B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Roothaan, Angela
Geesten. Uitgebannen en teruggekeerd in de moderne wereld
Terwijl televisiemediums in moderne westerse landen enorme aantallen kijkers trekken, is de dominante visie nog steeds dat geesten niet bestaan. In dit boek gaat Angela Roothaan in op deze tegenspraak. Wat betekent het dat de moderniteit zich afficheert als overwinning van de rede op het geloof in onbegrijpelijke zaken als geestverschijningen? In plaats van geestengeloof te beschouwen als iets exotisch, dat in arme en onderontwikkelde landen voorkomt, onderzoekt Roothaan de verhouding tot het verschijnsel geesten in de moderne wereld. Dit onderzoek is verbonden met fundamentele vragen. Wat kunnen we wel of niet weten? Wat zijn de grenzen van onze wereld en hoe verhoudt het (on)geloof in geesten zich tot onze visie op de morele autonomie van de mens? Roothaan behandelt tijdens deze speurtocht bekende denkers die, vaak in minder bekende teksten, prikkelende gedachten over het thema geesten hebben ontwikkeld. Zo rekende Kant af met geestverschijningen als bron van kennis, maar betoogt Derrida dat geesten altijd terugkeren om te spoken en dat je er dus nooit definitief mee kan afrekenen. De vraag naar de geesten leidt uiteindelijk tot een kritisch zelfonderzoek van het moderne denken

Boom, 2011, pap, 208 pp, € 20.60, 9789461054128
winkelwagen
Roothaan, Angela
Spiritualiteit begrijpen
'Spiritualiteit is in'. Maar wat betekent dat begrip eigenlijk? Angela Roothaan legt het helder uit in dit voortreffelijke boekje. Ze doet dat aan de hand van kernwoorden die direct verband houden met spiritualiteit. Een geslaagde poging om het zelfstandig denken over spiritualiteit te bevorderen.

De auteur kiest voor de methode van het heldere onderscheid van begrippen die onderling veel verwantschap kennen, maar elk afzondelijk een rijke eigen betekenis hebben, mystiek - moraal - spiritualiteit - wijsheid - levenservaring - religie - meester.

KBS/Jongbloed, 2003, geb, 286 pp, € 18.00, 9789085062097
winkelwagen
Roothaan, Angela
Vroomheid, vrede, vrijheid
In 1670 verscheen, anonomiem, Spinoza's Tractatus Theologico-Politicus. Dit werk werd aanvankelijk vooral bestreden om de vermeende athe?stische strekking ervan. In de volgende eeuwen raakte het in de schaduw van de postuum verschenen Ethica van Spinoza. Ook de meest recente commentaren reduceren het Theologisch-Politiek Tractaat tot een uitwerking op politiek- filosofisch en godsdienstwijsgerig gebied van de metafysica van de ene substantie, deus sive natura, die in de Ethica ontvouwd wordt.

In dit boek wordt daarentegen de zelfstandigheid van het Theologisch-Politiek Tractaat bena drukt. Uit een uitvoerige analyse van de tekst blijkt dat Spinoza hier het metafysisch uitgangspunt verwisselt voor het uitgangspunt van de praktische filosofie: niet het eeuwige gezichtspunt van de mens, die moet handelen in een onvoorspelbare historische situatie, staat centraal. In deze optiek spelen de staat en de godsdienst een belangrijke rol voor het vinden van gemoedsrust. Daarbij houdt Spinoza rekening met de problematiek van de pluriforme samenleving: hij beargumenteert dat de vrijheid van denken en spreken niet alleen geen vijand is van vroomheid en van vrede in de staat, maar zelfs de grondslag ervan vormt.

Van Gorcum, 1996, pap, 186 pp, € 25.90, 9789023231097
winkelwagen
Roothaan, Angela, Joke van Saane (red)
Wat is wijs? Reflecties op spirituele vorming
Spiritualiteit is in. De personal coach zowel als de pastor gaat ermee aan de slag. En ook werken mensen zelf aan hun spirituele vorming. Maar wat betekent spiritualiteit in deze tijd? En hoe kan er in verschillende vormingspraktijken mee gewerkt worden?

Over deze vragen gaat het in Wat is wijs. Verschillende deskundige auterus levereen een bijdrage aan deze bundle. Van Saane, Metselaar en Roothaan reiken vanuit de psychologie en de filosofie referentiekaders voor reflectie aan. Over de praktijk buigt zich een coach als Muijen, maar ook onderzoekers van humanistisch raadswerk als Halsema en Van den Ende. En pastores die gevangenen (Karsten) en ingenieursstudenten (Van Drongelen en Meijknecht) begeleiden. Ook stervensbegeleiding (Ettema) en agogiek (Lanser) komen aan bod. En de naturalistische zelfvorming volgens Dennett (Derksen).

Wat is wijs? biedt theoretische reflectie op praktijken van spirituele vorming. Het boek is van belang voor iedereen die in beroep of studie naar verheldering op dit gebied zoekt.

Ten Have, 2007, pap, 176 pp, € 21.50, 9789025957940
winkelwagen