B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.4.3.00 Paulus algemeen

Vergeer, Charles
Wie was Paulus wel?! Op zoek naar zijn teksten
verschijnt 29-4-2016

Dat Paulus van fundamenteel belang is voor het christendom, staat buiten kijf. Maar wie was Paulus eigenlijk? We kennen aangaande leven en leer van Paulus maar twee bronnen: Handelingen van Lucas en de brieven van Paulus.

In Wie was Paulus wel?!Op zoek naar zijn teksten wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de antieke brieven geschreven en gelezen werden. Niet de theologische antwoorden, maar filologische vragen zijn daarbij richtinggevend. De aandacht gaat vooral uit naar de teksten in de brieven waarin, naar werd aangenomen, Paulus over zijn eigen leven spreekt. Die worden zorgvuldig gelezen en geinterpreteerd in het licht van de tijd waarin de teksten, zoals we die nu kennen, tot stand kwamen. Het is nog maar de vraag wat er overblijft van het beeld dat tegenwoordig over hem bestaat. Kortom: wat schreef Paulus 'zelf' en wie was de historische Paulus echt?

Damon, 2016, pap, 144 pp, € 17.90, 9789460362286
winkelwagen

2.0 Geschiedenis Algemeen

Dunk, Thomas H. von der
De lange schaduw der Germanen, een worsteling van tien eeuwen met het Duitse zelfbeeld
Sinds Arminius' overwinning op de Romeinse veldheer Varus in het Teutoburgerwoud waart er een spook door Europa, zo betoogt Thomas von der Dunk. In het Duitse rijk heeft Arminius' succesvolle veldslag tegen de Romeinen eeuwenlang tot inspiratie gediend om de positie van Duitsland te verheerlijken tegenover die van de meer Romeinse, katholieke landen in het zuiden. In Duitsland en Oostenrijk schiepen vorsten, politici en kunstenaars politieke zelfbeelden die zich duidelijk onderscheidden van omringende landen. De auteur beschrijft de periode 1500-1800 aan de hand van figuren die het Duitse zelfbeeld ingrijpend beinvloedden, van Arminius tot Napoleon

Dit boek is eerder in een kleine oplage verschenen als De schaduw van het Teutoburgerwoud. Een Duitse politieke zedenschets van tien eeuwen (2000)

Amsterdam University Press, 2016, pap, 243 pp, € 17.95, 9789462981799
winkelwagen

2.1.2.0 Geschiedenis Patristiek / 3e - 6e eeuw

Augustinus, Aurelius
Onze wereld in wording: beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen [De Genesi aduersus manichaeos & De Genesi ad litteram liber unus inperfectus]
verschijnt 12-5-2016

"In het begin schiep God de hemel en de aarde." In die woorden herkennen vele mensen de eerste zin uit de bijbel, joden en christenen in het bijzonder. Het vervolg is nog steeds overbekend: daarin wordt verhaald hoe God in zes dagen de wereld schept en op de zevende dag uitrust van het werk dat tot stand is gebracht. Iedereen denkt het verhaal te kennen. Of de inhoud geloofd wordt, is een ander verhaal.

De bijbelse scheppingsverhalen blijven bron voor discussie. Dat geldt voor de moderne tijd, maar dat gold ook voor vroegere tijden. Augustinus (354-430) heeft zich in de loop van zijn leven minstens vijfmaal beziggehouden met een zorgvuldige lezing en uitleg van de eerste bijbelpagina. Dit boek bevat de eerste Nederlandse vertaling van zijn oudste twee commentaren. Het ene werk 'De Genesi aduersus manichaeos' dateert van 388-390; het andere 'De Genesi ad litteram liber unus inperfectus' schreef hij enkele jaren later in 393-394. Hij is dan net priester in de Noord-Afrikaanse stad Hippo Regius.

In beide werken valt Augustinus te leren kennen als een nauwkeurige bijbellezer. Hij heeft oog voor details waar je als moderne lezer meestal ongemerkt overheen leest. In zijn uitleg blijkt hij bovendien een toegewijd pastor en diepzinnig theoloog. In beide werken spant Augustinus zich bovendien in om toegankelijk te schrijven en klare taal te gebruiken. Als geen ander is hij in staat om te laten zien dat de eerste bijbelverhalen iets verkondigen over zijn eigen leefwereld. Met zijn creatieve uitleg beoogt Augustinus ook ons verbanden te laten zien tussen de scheppingsverhalen en het eigen leven in onze wereld in wording.

Damon, 2016, geb, 200 pp, € 29.90, 9789460362224
winkelwagen

2.2.0 Geschiedenis ME / Renaissance / 6e - 15e eeuw

Saint-Thierry, Willem van
Godsliefde: Meditaties, Gulden Brief, Leven van Bernardus
verschijnt 31-5-2016

Omstreeks 1075 werd in de buurt van Luik een man geboren die brede nieuwe horizonten zou openen voor de spiritualiteit van het Westen: Willem van Saint-Thierry. Deze erudiete monnik, eerst benedictijn en later cistercienzer, kwam als een der eersten naar buiten met zijn affectieve en subjectieve beleving van de Godsrelatie, gevat in een rijk literair oeuvre dat uitdrukking wilde geven aan de cruciale band tussen geloof en beleving. Willem kon geen genoegen nemen met een agnostisch spreken over God alsof niets van Hem gekend kan worden. God is licht en liefde, en de liefhebbende ziel reflecteert zijn beeld dat in Jezus Christus mens werd.

In deze uitgave worden drie belangrijke werken van zijn hand samengebundeld. Ze omspannen zowat heel zijn actieve loopbaan. Als abt van de benedictijnenabdij van Saint-Thierry bij Reims schreef hij twaalf Meditaties, waarin we hem leren kennen als een hartstochtelijk zoeker van Gods gelaat. Als cistercienzer redigeerde Willem onder meer zijn beroemde Gulden Brief, een traktaat over de etappes van het geestelijk leven. Zijn laatste levensjaren wijdde Willem aan een Leven van Bernardus, zijn vriend en medestander in het spiritueel reveil van de twaalfde eeuw.

De drie werken zijn vakkundig vertaald en ingeleid door Paul Verdeyen s.j.

Damon, 2016, geb, 232 pp, € 29.90, 9789460362279
winkelwagen

2.3 Geschiedenis Vroegmodern / Reformatie / Contrareformatie 16e eeuw

Comenius, Jan Amos
Het labyrint van de wereld en het paradijs van het hart
In Het labyrint van de wereld en het paradijs van het hart, zijn enige literaire werk, stelt de Tsjechische pedagoog en filosoof Jan Amos Comenius de wereld voor als een stad waarvan de straten de verschillende standen en beroepen in de maatschappij vertegenwoordigen. Pelgrim is op zoek naar het beroep dat het best bij hem past, maar in de stad heersen misbruik, wanorde en vervreemding. Over deze stadwereld heerst koningin Wijsheid alias Zinloosheid.

Het satirische eerste deel bekritiseert de wereld, de slechte gewoontes van mensen en hun karakters. Met scherpe pen en vol humor tekent Comenius een wereld die nog altijd actueel is. Wanneer Pelgrim uiteindelijk diep teleurgesteld de wereld wil verlaten, wordt hij door God geroepen. Hij sluit hem in zijn hart. In het daaropvolgende utopische deel wordt Pelgrim klaargestoomd om met nieuwe energie en nieuwe inzichten weer deel uit te maken van de wereld.

Comenius plaatst Pelgrim dus niet in een saaie, ideale en utopische wereld, maar laat hem terugkeren naar de zo bekritiseerde omgeving waarin hij na zijn mentaliteitsverandering een goed voorbeeld voor de mensen hoopt te zijn.

Het labyrint van de wereld is de meest gelezen en meest vertaalde tekst uit de klassieke Tsjechische literatuur. Deze nieuwe vertaling van Kees Mercks doet voor het eerst recht aan de oorspronkelijke literaire en stilistische kwaliteiten.

Vantilt, 2016, pap, 244 pp, € 19.95, 9789460042621
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

Brier, Bob
Cleopatra's Needles. The Lost Obelisks of Egypt
In the half-century between 1831 and 1881 three massive obelisks left Egypt for new lands. Prior to these journeys, the last large obelisk moved was the Vatican obelisk in 1586 - one of the great engineering achievements of the Renaissance. Roman emperors moved more than a dozen, but left no records of how they did it. The nineteenth-century engineers entrusted with transporting the obelisks across oceans had to invent new methods, and they were far from certain that they would work. As the three obelisks, bound for Paris, London and New York, sailed towards their new homes, the world held its breath. Newspapers reported the obelisks' daily progress, complete with dramatic illustrations of the heroic deeds of the engineers and crews struggling under nearly impossible conditions. When the obelisks finally arrived safely in their new homes, bands played Cleopatra's Needle Waltz and silver obelisk pencils dangled from fashionable ladies' necks.

This turbulent era, caught up in obelisk mania, is recreated by Bob Brier in all its glory. Amid astounding tales of engineering dexterity and naval endurance, the individuals involved in transporting the obelisks and receiving them in their future homes are brought to life through their letters and diaries, newspaper articles and illustrations. Written by a renowned Egyptologist and author, this compelling book will fascinate all those interested in Egypt, its iconic monuments and the history of great endeavour.

Bloomsbury Academic, 2016, geb, 248 pp, € 31.95, 9781474242936
winkelwagen
Jefferson, Thomas
De Jefferson Bijbel. De filosofie van Jezus van Nazaret
Met een mesje bewerkte de Amerikaanse president en filosoof Thomas Jefferson (1743-1826) de Bijbel. Alle ongeloofwaardige en irrationele passages liet hij eruit: de onbevlekte ontvangenis, engelen, wonderen, wonderbaarlijke genezingen en de hemelvaart. Voor Jefferson was Jezus geen mystieke genezer die door God werd gezonden, maar een historische figuur, een filosoof met een vernieuwende moraal - de mooiste die de wereld heeft gekend.

Slechts met een aantal bevriende Verlichtingsdenkers wisselde hij van gedachte over religieuze zaken. Zij inspireerden hem tot zijn Bijbelproject, die een tekst opleverde die typisch is voor de Verlichting.

Jefferson publiceerde zijn bijbel niet, maar hield hem voor zichzelf om er 's avonds in te lezen. Na zijn dood bleef Jeffersons geheime bijbel lang onontdekt. De tekst verschijnt nu voor het eerst in Nederlandse vertaling, met een inleiding van de vertalers, Sadije Bunjaku en Thomas Heij.

ISVW Uitgevers, 2016, pap, 224 pp, € 19.95, 9789491693403
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Derks, Marjet, Annelies van Heijst
Catharina Halkes Ik verwacht iets groots, levenswerk van een feministisch theologe (1920-2011)
'Kerkmoeder' werd Catharina Halkes genoemd. Internationaal haalde ze het nieuws omdat ze de paus niet mocht toespreken. Helemaal waar was dat niet, maar het publicitaire effect beviel haar wel. Al jong nam ze geen genoegen met beperkingen voor vrouwen in kerk en samenleving. Ze mobiliseerde andere vrouwen om daar tegenin te gaan. Haar strijdterrein was dat van geloof en theologie. Gedreven door een visioen van gelijkwaardigheid eiste ze een andere spirituele gemeenschap. Inhakend op achtereenvolgende vernieuwingsbewegingen van haar tijd sprak ze een groot publiek aan. Duizenden generatiegenoten bewonderden haar. Ze gold als een boegbeeld omdat ze zich durfde uit te spreken. In academische kring behoorde ze tot de weinige vrouwelijke professoren. Eenduidig was ze allerminst: keurig en radicaal, een gesoigneerde dame die sigaren rookte, een neerlandica die als feministisch theologe naam maakte, een hoogleraar die geen proefschrift had geschreven, en een echtgenote en moeder met daarnaast een compleet ander leven.
Vantilt, 2016, pap, 446 pp, € 29.95, 9789460042645
winkelwagen
Halik, Tomas
De nacht van de biechtvader. Cristelijk geloof in een tijd van onzekerheid
Als priester en biechtvader voert Tomas Halik al vele jaren persoonlijke gesprekken met mensen die daarom vragen. Zo hoort hij iedere week gelovigen en niet-gelovigen aan. Sommigen vertrouwen hem dingen toe waarover ze nog nooit met iemand spraken. Andere bekennen schuld, vertellen over hun zwakheden en twijfels of over verlangen naar vergeving en heling.

In dit boek reflecteert Halik met humor en mededogen op deze talrijke gesprekken. De hedendaagse crisis in het geloof, betoogt hij, leidt tot een dieper verstaan. Bovendien leren we eruit dat iedere levende godsdienst een veranderende godsdienst is. De essays in dit boek bevatten onder andere filosofische overpeinzingen over het paradoxale in de bijbelse leer, analyses van de hedendaagse cultuur, en psychologische observaties uit zijn werk als biechtvader - werk waarin hij altijd probeert om geduldig en aandachtig te luisteren, te begrijpen, te stimuleren en te ondersteunen.
De eerste geloofsstap in deze tijd is de paradox van het christelijk geloof accepteren, legt de auteur uit. Het geloof is een ondoorgrondelijke weg naar een onduidelijke toekomst, maar uiteindelijk is het wel de enige.

Tomas Halik (1948) is priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit te Praag. Hij was onder andere de vertrouweling en raadsman van president Havel, de Tjechische aartsbisschop Tomasek en Johannes Paulus II. In 2014 ontving hij de prestigieuze Templeton Prize. De vertaling van zijn boek Geduld met God (2014) is al vele malen herdrukt.

Boekencentrum, 2016, pap, 189 pp, € 19.50, 9789023970668
winkelwagen
Jongh, Jan de
God in de kring van de goden, griekse tragedies en het christendom
Veel mensen ervaren in hun leven de macht van het lot en gevoelens van tragiek. Deze ervaring kon lange tijd niet verenigd worden met het godsbeeld van het westerse christendom. Alle dingen werden daarin immers bestuurd door een God, die het goede met ons voorhad. Dit godsbeeld is voor velen niet meer geloofwaardig.

De aloude Griekse tragedies bieden wel ruimte aan het tragische, en zij raken ons nog altijd diep. In het tragische lot van de helden en heldinnen herkennen wij ons eigen en gezamenlijke levensverhaal.

Auteur Jan de Jongh laat in God in de kring van de goden een nieuwe benadering van de christelijke God zien, waarin ruimte is voor de ervaring van het tragische en de 'machten'. Hij schetst een theologie die verwoordt en verbeeldt wat mensen ervaren.

Drs. Jan de Jongh werkte als predikant in de Protestantse Kerk en als studentenpastor aan de Universiteit Twente. Hij schreef een reeks boeken en artikelen over liturgie. In Godspraak is Beeldspraak (2006) en Het Geheim verbeelden (2011) beschrijft hij de kracht en de praktijk van de religieuze verbeelding.

'Jan de Jongh behandelt een onderwerp dat op dit moment in het brandpunt van de belangstelling staat. Met de terugkeer van de religie, die in het secularisatie-denken van de vorige eeuw al afgeschreven leek, staan we in de moderne maatschappij voor allerlei nieuwe, maar ook oeroude vragen. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze weet de auteur in een toegankelijke stijl zijn lezers aan te spreken' Hans Achterhuis, emeritus hoogleraar filosofie, Denker des Vaderlands 2011-2013

Skandalon, 2016, pap, 219 pp, € 21.95, 9789492183231
winkelwagen
Muis, Jan
Onze Vader, christelijk spreken over God
Onze postmoderne, seculiere en multiculturele context vraagt om een nieuwe reflectie over God. Deze godsleer beantwoordt de vraag wie de God is tot wie christenen het Onze Vader bidden. Deze God is niet alleen liefdevol; Hij/zij is evenzeer heilig en rechtvaardig. Hij is geen uitvergroot mens, maar in zijn omgang met mensen de volstrekt Verhevene.

Voor veel mensen is 'God' een leeg woord geworden waar ieder zijn eigen invulling aan kan geven. Christenen zijn mensen die het Onze Vader bidden. In dit boek wordt onderzocht welke inhoud het woord 'God' krijgt wanneer het Onze Vader gebeden wordt.
Welke inhoud hebben de woorden Vader, Naam, Koning en Schepper? Welke betekenis hebben de liefde, de heiligheid, de rechtvaardigheid, de macht en de eeuwigheid die het Onze Vader expliciet of impliciet aan God toekent? Voor het begrijpen van deze 'eigenschappen' van God wordt een nieuw denkkader ontwikkeld waarin Gods daden en zijn relaties met mensen centraal staan. Het boek besluit met de vraag of onze Vader werkelijk bestaat.

Jan Muis (1952) is hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam.

Boekencentrum, 2016, pap, 436 pp, € 32.50, 9789023928669
winkelwagen
Wiman, Christian
Mijn heldere afgrond, overpeinzingen van een moderne gelovige
Vertaald door Willem Jan Otten
Brandaan, 2016, geb, € 19.95, 9789460050350
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Heijden, Christian van der
Paus Franciscus Het derde jaar, Ecologie van barmhartigheid
In zijn derde jaar reisde Paus Franciscus naar de Filipijnen, naar Napels, Latijns-Amerika en Afrika. Hij voerde hervormingen door en verklaarde voor het eerst een echtpaar zalig. Hij bleef oproepen tot barmhartigheid en publiceerde Laudato si'. Deze paus blijft mensen ontroeren en inspireren!
Adveniat, 2016, pap, 271 pp, € 19.50, 9789492093158
winkelwagen
Korte, Gerard de
Geroepen tot hoop, bouwen aan een barmhartige kerk
In 'Geroepen tot hoop' schrijft bisschop Gerard de Korte over de opdracht van de kerk om barmhartig te zijn. 2016 is uitgeroepen tot jubeljaar van de barmhartigheid. De Korte staat bekend om zijn open en pastorale opstelling. Het zoeken naar dialoog en het nastreven van oecumene draagt hij een warm hart toe. In dit boek zoomt hij in op de vraag naar God in deze tijd. Wat is de toekomst van het christelijk geloof in Nederland? Vervolgens deelt hij met ons zijn visie op burgerschap en de plaats van de kerk in de samenleving. Het boek wordt afgesloten met een uitleg van Bijbelse sleutelwoorden, vooral over barmhartigheid. Gerard de Korte was in 2015 de Theoloog des Vaderlands en schreef eerder onder andere 'Hartelijk katholiek'.
Kok, 2016, pap, 160 pp, € 16.50, 9789043526609
winkelwagen
Papst Franziskus
Amoris Laetitia - Freude der Liebe
Das Apostolische Schreiben Amoris Laetitia - uber die Liebe in der Familie, Mit e. Einf. v. Kardinal Marx, Franz-Josef Bode u. Heiner Koch
Herder, 2016, pap, 288 pp, € 11.95, 9783451069192
winkelwagen
Pope Francis
Amoris Laetitia - The Joy of Love, Apostolic Exhortation on Love in the Family
Available apr/may 2016

CTS, 2016, pap, € 13.50, 9781784691226
winkelwagen

5.5 Liedbundels/ Missalen/ Kerkmuziek

Overbeeke, Emanuel
Ruhe sanft, sanfte Ruh ! Passiemuziek - een veelkleurig palet door de eeuwen heen
Verschijnt 27/02/2016

Bij muziek voor de paastijd denken velen het eerst aan Bachs Matthaus- en Johannes-Passion. Er zijn echter veel meer paascomposities. Dit boek wil een overzicht geven van die vele andere werken: wanneer zijn ze ontstaan, welke functie hadden deze stukken binnen en buiten de liturgie en hoe gingen componisten om met teksten? Bachs meesterwerken, die in dit boek natuurlijk niet mogen ontbreken, komen uit een traditie en veroorzaakten een traditie. Traditie betekent ook vernieuwing. De tekst van het lijdensverhaal heeft vele elementen in zich en de muziek heeft talrijke vormen aangenomen, als passie en stabat mater, in vocale en instrumentale vorm, in meer hoge en meer lage kunst, en vooral in wisselende omstandigheden en vanuit verschillende wensen. Dit boek volgt de passiemuziek en hun componisten door eeuwen heen. Daarbij komen ook de nodige anekdotes aan bod.

Emanuel Overbeeke (1958) studeerde muziekwetenschap in Utrecht en New York. Hij promoveerde over Nederlandse muziek bij Nederlandse symfonieorkesten, werkte als docent en schreef meerdere boeken over muziek. De schrijver en publicist is ook een veelgevraagd spreker. Emanuel Overbeeke ontving de Ina Dammanprijs 2014.

Berne, 2016, pap, 160 pp, € 17.50, 9789089721204
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

Oosterhuis, Huub
Wolf en Lam, korte verhalen over liefde en dood
Wolf en lam is het eerste boek van meesterverteller Huub Oosterhuis met verhalen - geen liedteksten en preken. Eerlijk bedacht, soms waar gebeurd. Over heel verschillende mensen, die hij liefheeft zoals ze zijn. Over herkenning en vervreemding, over dood en liefde sterker dan de dood.

Een paar keer over god/God, over zijn vader, een vogel met drie vleugels, de grootvorst van Auschwitz, de overlevende van een vliegtuigramp, de oplossing van het vluchtelingenprobleem. En over oma Zwaluw, Eva Bloemenvrouw, de keizerin van Arabie, Hannah Arendt, Geertrui Charpentier en Mael Joni.

Ten Have, 2016, geb, 192 pp, € 21.99, 9789025905217
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

Jager, Willigis
Voorbij God
"Wie ben ik in dit universum met zijn miljarden sterrenstelsels? Wat betekenen die paar decennia van mijn leven in dit tijdloos gebeuren? Ik ben een eenmalige, unieke incarnatie van de oergrond, waar alles uit voortkomt. Een korte golfslag van de oceaan 'leegte', 'godheid' - hoe ik haar ook noemen mag."

In Voorbij God brengt Willigis Jager de belangrijkste ervaringen en inzichten uit zijn rijke spirituele leven bij elkaar: de essentie die voorbij alle denken ligt, voorbij alle verschijnselen, voorbij God. Hij wordt hierbij gedreven door de diepe wens iedereen die er voor openstaat te helpen door te dringen tot de universele dimensie die ons beperkte bestaan omvat en overstijgt. Alleen een mensheid die deze volgende stap in de Grote Evolutie bereid is te nemen heeft een werkelijke toekomst.

Zenmeester en Benedictijn Willigis Jager (Kyo-un Roshi) is met zowel de westerse als de oosterse spiritualiteit zeer verbonden. In zijn werkzaamheid als leraar gaat hij ver boven de traditionele voorstellingen van de religies uit en betrekt hij tegelijk de nieuwste inzichten van de wetenschap. Willigis Jager studeerde theologie en filosofie. In zijn cursussen, voordrachten en talrijke publicaties wijst hij de weg naar een diepe spirituele ervaring als bron van vernieuwing op menselijk en maatschappelijk niveau.

Asoka, 2016, geb, 96 pp, € 19.95, 9789056703363
winkelwagen
Kruijff, Claartje
Leegte achter de dingen. Mijn zoektocht naar een betekenisvol leven
In Leegte achter de dingen vertelt Claartje Kruijff hoe zij, nadat ze jarenlang werkzaam was als consultant in de Londense City, zich realiseerde dat ze diepgang in haar bestaan miste. Ze besloot van de zoektocht naar de zin van het leven haar beroep te maken en theoloog te worden. Nu is ze predikant in de Dominicus Kerk in Amsterdam.

In Leegte achter de dingen behandelt Kruijff grote en kleine levensvragen over 'zin en zijn', waarmee zij in haar eigen leven en in haar werk te maken krijgt. Ze neemt de lezer mee in haar zoektocht naar geluk, betekenis en, bovenal, naar een handleiding om te leven. Op een open en kwetsbare manier doet Kruijff verslag van haar poging betekenis te vinden in het leven en laat ze je nadenken over wat je nu echt belangrijk vindt, in je relaties, in je werk en in het grotere geheel. Ook helpt ze je op weg in al die levensmomenten van vreugde en verdriet.

Ambo|Anthos, 2016, pap, 216 pp, € 18.99, 9789026332753
winkelwagen
Luttikhuis, Bernard
Tien beelden van hoop, bemoediging en troost
'Tien beelden' bespreekt in tien korte teksten tien gelijkenissen van Jezus. De auteur legt ze in eenvoudige en duidelijke taal uit en biedt daarbij vaak verrassende en inspirerende perspectieven. Maar de auteur wil vooral laten zien dat Jezus in zijn gelijkenissen bewust uitdagend, vaak zelfs provocerend, sprak. Hij daagde er mensen mee uit om op een andere, nieuwe manier naar zichzelf en de wereld te kijken. Dit boekje nodigt de lezer uit die uitdaging aan te nemen. Alle bijbelstudies zijn voorzien van gespreksvragen waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor bespreking in een groep.

In de serie In gesprek verschijnen kleine maar krachtige boekjes voor gesprekskringen. Ieder deel bevat tien korte teksten en is voorzien van gespreksvragen en andere tips voor het kringgesprek. Klik hier voor het overzicht van de tot nu toe verschenen delen.

Serie In Gesprek, Boekencentrum, 2016, pap, 84 pp, € 8.90, 9789023970835
winkelwagen
Pot, Miek
Ik zal altijd van je houden. Dagboek van een 30-daagse retraite
verschijnt 19/3/2016

Miek Pot, coach en schrijfster, doet in dit boek verslag van haar kloosterverblijf van 30 dagen in de traditie van de jezuieten. 'Mijn eigen ervaring deze zomer heeft me de grote kracht van deze retraitevorm laten zien'.

Adveniat, 2016, pap, ca 100 pp, € 16.50, 9789492093165
winkelwagen

8 Judaica Mystiek en Spiritualiteit

Wolski, Nathan (transl.)
The Zohar, Vol 10, Pritzker Edition
Expected march 2016

Vol. 10 of 12 volumes projected

Sefer ha-Zohar (The Book of Radiance) has amazed readers ever since it emerged in Spain over seven hundred years ago. Written in a lyrical Aramaic, the Zohar, a masterpiece of Kabbalah, features mystical interpretation of the Torah, from Genesis to Deuteronomy.

The tenth volume of The Zohar: Pritzker Edition presents Midrash ha-Ne'lam on the Torah, the earliest texts of the Zoharic corpus and first fruits of the Zoharic world. In contrast to the main body of the Zohar, Midrash ha-Ne'lam is composed in both Aramaic and Hebrew; its style combines philosophical allegory and kabbalistic midrash.

Particularly noteworthy is the extended allegorical interpretation of the patriarchal narratives. They are read as an account of the descent of the soul, its adventures on earth, and its wandering journey after death, finally culminating in its reunion with the perfected body following resurrection. Quintessential Zoharic motifs such as "walking on the way" and the "nocturnal delight in the Garden of Eden" make their first appearances here. The volume also includes many short narratives featuring the "Masters of Mishnah," a group of sages possessing esoteric knowledge of the soul and the cosmos, the forerunner of the Zoharic fellowship.

For the complete series click this link

Stanford UP, 2016, geb, 656 pp, € 77.50, 9780804788045
winkelwagen

8 Judaica Nederlands Jodendom

   
Stoutenbeek, Jan, Paul Vigeveno
Gids van joods erfgoed in Nederland
Een voortreffelijk leesbare geschiedenis van de joden in Nederland met een diepgang die de verwachtingen van het woord Gids ver overstijgt. - Emile Schrijver, Algemeen directeur Joods Historisch Museum en Joods Cultureel Kwartier

Per streek en plaats beschrijven de auteurs de vele gebouwen, monumenten, plekken en objecten die te maken hebben met de joodse cultuur, religie en geschiedenis. Dit varieert van een kleine dorpssjoel en een vergeten begraafplaats tot het Spinozahuis in Voorburg en de resten van het imperium van textielbaron Menko in Enschede. Met aandacht voor regionale verschillen en details, op basis van veel en gedegen onderzoek, worden de geschiedenis en de huidige joodse gemeenschappen uitvoerig beschreven. Het boek is rijk geillustreerd met historische afbeeldingen, foto's en stadsplattegronden. Een onmisbaar naslagwerk en een uitvoerige gids.

Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno publiceren al ruim dertig jaar over de joodse wereld in Nederland. Het boek Joods Amsterdam beleeft inmiddels zijn zesde editie en is ook uitgegeven in het Engels en Duits. In de jaren tachtig verscheen van hun hand Joods Nederland, dat enthousiast werd ontvangen.

Bas Lubberhuizen, 2016, pap, 400 pp, € 39.99, 9789059374508
winkelwagen

8 Judaica Shoah/ Holocaust/ Antisemitisme

   
Jablonka, Ivan
A History of the Grandparents I Never Had
Publication expected 11-may-2016

'Two refugees among tens of thousands, two droplets in a sea of hardship: Italians fleeing fascism, Germans fleeing Nazism, German and Eastern European Jews driven out of their countries...
Who were my grandparents? Jewish immigrants, like so many others. They lived on Rue du Pressoir, between Menilmontant and Belleville, in the heart of working-class Paris where so many of the foreign-born resided. Earned a living doing odd jobs. Had two children, a girl, Suzanne, born in January 1939, and a boy, Marcel, born in April 1940. What else do I have, apart from these mundane details?'

Ivan Jablonka's grandparents' lives ended long before his began. When he set out to uncover their story, he had little to work with. Neither of them was the least bit famous, and they left little behind but two orphaned children, a handful of letters, and a passport.

Jablonka's challenge was, as a historian, to rigorously distance himself and yet, as family, to invest himself completely in their story. To write this book, he traveled to three continents; met the handful of survivors of his grandparents' era, their descendants, and some of his far-flung cousins; and investigated twenty different archives. And in the process, he reflected on his own family and his responsibilities to his father, the orphaned son, and to his own children and the family wounds they all inherited.

A History of the Grandparents I Never Had cannot bring Mates and Idesa to life, but Jablonka succeeds in bringing them, as he soberly puts it, to light. The result is a gripping story, a profound reflection, and an absolutely extraordinary history.

Ivan Jablonka is Professor of Contemporary History at the University Paris 13, France, and Editor-in-Chief of La Vie des idees/Books and Ideas. This book, first published in French, won the 2012 Prix du Senat du livre d'histoire, Prix Guizot de l'Academie francaise, and the Prix Augustin-Thierry des Rendez-Vous de l'Histoire de Blois.

Stanford UP, 2016, geb, 336 pp, € 31.95, 9780804795449
winkelwagen
   
Minco, Bertien
Liever niet op reis
Roman

'Ik ga naar Auschwitz en ik neem mee: een antisemiet, een oversekste Rabbijn en een onwetende Belg.'

Over de oorlogsgeschiedenis van haar Joodse familie is voornamelijk gezwegen. Als Rivka's man bij haar is weggelopen en haar dochter vertrokken is voor een wereldreis, besluit ze onderzoek te doen naar het verleden. Rivka interviewt haar moeder en tante, beiden overlevenden van de holocaust, en gaat mee op een Boeddhistische groepsreis naar Auschwitz. Ze verdiept zich in wat de namen, data en verhalen haar kunnen leren.
Liever niet op reis volgt Rivka bij haar intensieve zoektocht en vertelt niet zozeer de familieverhalen zelf, als wel de wijze waarop ze zijn verzwegen en de enorme impact die dat nog altijd heeft op haarzelf, maar ook op de volgende generatie

Magnolia, 2016, pap, 208 pp, € 19.95, 9789492241085
winkelwagen

9.0.1 (Godsdienst) Sociologie en Antropologie

Bernts, Ton, Joantine Berghuijs
God in Nederland 1966-2015
Steeds minder mensen geloven in God. 25procent van de Nederlandse bevolking geeft aan atheist te zijn, terwijl 17 procent gelooft in het bestaan van God. Wat is de verklaring voor de afname van ons godsgeloof? Worden mensen spiritueler als ze minder naar de kerk gaan?

God in Nederland is het groot tienjaarlijks onderzoek naar gelovig en ongelovig Nederland. In deze vijfde editie van God in Nederland 2006 - 2015 presenteren Ton Bernts, Joantine Berghuijs en anderen, cijfers over het christendom en nieuwe spiritualiteit, traditionele en nieuwe gemeenschappen, oude en nieuwe rituelen.

Het eerste onderzoek naar God in Nederland werd gedaan door het tijdschrift Margriet in 1966, in 1979 door weekblad De Tijd en sindsdien door het RKK-tv-programma Kruispunt. God in Nederland 2006 - 2015 is een must-have voor iedereen die actief is op het gebied van zingeving.

Ten Have, 2016, pap, 222 pp, € 17.50, 9789025905248
winkelwagen

9.1.0 Maatschappij / Cultuur en Politiek

Haan, Roelf
Vergeten vragen, humanisme in economisch-theologisch perspectief
De economische wetenschap lijkt zich meer bezig te houden met haar eigen denkmodellen dan met het economisch welzijn van mensen. Dient de economie eigenlijk de mens of is de mens ondergeschikt aan de economie zoals die nu eenmaal functioneert? Vergeten vragen gaat te rade bij twee niet-economen die over de economische actualiteit veel te zeggen hebben door de manier waarop zij de wereld zien en zich daarin een houding bepalen.

Aan het begin van de moderne tijd is het de theoloog Johannes Calvijn (1509-1564), die stelde dat alle mensen in de economie wederzijds van elkaar afhankelijk zijn. Dat heeft invloed op keuzen in het dagelijkse leven. En in de volstrekt nieuwe wereld van vandaag maakt de socioloog Jacques Ellul (1912-1994) ons bewust van de ingrijpende technische en maatschappelijke veranderingen die zich sinds een eeuw in versneld tempo voordoen. Die hebben tot gevolg dat de economische theorie in belangrijke mate verouderd is.

Tegenover de problemen van deze tijd kan het denken conform het systeem niet meer de enige richting bepalen. Wanneer de gangbare economische logica wordt overstegen, openen zich nieuwe mogelijkheden voor denken en doen.

Dr. Roelf Haan is econoom. Van 1985 tot 1997 was hij algemeen directeur van de IKON in Hilversum.Hij doceerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan de theologische opleiding ISEDET in Buenos Aires, Argentinie. Als beleidsambtenaar werkte hij bij het Internationale Monetaire Fonds in Washington en de ministeries van financien en buitenlandse zaken in Den Haag.

Skandalon, 2016, pap, 256 pp, € 22.95, 9789492183194
winkelwagen
   
Mason, Paul
Postkapitalisme, een gids voor de toekomst
Het kapitalisme bloeide de afgelopen tweehonderd jaar dankzij zijn aanpassingsvermogen; op de golven van de economische cycli heeft het zich steeds aangepast en getransformeerd om uiteindelijk sterker uit verschillende crises op te rijzen. Maar de grens is bereikt, stelt Paul Mason. In de uithoeken van het marktsysteem ontdekken mensen nieuwe vormen van eigendom, lenen en zaken doen - van 3D-printen tot zelfmanagende websites als Wikipedia en van duurzame energiecooperaties tot parallelle valuta.

In het hart van die veranderingen staat de informatietechnologie, een revolutie die volgens Mason de potentie heeft om onze notie van werk, productie en waarde totaal te veranderen en om een economie gebaseerd op marktwerking en privaat eigendom te vernietigen.

In dit baanbrekende boek laat Mason zien hoe we, vanuit de as van de recente financiele crisis, de kans hebben om een meer sociale, rechtvaardige en duurzame, globale economie te bouwen.

Bezige Bij, 2016, pap, 333 pp, € 29.90, 9789023494317
winkelwagen
Scheffer, Paul
De vrijheid van de grens
Essay bij De maand van de Filosofie. 'Kunnen we, in het besef dat grenzen vrijheid mogelijk maken, op een duurzame manier de kring verruimen van mensen met wie we ons vereenzelvigen?'

De vluchtelingencrisis laat onze verlegenheid met grenzen beter dan ooit zien. Wie zijn wij, wereldburgers, om anderen de toegang tot ons grondgebied te ontzeggen? In dit essay betoogt Paul Scheffer, met de nodige filosofische distantie, dat een open samenleving alleen kan bestaan door enige ruimtelijke afbakening. Het gaat hier niet om de grenzen van de vrijheid, maar om 'de vrijheid van de grens'. Hoeveel begrenzing heeft een beschaving nodig die democratie en mensenrechten wil bevorderen? En wat is tegen die achtergrond een eigentijds vooruitgangsideaal?

Paul Scheffer (1954) publiceerde in 2007 Het land van aankomst, dat een bestseller werd, en in 2013 Alles doet mee aan de werkelijkheid, een portret van zijn grootvader, de filosoof en letterkundige Herman Wolf. Momenteel is Scheffer hoogleraar Europese Studies aan de universiteiten van Tilburg en Amsterdam.

Lemniscaat, 2016, pap, 126 pp, € 4.95, 9789047708056
winkelwagen
   
Shaikh, Anwar
Capitalism. Competition, Conflict, Crises
Neoclassical economical theory uses aspects of perfect functioning of markets as part of its basic assumptions and introduces imperfections as analysis proceeds forward. Many types of heterodox economics insist on dealing with imperfect competition but project backwards to a previous perfect state.

In Capitalism, Anwar Shaikh demonstrates that most of the central propositions of economic analysis can be derived without any reference to hyperrationality, optimization, perfect competition, perfect information, representative agents or so-called rational expectations. These include the laws of demand and supply, the determination of wage and profit rates, technological change, relative prices, interest rates, bond and equity prices, exchange rates, terms and balance of trade, growth, unemployment, inflation, and long booms culminating in recurrent general crises.

In every case, Shaikh's theory is applied to modern empirical patterns and contrasted with neoclassical, Keynesian, and Post Keynesian approaches to the same issues. The object of analysis is the economics of capitalism, and economic thought on the subject is addressed in that light. This is how the classical economists, as well as Keynes and Kalecki, approached the issue. Anyone interested in capitalism and economics in general can gain a wealth of knowledge from this ground-breaking text.

Oxford UP, 2016, geb, 980 pp, € 58.95, 9780199390632
winkelwagen

9.2.1 Wereldreligies Oosters algemeen

Chong, Woei-Lien
Filosofie met de vlinderslag: de daoistische levenskunst van Zhuangzi
verschijnt 31-3-2016

'Zhuangzi' (vierde-derde eeuw v. Chr.) is de tweede grondtekst van het daoisme, na de 'Daodejing' van Laozi. Het werk is geliefd om zijn humoristische dialogen en diepzinnige parabels, en dient al eeuwen als onuitputtelijke inspiratiebron voor een ieder die zoekt naar spontaniteit, creativiteit en innerlijke bevrijding van maatschappelijke dwang en ideologische dogma's. Hoewel 'Zhuangzi' in het Nederlandstalige gebied steeds bekender wordt, is er nog niet veel aandacht besteed aan zijn spirituele oefenweg. Daarin speelt de deconstructie van de taal een belangrijke rol, naast een vorm van meditatie die gericht is op het deconditioneren en verruimen van het alledaagse bewustzijn. Door deze praktische aspecten helder voor het voetlicht te brengen, in de filosofische context van 'Daodejing' en 'Zhuangzi', laat dit boek zien dat Zhuangzi's daoistische oefenweg ook in de moderne tijd nog steeds een grote inspiratiebron kan zijn voor het dagelijks leven.

Damon, 2016, geb, 272 pp, € 29.90, 9789460362262
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Agamben, Giorgio
The Use of Bodies
Giorgio Agamben's Homo Sacer was one of the seminal works of political philosophy in recent decades. It was also the beginning of a series of interconnected investigations of staggering ambition and scope, investigating the deepest foundations of Western politics and thought.

The Use of Bodies represents the ninth and final volume in this twenty-year undertaking, breaking considerable new ground while clarifying the stakes and implications of the project as a whole. It comprises three major sections. The first uses Aristotle's discussion of slavery as a starting point for radically rethinking notions of selfhood; the second calls for a complete reworking of Western ontology; and the third explores the enigmatic concept of 'form-of-life', which is in many ways the motivating force behind the entire Homo Sacer project. Interwoven between these major sections are shorter reflections on individual thinkers (Debord, Foucault, and Heidegger), while the epilogue pushes toward a new approach to political life that breaks with the destructive deadlocks of Western thought. The Use of Bodies represents a true masterwork by one of our greatest living philosophers.

Homo Sacer IV/2, Stanford UP, 2016, pap, 320 pp, € 29.00, 9780804798402
winkelwagen
Devisch, Ignaas
Rusteloosheid, pleidooi voor een mateloos leven
We werken minder, maar we hebben meer te doen. We hebben meer vrije tijd, maar we slapen minder. Terwijl we klagen over de drukte, de gejaagdheid en dreigende burn-outs, plannen we onze dagen vol. Kortom, onze tijd wordt 'obees'; we proppen alles vol en zijn niet langer in staat om te lummelen of werkelijk niets te doen.

Wie denkt dat rusteloosheid een ziekte is van deze tijd, heeft het mis. Al eeuwenlang zoekt de mens een uitweg voor een probleem dat hij zelf veroorzaakt: een te vol leven. Maar is die rusteloosheid werkelijk een probleem, of is het juist een van onze voornaamste drijfveren? Passie, creativiteit en verlangen bestaan bij gratie van ongedurigheid, aldus filosoof en medicus Ignaas Devisch.

In weerwil van alle pleidooien om te vertragen en de roep om spiritualiteit en ascese, breekt dit boek een lans voor de positieve kanten van een mateloos leven.

Bezige Bij, 2016, pap, 320 pp, € 19.90, 9789023494188
winkelwagen
Driel, Sanne van
De strijd van het kleine meisje, een filosofie van anorexia
Verschijnt 25/3/2016

Sanne van Driel onderzoekt hoe zij anorexia, een pathologie die voornamelijk bij meisjes voorkomt, anders kan denken en schrijven.

Ze verlegt de focus van 'de strijd tegen anorexia' naar anorexia als strijd, een strijd die blootlegt hoe - in de lijn van Foucaults analyse van de disciplinerende macht die zichzelf autonoom achtende subjecten produceert - (meisjes)lichamen tot (vrouw)subject gemaakt worden. Maar ook hoe een anorexiet met haar hongerpraktijk aan deze subjectivering probeert te ontsnappen en het zicht opent op de mogelijkheid van een ander leven. Deleuzes concept van het kleine meisje duidt in dit schrijven op het vermogen van zowel anorexia als de filosofie om te ontsnappen aan het vanzelfsprekende en dit anders te denken.

Sanne van Driel (1986) studeerde humanistiek in Utrecht en filosofie in Rotterdam. Met De strijd van het kleine meisje won ze in 2014 de Van Helsdingen aanmoedigingsprijs van de Stichting Psychiatrie en Filosofie.

Klement, 2016, pap, ca 144 pp, € 17.50, 9789086871773
winkelwagen
Gerwen, Rob van
Moderne filosofen over kunst
Sinds kunst in de achttiende eeuw esthetisch werd, bedoeld voor de ervaring van de beschouwer, hebben veel belangrijke filosofen het hoofd gebogen over de vraag wat kunst nu eigenlijk is en waarom we haar zo belangrijk vinden.

In dit boek laat Rob van Gerwen duidelijk zien hoe de discussie over de aard van de kunst en het belang ervan verschuiven. Hij staat uitvoerig stil bij de eigenzinnige benaderingen van de moderne filosofen Baumgarten, Hume, Kant, Hegel, Schopenhauer, Ingarden, Gadamer, Adorno en Wittgenstein en de onderlinge relaties. Ieder hoofdstuk opent een universum van denken met een interne samenhang waar niemand tussen lijkt te kunnen komen - totdat met het volgende hoofdstuk het feest van het nadenken weer opnieuw begint. In een laatste hoofdstuk geeft Van Gerwen de ontwikkeling in het denken over kunst kritisch weer vanuit vragen over de kunsten zoals wij die nu zouden stellen.

Rob van Gerwen (1957) is senior docent filosofie van de kunsten aan de Universiteit Utrecht en is directeur van Consilium Philosophicum. Hij publiceerde vijf boeken en vele artikelen, is hoofdredacteur van het internationale, wetenschappelijke tijdschrift 'Aesthetic Investigations' en vicevoorzitter van het Nederlands Genootschap voor Esthetica.

Klement, 2016, pap, ca 304 pp, € 28.50, 9789086871780
winkelwagen
Joosten, Henrietta
Streven naar beter. Nietzsche als gids voor het hbo
Verschijnt 25/3/2016

Henrietta Joosten onderneemt, geinspireerd door Nietzsche, een stoutmoedige poging om het tamelijk instrumentele hbo-discours van binnenuit te veranderen. Wat betekent het om studenten te leren streven naar beter in een beroepspraktijk waar 'beter' aan verandering onderhevig is?

Het hoger beroepsonderwijs wil zowel een efficiente leerfabriek als een opleider van zelfbewuste en innovatieve professionals zijn. Een onmogelijke opdracht? Niet per se. Henrietta Joosten laat zien dat het experimentele, bevrijdende maar ook gevaarlijke denken van Nietzsche handvatten biedt om studenten te laten excelleren in een dynamische beroepspraktijk. Joosten werkt, in navolging van Nietzsche, vijf elementen van het streven naar beter uit: omgaan met onzekerheid, excelleren, kritisch denken, waarheidszoekende vriendschap en leren met vallen en opstaan. Vanuit deze vijf perspectieven stelt zij - als filosoof en als hogeschooldocent - het hedendaags onderwijsdiscours ter discussie op zoek naar ruimte voor beter.

Henrietta Joosten (1968) studeerde bedrijfskunde en filosofie in Rotterdam en volgde daarnaast een opleiding tot Gestalttherapeut. Ze is als filosoof en hogeschooldocent werkzaam aan De Haagse Hogeschool. Dit boek is een bewerking van het proefschrift waarop ze eind november 2015 aan de Erasmus Universiteit promoveerde in de filosofie.

Klement, 2016, pap, 144 pp, € 17.50, 9789086871674
winkelwagen
Keizer, Bert
Vroeger waren we onsterfelijk, de troost van de filosofie, literatuur en geneeskunde
In Vroeger waren we onsterfelijk vertelt Bert Keizer hoe hij als kind van de sixties de kerk uit liep, voor The Beatles viel en na vele omwegen in een Engelse universiteit belandde om filosofie te gaan studeren. Een carriere als academisch filosoof schrikte hem af en hij zocht een goed heenkomen in de medische faculteit, om via die route in het volle leven te belanden.

In dit boek reist Keizer weg uit het katholieke Amersfoort, waar hij ooit misdienaar was, naar de goddeloze maar niet minder verwonderlijke wereld waarin wij nu rondtobben. Leven is behelpen, vindt hij, en vanuit die grondhouding heeft hij behartenswaardige dingen te zeggen over geloof en literatuur, filosofie en geneeskunde. Met wat hulp van zijn persoonlijke favorieten - Beckett, Wittgenstein, William Osler - slaagt hij erin om net iets te meer te lachen dan te huilen. Maar het scheelt niet veel.

Als jongetje vond ik de kerk niet echt vervelend, geloof ik, maar het werd pas leuk toen ik misdienaar werd. Ik koesterde zelfs vagelijk priesterlijke ambities, waarbij ik aanteken dat ik niet wist wat celibaat was. De vanzelfprekendheid van het christelijke wereldbeeld uit die jaren is mij nog altijd dierbaar. Toen waren we onsterfelijk, maar we wisten het niet. - Bert Keizer

Lemniscaat, 2016, pap, 296 pp, € 19.95, 9789047708001
winkelwagen
Leibovici, Solange
Kijken naar een droomscherm, over cinema en psychoanalyse
Film en psychoanalyse geven beide uitdrukking aan een wereld die gefascineerd is door beweging, verandering, wetenschap en moderne kunst. Beide baseren zich op verhalen over liefde, angsten en conflicten, en op de wijze waarop deze tot uitdrukking worden gebracht. Film houdt zich net als psychoanalyse bezig met het magische karakter van dromen en fantasieen, met onbewust gemis en de dynamiek van het verlangen. Veel cineasten, zoals Hitchcock, Kubrick en David Lynch, maken gebruik van thema's die aan de psychoanalyse zijn ontleend - met name de blik. Dit boek gaat over de interactie tussen film en toeschouwer. De auteur bespreekt films als Blue Velvet, The Reader, Hiroshima mon amour, Eyes Wide Shut en Melancholia.

Dr. Solange Leibovici was werkzaam als docente literatuur en filmwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Naast een groot aantal artikelen over de psychoanalyse van film en literatuur, publiceerde zij een psychobiografie van de Franse schrijver Pierre Drieu La Rochelle, psychoanalytische essays over literatuur, en twee autobiografische romans.

Sjibbolet, 2016, pap, 200 pp, € 21.95, 9789491110269
winkelwagen

95.2 Filosofie Antieke Filosofie

Hupperts, Charles
Platoonse liefde: het Symposium en de Phaedrus van Plato
Er is geen filosoof van de westerse wijsbegeerte geweest die zo gefascineerd was door het begrip eros (liefde) als Plato. Zijn denken is doordrongen van dit begrip. Twee dialogen hebben eros als thema, het Symposium en de Phaedrus. In beide werken is eros echter niet het enige thema. Het Symposium, misschien wel het meesterwerk van Plato, heeft ook de erotische en intellectuele houding van zijn leermeester Socrates als onderwerp en in de Phaedrus wordt door Plato een verband aangebracht tussen eros en de ware vorm van retorica. Beide werken behoren filosofisch gezien tot de belangrijkste dialogen van Plato, die centrale aspecten van zijn denken weergeven.

Plato maakt in beide werken een diepgaande analyse van wat eros inhoudt. In zijn ogen is eros niet alleen maar een verlangen naar iemand anders. Eros is een innerlijke kracht die mensen doet scheppen en waardoor zij in staat worden gesteld onsterfelijk te worden. Bovendien is eros datgene waardoor mensen geluk kunnen bereiken en wat ons bij uitstek in contact brengt met de goddelijke wereld.

Eros is ook onlosmakelijk verbonden met schoonheid. Dit moet wel de reden zijn waarom het Symposium en de Phaedrus tot zijn meest indrukwekkende en mooiste dialogen en tot de hoogtepunten van de westerse literatuur gerekend kunnen worden.

Damon, 2016, geb, 304 pp, € 32.90, 9789460362231
winkelwagen

99.0 Kunst

Kolstee, Hugo
Alle kathedralen en basilieken van Nederland. Van binnen en buiten
Verschijnt 30/04/2016

Deze gids beschrijft alle zeven kathedralen en vijfentwintig basilieken in Nederland. Bij elke kerk komt de plaatselijke situatie, geschiedenis, architectuur en inrichting ruim aan bod. Zowel patroonheiligen en tradities als processies en ommevaarten komen aan de orde. Bij basilieken wordt datum en reden van ontstaan vermeld, bij kathedralen komen de bisdommen, nu en in het verleden, ter sprake. Ook komt de vraag aan bod wat is een kathedraal, wat is een basiliek eigenlijk?

Voor iedereen geinteresseerd in architectuur, kunst en kerkgeschiedenis, die meer wil zien en horen dan je tot nu toe zag en wist.

Hugo Kolstee (1942) heeft als arts gewerkt in Nederland en in het buitenland. Hij voer ook regelmatig als scheepsarts op grote zeilschepen. Toen hij bij 'toeval' in een basiliek kwam, ging er een wereld voor hem open en besloot hij vanwege zijn interesse voor bouwkunde en geschiedenis ze allemaal te bezoeken en hun wetenswaardigheden te verzamelen.

Berne media gids, Berne, 2016, pap, 288 pp, € 19.95, 9789089721167
winkelwagen
   
Waltman, Caroline
Paradisewill.com, de bijbel in 600 foto's
Verschijnt 30/03/2016

Caroline Waltman vangt de inspiratie van bijbelse teksten in beelden. Niet in zoetsappige plaatjes maar in beelden die de schoonheid en weerbarstigheid van het leven vertolken, gevoed door de constante hoop die de Bijbel wil aanzeggen. Met de ogen van een Schriftlezeres fotografeerde ze en voorzag ze haar beelden van een passende bijbeltekst. Haar verrassende en intrigerende foto's zetten aan om hernieuwd naar een bijbelverhaal te kijken.

Caroline Waltman is kunstenares en een eigenwijze exegeet, die via haar foto's uitnodigt tot gesprek over tekst en beeld, over ieders eigen verhaal van hoop en nieuwe wereld. Dit fotoboek tekent haar als een bevlogen en hartstochtelijk mens. Zij heeft een scherp oog voor sprekende details en weet deze met haar foto's te treffen. Ze wil laten kijken. Mensen doen zien wat er is en wat er kan zijn. Zo brengt ze mensen - van welke religie ook -, natuur, en samenlevingen in beeld, en laat zien dat we samen onderweg zijn.

Berne, 2016, geb, ca 400 pp, € 29.95, 9789089721150
winkelwagen

99.2 Poezie

Boelsma. Estelle
Alles is een onderbreking van de lege ruimte
Woorden zouden geen betekenis hebben zonder de stilte, de onderbrekingen tussen de woorden. De dingen om ons heen maken de lege ruimte zicht- en voelbaar. Estelle Boelsma is geinteresseerd in hoe taal betekenis krijgt door onderbrekingen, hoe de lege ruimte betekenis geeft aan dingen en mensen.

De gedichten van Estelle Boelsma zijn te typeren als plaatsbepalingen. Voortdurend is de dichter bezig de beweging in haar omgeving in kaart te brengen, van de kleinste moleculen tot en met het heelal en zijn sterrenstelsel. Uitgesproken taal brengt door geluidsgolven bewegingen in de moleculen in de kamer en in het lichaam.

ik concludeer dat alles altijd verplaatst; de dingen
in de kamer, de ruimte in de kamer, de ruimte in
de dingen, ik verplaats me door de ruimte
ik verplaats lucht, mijn mond verplaatst klanken woorden
mijn handen verplaatsen lucht
klanken in de ruimte verplaatsen lucht
mijn gedachten verplaatsen naar papier

Uitgeverij Stanza, 2016, pap, 52 pp, € 15.00, 9789490401290
winkelwagen

Tweedehands/Antiquarisch Katholica

Knippenberg, W.H.T., Frans Oudejans
Katholiek woordenboek
Tweedehands, 1-druk, net exemplaar
Thomas Rap, 1987, geb, 191 pp, € 11.50, 9789060052716
winkelwagen