B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

U heeft 1 boek in uw boodschappenlijst; bestel dit boek hier (u kunt het altijd nog verwijderen) of zoek hieronder verder.

NB: De inhoud van de boodschappenlijst wordt niet bewaard als u teruggaat naar het beginscherm.

U kunt het zoekmenu hieronder gebruiken om naar een andere titel of categorie te zoeken met behoud van uw bestellingen (vergeet u niet op 'zoek' te klikken).

Nieuwe titels

1.1.0 Bijbelwetenschappen Algemeen

   
Pieterse, Werner
Waar ik je zoek. Verhalen over zwervers, koningen, moeder en kind
In de Bijbelverhalen ontmoet een raadselachtige God een groep zwervers. Hij trekt met ze mee, de woestijn in op zoek naar nieuw land. Daar bouwen koningen hun paleizen en tempels, maar niets is voor eeuwig. God zoekt een moeder, een kind en begint opnieuw. Dit zijn verhalen die diep in ons geworteld zijn - overal keren ze terug: in de kunst, in film, in poezie. In Waar ik je zoek vertelt Werner Pieterse het grote verhaal van God en mens opnieuw; twaalf verhalen woord voor woord, om langzaam te lezen, met beelden voor wie de woorden wil zien.
Kok, 2018, pap, 208 pp, € 19.99, 9789043529624
winkelwagen

1.4.3.00 Paulus algemeen

Stegemann, Ekkehard W., Wolfgang Stegemann
Paulus und seine Zeit
expected 2018

After 30 years a new intensive study on the life, work and theology of the apostle Paul. International research on Paul has led to significant changes in the view on Paul. This includes his theological profile (especially the New Perspective on Paul) but also the social und cultural context in which Paul worked as a missionary and founded communities. Of central importance for all aspects of the new idea of Paul is the comprehension, that traditional anti-Jewish interpretations are not plausible any more.
They are replaced by Paul, as a missionary of peoples on the basis of his Jewish identity and within a Jewish environment of his time. This book provides a synopsis of the new international perspective on Paul, scrutinizing the new findings as well as the traditional interpretations.

See the other volumes of this series via this link

Biblische Enzyklopadie Bd. 11, Kohlhammer, 2018, geb, ca 450 pp, € 42.00, 9783170123403
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

   
Jansen, Wim
Bron in je brein. Bidden tot de God in wie je niet gelooft
Steeds meer zinzoekers, twijfelaars, gelovigen en ongelovigen willen wel bidden, maar kunnen het niet meer omdat de oude traditie niet meer bij hen past. Wim Jansen ontdekt bidden als universeel menselijk verlangen, als bewustwording van de totale werkelijkheid, als verbinding met het eeuwige dat jou overstijgt. Hij leert je concentreren op het heilige in het universum van je brein. Zo wordt bidden een bron van kracht, rust en liefde voor iedereen.
Boekencentrum, 2018, pap, 128 pp, € 11.99, 9789023954644
winkelwagen

8 Judaica Shoah/ Holocaust/ Antisemitisme

   
Happe, Katja
Veel valse hoop. De Jodenvervolging in Nederland 1940-1945
De Tweede Wereldoorlog is nog steeds ons belangrijkste historische referentiepunt - en binnen die oorlog is dat de vervolging van en de massamoord op de Joden. Het is daarom op zijn minst verbazingwekkend dat er sinds de drie grote geschiedschrijvingen over dit onderwerp (van Abel Herzberg, Jacques Presser en Lou de Jong, verschenen in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw) geen groot werk meer over de Jodenvervolging is gepubliceerd, terwijl intussen veel belangrijk onderzoek is verricht.

Alleen daarom al is het van het grootste belang dat er nu een nieuw, alomvattend boek verschijnt. Veel valse hoop van de Duitse historicus Katja Happe vertelt de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Happe doet dat niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar plaatst die geschiedenis in internationaal perspectief. Ze besteedt aandacht aan specifieke maatregelen van de nazitop in Berlijn voor Nederland, behandelt uitvoerig de berichtgeving van Otto Bene, de vertegenwoordiger van het Duitse naziregime in Nederland, aan zijn regering en beschrijft de op Nederland gerichte acties van internationale Joodse hulporganisaties.

Katja Happes overzichtswerk zal de komende tientallen jaren het standaardwerk over de vervolging van de Nederlandse Joden zijn.

Atlas Contact, 2018, geb, 512 pp, € 39.99, 9789045035888
winkelwagen

9.1.0 Maatschappij / Cultuur en Politiek

Houweling, Wies
Is vrijheid altijd blijheid? Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd
Verschijnt 1 mei 2018

Ik bepaal zelf hoe ik mijn leven inricht. Deze woorden horen bij de vrijheden van onze tijd. Toch klinken ze in 2018 minder vanzelfsprekend dan enkele decennia geleden. Wies Houweling beschrijft in Is vrijheid altijd blijheid? hoe de vrijheid onder druk staat. Binnen de geseculariseerde westerse wereld eisen religieuze overtuigingen opnieuw hun plek op. De 'wilde globalisering' doet mensen twijfelen aan de betekenis van individuele vrijheden, en verlangen naar houvast, identiteit en een nieuw nationaal gevoel. Met medewerking van onder meer Laurens ten Kate, Janneke Stegeman, Rene ten Bos en Enis Odaci.

Kok, 2018, pap, 152 pp, € 15.00, 9789043529419
winkelwagen
   
Ven, Colet van der, Adriaan Backer
Onzichtbare levens. Hiv aan de rand van de samenleving
Op Afrika na zijn wereldwijd de hoogste percentages hiv-infecties te vinden bij risicogroepen als drugsgebruikers, prostituees, transgenders, homomannen, straatkinderen of gevangenen. Meer dan andere groepen worden zij gestigmatiseerd en gediscrimineerd waardoor hulpverlening hen moeilijk bereikt.

Schrijfster Colet van der Ven en fotograaf Adriaan Backer trokken de wereld rond om deze mensen een stem te geven: vrouwen in het patriarchale Tadzjikistan, slachtoffers van politiek geweld in Kenia, zwarte homomannen in het diepe religieuze zuiden van de Verenigde Staten, transgenders in India, (ex-)gevangenen in Zuid-Afrika en drugsgebruikers in Myanmar. Ook interviewden ze een vertegenwoordiger van de eerste generatie aidspatienten in Nederland en een vluchtelinge in Oekraine

Lannoo, 2018, pap, 256 pp, € 34.99, 9789401453318
winkelwagen
Vreugdenhil, Tim
Stand-up Theology. Een quickscan van de tijdgeest
Stand-up theoloog Tim Vreugdenhil schrijft zoals hij praat: toegankelijk en onderhoudend. In Stand up theology beschrijft hij tien kernwoorden uit onze tijd, zoals vrijheid, liefde, angst, grip en stress. Ieder woord voorziet hij van een spirituele dimensie. Veel voorbeelden uit de populaire cultuur komen voorbij en deze worden gelinkt aan de verhalen en personen uit de bijbel. Met Stand-up theology biedt Tim Vreugdenhil een verrassend boek vol verdieping dat de christelijke normen en waarden in een hedendaags licht zet.
Kok, 2018, pap, 208 pp, € 16.99, 9789043529235
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Agamben, Giorgio
Homo Sacer. De soevereine macht en het naakte leven
In herdruk, verwacht 16/6/2018

De gevangene van het concentratiekamp, maar ook de hedendaagse vluchteling en de comapatient die tussen leven en dood zweeft, ziet Agamben als moderne belichamingen van de homo sacer. Sinds zijn verschijning in 1995 is Homo sacer in en buiten Europa onderwerp van vele, vaak heftige discussies.

In Homo sacer behandelt de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben de relatie tussen politiek en leven. In het oude Romeinse recht was de homo sacer een mens die door iedereen straffeloos gedood mocht worden. Hij werd buiten het menselijke en het goddelijke recht geplaatst. De homo sacer markeert de grens tussen het burgerrechtelijke leven en het naakte, onbeschermde leven. Dit leven op de grens, in een niemandsland, biedt Agamben de sleutel voor een kritische analyse van de westerse politieke traditie, waarin het leven de inzet van de politiek is geworden en de politiek veranderd is in biopolitiek. Aan de hand van de relatie tussen het naakte leven en de soevereine macht - van Aristoteles via de Verklaring van de Rechten van de Mens tot aan Auschwitz - presenteert de auteur het concentratiekamp als het paradigma van de moderne tijd. Het kamp blijkt de ruimte te zijn waarin regel en uitzondering, leven en dood niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.

Homo Sacer I/ Parresia, Boom, 2002, pap, 213 pp, € 30.50, 9789053528297
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

   
Roes, Andre
Kierkegaard en Andersen, de filosoof en de sprookjesdichter - een ontmoeting in Kopenhagen
Kierkegaard wordt veelal voorgesteld als een dwarsligger, als de profeet van een streng en veeleisend christendom en als een moeilijk denker. Dat laatste valt best mee, en Kierkegaards denken over de mens en het christendom is eigenlijk, zo toont de auteur aan, uitzonderlijk mild.

En Andersen was veel meer dan een naieve sprookjesdichter, zoals de legende dat graag voorstelt. Hij was een erudiet, zeer complex mens, evenals zijn stadgenoot Kierkegaard een godzoeker, uiterst kritisch en gevoelig reagerend op de grote vragen van zijn eeuw en op het christendom van zijn tijd.

Kierkegaard en Andersen kenden elkaar en hadden enige tijd een moeilijke relatie. In deze studie brengt de auteur de filosoof en de sprookjesdichter opnieuw bij elkaar. Hij leidt ons binnen in het leven en het werk van deze grote Denen, geeft commentaar daarop en gaat uitvoerig in op de ingrijpende veranderingen van de 19e eeuw. Hij verbindt hun werk met de wereld van de bijbelse, joodse spiritualiteit en met de grote vragen van onze eigen tijd, in het bijzonder die van de problematische relatie tussen wetenschap en geloof.

Aspekt, 2018, pap, 412 pp, € 24.95, 9789463382151
winkelwagen

99.2 Poezie

   
Brederode, Desanne van
Verzonnen grond. Gedichten
Afscheid nemen en verder leven, steeds opnieuw, en met de verwondering van een kind dat zijn eerste passen in de wereld zet. In vormvaste verzen vangt Desanne van Brederode niet alleen het gemis van een geliefde, maar ook het zonlicht dat door de ramen valt, het badwater dat zich om een lichaam plooit.
Welkom bij deze nieuwste versie van uzelf. /
Opvouwbaar, handzaam, lichtgewicht, /
en dodelijk eenvoudig in gebruik.
Querido, 2018, pap, 94 pp, € 17.99, 9789021412955
winkelwagen
Gerhardt, Ida
Gedichten & psalmvertalingen, luisterboek 2 CD's
IN HERDRUK,aangekondigd voor juli 2018 ( i.e. - herdruk voorlopig onbekend)

Acteur Henk van Ulsen (1927-2009) heeft veel gedaan om de belangstelling voor het werk van dichteres Ida Gerhardt levend te houden. Diverse malen heeft hij haar gedichten en brieven ten gehore gebracht. Vlak voordat hij overleed, droeg Van Ulsen in drie studiosessies enkele gedichten voor, en een aantal psalmvertalingen die Ida Gerhardt in samenwerking met Marie van der Zeyde maakte. Op dit luisterboek zijn verder herinneringen van Van Ulsen aan de dichteres te horen, want Henk van Ulsen had ook persoonlijke banden met Ida Gerhardt: ze was zijn docente klassieke talen op het Kamper Lyceum, en Gerhardt woonde enige tijd op kamers bij de familie Van Ulsen. Ook hielp zij de aankomende acteur bij zijn voorbereidingen voor het toelatingsexamen tot de toneelschool.

Rubinstein, 2010, € 12.95, 9789047606864
winkelwagen