B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

U heeft 3 boeken in uw boodschappenlijst; bestel deze boeken hier (u kunt het altijd nog verwijderen) of zoek hieronder verder.

NB: De inhoud van de boodschappenlijst wordt niet bewaard als u teruggaat naar het beginscherm.

U kunt het zoekmenu hieronder gebruiken om in een andere categorie of naar een andere titel te zoeken met behoud van uw bestellingen (vergeet u niet op 'zoek' te klikken).

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

4.3 Kerkgenootschappen Oud-katholieke Kerk/ Anglicaanse Kerk

   
Bates, S.
A Church at War. Anglicans and Homosexuality
I.B. Tauris, 2004, geb, 248 pp, € 31.30, 1850434808
winkelwagen
Benedictus XVI ( Ratzinger, J.)
Wo war Gott? Die Rede in Auschwitz
Herder, 2006, geb, 64 pp, € 12.50, 9783451293689
winkelwagen
Chadwick, H., A. Ward (eds.)
Not Angels but Anglicans. A History of Christianity in the British Isles
This title traces the history and development of Christianity in Britain from Roman times through twenty often turbulent centuries. Learned, yet accessible, witty in style and attractively illustrated throughout, this is popular history at its best. When the earlier editions were in print, 9/11 had not happened, Iraq had not been invaded, Rowan Williams was not yet Archbishop of Canterbury. No-one could have foreseen the escalation of religious conflict, how the issue of homosexuality was to dominate the churches' public agenda, that the number of female ordinands would so rapidly outnumber male candidates, or imagined British parish churches rejecting their bishops and looking to Africa for a moral lead. This new edition conveys the character and contribution of Christianity in the ever changing landscape of contemporary Britain.
Canterbury Press, 2000/2010, pap, 304 pp, € 34.50, 9781853118784
winkelwagen
   
Chapman, M.
Anglicanism. A Very Short Introduction
Oxford, 2006, pap, 144 pp, € 12.95, 0192806939 / 9780192806932
winkelwagen
   
Chartres,C, (ed.)
Why I am Still an Anglican
Continuum, 2006, 192 pp, 192 pp, € 19.90, 0826481434 / 9780826481436
winkelwagen
   
Crimmins, J.E. (ed.)
Church-of-Englandism and its Catechism Examined
Oxford UP, 2010, geb, 656 pp, € 113.50, 9780199590254
winkelwagen
   
Hassett, M.K.
Anglican Communinion in Crisis. How Episcopal Dissidents and Their African Allies Are Reshaping Anglicanism
Princeton UP, 2007, geb, 295 pp, € 45.50, 9780691125183
winkelwagen
   
Kaye, B.
An Introduction to World Anglicanism
Cambridge UP, 2008, pap, 276 pp, € 22.90, 9780521618663
winkelwagen
   
Locke, K.A.
The Church in Anglican History. A Historical, Theological and Ecumenical Exploration
Ashgate, 2009, geb, 232p, € 63.90, 9780754665304
winkelwagen
   
Neuhoff, K. H.
Building on the Bonn Agreement. An historical study of Anglican - Old Catholic relations before and after the 1931 Bonn Agreement with special reference to the Aglican - Old Catholic Theologians` Conference 1957-2005
te bestellen
Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek Seminarie vol. 46, Merweboek, 2010, pap, 128 pp, € 19.90, 9789057871498
winkelwagen
   
Robinson, G
In het oog van de orkaan. `Homobisschop` tegen wil en dank
Kok, 2009, pap, 191 pp, € 18.95, 9789043516280
winkelwagen
Schade van Westrum, Lia
Oud-katholieke kerken. Drie eeuwen verborgen erfgoed van een eigenzinnige geloofsgemeenschap
In ons land vormt de Oud-Katholieke Kerk een kleine gemeenschap, die zich baseert op de leer en het leven van de kerk van de eerste tien eeuwen. Zij wees de ontwikkeling binnen de Rooms-Katholieke Kerk, met een groeiend pauselijk gezag af, maar volgde ook de beslissingen van de reformatie niet. Vandaar de naam oud-katholiek: trouw aan de oorsprong.

De Oud-Katholieke Kerk heeft een rijk erfgoed en een grote traditie, waarover tot nog toe echter niet veel is gepubliceerd. Dit boek begint met een korte inleiding over het verborgen kerkleven van de katholieken na de reformatie (eind 16de eeuw) en een uitleg over de splitsing tussen rooms- en oud-katholieken. Vervolgens krijgt de lezer inzicht in de kunstschatten die deze kerk sinds de reformatie in beheer heeft en nog altijd gebruikt. Aan bod komen twintig oud-katholieke kerken in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Vijf daarvan hebben nog het voorkomen van een schuilkerk, zoals de boerderijkerk in Krommenie, die dateert uit 1612.

De eeuwenoude, kunstzinnige inventaris van oud-katholieke kerken doet de toevallige passant in verbaasde bewondering rondkijken. Deze rijk geillustreerde en zeer verhelderende uitgave is echter bedoeld om dit religieuze erfgoed voor een veel breder, ook niet-religieus publiek toegankelijk te maken, en om de verborgen kunstschatten de waardering te bezorgen die ze verdienen.

Walburg Pers, 2010, geb, 192 pp, € 39.50, 9789057306679
winkelwagen
Schade van Westrum, Lia
Oud-katholiek erfgoed. Eigentijds geloofsleven verbonden met de historie
Oud-katholiek erfgoed is de gelukkige combinatie van historie en eigentijdse opvattingen die in de modernere oud-katholieke kerkgebouwen tot uiting komt. Deze godshuizen zijn niet altijd belast met een respectabele schuilkerkhistorie en daarbij behorend antiek kunstbezit, maar staan open voor een eigentijdse kunstzinnige vormgeving, waarin de gelovige van nu zich misschien beter thuis voelt.

Dit boek bevat de presentatie van de laatste vier kerken die gebouwd zijn in Nederland onder oud-katholiek beheer in de eerste helft van de 20e eeuw. Daarnaast komen vijf kerkgebouwen aan de orde die bij andere kerkgenootschappen overtollig geworden waren. De oud-katholieken hebben het aangedurfd die over te nemen en hebben er in het interieur hun stempel opgelegd. De laatste vier daarvan, te weten in Eindhoven, Hengelo, Groningen en Middelburg zijn tussen 2011 en 2014 in gebruik genomen - het kerkgebouw in Alkmaar werd in 1993 overgenomen.

Een oud-katholieke kerk die buiten deze categorieen valt, maar die eeuwenlang onder het bisdom van Utrecht geressorteerd heeft, is de kerk op het schiereiland Nordstrand, in het Duitse waddengebied. De Nederlandse historie is daar nog voelbaar, gecombineerd met het hedendaagse Duitse parochieleven.

De Nederlandse Oud-Katholieke Kerk maakt deel uit van een groter verband van oud-katholieke kerken over de grenzen, om deze reden is ook een aantal Duitse kerken opgenomen. Gekozen is voor enkele prachtscheppingen die, met een boeiende historie en een inrichting als 'Gesamtkunstwerk', het verleden en het heden met elkaar verbinden. De gepresenteerde kerkgebouwen staan in IJmuiden, Den Helder, Alkmaar, Arnhem, Eindhoven, Hengelo, Groningen, Middelburg, Nordstrand, Bonn, Keulen, Essen en Baden-Baden.

Walburg Pers, 2015, geb, 144 pp, € 34.50, 9789462490840
winkelwagen
   
Spencer, S.
Anglicanism
B2089/B2369
SCM Studyguide, SCM Press, 2010, pap, 229 pp, € 24.50, 9780334043379
winkelwagen
Vercammen, J.
Oud- en nieuw-katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken
Valkhof Pers, 2011, pap, 144p, € 15.95, 9789056253530
winkelwagen
   
Ward, K.
A History of World Anglicanism
Introductions to Religions Series, Cambridge UP, 2006, pap, 362 pp, € 34.50, 0521008662 / 9780521008662
winkelwagen
Weller, P.
Time for a Change. Reconfiguring Religion, State and Society
Paul Weller argues that continuation of the Church of England as an establishment is theologically and politically inadequate to the religious, social and political landscape of the twenty-first century. Within an outline of the contemporary religious landscape and the empirical results of research into the nature and extent of religious discrimination, Time for a Change traces the historical and contemporary contours and implications of establishment. A range of alternative social, legal historical, theological and ecclesiological approaches and models are examined and aspects of 'negotiation theory' are used to explore the conditions and dynamics necessary for transition and change. Finally, Weller argues that often-neglected perspectives of Baptist Christian tradition - in particular its theologically founded commitment to religious freedom and voluntaryist ecclesiology - offer more adequate resources for shaping the Christian future in a religiously plural and secular society than perspectives historically associated with establishment. Time for a Change shows that, through the conjunction of social, political, demographic, theological and ecclesiological developments, a 'kairos' or decision time has arrived for establishment. It aims to stimulate a social and religious dialogue leading to the evolution of a new 'socio-religious contract'.
Christianity and Contemporary Culture, T&T Clark, 2005, pap, 244 pp, € 29.95, 9780567084873
winkelwagen
Williams, Rowan
Geloof in de publieke ruimte
Religie en geloof - in al hun variaties - leveren een constructieve bijdrage aan een morele en verantwoordelijke samenleving. Ze zijn onmisbaar in de politiek en het openbare leven. Averechtse effecten ontstaan juist als een staat het geloof uit de openbare ruimte wil weren. De invloedrijke Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, breekt met de gangbare opinie dat geloof exclusief thuishoort in de privesfeer. Een al te strikt seculiere overheid loopt het gevaar overdreven rationeel te zijn - en alles wat daarbuiten valt onbespreekbaar te maken. Een democratie moet juist openstaan voor religieuze kritiek, want anders dreigt onze cultuur aan haar eigen materialisme en absolutisme ten onder te gaan.

Williams ontvouwt in dit boek - in 26 thematische hoofdstukken - zijn evenwichtige visie op geloof en politiek. Vanuit een diepgaande kennis van de geschiedenis, de filosofie en de huidige politiek laat Williams de religieuze identiteit van Europa zien, het belang van gemeenschap en pluralisme, en de effecten van secularisme. Verder gaat hij in op onder meer mensenrechten, godslastering, duurzaamheid, economie, spiritualiteit, de zorgzame samenleving en de participatiemaatschappij.

Rowan Williams (1950) - theoloog, bisschop en dichter - is hoogleraar, lid van het Britse Hogerhuis en was van 2002 tot 2012 het hoofd van de Anglicaanse Kerk. Hij oogst internationaal veel waardering voor zijn heldere analyses en zijn samenbindende kracht, en wordt door velen beschouwd als een groot spiritueel denker. Hij schreef talrijke boeken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder economie en ecologie, oorlog en geweld, Dostojevski en meditatie en gebed.

Skandalon, 2013, pap, 416 pp, € 33.50, 9789490708771
winkelwagen