke mystiek, contemplatie en zenmeditatie.
Loes Marijnissen wil de inspiratie van de christelijke mystici en de zenmeditatie met elkaar verbinden tot een begaanbare weg, de innerlijke weg. Zo verbindt zij de ervaringen van het westen en het oosten met elkaar. Zij neemt ons aan de hand van mystici als Eckehart, Dag Hammerskjöld en Etty Hillesum mee op de weg naar binnen.

In zevenentwintig korte hoofdstukken ontdekken we ons ‘zelf’ in eenheid met de wereld waarin wij leven. Er is een weg te gaan!

Abdij van Berne, 2010, pap, 144 pp, € 24.50, 9789089720269
winkelwagen
Mariska van Beusichem (hoofdred.)
THOMAS Glossy - Thomas a Kempis
De glossy Thomas is een unieke glossy over de wereldberoemde spiritualiteit van Thomas a Kempis. Van Bill Clinton tot Kees van der Staaij, van Desanne van Brederode tot Ernst Daniel Smid, Thomas a Kempis zit in harten van velen. Dat is te danken aan zijn beroemde boek De navolging van Christus dat tot op de dag van vandaag overal ter wereld gelezen wordt.

Met medewerking van: Desanne van Brederode, Stef Bos, Karsu Donmez, Ernst Daniel Smid, Lenny Kuhr, Annemiek Schrijver, Sharon Kips en vele anderen!

Bekende en onbekende Nederlanders delen hun leeservaringen met Thomas' bestseller De Navolging van Christus. Er is aandacht voor maatschappelijke initiatieven in de geest van Thomas, voor de Moderne Devotie, de religieuze beweging waartoe Thomas behoorde, en voor Overijssel, de bakermat van deze beweging die een stempel op de Europese cultuur heeft gedrukt.

Boekencentrum, 2013, pap, 84 pp, € 6.95, 9789023926573
winkelwagen
Markus, Arjan
Heel het leven, 10 regels voor discipelschap
Hoe kan ik in mijn dagelijks leven Jezus volgen? Dat is een vraag die veel mensen stellen. Mensen die op zoek zijn bijvoorbeeld. Zij vragen zich af wat het leven als christen concreet inhoudt als zij zouden gaan geloven. Maar ook mensen die al langer geloven, zoeken naar concrete handreikingen voor het navolgen van Jezus in hun dagelijks leven. Er zijn zo enorm veel mogelijkheden en dus zo veel keuzes te maken: op het gebied van relaties, werk, seksualiteit, bezit, carriere, gezin... Hoe kun je Jezus navolgen? Op deze vraag geeft dit boek een antwoord door de Tien Geboden langs te gaan. Die zijn aan Israel gegeven ver voor onze jaartelling, maar zij zijn ook voor mensen die Jezus vandaag navolgen de leidraad bij uitstek.
Boekencentrum, 2012, pap, 108 pp, € 9.90, 9789023920830
winkelwagen
Markus, ds. ir. Wim
Raakpunt. Waar het goddelijke en menselijke elkaar ontmoeten
Boekencentrum, 2005, pap, 125 pp, € 11.90, 9789023916185
winkelwagen
   
Marletta-Hart, S.
Voluit leven met hooggevoeligheid
op bestelling
Ten Have, 2006, 283 pp, € 16.90, 9789025956714
winkelwagen
   
Mathewes-Green, F.
The Lost Gospel fo Mary. The Mother of Jesus in Three Ancient Texts
Paraclete, 2007, geb, 159 pp, € 21.15, 9781557255365
winkelwagen
   
Maunder, C. (ed.)
The Origins of the Cult of the Virgin Mary
By Order
Burns & Oates, 2008, pap, 204 pp, € 28.25, 9780860124566
winkelwagen
   
Meerendonk, L. van de & Th. van de Vossenberg
De Geest die ons beweegt. Over Norbert en de Norbertijnen
Ten Have, 2007, pap, 248 pp, € 19.95, 9789025957841
winkelwagen
   
Meester, K. de
In de stilte hoor je meer.
Carmel-Edit, 2002, pap, 143 pp, € 12.50, 9076590036
winkelwagen
   
Meijering, Eginhard
Mijn tijd is mijn leven, doordenken op Augustinus
'Wat is tijd? Als niemand het me vraagt, dan weet ik het. Als ik het zou willen uitleggen aan iemand die ernaar vraagt, dan weet ik het niet.' Deze beroemde verzuchting van Augustinus is in de loop der eeuwen talloze malen geciteerd door mensen die naar een antwoord zochten.

Eginhard Meijering wil in dit boek niet reconstrueren wat Augustinus uiteindelijk bedoelde, maar doordenken op de door hem geuite gedachten, zodat die ook in het heden nog iets kunnen betekenen. Hij neemt daarvoor belangrijke uitspraken uit het elfde boek van de Confessiones, waarin de geciteerde zin staat, als uitgangspunt voor zijn beschouwingen over het menselijk leven, in het bijzonder voor het aangezicht van de eeuwige God. Hij gaat enigszins anekdotisch te werk om op die manier zo dicht mogelijk bij de ervaringswereld van de lezers te blijven. Hij bespreekt vragen als: Wat is herinnering? Wat is verwachting? Hoe beleven wij het heden? Hoe verhoudt zich het eindige tot het oneindige? Handelt God in ruimte en tijd? Zit er in het geloof ook een stukje kennis, en hoe belangrijk is dat? Wat is de relatie tussen geloven en handelen? Welke rol kan de humor in kerk en theologie spelen?

Meinema, 2005, pap, 139 pp, € 9.50, 9789021140797
winkelwagen
Mello, A. de
Awareness. The Perils and Opportunities of Reality
Doubleday, 1992, pap, 185 pp, € 15.95, 9780385249379
winkelwagen
Mello, A. de
Bewustzijn. Risicos en mogelijkheden van de werkelijkheid
Samsara uitgeverij, 2004, pap, 236 pp, € 19.95, 9789077228166
winkelwagen
Mello, A. de
De weg van stilte
Samsara, 2005, pap, 191 pp, € 18.50, 9789077228326
winkelwagen
Merton, Thomas
An Invitation to the Contemplative Life
Thomas Merton, a twentieth-century Trappist monk, wrote passionately about spirituality in a way that speaks to the hearts of men and women today. Merton's gift to all of us is this simple message: the contemplative experience, which uncovers our unity with the Lord and a new vision of life, is not only for monks but for all Christians. This collection highlights the main themes of Merton's contemplative journey: the search for freedom; prayer of the heart; solitude and silence; love of nature; community life; and work, among others. Guided by his wisdom and insight, readers can uncover their own unique path inward and receive the gift of the contemplative experience.
Word Among Us Inc., 2006, pap, 144 pp, € 11.95, 9781593250850
winkelwagen
Merton, Thomas
A Search for Solitude. Pursuing the Monk's True LifeThe Journals of Thomas Merton, v. 3: 1952-1960
The third volume of Thomas Merton's journals chronicles Merton's attempts to reconcile his desire for solitude and contemplation with the demands of his new-found celebrity status within the strictures of conventional monastic life.
Journals of Thomas Merton, v. 3, Harper Collins, 1997, pap, 432 pp, € 17.95, 9780060654795
winkelwagen
Merton, Thomas
Choosing to Love the World. On Contemplation
Amid the noise and distractions of everyday life, is it really possible to choose to love the world? In these times of great uncertainty and anxiety, how can we find God? Thomas Merton felt the urgency of these questions more than 50 years ago, and his reflections upon them are more relevant than ever.

One of America's most beloved mystics of the 20th century, Merton's voice was prophetic in the troubled era of the 1960s. In this new collection of thoughts and meditations selected from his most inspiring books and letters, Merton's radiant wisdom and foresight serve as a beacon of light for all of us searching to find true meaning and solace in today's difficult times.

"Father Louis," as he was known at the Abbey of Gethsemani, fully embraced the contemplative life of a monk, yet he never held the world at arm's length: "We and our world interpenetrate. It is only in assuming full responsibility for our world, for our lives and for ourselves, that we can be said to live really for God."

Sharply honest in his words but balanced by his poet's heart, Merton explores themes that include the inner ground of love, living in wisdom, and dialoguing with silence. He teaches that contemplation is possible for everyone and that the fundamental context for seeking God's presence is always our everyday lives.

Edited by Jonathan Montaldo, associate director of The Merton Institute for Contemplative Living, and director of Bethany Spring, the Merton Institute retreat center in Trappist, Kentucky.

Sounds True Inc, 2008, pap, 191 pp, € 17.95, 9781591798040
winkelwagen
Merton, Thomas
Cold War Letters
Thomas Mertons Cold War Letters brings together 111 of the acclaimed Trappist monk's letters to friends, peace activists, artists, and intellectuals, written between October 1961 and October 1962 at the height of Cold War tensions. Originally distributed in mimeographed form (after he was forbidden to publish his thoughts on peace), these letters reflect Merton's prophetic insight into the crisis of his time. As the world seemed to tumble toward an atomic apocalypse, Merton sought in these letters--still uncannily relevant a half a century later--to create a community of concern that might raise a moral counterweight to the forces of fear and destruction.
Orbis, 2006, pap, 172 pp, € 20.95, 9781570756627
winkelwagen
Merton, Thomas
Contemplatief gebed
Geestelijk leven is een avontuur, een weg in het onbekende. Wie die weg inslaat en serieus mediteert, heeft begeleiding nodig. Merton toont zich in dit boek een betrouwbare gids.

Thomas Merton verstaat de kunst om diepzinnige dingen in duidelijke taal uiteen te zetten. Hij schrijft voor iedereen die in meditatie en contemplatie naar geestelijk evenwicht en verdieping zoekt. Merton put zijn wijsheid uit eeuwenlange ervaring en bezinning en heeft die beproefd in zijn eigen leven. De weg van het contemplatieve gebed die hij wijst, voert niet uit het volle leven naar een steriel afgesloten innerlijk, maar naar een volledig, bevrijd leven, geworteld in allesomvattende liefde.

Thomas Merton (1915-1968) was een Amerikaanse monnik. Zijn boeken over geestelijke ontwikkeling en meditatie werden internationale bestsellers en hij werd een van de meest geliefde spirituele schrijvers van de 20e eeuw.

Vertaald door Kick Bras

Meinema, 2015, pap, 116 pp, € 14.95, 9789021143835
winkelwagen
Merton, Thomas
Contemplation in a World of Action
When I speak of the contemplative life I do not mean the institutional, cloistered life... I am talking about a special dimension of inner discipline and experience, a certain integrity and fullness of personal development... Discovering the contemplative life is a new self-discovery. One might say it is the flowering of a deeper identity on an entirely different plane. -Thomas Merton, from the book

The spiritual and psychological insights of these essays were nurtured in a monastic milieu, but their issues are universally human. Merton lays a foundation for personal growth and transformation through fidelity to 'our own truth and inner being.' His main focus is our desire and need to attain 'a fully human and personal identity.' This classic is a restored and corrected edition.

Notre Dame UP, 1998, pap, 266 pp, € 18.95, 9780268008345
winkelwagen
Merton, Thomas
Contemplative Prayer
In this classic text, Thomas Merton offers valuable guidance for prayer. He brings together a wealth of meditative and mystical influences - from John of the Cross to Eastern desert monasticism - to create a spiritual path for today. Most important, he shows how the peace contacted through meditation should not be sought in order to evade the problems of contemporary life, but can instead be directed back out into the world to affect positive change.
Random House, 1996, pap, 116 pp, € 12.95, 9780385092197
winkelwagen
Merton, Thomas
Dancing in the Water of Life. Journals of Thomas Merton v. 5, 1963-1965
The sixties were a time of restlessness, inner turmoil, and exuberance for Merton during which he closely followed the careening development of political and social activism - Martin Luther King, Jr., and the March on Selma, the Catholic Worker Movement, the Vietnam war, and the assassination of John F. Kennedy. Volume 5 chronicles the approach of Merton's fiftieth birthday and marks his move to Mount Olivet, his hermitage at the Abbey of Gethsemani, where he was finally able to fully embrace the joys and challenges of solitary life: 'In the hermitage, one must pray of go to seed. The pretense of prayer will not suffice. Just sitting will not suffice....Solitude puts you with your back to the wall (or your face to it!), and this is good' (13 October, 1964).
Journals of Thomas Merton v. 5, Harper Collins, 1998, pap, 363 pp, € 17.95, 9780060654832
winkelwagen
Merton, Thomas
Dialogues With Silence. Prayers and Drawings
Dialogues with Silence contains a selection of prayers from throughout Merton's life--from his journals, letters, poetry, books--accompanied by all 100 of Merton's rarely seen, delightful Zen-like pen-and-ink drawings.
Harper Collins, 2004, pap, 208 pp, € 14.95, 9780060656034
winkelwagen
Merton, Thomas
Early Essays, 1947-1952
Publication expected 18/4/2015

This volume gathers together twelve essays that Thomas Merton wrote for various journals between 1947 and 1952, the years that saw the publication of his best-selling autobiography The Seven Storey Mountain, his ordination to the priesthood, and his initial appointment as spiritual and intellectual guide of the young monks at the Abbey of Gethsemani. The essays, most of which have never been reprinted, focus above all on aspects of the contemplative life but also consider the spiritual dimensions of literature and the social implications of Christian life.

Issued to coincide with the one hundredth anniversary of his birth, this collection brings to fruition at long last Merton's own original plan of publishing these essays as a group and so makes available a previously little recognized and underutilized resource for understanding and appreciating a crucial transitional phase in his life as both monk and writer.

Thomas Merton (1915-1968), Catholic convert, Cistercian monk and hermit, poet, contemplative, social critic, and pioneer of interreligious dialogue, was a seminal figure of twentieth-century American Christianity. The one hundredth anniversary of his birth is being celebrated in 2015.

Cistercian Publications, 2015, pap, 160 pp, € 18.95, 9780879072667
winkelwagen
Merton, Thomas
Echoing Silence and the Vocation of Writing
When Thomas Merton entered a Trappist monastery in December 1941, he turned his back on secular life - including a very promising literary career. He sent his journals, a novel-in-progess, and copies of all his poems to his mentor, Columbia professor Mark Van Doren, for safe keeping, fully expecting to write little, if anything, ever again. It was a relatively short-lived resolution, for Merton almost immediately found himself being assigned writing tasks by his Abbot - one of which was the autobiographical essay that blossomed into his international bestseller The Seven Storey Mountain. That book made him famous overnight, and for a time he struggled with the notion that the vocation of the monk and the vocation of the writer were incompatible. Monasticism called for complete surrender to the absolute, whereas writing demanded a tactical withdrawal from experience in order to record it. He eventually came to accept his dual vocation as two sides of the same spiritual coin and used it as a source of creative tension the rest of his life.

Merton's thoughts on writing have never been compiled into a single volume until now. Robert Inchausti has mined the vast Merton literature to discover what he had to say on a whole spectrum of literary topics, including writing as a spiritual calling, the role of the Christian writer in a secular society, the joys and mysteries of poetry, and evaluations of his own literary work. Also included are fascinating glimpses of his take on a range of other writers, including Henry David Thoreau, Flannery O'Connor, Dylan Thomas, Albert Camus, James Joyce, and even Henry Miller, along with many others.

Random House, 2007, pap, 215 pp, € 17.95, 9781590303481
winkelwagen
Merton, Thomas
Exile Ends in Glory, The Life of a Trappistine, Mother M. Berchmans
Publication expected apr. 2015

Here is Thomas Merton's biography of Mother Berchmans (1876-1915), a Franch Trappistine. He had been inspired by her strength of spirit that enabled her to leave behind beloved home in France in order to help grow the struggling Our Lady of the Angels Abbey in Hakodate, Japan.

Paulist Press, 2015, pap, 320 pp, € 23.95, 9780809149094
winkelwagen
Merton, Thomas
In the Valley of Wormwood
Shortly after entering the monastic life in December 1941, a relatively unknown Trappist monk called Frater Louis - who would later be known to the world by his given name, Thomas Merton - began to pen biographical sketches of early Cistercian blessed and saints. These were initially collected, printed, and bound inexpensively, with no mention of the author, by the Abbey of Gethsemani. They are now published here for a wide audience for the first time.

This work of the very young Merton perhaps takes on added significance when one considers the writing that lay just ahead of him at the time. In 1948, his autobiography, The Seven Storey Mountain, was published and soon became an unexpected national bestseller. This long-awaited publication of In the Valley of Wormwood offers a window into Merton's thinking and his spiritual life just a few years before his phenomenal autobiography would see the light of day.

Cistercian Publications, 2013, pap, 438 pp, € 36.95, 9780879071332
winkelwagen
Merton, Thomas
New Seeds of Contemplation
New Seeds of Contemplation (1961) is one of Thomas Merton's most widely read and best-loved books. Christians and non-Christians alike have joined in praising it as a notable successor in the meditative tradition of St. John of the Cross, The Cloud of Unknowing, and the medieval mystics, while others have compared Merton's reflections with those of Thoreau.

New Seeds of Contemplation seeks to awaken the dormant inner depths of the spirit so long neglected by Western culture, to nurture a deeply contemplative and mystical dimension in our lives. For Merton, 'Every moment and every event of every man's life on earth plants something in his soul. Just as the wind carries thousands of winged seeds, so each moment brings with it germs of spiritual vitality that come to rest imperceptibly in the minds and wills of men. Most of these unnumbered seeds perish and are lost, because men are not prepared to receive them: for such seeds as these cannot spring up anywhere except in the soil of freedom, spontaneity, and love.'

A much-enlarged and revised version of Seeds of Contemplation (1949)--one of the late Father Merton's most widely-read and best-loved works--New Seeds of Contemplation seeks to awaken the dormant inner depths of the spirit so long neglected by Western man and to nurture a deeply contemplative and mystical dimension in our spiritual lives.

W.W. Norton & Co, 2007, pap, 297 pp, € 16.95, 9780811217248
winkelwagen
Merton, Thomas
New Seeds of Contemplation
NB: Audio-CD

New Seeds of Contemplation (1961) is one of Thomas Merton's most widely read and best-loved books. Christians and non-Christians alike have joined in praising it as a notable successor in the meditative tradition of St. John of the Cross, The Cloud of Unknowing, and the medieval mystics, while others have compared Merton's reflections with those of Thoreau.

New Seeds of Contemplation seeks to awaken the dormant inner depths of the spirit so long neglected by Western culture, to nurture a deeply contemplative and mystical dimension in our lives. For Merton, 'Every moment and every event of every man's life on earth plants something in his soul. Just as the wind carries thousands of winged seeds, so each moment brings with it germs of spiritual vitality that come to rest imperceptibly in the minds and wills of men. Most of these unnumbered seeds perish and are lost, because men are not prepared to receive them: for such seeds as these cannot spring up anywhere except in the soil of freedom, spontaneity, and love.'

A much-enlarged and revised version of Seeds of Contemplation (1949)--one of the late Father Merton's most widely-read and best-loved works--New Seeds of Contemplation seeks to awaken the dormant inner depths of the spirit so long neglected by Western man and to nurture a deeply contemplative and mystical dimension in our spiritual lives.

FRANCISCAN MEDIA, 2014, CD, € 45.95, 9781616368203
winkelwagen
Merton, Thomas
No Man Is an Island
A recapitulation of his earlier work Seeds of Contemplation, this collection of sixteen essays plumbs aspects of human spirituality. Merton addresses those in search of enduring values, fulfillment, and salvation in prose that is, as always, inspiring and compassionate.
Houghton Mifflin Harcourt, 2002, pap, 288 pp, € 13.95, 9780156027731
winkelwagen
Merton, Thomas
On Christian Contemplation
Every moment and every event in every man's life on Earth plants something in his soul, wrote Thomas Merton. A Trappist monk, Merton was both a poet and a theologian who pondered monastic life. He was praised for his meditations and conversations with God, as well as interfatith dialogue, tolerance, and non-violent activism during the Civil Rights Movement and Vietnam War.

On Christian Contemplation, edited by Merton scholar Paul Pearson, is a collection of the great monk's work, compiled into a gift-size edition. With poems, reflections, and social commentary, this is the perfect book to nurture the spirit of faith and duty guided by one of the twentieth century's leading voices of theology and social justice.

New Directions, 2013, pap, 80 pp, € 13.95, 9780811219969
winkelwagen
Merton, Thomas
On Eastern Meditation
Merton's biographer, George Woodcock, once wrote that almost from the beginning of his monastic career, Thomas Merton tentatively began to discover the great Asian religions of Buddhism and Taoism. Merton, a longtime social justice advocate, first approached Eastern theology as an admirer of Gandhi's beliefs on non-violence. Through Gandhi, Merton came to know the great Hindu text the Bhagavad Gita and in time came to have dialogues with the Dalai Lama and Taoist leader D. T. Suzuki. Merton then became deeply interested in Chuang Tzu and Zen thought. On Eastern Meditation, edited by Bonnie Thurston (author of Merton and Buddhism), gathers the best of his Eastern theological writings into a gorgeously designed gift book edition.
New Directions, 2013, pap, 80 pp, € 13.95, 9780811219945
winkelwagen
Merton, Thomas
Passion for Peace. The Struggle for Non-violence in the Midst of War
2nd revised version

Violence, war, and terrorism fill our televisions, newspapers, and websites. To meet the great need for nonviolent wisdom in the tradition of Martin Luther King Jr. and Mahatma Gandhi, Crossroad presents this new and reedited version of Thomas Merton's Passion for Peace. The book presents Merton's most important insights into themes such as the nature of violence, armed conflict, Christian responsibility, and the individual in the state.

Crossroad, 2006, pap, 192 pp, € 14.95, 9780824524159
winkelwagen
Merton, Thomas
Praying the Psalms
In this book Merton regards the Psalms as prayer. Guiding the reader through the more representative psalms, he explains why the Church also considers the psalms as the best way to praise God. According to Merton: To put it very plainly, the Church loves the Psalms because in them she sings of her experience of God, of her union with the Incarnate Word, of her contemplation of God in the Mystery of Christ...If we really come to know and love the Psalms, we will enter into the Church's own experience of divine things. We will begin to know God as we ought. (pg.9)
Martino Fine Books, 2014, 36 pp, € 7.95, 9781614275640
winkelwagen
Merton, Thomas
Run to the Mountain. The story of a vocation. Journals of Thomas Merton v. 1: 1939-1941
When Thomas Merton died accidentally in Bangkok in 1968, the beloved Trappist monk's will specified that his personal diaries not be published for 25 years -- presumably because they contained his uncensored thoughts and feelings. Now, a quarter of a century has passed since Merton's death, and the journals are the last major piece of writing to appear by the 20th century's most important spiritual writer.

The first of seven volumes, Run to the Mountain offers an intimate glimpse at the inner life of a young, pre-monastic Merton. Here readers will witness the insatiably curious graduate student in New York's Greenwich Village give way to the tentative spiritual seeker and brilliant writer. Merton playfully lists everything from his favorite lines of poetry and songs to the things he most loves and hates.

Thomas Merton was an inveterate diarist; his journals offer a complete and candid look at the rich transformations of his adult life. As Brother Patrick Hart, general editor of the series notes, "Perhaps his best writing can be found in the journals, where he was expressing what was deepest in his heart with no thought of censorship. With their publication we will have as complete a picture of Thomas Merton as we can hope to have."

Journals of Thomas Merton v. 1, Harper Collins, 1996, pap, 512 pp, € 17.95, 9780060654757
winkelwagen
Merton, Thomas
Seeking Paradise, The Spirit of the Shakers
In these essays, talks, and a stunning selection of his own photographs, Thomas Merton hauntingly evokes the spirituality of a uniquely American sect. Largely remembered today for a legacy of extraordinary craftsmanship, the Shakers espoused a way of life, as Merton shows, with surprising relevance for today. In their approach to work as a form of worship, in their practice of community, their simplicity and rejection of violence, and their profound witness to the Kingdom of God, Merton finds lessons for all Christians.
Orbis, 2011, pap, 126 pp, € 18.95, 9781570759314
winkelwagen
Merton, Thomas
The Asian Journal of Thomas Merton
The moment of takeoff was ecstatic...joy. We left the ground - I with Christian mantras and a great sense of destiny, of being at last on my true way after years of waiting and wondering... With these words, dated October 15. 1968, the late Father Thomas Merton recorded the beginning of his fateful journey to the Orient. His travels led him from Bangkok, through India to Ceylon, and back again to Bangkok for his scheduled talk at a conference of Asian monastic orders. There he unequivocally reaffirmed his Christian vocation. His last journal entry was made on December 8, 1968, two days before his untimely, accidental death. Amply illustrated with photographs he himself took along the way and fully indexed, the book also contains a glossary of Asian religious terms, a preface by the Indian scholar Amiya Chakravarty, a foreword and postscript by Brother Patrick Hart of the Abbey of Gethsemani, as well as several appendices, among them the text of Merton's final address
W W Norton, 1975, pap, 446 pp, € 17.95, 9780811205702
winkelwagen
Merton, Thomas
The Inner Experience. Notes on Contemplation
This book on contemplation was revised by Merton shortly before his untimely death. The material bridges Merton's early work on Catholic monasticism, mysticism, and contemplation with his later writing on Eastern, especially Buddhist, traditions of meditation and spirituality. This book thus provides a comprehensive understanding of contemplation that draws on the best of Western and Eastern traditions.

Merton was still tinkering with this book when he died; it was the book he struggled with most during his career as a writer.

Harper Collins, 2004, pap, 176 pp, € 17.95, 9780060593629
winkelwagen
Merton, Thomas
The Other Side of the Mountain. The Journals of Thomas Merton v. 7: 1967-1968
The seventh and final volume of Thomas Merton's journals finds him exploring new territory, both spiritual and geographic, in the last great journey prior to his untimely death. Traveling in the United States and the Far East, Merton enjoys a new freedom that brings with it a rich mix of solitude, spirited friendship, and interaction with monks of other traditions. In his last days in the United States, Merton continues to follow the tumultuous events closing the 1960s, including the assassinations of Martin Luther King, Jr., and Robert Kennedy. Meanwhile, with the blessing of his new abbot, Merton travels to monasteries in New Mexico and among the redwoods of Northern California, keeping his journal all the while. When Merton wins approval to participate in a meeting of monastic superiors of the Far East in Bangkok, Thailand, his life enters its most thrilling period. Arriving in Calcutta, Merton is heartbroken by the poverty of the many beggars; in New Delhi and Dharamsala, he makes contact with local Buddhists, including the Dalai Lama. Recognizing each other as kindred spirits, Merton and the Dalai Lama speak from the heart like old friends.
The Journals of Thomas Merton v. 7, Harper Collins, 1999, pap, 348 pp, € 16.95, 9780060654870
winkelwagen
Merton, Thomas
The Seven Storey Mountain. An Autobiography of Faith
A modern-day Confessions of Saint Augustine, The Seven Storey Mountain is one of the most influential religious works of the twentieth century. This edition contains an introduction by Merton's editor, Robert Giroux, and a note to the reader by biographer William H. Shannon. It tells of the growing restlessness of a brilliant and passionate young man whose search for peace and faith leads him, at the age of twenty-six, to take vows in one of the most demanding Catholic orders--the Trappist monks. At the Abbey of Gethsemani, "the four walls of my new freedom," Thomas Merton struggles to withdraw from the world, but only after he has fully immersed himself in it. The Seven Storey Mountain has been a favorite of readers ranging from Graham Greene to Claire Booth Luce, Eldridge Cleaver, and Frank McCourt. Since its original publication this timeless spiritual tome has been published in over twenty languages and has touched millions of lives.
Houghton Mifflin Harcourt, 1999, pap, 467 pp, € 18.95, 9780156010863
winkelwagen
Merton, Thomas
The Seven Storey Mountain. An Autobiography of Faith
The complete and unedited edition of Thomas Merton's famous autobiography, one of the greatest works of spiritual pilgrimage ever written. Travelling in his early years with his artist father in the United States, France and England, Thomas Merton prided himself on his worldly accomplishments. His year at Clare College, Cambridge, was indulgent, and although Columbia University to which he went next suited his temperament better, it did nothing to assuage his restlessness. Gradually Merton recognized his need for faith and became a Catholic. With his baptism he began entertaining thoughts of monasticism but his desire to enter the priesthood in a Franciscan monastery came to nothing, and he remained a lay teaching member of the order for some time. However, when he was twenty-seven he made a retreat to a Trappist monastery in Kentucky. This momentous experience convinced him that the silence of the Cistercian Order was what he craved. The Seven Storey Mountain tells the story of Merton's search for faith and peace in a world which first fascinated and then appalled him. It is written with the profound insight of a man who has seen himself clearly.
SPCK, 2014, pap, € 30.95, 9780281073665
winkelwagen
Merton, Thomas
The Way of Chuang Tzu
Working from existing translations, Thomas Merton composed a series of his own versions of the classic sayings of Chuang Tzu, the most spiritual of Chinese philosophers. Chuang Tzu, who wrote in the fourth and third centuries B.C., is the chief authentic historical spokesperson for Taoism and its founder Lao Tzu (a legendary character known largely through Chuang Tzu's writings). Indeed it was because of Chuang Tzu and the other Taoist sages that Indian Buddhism was transformed, in China, into the unique vehicle we now call by its Japanese name - Zen.
W.W. Norton & Co, 2010, pap, 159 pp, € 13.95, 9780811218511
winkelwagen
Merton, Thomas
The Wisdom of the Desert
The personal tones of the translations, the blend of reverence and humor so characteristic of him, show how deeply Merton identified with the legendary authors of these sayings and parables, the fourth-century Christian Fathers who sought solitude and contemplation in the deserts of the Near East.

The hermits of Screte who turned their backs on a corrupt society remarkably like our own had much in common with the Zen masters of China and Japan, and Father Merton made his selection from them with an eye to the kind of impact produced by the Zen mondo.

W W Norton, 1970, pap, 81 pp, € 12.95, 9780811201025
winkelwagen
Merton, Thomas
Thoughts in Solitude
NB: Audio-CD

As timely now as when it was originally published in 1956, Thoughts in Solitude addresses the pleasure of a solitary life, as well as the necessity for quiet reflection in an age when so little is private. In thoughtful and eloquent prose, Merton writes of our inalienable right to solitude and interior freedom. Society, he tells us, depends for its existence on the personal solitude of its members.

Merton writes: When society is made up of men who know no interior solitude it can no longer be held together by love: and consequently it is held together by a violent and abusive authority. But when men are violently deprived of the solitude and freedom which are their due, the society in which they live becomes putrid, it festers with servility, resentment and hate.

FRANCISCAN MEDIA, 2014, CD, € 27.95, 9781616368432
winkelwagen
Merton, Thomas
Thoughts on the East
The Eastern religious traditions, especially the varieties of Buddhism, were the last great passion in Thomas Merton's life. His participation in a monastic conference in Asia led to his premature, accidental death. He discoursed on equal terms with the Dalai Lama, and extracts from their interviews appear in this book. The introduction brings together extracts from Merton's "Asian Journal" (Hinduism and varieties of Buddhism), and other short works on Eastern religions written in the last few years of his life. They all combine to demonstrate the breadth of vision that is such an integral part of Merton's lasting appeal, his quest for a deeper unity underlying apparent fragmentation. They might be regarded as steps toward the great book on monasticism that Merton might have written but never did. As they stand, they provide Merton's essential definitions of the religions that so interested him in the last years of his life, and of which he became a skilful Western interpreter.
Burns & Oates, 1996 (reprint), pap, 96 pp, € 16.95, 9780860122685
winkelwagen
Merton, Thomas
Turning Toward the World: The Pivotal Years (The Journals of Thomas Merton, v. 4: 1960-1963)
The fourth volume of Thomas Merton's complete journals, one of his final literary legacies, springs from three hundred handwritten pages that capture - in candid, lively, deeply revealing passages -- the growing unrest of the 1960s, which Merton witnessed within himself as plainly as in the changing culture around him.

In these decisive years, 1960-1963, Merton, now in his late forties and frequently working in a new hermitage at the Abbey of Gethsemani, finds himself struggling between his longing for a private, spiritual life and the irresistible pull of social concerns. Precisely when he longs for more solitude, and convinces himself he could not cut back on his writing, Merton begins asking complex questions about the contemporary culture ("the 'world' with its funny pants, of which I do not know the name, its sandals and sunglasses"), war, and the churches role in society.

Thus despite his resistance, he is drawn into the world where his celebrity and growing concerns for social issues fuel his writings on civil rights, nonviolence, and pacifism and lead him into conflict with those who urge him to leave the moral issues to bishops and theologians.

This pivotal volume in the Merton journals reveals a man at the height of a brilliant writing career, marking the fourteenth anniversary of his priesthood but yearning still for the key to true happiness and grace. Here, in his most private diaries, Merton is as intellectually curious, critical, and insightful as in his best-known public writings while he documents his movement from the cloister toward the world, from Novice Master to hermit, from ironic critic to joyous witness to the mystery of God's plan.

Journals of Thomas Merton v. 4, Harper Collins, 1997, pap, 360 pp, € 18.95, 9780060654818
winkelwagen
Merton, Thomas
Zaden van contemplatie
Ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag verschijnt van de Merton Vrienden Zaden van Contemplatie, de Nederlandse vertaling van New Seeds of Contemplation, een van de mooiste boeken van Thomas Merton.

Thomas Merton (1915-1968) vond zijn weg naar contemplatie, na een lange zoektocht. Al vroeg wees geworden, liet hij zich inspireren door de intellectuele, literaire en geestelijke rijkdom van de cultuur en het leven in Europa en de Verenigde Staten. Zoekend naar meer diepgang kreeg zijn leven vastere vorm in een traditionele religieuze context, uiteindelijk in de trappistenabdij Gethsemani in Kentucky. Daar ontplooide zich zijn talent als vertolker en gids van de eigen traditie, als pionier van de dialoog met de grote wereldreligies en als kritisch beschouwer van politiek en wereld. Een zoektocht naar goddelijke diepte in menselijke vrijheid die zo voor velen vruchtbaar werd.

In deze Zaden van contemplatie wijst hij de lezer wegen. Deels de zoekende die maar niet vindt, en anderzijds de zoeker die zelfvoldaan meent te hebben gevonden. De inspiratie is grotendeels die van twintig eeuwen christendom. Bernardus en Jan van het Kruis schemeren door in de teksten, maar ook de joodse, hesychastische en oosterse wijsheidsliteratuur. Merton spoort ons aan alert te worden voor de zaden die God iedere dag in ons leven plant, zodat zij kunnen ontkiemen. Een verhaal van overgave en vrijheid in overgave.

Vertaald door Dirk Doms, Willy Eurlings, Guus Franken, en Jan Glorieux. Enkele inkijkpagina's vindt u hier

Damon, 2015, pap, 192 pp, € 19.90, 9789460361951
winkelwagen
Merton, Thomas ( Christine M. Bochen, ed)
Thomas Merton Essential Writings
Trappist monk Thomas Mertons work reflects a living encounter with the tradition of Christian wisdom as well engagement with the burning questions of our world: peace, the quest for meaning in the face of absurdity.

Editor Christine M. Bochen is professor of religious studies at Nazareth College, Rochester, New York. She has edited The Courage of Truth, one volume of Merton's collected letters, and Learning to Love, the sixth volume of his journals.

Modern Spiritual Masters Series, Orbis, 2001, pap, 191 pp, € 19.95, 9781570753312
winkelwagen
Merton, Thomas (Kathleen Deignan, ed)
When the Trees Say Nothing. Essays on Nature
First published in 2003 and now available in paperback to celebrate the one hundredth anniversary of Thomas Merton's birth, When the Trees Say Nothing has sold more than 60,000 copies and continually inspires readers with its unique collection of Merton's luminous writings on nature, arranged for reflection and meditation.

Thomas Merton was a Trappist monk, author, poet, social commentator, and perhaps the most influential and widely published spiritual writer of the twentieth century. In When the Trees Say Nothing, editor Kathleen Deignan sheds new light on Merton by focusing on a neglected theme of his writing: the natural world as a manifestation of the divine.

Drawing from Merton's voluminous writing on nature, Deignan has thematically assembled a collection of lucid, poetic reflections. Chapters on the four elements, the seasons, the Earth and its creatures, and the sun, moon, and stars provide brief passages from his diverse works that reveal the presence of God in creation.

Ave Maria Press, 2015, pap, 192 pp, € 14.95, 9781933495903
winkelwagen
Messing, Damiaan
Het verdwijnend woord. De ontdekking van spiritualiteit binnen de kerk
van 14,50 voor 5,-

negen interviews met predikanten en pastores en hun preken

Meinema, 2006, pap, 122 pp, € 5.00, 9789021140995
winkelwagen
   
Mother Teresa
Essential Writings
Modern Spiritual Masters Series, Orbis, 2004, pap, 143 pp, € 19.95, 1570753792
winkelwagen
   
Muilekom, B. van
Een wijd land. Koningsoord in Brabant
Valkhof Pers, 2008, pap, 240 pp, € 22.50, 9789056252823
winkelwagen
   
Mulder, A.
De engel van mijn grootvader. Over engelverhalen van nu
A2291
Meinema, 2010, pap, 134 pp, € 14.90, 9789021142616
winkelwagen
Mulder, Jan
Doodstil
Voor de Maand van de Spiritualiteit schreef Jan Mulder over stilte. En over lawaai van windmolens rond zijn huis.

Jan Mulder verhuisde een paar jaar geleden naar het platteland van Groningen, naar het geboortehuis van zijn vrouw Johanna, waar het uitzicht reikt tot aan de horizon, 360 graden in het rond. Mulder schrijft in Doodstil over de wonderschone stilte die hij zich nog herinnert uit zijn jeugd: 'We gaan voor de fijne stilte, met een zangvogel erbij, een eenmotorig vliegtuigje hoog in de lucht, een boom vol zoemende bijen erbij kan ook.' Maar als hij de hysterie van de oprukkende windmolens in zijn achtertuin opmerkt is het gedaan met de rust. Het drijft hem tot wanhoop en diep vanbinnen weet hij dat hij een bloedige strijd tegemoet gaat, een conflict tussen goed en kwaad, stilte en lawaai, rechts en links, vrouw tegen man

CPNB, 2013, pap, 110 pp, € 4.95, 9789059651890
winkelwagen
   
Najjar, A
Kahlil Gibran, a Biography
SAQI, 2008, pap, 191 pp, € 15.50, 9780863566684
winkelwagen
Newberg, Andrew / Waldman, Mark Robert
Woorden kunnen je brein veranderen, handleiding voor compassievolle communicatie
Helder, kort, rustig, vriendelijk en oprecht. Dat zijn de kenmerken van compassievolle communicatie, een methode om beter te leren communiceren met collega's, bazen, klanten, kinderen, geliefden en anderen
Ten Have, 2012, pap, 271 pp, € 19.95, 9789059960039
winkelwagen
Nieuwenhuijs, Yvonne
Benedictijns leiderschap, de regel van Benedictus als inspiratiebron
De heilige Benedictus van Nursia schreef rond het jaar 540 De Regel. Het is een leidraad voor het gezamenlijke leven van monniken in een klooster, onder leiding van een abt. Vijftien eeuwen later is deze gids nog altijd bijzonder actueel. Ook buiten het klooster blijkt De Regel een beproefde bron voor leiderschap. Benedictijns leiderschap neemt de lezer mee naar de geboorteplek van Benedictus in Umbrie en biedt inspiratie voor werk en leven.

Waartoe doe je de dingen die je doet? Wat is de zin en de betekenis ervan? En wat is jouw opdracht? Hoe richt je je leven en werk zo in dat je ook daadwerkelijk aan die opdracht toekomt? Zulke vragen staan centraal in Benedictijns leiderschap. Benedictus hield zich al met deze onderwerpen bezig. Hij verwerkte in zijn Regel een praktische ordening van tijd, omgeving en relaties. Met behulp daarvan kun je de structuur van je werk en leven zo verbeteren dat de bezieling weer terugkomt.

Ten Have, 2012, pap, 170 pp, € 19.95, 9789025901646
winkelwagen
   
Nijboer, J. & T. van Prooijen
Vriendenboekje. Spelen met geloof
Narratio, 2011, geb, € 7.50, 9789052638454
winkelwagen
Nouwen, H.
Adam. Een vriendschap
Lannoo, 1998/2011, pap, 160 pp, € 12.99, 9789020931457
winkelwagen
Nouwen, H.
Binnen geroepen. Een persoonlijk dagboek
Lannoo, 2006/2011, pap, 160 pp, € 12.99, 9789020999990
winkelwagen
Nouwen, H.
Een parel in Gods ogen. Gedachten over de betekenis van een mensenleven
Lannoo, 2002/2011, pap, 128 pp, € 12.99, 9789020930504
winkelwagen
Nouwen, H.
Hier en nu. Leven in de geest
Lannoo, 2012, pap, 155 pp, € 12.99, 9789401402194
winkelwagen
Nouwen, H.
Kun je de beker drinken ? de uitdaging van het geestelijk leven
Lannoo, 2012, pap, 111 pp, € 12.99, 9789401402217
winkelwagen
Nouwen, H.
Over spiritueel leven: Een bloemlezing met zijn mooiste teksten
Lannoo, 2012, pap, 208 pp, € 12.99, 9789401402187
winkelwagen
Nouwen, H.
Pastoraat en spiritualiteit. Het verzamelde werk : Nabij zijn - Delen - Helen In de naam van Jezus
9789020990577, 2010, geb, 351 pp, € 29.95, 9789020990577
winkelwagen
Nouwen, Henri
Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'
Henri Nouwen nodigt ons uit om Rembrandts meesterwerk, dat de parabel van de scheppende, onvoorwaardelijke en bevrijdende liefde van God op onnavolgbare wijze afbeeldt, op een nieuwe en directe manier te zien en te begrijpen.
Lannoo, 2002/2011, pap, 160 pp, € 12.99, 9789020999792
winkelwagen
Nouwen, Henri
Thuiskomen, verdere gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'
Dit ontroerende en inspirerende boek is gegroeid uit nooit eerder gepubliceerde notities over een workshop die Nouwen heeft gegeven over zijn ontmoeting met dit schilderij.
Lannoo, 2009/2011, pap, 140 pp, € 12.99, 9789020930139
winkelwagen
   
Nouwen, Henri
Wie ben ik. Drie onvergetelijke preken
In deze unieke bundel verschijnen nieuwe teksten van de Nederlandse priester Henri Nouwen, voor het eerst in boekvorm, 22 jaar na zijn dood. Hij toonde zijn kwetsbaarheid en gebrokenheid en liet daarin zien hoe hij zelf leefde van de genade en barmhartigheid van God -wat mensen nog steeds bemoedigt en inspireert. Daarom leven wereldwijd zijn naam en werk onverminderd voort, ook in deze bundel.
Adveniat, 2018, pap, 64 pp, € 9.95, 9789492093752
winkelwagen
Nouwen, Henri , Michael O'Laughlin (ed)
Jesus: A Gospel
Beloved spiritual writer Henri Nouwen is our guide in this unique retelling of the gospel story. Seamlessly woven from his many writings, Jesus juxtaposes gospel texts with Nouwen's own reflections on the life of Jesus.

As Michael O'Laughlin notes in his introduction, "What the early church called 'the good news' was often communicated by one person reaching out to another. . . This is what Henri Nouwen did. He was a teacher, a man sent from God, and his ministry was to show people what God is doing in the world and how we might respond." In this book, in the company of a modern spiritual master, we are invited to rediscover the gospel story with new eyes.

Orbis, 2013, pap, 150 pp, € 19.95, 9781626980143
winkelwagen
Nouwen, H. & W. Gaffney
Levensloop en vervulling
Lannoo, 2005, pap, 94 pp, € 12.95, 9789020961966
winkelwagen
O'Donoghue, Noel
Adventures in Prayer. Reflections on St Teresia of Avila, St John of the Cross and St Therese of Lisieux
One of the most respected and adventurous of writers on the mystical traditions of Christianity, himself a Carmelite, Noel Dermot O'Donoghue has gathered together his definitive reflections on the three great mystical doctors of the Catholic Church: St Teresa of Avila, St John of the Cross and St Therese of Lisieux. These inter-related essays are the fruit of a lifetime, written in O'Donoghue's richly poetic way
Burns & Oates, 2006, pap, 259 pp, € 19.75, 9780860124245
winkelwagen
Oegema, Jan
De stille stem. Niet-weten als levenshouding
'De stille stem, niet-weten als levenshouding' is een fijnzinnig pleidooi voor een open geest en open religie. Jan Oegema constateert dat er religieuze agnosten bestaan. In de statistieken zijn ze eenvoudig aanwijsbaar, maar geen enkele specialist heeft ze tot op heden opgemerkt. Wie de cijfers bestudeert, ontdekt dat hun aantal gelijk is aan dat van moslims, circa 850.000. De reden dat ze niet worden waargenomen is eenvoudig: ze treden niet naar voren als groep. Willen overtuigen past niet bij hen. Identiteit uitdragen ook niet. Waarmee ze bewijzen dat er vormen van religie en spiritualiteit zijn die zich geheel onttrekken aan de gebruikelijke beelden. Jan Oegema beschrijft de levenshouding van deze groep mensen van binnenuit.
Nieuw Amsterdam, 2011, pap, 123 pp, € 19.95, 9789046810149
winkelwagen
   
O Floinn, C.
Bernadette of Soubirous. The One Who Saw Visions
Three French Saints Series, Colomba Press, 2009, pap, 139 pp, € 12.50, 9781856076593
winkelwagen
   
O Floinn, C.
Therese of Lisieux. The One Who Hid Away
Three French Saints Series, Colomba Press, 2009, pap, 126 pp, € 12.50, 9781856076579
winkelwagen
   
O`laughlin, M.
Gods beminde. Een spirituele biografie van Henri Nouwen
Ten Have, 2006, pap, 217 pp, € 19.90, 9025956327 / 9789025956325
winkelwagen
   
O`Laughlin, M.
Henri Nouwen. Zijn leven en spiritualiteit. Een biografie met 150 fotos
Lannoo, 2006, pap, 160 pp, € 19.95, 9020966383 / 9789020966381
winkelwagen
   
Olivera, B.
Licht in het duister. Cistercienmystiek als concreet antwoord op de noden van onze tijd
Averbode, 2010, pap, 167 pp, € 17.50, 9789031729739
winkelwagen
Oosterhuis, Huub, Ton Schulten
Licht in de morgen
Licht in de morgen is een samenwerkingsverband tussen dichter en theoloog Huub Oosterhuis en kunstschilder Ton Schulten. Een nieuwe tekst van Huub Oosterhuis over de vluchteling, geillustreerd met werken van Ton Schulten.

Bij een bezoek aan Schultens museum raakte het Oosterhuis dat de mens afwezig is op de schilderijen. Dit inspireerde hem tot het schrijven van een geengageerd en ontroerend verhaal over de onzichtbare mens in de maatschappij. Krachtige taal versmelt met het kleurenpalet van de schilderijen in dit indrukwekkende boek.

Ten Have, 2018, geb, 96 pp, € 18.99, 9789025906436
winkelwagen
Os, Henk van, Pieter van Os
Vader en zoon krijgen de geest. Brieven over de drang tot godsdienst
Als jongetje geloofde Henk van Os al in God. En zijn geloof, dacht hij, was minstens zo oprecht als dat van Petrus. Om het te bewijzen, hoefde hij alleen maar even over water te lopen. En zo haalde Van Os natte voeten in het Paterswoldse meer.

Meer dan zestig jaar later verklaart zijn zoon Pieter dat de belangstelling voor religieuze kunst van zijn vader niet met zijn geloof te maken heeft, maar met 'een drang tot godsdienst'. Van Os senior is verbaasd. En ook geintrigeerd. Maar de materie blijkt zich slecht te lenen voor een gesprek bij een kopje koffie. En zo beginnen de twee een briefwisseling over geloofszaken, die jaren in beslag zal nemen.

In de brieven die vader en zoon elkaar schrijven, komt van alles voorbij. Indringende jeugdherinneringen aan sherrydrinkende dominees. Mystieke ervaringen bij de San Dominico in Siena en op het Spui in Amsterdam. Maar ook persoonlijke drama's, als de plotselinge dood van een zusje, en later van een zoon, die tegelijk broer is. De gedachten die deze persoonlijke ervaringen oproepen, verdiepen ze met inzichten van filosofen, psychologen en (kunst) historici.

Wat is geloof? In het gesprek tussen vader en zoon probeert de zoon erachter te komen waarom zijn generatie de deur naar een georganiseerd geloofsleven helemaal heeft dichtgeslagen. De vader probeert grip te krijgen op zijn eigen geloof. Toch is hun uitgangspunt hetzelfde: het is tegenwoordig niet interessant meer te vragen wat niet te geloven, maar wat wel.

Balans, 2012, pap, 176 pp, € 16.95, 9789460034046
winkelwagen
Otte, Katjuscha, Gerard Raven, Ingelies Vermeulen (red)
Maria. Idool van alle tijden
eenmalig magazine
Boekencentrum, 2011, tijdschrift, 82 pp, € 7.95, 9789023926191
winkelwagen
Ouweneel, W J
Helden in de vroege kerk
Bijbelstudieserie Horen zien geloven, Ten Have, 2009, pap, 69 pp, € 15.00, 9789043516211
winkelwagen
   
Packiam, G.
Secondhand Jesus. Trading Rumors of God for a Firsthand Faith
David Cook, 2009, pap, 217 pp, € 14.50, 9781434766397
winkelwagen
   
Pacot, S.
Kom weer tot leven! Het doordringen van het evangelie tot in onze diepste diepten
Carmelitana, 2004, pap, 264 pp, € 27.50, 9789076671536
winkelwagen
Pacot, S.
Tot in onze diepste diepten. Het evangelie ter harte nemen
Heel wat mensen die een spiritueel leven leiden, weten geen raad met de psychologische kant van hun bestaan. Is er een christelijke manier om met schaamte, lijden, kwetsuren en haat om te gaan? Om ons tot de eenheid van ons wezen te brengen, nodigt dit boek ons uit om naar het Woord van God te luisteren. Het laat ons op een heel concrete manier zien, hoe de genade van de drie-ene God ons menszijn in al zijn dimensies tot nieuw leven kan wekken, zelfs die delen van ons die in het verleden zwaar gekwetst werden. Bij de beschrijving van dit proces brengt het boek onze spirituele en psychologische dimensies voortdurend met elkaar in verband. Daardoor helpt het ons, om ons helemaal op de waarheid en de liefde van God te richten. Dit stelt ons vervolgens in staat te ontdekken, dat wij in het verleden wegen zijn ingeslagen die tot de dood leiden. Wij kunnen dan deze wegen identificeren en verlaten, om tenslotte in navolging van Christus te kiezen voor de weg van het ware leven.
Carmelitana, 2006, pap, 251 pp, € 24.50, 9789076671178
winkelwagen
Pape, Baptist de
The Power of the heart, laat je hart je gids zijn
The Power of the Heart brengt de kracht, de wijsheid, de liefde en de intelligentie van ons hart op een volkomen vernieuwende wijze onder de aandacht. Wat hebben Paulo Coelho, Isabel Allende, Eckhart Tolle, Deepak Chopra en Maya Angelou met elkaar gemeen? Ze onderkennen de noodzaak van het luisteren naar je hart. Auteur Baptist de Pape sprak met hen en nog vele anderen. Hij creeerde een boek met een verrassende wetenschappelijke en spirituele onderbouwing dat aan het begin staat van een onstuitbare internationale beweging: laat je hart je gids zijn. Vind je ware potentie en je geluk, leef dichter bij je intuitie. Coelho, Allende, Tolle, Chopra en Angelou inspireren, De Pape overtuigt.
Kosmos, 2014, geb, 288 pp, € 19.99, 9789021557854
winkelwagen
Parkin, J. C.
Fuck it. Loslaten, ontspannen en gelukkig zijn
'Fuck it' roepen is volgens auteur John Parkin de ultieme aansporing om je eigen weg te volgen. Daarnaast is het bij uitstek een spirituele handeling. 'Fuck it' is de perfecte vertaling van oosterse spirituele concepten als laten gaan, loslaten, overgave en ware vrijheid vinden. 'Fuck it' zeggen tegen de problemen en zorgen die je dagelijks tegenkomt, is een eenvoudige manier om een gelukkig leven te leiden. De uitroep daagt je uit om in het moment te gaan leven. Tegelijkertijd is de uitdrukking zo krachtig dat wij, nuchtere westerlingen, eindelijk onze gestresste, gespannen en propvolle levens eens de rug toe durven keren.

Een informatief, grappig, realistisch en baanbrekend boek op het gebied van persoonlijke, spirituele ontwikkeling.

Ten Have, 2011, pap, 219 pp, € 14.95, 9789025960995
winkelwagen
   
Pas, A.
Wonen in kleuren, beelden en woorden
A2405
Halewijn, 2011, pap, 104p, € 24.00, 9789085280996
winkelwagen
Pasma, H.
Een klankkast vol verhalen. Onverwachte ontmoetingen
Als je de Schriften leest en mediteert, kan het zijn dat een zin je zo raakt dat je er lang op kan teren, wel 'meer dan veertig dagen'... Uit die rijkdom van de Schriften zijn de teksten in deze bundel ontstaan. Als teerkost voor onderweg, als dagelijks manna, gevonden door lezen en herlezen. Het lezen van de bijbel kan niet zonder doe klankkast van de joodse traditie, waarin ook de evangelieverhalen en andere geschriften in het Nieuwe Testament zijn ontstaan. Door de woorden en verhalen uit de bijbel te laten bezinken 'zoals de regen neerdaalt', zijn ze in vrije, soms speelse, vorm teruggekeerd en op papier gezet. Zo worden de Bijbelse figuren even in een ander licht gezet.. en ontstond deze bundel met 32 korte verhalen en gedichten
Narratio, 2011, pap, 120 pp, € 12.50, 9789052637983
winkelwagen
Patrick, A.E.
Women, Conscience and the Creative Process
The Madeleva Lecture in Spirituality, Paulist Press, 2011, pap, 83 pp, € 12.50, 9780809147069
winkelwagen
Perry, Tim, Daniel Kendall, s.j.
The Blessed Virgin Mary
This volume provides a concise, nontechnical historical introduction to the church's thinking about Mary, the mother of Jesus. The first part of the book sketches the development of Marian thought from the second century to the twentieth century. The second part contains an annotated bibliography of the most important and accessible English-language works on Mary.Tim Perry, an evangelical Anglican priest, and Daniel Kendall, a Roman Catholic Jesuit priest, have joined across the Reformation divide to provide an irenic, balanced volume for students and general readers interested in this most remarkable woman and the ways in which she has shaped Christian thought.
Guides tot theology, Eerdmans, 2013, pap, 118 pp, € 17.00, 9780802827333
winkelwagen
Philipse, Carine
Jij zingt in mij Jouw naam.
Carine Philipse hield een dagboek bij van de krachtige mystieke doorbraak die haar in 2003 overkwam en het ontwikkelingsproces dat daarop volgde. Zij vond woorden voor haar steeds inniger relatie met God, in de vorm van dagelijkse notities van haar ervaringen en gevoelens, in reflecties en gebeden. Zulke directe, aansprekende teksten, dat zij de lezer meenemen naar de laag in zichzelf waar hij of zij God kan ontmoeten.

Inclusief een dvd waarop de schrijfster in gesprek is met prof.dr. Hein Blommestijn, hoogleraar mystieke theologie, die het boek ook voorzag van een nabeschouwing.

Discovery Books, 2013, pap, 336 pp, € 22.00, 9789077728253
winkelwagen
Phillips, Adam
Het ongeleefde leven, over de zin van alles wat niet kan
Ieder van ons leidt twee parallelle levens: ons feitelijke leven en het leven dat we graag zouden willen, en waarover we fantaseren. Dit ongeleefde leven, dat er om welke reden dan ook nooit gekomen is, kan wel een groot beslag leggen op ons geestelijk welbevinden. Je zou kunnen zeggen dat we ons leven delen met de mensen die we niet geworden zijn - en dit kan vervolgens weer het verhaal van ons leven worden: een klaaglied om onvervulde behoeften, opgeofferde verlangens en niet-ingeslagen wegen.

In dit boek pleit Adam Phillips voor een herwaardering van het ongeleefde leven. Aan de hand van prachtige en sprekende voorbeelden uit het werk van Shakespeare, Freud en andere schrijvers en denkers, laat hij zien dat iedere gemiste ervaring altijd de mogelijkheid opent van een andere - en dat we, wanneer we frustratie uit de weg gaan, ook nooit bevrediging zullen vinden.

Ambo, 2012, pap, € 18.95, 9789026326318
winkelwagen
   
Poimen, A.
Monnik in de woestijn: Bronnen van spiritualiteit
Meinema/Averbode, 2008, geb, 117 pp, € 19.95, 9789021141916
winkelwagen
   
Polkerman, L.
De kerk loslaten:Een weg naar spirituele ruimte
Ten Have, 2006, pap, 232 pp, € 19.90, 9025957005 / 9789025957001
winkelwagen
   
Postema, R.
Mindful coachen
Ten Have, 2011, pap, 96 pp, € 14.90, 9789025961602
winkelwagen
Pot, Miek
De grote stilte
In onze cultuur wordt stilte vaak nog beschouwd als saai. In haar boek maakt Miek Pot duidelijk dat het tegendeel waar is. Stilte en rust hebben een genezende werking. Als je de stilte opzoekt en naar binnen keert (contemplatie), kun je weer bij jezelf komen en je prettiger voelen. Bovendien is stilte een bron van creativiteit en inspiratie.

Je kunt stil-zijn en contemplatie trainen, alleen of in een groep. Daarvoor geeft dit boek handvatten. De tekst wordt afgewisseld met mystieke overpeinzingen, die de lezer helpen een moment stil te staan.

Ten Have, 2008, pap, 138 pp, € 10.00, 9789079001224
winkelwagen
Pot, Miek
Doorkruist land. De contemplatieve weg
Miek Pot bracht twaalf jaar door in een kluizenaarsklooster. Na haar uittreden draagt zij de gevonden wijsheid over op anderen door middel van retraites en trainingen. Contemplatie - het bewust gaan van de innerlijke weg - is haar grote passie.

De verschillende etappes van deze weg worden in Doorkruist land in kaart gebracht. De teksten nodigen uit om de weg naar binnen te gaan, om te luisteren naar de innerlijke stem van je ziel. Grote vitaliteit en diepe vreugde vloeien daaruit voort. Sterker nog dit kan je zielsgelukkig maken. Doorkruist land is een reisgids om te koesteren, om uit te dragen en om met je mee te dragen.

Festina Lente, 2014, pap, 128 pp, € 14.95, 9789082203202
winkelwagen
Pot, Miek
Hildegards Godin. De wilde en wijze vrouw in ons
Hildegard van Bingen (1098-1179) was abdis van een klooster aan de Rijn. Ze had een geweldige impact op haar omgeving en cultuur. Uit welke bronnen putte zij? Miek Pot volgt haar spoor.

In de stilte van het klooster wordt Hildegard gevormd. Zij heeft visioenen waarin ze zeer vrouwelijke symbolen van God ziet. Het is haar missie om de wereld te laten zien wat het inhoudt om vanuit God(in) te leven. Uit haar rijke innerlijk leven vloeien een enorme creativiteit en daadkracht voort. Van Bingen componeert muziek, schrijft boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen, en talloze brieven met raadgevingen aan hooggeplaatste personen. Door haar eigen ster te volgen laat ze een onuitwisbaar spoor achter dat de grenzen van haar tijd en cultuur ver te boven gaat.

Miek Pot bracht zelf twaalf jaar door in een kluizenaarsklooster. Ook zij vond in het klooster haar focus. Na haar uittreden draagt zij de gevonden wijsheid door middel van trainingen over op anderen.

Ten Have, 2009, pap, 128 pp, € 10.00, 9789079001231
winkelwagen
Pot, Miek
Ik zal altijd van je houden. Dagboek van een 30-daagse retraite
Miek Pot, coach en schrijfster, doet in dit boek verslag van haar kloosterverblijf van 30 dagen in de traditie van de jezuieten. 'Mijn eigen ervaring deze zomer heeft me de grote kracht van deze retraitevorm laten zien'.
Adveniat, 2016, pap, ca 100 pp, € 16.50, 9789492093165
winkelwagen
Pramuk, Christopher
Sophia. The Hidden Christ of Thomas Merton
While numerous studies have celebrated Thomas Merton's witness as an interfaith pioneer, poet, and peacemaker, there have been few systematic treatments of his Christology as such, and no sustained exploration to date of his relationship to the Russian Sophia tradition. This book looks to Thomas Merton as a classic theologian of the Christian tradition from East to West, and offers an interpretation of his mature Christology, with special attention to his remarkable prose poem of 1962, Hagia Sophia. Bringing Merton's mystical-prophetic vision fully into dialogue with contemporary Christology, Russian sophiology, and Zen, as well as figures such as John Henry Newman and Abraham Joshua Heschel, the author carefully but boldly builds the case that Sophia, the same theological eros that animated Merton's religious imagination in a period of tremendous fragmentation and violence, might infuse new vitality into our own.
Liturgical Press, 2009, geb, 322 pp, € 28.50, 9780814653906
winkelwagen
Prins, Wouter, Jaelle Collard (red.)
Meditatie
Wat is meditatie eigenlijk? Wat gebeurt er als mensen mediteren? Gepraktiseerd door alle eeuwen heen, wordt dit fenomeen nu nader onderzocht op wetenschappelijk niveau en in kunstuittingen. Meditatie toont de verschillende stromingen, invalshoeken en kunstprojecten rondom meditatie, zowel vanuit historisch perspectief als vanuit de huidige stand van zaken. Mindfulness, zenboeddhisme maar ook de christelijke beeldcultuur en de meditatieve werking van klank en muziek komen aan bod. De wetenschappelijke bijdragen worden afgewisseld met kunstenaarsbijdragen, waardoor Meditatie niet alleen een naslagwerk wordt, maar ook ter inspiratie dient. Ter afsluiting is er een glossarium opgemaakt met alle informatie overzichtelijk op een rij.

Wouter Prins (Amsterdam, 1959) is kunsthistoricus en conservator van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden.

Jaelle Collard (Vught, 1988) is religiewetenschapper en projectmedewerker rondom de tentoonstelling 'Meditatie' van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden.

Abdij Berne, 2015, geb, 128 pp, € 17.50, 9789089721136
winkelwagen
   
Pronk, P.
Levenswijs. Persoonlijke verhalen en authentieke wijsheid
gesprekken met Anne van der Meiden, Philippe Baer, Jan Terlouw, Atie de Zeeuw, Carel ter Linden, Hank Heijn, Johannes Witteveen, Marietjes van Winter, Tex Gunning, Okko Veenhuizen en Wies Stael-Merkx
Forte, 2011, pap, 160 pp, € 19.95, 9789058778840
winkelwagen
Pronk, Petra
Hart voor de zaak. De spiritualiteit van het dagelijks werk. Gesprekken met inspirerende leiders
van 14,95 voor 12,-
Ten Have, 2007, pap, 153 pp, € 12.00, 9789025958817
winkelwagen
Quartier, Thomas
Anders leven, hedendaagse monastieke spiritualiteit
Monniken vervullen tegenwoordig verschillende functies: zijn runnen kloosters, zijn gesprekspartner voor velen, en staan symbool voor een inspirerende levenswijze. Maar waaruit bestaat die inspiratie precies? In dit boek neemt de auteur de lezer mee op een verkenningstocht naar hedendaagse monastieke spiritualiteit. Daarbij komt een andere levensvorm naar voren die je altijd weer uit je gewoontes haalt. Er komen praktijken aan de orde die de aandacht verhogen, zoals lezen, waken en vasten. En er worden inhouden besproken die verwijzen naar het uiteindelijke doel: een leven dat zijn eigen grenzen overschrijdt. Een verrassend boek dat op creatieve wijze probeert een oude levensvorm voor vandaag te herontdekken.

Thomas Quartier (1972) doceert rituele en liturgische studies in Nijmegen en monastieke spiritualiteit in Leuven en Rome. Tevens is hij verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Hij is oblaat van de Willibrordsabdij in Doetinchem.

Abdij van Berne, 2015, pap, 167 pp, € 18.50, 9789089720931
winkelwagen
Quartier, Thomas
Kiemcellen, van klooster naar wereld
Monniken zijn vreemdelingen, om met de Trappist Michael Casey te spreken, ze zijn 'vreemd in de stad' (strangers to the city). De gemeenschappen die ze vormen, evenals andere gemeenschappen die monastiek geinspireerd zijn, zou je als kiemcellen kunnen opvatten. Kiemcellen zijn afgezonderde organismen die wel bij het weefsel en de aarde horen. Ze bergen een explosieve kracht in zich om iets nieuws te laten ontstaan.

In dit boek verwoordt Thomas Quartier zijn verkenningstocht naar monastiek engagement. Dat valt niet mee, want het vraagt van de auteur om ook eigen gevoelens toe te laten en ze te laten zien. Het vraagt van de wetenschapper om zijn handwerk in dienst te stellen van een op mens en wereld betrokken proces. En het vraagt van de monnik om een stuk van zijn eigen spirituele zoektocht prijs te geven. Dit wordt ook van de lezer gevraagd, in gesprek met de auteur. In die zin is dit boek dialogisch van aard.

Thomas Quartier osb (1972) doceert rituele en liturgische studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en liturgische en monastieke spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast is hij verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en gasthoogleraar aan de Benedictijnse Hogeschool Sant Anselmo in Rome. Hij is lid van de monnikengemeenschap van de Willibrordsabdij in Doetinchem. Hij publiceerde eerder bij Berne Media: Liturgische Spiritualiteit. Benedictijnse impulsen (2013) en Anders Leven (2015).

Abdij van Berne, 2016, pap, 230 pp, € 19.90, 9789089721297
winkelwagen
   
Radcliffe, T.
What is the Point of Being a Christian?
Burns & Oates, 2005, pap, 218 pp, € 17.95, 9780860123699
winkelwagen
   
Radcliffe, T.
Why go to Church? The Drama of the Eucharist
A title for Lent, examining what it means to celebrate the Eucharist. Listening to the readings, the homily and the creed covers all crises and challenges of faith, reminding people they are capable of love, hope and faith. Radcliffe was chosen by Rowan Williams to write this Lent book
Continuum, 2008, pap, 214 pp, € 15.95, 9780826499561
winkelwagen
   
Raischl, J. (S.F.O. ) & A. Cirino (O.F.M.)
The Journey into God. A Forty-Day Retreat with Bonaventure, Francis and Clare
St Anthony Messenger Press, 2002, pap, 416 pp, € 21.00, 0867164999 / 9780867164992
winkelwagen
   
Reedijk, L.
Heilige momenten. Ervaringen ver en dichtbij
Ten Have, 2008, pap, 170 pp, € 14.90, 9789025959302
winkelwagen
   
Reisen, F.van
Sta op en loop: Wat is het dat Jezus bewoog:
KCP, 2008, pap, 157 pp, € 24.90, 9789076542256
winkelwagen
Reitsma, B.
Onvoorstelbaar: Bijbelstudie over de gelijkenissen van Jezus
De gelijkenissen van Jezus zijn uit het leven gegrepen, maar wel het leven in zijn tijd. Wanneer je iets van de context gaat ontdekken, komen ook deze verhalen opnieuw tot leven. Wat Jezus te bieden heeft, is onvoorstelbaar. De gelijkenissen spreken van adembenemende liefde. Dat vraagt om een respons. Toch zijn er velen die de liefde van Jezus naast zich neerleggen. Ook dat is onvoorstelbaar. Wie de liefde van Jezus echt heeft geproefd kan toch eigenlijk niet anders dan Hem volgen. Dit boek biedt een ontdekkingstocht naar de diepte van Gods genade en een uitnodiging om de kracht daarvan te gaan ervaren. Het boek is voorzien van gespreksvragen, die het nog beter geschikt maken voor lezing op een bijbelkring.
Boekencentrum, 2010, pap, 89 pp, € 10.50, 9789023924876
winkelwagen
   
Reuver, A. de
Verlangen naar het vaderland
Studium Generale: deel 9, Groen, 2009, pap, 110 pp, € 9.95, 9789058299246
winkelwagen
   
Rietkerk, W.G.
De kunst van het loslaten. Over spiritualiteit
te bestellen
Kok, 2001, pap, 142 pp, € 16.00, 9789043503006
winkelwagen
   
Rijst, Rene van der
Dus ik hoor van u? De zoektocht van Tessa naar God
God ik mail u om te zeggen dat ik in u boek begonnen ben. En om te vertellen wat ik er van vind. Dat heb ik namelijk beloofd. Maar ik snap er niet veel van en volgens mij klopt het ook niet.
Nu las ik in uw boek dat u elke keer spreekt. En God sprak staat er dan . En dat zou ik ook wel willen. Zou u me, als u een keer tijd hebt, terug kunnen mailen? Ik hoop wel dat u met uw tijd bent meegegaan en tegenwoordig on-line bent. Dat zal toch wel? Tenslotte is mailen net zoiets als bidden. Dat zal toch wel. Allemaal worden die je meegeeft aan de wind. Dus ik hoor van u.

Tessa, een middelbare scholiere, heeft vragen over het leven en over God. Wie is Hij eigenlijk? Zij besluit het te vragen en mailt God. Er komt antwoord. Van Levi, een Joodse man die beweert een van de schrijvers van de bijbel te zijn, ontvangt ze brieven, verhalen en gedichten. Met hem begint ze een levendige correspondentie.

Meinema, 2001, pap, 152 pp, € 4.50, 9789021138657
winkelwagen
Robbe, Rolf
Gevonden. Over God zoeken en gevonden worden
van 14,90 voor 7,50
Kok, 2009, pap, 111 pp, € 7.50, 9789043516860
winkelwagen
Robbe, Rolf
Goed beginnen. Vergaderopeningen
Boekencentrum, 2009, pap, 129 pp, € 11.90, 9789023923435
winkelwagen
   
Robinson, M.
Een huishouden
Mozaiek, 2008, pap, 226pp, € 18.95, 9789023992721
winkelwagen
   
Roderick, P.
Bemind, Henri Nouwen in gesprek
met cd
Kok Averbode, 2008, geb, 55 pp, € 15.95, 9789043515535
winkelwagen
Roebben, Bert
De speelruimte van het geloof. Getuigenis van een theoloog
Davidsfonds / Leuven, 2009, pap, 110 pp, € 17.50, 9789058265951
winkelwagen
   
Roger, Brother
A Path of Hope. Last Writings of Brother Roger
Continuum, 2006, pap, 291 pp, € 16.50, 9780826493279
winkelwagen
   
Roger van Taize
Essential Writings
BY ORDER
Modern Spiritual Masters Series, Orbis Books, 2006, pap, 227 pp, € 16.90, 1570756392 / 9781570756399
winkelwagen
Rohr, Richard
De goddelijke dans, een prachtige choreografie voor een gloedvol leven
In De goddelijke dans verkent Richard Rohr de oeroude goddelijke drie-eenheid van de Vader, Zoon en Heilige Geest. De vroege christenen gebruikten hiervoor het woord perichoresis, dat je zou kunnen vertalen als dansen. Aan de hand van Bijbelteksten, theologie en inzichten van filosofen en mystici laat Rohr zien dat alles wat in God gebeurt lijkt op een flow, een dans. Maar God is niet de danser: Hij is de dans zelf, en hij nodigt de mens uit om onderdeel te zijn van deze dans.
Kok, 2017, pap, 240 pp, € 22.99, 9789043528276
winkelwagen
Rollins, Peter
De orthodoxe ketter en andere onmogelijke verhalen, moderne gelijkenissen van Peter Rollins
Humoristisch, vol ernst, provocerend en verwarring zaaiend, zo wil Rollins de lezer in zijn leven raken. De orthodoxe ketter is geen theologisch betoog, dit zijn heerlijke verhalen die ontregelen, inspireren en ons kunnen veranderen. De parabels van Jezus tonen volgens Peter Rollins bij uitstek wat het christelijk geloof doet. Het zijn vreemde verhalen die luisteraars en lezers uit hun comfortzone halen. Zij breken onze wereld af om onze ogen te openen voor iets nieuws. In de geest van Jezus' parabels schreef Rollins enkele transformerende en 'onmogelijke' verhalen. Daarin verplettert Rollins de gedachte dat het christelijke geloof iets statisch en systematisch is en toont hij hoe radicaal authentiek geloof is. God is niet te vangen in talige geloofswaarheden, waarheid kan alleen worden geleefd. Geloven toont zich in betrokkenheid. Pas als de gelovige de gebrekkige wereld omarmt, omarmt hij God.
Skandalon, 2016, pap, 159 pp, € 16.95, 9789492183279
winkelwagen
Rooze, E.
Schepping is bevrijding. Verassende ecologie in de Bijbel
Egbert Rooze (1948), die gedurende 22 jaar protestants predikant was te Antwerpen, brengt ecologie in verband met spiritualiteit. Hij toont aan dat Schepping in de bijbel een kritisch begrip is dat ons uitdaagt, dat aarde en mens zijn ware plaats geeft: naast elkaar, voor en van elkaar. Als dat wordt ingezien door de mens heeft deze wereld nog toekomst, zal schepping echt bevrijding zijn.
Halewijn, 2010, pap, 190p, € 18.00, 9789085281290
winkelwagen
Rotsaert, Mark
Geestelijke onderscheiding bij Ignatius van Loyola
In dit boek brengt Mark Rotsaert de lezer in contact met de geschriften van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuietenorde. In elk hoofdstuk wordt een tekst van Ignatius voorgesteld en becommentarieerd; soms zijn het meerdere teksten. De teksten zijn gekozen rond een hoofdthema: de geestelijke onderscheiding, waarvan Ignatius een meester was.
Uitgeverij Altiora Averbode NV, 2012, geb, 216 pp, € 22.50, 9789031734849
winkelwagen
Roumen, T.
De moderne mens als mysticus
Religie is in beweging en verandert van gedaante. Oude gevestigde religies brokkelen af en laten ruimte voor een nieuwe religieuze gevoeligheid. Het traditionele christendom wordt verdrongen door authentieke spiritualiteit. De moderne mens conformeert zich niet meer aan leerstellingen en regels, maar ziet persoonlijke ervaringen als de belangrijkste religieuze inspiratiebron. Groei en heling zijn daarbij belangrijke thema's, meditatie en retraite populaire methodes. Moe van een leefstijl gebaseerd op drukte, haast en stress, zoekt de moderne mens in kloosters en spirituele centra naar rust, aandacht en evenwicht.

In De moderne mens als mysticus laat Ton Roumen zien welke inzichten en praktijken kunnen helpen op de weg naar een zinvol en geheeld leven. Concrete voorbeelden geven aan hoe we ons kunnen oefenen in spiritualiteit, hoe we onszelf kunnen toerusten voor het volgen van een spirituele weg, kunnen bevrijden van conditioneringen en oude pijn kunnen loslaten. Door de spirituele weg te volgen kan de moderne mens een mysticus worden, iemand in wie het leven stroomt en die God ervaart.

Dr. Ton Roumen is theoloog en begeleidt mensen in hun zoektocht naar zin en heling op de levensweg. Hij schrijft boeken over spirituele thema's. Elders verschenen van zijn hand onder meer Wie kust mij wakker? (2003), De spirituele weg van verandering (2006) en Pedagogiek van de aandacht (2008). Ook verzorgt hij regelmatig retraites, seminars en lezingen.

Eburon, 2012, pap, 176 pp, € 14.90, 9789059726581
winkelwagen
   
Roumen, T.
De spirituele weg van de verandering. Zoeken naar authenticiteit
op bestelling
Meinema, 2006, pap, 143 pp, € 14.50, 9021141019 / 9789021141015
winkelwagen
Roumen, Ton
Geaarde spiritualiteit
Geaarde spiritualiteit gaat over de vraag hoe we ons verhouden tot de alledaagse realiteit, met alle weerbarstigheden, ongerijmdheden, passies en pijn. Het is een vorm van spiritualiteit waarin ook ons lichaam en onze emoties een belangrijke rol spelen. In plaats van emoties te negeren of te blokkeren, kunnen we deze voelen en uiten. Dan benutten we deze bronnen van vitaliteit, waardoor het leven in ons stroomt en wij in staat zijn te veranderen. De spirituele weg is immers een weg van verandering. Op die weg laten we krachten los die ons uit balans brengen en onrustig maken. Zo krijgen de waarden van het hart, zoals vriendelijkheid, compassie en vrede, alle ruimte. Daarmee sluiten we het leven zelf - onszelf - in de armen en kunnen we op een natuurlijke, ontspannen en gemakkelijke manier gaan leven.

Dr. Ton Roumen begeleidt mensen in hun zoektocht naar zin en heling op de levensweg. Hij publiceert boeken en artikelen over spirituele thema's. Zijn boodschap is gebaseerd op een combinatie van eeuwenoude oosterse en westerse spirituele wijsheden en eigentijdse inzichten. Over onderwerpen die hij in zijn boek aansnijdt verzorgt hij regelmatig retraites, seminars en lezingen.

Berne Media, 2017, pap, 159 pp, € 14.90, 9789089721631
winkelwagen
Roumen, Ton
Geluk binnen handbereik
Geluk is dichterbij dan we vermoeden en het is binnen handbereik. Maar vaker ervaren we dat onze dagelijkse zorgen verhinderen gelukkig te worden. Kennelijk zijn we gescheiden van een vitale levensader. Dit gemis vraagt erom te worden opgeheven en dat is mogelijk door de essentie van je geest te herkennen, die is er een van oneindige vreugde. Deze staat van zijn leeft in ieder van ons en kan worden opgedolven en ontwikkeld door erop te vertrouwen dat er een zaadje in je leeft dat kan ontkiemen en groeien. Verstilling en liefdevolle aandacht zorgen voor de nodige groeikracht op deze spirituele weg. En het loslaten van overbodige ballast, geconditioneerde leefpatronen en oude pijn maken ruimte vanuit je hart te gaan leven. Met dit inspirerende boek beschrijft Ton Roumen stap voor stap de weg naar geluk. Zijn boodschap is gebaseerd op een combinatie van eeuwenoude oosterse en westerse spirituele wijsheden en eigentijdse inzichten.

Dr. Ton Roumen is theoloog en begeleidt mensen in hun zoektocht naar zin en heling op de levensweg. Hij publiceert boeken en artikelen over spirituele thema's.

Berne Media, 2015, pap, 146 pp, € 17.50, 9789089720917
winkelwagen
   
Ruijter, T de
Jezus in ons
Kok, 2009, pap, 280pp, € 17.50, 9789043516686
winkelwagen
   
Ruiter, T. de
Jezus in ons. Een andere kijk op verzoening
Kok, 2009, pap, 280 pp, € 17.50, 9789043516686
winkelwagen
Saldenus, Guilelmus
Vallen en opstaan. De praktijk van het christelijk leven
Kok, 2012, geb, 192 pp, € 19.90, 9789088652325
winkelwagen
Schaik, J. van
In het hart is Hij te vinden. Een geschiedenis van de christelijke mystiek
In dit boek gaat de auteur gedetailleerd in op de geschiedenis van de christelijke mystiek zonder de grote lijn uit het oog te verliezen. De mystiek in de eerste eeuwen - martelaren, Sint Antonius en Augustinus - wordt afgezet tegen de gnostiek. De middeleeuwse mystiek wordt behandeld aan de hand van de ascetische, bruids- en speculatieve mystiek. Aan de komen onder meer: Bernardus van Clairvaux, Hildegard von Bingen, Hadewijch en Jan van Ruusbroec. Overtuigend toont de auteur aan waarom de Middeleeuwse mystiek rond 1350 over haar hoogtepunt heen is. Aangrijpend wordt de tragiek van de Moderne Devoten Alijt Bake en Maria van Hout beschreven: hoe zij mystieke ervaringen hebben, terwijl dat niet meer is toegestaan. Ook komt de vraag aan de orde: is Jodocus van Lodenstein een mysticus? De auteur laat zien dat daar waar de mystiek gelijk opgaat met de ontwikkeling van de moderne natuurwetenschappen, zij weer vitaal wordt bij Nicolas Cusanus, Jacob Bohme en Johann Valentin Andreae. Zij vertegenwoordigen de natuurfilosofie, die met Amos Comenius weer uitdooft wanneer de natuurwetenschappen de overhand krijgen boven de geesteswetenschappen. Een nieuw elan wordt weer zichtbaar bij Rudolf Steiner. In de laatste hoofdstukken gaat de auteur in op het verschijnsel van de moderne openbaringen en Christusontmoetingen. Gesteund door zijn omvangrijke kennis van de mystiek ontwikkelt de auteur criteria aan de hand waarvan men kan beoordelen wat waar is en wat niet.
Christofoor, 2005, geb, 234 pp, € 27.50, 9789062388080
winkelwagen
Schaik, T.H.M. van
Het kroost van broeder Joost. Waarom de kartuizers niet terugkwamen naar Nederland
van 17,90 voor 8,50
Ten Have, 2007, pap, 192 pp, € 8.50, 9789025957896
winkelwagen
Schormans, Peter
Brieven aan Karamazov. Het hart van de mens als slagveld tussen God en duivel
Brieven aan Karamazov is een kennismaking met de roman De broers Karamazov van Fjodor Dostojevski. In die roman peilt Dostojevski op dramatische wijze de afgronden van het menselijk hart, in zijn hoofdpersonen Dmitri, Ivan en Aljosja.

Brieven aan Karamazov geeft eerst een samenvatting van de roman. Daarna schrijft de auteur aan de drie broers bewogen en confronterende brieven, vanuit het hart, met een centraal thema: God geeft het met een mens niet op. Het oordeel van de mens waarmee hij zichzelf verwerpt, is niet het laatste oordeel. Brieven aan Karamazov is geschreven vanuit de ervaring van de auteur met onder meer Paulus, Luther, Kohlbrugge, Bonhoeffer en Dostojevski. Zij zijn voor hem van grote betekenis op zijn spirituele weg. De brieven zijn dan ook tegelijk een kennismaking met hun gedachtegoed.

Boekencentrum Essay, Boekencentrum, 2010, pap, 221 pp, € 19.90, 9789023924425
winkelwagen
Schot, S. van der
Minnaar, de monnik en de rebel. Mijn dagelijks leven met Jezus Christus
Nadat Suzanne van der Schot is uitgetreden uit het klooster, waarover ze het succesvolle Moeilijk te geloven schreef, vestigt ze zich opnieuw in de grote stad. Al snel komt ze erachter dat het in de hectiek van haar dagelijks bestaan niet eenvoudig is ruimte te vinden voor het geloof. Voortdurend knaagt de vraag: wat geloof ik nu eigenlijk?
Om een antwoord te vinden besluit Van der Schot te gaan lezen, en zich vooral te concentreren op de figuur Jezus Christus. Ze vraagt zich af of de verhalen over hem in de Bijbel en de dingen die hij daarin zegt, nog wel 'actualiteitswaarde' hebben. Is het mogelijk om het leven en de woorden van Jezus als cellofaan over haar eigen leven te leggen?
De minnaar, de monnik en de rebel is voor iedereen die nieuwsgierig is naar zijn of haar eigen geloof en naar de plek die het kan innemen in het moderne bestaan.
Nieuw Amsterdam, 2009, pap, 224 pp, € 16.50, 9789046806128
winkelwagen
Schot, S. van der
Moeilijk te geloven. Leven in een klooster in Parijs
Na maandenlange zwerftochten door India, Indonesi n China weet de dan dertigjarige Suzanne van der Schot het zeker: ze wil een leven dat niet alleen maar bestaat uit werken, rekeningen betalen, sociale verplichtingen en te hoge hypotheeklasten. Ze besluit in te treden in een klooster in het hartje van Parijs, waar ze de rust en stilte hoopt te vinden die deze moderne tijd zo ontbeert.
In de maanden die volgen leert ze de wetten van het kloosterleven kennen: lange, vermoeiende dagen, tientallen karweitjes in en om het huis, en urenlang bidden in de kerk. Maar ook ervaart ze de grote kracht van de Bijbelverhalen en de waarde van haar verbondenheid met haar zusters. Ze voelt zich thuis in deze omgeving waar het leven zo'n duidelijke structuur heeft, maar stuit bij haar ouders en vrienden in Nederland op onbegrip: 'Het is alsof ik aan een Eskimo moet uitleggen wat een aardbei is.'
Langzaam maar zeker begint ze aan haar keuze te twijfelen: is ze echt bereid om voor altijd haar 'gewone' leven op te geven? Nooit meer een vriendje, nooit meer naar het caf Nooit meer haar rode jurk aan? Moeilijk te geloven biedt een fascinerende blik op het leven achter de kloostermuren, en is een must voor iedereen die op zoek is naar wat er werkelijk toe doet in ons leven.
Suzanne van der Schot (1973) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Amsterdam.
Nieuw Amsterdam, 2006, pap, 268 pp, € 17.50, 9789046800515
winkelwagen
   
Schreiner, K.
Maria
C H Beck Wissen, C H Beck, 2003, pap, 128 pp, € 9.90, 3406480136
winkelwagen
   
Schreurs, P.
Als het gelaat spreekt tot het hart
Mens worden, dat is het moeilijkste water er is, zegt bisschop Schruers. Elke dag weer gaat hij de uitdaging aan: hij ontmoet mensen uit alle windstreken en luistert naar hun verhaal. Het gelaat van de ander zet hem aan het denken, doet hem op zoek gaan naar de echte vragen. In de Schrift en in een eenvoudig evangelisch leven vindt hij de antwoorden: Sint-Franciscus achterna.
Davidsfonds / Leuven, 1997, pap, 139 pp, € 7.00, 9789061529774
winkelwagen
Schrevers, Paul
De geuren van de zandkorrel, Van atheistische rituelen naar een mystiek zonder God?
De geuren van de zandkorrel is een bijzonder werk. Het is een persoonlijke getuigenis, maar ook een academisch betoog, een poetische publicatie en een poging om rituele ervaringen te beschrijven. In de kenmerkende stijl van de auteur lopen al deze dimensies door elkaar heen, en dat maakt het boek zo fascinerend.

Wou de auteur geen keuze maken en bezondigt hij zich daardoor aan eclecticisme? Zeker niet. Vaak worden vorm en inhoud beter niet gescheiden wanneer het gaat over over de rituele en spirituele ervaring. Het boek richt zich tot iedereen die ruimte wil scheppen voor spiritualiteit in zijn of haar wereld.

Paul Schrevers was lesgever en directeur in het buitengewoon onderwijs. Sinds 1974 is hij vrijmetselaar, in 1997 behaalde hij de 33ste graad. Daarnaast was hij drie jaar lang grootmeester van de Grootloge van Belgie. Zijn vorige werk, Een kreet van geluk in de woestijn, is een blijvende bron van inspiratie voor iedereen die nadenkt over religieuze gevoelens of meer wil weten over vrijmetselarij.

ASP, 2015, pap, 192 pp, € 19.95, 9789057183942
winkelwagen
Schrijver, A. en H. Stufkens
Ik geloof het wel: briefwisseling over de houdbaarheid van het christendom
Kok / Ten Have, 2010, pap, 159 pp, € 14.90, 9789025960803
winkelwagen
Schweitzer, Albert
Aus meinem Leben und Denken
Faksimile-Druck der Erstausgabe von 1931 mit bislang unveroffentlichten Briefen von Albert Schweitzer an Felix Meiner und mit einem Nachwort von Rudolf Grabs 'Die weiteren Jahre' (1931 bis 1965).
Meiner, 2011, pap, XXIV, 230 pp, € 17.50, 9783787322220
winkelwagen
Seattle
Hoe kun je de lucht bezitten? De rede van Seattle
In herdruk, verwacht april 2018
Uitgeverij Jan van Arkel, 1980 / 2004, pap, 96 pp, € 9.95, 9789062241989
winkelwagen
Seethaler, Karin
De kracht van de contemplatie. In de stilte genezing vinden, met een voorwoord van Franz Jalics
Om de stilte te vinden hoef je niet alleen te rade te gaan bij Oosterse levensbeschouwingen. Karin Seethaler richt haar blik juist op de grote rijkdom aan spiritualiteit binnen het christendom. Zij legt hiervan de helende kracht bloot en helpt je met kleine concrete stappen, gewoon in het leven van alledag.

De vier grondhoudingen van de contemplatieve weg zijn: wees opmerkzaam voor wat er is, keer je tot God, vergeef je zelf en de ander, ontmoet de pijn en draag haar.

Het boek geeft veel praktische voorbeelden en laat zien dat een biddende weg niet moeilijk hoeft te zijn. En of je op de goede weg zit? Dat merk je vanzelf als de dankbaarheid groeit.
Karin Seethaler is sociaalpedagoge en theologe. Meer dan vijf jaar heeft zij met Franz Jalics s.j. geleefd en gewerkt in het Retraitehuis Gries. Vanaf 1993 is zij cursusleidster voor Contemplatieve Oefeningen in binnen- en buitenland, ook in Nederland en Vlaanderen.

Berne Media, 2016, pap, 208 pp, € 17.90, 9789089721389
winkelwagen
Shannon, William H., Christine M. Bochen, Patrick F. O'Connell (eds)
The Thomas Merton Encyclopedia
The authoritative essays, with 350 entries and 50 illustrations, written by top Merton scholars, are arranged alphabetically and cover the following themes:

-Mertons books
-Essential themes that emerge from his books
-Persons who were important in his life
-The places where he lived out his life

William H. Shannon, founder and first president of the International Thomas Merton Society is also the author of several books on Merton, including the acclaimed biography Silent Lamp. Msgr. Shannon is a priest of the diocese of Rochester, New York.

Christine M. Bochen, current president of the Merton Society and professor of religious studies at Nazareth College in Rochester, is editor of the Orbis anthology Thomas Merton: Essential Writings.

Patrick F. OConnell, past president of the Merton Society, is editor of the Merton Seasonal. He lives in Erie, Pennsylvania.

Orbis Press, 2002, pap, 572 pp, € 37.50, 9781570756573
winkelwagen
   
Shapiro, R.
The Angelic Way. Angels Through the Ages and Their Meaning for Us
B2370
BlueBridge, 2009, pap, 232 pp, € 16.00, 9781933346199
winkelwagen
   
Sharkey, S. B.
Thine Own Self. Individuality in Edith Steins Later Writings
Tb. sKB, sUB
The Catholic University of America Press, 2009, pap, 304 pp, € 43.90, 9780813216829
winkelwagen
   
Sheldrake, P.
A Brief History of Spirituality
A Brief History of Spirituality tells the story of Christian spirituality from its origins in the New Testament to the present day. * Charts the main figures, ideas, images and historical periods, showing how and why spirituality has changed and developed over the centuries * Draws out the distinctive themes of Christian spirituality, exploring the historical and cultural events and experiences that changed people's attitudes and practices * Coverage extends right up to the modern day, exploring the huge changes in spirituality in recent years and the way it is nowadays often contrasted with 'religion'
Blackwell Brief Histories of Religion, Blackwell, 2006, pap, 251 pp, € 26.95, 9781405117715
winkelwagen
Sheldrake, Philip
Spirituality, a very short introduction
Contents: INTRODUCTION ; 1. Types and traditions ; 2. Spirituality as experience ; 3. Spirituality as way of life ; 4. Spirituality in society ; 5. Spirituality versus religion? ; CONCLUSION
Very Short Introductions, Oxford UP, 2012, pap, 133 pp, € 12.50, 9780199588756
winkelwagen
Sierat, J. & I. Bloem
Om broeder Zon en Wolken. Franciscus van Assisi in woord en beeld
Mensen spreken de taal van hun tijd. Maar soms klinken de woorden van vroeger nog steeds door in de wereld van vandaag en zetten daden van eeuwen geleden ons nog steeds aan het denken. Franciscus van Assisi leefde rond 1200, maar geniet ook nu nog grote populariteit bij veel mensen, al is het alleen maar vanwege werelddierendag.

Wat heeft zo'n man uit de Middeleeuwen ons nu nog te zeggen? In Om broeder Zon en Wolken wandelen de auteur en kunstenares in twintig stappen door het leven van Franciscus. Het zijn twintig beeldmeditaties waarin beiden Franciscus naar de 21ste eeuw halen. Iedere tekst verwijst naar een bijbehorend schilderij en omgekeerd. Aan de hand van gebeurtenissen in het leven van Franciscus krijgt de lezer zo in woord en beeld inzicht in het leven van deze opmerkelijke heilige uit Assisi. Tegelijkertijd nodigt het boek uit om de blik naar binnen te richten en stil te staan bij wat iedereen tegenwoordig bezighoudt.

Een prachtige, inspirerende uitgave met teksten van en over Franciscus, voorzien van twintig schitterende kleurenillustraties.

Valkhof Pers, 2006, pap, 52 pp, € 9.90, 9789056252175
winkelwagen
Siermann, Moniek, Hans Luyten (red.)
Compassie
'Elke wereldgodsdienst heeft vastgesteld dat compassie de kuknst is om in de huid van de ander te kruipen, naar je eigen hart te luisteren, om zo de oorzaak van de pijn te ontdekken en dan onder geen enkele voorwaarde toe te staan dat deze pijn iemand anders wordt aangedaan: dat is compassie'- Karen Armstrong

Op verzoek van de groep DABAR en geestelijk verzorger Moniek Siermann probeerden dertien auteurs woorden te geven aan compassie: in een essay, in dichtvorm, met een hartenkreet. Bijdragen die het begrip compassie levend kunnen maken.

Dabar-Luyten, 2014, pap, 88 pp, € 9.90, 9789064160004
winkelwagen
Singer, M.A.
Geluk zonder voorwaarden. De Bevrijding van het verkrampte hart
Hoe zou het zijn als je werkelijk vrij was? Wat kun je dagelijks doen om innerlijke rust en vrijheid te vinden? Dit boek geeft een zuiver, no-nonsense-antwoord op deze vragen en verandert de relatie met jezelf en de wereld om je heen.

Onze persoonlijkheid blijkt gebaseerd op gedachten, herinneringen en ervaringen die wij voortdurend recyclen. Wij zijn de gevangenen van de verhalen die we over onszelf afsteken. Helaas nestelen de minder verheven momenten zich dieper in ons geheugen dan wat naar wens verlopen is. Daardoor zitten onze verhaallijnen bijna altijd vol verongelijktheid, boosheid en wrok, gevoelens van minderwaardigheid; we voelen ons onbegrepen en vinden dat we op veel, zo niet alle fronten hebben gefaald. Maar hoe weten we eigenlijk dat we verdrietig, mislukt, verward of ongelukkig zijn?

We zijn onze gedachten niet. De auteur neemt ons stap voor stap mee naar de vrije ruimte in onszelf, daar waar zich een onbewogen toeschouwer, waarnemer bevindt – een bekend gegeven in verschillende spirituele tradities. Díe ruimte is onze diepste kern, onze essentie. Als ons hart zich sluit en langzaam weer opengaat, zal ons leven vrij zijn van angst, frustraties en egoïsme; dan krijgt ons leven een vreugde en lichtheid die op geen enkele voorwaarde zijn gebaseerd.

Michael A. Singer schetst deze spirituele ontwikkeling niet vanuit een specifieke wereldbeschouwing. Hij schrijft lichtvoetig en met veel humor.

Ten Have, 2010, pap, 240 pp, € 19.90, 9789025960506
winkelwagen
Sintobin, Nikolaas, SJ
Leven met Ignatius. Op het kompas van de vreugde
'God vinden in alle dingen'. Zo kun je de ervaring van Ignatius van Loyola (1491-1556), de stichter van de jezuieten, samenvatten. Ignatius ligt aan de oorsprong van een spiritualiteit die wereldwijd miljoenen mensen intenser en bewuster doet leven. De focus van deze 'leesbril voor het Evangelie' is de persoonlijke ervaring van vreugde. Paus Franciscus, zelf jezuiet, is het sprekende bewijs dat die vreugde een leidraad kan worden.

Dit boek geeft concrete tips, geinspireerd door het leven van Ignatius, voor mensen van vandaag om zelf vreugdevol in het leven te staan.

Nikolaas Sintobin (Amsterdam) is internetpastor. Na een korte carriere als advocaat werd hij in 1989 jezuiet. Hij is gespecialiseerd in de jezuitische spiritualiteit en pedagogie.

Meinema Averbode, 2015, pap, 93 pp, € 14.50, 9789021143811
winkelwagen
   
Sluijs, C.A. van der
Reformatorisch leven in deze tijd: gereformeerde spiritualiteit
Boekencentrum, 2008, pap, 260 pp, € 18.90, 9789023922254
winkelwagen
Smalbrugge, Matthias
Wijsheid van Augustinus, 365 teksten voor elke dag van het jaar verzameld en vertaald door Matthias Smalbrugge
UITVERKOCHT
Lannoo, 2006, pap, 270 pp, € 22.00, 9789020966473
winkelwagen
Soubirous, Bernadette, Patrick Chatelion Counet (ed, vert., comm.)
Brieven van Bernadette uit Lourdes en Nevers
Op het moment van de verschijningen is de 14-jarige Bernadette Soubirous (1844-1879) analfabete. Nadien leert ze lezen en schrijven. Via brieven houdt ze contact met de buitenwereld. Ze komt eruit naar voren als een authentieke en sterke persoon. Ze moet niets hebben van de persoonsverheerlijking die rondom haar ontstaat en die haar dwingt zich terug te trekken uit het openbare leven. Zij blijft zichzelf en blijft bij haar verhaal zonder opsmuk.

Bernadette schreef brieven aan pelgrims, paters, bisschoppen en de paus. Daarnaast schreef zij brieven aan haar familie, in het bijzonder aan haar zus Marie (Toinette), en haar beide broers, Jean-Marie en Pierre. Ze geven een intiem en ontroerend beeld van de familieverhoudingen en tonen ons de bijzondere trekken van Bernadette's karakter.

Adveniat, 2008, geb, 206 pp, € 8.75, 9789061730279
winkelwagen
Speelman, Willem Marie
Leven met Franciscus. Het goede leven in verhalen
Franciscus van Assisi blijkt een boeiende en verrassende gids als het om een alternatieve kijk op het goede leven gaat. En relevant: veel actuele kwesties zoals duurzaamheid, zorg, leiderschap en de geldeconomie hebben hun wortels in zijn tijd. Willem Marie Speelman laat zien hoe Franciscus ons kan leren onze zwakheden om te vormen tot gevoeligheid en de hindernissen die we tegenkomen als richtingwijzers te gaan zien.
Negen verhalen over Franciscus vormen de ruggengraat van dit boekje, met bij elk verhaal een korte meditatie, een gebed, een oefening en een wijsheidsspreuk - volgens de fasen van de oudste methode om verhalen spiritueel te lezen, de lectio divina.

De serie Leven met... biedt een bondige inleiding op de spiritualiteit van grote denkers uit de geschiedenis van religie en filosofie. Toegankelijk geschreven en persoonlijk van toon. Samengesteld door kenners die precies de kern weten te kiezen. Handige en mooie boekjes bovendien, die je snel bij je steekt, die je informeren en die je impulsen geven om de ervaring van die denkers toe te passen in je dagelijks leven.

Leven met...., Meinema, 2013, pap, 96 pp, € 14.50, 9789021143347
winkelwagen
Speelman, Willem Marie
Rijk leven zonder bezit, franciscaanse spiritualiteit als bron van vernieuwing
Willem Marie Speelman maakt een voettocht door de maatschappij en kijkt met de ogen van Franciscus van Assisi (1182-1226) om zich heen. Hij ziet hoe onze samenleving talloze radicale veranderingen ondergaat, in onder meer de zorg, de politiek, het onderwijs, de kunstensector, en staat stil bij nieuwe initiatieven, die ervan getuigen hoe creatief de mens is.

Franciscus stond aan het begin van het tijdperk waarvan wij nu het einde meemaken: de Moderne Tijd. Hij heeft daarom voor dezelfde vragen gestaan als wij nu. De rode draad in dit boek is het levensmotto van Franciscus van Assisi: vivere sine proprio, leven zonder eigendom. Dat blijkt ongelooflijk veel rijker te zijn dan een leven waarin we alles maar tot onze beschikking hebben.

Franciscus leerde mensen dat het niet nodig is alle bezit op te geven. Dat is voor de meesten van ons niet eens zinnig. Maar als het in het gebruiken of genieten van de dingen geen verschil maakt of je ze bezit of niet, dan heb je al afstand genomen van je bezit. Geniet van je tuin, maar niet omdat je hem bezit. Als je dan iets verliest - je geld, je tuin, en zelfs het leven dat je gegeven is - dan zul je gemakkelijker aanvaarden dat het leven doorgaat.

Meinema, 2014, pap, 128 pp, € 14.95, 9789021143637
winkelwagen
Speelman, Willem-Marie
Levende Franciscaanse spiritualiteit, een spirituele methode
Mensen uit de traditie van Franciscus van Assisi vertellen een verhaal over een bepaalde activiteit of gebeurtenis uit hun leven. Hun verhaal wordt op methodische wijze ontsloten om te laten oplichten hoe in hun dagelijkse levenspraktijk franciscaanse waarden aanwezig zijn. De leesmethode sluit aan bij de lectio divina, van lezen - overwegen - bidden. Door heel goed te luisteren naar de verhalen wordt duidelijk hoe de Aanwezige werkzaam is in het leven van mensen. God wordt hier de uiteindelijke Bestemmer en Bestemming genoemd. Zo neemt de schrijver ons mee in een nieuwe manier van luisteren en kijken. Dit boek dient tegelijkertijd de geestelijke begeleiding.

Willem Marie Speelman (Drachten 1960) is musicoloog en theoloog. Hij promoveerde op de semiotiek van Nederlandse liturgische gezangen, was werkzaam in het pastoraat en bij de Nationale Raad voor Liturgie en werkt momenteel aan het Franciscaans Studiecentrum.

Berne, 2013, pap, 112 pp, € 16.95, 9789089720597
winkelwagen
Speelman, Willem-Marie
Zie dat ik ben. Christelijke spiritualiteit als weg tot menswording
De rode draad door dit boek is de naam van God, die zich geopenbaard heeft als de Aanwezige. Of en in hoeverre God bestaat mag een open vraag blijven; maar Hij is wel aanwezig in alles wat wij zeggen en doen. De christelijke traditie probeert zijn aanwezigheid tastbaar te maken in verschillende vormen, zoals de heilige schrift, heilige mensen, iconen en sacramenten. Spiritualiteit is de discipline die ervoor waakt dat God niet opgeborgen wordt in een woord, een mens, een beeld of een gebaar. Maar de spiritualiteit bevestigt met vertrouwen dat God in dat woord, die mens, dat beeld en dat gebaar aanwezig is. En ook in andere woorden, andere mensen, andere beelden en andere gebaren. "Alles in allen", zegt Paulus. God wijkt voor iedere beperking en blijft volgens het dankgebed van Jezus "voor wijzen en verstandigen verborgen". Maar aan mensen die eenvoudig worden kan Hij zich zomaar laten kennen als de Gene die hen nader tot zichzelf en tot elkaar brengt.

Willem Marie Speelman is universitair docent spiritualiteit aan de Tilburg School of Catholic Theology en directeur van het Franciscaans Studiecentrum. Hij schreef onder meer Om de hele wereld (Valkhof 2010), God aan den lijve ondervinden (Discoverybooks 2012), Levende franciscaanse spiritualiteit (Berne Media 2013), Leven met Franciscus (Boekencentrum 2013) en Rijk leven zonder bezit (Boekencentrum 2014).

Berne, 2016, pap, 170 pp, € 19.95, 9789089720955
winkelwagen
Speelman, Willem-Marie, Gerard Pieter Freeman & Jan van den Eijnden
Om de hele wereld. Inleiding in de franciscaanse spiritualiteit
Terwijl de gemeenschap van de minderbroeders in ons land aan het krimpen is, wordt de franciscaanse spiritualiteit zelf juist gekenmerkt door groei. Als we het leven van Franciscus van Assisi volgen, zien we dat de gemeenschap die hij met God ervaart vanaf het moment van zijn bekering, zich steeds uitbreidt naar nieuwe, meer omvattende terreinen. Tegelijkertijd is deze uitbreiding ook een verdieping naar steeds innerlijker lagen van zichzelf en van de schepping. Aanvankelijk is Franciscus vooral met zichzelf bezig, op zoek naar het leven dat God met hem persoonlijk voor heeft. Maar gaandeweg ontdekt hij dat de gemeenschap die hij met God ervaart gedeeld wordt door anderen. Eerst deelt hij de gemeenschap met melaatsen en met Christus, dan krijgt hij broeders en zusters die net als hij evangelisch willen leven. Later ontdekt hij dat de levende en zelfs levenloze natuur getuigt van de aanwezigheid van God in zijn omgeving. En de mensen die hem in de wereld willen ondersteunen en volgen, delen evenzeer als de religieuzen in dezelfde goddelijke gemeenschap. Zelfs moslims, die net als Franciscus hun leven aan God willen geven, worden door hem gezien als broeders in de ene Heer. De gemeenschap die Franciscus met God ervaart groeit als het ware in kringen van herkenning, kringen die uitdijen totdat zij de gehele schepping omvatten, inclusief de dood, die bij het leven hoort. Het volgen van deze groeiende gemeenschap is het doel van dit boek.
Publicaties van het Franciscaans Studiecentrum, Valkhof Pers/Berne, 2010, pap, 247 pp, € 18.50, 9789056253370
winkelwagen
Stackhouse, J.G.
Making the Best of it: Following Christ in the Real World
What should be the Christian's attitude toward society? When so much of our contemporary culture is at odds with Christian beliefs and mores, it may seem that serious Christians now have only two choices: transform society completely according to Christian values or retreat into the cloister of sectarian fellowship. In Making the Best of It, John Stackhouse explores the history of the Christian encounter with society, the biblical record, and various theological models of cultural engagement to offer a more balanced and fruitful alternative to these extremes. He argues that, rather than trying to root up the weeds in the cultural field, or trying to shun them, Christians should practice persistence in gardening God's world and building toward the New Jerusalem. Examining the lives and works of C. S. Lewis, Reinhold Niebuhr, and Dietrich Bonhoeffer for example and direction, Stackhouse suggests that our mission is to make the most of life in the world in cooperation with God's own mission of redeeming the world he loves. This model takes seriously the pattern of God's activity in the Bible, and in subsequent history, of working through earthly means--through individuals, communities, and institutions that are deeply flawed but nonetheless capable of accomplishing God's purposes. Christians must find a way to live in this world and at the same time do work that honors God and God's plan for us. In an era of increasing religious and cultural tensions, both internationally and domestically, the model that Stackhouse develops discourages the "all or nothing" attitudes that afflict so much of contemporary Christianity. Instead, he offers a fresh, and refreshingly nuanced, take on the question of what it means to be a Christian in the world today.
Oxford, 2012, pap, 384 pp, € 20.00, 9780199843947
winkelwagen
Standaert, Benoit
De drie pijlers van de wereld, het weinige noodzakelijke
Het uitgangspunt van Benoit Standaert in dit boek is een vaderspreuk die ouder is dan het christendom: de wereld staat op drie pijlers. De eerste is die van studie en wijsheid, de tweede die van gebed en stilte en de derde die van de effectieve naasteliefde. Dit boek nodigt uit stil te staan bij die drie fundamentele vragen: Wat bevordert het begrijpen van onze tijd? Wat stimuleert een cultuur van stilte en gebed? En wat is concrete solidariteit vandaag?
Lannoo, 2011, pap, 160 pp, € 17.99, 9789020995473
winkelwagen
Stap, D.
Boeddha en Christus. Een ontmoeting met hart en ziel
Lannoo, 2009, pap, 125 pp, € 17.95, 9789020986341
winkelwagen
   
Steeg, M. van der
Een jaar wijsheid uit de abdijen. 365 Monastieke bezinningsteksten
Acb
Lannoo, 2010, pap, 328 pp, € 9.95, 9789020992441
winkelwagen
   
Stegeman, Janneke, e.a. (red)
Nieuwheilig.nu geloof | rechtvaardigheid | toekomst
De glossy nieuwheilig.nu gaat gasthoofdredacteur Janneke Stegeman op zoek naar hedendaagse vormen van heiligheid. Onderwerpen als sociale gerechtigheid, racisme, vluchtelingen, nieuwe rituelen, heilige plekken, diversiteit en seksualiteit passeren de revue in reportages, spannende interviews en inspirerende columns.

Nieuwheilig.nu werkt samen met Sylvana Simons, Claartje Kruijff (Theoloog des Vaderlands voor het jaar 2017), Rikko Voorberg, Franca Treur en diverse andere relevante stemmen van nu: kritisch, open en vrij.
Op zoek naar inspiratie, achtergrondinformatie, actuele ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van inclusief christendom? Dan is nieuwheilig.nu het antwoord!

Kok, 2018, pap, € 8.95, 9789043529013
winkelwagen
Steimer, Bruno, Thomas Wetzstein (red)
Lexikon der Heiligen und Heiligenverehrung. 3 Bnd.
Nicht nur Heiligenlexikon, sondern umfassendes hagiographisches Nachschlagewerk, aktuell und wissenschaftlich fundiert, auf der Basis der 3. Auflage des Lexikon fur Theologie und Kirche.
Lexikon fuer Theologie und Kirche Kompakt, Herder, 2003, geb, 2104 pg, € 67.50, 9783451281907
winkelwagen
   
Stein, E.
Beitrage zur philosophischen Begrundung der Psychologie und der Geisteswissenschaften
tb
Gesamtausgabe 6, Herder Verlag, 2010, geb, 310p, € 38.90, 9783451273766
winkelwagen
Stein, Edith
Wetenschap van het kruis
'Ik verkondig je geen enkele wetenschap dan die van Jezus Christus en zijn kruis' (1 Kor.2,2). De gekruisigde Christus openbaart je het grote mysterie van Gods liefde-tot-het-uiterste. In het licht van de verrrijzenis wordt het kruis bevrijdend voor alle mensen. Dit kruismysterie trof Edith Stein, de vroegere leerlinge en assistente van Ed. Husserl, heel diep. In dit boek schrijft ze haar beschouwingen daarover neer, vanuit haar vertrouwdheid met het leven en de mystieke werken van de grote karmeliet en kerkleraar, Joannes van het Kruis. Edith Stein is zelf een kruisweg gegaan. Innig verenigd met Jezus. Heette ze als karmelietes niet zusters Teresia Benedicta (=Gezegende!) van het Kruis? Is ze niet geconfronteerd geweest met ongerechtigheid, afwijzing, vervolging, tot en met het martelaarschap in Auschwitz? Doorheen deze bladzijden word je duidelijk dat deze gelovige vrouw zelf consequent beleefde waar ze van overtuigd was. Het is het belangrijkste religieuze werk van Edith Stein dat ze kort voor haar dood samenstelde. Het geldt als haar geestelijk testament. Een langzaam gerijpte vrucht, die haar diepste persoonlijkheid voor je openlegt.
Carmelitana, 1987, geb, 406 pp, € 23.95, 9789076671864
winkelwagen
Stinissen, Wilfried
Wegen naar de waarheid
Carmelitana, 1988, pap, 195 pp, € 8.95, 9789070092450
winkelwagen
   
Stockman, R.
Vincentius achterna. Onze voorkeursoptie voor de armen
tb
Halewijn, 2010, pap, 216p, € 19.50, 9789085281177
winkelwagen
Stolp, Hans
Als een engel je komt helpen. Engelenervaringen van onze tijd
Veel mensen in onze tijd doen ervaringen met een engel op. Soms worden ze op een heel bijzondere wijze door een engel geholpen in concrete situaties, in andere gevallen ontvangen ze aanwijzingen hoe ze met een bepaald probleem zouden kunnen omgaan, soms ontvangen ze troost of inzicht. Weer anderen vertellen hoe ze de hulp en de kracht van een engel hebben ervaren bij een sterfbed, en nog weer anderen vertellen ons hoe bijzonder het licht is van de wereld waar de engelen leven. In dit boek komen de mensen die in de een of andere vorm hulp van een engel ontvingen, zelf aan het woord. Ze vertellen in alle kwetsbaarheid wat ze beleefd hebben, en hoezeer de hulp van die engel hun leven veranderd heeft.
Ankh-Hermes, 2004, geb, 104 pp, € 9.99, 9789020283648
winkelwagen
   
Stolp, Hans
Het engelenboek. Voor alle kinderen van 10 tot 100 jaar
In herdruk, verwacht juni 2014
Ten Have, 2003, geb, 96 pp, € 15.99, 9789025953881
winkelwagen
Stolp, Hans
Karma, reincarnatie en christelijk geloof
Ten Have, 2005, 3-e druk, geb, 120 pp, € 11.50, 9789025955670
winkelwagen
Stolp, Hans
Leven met Engelen. Een spirituele weg.
Ankh-hermes, 2002, geb, 168 pp, € 13.99, 9789020282825
winkelwagen
Stolp, Hans
Waar haal je het vandaan? Mijn weg naar het esoterisch christendom
Hans Stolp beschrijft in dit boek het groeiproces dat hij in dit leven doorliep: "Het esoterisch christendom werd eeuwenlang in het geheim doorgegeven. Als ik terugkijk, zie ik hoe ik er stap voor stap en uiterst zorgvuldig naartoe geleid werd. Zo werden onder meer de mystici en C.G. Jung onmisbare leermeesters voor mij. Later vond ik inspiratie in de Nag Hammadi-geschriften. Ook mijn helderziende ervaringen en belevenissen daarbij werden een sterke stimulans voor mijn zoektocht. Uiteindelijk ontdekte ik dat al deze stappen mij brachten bij het esoterisch christendom".
Ankh-Hermes, 2011, pap, 160 pp, € 14.99, 9789020205121
winkelwagen
   
Stufkens, H.
Een ketterse catechismus. Schets van een spiritualiteit voor morgen
Ten Have, 2008, pap, 158 pp, € 16.90, 9789025959074
winkelwagen
   
Stufkens, H.
Mededogen als menselijke bestemming
Ten Have, 2009, pap, 204 pp, € 14.90, 9789025959470
winkelwagen
Stufkens, H.
Spiritualiteit werkt in dromen. Een reisgids voor je leven
Ten Have, 2009, pap, 96 pp, € 13.25, 9789025959562
winkelwagen
   
Stufkens. H.
De Goeroe
Ten Have, 2010, pap, 175 pp, € 15.90, 9789025960735
winkelwagen
Stufkens, Hein , Annemiek Schrijver, Marcel Grosveld e.a.
Niet - Weten. Tien Overwegingen
In onze samenleving staan 'weten' en 'wetenschap'hoog aangeschreven. Kennis is macht en dus een veel begeerd goed. Maar er is ook veel 'niet-weten'en niet-willen-weten. Bijvoorbeeld als het gaat om onrecht op allerlei terreinen. Er is het bewust achterhouden van kennis, in de politiek, de opvoeding, de media.

In deze bundel houden 10 auteurs echter het niet-weten tegen het licht. Ze maken zowel onze misplaatste hoogmoed omtrent onze kennis als de beperkingen van die kennis zichtbaar.

Door Hilde Debacker, Michael Derkse, Mario de Groot, Marcel Grosfeld, Bea van der Gucht, Karin Lelyveld, Annemiek Schrijver, Jacob Slavenburg, Hein Stufkens en Marianne Vonkeman. Met tekeningen van Bruno van Imschoot.

Dabar-Luyten, 2014, pap, 90 pp, € 11.50, 9789064162510
winkelwagen
Suurmond, Jean-Jacques
Bestaat u?
Bestaat God? is een eeuwenoude vraag. Maar eerst komt eigenlijk een andere vraag: bestaan wij? Veel mensen zijn druk, weinigen zijn uniek. We imiteren anderen en passen ons aan. We vullen ons leven zo snel in met allerlei rollen en relaties dat we vroeg of laat bezieling missen. Dan doemt de vraag op: waar blijf ik zelf? Ben ik dit wel echt? Dit boek laat met behulp van allerlei denkers en kunstenaars zien hoe we door aandacht en stilte bij de diepere laag van de ziel kunnen komen. Daar beweegt God, onze oorsprong, die het bestaan oorspronkelijk, bezield en creatief maakt. Jean- Jacques Suurmond werkt als predikant/ geestelijk verzorger in een verpleeghuis, is gestalt therapeut en columnist van het dagblad Trouw
Meinema, 2010/2013, pap, 165 pp, € 15.50, 9789021143422
winkelwagen
Suurmond, Jean-Jacques
De spiritualiteit van Florence Nightingale
De naam van Florence Nightingale (1820-1910), in 2010 honderd jaar geleden gestorven, heeft een bijna mythische klank. Omdat haar religieuze geschriften nooit eerder werden gepubliceerd, weten maar weinigen dat ze ook een origineel theologe was die in contact stond met de belangrijkste denkers van haar tijd.

Jean-Jacques Suurmond stelt in dit boek haar gedachten over spiritualiteit en theologie voor het eerst beschikbaar in de Nederlandse taal. De lady met de lamp straalt als een voorbeeld van het beste wat religie kan voortbrengen. Met haar combinatie van mystieke passie en rationeel denken, een realistisch oog voor het lijden en gedrevenheid om de wereld te verbeteren, is Florence Nightingale wellicht ook onze tijd nog ver vooruit.

Florence Nightingale is niet alleen grondlegger van de moderne verpleegkunde, maar ook mystiek denker en radicaal theologe

Meinema, 2010, pap, 133 pp, € 15.50, 9789021142715
winkelwagen
Suurmond, Jean-Jacques
Een gevaarlijk geluk. Over spiritualiteit.
Spiritualiteit staat niet los van het leven van alledag, maar is er het hart van. Ze is het geheim van alle bezieling en creativiteit en roept vragen op als: waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Hoe leef ik? Wie of wat is God? Spiritualiteit komt neer op levenskunst, van oudsher wijsheid genoemd.

Deze geestige columns, die de auteur eerder publiceerde in dagblad Trouw, maar ook zijn prikkelende lezingen werpen een nieuw licht op vele aspecten van het bestaan, van schuld en schaamte tot verliefdheid, van ziekte tot de kerkdienst, van mindfulness tot Mohammed. Het blijkt dat een spiritueel leven wel rust geeft, maar tegelijk niemand met rust laat.

Meinema, 2010, pap, 218 pp, € 15.50, 9789021142845
winkelwagen
Suurmond, Jean-Jacques
God zijn. Een oefening in bescheidenheid
Hoogmoed is vergeten dat je God bent. Spelend met de geloofsbelijdenis, is dit boek een meanderend relaas van een spirituele reis. Langs oude woorden en moderne thema's, met autobiografische verhalen en reflecties op het leven. Een rivier die van Moeder Teresa naar Joost Zwagerman voert en van kunst naar dementie, om vroeg of laat op te gaan in de eindeloze zee.

Op zijn eigen unieke wijze zet Jean-Jacques Suurmond de vaste ideeen over het geloof en leven op zijn kop. Het bijna vergeten christendom blijkt een verborgen bron te hebben die ook vandaag het geheim van bezieling en ongewone daadkracht is.

Meinema, 2017, pap, 292 pp, € 22.99, 9789021144870
winkelwagen
Suurmond, Jean-Jacques
Op reis met de kleine prins, naar het verhaal van Antoine de Saint-Exupery
In het wereldwijd bekende en geliefde verhaal van de kleine prins zijn etappes van de spirituele weg van ieder mens te ontdekken. De wijze vos neemt de lezer mee op een avontuurlijke, innerlijke reis met de kleine prins.

-Goedemiddag, zei ik.
-Goedemiddag, zei de vos.
-Weet je wat mij dwars zit?
-Nou?
-Bij het verhaal van de kleine prins krijg ik hetzelfde gevoel als wanneer ik de bijbel lees. Of een ander religieus boek.
-En dat is?
-Dat ik iets belangrijks mis. Alsof ik de zon zie zonder warmte te voelen.
-Of een kippetje eet zonder iets te proeven, zei de vos peinzend. Jij ziet alleen de buitenkant van het verhaal. Dan mis je het wezenlijke...

Jean-Jacques Suurmond op Theoblogie over De kleine prins:
'Het hele boekje kan gelezen worden als een Christusverhaal: aan het eind sterft de kleine prins, maar voor de piloot is dat een Paaservaring. Alles ziet hij met nieuwe ogen. Hij kijkt nu met dezelfde verwondering naar de sterren als het prinsje deed. Het blijkt dat hij ineens zijn vliegtuig kan repareren en dus niet meer vastzit in de woestijn. Zijn leven krijgt vleugels en kan op een nieuwe manier verder gaan. Hij heeft de kleine prins in zichzelf gevonden, is dichter bij de ziel gekomen zodat hij veel beter met de techniek kan omgaan'.

Meinema, 2014, pap, 72, € 9.95, 9789021143606
winkelwagen
Suurmond, Jean-Jacques
Zou je niet eens opstaan? gesprekken met mijn hangende buurman
Wie praat met een kruisbeeld, verwacht niet dat het iets terugzegt. Of geeft het wel degelijk antwoord, op een diepere laag dan we gewoonlijk beseffen?

Dit boekje bevat gesprekken met een crucifix op een alledaags kruispunt op het Franse platteland. Ze gaan over grote spirituele thema's als keuzes maken, afscheid nemen, troost, authenticiteit, lijden en liefde. Indringende vragen worden op een lichtvoetige wijze besproken, wat een nieuw licht kan werpen op de eigen levensweg. Het boekje is geillustreerd met moderne kruiswegstaties van de Franse schilder Pierre Fichet.

Dr. Jean-Jacques Suurmond is geestelijk verzorger, gestalttherapeut en publicist. Bij Meinema publiceerde hij in 2009 God & Heer K., waarin hij verslag doet van zijn ervaringen met de ziekte kanker.

Meinema, 2015, pap, 80 pp, € 14.50, 9789021143859
winkelwagen
Suurmond, Jean-Jacques en Sasa Karalic
Becoming Christian, Conversations / Christen worden. Gesprekken
Een gelovige theoloog en een ongelovige kunstenaar bespreken in dit boek de relatie tussen religie en kunst. Doel van zowel moderne kunst als religie is om mensen te verbazen, door te morrelen aan hun vastomlijnde beelden en opvattingen. Kunst en religie brengen mensen uit hun evenwicht. Zodat de samenleving gerevitaliseerd wordt, zegt Sasa Karalic. Zodat ze het koninkrijk van God intuimelen, antwoordt Jean-Jacques Suurmond.
Skandalon, 2009, pap, 200 pp, € 12.50, 9789076564890
winkelwagen
   
Taylor, S. McFarland
Green Sisters. A Spiritual Ecology
tb.
Harvard UP, 2009, pap, 384 pp, € 19.95, 9780674034952
winkelwagen
   
Teresia van Lisieux
Brieven
Naast de weergaven van alle brieven biedt dit boek een ongemeen rijke schat aan biografische gegevens die anders slechts moeizaam uit verschillende Franse uitgaven kunnen samengebracht worden. Een onmisbaar document voor al wie Teresia wil leren kennen in haar opgang naar volwassen christendom: inlichtingen en voetnoten stellen ons in staat haar te volgen, dag na dag soms, in haar groei, vanaf haar prille jeugd tot een maand voor haar dood. Nergens meer dan in haar brieven komt de jonge heilige ons menselijk nabij.
Carmelitana, 1983, geb, 576 pp, € 8.50, 9789070092283
winkelwagen
Terstegge, Marlies
Geef flow aan je leven, gelukkig worden doe je zelf
Een boek over de theorie én de praktijk van de flowpsychologie, een belangrijk onderdeel van de positieve psychologie. Doe jij wel eens iets waar je zo in opgaat dat je geen idee meer hebt van de tijd? Als je dat gelukzalige gevoel ervaart, dan ben je in 'flow'. De flowtheorie leert je om je waarden, talenten en verlangens beter te herkennen. In dit boek worden de wetenschappelijke onderzoeksresultaten van de flowtheorie vertaald naar het dagelijkse leven. De lezer wordt uitgenodigd om flow zélf te ervaren en zich eigen te maken.
Lannoo, 2011, pap, 254 pp, € 17.90, 9789020998160
winkelwagen
Therese of Lisieux
The Complete Therese of Lisieux
Translated and edited by Robert J. Edmonson, CJ
Paraclete Giants, Paraclete Press, 2009, pap, 324 pp, € 28.95, 9781557256706
winkelwagen
Therese van Lisieux
Mijn levensverhaal. Volgens de nieuwste kritische editie van K. de Meester
Carmel-Edit, 2001, pap, 320 pp, € 23.00, 9789076590028
winkelwagen
Thijs, E.Th.
Op het spoor van je eigen reis. Rondzendbrieven
Relibris, 2008, pap, 104 pp, € 9.00, 9789053020081
winkelwagen
   
Thompson, R. & G. Williams
Christian Spirituality
SCM Studyguide, SCM, 2008, pap, 250 pp, € 22.95, 9780334040934
winkelwagen
Thooft, Lisette
De beste tijd van je leven, spiritueel door de overgang
De overgang is voor veel vrouwen een lastige periode. Lisette Thooft vertelt hoe je de overgang kunt ervaren als een deur naar een nieuw, beter en spiritueler leven. Daar horen eventuele lichamelijke ongemakken en emoties bij. De beste tijd van je leven geeft filosofische inzichten en praktische tips om de gelukkigste tijd van je leven te ontdekken.

Lezers reageerden enthousiast op eerdere versies van dit wijze en grappige boek. Veel vrouwen deelden hun ervaringen en ideeen met Lisette Thooft. In De beste tijd van je leven komen lezeressen aan het woord. Zo is het een nog completer handboek voor de menopauze.

Kosmos, 2015, pap, 144 pp, € 16.99, 9789021559797
winkelwagen
Thooft, Lisette
De Onverzadigbare Vrouw (en de Afwezige Man), een nieuwe visie op de verhouding tussen mannen en vrouwen
Mannen worden gek van de claimende, bemoeizuchtige, bazige, controleerderige, bezitterige, gestresste en lastige vrouwen in hun leven. Omgekeerd ergeren vrouwen zich regelmatig aan de lakse, luie, botte, slordige, ongedisciplineerde, onverantwoordelijke en egocentrische mannen om hen heen. Zo is het al eeuwen en eeuwen. Maar intussen zijn we wel een stuk beschaafder geworden, met ons allen. Volgens Lisette Thooft is er een oorzakelijk verband: we hebben elkaar beschaafd.
Balans, 2011, pap, 256 pp, € 18.95, 9789460032851
winkelwagen
Thooft, Lisette
De vrouw die ik was - roman
Marise van Hout weet alles van sprookjes, maar lang en gelukkig leven, dat lukt nog niet zo goed. Overal om zich heen ziet ze heksen: haar jaloerse stiefzus, haar vriendinnen in de vrouwenclub, en niet te vergeten de collega die flirt met Jasper, haar man. Een week met haar vriendinnen in de Zwitserse bergen verandert iets in haar. Op slinkse wijze ontdekt ze de ontrouw van haar man, en dan lijkt ze alle troeven in handen te hebben. De vrouw die ik was is een geestige roman over dromen en wakker worden, competitie tussen vrouwen en de vraag of je altijd de waarheid moet vertellen.
Q, 2014, pap, 248 pp, € 15.00, 9789021450452
winkelwagen
Thooft, Lisette
Tien geboden voor innerlijke rust, onthaasten en ontspannen in een samenleving met te weinig tijd
Wordt je moe van al het kiezen? Ben je bang dat je niet groeit? Neem je telkens weer te weinig tijd? Dan zijn de Tien geboden voor innerlijke rust precies wat je nodig hebt. Laat je inspireren door de verhalen en adviezen van Lisette Thooft, huisfilosofe van Happinez. Laat wat je leest in Tien geboden voor innerlijke rust je leidraad zijn. Bloei in plaats van streven naar groei. Geniet van wat je al bezit...
Boekerij, 2013, pap, 136 pp, € 10.00, 9789022569429
winkelwagen
Thooft, Lisette
Wie domme dingen doet wordt wijs, inzichten voor spirituele groei
Eigen wijsheid is de enige ware wijsheid, is het motto van Lisette Thooft. En die wijs-heid ontwikkel je vooral door je in het leven te storten en niet bang te zijn om fouten te maken. Om spiritueel te groeien moet je soms je hoofd stoten. In Wie domme dingen doet, wordt wijs deelt Thooft openhartig de domme dingen die ze heeft gedaan om wijs te worden. Met anekdotes en verhalen toont ze haar spirituele inzichten en laat ze zien hoe je jezelf kunt openen voor de wijsheid van het leven.
Boekerij, 2015, geb, 224 pp, € 10.00, 9789022572078
winkelwagen
Thooft, Lisette
Zeven wegen naar overvloed, alles wat je moet weten om je rijk en gezegend te voelen
Je hebt niet veel nodig om in overvloed te leven - alleen de schat die in jezelf verborgen ligt. Maar hoe moet je bij deze schat komen? Dat staat in Zeven wegen naar overvloed, een reisgids gelardeerd met sprankelende anekdotes, boeiende feiten en handige tips. Reis mee en ontdek de rijkdom die je al in huis hebt. Lisette Thooft schrijft met passie en plezie en geeft zeven antwoorden op de vraag: hoe kun je je rijk voelen?
Boekerij, 2013, pap, 168 pp, € 10.00, 9789022569443
winkelwagen
Timmermans, R.
Hunkeren naar rust. Pelgrimeren door de Regel van Benedictus
De Regel van Benedictus wordt nog steeds in kloosters gepraktiseerd, volgens eeuwenoude tradities. Heeft de heilige Benedictus nog een boodschap buiten het klooster, voor deze tijd? Met die vraag in zijn hoofd begon de jonge journalist Rick Timmermans aan zijn pelgrimage langs verschillende kloosters in binnen- en buitenland. Diep geinspireerd door interviews met Notker Wolf, Wil Derkse, Antoine Bodar en verschillende abten en monniken, schrijft hij over Benedictus' boodschap voor vandaag. Thema's als eten, geld, stress, duurzaamheid, gebed en stilte komen aan bod. Een veelzijdig, journalistiek boek over de spirituele, ethische en praktische kanten van de Regel van Benedictus.
Ten Have, 2011, pap, 176 pp, € 14.95, 9789025961510
winkelwagen
Tissink, Hans
Kijken met je ziel. Heilig kijken met Vincent van Gogh
Hans Tissink wilt de lezer meenemen in de kijkwereld van Van Gogh. Vervolgens probeert hij lijntjes te trekken naar enkele kernthema's van de geestelijke begeleiding. Sleutelwoorden zijn: kijken met je ziel, schouwen met de ogen van God. Dat vindt hij een mooie omschrijving van geestelijke begeleiding. Het is een vorm van heilig kijken. Wie anders gaat kijken, kan ook anders leven.
Narratio, 2015, pap, 39. pp, € 7.50, 9789052634661
winkelwagen
   
Todoroff, B.
Een verlangen naar eenheid. Structuur en transformatie van de westerse mystiek
Damon, 2006, geb, 604 pp, € 34.90, 9789055736539
winkelwagen
Tolle, E.
De kracht van het Nu, gids voor spirituele verlichting
Om de weg te gaan die wordt beschreven in De kracht van het Nu dien je de identificatie met je analytische geest en het daardoor gecreeerde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te omarmen. Daar komen we er ook achter dat we al 'heel' en 'volmaakt' zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit boek vaststellen dat de grootste blokkades om in het Nu te komen onze relaties zijn, dat wil zeggen de manier waarop we in onze relaties staan. Relaties kunnen echter ook een toegang zijn om tot verlichting te komen, mits we ze wijs benutten zodat ze bijdragen aan onze bewustwording en we daardoor in staat zijn meer liefde te geven. Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere stap in het Nu kunnen zetten, kunnen we de werkelijkheid ervaren van zaken als 'overgave', 'vergeving' en 'het onnoembare'. Zo kunnen we onszelf openstellen voor de transformerende ervaring van De kracht van het Nu.
Ankh-Hermes, 2001, pap, 191 pp, € 17.95, 9789020282306
winkelwagen
   
Tressel, C.
De wilde woestijn. De ontregeling van de Godsontmoeting
Lannoo, 2002, pap, 236 pp, € 17.95, 9789020949056
winkelwagen
Troost , Andre F.
Sta even stil, verhalen om te onthaasten
Boekencentrum, 2007, geb, 59 pp, € 7.90, 9789023921981
winkelwagen
Troost, Andre F.
Lachen in de regen. 88 verhalen
Boekencentrum, 2011, pap, 285 pp, € 16.50, 9789023926252
winkelwagen
Troost, Andre F.
Om stil te worden: Mijmeringen voor thuis en onderweg
luisterboek
Boekencentrum: 2007, 2007, geb, n.v.t., € 12.95, 9789023921974
winkelwagen
Tutu, Desmond
In Gods hand, mens zijn in het licht van God
Desmond Tutu vindt ieder mens uniek en waardevol. Want, alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld. Ieder mens staat in Gods handpalm gegrift. Dit is altijd zijn motivatie geweest in zijn strijd voor gerechtigheid en vrede tussen verschillende bevolkingsgroepen. In dit persoonlijke en reflectieve In Gods hand keert Tutu terug naar de rode draad in zijn leven: de oneindige liefde van God voor deze wereld.

Beter dan gerechtigheid in de vorm van vergelding, is gerechtigheid die tot verzoening leidt - Desmond Tutu

Kok, 2015, pap, 128 pp, € 15.00, 9789043525848
winkelwagen
Tutu, Desmond en Mpho Tutu
Het boek van vergeving, het viervoudig pad naar heling van onszelf en onze wereld
Tutu schreef dit boek samen met zijn dochter Mpho Tutu. Zij schetsen een viervoudig pad waarin je tot vergeving kunt komen. In deze vier stappen zul je moeten toegeven wat je verkeerd hebt gedaan en zul je het verhaal van je eigen pijn of die van de ander ten volle moeten uitspreken.

Bisschop Desmond Tutu was voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. In 1984 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inspanningen in de strijd tegen apartheid. Hij was ook de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Zuid-Afrika.
Zijn dochter Mpho Tutu, priester van de Anglicaanse Kerk, is de oprichtster van het Tutu Institute for Prayer and Pilgrimage.

Spectrum, 2014, geb, 240 pp, € 22.50, 9789000314720
winkelwagen
   
Underhill, E.
Mysticism. The Nature and Development of Spiritual Consciousness
by order
Oneworld, 2002, pap, 519 pp, € 20.95, 9781851681969
winkelwagen
   
Underhill, E.
The Making of a Mystic. New and Selected Letters of Evelyn Underhill
Edited by Carol Poston
Illinois UP, 2010, geb, 360 pp, € 65.00, 9780252034831
winkelwagen
   
Valk, M. de
De zin van zijn. Voedsel voor de ziel
te bestellen
Meinema, 2004, pap, 78 pp, € 11.50, 9021139618 / 9789021139616
winkelwagen
Vanderkerckhove, B.
De smaak van stilte. Hoe ik bij mezelf ben gaan wonen
Op negentienjarige leeftijd wordt Bieke Vandekerckhove (1969) ziek. De diagnose is hard: de dodelijke spierziekte ALS. Levensverwachting: twee tot vijf jaar. Wat begin je dan met dat schamel restje leven?

Omstandigheden brengen haar naar het Sint Liobaklooster in Egmond-Binnen. Ze leert er de spiritualiteit van Benedictus en het psalmgebed kennen. Het beinvloedt haar leven voorgoed. Drie jaar later hoort Bieke dat de ziekte gestabiliseerd is, maar elk moment opnieuw de kop kan opsteken. Nu leeft ze al twintig jaar met ALS. Ze is getrouwd en heeft twee assistenten, die haar afwisselend helpen, waar nodig.

De afgelopen tien jaar kwam ze in contact met de stilte van zen. Ook die ontmoeting is beslissend. Haar boek geeft weer wat ze meemaakte, zag en proefde in de stilte van het leven: "’De benedictijnse spiritualiteit en het zenboeddhisme zijn de twee longen geworden waarmee ik adem".

Ten Have, 2010, pap, 160 pp, € 16.95, 9789059959798
winkelwagen
Veer, Holkje van der
Veer-kracht. Spiritueel leven met een bijzonder lichaam
Kwetsbaarheid hoort bij het leven, het is de kunst om daar zo ontspannen mogelijk mee om te gaan. Omdat dit voor niemand een gemakkelijke opgave is, vertel ik over mijn eigen valkuilen en mijn inspiratiebronnen. En over hoe ik met vallen en opstaan heb geleerd om met meer compassie, realiteitszin en zachtheid met mijzelf en de wereld om mij heen om te gaan.

Holkje van der Veer (1960) behoort tot de Zusters Dominicanessen van Neerbosch. Zij is geboren met het Marfansyndroom en beschrijft in haar nieuwe boek Veer-kracht hoe zij vanaf haar kinderjaren met haar bijzondere lichaam leert omgaan.

Holkje ontdekt hoe verlangen, vriendschap en vertrouwen haar vreugde en een zinvol leven schenken, ondanks - of misschien wel dankzij - haar beperking. Holkje schrijft geestig en openhartig, ook over Gods aanwezigheid in haar leven. Elk hoofdstuk eindigt in enkele vragen die de lezer uitnodigen bij zichzelf te rade te gaan of met anderen te praten.

Holkje van der Veer publiceerde eerder Verlangen als antwoord, over haar leven als dominicanes.

Berne, 2016, pap, 172 pp, € 16.95, 9789089721174
winkelwagen
Veer, Holkje van der
Verlangen als antwoord, mijn weg met de Dominicaanse traditie
Holkje van der Veer, een vrijgevochten Amsterdamse, studeert in de jaren tachtig aan de sociale academie in Kampen. Ze loopt stage in het dominicanenklooster in Zwolle, waar ze veel inspiratie vindt. Ze wil graag deel uitmaken van de dominicaanse gemeenschap. In 1996 treedt ze toe als dominicanes. In dit boek vertelt ze over verlangen naar God en verbinding met anderen, haar strijd met een ernstige aandoening en over het gedachtegoed van Dominicus, dat ook in deze tijd heel goed past.
Ten Have, 2013, pap, 160 pp, € 16.95, 9789025903152
winkelwagen
Vegt, Mirjam van der
Koester je hart. 40 Stiltetips voor je leven
Koester je hart - 40 stiltetips voor je leven is een boekje om stil bij te worden. Mirjam van der Vegt wil de lezer mee op reis naar zijn hart. Dat is een weg die je van uiterlijke stilte, door de woestijn van je leven, naar innerlijke stilte brengt. Een avontuurlijke reis langs drie treden. Deze tocht heeft een bijzondere eindbestemming: de rust die God belooft te midden van alle omstandigheden. Met levendige voorbeelden, anekdotes en spreuken word je aangemoedigd om uit het jachtige bestaan te stappen en op adem te komen bij de Bron van liefde. Veertig praktische tips helpen je daarbij op weg. Van benedictijns 'piekeren' en kloosterbier tot lectio divina en zwijgend vasten; overal is de stilte aanwezig. Voor iedereen die snakt naar een handvol rust. Loop langzamer, word stiller: het leven heeft al zoveel in zich, voordat wij er iets van 'maken'.
Boekencentrum, 2012, pap, 144 pp, € 13.90, 9789023920755
winkelwagen
   
Velde, Koert van der
Religieuze belevenissen. Gesprekken over het ervaren van God
te bestellen
Van Gennep, 2007, pap, 335 pp, € 14.95, 9789055158812
winkelwagen
Velden, C. van de
Toevallig is God niet dood
BDU, 2008, geb, 175 pp, € 18.00, 9789087880408
winkelwagen
Verboven, Lucette
Ongewone wegen. Gesprekken met rondtrekkende predikers
Hoe leef je de Dominicaanse spiritualiteit?

Lucette Verboven interviewt in dit boek negen mannen en acht vrouwen uit alle werelddelen, die heel verschillende levens leiden. Een schilder, een wetenschapper, een advocaat, schrijvers, mensen betrokken bij de dialoog met de islam, een musicus, leraren, contemplatieven.

Pelckmans/Adveniat, 2012, pap, 232 pp, € 24.45, 9789491042607
winkelwagen
   
Verhoeven, Ine
Miriam, mijn adem bidt. Gebed van Maria van Nazareth in Jeruzalem
Meditaties, overwegingen en gebeden vanuit het gezichtspunt van Maria.
Narratio, 1998, pap, 48 pp, € 8.95, 9789076242033
winkelwagen
   
Verstegen, D.
De tocht van het hart
Asoka, 2011, pap, 304p, € 24.95, 9789056702571
winkelwagen
   
Visser, Catharina
De geest over het water. De glans in de gewone dingen
Dabar-Luyten, 2005, pap, 126 pp, € 9.75, 9789064162213
winkelwagen
   
Visser, Catharina
Het ongebroken licht van liefde en mededogen
Bij de schrijfster Catharina Visser komt een aantal thema's regelmatig terug, in haar boeken, in haar bijdragen voor tijdschriften, vooral het DABARbericht.

Enkele van die thema's zijn: stilte, aandacht, mystiek, geboorte, dood, eenzaamheid. Op een heel persoonlijke en taalrijke wijze vertelt zij in haar verhalen over haar dromen en ideeen, over de werkelijkheid zoals zij die beleeft. Dat doet ze meedogend, met een soms haast kinderlijk vertrouwen en in een kritische houding ook naar haarzelf: 'Heb ik eigenlijk wel wezenlijk genoeg geleefd? Is mijn oogst te mager? Heb ik genoeg liefgehad? Genoeg vergeven?'

Over eenzaamheid zegt ze: 'En dan is er een universele, existentiele heimelijke droefheid, die als een schaduw met de mens door het leven trekt. In zeker opzicht is ieder mens alleen, met of zonder verdriet. Zelfs je liefsten zijn niet jou. Je kunt ze niet bij je dragen, als in een koffer'. En: ' Deze ene, universele eenzaamheid, die het lot is van iedereen, heeft te maken met ons mens-zijn, een bewustzijn, een zelfbewustzijn. Daardoor is ieder op zichzelf aangewezen, met een eigen verantwoordelijkheid voor zijn daden en gedachten'.

In dit boek een aantal eerder in DABARbericht verschenen verhalen, waarin zij de geliefde onderwerpen om en om keert en diepgaand overweegt, waarna ze gedachten aanreikt die de lezer kunnen raken - als hij/zij zich daarvoor openstelt

Dabar-Luyten, 2014, pap, 140 pp, € 14.90, 9789064162305
winkelwagen
   
Visser, Catharina
Leiding in je leven
Dabar-Luyten, 2002, pap, 96 pp, € 9.90, 9789064163876
winkelwagen
Visser, H. A.
De spelers en hun spel
van 15.50 voor 8.50
Boekencentrum, 1997, pap, 251 pp, € 8.50, 9789023917533
winkelwagen
Vliet, Tim van der
Open je ogen. Spiritueel ontwaken, the easy way
In Open je ogen laat Tim van der Vliet aan de hand van vijf simpele stappen zien dat we geen kasten vol dikke boeken hoeven te lezen om met onze ogen open te leven of spiritueel wakker te worden. Het kan makkelijker en het kan sneller. Tims boodschap is grappig en scherp, zonder opsmuk en to the point. Een verrassende combinatie van nuchtere spiritualiteit en humor. Hij heeft het vermogen om op een simpele en grappige manier tot de kern door te dringen en zijn woorden zullen je tegelijkertijd inspireren en een glimlach op je gezicht toveren.
Bruna, 2013, pap, 108 pp, € 10.00, 9789400503663
winkelwagen
Vliet, Tim van der
Spiritual Awakening (the easy way)
Spiritual Awakening (the easy way) is a no nonsense book with a fresh look at spiritual growth. It is a collection of thoughts, insights and sentiments of author Timotheus. He describes a five step framework for spiritual growth in an uncomplicated, down to earth and often humorous way. The clear language and the beautiful design of the book make Spiritual Awakening a great read and gift. A book full of life's little wisdoms readers can use in their daily life or on their spiritual path.
Hay House, 2013, pap, 107 pp pp, € 10.00, 9781781801864
winkelwagen
Vonk, R.
Hemelse toetjes. De twaalf apostelen als inspiratiebron voor 50 bijbelse nagerechten
Puttend uit de rijke culinaire traditie rond de Middellandse Zee, en geinspireerd door de twaalf apostelen, heeft Renee Vonk 50 heerlijke nagerechten bedacht. Voor ieder van de twaalf apostelen creeerde zij een hartig en een zoet dessert.

Daarnaast laat zij ons kennismaken met de Zuid-Franse traditie van 'les treize desserts': de dertien nagerechten die aan het eind van de kerstmaaltijd allemaal tegelijk worden geserveerd en die symbool staan voor Jezus en zijn twaalf apostelen. Ook hiervoor creeerde Vonk een hartige en een zoete variant. Op een toegankelijke en plezierige manier weet Renee Vonk de gerechten te verbinden met de Bijbelse verhalen over Jezus en zijn apostelen.

Kok, 2011, geb, 112 pp, € 14.90, 9789043506342
winkelwagen
Vonk, R.
Lekker Bijbels. De Bijbel als inspiratiebron voor 45 heerlijke recepten
Lekker Bijbels is een uniek en verrassend kookboek, geinspireerd door een ander boek: de Bijbel. Bij elk recept wordt de link gelegd met de Bijbelpassage waarop het is gebaseerd. Dat geeft het recept zijn unieke invalshoek. Maar wel met een eigentijdse invulling, rekening houdend met de verkrijgbaarheid van de producten en de moderne middelen die ons bij de bereiding ten dienste staan. Het boek is onderverdeeld in voorgerechten, bijgerechten, hoofd- en nagerechten waardoor je zelf een volledig Bijbels menu kan samenstellen.
Kok, 2009, geb, 144 pp, € 14.95, 9789043517126
winkelwagen
Voorsluis, B.
De zwijgende natuur, natuurervaring tussen betovering en onttovering
Meinema, 2002, pap, 87 pp, € 12.50, 9789021139043
winkelwagen
Voorsluis, Bart (red)
Bezielde Schepping: Kunst en spiritualiteit
Spiritualiteit en religie zijn van oudsher inspiratiebronnen geweest voor de kunst en omgekeerd gaf kunst vaak vorm aan religieuze opvattingen. Kunst geldt nog steeds als de verbeelding van een werkelijkheid van schoonheid en troost en als de zoektocht naar een ideal, al dan niet esthetisch. Maar veel kunstenaars dwingen ons ook om op een andere wijze naar het bestaande te kijken: kunst als kritiek op de werkelijkheid en op onze manier van waarnemen.

In kunstuitingen zijn beide beide aspecten vaak met elkaar verbonden. Daarin ligt een overeenkomst met spiritualiteit. Ook spiritualiteit heeft het aspect van overstijging van de werkelijkheid, maar daarin is vaak kritiek verweven op onze denkwijze. Daarom ligt de vraag de hand: welke verhouding bestaat er tussen spiritualiteit en kunst?

In vier essays wordt deze vraag aan de orde gesteld. Anglist Jacques Alblas schrijft over de Britse dichter William Blake, literatuurwetenschapper Anja de Feijter behandelt gedichten van Lucebert, filosofe Mariette Willemse onderzoekt de genade van de volmaakte noot bij o.a. Ravel en filosoof Bart Voorsluis bespreekt de roman Mr. Sammler's Planet van Saul Bellow.

Bart Voorsluis is als stafmedewerker verbonden aan VU-podium, dat het gesprek wil stimuleren tussen universiteit ensamenleving over kwesties van ethische en levensbeschouwelijke aard.

Meinema, 2006, pap, 76 pp, € 8.50, 9789021141343
winkelwagen
   
Voorsluis, B. (red.)
Ongewone alledaagsheid. Spiritualiteit en het dagelijks leven
Meinema, 2003, pap, 91 pp, € 11.40, 9021138492
winkelwagen
Vries, Mink de
Mystiek aan de IJssel, biddend leven
Een nieuw boek vol gesprekken, gebeden en oefeningen van bevlogen en bewogen auteur Mink de Vries. Over navolging, toewijding en geestelijk leven met beide benen op aarde.

In dit boek neemt hij zijn lezers mee in zijn persoonlijke liefdesrelatie met God. Nog voordat hij geboren werd, was God er. Tot op de dag van vandaag krijgt de innige en vurige relatie meer vorm en gestalte. Mink de Vries beschrijft zijn eigen roepingsverhalen, ervaringen en openbaringen, de momenten van nabijheid, maar ook van afstand en twijfel. Daarmee volgt hij de weg van Augustinus, Ruusbroec en de moderne devoten - een mystieke weg dicht bij het gewone leven, waarin veel mensen hun eigen levensweg zullen kunnen herkennen. Christelijke mystiek leeft nog steeds!

Boekencentrum, 2013, pap, 118 pp, € 12.90, 9789023927303
winkelwagen
Vries, Mink de
Pleidooi voor Postmoderne devotie, navolging vanuit vrijheid en gemeenschap
De belangstelling voor de Moderne Devotie bloeit de laatste tijd weer in alle hevigheid op. Bij protestant en katholiek en iedereen die zich bezighoudt met de kern van de christelijke geloofstraditie, waarbij kerkmuren ondergeschikt zijn of zelfs niet meer werken.

Dit pamflet gaat over de vraag hoe het kan dat de beweging van Geert Grote en Thomas a Kempis na meer dan zeshonderd jaar nog steeds zoveel kracht blijkt te bezitten. Deze 'beweging van de Geest' zit vol verrassingen, ruimte en vrijheid. In dit pamflet licht initiator en drijvende kracht Mink de Vries de beweegredenen toe en legt hij uit welke rol de geestelijke, economische en sociale crisis speelt. Hij houdt ons een spiegel voor van navolging, gemeenschap en stille aandacht en daagt uit om ons aan te sluiten.

Boekencentrum, 2013, pap, 135 pp, € 12.90, 9789023926689
winkelwagen
Waaijman, Kees
Handboek Spiritualiteit. Vormen, grondslagen en methoden
UITVERKOCHT

Een uniek handboek, onmisbaar voor wie spiritualiteit wetenschappelijk wil bestuderen, en verdiepend voor iedereen die hiervoor open staat.
Kees Waaijman besteedt veel aandacht aan de weg die gewone mensen gaan, in de kring van hun gezin, werk en ontspanning. Spiritualiteit is voor hem niet voorbehouden aan een elite. In elke godsdienst, en zelfs bij mensen die zich atheist noemen, is er sprake van spirituele groei.
Het handboek voert de lezer systematisch binnen in het veld van de spiritualiteit. Het gaat over gewone mensen, maar ook over de grote tradities en de kracht van tegenbewegingen (de vormen). Dit overzicht vormt de grondslag voor vragen als: wat is spiritualiteit eigenlijk? Hoe kun je het onderwerp wetenschappelijk benaderen? Tot slot geeft het boek methoden voor de studie van spiritualiteit: hoe beschrijf je de vormen, hoe kunnen spirituele teksten het beste worden gelezen, wat zijn de thema's en hoe pak je die aan?
Kees Waaijman is directeur van het Titus Brandsma Instituut en hoogleraar Spiritualiteit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Ten Have, 2000/2010, pap, 954 pp, € 39.99, 9789025960698
winkelwagen
   
Wagenaar, P.
Samen genieten. Gids voor groei in je seksuele relatie
Boekencentrum, 2006, geb, 199 pp, € 18.50, 9789023909880
winkelwagen
   
Wagenmakers, Harm
God, wat fijn dat ik zo vrij met U kan praten! Twaalf openhartige gesprekken met God
Ten Have, 1999, geb, 110 pp, € 12.00, 9789025951511
winkelwagen
Wagenvoort, J.
God is blauw
Jan Wagenvoort wil aan de hand van een persoonlijk levensverhaal de Bijbel vatten in de kern die hij ziet. De lezer krijgt een 'sleutel' aangereikt om de vele namen in de Bijbel te kunnen 'vertalen' naar een praktische context. Wagenvoort richt zich op de metaforen en wil de lezer zo een verdieping van het Christelijk geloof aanreiken.
Narratio, 2012, pap, 148 pp, € 15.00, 9789052638874
winkelwagen
   
Wallet, ds B.
De zoekende Geest
Met punten ter overweging – persoonlijk of in gespreksgroepen
Protestantse Pers, 2004, geb, 111 pp, € 12.50, 9085250021 / 9789085250029
winkelwagen
   
Waltke, B.K.
Finding the Will of God. A Pagan Nation ?
Eerdmans, 2002, pap, 187 pp, € 19.90, 0802839746
winkelwagen
   
Warren, R.
Doelgericht leven: waarvoor leef ik eigenlijk hier op aarde?
Medema, 2005, pap, 351 pp, € 9.95, 9063534132
winkelwagen
Weisbrod, Ella
Wonderen bestaan 2, bijzondere verhalen van gewone mensen
Ten Have, 2005, pap, 158 pp, € 14.90, 9789025955601
winkelwagen
Wensveen, L. van & H. Dane (red.)
Zuinigheid met vlijt. Over calvinistische (on)deugden
Boekencentrum, 2009, pap, 136 pp, € 12.90, 9789023924159
winkelwagen
Wilmink, H.
Bijbels culinair. De smaak van de Bijbel in recepten en verhalen
derde druk
Kok, 2007, geb, 226 pp, € 25.00, 9789043514590
winkelwagen
Wilmink, Han en Tini Brugge (red)
Koken met bezieling. De smaak van het jaar in 48 recepten: eenvoudige, duurzame seizoensrecepten voor 8 personen / kleine groepen
Makkelijk te bereiden, gebruik maken van wat op dat moment in het seizoen verkrijgbaar is, geinspireerd door christelijke tradities en symbolen. In Koken met bezieling vinden we van de hand van Han Wilmink 48 recepten verdeeld over vier seizoenen. Vier seizoenen die alle kenmerkende eigenschappen hebben en als zodanig ook terug te vinden zijn in de recepten. De recepten per seizoen zijn onder te verdelen in voorgerechten, maaltijdsoepen, hoofdgerechten, eenpansgerechten, lunchgerechten en desserts. Elk recept is gebaseerd op pure, duurzaam verkregen producten. Tini Brugge is verantwoordelijk voor de begeleidende informatieve tekst
Kok, 2011, geb, 128 pp, € 17.50, 9789043518413
winkelwagen
Wiman, Christian
Mijn heldere afgrond, overpeinzingen van een moderne gelovige
Mijn heldere afgrond is bij verschijnen al een spirituele klassieker. Het is niet alleen relevant voor gelovigen, maar voor iedereen die bezig is met een 'brandende' zoektocht. Wiman vraagt de lezer hoe we dit 'brandende verlangen' moeten beantwoorden. Wat betekent het voor ons leven - en onze dood - als we de 'aanhoudende, hardnekkige geest', die sommigen van ons God noemen, erkennen?

Een ontroerende meditatie van een dichter met een levensvatbaar, hedendaags geloof, dat beproefd wordt door een levensbedreigende ziekte. Een geloof dat niet alleen rekening houdt met de moderniteit en de wetenschap, maar ook met de religieuze traditie.

Vertaald door Willem Jan Otten

Brandaan, 2016, geb, 196 pp, € 19.95, 9789460050350
winkelwagen
Wisse, Maarten
Zo zou je kunnen geloven
Moet dat, geloven? Zou het kunnen? Zou het je iets te bieden kunnen hebben, of je nu kerkelijk opgevoed bent of niet? In dit boek gaat theoloog Maarten Wisse op zoek naar een antwoord op dit soort vragen. Daarbij gaat het hem er niet zozeer om, te laten zien hoe het moet, maar om hoe het kan.

In de eerste helft gaat hij op verkenning uit: hoe geven gangbare vormen van christendom antwoord op de vraag naar wat geloven voor je betekent? Kritisch bekijkt hij waar hun sterke en zwakke kanten zitten. In de tweede helft geeft hij een creatieve verwoording van christelijk geloven in deze tijd. Geloven zou kunnen zijn: je omdraaien, een ander mens worden. Een nieuwe mens worden kun je niet alleen. Daarom laat je je dopen en sta je met Jezus Christus op in een nieuw leven.

Dr. P.M. (Maarten) Wisse is universitair docent dogmatiek en oecumene aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op zijn blog geloven.nu schrijft hij over actuele en theologische zaken die hem bezighouden.

Wijnen, 2013, pap, 176 pp, € 14.95, 9789051944655
winkelwagen
Wit, Anton de
Een kleine theologie van gewone dingen
Lannoo, 2010, geb, 156 pp, € 14.95, 9789020988659
winkelwagen
   
Witkam, J.
Zitten in stilte 35 teishos
Ten Have, 2009, pap, 208pp, € 16.90, 9789025959524
winkelwagen
Wits, Jan-Willem
Eerste Hulp Bij Kloosterbezoek, informatiekit voor kloostergangers
Deze handige informatiegids voor kloostergangers geeft toegankelijk geschreven informatie over kloosters en kloosterordes. Wat kun je verwachten wat betreft leefritme, de dagindeling, de regels en de gebruiken in kloosters? Van de belangrijkste kloosters vind je korte monografieen, aangevuld met interviews. Ook vind je in Eerste Hulp Bij Kloosterbezoek alles over de rangen en standen en over de verschillende tradities en ordes (Benedictijnen, Jezuieten, Dominicanen, Franciscanen).
Kok, 2014, pap, 136 pp, € 15.99, 9789043522885
winkelwagen
   
Wolf, J.van der en W. de Jong- van Kasteel
Lichtpuntjes
Kok, 2008, geb, 63, € 9.95, 9789043515665
winkelwagen
Wolf, N.
De zeven zuilen van geluk. Gerechtigheid, wijsheid, moed, mate, geloof, hoop, liefde
In de benedictijnse traditie worden de zeven deugden beschouwd als voorwaarden voor een vervuld en gelukkig leven. Deze deugden beperken niet maar stellen je in staat in vrijheid te leven. Het zijn stabiele zuilen voor het huis van geluk: er is leven, lichtheid en vreugde. Notker Wolf vertelt over de zeven deugden en maakt overtuigend duidelijk waarom het verlangen naar gerechtigheid gelukkig maakt. Waarom moedige beslissingen en risico’s tot echt succes leiden. Waarom mate en bescheidenheid rust geven. Vertrouwen in God geeft hoop en levensvreugde en verwijst naar geluk van eeuwigheidswaarde: eeuwige gelukzaligheid.
Forte, 2011, pap, 192p, € 18.95, 9789079956081
winkelwagen
Wouters, H.
Verder zien. Spiritualiteit van de kleine dingen
Lannoo, 2003, pap, 136pp, € 14.95, 9789020951486
winkelwagen
Wright, Tom
Goed leven, over Christelijke karaktervorming
Waarom ben ik hier? Hoe moet ik mij gedragen? Dit zijn de fundamentele uitdagingen die Tom Wright in zijn karakteristiek vlotte en boeiende stijl behandelt. Wat moeten christenen aan met de tijd tussen hun doop en hun dood? Al te gemakkelijk immers wordt de blik op het hiernamaals gericht. De echte uitdaging ligt in het leven hier en nu.

Wright maakt korte metten met de gebruikelijke opvatting dat christelijk leven niets meer is dan een lijst met dingen die je wel of niet moet doen. Maar het is ook niet de opdracht om, waarheen dan ook, 'je hart te volgen'. Goed leven laat de Bijbelse roep zien van een omkering, een karakterverandering, die je uit het aardse najagen van geld, sex en macht overbrengt in een deugdzame levensstaat. Zo beantwoordt een mens aan het doel waarvoor hij is geschapen, en kan hij in zijn gedrag God laten zien. Een boek voor iedereen die hoopt dat er hier op aarde meer is. Want dat is er.

N.T. (Tom) Wright (1948) is hoogleraar aan de Universiteit van St. Andrews en een van 's werelds meest vooraanstaande Nieuwtestamenticus. Eerder verschenen van hem onder meer Eenvoudig christelijk, Verrast door hoop, en Goed leven. Verder verschijnt bij Uitgeverij van Wijnen zijn serie Bijbel voor iedereen (klik hier voor de lijst), waarin inmiddels tien delen zijn uitgekomen.

Uitgeverij van Wijnen, 2012, pap, 320 pp, € 24.95, 9789051944136
winkelwagen
Wright, Tom
Verrast door hoop.
Waar hopen christenen eigenlijk op? Op het verlaten van deze slechte wereld om naar de 'hemel' te gaan? Dat het 'koninkrijk van God' op aarde steeds verder zal groeien? Wat bedoelen we met 'de opstanding van het lichaam', en hoe is dat te rijmen met het populaire idee van op de wolken zitten en harp spelen? En hoe beinvloedt dit alles onze manier van leven hier en nu?

Tom Wright behandelt bovenstaande vragen in dit prikkelende en breed opgezette nieuwe boek. Hij schetst de huidige verwarring over toekomstverwachting in zowel kerk als wereld. Daarna legt hij uit waarom christenen geloven in de lichamelijke opstanding van Jezus zelf, onderzoekt hij de Bijbelse hoop op 'nieuwe hemelen en een nieuwe aarde' en laat hij zien hoe de 'wederkomst' van Jezus en de uiteindelijke opstanding in die grotere voorstelling thuishoren, samen met de tussenliggende hoop op 'de hemel'. Ook veel christenen hebben over deze dingen vaak maar heel vage en soms ronduit onbijbelse gedachten.

Wright toont overtuigend aan dat wat we geloven over het leven na de dood direct invloed heeft op wat we geloven over het leven voor de dood. Want als God van plan is om de hele schepping te vernieuwen - en als dit al begonnen is met Jezus' opstanding - dan kan de kerk niet slechts 'zielen redden'. Dan moet ze anticiperen op de uiteindelijke vernieuwing door voor Gods koninkrijk aan de slag te gaan in de wereld, door al in dit leven genezing en hoop te brengen.

N.T. (Tom) Wright (1948) is hoogleraar aan de Universiteit van St. Andrews en een van 's werelds meest vooraanstaande Nieuwtestamenticus. Eerder verschenen van hem onder meer Eenvoudig christelijk, Verrast door hoop, en Goed leven. Verder verschijnt bij Uitgeverij van Wijnen zijn serie Bijbel voor iedereen (klik hier voor de lijst), waarin inmiddels tien delen zijn uitgekomen.

Uitgeverij van Wijnen, 2010, pap, 328 pp, € 24.95, 9789051943627
winkelwagen
Wright, V.H.
A Catalogue of Angels.The Heavenly, the Fallen, and the Holy Ones Among Us
BY ORDER
Loyola UP, 2006, pap, 205 pp, € 19.90, 9781557254214
winkelwagen
Zink, J.
Wie gelooft, mag vertrouwen
Ten Have, 2007, pap, 127 pp, € 12.50, 9789043513999
winkelwagen