B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

8 Judaica Rabbinica

Die Mischna
Ins Deutsch uebertragen, mit einer Einleitung und Anmerkungen von Ditrich Correns

Die Mischna, entstanden um 200, ist die erste erhaltene Zusammenfassung der bisherigen schriftgelehrten Diskussionen und Entscheidungen zu Tora, den 5 Buchern Moses, dem Gesetz. Neben Auslegung und Aktualisierung der Gesetzesvorschriften enthalt sie auch Begebenheiten. In beiden Fallen gibt die Mischna Einblick in die Verhaltnisse der damaligen Zeit und ist darum eine wichtige Quelle fur die Erforschung des Judentums und auch des Christentums. Sie bildet die Grundlage fur weitere Entscheidungen der spateren Zeit, zusammengefasst in dem viel umfangreicheren Talmud.

Marnix Verlag, 2005, geb, 1000 pp, € 34.50, 9783865390165
winkelwagen
Die Mischna Festzeiten - Seder Mo`ed.
Aus dem Hebraischen ubersetzt und herausgegeben von Michael Krupp
Verlag der Weltreligionen, 2010, geb, 498 pp, € 34.50, 9783458700043
winkelwagen
Die Mischna Schadigungen - Seder Neziqin
Aus dem Hebraischen ubersetzt und herausgegeben von Michael Krupp
Verlag der Weltreligionen, 2010, geb, 640 pp, € 39.95, 9783458700142
winkelwagen
   
Pirke Avot: Sayings of the Jewish Fathers. Traditional Text
Translated, with Introduction and Notes by J. I. Gorfinkle
Library of Jewish Classics III, Kessinger, pap, € 14.95, 1419141708
winkelwagen
   
Schrijf ze op de tafel van uw hart
Folkertsma Stichting, 1998, € 12.50
winkelwagen
   
Tanna debe Eliyyahu. The Lore of the School of Elijah
translated from the Hebrew by Willian G. Brause and Israel J. Kapstein
JPS, 1981, pap, 569 pp, € 37.00, 9780827606340
winkelwagen
   
The Babylonian Talmud. A Translation and Commentary. 22 Volumes + CD-Rom
Translation and Commentary by Jacob Neusner, BY ORDER
Hendrickson Publishers, 2005, geb, € 460.00, 1565637070 / 9781565637078
winkelwagen
Aalsum, Lia van
Lied van de Eenheid. Een onderzoek naar de bijbelse intertekstualiteit van het spirituele geschrift Sjier HaJichoed
Hoe kan een mens God op passende wijze eerbiedigen? Wat weten wij van deze dragende kracht van alle zijn? Hoe kunnen wij leven met JHWH, de Onvergelijkbare, die enerzijds zo intiem en teder aanwezig is, maar die anderzijds zo ongrijpbaar en confronterend anders is? Op deze vragen zoekt een joodse denker uit de middeleeuwen een antwoord. Hij doet dat op gedreven wijze, in eenvoudig, overwegend bijbels Hebreeuws en met kennis van de theologie en filosofie van zijn tijd. Bijzonder is dat zijn prachtige hymne een schat aan bijbelcitaten verbergt. Volgen we deze verzen, dan blijkt de zanger een leraar die ons door heel de Tenach leidt. Bestuderen we deze ruim vijfhonderd verbanden, dan openbaart het lied zich als een gidsende instantie die ons zowel begrip als gevoel bijbrengt voor het mysterie van de liefde tussen God en mens.

Sjier haJichoed kan gesitueerd worden binnen de context van het Rijnlandse chassidisme, is beinvloed door de grote denker en vernieuwer Saadja Gaon, en functioneert tot op heden als een pioet (gedicht) in de joodse liturgie. Het bijbelse intertekstualiteitonderzoek biedt het theoretisch kader voor de inventarisatie van de vele citaten. De spiritualiteitstudie leidt tot een bijbelse hermeneutiek die recht doet aan zowel het spirituele karakter van het lied als de heiligheid van de Schrift. Met behulp van de joodse pardeesformule worden de verschillende betekenislagen in dit samenspel van lied en Tenach op systematische wijze beschreven.

Deze studie bevat een Engelstalige samenvatting. De Hebreeuwse liedtekst (ruim vierhonderd regels) is volledig opgenomen, met een Nederlandse vertaling van de auteur.

Lia van Aalsum (1962) is werkzaam op het gebied van spiritualiteit, zowel wat betreft het wetenschappelijke spiritualiteitonderzoek als de praktische spiritualiteitvorming. Daarbinnen gaat haar interesse vooral uit naar de bijbelse spiritualiteit en naar de relatie onderwijs & spiritualiteit. Zij werkt in de omgeving van Nijmegen.

Eburon, 2010, pap, 891 pp, € 39.90, 9789059724174
winkelwagen
Alexander, Elizabeth Shanks
Gender and Timebound Commandments in Judaism
The rule that exempts women from rituals that need to be performed at specific times (so-called timebound, positive commandments) has served for centuries to stabilize Jewish gender. It has provided a rationale for women's centrality at home and their absence from the synagogue. Departing from dominant popular and scholarly views, Elizabeth Shanks Alexander argues that the rule was not conceived to structure women's religious lives, but rather became a tool for social engineering only after it underwent shifts in meaning during its transmission. Alexander narrates the rule's complicated history, establishing the purposes for which it was initially formulated and the shifts in interpretation that led to its being perceived as a key marker of Jewish gender. At the end of her study, Alexander points to women's exemption from particular rituals (Shema, tefillin and Torah study), which, she argues, are better places to look for insight into rabbinic gender.
Cambridge University Press, 2013, geb, 281 pp, € 77.00, 9781107035560
winkelwagen
   
Alexander, E.S
Transmitting Mishnah: The Shaping Influence of Oral Tradition
BY ORDER
Cambridge UP, 2006, geb, 245 pp, € 75.00, 0521857503 / 9780521857505
winkelwagen
   
Bachya ben Asher, R. (E. Munk transl. & annot.)
Midrash Rabbeinu Bachya / Torah Commentary by Rabbi Bachya ben Asher, set 7 vols, second, revised ed
Prijs onder voorbehoud: te bestellen / by order
Urim Publications, 2003, geb, 2912 pp, € 245.00, 9657108454
winkelwagen
   
Bakhos, C
Ishmael on the Border. Rabbinic Portrayals of the First Arab
BY ORDER
SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion, SUNY, 2006, geb, 207 pp, € 62.90, 0791467597 / 9780791467596
winkelwagen
   
Bakhos, C.
Ishmael on the Border. Rabbinic Portrayals of the First Arab
BY ORDER
SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion, SUNY Press, 2007, pap, 208 pp, € 23.00, 9780791467602
winkelwagen
   
Ben Joseph ibn Paquda
Duties of the Heart (2 vol)
Hebrew-English, Translated from the arabic in hebrew by R. Yehuda Ibn Ti By Order
Feldheim Torah Classics Library, Feldheim Publishers, 1996, pap, 925, € 54.00, 0873067665
winkelwagen
   
Berkowitz, B.A.
Execution and Invention. Death Penalty Discourse in Early Rabbinic and Christian Cultures
Oxford, 2007, geb, 349 pp, € 49.00, 9780195179194
winkelwagen
   
Boerner-Klein, D.
Pirke de-Rabbi Elieser. Nach der Edition Venedig 1544 unter Beruecksichtigung der Edition Warschau 1852
Studia Judaica vol. 26, Walter de Gruyter, 2004, geb, 800 pp, € 198.00, 3110181118
winkelwagen
   
Bohmeier, U.
Exegetische Methodik in Pirke de-Rabbi Elieser, Kapittel 1-24. Nach der Edition Venedig 1544, unter Beruecksichtigung der Edition Warschau 1852
By Order
Judentum und Umwelt, 79, Peter Lang, 2008, pap, 565 pp, € 92.50, 9783631578476
winkelwagen
   
Borowitz, E.B.
The Talmud’s Theological Language-Game: A Philosophical Discourse Analysis
BY ORDER
SUNY, 2007, pap, 316 pp, € 26.75, 9780791467022
winkelwagen
   
Borowitz, E.B.
The Talmuds Theological Language-Game. A Philosophical Discourse Analysis
BY ORDER
SUNY Series in Jewish Philosophy, SUNY, 2006, geb, 316 pp, € 81.00, 0791467015 / 9780791467015
winkelwagen
Boyarin, Daniel
Socrates and the Fat Rabbis
Chicago UP, 2009, geb, 388 pp, € 41.90, 9780226069166
winkelwagen
   
Chernick, M.
A Great Voice that Did Not Cease. The Growth of the Rabbinic Canon and Its Interpretation
Hebrew Union College Press, 2009, geb, 311pp, € 56.95, 9780878204618
winkelwagen
   
Chill, A.
The Mitzvot: The Commandments and their Rationale
Keter Publishing, 2000, geb, 508 pp, € 36.50, 9657108144
winkelwagen
   
Danby, H. (transl.)
The Mishnah
With translation, introduction & explanatory notes by H. Danby
Oxford UP, 1933, geb, 844 pp, € 185.00, 9780198154020
winkelwagen
Davis, Rabbi A.
Pirkei Avos, Spreuken der Vaderen
Nederlandse vertaling: Rabbijn mr. drs. R. Evers
Boom / Salomo, 2009, geb, 205 pp, € 39.00, 9789085067313
winkelwagen
Eisenberg, Ronald L.
Essential Figures in the Talmud
The Talmud chronicles the early development of rabbinic Judaism through the writings and commentaries of the rabbis whose teachings form its foundation. However, this key religious text is expansive, consisting of 63 books containing extensive discussions and interpretations of the Mishnah accumulated over several centuries. Sifting through the huge number of names mentioned in the Talmud to find information about one figure can be tedious and time-consuming, and most reference guides either provide only brief, unhelpful entries on every rabbi, including minor figures, or are so extensive that they can be more intimidating than the original text.

In Essential Figures in the Talmud, Dr. Ronald L. Eisenberg explains the importance of the more than 250 figures who are most vital to an understanding and appreciation of Talmudic texts. This valuable reference guide consists of short biographies illustrating the significance of these figures while explaining their points of view with numerous quotations from rabbinic literature. Taking material from the vast expanse of the Talmud and Midrash, this book demonstrates the broad interests of the rabbis whose writings are the foundation of rabbinic Judaism.

Both religious studies and rabbinical students and casual readers of the Talmud will benefit from the comprehensive entries on the most-frequently discussed rabbis and will gain valuable insights from this reader-friendly text. Complete in a single volume, this guide strikes a satisfying balance between the sparse, uninformative books and comprehensive but overly complex references that are currently the only places for inquisitive Talmud readers to turn. For any reader who wishes to gain a better understanding of Talmudic literature, Eisenberg's text is just as 'essential' as the figures listed within.

Jason Aronson, 2012, geb, 297 pp, € 47.00, 9780765709417
winkelwagen
   
Elderen, van E.
Leeswijzer en Werkschrift bij: Als dit uit de Hemel is
Folkertsma Stichting, 1997, € 6.00
winkelwagen
   
Elper, O.W. & S. Handelman (eds)
The Torah of the Mothers. Contemporary jewish women read classical jewish texts
Urim Publications, 2005, pap, 510 pp, € 28.00, 9657108705
winkelwagen
   
Evers, R.
Tsedaka. Het Bijbelse tiende. Regels en achtergronden van een Bijbels gebod
NIK, 1993, geb, 192 pp, € 11.70, 9074498027
winkelwagen
Evers, R., A.P. Evers, J.A. Evers
Uitverkoren voor het leven. Medische ethiek bezien vanuit Joodse optiek
De mens vormt een combinatie van lichaam en geest. Het lichaam fungeert als instrument voor de ziel en bemiddelt als het ware tussen de ziel en de materiele wereld. Het lichaam is een zeer fijn instrument, waarmee de ziel haar taak op aarde kan vervullen. Een arts heeft dan ook een religieuze verantwoordelijkheid.

Een goede arts zorgt ervoor, dat zijn patienten in het dagelijkse leven zo min mogelijk hinder ondervinden van hun lichaam. De ziel moet haar opdracht hier op aarde optimaal kunnen vervullen, en de meeste mensen raken geblokkeerd in hun persoonlijke of spirituele ontplooiing indien het lichaam tegenwerkt.

Tegenwoordig spelen er ook nog andere kwesties. De biomedische kennis heeft geleid tot een morele crisis van grensverleggend denken en verschuivende waarden en normen: mogen wij op G'ds troon gaan zitten, baas in eigen buik spelen en ons eigen fysieke en spirituele lot bepalen? De grenzen van leven en dood liggen niet meer vast. De medische wetenschap bepaalt op dit moment de processen van het leven zelf.

Deze ontwikkeling heeft geleidt tot en groot aantal ethische vraagstukken, die niet meer alleen met menselijke maatstaven en humane criteria opgelost kunnen worden. Waar begint en eindigt het leven?

Amphora Books, 2006, pap, 256 pp, € 22.50, 9789064460432
winkelwagen
Evers, R., E.S. Evers
De filosofische achtergronden van de Joodse voorschiften
Dit boek is geschreven als achtergrond bij de Kitsoer Sjoelchan Aroech, geschreven door rabbijn Sjelomo Ganzfried (1804-1886). De Kitsoer Sjoelchan Aroech is de verkorte versie van de Sjoelchan Aroech van rabbijn Josef Caro (1488-1575), de belangrijkste codex voor het orthodoxe Jodendom. Een Nederlandse vertaling van de Kitsoer Sjoelchan Aroech verscheen in 2006 bij het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap (N.I.K.). In dit boek zijn achtergronden, inzichten en redenen te vinden over het hoe en wat van het Joodse leven dat in de Kitsoer Sjoelchan Aroech is vastgesteld. Om zo op een toegankelijke en laagdrempelige manier in contact te komen met de oude Joodse traditie.

Rabbijn mr. drs. R. Evers werd in 1954 geboren en studeerde af in klinische psychologie en fiscaal recht. Daarnaast behaalde hij in 1989 de Rabbinale graad. Sinds 1990 is hij Rabbijn bij het Nederland Israelitisch Kerkgenootschap - het overkoepelend orgaan van de traditioneel-joodse gemeenten in Nederland - en in 1991 werd hij tot Rector van het Nederlands Israelitisch Seminaruim benoemd. Hij publiceerde vele populair-wetenschappelijke artikelen over het Jodendom en verschijnt regelmatig in de media.

Na jarenlange Tora- en Talmoedstudie in Europa en Israel heeft Elisha S. Evers (1980) zich gevestigd als internationaal vastgoedbelegger. Al van jongs af aan leerde Elisha ieder mogelijk moment met zijn vader Rabbijn R. Evers. Dit smeedde zo een hechte band dat het voor beiden een uitdaging en genoegen was om dit boek samen te schrijven.

Amphora Books, 2007 / 2008, pap, 244 pp, € 22.50, 9789064460500
winkelwagen
   
Fishbane, M.
Biblical Myth and Rabbinic Mythmaking.
by order
Oxford UP, 2003, geb, 458 pg, € 112.50, 0198267339
winkelwagen
   
Fishbane, M.
Biblical Myth & Rabbinic Mythmaking
Oxford UP, 2005, pap, 460 pp, € 42.50, 0199284202
winkelwagen
   
Fishbane, S.
Deviancy in Early Rabinic Literature: A Collection of Socio-Anthropological Essays
By order
BRLJ, Brill, 2007, geb, 234 pp, € 74.20, 978900415337
winkelwagen
Fogel, J.A.
Daily Reflections on Idolatry. Reading Tractate Avodah Zarah of the Babylonian Talmud
Comprised of rabbinic debates in the aftermath of the destruction of the Second Temple (70 C.E.), the Talmud has provided the basis for Jewish ethical and practical norms for centuries. It is also an extremely long and forbiddingly difficult work that has accumulated countless commentaries just as complex. A recent translation with extensive notes has made the Talmud more accessible to English-language readers, but the textual difficulties remain. This volume looks at Avodah Zarah, one tractate of the Talmud concerned with idolatry, page by page. Idolatry was one of the cardinal sins for which an observant Jew was to accept death before transgressing. Daily Reflections on Idolatry offers a modern commentary with doses of humor and comparative examples in an effort to both explain and humanize the text and make it even more accessible to contemporary readers.
Hamilton Books, 2013, geb, 200 pp, € 25.95, 9780761859130
winkelwagen
Fogel, Joshua A.
Decisions, Decisions, Decisions Reading Tractate Horayot of the Babylonian Talmud
Comprised of debates among the rabbis of late antiquity in the aftermath of the destruction of the Second Temple (70 C.E.), the Talmud has provided the basis for Jewish ethical and practical norms for centuries. It is also an extremely long and forbiddingly difficult work that has accumulated countless commentaries just as complex over the ages. A recent translation with extensive notes has made it more accessible to English-language readers, but the textual difficulties remain. This volume looks at the tractate Horayot (Decisions), page by page, and offers a modern commentary with doses of humor and comparative examples in an effort to both explain and humanize the text and make it even more accessible to contemporary readers. The central focus concerns how to adjudicate cases when the governing body, the Sanhedrin, incorrectly designates certain practices legal and people follow the erroneous advice as a result.
Rowman & Littlefield, 2014, pap, 104 pp, € 23.25, 9780761861317
winkelwagen
   
Fogel, Joshua A.
Grains of Truth Reading Tractate Menachot of the Babylonian Talmud
Following the destruction of the Second Temple in 70 C.E., Judaism faced a serious crossroads. The rabbis of late antiquity spent the next few centuries immersed in extensive debates in an effort to create an ethical and practical basis for a Torah-based faith. Their discussions constitute the bulk of what we know as the Talmud. This collection is not only massive; it is forbiddingly difficult, having accumulated numerous commentaries over the centuries since it first appeared. Recent translations have made it somewhat more accessible to English-language readers, but textual difficulties remain. This volume looks at tractate Menachot (grain offerings), which is concerned mostly with grain offered at the Temple (when it stood) to atone for various misdeeds. Joshua A. Fogel approaches the text, page by page, commenting with doses of humor and comparisons in a manner meant to explain and humanize the text for contemporary readers.
Rowman & Littlefield, 2014, pap, 387 pp, € 37.95, 9780761863014
winkelwagen
   
Fogel, Joshua A.
(Sacrifices) Left at the Altar Reading Tractate Zevachim of the Babylonian Talmud
Following the destruction of the Second Temple in 70 C.E., Judaism faced a serious crossroads. The rabbis of late antiquity spent the next few centuries in extensive debates in an effort to create an ethical and practical basis for a Torah-based faith. Their extensive discussions constitute the bulk of what we now know as the Talmud. This collection is not only massive; it is forbiddingly difficult and has accumulated numerous commentaries over the centuries since it first appeared. Recent translations have made it somewhat more accessible to English-language readers, but textual difficulties remain. This volume looks at tractate Zevachim (Sacrifices), which is mostly concerned with meat offerings slaughtered and presented at the Temple (when it stood). Joshua A. Fogel approaches the text, page by page, commenting with doses of humor and comparisons in a manner meant to explain and humanize the text for contemporary readers.
Rowman & Littlefield, 2014, pap, 340 pp, € 35.75, 9780761862123
winkelwagen
Fonrobert, C.E. & M.S. Jaffee
The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature
This volume introduces students of rabbinic literature to the range of historical and interpretative questions surrounding the rabbinic texts of late antiquity. The editors, themselves well-known interpreters of Rabbinic literature, have gathered an international collection of scholars to support students' initial steps in confronting the enormous and complex rabbinic corpus. Unlike other introductions to Rabbinic writings, the present volume includes approaches shaped by anthropology, gender studies, oral-traditional studies, classics, and folklore studies.
Cambridge UP, 2007, pap, 412 pp, € 32.00, 9780521605083
winkelwagen
Ganzfried, Rabbijn S.
Kitsoer Sjoelchan Aroech - Compacte Joodse Codex, Nederlandse vertaling, commentaar en bijlagen
tweede verbeterde druk, vertaald door drs. Zwi Goldberg, eindredactie en commentaar door Rabbijn mr. drs. R. Evers
NIK, 2010/5771, geb, 1128 pp, € 54.50, 9789071727306
winkelwagen
   
Gaon Saadia ben Joseph
The Book of Beliefs & Opinions
Yale Judaica Series, vol 1, Yale UP, 1989 (1948/1976), pap, 498 pp, € 32.45, 0300044909
winkelwagen
Goldin, J. (ed. & transl.)
The Fathers according to Rabbi Nathan
Yale Judaica Series, Yale UP, 1955, pap, 277 pp, € 35.50, 9780300046977
winkelwagen
   
Goldschmidt, L. (ubersetz.)
Der Babylonische Talmud, 12 Bnd
Sonderausgabe. Nach der ersten zensurfreie Ausgabe unter Berucksichtigung der neueren Ausgaben und handschriftlichen Materials ins Deutsche ubersetzt von Lazarus Goldschmidt. (levertijd ca 1 week)
Judischer Verlag, 2002, geb, 9457 pp, € 325.00, 3633542000
winkelwagen
   
Goldschmidt, L. (Uebers.)
Der Babylonische Talmud, 12 Bde.
Juedischer Verlag, 2007, geb, 9554 pp, € 340.00, 9783633542000
winkelwagen
   
Goshen-Gottstein, A
The Sinner and the Amnesiac : The Rabbinic Invention of Elisha Ben Abuya and Eleazar Ben Arach
by order
Series: Contraversions: Jews & Other Differences, Stanford UP, 2001, geb, 432 pp, € 79.50, 0804733872
winkelwagen
   
Halberstam, C. T.
Law and Truth in Biblical and Rabbinic Literature
B2011
Indiana UP, 2010, geb, 225 pp, € 31.00, 9780253354112
winkelwagen
Halevi, J.
Book of Kuzari
Translated from Arabic by H. Hirschfeld
Kessinger Publishing, 2003, pap, 293 pp, € 29.00, 9780766133280
winkelwagen
Hallevi, J. (Halevi)
Le Kuzari Apologie de la religion meprisee
Collection de la Revue des Etudes juives, Peeters, 2006, pap, 251 pp, € 73.00, 9789042916760
winkelwagen
   
Hammelburg, S.
Misjna, Deel Mo`ed
NIK, 1939/2007, geb, 619 pp, € 42.00, 9789071727313
winkelwagen
   
Hammelburg, S.
Misjna, Seder Nasjiem
Hebreeuwse gepunctueerde tekst met vertaling, verklaring en inleidingen in het Nederlands, bewerkt door S. Hammelburg
NIK, 1987, geb, 740pp, € 43.50, 9071727106 / 9789071727108
winkelwagen
   
Hammelburg, S.
Misjna, traktaten Baba-Kamma/ Baba-Metsia
Hebreeuwse gepunctueerde tekst met vertaling, verklaring en inleidingen in het Nederlands, bewerkt door S. Hammelburg
NIK, 1990, geb, 204pp, € 22.50, 9071727165
winkelwagen
   
Hassan-Rokem, G.
Tales of the Neighbourhoud. Jewish Narrative Dialogues in Late Antiquity
by order
The Taubman Lectures in Jewish Studies, University of California Press, 2003, geb, 208pp, € 57.85, 0520234537
winkelwagen
   
Hausdorff, D.
Lema'an Jaroets. Leerboekje voor beginnende studie van Misjna en Gemara
N.I.K., 1981, pap, 75 pp, € 6.50, geen isbn
winkelwagen
   
Howland, J.
Plato and the Talmud
B2830, by order
Cambridge UP, 2011, geb, 282 pp, € 75.00, 9780521193139
winkelwagen
Irshai, R.
Fertility and Jewish Law. Feminist Perspectives on Orthodox Responsa Literature
A comprehensive comparative study of Jewish law on contemporary reproductive issues from a gender perspective

This book presents, from the perspective of feminist jurisprudence and feminist and liberal bioethics, a complete study of Jewish law (halakhah) on contemporary reproductive issues such as birth control, abortion, and assisted fertility. Irshai examines these issues to probe gender-based values that underlie the interpretations and determinations reached by modern practitioners of halakhah. Her primary goal is to tell, through common halakhic tools, a different halakhic story, one that takes account of the female narrative and its missing perspective.

HBI Series on Jewish Women, University Press of New England, 2012, pap, 358 pp, € 52.00, 9781611682403
winkelwagen
Jacobs, I.
The Impact of Midrash
The "Impact of Midrash" is a contribution to the analysis of a major aspect of early rabbinic exegesis, the influence of Midrash on the lives and beliefs of the Jewish people in the Holy land in the opening centuries of the current era. It examines the earliest rabbinic interpretations of the opening verses of the 'Sema' ("Deut." 6:4-5) with special reference to the major themes of messianic expectation and the idealisation of martyrdom and suffering. It continues to explore the significance of these ideas for the revolt against Rome (132-5 CE) and its tragic aftermath, for the midrashic interpretation of the 'Aqedah' and for the development of the benedictions associated with the recitation of the 'Sema'.
Journal of Semitic Studies Supplement Series, 19, Oxford UP, 2006, pap, 122 pp, € 29.50, 9780199207220
winkelwagen
   
Jaffe, D.
Le Talmud et les Origines Juives du Christianisme. Jesus, Paul et les judeo-chretiens dans la litterature talmudique
Cerf, 2007, pap, 224 pp, € 28.50, 9782204082648
winkelwagen
   
Jaffé, D.
Le Talmud et les Orgines Juives du Christianisme, Jésus, Paul et les judéo-chrétiens dans la littérature talmudique
Cerf, 2007, pap, 224pp, € 28.50, 9782204082648
winkelwagen
   
Japhet, S. & R. B. Salters
The Commentary of R. Samuel Ben Meir Rashbam on Qohelet
Brill / Magnes Press, 1985, geb, 256 pp, € 74.20, 9652235172
winkelwagen
Kahana, R., W.G.Braude (transl)
Pesikta de Rab-Kahana: R.Kahana's compilation of discourses for Sabbaths and Festal Days
JPS Classical Reissue, JPS, 2002, geb, 795 pp, € 85.00, 9780827606791
winkelwagen
   
Kalmin, R.
Jewish Babylonia Between Persia and Roman Palestine. Decoding the Literary Record
Oxford UP, 2006, geb, 300 pp, € 62.50, 9780195306194
winkelwagen
Katz, M. and G. Schwartz
Searching for Meaning in Midrash
"Searching for Meaning in Midrash" explores the fascinating body of Jewish literature called Midrash - creative interpretations of the Bible that are designed to reveal hidden or deeper meaning in Scripture. Each of the over 50 midrashim sit next to its corresponding biblical text so that readers can compare them, along with commentary on the times and insights of the Rabbis who wrote each midrash. Readers are given guidance for answering "What does this text mean to me?"
JPS, 2002, pap, 243 pp, € 27.00, 9780827607309
winkelwagen
   
Kessler, G.
Conceiving Israel. The Fetus in Rabbinic Narratives
Pennsylvania UP, 2009, geb, 248 pp, € 47.90, 9780812241754
winkelwagen
   
Klapheck, E.
So bin ich Rabbinerin geworden. Juedische Herausforderungen hier und jetzt
Herder spektrum, Herder, 2005, pap, 192 pp, € 12.50, 9783451055775
winkelwagen
Krupp. M. (Ubersetz.)
Die Mischna, Seder Nashim Frauen
Verlag der Weltreligionen, 2010, geb, 596 pp, € 40.00, 9783458700241
winkelwagen
Kugel, J.L.
Studies in Ancient Midrash
Harvard University Library of Jewish Studies, 2001, geb, 177 pp, € 36.50, 9780674002586
winkelwagen
   
Labovitz, G.
Marriage and Metaphor. Constructions of Gender in Rabbinic Literature
B2087
Lexington Books, 2009, geb, 289 pp, € 64.50, 9780739134252
winkelwagen
   
Lauterbach, J.Z. (ed)
Mekhilta de Rabbi Ishmael 2 Vols. A critical edition, based on the manuscripts and early editions
English-Hebrew
JPS Classic Reissue, JPS, 2004, geb, 543 pp, € 89.50, 0827606788
winkelwagen
Leeuwe, J.N. de (vertaling & verklaring)
Het geschenk van Jacob. Babylonische Talmoed. Tractaat Zegenspreuken - Berachot Hoofdstuk 1 & 2
Dit deel bevat hoofdstuk 1 en 2 (van in totaal 9) van het Talmoed-tractaat Berachot, Zegenspreuken. Het is een herziene tweede druk, uitgebreid met o.a. de commentaren van Rasji. Dit deel handelt over de zegenspreuken die in het leven van alledag gezegd worden, met name de tijd van het zeggen van het sjema en het achttiengebed.
Skandalon, 2011, geb, 392 pp, € 49.50, 9789490708306
winkelwagen
Leeuwe, J.N. de (vertaling & verklaring)
Het geschenk van Jacob. Babylonische Talmoed. Tractaat Zegenspreuken -Berachot Hoofdstuk 3
De Babylonische Talmoed is na de Hebreeuwse Bijbel (Tenach) het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het hart van de Talmoed is de Misjna-tekst, de zogenoemde mondelinge Tora, die volgens de traditie door God zelf aan Mozes is onderwezen en die in de rest van de Talmoed wordt besproken en becommentarieerd. De Talmoed vormt zo de uitleg van de schriftelijke Tora en bevat discussies, voorschriften, anekdotes, legenden en interpretaties van tradities. De definitieve tekst van de Babylonische Talmoed werd rond het jaar 500 afgesloten.

Het is door de studie van deze tekst dat de joodse geest en het joodse leven werd gevormd. Voor het eerst nu is de Talmoed op toegankelijke en nauwgezette wijze in het Nederlands vertaald, verklaard en toegelicht. Ook de commentaren van de grote joodse geleerde Rasji zijn vertaald.

Dit deel bevat hoofdstuk 3 van tractaat Zegenspreuken/Berachot.

Jacob de Leeuwe, (1950) is arts en groot kenner van de joodse traditie. Hij is de auteur van de serie Sefer Mattenat JaAkov (Het geschenk van Jacob), waarin dit deel verschijnt. Door zijn ouders werd hij in de joodse traditie opgevoed en leerde Talmoed met de huidige Opperrabbijn van Amsterdam A. Ralbag. De Leeuwe heeft talloze voorgangersfuncties binnen de joodse gemeenschap in Nederland vervuld en geeft cursussen voor beginners en gevorderden.

Skandalon - Uitgeverij Li-El bv, 2010, geb, 188 pp, € 32.50, 9789081193634
winkelwagen
Leeuwe, J.N. de (vertaling & verklaring)
Het geschenk van Jacob. Babylonische Talmoed. Tractaat Zegenspreuken - Berachot Hoofdstuk 4 & 5
De Babylonische Talmoed is na de Hebreeuwse Bijbel (Tenach) het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het hart van de Talmoed is de Misjna-tekst, de zogenoemde mondelinge Tora, die volgens de traditie door God zelf aan Mozes is onderwezen en die in de rest van de Talmoed wordt besproken en becommentarieerd. De Talmoed vormt zo de uitleg van de schriftelijke Tora en bevat discussies, voorschriften, anekdotes, legenden en interpretaties van tradities. De definitieve tekst van de Babylonische Talmoed werd rond het jaar 500 afgesloten.

Het is door de studie van deze tekst dat de joodse geest en het joodse leven werd gevormd. Voor het eerst nu is de Talmoed op toegankelijke en nauwgezette wijze in het Nederlands vertaald, verklaard en toegelicht. Ook de commentaren van de grote joodse geleerde Rasji zijn vertaald.

Dit deel bevat hoofdstuk 4 en 5 van tractaat Zegenspreuken/Berachot, en handelt met name over de zegenspreuken die in het leven van alledag gezegd worden.

Jacob de Leeuwe, (1950) is arts en groot kenner van de joodse traditie. Hij is de auteur van de serie Sefer Mattenat JaAkov (Het geschenk van Jacob), waarin dit deel verschijnt. Door zijn ouders werd hij in de joodse traditie opgevoed en leerde Talmoed met de huidige Opperrabbijn van Amsterdam A. Ralbag. De Leeuwe heeft talloze voorgangersfuncties binnen de joodse gemeenschap in Nederland vervuld en geeft cursussen voor beginners en gevorderden.

Skandalon, 2010, geb, 280 pp, € 49.50, 9789490708061
winkelwagen
Leeuwe, J.N. de (vertaling & verklaring)
Het geschenk van Jacob. Babylonische Talmoed. Tractaat Zegenspreuken - Berachot Hoofdstuk 6 & 7
Dit deel bevat hoofdstuk 6 en 7 (van in totaal 9 hoofdstukken) van het Talmoedtraktaat Berachot, Zegenspreuken. Hoofdstuk 6 behandelt met name de zegenspreuken die gezegd worden over de diverse bestanddelen van het voedsel.

Hoofdstuk 7 handelt over het gezamenlijk zeggen van de zegenspreuken voor en na de broodmaaltijd wanneer men met minimaal drie kerkelijk meerderjarige mannen eet dan wel met een quorum van tien mannen of meer. De Talmoed geeft aan welke voorschriften hierbij gelden voor zowel mannen, vrouwen, knechten als minderjarigen. Tevens wordt duidelijk welke zegenspreuken door de Tora zijn voorgeschreven en welke door de rabbijnen.

De Babylonische Talmoed is na de Hebreeuwse Bijbel (Tenach) het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het hart van de Talmoed is de Misjna-tekst, de zogenoemde mondelinge Tora, die volgens de traditie door God zelf aan Mozes is onderwezen en die in de Talmoed wordt besproken en becommentarieerd. De Talmoed vormt zo de uitleg van de schriftelijke Tora en bevat discussies, voorschriften, anekdotes, legenden en interpretaties van tradities. De definitieve tekst van de Babylonische Talmoed werd rond het jaar 500 afgesloten. Het is door de studie van deze tekst dat de joodse geest en het joodse leven werd en wordt gevormd.

Skandalon, 2012, geb, 402 pp, € 49.50, 9789490708504
winkelwagen
Leeuwe, J.N. de (vertaling & verklaring)
Het geschenk van Jacob. Babylonische Talmoed. Tractaat Zegenspreuken - Berachot Hoofdstuk 8 & 9
Dit is het laatste deel van het Talmoedtraktaat Berachot, Zegenspreuken. Hoofdstuk 8 gaat over havdala (het afscheid van de Sjabbat) en de zegenspreuken die daarbij gezegd moeten worden. Ook behandelt dit hoofdstuk de diverse graden van toema, rituele onreinheid.

Hoofdstuk 9 handelt over de zegenspreuken die gezegd moeten worden bij de diverse natuurverschijnselen - zoals vallende sterren, kometen, het horen van onweer en het zien van de bliksem - en bij het vernemen van goede en slechte tijdingen. De interpretatie van dromen komt ook aan bod; de Talmoed vertelt talloze anekdotes hierover.

De Babylonische Talmoed is na de Hebreeuwse Bijbel (Tenach) het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het hart van de Talmoed is de Misjna-tekst, de zogenoemde mondelinge Tora, die volgens de traditie door God zelf aan Mozes is onderwezen en die in de Talmoed wordt besproken en becommentarieerd. De Talmoed vormt zo de uitleg van de schriftelijke Tora en bevat discussies, voorschriften, anekdotes, legenden en interpretaties van tradities. De definitieve tekst van de Babylonische Talmoed werd rond het jaar 500 afgesloten. Het is door de studie van deze tekst dat de joodse geest en het joodse leven werd en wordt gevormd.

Skandalon, 2012, geb, 356 pp, € 49.50, 9789490708511
winkelwagen
   
Lindbeck, K. H.
Elijah and the Rabbis. Story and Theology
B2195
Columbia UP, 2010, pap, 281 pp, € 26.50, 9780231130813
winkelwagen
Loopik, Marcus van
Zicht op de Sinai . De tora in de rabbijnse traditie
De openbaring van de Tora aan Israel op de berg Sinai vormt de centrale ervaring in het ontstaan en voortbestaan van het jodendom. Ook het christendom en de islam beschouwen de vijf boeken van de Tora als door Gods geest geinspireerde overlevering. Voor christenen is de kennis van de Tora onontbeerlijk om het Nieuwe Testament en de overleveringen van Jezus te begrijpen. Voor moslims moeten vele Koranfragmenten wel in duister gehuld blijven, wanneer zij deze niet bezien in het licht van verhalen en leefregels uit de Tora.
In dit boek is te lezen hoe binnen de rabbijnse traditie over de Tora gedacht is, met het oog op de enkeling, de maatschappij en de religieuze gemeenschap.Voorbeelden uit de verhalende en beeldende schriftuitleg van de rabbijnen ondersteunen het betoog.
Enkele thema's die hier aan de orde komen zijn: Tora als blauwdruk van de schepping, Tora als bron van licht en vreugde, levensheiliging, beschouwingen over tijd en geschiedenis vanuit het perspectief van de Tora, de dynamiek van uitleg naar de letter en naar de geest.
Verder een uitleg over het dialogisch 'lernen' in het rabbijnse leerhuis en de uiteenlopende vormen van rabbijnse schriftexegese. Typisch rabbijnse hermeneutische methodes maakt de auteur transparant aan de hand van voorbeelden uit midrasj en de rabbijnse schriftcommentaren, met extra aandacht voor de mystieke en kabbalistische exegese.
Amphora Books, 2010, pap, 218 pp, € 17.50, 9789064460678
winkelwagen
   
Maccoby, H.
The Philosophy of the Talmud.
RoutledgeCurzon, 2002, geb, 240 pp, € 81.50, 9780415592642
winkelwagen
Mock, L.
In de marge van de Parsje: Notities bij de wekelijkse Tora-lezing
Al duizenden jaren laten Joden zich inspireren door de Bijbel, de Tenach. In de rabbijnse traditie vinden we de idee dat er een Tora bestaat die aan de wereld voorafgaat, geschreven met zwart vuur op wit vuur. De werkelijke betekenis waarnaar de tekst verwijst is dus niet in woorden uit te drukken. De verbinding tussen lichaam en geest, materie en ziel, Boven en beneden is weliswaar filosofisch gezien niet te doorgronden, maar wel te ervaren in een dialogisch leerproces met de tekst. Want de Stem van de Openbaring hield nooit op. ‘En zelfs en persoon die alleen leert, verkeert in tegenwoordigheid van de Goddelijke Aanwezigheid’- de sjechina (Berachot 6a)

Drs. Leo Mock (Amsterdam, 1968) doceert Rabbinica aan de vakgroep Hebreeuws van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1999 schrijft hij geregeld voor het Nieuw Israelitisch Weekblad. Eerder publiceerde hij 'Aan tafel met de rabbijn' (1999), over eten en drinken in bijbels en rabbijns perspectief (co-auteur Rabbijn R. Evers); 'Zappen door de talmoed' (2002) en 'Surfen op de zee van de talmoed' (2004).

Leo Mock geeft op diverse plaatsen in Nederland lezingen en cursussen over het Jodendom.

Amphora Books, 2008, pap, 183 pp, € 16.50, 9789066460524
winkelwagen
Mock, L.
Surfen op de zee van de Talmoed
Surfen op de zee van de talmoed geeft op luchtige wijze inzicht in de Talmoedische wereld. In ruim 40 korte columns wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld die de Talmoedische mens van toen bewogen: van treur over de verwoeste Tempel en Rode Koeien, tot uithuizige mannen, overspelige vrouwen en gokkers. Ook meer spirituele zaken als inkeer, zonde en het Hiernamaals komen aan bod. Dit boek vermijdt theologische en wetenschappelijke discussies en maakt de Talmoed toegankelijker.

Leo Mock (Amsterdam, 1968) studeerde Joodse geschiedenis (M.A.) aan een universiteit in Israel en Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Amphora Books, 2004, pap, 88 pp, € 12.50, 9789064460357
winkelwagen
Mock, L.
Zappen door de Talmoed.
De Talmoed. Voor de een een geschrift van haast Goddelijke oorsprong die - mits geinterpreteerd - als leidraad voor het handelen geldt. Voor ander een naslagwerk van joodse kennis uit de Oudheid. Zappen door de Talmoed probeert een kijkje in de Talmoedische wereld te geven door in circa zestig korte artikeltjes een breed scala aan onderwerpen te behandelen die de Talmoedische mens toen bewogen. Van toiletgebruiken, partner-keuze, demonen of kelding tot meer spirituele zaken als inkeer, zonde en het hiernamaals. Dit boek probeert theologische en wetenschappelijke bespiegelingen te vermijden om de toch al complexe tekst en inhoud van de Talmoed wat toegankelijker te maken.

Drs. Leo Mock (Amsterdam, 1968) studeerde Joodse Geschiedenis (M.A.) aan een universiteit in Israël en Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Amphora Books, 2002, pap, 124 pp, € 12.50, 9789064460425
winkelwagen
   
Munk, E.
The Call of the Torah, 5 vol set
by order, also separately available.
Artscroll Mesorah Series, Mesorah Publ., 1994/2003, geb, € 132.50
winkelwagen
Musaph-Andriesse R.C.
Wat na de Tora kwam
Tora, Profeten en Geschriften vormen samen de Hebreeuwse bijbel (Tenach), het Oude Testament. Minder bekend bij het publieke is de joodse literatuur die na deze bijbel ontstond. Deze na-bijbelse literatuur, die de Tora als uitgangspunt heeft, wordt meestal de rabbijnse literatuur genoemd. Het omvat de periode vanaf ongeveer het begin van de jaartelling tot de Middeleeuwen. Deze omvangrijke literatuur wordt in Wat na de Tora kwam kort en overzichtelijk besproken, en in de juiste context geplaatst.

Daarnaast komen ook recentere ontwikkelingen uit de achttiende en negentiende eeuw aan de orde, zoals het chassidisme en de Verlichting (Haskala), die beide een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de joodse cultuur en religie. Wat na de Tora kwam is overzichtelijk en helder geschreven, met uitvoerige informatie over de basisbegrippen uit de joodse cultuur en traditie. Een register en een geheel bijgewerkte bibliografie maken dit boek tot een gemakkelijk te hanteren naslagwerk.

Drs. R.C. Musaph-Andriesse studeerde Semitische talen, was een aantal jaren lerares aan het Vossius Gymnasium te Amsterdam, en werkte als tolk-vertaler Hebreeuws. Zij is erevoorzitter van het Joods Historisch Museum te Amsterdam.

Amphora Books, 2000, pap, 120 pp, € 12.50, 9789064460241
winkelwagen
Nelson, W.D
Mekhilta De-Rabbi Shimon Bar Yohai
A timeless collection of midrash never before available in English, "The Mekhilta de-Rabbi Shimon bar Yohai" is a collection of classical midrashic interpretation of the biblical "Book of Exodus". Lost for centuries, the text was reconstructed and recovered in the 19th and 20th centuries by both German and Israeli scholars from a variety of source materials, including medieval manuscripts of the text and midrashic anthologies. As one of the first collections of rabbinic biblical interpretation, the "Mekhilta de-Rabbi Shimon bar Yohai" is an indispensable source for understanding the history, beliefs, and practices of the earliest rabbis. This edition, translated and explicated for the first time in English by W. David Nelson, is The Jewish Publication Society's latest contribution to making ancient Jewish literature accessible to modern readers. A critical introduction provides the reader with a firm grounding in the historical setting of the text, as well as its source material, reconstruction, subject matter, and significance for understanding the history of Judaism. Set in a modern, readable typeface, the Hebrew text faces the English translation with the author's annotation beneath. Indexes include scriptural verse citations and rabbinic sages named in the text.
An Edward E. Elson Classic, JPS, 2006, geb, 1100 pp, € 82.50, 9780827607996
winkelwagen
   
Neusner, J.
How the Bavli Is Constructed. Identifying the Forest Comprised by the Talmuds Trees. The cases of Bavli Moed Qatan and of Bavli Makkot
B2087
Studies in Judaism, University Press of America, 2009, pap, 423 pp, € 36.50, 9780761847083
winkelwagen
   
Neusner, J.
How the Halakhah Unfolds, Volume IV: Hagigah in the Mishnah, Tosefta, Yerushalmi, and Bavli
B2087
Studies in Judaism, University Press of America, 2009, pap, 433 pp, € 35.90, 9780761847106
winkelwagen
   
Neusner, J.
Making God’s Word Work. A Guide to the Mishnah
Continuum, 2004, pap, 374 pp, € 33.25, 0836415571
winkelwagen
Neusner, J.
Performing Israels Faith. Narrative and Law in Rabbinic Theology
If law alone yields legalism, then religious belief, by itself, fails to create justice. In "Performing Israel's Faith", Jacob Neusner shows how Jewish Halakhah (law) and Aggadah (narrative) fit together to form a robust and coherent covenant theology - one directly concerned about this world. Neusner's careful and thorough examination of several key issues within rabbinic Judaism - the nations, idolatry, sin, repentance, and atonement - demonstrates that neither Halakhah nor Aggadah can be fully and rightly understood when the two are isolated from each other. "Performing Israel's Faith" thus effectively reveals that rabbinic Judaism's true pattern of religion was constituted by a covenant theology comprised by both law and story - a covenant theology whose aim was to restore the sanctification of God's original creation.
Baylor UP, 2006, pap, 230 pp, € 42.50, 9781932792256
winkelwagen
   
Neusner, J.
Rabbinic Literature: An Essential Guide
Abingdon Essential Guides, Abingdon, 2005, pap, 164 pp, € 17.95, 0687351936
winkelwagen
   
Neusner, J.
The Mishnah: Religious Perspectives
By order
Handbook of Oriental Studies. Section 1 Ancient Near East, 45, Brill, 1999, geb, 252 pp, € 92.00, 9004114920
winkelwagen
   
Neusner, J.
The Mishnah: Social Perspectives
By order
Handbook of Oriental Studies. Section 1 Ancient Near East, 46, Brill, 1999, geb, 270 pp, € 92.00, 9004114912
winkelwagen
   
Neusner, J.
The Talmud. What It Is and What It Says
BY ORDER
Rowman & Littlefield, 2006, pap, 166 pp, € 29.00, 9780742546714
winkelwagen
   
Neusner,J.
Narrative and Document in the Rabbinic Canon : From Misnah to the Talmud
B2365
UP of America, 2010, pap, 139pp, € 22.95, 9780761849513
winkelwagen
Neusner, Jacob
Rabbi Moses. A Documentary Catalogue
This book is an exercise in the systematic recourse to anachronism as a theological-exegetical mode of apologetics. Specifically, Neusner demonstrates the capacity of the Rabbinic sages to read ideas attested in their own day as authoritative testaments to - to them - ancient times. Thus, Scripture was read as integral testimony to the contemporary scene.

About a millennium - 750 B.C. E. to 350 C. E. - separates Scripture's prophets from the later sages of the Mishnah and the Talmud. It is quite natural to recognize evidence for differences over a long period of time. Yet Judaism sees itself as a continuum and overcomes difference. The latecomers portray the ancients like themselves. 'In our image, after our likeness' captures the current aspiration. The sages accommodated the later documents in their canon by finding the traits of their own time in the record of the remote past. They met the challenges to perfection that the sages brought about.

Of what does the process of harmonization consist? To answer that question the author surveys the presentation of the prophets by the rabbis, beginning with Moses. To overcome the gap, Rabbinic sages turn Moses into a sage like themselves. The prophet performs wonders. The sage sets forth reasonable rulings. The conclusion expands on this account of matters to show the categorical solution that the sages adopted for themselves, and that is the happy outcome of the study.

Studies in Judaism, University Press of America, 2013, pap, 133 pp, € 25.00, 9780761860914
winkelwagen
   
Neusner, J., and Tzvee Zahavy
How the Halakhah Unfolds, Volume Five: Hullin in the Mishnah, Tosefta, And Bavli. Part One: Mishnah, Tosefta, and Bavli
B2581
Studies in Judaism, University Press of America, 2010, pap, 448 pp, € 42.50, 9780761850656
winkelwagen
Palache, J.L.
Inleiding in de Talmoed
De Talmoed is het klassiek, gezaghebbende en meest invloedrijke document van het Jodendom. Tevens is het bekend dat de Talmoed, gelijk de Bijbel, feitelijk geen 'document' is, maar een gedurende eeuwen gegroeide literatuur waarin velerlei invloeden, bronnen, alsmede mondelinge en schriftelijke tradities tot een corpus litterarum zijn gewerkt en verenigd, dat op een bepaald moment is afgesloten en 'gecanoniseerd'.

Mijn boekje wil geen apologie zijn; het zal belangstellende leken zo objectief en zo bevattelijk mogelijk een antwoord trachten te geven op de vraag, wat de Talmoed is, wat hij bevat, hoe hij tot stand gekomen is en wat zijn lotgevallen waren in de loop der eeuwen. Alleszins moet ik daarbij - en dat ligt aan de aard van het onderwerp - een woord van Goethe tot het mijne maken: 'Aufrichting zu sein kann ich versprechen, unparteiisch zu sein aber nicht.

Dr. Juda Palache (1886 - 1944) was in leven hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Amphora Books, 1984, pap, 209 pp, € 20.00, 9789064460111
winkelwagen
Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev
Keduschat Levi - Torah Commentary by Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev (3 vols.)
A commentary on the Torah by the famous Chassidic rabbi, Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev (1740-1810). Translated and annotated by Eliyahu Munk, with an appendix of biographical material and many anecdotes from the author's life.
Urim Punlications, 2009, geb, 856 pp, € 147.00, 9789655240276
winkelwagen
Rayner, J.D.
Halacha, de joodse wet. Een progressief joods geluid
Met respect voor de traditie presenteert John Rayner in dit boek een heldere en kritische benadering van de bestaande joodse wetgeving. Zijn uiteenzetting is een belangwekkende bijdrage aan de discussie over de gebieden waarop de Halacha nog altijd een rol kan spelen in onze post-Halachische tijd. In korte artikelen bespreekt hij onderwerpen zoals de taal van het gebed, de status van de vrouw, euthanasie, echtscheiding en medische geheimhouding.
Stichting Sja ar, 2002, pap, 266 pp, € 21.50, 9789076935164
winkelwagen
   
Rubenstein, J. L.
Stories of the Babylonian Talmud
B2296
Johns Hopkins UP, 2010, geb, 316 pp, € 39.90, 9780801894497
winkelwagen
   
Rubenstein, J.L.
Talmudic Stories. Narrative Art, Composition, and Culture
John Hopkins UP, 2003, pap, 435pp, € 35.50, 0801877547
winkelwagen
   
Rubenstein, J.L.
The Culture of the Babylonian Talmud
John Hopkins UP, 2005, pap, 232 pp, € 22.95, 0801882656
winkelwagen
   
Sagi, A.
The Open Canon: On the Meaning of Halakhic Discourse
By Order
Kogod Library of Judaic Studies, Continuum, 2008, pap, 208 pp, € 25.50, 9780826496706
winkelwagen
Sagi, A. & Z. Zohar
Transforming Identity: The Ritual Transformation from Gentile to Jew
Of all Judaic rituals, that of giyyur is arguably the most radical: it turns a Gentile into a Jew once and for all and irrevocably. The very possibility of such a transformation is anomalous, according to Jewish tradition, which regards Jewishness as an ascriptive status entered through birth to a Jewish mother. What is the internal logic of the ritual of giyyur, that seems to enable a Gentile to acquire an ascribed identity? It is to this question, and others deriving from it, that the authors address themselves. Interpretation of a ritual such as giyyur is linked to broad issues of anthropology, religion and culture: the relation of nature and culture in the construction of group boundaries; the tension between ethnicity and religion; the interrelation of individual identity and membership in a collective. Fully aware of these issues, this groundbreaking study focuses upon a close reading of primary halakhic texts from Talmudic times down to the present as key to the explication of meaning within the Judaic tradition.

In our times, the meaning of Jewish identity is a core issue, directly affecting the public debate regarding the relative weight of religion, nationality and kinship in determining basic aspects of Jewish life throughout the world. This book constitutes a seminal contribution to this ongoing discussion: it enables access to a wealth of halakhic sources previously accessible only to rabbinic scholars, fleshes out their meanings and implications within the cultural history of halakha, and in doing so situates halakha at the nexus of contemporary cultural discourse.

The Kogod Library of Judaic Studies, Continuum, 2008, pap, 311 pp, € 39.50, 9780826496720
winkelwagen
Samely, Alexander
Forms of Rabbinic Literature and Thought . An Introduction
Alexander Samely surveys the corpus of rabbinic literature, which was written in Hebrew and Aramaic about 1500 years ago and which contains the foundations of Judaism, in particular the Talmud. The rabbinic works are introduced in groups, illustrated by shorter and longer passages, and described according to their literary structures and genres. Tables and summaries provide short information on key topics: the individual works and their nature, the recurrent literary forms which are used widely in different works, techniques of rabbinic Bible interpretation, and discourse strategies of the Talmud. Key topics of current research into the texts are addressed: their relationship to each other, their unity, their ambiguous and 'unsystematic' character, and their roots in oral tradition. Samely explains why the character of the texts is crucial to an understanding of rabbinic thought, and why they pose specific problems to modern, Western-educated readers.
Oxford UP, 2007, geb, 288 pp, € 99.00, 9780199296736
winkelwagen
Samely, Alexander
Rabbinic Interpretation of Scripture in the Mishnah
In this book Dr Samely offers a systematic and detailed description of early rabbinic hermeneutics (midrash) as it can be reconstructed from the Mishnah (third century CE). The argument is based on a survey of all passages of biblical interpretation in this largely legal document. Dr Samely describes how the discourse of the rabbis appropriates Scripture while taking precise account of its wording. He clarifies the conditions of a modern appreciation of rabbinic hermeneutics and provides a unified set of concepts for its precise description, based on modern linguistics and philosophy of language. Basic features of rabbinic hermeneutics and its difference from modern historical reading are explained, and a catalogue of recurrent techniques of interpretation is defined. This catalogue lays new foundations for the analysis of rabbinic documents and the comparison with other hermeneutic traditions. Each technique is explained and illustrated with translations from the Mishnah. The book provides a manual of all techniques in systematic order and a comprehensive list of Mishnaic passages of interpretation together with their hermeneutic techniques.
Oxford, 2002, geb, 481pp, € 153.50, 9780198270317
winkelwagen
Samely, Alexander, Philip Alexander, Rocco Bernasconi,Robert Hayward
Profiling Jewish Literature in Antiquity. An Inventory, from Second Temple Texts to the Talmuds
This book introduces a new system for describing non-biblical ancient Jewish literature. It arises from a fresh empirical investigation into the literary structures of many anonymous and pseudepigraphic sources, including Pseudepigrapha and Apocrypha of the Old Testament, the larger Dead Sea Scrolls, Midrash, and the Talmuds. A comprehensive framework of several hundred literary features, based on modern literary studies and text linguistics, allows describing the variety of important text types which characterize ancient Judaism without recourse to vague and superficial genre terms. The features proposed cover all aspects of the ancient Jewish texts, including the self-presentation, perspective, and knowledge horizon assumed by the text; any poetic constitution, narration, thematic discourse, or commentary format; common small forms and small-scale relationships governing neighbouring parts; compilations; dominant subject matter; and similarities to the canonical books of the Hebrew Bible. By treating works of diverse genres and periods by the same conceptual grid, the new framework breaks down artificial barriers to interdisciplinary research and prepares the ground for new large-scale comparative studies. The book introduces and presents the new framework, explains and illustrates every descriptive category with reference to specific ancient Jewish texts, and provides sample profiles of Jubilees, the Temple Scroll, Mishnah, and Genesis Rabbah. The books publication is accompanied by a public online Database of hundreds of further Profiles (literarydatabase.humanities.manchester.ac.uk)
Oxford UP, 2013, geb, 459 pp, € 127.50, 9780199684328
winkelwagen
Schafer, P.
Jesus in the Talmud
Scattered throughout the Talmud, the founding document of rabbinic Judaism in late antiquity, can be found quite a few references to Jesus-and they're not flattering. In this lucid, richly detailed, and accessible book, Peter Schafer examines how the rabbis of the Talmud read, understood, and used the New Testament Jesus narrative to assert, ultimately, Judaism's superiority over Christianity.

The Talmudic stories make fun of Jesus' birth from a virgin, fervently contest his claim to be the Messiah and Son of God, and maintain that he was rightfully executed as a blasphemer and idolater. They subvert the Christian idea of Jesus' resurrection and insist he got the punishment he deserved in hell-and that a similar fate awaits his followers.

Schafer contends that these stories betray a remarkable familiarity with the Gospels-especially Matthew and John-and represent a deliberate and sophisticated anti-Christian polemic that parodies the New Testament narratives. He carefully distinguishes between Babylonian and Palestinian sources, arguing that the Rabbis' proud and self-confident countermessage to that of the evangelists was possible only in the unique historical setting of Persian Babylonia, in a Jewish community that lived in relative freedom.
The same could not be said of Roman and Byzantine Palestine, where the Christians aggressively consolidated their political power and the Jews therefore suffered.

A departure from past scholarship, which has played down the stories as unreliable distortions of the historical Jesus, Jesus in the Talmud posits a much more deliberate agenda behind these narratives.

Princeton UP, 2009, pap, 210 pp, € 23.90, 9780691143187
winkelwagen
   
Schofer, J.W.
Confronting Vulnerability. The Body and the Divine in Rabbinic Ethics
B2484
Chicago UP, 2010, geb, 218pp, € 36.00, 9780226740096
winkelwagen
   
Seeskin, K.
Maimonides on the Origin of the World
Cambridge UP, 2005, geb, 215 pp, € 59.00, 052184553x
winkelwagen
Segal, Eliezer
Reading Jewish Religious Texts
Reading Jewish Religious Texts introduces students to a range of significant post-biblical Jewish writing. It covers diverse genres such as prayer and liturgical poetry, biblical interpretation, religious law, philosophy, mysticism and works of ethical instruction
Reading Religious Texts series, Routledge, 2011, pap, 229 pp, € 29.25, 9780415588225
winkelwagen
   
Socken, P. (ed)
Why study Talmud in the Twenty-First Century? The Relevance of the Ancient Jewish Text to our World
Lexington Books, 2009, geb, 252 pp, € 59.50, 9780739142004
winkelwagen
Soloveitchik, Rabbi Joseph B.
Halakhic Man
Jewish Publication Society, 1991, pap, 164 pp, € 19.50, 9780827603974
winkelwagen
Stein, Dina
Textual Mirrors: Reflexivity, Midrash, and the Rabbinic Self
As they were entering Egypt, Abram glimpsed Sarai's reflection in the Nile River. Though he had been married to her for years, this moment is positioned in a rabbinic narrative as a revelation. "Now I know you are a beautiful woman," he says; at that moment he also knows himself as a desiring subject, and knows too to become afraid for his own life due to the desiring gazes of others.

There are few scenes in rabbinic literature that so explicitly stage a character's apprehension of his or her own or another's literal reflection. Still, Dina Stein argues, the association of knowledge and reflection operates as a central element in rabbinic texts. Midrash explicitly refers to other texts; biblical texts are both reconstructed and taken apart in exegesis, and midrashic narrators are situated liminally with respect to the tales they tell. This inherent structural quality underlies the propensity of rabbinic literature to reflect or refer to itself, and the "self" that is the object of reflection is not just the narrator of a tale but a larger rabbinic identity, a coherent if polyphonous entity that emerges from this body of texts.

Textual Mirrors draws on literary theory, folklore studies, and semiotics to examine stories in which self-reflexivity operates particularly strongly to constitute rabbinic identity through the voices of Simon the Just and a handsome shepherd, the daughter of Asher, the Queen of Sheba, and an unnamed maidservant. In Stein's readings, these self-reflexive stories allow us to go through the looking glass: where the text comments upon itself, it both compromises the unity of its underlying principles-textual, religious, and ideological-and confirms it.

Divinations: Rereading Late Ancient Religion, Pennsylvania UP, 2012, geb, 202 pp, € 71.00, 9780812244366
winkelwagen
Steinmetz, Devora
Punishment and Freedom: The Rabbinic Construction of Criminal Law
Penn, 2008, geb, 206 pp, € 53.50, 9780812240689
winkelwagen
Stemberger, G.
Einleitung in Talmud und Midrasch
Die Einleitung in Talmud und Midrasch, 1887 von Hermann L. Strack begrundet, ist schnell zum Standardwerk fur jeden geworden, der sich mit dem rabbinischen Schrifttum befasst. Die Neufassung durch Gunter Stemberger (1982) hat mit einer Reihe von Ubersetzungen internationale Anerkennung gefunden. Die stark Uberarbeitete 9. Auflage bietet nun wieder den neuesten Stand der Forschung.
C H Beck, 1992/2011, pap, 367 pp, € 29.95, 9783406622892
winkelwagen
Stemberger, G., H.L.Strack
Introduction to the Talmud and Midrash
Gunter Stemberger's revision of H. L. Strack's classic introduction to rabbinic literature, which appeared in its first English edition in 1991, was widely acclaimed.

Gunter Stemberger and Markus Bockmuehl have now produced this updated edition, which is a significant revision (completed in 1996) of the 1991 volume. Following Strack's original outline, Stemberger discusses first the historical framework, the basic principles of rabbinic literature and hermeneutics and the most important Rabbis. The main part of the book is devoted to the Talmudic and Midrashic literature in the light of contemporary rabbinic research. The appendix includes a new section on electronic resources for the study of the Talmud and Midrash.
This books was previously published under isbn 9780567295095. That edition is no longer available.

Augsburg Fortress, 2009, pap, 448 pp, € 33.95, 9780800625245
winkelwagen
Stemberger, G. (Hrsg.)
Mekhilta de-Rabbi Jishma`el. Ein fruher Midrasch zum Buch Exodus
Verlag der Weltreligionen, 2010, geb, 644 pp, € 49.95, 9783458700272
winkelwagen
Stern, David
Parables in Midrash: Narrative and Exegesis in Rabbinic Literature
David Stern shows how the parable or mashal - the most distinctive type of narrative in midrash - was composed, how its symbolism works, and how it serves to convey the ideological convictions of the rabbis. He describes its relation to similar tales in other literatures, including the parables of Jesus in the New Testament and kabbalistic parables. Through its innovative approach to midrash, this study reaches far beyond its particular subject, and should appeal to all readers interested in narrative and religion.
Harvard, 1994, pap, 346 pp, € 44.00, 9780674654488
winkelwagen
   
Stern, S.
Time and Process in Ancient Judaism
The Littman Library of Jewish Civilization, Litmann, 2007, pap, 144 pp, € 22.50, 9781904113683
winkelwagen
Tabory,J.
JPS Commentary on the Haggadah: Historical Introduction, Translation, and Commentary
JPS Commenary Series, JPS, 2008, geb, 154 pp, € 39.90, 9780827608580
winkelwagen
   
Teutsch, D.A.
Community, Gemilut Hesed, and Tikun Olam
B2174
A Guide to Jewish Practice Series, RRC Press, Reconstructionist Rabbinical College Press, 2009, pap, 88 pp, € 17.50, 9780938945154
winkelwagen
Wiesel, E.
Mijn liefde voor de Talmoed. Portretten en legenden van joodse wijsheid
Kok, 2005, pap, 376 pp, € 15.50, 9789043511155
winkelwagen
Wimpfheimer, B.S.
Narrating the Law. A Poetics of Talmudic Legal Stories
In Narrating the Law Barry Scott Wimpfheimer creates a new theoretical framework for considering the relationship between law and narrative and models a new method for studying talmudic law in particular. Works of law, including the Talmud, are animated by a desire to create clear usable precedent. This animating impulse toward clarity is generally absent in narratives, the form of which is better able to capture the subtleties of lived life. Wimpfheimer proposes to make these different forms compatible by constructing a narrative-based law that considers law as one of several "languages," along with politics, ethics, psychology, and others that together compose culture. A narrative-based law is capable of recognizing the limitations of theoretical statutes and the degree to which other cultural languages interact with legal discourse, complicating any attempts to actualize a hypothetical set of rules. This way of considering law strongly resists the divide in traditional Jewish learning between legal literature (Halakhah) and nonlegal literature (Aggadah) by suggesting the possibility of a discourse broad enough to capture both. Narrating the Law activates this mode of reading by looking at the Talmud's legal stories, a set of texts that sits uncomfortably on the divide between Halakhah and Aggadah. After noticing that such stories invite an expansive definition of law that includes other cultural voices, Narrating the Law also mines the stories for the rich descriptions of rabbinic culture that they encapsulate.
Pennsylvania UP, 2011, geb, 239p, € 53.00, 9780812242997
winkelwagen
   
Wunsche, A (ubertr.)
Bibliotheca Rabbinica . Eine Sammlung alter Midraschim. 5 Bnd.
Bnd 1: Kohelet, Bereshit Rabba, Bnd 2: Shir Ha-Shirim, Esther, Echa Rabbati, Bnd 3:Schemot Rabba,Debarim Rabba, Ruth Rabba, Bnd 4: Bemidbar Rabba, Mischle, Bnd 5: Wajikra Rabba, Pesikta des Rab Kahana mit Noten und Verbesserungen von J. Furst, By order
Olms, 1993 (Nachdruck Ausg. 1880), geb, ca 3330 pp, € 559.50, 3487017601
winkelwagen