B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

99.2 Poezie

   
Het liegend konijn
Tijdschrift voor Nederlandse Poezie oktober 2003 2, € 17.50
winkelwagen
Vergeet mij niet. Gedichten over afscheid en herinnering
Rutger Kopland, Piet Paaltjens, Herman de Coninck, Anna Enquist, Drs. P, J.C. Bloem, Lennaert Nijgh, J. Slauerhoff en Andre Hazes. Dit zijn enkele van de vele dichters en tekstschrijvers in deze bloemlezing. Hoe zeer ze allemaal ook van elkaar verschillen, een ding hebben ze gemeen: ze schrijven over afscheid en herinnering. De een wordt verlaten, de ander neemt zelf afscheid. De een kan niet vergeten, de ander wil altijd in de herinnering blijven voortbestaan. De gedichten en teksten in de ze bloemlezing zijn soms ontroerend, soms schrijnend, dan weer geestig of relativerend.
Essentials, Rainbow, 2005, geb, 143 pp, € 12.50, 9789041740854
winkelwagen
Vreugde en verdriet in kleine kring. Het gezinsleven in poezie en proza, 1600-1750
Serie Griffioen, Athenaeum, Polak & Van Gennep, 2006, pap, 147 pp, € 7.50, 9789025302214
winkelwagen
Andreus, H.
Verzamelde gedichten
Hans Andreus bezat de uitzonderlijke poetische gave om wat wij eigenlijk allemaal weten of diep in ons binnenste vermoeden, eenvoudig en glashelder onder woorden te brengen. In Verzamelde Gedichten zijn alle bundels en verschillende losse gedichten van Andreus zorgvuldig verzameld en gerangschikt. Tijdens zijn leven was Andreus de poetische held van alle middelbare scholieren. De scholieren zijn inmiddels volwassen, en krijgen nu de kans alle gedichten van Hans Andreus nog eens in handen te krijgen. Maar ook de kinderen van die scholieren mag het immer springlevende werk van Hans Andreus niet langer worden ontzegd.
Bert Bakker, 2004, geb, 1173 pp, € 55.00, 9789035126978
winkelwagen
Balkt, H.H. ter
Anti-canto s en De Astatica
Bezige Bij, 2004, geb, 175 pp, € 19.90, 9789023413394
winkelwagen
Balkt, H.H. ter
Laaglandse Hymnen
De Bezige Bij, 2003/2009, geb, 239 pp, € 22.50, 9789023411574
winkelwagen
Balkt, H.H. ter
Vuur. Gestaag vermeerderen de velden, gestaag verminderen de velden
Uitgeverij De Bezige Bij, 2008, pap, 78 pp, € 16.50, 9789023427704
winkelwagen
Bekius, Corja
Ongebroken wit
Kok, 2005, pap, 44 pp, € 8.90, 9789043510738
winkelwagen
Benschop, Nel
Echte liefde kan niet sterven
Tijdens de jaren vijftig van de vorige eeuw beleefde Nel Benschop tweemaal een liefdesrelatie met een getrouwde man. Het waren onmogelijke liefdes die na korte duur werden beeindigd. In ruim vijftig gedichten heeft Nel Benschop geschreven over het verlangen, de liefdesontmoetingen en de hartstocht, ook over de pijn van het gemis. Hoewel Nel Benschop nog niet was gedebuteerd als dichteres (dat gebeurde pas in 1967 met de bundel Gouddraad uit vlas) laat zij zich in deze liefdesgedichten zien als een authentieke dichteres die gepassioneerd stem geeft aan wat een mens ten diepste raakt. Omdat Nel Benschop er niet aan dacht om deze gedichten te publiceren, schreef zij onbevangen en openhartig over haar intieme liefdesgevoelens.
Kok, 2011, geb, 112 pp, € 17.50, 9789043518017
winkelwagen
Benschop, Nel
Stem uit de wolk. Verzamelde gedichten
Kok, 1999, geb, 598 pp, € 29.90, 9789024292554
winkelwagen
Berkelmans, Frans
En de vis is teken. Beschouwingen bij gedichten van Guido Gezelle en Gerrit Achterberg. Voorafgegaan door enkele gedichten van Ida Gerhardt en anderen.
En de vis is teken brengt twee visgedichten ter tafel: 'Ichthus eis aiei' van Guido Gezelle en 'Aquarium' van Gerrit Achterberg, beide mystiek van inslag, maar zo virtuoos verwoord dat ze bij alle ernst ook geestig zijn. Het essay over Gezelles gedicht legt de historische achtergrond bloot van de in Gezelles tijd herontdekte oudchristelijke vissymboliek, tevens de inspiratiegrond van zijn gedicht. Het gedicht van Achterberg lokte tot op heden geen commentaar van enige diep- of omvang uit, terwijl het wel steeds als belangrijk en typerend wordt geroemd. Het hieraan gewijde essay toont aan dat Gezelles 19de-eeuwse gedicht Gerrit Achterberg heeft geinspireerd tot zijn dichterlijke schepping.

Deze visschotel werd opgemaakt met wat luchtiger kleingoed als garnituur. Om de smaak te prikkelen is de hors d'oeuvre samengesteld uit diverse vissoorten. Naast vier gedichten van Ida Gerhardt passeert hier werk van J.A. der Mouw, M. Nijhoff, Willem Jan Otten en Tom van Deel.

Frans Berkelmans is monnik van Egmond en redacteur van Benedictijns Tijdschrift. In de smalle marge van de benedictijnse dag leest hij poezie. Hij publiceerde onder meer over Guido Gezelle, M. Nijhoff, Achterberg en Ida Gerhardt. In de reeks Acanthus bracht hij monografieen over Gerhardts eerste bundels uit.

Valkhof Pers, 2010, geb, 128 pp, € 5.00, 9789056253318
winkelwagen
Besten, A. den
Elke avond wordt het vroeger laat
Voor bewezen diensten 3, Papieren Tijger, 2008, pap, 74 pp, € 10.00, 9789067282185
winkelwagen
Bocken, Inigo
Ernesto Cardenal, poetische wegen naar een kritische spiritualiteit
'Jij hebt ze bij elkaar gelaten - geloof, politiek en liefde - jouw liefdesliederen zijn politiek, jouw psalmen erotisch, jouw JA-zeggen, jouw vieren van het leven is omvattend', zo beschrijft Dorothee Solle de Nicaraguaanse dichter, priester en revolutionair Ernest Cardenal. Zijn gedichten tonen daarom ook een nieuwe horizon voor de spirituele weg van de toekomst. Deze weg is verworteld in de monastieke traditie, maar vrij van doctrinaire rechtlijnigheid. Zij staat voor innerlijke verandering, maar onthoudt zich van individualistische en esoterische gevoelsmystiek. Cardenals poezie articuleert de weerbarstige kracht en de kosmische dimensie van de christelijke spritualiteit, die altijd een kritische spiritualiteits is.

In deze uitgave worden niet minder dan tachtig in het Nederlands vertaalde gedichten gepresenteerd, omraamd met reflecties op de persoon van de Cardenal en de krachtige spiritualiteit die uit zijn gedichten spreekt.

Abdij van Berne, 2013, pap, 71 pp, € 14.95, 9789089720641
winkelwagen
Boelsma. Estelle
Alles is een onderbreking van de lege ruimte
Woorden zouden geen betekenis hebben zonder de stilte, de onderbrekingen tussen de woorden. De dingen om ons heen maken de lege ruimte zicht- en voelbaar. Estelle Boelsma is geinteresseerd in hoe taal betekenis krijgt door onderbrekingen, hoe de lege ruimte betekenis geeft aan dingen en mensen.

De gedichten van Estelle Boelsma zijn te typeren als plaatsbepalingen. Voortdurend is de dichter bezig de beweging in haar omgeving in kaart te brengen, van de kleinste moleculen tot en met het heelal en zijn sterrenstelsel. Uitgesproken taal brengt door geluidsgolven bewegingen in de moleculen in de kamer en in het lichaam.

ik concludeer dat alles altijd verplaatst; de dingen
in de kamer, de ruimte in de kamer, de ruimte in
de dingen, ik verplaats me door de ruimte
ik verplaats lucht, mijn mond verplaatst klanken woorden
mijn handen verplaatsen lucht
klanken in de ruimte verplaatsen lucht
mijn gedachten verplaatsen naar papier

Uitgeverij Stanza, 2016, pap, 52 pp, € 15.00, 9789490401290
winkelwagen
   
Boland, E. (transl.)
After Every War. Twentieth-Century Women Poets
Facing Pages Series, Princeton UP & Oxford UP, 2004, geb, 168 pp, € 22.30, 0691117454
winkelwagen
Boomen, G. van
Hartstocht en Bedachtzaamheid. Hooglied en Prediker in Haiku's en Tanka's
Hooglied en Prediker zijn poetische geschriften over liefde en wijsheid. In toegankelijke en ritmische teksten laat Van den Boomen de poezie opnieuw klinken, doorleefd en eigentijds, terwijl hij toch dicht bij de grondtekst blijft.

Als versvormen hanteert hij de klassieke Japanse haiku en tanka, die oorspronkelijk bedoeld zijn om natuurbeschrijvingen te combineren met de levende ervaring van de dichter.

Skandalon, 2011, pap, 93 pp, € 11.00, 9789490708351
winkelwagen
Boom, W. ten.
Zachtkeels
Relibris, 2010, pap, 50 pp, € 7.50, 9789053020234
winkelwagen
Borges, Jorge Luis
Alle gedichten
Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899 - 1986) verwierf vooral wereldfaam met zijn verhalen, verzameld in De Aleph en andere verhalen. Hij geldt als de belangrijkste Zuid-Amerikaanse prozaschrijver van de twintigste eeuw.

Toch zag hij zichzelf in de eerste plaats als dichter. Met name in de laatste dertig jaar van zijn leven schreef hij graag poezie. Vanaf de jaren veertig raakte hij langzamerhand blind. Hierdoor was hij tijdens het schrijven niet alleen veel meer aangewezen op zijn geheugen en op kortere geschriften, ook gaf poezie hem de mogelijkheid persoonlijker te zijn dan proza.

Een groot deel van zijn poezie is nooit in Nederlandse vertaling verschenen. In Alle gedichten is voor het eerst al zijn poezie opgenomen, in het Nederlands en in het Spaans, ongeveer vijfhonderd gedichten in totaal. Vertalers Barber van de Pol en Maarten Steenmeijer werkten enkele jaren intensief met elkaar samen om deze vertaling tot stand te brengen.

Bezige Bij, 2011, geb, 1152 pp, € 59.90, 9789023464617
winkelwagen
Borkent, Ria
Matteus Passie. Een poetische hertaling
Een vertaling die de gelovige inhoud van de Matthaus Passion respecteert en de letterlijke tekst van het meesterwerk van Johann Sebastian Bach op de voorliggende muziek als uitgangspunt neemt. Deze prestatie van dichteres Ria Borkent is een must voor liefhebbers van religieuze poezie en van de Matthaus Passion, zowel concertbezoekers als koorleden. Onmisbaar voor iedereen die graag wil weten wat er nu werkelijk in de Matthaus Passion staat en de teksten in zijn of haar eigen taal wil proeven.
In deze uitgave staat de Duitse tekst op de linkerpagina en de Nederlandse tekst op de rechterpagina.
Boekencentrum, 2011, pap, 96 pp, € 13.90, 9789023926115
winkelwagen
Boskma, P
Mensenhand
Mensenhand is de eerste dichtbundel van Pieter Boskma sinds het veelgeprezen, diverse malen herdrukte Doodsbloei (2010), het 'rouwdagboek in verzen' dat hij schreef na de dood van zijn vrouw. Waar Doodsbloei in het teken staat van afscheid en gemis, zou je kunnen zeggen dat de dichter met Mensenhand weer ontwaakt tot het leven.
Nu eens droogkomisch en prozaisch, dan weer hoog opwiekend in gevleugelde lyriek, schildert hij een wereld waarin de magie en het mysterie, de droom en het visioen nog niet zijn weggesaneerd. Tegelijkertijd rijst uit deze gedichten een felrealistisch portret van onze tijd op, met al zijn hectiek en overdaad aan indrukken.
Prometheus, 2012, pap, 128 pp, € 22.50, 9789044620573
winkelwagen
Bouazza, Hafid
Vrede is deze nacht, winterpoezie
Soera 97, 'De nacht van de beschikking', is een van de bekendste en meest geliefde hoofdstukken uit de Koran. Volgens de traditie wordt hierin de nacht beschreven waarop de Koran werd geopenbaard. Een controversiele analyse, die de invloed van het Syro-Aramees op het Arabisch van de Koran bestudeert, stelt echter dat hier de geboorte van Jezus Christus wordt verhaald. Mld (geboorte) is dan ook het Arabische woord voor kerstnacht.

Naast de nieuwe vertaling van deze soera en de soera van Jezus' geboorte, biedt Vrede is deze nacht de mooiste klassieke Arabische wintergedichten. Ze beschrijven kerstmis en sneeuwwinters in huizen en lusthoven, ze bezingen kloosters en de schoonheid van monniken en biddende nonnen. Van de invallende dooi tot de lente eindelijk voet zet, bij de openhaard of in het witte sneeuwlandschap is dit het ideale leesvoer voor koude winternachten. De bundel biedt bovendien een charmante en levendige kijk op het christendom, zoals deze in de klassieke Arabische poezie doorschijnt.

Vergoud je beker o knaap
Want de dag is verzilverd
De lucht wordt in wit onthuld
En in tooien van parels tentoongesteld
Denk je dat dit sneeuw is
En dat dat rozen zijn uit takken verstrooid?
De rozen van de lente zijn gekleurd
Maar de rozen in december zijn wit.
As-Sanawbar (888-945)

Prometheus, 2014, pap, 82 pp, € 19.90, 9789044627602
winkelwagen
Brassinga, Anneke
Het wederkerige
Treed binnen in het rijk van Anneke Brassinga, waar 'hoogstaand lentezonlicht wordt gekelderd/ naar het van droogte knisperende wortelbroed'. Poezie bestaat er naast de bomen, de duinen en de scharrelaar, het verhevene en het gewone raken er verweven. In Het wederkerige lijken de mogelijkheden van de taal onuitputtelijk. Soms melancholisch, dan weer geestig, maar altijd uitbundig en intens, weet Brassinga de wereld in haar beeldrijke poezie te vangen.
Bezige Bij, 2014, pap, 72 pp, € 18.50, 9789023487784
winkelwagen
Brassinga, Anneke
Huisraad
De Bezige Bij, 1998, pap, 58 pp, € 15.90, 9789023447771
winkelwagen
Brassinga, Anneke
IJsgang
Met zeven veelgeprezen bundels op haar naam is Anneke Brassinga een van de belangrijkste dichteressen van ons land, geroemd om haar taalvirtuositeit en intensiteit . Ook in deze nieuwe bundel hanteert ze vele vormen en registers en verbindt ze schijnbaar moeiteloos de ene poetische stijl met de andere. Soms van een benijdenswaardige uitbundigheid ('Ik ben gestroopt van zinnen/ ik heb raking van binnen/ ik blaak van drank het godsvenijn gestookt/ puur uit m'n zelvers die dwarreling waren'), roept ze elders juist in kale, sterke regels prachtige beelden op. IJsgang is een indrukwekkende en sterke bundel van een bijzondere dichteres.
Bezige Bij, 2006, pap, 61 pp, € 16.90, 9789023422341
winkelwagen
Brassinga, Anneke
Ontij
Een nieuwe dichtbundel van Anneke Brassinga is altijd een gebeurtenis. Al sinds haar debuut Aurora in 1987 behoort Brassinga tot de belangrijkste hedendaagse dichters in de Nederlandse taal. Haar hoekige, barokke en virtuoze poezie is dan ook veelvuldig genomineerd, bekroond en gebloemleesd. In Brassinga's bundel Ontij staat de taal wederom op scherp, maar als grootste kwaliteit van dit dichterschap geldt ook hier weer: deze gedichten zijn buitengewoon gretig, strijdbaar en doorleefd, als na een intens rouwproces. Het plezier spat van de pagina's af, al direct vanaf het eerste gedicht: 'Maar hoe je speerwierp, ringreed,/ schijfschoot - o dodelijk hart,/ dit doosje is vierkanter dan dat daar.' De liefde, de sensualiteit en de erotiek worden in vele toonaarden bezongen. Ontij is een muzikale en uiterst vitale dichtbundel, een nieuw hoogtepunt in een meesterlijk oeuvre.
Bezige Bij, 2010, pap, 63 pp, € 17.90, 9789023457121
winkelwagen
Brassinga, Anneke
Timiditeiten
Bezige Bij, 2003, pap, 95 pp, € 19.90, 9789023411888
winkelwagen
Brassinga, Anneke
Verschiet. Gedichten
Bezige Bij, 2002, pap, 67 pp, € 15.90, 9789023448143
winkelwagen
Brassinga, Anneke
Wachtwoorden - met CD, verzamelde, herziene gedichten 1987-2015
Met inmiddels tien indrukwekkende en gelauwerde bundels op haar naam is Anneke Brassinga een van de belangrijkste dichters van ons land. Ze experimenteert uitbundig met taal en met vergeten, in onbruik geraakte woorden. Haar toon is afwisselend romantisch, luchtig en ingetogen, en schijnbaar moeiteloos wisselt ze van poetische stijlen en verbindt ze zaken, personen en emoties.

In Wachtwoorden zijn haar verzamelde en herziene gedichten van 1987 tot 2015 gebundeld. Een omvangrijk en imposant werk waarin het eindeloos ontdekken en herontdekken is.

Bezige Bij, 2015, geb, 560 pp, € 34.90, 9789023493709
winkelwagen
Brassinga, Anneke
Wachtwoorden, verzamelde, herziene gedichten 1987-2015
Met inmiddels tien indrukwekkende en gelauwerde bundels op haar naam is Anneke Brassinga een van de belangrijkste dichters van ons land. Ze experimenteert uitbundig met taal en met vergeten, in onbruik geraakte woorden. Haar toon is afwisselend romantisch, luchtig en ingetogen, en schijnbaar moeiteloos wisselt ze van poetische stijlen en verbindt ze zaken, personen en emoties.

In Wachtwoorden zijn haar verzamelde en herziene gedichten van 1987 tot 2015 gebundeld. Een omvangrijk en imposant werk waarin het eindeloos ontdekken en herontdekken is.

Bezige Bij, 2015, pap, 560 pp, € 19.90, 9789023492801
winkelwagen
Brederode, Desanne van
Verzonnen grond. Gedichten
Afscheid nemen en verder leven, steeds opnieuw, en met de verwondering van een kind dat zijn eerste passen in de wereld zet. In vormvaste verzen vangt Desanne van Brederode niet alleen het gemis van een geliefde, maar ook het zonlicht dat door de ramen valt, het badwater dat zich om een lichaam plooit.
Welkom bij deze nieuwste versie van uzelf. /
Opvouwbaar, handzaam, lichtgewicht, /
en dodelijk eenvoudig in gebruik.
Querido, 2018, pap, 94 pp, € 17.99, 9789021412955
winkelwagen
Brown, S. and McWatt, M. (ed.)
The Oxford Book of Carribean Verse
Oxford UP, 2009, pap, 405 pp, € 13.90, 9780199561599
winkelwagen
Celan, Paul
Verzamelde Gedichten
(duits & nederlands), UITVERKOCHT
Meulenhoff, 2003, geb, 860 pg, € 75.00, 9789029067867
winkelwagen
Celan, P. & G. Chomes
Ich brauche Deine Briefe
Suhrkamp, 2009, pap, 80 pp, € 17.90, 9783518420867
winkelwagen
Celan, P. und K. & N. Demus
Briefwechsel
te bestellen
Suhrkamp Verlag, 2009, geb, ca 600 pp, € 34.90, 9783518421222
winkelwagen
Claes, Paul
Echo's echo's, de kunst van de allusie
De nimf Echo kon alleen woorden van anderen weergalmen. Haar tragiek is die van alle literatuur. Dichters en vertellers hebben woorden van anderen steeds weer herhaald. Dat kon moeilijk anders, want als ze werkelijk origineel waren geweest, zou niemand hen hebben begrepen. In Echo's echo's behandelt Paul Claes het intertekstuele spel met bestaande literatuur in haar verschillende gedaanten: citaat, allusie, travestie, adaptatie, parodie en pastiche. Theoretische hoofdstukken wisselen af met praktische voorbeelden uit de hele westerse literatuurgeschiedenis en de Nederlandse poezie (Frederik van Eeden, Hugo Claus en Hans Faverey). Een lijst van intertekstuele termen sluit het boek af.

De oorspronkelijke editie (1988) werd grondig gereviseerd, geupdatet en aangevuld met twee nieuwe hoofdstukken. In een daarvan wordt een nieuwe vertaaltheorie gepresenteerd.

Vantilt, 2011, pap, 224 pp, € 16.95, 9789460040689
winkelwagen
Claes, Paul
Zwarte zon. Code van de hermetische poezie
Dit boek is een pendant van Echo's echo's. Na de raadsels van de duistere allusie behandelt Paul Claes in Zwarte zon de geheimen van de duistere poezie. De modernisten van vandaag zijn de erfgenamen van de manieristen. Alle moeilijke dichters hanteren een code die hun verzen tegelijk ontoegankelijker en aantrekkelijker maakt. Zwarte zon leert de lezer de geheimtaal van de hermetische poezie lezen. Claes past zijn nieuwe ontcijferingsmethode toe op twaalf duistere dichters: Horatius, Gongora, Van Swaanenburg, Nerval, Mallarme, Rimbaud, Van de Woestijne, Rilke, Breton, Stevens, Cummings en Claus. Een semiotiek van het hermetisme vat zijn theorie samen. Het is een misverstand te denken dat de poezie verdwijnt als we haar mysterie doorgronden. Integendeel, pas zo verschijnt ze in haar volle luister: als de zon na een verduistering.
Vantilt, 2013, pap, 264 pp, € 17.50, 9789460041105
winkelwagen
Dickinson, Emily
Gedichten 1
UITVERKOCHT, we kunnen wellicht naar een tweedehandsexemplaar voor u zoeken - prijs onder voorbehoud.

Tweetalige uitgave. Vertaald en van commentaar voorzien door Peter Verstegen.

van Oorschot, 2005, geb, 648 pp, € 34.95, 9789028240513
winkelwagen
Dickinson, Emily
Gedichten 2
UITVERKOCHT, heruitgave was gepland, maar verschijnt niet, we kunnen wellicht naar een tweedehandsexemplaar voor u zoeken - prijs onder voorbehoud.

Tweetalige uitgave. Vertaald en van commentaar voorzien door Peter Verstegen.

Van Oorschot, 2007, geb, 572 pp, € 34.95, 9789028240520
winkelwagen
Dickinson, Emily
Liefde is alles wat er is
Tweetalige editie, vertaling Peter Verstegen

Een prachtige selectie uit het omvangrijke oeuvre van Emily Dickinson. Emily Dickinson (1830-1886) schreef bijna 1800 gedichten maar publiceerde er slechts enkele. Haar teruggetrokken bestaan en onwil te publiceren, en daarbij de eigenzinnige inhoud van haar werk, hebben na verschijning van het verzameld werk geleid tot een stortvloed aan biografische studies en interpretaties. Haar postume roem is ongeevenaard.

Rainbow essentials, Rainbow, 2014, geb, 224 pp, € 12.50, 9789041740908
winkelwagen
Dickinson, Emily
Verzamelde gedichten
Toen in 1886 de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson stierf, 55 jaar oud, vond haar zuster een doos met papieren, waaronder ongeveer 1100 gedichten. Tijdens haar leven publiceerde ze er slechts 7 van. In de twintigste eeuw kwam pas de erkenning van haar werk op gang, die zorgde dat zij nu wordt gezien als een der grootste dichters die er zijn, dat er aan de lopende band studies verschijnen over haar leven en werk en dat er in veel landen Dickinsongenootschappen zijn opgericht.

Deze uitgave van Dickinsons Verzamelde gedichten bevat de Nederlandse vertaling van ruim de helft van haar poezie.

Van de gedichten die ze in haar beste jaren schreef en in zelfgemaakte handschriftbundels bijeenbracht (1860-64), is circa tweederde vertaald. Uit de eerdere uitgaven, Gedichten 1 (2005) en Gedichten 2 (2007), zijn alle vertalingen herzien en aangevuld met nieuw werk. Derhalve bevat dit boek veel nieuwe, niet eerder vertaalde gedichten. Het gaat nu, voor zover dit van vertalingen kan worden gezegd, om de definitieve tekst. De gebrekkige chronologie van de eerdere delen is in dit boek hersteld, zodat Dickinsons dichterlijke ontwikkeling te volgen is.

Tweetalige uitgave. Vertaald en van commentaar voorzien door Peter Verstegen.

Van Oorschot, 2011, geb, 859 pp, € 29.90, 9789028241718
winkelwagen
Domin, Hilde
Abel sta op. Zeventig gedichten gekozen en vertaald door Kees Kok
Poezie heeft in de ogen van Hilde Domin (1909-2006) een sociale opdracht: het redden van de vrijheid en de individualiteit als essentiele bestanddelen van het menselijk leven. Poezie verlost de mens van conformisme en vervreemding, en bevrijdt hem uit de greep van de 'eenzame massa'. Zij werkt solidariserend, biedt een manipulatievrije 'herstelzone'. De mens kan zich in poezie terugtrekken. Niet als in de innerlijkheid van een conservatieve utopie (waarin vroeger altijd beter is), maar als voorwaarde voor bewust handelen in een sociale context.

Poezie is voor Domin als een 'clausuur zonder muren', waarin de realiteit wordt gemeten aan de utopische eis. De poezie van Hilde Domin wordt niet voor niets 'poezie voor een betere wereld' genoemd. Een recensent schreef: 'In de gedichten van Hilde Domin zit de vraag naar een plek die door de liefde bewoonbaar wordt'.

Skandalon, 2013, pap, 116 pp, € 15.00, 9789490708719
winkelwagen
Eliot, T.S.
Het Barre Land - The Waste Land
Het jaar 1922 is een wonderjaar in de westerse literatuur. Naast Ulysses van James Joyce verscheen The Waste Land van T.S. Eliot. De roman en het gedicht zijn beide hoogtepunten van het modernisme. Romanciers als Ernest Hemingway, Aldous Huxley, William Faulkner, Graham Greene en zelfs Stephen King lieten zich erdoor inspireren. Paul Claes, die samen met Mon Nys een bejubelde vertaling van Ulysses maakte, heeft ook The Waste Land omgezet in fonkelend Nederlands.

Claes schreef ook een commentaar waarin hij tientallen tot nu toe mysterieus gebleven passages voor het eerst verklaart. Bovendien onthult hij in een nawoord hoe Eliot het pijnlijkste geheim uit zijn prive-leven prijsgeeft in een ingenieus gecodeerde vorm. Zijn vriendin Mary Hutchinson sprak er wel over als 'Toms autobiografie'. Vijfentachtig jaar na het verschijnen van The Waste Land krijgt de lezer voor het eerst de sleutel tot de betekenis van dit legendarische gedicht.

De Bezige Bij, 2007, geb, 223 pp, € 29.90, 9789023425380
winkelwagen
Enquist, Anna
Nieuws van nergens - gedichten
Arbeiderspers, 2010, pap, 57 pp, € 16.95, 9789029572149
winkelwagen
Fagel, Edwin
Departures
Is dit een tijdelijk afscheid of komt er misschien nooit iemand terug? Departures is een even hechte als beklemmende reeks waarin de eenzaamheid van de reiziger en die van de thuisblijver elkaar in de houdgreep houden. Gedichten waarin de handelingen en procedures in het vliegtuig een verbintenis aangaan met de arbeids- en relatiemarkt, en waarin het angstige gevoel heerst dat de dood voortdurend in aantocht is.
Halverwege Chapbooks, 2013, pap, € 8.95, Departures
winkelwagen
Fagel, Edwin
Het geroofde lichaam van Charlie Chaplin
TIJDELIJK NIET LEVERBAAR

In deze hechte bundel van Edwin Fagel zwerven verschillende figuren rond de verteller. Een man gaat op de stationsvloer liggen, een vrouw drijft weg op zee, een serveerster vertelt de dichter dat hij ermee op moet houden. Ook Charlie Chaplin maakt zijn opwachting, maar niet in zijn bekende rol.

Tegen de achtergrond van geboorte, leven en dood geven Fagels gedichten uiting aan een zoektocht naar zingeving. Veel blijft ongezegd. Hoe dichtbij een lichaam ook komt, of het mogelijk is daadwerkelijk tot de ander door te dringen, blijft de vraag. Wat voor hulp kunnen de woorden van de serveerster bieden?

Nieuw Amsterdam, 2011, pap, 56 pp, € 14.90, 9789046811207
winkelwagen
Fagel, Edwin
Nul
Nul is in de nieuwe bundel van Edwin Fagel een duistere kracht waarin alles samenkomt. Nul is het goddelijke en het niets; de extase en de dood. Nul is het kwaad dat broeit onder alles wat is. En nul is het licht absorberende oog, dat zo de tegenpool is van de zon. Fagel schrijft aan de hand van deze noties bezwerende gedichten over de eeuwige cyclus van geboorte, leven, dood en wedergeboorte. Nul is alles, in deze poezie. Nul is een krachtige, duistere en intrigerende bundel.
Nieuw Amsterdam, 2014, pap, 64 pp, € 17.50, 9789046817216
winkelwagen
Faverey, Hans
Gedichten 1962 - 1990 , 4-e druk
De sublieme poezie van Hans Faverey heeft een groot stempel gedrukt op de Nederlandse naoorlogse literatuur. Stuitte zijn werk aanvankelijk op tegenstand, langzamerhand kregen critici en lezers oog voor deze poezie.

Marita Mathijsen ontdekte bij het samenstellen van Verzamelde gedichten in 1993 nog veel ongepubliceerd materiaal en nog vele versies van gepubliceerd werk. In deze nieuwe nalatenschapsuitgave is de oorspronkelijke uitgave uit 1993 uitgebreid met zo'n tweehonderd niet eerder gepubliceerde gedichten, waardoor de lezer een nog completer beeld krijgt van dit unieke dichterschap.
Bezige Bij, 2010, geb, 1003 pp, € 49.90, 9789023458197
winkelwagen
Geel, J. (red.)
Wat is wijsheid? De mooiste teksten volgens Jacobine Geel
Een goede preek is vergelijkbaar met een plooirokje. Zoals de ruisende beweging van de plooien een vermoeden oproept van wat zich daarachter afspeelt, zo vangt de luisteraar via een preek een glimp op van een andere werkelijkheid, zegt Jacobine Geel.

Verrassende beeldspraak fascineert haar al zolang als ze zich kan herinneren. Deze liefde voor de scheppende kracht van het woord wordt voelbaar op iedere bladzijde van deze bundel. Aansprekende teksten, zo oud als de Bijbel of zo jong als de nieuwste dichtbundel van Leo Vroman, voorziet zij van commentaar. Ze interpreteert door te associeren, en brengt bestaande teksten in verband met ervaringen en emoties van alledag. Zo laat ze preek rijmen op plooirok, vakantie op verlangen naar grenzeloze liefde, en wat oud is op nieuwsgierigheid.

Ten Have, 2013, geb, 144 pp, € 15.50, 9789079372119
winkelwagen
Gerhardt, I.
Verzamelde gedichten
Athenaeum - Polak & van Gennep, 2001, pap, 796 pp, € 34.95, 9789025368036
winkelwagen
   
Gerhardt, I.
Zeven maal om de aarde te gaan. Een keuze uit haar gedichten door Gerrit Komrij
Athenaeum, Polak & Van Gennep, 2003, pap, 189 pp, € 14.95, 902531739I / 9789025317393
winkelwagen
Gerhardt, Ida
Gedichten & psalmvertalingen, luisterboek 2 CD's
IN HERDRUK,aangekondigd voor juli 2018 ( i.e. - herdruk voorlopig onbekend)

Acteur Henk van Ulsen (1927-2009) heeft veel gedaan om de belangstelling voor het werk van dichteres Ida Gerhardt levend te houden. Diverse malen heeft hij haar gedichten en brieven ten gehore gebracht. Vlak voordat hij overleed, droeg Van Ulsen in drie studiosessies enkele gedichten voor, en een aantal psalmvertalingen die Ida Gerhardt in samenwerking met Marie van der Zeyde maakte. Op dit luisterboek zijn verder herinneringen van Van Ulsen aan de dichteres te horen, want Henk van Ulsen had ook persoonlijke banden met Ida Gerhardt: ze was zijn docente klassieke talen op het Kamper Lyceum, en Gerhardt woonde enige tijd op kamers bij de familie Van Ulsen. Ook hielp zij de aankomende acteur bij zijn voorbereidingen voor het toelatingsexamen tot de toneelschool.

Rubinstein, 2010, € 12.95, 9789047606864
winkelwagen
   
Gerlach, E.
Daar ligt het
Arbeiderspers, 2003, pap, 12 pp, € 1.50, 9789029522403
winkelwagen
   
Gerlach, E.
Een kopstaand beeld. Gedichten
Arbeiderspers, 1988, pap, 44 pp, € 13.55, 9029517905 / 9789029517904
winkelwagen
   
Groenewegen, H. (red)
En gene schitterde op de rede. Over Kees Ouwens.
Historische Uitgeverij, 2002, pap, 372 pp, € 15.00, 9789065544322
winkelwagen
Groenewegen, H. (samenstelling en red)
..die zo rijk zijn aan zichzelf..over Hans Faverey
Hans Faverey (1933-1990) is de dichter van de ingehouden adem. De poezie van Faverey geldt als onnavolgbaar en hermetisch. Maar dat hoeft haar evenwel niet onbenaderbaar te maken.
Een tiental essayisten, wetenschappers en dichters draagt een oorspronkelijk essay bij over onbelichte aspecten van de poezie van Hans Faverey. Hun aandacht richt zich op de verwantschap met het werk van Meister Eckhart, Wallace Stevens, Paul van Ostaijen, Mallarme. Ze geven subtiele en heldere interpretaties van reeksen gedichten, of onderzoeken juist de muzikale bewegingen die in Faverey's poezie te herkennen zijn. Documenten, foto's en herinneringen geven bovendien een onverwacht en verstild beeld van de dichter Hans Faverey.
Die zo rijk zijn aan zichzelf is de eerste afzonderlijke publicatie die volledig aan het oeuvre van Hans Faverey is gewijd. Met deze essays en documenten worden bakens uitgezet voor een voortgaande maar ook hernieuwde lectuur.
Poezie & poetica 5, Historische Uitgeverij, 1997, pap, 286 pp, € 25.00, 9789065543738
winkelwagen
   
Groot, M. de
De wals
Ten Have, 2004, pap, 60 pp, € 16.90, 9789025954529
winkelwagen
Hanegraaf, M.
Restruimte, gedichten
Marijke Hanegraaf speelt in haar nieuwe – derde – bundel met het begrip restruimte. In een huis is dat de ruimte in de marge – de berging, het schuurtje, de zolder, de extra kamer. Ze is onbestemd en toch onmisbaar. In het landschap beslaat de restruimte ogenschijnlijk onbeheerde stukken land. In de typografie gaat het om de ruimte tussen de letters en om de woorden heen. Ook in onze geest kunnen we zo’n restruimte vermoeden. Misschien omvat ze de niet te sturen gedachten of bepaalde vluchtige momenten gedurende de dag.
Arbeiderspers, 2010, pap, 68 pp, € 17.95, 9789029572965
winkelwagen
Heemstra, Marjolijn van
Meer hoef dan voet
Marjolijn van Heemstra deinst niet terug voor de grote vragen. In Meer hoef dan voet onderzoekt ze de oorsprong van de mens en het leven, verwondert zich over de voortgang van de tijd, en tast haar eigen grenzen af als dierlijk mens of menselijk dier. Met bewonderenswaardig gemak zoomt ze in op het allerkleinste een insect, een slakkenspoor om daarna haar perspectief soepel te verschuiven naar het allergrootste: het heelal, de oerknal. Zonder zich te verliezen in zweverigheid of zwaarwichtigheid verwoordt deze dichteres haar evolutionaire verbazing, in even aardse als gelaagde gedichten.
Bezige Bij, 2014, pap, 64 pp, € 17.50, 9789023482734
winkelwagen
Hermans, W.F.
Gedichten
Volledige Werken, deel 9, Bezige Bij, 2011, geb, 320 pp, € 29.90, 9789023468769
winkelwagen
   
Hertmans, S.
Goya als hond. Gedichten
Meulenhoff, 2000, pap, 63 pp, € 14.95, 9029065273 / 9789029065276
winkelwagen
Herzberg, Judith
27 liefdesliedjes
De Harmonie, 1971/2004, pap, 63 pp, € 14.50, 9789061690177
winkelwagen
Herzberg, Judith
Doen en laten. Een keuze uit de gedichten
van eur 9,90 voor eur 4,-

Judith Herzberg is een van de meest geprezen en gelezen dichters van Nederland. Ze debuteerde in 1961 met haar eerste gedichten in Vrij Nederland. In 1963 verscheen haar eerste bundel 'Zeepost' en hierna volgden onder meer 'Beemdgras' (1968), 'Zoals' (1992) en 'Soms vaak' (2004). Het kleine toeval, de verwondering over het vanzelfsprekende en de twijfel aan de zichtbare werkelijkheid spelen in haar gedichten een belangrijke rol, waarbij haar onopgesmukte taalgebruik soepel en verfrissend is.

Rainbow Essentials, Rainbow, 2006, geb, 263 pp, € 4.00, 9789041740427
winkelwagen
Herzberg, Judith
Doen en laten. Een keuze uit de gedichten
Judith Herzberg is een van de meest geprezen en gelezen dichters van Nederland. Ze debuteerde in 1961 met haar eerste gedichten in Vrij Nederland. In 1963 verscheen haar eerste bundel 'Zeepost' en hierna volgden onder meer 'Beemdgras' (1968), 'Zoals' (1992) en 'Soms vaak' (2004). Het kleine toeval, de verwondering over het vanzelfsprekende en de twijfel aan de zichtbare werkelijkheid spelen in haar gedichten een belangrijke rol, waarbij haar onopgesmukte taalgebruik soepel en verfrissend is. Deze editie van 'Doen en laten' is uitgebreid met een selectie van gedichten uit haar recentere bundels 'Zijtak' (2007), 'Jij mij' (2008), 'Het vrolijkt' (2008) en 'Klaagliedjes' (2011).
Rainbow Essentials, Rainbow, 2013, geb, 264 pp, € 12.50, 9789041740861
winkelwagen
Herzberg, Judith
Het vrolijkt
De Harmonie, 2008, pap, 53 pp, € 14.50, 9789061698494
winkelwagen
Herzberg, Judith
Strijklicht
Van Oorschot, 1991, pap, 59 pp, € 12.00, 9789028202627
winkelwagen
Herzberg, Judith
Zoals
De Harmonie, 1993, pap, 59 pp, € 14.50, 9789061694373
winkelwagen
Heytze, I.
Ademhalen onder de maan
bij jou vergeet ik bijna

dat we samen maar één leven krijgen

In Ademhalen onder de maan leeft Ingmar Heytze levens van anderen - nieuwsgierig, verbaasd en soms weemoedig - want één leven is hem te weinig. Waar staat het huis waarin je óók had kunnen wonen? Hoe koester je een dochter die je nooit hebt vastgehouden? Wat zijn de gedachten van de allerlaatste mens op aarde?

Ademhalen onder de maan is de tiende bundel van Ingmar Heytze (1970). In 2008 ontving hij de C.C.S. Croneprijs voor zijn oeuvre.

Podium b.v. Uitgeverij, 2012, pap, € 15.00, 9789057594649
winkelwagen
Hirsch, Lucas
Dolhuis, natura naturata gedichten
In deze derde bundel van Lucas Hirsch belanden we met de poten in de modder. Dolhuis handelt over een land en een geestelijk klimaat in crisis. Een bundel als een vuistslag, maar dan met een fluwelen handschoen. De gedichten zijn beurtelings grof, teder, hard, sensueel, genuanceerd, lomp, geengageerd en nog veel meer. Waar Hirsch tweede bundel Tastzin handelde over een persoonlijke en innerlijke identiteitscrisis, gaat Dolhuis over een identiteitscrisis van de mens in zijn omgeving. De bundel is als een spiegel van de huidige maatschappij.
De Arbeiderspers, 2012, pap, 64 pp, € 14.99, 9789029586139
winkelwagen
Hirsch, Lucas
Ontsla me van alles wat ik liefheb, gedichten
Wat gebeurt er met een mens als hij in korte tijd een scheiding, het verlies van een dierbare en het kwijtraken van zijn baan moet verwerken? En wat gebeurt er als zo'n mens dichter is? Lucas Hirsch werd met zijn neus hard op de feiten gedrukt en zoekt in deze gedichten naar een nieuwe balans in zijn leven. Ontsla me van alles wat ik liefheb is een bundel over verdriet, eenzaamheid, tot verslaving geneigde genen en verstikking gedoemde familiegeschiedenis, falen, onmacht, berusting - en de uiteindelijk altijd overwinnende liefde.

Eerder verscheen van Lucas Hirsch: Familie gebiedt (2006), Tastzin (2009) en Dolhuis (2012).

De Arbeiderspers, 2015, pap, 56 pp, € 18.99, 9789029504744
winkelwagen
Hirs, Rozalie
Gestamelde werken
Dagpauwoog, koolwitje en bosaardbeiblad: Rozalie Hirs omarmt de schoonheid in haar gestamelde werken. Deze gedichten bewegen zich moeiteloos langs gewassen, hemellichamen of water, terwijl ze via het herkenbare de taal laat experimenteren en zingen. Hirs omarmt een wereld waarin stemmen en stijlen over elkaar buitelen. Haar speelse hyperlyriek geeft betekenis aan woorden als muziek.
Querido, 2012, pap, 88 pp, € 18.95, 9789021442433
winkelwagen
   
Holtrigter, J.
Omwegen. Gedichten
L label, Mozaiek, Boekencentrum, 2001, pap, 47 pp, € 11.90, 9023990552 / 9789023990550
winkelwagen
Hosseini, Khaled
Bede aan de zee
Op een maanverlicht strand houdt een vader zijn slapende zoon vast terwijl ze wachten op een boot. Hij vertelt de jongen over de lange zomers van zijn jeugd, hij herinnert zich zijn opa's huis in Syrie, het geritsel van de olijfbomen in de wind, het gemekker van de geit van zijn oma, het gerinkel van haar pannen. En hij herinnert zich de bruisende Oude Stad van Homs, de drukke steegjes, de moskee en de grote soek, de tijd dat de hemel nog geen bommen spuugde en ze moesten vluchten.
Als de zon opkomt, verzamelen zij en de andere mensen hun spullen en gaan ze een gevaarlijke reis tegemoet, op zoek naar een veilige plek om te leven.

De opbrengst van Bede aan de zee wordt gedoneerd aan de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Bezige Bij, 2018, geb, 48 pp, € 14.99, 9789403131900
winkelwagen
   
Huigen, R.
Monument voor een verzonnen dichter. Gedichten
Veen, 1999, pap, 46 pp, € 12.50, 9020459961 / 9789020459968
winkelwagen
   
Jansma, E.
Dakruiters. Gedichten
Arbeiderspers, 2001, pap, 56 pp, € 14.50, 9029522933 / 9789029522939
winkelwagen
   
Jellema, C.O.
Een open plek
Acb
Kleine Uil, 2009, geb, 127 pp, € 17.50, 9789077487839
winkelwagen
   
Keilson, Hans
Ga niet naar huis - gedichten
tweetalige editie - uitgekozen en vertaald door Gerrit Komrij
Van Gennep, 2013, geb, 176 pp, € 19.90, 9789461640956
winkelwagen
   
Kerstholt, E.
Het wenkend woord
Eigen beheer, 2000, pap, 36pp, € 11.30, 9090144498 / 9789090144498
winkelwagen
   
Knol, H.
Houdbaar stof. Gedichten
L label, Mozaiek, Boekencentrum, 2000, pap, 48 pp, € 11.90, 9023990242 / 9789023990246
winkelwagen
Koenen, Mieke
Dwars tegen de keer, leven en werk van Ida Gerhardt
Ida Gerhardt (1905-1997) is een van de belangrijkste Nederlandse dichters. Zij schreef poezie die haaks stond op de tijdgeest van de jaren vijftig en zestig, maar wist toch uit te groeien tot een bekend en geliefd schrijfster. Haar Verzameld Werk beleefde dertien herdrukken en in Gerrit Komrijs bloemlezing uit de Nederlandse poezie zijn tien gedichten van haar opgenomen, het maximumaantal.

Voor het eerst verschijnt nu een volledige biografie. Op basis van talrijke nieuw ontdekte archiefstukken, brieven, lezingen en ongepubliceerde gedichten schetst Mieke Koenen de verbanden tussen Gerhardts literaire werk en haar levensloop: haar gecompliceerde relatie met haar familie, gymnasiumtijd als leerlinge van de dichter Leopold, studietijd in Leiden en Utrecht, leraarsbestaan in Kampen (toen zij bijna in een oncentratiekamp belandde), de periode in Bilthoven, waar zij de gymnasiumafdeling van De Werkplaats van Kees Boeke leidde, en de vruchtbare jaren in Eefde, toen haar werk veelvuldig werd bekroond en er een rel ontstond rond haar psalmenvertaling.

Mede door een diep geworteld gevoel van miskenning en een alles overheersende passie voor haar poezie was Gerhardt een markante en eigenzinnige vrouw. Zij had een grote liefde, die meer dan vijftig jaar haar levensgezel was: Marie van der Zeyde. Haar levensloop is ook vervlochten in deze biografie.

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2014, geb, 600 pp, € 39.99, 9789025303808
winkelwagen
Koenen, Mieke
Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de Klassieke Oudheid.
De Grieks-Romeinse oudheid is een van de belangrijkste inspiratiebronnen geweest voor leven en werk van Ida Gerhardt. In haar poezie is een zevental klassieke dichters en denkers centraal aanwezig: Lucretius en Epicurus, Vergilius, Homerus, Sappho, Socrates en Plato. De verwerking van deze dichters en denkers in haar dichtwerk wordt in Stralend in gestrenge samenhang diepgravend onderzocht en precies beschreven. Tevens worden Gerhardts vertalingen van Lucretius en Vergilius besproken.

Voor de verwevenheid van leven en werk bij Ida Gerhardt zijn deze literaire beschouwingen ingebed in een levensbeschrijving. De nadruk is hierbij gelegd op haar klassieke vorming, op de levenslange invloed van de dichter-classicus J.H. Leopold, van wie zij een leerlinge was, op haar studietijd, en op haar loopbaan - in Kampen en aan de Werkplaats van Kees Boeke in Zeist - als lerares klassieke talen.

Voor Stralend in gestrenge samenhang heeft de auteur dankbaar gebruik kunnen maken van Gerhardts persoonlijke nalatenschap. Zij heeft kunnen putten uit verspreide briefwisselingen tussen Ida Gerhardt en oudleerlingen, collega's, vrienden, en uit veler persoonlijke herinneringen

Historische Uitgeverij, 2002, pap, 282 pp, € 24.95, 9789065544421
winkelwagen
Komrij, Gerrit
Tussen hemel en aarde, vignetten voetnoten en verzuchtingen over poezie
Als geen ander verstond Gerrit Komrij (1944-2012) de kunst om over poezie te schrijven. Ook al noemde hij het zelf 'gekakel', de hier verzamelde commentaren uit Mijn poeziekalender voor het jaar 2012 zijn een genot om te lezen: scherpzinnig, geestig een enthousiasmerend. Of het nu gaat om zijn eigen werk, om vergeten dichters, de kleur blauw of het werk van J.C. Bloem: dit boek maakt nog eens duidelijk wat een begenadigd lezer Gerrit Komrij was.
Van Gennep, 2013, pap, 264 pp, € 19.90, 9789461641441
winkelwagen
Komrij, Gerrit (samenst)
De Nederlandse kinderpoezie in 1000 en enige gedichten
Zoals te verwachten valt van een conscientieus bloemlezer als Gerrit Komrij - die met zijn allereerste bloemlezing uit de Nederlandse poezie, in 1979, een bom in de vaderlandse letteren deed ontploffen - zit deze anthologie boordevol verrassingen. De gedichten zijn niet alleen afkomstig uit de ivoren toren of van de lessenaar van de schoolmeester, maar vooral ook van de straat en uit het dagelijks gebruik. Naast bekende gedichten van Hieronijmus van Alphen, Annie M.G. Schmidt en Willem Wilmink bevat de bundel onbekende bakerversjes, abecedaria, aftelrijmpjes en nonsensgedichten.

Voor de oude poezie toont Gerrit Komrij zich een archeoloog en schatgraver; in de nieuwste tijd, waarin de kinderpoezie explosief is losgekomen, wijst hij kundig en eigenzinnig de weg in het literaire woud. Deze bloemlezing is Gerrit Komrij's standaardwerk voor volwassenen van alle leeftijden, hoe jong ze ook zijn.

Prometheus, 2007/2012, pap, 1040 pp, € 15.00, 9789044621730
winkelwagen
Kopland, R.
Dit uitzicht
Van Oorschot, 1995, pap, 32pp, € 12.50, 9789028205543
winkelwagen
   
Kopland, R.
Een man in de tuin
te bestellen
Van Oorschot, 2004, pap, 62 pp, € 14.50, 9028240357
winkelwagen
Korteweg, Anton
Ouderen zijn het gelukkigst. Gedichten
Evenals in zijn vorige bundels geeft de dichter zich in Ouderen zijn het gelukkigst rekenschap van de fase waarin het hem vergund is te leven. Deze keer is dat het praesenium, de leeftijd volgend op de viriliteit en voorafgaand aan de ouderdom. Het seizoen is dus bijna gesloten. Het grote motto boven deze fase kan luiden Entsagung, aldus prof. dr. H.C. Rumke in Levenstijdperken van de man (1938). De dichter doet zijn best deze wijze raad te volgen. Als het een beetje meezit, aldus opnieuw Rumke, volgt immers in het naseizoen, als de Eros geheel geweken is, een diepe vrede. Dan hoef je alleen nog maar vergenoegd dood te gaan. Ouderen zijn het gelukkigst.
Meulenhoff, 2009, pap, 64 pp, € 17.95, 9789029085670
winkelwagen
   
Kouwenaar, G.
Totaal witte kamer. Gedichten
Querido, 2002, pap, 46 pp, € 17.95, 9789021470948
winkelwagen
   
Kuijper, J.
Toe-eigeningen. Sonnetten en denkbeelden
Querido, 2001, pap, 56 pp, € 15.25, 9021472791 / 9789021472799
winkelwagen
   
Leefmans, J.
Retro. Gedichten
In de knipscheer, 2001, pap, 103pp, € 15.75, 9062654983 / 9789062654987
winkelwagen
Lievaart, Inge
Verzamelde gedichten
De gedichten van Inge Lievaart zijn vol verlangen om God te zien en zijn stem te horen. Heel authentiek verwoordt zij haar geloofsverwachting. Zonder geforceerde rijmen verbeeldt zij haar relatie met God, een relatie die van God uitgaat en die haar en (via het gedicht) de lezer uitnodigt te antwoorden op zijn roepstem. Geloven is vertrouwen dat Gods liefde wint, ook al wijzen alle tekenen op het tegendeel.
Geen donker is zo dicht/geen vallen gaat zo diep/of Hij is daar.
Kok, 2013, geb, 640 pp, € 25.00, 9789043521659
winkelwagen
   
Linden, Carel ter
Om een zin
Als observator is Carel ter Linden gefascioneerd door de wereld om hem heen. Zo boeit de nachttrein hem omdat de reiziger het duister in gaat en zich volkomen overgeeft aan een geheimzinnige bestuurder die hij totaal niet kent. Een mol - dat vreemde dier dat nooit het daglicht ziet - roept bij Ter Linden de vraag op of de mens misschien even blind is voor het hogere dat hem omgeeft.

De titel van deze bundel is 'Om een zin' . Een goed alternatief zou 'Om een laatste zin' zijn geweest. Een aantal gedichten verraadt immers zijn zoektocht naar zo'n laatste zin, waarmee de dichter raakt aan de zin van het leven zelf. De bundel is opgedragen aan de nagedachtenis van zijn vrouw, aan wie een aantal gedichten zijn gewijd.

Gebruikmakend van klassieke vormen en trefzeker formulerend schrijft Ter Linden een ingetogen, herkenbare poezie die veel lezers zal aanspreken.

Arbeiderspers, 2012, pap, 48 pp, € 18.95, 9789029585675
winkelwagen
Lucebert
Zij heeft haar naam vergeten, gedichten
Lucebert maakte voor vrienden en vriendinnen boekjes in een oplage van één exemplaar. In 2011 verscheen een facsimile-editie van deze unica . De zevenentwintig hier gebundelde gedichten zijn daaruit afkomstig en nog niet opgenomen in Luceberts verzamelde gedichten.
Bezige Bij, 2012, pap, ca 48 pp, € 14.90, 9789023469544
winkelwagen
   
Mateboer, H.
Bijna is de cirkel rond. Gedichten
De Groot Goudriaan, 2009, pap, 72pp, € 10.45, 9789088650420
winkelwagen
   
Meroz, C. (vert. T. van der Stap)
L` Archipel du Temps / De archipel van de tijd
Parallel-lezing van Franse gedichten met Nederlandse vertaling
Kok / Ten Have, 2010, geb, 93pp, € 19.90, 9789025960292
winkelwagen
Mesotten, Bart
Als Jij roept in de morgen. Tweehonderd religieuze gedichten ontbolsterd
UITVERKOCHT

Bart Mesotten is licentiaat theologie en klassieke filologie. Hij richtte samen met anderen het Haikoe-centrum Vlaanderen en het haikoe-tijdschrift 'Vuursteen' op. In 2000 ontving hij in Japan de prestigiueze Masaoka Shiki International Haiku Award. In dit boek worden 200 religieuze gedichten door hem 'ontbolsterd'. Hij reikt een verklaring van taal- en andere elementen aan helpen om door te dringen tot de kern van de poezie. Met gedichten van Bertus Aafjes, Gerrit Achterberg, Guido Gezelle, Huub Oosterhuis, Michel van der Plas, Hubert van Herreweghen, Anton van Wilderode en vele anderen.

Halewijn, 2011, geb, 576 pp, € 50.00, 9789085281566
winkelwagen
   
Metz, A.
Overkant. Gedichten
Valkhof Pers, 2011, pap, 64 pp, € 9.95, 9789056253639
winkelwagen
   
Meuleman, B.
Hulp. Gedichten
Genomineerd VSB Poezie prijs
Querido, 2005, pap, 44 pp, € 15.95, 9021474786
winkelwagen
   
Missinne, L. (red)
De 100 beste gedichten van 2005
Arbeiderspers, 2006, pap, 144 pp, € 9.95, 9789029563703
winkelwagen
   
Nadasdy, A
De suikerspinverkoper. Gedichten
Wagner & Van Santen, 1999, pap, 39 pp, € 11.40, 9076569010
winkelwagen
   
Neruda, P.
Honderd liefdessonnetten
heruitgave
Prometheus, 2011, pap, 316 pp, € 12.50, 9789044618228
winkelwagen
Neruda, Pablo
Boek der vragen
In de Knipscheer, 2004, pap, 92 pp, € 15.75, 9789062655670
winkelwagen
Oegema, J.
Ziek van de zee. Paul van Ostaijen en de mystiek
Huis Clos, 2099, pap, 62 pp, € 15.00, 9789079020034
winkelwagen
Oosterhoff, Tonnus
Dans zonder vloer - verhalen
In de vier verhalen die Dans zonder vloer (2003) vormen, staat het verlies van geheugen centraal, en hoe dat de waarneming - en ook de werkelijkheid - beinvloedt. Een hoogtepunt hieruit is het lange verhaal 'IJlroman/Oubaan', dat eveneens een schrijver als hoofdfiguur heeft.
Bezige Bij, 2003, pap, 157 pp, € 17.50, 9789023411604
winkelwagen
Oosterhoff, Tonnus
Het dikke hart - roman
In 1994 verschen de roman Het dikke hart, over de Groningse schilder Gerrit van Houten. Het veelgeprezen en ook in het Duits (bij Berlin Verlag) verschenen boek werd bekroond met de Multatuliprijs.
Bezige Bij, 2002, geb, 126 pp, € 19.90, 9789023410133
winkelwagen
Oosterhoff, Tonnus
Hier drijft weg, verzamelde gedichten, met DVD
Op 24 mei 2012 krijgt auteur Tonnus Oosterhoff de P.C. Hooftprijs uitgereikt. Speciaal voor die gelegenheid zijn alle bundels die Oosterhoff tot nu toe schreef in een band verschenen: deze bundel biedt een prachtig inzicht in de manier waarop zijn dwarse poezie zicht in al die jaren heeft ontwikkeld en laat zien dat hij een van de avontuurlijkste en indringendste hedendaagse dichters is.

Aan het boek is een dvd toegevoegd waarop Tonnus Oosterhoff zijn gedichten uiterst beweeglijk visualiseert.

Bezige Bij, 2012, geb, 288 pp, € 24.90, 9789023475224
winkelwagen
Oosterhoff, Tonnus
Leegte lacht. Gedichten
Het minste wat je van de gedichten van Tonnus Oosterhoff kunt zeggen is dat ze eigenzinnig zijn - hij is met geen dichter in het Nederlands taalgebied te vergelijken. Ze zijn even raadselachtig als intrigerend. Er heerst onrust in de wereld van Oosterhoff: verontrusting, angst, verstoring, ontregeling - het hele spectrum van gevoelens aan gene zijde van de positiviteit wroet en woelt. In Leegte lacht is het niet anders, maar alles nog heviger dan in eerdere bundels.
Bezige Bij, 2011, pap, 59 pp, € 17.50, 9789023469742
winkelwagen
Oosterhoff, Tonnus
Ware grootte, gedichten
Vrolijk gaat Oosterhoff aan de haal met onze verworvenheden en alles waaraan wij zekerheid dachten te ontlenen. Niet om ons aan het wankelen te brengen, maar in de hoop de 'ware grootte' achter ons bestaan te achterhalen.
"Wie heeft het meetsnoer over de aarde gelegd? / Wie heeft ware grootte ingesteld? / Die heeft alle rechte lijnen voor je gebogen. / Zodat je je, als je je tot verzet opricht, juist buigt."
Bezige Bij, 2008, pap, 62 pp, € 16.50, 9789023426899
winkelwagen
Oosterhoff, Tonnus
Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen.
UITVERKOCHT-helaas niet meer leverbaar

Bij zijn derde, met de VSB Poezieprijs bekroonde dichtbundel Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen (2003), worden gedichten geschreven, doorgestreept en weer hernomen voor het oog van de lezer. Op de bijgeleverde cd-rom kan men de gedichten op het beeldscherm van gedaante kan zien veranderen: regels verschijnen, veranderen en verdwijnen.

De Bezige Bij, 2002, pap, 54 pp, € 19.50, 9789023410164
winkelwagen
Oosterhuis, Huub
Arthur, koning van een nieuwe wereld, ( boek met 3 CD's)
Koning Arthur; de ridders van de Tafelronde; de zoektocht naar de Graal. Bijna iedereen heeft ooit wel iets van dat verhaal opgevangen. En de overspelige liefde tussen Arthurs vrouw Guinevere en zijn vriend Lanceloet is een in honderden romans en films gevarieerd thema. De mondelinge verhalen over de Keltische Koning Arthur uit de vijfde eeuw werden in de Middeleeuwen door talloze dichters uit heel Europa op schrift gesteld. Dit gebeurt tot op de dag van vandaag.

Ook Oosterhuis zet die traditie voort met Arthur, koning van een nieuwe wereld Op de bijgesloten CD's leest Oosterhuis het hele verhaal voor, op filmische muziek van Stijn van der Loo. Is Arthur in Oosterhuis' versie een messiaanse gestalte, een 'heiland' ? De laatste hoofdstukken van deze 21e-eeuwse Arthurroman ontleent Oosterhuis niet aan oude Keltische en middeleeuwse bronnen. Hier begint een nieuw, groot verhaal, met Arthurs lied over de nieuwe wereldstad.

Ten Have, 2013, geb, 160 pp, € 24.95, 9789025903336
winkelwagen
Oosterhuis, Huub
Arthur, koning van een nieuwe wereld (losse CD-box)
Koning Arthur; de ridders van de Tafelronde; de zoektocht naar de Graal. Bijna iedereen heeft ooit wel iets van dat verhaal opgevangen. En de overspelige liefde tussen Arthurs vrouw Guinevere en zijn vriend Lanceloet is een in honderden romans en films gevarieerd thema. De mondelinge verhalen over de Keltische Koning Arthur uit de vijfde eeuw werden in de Middeleeuwen door talloze dichters uit heel Europa op schrift gesteld. Dit gebeurt tot op de dag van vandaag.

Ook Oosterhuis zet die traditie voort met Arthur, koning van een nieuwe wereld Met zijn sonore stem leest Oosterhuis het hele verhaal voor, op filmische muziek van Stijn van der Loo. Is Arthur in Oosterhuis' versie een messiaanse gestalte, een 'heiland' ? De laatste hoofdstukken van deze 21e-eeuwse Arthurroman ontleent Oosterhuis niet aan oude Keltische en middeleeuwse bronnen. Hier begint een nieuw, groot verhaal, met Arthurs lied over de nieuwe wereldstad.

Ten Have, 2013, cd, CD, € 17.95, 9789025903350
winkelwagen
Oosterhuis, Huub
Iemand meer. Gedichten + CD
In de nieuwe bundel Iemand meer van Huub Oosterhuis staan gedichten naar aanleiding van de politieke actualiteit zoals 'Lied van Generaal Pardon'. Maar er zijn ook gedichten over vrienden als Hans van Mierlo en prins Friso, en over zijn kinderen Tjeerd en Trijntje ('jongen van Hallo wereld, meisje van Ken je mij').

En verder ook meer religieus geinspireerde poezie, onder meer 'Een Hooglied', dat getoonzet is door Oosterhuis-componist Antoine Oomen en op de bijgesloten CD staat. Daarop leest ook Oosterhuis zelf een keuze uit de gedichten voor.

'We waren jong, we werden oud.
Maar voor liefde niet te oud.
Lange liefde is een touw
zevenmaal getwijnd.'

Ten Have, 2014, geb, 112 pp, € 22.99, 9789025904418
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Eerdere gedichten
In 1999 werd aan Willem Jan Otten de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre toegekend. Mede ter gelegenheid hiervan verscheen in 2000 Eerdere gedichten, waarin al zijn gebundelde gedichten vanaf 1971 werden bijeengebracht. Door alle gedichten bij elkaar te zien valt op hoe groot de rol van metamorfose en groei is in de poezie van Otten. Van de twintigjarige die debuteert met een merkwaardig precieze natuurlyriek tot de dertiger, verwikkeld in zijn erotische beperkingen en ontsluizingen; van de fabeldenker die De eend en Het paard d'amour op zijn naam heeft staan tot de schepper van de transcendente Penelopegedichten uit 1988; van de jonge man die 'Ik zoek het hier' sprak tot de verzuchter dat het 'missen op het eerste gezicht' was; van de alledagvereerder tot de cultiveerder van een hoogstpersoonlijke mythologie: het is in deze bundel allemaal verzameld.
Van Oorschot, 2000, geb, 231 pp, € 22.00, 9789028209442
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Eindaugustuswind
De bundel Eindaugustuswind verscheen zeven jaar na Ottens daaraan voorafgaande bundel Paviljoenen en vormt in zekere zin een getuigenis van die periode. De dichter is de veertig gepasseerd, heeft zijn kinderen zien opgroeien, is zich gaan afvragen wat, of in wie, hij gelooft, is banger geworden voor nieuwe dreigingen en laconieker over oude driften, wordt zich bewuster van de weerkeer van veel, van onherroepelijk verlies. Hij is Pascal gaan lezen, uit zeilen gegaan, zijn moeder gaan bepeinzen, opgenomen geraakt door vlagen veelal zomerse poezie - en dat alles is neergeslagen in meer dan zeventig gedichten, gemiddeld tien per jaar.

'In deze prachtige bundel spant Otten zijn taal zo sterk dat er tussen de woorden een ruimte ontstaat waarin de dichter zichzelf wegschrijft en er iets hoorbaar wordt dat niet kan worden genoemd.'- Ton van der Stap, Roodkoper, februari 1999.

Van Oorschot, 1998, pap, 91 pp, € 13.50, 9789028209145
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Gerichte gedichten
Wie bent u? Deze vraag stelt Willem Jan Otten in zijn nieuwe boek Gerichte gedichten. Aan wie stelt hij deze vraag? Wie is de lezer die er, zodra hij een gedicht schrijft, nooit niet is? Is het waar wat Otten denkt, dat u, de alomtegenwoordige lezer, al van tevoren weet wat hij gaat schrijven? Lijkt u wellicht op zijn moeder? Of bent u een echomuur? Zit u inderdaad in het Onze Vader? Waar bent u als alle mensen uitgeroeid zijn? Bent u wie weet de vuurtoren van Vlieland? Bent u bekend met de gedachten van Darwin? Was u er toen de vader van de dichter stervende was?

In Gerichte gedichten richt Otten zich meer dan ooit rechtstreeks tot zijn lezer. U kunt niet ongedaan gedacht, wel gemeden als een ziekte, verraden als een huidskleur, ontwend als een sigaret. Met Gerichte gedichten stuit Otten, na veertig jaar poezie bedrijven, op het raadsel van de poezie: als u niet bestond, was er geen gedicht.

Van Oorschot, 2011, pap, 49 pp, € 14.50, 9789028241732
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Onze Lieve Vrouwe van de Schemering
'Wanneer ben ik begonnen met te beseffen dat ik besta?' Met deze vraag begint dit aanstekelijke boek van Librisprijs-winnaar Willem Jan Otten, waarin het bewustzijn zich in een flink aantal genres uit - herinneren, bidden (of dat proberen), poezie lezen of schrijven, vergeten, verhalen vertellen, lesgeven, roerloos in een kamer zitten terwijl het schemert, een dode voor ogen toveren, dromen, vervelen, verdorren, geloven, of geloven dat je gelooft, een film afspelen voor je geestesoog...

Achter alle kwesties die Willem Jan Otten aan de orde stelt, zweeft de vraag naar wat poezie is. Het wordt gevraagd aan klassieke dichters, filmmakers, romanschrijvers, maar ook: deelnemers aan de Semana Santa in Malaga, aan een brevierende Talmoedist, een schilderende moeder, een pornoverslaafde, een euthanasie plegende kapitein, een meteoroloog in Berlijn, aan Harry Potter...

Het resultaat is een weids autobiografisch essay dat leest als een roman over een man die, levenslang op zoek naar poezie, ontdekt dat hij gelooft, en die vervolgens met de gebakken peren zit. Want hij is zichzelf, en dus zijn lezer, nu een verklaring schuldig. Waarom geloven? Waarom poezie? Is God dan een fictie? Is Pasen poezie? Is verbeelding religieus? Is erin geloven geen noodzakelijke voorwaarde voor poezie lezen, een film kijken?

Oorschot, 2009, pap, 261 pp, € 17.50, 9789028241299
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Op de hoge.Gedichten 1998-2003
De meer dan zestig gedichten van Op de hoge (2003) vormen tezamen een kroniek van een groei, zoals dat eigenlijk met alle poeziebundels van Otten het geval is. Dit is poezie die direct uit het leven lijkt voort te komen, denkend, reflecterend en de ervaring zoekend.

Drie thema's staan in de bundel centraal. In de eerste plaats de overgave aan het mysterie - het terugdeinzen, moed verzamelen om door de knieen te durven gaan. Verder zijn er de vriendschaps- en liefdesgedichten, en is er een afzonderlijke reeks over Alexander de Grote, de heerser die zich godgelijk waande. Over dat alles schrijft Otten in een taal die hem eigen is: stevig, muzikaal en soepel, vol eigen woorden en eigenzinnige beelden.

van Oorschot, 2003, pap, 82 pg, € 15.00, 9789028240148
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Paviljoenen
Over de bundel Paviljoenen zei Willem Jan Otten in een interview in 2003: 'Misschien bevat die bundel wel mijn beste werk. Een vlinder zou kunnen zeggen dat hij als pop het beste was. In die bundel had ik de mythe van Odysseus en Penelope net ontdekt, het verhaal van de man die eindeloos lang onderweg is, en de vrouw die tijdens het eindeloze wachten op haar man nauwelijks in staat is de vrijers van zich af te slaan. Die mythe was het doek waarop ik mijn verbeelding projecteerde.'
Van Oorschot, 1993, pap, € 12.50, 9789028207851
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Welkom
Van Oorschot, 2008, pap, 69 pp, € 14.90, 9789028240988
winkelwagen
   
Ouwens, K.
Ben jij het, ik?
Meulenhoff, 2005, pap, 80 pp, € 17.50, 9029076720
winkelwagen
   
Peguy, C.
Portal of the Mystery of Hope
Continuum Impact Series, Continuum, 2005, pap, 160 pp, € 17.95, 9780826479358
winkelwagen
Peters, H.
Loper van licht. Gedichten
Loper van licht is geïnspireerd op Hagar, de slavin uit de Bijbel die Abraham een zoon schonk en met hem werd verstoten naar de woestijn. Ze zingt een klaaglied van het Avondland en geeft ook de bannelingen van nu een stem.
De Bezige Bij, 2008, pap, 41 pp, € 15.00, 9789023426752
winkelwagen
   
Pirenne, C.
Tijdloos. Gedichten van een monnik
Abdij van Berne, 2010, pap, 75 pp, € 13.50, 9789089720283
winkelwagen
Plath, Sylvia
Ariel
Tweetalige editie, vertaald door Anneke Brassinga

Sinds haar dood, veertig jaar geleden, is Sylvia Plath een van de meest gewaardeerde en gelezen Engelstalige dichteressen. Dat blijvende succes is in belangrijke mate te danken aan de indrukwekkende bundel Ariel, die postuum verscheen. Ariel verscheen voor het eerst in 1965, toen Plath scheidde van Ted Hughes en met haar twee kleine kinderen verhuisde naar Londen. Het is poezie die de lezer verpletterd achterlaat: macaber en hallucinerend in de beelden die ze oproept, maar ook vol slimme ironie en technische hoogstandjes, en vooral met een geweldige emotionele kracht.

Bezige Bij, 2015, pap, 172 pp, € 17.50, 9789023493518
winkelwagen
Postma, Sebastiene
Trappen
Emblemen zonder afbeelding, dat is misschien de beste omschrijving van de gedichten van Sebastiene Postma - want verder tart deze poezie elke beschrijving. Toch is de opbouw van de gedichten in Trappen even consequent als helder: een essayistische overweging, een beeldende passage, vaak anekdotisch gekleurd, en een conclusie in twee regels. In precieze, prachtig opgeschreven haast proza-achtige overwegingen ontvouwt zich de Engelse poezie, de geschiedenis van de Romantiek, en de wanhoop van een fin-de-siecle. Trappen gaat over traditie en vernieuwing, vrijheid en determinatie, onderdrukking en verzet. De 'trap' is een schop, een val, een trede, een ladder, een stap, een voetspoor, gestolde realiteit die kan metamorfoseren. En onder de pen van Postma verandert essay in biografie en biografie in poezie. Trappen is een uitzonderlijk debuut.
Atlas Contact, 2015, pap, 64 pp, € 21.99, 9789025445188
winkelwagen
Revius
Revius, de mooiste gedichten
Samengesteld door Enny de Bruijn.
Boekencentrum, 2009, geb, 56 pp, € 10.90, 9789023924234
winkelwagen
Reybroeck, D. van, P. Vermeersch
Neem bijvoorbeeld graniet. De Europese grondwet in verzen
David Van Reybrouck en Peter Vermeersch vroegen tweeenvijftig dichters uit alle Europese landen om over het lot dat ons Europeanen samenbindt te dichten. Van alle aangeleverde poezie maakten ze een lang gedicht: een poetische grondwet die niet is gemaakt in opdracht van de Europese Commissie en geen poging is tot het ultieme compromis. Het is politiek in andere, opwindende zin: het maakt van Europa resoluut opnieuw een bron van artistieke inspiratie, creativiteit en culturele samenwerking buiten de instellingen om. Europa wordt het onderwerp van een lang en mooi gesprek tussen de betrokken dichters. Ze omarmen de paradox: ze zijn vrolijk en zingen - en ze lijden
Bezige Bij, 2011, pap, 174 pp, € 18.90, 9789023469841
winkelwagen
   
Rilke, R.M.
De elegieen van Duino
IJzer, 2006, geb, 110 pp, € 17.50, 9789074328982
winkelwagen
Roemersdochter Visscher, Anna , Riet Schenkeveld-van der Dussen, Annelies de Jeu
Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher, een bloemlezing
Anna en Maria Tesselschade Roemers Visscher zijn in het Nederlandse collectieve geheugen namen van vrouwen die als dichteressen uit de cultuur geschiedenis van de zeventiende eeuw niet zijn weg te denken. Dan dient hun werk ook bekend gemaakt worden. Voor Maria Tesselschade is dit inmiddels in de laatste jaren op verschillende manieren gebeurd. Daarom behoort ook Anna aan het moderne lezers publiek voorgesteld te worden.
Amsterdam UP, 1999, pap, 143 pp, € 9.50, 9789053564134
winkelwagen
   
Roode, A. de
Geef mij een wonder. Gedichten
Podium, 2005, pap, 44 pp, € 12.90, 9789057592379
winkelwagen
   
Salemink,T.
Een andere Lucebert: Op het snijvlak van avant-garde en katholicisme
Valkhofpers, 2008, pap, 204 pp, € 17.50, 9789056252632
winkelwagen
   
Schaffer, A.
Dwaalgasten
Uitgeverij Thomas Rap, 2002, pap, 68pp, € 17.50, 9789060052761
winkelwagen
   
Schaffer, A.
Geen hand voor ogen. Gedichten
Genomineerd VSB-Poezieprijs
De Bezige Bij, 2004, pap, `92 pp, € 16.00, 9023414543
winkelwagen
   
Schouten, R.
Infauste dienstprognose
Arbeiderspers, 2000, pap, 62 pp, € 13.60, 9029537485 / 9789029537483
winkelwagen
   
Schouten, R.
Vuil goed. Een keuze uit al zijn gedichten
Arbeiderspers, 2011, pap, 221 pp, € 21.95, 9789029573757
winkelwagen
Schouten, Wynette
Dichterbij
Een gedichtenbundel vanuit het pastoraat aan gehandicapten, ter bevordering van integratie. Dit boek wil de ontmoeting stimuleren. Wil zelf ontmoeting zijn. Het bevat overdenkingen, gedachten, mijmeringen - allen naar aanleiding van een ontmoeting met een verstandelijk gehandicapte mens.
Narratio, 2012, pap, 56 pp, € 7.50, 9789052638355
winkelwagen
Shakespeare, William
De sonnetten voor de donkere dame
Barbaars, extreem, grof, onbetrouwbaar, kwaad... Zijn meest seksuele, meest rancuneuze, maar ook meest liefdevolle gedichten schreef William Shakespeare voor de beruchte Donkere Dame. Deze trouweloze 'dame' is niet alleen donker van uiterlijk, maar ook van karakter. Zwarte ogen heeft ze, maar ook een zwarte ziel. En Shakespeare kan maar niet begrijpen waarom hij zo hevig naar haar verlangt.

De 28 'Sonnetten voor de Donkere Dame' ontlokken door de eeuwen heen zowel woedende kritiek als grote bewondering. Bas Belleman mengt zich in de verhitte discussie en werpt een opzienbarend nieuw licht op deze duistere vrouw, die opvallend veel weg blijkt te hebben van een man. In zijn nieuwe vertaling toont Belleman de 'Sonnetten voor de Donkere Dame' in al hun dubbelzinnigheid en zeggingskracht. Naast het inleidende essay schreef hij bij alle sonnetten verhelderende commentaren.

Van Gennep, 2012, pap, 96 pp, € 14.95, 9789461640963
winkelwagen
Smilde, Miek
De achterkant van juni. Gedichten
Dit poeziedebuut is een bundel over bloei en verval. Vruchtbaarheid en sterfelijkheid nestelen zich in hetzelfde lichaam, zoals in de volle zomer de dagen alweer korter worden. Tussen woede en verzoening vat de dichter de tijd in taal en verhoudt zich daarin tot de ander: kind, vader, geliefde.

Miek Smilde (1966) is schrijfster en onderzoeksjournalist. In 2013 verscheen bij de Arbeiderspers de roman Gloria in excelsis Deo. Begin 2011 Raarhoek over de na-oorlogse geschiedenis van de psychiatrie. Raarhoek werd onder andere genomineerd voor de Loep 2011, de prijs voor onderzoeksjournalistiek van de VVOJ.
Zie haar website polemiek.com voor meer informatie.

De Arbeiderspers, 2016, pap, 56 pp, € 16.99, 9789029505932
winkelwagen
Stassijns, K. & I. van Strijtem (red.)
Van God los. Gedichten over geloof en ongeloof
UITVERKOCHT

'We zouden meer moeten nadenken over Gods ballingschap', adviseert Karl Vennberg ons. Van God los neemt dit ter harte en laat grote kritische stemmen zoals Gerard Reve, Bertolt Brecht en Federico Garcia Lorca aan het woord.

Oprecht, rechttoe rechtaan: van 'God allemachtig, je kan me gestolen worden' (Anneke Brassinga) tot 'Wij vervelen ons zonder jou' (Adam Zagajewski). Deze gedichten overstijgen de tegenstelling gelovig versus ongelovig en schuiven een discussie hierover op het achterplan.

Lannoo, 2012, pap, 206 pp, € 24.99, 9789020998795
winkelwagen
   
Stitou, M.
Varkensroze ansichten. Gedichten
winnaar VSB-Poezieprijs 2004
De Bezige Bij, 2003, pap, 85 pp, € 16.00, 9023412532
winkelwagen
Stufkens, H.
Een woord in de wind: verzamelde gedichten
Deze jubileumbundel die verschijnt vanwege Stufkens zestigste verjaardag bevat de gedichten uit de acht gedichtenbundels die Hein Stufkens publiceerde alsmede nieuwe verzen van zijn hand. Dat zijn gedichten bijzonder aanspreken, blijkt uit het feit dat de meeste van zijn bundels herdrukt werden en dat ze graag worden gebruikt bij gebeurtenissen als geboorte, huwelijk of overlijden. Een aantal van de verzen werd ook bekend in liedvorm. Het nawoord is van de schrijfster Catharina Visser en uitgever Hans Luyten, die vanaf het begin bij het poetisch werk van Stufkens betrokken waren.
Ankh-Hermes, 2007, geb, 179 pp, € 18.95, 9789020202069
winkelwagen
   
Suss, Rene, Paul Celan
Nachtgewaden. Zeven collages bij zeven gedichten van Paul Celan met een inleiding en toelichting
Eigen beheer, 2007, pap, 59 pp, € 12.00, 9789090222820
winkelwagen
   
Szymborska, W.
Dubbele punt: Gedichten
De Geus, 2007, geb, 39 pp, € 15.00, 9789044509762
winkelwagen
Teerlinck, Martijn
Ademgebed
En dan zei ik in stilte tegen mijn handen:
jullie worden grote handen, lange handen
deze palmen zullen de zuidpool verwarmen
en op de noordpool dansen de vingers een wals

ik heb een brede lach van afgeknipte takken
en eeuwwervels houden mijn rug bij elkaar
en de zee van mijn navel zoekt naar een kade
van vlees, naar een kade van leven

Martijn Teerlinck overleed op 10 december 2013 op 26-jarige leeftijd. Als dichter maakte hij naam door in 2010 Nederlands kampioen Poetry Slam te worden. Teerlinck was ook een bijzondere muzikant: als The Child of Lov maakte hij een veelgeprezen cd, waarop o.a. Damon Albarn (Blur) een bijdrage leverde, waarmee hij een NME-award in de wacht sleepte.

'Poezie bood Martijn Teerlinck een kans op overleven, omdat zijn stoffelijk bestaan maar kort zou duren. Zijn taal spat van vitaliteit van het papier en is hyperlyrisch, machtig mystiek en op een ontroerende manier berustend. Wie het leven wil vieren moet dit lezen'- Erik Jan Harmens

Lebowski, 2014, pap, 56 pp, € 17.50, 9789048820672
winkelwagen
Tellegen, T.
Schrijver en lezer, gedichten
Tekeningen: Boris Tellegen
In Schrijver en lezer onderzoekt Toon Tellegen zijn woorden alsof het driedimensionale dingen zijn, of wezens met een eigen persoonlijkheid. De schrijver vraagt zich bijvoorbeeld af of de woorden wel van hem houden – en er is maar één manier om daar achter te komen: hij wijst ze de deur.
Beeldend kunstenaar Boris Tellegen liet zich inspireren door de woorden van zijn vader en maakte bij diens gedichten tekeningen die hij op een bijzondere manier liet uitvoeren: gedrukt in witte inkt.
Querido, 2011, pap, 73 pp, € 18.95, 9789021439631
winkelwagen
   
Tellegen, T.
Stof dat als een meisje. Gedichten
Querido, 2009, geb, 64 pp, € 16.95, 9789021437606
winkelwagen
   
Toorn, W. van
Eiland. Gedichten
Querido, 1992, pap, 45 pp, € 11.80, 9021484153 / 9789021484150
winkelwagen
   
Toorn, W. van
Het stuwmeer
Querido, 2004, pap, 55 pp, € 18.95, 9789021484709
winkelwagen
   
Vaessens, T. (red)
De 100 beste gedichten van 2004
De Arbeiderspers, 2005, pap, 150 pp, € 9.95, 9029562269
winkelwagen
Vasalis, M.
De oude kustlijn
Van Oorschot, 2007, pap, 65 pp, € 12.50, 9789028240841
winkelwagen
Vasalis, M.
Verzamelde Gedichten
Sub Finem

En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.

Dit gedicht uit de bundel De oude kustlijn, de in 2002 postuum gepubliceerde vierde dichtbundel van M. Vasalis, is in heel korte tijd net zo klassiek geworden als De idioot in bad, Het ezeltje, Drank, de onberekenbare en Afsluitdijk. Voor het eerst verschijnen de vier bundels van Vasalis tezamen in een mooi gebonden editie Verzamelde gedichten, waarop door velen al lang gewacht werd. Vasalis gedichten blijken voor veel mensen in moeilijke tijden een grote troost te zijn en worden vaak zowel in bloemlezingen opgenomen als voor particuliere doeleinden gebruikt.

Van Oorschot, 2006/2014, geb, 196 pp, € 27.50, 9789028240629
winkelwagen
Vegter, A.
Eiland berg gletsjer, gedichten
Querido, 2011, pap, 67 pp, € 17.95, 9789021439006
winkelwagen
Vegt, Han van der
Navigatiesystemen, zes gedichten voorbij de menselijkheid
De Orfeusmythe in de vorm van een computergame, satellietnavigatie bij de Graallegende. In deze epische gedichten verkennen de helden hun werelden met roekeloze overgave.
Het gedicht 'Wormgoor', voorgelezen door Han van der Vegt en met muziek van Jan Frans van Dijkhuizen, staat op de bijgaande cd.

Jeroen Dera in nY: Han van der Vegts gedichten gaan met hun aandacht voor nieuwe werelden en science-fictionelementen voorbij aan de poezie die we gewend zijn, terwijl ze met hun herwaardering van het metrum tegelijkertijd herbezinnen op de periode die aan de moderne poezie voorafging.

Wereldbibliotheek, 2015, pap, 80 pp, € 19.99, 9789028426313
winkelwagen
Visscher, J. de
Want uiteindelijk is alles zin. Een bloemlezing uit de filosofische poezie
Klement, 2006, geb, 83 pp, € 19.95, 9789077070567
winkelwagen
   
Vos, M. de
Godsbeelden
Van Oosbreelezing, 4, Eburon, 2004, pap, 28 pp, € 9.95, 9051669917
winkelwagen
   
Vos, M. de
Kat van sneeuw
Van Oorschot, 2003, pap, 54 pp, € 12.50, 9028240152
winkelwagen
Vroman, Leo
Daar, gedichten
Een omvangrijke, nieuwe bundel van Leo Vroman, die in een inleiding het boek aldus toelicht: 'Niemand is volmaakt, zodat iedereen wel iets dierbaars of aandoenlijks heeft, dus ik graag ook. Echt, ik vind zelfs dat mijn eigen gebreken iets vertederends horen te hebben. Daar, dus. Dit boek is een soort dagboek van gedichten, de gedichten die ik de afgelopen twee jaar schreef. Een selectie van de beste gedichten uit die jaren zou iets zijn als een oneerlijke autobiografie waaruit de schrijver heilig tracht op te stijgen en schijnheilig neerstort. Hier ben ik dus, naakt maar niet al te onsmakelijk. Warme groeten voor iedereen, Leo'
Querido, 2011, pap, 216 pp, € 17.95, 9789021440255
winkelwagen
Vroman, Leo
Die vleugels, gedichten
'Met de vlerken van een vlinder kom ik al ver genoeg', schrijft Leo Vroman. En hoe ver is hij gekomen: op zijn 98e bijna dagelijks dichtend. Zoals we van hem gewend zijn is ook deze bundel weer een soort dagboek van gedichten, over de liefde, de naderende dood, een verleden vol verhalen en een hoofd vol humor. Het is een wonder hoe de poezie, plus de tekeningen die Vroman er ook nog bij maakt, hier zo fier en sprankelend blijft doorgaan.
Querido, 2013, pap, 112 pp, € 18.95, 9789021450476
winkelwagen
Vroman, Leo
Overleverigheid. Leo Vroman 95. Zijn mooiste gedichten, gekozen en persoonlijk toegelicht door collega-schrijvers
Querido, 2010, pap, 142 pp, € 18.95, 9789021437965
winkelwagen
Vroman, Leo
Soms is alles eeuwig, gedichten
Querido, 2009, pap, 108 pp, € 14.99, 9789021437286
winkelwagen
Warren, H. & M. Molenaar (samenst.)
Spiegel van de moderne Nederlandse en Vlaamse dichtkunst
Balans, 2005, pap, 669 pp, € 29.50, 9789050187411
winkelwagen
Wierenga, L.
Zo werkt poezie! Techniek en thematiek in 60 moderne nederlandse gedichten
Kok, 2011, pap, 371 pp, € 19.90, 9789043503723
winkelwagen
Wierenga, Lambert
Ziezo poezie, 48 moderne Nederlandse gedichten in de kijker
Poezie kan je een frisse kijk op de wereld en op je leven geven. Hoe doen dichters dat eigenlijk? Van welke taal- en stijltechnieken maken ze gebruik? Lambert Wierenga onderzoekt hoe je daar achter kunt komen. Zijn analyses maken gedichten toegankelijk voor beginnende poezielezers. Wie al graag gedichten leest, wordt door hem nog verder uitgedaagd: er is veel te ontdekken! Vooral in het vernuftige arsenaal van poetische technieken!
Kok, 2014, pap, 297 pp, € 22.99, 9789043523103
winkelwagen
Wijnberg, Nachoem M.
Het leven van
Contact, 2009, pap, 81 pp, € 19.95, 9789025429683
winkelwagen
Zee, S. van der
Marcus dichterbij
Narratio, 2011, pap, 92 pp, € 10.00, 9789052638188
winkelwagen
Zijlstra, Jaap
Muis erger je niet, lichtvoetige diergedichten
Oponthoud

Drie spitsmuizen speelden in Watervliet het roemruchte spel Muis erger je niet.
Toen nummer vier eindelijk op kwam dagen bestormden ze hem met bezorgde vragen,
maar hij riep luchthartig: Alles kits, alleen, spitsmuizen, ik zat in de spits.

Vrolijke jubileumbundel van dichter-dominee Jaap Zijlstra ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, met aansprekende tekeningen van Loes Botman.

Jaap Zijlstra (1933) schreef twintig dichtbundels, een roman, twee novellen en liederen voor het Liedboek voor de kerken. Als dichter werd hij in 1983 bekroond met de prestigieuze prijs voor de Vlaamse poeziedagen en in 2010 met de Dr. C. Rijnsdorpprijs.
Kunstenares Loes Botman, verantwoordelijk voor de illustraties, (1968) maakt pastels en exposeert in binnen- en buitenland.

Mozaiek, 2013, pap, 84 pp, € 12.90, 9789023994435
winkelwagen
   
Zwaal, B.
Zouttong. Gedichten
Querido, 2008, pap, 46 pp, € 17.95, 9789021435053
winkelwagen
Zwagerman, Joost
Wakend over God, gedichten
Wakend over God beschrijft de geloofsstrijd van een naamloos blijvend ik, die soms in zijn verbeelding, soms letterlijk, met het Opperwezen in gevecht raakt. Zwagerman bezingt in diverse toonaarden het gevecht met de Engel. Allerlei facetten van een denk- en navoelbare verhouding met God passeren de revue: verwachting, troost, woede, verbittering, loochening en uiteindelijk berusting.
Hollands Diep, 2016, geb, 96 pp, € 19.99, 9789048829651
winkelwagen