B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

U heeft 1 boek in uw boodschappenlijst; bestel dit boek hier (u kunt het altijd nog verwijderen) of zoek hieronder verder.

NB: De inhoud van de boodschappenlijst wordt niet bewaard als u teruggaat naar het beginscherm.

U kunt het zoekmenu hieronder gebruiken om naar een andere titel of categorie te zoeken met behoud van uw bestellingen (vergeet u niet op 'zoek' te klikken).

Nieuwe titels

2.2.0 Geschiedenis ME / Renaissance / 6e - 15e eeuw

Saint-Thierry, Willem van
Speculum fidei, twaalf hoofdstukken over het geloof
De middeleeuwse mysticus Willem van Saint-Thierry (ca. 1075 - 1148) bleef lange tijd in de schaduw van zijn beroemde vriend en tijdgenoot Bernardus van Clairvaux. Pas in de twintigste eeuw werd Willems oeuvre naar waarde geschat. Een van zijn belangrijkste werken schreef Willem tijdens zijn verblijf in de cistercienzerabdij van Signy, in de Franse Ardennen. Speculum fidei kwam tot stand tussen 1140 en 1145. In dit traktaat houdt Willem zijn jongere medebroeders een 'spiegel van het geloof' voor. Hij wil hen in twaalf hoofdstukken helpen om tot het juiste gelovige inzicht te komen.

Paul Verdeyen s.j. is emeritus hoogleraar van de Universiteit Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in de geschriften van Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint-Thierry

Bronnen van Spiritualiteit, Berne / Averbode, 2017, geb, 110 pp, € 19.95, 9789089721709
winkelwagen

2.3 Geschiedenis Vroegmodern / Reformatie / Contrareformatie 16e eeuw

Mokry, Stephan
Luther voor katholieken, 95 vragen en antwoorden
Tussen alle boeken over Luther is dit boek de oplossing voor wie zich snel wil laten informeren over wie Luther was, wat zijn protest tegen de kerk van zijn tijd inhield en wat we vandaag nog van hem kunnen leren.

Dit boek geeft een katholiek perspectief in overzichtelijke vraag- en antwoord-vorm. Zo wordt duidelijk dat Luther een wezenlijk onderdeel is van de geschiedenis van de katholieke kerk. Voor zowel katholieken als protestanten worden hier de basisvragen beantwoord: Wat maakte Luther tot de persoon die hij was, waar werd hij door beinvloed en in hoeverre is hij katholiek? Hoe heeft zich het beeld van Luther in de katholieke kerk gevormd en hoe is het in de tijd steeds veranderd? Was Luthers reis naar Rome de 'oorzaak' van de Reformatie?

Stephan Mokry (1978) studeerde theologie en is wetenschappelijk medewerker kerkgeschiedenis aan de katholiek theologische faculteit van Munchen. Hij is leider van het project '2017 - Katholieke kijk op Luther'

Berne Media, 2017, pap, 126 pp, € 14.90, 9789089721570
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Halik, Tomas
Ik wil dat jij bent. Over de God van liefde
In zijn boeken Geduld met God en De nacht van de biechtvader richtte Tomas Halik zich op de relatie tussen geloof en hoop. In dit nieuwe boek gaat het over de relatie tussen geloof en liefde. Halik mediteert over Augustinus' uitspraak 'Liefde is: ik wil dat je bent'. Hij vraagt zich af wat dit betekent voor gelovigen vandaag. Onze liefde voor God zal vooral tot uitdrukking moeten komen in onze liefde voor andere mensen. Christenen moeten zich daarom niet afsluiten voor de seculiere omgeving, aldus Halik. Ze zouden die contacten juist actief en liefdevol moeten aangaan.
Boekencentrum, 2017, pap, 191 pp, € 19.90, 9789023971351
winkelwagen
Kate, Laurens ten, Marcel Poorthuis (red)
25 Eeuwen theologie. Teksten/Toelichtingen
Godsdienst en spiritualiteit zijn al enige tijd helemaal terug op de maatschappelijke en politieke agenda. Daarbij vragen steeds meer mensen naar de religieuze bronnen van onze geseculariseerde cultuur. 25 eeuwen theologie wil in deze behoefte voorzien door een omvangrijk overzicht te bieden van de belangrijkste theologische denkers en hun teksten in de westerse geschiedenis. Van de vroegste auteurs van de heilige boeken in jodendom, christendom en islam voert dit boek via het denken over God en mens in de oudheid en de middeleeuwen naar de moderne en hedendaagse tijd. 25 eeuwen theologie biedt een fraaie galerij van denkers en de ideeen waarmee zij de veelzijdige geschiedenis van jodendom, christendom en islam kritisch hebben begeleid.

25 eeuwen theologie is voorzien van een verhelderende algemene inleiding, korte introducties bij elke denker, tekstfragmenten, literatuursuggesties per hoofdstuk, een handig register en een tijdtafel.

Met medewerking van: Welmoet Boender, Mirjam Elbers, Abdelilah Ljamai, Michiel op De Coul en Rinse Reeling Brouwer

Boom, 2017, pap, 739 pp, € 39.50, 9789461059307
winkelwagen

5.1.0 Praktische Theologie Pastoraat / Geestelijke begeleiding

Berkvens-Stevelinck, Christiane
Het intieme van alleen leven - de spiritualiteit van de single
Er is in het Westen een stille revolutie gaande. In 2060 bestaan de grote steden naar verwachting voor meer dan de helft uit eenpersoonshuishoudens. Gevormd door jong en oud. De ontwikkeling is nu al zichtbaar. Sommigen kiezen er bewust voor, anderen overkomt het. Ze heten alleengaanden, alleenstaanden, alleenwonenden, solo's of singles, maar al deze namen zeggen niets over de relatievormen die zij onderhouden.

Over de redenen van deze trend buigen zich sociologen terwijl journalisten en bloggers de vooroordelen rond het alleen leven te lijf gaan. In alle publicaties komen zingeving en innerlijke harmonie echter slechts sporadisch aan de orde. Dit boekje belicht juist dat aspect van het alleen wonen, vanuit de overtuiging dat alleen leven om een specifieke intimiteit en om een eigen spiritualiteit vraagt.

Christiane Berkvens-Stevelinck (1946) is emeritus hoogleraar Europese cultuur en remonstrants predikante. Ze heeft twee zonen en twee kleinkinderen, haar beide echtgenoten zijn aan kanker overleden. Inmiddels woont ze al meer dan tien jaar alleen. Uit overtuiging.

Meinema, 2017, pap, 77 pp, € 12.50, 9789021170411
winkelwagen
Schaap-Jonker, Hanneke
Breekbaar verbonden, hechtingsproblemen en geloofsvertrouwen
Hechting is de manier waarop je je emotioneel met iemand verbindt. Helaas verloopt de hechting in de eerste levensjaren niet bij iedereen goed. Dat maakt het aangaan van relaties later in het leven vaak moeilijk. Dit betreft relaties met mensen, maar ook een relatie met God. Hechtingsproblemen raken dus ook je geloofsleven. In dit boek gaan verschillende auteurs in op hechtingsproblemen en de gevolgen hiervan voor geloven. Ook behandelt dit boek de vraag hoe de kerkelijke gemeente goed kan omgaan met mensen met hechtingsproblemen en hoe hiervoor aandacht kan zijn in pastoraat en prediking. Het boek start met unieke, sprekende interviews met ervaringsdeskundigen. Zij laten indringend zien wat de gevolgen zijn van een verkeerde hechting in de jonge jaren. Het boek is geschreven voor mensen met hechtingsproblemen en hun familie, en voor pastoraal werkers en ambtsdragers.
Boekencentrum, 2017, pap, 126 pp, € 13.99, 9789023971634
winkelwagen

5.1.1.1 Levensloop - Ouderdom - Ouderenzorg

Breemen, Piet van
Ouder worden, een geestelijke weg
Over de oude dag zijn tal van boeken geschreven. Oudere lezers worden bestookt met reisbestemmingen, gezondheidsadvies en tips om het geheugen te trainen. Een aspect dat meestal onderbelicht blijft, is het geloofsleven van wie ouder wordt. Alsof die diepere dimensie van het leven niet langer telt wanneer de eerste grijze haren verschijnen. Dit boek toont aan dat het christelijke geloof een inspiratiebron blijft, ook (en zeker) als je een zekere leeftijd hebt bereikt. Korte, eenvoudige teksten helpen je om tot gebed te komen. Het zijn bemoedigende woorden, die evenwel de moeilijke kanten van het ouder worden niet uit de weg gaan.

Piet van Breemen s.j. (Bussum, 1927) heeft verschillende boeken over spiritualiteit op zijn naam staan. Hij begeleidde tientallen retraites en beheerst de kunst om vaak diepgravende materie op een heldere, begrijpelijke manier te verwoorden. Voor de website van de jezuieten in Nederland en Vlaanderen schreef hij een audioretraite die de basis vormt voor dit boek

Berne / Averbode, 2017, pap, 74 pp, € 12.90, 9789089721662
winkelwagen

5.2 Ecclesiologie/ Gemeenteopbouw

   
Voet, Nico van der, Age Romkes
Priesterlijk pastoraat, een verrijking van de pastorale theologie
Het beeld van de pastor als herder kennen we allemaal, maar het beeld van de pastor als priester is nieuw en blijkt een bron van inspiratie. Priesterlijk pastoraat als samen zoeken naar Gods nabijheid door meeleven en meebidden kan kerkelijk werkers een nieuwe impuls geven voor hun pastoraal werk. Oprechte toewijding, aandacht en concentratie zijn daarbij belangrijke pijlers. De auteurs laten zien hoe gedachten over priesterschap kunnen doorwerken in pastoraat, diaconaat, liturgie, bezoekwerk en de missionaire kracht van de gemeente.
Boekencentrum, 2017, pap, 189 pp, € 18.99, 9789023971399
winkelwagen

5.4.1.0.3 Eerste communie

Spoelstra, Sonja
Communie album - Herinneringen aan mijn eerste communie
Dit herinneringsalbum is een cadeau voor iedereen die z'n eerste communie doet. Jaarlijks doen meer dan 25.000 kinderen in Nederland en Belgie hun eerste communie. De gasten die op die dag aanwezig zijn kunnen in dit boek hun wensen voor de communicant opschrijven. Een overzichtelijke inhoudsopgave waar de namen van de gasten alfabetisch worden noteert van iedereen die in het wensenalbum gaat schrijven. Met dit gastenboek gaan de lieve, grappige en ontroerende wensen en indrukken van familie en vrienden niet verloren. Later vormt dit communie album een leuke herinnering aan deze feestelijke gelegenheid en natuurlijk is het voor je zoon of dochter een kostbaar aandenken!
Indeling met ruimte voor: - 8 pagina's met algemene en specifieke invulmomenten
- 24 foto's
- 8 tekeningen
- 72 persoonlijke wensen
Brave New Books, 2017, geb, 76 pp, € 32.50, 9789402160543
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

   
Alma, Hans, Frank G. Bosman (red)
Spiritualiteit van de tuin
Vanouds is de tuin een belangrijk religieus symbool. In jodendom, christendom, islam, hindoeisme en boeddhisme verwijst de beeltenis van de tuin naar rust, harmonie, en (bedrieglijke) eenvoud.

Vaak genoeg is de tuin het domein van de godheid, een plek om te mediteren, een schemerzone tussen 'binnen' en 'buiten'. Denk aan de beroemde tuin van Eden, boeddhistische zentuinen of aan de paradijselijke tuin uit de islamitische traditie. Zoals een boom hemel en aarde met elkaar verbindt door zijn takken in de lucht en zijn wortels in de aarde, zo is de tuin een bijna magische plek waar het hemelse en het aardse zich met elkaar vermengen.

In dit boek met essays reflecteren theologen, religiewetenschappers, architecten en monniken vanuit hun eigen discipline op het verschijnsel 'tuin'. Wat betekent de tuin in de verschillende religieuze tradities? En welke spirituele betekenissen hebben onze eigen tuinen?

Hans Alma is hoogleraar cultuurpsychologie en geestelijke begeleidingswetenschappen aan de Universiteit voor Humanistiek.
Frank G. Bosman is senior onderzoeker aan het Cobbenhagen Center van de Universiteit van Tilburg.

Met bijdragen van Ruard Ganzevoort, Johan Goud, Maaike de Haardt, Malachias Huijink, Richard van Leeuwen, Marcel Poorthuis, Johan Roeland, D. Fairchild Ruggles en Saskia de Wit.

Figura divina, 3, Meinema, 2017, pap, 140 pp, € 16.99, 9789021143910
winkelwagen
Blonden, Kalien
Maria, moeder van ons allemaal. Gedachten, gedichten en verhalen van mensen over hun Maria
Gedachten, gedichten en verhalen van mensen over hun Maria. Maria, de moeder van Jezus, is ook vandaag de dag nog een heilig voorbeeld en een toeverlaat voor velen. Wat hebben bekende katholieken van haar geleerd en wat is hun favoriete Mariaverhaal? Adveniat inspiratieboekjes zijn zeer gewild, klein en rijk van inhoud.
Adveniat, 2017, pap, 42 pp, € 5.95, 9789492093356
winkelwagen
   
Roumen, Ton
Geaarde spiritualiteit
Geaarde spiritualiteit gaat over de vraag hoe we ons verhouden tot de alledaagse realiteit, met alle weerbarstigheden, ongerijmdheden, passies en pijn. Het is een vorm van spiritualiteit waarin ook ons lichaam en onze emoties een belangrijke rol spelen. In plaats van emoties te negeren of te blokkeren, kunnen we deze voelen en uiten. Dan benutten we deze bronnen van vitaliteit, waardoor het leven in ons stroomt en wij in staat zijn te veranderen. De spirituele weg is immers een weg van verandering. Op die weg laten we krachten los die ons uit balans brengen en onrustig maken. Zo krijgen de waarden van het hart, zoals vriendelijkheid, compassie en vrede, alle ruimte. Daarmee sluiten we het leven zelf - onszelf - in de armen en kunnen we op een natuurlijke, ontspannen en gemakkelijke manier gaan leven.

Dr. Ton Roumen begeleidt mensen in hun zoektocht naar zin en heling op de levensweg. Hij publiceert boeken en artikelen over spirituele thema's. Zijn boodschap is gebaseerd op een combinatie van eeuwenoude oosterse en westerse spirituele wijsheden en eigentijdse inzichten. Over onderwerpen die hij in zijn boek aansnijdt verzorgt hij regelmatig retraites, seminars en lezingen.

Berne Media, 2017, pap, 159 pp, € 14.90, 9789089721631
winkelwagen

6.0 Kinderbijbels

Borkent, Ria / Arie Kok / Judith Janssen / Roeland Smith
God wil bij mensen wonen. Kinderbijbel
God wil wonen bij de mensen. Die wonderlijke boodschap wordt voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool doorverteld in deze prachtig geschreven kinderbijbel. Door de sobere en ingetogen schrijfstijl van de auteurs raak je onder de indruk van de zeggingskracht van bekende en onbekende bijbelverhalen. De auteurs laten zich leiden door eerbied voor de Bijbel en blijven zo dicht mogelijk bij de bijbeltekst. Als deze kinderbijbel een plek krijgt in het hart van het gezin, ontdekken kinderen dat God ook bij hen wil wonen.

Met illustraties van Liza-Beth Valkema

Boekencentrum, 2017, geb, 320 pp, € 29.99, 9789023996934
winkelwagen

8 Judaica

Praag, Herman M. van
Slecht zicht, een hommage aan de twijfel
Van Praag gaat in Slecht Zicht verder op de weg die hij is ingeslagen in zijn boeken God en Psyche, Het Verstand te Boven en Net Voorbij de Rede: de vrijmoedige, maar respectvolle interpretatie van en beschouwingen over het Godsbegrip, de Bijbel en daarin figurerende personen.

Hij voert in dit boek een jonge Judeeer ten tonele, Amos geheten, levend in de eerste helft van de eerste eeuw, die op zoek is naar zijn identiteit. Amos gaat hiervoor de discussie aan met vertegenwoordigers van de voornaamste religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in zijn gemeenschap. Hij verneemt een stortvloed aan verschillende, vaak tegenstrijdige opvattingen en stelt zich zeer kritisch op. Hij komt tot de conclusie dat zijn zoektocht geen pasklaar dogmatisch eindpunt kent. Hij zal uit de overdaad zelf een spiritueel "menu" moeten samenstellen dat hem past, dat zijn leven diepgang en betekenis geeft. Dialectiek zal zijn leidster zijn en twijfel de grondslag vormen van zijn religieuze leven.

Damon, 2017, geb, 252 pp, € 24.90, 9789463400992
winkelwagen

9.1.1 Interreligieuze Dialoog

   
Reitsma, Bernhard
Kwetsbare liefde. De kerk, de islam en de drie-enige God
Wat is de roeping van de kerk in haar verhouding tot de islam? In dit belangwekkende boek schetst dr. Bernhard Reitsma een bijbels-theologische visie op deze vraag. Angst, zwart-witdenken en onwetendheid kunnen de beeldvorming van christenen en moslims over en weer simplificeren. Daardoor blijven de onderliggende theologische vragen naar de eigen houding van christenen buiten beeld. Reitsma ontrafelt deze complexe vragen, presenteert een bijbels-theologisch kader en werkt overtuigend uit hoe de kerk in de ontmoeting met moslims kan laten zien wie Jezus werkelijk is. Hoe kan de kerk tegelijk missionair en profetisch zijn?.
Boekencentrum, 2017, pap, 256 pp, € 19.90, 9789023971054
winkelwagen
   
Reitsma, Bernhard
Kwetsbare liefde. De kerk, de islam en de drie-enige God
Wat is de roeping van de kerk in haar verhouding tot de islam? In dit belangwekkende boek schetst dr. Bernhard Reitsma een bijbels-theologische visie op deze vraag. Angst, zwart-witdenken en onwetendheid kunnen de beeldvorming van christenen en moslims over en weer simplificeren. Daardoor blijven de onderliggende theologische vragen naar de eigen houding van christenen buiten beeld. Reitsma ontrafelt deze complexe vragen, presenteert een bijbels-theologisch kader en werkt overtuigend uit hoe de kerk in de ontmoeting met moslims kan laten zien wie Jezus werkelijk is. Hoe kan de kerk tegelijk missionair en profetisch zijn?.
Boekencentrum, 2017, pap, 256 pp, € 19.90, 9789023971054
winkelwagen

9.3 Psychologie

Freud, Sigmund
Actuele beschouwingen over oorlog en dood
Honderd jaar geleden verscheen voor het eerst in Nederland Freuds boek Beschouwingen over oorlog en dood, bestaande uit twee verhandelingen. De Weense psychiater Sigmund Freud (1856-1938) had deze teksten waarschijnlijk na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geschreven. Beide verhandelingen - aangeboden in de herziene vertaling uit 2006 van Wilfred Oranje - zijn ook honderd jaar later onverminderd actueel. Freud schreef in de eerste beschouwing over de grote ontgoocheling die de oorlog met zich meebracht en ging in op het driftleven, dat in botsing komt met de cultuur. Het tweede stuk handelt over de menselijke verstandhouding met de dood.

In het nawoord borduurt de psychiater en psychoanalyticus Antonie Ladan voort op Freuds beschouwingen. Hij maakt duidelijk dat 'oorlog' een aantrekkelijke kapstok kan bieden voor de gevoelens die gewekt worden bij het onder ogen zien van onze fundamentele machteloosheid, in laatste instantie ten overstaan van de dood. Onlangs publiceerde Ladan Het verlangen naar oorlog en andere zaken.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 72 pp, € 11.50, 9789491110368
winkelwagen
Westerink, Herman
Lust en onbehagen, over psychoanalyse, mystiek, subjectiviteit en psychopathologie
De psychoanalyse stelt fundamenteel een scherp onderscheid tussen normaliteit en pathologie ter discussie. Bovendien heeft zij oog voor het feit dat het subject geen consistentie bezit en de religie geen zekere zingevingskaders biedt of een eenduidige functie heeft. Met name in de moderne mystiek en spiritualiteit, vol van lust en onbehagen, komt dit op uitvergrote wijze aan het licht. Vanuit de ideeen van Freud, Lacan, De Certeau en Foucault verkent Westerink de blijvende betekenis van de psychoanalyse voor het denken over religie en mystiek, subjectiviteit en psychopathologie.

Herman Westerink is bijzonder gasthoogleraar levensbeschouwing en volksgezondheid aan de Katholieke Universiteit Leuven, met bijzondere aandacht voor spiritualiteit, mystiek en psychoanalyse. Tevens is werkzaam aan het Center for Contemporary European Philosophy en het Titus Brandsma Instituut aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Eerder verscheen van hem o.m. Verlangen en vertwijfeling. Melancholie en predestinatie in de vroege moderniteit.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 70 pp, € 11.50, 9789491110375
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

   
Badiou, Alain / Pierre Bourdieu / Judith Butler / Georges Didi-Huberman / Jacques Ranciere
Wat is een volk?
De betekenis van het woord volk lijkt zodanig te zijn verschoven dat dit woord het behoud van de bestaande orde is gaan dienen. De hier bijeengebrachte teksten laten zien op welke wijze het begrip volk aan de kant van de emancipatie verankerd blijft. Alain Badiou en Pierre Bourdieu onderzoeken de uiteenlopende contexten waarin de termen volk, volks en populair worden gebruikt. Judith Butler plaatst het spreken of demonstreren in naam van 'wij het volk' in een breder perspectief. Georges Didi-Huberman vraagt zich af wanneer de representatie van een volk in woorden of beelden ook 'tastbaar maken' inhoudt. Jacques Ranciere analyseert het populisme. De auteurs hebben gemeen dat ze een simplificering van het begrip volk verwerpen: 'het volk' bestaat niet, er zijn slechts 'volken'.
Octavo, 2017, pap, 118 pp, € 17.50, 9789490334161
winkelwagen
   
Badiou, Alain / Pierre Bourdieu / Judith Butler / Georges Didi-Huberman / Jacques Ranciere
Wat is een volk?
De betekenis van het woord volk lijkt zodanig te zijn verschoven dat dit woord het behoud van de bestaande orde is gaan dienen. De hier bijeengebrachte teksten laten zien op welke wijze het begrip volk aan de kant van de emancipatie verankerd blijft. Alain Badiou en Pierre Bourdieu onderzoeken de uiteenlopende contexten waarin de termen volk, volks en populair worden gebruikt. Judith Butler plaatst het spreken of demonstreren in naam van 'wij het volk' in een breder perspectief. Georges Didi-Huberman vraagt zich af wanneer de representatie van een volk in woorden of beelden ook 'tastbaar maken' inhoudt. Jacques Ranciere analyseert het populisme. De auteurs hebben gemeen dat ze een simplificering van het begrip volk verwerpen: 'het volk' bestaat niet, er zijn slechts 'volken'.
Tegenstellingen, 2, Octavo, 2017, pap, 118 pp, € 17.50, 9789490334161
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

Ranciere, Jacques
De haat tegen de democratie
Er is geen sprake van een "crisis" van de democratie, er is sprake van een groeiende haat tegen de democratie, een ontkenning in daden van alles wat dit woord kan betekenen.

Voor Jacques Ranciere krijgt democratie pas werkelijk betekenis wanneer zij zich in gemeenschappen en instituties op afstand van de staatsmacht ontwikkelt, wanneer gelijkheid niet wordt beperkt tot wetten en vertegenwoordiging van het volk. Het is de haat tegen die brede opvatting van gelijkheid die ons verplicht weer bezit te nemen van de democratische idee in haar meest radicale betekenis.

Tegenstellingen, 3, Octavo, 2017, pap, 142 pp, € 17.50, 9789490334154
winkelwagen
Riessen, Renee van
Van zichzelf bevrijd. Levinas over het raadsel van de nabijheid
Verschijnt mei 2017

Menselijk leven is leven in relaties, die op basis van uiteenlopende verwachtingen tot stand komen of weer worden afgebroken. Dikwijls meten we die verwachtingen af aan wat een zinvol en vervuld leven is. De verhouding met anderen moet dan passen in het kunstwerk dat we, volgens de hedendaagse ideeen over goed leven, van ons eigen leven dienen te maken. De Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas richtte zich vooral op de bevrijdende kracht van relaties, en ontdekte dat ze behulpzaam kunnen zijn om onszelf los te laten, en compassie te oefenen.

Renee van Riessen onderzoekt Levinas' denken over nabijheid en naastenliefde. Ze brengt het in discussie met hedendaagse denkers (Heidegger, Ricoeur, Derrida) en legt verbanden met het werk van schrijvers en beeldend kunstenaars als Natalia Ginzburg, J.M. Coetzee en Barnett Newman. Met haar Levinas-interpretaties beweegt van Riessen zich op het grensvlak van ethiek, mystiek en religie. Ze vraagt zich af waar de bevrijding van zichzelf in vervreemding omslaat. Is nabijheid een ander woord voor naastenliefde? Hoe authentiek kan die vorm van liefde zijn? Hoe kan nabijheid zich wapenen tegen kwaad en vijandschap? Is het raadsel van nabijheid een spoor van God?

Renee van Riessen is filosoof en dichter. Zij doceert godsdienstfilosofie aan de PThU Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde zij o.a. het succesvolle Oratio-essay 'De ziel opnieuw'.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 204 pp, € 19.50, 9789491110337
winkelwagen
Schomakers, Ben
Het erts van de melancholie, over verdriet, verlangen en werkelijkheid
Verschijnt ein april 2017

Honderd jaar geleden schreef Freud zijn scherpe en nog altijd uitdagende opstel Verdriet en melancholie. Verdriet is de gezonde pijn om het verlies van een object, dat moet worden ingeruild voor een ander object. Maar klopt deze aanbeveling om het ene object door het andere te vervangen wel, en is melancholie inderdaad een ziekte die ontstaat als we hierin falen? In dit essay wordt nog eens naar de psychische structuur van verdriet gekeken, onder andere vanuit filosofisch, metafysisch, (neuro)psychologisch en sociologisch perspectief.

Daarbij komen onder andere gedachten over hechting en verlies, de taal waarin we onszelf met anderen verbinden en onszelf definieren, de tomeloze creativiteit van verdriet, de ziel en de niet-uitwisselbaarheid van de objecten van onze liefde aan bod. Er groeit een legitimerende sympathie voor de melancholie als een kostbaar, koesterbaar levend restant van verdriet. Het essay mondt vandaar uit in een meditatie over het zelf en het menselijk verlangen dat zich richt op een vruchtbare uitwisseling met de werkelijkheid.

Ben Schomakers is filosoof en classicus en vertaalt teksten uit de Griekse Oudheid, waaronder Aristoteles' 'Over de ziel', Sophocles' 'Oedipus heerst' en 'Antigone'. Hij bereidt een vertaling voor van de volledige 'Metafysica' van Aristoteles. In 2015 verscheen bij Sjibbolet onder zijn redactie (met Marc De Kesel) de bundel 'De schoonheid van het nee - Essays over Antigone'.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Sjibbolet, 2017, pap, 96 pp, € 15.95, 9789491110306
winkelwagen
   
Welten, Ruud, Marc De Kesel (red)
Het godstrauma. Lacan, religie en moderniteit
Verschijnt april/mei 2017

De vraag naar de rol van religie in de wereld vereist een andere manier van denken; anders dan de benadering die rede tegenover geloof plaatst om eenvoudigweg voor een van de twee te kiezen. Aan de hand van het werk van een van de meest besproken denkers van de twintigste eeuw, psychoanalyticus en filosoof Jacques Lacan (1901-1981) wordt deze vraag onderzocht. Lacan heeft zich op vele plaatsen in zijn omvangrijke oeuvre uitdrukkelijk over het statuut en de functie van religie in onze moderne tijd. Sommigen vinden in zijn werk argumenten om religie te beschouwen als een structurele ordening die de religieuze ervaring zelf overbodig maakt. Voor anderen geeft zijn werk aanleiding om de religieuze ervaring als een haast traumatische ontmoeting met het reele te beschrijven. Waar de gangbare logica tekortschiet, biedt Lacan ons een 'logica van het fantasme' om het hardnekkige van de religie en haar verbeelding enigszins te vatten.

Met medewerking van Marc de Kesel, Dominiek Hoens, Antoine Mooij, Henk Oosterling, Rico Sneller, Ruud Welten, Ernst van den Hemel, Johan Schokker, Herman Westerink, Lode Lauweart.

Ruud Welten is bijzonder hoogleraar bij de faculteit Wijsbegeerte aan de EUR, universitair hoofddocent aan Tilburg University en lector aan Saxion. Onlangs verscheen zijn oratie Als de graankorrel niet sterft. Een filosofische archeologie van openbaring. Dr. Marc De Kesel is wetenschappelijk secretaris en senior onderzoeker aan het Titus Brandsma Instituut. Eerder verscheen o.a. Niets dan liefde. Het vileine wonder van de gift en onder zijn redactie (samen met Ben Schomakers) De schoonheid van het nee. Essays over Antigone.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 224 pp, € 22.50, 9789491110351
winkelwagen

Tweedehands/Antiquarisch Filosofie

Bataille, Georges
Oeuvres completes I-XII
Tome I: Premiers ecrits (1922-1940) - Histoire de l'oeil - L'Anus solaire - Sacrifices - Articles
Tome II: Ecrits posthumes (1922-1940)
Tome III: Oeuvres litteraires - Madame Edwarda - Le petit - l'Archangelique - l'Impossible - La Scissiparite - L'Abbe C. - L'Etre indifferencie n'est rien - Le blue du ciel
Tome IV: Oeuvres litteraires posthumes : Poemes - Le Mort - Julie - La Maison brulee - La Tombe de Louis XXX - Divinus Deus - Ebauches
Tome V: La Somme atheologique, I: L'Experience interieure - Methode de meditation - Post-scriptum 1953 - Le Coupable - L'Alleluiah
Tome VI: La Somme atheologique, II: Sur Nietzsche - Memorandum - Annexes
Tome VII: L'Economie a la mesure de l'univers - La Part maudite - La Limite de l'utile (fragments) - Theorie de la religion - Conferences (1947-1948) - Annexes
Tome VIII: L'Histoire de l'erotisme - Le Surrealisme au jour le jour - Conferences (1951-1953) - La Souverainete - Annexes
Tome IX: Lascaux ou la naissance de l'art - Manet - La litterature et le mal - Annexes
Tome X: L'Erotisme - Le proces de Gilles de Rais - Les larmes d'Eros
Tome XI: Articles I 1944-1949
Tome XII: Articles II 1950-1961
Enkele delen tonen gebruik- en leessporen
Gallimard, 1970-1988, pap, € 225.00, BatOuevCom
winkelwagen

Tweedehands/Antiquarisch Judaica

Encyclopaedia Judaica, Volume I-XVI
Complete set of 16 volumes, plus Yearbook 1973, Yearbook 1974 and Yearbook 1975/76
Encyclopaedia Judaica Jerusalem, The MacMillan Company, 1971-1972, geb, € 350.00, EncJud
winkelwagen
Ginzberg, Louis
Legends of the Jews, 7 vols
Louis Ginzberg's landmark seven-volume "The Legends of the Jews" assembles the many elaborations and embellishments of Biblical stories that flourished in the centuries following the Bible's own creation. Ginzberg devoted most of his life to gathering these legends from their original sources - written in Hebrew, Greek, Latin, Syrian, Aramaic, Ethiopic, Arabic, Persian, and Old Slavic - and reproducing them completely, accurately, and vividly. He presents them in their traditional Biblical sequence and reconciles the sometimes contradictory versions of the same stories found in different sources. In addition to four volumes of the legends themselves, The Legends of the Jews includes two indispensable volumes of notes, which provide the sources for every legend, as well as a comprehensive index to the people, places, and motifs found in the legends and their sources.

Vol.1: From the Creation to Jacob
Vol.2: From Joseph to the Exodus
Vol.3: Moses in the Wilderness
Vol.4: From Joshua to Esther
Vol.5: Notes to Vol 1 and 2 - From the Creation to the Exodus
Vol.6: Notes to Vol 3 and 4 - From Moses in the Wilderness to Esther
Vol.7: Index

Jewish Publication Society, 1968, 8-th impression, geb, 3186 (424+375+481+448+446+400+612) pp, € 150.00, 9780827601482
winkelwagen
Goldschmidt, Lazarus (Ubertragung)
Der Babylonische Talmud, Band 1-12
Der Babylonische Talmud, neu Ubertragen durch Lazarus Goldscmidt

Uit de bibliotheek van het Seminarie van Warmond, en aangekocht bij Boekhandel Hemerijck/Kleerekoper te Amsterdam ( voor die boekhandel, klik hier: Joods Monument).

Berlin Verlag Biblion/Berlin Judischer Verlag, 1929-1936, geb, 9470 pp, € 395.00, BabTal1
winkelwagen