B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Hermsen, Joke J.
Kairos. Een nieuwe bevlogenheid
In Stil de tijd noemde Joke J. Hermsen stilte, rust, traagheid en verveling voorwaarden voor werkelijke creativiteit en helder nadenken. Zij pleitte voor niets minder dan een langzame toekomst. Maar wat gebeurt er na de rust? Welke nieuwe denkrichting moet er gekozen worden opdat er werkelijk iets verandert en er niet alleen een rustiger, maar ook een duurzamer en evenwichtiger samenleving ontstaat?

In Kairos, een nieuwe bevlogenheid keert Hermsen zich tegen het 'technocratische denken' en houdt ze een filosofisch pleidooi voor de nieuwe bevlogenheid van de homo empathicus, die ons doen en denken kan inspireren om een uitweg uit de economische en ecologische crisis te vinden.

Hermsen toont en onderzoekt in dit boek diverse manieren van 'wishful thinking', zoals het principe van de hoop (Ernst Bloch), het enthousiasme (Kant, Plato en Nietzsche) en het principe van nataliteit (Hannah Arendt).

Tevens beschrijft ze een aantal vindingrijke initiatieven op het gebied van onderwijs, metamodernistische kunst en cooperatieve ecologische netwerken. Nu de homo digitalis in opkomst is en de verregaande technologisering van de mens een onomkeerbaar feit, is het zaak onze aandacht op het menselijke van de mens te blijven richten. Wat doet de mens van de machine verschillen?

Het antwoord is: creativiteit, empathie en het vermogen opnieuw te beginnen.

Arbeiderspers, 2014, pap, 272 pp, € 19.95, 9789029587907
winkelwagen
Hermsen, Joke J.
Stil de tijd, pleidooi voor een langzame toekomst
Vanuit het gedachtegoed van Henri Bergson, Ernst Bloch, Peter Sloterdijk en Emmanuel Levinas ontwikkelt Joke Hermsen een nieuwe visie op het fenomeen tijd, waarin zij een onderscheid aanbrengt tussen kloktijd en innerlijke tijd. Zij stelt belangrijke vragen als `Van wie is de tijd?' en `Bestaat er nog een persoonlijke tijd?' en legt haar oor te luisteren bij schrijvers en kunstenaars die deze innerlijke tijd in hun werk hebben proberen te verbeelden. Tegen de huidige tijdgeest in verkent zij het belang van rust, verveling, aandacht en wachten. Ervaringen die sinds de Oudheid als de belangrijkste voorwaarden voor het denken en de creativiteit werden beschouwd, maar die in het huidige economische tijdsgewricht op weinig waardering hoeven te rekenen. Ten slotte schetst Hermsen de politieke en sociale gevolgen van onze rusteloze en in meerdere opzichten op drift geraakte samenleving.
Arbeiderspers, 2010, pap, 272 pp, € 12.50, 9789029573603
winkelwagen
Hermsen, Joke J.
Windstilte van de ziel
'Lang ben ik voor het woord 'ziel' teruggedeinsd. Zelden heb ik het in filosofische zin in de mond genomen. Eigenlijk begrijp ik niet wat me bezielde toen ik uitgerekend de verhouding tussen tijd en ziel als onderwerp voor dit essay voorstelde. En daar is het woord alweer gevallen. Wat me 'bezielde'. Daar glipt het op de eerste bladzijde van dit dagboek door mijn vingers heen, alsof het eens flink de draak wil steken met mijn schroom'.

Tegen het decor van de Franse Bourgogne mijmert Joke J. Hermsen over de ziel. Ze koppelt de ziel aan de ervaring van de innerlijke tijd, die verschilt van de dwingende kloktijd waar we ons meestal naar richten. Gaandeweg begrijpt ze steeds beter wat Nietzsche bedoelde met 'de windstilte van de ziel' die voorafgaat aan elk creatief proces.

Arbeiderspers, 2010/2011, geb, 79 pp, € 9.50, 9789029576284
winkelwagen
Hermsen, Joke J., Dana R. Villa (eds)
The Judge and the Spectator. Hannah Arendts Political Philosophy
Since early texts as "Thinking and Politics", Arendt had highlighted the contrast between philosophical and political thinking and compelled herself to find a satisfactory answer to the question: "how do philosophy and politics relate?". In her last work "Lectures on Kant's Political Philosophy" (1982), Arendt analyses the "political" dimensions of Kant's critical thinking. To think critically implies taking the viewpoints of others into account: one has to "enlarge" one's own mind by comparing our judgement with the possible judgements of others. While thinking remains a solitary activity, it does not cut itself off from all others. The essays in this book address the philosophical and moral questions raised by Arendt's attempt to draw out the political implications of "critical thinking" in Kant's sense. In one way or another, they all address the place of judgment in Arendt's thought. Arendt's turn to Kant and The Critique of Judgment was motivated by her desire to find a form of philosophizing that was not hostile to politics and the public realm. But did she really think that Kant's characterization of the judging spectator pointed the way out of the opposition between the universal and the particular, between looking at things sub specie aeternitatis and looking at things from a political point of view? To what extent did she think that Kant was successful in revealing a mode of thought oriented towards public persuasion, yet one which retained its critical independence? Each of the essays wrestles with the complexities of a complex thinker. They remind us that critical thinking or Selbstdenken is among the most difficult and rare arts, even though it is an art potentially accessible to everyone. They also remind us that Hannah Arendt was a virtuoso of this art, and of how her example points the way toward a renewal of judgment as the political faculty par excellence.
Morality and the Meaning of Life 8, Peeters, 2000, pap, 141pp, € 29.95, 9789042907812
winkelwagen