B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.5 Liedbundels/ Missalen/ Kerkmuziek

Altaarmissaal voor weekdagen, lederen band
UITVERKOCHT

20 x 27,5cm
Nederlandse bewerking van het Missale Romanum (Polyglottis Vaticanis 1970). Voor de gebeden, prefaties, eucharistische gebeden, het gewone van de Mis is gebruik gemaakt van de officiele Nederlandse vertaling die voor Vlaanderen en Nederland werd voorbereid door de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (Brussel) en de Nationale Raad voor Liturgie (Zeist).

LICAP, 1992, geb, 1053 pp, € 266.00, 1248941206
winkelwagen
Altaarmissaal voor weekdagen, linnen band
UITVERKOCHT

20 x 27,5cm
Nederlandse bewerking van het Missale Romanum (Polyglottis Vaticanis 1970). Voor de gebeden, prefaties, eucharistische gebeden, het gewone van de Mis is gebruik gemaakt van de officiele Nederlandse vertaling die voor Vlaanderen en Nederland werd voorbereid door de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (Brussel) en de Nationale Raad voor Liturgie (Zeist).

LICAP, 1992, geb, 1053 pp, € 144.00, 9789068580303
winkelwagen
Altaarmissaal voor zon- & feestdagen, kunstledern band
20 x 27,5cm
Nederlandse bewerking van het Missale Romanum (Polyglottis Vaticanis 1970). Voor de gebeden, prefaties, eucharistische gebeden, het gewone van de Mis is gebruik gemaakt van de officiele Nederlandse vertaling die voor Vlaanderen en Nederland werd voorbereid door de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (Brussel) en de Nationale Raad voor Liturgie (Zeist).
LICAP, 1993, geb, 568 pp, € 102.00, 9789068589542
winkelwagen
Altaarmissaal voor zon- & feestdagen, lederen band
20 x 27,5cm
Nederlandse bewerking van het Missale Romanum (Polyglottis Vaticanis 1970). Voor de gebeden, prefaties, eucharistische gebeden, het gewone van de Mis is gebruik gemaakt van de officiele Nederlandse vertaling die voor Vlaanderen en Nederland werd voorbereid door de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (Brussel) en de Nationale Raad voor Liturgie (Zeist).
LICAP, 1993, geb, 568 pp, € 168.00, 9789068589559
winkelwagen
Altaarmissaal voor zon- & feestdagen, linnen band
20 x 27,5cm
Nederlandse bewerking van het Missale Romanum (Polyglottis Vaticanis 1970). Voor de gebeden, prefaties, eucharistische gebeden, het gewone van de Mis is gebruik gemaakt van de officiele Nederlandse vertaling die voor Vlaanderen en Nederland werd voorbereid door de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (Brussel) en de Nationale Raad voor Liturgie (Zeist).
LICAP, 1993, geb, 568 pp, € 96.00, 9789068589535
winkelwagen
Beamerpakket bij Liedboek voor de Kerken , ELB en OTH
Dit beamerpakket omvat de liedteksten van drie Boekencentrum-uitgaven te weten het Liedboek voor de Kerken, de Evangelische Liedbundel en bundel Op Toonhoogte. Ukunt ook eigen teksten toevoegen. Muzieknotatie is niet opgenomen. De liedteksten van het Liedboek voor de Kerken zijn direct ontsloten en beschikbaar na installatie; voor de ontsluiting en gebruik van de Evangelische Liedbundel en Op Toonhoogte moet u voor iedere bundel afzonderlijk licentiecodes kopen. Een heldere gebruiksaanwijzing is bijgesloten en in uitgebreide vorm op de CD te vinden.
OPS PRO 2007, Boekencentrum, 2008, € 65.00, 9789023921578
winkelwagen
Begeleidingsbundel bij het Dienstboek, een proeve
Boekencentrum, 1999, geb, 176 pp, € 62.50, 9789023964711
winkelwagen
Bijbelse Kantieken, voor het Getijdengebed bezorgd en getoonzet door Benedictijner en Cistercienzer monniken en monialen
KBS/Jongbloed, 2003, geb, 286 pp, € 35.00, 9789061737186
winkelwagen
Church Hymnary 4th ed, full music
Canterbury Press, 2005, geb, 1850 pp, € 36.00, 9781853116131
winkelwagen
   
Completen
Vereniging voor Latijnse liturgie, 2000, pap, 47 pp, € 7.00
winkelwagen
Computerconcordantie op het Liedboek voor de Kerken, met eenstemmige muzieknotatie en meerstemmige geluidsbestanden
Versie Windows editie 1.6 en Mac editie 2.5

Een verbeterde en uitgebreide computerconcordantie bij het Liedboek voor de kerken met nog meer gebruikersgemak en functies. Voor Windows-gebruikers is de zoekfunctie (zowel associatief als op trefwoorden zoeken) verbeterd. Ook is de programmaomgeving bijgewerkt: de concordantie draait onder Windows 7 en Vista. Voor Mac-gebruikers zijn er eveneens verbeteringen aangebracht en het programma is geschikt gemaakt voor Mac Lion. Alle gebruikers kunnen profiteren van een inhoudelijke verrijking nu de achtergrondinformatie uit het papieren compendium bij het Liedboek voor de kerken op deze cdrom digitaal is ontsloten en geactualiseerd.

Boekencentrum, 2012, CD-rom, € 59.50, 9789023967767
winkelwagen
Dienstboek, een proeve, deel 1. Schrift, maaltijd, gebed
In 1998 verscheen deze toonzettende uitgave vanwege de Protestantse Kerk in Nederland op het gebied van de liturgie. De tweede druk verscheen met enkele wijzigingen. Deze wijzigingen verhogen de gebruikswaarde en belemmeren het gebruik naast de eerste druk niet; ze betreffen de inhoudsopgave en de tekst van het zogenaamde Beklag Gods.

De inhoudsopgave is door velen als niet-functioneel ervaren en door een andere opzet ervan is de toegankelijkheid en functionaliteit van deze uitgave sterk verbeterd. Op deze wijze wordt het gebruik in de gemeente bevorderd, en wordt ook het gebruik in het gezin gediend. De betekenis van deze uitgave voor persoonlijk en gezinsgebruik is nog onvoldoende ontdekt.

Inzake het Beklag Gods (onderdeel van de Goede Vrijdagviering, namelijk de kruismeditatie) is discussie ontstaan over het al dan niet antisemitische karakter van de tekst in de eerste druk. Aan dit mogelijke misverstand is door aanpassingen een ondubbelzinnig einde gemaakt. In ieder exemplaar is een losse psalmtonenkaart ingelegd.

Boekencentrum, 1998 / 2010, geb, 1288 pp, € 25.00, 9789023903789
winkelwagen
Dienstboek, een proeve, deel 2. Leven, zegen en gemeenschap
In een tweede band van het Dienstboek - een proeve worden liturgische formulieren en teksten aangeboden onder de begrippen Leven - zegen - gemeenschap. Daarin zijn opgenomen orden, teksten en formulieren inzake
- doop en belijdenis
- Maaltijd van de Heer
- bevestiging en verbintenis van ambtsdragers
- bedieningen
- boete en verzoening
- zegeningen
- liefde en trouw
- uitvaart en rouw
Kortom: voor veel kerkelijke momenten en momenten buiten de eredienst een uitgebreide verzameling teksten met een hoge gebruikswaarde. In deze uitgave worden ook opgenomen de formulieren die eerder in een afzonderlijke uitgave gepubliceerd zijn onder de titel Klassieke liturgische formulieren.
Boekencentrum, 2004, geb, 1024 pp, € 25.00, 9789023916215
winkelwagen
Evangelische liedbundel. Eenstemmige uitvoering
Boekencentrum, 1999, geb, 715 pp, € 19.00, 9789023919179
winkelwagen
Evangelische liedbundel, tekstuitgave
De Stichting Evangelisch Werkverband heeft een liederenbundel samengesteld voor gebruik in de gemeente. Haar doelgroep wordt in de eerste plaats gevormd door gemeenten die behoren tot de Samen-op-Wegkerken en zich herkennen in een meer evangelische gerichtheid van het gemeenteleven.
Boekencentrum, 1999, pap, 327, € 7.50, 9789023903567
winkelwagen
Flexbox incl. NBV dundruk ed. & Liedboek
Jongbloed, 2007, geb, ca. 2200 pp., € 81.45, 9789065393036
winkelwagen
Geen woord teveel. CD
Psalmen voor nu, Boekencentrum, 2008, CD, nvt, € 19.90, 9789023922360
winkelwagen
Gereformeerd Kerkboek
Uitgeverij Jongbloed, 2006, geb, 900 pp, € 25.00, 9789065392817
winkelwagen
Gezangen van/Chants de / Songs from Taize 2012-2013
153 gezangen van Taize in verschillende talen (totaal 50 talen)
Ateliers et Presses de Taize, 2012, pap, € 5.00, 9782850403248
winkelwagen
Gezangen voor Liturgie. In opdracht van de Stichting Liedbundel in samenwerking met de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging en de stichting Gezangen voor Liturgie
Gooi en Sticht, 1996, geb fex. band, 897 + 61 pp, € 19.95, 9789030410263
winkelwagen
   
Graduale Romanum. Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis
Desclee / Abbaye St. Pierre de Solesmes, 1974, geb, 918 pp, € 39.90, 9782852740945
winkelwagen
   
Graduale Simplex, in usum minorum ecclesiarum
Libreria Editrice Vaticana, 1999, pap, 515 pp, € 27.50, 8820916037
winkelwagen
   
Gregoriaans Missaal voor zondagen en feesten. Door de monniken van Solesmes
Latijn-Nederlands, voorlopig niet meer beschikbaar ivm hertaling teksten
Abdij St Pierre, Solesmes/ Vereniging Latijnse Liturgie, 1991, geb, 751 pp, € 27.00, 2852741350
winkelwagen
Halvernacht. Cantori Davidici. Psalmen uit de Naardense Bijbel gezongen op kloostertonen
Skandalon, 2007, CD, € 17.50, 9789076564432
winkelwagen
Het Groot Kinderbijbelliedjesmuziekboek: 15 bijbelliedjes voor piano en andere instrumenten. Eenvoudige zettingen
Mozaiek, 2008, pap, 54 pp, € 17.50, 9789023992561
winkelwagen
   
Hymns Ancient & Modern New Standard (1983) Full music & words
By Order
SCM Press, 1983, geb, 1240 pp, € 36.00, 0907547370 / 9780907547372
winkelwagen
   
Hymns Ancient & Modern New Standard (word edition)
Canterbury Press, 1983, geb, € 16.50, 0907547397 / 9780907547396
winkelwagen
   
Kirchenmusikalisches Jahrbuch.
Schoningh, 2010, geb, 140 pp, € 25.00, 9783506770646
winkelwagen
Klanken van stilte. Gregoriaans beleven. Geschreven en gezongen door norbertijnen van Averbode. Met CD
Meinema, 2009, geb, 120 pp, € 21.50, 9789021142463
winkelwagen
Lectionarium voor de zon- en feestdagen A-cyclus
In de joodse synagogen worden de boekrollen met kostbare doeken bekleed en met veel eerbied behandeld. Doorheen de geschiedenis van de verschillende christelijke kerken heeft de eerbied voor Gods Woord zich vertaald in mooi versierde lectionaria. De nieuwe herdruk van het zondagslectionarium wil bij deze traditie aansluiten.

Er is gekozen voor een uitgave in drie delen, zodat het boek gemakkelijk hanteerbaar is. Elk deel bevat de schriftlezingen voor alle zondagen, voor het paastriduum, de feesten van Sacramentsdag en het Heilig Hart, en de andere feesten die op zondag gevierd kunnen worden, respectievelijk van het A-, B- en C-jaar.

Net zoals in de vorige druk wordt voor de schriftlezingen de Willibrordvertaling gebruikt. Voor de antwoordpsalmen is de vertaling overgenomen uit het getijdenboek.

Veel aandacht is besteed aan de vormgeving van het lectionarium: niet alleen het ruime formaat, maar ook de goudopdruk en de kunstlederen band maken van deze uitgave een heel mooi instrument om in de zondagsliturgie het belang van de Schrift tot uitdrukking te brengen. De illustraties op de kaft zijn geinspireerd naar de glasramen van kunstenaar Joost Caen, in de kapel van de Zusters van Liefde te Kortrijk. Een zinvolle investering dus, die kan bijdragen tot vieringen waarin ook het oog de schoonheid mag smaken van Gods Woord.

Gebonden in kunstlederen band, goudfoliedruk op voorplat en rug, goud op snede, 2 leeslinten.

LICAP, geb, € 175.00, 9789068587661
winkelwagen
Lectionarium voor de zon- en feestdagen B-cyclus
In de joodse synagogen worden de boekrollen met kostbare doeken bekleed en met veel eerbied behandeld. Doorheen de geschiedenis van de verschillende christelijke kerken heeft de eerbied voor Gods Woord zich vertaald in mooi versierde lectionaria. De nieuwe herdruk van het zondagslectionarium wil bij deze traditie aansluiten.

Er is gekozen voor een uitgave in drie delen, zodat het boek gemakkelijk hanteerbaar is. Elk deel bevat de schriftlezingen voor alle zondagen, voor het paastriduum, de feesten van Sacramentsdag en het Heilig Hart, en de andere feesten die op zondag gevierd kunnen worden, respectievelijk van het A-, B- en C-jaar.

Net zoals in de vorige druk wordt voor de schriftlezingen de Willibrordvertaling gebruikt. Voor de antwoordpsalmen is de vertaling overgenomen uit het getijdenboek.

Veel aandacht is besteed aan de vormgeving van het lectionarium: niet alleen het ruime formaat, maar ook de goudopdruk en de kunstlederen band maken van deze uitgave een heel mooi instrument om in de zondagsliturgie het belang van de Schrift tot uitdrukking te brengen. De illustraties op de kaft zijn geinspireerd naar de glasramen van kunstenaar Joost Caen, in de kapel van de Zusters van Liefde te Kortrijk. Een zinvolle investering dus, die kan bijdragen tot vieringen waarin ook het oog de schoonheid mag smaken van Gods Woord.

Gebonden in kunstlederen band, goudfoliedruk op voorplat en rug, goud op snede, 2 leeslinten.

LICAP, geb, € 175.00, 9789068587678
winkelwagen
Lectionarium voor de zon- en feestdagen C-cyclus
In de joodse synagogen worden de boekrollen met kostbare doeken bekleed en met veel eerbied behandeld. Doorheen de geschiedenis van de verschillende christelijke kerken heeft de eerbied voor Gods Woord zich vertaald in mooi versierde lectionaria. De nieuwe herdruk van het zondagslectionarium wil bij deze traditie aansluiten.

Er is gekozen voor een uitgave in drie delen, zodat het boek gemakkelijk hanteerbaar is. Elk deel bevat de schriftlezingen voor alle zondagen, voor het paastriduum, de feesten van Sacramentsdag en het Heilig Hart, en de andere feesten die op zondag gevierd kunnen worden, respectievelijk van het A-, B- en C-jaar.

Net zoals in de vorige druk wordt voor de schriftlezingen de Willibrordvertaling gebruikt. Voor de antwoordpsalmen is de vertaling overgenomen uit het getijdenboek.

Veel aandacht is besteed aan de vormgeving van het lectionarium: niet alleen het ruime formaat, maar ook de goudopdruk en de kunstlederen band maken van deze uitgave een heel mooi instrument om in de zondagsliturgie het belang van de Schrift tot uitdrukking te brengen. De illustraties op de kaft zijn geinspireerd naar de glasramen van kunstenaar Joost Caen, in de kapel van de Zusters van Liefde te Kortrijk. Een zinvolle investering dus, die kan bijdragen tot vieringen waarin ook het oog de schoonheid mag smaken van Gods Woord.

Gebonden in kunstlederen band, goudfoliedruk op voorplat en rug, goud op snede, 2 leeslinten.

LICAP, geb, € 175.00, 9789068587685
winkelwagen
   
Liedboek groot
Dundruk en in cassette
Boekencentrum, 1973/1996, pap, 805 pp, € 23.00, 9023963237
winkelwagen
   
Liedboek voor de Kerken
zwart - edelskai - kleursnede, 9 x 15 cm, te bestellen
Boekencentrum, 2000, pap, € 23.00, 9789023963523
winkelwagen
   
Liedboek voor de Kerken 491 gezangen. Koor en Orgeluitgave
Boekencentrum, 2007, geb, 603 pp, € 32.50, 9789065390790
winkelwagen
Liedboek voor de Kerken groot balacron rood
Psalmen en gezangen voor de Eredienst in kerk en huis, aangeboden door de Interkerkelijke Stichting van het Kerklied
Boekencentrum, 1996, geb, 805 pp, € 19.50, 9789023963219
winkelwagen
   
Liedboek voor de Kerken, Groot letter
5-e druk
Boekencentrum, 2004, geb, 795 pp, € 37.50, 9789023962953
winkelwagen
Liedboek voor de Kerken - standaard - klein balacron rood
Psalmen en gezangen voor de Eredienst in kerk en huis, aangeboden door de Interkerkelijke Stichting van het Kerklied
Boekencentrum, 1996, geb, 801 pp, € 18.00, 9789023963516
winkelwagen
   
Liedboek voor Kerken - dundruk goudsnee (9x15)
dundruk - zwart - leer - goudsnede - rits, te bestellen
Boekencentrum, 2000, geb, 799 pp, € 67.50, 9789023964483
winkelwagen
Liederen en gebeden uit Taize
Dit boekje bevat veertig liederen uit Taize. Ze zijn opgenomen in de taal waarin ze oorspronkelijk werden geschreven (Frans, Duits, Engels, Spaans, Latijn) en voor het eerst ook in Nederlandse vertaling. De liederen worden voorafgegaan door een opzet voor een gebedsdienst die gebruikt kan worden in iedere parochie, gemeente of gebedsgroep. Daartoe is gebruikgemaakt van elementen die welbekend zijn voor wie heeft deelgenomen aan gebedsvieringen in Taize.
Kok, 1994, pap, 70 pp, € 10.50, 9789030410423
winkelwagen
Liederen uit Taize, Begeleidingsbundel
Volledige instrumentele begeleidingen voor 71 liederen / instrumental parts for 71 songs / Des parties instrumentales pour 71 chants : organ/orgue (keyboard/clavier), guitar/guitare, recorder/flute a bec (soprano, alto), flute/flute traversiere, oboe/hautbois, clarinet/clarinette, English horn/cor anglais, bassoon/basson, trumpet/trompette, French horn/cor en fa, trombone & cello/violoncelle.
Gooi en Sticht, 2002, ringband, € 33.25, 9789030410430
winkelwagen
Liederen uit Taize. Gitaarbegeleiding
Voor 87 liederen. Guitar (or keyboard) accompaniments for 87 songs from Taize, for beginners and advanced guitarists. Chords, classical notation, and tablature; ideas for accompanying the songs. / Les accompagnements a la guitare (ou clavier) de 87 chants de Taize, pour des debutants et pour des guitaristes experimentes. Accords, partitions classiques et tablatures. Introduction explicative.
Gooi en Sticht, 2002, pap/ringb., 208 pp, € 34.50, 9789030411314
winkelwagen
   
Liederen van het Leger des Heils
Jongbloed, 2007, geb, 504 pp, € 18.75, 978906539294
winkelwagen
   
Liefde, brood en slaap
Psalmen voor nu, Boekencentrum, 2007, CD, nvt, € 17.50, 97890239217
winkelwagen
   
Lieteboek foar de Tsjerken. Kompaktskiif
Boekencentrun, 2005, CD-Rom, € 37.50, 9023920104
winkelwagen
Matthaus Passion Bach. Nieuw licht op een bekende tekst
Achtergrond en uitleg door Sven Rune Ravsteen
NBV op muziek serie, NBV, 2008, pap, 182 pp, € 10.95, 9789061268727
winkelwagen
Missaal voor weekdagen en heiligenvieringen
Uitgave door Benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, onder leiding van J. van der Veken - herziene uitgave

Godfried kardinaal Danneels, uit het voorwoord: De christen leeft van drie boeken: de Bijbel, het Missaal en de Getijden. Zoals een goede Moeder brengt de Kerk het brood gesneden op tafel voor al haar kinderen. Dat doet ze in haar missaal. Voor elke viering kiest ze een stukje Schrift. Juist genoeg en aangepast aan deze dag.

Het Missaal is van de drie het meest gevarieerde. Het bevat van alles wat, de schriftlezingen van elke viering, maar ook de psalm waarmee in elke viering op het Woord Gods wordt geantwoord. Verder de hele schat van gebeden waarmee de Kerk 'het mysterie van het geloof' viert en omgeeft. Voedsel voor elke dag.

Daarom is dit Missaal zo welkom. Ik ben blij dat het er is. Het is onmisbaar in de Kerk, ja zelfs in het huis van elke christen.

Brepols/LICAP, 1993/2007, geb, 1671 pp, € 72.50, 9789068587593
winkelwagen
Missaal voor zon- en feestdagen
Uitgave door Benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, onder leiding van J. van der Veken - herziene uitgave

Godfried kardinaal Danneels, uit het voorwoord: De christen leeft van drie boeken: de Bijbel, het Missaal en de Getijden. Zoals een goede Moeder brengt de Kerk het brood gesneden op tafel voor al haar kinderen. Dat doet ze in haar missaal. Voor elke viering kiest ze een stukje Schrift. Juist genoeg en aangepast aan deze dag.

Het Missaal is van de drie het meest gevarieerde. Het bevat van alles wat, de schriftlezingen van elke viering, maar ook de psalm waarmee in elke viering op het Woord Gods wordt geantwoord. Verder de hele schat van gebeden waarmee de Kerk 'het mysterie van het geloof' viert en omgeeft. Voedsel voor elke dag.

Daarom is dit Missaal zo welkom. Ik ben blij dat het er is. Het is onmisbaar in de Kerk, ja zelfs in het huis van elke christen.

Brepols/LICAP, 1992 / 2007, geb, 1386 pp, € 66.50, 9789068587623
winkelwagen
Nieuw Orgelboek bij de 491 Gezangen. Intonaties en zettingen
Boekencentrum, 2004, losbladig, geperforeerd, 644 pp, € 80.00, 9789023964179
winkelwagen
   
Onze Vader. Gezongen. Twaalf composities naar verschillende kerkelijke tradities op de tekst van Matteus 6:9-13 uit de NBV
KBS, 2006, pap, 36 pp, € 4.00, 9061739470 / 9789061739470
winkelwagen
   
Ook uit de mond der kinderen, deel 1: een nieuwe bundel met 100 liederen voor de christelijke basisschool
Boekencentrum, 1987, tweede druk, geb, 160 pp, € 15.40, 9023910990
winkelwagen
   
Ook uit de mond der kinderen, deel 3: een nieuwe bundel met 100 liederen voor de christelijke basisschool
Boekencentrum, 2006, geb, 238 pp, € 20.00, 9789023918820
winkelwagen
Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow
Nederlandse Ionagroep. Eenstemmig, met CD
Gooi en Sticht, 2008, pap, 112 pp, € 22.95, 9789030411239
winkelwagen
Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow & de rest van de wereld
Nederlandse Ionagroep, meerstemmig
Gooi & Sticht, 2008, pap, 117 pp, € 19.95, 9789030411222
winkelwagen
Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow & de rest van de wereld
Nederlandse Ionagroep. Eenstemmig
Gooi en Sticht, 2008, pap, 112 pp, € 10.50, 9789030411215
winkelwagen
Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow & de rest van de wereld, CD
Nederlandse Ionagroep, meerstemmig
Kok/ Ten Have, 2008, CD, € 15.00, 9789030411260
winkelwagen
Orgelbegeleidingen bij de liederen uit gezangen voor liturgie (nummers 401-659)
De Gezangen voor Liturgie is de meest gebruikte liedbundel binnen de R.K. Kerk. Echter een begeleidingsbundel ontbrak. Nu is er voor het eerst een complete orgelbegeleiding bij het liedmateriaal van de bundel.

De begeleidingen, die gemaakt zijn in opdracht van Stichting Liedboek, zijn afgestemd op de gemiddelde amateurorganist. Vanwege dit criterium is er voor gekozen de in praktijk wat moeilijkere gebleken begeleidingen te vervangen door een aantal nieuwe.
Gooi en Sticht, 2011, pap, 516 pp, € 59.50, 9789030400202
winkelwagen
Oud-Katholiek Gezangboek
Gooi en Sticht, 2006, pap, 1527 pp, € 45.00, 9789030410935
winkelwagen
   
Psaalms en Gezangen. Beriemd deur kemizzie kerklaiden van Liudgerstichten. Grunneger Laidbouk
Jongbloed, 2010, geb, 257 pp, € 25.00, 9789065393456
winkelwagen
   
Psalmen. berijming 1773 met 12 gezangen en formulieren
Jongbloed, 2007, geb, 645 pp, € 8.50, 9789065392237
winkelwagen
Psalmen voor nu: Beker met een barst, Muziekboek bij CD6
De psalmen van cd 6 Beker met een barst weergegeven als pianozetting met daarbij gitaarakkoorden. Bijzondere akkoorden worden toegelicht met diagrammen. In dit boek zijn de volgende psalmen opgenomen: 7, 31, 40, 44, 58, 75, 88, 93, 98, 111, 112, 114, 129.

Sinds de lente van 2002 werkt het team van Psalmen voor Nu aan een nieuwe psalmberijming. Een berijming in hedendaags Nederlands, op nieuwe melodieen in de brede traditie van de moderne populaire muziek. Psalmen voor Nu bestaat uit drie teams: een team van hebraici, grondtaalspecialisten die de dichters en de componisten helpen bij het begrijpen van wat er in de grondtekst staat. Daarnaast een team van dichters, die de grondtekst vertalen in fris Nederlands, met een mooie klank en een goed ritme, dat zich ervoor leent om gezongen te worden. En tenslotte componisten die deze tekst proeven, en van een melodie voorzien die erop past.

Psalmen voor nu, Boekencentrum, 2010, pap, 48 pp, € 15.00, 9789023967286
winkelwagen
Psalmen voor nu, CD 1, Totdat het veilig is
Boekencentrum, 2008, € 17.50, 9789023920168
winkelwagen
Psalmen voor nu, CD 2, Voor niemand bang
Boekencentrum, 2008, € 19.90, 9789023920199
winkelwagen
Psalmen voor nu, CD 3, Liefde ,brood en slaap
Boekencentrum, 2008, € 19.90, 9789023921714
winkelwagen
Psalmen voor Nu, CD 4. Geen woord teveel
Boekencentrum, 2008, cd, € 19.90, 9789023922360
winkelwagen
Psalmen voor nu, CD 5, Gefeliciteerd
Psalmen voor Nu, Boekencentrum, 2009, cd, € 19.90, 9789023967132
winkelwagen
Psalmen voor nu, CD 6, Beker met een Barst,
Psalmen voor nu, Boekencentrum, 2010, CD, € 19.90, 9789023967279
winkelwagen
Psalmen voor nu, CD 7, Mooie droom
CD 7 Mooie droom is een cd met veel akoestische instrumenten, sprankelende gitaarpartijen en een verrassend breed stemmenpalet.
Op CD7 staan: psalm 48, 24, 95, 77, 70, 54, 62, 106, 34, 49, 138, 118, 89.
Boekencentrum, 2011, € 19.90, 9789023967378
winkelwagen
Psalmen voor nu, CD 8, Heilig boven alles
'Heilig boven alles' is de titel van het nieuwe album van Psalmen voor Nu. Op deze cd zijn opgenomen de psalmen 47, 60, 72, 76, 81, 85, 96, 99, 107, 109, 132, 141 en 146. De stijl van uitvoering is soul. Deze Afro-Amerikaanse muziekstijl die naar zijn aard diep van binnenuit komt, past op een bepaalde manier bij de ziel van de psalmen. Met het verschijnen van deze cd zijn 111 psalmen (75%) gepubliceerd!
Boekencentrum, 2012, Digipack, € 19.90, 9789023967569
winkelwagen
Psalmen voor Nu: Geen woord te veel, Muziekboek
Boekencentrum, 2008, pap, € 15.00, 9789023922377
winkelwagen
Psalmen voor Nu: Gefeliciteerd, Muziekboek
Boekencentrum, 2009, pap, € 15.00, 9789023967149
winkelwagen
Psalmen voor Nu : Heilig boven alles, Muziekboek bij CD 8
Dit muziekboek behoort bij CD 8 Psalmen voor Nu dat verschijnt onder de titel Heilig boven alles. Op deze cd zijn opgenomen de psalmen 47, 60, 72, 76, 80, 96, 107, 109, 132, 141 en 146.

Psalmen voor Nu is een ambitieus project met als doel de pslamen op een nieuwe wijze geliefd te maken bij jong en oud. De teksten worden opnieuw geschreven en van nieuwe muziek voorzien.

Boekencentrum, 2012, pap, 56 pp, € 15.00, 9789023967576
winkelwagen
Psalmen voor Nu: Liefde, brood en slaap, Muziekboek
Boekencentrum, 2007, pap, 76 pp, € 15.00, 9789023921721
winkelwagen
Psalmen voor Nu: Mooie droom, Muziekboek
In deze begeleidingsbundel zijn opgenomen tekst en melodie van de psalmen die te horen zijn op de CD Mooie droom.
De melodie wordt weergegeven als pianozetting met daarbij gitaarakkoorden. Bijzondere akkoorden worden toegelicht met diagrammen.
De psalmen van CD7 zijn: psalm 24, 34, 48, 49, 54, 62, 70, 77, 89, 95, 106, 118, 138.
Boekencentrum, 2011, 50 pp, € 15.00, 9789023967385
winkelwagen
Psalmen voor Nu: Voor niemand bang, muziekboek
Psalmen voor nu, Boekencentrum, 2006, pap, € 12.50, 9789023917564
winkelwagen
Romeins Missaal voor Weekdagen en Heiligenfeesten
Latijn-Nederlands, in herdruk, publicatiedatum onbekend
Vereniging voor Latijnse Liturgie, 1979/1993, geb, 1887 pp, € 67.90, 9789070906016
winkelwagen
Romeins Missaal voor Zondagen en feesten
Latijn-nederlands met de lezingen en Kyriale
Vereniging voor Latijnse Liturgie, 1979/1996, geb in cassette, 987 pp, € 43.50, 9789090001197
winkelwagen
Romeins Missaal voor Zondagen en feesten, luxe editie
Latijn-nederlands met de lezingen en Kyriale, luxe: leer, goudsnede
Vereniging voor Latijnse Liturgie, 1979 / 2006, geb in cassette, 987 pp, € 63.60, 9789090001180
winkelwagen
Tachtich lieten ut Taize
De oekumenyske kleastermienskip fan Taize yn Bourgogne (Frankryk) lukt alle jierren tuzenen besikers - benammen jongelju - ut de hiele wrald. Dy wurde der rekke troch it bidden en sjongen yn de fieringen. Dat bart yn alderhanne talen. Foar it fuortsetten fan dy underfining yn eigen situaasje en tsjerke, is it wichtich dat de lieten yn de eigen taal songen wurde kinne. Tachtich lieten ut Taize kinne no songen wurde yn de oarspronklike taal en yn it Frysk.

De oecumenische kloostergemeenschap van Taize in Bourgondie (Frankrijk) trekt jaarlijks duizenden bezoekers - vooral jongeren - uit de hele wereld. Die worden geraakt door het bidden en zingen in de vieringen. Dat gebeurt in allerlei talen. Voor de voortzetting van die ervaring in eigen situatie en kerk, is het belangrijk dat de liederen in de eigen taal gezongen kunnen worden. Tachtig liederen uit Taize kunnen nu worden gezongen in de oorspronkelijke taal en in het Fries.

2008, Gooi & Sticht, 2008, pap, 104 pp, € 10.50, 9789030411185
winkelwagen
Taize liederen en gebedenboek
Deze omvangrijke bundel bevat een verzameling van de 125 meest gezongen liederen uit Taize. Bij veel van deze liederen zijn ook solo's in het Nederlands opgenomen: het is de eerste keer dat deze worden gepubliceerd. De inleiding bevat een handreiking voor de voorbereiding van een gebedsviering. Daarnaast ook gebedsvieringen voor de verschillende periodes van het jaar.
Gooi & Sticht, 2008, pap, 238 pp, € 15.95, 9789030411246
winkelwagen
The Book of Common Prayer and Administration of the Sacraments. According to the Use of the Church of England
Oxford UP, 1965, geb, 714 pp, € 14.95, 9780191306013
winkelwagen
Totdat het veilig is. CD
Psalmen voor nu, Boekencentrum, 2005, CD, nvt, € 17.50, 9789023920168
winkelwagen
   
Totdat het veilig is. Muziekboek
TB
Psalmen voor nu, Boekencentrum, 2006, pap, € 12.50, 9023918975 / 97890239189974
winkelwagen
   
Tsjinstboek in oanset 2, Libben, Seine, Mienskip. Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst
tb
Boekencentrum, 2011, geb, 1020 pp, € 20.00, 9789023924371
winkelwagen
Tuskentiden. Oanfoljend lieteboek
Kok, 2006, geb, 384 pp, € 19.95, 9789043513180
winkelwagen
Tussentijds. Aanvullende liedbundel bij het Liedboek voor de Kerken
Kok en Boekencentrum, 2005, geb, 352 pp, € 18.50, 9789023963264
winkelwagen
Tussentijds. Aanvullende liedbundel bij het Liedboek voor de Kerken. Begeleidingen
Alternatief isbn: 9789043513654
Kok / Boekencentrum, 2007, losbladig, 260 pp, € 39.95, 9789023953173
winkelwagen
Uitbreiding gereformeerd kerkboek. Proefbundel
dundruk
Jongbloed, 1998, geb, 815 pp, € 18.50, 12234
winkelwagen
Zangbundel - Geel. 200 bekende geestelijke en bijbelse liederen, met gitaargrepen. Tekstuitgave
Boekencentrum, 2009, pap, 127 pp, € 6.25, 9789023967231
winkelwagen
Zingend geloven: Computerconcordantie op zingend geloven. Versie 1.0
Versie Windows ed. 1.5 en Mac ed. 2.5

Bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied met eenstemmige muzieknotatie. Alle liederen uit de reeks Zingend Geloven waaronder de liederen die overgenomen zijn in de bundel Tussentijds.

Systeemvereisten:

Boekencentrum, 2012, € 49.90, 9789023967613
winkelwagen
Zingend geloven, deel 1 & 2, eenstemmig. Tijd voor Pasen en Te Gelegener Tijd. Bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied
Boekencentrum, 1997, pap, 230 pp, € 5.00, 9789023919612
winkelwagen
Zingend geloven, deel 1 & 2, meerstemmig: Tijd voor Pasen& Te gelegener Tijd
Boekencentrum, 1994, pap, 208 pp, € 11.00, 9789023919636
winkelwagen
Zingend geloven, deel 3 & 4, eenstemmig
Boekencentrum, 2001, pap, 283 pp, € 5.00, 9789023919766
winkelwagen
Zingend geloven, deel 3, meerstemmig
Boekencentrum, 1996, pap, 112 pp, € 7.00, 9789023919629
winkelwagen
Zingend geloven, deel 4, meerstemmig
Boekencentrum, 1991, pap, 110 pp, € 7.00, 9789023919650
winkelwagen
Zingend geloven, deel 5, eenstemmig
Boekencentrum, 1995, pap, 140 pp, € 3.00, 9789023919681
winkelwagen
Zingend geloven, deel 5, meerstemmig
Boekencentrum, 2002, pap, 120 pp, € 7.00, 9789023919698
winkelwagen
Zingend geloven, deel 6, eenstemmig. Bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied
Boekencentrum, 1998, pap, 188 pp, € 4.00, 9789023919728
winkelwagen
Zingend geloven, deel 6, meerstemmig. Bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied
Boekencentrum, 1998, pap, 172 pp, € 8.00, 9789023919735
winkelwagen
Zingend geloven, deel 7, kerklied voor kinderen, eenstemmig
Boekencentrum, 2000, pap, 148 pp, € 4.00, 9789023919742
winkelwagen
Zingend geloven, deel 7, kerklied voor kinderen, meerstemmig
Boekencentrum, 2003, pap, 133 pp, € 8.00, 9789023919759
winkelwagen
Zingend geloven, deel 8, eenstemmig
Boekencentrum, 2004, pap, 151 pp, € 4.00, 9789023919773
winkelwagen
Zingend geloven. Register bij de complete reeks
In opdracht van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
Boekencentrum, 2004, pap, 69 pp, € 3.00, 9789023919797
winkelwagen
   
Zingt Jubilate. Liedboek
Averbode, geb, 1056 pp, € 21.00, 9789031722525
winkelwagen
Andel, Nienke van (red)
Van horen zingen, wegwijs in het nieuwe liedboek
Wanneer we spreken over kerkmuziek, komen bepaalde vragen steeds terug. Bijvoorbeeld: Wat is het verschil tussen kerkmuziek en 'gewone muziek'? Zijn muziekstijlen niet leeftijdsgebonden? Valt over smaak misschien toch wel te twisten? Dit boek stimuleert het gesprek over deze en andere vragen. De auteurs geven hun visie op allerlei zaken rond kerk en muziek en hebben deze teksten voorzien van gespreksvragen. Tegelijk geeft dit boek een introductie in het nieuwe Liedboek.

Aan dit boek werkten mee: Nienke van Andel, Maarten Diepenbroek, Sebastiaan 't Hart, Cees-Willem van Vliet, Maartje Wildeman. De auteurs, allemaal geboren na 1973 en dus opgegroeid in de tijd van het 'oude' Liedboek, geveneen frisse en geinformeerde kijk op het onderwerp.
Nienke van Andel doet promotie-onderzoek naar de totstandkoming van het nieuwe Liedboek. De overige medewerkenden zijn als kerkmusicus of predikant werkzaam binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Toer Reeks, Boekencentrum, 2013, pap, 79 pp, € 9.90, 9789023927211
winkelwagen
At the close of every day. Spinvis en Doe maar
De geluiden van weleer
Volkoren en Boekencentrum, 2005, geb, 31 pp, € 20.00, 9789023918059
winkelwagen
Bach, Govert Jan
De Matthaus-Passion van Johann Sebastian Bach, boek met 4 cd's
De Matthaus Passion behoort in Nederland tot de meest geliefde klassieke muziek. Het staat op nr. 1 van de top 300 van de Radio 4 Hart & Ziellijst en maakt onderdeel uit van een Paastraditie waarin zelfs kopstukken uit de popmuziek zich wagen aan aria's uit dit oratorium. Maar het is ook een complex werk, ontstaan in een tijd die allang de onze niet meer is. Door meer begrip voor de achtergronden van de Matthaus Passion te krijgen, wordt de luisterervaring verrijkt.

Bachkenner en ver familielid Govert Jan Bach reikt in 12 hoofdstukken sleutels aan om dit meesterwerk beter te doorgronden. Op toegankelijke wijze gaat hij in op de ontstaansgeschiedenis, het wezen van de barok, de gelaagdheid van het stuk, de diverse tekstbronnen, de architectuur, de grote rol van de mystiek, de herontdekking in de 19de eeuw, de uitvoeringspraktijk, de meest recente musicologische vondsten, de hertalingen en de Matthaus Passion als Nederlands cultuurmonument. Met een gesproken voorwoord van Joop van Zijl.

Rubinstein, 2014, geb, € 24.95, 9789047615958
winkelwagen
   
Bach, J.S.
Mattheüspassie
Hertaald door Jan Rot met bladmuziek
Nijgh & Van Ditmar, 2006, pap, 198 pp, € 22.50, 9789038863474
winkelwagen
Barnard, Willem
Mens in wind en vuur - liederen
Skandalon, 2010, CD, € 19.50, 9789490708092
winkelwagen
   
Bartelink, G.J.M.
De Bijbel in Klank
Voltaire, 2001, geb, 224 pp, € 26.75, 9789058480118
winkelwagen
   
Beek, M. van der
Geen woord teveel. Psalm 119 voor nu
Psalmen voor nu, Boekencentrum, 2006, pap, 15 pp, € 1.50, 9789023921707
winkelwagen
Berg, Rien van den (red)
Psalmen voor Nu: Totdat het veilig is, 16 psalmen, met cd
Project waarbij zowel de teksten als de melodien van de psalmen opnieuw worden gedicht en geschreven. Op de CD zowel muziek als tekst van de opgenomen psalmen
Boekencentrum, 2005, pap, 99 pp, € 27.50, 9789023918042
winkelwagen
Berg, R. van den
Bijbelstudies. Op ontdekkingsreis
A2028.
Psalmen voor nu, Boekencentrum, 2011, pap, 96 pp, € 15.00, 9789023924067
winkelwagen
Berg, R. van den
Psalm zoekt jou. Bijbelstudies bij Psalmen voor Nu
Veel gelovigen leven met de psalmen. Met de psalmen steken ze de diepe dalen van hun leven over, met een psalm zingen ze hun vreugde uit op de toppen van hun bestaan. Voor hen zijn de psalmen geen teksten uit vervlogen millennia, maar levende woorden van God om mee te leven in de alledaagse werkelijkheid van eeuw eenentwintig.

Dichter-journalist Rien van den Berg neemt ons mee op een spannende ontdekkingstocht rond de psalmen. Hij vergelijkt de nieuwe teksten van Psalmen voor Nu met de bijbeltekst in verschillende vertalingen. De werkvormen maken het boek geschikt voor bespreking in bijbelkringen en gespreksgroepen.

Psalmen voor nu, Boekencentrum, 2011, pap, 160 pp, € 12.50, 9789023924067
winkelwagen
   
Bielen, J. en W. Callaert
Zingen op zondag: Kerkmuzikale suggesties voor de zondagvieringen in het C-jaar
Averbode, 2006, pap, 80 pp, € 10.00, 9031724055 / 9789031724055
winkelwagen
Black, V.K.
Welcome to the Book of Common Prayer
An introduction to the prayer book of the Episcopal Church. The Book of Common Prayer is nearly 1,000 pages long, yet most Episcopalians have only a passing acquaintance with this book, which is a spiritual gold mine. In this thorough introduction to the BCP, the author leads readers through each of its parts, explaining the history and background and helping make the book a more meaningful spiritual tool.
Morehouse, 2005, pap, 152 pp, € 13.75, 9780819221308
winkelwagen
Bleij, W.
Ook in het vuur is Hij nabij
Ook in het vuur is Hij nabij is een bijzondere verzameling van liederen die Wonno Bleij door de jaren heen heeft geschreven voor gebruik in de eredienst. Jong en oud, iedereen komt aan bod. In een verrassende poetische taal, eenvoudig en diepzinnig tegelijk, verkondigt hij door de liederen het evangelie van Jezus Christus. Deze bundel vormt voor hem de afsluiting van een periode vol actieve inzet voor het gezongen kerklied in Nederland
Boekencentrum, 2011, geb, 159 pp, € 17.50, 9789023967347
winkelwagen
   
Blom, R. & M. Nieboer
Musica Religiosa. Anno nu
IKON, 2011, € 12.50
winkelwagen
Boogaarts, J.
Inleiding tot het Gregoriaans en de liturgie
Coutinho, 1994, pap, 104 pp, € 13.00, 9789062839513
winkelwagen
Booty, J.E. (ed.)
The Book of Common Prayer, 1559: The Elisabethan Prayer Book
reprint of the 1559 text, with notes & history
Virginia UP, 2005, geb, 427 pp, € 39.50, 9780813925172
winkelwagen
   
Borkent, R.
Zing met de hemelboden. 77 kerkliederen voor gemeente en cantorij.
op bestelling
Boekencentrum, 2003, pap, 142 pg, € 13.90
winkelwagen
Bosch, Roel
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. De psalmen in Liedboek,zingen en bidden in huis en kerk
Met de psalmen is het zingen in de kerk begonnen. Een prachtige waaier van manieren van psalmzingen ontstond. Dit boek geeft een plaats aan al die vormen die te vinden zijn in het Liedboek.

De een kent de psalmen vooral uit de calvinistische traditie, al dan niet op hele noten. De ander geniet van de gregoriaanse vorm, verstild, in kloosters en oude kerken. Taize heeft met 'Bless the Lord' velen voor de psalmen ingenomen, net zoals de 'lichtere' vorm van 'Psalmen voor Nu' weer anderen heeft geraakt. Wie bij een uitvaart 'De Heer is mijn herder' zingt, sluit aan bij de gezangentraditie uit Nederland. Met 'The Lord is my shepherd' komen we in Engelse en Schotse sferen terecht. Er is de antwoordpsalm, het kernvers, regelmatig herhaald, de antifoon...Over dit alles en meer gaat dit aanstekelijke boek!

Boekencentrum, 2014, pap, 119 pp, € 12.50, 9789023927587
winkelwagen
Bruijne, M. de
Vierend dichterbij
teksten uit bij de kerkelijke feesten afkomstig uit haar Oratoria Appelbloesem, Graankorrel en Aanwezig, pluse enkele teksten voor dagelijks gebruik.
Narratio, 1998, pap, 79 pp, € 5.50, 9789052632209
winkelwagen
Bruijne, M. de e.a.
Aanwezig: Oratorium voor pinksteren (Koorboek+partituur)
Oratorium voor Pinksteren dat aansluit bij 'Als de graankorrel sterft...'. Met liederen als De geest van God op aarde in onze tijd, Zoals het onkruid groeien blijft, Dat mag blijven wat er is en Aan het einde van het leven.
Narratio, 1998, pap, 52 pp, € 13.50, 9789052632124
winkelwagen
Bruijne, M. de e.a.
Als de graankorrel sterft... oratorium voor de veertigdagentijd en pasen
2 delen: partituur en koorboek

Voor gemeenten die op geinspireerde wijze de Veertigdagentijd tot en met Pasen willen vieren. Een muziekwerk met speciale delen voor de veertigdagentijd, Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Kan door iedere cantorij/ koor worden ingestudeerd en met de gemeente worden uitgevoerd.

Narratio, 1996, pap, 132 + 78 pp, € 13.50, 9789052631530
winkelwagen
Bruijne, M. Plieger van der Heide, A. Rippen, P. en Bruggen, C. van
Als appelbloesem in de winter. Kerstoratorium Koorboek
Narratio, 1993, pap, 23 pp, € 2.50, 9789052631363
winkelwagen
Bruin, G.J. de
Op de vleugels van een lied. Liederen
Gelukkig degenen die liederen tot hun beschikking hebben. Wat een voorrecht als we bij hoogte- en dieptepunten kunnen terugvallen op psalmen en gezangen. Het kan ons zomaar toevallen: te worden meegevoerd op de vleugels van een lied. Deze bundel bevat 61 liederen voor gebruik in en rond de kerkelijke erediensten. Het zijn bijbelliederen, liederen voor het kerkelijk jaar en voor specifieke onderdelen in de kerkdienst. De melodieën zijn deels bekend, deels speciaal voor de liederen gecomponeerd door verschillende musici. De liederen zijn ontstaan in de kerkelijke praktijk, hebben een stijlvol taalgebruik en zijn steeds toegankelijk in taal en melodie.

Gert Jan de Bruin (1954) is als predikant verbonden aan de protestantse gemeente te St. Michielsgestel, daarvoor in Oegstgeest.

Skandalon, 2007, pap, 103 pp, € 13.90, 9789076564289
winkelwagen
Cuilenburg, P. van (red.)
Mystiek om te zingen
Protestantse Kerk / Toer, Boekencentrum, 2006, pap, 64 pp, € 6.00, 9789023996286
winkelwagen
Cummings, B.(ed)
The Book of Common Prayer: The Texts of 1549, 1559, and 1662
'In the midst of life we are in death' The words of the Book of Common Prayer have permeated deep into the English language all over the world. For nearly 500 years, and for countless people, it has provided a background fanfare for a marriage or a funeral march at a burial. Yet this familiarity also hides a violent and controversial history. When it was first produced the Book of Common Prayer provoked riots and rebellion, and it was banned before being translated into a host of global languages and adopted as the basis for worship in the USA and elsewhere to the present day. This edition presents the work in three different states: the first edition of 1549, which brought the Reformation into people's homes; the Elizabethan prayer book of 1559, familiar to Shakespeare and Milton; and the edition of 1662, which embodies the religious temper of the nation down to modern times. Far from being a book for the religious only, the Book of Common Prayer is one of the seminal texts of human experience and a manual of everyday ritual: a book to live, love, and die to.
Oxford UP, 2011, geb, 820 pp, € 23.50, 9780199207176
winkelwagen
Cummings, Brian(ed)
The Book of Common Prayer: The Texts of 1549, 1559, and 1662
'In the midst of life we are in death.' The words of the Book of Common Prayer have permeated deep into the English language all over the world. For nearly 500 years, and for countless people, it has provided a background fanfare for a marriage or a funeral march at a burial. Yet this familiarity also hides a violent and controversial history. When it was first produced the Book of Common Prayer provoked riots and rebellion, and it was banned before being translated into a host of global languages and adopted as the basis for worship in the USA and elsewhere to the present day. This edition presents the work in three different states: the first edition of 1549, which brought the Reformation into people's homes; the Elizabethan prayer book of 1559, familiar to Shakespeare and Milton; and the edition of 1662, which embodies the religious temper of the nation down to modern times. 'magnificent edition' Diarmaid MacCulloch,London Review of Books 'superb edition...excellent notes and introduction' Rowan Williams, Times Literary Supplement ABOUT THE SERIES: For over 100 years Oxford World's Classics has made available the widest range of literature from around the globe. Each affordable volume reflects Oxford's commitment to scholarship, providing the most accurate text plus a wealth of other valuable features, including expert introductions by leading authorities, helpful notes to clarify the text, up-to-date bibliographies for further study, and much more.
Oxford World's Classics, Oxford University Press, 2013, pap, 820 pp, € 16.00, 9780199645206
winkelwagen
Dirksen, Pieter (red)
De geheimen van de Matthaus-Passion
Nederland ontkerkelijkt in rap tempo. Slechts een keer per jaar kunnen kerken rekenen op een vol huis: in de week voor Pasen tijdens uitvoeringen van de Johann Sebastian Bachs meesterwerk de Matthaus-Passion. Vaandeldrager van deze rijke traditie is De Nederlandse Bachvereniging die sinds 1922 onder meer uitvoeringen verzorgt in de Grote Kerk in Naarden.

Sinds het jaar 2000 verschijnen in de programmaboekjes bij de uitvoeringen van De Nederlandse Bachvereniging essays die tot doel hebben de kennis over dit meesterwerk te vergroten en daarmee de luisterervaring te verdiepen. Ze zijn geschreven door een keur van internationale autoriteiten op het gebied van de muziek en het leven van Johann Sebastian Bach. Deze essays bleken zo waardevol dat De Nederlandse Bachvereniging ze heeft bewerkt en gebundeld tot een nieuwe boekuitgave.

Tezamen met enkele nieuw te schrijven essays ontsluit de bundeling een aantal geheimen van de Matthaus-Passion. Het geheel wordt aangevuld met een afdruk van het facsimile van de originele tekst van Picander.

Met bijdragen van onder meer Gustav Leonhardt, Jos van Veldhoven, Pieter Dirksen en Emile Wennekes. De inleiding is geschreven door Paul Witteman.

Balans, Uitgeverij, 2010, pap, 176 + 33 pp, € 17.50, 9789050188999
winkelwagen
Doesburgh, C. van
Licht, 100 liedjes voor iedereen
LICHT voorziet 100 oude bekende kerkelijke melodieën en mooie internationale traditionals van nieuwe teksten. De liedjes zijn geschikt om te zingen bij alle grote en kleine momenten van het leven, zowel in de kerk als daarbuiten.
Wie nu samen wil zingen, valt veelal terug in een religieus idioom dat niet meer wordt begrepen. Oude melodieën worden daardoor onzingbaar en gaan verloren, terwijl de muziek nog altijd raakt. Voor LICHT schrijft Coot van Doesburgh eigentijdse teksten voor monumentale melodieën, zonder dat het lichtvoetig of oppervlakkig wordt.
Zie ook de CD LICHT, gezongen door Karin Bloemen
Boekencentrum, 2010, pap, 112 pp, € 12.50, 9789023967361
winkelwagen
Doesburgh, C. van
Licht, 100 liedjes voor iedereen. Met eenstemmige melodieen
Licht voorziet 100 oude bekende kerkelijke melodieen en mooie internationale traditionals van nieuwe teksten. De liedjes zijn geschikt om te zingen bij alle grote en kleine momenten van het leven, zowel in de kerk als daarbuiten.

Coot van Doesburgh is de tekstdichter van vele bekende nummers, zoals 'Vleugels van mijn vlucht' van Paul de Leeuw en 'Waar is de zon' van Willeke Alberti. Ze vertaalde ook alle liedjes van de musical MammaMia!, waarmee ze veel lof oogstte.

Boekencentrum, 2012, geb, 143 pp, € 12.50, 9789023967545
winkelwagen
Doesburgh, C. van & K. Bloemen
Karin Bloemen zingt Licht
LICHT voorziet 100 oude bekende kerkelijke melodieën en mooie internationale traditionals van nieuwe teksten. De liedjes zijn geschikt om te zingen bij alle grote en kleine momenten van het leven, zowel in de kerk als daarbuiten.
Wie nu samen wil zingen, valt veelal terug in een religieus idioom dat niet meer wordt begrepen. Oude melodieën worden daardoor onzingbaar en gaan verloren, terwijl de muziek nog altijd raakt. Voor LICHT schrijft Coot van Doesburgh eigentijdse teksten voor monumentale melodieën, zonder dat het lichtvoetig of oppervlakkig wordt.
Karin Bloemen zingt 15 liederen.
Zie ook de tekstuitgave met toelichting van de liedjes.
Boekencentrum, 2010, CD, € 17.99, 9789023967538
winkelwagen
Dulk, Marcel den
Nederlandse Johannes Passion van J.S. Bach
Tien jaar vertaalwerk resulteerde in een poetische vertaling van Bachs meesterwerk, die in 2012 de wereldpremiere beleefde in het Amsterdamse Concertgebouw en zeer lovend werd ontvangen.

Het tekstboek geeft de achtergronden en de Nederlandse en Duitse originele tekst.

Continental Sound, 2013, pap, 60 pp, € 12.90, 9789076959368
winkelwagen
   
Egidius Kwartet & College
De Leidse Koorboeken. Vol. 1, Codex A. Eerste boek
Etcetera, 2011, € 22.95, 8711801102795
winkelwagen
   
Egidius Kwartet & College
De Leidse Koorboeken. Vol. 2, Codex B. Tweede boek
Etcetera, 2011, € 29.95, 8711801102801
winkelwagen
   
Eikelboom, A.
Jesu, meine Freude. BWV 227 van Johann Sebastian Bach: een praedicatio sonora
Boekencentrum, 2007, pap, 432 pp, € 34.90, 9789023922438
winkelwagen
Ende, Anthony van den
Zangbundel - Geel. 200 bekende geestelijke en bijbelse liederen, met gitaargrepen. Muziekuitgave
Boekencentrum, 2009, geb, € 32.50, 9789023967156
winkelwagen
   
Evans, M.
Open Up the Doors: Music in the Modern Church
Equinox, 2007, pap, 209 pp, € 26.25, 9781845531874
winkelwagen
   
Fidom, H. (red.)
Orgels van de Wederopbouw. Het orgel van de Nicolaikerk in Utrecht en andere orgels van na 1945
Serie Nederlandse Orgelmonografieen 8, Walburg Pers, 2006, geb, 320 pp, € 39.95, 9057304325 / 9789057304323
winkelwagen
   
Foley, E., N.D. Mitchell, J.M. Pierce (eds)
A Commentary on the General Instruction of the Roman Missal
Pueblo / Liturgical Press, 2007, geb, 502 pp, € 51.00, 9780814660171
winkelwagen
Gelineau, Joseph
Gezangen van de eucharistie
Deze uitgave is een vertaling en bewerking van Les chants de la messe, het in 2001 verschenen laatste boek van Joseph Gelineau (1920-2008), een van de belangrijkste pioniers en denkers in de twintigste eeuw op het terrein van muziek en liturgie. De tekst van Gelineau is aangepast voor gebruik in Nederland. Na elk hoofdstuk vindt u vragen waarmee u de inzichten van Gelineau kunt toepassen op de muzikale situatie in uw eigen parochie of geloofsgemeenschap. In de huidige situatie van de rooms-katholieke kerk in Nederland is reflectie op liturgische muziek meer dan nodig en is vernieuwing geboden. Dit boek zal deze reflectie zeker stimuleren. Het rituele zingen dat Gelineau bepleit, biedt geloofsgemeenschappen, koren en cantores de mogelijkheid de liturgie tot een doorleefd en levendig geheel te maken.
Liturgiekatechese 7, Abdij van Berne, 2013, pap, 153 pp, € 14.95, 9789089720665
winkelwagen
   
Gerhardt, I.G.M. en M. H. van der Zeyde (vert)
Boek der Psalmen, met muzieknotatie
Uit het hebreeuws vertaald door Dr. I.Gerhardt en M.van der Zeyde.Getoonzet door benedictijner en cistercienzer monniken Vierde verbeterde druk 1997
Katholieke Bijbelstichting, 1975, geb, 146, € 39.00, 9061731070 / 9789061731078
winkelwagen
Godschalk, L. A.F.
Gehuld in glans en glorie. Proeve van psalmberijmingen gebaseerd op de nieuwe Bijbelvertaling
Boekencentrum, 2000, pap, 97 pp, € 10.20, 9789023907343
winkelwagen
   
Hansen, M.
My Soul is My Witness. The Message of the Spirituals in Word and Song
Augsburg Books, 2006, geb, 127 pp cd, € 19.90, 0806652853 / 9780806652856
winkelwagen
Hart, Maarten 't
Mozart en de anderen
Arbeiderspers, 2006, geb, 268 pp, € 17.95, 9789029563291
winkelwagen
Hefling, C. & C. Shattuck (eds)
The Oxford Guide to the Book of Common Prayer: A Worldwide Survey
The Book of Common Prayer runs like a golden thread through the history of the Church of England and the worldwide Anglican Communion. The Oxford Guide to the Book of Common Prayer is the first comprehensive guide to the history and usage of the original Book of Common Prayer and its numerous descendants throughout the world. It shows how a seminal text for Christian worship and devotion has inspired a varied family of religious resources that have had an influence far beyond their use in the churches of a single tradition. The Guide is unique. In it, experts from every part of the globe and every branch of Anglicanism, as well as from the Lutheran, Roman Catholic, Methodist, and Unitarian traditions, provide an unparalleled examination of The Book of Common Prayer and its lineage. Much more than simply a history, this volume describes how Anglican churches at all points of the compass have developed their own Prayer Books and adapted the time-honored Anglican liturgies to their diverse local cultures. In the dozens of editions now in use throughout the world, the same texts-Daily Prayers, the Eucharist, Marriage and Funerals, and many others-resemble each other, and yet differ from each other in interesting ways.
Oxford UP, 2008, pap, 611 pp, € 28.95, 9780195297621
winkelwagen
Hiele, Gerke van, Teun Kruijswijk Jansen (red)
Iona Gloria, liederen en gebeden uit Iona en Glasgow. Liederen van Iona Community & Wild Goose Resource Group, Glasgow, eenstemmig
met CD
Gooi en Sticht, 2003, pap, 142pp, € 23.50, 9789030410690
winkelwagen
Hiele, Gerke van, Teun Kruijswijk Jansen (red)
Iona Gloria, liederen en gebeden uit Iona en Glasgow. Liederen van Iona Community & Wild Goose Resource Group, Glasgow, eenstemmig
Gooi & Sticht, 2003/2013, pap, 111 pp, € 10.95, 9789030410669
winkelwagen
Hiele, Gerke van, Teun Kruijswijk Jansen (red)
Iona Gloria, liederen en gebeden uit Iona en Glasgow. Liederen van Iona Community & Wild Goose Resource Group, Glasgow, meerstemmig
Onder redactie van Gerke van Hiele en Teun Kruijswijk Jansen zijn in deze bundel vijftig liederen en enkele gebeden uit de rijke schat van de Schotse Iona Communiteit voor het eerst bijeengebracht.

Al vele jaren vormt de bloeiende gemeenschap op het oeroude eilandje aan de westkust van Schotland een plek van bezinning en bezieling voor mensen die verlangen naar een wijze van geloven en leven die heilzaam en verbindend is en richting geeft aan de levensweg.

Gooi en Sticht, 2003, pap, 142 pp, € 20.25, 9789030410676
winkelwagen
Hiele, Gerke van, Teun Kruijswijk Jansen (samenst.)
Iona Gloria, liederen en gebeden uit Iona en Glasgow. Liederen van Iona Community & Wild Goose Resource Group, Glasgow, CD
Gooi en Sticht, 2003, CD, € 15.00, 9789030410652
winkelwagen
   
Hiley, D.
Gregorian Chant
B2287
Cambridge Introductions to Music, Cambridge, 2010, pap, 250 pp, € 23.50, 9780521690355
winkelwagen
   
Hoeve, R. & B. Leijnse (red)
Zingenderwijs. Nieuwe teksten op bekende melodien
UITVERKOCHT
Kok, 2005, pap, 285 pp, € 24.95, 9043510882 / 9789043510882
winkelwagen
   
Hofman, dr. E.
Het lied van Oranje en Nederland. Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters.
Theolgie en Geschiedenis, Kok, 2003, geb, 317 pp, € 29.90, 9789043505871
winkelwagen
Hoondert, Martin J.M. ( red)
Godlof! Maar hoe? document van de Noord-Amerikaanse bisschoppenconferentie over muziek en liturgie. Inleiding, vertaling en suggesties voor de praktijk
In november 2007 vaardigde de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten een document uit onder de titel Sing to the lord: Music in Divine Worship. Een belangrijk document dat ook voor alle kerken in het Nederlandse taalgebied, waarin de liturgische muziek serieus wordt genomen, de moeite van het lezen en bestuderen waard is.

Godlof! Maar hoe? maakt dit Noord-Amerikaans document toegankelijk: het bevat niet alleen een vertaling van de volledige tekst, maar voorziet deze tevens van commentaar. Het commentaar is geschreven vanuit oecumenisch perspectief en bestaat uit twee delen. Inleidend op de vertaling van Sing to the Lord zijn enkele noties uitgewerkt die in het oorspronkelijke boek een belangrijke rol spelen. Na de vertaling is de toon van het commentaar meer gericht op de toepassing van Sing to the Lord in de praktijk van parochie en gemeente.

Vertaling en commentaar zijn tot stand gekomen in opdracht van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.

Berne, 2014, pap, 215 pp, € 16.95, 9789089720719
winkelwagen
   
Hoondert, M.J.M.
Om de parochie. Ritueel - muzikale bewegingen in de marge van de parochie. Gregoriaans Taize Jongerenkoren
UITVERKOCHT
Abdij van de Berne, 2006, geb, 424 pp, € 25.00, 9789076242729
winkelwagen
   
Hoondert, M. (red)
Elke muziek heeft haar hemel, de religieuze betekenis van muziek
Damon, 2009, pap, 160 pp, € 18.90, 9789055739370
winkelwagen
   
Houten, K. van & M. Kasbergen
Bach en het getal
Walburg, 2007, pap, 303 pp, € 24.95, 9789057304385
winkelwagen
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
Nieuw Liedboek voor jou, zingen en bidden in huis en kerk. Begeleidingen.
Ten behoeve van de begeleiding van de gemeentezang. Losbladig, geperforeerd, multoponsing, met multoband
BV Liedboek, 2013, losbladig, 2400 pp, € 135.00, 9789491575068
winkelwagen
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
Nieuw Liedboek voor jou, zingen en bidden in huis en kerk- kind
Het enige verschil met de standaard-uitgave zijn de toegevoegde kinderkaternen.

Formaat: 11 x 18 cm
Binnenwerk: dundruk, zwart met steunkleur
Uitvoering: genaaid gebonden
Extra: 2 leeslinten
Twee kleurkaternen voor kinderen in samenwerking met Kwintessens

BV Liedboek, 2013, geb, 1600 pp, € 25.00, 9789491575082
winkelwagen
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
Nieuw Liedboek voor jou, zingen en bidden in huis en kerk- kind,veelkleurig
Het enige verschil met de standaard-uitgave zijn de toegevoegde kinderkaternen.

Formaat: 11 x 18 cm
Binnenwerk: dundruk, zwart met steunkleur
Uitvoering: genaaid gebonden
Extra: 2 leeslinten
Twee kleurkaternen voor kinderen in samenwerking met Kwintessens

BV Liedboek, 2013, geb, 1600 pp, € 25.00, 9789491575044
winkelwagen
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
Nieuw Liedboek voor jou, zingen en bidden in huis en kerk. Koorbundels
set van 3 koorbundels.
Ten behoeve van de cantorij en zanggroep. Meerstemmige zettingen; in deel 1 zijn de Psalmen opgenomen, de overige liederen in de andere twee banden.
Formaat: 19 x 26 cm
Uitvoering: genaaid gebonden, drie banden, uitsluitend als set verkrijgbaar

BV Liedboek, 2013, geb, 1632 pp, € 80.00, 9789491575051
winkelwagen
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
Nieuw Liedboek voor jou, zingen en bidden in huis en kerk- luxe blauw
Formaat: 11 x 18 cm
Binnenwerk: dundruk, zwart met steunkleur
Uitvoering: genaaid gebonden, kunstleer
Extra: 2 leeslinten en goudsnede

BV Liedboek, 2013, geb, 1600 pp, € 39.90, 9789491575037
winkelwagen
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
Nieuw Liedboek voor jou, zingen en bidden in huis en kerk- luxe rood
Formaat: 11 x 18 cm
Binnenwerk: dundruk, zwart met steunkleur
Uitvoering: genaaid gebonden, kunstleer
Extra: 2 leeslinten en goudsnede

BV Liedboek, 2013, geb, 1600 pp, € 39.90, 9789491575075
winkelwagen
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
Nieuw Liedboek voor jou, zingen en bidden in huis en kerk- standaard, blauw/groen
Formaat: 11 x 18 cm
Binnenwerk: dundruk, zwart met steunkleur
Uitvoering: genaaid gebonden
Extra: 2 leeslinten
BV Liedboek, 2013, geb, 1600 pp, € 25.00, 9789491575013
winkelwagen
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
Nieuw Liedboek voor jou, zingen en bidden in huis en kerk -standaard, rood/geel
Formaat: 11 x 18 cm
Binnenwerk: dundruk, zwart met steunkleur
Uitvoering: genaaid gebonden
Extra: 2 leeslinten
BV Liedboek, 2013, geb, 1600 pp, € 25.00, 9789491575006
winkelwagen
Jas, E.
De Leidse Koorboeken. Een ongehoorde schat
Boekencentrum, 2011, pap, 80 pp, € 19.90, 9789023925897
winkelwagen
Jongerius, Henk, Jan Raas (muziek)
101 schriftliederen voor onderweg
Gooi en Sticht, 2005, geb, 232 pp, € 22.95, 9789030410829
winkelwagen
Kamminga, M
Nader tot jou, verzamelde liederen
Nader tot jou is een gastvrije en toegankelijke verzameling liederen voor gewone mensen die zoeken naar de zin van hun bestaan; een bundel waarin ruimte is voor een veelkleurige geloofsbeleving.

De liederen zingen over het zoeken naar God, de relatie tussen mensen, de roeping en navolging van Christus, het vieren van het leven en de weerbarstigheid daarvan. Ze zijn eenvoudig van taal en toon, sluiten aan bij verhalen uit de Bijbel en zijn geschikt voor kerken, scholen, koren, instellingen, ziekenhuizen en conferenties. De bundel bevat 120 eenstemmige liederen, 46 canons (tweestemmig of met tegenstem) en 111 liederen met vierstemmige zetting.

Boekencentrum, 2012, geb, 351 pp, € 29.95, 9789081629911
winkelwagen
   
Kelly, T. F.
Ambrosiana at Harvard. New Sources of Milanse Chant
Tb.
Houghton Library Studies 3, Harvard UP, 2010, 400 pp, € 33.50, 9780981885803
winkelwagen
   
Kloppenburg, W. (e.a.) red
Toontaal. De verhouding tussen woord en toon in heden en verleden.
Meander 4, Gooi en Sticht, 2003, pap, 176 pp, € 19.50, 9789030410416
winkelwagen
   
Kox, W.
Is God muzikaal? Tractatus theologico-musicalis
Damon, 2003, geb, 104 pp, € 12.50, 9055734780 / 9789055734788
winkelwagen
Krajenbrink, J. & J. D. van Laar (red.)
Folkert Grondsma. Organist van waarde
De organist en componist Folkert Grondsma (1944-2000) studeerde aan de conservatoria in Groningen en Den Haag. Hij behaalde in 1975 de Prix d'Excellence voor orgel (bij Wim van Beek) en in 1976 het einddiploma Theorie der Muziek. Tevens volgde hij improvisatielessen in Haarlem bij Cor Kee. Met een beurs van de Franse regering kon hij een jaar in Parijs studeren, waar hij als leerling van Jean Langlais aan de Schola Cantorum de Prijs voor virtuositeit en improvisatie behaalde. Daarna volgden er nog gespecialiseerde studies bij Olivier Messiaen (analyse) en Gaston Litaize (Franse orgelliteratuur). Hij ontving in 1983 een onderscheiding van de Societe Academique Arts, Sciences et Lettres in Parijs vanwege zijn verdiensten voor de verbreiding van de Franse cultuur. Folkert Grondsma was docent hoofdvak orgel en docent muziektheorie aan het conservatorium te Rotterdam. Als organist was hij achtereenvolgens verbonden aan de St. Pauluskerk te Den Haag en de Hartebrugkerk te Leiden.

Jan Krajenbrink heeft het initiatief genomen de orgelcomposities van Folkert Grondsma aan de vergetelheid te ontrukken. In Jan D. van Laar heeft hij een deskundige partner gevonden voor dit project. Samen hebben zij de redactie verzorgd van deze uitgave waarin, naast ruim 50 liedbewerkingen, ook een biografische schets van Grondsma is opgenomen van de hand van Piet Groenendijk.

Boekencentrum, 2010, geb, 159 pp, € 47.50, 9789023967293
winkelwagen
Kruk, A.N.C. van der
Psalmen met akkoorden, voor orgel, piano, keyboard en gitaar
De Geneefse melodieen van de berijmde psalmen zijn al eeuwen oud en overleven alle tijden. In de dynamische wereld van nu is er echter niet alleen vraag naar muzieknotatie voor orgel. Dit muziekboek voorziet in de behoefte van deze tijd en levert ook muzieknotatie voor andere toets- en snaarinstrumenten. Het bevat een combinatie van eenstemmige melodieen met akkoorden waarmee musici op een snelle, effectieve manier de psalmen kunnen leren begeleiden. De bundel is zowel ritmisch als niet-ritmisch te gebruiken en geeft handige tips voor het gebruik van verschillende instrumenten.
Boekencentrum, 2012, geb, 160 pp, € 17.50, 9789023967606
winkelwagen
Laar, J.D. (ed.)
Koraalbewerkingen. Over de 491 gezangen van het liedboek voor de kerken.
In herdruk, datum van publicatie (nog) niet bekend (juli 2013)
Boekencentrum, 1991, geb, 868 pp, € 55.00, 9789023969549
winkelwagen
   
Laar, J. D. van
Alle vogels vliegen. Bijbelliederen voor jonge kinderen
Verzamelbundel met cd, met spelbeschrijvingen. A2291
Boekencentrum, 2010, pap, 96 pp, € 14.50, 9789023967330
winkelwagen
Lam, Hanna, Wim ter Burg
Alles wordt nieuw
De bijbelliederen met teksten van Hanna Lam en melodieen van Wim ter Burg staan volop in de belangstelling. De populariteit van deze liederen bij kinderen, ouders en ouderen is groot. Op school, in de kerk, thuis, overal vinden deze liederen hun weg. De liederen zijn gaan behoren tot de traditie van de godsdienstige vorming en opvoeding en spelen een grote rol bij het onderwijs.

In deze bundel zijn 120 liederen opgenomen met enkelvoudige melodie en aanwijzingen voor gitaarbegeleiding.

Voorhoeve, 2012, pap, 159 pp, € 14.99, 9789029716789
winkelwagen
   
Leusink, P.J, The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands
Matteus Passie
EO, 2011, € 19.90, 8716777936054
winkelwagen
   
Linger, E.
Geboren om te zingen. 100 nieuwe geloofsliederen
Boekencentrum, 2011, geb, 144 pp, € 15.90, 9789023967552
winkelwagen
Maat, H. & D. Palm (red)
Op toonhoogte. Liederenbundel. Eenstemmige editie
Boekencentrum, 2009, geb, € 19.00, 9789023967200
winkelwagen
Maat, H. & D. Palm (red)
Op toonhoogte. Liederenbundel, muziekeditie: eenstemmige zetting met gitaarakkoorden
467 liederen

Met veel succes heeft de HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugbond) in eigen beheer de liederenbundel Op Toonhoogte ontwikkeld en uitgegeven. De bundel met aanvankelijk 300 liederen is inmiddels gegroeid naar een selectie 467 liederen . Ook is een tekstboek met eenvoudige gitaargrepen gemaakt. Naast grote belangstelling uit de directe gebruikerskring (jongeren in kerkelijke gemeenten) is er een groeiende belangstelling uit de gemeenten waartoe deze jongeren gerekend worden en van buiten de directe kerkelijke kring (te denken valt aan scholen en andere kerken dan de Hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland).

HGJB/ Boekencentrum, 2005, geb, 479 pp, € 39.90, 9789023919162
winkelwagen
Maat, H. & D. Palm (red)
Op toonhoogte. Liederenbundel, teksteditie
467 liederen
HGJB/ Boekencentrum, 2005, pap, € 5.50, 9789023919155
winkelwagen
Moor, O. de
De Matthaus Passion van Bach
Kok, 1999, pap, 71 pp, € 10.25, 9789029716192
winkelwagen
Noll, M.A. & E.L. Bumhofer (eds)
Sing Them Over Again to Me. Hymns and Hymnbooks in America
Alabama UP, 2006, pap, 260 pp, € 37.00, 9780817352929
winkelwagen
Nolthenius, H.
Muziek tussen hemel en aarde. De wereld van het Gregoriaans
Het Gregoriaans is de oudste muziek van West-Europa die bewaard is gebleven. Het heeft zich, tijdens de barre eeuwen van de Grote Volksverhuizing, ontwikkeld uit elementen die het christendom aan de synagoge ontleende, en kreeg gestalte in de kloosters en zangcolleges van Rome. Zoals wij het nu kennen, werd het vanaf de negende eeuw op schrift gezet in het rijk van de Karolingers, waar vooral de koorschool van Metz internationale faam had verworven. Het notenschrift kwam nog maar juist op tijd: de Germaanse inbreng leidde tot een koerswijziging in de Europese muziekgeschiedenis, waardoor het zuidelijke en zelfs nog half-oosterse Gregoriaans geleidelijk geisoleerd kwam te staan.

In het eerste, grootste gedeelte van dit boek wordt met forse, zekere streken een portret geschilderd van die lange eeuwen waarin de onwereldse, naar binnen gerichte gezangen van het Gregoriaans zijn ontstaan. In het tweede gedeelte wordt, toegelicht door muziekvoorbeelden in moderne transcriptie, een ook voor geinteresseerde leken toegankelijke schets gegeven van de opbouw en de structuur van het Gregoriaans.

Dit boek verscheen oorspronkelijk in 1981. Etty Mulder verzorgde een nieuwe inleiding.

Uitgeverij Vantilt, 2009, pap, 216 pp, € 24.50, 9789460040221
winkelwagen
Noyens, H.
Handboek van de koormuziek. De belangrijkste werken en componisten van 1500 tot nu
Voor het eerst een boek waarin vijf eeuwen koormuziek in kaart zijn gebracht. Zes eeuwen koormuziek omvat zowel erkende meester- en sleutelwerken als werken die misschien minder bekend zijn, maar wel karakteristiek zijn.
Kok, 2012, geb, 400 pp, € 39.50, 9789043512367
winkelwagen
Nuchelmans, J.
Handboek van de koormuziek. De belangrijkste werken en componisten van 1500 tot nu
In een land dat zo rijk is aan koren en koortradities verschijnt nu voor het eerst een boek waarin vijf eeuwen koormuziek in kaart zijn gebracht. Zes eeuwen koormuziek omvat zowel erkende meester- en sleutelwerken als werken die misschien minder bekend zijn, maar wel karakteristiek zijn. - beschrijving ca. 60 beeldbepalende componisten - beschrijving en situering sleutelwerk - beschrijving historische context - vermelding van andere belangrijke koorwerken - vermelding van stilistisch verwante en/of beïnvloede tijdgenoten
Kok, 2012, geb, 400 pp, € 39.50, 9789043512367
winkelwagen
Oosterhuis, Huub
Verzameld Liedboek. Liturgische gezangen op teksten van Huub Oosterhuis
Het Verzameld Liedboek bevat liederen en gezangen van Huub Oosterhuis die gedurende 50 jaar zijn ontstaan in de Amsterdamse Studentenekklesia.

Het Verzameld Liedboek kent de volgende liturgisch-thematische indeling:
Aan stromen water - psalmen
Hoe is uw Naam - liederen over God
Levend Boek - het bijbelse verhaal gezongen
Wees hier aanwezig - gezangen voor de dienst van het Woord en - tafelgebeden voor de viering van de Eucharistie
Voor uw Aangezicht - vijf liturgische vieringen
Mens op Aarde - liederen over geboorte, liefde, dood
Van U is de toekomst - liederen over deze wereld, vandaag en morgen
Kok/Halewijn, 2004, geb, 980 pp, € 35.00, 9789077802014
winkelwagen
   
Oost, G.
Alternatief geloven. Een bundel opstellen over geloven in muziek
Boekencentrum, 2008, pap, 158 pp, € 14.90, 9789023923312
winkelwagen
Oost, G.
Nieuw Utrechts Psalter
Antifonen en chants om de psalmen onberijmd te zingen
Skandalon, 2004, pap, 68 pp, € 16.50, 9789076564104
winkelwagen
Oost, Gert
Aan de hand van Bach. Tekst en uitleg bij een jaargang Bachcantates
Boekencentrum / Skandalon, 2006, pap, 463 pp, € 39.50, 9789023921301
winkelwagen
Oussoren, Pieter en J. Stellingwerf
Voor de liefste een lofzang. De psalmen uit de Naardense Bijbel
Bij elke psalm een abdijtoon en refrein. Ingeleid door Tzvi Marx en Sytze de Vries, incl getoonzet Onze Vader en enkele lofzangen, met bijlage CD met zangvoorbeelden
Skandalon, 2008, geb, met cd, 384 pp, € 29.50, 9789076564500
winkelwagen
Perham, M.
The Daily Office Society of Saint Francis
This revised edition of the Franciscan "Daily Office SSF" updates basic texts in line with Common Worship. The opus dei is the prayer life of the Church. By the use of forms of prayer prescribed during the day, Christians of all traditions connect with the prayer life of the Universal Church. To members of religious orders, these daily 'offices' form the structure of the day. The patterns of this daily prayer embrace the three key elements of praise, intercession and engagement with Scripture. These punctuate each day of the week with praise, prayer and attention. As George Herbert wrote 'Seven whole days, not one in seven, I will praise Thee, the Anglican Franciscan Order have been fervent advocate of the use of these forms of daily prayer not just for priests and religious but for lay people as well. Indeed the Church of England drew very heavily on the work pioneered by the Franciscans when they produced their own Daily Prayer part of the series of books following the publication of "Common Worship" (Church House 2005). But this book has a lot of additional 'Franciscan' material and as such has long maintained a strong and devoted audience. Now this revised edition brings the basic texts into line with Common Worship by using more contemporary but dignified language and with a new translation of the Psalms.
Continuum, 2010, geb, 823 pp, € 28.50, 9781906286156
winkelwagen
Post, P.
Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (1793-1973), van particularisme naar oecumeniciteit
Verloren, 2010, geb, 564 pp, € 49.00, 9789087041717
winkelwagen
   
Reeves,M. and J. Worsley
Favourite Hymns: 2000 Years of Magnificat
Continuum, 2006, pap, 224 pp, € 11.50, 978082648972
winkelwagen
Rijken, Hanna
Met hart en ziel. Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken zingt liederen uit het Nieuw Liedboek
2 CD's met 42 liederen uit het Nieuw Liedboek
BV Liedboek, 2013, CD, € 19.95, 9789491575136
winkelwagen
Rijkers, H. & J. Boogaarts (red.)
Tympano, Choro & Organo. Liber Festivus In Honorem Jan Boogaarts
Walburg Pers, 2009, geb, 300 pp, € 56.00, 9789057305795
winkelwagen
   
Rivers, I.
Dissenting Praise and the Hymn in England and Wales
Oxford UP, 2011, geb, 304 pp, € 84.95, 9780199545247
winkelwagen
Schuurman, B.
Albert Schweitzer over Johan Sebastiaan Bach
Driehonderd jaar geleden, in 1708, voerde Bach in Muhlhausen zijn eerste cantate uit: 'Gott ist mein Konig'. In hetzelfde jaar componeerde hij de Actus tragicus BWV 106, volgens Schweitzer een van zijn mooiste cantates.

In het andere Mulhausen, het tegenwoordige Mulhouse, deed Albert Schweitzer in 1893 eindexamen gymnasium, waarna hij zijn orgellessen bij Charles Widor aanving. Schweitzer kreeg van Widor het verzoek Bachs orgelkoralen en de cultuur van het Duitse kerklied toe te lichten, omdat de Franse organisten zich daar totaal geen raad mee wisten.

Zo begon Nobelprijswinnaar Schweitzer aan een zoektocht naar de betekenis van de muziek van Bach, die uiteindelijk resulteerde in een uitgebreide studie over hoe Bach uit te voeren en te beluisteren: het monumentale boek J.S. Bach, verschenen in 1908, nu honderd jaar geleden. Het is verbazingwekkend te zien hoe modern Schweitzer in zijn tijd was. Het boek beleefde recordoplagen en over de hele wereld verschenen vertalingen.

Naast alle andere talenten beschikte Schweitzer over het vermogen te schrijven. In prachtige taal beschrijft hij zijn ervaringen, zijn inzichten en zijn gedrevenheid. Schweitzer weet in diezelfde taal op indrukwekkende manier de grootheid van Bach uit te drukken. Dirigent Barend Schuurman onderzocht Schweitzers visie op Bach en laat in zijn boek de lezer kennismaken met de werelden van beide 'grootmeesters'.

Skandalon, 2009, pap, 256 pp, € 19.50, 9789076564708
winkelwagen
Setten, C.R. van (red.)
Evangelische Liedbundel: Gitaarbundel
Boekencentrum, 2008, pap, 237 pp, € 35.00, 9789023965619
winkelwagen
Setten, drs C.R. (eindred.)
Begeleidingsbundel bij de Evangelische Liedbundel voor orgel en piano - met gitaarakkoorden. 2 dln.
Boekencentrum, 2002, geb, 720 pp, € 148.00, 9789023965602
winkelwagen
Siertsma,B.(red.)
Als daar muziek voor is
90 liedern van het Nieuw Liedfonds onder redactie van Bettine Siertsma en Wilma Wierenga
Boekencentrum -Nieuw liedfonds, 2013, geb., 240 pp, € 24.50, 9789023927457
winkelwagen
Smelik, Jan
Gods lof op de lippen. Aspecten van liturgie en kerkmuziek
Boekencentrum, 2005, pap, 205 pp, € 17.90, 9789023919070
winkelwagen
Smelik, Jan
Het nieuwe liedboek in woord en beeld
In mei 2013 verscheen het nieuwe Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk. Deze liedbundel bevat een bonte verscheidenheid aan liedgenres uit verleden en heden. In dit boek worden deze genres gepresenteerd en toegelicht. Dit gebeurt onder meer door de liederen in historisch perspectief te plaatsen, waarbij de auteur ook aandacht besteedt aan de religieuze en culturele context waarin ze zijn ontstaan. Dit boek richt zich op de gebruikers van het nieuwe liedboek die graag meer willen weten van het kerklied, zijn geschiedenis en achtergronden. Door de fraaie illustraties is het boek niet alleen boeiend om te lezen, maar ook om te bekijken.
Boekencentrum, 2013, geb, 155 pp, € 17.50, 9789023926818
winkelwagen
   
Stapert, C.R.
A New Song for an Old World. Musical Thought in the Early Church
BY ORDER
Calvin Institute of Christian Worship Liturgical Studies, Eerdmans, 2006, pap, 216 pp, € 18.90, 9780802832191
winkelwagen
   
Steehouder, M.
Om de aarde te bewonen. Liturgische liederen
Narratio, 2010, ringband, 80p, € 12.50, 9789052634890
winkelwagen
   
Steehouder, M.
Op wie wij wachten, Liederen en gezangen voor advent en kerstmis Teksten en Liturgische handreiking
Narratio, 2000, pap, 48 pp, € 4.50, 9789052631950
winkelwagen
   
Steehouder, M. Bruggen C. van, Heide, A. van der en Rippen, P.
Op wie wij wachten. Liederen en gezangen voor advent en kerstmis Koorboek
Narratio, 2000, pap, 48 pp, € 4.50, 9789052631950
winkelwagen
   
Steehouder, M. Bruggen C. van, Heide, A. van der en Rippen, P.
Op wie wij wachten, Liederen en gezangen voor advent en kerstmis Partiturenboek
Narratio, 2000, pap, 48 pp, € 9.00, 9789052631950
winkelwagen
   
Stowe, D.W.
How Sweet the Sound. Music in the Spiritual Lives of Americans
Harvard UP, 2004, geb, 335 pp, € 33.50, 0674012909
winkelwagen
Tilstra, W. e.a. (red.)
Psalter. Gregoriaans en chants
In dit Psalter zijn alle 150 psalmen uit De Nieuwe Bijbelvertaling op twee manieren getoonzet: op gregoriaanse psalmtonen en Engelse chants. Bij beide toonzettingen zijn heldere inleidingen geschreven, met duidelijke aanwijzingen voor het gebruik. Een mooi vormgegeven, klassiek werk dat zeer bruikbaar is voor kerkmusici, cantorijen en gemeenteleden.
NBV, 2006, geb, 619 pp, € 32.50, 9789061268734
winkelwagen
   
Tongeren, Marc C. van
Overtone Singing:Physics and Metaphysics of harmonycs in East and West
Fusica/Eburon, 2005/2006, pap, 284 pp, € 29.95, 9789059721326
winkelwagen
Tromp, G.
Geroepen om te zingen. Liederen om te vieren met kinderen en jongeren
In samenspraak met ruim 200 gemeenten heeft Geert Tromp een liedbundel samengesteld voor kinderen en jongeren om gebruikt te worden naast het liedboek. De bundel bevat ruim 255 liederen met tekst en melodie.
Narratio, 1990, pap, nvt, € 3.90, 9789052630243
winkelwagen
Tromp, G.
Geroepen om te zingen. Liederen om te vieren met kinderen en jongeren
In samenspraak met ruim 200 gemeenten heeft Geert Tromp een liedbundel samengesteld voor kinderen en jongeren om gebruikt te worden naast het liedboek. De bundel bevat ruim 255 liederen met tekst en melodie. Plaatselijke kerken met de wens om met een eigen bundel te beginnen, gaven op welke liederen ze in zo'n uitgave zouden willen hebben en zo is een wensenlijst ontstaan die de basis vormde bij de samenstelling van deze bundel. Achterin het boek is een extra hoofdstuk opgenomen met liederen 'voor jong en oud' waarin liederen uit (voornamelijk de Johannes de Heer-traditie een plaatsje hebben gekregen.
Narratio, 1990, pap, nvt, € 9.00, 9789052630240
winkelwagen
Troost, A.F.
Lof zij het licht. CD. Liedteksten van Andre F. Troost (uit de bundels Zingenede Gezegend en Voorzichtig licht)
Chr. Gem. Drechtstedenkoor Praise Him, Kleinkoor Laudation, Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus. TB.
Boekencentrum, 2009, € 15.00, 9789023967323
winkelwagen
Troost, A.F.
Voorzichtig licht: liederen
Boekencentrum, 2008, geb, 199 pp, € 19.90, 9789023967163
winkelwagen
Troost, A.F.
Voorzichtig licht: liederen
Boekencentrum, 2008, CD, € 19.90, 9789023967170
winkelwagen
Troost, D.
67 Voorspelen bij Psalmen voor orgel. Het kerkelijk jaar rond
Boekencentrum, 2010, pap, 87 pp, € 20.00, 9789023967187
winkelwagen
Vanloo, R., A. Willems & J. Bielen
Een straaltje van de maan. Zingeving bij kleuters. 53 Nieuwe liedjes
Averbode, 2000, geb, 65 pp + CD, € 24.73, 9789031716173
winkelwagen
   
Verbeek, H.
Getijden. Monnikenzangen van Herman Verbeek, 3 CDs
Stichting Verbeek-fonds, 2005, CD, € 15.00, 9064163006
winkelwagen
Verbeek, H.
Liedboek van de aarde
Stichting Verbeek Fonds, 2007, geb, 654 pp, € 25.00, 9789080958128
winkelwagen
Verhoef, H. (red.)
Barok in het Noorderkwartier: Het Garrels-orgel van Purmerend
Nederlandse orgelmonografiën, 9, Walburg Pers, 2007, geb, 263 pp, € 34.95, 9789057305122
winkelwagen
Verhoef, H. (red.)
's Hemels overdaad. De orgels van de Nieuwe Kerk te Amsterdam
Nederlandse orgelmonografieen 7, Walburg Pers, 2005, geb, 375 pp, € 39.95, 9789057301780
winkelwagen
Vernooij, A.
Canon van de rooms-katholieke kerkmuziek in Nederland
Onze westerse cultuur is diepgaand beinvloed door de muziek die vanuit het christendom is ontstaan. In deze Canon komen we de grote namen en ontwikkelingen van de westerse cultuurgeschiedenis tegen.

De 23 vensters van deze geillustreerde Canon bieden een inkijk in de ontwikkelingen van de kerkmuziek in katholiek Nederland aan de hand van personen, composities, zangbundels en stromingen. Ze zijn te beschouwen als iconen van de katholieke kerk-muziek. uitgave in samenwerking met de redactie van het Gregoriusblad. Met een inleiding door Frits Oostrom.

Gooi en Sticht, 2011, pap, 144 pp, € 14.50, 9789030411437
winkelwagen
Versloot, Erick
Dichter bij het Lied: 25 bekende liederen met achtergrond het kerkelijk jaar rond
Boekencentrum, 2007, pap, 220 pp, € 14.90, 9789023921820
winkelwagen
Versloot, Erick
Jong geleerd, liederen uit de christelijke traditie
Op de christelijke basisschool krijgen kinderen nog steeds geloofsliederen aangeleerd, maar deze bundel geeft muzikale bagage mee waar zij hun leven lang hoop en kracht uit kunnen blijven putten.

Erick Versloot selecteerde in samenspraak met basisscholen 50 belangrijke geloofsliederen die kinderen altijd met zich kunnen meedragen. De liederen van deze canon sluiten aan bij de christelijke feestdagen, bij sleutelmomenten van het leven zoals geboorte en sterven, en bij vreugde en verdriet, gezondheid en ziekte. Ze komen uit de breedte van de protestantse traditie: van Liedboek tot Opwekking, Taizé en Hanna Lam. Deze eenstemmige liedbundel is een waardevol cadeau bij het afscheid van de basisschool. Het bijbehorende lespakket, dat via uitgeverij Kwintessens verkrijgbaar is, bevat behalve een inleidend verhaal bij elk lied ook suggesties voor werkvormen en een cd-rom met mp3-bestanden.

Boekencentrum, 2012, pap, 112 pp, € 12.95, 9789023967750
winkelwagen
Visser, B. & G. Mol (red.)
Liedboek voor de kerken. Zettingen voor muziekteams deel 1
Boekencentrum, 2007, € 39.90, 9789023953180
winkelwagen
Visser, B. & G. Mol (red.)
Liedboek voor de kerken. Zettingen voor muziekteams deel 2
Boekencentrum, 2008, losbladig, 260 pp, € 39.90, 9789023967118
winkelwagen
Visser, B. & G. Mol (red.)
Liedboek voor de kerken. Zettingen voor muziekteams deel 3
Boekencentrum, 2009, € 39.90, 9789023967125
winkelwagen
Visser, J.
Het is feest vandaag: 20 liedjes voor gedenk- en feestdagen
met CD
Kok, 2005, pap, 53 pp, € 14.75, 9789043510486
winkelwagen
Vlaming, N., C. Winter
Heel mijn ziel. Nieuwe psalmen voor kerk en koor
Psalmen zijn de longen van de liturgie. 's Zondags en doordeweeks nemen mensen overal ter wereld deze eeuwenoude teksten, die alle stemmingen van het hart verwoorden, op de lippen. Telkens weer verschijnen van deze klaag- en lofzangen voor de Eeuwige nieuwe vertalingen op grond van de Hebreeuwse oertekst. Sinds 2004 gebruiken Nederland en Vlaanderen een nieuwe bijbelvertaling, de NBV.
Om de psalmen ook in de tekst van de NBV in de eredienst te laten klinken, stelden Nico Vlaming en Christiaan Winter dit boek samen, als aanvulling op het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland en als hulp voor het zingen van de getijden. Het resultaat: honderdvijftig psalmen en de cantica in eenvoudige abdijstijl met twee antifonen en in vierstemmige chants naar anglicaans model, om te zingen in kerk en koor.
Boekencentrum, 2012, pap, 400 pp, € 29.90, 9789023967583
winkelwagen
Vries, J.M. de
Yoyo mama yo. Een Afrikaans liedboek
Boekencentrum, 2008, geb, 112 pp, € 19.50, 9789023967101
winkelwagen
Vries, Sytze de
Het liefste lied van overzee
De Engelse kerkliederen zingen, met Nederlandse tekst. Dat kan nu eindelijk dankzij deze bundel met de bekendste liederen 'van overzee'. De onweerstaanbare melodieen waren in het Nederlandse taalgebied allang bekend door tv-programmas als Songs of Praise en Nederland zingt. Ze zijn nu ook te zingen met Nederlandse teksten van Sytze de Vries. Hij vertaalde ze of schreef nieuwe teksten bij de mooiste Engelse melodieen. Met de kracht van de Engelse melodie in combinatie met de Nederlandse poezie nodigen deze liederen tot vreugdevol en hooggestemd zingen.
Skandalon, 2012, pap, 125 pp, € 16.95, 9789490708481
winkelwagen
Vries, Sytze de
Het liefste lied van overzee, hymnes- CD
Luister naar of zing mee met 22 bekende Engelse hymnes met Nederlandstalige teksten van Sytze de Vries. In luxe cadeauverpakking, in folie, met tekstboekje. Uitgevoerd door 'Canticum Groninghae' o.l.v. componist Daniel Rouwkema. Met Robert Kuizenga (alt), Robert Brouwer (bariton) en organist Euwe de Jong. De liederen zijn gekozen uit de succesvolle gelijknamige bundel "Het liefste lied van overzee", die zestig Nederlandse vertalingen bevat
Skandalon, 2013, CD, € 18.50, 9789490708665
winkelwagen
Vries, Sytze de
Jij mijn adem. CD bij verzamelde liederen
Deze cd bevat een aantal liederen gezongen in diverse bezettingen en met verschillende muzikale begeleiding. De rubrieken zijn Algemeen, Kerkelijk Jaar, Schriftgezangen, Kerkdienst en Getijden. Een onmisbare aanschaf bij de bundel Jij, mijn adem. De cd kan ook zelfstandig beluisterd worden. Met uitgebreid tekstboekje.
Boekencentrum, 2009, CD, € 19.90, 9789023967262
winkelwagen
Vries, Sytze de
Jij, mijn adem. Verzamelde liederen
De aloude Psalmen roepen meermalen op om het nieuwe lied te zingen. Want de reputatie van Gods grote daden verbleekt tot een echo, wanneer niet iedere generatie opnieuw zijn eigen ervaring daarmee verwoord. 'Nieuw vuur oprakelen in oude woorden' is dan ook wat Sytze de Vries alweer dertig jaar lang niet laten kon. Met taal die ontvonkt aan de taal van de Schrift, maar die zoekt te aarden in wie en wat wij zijn. In de beeldtaal, die de poezie eigen is. Naast de onberijmde teksten zijn in deze bundel ruim 200 liedteksten verzameld, op bekende of nieuwe melodieen, meestal van de hand van de musici met wie hij in deze jaren samenwerkte.

Tegelijk met deze bundel is CD verscenen onder dezelfde titel met een selectie van liederen uit deze uitgave, die vindt u hier
Boekencentrum, 2009, geb, 400 pp, € 32.50, 9789023967255
winkelwagen
   
Wackenheim, M.
Messe et Chants. Extrait du Missel Communautaire
Centurion, 1995, geb, 667 pp, € 32.50, 9782227323001
winkelwagen
Westenbrugge, J. van
Als Hij maar van mij is, harmonisaties bij de Gezangen van het Liedboek voor de Kerken
Boekencentrum, 2008, geb, 158 pp, € 42.50, 9789023967002
winkelwagen
   
Westera-Franke M. en Westera, R.
Een kind als wij. Kerstmusical in vier bedrijven
3 delen
Narratio, 1994, pap, 35 pp, € 11.35, 9789052631578
winkelwagen
Williams, P.
The Organ in Western Culture, 750-1250
Cambridge Studies in Medieval & Renaissance Music, Cambridge UP, 2005, pap, 397 pp, € 67.50, 9780521617079
winkelwagen
Wolff, C.
Johann Sebastian Bach - zijn leven, zijn werk, zijn genie
Bijleveld, 2011, pap, 608 pp, € 39.90, 9789061317944
winkelwagen
   
Wuthnow, R.
All in Sync. How Music and Art are Revitalizing American Religion
California UP, 2005, pap, 284 pp, € 22.50, 0520246853
winkelwagen
Zwart, D.
Boven jezelf uit zingen, kerkmuzikaal dagboek
tb
Merweboek, 2010, pap, 256 pp, € 17.90, 9789057871443
winkelwagen