B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.4.3.00 Paulus algemeen

Vergeer, Ch.
Wie was Paulus wel?! Op zoek naar zijn teksten
Damon, 2016, pap, 144 pp, € 17.90, 9789460362286
winkelwagen
Vergeer, Charles
Wie was Paulus wel?! Op zoek naar zijn teksten
verschijnt 29-4-2016

Dat Paulus van fundamenteel belang is voor het christendom, staat buiten kijf. Maar wie was Paulus eigenlijk? We kennen aangaande leven en leer van Paulus maar twee bronnen: Handelingen van Lucas en de brieven van Paulus.

In Wie was Paulus wel?!Op zoek naar zijn teksten wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de antieke brieven geschreven en gelezen werden. Niet de theologische antwoorden, maar filologische vragen zijn daarbij richtinggevend. De aandacht gaat vooral uit naar de teksten in de brieven waarin, naar werd aangenomen, Paulus over zijn eigen leven spreekt. Die worden zorgvuldig gelezen en geinterpreteerd in het licht van de tijd waarin de teksten, zoals we die nu kennen, tot stand kwamen. Het is nog maar de vraag wat er overblijft van het beeld dat tegenwoordig over hem bestaat. Kortom: wat schreef Paulus 'zelf' en wie was de historische Paulus echt?

Damon, 2016, pap, 144 pp, € 17.90, 9789460362286
winkelwagen

2.1.2.0 Geschiedenis Patristiek / 3e - 6e eeuw

Augustinus, Aurelius
Onze wereld in wording: beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen [De Genesi aduersus manichaeos & De Genesi ad litteram liber unus inperfectus]
"In het begin schiep God de hemel en de aarde." In die woorden herkennen vele mensen de eerste zin uit de bijbel, joden en christenen in het bijzonder. Het vervolg is nog steeds overbekend: daarin wordt verhaald hoe God in zes dagen de wereld schept en op de zevende dag uitrust van het werk dat tot stand is gebracht. Iedereen denkt het verhaal te kennen. Of de inhoud geloofd wordt, is een ander verhaal.

De bijbelse scheppingsverhalen blijven bron voor discussie. Dat geldt voor de moderne tijd, maar dat gold ook voor vroegere tijden. Augustinus (354-430) heeft zich in de loop van zijn leven minstens vijfmaal beziggehouden met een zorgvuldige lezing en uitleg van de eerste bijbelpagina. Dit boek bevat de eerste Nederlandse vertaling van zijn oudste twee commentaren. Het ene werk 'De Genesi aduersus manichaeos' dateert van 388-390; het andere 'De Genesi ad litteram liber unus inperfectus' schreef hij enkele jaren later in 393-394. Hij is dan net priester in de Noord-Afrikaanse stad Hippo Regius.

In beide werken valt Augustinus te leren kennen als een nauwkeurige bijbellezer. Hij heeft oog voor details waar je als moderne lezer meestal ongemerkt overheen leest. In zijn uitleg blijkt hij bovendien een toegewijd pastor en diepzinnig theoloog. In beide werken spant Augustinus zich bovendien in om toegankelijk te schrijven en klare taal te gebruiken. Als geen ander is hij in staat om te laten zien dat de eerste bijbelverhalen iets verkondigen over zijn eigen leefwereld. Met zijn creatieve uitleg beoogt Augustinus ook ons verbanden te laten zien tussen de scheppingsverhalen en het eigen leven in onze wereld in wording.

Damon, 2016, geb, 200 pp, € 29.90, 9789460362224
winkelwagen

2.2.0 Geschiedenis ME / Renaissance / 6e - 15e eeuw

Saint-Thierry, Willem van
Godsliefde: Meditaties, Gulden Brief, Leven van Bernardus
verschijnt 31-5-2016

Omstreeks 1075 werd in de buurt van Luik een man geboren die brede nieuwe horizonten zou openen voor de spiritualiteit van het Westen: Willem van Saint-Thierry. Deze erudiete monnik, eerst benedictijn en later cistercienzer, kwam als een der eersten naar buiten met zijn affectieve en subjectieve beleving van de Godsrelatie, gevat in een rijk literair oeuvre dat uitdrukking wilde geven aan de cruciale band tussen geloof en beleving. Willem kon geen genoegen nemen met een agnostisch spreken over God alsof niets van Hem gekend kan worden. God is licht en liefde, en de liefhebbende ziel reflecteert zijn beeld dat in Jezus Christus mens werd.

In deze uitgave worden drie belangrijke werken van zijn hand samengebundeld. Ze omspannen zowat heel zijn actieve loopbaan. Als abt van de benedictijnenabdij van Saint-Thierry bij Reims schreef hij twaalf Meditaties, waarin we hem leren kennen als een hartstochtelijk zoeker van Gods gelaat. Als cistercienzer redigeerde Willem onder meer zijn beroemde Gulden Brief, een traktaat over de etappes van het geestelijk leven. Zijn laatste levensjaren wijdde Willem aan een Leven van Bernardus, zijn vriend en medestander in het spiritueel reveil van de twaalfde eeuw.

De drie werken zijn vakkundig vertaald en ingeleid door Paul Verdeyen s.j.

Damon, 2016, geb, 232 pp, € 29.90, 9789460362279
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

Brier, Bob
Cleopatra's Needles. The Lost Obelisks of Egypt
In the half-century between 1831 and 1881 three massive obelisks left Egypt for new lands. Prior to these journeys, the last large obelisk moved was the Vatican obelisk in 1586 - one of the great engineering achievements of the Renaissance. Roman emperors moved more than a dozen, but left no records of how they did it. The nineteenth-century engineers entrusted with transporting the obelisks across oceans had to invent new methods, and they were far from certain that they would work. As the three obelisks, bound for Paris, London and New York, sailed towards their new homes, the world held its breath. Newspapers reported the obelisks' daily progress, complete with dramatic illustrations of the heroic deeds of the engineers and crews struggling under nearly impossible conditions. When the obelisks finally arrived safely in their new homes, bands played Cleopatra's Needle Waltz and silver obelisk pencils dangled from fashionable ladies' necks.

This turbulent era, caught up in obelisk mania, is recreated by Bob Brier in all its glory. Amid astounding tales of engineering dexterity and naval endurance, the individuals involved in transporting the obelisks and receiving them in their future homes are brought to life through their letters and diaries, newspaper articles and illustrations. Written by a renowned Egyptologist and author, this compelling book will fascinate all those interested in Egypt, its iconic monuments and the history of great endeavour.

Bloomsbury Academic, 2016, geb, 248 pp, € 31.95, 9781474242936
winkelwagen
   
Segers, Gert-Jan (red)
Bonhoeffer, spion, predikant, held - glossy
Verschijnt eind maart/begin april 2016

Bonhoeffer heeft in zijn leven veel rollen aangenomen: dubbelspion, theoloog, verzetsstrijder, ethicus, predikant, schrijver. Zijn leven en zijn nalatenschap fascineert en inspireert tot vandaag de dag. Met de Bonhoeffer-glossy maak je kennis met de fascinerende man. Onder leiding van Gert-Jan Segers komt in de glossy Bonhoeffers gedachtengoed dichterbij dan ooit.

Wat heeft Bonhoeffer over het moderne kloosterleven geschreven? Hoe pak je volgens Bonhoeffer mediteren aan? Kan God lijden, en zo ja, hoe zit dat dan? In de Bonhoeffer-glossy worden deze en andere theologische vragen beantwoord door auteurs als Barend Kamphuis, Jos Douma en Reinier Sonneveld.

Bonhoeffer heeft een (te) kort, maar bewogen leven gehad. Studeren in New York, spreken in Barcelona en London, tijdens de Tweede wereldoorlog Joden Duitsland uit smokkelen; over Bonhoeffers leven raak je niet snel uitgepraat. In de glossy gaan we met de Bonhoeffer-onderscheiding opzoek naar wie de Bonhoeffer van nu is. Gert-Jan Segers vraagt aan Jan Pronk en Myrthe Hilkens of het ethisch verantwoord is om Hitler te vermoorden. Verder kun je zelf op stap gaan met de Bonhoeffer-wandeling in Berlijn.

Vuurbaak, 2016, pap, 96 pp, € 7.95, 9789055605187
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

   
Gooijer, Aaldert
De geest in schepping en verlossing, de betekenis van Pinksteren in de theologie van Karl Rahner en Karl Barth
Volgens de christelijke traditie wordt de heilige Geest uitgestort op het eerste Pinksterfeest na de Hemelvaart van Jezus. Maar dezelfde Geest is volgens deze traditie ook al bij de schepping betrokken. Dit roept de vraag op hoe beide werkingen van de Geest zich tot elkaar verhouden. Liggen ze in elkaars verlengde? En zo ja, hoe dan? Is de werking van de Geest na de uitstorting een intensivering van de werking van de Geest in de schepping of moet de verhouding anders worden gezien? In deze studie worden deze vragen gesteld aan twee diepzinnige theologen die onder de 'toptheologen' van de vorige eeuw gerekend mogen worden, de protestantse theoloog Karl Barth (1886-1968) en de rooms-katholieke theoloog Karl Rahner (1904-1984). Daardoor komen de kernvragen van de oecumene aan de orde. Bovendien kan deze studie dienen als inleiding op het denken van zowel Barth als Rahner. Met name de laatste is in het Nederlandse taalgebied - ten onrechte! - nog vrij onbekend.

Aaldert Gooijer studeerde theologie aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 2005 is hij predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij begon in de Betuwe (Varik en Heesselt) en is nu werkzaam in Berkel en Rodenrijs.

Boekencentrum Academic, 2016, pap, 268 pp, € 27.50, 9789023970880
winkelwagen
Wiman, Christian
Mijn heldere afgrond, overpeinzingen van een moderne gelovige
Vertaald door Willem Jan Otten
Brandaan, 2016, geb, € 19.95, 9789460050350
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

kolstee, H.
Alle kathedralen en basilieken van Nederland
Berne, 2016, pap, 303 pp, € 22.95, 9789089721167
winkelwagen
Papst Franziskus
Amoris Laetitia - Freude der Liebe
Das Apostolische Schreiben Amoris Laetitia - uber die Liebe in der Familie, Mit e. Einf. v. Kardinal Marx, Franz-Josef Bode u. Heiner Koch
Herder, 2016, pap, 288 pp, € 11.95, 9783451069192
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

Oosterhuis, Huub
Wolf en Lam, korte verhalen over liefde en dood
Wolf en lam is het eerste boek van meesterverteller Huub Oosterhuis met verhalen - geen liedteksten en preken. Eerlijk bedacht, soms waar gebeurd. Over heel verschillende mensen, die hij liefheeft zoals ze zijn. Over herkenning en vervreemding, over dood en liefde sterker dan de dood.

Een paar keer over god/God, over zijn vader, een vogel met drie vleugels, de grootvorst van Auschwitz, de overlevende van een vliegtuigramp, de oplossing van het vluchtelingenprobleem. En over oma Zwaluw, Eva Bloemenvrouw, de keizerin van Arabie, Hannah Arendt, Geertrui Charpentier en Mael Joni.

Ten Have, 2016, geb, 192 pp, € 21.99, 9789025905217
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

Jager, Willigis
Voorbij God
"Wie ben ik in dit universum met zijn miljarden sterrenstelsels? Wat betekenen die paar decennia van mijn leven in dit tijdloos gebeuren? Ik ben een eenmalige, unieke incarnatie van de oergrond, waar alles uit voortkomt. Een korte golfslag van de oceaan 'leegte', 'godheid' - hoe ik haar ook noemen mag."

In Voorbij God brengt Willigis Jager de belangrijkste ervaringen en inzichten uit zijn rijke spirituele leven bij elkaar: de essentie die voorbij alle denken ligt, voorbij alle verschijnselen, voorbij God. Hij wordt hierbij gedreven door de diepe wens iedereen die er voor openstaat te helpen door te dringen tot de universele dimensie die ons beperkte bestaan omvat en overstijgt. Alleen een mensheid die deze volgende stap in de Grote Evolutie bereid is te nemen heeft een werkelijke toekomst.

Zenmeester en Benedictijn Willigis Jager (Kyo-un Roshi) is met zowel de westerse als de oosterse spiritualiteit zeer verbonden. In zijn werkzaamheid als leraar gaat hij ver boven de traditionele voorstellingen van de religies uit en betrekt hij tegelijk de nieuwste inzichten van de wetenschap. Willigis Jager studeerde theologie en filosofie. In zijn cursussen, voordrachten en talrijke publicaties wijst hij de weg naar een diepe spirituele ervaring als bron van vernieuwing op menselijk en maatschappelijk niveau.

Asoka, 2016, geb, 96 pp, € 19.95, 9789056703363
winkelwagen

8 Judaica Nederlands Jodendom

Stoutenbeek, Jan, Paul Vigeveno
Gids van joods erfgoed in Nederland
Een voortreffelijk leesbare geschiedenis van de joden in Nederland met een diepgang die de verwachtingen van het woord Gids ver overstijgt. - Emile Schrijver, Algemeen directeur Joods Historisch Museum en Joods Cultureel Kwartier

Per streek en plaats beschrijven de auteurs de vele gebouwen, monumenten, plekken en objecten die te maken hebben met de joodse cultuur, religie en geschiedenis. Dit varieert van een kleine dorpssjoel en een vergeten begraafplaats tot het Spinozahuis in Voorburg en de resten van het imperium van textielbaron Menko in Enschede. Met aandacht voor regionale verschillen en details, op basis van veel en gedegen onderzoek, worden de geschiedenis en de huidige joodse gemeenschappen uitvoerig beschreven. Het boek is rijk geillustreerd met historische afbeeldingen, foto's en stadsplattegronden. Een onmisbaar naslagwerk en een uitvoerige gids.

Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno publiceren al ruim dertig jaar over de joodse wereld in Nederland. Het boek Joods Amsterdam beleeft inmiddels zijn zesde editie en is ook uitgegeven in het Engels en Duits. In de jaren tachtig verscheen van hun hand Joods Nederland, dat enthousiast werd ontvangen.

Bas Lubberhuizen, 2016, pap, 400 pp, € 39.99, 9789059374508
winkelwagen

8 Judaica Shoah/ Holocaust/ Antisemitisme

   
Jablonka, Ivan
A History of the Grandparents I Never Had
Publication expected 11-may-2016

'Two refugees among tens of thousands, two droplets in a sea of hardship: Italians fleeing fascism, Germans fleeing Nazism, German and Eastern European Jews driven out of their countries...
Who were my grandparents? Jewish immigrants, like so many others. They lived on Rue du Pressoir, between Menilmontant and Belleville, in the heart of working-class Paris where so many of the foreign-born resided. Earned a living doing odd jobs. Had two children, a girl, Suzanne, born in January 1939, and a boy, Marcel, born in April 1940. What else do I have, apart from these mundane details?'

Ivan Jablonka's grandparents' lives ended long before his began. When he set out to uncover their story, he had little to work with. Neither of them was the least bit famous, and they left little behind but two orphaned children, a handful of letters, and a passport.

Jablonka's challenge was, as a historian, to rigorously distance himself and yet, as family, to invest himself completely in their story. To write this book, he traveled to three continents; met the handful of survivors of his grandparents' era, their descendants, and some of his far-flung cousins; and investigated twenty different archives. And in the process, he reflected on his own family and his responsibilities to his father, the orphaned son, and to his own children and the family wounds they all inherited.

A History of the Grandparents I Never Had cannot bring Mates and Idesa to life, but Jablonka succeeds in bringing them, as he soberly puts it, to light. The result is a gripping story, a profound reflection, and an absolutely extraordinary history.

Ivan Jablonka is Professor of Contemporary History at the University Paris 13, France, and Editor-in-Chief of La Vie des idees/Books and Ideas. This book, first published in French, won the 2012 Prix du Senat du livre d'histoire, Prix Guizot de l'Academie francaise, and the Prix Augustin-Thierry des Rendez-Vous de l'Histoire de Blois.

Stanford UP, 2016, geb, 336 pp, € 31.95, 9780804795449
winkelwagen
   
Minco, Bertien
Liever niet op reis
Roman

'Ik ga naar Auschwitz en ik neem mee: een antisemiet, een oversekste Rabbijn en een onwetende Belg.'

Over de oorlogsgeschiedenis van haar Joodse familie is voornamelijk gezwegen. Als Rivka's man bij haar is weggelopen en haar dochter vertrokken is voor een wereldreis, besluit ze onderzoek te doen naar het verleden. Rivka interviewt haar moeder en tante, beiden overlevenden van de holocaust, en gaat mee op een Boeddhistische groepsreis naar Auschwitz. Ze verdiept zich in wat de namen, data en verhalen haar kunnen leren.
Liever niet op reis volgt Rivka bij haar intensieve zoektocht en vertelt niet zozeer de familieverhalen zelf, als wel de wijze waarop ze zijn verzwegen en de enorme impact die dat nog altijd heeft op haarzelf, maar ook op de volgende generatie

Magnolia, 2016, pap, 208 pp, € 19.95, 9789492241085
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

   
Joustra, Robert, Alissa Wilkinson
How to Survive the Apocalypse. Zombies, Cylons, Faith, and Politics at the End of the World
The world is going to hell. So begins this book, pointing to the prevalence of apocalypse - cataclysmic destruction and nightmarish end-of-the-world scenarios - in contemporary entertainment.

In How to Survive the Apocalypse Robert Joustra and Alissa Wilkinson examine a number of popular stories - from the Cylons in Battlestar Galactica to the purging of innocence in Game of Thrones to the hordes of zombies in The Walking Dead - and argue that such apocalyptic stories reveal a lot about us here and now, about how we conceive of our life together, including some of our deepest tensions and anxieties.

Besides analyzing the dsytopian shift in popular culture, Joustra and Wilkinson also suggest how Christians can live faithfully and with integrity in such a cultural context.

Eerdmans, 2016, pap, 198 pp, € 17.95, 9780802872715
winkelwagen

9.1.0 Maatschappij / Cultuur en Politiek

Hirsch Ballin, Ernst
Tegen de stroom. Over mensen en ideeen die hoop geven in benarde tijden
Als men een samenleving op haar beloop laat, zijn er winnaars en verliezers. De kortste weg naar de macht is het mobiliseren van een groep die zich van anderen onderscheidt door ras, religie of een ander vermeend kenmerk van superioriteit. Mensen die deel uitmaken van zo'n groep zijn vaak de laatsten die erachter komen waarheen ze zijn meegesleurd. Geweld lijkt gewoon, de slachtoffers ondergaan rechteloosheid omdat van het recht een controletechniek is gemaakt.

Lodewijk Ernst Visser, de in 1941 ontslagen president van de Hoge Raad, doorzag scherper dan anderen dat de Nederlandse constitutionele beginselen geslachtofferd werden door de Joodse Nederlanders te isoleren, nog voor de massale deportaties begonnen. Ook de gelovige mysticus Titus Brandsma was meer op zijn hoede dan de zelfbenoemde realisten die - binnen een jaar na de militaire overgave van mei 1940 - mentaal voor Hitlers imperium capituleerden. Brandsma liet zich niet intimideren en hield de hoop op medemenselijkheid levend. Dat deed ook Anton de Kom, die uit Suriname was verbannen omdat hij niet accepteerde dat de Nederlandse kolonisten zichzelf als superieur beschouwden. Tegen de nationaalsocialistische bezetters zette hij de strijd voor ieders gelijke rechten voort.

In Tegen de stroom heeft Ernst Hirsch Ballin de veelzeggende verhalen van Lodewijk Ernst Visser, Titus Brandsma en Anton de Kom samengebracht. De verheerlijking van (ogenschijnlijk) homogene samenlevingen van vroeger, leren hun verhalen, is net zo goed verderfelijk als een toekomstbeeld met een superieure ideologie of cultuur. Tegen de stroom van zulke bewegingen in maakt het recht ruimte voor gewone en ongewone mensen.

Querido, 2016, pap, 150 pp, € 19.99, 9789021402215
winkelwagen
Koning, Martijn de
Een ideologische strijd met de islam. Fortuyns gedachtegoed als scharnierpunt in de radicalisering van moslims / het woord als wapen
Na de aanslagen in Parijs en Brussel en de ontwrichting van het Midden-Oosten door de Islamitische Staat, is de ideologische strijd met de islam een actueler onderwerp dan ooit. Islamoloog Marijn de Koning schreef een essay waarin hij terugblikt op het gedachtegoed van Pim Fortuyn van 15 jaar geleden en de status van de islam in onze cultuur op dit moment onderzoekt. Hij toont aan dat de ideeen van Fortuyn zowel een continuering als een breuk met het verleden zijn. De Koning besteedt aandacht aan het idee van het gevaar van een migrantencultuur, de tegenstelling autochtoon en allochtoon, Fortuyns doembeeld van de islam en zijn persoonlijke, flamboyante stijl van moreel leiderschap.
Karakter Uitgevers NF-NL, 2016, pap, 72 pp, € 7.95, 9789045209784
winkelwagen
Shaikh, Anwar
Capitalism. Competition, Conflict, Crises
Neoclassical economical theory uses aspects of perfect functioning of markets as part of its basic assumptions and introduces imperfections as analysis proceeds forward. Many types of heterodox economics insist on dealing with imperfect competition but project backwards to a previous perfect state.

In Capitalism, Anwar Shaikh demonstrates that most of the central propositions of economic analysis can be derived without any reference to hyperrationality, optimization, perfect competition, perfect information, representative agents or so-called rational expectations. These include the laws of demand and supply, the determination of wage and profit rates, technological change, relative prices, interest rates, bond and equity prices, exchange rates, terms and balance of trade, growth, unemployment, inflation, and long booms culminating in recurrent general crises.

In every case, Shaikh's theory is applied to modern empirical patterns and contrasted with neoclassical, Keynesian, and Post Keynesian approaches to the same issues. The object of analysis is the economics of capitalism, and economic thought on the subject is addressed in that light. This is how the classical economists, as well as Keynes and Kalecki, approached the issue. Anyone interested in capitalism and economics in general can gain a wealth of knowledge from this ground-breaking text.

Oxford UP, 2016, geb, 980 pp, € 58.95, 9780199390632
winkelwagen

9.2.0 Godsdienstwetenschappen Wereldreligies

   
Nissen, P. en S. Verdonk
Draken
Vantilt, 2016, pap, 175 pp, € 19.95, 9789460042607
winkelwagen

9.3 Hermetica

Stuckrad, K. von
Geschiedenis van de westerse astrologie. Van het oude Mesopotamie tot de psychologische toepassingen van nu
De astrologie behoort tot de oudste wetenschappen van de mensheid. Ze speelde niet alleen in de grote vroege beschavingen maar ook in de Europese cultuurgeschiedenis een belangrijke rol. Ze oefende invloed uit op de ontwikkeling van de natuurwetenschappen te beginnen met astronomie, natuurkunde en scheikunde. Ze werd verwerkt in filosofie en godsdienst en gaf de doorslag bij politieke beslissingen met verregaande consequenties. Kocku von Stuckrad beheerst de kunst deze verschillende aspecten te bundelen in een totaaloverzicht en laat zo de betekenis zien van een stroming binnen de Europese geschiedenis van wetenschap en cultuur die dikwijls is verwaarloosd en die men doorgaans slechts met enige smetvrees benadert. Dit duidelijk geordende en zeer informatieve boek is in de eerste plaats een eerste klas inleiding tot de systemen van astrologische interpretatie. Het gaat vergezeld van een woordenlijst met uitleg van de belangrijkste begrippen. Dit boek is een 'must' voor iedereen die zich interesseert voor de geschiedenis en voor de huidige praktijk van de astrologie - om het even of men al dan niet zelf speurt naar de wisselwerking tussen het hemelse en het aardse.

Verschijnt 2016, hopelijk....

Fenomenologische bibliotheek 8, Abraxas, 2016, pap, ca 400 pp, € 27.50, 9789079133031
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Bor, Jan
OnZen. Over moderne spiritualiteit
Waarom een boekje over moderne spiritualiteit? Omdat de haren van filosoof Jan Bor recht overeind gaan staan bij de honderden nieuwe sektes die ons land inmiddels rijk is en die hun inspiratie uit het Oosten putten. Zelf heeft Bor veel ervaring met zen opgedaan. Zen zou de ultieme weg naar innerlijke vrijheid zijn. Net als andere religies - want dat is het - roept zen echter op tot het volgen van een leer en praktijk en tot afhankelijkheid van een geestelijk leider. Daarom zegt Bor: stink er niet in! Volg je eigen hart, zoek je eigen weg en voed je daarbij met 's werelds grootste filosofieen. Dat is een moderne invulling van moderne spiritualiteit.

Jan Bor (1946) is filosoof. Hij publiceerde onder meer De verbeelding van het denken, waarvan meer dan 100.000 exemplaren werden verkocht, Op de grens van het denken, Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie en Wat is wijsheid?. In 2015 verscheen zijn laatste boek, Mondriaan filosoof.

Prometheus Bert Bakker, 2016, pap, 112 pp, € 15.00, 9789035142800
winkelwagen
Garff, Joakim
Soren Kierkegaard, een biografie
Nooit eerder werd filosoof Soren Kierkegaard zo grondig geportretteerd. De internationaal geprezen biografie van Joakim Garff is de perfecte combinatie van geschiedenis, filosofie en psychologisch inzicht. Een must-have voor liefhebbers van Soren Kierkegaard, iedereen die filosofie studeert en geinteresseerden in filosofie.

In Soren Kierkegaard: Een biografie ontrafelt Joakim Garff Kierkegaards schuldbewuste verhouding tot zijn vader, de rivaliteit met zijn broers en de turbulente relatie met zijn verloofde Regine Olsen. Ook geeft hij een prachtige zedenschets van het 19e-eeuwse Kopenhagen, waar Kierkegaard steeds vaker conflicten kreeg en in genadeloze karikaturen werd afgebeeld.

Ten Have, 2016, geb, 799 pp, € 59.99, 9789025903947
winkelwagen

95.4 Filosofie Ethiek en Politieke Filosofie

   
Kate,
De vreemde vrijheid
Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2016, pap, 70 pp, € 11.50, 9789491110290
winkelwagen

99.0 Kunst

Kolstee, Hugo
Alle kathedralen en basilieken van Nederland. Van binnen en buiten
Verschijnt 30/04/2016

Deze gids beschrijft alle zeven kathedralen en vijfentwintig basilieken in Nederland. Bij elke kerk komt de plaatselijke situatie, geschiedenis, architectuur en inrichting ruim aan bod. Zowel patroonheiligen en tradities als processies en ommevaarten komen aan de orde. Bij basilieken wordt datum en reden van ontstaan vermeld, bij kathedralen komen de bisdommen, nu en in het verleden, ter sprake. Ook komt de vraag aan bod wat is een kathedraal, wat is een basiliek eigenlijk?

Voor iedereen geinteresseerd in architectuur, kunst en kerkgeschiedenis, die meer wil zien en horen dan je tot nu toe zag en wist.

Hugo Kolstee (1942) heeft als arts gewerkt in Nederland en in het buitenland. Hij voer ook regelmatig als scheepsarts op grote zeilschepen. Toen hij bij 'toeval' in een basiliek kwam, ging er een wereld voor hem open en besloot hij vanwege zijn interesse voor bouwkunde en geschiedenis ze allemaal te bezoeken en hun wetenswaardigheden te verzamelen.

Berne media gids, Berne, 2016, pap, 288 pp, € 19.95, 9789089721167
winkelwagen
   
Waltman, Caroline
Paradisewill.com, de bijbel in 600 foto's
Verschijnt 30/03/2016

Caroline Waltman vangt de inspiratie van bijbelse teksten in beelden. Niet in zoetsappige plaatjes maar in beelden die de schoonheid en weerbarstigheid van het leven vertolken, gevoed door de constante hoop die de Bijbel wil aanzeggen. Met de ogen van een Schriftlezeres fotografeerde ze en voorzag ze haar beelden van een passende bijbeltekst. Haar verrassende en intrigerende foto's zetten aan om hernieuwd naar een bijbelverhaal te kijken.

Caroline Waltman is kunstenares en een eigenwijze exegeet, die via haar foto's uitnodigt tot gesprek over tekst en beeld, over ieders eigen verhaal van hoop en nieuwe wereld. Dit fotoboek tekent haar als een bevlogen en hartstochtelijk mens. Zij heeft een scherp oog voor sprekende details en weet deze met haar foto's te treffen. Ze wil laten kijken. Mensen doen zien wat er is en wat er kan zijn. Zo brengt ze mensen - van welke religie ook -, natuur, en samenlevingen in beeld, en laat zien dat we samen onderweg zijn.

Berne, 2016, geb, ca 400 pp, € 29.95, 9789089721150
winkelwagen

99.13 Letteren

   
Goud, Johan (red)
Door woorden gekust, talen van de liefde
Over talen van de liefde gaat het in dit boek. Hoe terecht het meervoud 'talen' is, blijkt zonneklaar uit de veelkleurige bijdragen die erin opgenomen zijn. In de geschiedenis van het westerse denken en dichten zijn vele en diverse talen van de liefde voorgesteld. We vinden die voorstellen bij filosofen, theologen en schrijvers, van Plato tot Hannah Arendt, van Paulus tot Karl Barth, van Sappho tot James Joyce. In dit boek treffen ze elkaar: filosofen die de relatie tussen liefde en kennis onderzoeken, theologen die de betekenis van de bijbelse uitspraak 'God is liefde' analyseren, literatoren die verkenners van het intieme zijn en nieuwe talen van de liefde ontwikkelen.

De veertien bijdragen in dit boek zijn ondergebracht in twee rubrieken van ieder zeven hoofdstukken: Literair en Theologisch & Filosofisch. Ze zijn geschreven door de filosofen Hans Achterhuis, Marc De Kesel en Christoph Baumgartner; de theologen / religiewetenschappers Bob Becking, Martien E. Brinkman, Johan Goud en Matthea Westerduin; de neerlandici Elsbeth Etty en Jaap Goedegebuure; de literatoren Maarten van der Graaff, Arnon Grunberg, Oek de Jong, Willem Jan Otten en Marjoleine de Vos.

Johan Goud was van 1999 tot 2015 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, vanaf 2009 met de leeropdracht 'Religie en zingeving in literatuur en kust'. Hij publiceerde en redigeerde vele boeken en artikelen op het terrein van (godsdienst)filosofie en theologie. Dit boek is het zesde en laatste van een in 2010 gestarte reeks over literatuur en levensbeschouwing; het bevat zijn afscheidscollege 'Door woorden gekust. Over lezen als liefhebben'.

Klement, 2016, pap, 176 pp, € 19.95, 9789086871667
winkelwagen

99.2 Poezie

Boelsma. Estelle
Alles is een onderbreking van de lege ruimte
Woorden zouden geen betekenis hebben zonder de stilte, de onderbrekingen tussen de woorden. De dingen om ons heen maken de lege ruimte zicht- en voelbaar. Estelle Boelsma is geinteresseerd in hoe taal betekenis krijgt door onderbrekingen, hoe de lege ruimte betekenis geeft aan dingen en mensen.

De gedichten van Estelle Boelsma zijn te typeren als plaatsbepalingen. Voortdurend is de dichter bezig de beweging in haar omgeving in kaart te brengen, van de kleinste moleculen tot en met het heelal en zijn sterrenstelsel. Uitgesproken taal brengt door geluidsgolven bewegingen in de moleculen in de kamer en in het lichaam.

ik concludeer dat alles altijd verplaatst; de dingen
in de kamer, de ruimte in de kamer, de ruimte in
de dingen, ik verplaats me door de ruimte
ik verplaats lucht, mijn mond verplaatst klanken woorden
mijn handen verplaatsen lucht
klanken in de ruimte verplaatsen lucht
mijn gedachten verplaatsen naar papier

Uitgeverij Stanza, 2016, pap, 52 pp, € 15.00, 9789490401290
winkelwagen
   
Smilde, Miek
De achterkant van juni. Gedichten
Dit poeziedebuut is een bundel over bloei en verval. Vruchtbaarheid en sterfelijkheid nestelen zich in hetzelfde lichaam, zoals in de volle zomer de dagen alweer korter worden. Tussen woede en verzoening vat de dichter de tijd in taal en verhoudt zich daarin tot de ander: kind, vader, geliefde.

Miek Smilde (1966) is schrijfster en onderzoeksjournalist. In 2013 verscheen bij de Arbeiderspers de roman Gloria in excelsis Deo. Begin 2011 Raarhoek over de na-oorlogse geschiedenis van de psychiatrie. Raarhoek werd onder andere genomineerd voor de Loep 2011, de prijs voor onderzoeksjournalistiek van de VVOJ.
Zie haar website polemiek.com voor meer informatie.

De Arbeiderspers, 2016, pap, 56 pp, € 16.99, 9789029505932
winkelwagen

Tweedehands/Antiquarisch Katholica

Knippenberg, W.H.T., Frans Oudejans
Katholiek woordenboek
Tweedehands, 1-druk, net exemplaar
Thomas Rap, 1987, geb, 191 pp, € 11.50, 9789060052716
winkelwagen