B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

8 Judaica Nederlands Jodendom

Drie decennia CIDI: Een joodse stem die gehoord wordt
Aspect, 2006, pap, 111 pp, € 12.95, 9789059114630
winkelwagen
   
Joodse Elfstedenroute: een toeristische tocht langs joods cultureel erfgoed in Noord-Holland - Engels Nederlands
Walburg Press, 2002, pap, 80 pp, € 12.95, 905730175x / 9789057301759
winkelwagen
Loeach 5773, Joodse agenda 2012-2013
NIK, 5773 / 2012, geb, 280 + 48 pp, € 11.00, 5773
winkelwagen
Abicht, Ludo
Geschiedenis van de joden van de Lage Landen
Ludo Abicht gaat terug tot de vroegste vermelding van de joodse gemeenschap, in de 13de eeuw. Hij probeert ook een antwoord te vinden op de vraag of de 21ste eeuw het vaak voorspelde einde van de joodse diaspora zal brengen.
Meulenhoff / Manteau, 2006, pap, 486 pp, € 15.00, 9789085420422
winkelwagen
Berg, H. & B. Wallet (red.)
Wie niet weg is, is gezien. Joods Nederland na 1945
Waanders, 2010, geb, 224 pp, € 29.95, 9789040077159
winkelwagen
   
Brasz, C.
In de Tenten van Jaakov. Impressies van 75 jaar Progressief Jodendom in Nederland 1931-2006
Stichting Sja’ar, 2006, geb, 352 pp, € 26.20, 9789076935249
winkelwagen
   
Brilleman, J.
Minhagee Amsterdam. Joodse religieuze gebruiken in de loop der eeuwen
NIS, 2007, geb, 332 pp, € 22.50, 9789074498036
winkelwagen
Ditzhuizen, J. van
A Shtetl under the Sun. The Ashkenazic Community of Curacao
In the 1920s, many Jews fled poverty and anti-Semitism in Eastern Europe. They had their sights set on America, but immigration quota restrictions made entry into the US more difficult. Starting in 1926, Ashkenazic Jews began to arrive on the island of Curacao. Most of them came from regions which lay within the borders of Poland and Romania at that time. Initially, their Sephardic fellow Jews did not exactly welcome them with open arms. Nonetheless, within fifteen years they managed to build a strong economic position for themselves on the island. The years following the Second World War, in particular, were the best of times for the Ashkenazic community on Curacao. By then they owned the majority of stores in Punda and had established very close ties with one another. In many respects, the tropical island of Curacao resembled a small shtetl: an Eastern European city whose population was predominantly and sometimes exclusively Jewish. Over the years, many Ashkenazic Jews left Curacao. Today only a little more than a hundred Ashkenazim are left on the island. But all of them remember the shtetl atmosphere during the second half of the 20th century, which Jeannette van Ditzhuijzen has chronicled in these pages. This is an English translation of "Een sjtetl in de tropen".
KIT, 2011, geb, 248 pp, € 29.50, 9789460221576
winkelwagen
Evers-Emden, Bloeme
Als een pluisje in de wind
'Als een pluisje in de wind' is de soms onthutsende en dan weer ontroerende autobiografie van Bloeme Evers-Emden. Geboren in 1926 groeide ze op in, wat leek, de beschermde omgeving van een socialistisch Joods Amsterdams diamantslijpersgezin. In de oorlog verliest ze vrijwel haar gehele familie. Ze wordt zelf ook opgepakt maar weet uit de Hollandsche Schouwburg te ontsnappen en duikt onder. Ze wordt in 1944 verraden. Bloeme belandt in Auschwitz en wordt geselecteerd voor een werkkamp. In mei 1945 zijn het de Russen die haar bevrijden. Terug in Amsterdam slaagt ze erin een nieuw bestaan op te bouwen. Met Hans Evers sticht ze een gezin. Onder invloed van de kinderen krijgt huize Evers steeds meer orthodoxe trekken. De familie gaat kosjer eten. De oudste zoon, Raph, is sinds 1990 rabbijn. Op latere leeftijd besluit Bloeme alsnog te gaan studeren, wanneer ze promoveert is ze 63.

Als ontwikkelingspsychologe deed ze onder andere taboedoorbrekend onderzoek naar hoe onderduikkinderen op de oorlogsjaren terugkijken. In de resultaten van haar studies resoneert de pijn die ze zelf heeft geleden. Met veel zelfspot en een kien oog voor detail maakt Bloeme ons deelgenoot van haar unieke leven. Op meeslepende wijze vertelt ze over de onderduik, de kampen, maar ook over haar eerste reis naar de jonge staat Israel en over haar geheime 'Mossad-missie' uit 1982 naar de Sovjet-Unie, waar ze contact legt met Joodse families die niet mogen uitreizen. Hoe kan een mens na al het leed dat haar door de nazi's is aangedaan, zo zachtmoedig, sterk en positief in het leven staan? Dat is het mysterie Bloeme Evers-Emden, een klein wonder dat dit boek zo onvergetelijk maakt.

Uitgeverij Van Praag, 2012, pap, 248 pp, € 19.95, 9789049026103
winkelwagen
Fuks-Mansfeld, R. (red.)
Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch woordenboek
Het Spectrum, 2007, geb, 380 pp, € 54.95, 9789027451958
winkelwagen
Gans, E.
Jaap en Ischa Meijer: Een joodse geschiedenis 1912-1956
Bert Bakker, 2007, geb, 708 pp., € 25.00, 9789035130388
winkelwagen
Gerstenfeld, M.
Het verval, joden in een stuurloos Nederland
Uitgeverij Van Praag, 2010, pap, 287 pp, € 19.95, 9789049024062
winkelwagen
Groen, Geert
Joden op de pol 1820-1890
In 1818 begon Johannes van den Bosch met de Maatschappij van Weldadigheid en een eerste kolonie in Frederiksoord, in 1820 gevolgd door kolonie Willemsoord. De joodse kolonisten hadden in die kolonie op De Pol een levendige gemeenschap in de jodenhoek.
Tussen 1838 en 1876 waren synagoge met schoollokaal, begraafplaats en badhuis in gebruik. Op het hoogtepunt rond 1845 woonden er 160 mensen uit 21 gezinnen onder rabbi Nehemia Jacobson. Er was veel verloop door ontslag, verhuizing en desertie onder de arme joodse kolonisten.
In 1862 werd de rabbi opgevolgd door Meijer Wolff, steeds meer gezinnen vertrokken en in 1885 werd de Israelitische gemeente te Willemsoord formeel opgeheven.
Naast De Pol wordt ook een korte historische beschrijving gegeven van de joodse gemeenten van Steenwijk, Blokzijl, Noordwolde en Zwolle. Tevens komt de joodse besturing van Overijssel in de 19e eeuw aan bod.
Er hebben ruim 500 mensen in de jodenhoek op De Pol gewoond, hun familienamen staan in het boek vermeld. Wat overblijft is een begraafplaats met gedenksteen uit 1937, een herinnering aan een boeiende geschiedenis.
Mijnbestseller B.V., 2012, pap, 191 pp, € 14.95, 9789461931788
winkelwagen
Hagoort, L.
Het Beth Haim in Ouderkerk Aan de Amstel. De begraafplaats van de Portugese Joden in Amsterdam 1614-1945
Verloren, 2005, pap, 425 pp, € 34.00, 9789065508614
winkelwagen
   
Heyl, B.
Tsedaka en gemiloet chassadiem. De intramurale gezondheidszorg in joods Nederland 1750-1943
Erasmus Publishing, 1995, pap, 80 pp, € 13.50, 9789052350806
winkelwagen
Just, R. M.
Rav Just aan het woord. Artikelen en toespraken van opperrabbijn Just. Wizjnitz 1908-2010 Amsterdam
Wat is joodse identiteit? Wat is vrijheid? Welke richtlijnen geeft de halacha (Joodse wet) bij het oplossen van bepaalde problemen? Hoe belangrijk is traditie? Actuele Joodse vraagstukken waarmee Rav Mayer Just, die bijna een halve eeuw (1963-2010) Rabbijn was in Nederland, werd geconfronteerd. Rav Just werd in 1908 geboren en groeide op in een chassidisch milieu in het toenmalige Hongarije. Hij ontwikkelde zich onder invloed van belangrijke vooroorlogse, Joodse geleerden in Oost-, Centraal- en West-Europa, tot een vooraanstaand Rabbijn. Rav Mayer Just beschikte over een grote Joodse kennis, wijsheid en gezag en gold ook internationaal als autoriteit op het gebied van Joodse wetsvragen. Dit boek bevat een selectie van zijn artikelen en toespraken waarin zijn ruimdenkende persoonlijkheid, gevoel voor nuancering en scherpe analyses tot uitdrukking komen.
Amphora Books, 2011, pap, 187 pp, € 22.50, 9789491010040
winkelwagen
Kamp, L. van de
Dagboek van een verdoofd rabbijn. Persoonlijke notities bij een politieke aardverschuiving
Ritueel slachten is ( was?) altijd toegestaan in het tolerante Nederland. Maar deze tolerantie lijkt zich te ontwikkelen tot een gelijkheidsdenken waarin in het ogenschijnlijk liberale Nederland plots beperkingen worden opgelegd aan religieuze groeperingen. Eeuwenoude gewoonten, die volgens de gelovigen geen vlieg kwaad doen, gaan onder het mes. Gevolg: inperking van uitingen van religies, in dit geval de Joodse.

Voor Lody van de Kamp, duoraadslid voor het CDA in Amsterdam en al eerder in het nieuws vanwege zijn optreden als lokjood, heeft dit veel impact op zijn persoonlijk leven. Hij gaat de dialoog aan en spreekt dagelijks met allerhande groeperingen in Nederland. In dit dagboek schrijft hij over al zijn pogingen, debatten en gesprekken om inzicht te geven in zijn drijfveren, zijn traditie en de liefde van Joden voor de dieren.
Boekencentrum, 2012, pap, 155 pp, € 16.90, 9789023920434
winkelwagen
   
Meijer, D. , B./ Tillema
Twee vlaggen op tafel. Geschiedenis van het genootschap Nederland-Israel
Genootschap Nederland-Israel, 2008, pap, 96 pp, € 14.75, 9789090228652
winkelwagen
Meijer, Mirjam
Hannah heet ik, Hannah Cohen
Hannah heet ik - Hannah Cohen is een verhaal over twee gezinnen, een joods, een niet-joods, die met elkaar verbonden raken. Aanvankelijk, in de oorlog, alleen nog maar vluchtig. Na de oorlog worden de banden nauwer en op een bepaald moment zelfs, benauwend.
Amphora Books, 2013, pap, 81 pp, € 15.00, 9789064460791
winkelwagen
   
Micheels, P.
Israel J. Olman 1883-1968,. Componist en koordirigent
Miniaturenreeks 51, Bekking en Blitz, 2011, geb, 136 pp, € 9.90, 9789061093473
winkelwagen
Mock-Degen, M.E.
The Dynamics of Becoming Orthodox. Dutch Jewish women returning to Judaism and how their mothers felt about it
The return to Judaism or the teshuvah experience emerged in the mid 1960s when young American Jews became involved in a spiritual search that eventually led them to discover and embrace Orthodox Judaism. It signalled the start of what would become a widespread phenomenon. Within a relatively short period, thousands of Jews in the United States, Israel, Britain, France, the Soviet Union, South Africa, the Netherlands and other countries committed themselves to Orthodox Judaism and became observant. A Jew who returns to Orthodox Judaism is known as a ba’al teshuvah; for a women the term is ba’alat teshuvah (plural forms: ba’alei and ba’a lot teshuvah respectively).

This study of ba’alat teshuvah in the Netherlands is a qualitative and exploratory investigation on how Dutch returnee woman and their mothers experienced, perceived and interpreted the return to Orthodox Judaism. In short: How do these returnees and their mothers feel about the religious intensification? In this context the research also pays attention to the ways in which the Dutch returnees became involved with Orthodox Judaism, how they found their religious niche and whether their becoming Orthodox impacted on intergenerational and multigenerational relationships.

Amphora Books, 2010, pap, 313pp, € 37.50, 9789064460661
winkelwagen
Polak, H.M., B. Wallet & P. van Trigt
Sjehechejanoe - Die ons heeft laten leven. Geschiedenis van de Joodse Gemeente Amsterdam [NIHS] van 1945 tot 2010
Nedl. Isr. Hoofd Synagoge Amsterdam ( NIHS), 2011, geb, 226 pp, € 26.95, 9789081565011
winkelwagen
   
Seroussi, E.
Diversity within Unity. Some Historial Aspects of Dutch Synagogue Music
Menasseh ben Israel Instituut Studies 1 / Leeser Rosenthal / Juda Palache-lezing 2008, JHM / UvA, 2008, pap, 40 pp, € 10.00, 9789080657045
winkelwagen
   
Solinge, H. van, C. van Praag
De Joden in Nederland anno 2009. Continiuteit en verandering
AMB, 2010, pap, 196 pp, € 23.50, 9789079700264
winkelwagen
   
Spanjaard, M. & P. Denekamp
Verweven met Twente. De joodse fabrikantenfamilie Spanjaard (1800-2000)
Walburg Pers, 2011, pap, 256p, € 29.50, 9789057307348
winkelwagen
Veen, Anneke van
Fotostudio Merkelbach
NB - ieder boek heeft zijn eigen unieke foto op de omslag

Van de ontelbare portretstudio's die Nederland geteld heeft, is zelden of nooit werk bewaard gebleven. Het archief van Fotostudio Merkelbach vormt hierop een positieve uitzondering: tienduizenden glasnegatieven zijn de stille getuigen van meer dan een halve eeuw geschiedenis.

In 1913 opent Jacob Merkelbach een luxe portretatelier boven het modepaleis Hirsch & Cie aan het Leidseplein in Amsterdam, een toplocatie voor een ambitieuze fotograaf. Uit heel Nederland en ook van overzee komen de klanten: grote en kleine sterren uit de wereld van kunst en cultuur, prominenten uit de politiek en wetenschap, opdrachtgevers uit de wereld van mode en reclame. In de Cinetone Studio's in Duivendrecht worden stills en setfoto's gemaakt voor talloze Nederlandse speelfilms. Samen met de tienduizenden familieportretten vormen deze foto's een staalkaart van het sociaal-culturele leven in Nederland van de vorige eeuw.

Dit boek toont met ruim 1000 foto's voor het eerst een rijke keuze uit deze unieke verzameling en vertelt het verhaal van de legendarische fotostudio en van de drie fotografen Jacob Merkelbach, Mies Merkelbach en Bobby Rosenboom. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de mode-, dans-, theater- en filmfotografie van Merkelbach.

Uitgeverij Komma, 2013, geb, 304 pp, € 44.50, 9789491525131
winkelwagen
   
Wertheim, D., J. Frishman, I. de Haan, J. Cahen (eds)
Borders and boundaries in and around Dutch Jewish History
Aksant, 2011, pap, 208 pp, € 22.50, 9789052603872
winkelwagen
Woerkom, B. van
Boris Kowadlo. Fotograaf tussen herinnering en toekomst
De Nederlands-Poolse fotograaf Boris Kowadlo (1911-1959) legde in de jaren veertig en vijftig een uniek beeldarchief aan van het joodse leven in Nederland en Israel, waarin herinnering en herleving de centrale thema's zijn. Hij maakte indrukwekkende foto's van de vervallen en verlaten Amsterdamse Jodenbuurt, en volgde tegelijk als fotojournalist de opbouw van de Nederlands-joodse gemeenschap na 1945.
Waanders, 2010, pap, 144p, € 19.95, 9789040077470
winkelwagen