B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

U heeft 1 boek in uw boodschappenlijst; bestel dit boek hier (u kunt het altijd nog verwijderen) of zoek hieronder verder.

NB: De inhoud van de boodschappenlijst wordt niet bewaard als u teruggaat naar het beginscherm.

U kunt het zoekmenu hieronder gebruiken om naar een andere titel of categorie te zoeken met behoud van uw bestellingen (vergeet u niet op 'zoek' te klikken).

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

4.4.1 Kerkgenootschappen Doopsgezind/Remonstrants/broederkerken/Vrijzinnigen

   
Gedoopt! Vijf eeuwen doopsgezinden in Nederland
Verloren, 2010, pap, 471 pp, € 35.00, 9789087041489
winkelwagen
Menno. Nederlands enige radicale hervormer, eenmalig magazine
Boekencentrum, 2011, pap, 84 pp, € 6.95, 9789023925798
winkelwagen
   
Abbott, M
The A to Z of the Friends (Quakers)
A to Z Guide, Scarecrow Press US, 2006, pap, 376pp, € 44.50, 0810856115 / 9780810856110
winkelwagen
   
Abbott, M.P., M.E. Chijioke, P. Dandelion & J.W. Oliver
The A to Z of the Friends (Quakers)
The Scarecrow Press, 2006, pap, 383 pp, € 44.25, 08108566115 / 9780810856110
winkelwagen
   
Barnard, T
Van verstoten kind tot belijdende kerk. De Remonstrantse Broederschap tussen 1850 en 1940
De Bataafsche Leeuw, 2006, geb, 512 pp, € 29.00, 9067076082 / 9789067076081
winkelwagen
Bosman, M. / Goud, J. / Leeuwen, M. van
Een weg van vrijheid. Reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis
Vrijzinnige gelovigen zijn gehecht aan de gedachte dat de waarde van het zoeken niet onder doet voor die van het vinden. In hun ogen is de vraag minstens zo belangrijk als het antwoord. Maar er zijn situaties waarin een antwoord moet worden geformuleerd. Al is het maar om een relativisme te doorbreken dat principieel twijfelt aan de zin van alle keuzes en overtuigin-gen. Of om de mening te weerleggen dat geloof onvermijdelijk tot fanatis-me en geweld leidt. De belijdenis die de remonstranten in 2006 onder woorden hebben gebracht, is hun poging om een antwoord te geven. In de lijn van een bijna vier eeuwen oude traditie van vrijheid en verdraagzaamheid spreken zij daarin allereerst het besef uit dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden, maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt.

Deze bundel cirkelt rond de tekst van de nieuwe belijdenis. Hij bevat achtergrondinformatie bij de tekst en spiritueel commentaar bij verschillende onderdelen ervan. Bovendien schreven vier niet-remonstranten een persoonlijke reactie: Angela Berlis (hoogleraar van het Oud-Katholiek Seminarie), Frans Maas (hoogleraar katholieke spiritualiteit), Bas Plaisier (scriba van de Protestantse Kerk in Nederland) en Marjoleine de Vos (redac-teur van NRC-Handelsblad). Drs. Mijnke Bosman-Huizinga is algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, prof. dr. Johan Goud is predikant in Den Haag en universitair werkzaam in Kampen en Utrecht en prof. dr. Marius van Leeuwen is hoog-leraar van het Remonstrants Seminarium te Leiden.

Boekencentrum, 2006, pap, 118 pp, € 13.50, 9789021141183
winkelwagen
   
Braakman, A.F.U.
Heimwee naar het Koninkrijk. Leven en werk van Gerrit Jan Heering
Narratio, 2007, pap, pap, 112 pp, € 11.50, 9789052639741
winkelwagen
   
Brackney, W. H.
The A to Z of Baptists
B2087
A to Z Guide, Scarecrow Press, 2009, pap, 667 pp, € 32.50, 9780810871588
winkelwagen
   
Brackney, W.H.
Baptists in North America
BY ORDER
Religious Life in America Series, Blackwell, 2006, pap, 312 pp, € 44.25, 9781405118644
winkelwagen
   
Calvert, J.E.
Quaker Constitutionalism and the Political Thought of John Dickinson
Cambridge UP, 2009, geb, 382 pp, € 69.90, 9780521884365
winkelwagen
   
Dandelion, P.
An Introduction to Quakerism
By Order
Cambridge UP, 2007, pap, 276 pp, € 24.50, 9780521600880
winkelwagen
Dicou, B. & J.Goud (red.)
Een mens vol van geest: Jezus in woord en beeld
Dit boek bevat vrijzinnige bespiegelingen over Jezus zoals hij ervaren wordt door mensen van nu, in kerken en daarbuiten. De meeste auteurs zijn remonstrantse theologen. In 2006 formuleerden de remonstranten een nieuwe belijdenis, waarin Jezus 'een van Geest vervulde mens' werd genoemd, 'het gelaat van God, dat ons aanziet en verontrust'. Kan Jezus in deze geest beleefd worden? En welke Jezus-beelden in de kunst van vroeger en nu, in de literatuur en in de popcultuur, spreken ons aan?

Met bijdragen van: Han Adriaanse, Sigrid Coenradie, Erik Cossee, Bert Dicou, Johan Goud, Antje van der Hoek, Alle Hoekema, Koen Holtzapffel, Hans Jacobi, Aad Jonkers, Marius van Leeuwen, Eginhard Meijering, Michiel Moerdijk, Henk van Os, Anne Claar Rosingh, Johannes Tromp

Meinema, 2008, pap, 170 pp, € 20.50, 9789021141954
winkelwagen
   
Dop, B.
Ernstige godsvrucht en gezond verstand. Een selectie uit de dagboeken van Foeke Wigles Gorter (1756-1836), leraar van de doopsgezinden in Sappemeer
Serie Manuscripta Mennonitica, Uitgeverij Verloren, 2010, pap, 408p, € 37.00, 9789087041496
winkelwagen
   
Durham, F.
The Spirit of the Quakers.
The Sacred Literature Series, Yale UP, 2010, pap, 244 pp, € 14.95, 9780300167368
winkelwagen
Engel, K.C.
Religion and Profit. Moravians in Early America
The Moravians, a Protestant sect founded in 1727 by Count Nikolaus Ludwig von Zinzendorf and based in Germany, were key players in the rise of international evangelicalism. In 1741, after planting communities on the frontiers of empires throughout the Atlantic world, they settled the communitarian enclave of Bethlehem, Pennsylvania, in order to spread the Gospel to thousands of nearby colonists and Native Americans. In time, the Moravians became some of early America's most successful missionaries. Such vast projects demanded vast sums. Bethlehem's Moravians supported their work through financial savvy and an efficient brand of communalism. Moravian commercial networks, stretching from the Pennsylvania backcountry to Europe's financial capitals, also facilitated their efforts. Missionary outreach and commerce went hand in hand for this group, making it impossible to understand the Moravians' religious work without appreciating their sophisticated economic practices as well. Of course, making money in a manner that be fitted a Christian organization required considerable effort, but it was a balancing act that Moravian leaders embraced with vigor. Religion and Profit traces the Moravians' evolving mission projects, their strategies for supporting those missions, and their gradual integration into the society of eighteenth-century North America. Katherine Carte Engel demonstrates the complex influence Moravian religious life had on the group's economic practices, and argues that the imperial conflict between Euro-Americans and Native Americans, and not the growth of capitalism or a process of secularization, ultimately reconfigured the circumstances of missionary work for the Moravians, altering their religious lives and economic practices.
Early American Studies Series, Pennsylvania UP, 2009/2011, pap, 313 pp, € 22.50, 9780812221855
winkelwagen
Flynt, W.
Alabama Baptists. Southers Baptists in the Heart of Dixie
Religion and American Culture Series, Alabama UP, 1998, pap, 731 pp, € 53.90, 9780817352820
winkelwagen
   
Graves, M. P.
Preaching the Inward Light: Early Quaker Rhetoric
B2144
Studies in Rhetoric and Religion 9, Baylor UP, 2009, geb, 462 pp, € 42.50, 9781602582408
winkelwagen
   
Groenveld-Kiestra, J., A. Hoekema (red)
Jaarboekje 2012 Algemene Doopsgezinde Societeit
ADS, 2012, pap, 280 pp, € 18.55
winkelwagen
   
Groenveld-Kiestra, Joke, Alle Hoekema (red)
Doopsgezind jaarboekje 2013, jaargang 107
ADS, 2013, pap, 240 pp, € 15.00
winkelwagen
Haan, Karel de
De terugkeer van de kudde. Biografie van ds. Frits Kuiper, waarin opgenomen zijn correspondentie met K. H. Miskotte
Ds. Frits Kuiper (1898-1974) was tijdens de twintigste eeuw de meest markante doperse theoloog in Nederland. Abel Herzberg typeerde hem als 'een groot helder licht in een stikdonkere nacht.' Kuiper spande zich in voor het aanbreken van Gods koninkrijk. Dit deed hij niet alleen door te denken, maar ook door zich actief in te zetten als christen voor de zaak van Marx over de landsgrenzen heen. Uit zijn keuze voor het doperdom en voor het comite 'Socialisme en kerk' groeide de belangstelling voor het zionisme als nieuw Jodendom. De rechtvaardigheid waar het socialisme naar streefde was volgens Kuiper de boodschap van het evangelie. De rol van Israel is volgens hem essentieel als materieel aanknopingspunt om te spreken over Gods werk. Zijn vriend Miskotte verwoordde het concreet met 'Jerusalem is lijfelijk Joods onderpand'.

Deze bundel bevat, naast een kort en bondig biografisch gedeelte met een belangwekkende fotoreportage, Kuipers correspondentie met de andere grote Nederlandse theoloog van de vorige eeuw, K.H. Miskotte (1894-1976). De lezer krijgt een inkijk in de wijze waarop deze twee theologen hun gedachten scherpen aan elkaar. Uit de brieven spreekt wederzijdse bewondering en respect. Dit boek sluit af met een uitgebreide bibliografie, die inzicht verschaft in de ontwikkeling van Kuipers denken.

Skandalon, 2014, pap, 228 pp, € 20.00, 9789490708849
winkelwagen
   
Hajenius, A.M.L.
Dopers in de Domstad. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht, 1639-1939
Doperse Documentaire Reeks no 3, Uitgeverij Verloren, 2003, pap, 303pp, € 20.00, 906550740x
winkelwagen
   
Hamm, T.D.
The Quakers in America
Columbia Contemporary American Religion Series, Columbia UP, 2003, geb, 293pp, € 47.00, 0231123620
winkelwagen
   
Hamm, Th.D
The Quakers in America
BY ORDER
Columbia Contemporary American Religion Series, Columbia UP, 2006, pap, 293 pp, € 27.90, 0231123639 / 9780231123631
winkelwagen
Heijn, H.
Via Teylers gang. Over de toekomst van kerken
Kerken hebben toekomst. Het is de plaats waar mensen een andere kijk op de werkelijkheid kunnen opdoen. Dat zit in het DNA van de kerk, dat moet ze dus weer gaan gebruiken. Herman Heijn laat in Via Teylers Gang zien hoe het door de Verlichting beïnvloedde christendom zich kan vernieuwen. Hij biedt de bouwstenen en het gereedschap voor de vernieuwing aan, zodat kerken op inspirerende wijze de handen uit de mouwen kunnen steken. Dit boek is niet alleen inhoudelijk een appèl tot verbeelding, ook in vormgeving is het een feest om vast te houden. Schilderijen van kunstenaar Gerrit van Dijk geven de hoofdstukken structuur en vormen op de hoeken van het boek een filmpje. Een must voor het brein, een lust voor het oog
Skandalon, 2011, pap, 200 pp, € 19.50, 9789490708245
winkelwagen
   
Holton, S.S.
Quaker Women. Personal Life, memory ans Radicalism in the Lives of Women Friends, 1780-1930
Womens and Gender History, Routledge, 2007, pap, 288 pp, € 37.95, 9780415281447
winkelwagen
Holtzapffel, Koen
In mij stroomt een rivier, remonstrantse predikanten over wat hen bezielt
Meinema, 2017, pap, 160 pp, € 12.99, 9789021144962
winkelwagen
Holtzapffel,Koen, Johannes Magliano-Tromp en Marijke Tolsma (red)
Kerk en buitenwereld. Opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen
In de ogen van meewarige buitenstaanders is de kerk een oud, afgeleefd en achterhaald instituut, dat buiten de 'echte' wereld staat. En voor de kerken is die 'echte' wereld een buitenwereld geworden. Zij weten al geruime tijd dat hun omvang en invloed teruglopen, maar zijn vooral bezig geweest met de vraag hoe zij dat tij konden keren. Het besef dat die vraag verkeerd gesteld was, is pas recent doorgebroken.

Wat is de huidige positie van de kerk ten opzichte van de buitenwereld? Daarover schrijven in deze bundel, allen vanuit hun eigen specialisatie, leerlingen, vrienden en collegas van Marius van Leeuwen, die op 24 september 2012 op 65-jarige leeftijd afscheid nam als hoogleraar van het Seminarium der Remonstranten.

Met bijdragen van Johannes Magliano Tromp, Maurits Berger, Wibren van der Burg, Mijnke Bosman-Huizinga, Herman Noordegraaf, Tom Mikkers, Henk de Roest, Koen Holtzapffel, Gerrit de Kruijf, Meerten ter Borg, Johan Goud, Eric Cossee, Heleen Murre-van den Berg, Willem B. Drees, Rick Benjamins, Martijn Junte, Tjaard Barnard, Foeke Knoppers.

Boekencentrum, 2012, pap, 200 pp, € 21.50, 9789021143323
winkelwagen
   
Hurst, C.E. & D.L. McConnell (red.)
An Amish Paradox : Diversity and Change in the Worlds Largest Amish Community
B2296
John Hopkins UP, 2010, pap, 356pp, € 21.50, 9780801893995
winkelwagen
   
Janzen, R., M. Stanton
The Hutterites in North America
B2296
Johns Hopkins UP, 2010, geb, 373 pp, € 32.50, 9780801894893
winkelwagen
   
Johnson, R. E.
A Global Introduction to Baptist Churches
B2522
Cambridge UP, 2010, pap, 444 pp, € 27.95, 9780521701709
winkelwagen
Johnson-Weiner, K. M.
New York Amish. Life in the Plain Communities of the Empire State
Cornell UP, 2010, geb, 224 pp, € 22.50, 9780801445187
winkelwagen
   
Johnson-Weiner, K.M.
Train up a Child. Old Order Amish & Mennonite Schools
BY ORDER
John Hopkins UP, 2007, geb, 289 pp, € 57.90, 9780801884955
winkelwagen
Jones, Rufus
Quakers. Triomf en tragiek van het geweten. Beeld van een humanitaire religie
In dit boek van de filosoof, literator en godsdienstwetenschapper Rufus Jones wordt de wezenskern van de Quakers op warmbloedige wijze belicht. De geschiedenis, religie, mentaliteit, pedagogische uitgangspunten en het humanitaire werk van de Quakers worden aangevuld met een artikel van Rudolf Otto over hun zwijgende eredienst. Ook is een compilatie van een lezing die Abraham Joshua Heschel hield voor een quakerbijeenkomst in het Duitsland van vlak voor de oorlog toegevoegd. Een lezing die aan actualiteit nog niets heeft ingeboet. Op verantwoorde godsdienstwetenschappelijke wijze is dit klassieke werk geactualiseerd en aangevuld met gegevens die voor de Nederlandse lezer van belang zijn.
Uitgeverij Abraxas, 2005, pap, 160 pp, € 9.90, 9789080730045
winkelwagen
   
Klassen, P.J.
Mennonites in Early Modern Poland and Prussia
Johns Hopkins UP, 2009, geb, 260 pp, € 34.90, 9780801891137
winkelwagen
Kouwenhoven, Arlette
De Fehrs, kroniek van een Nederlandse mennonietenfamilie
In het gortdroge noorden van Mexico rijden rijtuigen op onverharde zandwegen. In de koetsjes zitten mannen in tuinbroeken, vrouwen met lange jurken en hoeden. Ze hebben verweerde koppen, heten Wiebe, Klassen en Friesen, en spreken een aan het middeleeuws Nederlands ontleend taaltje. Het zijn mennonieten, nazaten van Nederlandse wederdopers. Volgelingen van Menno Simons, die in de zestiende eeuw als ketters werden vermoord. Ze weken uit naar Pruisen, vervolgens naar de Oekraine en de prairies in Canada om voorlopig te eindigen in de woestijn van Noord-Mexico. Deze onbekende Nederlandse geschiedenis komt tot leven bij het lezen van de dramatische lotgevallen van vele generaties van de doopsgezinde familie Fehr. Hun geschiedenis voert terug tot de zestiende-eeuwse Amsterdamse graanhandelaar Gijsbert de Veer. Een verhaal over ketters en martelaren, graanhandelaren en jeneverstokers, over boeren, pioniers, autoritaire leiders, drugshandelaren en alcoholverslaafden, maar vooral over een eindeloze zoektocht naar verlossing.
Atlas, 2011, pap, 224 pp, € 24.95, 9789045020013
winkelwagen
   
Kraybill, D.B.
Concise Encyclopedia of Amish, Brethren, Hutterites, and Mennonites
Johns Hopkins UP, 2010, geb, 302 pp, € 25.50, 9780801896576
winkelwagen
   
Kraybill, D.B.
On the Backroad to Heaven. Old Order Hutterites, Mennonites, Amish, and Brethren.
by order / te bestellen
John Hopkins UP, 2002, pap, 330 pg, € 22.00, 0801870895
winkelwagen
   
Kraybill, D.B. & S.M. Nolt
Amish Enterprise. From Plows to Profits
Center Books in Anabaptist Studies, John Hopkins UP, 2004, pap, 286 pp, € 26.90, 0801878055
winkelwagen
Kraybill, Donald B., Karen M. Johnson-Weiner, Steven M. Nolt
The Amish
The Amish have always struggled with the modern world. Known for their simple clothing, plain lifestyle, and horse-and-buggy mode of transportation, Amish communities continually face outside pressures to modify their cultural patterns, social organization, and religious world view. An intimate portrait of Amish life, The Amish explores not only the emerging diversity and evolving identities within this distinctive American ethnic community, but also its transformation and geographic expansion. Donald B. Kraybill, Karen M. Johnson-Weiner, and Steven M. Nolt spent twenty-five years researching Amish history, religion, and culture. Drawing on archival material, direct observations, and oral history, the authors provide an authoritative and sensitive understanding of Amish society. Amish people do not evangelize, yet their numbers in North America have grown from a small community of some 6,000 people in the early 1900s to a thriving population of more than 275,000 today. The largest populations are found in Ohio, Pennsylvania, and Indiana, with additional communities in twenty-seven other states and Ontario. The authors argue that the intensely private and insular Amish have devised creative ways to negotiate with modernity that have enabled them to thrive in America. The transformation of the Amish in the American imagination from "backward bumpkins" to media icons poses provocative questions. What does the Amish story reveal about the American character, popular culture, and mainstream values? Richly illustrated, The Amish is the definitive portrayal of the Amish in America in the twenty-first century.
Johns Hopkins UP, 2013, geb, 500 pp, € 21.50, 9781421409146
winkelwagen
Kremer, M.R.
Huwelijk en vermogen. Eeen (rechts)historische case study naar de verzorging van de langslevende echtgenoot in de stad Groningen onder doopsgezinden (1699-1809)
Ars Notariatus 155, Kluwer, 2013, geb, € 110.00, 9789013120714
winkelwagen
   
Lapsansky, E.J. & A.A. Verplanck (eds.)
Quaker Aesthetics. Reflections on a Quaker Ethic in American Design and Consumption
by order
University of Pennsylvania Press, 2003, geb, 394pp, € 41.25, 0812236920
winkelwagen
   
Leonard, B.J.
Baptists in America
Columbia Contemporary American Religion Series, Columbia UP, 2005, geb, 316 pp, € 48.65, 9780231127028
winkelwagen
Lindman, J.M
Bodies of Belief. Baptist Community in Early America
The American Baptist church originated in British North America as "little tabernacles in the wilderness," isolated seventeenth-century congregations that grew into a mainstream denomination by the early nineteenth century. The common view of this transition casts these evangelicals as radicals who were on society's fringe during the colonial period, only to become conservative by the nineteenth century after they had achieved social acceptance. In Bodies of Belief, Janet Moore Lindman challenges this accepted, if oversimplified, characterization of early American Baptists by arguing that they struggled with issues of equity and power within the church during the colonial period, and that evangelical religion was both radical and conservative from its beginning.

Bodies of Belief traces the paradoxical evolution of the Baptist religion, including the struggles of early settlement and church building, varieties of theology and worship, and the multivalent meaning of conversation, ritual, and godly community. Lindman demonstrates how the body - both individual bodies and the collective body of believers - was central to Baptist definition and maintenance of faith. The Baptist religion galvanized believers through a visceral transformation of religious conversion, which was then maintained through ritual. Yet the Baptist body was differentiated by race and gender. While all believers were spiritual equals, white men remained at the top of a rigid church hierarchy. Drawing on church books, associational records, diaries, letters, sermon notes, ministerial accounts, and early histories from the Mid-Atlantic and the Chesapeake as well as New England, this innovative study of early American religion asserts that the Baptist religion was predicated simultaneously on a radical spiritual ethos and a conservative social outlook.

Pennsylvania UP, 2009, geb, 270 pp, € 34.50, 9780812241143
winkelwagen
   
Marietta, J.D.
The Reformation of American Quakerism, 1748-1783
BY ORDER
Penn, 2007, pap, 356 pp, € 27.95, 9780812219890
winkelwagen
   
Martens, M.
Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt. De brieven van student Marten Martens (1794-1798) en zijn leven als doopsgezind predikant, schoolopziener, vertaler en dichter in Friesland (1798-1852)
Manuscripta Mennonitica IV, Verloren, 2005, pap, 205 pp, € 19.00, 9065508864 / 9789065508867
winkelwagen
   
Morin, F. (ed.)
Heavenly Visions: Shaker Gift Drawings and Gift Songs
The Drawing Center/UCLA Hammer Museum/Minnesota UP, 2001, geb, 189 pp, € 33.90, 9780816640690
winkelwagen
   
Nolt, S.M. & T.J. Meyers
Plain Diversity: Amish Cultures & Identities
BY ORDER
John Hopkins UP, 2007, geb, 241 pp, € 53.75, 9780801886058
winkelwagen
   
Paterwic, S. J.
The A to Z of the Shakers
B2087
A to Z Guide, Scarecrow Press, 2009, pap, 326 pp, € 32.50, 9780810863939
winkelwagen
Post, Pieter
Naar Messiaans Communisme. Frits Kuiper (1898 - 1974) dopers theoloog
Naar Messiaans Communisme gaat over een van de meest markante doopsgezinde theologen van de twintigste eeuw: Frits Kuiper (1898-1974). Veertig jaar na zijn dood nodigt hij nog steeds uit om de plaats van de christelijke gemeente in de maatschappij kritisch tegen het licht te houden.
Narratio, 2014, pap, 69 pp, € 8.00, 9789052632360
winkelwagen
Rademaker-Helfferich, B.
Registers op de Doopsgezinde Bijdragen. Oude en nieuwe reeks
Doopsgezinde Historische Kring, 2002, pap, 317pp, € 24.00, 9789065507051
winkelwagen
   
Schubert, A. , A. van Schlachta, M. Driedger (Hgs)
Grenzen des Taufertums / Boundaries of Anabaptism. Neue Forschungen
Schriften des Vereins fur Reformationsgechichte 209, Guterloher, 2009, pap, 428 pp, € 57.50, 9783579057651
winkelwagen
   
Skidmore, G. (ed.)
Strength in Weakness: Writing by Eighteenth-Century Quaker Women
The Sacred Literature Series, Altamira Press, 2003, pap, 187pp, € 26.95, 0759105219
winkelwagen
Slis, P.L.
De remonstrantse broederschap. Biografische naamlijst 1905-2005
Wie geinteresseerd is in de geschiedenis van de remonstranten vindt in dit boek een schat aan gegevens. Naast biografische gegevens worden ook bibliografische gegevens van predikanten en proponenten verstrekt. Van de predikanten en de kerkgebouwen zijn foto's opgenomen. Verder is voor de geschiedenis van de Broederschap als geheel een apart deel ingeruimd.
Eburon, 2006, geb, 400 pp, € 40.00, 9789059721180
winkelwagen
Stevick, R.A.
Growing Up Amish. The Teenage Years
John Hopkins UP, 2007, geb, 299 pp, € 26.50, 9780801885679
winkelwagen
Tillema, Erik Jan, Houweling, Wies (red.)
Geloven, zo kan het ook. Vrijzinnige visies op theologische thema`s.
Geloven, zo kan het ook laat de vrijzinnige kant van het christendom zien. Een geloof dat constant in beweging is en dat ruimte biedt voor onderlinge verschillen.

Zeventien voorgangers van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB geven in dit boek hun visie op verschillende geloofsonderwerpen. Samen vormen de bijdragen een creatief credo waarin niets vaststaat, maar waarin alles in beweging blijft. Van schepping en opstanding tot het laatste oordeel, niets gaan de auteurs uit de weg. Ze bevragen, betwijfelen en verrassen. Het vrijzinnige geloof toont in dit boek zo zijn kleurrijke veren.

Skandalon, 2011, pap, 121 pp, € 13.95, 9789490708375
winkelwagen
   
Toens E.S.
Bezweegen Broederschap. Het wel en wee van de Dantziger Oude Vlamingen te Haarlem in de eerste helft van de achtiende eeuw opgetekend door Eduard Simon Toens in zijn Memoriaal (1735-1749)
ingeleid en van aantekeningen voorzien door M. Gravendeel, W. Stuve en S. Voolstra, eindred: P. Visser
Manuscripta Mennonitica III, Verloren, 2005, pap, 150 pp, € 15.00, 9065508694 / 9789065508690
winkelwagen
Trompetter, Cor
Doopsgezinden in Friesland 1530-1850
In Doopsgezinden in Friesland schetst historicus Cor Trompetter het ontstaan van de doopsgezinde beweging in Friesland, met als centrale guur de ex-katholiek geestelijke Menno Simons. Hoe kon een minderheid als de doopsgezinden in de zeventiende en achttiende eeuw toch zo'n belangrijk stempel drukken op ons geestelijk erfgoed? Doopsgezinden stonden in politieke zin aan de kant, werden vervolgd en toch speelden ze een buitengewone rol op economisch en cultureel gebied. Verdrinking, onthoofding, ophanging en verbranding viel een doopsgezinde ten deel vanwege afwijkende standpunten en leer. Ook Menno Simons kwam al snel bij de vervolgers in het vizier en vluchtte daarom weg uit Friesland. Simons is nooit de onbetwiste leider van de doperse beweging geweest. Voortdurend was er strijd binnen die beweging. Verharding van standpunten en daarop volgende scheuringen waren het resultaat. Aan het einde van Menno's leven waren de conicten zo hevig geworden, dat de doopsgezinde beweging in de Nederlanden feitelijk in verschillende groepen uiteen was gevallen. Ook in Friesland, bij botsingen tussen de 'harde Friezen' en de 'nog hardere Friezen'. De onderlinge verdeeldheid onder doopsgezinden was niet zelden een veel groter gevaar dan welke tegenstander van buiten dan ook. Trompetter schetst een politiek-sociale ontwikkeling van deze stroming in de latere eeuwen.
Bornmeer, 2016, pap, 144pp, € 15.00, 9789056153946
winkelwagen
Trompetter, Cor
Een grote familie, doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1600-1850
Ten tijde van de Republiek speelden doopsgezinden in Friesland een uiterst belangrijke rol in het economisch en maatschappelijk leven. Met name in de Friese Zuidwesthoek dreef de welvaart grotendeels op hun inzet. De doopsgezinden vormden in Sneek, Bolsward, Workum en Balk bijna een elite zich, en maakten ook deel uit van de elites ter plaatse.

In zijn boek beschrijft Cor Trompetter hoe de doopsgezinden in de Friese Zuidwesthoek deze positie wisten te verwerven en te versterken ondanks hun afnemend aantal. Hij volgde daartoe hun ontwikkeling in vergelijking met andere godsdienstige groeperingen en onderzocht verder in welke sociale en Politieke netwerken deze doopsgezinden opereerden. Een grote familie biedt zo een belangrijke bijdrage aan zowel de geschiedenis van Friesland als die van de doopsgezinden in de zeventiende, achttiende en vroege negentiende eeuw.

Dopers Documentaire Reeks, 4, Verloren, 2007, pap, 334 pp, € 29.00, 9789065509772
winkelwagen
   
Verbeek, A.
Menniste Paus. Samuel Muller (1785-1875) en zijn netwerken
Verloren, 2005, pap, 364 pp, € 33.00, 9065508600 / 9789065508607
winkelwagen
   
Visser, P. (ed.)
Bibliographia Sociniana. A Bibliographical Reference Tool for the Study of Dutch Socinianism and Antitrinitarianism
Verloren, 2004, pap, 313 pp, € 29.50, 9065508368
winkelwagen
   
Visser, P. (red)
Wezen en weldoen. 375 jaar Doopsgezinde wezenzorg in Haarlem
Verloren, 2009, pap, 196 pp, € 25.00, 9789087040857
winkelwagen
   
Vlis, I. van der
Een nieuwe koers! Doopsgezinde padvinderij Elfregi in Haarlem
Uitgeverij Verloren, 2010, pap, 104p, € 14.00, 9789087041540
winkelwagen
Voolstra, Sjouke
Beeldenstormer uit bewogenheid. Verzamelde opstellen van Sjouke Voolstra
red: A. Voolstra, A. G. Hoekema & P. Visser
Verloren, 2005, pap, 351 pp, € 35.00, 9789065508850
winkelwagen
Vries, O.H. de
Gelovig gedoopt, 400 jaar baptisme in Nederland
Kok, 2009, pap, 342 pp, € 21.50, 9789043516006
winkelwagen
Vuyk, Simon
Het einde der remonstranten, vrijheid en verdraagzaamheid bij de remonstranten als probleem
Dit essay biedt een alternatieve geschiedenis der remonstranten van 1610 tot aan het einde van de twintigste eeuw. In de historie van Arminius tot op heden wordt de late Verlichting (17780-1827) als hoogtepunt bij de remonstranten aangemerkt. Hun hoogleraar Jan Konijnenburg (1758-1831) is van die tijd, tezamen met zijn collega's Cornelius rogge en Boudewijn van Rees, de meest opvallende representant. als een rode draad loopt de beschouwing over vrijheid en verdraagzaamheid door dit opstel heen. Die begrippen waren, naar hun eigen zeggen, twee eeuwen het enige kenmerk der remonstranten, de rechtvaardiging van hun bestaan. Met hun ideaal van de 'onderlinge verdraagzaamheid der christenen' omschreven zij de ruimte van de kerk. Zij wilden een einde maken aan het bestaan van aparte sekten zoals dat van henzelf. Zij koersten dus op het einde der remonstranten.
Kok, 2012, pap, 96 pp, € 14.90, 9789043519960
winkelwagen
   
Weddle, M. B.
Walking in the Way of Peace. Quaker Pacifism in the Seventeenth Century
Oxford University Press, 2009, pap, 348 pp, € 33.50, 9780195383638
winkelwagen
   
Wijk, T. van
Alle Klaver. Vergeet nooit dat ge vleugels hebt
over het leven en denken van A. Klaver, 1878-1932, remonstrants predikant
Narratio, 2008, pap, 238 pp, € 19.50, 9789052639741
winkelwagen
   
Wills, G.A.
Southern Baptist Theological Seminary, 1859-2009
Oxford UP, 2009, geb, 566 pp, € 29.90, 9780195377149
winkelwagen
Zijlstra, Samme
Om de ware gemeente en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675
Uitgeverij Verloren, 2000, geb, 544 pp, € 32.00, 9789065506313
winkelwagen
Zimmerman Umble, D. & D.L. Weaver-Zercher (eds)
The Amish & the Media
Young Center Books in Anabaptist & Pietist Studies, John Hopkins UP, 2008, geb, 271 pp, € 34.50, 9780801887895
winkelwagen