B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

99.2 Poezie

De 100 beste gedichten van 2008
Arbeiderspers/ Stichting VSB Poezieprijs, 2009, pap, 125 pp, € 9.95, 9789029567695
winkelwagen
Het laatste gedicht. Onsterfelijke gedichten uit Nederland en Vlaanderen. Inleiding E. Etty.
Podium, 2002, pap, 148 pp, € 12.50, 9789057591051
winkelwagen
   
Het liegend konijn
Tijdschrift voor Nederlandse Poezie oktober 2003 2, € 17.50
winkelwagen
Vergeet mij niet. Gedichten over afscheid en herinnering
Rutger Kopland, Piet Paaltjens, Herman de Coninck, Anna Enquist, Drs. P, J.C. Bloem, Lennaert Nijgh, J. Slauerhoff en Andre Hazes. Dit zijn enkele van de vele dichters en tekstschrijvers in deze bloemlezing. Hoe zeer ze allemaal ook van elkaar verschillen, een ding hebben ze gemeen: ze schrijven over afscheid en herinnering. De een wordt verlaten, de ander neemt zelf afscheid. De een kan niet vergeten, de ander wil altijd in de herinnering blijven voortbestaan. De gedichten en teksten in de ze bloemlezing zijn soms ontroerend, soms schrijnend, dan weer geestig of relativerend.
Essentials, Rainbow, 2005, geb, 143 pp, € 12.50, 9789041740854
winkelwagen
Vreugde en verdriet in kleine kring. Het gezinsleven in poezie en proza, 1600-1750
Serie Griffioen, Athenaeum, Polak & Van Gennep, 2006, pap, 147 pp, € 7.50, 9789025302214
winkelwagen
Andreus, H.
Verzamelde gedichten
Hans Andreus bezat de uitzonderlijke poetische gave om wat wij eigenlijk allemaal weten of diep in ons binnenste vermoeden, eenvoudig en glashelder onder woorden te brengen. In Verzamelde Gedichten zijn alle bundels en verschillende losse gedichten van Andreus zorgvuldig verzameld en gerangschikt. Tijdens zijn leven was Andreus de poetische held van alle middelbare scholieren. De scholieren zijn inmiddels volwassen, en krijgen nu de kans alle gedichten van Hans Andreus nog eens in handen te krijgen. Maar ook de kinderen van die scholieren mag het immer springlevende werk van Hans Andreus niet langer worden ontzegd.
Bert Bakker, 2004, geb, 1173 pp, € 55.00, 9789035126978
winkelwagen
Balkt, H.H. ter
Anti-canto s en De Astatica
Bezige Bij, 2004, geb, 175 pp, € 19.90, 9789023413394
winkelwagen
Balkt, H.H. ter
Laaglandse Hymnen
De Bezige Bij, 2003/2009, geb, 239 pp, € 22.50, 9789023411574
winkelwagen
Balkt, H.H. ter
Vuur. Gestaag vermeerderen de velden, gestaag verminderen de velden
Uitgeverij De Bezige Bij, 2008, pap, 78 pp, € 16.50, 9789023427704
winkelwagen
Barnas, M.
Twee zonnen
C. Buddingh prijs 2004
Arbeiderspers, 2004, pap, 43pp, € 14.95, 9789029504461
winkelwagen
Bekius, Corja
Ongebroken wit
Kok, 2005, pap, 44 pp, € 8.90, 9789043510738
winkelwagen
Benschop, N.
Een vlinder van God. Gedichten
Nel Benschop (1918-2005) dankt haar populariteit aan een helder en eenvoudig taalgebruik dat niettemin een zuiver poëtisch gehalte heeft. Haar gedichten getuigen van een diep inzicht in de menselijke ziel, gekoppeld aan een christelijke overtuiging waarin geloof, hoop en liefde centraal staan. In Een vlinder van God staan veel van haar mooiste gedichten.
Kok, 2011, geb, 64 pp, € 14.90, 9789043503419
winkelwagen
Benschop, Nel
Echte liefde kan niet sterven
Tijdens de jaren vijftig van de vorige eeuw beleefde Nel Benschop tweemaal een liefdesrelatie met een getrouwde man. Het waren onmogelijke liefdes die na korte duur werden beeindigd. In ruim vijftig gedichten heeft Nel Benschop geschreven over het verlangen, de liefdesontmoetingen en de hartstocht, ook over de pijn van het gemis. Hoewel Nel Benschop nog niet was gedebuteerd als dichteres (dat gebeurde pas in 1967 met de bundel Gouddraad uit vlas) laat zij zich in deze liefdesgedichten zien als een authentieke dichteres die gepassioneerd stem geeft aan wat een mens ten diepste raakt. Omdat Nel Benschop er niet aan dacht om deze gedichten te publiceren, schreef zij onbevangen en openhartig over haar intieme liefdesgevoelens.
Kok, 2011, geb, 112 pp, € 17.50, 9789043518017
winkelwagen
Benschop, Nel
Stem uit de wolk. Verzamelde gedichten
Kok, 1999, geb, 598 pp, € 29.90, 9789024292554
winkelwagen
Berkelmans, F.
En de vis is teken. Beschouwingen bij gedichten van Guido Gezelle en Gerrit Achterberg. Voorafgegaan door enkele gedichten van Ida Gerhardt en anderen.
Valkhof Pers, 210, geb, 128 pp, € 5.00, 9789056253318
winkelwagen
Besten, A. den
Elke avond wordt het vroeger laat
Voor bewezen diensten 3, Papieren Tijger, 2008, pap, 74 pp, € 10.00, 9789067282185
winkelwagen
Bocken, Inigo
Ernesto Cardenal, poetische wegen naar een kritische spiritualiteit
'Jij hebt ze bij elkaar gelaten - geloof, politiek en liefde - jouw liefdesliederen zijn politiek, jouw psalmen erotisch, jouw JA-zeggen, jouw vieren van het leven is omvattend', zo beschrijft Dorothee Solle de Nicaraguaanse dichter, priester en revolutionair Ernest Cardenal. Zijn gedichten tonen daarom ook een nieuwe horizon voor de spirituele weg van de toekomst. Deze weg is verworteld in de monastieke traditie, maar vrij van doctrinaire rechtlijnigheid. Zij staat voor innerlijke verandering, maar onthoudt zich van individualistische en esoterische gevoelsmystiek. Cardenals poezie articuleert de weerbarstige kracht en de kosmische dimensie van de christelijke spritualiteit, die altijd een kritische spiritualiteits is.

In deze uitgave worden niet minder dan tachtig in het Nederlands vertaalde gedichten gepresenteerd, omraamd met reflecties op de persoon van de Cardenal en de krachtige spiritualiteit die uit zijn gedichten spreekt.

Abdij van Berne, 2013, pap, 71 pp, € 14.95, 9789089720641
winkelwagen
   
Boland, E. (transl.)
After Every War. Twentieth-Century Women Poets
Facing Pages Series, Princeton UP & Oxford UP, 2004, geb, 168 pp, € 22.30, 0691117454
winkelwagen
Boomen, G. van
Hartstocht en Bedachtzaamheid. Hooglied en Prediker in Haiku's en Tanka's
Hooglied en Prediker zijn poetische geschriften over liefde en wijsheid. In toegankelijke en ritmische teksten laat Van den Boomen de poezie opnieuw klinken, doorleefd en eigentijds, terwijl hij toch dicht bij de grondtekst blijft.

Als versvormen hanteert hij de klassieke Japanse haiku en tanka, die oorspronkelijk bedoeld zijn om natuurbeschrijvingen te combineren met de levende ervaring van de dichter.

Skandalon, 2011, pap, 93 pp, € 11.00, 9789490708351
winkelwagen
Boom, W. ten.
Zachtkeels
Relibris, 2010, pap, 50 pp, € 7.50, 9789053020234
winkelwagen
Boon, Louis Paul
De kleine eva uit de kromme bijlstraat
Arbeiderspers, 2006, pap, 63 pp, € 14.95, 9789029564458
winkelwagen
Borges, Jorge Luis
Alle gedichten
Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899 - 1986) verwierf vooral wereldfaam met zijn verhalen, verzameld in De Aleph en andere verhalen. Hij geldt als de belangrijkste Zuid-Amerikaanse prozaschrijver van de twintigste eeuw.

Toch zag hij zichzelf in de eerste plaats als dichter. Met name in de laatste dertig jaar van zijn leven schreef hij graag poezie. Vanaf de jaren veertig raakte hij langzamerhand blind. Hierdoor was hij tijdens het schrijven niet alleen veel meer aangewezen op zijn geheugen en op kortere geschriften, ook gaf poezie hem de mogelijkheid persoonlijker te zijn dan proza.

Een groot deel van zijn poezie is nooit in Nederlandse vertaling verschenen. In Alle gedichten is voor het eerst al zijn poezie opgenomen, in het Nederlands en in het Spaans, ongeveer vijfhonderd gedichten in totaal. Vertalers Barber van de Pol en Maarten Steenmeijer werkten enkele jaren intensief met elkaar samen om deze vertaling tot stand te brengen.

Bezige Bij, 2011, geb, 1152 pp, € 59.90, 9789023464617
winkelwagen
Borkent, Ria
Matteus Passie. Een poetische hertaling
Een vertaling die de gelovige inhoud van de Matthaus Passion respecteert en de letterlijke tekst van het meesterwerk van Johann Sebastian Bach op de voorliggende muziek als uitgangspunt neemt. Deze prestatie van dichteres Ria Borkent is een must voor liefhebbers van religieuze poezie en van de Matthaus Passion, zowel concertbezoekers als koorleden. Onmisbaar voor iedereen die graag wil weten wat er nu werkelijk in de Matthaus Passion staat en de teksten in zijn of haar eigen taal wil proeven.
In deze uitgave staat de Duitse tekst op de linkerpagina en de Nederlandse tekst op de rechterpagina.
Boekencentrum, 2011, pap, 96 pp, € 13.90, 9789023926115
winkelwagen
Boskma, P
Mensenhand
Mensenhand is de eerste dichtbundel van Pieter Boskma sinds het veelgeprezen, diverse malen herdrukte Doodsbloei (2010), het 'rouwdagboek in verzen' dat hij schreef na de dood van zijn vrouw. Waar Doodsbloei in het teken staat van afscheid en gemis, zou je kunnen zeggen dat de dichter met Mensenhand weer ontwaakt tot het leven.
Nu eens droogkomisch en prozaisch, dan weer hoog opwiekend in gevleugelde lyriek, schildert hij een wereld waarin de magie en het mysterie, de droom en het visioen nog niet zijn weggesaneerd. Tegelijkertijd rijst uit deze gedichten een felrealistisch portret van onze tijd op, met al zijn hectiek en overdaad aan indrukken.
Prometheus, 2012, pap, 128 pp, € 22.50, 9789044620573
winkelwagen
Brassinga, A.
Huisraad
De Bezige Bij, 1998, pap, 58 pp, € 15.90, 9789023447771
winkelwagen
Brassinga, Anneke
Verschiet. Gedichten
Bezige Bij, 2002, pap, 67 pp, € 15.90, 9789023448143
winkelwagen
Brown, S. and McWatt, M. (ed.)
The Oxford Book of Carribean Verse
Oxford UP, 2009, pap, 405 pp, € 13.90, 9780199561599
winkelwagen
Celan, P.
Verzamelde Gedichten
(duits & nederlands)
Meulenhoff, 2003, geb, 860 pg, € 75.00, 9789029067867
winkelwagen
Celan, P. & G. Chomes
Ich brauche Deine Briefe
Suhrkamp, 2009, pap, 80 pp, € 17.90, 9783518420867
winkelwagen
Celan, P. und K. & N. Demus
Briefwechsel
te bestellen
Suhrkamp Verlag, 2009, geb, ca 600 pp, € 34.90, 9783518421222
winkelwagen
Claes, Paul
Echo's echo's, de kunst van de allusie
De nimf Echo kon alleen woorden van anderen weergalmen. Haar tragiek is die van alle literatuur. Dichters en vertellers hebben woorden van anderen steeds weer herhaald. Dat kon moeilijk anders, want als ze werkelijk origineel waren geweest, zou niemand hen hebben begrepen. In Echo's echo's behandelt Paul Claes het intertekstuele spel met bestaande literatuur in haar verschillende gedaanten: citaat, allusie, travestie, adaptatie, parodie en pastiche. Theoretische hoofdstukken wisselen af met praktische voorbeelden uit de hele westerse literatuurgeschiedenis en de Nederlandse poezie (Frederik van Eeden, Hugo Claus en Hans Faverey). Een lijst van intertekstuele termen sluit het boek af.

De oorspronkelijke editie (1988) werd grondig gereviseerd, geupdatet en aangevuld met twee nieuwe hoofdstukken. In een daarvan wordt een nieuwe vertaaltheorie gepresenteerd.

Vantilt, 2011, pap, 224 pp, € 16.95, 9789460040689
winkelwagen
Claes, Paul
Zwarte zon. Code van de hermetische poezie
Dit boek is een pendant van Echo's echo's. Na de raadsels van de duistere allusie behandelt Paul Claes in Zwarte zon de geheimen van de duistere poezie. De modernisten van vandaag zijn de erfgenamen van de manieristen. Alle moeilijke dichters hanteren een code die hun verzen tegelijk ontoegankelijker en aantrekkelijker maakt. Zwarte zon leert de lezer de geheimtaal van de hermetische poezie lezen. Claes past zijn nieuwe ontcijferingsmethode toe op twaalf duistere dichters: Horatius, Gongora, Van Swaanenburg, Nerval, Mallarme, Rimbaud, Van de Woestijne, Rilke, Breton, Stevens, Cummings en Claus. Een semiotiek van het hermetisme vat zijn theorie samen. Het is een misverstand te denken dat de poezie verdwijnt als we haar mysterie doorgronden. Integendeel, pas zo verschijnt ze in haar volle luister: als de zon na een verduistering.
Vantilt, 2013, pap, 264 pp, € 17.50, 9789460041105
winkelwagen
Dickinson, E.
Gedichten 1
Vertaald en van commentaar voorzien door Peter Verstegen
van Oorschot, 2005, geb, 648 pp, € 34.95, 9789028240513
winkelwagen
   
Dickinson, Emily
Gedichten 2
Tweetalige uitgave. Vertaald en van commentaar voorzien door Peter Verstegen
Van Oorschot, 2007/2014, geb, 572 pp, € 34.95, 9789028240520
winkelwagen
Domin, Hilde
Abel sta op. Zeventig gedichten gekozen en vertaald door Kees Kok
Poezie heeft in de ogen van Hilde Domin (1909-2006) een sociale opdracht: het redden van de vrijheid en de individualiteit als essentiele bestanddelen van het menselijk leven. Poezie verlost de mens van conformisme en vervreemding, en bevrijdt hem uit de greep van de 'eenzame massa'. Zij werkt solidariserend, biedt een manipulatievrije 'herstelzone'. De mens kan zich in poezie terugtrekken. Niet als in de innerlijkheid van een conservatieve utopie (waarin vroeger altijd beter is), maar als voorwaarde voor bewust handelen in een sociale context.

Poezie is voor Domin als een 'clausuur zonder muren', waarin de realiteit wordt gemeten aan de utopische eis. De poezie van Hilde Domin wordt niet voor niets 'poezie voor een betere wereld' genoemd. Een recensent schreef: 'In de gedichten van Hilde Domin zit de vraag naar een plek die door de liefde bewoonbaar wordt'.

Skandalon, 2013, pap, 116 pp, € 15.00, 9789490708719
winkelwagen
Eliot, T.S.
Het Barre Land - The Waste Land
Het jaar 1922 is een wonderjaar in de westerse literatuur. Naast Ulysses van James Joyce verscheen The Waste Land van T.S. Eliot. De roman en het gedicht zijn beide hoogtepunten van het modernisme. Romanciers als Ernest Hemingway, Aldous Huxley, William Faulkner, Graham Greene en zelfs Stephen King lieten zich erdoor inspireren. Paul Claes, die samen met Mon Nys een bejubelde vertaling van Ulysses maakte, heeft ook The Waste Land omgezet in fonkelend Nederlands.

Claes schreef ook een commentaar waarin hij tientallen tot nu toe mysterieus gebleven passages voor het eerst verklaart. Bovendien onthult hij in een nawoord hoe Eliot het pijnlijkste geheim uit zijn prive-leven prijsgeeft in een ingenieus gecodeerde vorm. Zijn vriendin Mary Hutchinson sprak er wel over als 'Toms autobiografie'. Vijfentachtig jaar na het verschijnen van The Waste Land krijgt de lezer voor het eerst de sleutel tot de betekenis van dit legendarische gedicht.

De Bezige Bij, 2007, geb, 223 pp, € 29.90, 9789023425380
winkelwagen
Enquist, Anna
Nieuws van nergens - gedichten
Arbeiderspers, 2010, pap, 57 pp, € 16.95, 9789029572149
winkelwagen
Faverey, Hans
Gedichten 1962 - 1990 , 4-e druk
De sublieme poezie van Hans Faverey heeft een groot stempel gedrukt op de Nederlandse naoorlogse literatuur. Stuitte zijn werk aanvankelijk op tegenstand, langzamerhand kregen critici en lezers oog voor deze poezie.

Marita Mathijsen ontdekte bij het samenstellen van Verzamelde gedichten in 1993 nog veel ongepubliceerd materiaal en nog vele versies van gepubliceerd werk. In deze nieuwe nalatenschapsuitgave is de oorspronkelijke uitgave uit 1993 uitgebreid met zo'n tweehonderd niet eerder gepubliceerde gedichten, waardoor de lezer een nog completer beeld krijgt van dit unieke dichterschap.
Bezige Bij, 2010, geb, 1003 pp, € 49.90, 9789023458197
winkelwagen
   
Favie, T.
Mijn Schuld is niet van Hier. Het poetisch oeuvre van Armando
Uitgeverij Vesuvius, 2006, pap, 366 pp, € 29.95, 9789086590179
winkelwagen
Geel, J. (red.)
Wat is wijsheid? De mooiste teksten volgens Jacobine Geel
Een goede preek is vergelijkbaar met een plooirokje. Zoals de ruisende beweging van de plooien een vermoeden oproept van wat zich daarachter afspeelt, zo vangt de luisteraar via een preek een glimp op van een andere werkelijkheid, zegt Jacobine Geel.

Verrassende beeldspraak fascineert haar al zolang als ze zich kan herinneren. Deze liefde voor de scheppende kracht van het woord wordt voelbaar op iedere bladzijde van deze bundel. Aansprekende teksten, zo oud als de Bijbel of zo jong als de nieuwste dichtbundel van Leo Vroman, voorziet zij van commentaar. Ze interpreteert door te associeren, en brengt bestaande teksten in verband met ervaringen en emoties van alledag. Zo laat ze preek rijmen op plooirok, vakantie op verlangen naar grenzeloze liefde, en wat oud is op nieuwsgierigheid.

Ten Have, 2013, geb, 144 pp, € 15.50, 9789079372119
winkelwagen
   
Gerhardt, I.
Courage! Brieven
Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2005, geb, 792 pp, € 32.50, 9025317537 / 9789025317539
winkelwagen
Gerhardt, I.
Verzamelde gedichten
Athenaeum - Polak & van Gennep, 2001, pap, 796 pp, € 34.95, 9789025368036
winkelwagen
   
Gerhardt, I.
Zeven maal om de aarde te gaan. Een keuze uit haar gedichten door Gerrit Komrij
Athenaeum, Polak & Van Gennep, 2003, pap, 189 pp, € 14.95, 902531739I / 9789025317393
winkelwagen
Gerhardt, Ida
Gedichten & psalmvertalingen, luisterboek 2 CD's
Acteur Henk van Ulsen (1927-2009) heeft veel gedaan om de belangstelling voor het werk van dichteres Ida Gerhardt levend te houden. Diverse malen heeft hij haar gedichten en brieven ten gehore gebracht. Vlak voordat hij overleed, droeg Van Ulsen in drie studiosessies enkele gedichten voor, en een aantal psalmvertalingen die Ida Gerhardt in samenwerking met Marie van der Zeyde maakte. Op dit luisterboek zijn verder herinneringen van Van Ulsen aan de dichteres te horen, want Henk van Ulsen had ook persoonlijke banden met Ida Gerhardt: ze was zijn docente klassieke talen op het Kamper Lyceum, en Gerhardt woonde enige tijd op kamers bij de familie Van Ulsen. Ook hielp zij de aankomende acteur bij zijn voorbereidingen voor het toelatingsexamen tot de toneelschool.
Rubinstein, 2010, € 12.95, 9789047606864
winkelwagen
   
Gerlach, E.
Daar ligt het
Arbeiderspers, 2003, pap, 12 pp, € 1.50, 9789029522403
winkelwagen
   
Gerlach, E.
Een kopstaand beeld. Gedichten
Arbeiderspers, 1988, pap, 44 pp, € 13.55, 9029517905 / 9789029517904
winkelwagen
   
Groenewegen, H. (red)
En gene schitterde op de rede. Over Kees Ouwens.
Historische Uitgeverij, 2002, pap, 372 pp, € 15.00, 9789065544322
winkelwagen
Groenewegen, H. (samenstelling en red)
..die zo rijk zijn aan zichzelf..over Hans Faverey
Hans Faverey (1933-1990) is de dichter van de ingehouden adem. De poezie van Faverey geldt als onnavolgbaar en hermetisch. Maar dat hoeft haar evenwel niet onbenaderbaar te maken.
Een tiental essayisten, wetenschappers en dichters draagt een oorspronkelijk essay bij over onbelichte aspecten van de poezie van Hans Faverey. Hun aandacht richt zich op de verwantschap met het werk van Meister Eckhart, Wallace Stevens, Paul van Ostaijen, Mallarme. Ze geven subtiele en heldere interpretaties van reeksen gedichten, of onderzoeken juist de muzikale bewegingen die in Faverey's poezie te herkennen zijn. Documenten, foto's en herinneringen geven bovendien een onverwacht en verstild beeld van de dichter Hans Faverey.
Die zo rijk zijn aan zichzelf is de eerste afzonderlijke publicatie die volledig aan het oeuvre van Hans Faverey is gewijd. Met deze essays en documenten worden bakens uitgezet voor een voortgaande maar ook hernieuwde lectuur.
Poezie & poetica 5, Historische Uitgeverij, 1997, pap, 286 pp, € 25.00, 9789065543738
winkelwagen
   
Groot, M. de
De wals
Ten Have, 2004, pap, 60 pp, € 16.90, 9025954529 / 9789025954529
winkelwagen
   
Groot, M. de
Psalmen van een vrouw
Ten Have, 2008, geb, 93 pp, € 16.90, 9789025958824
winkelwagen
Hanegraaf, M.
Restruimte, gedichten
Marijke Hanegraaf speelt in haar nieuwe – derde – bundel met het begrip restruimte. In een huis is dat de ruimte in de marge – de berging, het schuurtje, de zolder, de extra kamer. Ze is onbestemd en toch onmisbaar. In het landschap beslaat de restruimte ogenschijnlijk onbeheerde stukken land. In de typografie gaat het om de ruimte tussen de letters en om de woorden heen. Ook in onze geest kunnen we zo’n restruimte vermoeden. Misschien omvat ze de niet te sturen gedachten of bepaalde vluchtige momenten gedurende de dag.
Arbeiderspers, 2010, pap, 68 pp, € 17.95, 9789029572965
winkelwagen
   
Hanssen, L.
Een misverstand om in te geloven. De poëzie van M. Vasalis
Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2006, pap, 374 pp, € 19.95, 9789025320508
winkelwagen
   
Herik, M. van den
Onzichtbaar in beeld
A2095
Kok, 2009, pap, 64 pp, € 14.50, 9789043517294
winkelwagen
Hermans, W.F.
Gedichten
Volledige Werken, deel 9, Bezige Bij, 2011, geb, 320 pp, € 29.90, 9789023468769
winkelwagen
   
Hertmans, S.
Goya als hond. Gedichten
Meulenhoff, 2000, pap, 63 pp, € 14.95, 9029065273 / 9789029065276
winkelwagen
Herzberg, Judith
27 liefdesliedjes
De Harmonie, 1971/2004, pap, 63 pp, € 14.50, 9789061690177
winkelwagen
Herzberg, Judith
Beemdgras
Van Oorschot, 1991, pap, 75 pp, € 12.00, 9789028201743
winkelwagen
Herzberg, Judith
Het vrolijkt
De Harmonie, 2008, pap, 53 pp, € 14.50, 9789061698494
winkelwagen
Herzberg, Judith
Strijklicht
Van Oorschot, 1991, pap, 59 pp, € 12.00, 9789028202627
winkelwagen
Herzberg, Judith
Zoals
De Harmonie, 1993, pap, 59 pp, € 11.30, 9789061694373
winkelwagen
Heytze, I.
Ademhalen onder de maan
bij jou vergeet ik bijna

dat we samen maar één leven krijgen

In Ademhalen onder de maan leeft Ingmar Heytze levens van anderen - nieuwsgierig, verbaasd en soms weemoedig - want één leven is hem te weinig. Waar staat het huis waarin je óók had kunnen wonen? Hoe koester je een dochter die je nooit hebt vastgehouden? Wat zijn de gedachten van de allerlaatste mens op aarde?

Ademhalen onder de maan is de tiende bundel van Ingmar Heytze (1970). In 2008 ontving hij de C.C.S. Croneprijs voor zijn oeuvre.

Podium b.v. Uitgeverij, 2012, pap, € 15.00, 9789057594649
winkelwagen
   
Hiddin, M.
Fietsen door de tijd. Gedichten
Kok, 2010, pap, 46 pp, € 13.50, 9789043517614
winkelwagen
   
Holtrigter, J.
Omwegen. Gedichten
L label, Mozaiek, Boekencentrum, 2001, pap, 47 pp, € 11.90, 9023990552 / 9789023990550
winkelwagen
   
Huigen, R.
Monument voor een verzonnen dichter. Gedichten
Veen, 1999, pap, 46 pp, € 12.50, 9020459961 / 9789020459968
winkelwagen
   
Jansen, D.
Ieder mens zijn waardigheid
Novapress, 2000, geb, nvt, € 7.90, 9789063187309
winkelwagen
   
Jansma, E.
Dakruiters. Gedichten
Arbeiderspers, 2001, pap, 56 pp, € 14.50, 9029522933 / 9789029522939
winkelwagen
   
Jellema, C.O.
Een open plek
Acb
Kleine Uil, 2009, geb, 127 pp, € 17.50, 9789077487839
winkelwagen
   
Jellema. C.O.
Verzameld Werk. 2 delen, gedichten & essays
OP BESTELLING
Querido, 2005, geb in cassette, 696 & 310 pp, € 42.50, 9021468077 / 9789021468075
winkelwagen
   
Keilson, Hans
Ga niet naar huis - gedichten
tweetalige editie - uitgekozen en vertaald door Gerrit Komrij
Van Gennep, 2013, geb, 176 pp, € 19.90, 9789461640956
winkelwagen
   
Kerstholt, E.
Het wenkend woord
Eigen beheer, 2000, pap, 36pp, € 11.30, 9090144498 / 9789090144498
winkelwagen
   
Kleisen, J. & Ferwerda, R.
Tweeendertig griekse verzen. Gedichten uit het oude Griekenland
Agora, 2000, geb, 75 pp, € 13.90, 9039108005
winkelwagen
   
Knol, H.
Houdbaar stof. Gedichten
L label, Mozaiek, Boekencentrum, 2000, pap, 48 pp, € 11.90, 9023990242 / 9789023990246
winkelwagen
   
Koenen, M.
Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de Klassieke Oudheid.
Historische Uitgeverij, 2002, pap, 282 pp, € 24.95, 9789065544421
winkelwagen
   
Komrij, G.
Nederlandse poezie van de 19de t/m de 21ste eeuw
Bert Bakker, 2004, geb, 2279pp, € 49.95, 9035123352
winkelwagen
   
Komrij, Gerrit
Tussen hemel en aarde. Hoofdstukken over poezie
Van Gennep, 2013, pap, 264 pp, € 19.90, 9789461641441
winkelwagen
Kopland, R.
Dit uitzicht
Van Oorschot, 1995, pap, 32pp, € 12.50, 9789028205543
winkelwagen
   
Kopland, R.
Een man in de tuin
te bestellen
Van Oorschot, 2004, pap, 62 pp, € 14.50, 9028240357
winkelwagen
   
Korteweg, A.
Al fluitend. Gedichten
Meulenhoff, 2001, pap, 57pp, € 15.50, 9789029070539
winkelwagen
   
Korteweg, A.
Voortgangsverslag
Meulenhoff, 2005, pap, 64 pp, € 17.50, 9029076739
winkelwagen
Korteweg, Anton
Ouderen zijn het gelukkigst. Gedichten
Evenals in zijn vorige bundels geeft de dichter zich in Ouderen zijn het gelukkigst rekenschap van de fase waarin het hem vergund is te leven. Deze keer is dat het praesenium, de leeftijd volgend op de viriliteit en voorafgaand aan de ouderdom. Het seizoen is dus bijna gesloten. Het grote motto boven deze fase kan luiden Entsagung, aldus prof. dr. H.C. Rumke in Levenstijdperken van de man (1938). De dichter doet zijn best deze wijze raad te volgen. Als het een beetje meezit, aldus opnieuw Rumke, volgt immers in het naseizoen, als de Eros geheel geweken is, een diepe vrede. Dan hoef je alleen nog maar vergenoegd dood te gaan. Ouderen zijn het gelukkigst.
Meulenhoff, 2009, pap, 64 pp, € 17.95, 9789029085670
winkelwagen
   
Kouwenaar, G.
Totaal witte kamer. Gedichten
Querido, 2002, pap, 46 pp, € 17.95, 9789021470948
winkelwagen
   
Kuijper, J.
Toe-eigeningen. Sonnetten en denkbeelden
Querido, 2001, pap, 56 pp, € 15.25, 9021472791 / 9789021472799
winkelwagen
   
Lassche, A.
Glimlach van God. Gedichten
Kok, 2008, pap, 40 pp, € 9.90, 9789043515634
winkelwagen
   
Leefmans, J.
Retro. Gedichten
In de knipscheer, 2001, pap, 103pp, € 15.75, 9062654983 / 9789062654987
winkelwagen
   
Lievaart, I
Tot als het harde zacht is. Gedichten
Kok, 2006, pap, 48 pp, € 12.50, 9043513008 / 9789043513005
winkelwagen
Lucebert
Op mijn rug rust de wind. Drie voordrachten van Lucebert uit 1949.
Bezorgd door Peter Hofman met een essay van Jan Oegema.
Huis Clos, 2011, pap, 86 pp, € 15.00, 9789079020003
winkelwagen
Lucebert
Zij heeft haar naam vergeten, gedichten
Lucebert maakte voor vrienden en vriendinnen boekjes in een oplage van één exemplaar. In 2011 verscheen een facsimile-editie van deze unica . De zevenentwintig hier gebundelde gedichten zijn daaruit afkomstig en nog niet opgenomen in Luceberts verzamelde gedichten.
Bezige Bij, 2012, pap, ca 48 pp, € 14.90, 9789023469544
winkelwagen
   
Mateboer, H.
Bijna is de cirkel rond. Gedichten
De Groot Goudriaan, 2009, pap, 72pp, € 10.45, 9789088650420
winkelwagen
   
Menkveld, E.
Schapen nu!
De Bezige Bij, 2001, pap, 53 pp, € 15.90, 9789023448150
winkelwagen
Merode, W. (W.J. Otten, H. Werkman samenstelling)
De gedroomde zoon. 100 gedichten
Hans Werkman, de biograaf van De Merode, koos samen met W.J. Otten honderd gedichten voor deze bloemlezing.

Willem de Merode (1887-1939) doorleefde de tragedie van een onmogelijke liefde. Hij schreef in de spanning van jongensliefde en een mystieke beleving van het christelijk geloof. Zijn werk is veelkleurig. Er staat in deze bloemlezing poezie van verlies en verlangen: ‘Ik ben geen vader en ik heb geen zoon’. Er staan bovendien verhalende gedichten in: ‘Waar is Vitellus de wafelverkoper?’, doodsgedichten: ‘De tijd valt lang voor hen die waken’ en Chinese gedichten: ‘Mijn hart is een uit ’t nest gevallen vogel’.

Aspekt, 2010, pap, 128 pp, € 16.95, 9789059119994
winkelwagen
   
Meroz, C. (vert. T. van der Stap)
L` Archipel du Temps / De archipel van de tijd
Parallel-lezing van Franse gedichten met Nederlandse vertaling
Kok / Ten Have, 2010, geb, 93pp, € 19.90, 9789025960292
winkelwagen
Mesotten, B.
Als Jij roept in de morgen. Tweehonderd religieuze gedichten ontbolsterd
te bestellen
Halewijn, 2011, geb, 576 pp, € 50.00, 9789085281566
winkelwagen
   
Metz, A.
Overkant. Gedichten
Valkhof Pers, 2011, pap, 64 pp, € 9.95, 9789056253639
winkelwagen
   
Meuleman, B.
Hulp. Gedichten
Genomineerd VSB Poezie prijs
Querido, 2005, pap, 44 pp, € 15.95, 9021474786
winkelwagen
   
Michaelis, H. en Maas, N.
Verst verleden. Jeugdherinneringen verteld aan Nop Maas
Van Oorschot, 2002, pap, 159 pp, € 14.50, 9789028209947 / 9789028209947
winkelwagen
   
Missinne, L. (red)
De 100 beste gedichten van 2005
Arbeiderspers, 2006, pap, 144 pp, € 9.95, 9789029563703
winkelwagen
   
Molegraaf, M.
Je ongezond verstand gebruiken
Balans, 2005, pap, 88 pp, € 10.00, 905018748x
winkelwagen
   
Nadasdy, A
De suikerspinverkoper. Gedichten
Wagner & Van Santen, 1999, pap, 39 pp, € 11.40, 9076569010
winkelwagen
Nasr, R.
Mijn nieuwe vaderland. Gedichten van crisis en angst
De Bezige Bij, 2011, ing, 110 pp, € 16.50, 9789023469940
winkelwagen
   
Neruda, P.
Boek der vragen
In de Knipscheer, 2004, pap, 92 pp, € 15.75, 906265567x
winkelwagen
   
Neruda, P.
Honderd liefdessonnetten
heruitgave
Prometheus, 2011, pap, 316 pp, € 12.50, 9789044618228
winkelwagen
Oegema, J.
Ziek van de zee. Paul van Ostaijen en de mystiek
Huis Clos, 2099, pap, 62 pp, € 15.00, 9789079020034
winkelwagen
Oosterhoff, Tonnus
Dans zonder vloer - verhalen
In de vier verhalen die Dans zonder vloer (2003) vormen, staat het verlies van geheugen centraal, en hoe dat de waarneming - en ook de werkelijkheid - beinvloedt. Een hoogtepunt hieruit is het lange verhaal 'IJlroman/Oubaan', dat eveneens een schrijver als hoofdfiguur heeft.
Bezige Bij, 2003, pap, 157 pp, € 17.50, 9789023411604
winkelwagen
Oosterhoff, Tonnus
Het dikke hart - roman
In 1994 verschen de roman Het dikke hart, over de Groningse schilder Gerrit van Houten. Het veelgeprezen en ook in het Duits (bij Berlin Verlag) verschenen boek werd bekroond met de Multatuliprijs.
Bezige Bij, 2002, geb, 126 pp, € 19.90, 9789023410133
winkelwagen
Oosterhoff, Tonnus
Hier drijft weg, verzamelde gedichten, met DVD
Op 24 mei 2012 krijgt auteur Tonnus Oosterhoff de P.C. Hooftprijs uitgereikt. Speciaal voor die gelegenheid zijn alle bundels die Oosterhoff tot nu toe schreef in een band verschenen: deze bundel biedt een prachtig inzicht in de manier waarop zijn dwarse poezie zicht in al die jaren heeft ontwikkeld en laat zien dat hij een van de avontuurlijkste en indringendste hedendaagse dichters is.

Aan het boek is een dvd toegevoegd waarop Tonnus Oosterhoff zijn gedichten uiterst beweeglijk visualiseert.

Bezige Bij, 2012, geb, 288 pp, € 24.90, 9789023475224
winkelwagen
Oosterhoff, Tonnus
Leegte lacht. Gedichten
Het minste wat je van de gedichten van Tonnus Oosterhoff kunt zeggen is dat ze eigenzinnig zijn - hij is met geen dichter in het Nederlands taalgebied te vergelijken. Ze zijn even raadselachtig als intrigerend. Er heerst onrust in de wereld van Oosterhoff: verontrusting, angst, verstoring, ontregeling - het hele spectrum van gevoelens aan gene zijde van de positiviteit wroet en woelt. In Leegte lacht is het niet anders, maar alles nog heviger dan in eerdere bundels.
Bezige Bij, 2011, pap, 59 pp, € 17.50, 9789023469742
winkelwagen
Oosterhoff, Tonnus
Ware grootte, gedichten
Vrolijk gaat Oosterhoff aan de haal met onze verworvenheden en alles waaraan wij zekerheid dachten te ontlenen. Niet om ons aan het wankelen te brengen, maar in de hoop de 'ware grootte' achter ons bestaan te achterhalen.
"Wie heeft het meetsnoer over de aarde gelegd? / Wie heeft ware grootte ingesteld? / Die heeft alle rechte lijnen voor je gebogen. / Zodat je je, als je je tot verzet opricht, juist buigt."
Bezige Bij, 2008, pap, 62 pp, € 16.50, 9789023426899
winkelwagen
Oosterhoff, Tonnus
Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen.
UITVERKOCHT-helaas niet meer leverbaar

Bij zijn derde, met de VSB Poezieprijs bekroonde dichtbundel Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen (2003), worden gedichten geschreven, doorgestreept en weer hernomen voor het oog van de lezer. Op de bijgeleverde cd-rom kan men de gedichten op het beeldscherm van gedaante kan zien veranderen: regels verschijnen, veranderen en verdwijnen.

De Bezige Bij, 2002, pap, 54 pp, € 19.50, 9789023410164
winkelwagen
Oosterhuis, Huub
Arthur, koning van een nieuwe wereld, ( boek met 3 CD's)
Koning Arthur; de ridders van de Tafelronde; de zoektocht naar de Graal. Bijna iedereen heeft ooit wel iets van dat verhaal opgevangen. En de overspelige liefde tussen Arthurs vrouw Guinevere en zijn vriend Lanceloet is een in honderden romans en films gevarieerd thema. De mondelinge verhalen over de Keltische Koning Arthur uit de vijfde eeuw werden in de Middeleeuwen door talloze dichters uit heel Europa op schrift gesteld. Dit gebeurt tot op de dag van vandaag.

Ook Oosterhuis zet die traditie voort met Arthur, koning van een nieuwe wereld Op de bijgesloten CD's leest Oosterhuis het hele verhaal voor, op filmische muziek van Stijn van der Loo. Is Arthur in Oosterhuis' versie een messiaanse gestalte, een 'heiland' ? De laatste hoofdstukken van deze 21e-eeuwse Arthurroman ontleent Oosterhuis niet aan oude Keltische en middeleeuwse bronnen. Hier begint een nieuw, groot verhaal, met Arthurs lied over de nieuwe wereldstad.

Ten Have, 2013, geb, 160 pp, € 24.95, 9789025903336
winkelwagen
Oosterhuis, Huub
Arthur, koning van een nieuwe wereld (losse CD-box)
Koning Arthur; de ridders van de Tafelronde; de zoektocht naar de Graal. Bijna iedereen heeft ooit wel iets van dat verhaal opgevangen. En de overspelige liefde tussen Arthurs vrouw Guinevere en zijn vriend Lanceloet is een in honderden romans en films gevarieerd thema. De mondelinge verhalen over de Keltische Koning Arthur uit de vijfde eeuw werden in de Middeleeuwen door talloze dichters uit heel Europa op schrift gesteld. Dit gebeurt tot op de dag van vandaag.

Ook Oosterhuis zet die traditie voort met Arthur, koning van een nieuwe wereld Met zijn sonore stem leest Oosterhuis het hele verhaal voor, op filmische muziek van Stijn van der Loo. Is Arthur in Oosterhuis' versie een messiaanse gestalte, een 'heiland' ? De laatste hoofdstukken van deze 21e-eeuwse Arthurroman ontleent Oosterhuis niet aan oude Keltische en middeleeuwse bronnen. Hier begint een nieuw, groot verhaal, met Arthurs lied over de nieuwe wereldstad.

Ten Have, 2013, cd, CD, € 17.95, 9789025903350
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Eerdere gedichten
In 1999 werd aan Willem Jan Otten de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre toegekend. Mede ter gelegenheid hiervan verscheen in 2000 Eerdere gedichten, waarin al zijn gebundelde gedichten vanaf 1971 werden bijeengebracht. Door alle gedichten bij elkaar te zien valt op hoe groot de rol van metamorfose en groei is in de poezie van Otten. Van de twintigjarige die debuteert met een merkwaardig precieze natuurlyriek tot de dertiger, verwikkeld in zijn erotische beperkingen en ontsluizingen; van de fabeldenker die De eend en Het paard d'amour op zijn naam heeft staan tot de schepper van de transcendente Penelopegedichten uit 1988; van de jonge man die 'Ik zoek het hier' sprak tot de verzuchter dat het 'missen op het eerste gezicht' was; van de alledagvereerder tot de cultiveerder van een hoogstpersoonlijke mythologie: het is in deze bundel allemaal verzameld.
Van Oorschot, 2000, geb, 231 pp, € 22.00, 9789028209442
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Eindaugustuswind
De bundel Eindaugustuswind verscheen zeven jaar na Ottens daaraan voorafgaande bundel Paviljoenen en vormt in zekere zin een getuigenis van die periode. De dichter is de veertig gepasseerd, heeft zijn kinderen zien opgroeien, is zich gaan afvragen wat, of in wie, hij gelooft, is banger geworden voor nieuwe dreigingen en laconieker over oude driften, wordt zich bewuster van de weerkeer van veel, van onherroepelijk verlies. Hij is Pascal gaan lezen, uit zeilen gegaan, zijn moeder gaan bepeinzen, opgenomen geraakt door vlagen veelal zomerse poezie - en dat alles is neergeslagen in meer dan zeventig gedichten, gemiddeld tien per jaar.

'In deze prachtige bundel spant Otten zijn taal zo sterk dat er tussen de woorden een ruimte ontstaat waarin de dichter zichzelf wegschrijft en er iets hoorbaar wordt dat niet kan worden genoemd.'- Ton van der Stap, Roodkoper, februari 1999.

Van Oorschot, 1998, pap, 91 pp, € 13.50, 9789028209145
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Gerichte gedichten
Wie bent u? Deze vraag stelt Willem Jan Otten in zijn nieuwe boek Gerichte gedichten. Aan wie stelt hij deze vraag? Wie is de lezer die er, zodra hij een gedicht schrijft, nooit niet is? Is het waar wat Otten denkt, dat u, de alomtegenwoordige lezer, al van tevoren weet wat hij gaat schrijven? Lijkt u wellicht op zijn moeder? Of bent u een echomuur? Zit u inderdaad in het Onze Vader? Waar bent u als alle mensen uitgeroeid zijn? Bent u wie weet de vuurtoren van Vlieland? Bent u bekend met de gedachten van Darwin? Was u er toen de vader van de dichter stervende was?

In Gerichte gedichten richt Otten zich meer dan ooit rechtstreeks tot zijn lezer. U kunt niet ongedaan gedacht, wel gemeden als een ziekte, verraden als een huidskleur, ontwend als een sigaret. Met Gerichte gedichten stuit Otten, na veertig jaar poezie bedrijven, op het raadsel van de poezie: als u niet bestond, was er geen gedicht.

Van Oorschot, 2011, pap, 49 pp, € 14.50, 9789028241732
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Onze Lieve Vrouwe van de Schemering
'Wanneer ben ik begonnen met te beseffen dat ik besta?' Met deze vraag begint dit aanstekelijke boek van Librisprijs-winnaar Willem Jan Otten, waarin het bewustzijn zich in een flink aantal genres uit - herinneren, bidden (of dat proberen), poezie lezen of schrijven, vergeten, verhalen vertellen, lesgeven, roerloos in een kamer zitten terwijl het schemert, een dode voor ogen toveren, dromen, vervelen, verdorren, geloven, of geloven dat je gelooft, een film afspelen voor je geestesoog...

Achter alle kwesties die Willem Jan Otten aan de orde stelt, zweeft de vraag naar wat poezie is. Het wordt gevraagd aan klassieke dichters, filmmakers, romanschrijvers, maar ook: deelnemers aan de Semana Santa in Malaga, aan een brevierende Talmoedist, een schilderende moeder, een pornoverslaafde, een euthanasie plegende kapitein, een meteoroloog in Berlijn, aan Harry Potter...

Het resultaat is een weids autobiografisch essay dat leest als een roman over een man die, levenslang op zoek naar poezie, ontdekt dat hij gelooft, en die vervolgens met de gebakken peren zit. Want hij is zichzelf, en dus zijn lezer, nu een verklaring schuldig. Waarom geloven? Waarom poezie? Is God dan een fictie? Is Pasen poezie? Is verbeelding religieus? Is erin geloven geen noodzakelijke voorwaarde voor poezie lezen, een film kijken?

Oorschot, 2009, pap, 261 pp, € 17.50, 9789028241299
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Op de hoge.Gedichten 1998-2003
De meer dan zestig gedichten van Op de hoge (2003) vormen tezamen een kroniek van een groei, zoals dat eigenlijk met alle poeziebundels van Otten het geval is. Dit is poezie die direct uit het leven lijkt voort te komen, denkend, reflecterend en de ervaring zoekend.

Drie thema's staan in de bundel centraal. In de eerste plaats de overgave aan het mysterie - het terugdeinzen, moed verzamelen om door de knieen te durven gaan. Verder zijn er de vriendschaps- en liefdesgedichten, en is er een afzonderlijke reeks over Alexander de Grote, de heerser die zich godgelijk waande. Over dat alles schrijft Otten in een taal die hem eigen is: stevig, muzikaal en soepel, vol eigen woorden en eigenzinnige beelden.

van Oorschot, 2003, pap, 82 pg, € 15.00, 9789028240148
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Paviljoenen
Over de bundel Paviljoenen zei Willem Jan Otten in een interview in 2003: 'Misschien bevat die bundel wel mijn beste werk. Een vlinder zou kunnen zeggen dat hij als pop het beste was. In die bundel had ik de mythe van Odysseus en Penelope net ontdekt, het verhaal van de man die eindeloos lang onderweg is, en de vrouw die tijdens het eindeloze wachten op haar man nauwelijks in staat is de vrijers van zich af te slaan. Die mythe was het doek waarop ik mijn verbeelding projecteerde.'
Van Oorschot, 1993, pap, € 12.50, 9789028207851
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Waarom komt u ons hinderen, druk 2
Literaire essays. Willem Jan Otten schreef veertien essays over zijn helden. Dat zijn, schrijft hij zelf, niet per se zijn lievelingsauteurs of stilistisch de grootste kunstenaars, maar degenen die hem daadwerkelijk beinvloed hebben in zijn denken en schrijven. En het zijn, blijkt uit deze bundel, bijna allemaal geloofzoekende kunstenaars.
Van Oorschot, 2006/2010, pap, 144 pp, € 15.00, 9789028241527
winkelwagen
Otten, Willem Jan
Welkom
Van Oorschot, 2008, pap, 69 pp, € 14.90, 9789028240988
winkelwagen
   
Ouwens, K.
Ben jij het, ik?
Meulenhoff, 2005, pap, 80 pp, € 17.50, 9029076720
winkelwagen
   
Peguy, C.
Portal of the Mystery of Hope
Continuum Impact Series, Continuum, 2005, pap, 160 pp, € 17.95, 9780826479358
winkelwagen
Peters, H.
Loper van licht. Gedichten
Loper van licht is geïnspireerd op Hagar, de slavin uit de Bijbel die Abraham een zoon schonk en met hem werd verstoten naar de woestijn. Ze zingt een klaaglied van het Avondland en geeft ook de bannelingen van nu een stem.
De Bezige Bij, 2008, pap, 41 pp, € 15.00, 9789023426752
winkelwagen
   
Pirenne, C.
Tijdloos. Gedichten van een monnik
Abdij van Berne, 2010, pap, 75 pp, € 13.50, 9789089720283
winkelwagen
Revius
Revius, de mooiste gedichten
Samengesteld door Enny de Bruijn.
Boekencentrum, 2009, geb, 56 pp, € 10.90, 9789023924234
winkelwagen
Reybroeck, D. van, P. Vermeersch
Neem bijvoorbeeld graniet. De Europese grondwet in verzen
David Van Reybrouck en Peter Vermeersch vroegen tweeenvijftig dichters uit alle Europese landen om over het lot dat ons Europeanen samenbindt te dichten. Van alle aangeleverde poezie maakten ze een lang gedicht: een poetische grondwet die niet is gemaakt in opdracht van de Europese Commissie en geen poging is tot het ultieme compromis. Het is politiek in andere, opwindende zin: het maakt van Europa resoluut opnieuw een bron van artistieke inspiratie, creativiteit en culturele samenwerking buiten de instellingen om. Europa wordt het onderwerp van een lang en mooi gesprek tussen de betrokken dichters. Ze omarmen de paradox: ze zijn vrolijk en zingen - en ze lijden
Bezige Bij, 2011, pap, 174 pp, € 18.90, 9789023469841
winkelwagen
   
Rilke, R.M.
De elegieen van Duino
IJzer, 2006, geb, 110 pp, € 17.50, 9789074328982
winkelwagen
   
Roode, A. de
Geef mij een wonder. Gedichten
Podium, 2005, pap, 44 pp, € 12.90, 9789057592379
winkelwagen
   
Salemink,T.
Een andere Lucebert: Op het snijvlak van avant-garde en katholicisme
Valkhofpers, 2008, pap, 204 pp, € 17.50, 9789056252632
winkelwagen
   
Sapfo
Sapfo gedichten
vertaald door M. de Vos
Arbeiderspers, 1999, geb, 78 pp, € 11.50, 9789025349684
winkelwagen
   
Schaffer, A.
Dwaalgasten
Uitgeverij Thomas Rap, 2002, pap, 68pp, € 17.50, 9789060052761
winkelwagen
   
Schaffer, A.
Geen hand voor ogen. Gedichten
Genomineerd VSB-Poezieprijs
De Bezige Bij, 2004, pap, `92 pp, € 16.00, 9023414543
winkelwagen
   
Schouten, R.
Infauste dienstprognose
Arbeiderspers, 2000, pap, 62 pp, € 13.60, 9029537485 / 9789029537483
winkelwagen
   
Schouten, R.
Vuil goed. Een keuze uit al zijn gedichten
Arbeiderspers, 2011, pap, 221 pp, € 21.95, 9789029573757
winkelwagen
Schouten, W.
Dichterbij
Een gedichtenbundel vanuit het pastoraat aan gehandicapten, ter bevordering van integratie. Dit boek wil de ontmoeting stimuleren. Wil zelf ontmoeting zijn. Het bevat overdenkingen, gedachten, mijmeringen – allen naar aanleiding van een ontmoeting met een verstandelijk gehandicapte mens.
Narratio, 2012, pap, 56 pp, € 7.50, 9789052638355
winkelwagen
Shakespeare, William
De sonnetten voor de donkere dame
Barbaars, extreem, grof, onbetrouwbaar, kwaad... Zijn meest seksuele, meest rancuneuze, maar ook meest liefdevolle gedichten schreef William Shakespeare voor de beruchte Donkere Dame. Deze trouweloze 'dame' is niet alleen donker van uiterlijk, maar ook van karakter. Zwarte ogen heeft ze, maar ook een zwarte ziel. En Shakespeare kan maar niet begrijpen waarom hij zo hevig naar haar verlangt.

De 28 'Sonnetten voor de Donkere Dame' ontlokken door de eeuwen heen zowel woedende kritiek als grote bewondering. Bas Belleman mengt zich in de verhitte discussie en werpt een opzienbarend nieuw licht op deze duistere vrouw, die opvallend veel weg blijkt te hebben van een man. In zijn nieuwe vertaling toont Belleman de 'Sonnetten voor de Donkere Dame' in al hun dubbelzinnigheid en zeggingskracht. Naast het inleidende essay schreef hij bij alle sonnetten verhelderende commentaren.

Van Gennep, 2012, pap, 96 pp, € 14.95, 9789461640963
winkelwagen
Stassijns, K. & I. van Strijtem (red.)
Van God los. Gedichten over geloof en ongeloof
UITVERKOCHT

'We zouden meer moeten nadenken over Gods ballingschap', adviseert Karl Vennberg ons. Van God los neemt dit ter harte en laat grote kritische stemmen zoals Gerard Reve, Bertolt Brecht en Federico Garcia Lorca aan het woord.

Oprecht, rechttoe rechtaan: van 'God allemachtig, je kan me gestolen worden' (Anneke Brassinga) tot 'Wij vervelen ons zonder jou' (Adam Zagajewski). Deze gedichten overstijgen de tegenstelling gelovig versus ongelovig en schuiven een discussie hierover op het achterplan.

Lannoo, 2012, pap, 206 pp, € 24.99, 9789020998795
winkelwagen
   
Stitou, M.
Varkensroze ansichten. Gedichten
winnaar VSB-Poezieprijs 2004
De Bezige Bij, 2003, pap, 85 pp, € 16.00, 9023412532
winkelwagen
Stufkens, H.
Een woord in de wind: verzamelde gedichten
Deze jubileumbundel die verschijnt vanwege Stufkens zestigste verjaardag bevat de gedichten uit de acht gedichtenbundels die Hein Stufkens publiceerde alsmede nieuwe verzen van zijn hand. Dat zijn gedichten bijzonder aanspreken, blijkt uit het feit dat de meeste van zijn bundels herdrukt werden en dat ze graag worden gebruikt bij gebeurtenissen als geboorte, huwelijk of overlijden. Een aantal van de verzen werd ook bekend in liedvorm. Het nawoord is van de schrijfster Catharina Visser en uitgever Hans Luyten, die vanaf het begin bij het poetisch werk van Stufkens betrokken waren.
Ankh-Hermes, 2007, geb, 179 pp, € 18.95, 9789020202069
winkelwagen
Stuiveling, S. (red)
De 100 beste gedichten - gekozen door Saskia Stuiveling voor de VSB poezieprijs 2013
Arbeiderspers, 2013, pap, 160 pp, € 9.95, 9789029586429
winkelwagen
   
Suss, Rene, Paul Celan
Nachtgewaden. Zeven collages bij zeven gedichten van Paul Celan met een inleiding en toelichting
Eigen beheer, 2007, pap, 59 pp, € 12.00, 9789090222820
winkelwagen
   
Szymborska, W.
Dubbele punt: Gedichten
De Geus, 2007, geb, 39 pp, € 15.00, 9789044509762
winkelwagen
   
Tellegen, T.
Miniscule oorlogen niet met het blote oog zichtbaar. Gedichten
Querido, 2004, pap, 56 pp, € 16.95, 9021484668
winkelwagen
Tellegen, T.
Schrijver en lezer, gedichten
Tekeningen: Boris Tellegen
In Schrijver en lezer onderzoekt Toon Tellegen zijn woorden alsof het driedimensionale dingen zijn, of wezens met een eigen persoonlijkheid. De schrijver vraagt zich bijvoorbeeld af of de woorden wel van hem houden – en er is maar één manier om daar achter te komen: hij wijst ze de deur.
Beeldend kunstenaar Boris Tellegen liet zich inspireren door de woorden van zijn vader en maakte bij diens gedichten tekeningen die hij op een bijzondere manier liet uitvoeren: gedrukt in witte inkt.
Querido, 2011, pap, 73 pp, € 18.95, 9789021439631
winkelwagen
   
Tellegen, T.
Stof dat als een meisje. Gedichten
Querido, 2009, geb, 64 pp, € 16.95, 9789021437606
winkelwagen
   
Toorn, W. van
Eiland. Gedichten
Querido, 1992, pap, 45 pp, € 11.80, 9021484153 / 9789021484150
winkelwagen
   
Toorn, W. van
Het stuwmeer
Querido, 2004, pap, 55 pp, € 18.95, 9789021484709
winkelwagen
   
Vaessens, T. (red)
De 100 beste gedichten van 2004
De Arbeiderspers, 2005, pap, 150 pp, € 9.95, 9029562269
winkelwagen
Vasalis, M.
De oude kustlijn
Van Oorschot, 2007, pap, 65 pp, € 12.50, 9789028240841
winkelwagen
   
Vasalis, M.
De oude kustlijn. Nagelaten gedichten
Oorschot, 2002, geb, 68 pp, € 20.00, 9028209654 / 9789028209657
winkelwagen
Vasalis, M.
Verzamelde Gedichten
Sub Finem

En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.

Dit gedicht uit de bundel De oude kustlijn, de in 2002 postuum gepubliceerde vierde dichtbundel van M. Vasalis, is in heel korte tijd net zo klassiek geworden als De idioot in bad, Het ezeltje, Drank, de onberekenbare en Afsluitdijk. Voor het eerst verschijnen de vier bundels van Vasalis tezamen in een mooi gebonden editie Verzamelde gedichten, waarop door velen al lang gewacht werd. Vasalis gedichten blijken voor veel mensen in moeilijke tijden een grote troost te zijn en worden vaak zowel in bloemlezingen opgenomen als voor particuliere doeleinden gebruikt.

Van Oorschot, 2006/2014, geb, 196 pp, € 27.50, 9789028240629
winkelwagen
   
Veen, H. van
Sommige gedichten
Met cd. A2095
Kok, 2009, geb, 112 pp, € 19.50, 9789043517393
winkelwagen
Vegter, A.
Eiland berg gletsjer, gedichten
Querido, 2011, pap, 67 pp, € 17.95, 9789021439006
winkelwagen
   
Visscher, J. de
Want uiteindelijk is alles zin. Een bloemlezing uit de filosofische poezie
Klement, 2006, geb, 83 pp, € 19.95, 9077070567
winkelwagen
   
Vos, M. de
Godsbeelden
Van Oosbreelezing, 4, Eburon, 2004, pap, 28 pp, € 9.95, 9051669917
winkelwagen
   
Vos, M. de
Kat van sneeuw
Van Oorschot, 2003, pap, 54 pp, € 12.50, 9028240152
winkelwagen
   
Warren, H. & M. Molenaar (samenst.)
Spiegel van de moderne Nederlandse en Vlaamse dichtkunst
Balans, 2005, pap, 669 pp, € 29.50, 9050187412
winkelwagen
   
Weber, D.
Duivendrop
Querido, 2008, geb, 128 pp, € 12.95, 9789045105826
winkelwagen
   
Wierenga, L.
Je gevoel voor woorden, woorden voor je gevoel. Kennismaken met poezie
Columbus, 2005, pap, 231 pp, € 11.50, 9085430038
winkelwagen
   
Wierenga, L.
Zo werkt poezie! Techniek en thematiek in 60 moderne nederlandse gedichten
Kok, 2011, pap, 371 pp, € 19.90, 9789043503723
winkelwagen
Wierenga, Lambert
Ziezo poezie, 48 moderne Nederlandse gedichten in de kijker
Poezie kan je een frisse kijk op de wereld en op je leven geven. Hoe doen dichters dat eigenlijk? Van welke taal- en stijltechnieken maken ze gebruik? Lambert Wierenga onderzoekt hoe je daar achter kunt komen. Zijn analyses maken gedichten toegankelijk voor beginnende poezielezers. Wie al graag gedichten leest, wordt door hem nog verder uitgedaagd: er is veel te ontdekken! Vooral in het vernuftige arsenaal van poetische technieken!
Kok, 2014, pap, 297 pp, € 19.99, 9789043523103
winkelwagen
Wijnberg, Nachoem M.
Eerst dit, dan dat . Gedichten
Genomineerd VSB Poezie prijs
Contact, 2004, pap, 76 pp, € 17.50, 9789025419196
winkelwagen
Wijnberg, Nachoem M.
Het leven van
Contact, 2009, pap, 81 pp, € 19.95, 9789025429683
winkelwagen
Wilmink, W. & T. Schulten
Stille kracht
schilderijen van Ton Schulten, gedichten van Willem Wilmink
Lannoo, 2011, geb, 92 pp, € 18.99, 9789020998153
winkelwagen
   
Zee, S. van der
Marcus dichterbij
Narratio, 2011, pap, 92 pp, € 10.00, 9789052638188
winkelwagen
Zijlstra, J.
Boven de wind uit, gedichten
De kunstenares Loes Botman inspireerde met haar tekeningen van dierfiguren de dichter Jaap Zijlstra en dat leidde tot een unieke samenwerking. In dit boek komen ze met het resultaat voor de dag. Veertig prachtige kleurige pastels gaan vergezeld van veertig gedichten waarin een schat aan taalplezier en liefde voor dieren te vinden is. De hond en de poes, de koe en het paard, de zwaan en de meeuw en de merel, de haas en de muis en de vlinder en ...Neem en kijk en lees!Een heerlijk cadeauboek voor ieder die van dieren houdt.
Boekencentrum, 2012, pap, 95 pp, € 14.90, 9789023994060
winkelwagen
   
Zijlstra, J.
De vlinderdas: lichtvoetige gedichten
te bestellen
Kok, 2008, pap, 79 pp, € 9.90, 9789043515573
winkelwagen
   
Zwaal, B.
Zouttong. Gedichten
Querido, 2008, pap, 46 pp, € 17.95, 9789021435053
winkelwagen