B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

U heeft 1 boek in uw boodschappenlijst; bestel dit boek hier (u kunt het altijd nog verwijderen) of zoek hieronder verder.

NB: De inhoud van de boodschappenlijst wordt niet bewaard als u teruggaat naar het beginscherm.

U kunt het zoekmenu hieronder gebruiken om naar een andere titel of categorie te zoeken met behoud van uw bestellingen (vergeet u niet op 'zoek' te klikken).

Nieuwe titels

1.4.3.00 Paulus algemeen

Williams, Rowan
God ontmoeten in Paulus
Rowan Williams belicht in dit mooi en speciaal voor de tijd van Pasen geschreven boek de kern en het doel van Paulus' brieven. Hij richt daarbij vooral de focus op de sociale omgeving van Paulus, waarin het christen-zijn iets nieuws met zich meebracht dat bepaald niet zonder risico was. Williams schrijft ook met gevoel over de wonderlijke manier waarop het gedrag en de taal van de christelijke gemeente in de tijd van Paulus werd gevormd. Daarmee helpt hij ons dichterbij de spiritualiteit van Paulus te komen.

Het boek is makkelijk te lezen en staat vol met verhelderende spirituele inzichten. Het is een perfecte start voor beginners, maar ook geschikt voor wie de brieven al meerdere malen heeft gelezen en ze in een fris, nieuwe licht opnieuw wil ontdekken. Bij elk hoofdstuk staan vragen voor reflectie en groepsgesprek. Het boek bevat - voor elk van de zeven weken rond Pasen - ook een lees-rooster met daarbij een inspirerende tekst en een gebed.

Berne Media, 2017, pap, 96 pp, € 14.90, 9789089721600
winkelwagen

1.7 Bijbel& bijbelstudie Naslagwerken

Albertz, Rainer
Die Exilszeit. 6. Jahrhundert v. Chr.
Tweedehands, net exemplaar / second-hand, very good copy

See the other volumes of this series via this link

Biblische Enzyklopadie Bd. 7, Kohlhammer, 2001, pap, 344 pp, € 17.00, 9783170123366
winkelwagen
Dietrich, Walter
Die fruhe Konigszeit in Israel. 10. Jahrhundert v. Chr.
Tweedehands, net exemplaar / second-hand, very good copy

See the other volumes of this series via this link

Biblische Enzyklopadie Bd. 3, Kohlhammer, 1997, pap, 312 pp, € 18.00, 9783170123328
winkelwagen
Fritz, Volkmar
Die Entstehung Israels Im 12. Und 11. Jahrhundert v. Chr.
Tweedehands, net exemplaar / second-hand, very good copy

See the other volumes of this series via this link

Biblische Enzyklopadie Bd. 2, Kohlhammer, 1996, pap, 223 pp, € 15.00, 9783170123311
winkelwagen
Gerstenberger, Erhard S.
Israel in der Perserzeit. 5. und 4. Jahrhundert v. Chr.
Tweedehands, net exemplaar / second-hand, very good copy

See the other volumes of this series via this link

Biblische Enzyklopadie Bd. 8, Kohlhammer, 2005, pap, 416 pp, € 26.50, 9783170123373
winkelwagen
Haag, Ernst
Das Hellenistische Zeitalter. Israel und die Bibel im 4. bis 1. Jahrhundert v. Chr.
Tweedehands, net exemplaar / second-hand, very good copy

See the other volumes of this series via this link

Biblische Enzyklopadie Bd. 9, Kohlhammer, 2003, pap, 271 pp, € 18.50, 9783170123380
winkelwagen
Lemche, Niels Peter
Die Vorgeschichte Israels. Von den Anfangen bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts v. Chr.
Tweedehands, net exemplaar / second-hand, very good copy

See the other volumes of this series via this link

Biblische Enzyklopadie Bd. 1, Kohlhammer, 1996, pap, 231 pp, € 15.00, 9783170123304
winkelwagen
Schoors, Anton
Die Konigreiche Israel und Juda im 8. und 7. Jahrhundert vor Christus
Tweedehands, net exemplaar / second-hand, very good copy

See the other volumes of this series via this link

Biblische Enzyklopadie Bd. 5, Kohlhammer, 1998, pap, 235 pp, € 16.00, 9783170123342
winkelwagen
Stegemann, Wolfgang
Jesus und seine Zeit
Tweedehands, net exemplaar / second-hand, very good copy

See the other volumes of this series via this link

Biblische Enzyklopadie Bd. 10, Kohlhammer, 2010, pap, 448 pp, € 29.50, 9783170123397
winkelwagen

2.1.2.0 Geschiedenis Patristiek / 3e - 6e eeuw

Schomakers, Ben (red)
Spreken over de grens, essays over Dionysius en de onkenbare God
Dionysius de Areopagiet is een van de meest fascinerende, maar ook meest raadselachtige denkers uit de geschiedenis. Hij opereerde op de grensvlakken van theologie en filosofie, van christendom en platonisme, van literatuur en betoog, en koos daarbij aan het eind van de 5de eeuw na Christus het perspectief van Dionysius, die zich in Handelingen door Paulus op het spoor van de onkenbare God had laten zetten.

Dionysius onderzoekt de ondoordringbaarheid van de grens tussen woord en God, tussen mens en God, waarbij hij uitgaat van een waaier van benaderingen, openbaring, theologie (of filosofie), spiritualiteit en mystieke ervaring. Zoals hij zijn identiteit niet prijsgeeft, onthoudt hij ons een ondubbelzinnig antwoord over de vraag naar de grens.

De beweging naar de onkenbare God is het thema van negen essays, die de mogelijkheden in kaart brengen om op een passende manier over de andere zijde van de grens te spreken. Of juist te zwijgen. Met bijdragen van Inigo Bocken, Desanne van Brederode, Marc De Kesel, Michiel ter Horst, Andrew Louth, Rico Sneller, Ben Schomakers, Carlos Steel & Rudi te Velde.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 224 pp, € 22.95, 9789491110313
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

Luiten, Hans , Sven de Graaf
Begrijp jij het Midden-Oosten nog?
Bijna vier jaar na het begin van de Arabische lente is het Midden-Oosten grotendeels veranderd in een conflictzone waar landen elkaar bestrijden, burgeroorlogen uitgevochten worden en de Islamitische Staat (IS) de chaos heeft aangegrepen om een moorddadig bewind in te stellen. Er gaat vrijwel geen dag voorbij of het Midden-Oosten is in het nieuws.

Op heldere en begrijpelijke wijze ontrafelen Hans Luiten en Sven de Graaf stap voor stap het labyrint dat het Midden-Oosten tegenwoordig vormt. De auteurs beginnen hun verhaal met de val van het Osmaanse rijk en de verdeling van het Midden-Oosten tussen Groot-Brittannie en Frankrijk na de Eerste Wereldoorlog. Ook geven zij een verklaring voor de opkomst van het islamitische fundamentalisme en het ontstaan van radicale bewegingen zoals IS. Verder analyseren zij de vele sociale, economische en religieuze verschillen die het Midden-Oosten zo kenmerken. Na het lezen van dit boek ben je veel beter in staat om de berichtgeving over dit gebied te begrijpen.

Amsterdam University Press, 2016, pap, 228 pp, € 19.95, 9789462982406
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Borgman, Erik
Leven van wat komt, een katholiek uitzicht op de samenleving
Op basis van omvattend onderzoek en talrijke gesprekken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, en nauw aansluitend op gedachten van paus Franciscus, presenteert dit boek een bevrijdende omgang met de brandende maatschappelijke kwesties van deze tijd. De laatste vijftig jaar wil de kerk zich vooral aanpassen aan de eigentijdse samenleving en cultuur. Een moderne kerk in een moderne wereld gold en geldt als de weg naar de toekomst. Maar de moderne wereld verkeert in diepe crisis en weet zelf de weg naar de toekomst niet goed meer te vinden. Hoog tijd om een plan dat er direct na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) al was, alsnog uit te voeren: vanuit gelovig perspectief de eigentijdse ontwikkelingen analyseren. Zo kan zichtbaar worden wat in onze situatie 'de tekenen zijn van de aanwezigheid van God en van zijn plannen'. Wat een onoverkomelijk probleem lijkt, kan een aanzet zijn voor nieuw begin.

Erik Borgman (1957) is hoogleraar publieke theologie en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center van de Universiteit van Tilburg. Deze publicatie is onderdeel van het project 'De katholieke traditie opnieuw een levende kracht' dat hij leidt.

Meinema, 2017, pap, 226 pp, € 16.99, 9789021143965
winkelwagen
   
Heijden, Christiaan v.d.
Paus Franciscus, Het vierde jaar. Verlangen naar eenheid.
Adveniat geloofseducatie B.V., 2017, pap, 267 pp, € 19.50, 9789492093370
winkelwagen
   
Heijden, Christiaan v.d.
Paus Franciscus, Het vierde jaar. Verlangen naar eenheid.
Adveniat geloofseducatie B.V., 2017, pap, 267 pp, € 19.50, 9789492093370
winkelwagen
   
Heijden, Christiaan v.d.
Paus Franciscus, Het vierde jaar. Verlangen naar eenheid.
Adveniat geloofseducatie B.V., 2017, pap, 267 pp, € 19.50, 9789492093370
winkelwagen
   
Heijden, Christiaan v.d.
Paus Franciscus, Het vierde jaar. Verlangen naar eenheid.
Adveniat geloofseducatie B.V., 2017, pap, 267 pp, € 19.50, 9789492093370
winkelwagen

5.4.2.2 Veertig-dagen tijd en Pasen

Williams, Rowan
God ontmoeten in Paulus
Berne Media, 2017, pap, 96 pp, € 14.90, 9789089721600
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

Troost, Andre F.
Levenswijs, wijsheden voor elke dag
Boekencentrum, 2001/2004, geb, 365 pp, € 17.50, 9789023909705
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

Bodar, Antoine
Eeuwig gaat voor oogenblick
In een verstilde sfeer voerde Antoine Bodar fascinerende gesprekken met: Paul Witteman, Hans Wiegel, Hilde Kieboom, Adriaan van Dis, Herman van Rompuy, Vonne van der Meer, Huub Oosterhuis, Dries van Agt, Wim van den Donk, Jan Marijnissen, Desanne van Brederode, Kardinaal Simonis, Kardinaal Danneels, Connie Palmen, Maarten 't Hart en Kardinaal Eijk.

Antoine Bodar (1944)Filosoof en kunsthistoricus. Bekend als presentator van radio- en televisieprogramma's. Hij was daarnaast docent aan de Leidse universiteit en hoogleraar in Tilburg. Bodar werd op latere leeftijd tot priester gewijd en bleef daarna als maker van eigen programma's en als gast in die van anderen op radio en televisie. Hij heeft talrijke boeken op zijn naam staan. Tegenwoordig woont hij in Rome.

Adveniat, 2017, pap, 240 pp, € 18.99, 9789492093448
winkelwagen

7.0 Islam

Benzine, Rachid
De Koran uitgelegd
De Koran: velen spreken erover, maar wie kent dit islamitische heilige boek nu echt? De Franse islamoloog van Marokkaanse afkomst Rachid Benzine werpt een nieuw licht op de vaak onvoldoende begrepen Koran, zelfs door moslims zelf.

Hoe deed zich de openbaring van de Koran voor? In welke wereld is dit heilige boek verschenen? Tot wie richt zich de Koran? Wie was Mohammed? Hoe heeft de aanvankelijk mondelinge overlevering van het begin zich weten te ontwikkelen tot het heilige boek voor zovelen? Wat leert ons de Koran en wat zijn de overeenkomsten met de Bijbel?

Benzine laat ons op een andere manier naar de koranverzen kijken en toont dat de Koran veel meer te bieden heeft aan de lezer die de historische context ervan begrijpt.

Amsterdam University Press, 2017, pap, 176 pp, € 14.95, 9789089649898
winkelwagen

8 Judaica

Witvliet, Theo
Kwaliteit van leven. Het humanisme van Martin Buber
Een mens is voor alles een relationeel wezen: zonder de ander kan hij nooit tot zichzelf komen. Eenzijdige nadruk op het vieren van het 'ik' veroorzaakt veel teleurstelling en ongeluk; niet alleen individueel, maar ook voor de samenleving. Dit is de kern van het gedachtegoed van Martin Buber (1878-1965), die samen met Freud en Einstein behoort tot de invloedrijkste Joodse denkers uit de vorige eeuw. Hij verwoordde zijn visie in onder andere Ik en Jij, Chassidische vertellingen en Godsverduistering - boeken die wereldwijd generaties hebben bezield.

In Kwaliteit van leven laat theoloog Theo Witvliet zien dat Bubers humanisme ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: werkelijke ontmoeting, echt gesprek, vertrouwen ondanks alles. In dit essay volgt Witvliet Bubers levensweg en gaat met deze godsdienstfilosoof in gesprek. Het resulteert in een spannende, intensieve ontmoeting.

Theo Witvliet (1939) werkte aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar 'Geschiedenis van het christendom in de moderne tijd' en was gasthoogleraar aan de Universiteit van Geneve. Internationale bekendheid kreeg hij door vertalingen van zijn publicaties over de bevrijdingstheologie, Een plaats onder de zon (1984) en De weg van de zwarte Messias (1984). Verder schreef hij onder meer Gebroken traditie (1999) en Het geheim van het lege midden (2004).

Skandalon, 2017, pap, 160 pp, € 19.95, 9789492183392
winkelwagen

8 Judaica Geschiedenis en Cultuur Vroegmodern en Modern

Witvliet, Theo
Kwaliteit van leven. Het humanisme van Martin Buber
Skandalon, 2017, pap, 160pp, € 19.95, 9789492183392
winkelwagen

9.3 Hermetica

   
Tomberg, V.
Meditaties op de Tarot
Nog te verschijnen, vertaald door M.E. Dufour. Heruitgave van de vertalingen in eigen beheer 2007-2010. Verschijningsdatum en prijs onder voorbehoud.
eigen beheer, 2007, pap, ca 600 pp, € 45.00
winkelwagen

9.3 Psychologie

   
Freud, Sigmund
Actuele beschouwingen over oorlog en dood
Verschijnt april 2017

Honderd jaar geleden verscheen voor het eerst in Nederland Freuds boek Beschouwingen over oorlog en dood, bestaande uit twee verhandelingen. De Weense psychiater Sigmund Freud (1856-1938) had deze teksten waarschijnlijk na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geschreven. Beide verhandelingen - aangeboden in de herziene vertaling uit 2006 van Wilfred Oranje - zijn ook honderd jaar later onverminderd actueel. Freud schreef in de eerste beschouwing over de grote ontgoocheling die de oorlog met zich meebracht en ging in op het driftleven, dat in botsing komt met de cultuur. Het tweede stuk handelt over de menselijke verstandhouding met de dood.

In het nawoord borduurt de psychiater en psychoanalyticus Antonie Ladan voort op Freuds beschouwingen. Hij maakt duidelijk dat 'oorlog' een aantrekkelijke kapstok kan bieden voor de gevoelens die gewekt worden bij het onder ogen zien van onze fundamentele machteloosheid, in laatste instantie ten overstaan van de dood. Onlangs publiceerde Ladan Het verlangen naar oorlog en andere zaken.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 88 pp, € 11.95, 9789491110368
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Dijn, Herman de
Drie vormen van weten, over ethiek, wetenschap en moraalfilosofie
Ethiek is fundamenteel bepaald door de manier waarop we leven. Ethiek is dus altijd common sense-ethiek. We denken vaak dat ethiek strikt rationeel is of zou moeten zijn, maar dat heeft meer te maken met gedeelde (en deels denkbeeldige) ideeen die we vandaag over onszelf koesteren.

Vanuit die inzichten bekritiseert Herman De Dijn de revisionistische (vooral consequentialistische) vormen van ethiek die vandaag dominant zijn, bijvoorbeeld in de bio-ethiek en de dierenethiek.
Hij bespreekt indringend de relatie tussen ethiek en wetenschap. Ethiek en wetenschap zijn radicaal van elkaar verschillende vormen van weten en praktijk. De Dijn verwerpt dan ook de veelgehoorde stelling dat ethiek voortdurend achterloopt op nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Uitgeverij Pelckmans, 2017, pap, 224 pp, € 19.99, 9789463102285
winkelwagen
Levinas, Emmanuel
De totaliteit en het Oneindige. Essay over de exterioriteit
Tweedehands, net exemplaar

Het meesterwerk van de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995), dat het denken over ethiek een geheel nieuwe wending gaf.

Levinas laat in De totaliteit en het Oneindig (1961) zien waarom en hoe de ethiek niet afhankelijk is van een mens als 'ik', maar van de soms lastige ontmoeting met de ander, de medemens, die als het ware intervenieert in ieders leven. Deze oneindige ander breekt in op de totaliteit van het 'ik'. Rechtvaardigheid, barmhartigheid, respect, compassie, betrouwbaarheid, al deze ethische waarden zijn geen zaken die de mens uit zichzelf 'doet', maar ze vormen een antwoord op de verschijning, telkens weer, van een andere mens. Levinas concretiseert deze verschijning onder meer door een fenomenologische analyse uit te voeren van wat er gebeurt wanneer we met het gezicht van de ander geconfronteerd worden. De weerloosheid van dit andere gelaat daagt uit het eigen bestaan te vergeten, zijn geslotenheid open te breken: zo doet het gezicht van de ander een beroep op de verantwoordelijkheid.

Vertaald door Theo de Boer en Chris Bremmers, met aantekeningen van Theo de Boer (1989)

Ambo Wijsgerig, Ambo, 1989, pap, 384 pp, € 25.00, 9789026306556
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

   
Schuyt, Kees
Spinoza en de vreugde van het inzicht
Balans, 2017, pap, 333 pp, € 34.95, 9789460034060
winkelwagen
   
Welten, Ruud, Marc De Kesel (red)
Het godstrauma. Lacan, religie en moderniteit
Verschijnt april/mei 2017

De vraag naar de rol van religie in de wereld vereist een andere manier van denken; anders dan de benadering die rede tegenover geloof plaatst om eenvoudigweg voor een van de twee te kiezen. Aan de hand van het werk van een van de meest besproken denkers van de twintigste eeuw, psychoanalyticus en filosoof Jacques Lacan (1901-1981) wordt deze vraag onderzocht. Lacan heeft zich op vele plaatsen in zijn omvangrijke oeuvre uitdrukkelijk over het statuut en de functie van religie in onze moderne tijd. Sommigen vinden in zijn werk argumenten om religie te beschouwen als een structurele ordening die de religieuze ervaring zelf overbodig maakt. Voor anderen geeft zijn werk aanleiding om de religieuze ervaring als een haast traumatische ontmoeting met het reele te beschrijven. Waar de gangbare logica tekortschiet, biedt Lacan ons een 'logica van het fantasme' om het hardnekkige van de religie en haar verbeelding enigszins te vatten.

Met medewerking van Marc de Kesel, Dominiek Hoens, Antoine Mooij, Henk Oosterling, Rico Sneller, Ruud Welten, Ernst van den Hemel, Johan Schokker, Herman Westerink, Lode Lauweart.

Ruud Welten is bijzonder hoogleraar bij de faculteit Wijsbegeerte aan de EUR, universitair hoofddocent aan Tilburg University en lector aan Saxion. Onlangs verscheen zijn oratie Als de graankorrel niet sterft. Een filosofische archeologie van openbaring. Dr. Marc De Kesel is wetenschappelijk secretaris en senior onderzoeker aan het Titus Brandsma Instituut. Eerder verscheen o.a. Niets dan liefde. Het vileine wonder van de gift en onder zijn redactie (samen met Ben Schomakers) De schoonheid van het nee. Essays over Antigone.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 224 pp, € 22.50, 9789491110351
winkelwagen

Tijdschriften

   
Luther. Rebel, hervormer, mediaman
Vuurbaak, 2017, pap, 98 pp, € 8.95, 9789055605309
winkelwagen

Tweedehands/Antiquarisch Bijbelstudie

Born, A.van den, W. Grossouw & J. van der Ploeg. (red.)
De boeken van het oude Testament, uit de grondtekst vertaald en uitgelegd.
Tweedehands, net, 12 delen in 14 banden
J.J. Romen & Zonen,, 1953-1974, geb, € 75.00, BornOT
winkelwagen

Tweedehands/Antiquarisch Judaica

Ginzberg, Louis
Legends of the Jews, 7 vols
Louis Ginzberg's landmark seven-volume "The Legends of the Jews" assembles the many elaborations and embellishments of Biblical stories that flourished in the centuries following the Bible's own creation. Ginzberg devoted most of his life to gathering these legends from their original sources - written in Hebrew, Greek, Latin, Syrian, Aramaic, Ethiopic, Arabic, Persian, and Old Slavic - and reproducing them completely, accurately, and vividly. He presents them in their traditional Biblical sequence and reconciles the sometimes contradictory versions of the same stories found in different sources. In addition to four volumes of the legends themselves, The Legends of the Jews includes two indispensable volumes of notes, which provide the sources for every legend, as well as a comprehensive index to the people, places, and motifs found in the legends and their sources.

Vol.1: From the Creation to Jacob
Vol.2: From Joseph to the Exodus
Vol.3: Moses in the Wilderness
Vol.4: From Joshua to Esther
Vol.5: Notes to Vol 1 and 2 - From the Creation to the Exodus
Vol.6: Notes to Vol 3 and 4 - From Moses in the Wilderness to Esther
Vol.7: Index

Jewish Publication Society, 1968, 8-th impression, geb, 3186 (424+375+481+448+446+400+612) pp, € 150.00, 9780827601482
winkelwagen