B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.0.2 Bewerkingen en selecties bijbelverhalen

Kuijer, Guus
De Bijbel voor ongelovigen deel 2: de uittocht en de intocht. Exodus, Jozua, Rechters
Goedkopere paperbackeditie

In dit deel Exodus tot en met Rechters. Dit zijn de Bijbelboeken waarin wordt verteld hoe het volk van Israel uit Egypte wegvlucht en in Kanaan terechtkomt, en dat land koloniseert. Mozes is de eerste leider. Met hem zwerft het joodse volk veertig jaar door de woestijn. Hij brengt het tot aan de grens van het Beloofde Land, het land van melk en honing. Daar neemt Jozua het over, die de veroveringsstrijd gaat leiden, met als bekendste wapenfeit de val van Jericho. Na Jozua komen de rechters, waarvan Simson misschien wel de beroemdste is. Een thema is steeds aanwezig: de Israelieten worden telkens opnieuw verleid door vreemde volken en hun goden, terwijl ze toch vooral recht in de leer moeten blijven.

De Bijbel is een fascinerend boek. Onze cultuur is ondenkbaar zonder het heilige boek van de joden en de christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen).

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2014, pap, 271 pp, € 12.50, 9789025303822
winkelwagen
Kuijer, Guus
De Bijbel voor ongelovigen deel 1: het begin. Genesis
Goedkopere paperbackeditie

De Bijbel is een fascinerend boek. Onze westerse cultuur is ondenkbaar zonder het heilige boek van de christenen. Maar: wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na, voor ongelovigen. Te beginnen met het eerste boek, Genesis.

Genesis is een familieroman over een groep koppige mensen, met als leider Abraham, die vanuit Irak in Egypte terechtkomt. Het boek bevat ook de verhalen over Adam, Eva en de slang, over de zondvloed en de toren van Babel. Al die verhalen vertelt Kuijer opnieuw, vanuit het perspectief van de underdog. Vaak is dat een zoon of een vrouw, een verschoppeling of een bastaard, en daardoor worden de bekende verhalen nieuw en verrassend. Zowel voor wie de Bijbel kent als voor wie er nooit in las is De Bijbel voor ongelovigen een reis door een bekende wereld die ons toch zo vreemd is.

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2014, pap, 286 pp, € 12.50, 9789025301231
winkelwagen

1.2.0 Bijbelwetenschappen Tenach / OT algemeen

Wilson, R.
Prophecy and Society in Ancient Israel
Publication expected june 2014
Fortress, 2013, pap, € 33.50, 9780800696603
winkelwagen

1.4.0 Bijbelwetenschappen NT

Strecker, Christian
Handbuch Neues Testament
Erwartet juli 2014

Das "Handbuch Neues Testament" behandelt alle klassischen Themenfelder der neutestamentlichen Wissenschaft auf dem jeweils neuesten Forschungsstand. Zu diesen Themenfeldern zahlen die sog. Einleitungsfragen der neutestamentlichen Schriften, die Theologie des Neuen Testaments, die Frage nach dem historischen Jesus, die Geschichte des fruhen Christentums, die Umwelt des Neuen Testaments und die exegetische Methodik. Die Darstellung konzentriert sich auf zentrale und ertrag- bzw. einflussreiche Forschungspositionen, berucksichtigt dabei explizit auch den Forschungsstand ausserhalb Deutschlands (vor allem die angloamerikanische Exegese) und stellt Sondermeinungen weitgehend in den Hintergrund. Ziel ist es, den Studierenden und den allgemein am Neuen Testament interessierten Lesern einen tragfahigen Uberblick uber den aktuellen Forschungsstand zu geben, der auch als Grundlage dienen kann, kritische Fragen an die neutestamentliche Wissenschaft stellen zu konnen

Kohlhammer, 2014, pap, ca 600 pp, € 34.00, 9783170186736
winkelwagen

1.4.1.0 NT Evangelien

Jong, Pieter L. de
Jezus en de mensen met geld, bijbelstudies over bezit en rijkdom
De heftige wereldwijde bankencrisis en de commotierond de Nederlandse banken, zoals ABN AMRO en DSB, inspireerden dominee Piet de Jong tot een aantal preken en bijbelstudies over hoe Jezus tegen geld en bezit aankijkt. In het evangelie zijn er een aantal momenten dat Jezus het hebben van geld en het najagen ervan thematiseert. Geld mag, zo is wel duidelijk bij Jezus. Ook veel geld. Maar Hij noemt geld een paar keer nadrukkelijkde Mammon en vraagt steeds wat mensen ermee doen. Wat heeft je hart? Ook de wereld van banken en snel geld verdienen is aan Jezus' blik niet ontgaan. Zijn opmerkingen raken steeds de kern van het gebod van God: 'Heb je naaste lief als je zelf!' In deze uitgave belicht de auteur een aantal van deze bijbelgedeelten uit de evangelien in de vorm van een bijbelstudie.
Boekencentrum, 2014, pap, 85 pp, € 9.90, 9789023927938
winkelwagen

1.4.1.2 Marcus

Groeneveld, Alida, Rene van der Rijst, Stephan de Jong (red)
Doorns Evangelie, Marcus opnieuw
Heeft het goede nieuws van gisteren vandaag nog iets te zeggen? In Doorns evangelie onder redactie van Alida Groeneveld, Stephan de Jong en Rene van de Rijst staat het evangelie van Marcus centraal. Moderne theologen schrijven over het oudste evangelie.

De verhalen over Jezus zijn soms ontroerend mooi, vaak vreemd en niet zelden onbegrijpelijk. In 52 korte hoofdstukken lezen 21 predikanten van Op Goed Gerucht (PKN) het oudste evangelie, dat van Marcus, opnieuw. Elk hoofdstuk in Doorns evangelie bevat twee commentaren: een bondige uitleg en een levenskunstige interpretatie met af en toe een knipoog. Eerder verschenen Doornse Catechismus en Doornse Levenskunst.

Kok, 2014, pap, 175 pp, € 14.99, 9789043522779
winkelwagen

1.4.3.00 Paulus algemeen

Stegemann, Ekkehard W., Wolfgang Stegemann
Paulus und seine Zeit
expected july 2014

After 30 years a new intensive study on the life, work and theology of the apostle Paul. International research on Paul has led to significant changes in the view on Paul. This includes his theological profile (especially the New Perspective on Paul) but also the social und cultural context in which Paul worked as a missionary and founded communities. Of central importance for all aspects of the new idea of Paul is the comprehension, that traditional anti-Jewish interpretations are not plausible any more. They are replaced by Paul, as a missionary of peoples on the basis of his Jewish identity and within a Jewish environment of his time. This book provides a synopsis of the new international perspective on Paul, scrutinizing the new finings as well as the traditional interpretations.

Biblische Enzyklopadie, Bd 11, Kohlhammer, 2014, geb, ca 450 pp, € 42.00, 9783170123403
winkelwagen

2.1.1.1 Geschiedenis Tweede Tempel Periode / Vroeg Christendom

Braun, W.
Its Just Another Story: The Politics of Remembering the Earliest Christians
Publication expected 2014

With one eye on the motives for and the manners of the production of early Christian narratives of Christian beginnings, and the other eye on modern scholarly and popular motives for and manners of appropriating the early Christian narratives, this book offers a bifocal meditation on the historiographical practices and problems entailed in the concept of Christian "origins". The author begins by examining why and how early and modern Christian "archive fever" (Derrida) converts the mythic notion of "origin" to the historical concept of "beginnings" and that sees in "beginnings" an endlessly redeeming past. The gospel of Mark is an elaborated example of "just another story" that, though it really is just another story, perhaps not a very good one by any accounting, is exalted to the status of a charter narrative that is read as the true story of how it truly was in the past. The story of Jesus, fixed just so by elaborate techniques of producing stories that present themselves as histories, is a second example of early and modern past-making for purposes that are not in the past but for which the past as a constructed ideal is valuable currency in the contest for social and political identity and power in the present. A third example of a constructed past as a fix for modern ills is evident in modern attempts to find in the beginnings of Christianity an ideology that favoured a set of practices that were emancipatory for women. The author exposes this reading as "wishful thinking" historiography and explains why such historiography is compelling both in the academy and in popular thinking. In the final chapter the author engages current historiographical theories in order to explain why the Christian past is like a dead ancestor who refuses to stay dead.

Religion in Culture: Studies in Social Contest and Construction, Equinox, 2012, pap, 160 pp, € 18.50, 9781845530099
winkelwagen

2.2 Geschiedenis ME / Renaissance / 6e - 15e eeuw

Goedegebuure, J. & O. de Jong (red.)
Eckhart nu. Tien visies op Meister Eckhart
In herdruk, datum van verschijning (nog) onbekend.

Meister Eckhart (1260-1327), een van de grootste middeleeuwse mystici, staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Ter gelegenheid van Eckharts 750e geboortedag verscheen onder redactie van Jaap Goedegebuure en Oek de Jong een bundel beschouwingen over de vraag wat Eckhart ons vandaag de dag te zeggen heeft.

Deze fraai uitgevoerde bundel verkent het universum van Eckhart aan de hand van essays van schrijvers Roel Bentz van den Berg, C.O. Jellema, Oek de Jong, Jan Oegema en Vonne van der Meer, van zenleraar Nico Tydeman, die een uitbundig stuk leverde over Eckhart en het boeddhisme, van theologen en Eckhart-kenners Frans Maas en Marcel Braekers, filosoof Gerard Visser, criticus en literatuurwetenschapper Jaap Goedegebuure en historicus Jef Jacobs, die een meesterlijk portret van Eckhart en zijn tijd vervaardigde. De bundel wordt gecompleteerd met enkele preken van de Meister zelf.

Atlas Contact, 2010, pap, 252 pp, € 29.95, 9789045704487
winkelwagen
Reynolds, Barbara
Petrarch. The Forgotten Genius
Not yet published

Who was Petrarch? For five centuries Francesco Petrarca (1304-1374) was the most famous and influential poet in Europe. In more recent times, he has been acclaimed as the Father of Humanism. But so little today is known about the man and his writing. Despite being the first to label the Middle Ages the 'Dark Ages', Petrarch was himself closer to the ethos of the medieval than the innovative new thinking of the Renaissance. He chose to look back to the classical era by writing his major work - an epic poem called Africa - in Latin rather than in the modish vernacular of his native Tuscan.That immersion in the culture of antiquity partly explains why Petrarch's star has waned. Despite his genius, he is no longer fashionable. But he was in other ways a man defined by paradox, and difficult to pin down. Pious and devout, yet an inspiration to secular humanists; unrequited courtly lover, yet also a sexual predator on young women in the murky, twisting streets of papal Avignon; and a proud Florentine who envied his compatriot Dante, abandoning his homeland for the foreign culture of Provence: Petrarch was all of these, and more. Despite his fame, Petrarch's was above all a life scarred by tragedy. His best known work, the "Rime", was inspired by his passion for Laura, his life's love, who succumbed to the Black Death, leaving him bereft. In her elegant new biography, the first for many years, Barbara Reynolds reclaims Petrarch as writer, lover and statesman: a medieval man compellingly relevant to the modern age in all his tastes and talents.

I. B. Tauris, 2014, pap, 304 pp, € 31.50, 9781845119850
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

Israel, Jonathan I.
Revolutionary Ideas. An Intellectual History of the French Revolution fram The Rights of Man to Robespierre
Historians of the French Revolution used to take for granted what was also obvious to its contemporary observers - that the Revolution was caused by the radical ideas of the Enlightenment. Yet in recent decades scholars have argued that the Revolution was brought about by social forces, politics, economics, or culture - almost anything but abstract notions like liberty or equality. In Revolutionary Ideas, one of the world's leading historians of the Enlightenment restores the Revolution's intellectual history to its rightful central role. Drawing widely on primary sources, Jonathan Israel shows how the Revolution was set in motion by radical eighteenth-century doctrines, how these ideas divided revolutionary leaders into vehemently opposed ideological blocs, and how these clashes drove the turning points of the Revolution.

Revolutionary Ideas demonstrates that the Revolution was really three different revolutions vying for supremacy - a conflict between constitutional monarchists such as Lafayette who advocated moderate Enlightenment ideas; democratic republicans allied to Tom Paine who fought for Radical Enlightenment ideas; and authoritarian populists, such as Robespierre, who violently rejected key Enlightenment ideas and should ultimately be seen as Counter-Enlightenment figures. The book tells how the fierce rivalry between these groups shaped the course of the Revolution, from the Declaration of Rights, through liberal monarchism and democratic republicanism, to the Terror and the Post-Thermidor reaction.

In this compelling account, the French Revolution stands once again as a culmination of the emancipatory and democratic ideals of the Enlightenment. That it ended in the Terror represented a betrayal of those ideas - not their fulfillment.

Princeton UP, 2014, geb, 870 pp, € 36.95, 9780691151724
winkelwagen
   
Tongeren, Paul van
Jacoba van Tongeren en de verzetsgroep 'groep 2000'
verschijnt 14/4/2014, maar uitgesteld...
Aspect, 2014, pap, 378 pp, € 19.95, 9789461534835
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Dicou, Bert (red)
Goddeeltjes
Aangekondigd voor half augustus 2014

Zeven prominente theologen op zoek naar de 'Goddeeltjes' van ons bestaan. Zes grondbegrippen van de christelijke traditie, opnieuw doordacht in de context van het leven in de 21e eeuw.

Het wetenschappelijk hoogtepunt van 2012 was de ontdekking van het 'Goddeeltje', het elementaire deeltje dat fundamenteel is voor het begrijpen van het universum. Ook theologen houden zich van oudsher met het Goddeeltje bezig en zijn op zoek naar wat fundamenteel is voor het bestaan, gericht op de grenzen van wat we kunnen weten - en daaraan voorbij. Dat is ook de opzet van de zeven boeken uit deze cassette. Zes boeken over zes aspecten van de christelijke traditie, opnieuw doordacht. En een zevende deel waarin de auteurs persoonlijk bevraagd worden op hun inspiratie en drijfveren. Gevarieerd van vorm: niet alleen betogen maar ook interviews, brieven, miniatuur-beschouwingen.

Cassete met 7 paperbacks, met bijdragen van zeven theologen uit de remonstrantse traditie: Christa Anbeek, Christiane Berkvens, Koen Holtzapffel, Foeke Knoppers, Pieter Korbee, Peter Nissen en Antje van der Hoek.

Boekencentrum, 2014, pap, 384 pp, € 24.00, 9789021143576
winkelwagen
Hennecke, Susanne
Karl Barth in den Niederlanden.Teil 1: Theologische, kulturelle und politische Rezeptionen (1919-1960)
Expected july 2014

Susanne Hennecke argues that Karl Barth's theology developed in the Netherlands reception as an alternative cultural theology. For the first time ever she presents Karl Barth's theological, cultural, and political reception and impact on the Netherlands as a whole. Hennecke's reflections may be suitable to start and compare Karl Barth's receptions internationally.

Forschungen zur systematischen und okumenischen Theologie, Band 142., Vandenhoeck und Ruprecht, 2014, geb, 440 pp, € 107.50, 9783525564110
winkelwagen
Kate, Laurens ten (red)
25 Eeuwen theologie
Verschijnt midden juni 2014

Godsdienst en spiritualiteit zijn al enige tijd helemaal terug op de maatschappelijke en politieke agenda. Daarbij vragen steeds meer mensen naar de religieuze bronnen van onze geseculariseerde cultuur. 25 eeuwen theologie wil in deze behoefte voorzien door een omvangrijk overzicht te bieden van de belangrijkste theologische denkers en hun teksten in de westerse geschiedenis. Van de vroegste auteurs van de heilige boeken in jodendom, christendom en islam voert dit boek via het denken over God en mens in de oudheid en de middeleeuwen naar de moderne en hedendaagse tijd. 25 eeuwen theologie biedt een fraaie galerij van denkers en de ideeen waarmee zij de veelzijdige geschiedenis van jodendom, christendom en islam kritisch hebben begeleid.

25 eeuwen theologie is voorzien van een verhelderende algemene inleiding, korte introducties bij elke denker, tekstfragmenten, literatuursuggesties per hoofdstuk, een handig register en een tijdtafel.

Met medewerking van: Welmoet Boender, Mirjam Elbers, Abdelilah Ljamai, Michiel op De Coul en Rinse Reeling Brouwer

Boom, 2014, pap, 548 pp, € 39.50, 9789461059307
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 01: Fruhe spirituelle Texte und Studien. Grundlagen im Orden
Erwartet june 2014
Karl Rahner Samtliche Werke 1, Herder, 2014, geb, ca 512 pp, € 90.00, 9783451237195
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Coopmans, Jos
Satanskinderen? Het verhaal van een gestichtsjeugd
In de jaren veertig van de vorige eeuw heeft Jos Coopmans een deel van zijn jeugd doorgebracht in een 'gesticht': eerst in een katholiek kindertehuis waar hij als kleine jongen na een uithuisplaatsing werd ondergebracht en daarna in het eveneens katholieke 'opvoedingsgesticht' Harreveld. Dat was een internaat waarin zowel voogdijkinderen als jongens die onder toezicht van justitie waren gesteld, werden geplaatst. De leiding van Harreveld was in handen van de Broeders van Amsterdam, officieel de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. De jaren op Harreveld waren voor Jos acht verdrietige jaren, waarin zijn verlangen naar vrijheid, naar zijn eigen dorp en naar 'thuis' steeds groter werd.

Vanwege de onevenwichtige samenstelling van de jeugdige bewoners - 'boefjes' versus kinderbeschermingspupillen - was er van normale vriendschappelijke verhoudingen niet of nauwelijks sprake. De broeders deden hun uiterste best, maar moesten hun beleid en regime wel afstemmen op de moeilijk te behandelen jongens. Dat gaf de nodige spanning en later, bij de oudere jongens, kwam daar ook nog de nodige seksuele agressie bij. Er heerste op Harreveld in die jaren een bijzonder seksueel klimaat, dat ook Jos aanvankelijk op het verkeerde been zette. Op een enkele uitzondering na waren de broeders daarbij niet betrokken, al is het beeld dat de afgelopen jaren met name in de media werd geschetst van het seksueel misbruik door religieuzen in instellingen nogal anders.

In dit levensverhaal, dat de auteur schreef om de problemen waar hij op latere leeftijd mee kampte van zich af te schrijven en die te maken hadden met zijn armoedige afkomst en zijn gestichtsverleden, laat hij zien dat de werkelijkheid toch wat genuanceerder was dan de nu in de publieke opinie levende voorstelling daarvan.

MemoReeks 38, Valkhof Pers, 2014, pap, 203 pp, € 17.50, 9789056254117
winkelwagen

5.2 Ecclesiologie/ Gemeenteopbouw

Erwich, Rene, Jan Hoek, Jan Marten Praamsma
Theologie als beroep, verhalen van hoop
Eerder aangeboden onder de titel Handboek geestelijk leiderschap

In Theologie als beroep vind je ondersteuning voor christelijke leiders. Samen met co-auteurs Jan Hoek en Jan Marten Praamsma richt Rene Erwich zich vooral op leiding geven aan zoekende christenen in deze post-christelijke samenleving.

Dit boek geeft christelijke leiders de benodigde ondersteuning bij het uitoefenen van hun beroep. Als pastor vorm je de schakel tussen de christelijke traditie en de randkerkelijken. Hoe kun je christen kunt zijn in deze complexe, snel veranderende tijd? Hoe verhoudt jouw spiritualiteit zich tot de praktijk? Theologie als beroep verbindt zo de levens- en beroepspraktijk van de docent, student en alumnus.

Kok, 2014, pap, 256 pp, € 23.99, 9789043523035
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

Hagoort, Annemarie
In de ronding van het leven, gebeden uit het pastoraat
In het pastoraat worden vragen aan het geloof gesteld. Er worden ook teleurstellingen geuit evenals gevoelens van dankbaarheid. Deze gebeden en verzuchtingen zijn ontstaan in de praktijk van het pastoraat. Ds. Annemarie Hagoort schreef de teksten na het pastorale bezoek.
Narratio, 2014, pap, 84 pp, € 9.00, 9789052638973
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

Hoogland, Jan, Jochem Quartel
Levenskunst voor iedereen
Verschijnt juni 2014

Levenskunst voor iedereen van Jan Hoogland en Jochem Quartel biedt praktische levenswijsheid met veel aandacht voor levenshouding en leefstijl. de nadruk in dit boek ligt op concrete problemen in het leven van vandaag. Het gaat over de illusies van de moderniteit, over de tragiek van het bestaan, over gewoontevorming en discipline, over de spanning tussen het in eigen kracht vormgeven aan het leven en de overgave aan het leven zelf en aan God.

Jan Hoogland (filosoof) en Jochem Quartel (theoloog) werken de vrucht van de Geest uit Galaten 5 uit als praktische handleiding voor een goed leven. Dit resulteert in concrete uitleg van de Bijbel waarbij levenskunst vanuit zowel een gereformeerde, een evangelische en een filosofische kant wordt belicht.

Kok, 2014, pap, ca 128 pp, € 13.50, 9789043522892
winkelwagen
Wits, Jan-Willem
Eerste Hulp Bij Kloosterbezoek, informatiekit voor kloostergangers
Deze handige informatiegids voor kloostergangers geeft toegankelijk geschreven informatie over kloosters en kloosterordes. Wat kun je verwachten wat betreft leefritme, de dagindeling, de regels en de gebruiken in kloosters? Van de belangrijkste kloosters vind je korte monografieen, aangevuld met interviews. Ook vind je in Eerste Hulp Bij Kloosterbezoek alles over de rangen en standen en over de verschillende tradities en ordes (Benedictijnen, Jezuieten, Dominicanen, Franciscanen).
Kok, 2014, pap, 136 pp, € 15.99, 9789043522885
winkelwagen

6.6 Kinderen Godsdienstonderwijs

Berg, Bas van den
Speelruimte voor dialoog en verbeelding. Basisschoolleerlingen maken kennis met religieuze verhalen
Op veel basisscholen in Nederland heerst verlegenheid ten aanzien van het vormgeven van levensbeschouwelijk onderwijs in de 21e eeuw. Kennis maken met een levende levensbeschouwelijke of religieuze traditie is allang geen vanzelfsprekende zaak meer op de basisschool. De in dit boek uitgewerkte en door onderzoek verantwoorde creatieve en interactieve benadering van levensbeschouwelijk leren stelt kinderen van zowel openbare als bijzondere scholen in staat om waardevolle tradities zich op een persoonlijke wijze eigen te maken. Dit veronderstelt wel dat leerkrachten basisonderwijs in staat zijn om op professionele wijze de levensbeschouwelijke ontwikkeling van hun leerlingen te begeleiden en te stimuleren. De centrale stelling van dit boek is dat dialoog en verbeelding leerlingen van de basisschool in staat stellen eigen interpretaties van de beeldtaal van religieuze verhalen te creeren. Zo ontdekken zij zin en betekenis
Narratio, 2014, pap, 404 pp, € 29.50, 9789052638997
winkelwagen

7.0 Islam

   
Bouazza, Hafid
Beelden tot leven wekken. Islam zonder kunst
verschijnt juni 2014 ( hoewel al vele malen uitgesteld)
Querido, 2013, pap, 64p, € 8.95, 9789021438771
winkelwagen
   
Fayza, D.
Ik heb de hel gezien. Mijn leven in Syrie
verschijnt april 2014

Van Gennep, 2014, pap, ca 176 pp, € 14.95, 9789461642936
winkelwagen
Jansen, Hans
De historische Mohammed: de Mekkaanse verhalen
Heruitgave, verschijning aangekondigd voor 23/5/2014, maar nog niet verschenen

De historische Mohammed: De Mekkaanse verhalen is de neerslag van een zoektocht naar de echte Mohammed. Wie was hij eigenlijk? Met deze vraag in het achterhoofd begon arabist Hans Jansen de islamitische bronnen over het leven van de profeet Mohammed te herlezen en de verschillende overleveringen met elkaar te vergelijken. Gewapend met een uitgebreide kennis van de Arabische wereld en een fikse dosis gezond verstand onderwerpt de auteur de moslimtraditie aan een kritisch onderzoek. Een beroep doen op de hand van God, die een en ander nu eenmaal zo geregeld heeft, is er voor historici immers niet bij. Maar valt de historische waarheid wel te achterhalen? Hoe betrouwbaar zijn de verhalen over de grondlegger van de islam? En hoeveel historische waarheid verdraagt een gelovige?

Dit boek is het eerste deel van een tweeluik. Deel twee handelt over Mohammeds tijd in Medina. Beide delen zijn afzonderlijk te lezen.

Uitgeverij van Praag, 2014, pap, 224 pp, € 18.50, 9789049024123
winkelwagen

8 Judaica Shoah/ Holocaust/ Antisemitisme

   
Kogon, Eugen
De SS-staat, het systeem van de Duitse concentratiekampen
verschijnt juni 2014 (?)

Van Gennep, 2014, pap, ca 400 pp, € 22.50, 9789461642929
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

Stokvis, Ruud
Lege kerken en volle stadions
In het verleden stond religie aan het fundament van een stabiele samenleving. Maar wat nu het aantal gelovigen steeds verder afneemt in West-Europa? Waar kunnen wij nu onze sociale cohesie vandaan halen? In dit boek stelt Ruud Stokvis dat andere instituties de sociale functie van religie in de samenleving hebben overgenomen. In het bijzonder speelt sport hierin een belangrijke rol. Sport draagt bij aan morele vorming, sociale binding en zingeving. Niet alleen sportende jeugd, maar ook sportfans worden beinvloed door de sociale werking die van de sportwereld uitgaat, wat de toenemende maatschappelijke relevantie van de sport verklaart. In het eerste deel van Lege kerken en volle stadions laat Stokvis zien dat religie en sport zeer verschillende instituties zijn, maar dat zij ook veel met elkaar gemeen hebben en zelfs met elkaar vervlochten kunnen zijn. Vervolgens past hij zijn theorie toe op Nederland situatie, waar de betekenis van religie al een tijd aan het afnemen is, terwijl de rol van sport juist toeneemt. In het derde en laatste deel laat de auteur zien hoe sport op het gebied van morele vorming, sociale binding en zingeving de functies van religie overneemt.

Ruud Stokvis werkte van 1970 tot 2008 als sociologie docent en onderzoeker bij de afdeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde vooral over ondernemingen en over sport.

Amsterdam University Press, 2014, pap, 220 pp, € 29.95, 9789089645753
winkelwagen

9.0.1 (Godsdienst) Sociologie en Antropologie

Brinkgreve, Christien
Vertel! over de kracht van verhalen
Wat gebeurt mij nu? Wat is er aan de hand, en waarin bevind ik mij? Iedereen heeft zich zoiets wel eens afgevraagd, en vrijwel niemand verdraagt het om zonder antwoorden te leven. We willen betekenisgeving, en vertellen verhalen om greep te krijgen op het toeval, ons leven, de wereld.

In Vertel, haar persoonlijkste boek tot nu toe, neemt Christien Brinkgreve deze bron van inzicht in de ervaringswereld van mensen serieus. Ze luistert, en ze vertelt, ze laat zien hoe verhalen kunnen verbinden, uiteendrijven, en richting kunnen geven in een tijd waarin oude ideologieen niet meer werken en er grote behoefte bestaat aan visies waarin mensen kunnen geloven.

Christien Brinkgreve is hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht. Ze schrijft over de veranderende relaties tussen seksen en generaties, over leiderschap en organisaties, over gevoel, gedrag, moraal en betekenisgeving. Van haar verschenen o.a. Vroeg mondig, laat volwassen, De ogen van de ander en Het verlangen naar gezag.

Atlas Contact, 2014, pap, 191 pp, € 18.99, 9789045025995
winkelwagen

9.1.0 Maatschappij / Cultuur en Politiek

Heertje, Arnold
Economie, derde druk
Economie raakt iedereen. Van hoog tot laag, van links tot rechts. Voor het oplossen van hedendaagse en toekomstige vraagstukken die de mensheid beroeren, zijn de bescheiden bijdragen van de economische wetenschap belangrijker dan ooit. Daarom wordt in dit nieuwe boek van de onbetwiste nestor van de beoefening van de economie in Nederland een inzicht gegeven in de actuele stand van de economische theorie alsmede aandacht gevraagd voor het oplossend vermogen van de economische wetenschap.

Deze ambitie reikt verder dan het beperkte voorspellende karakter van het vakgebied. Arnold Heertje behandelt ook terreinen die in Nederland door de eenzijdige orientatie op financiele transacties worden verwaarloosd en daardoor de economische politiek minder trefzeker maken. De toegankelijke uiteenzettingen in Economie openen perspectief op een samenleving waarin doorgeschoten bureaucratisering, ongecoordineerde individualisering en inhumanisering wijken voor maatschappelijke architectuur. Deze wortelt in behoeften van mensen van nu, straks en elders, moedigt inspiratie, innovatie en initiatief van de mensen op de werkvloer aan en bovenal de nakende humanisering van het economisch leven. Bovenal is Economie een positieve kijk op de economie, gezien door de ogen van een van 's lands bekendste economen.

Arnold Heertje (Breda, 1934) was meer dan veertig jaar als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tot zijn bekendste boeken behoren De kern van de economie en het internationaal veelgeprezen Economics and Technical Change.

Prometheus Bert Bakker, 2014, pap, 358 pp, € 19.95, 9789035141537
winkelwagen
   
Tonkens, Evelien
De participatiesamenleving
verschijnt juni 2014 (?)

Van Gennep, 2014, pap, ca 64 pp, € 6.50, 9789461642905
winkelwagen

9.3 Psychologie

Bos, Arie
Mijn brein denkt niet, ik wel
Uit de bespreking door Taede Smedes (zie de complete bespreking hier):
Het reductionisme, materialisme en neurodeterminisme van Swaab en Lamme deugt niet, zoveel is zo langzamerhand wel duidelijk. Maar toch is ook een Cartesiaans dualisme niet langer houdbaar. Wat is dan een alternatief? In dit boek worden de contouren geschetst van een alternatief, en ik merk dat ik dat langzamerhand zeer plausibel begin te vinden. Niet alleen is Bos' boek in lijn met recente ontwikkelingen in embodied cognition en de fenomenologische ideeen van Merleau-Ponty, maar bovendien schetst het boek de contouren van een positie die het dilemma van 'materialisme/monisme of dualisme' overstijgt.

Bos wordt in dit boek nergens echt polemisch of apologetisch. Hij blijft de vriendelijkheid zelf, beschrijft en geeft pakkende voorbeelden die zijn ideeen ondersteunen en laat zo zien dat de neurowetenschappen wat betreft de interactie van bewustzijn en hersenen echt nog in de kinderschoenen staan, ook al weten we al heel veel over de hersenen. Bovendien blijft Bos dicht bij de feiten en laat hij zich niet verleiden tot de metafysische valkuilen van ongefundeerde conclusies, waarin Swaab en Lamme wel zijn getrapt. Uiteindelijk blijft ook bij Arie Bos (de bron van) het bewustzijn een mysterie.

Christofoor, 2014, pap, 240 pp, € 24.90, 9789060387368
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Arendt, H.
Willen. Het leven van de geest
Klement/Pelckmans, 2014, pap, 299 pp, € 29.90, 9789086871421
winkelwagen
Butler, Judith, Jurgen Habermas, Charles Taylor,Cornel West
De kracht van religie in de openbare sfeer
geredigeerd door en met een inleiding van Eduardo Mendieta en Jonathan VanAntwerpen

Is religie nodig om een samenleving te bouwen? Hoeveel religie verdraagt onze samenleving? Hoe neutraal moet de samenleving zijn? Met de secularisering van onze christelijke gewesten deed de islam zijn intrede. Waar religie amper nog een rol speelde in onze samenleving staat de verhouding tussen kerk en staat weer centraal in het maatschappelijk debat. De kracht van religie in de openbare sfeer bundelt essays en interviews van belangrijke filosofen over deze actueel en alomtegenwoordige probleemstelling, onder wie Jurgen Habermas, Charles Taylor, Judith Butler, Cornel West, Eduardo Mendieta en Jonathan VanAntwerpen.

Met een nawoord van Craig Calhoun en een woord vooraf van Guido Vanheeswijck.

Klement, 2014, pap, 170 pp, € 19.50, 9789086871308
winkelwagen
Cornelis, Arnold
Logica van het gevoel, filosofie van de stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties, derde druk
in herdruk, verwacht juni 2014
Boom, 2013, geb, 800 pp, € 65.00, 9789072258021
winkelwagen
Groot, Ger
Plato in tijden van Photoshop
Plato in tijden van Photoshop bestaat uit 25 korte essays, gellustreerd met speelse filosofenportretten, waarin Ger Groot verrassende verbanden legt tussen grote denkers en de actualiteit.

'Begrijp de wereld van nu, lees de filosofen', zo luidt het motto van dit aanstekelijke boek. Nietzsche wist niets van Photoshop, maar alles van het vervormen van de werkelijkheid. Hoe weten we nog wat werkelijk is en wat niet, wanneer we zelfs onze vakantiekiekjes digitaal bewerken voordat we ze aan de buren laten zien? Waarheid, zo schreef Nietzsche, is niet een een-op-een-relatie tussen woord en werkelijkheid, maar het resultaat van de machtswil waardoor we ten diepste worden gedreven. En vervolgens gaan we geloven dat die geconstrueerde 'waarheid' de werkelijkheid zelf is: even onaantastbaar, eeuwig en absoluut als ooit God is geweest.

Zo wekken denkers van alle tijden ons steeds weer opnieuw uit de sluimer waarin de dingen al te vanzelfsprekend lijken en het heden onontkoombaar schijnt. Plato en Descartes, Marx en Arendt, Kant en Taylor, Spinoza en Kierkegaard wijzen ons op de paradoxen van het leven, de toevalligheid waarmee onze overtuigingen tot stand gekomen zijn, of juist de gegronde redenen die daartoe hebben geleid maar die wij allang vergeten zijn. Ze spreken door de tijd heen tot ons, en ook zij hebben lang niet altijd gelijk in wat ze zeggen. Maar ze zetten ons wel aan het denken; en daarin bestaat de filosofie.

Lemniscaat, 2014, pap, 135 pp, € 14.95, 9789047706410
winkelwagen
   
Hofstadter, Douglas, Emmanuel Sanders
Hoe wij denken of: De logica van analogie
Verschijnt ca 2/7/2014

Wat betekent het om te denken, en wat om iets nieuws te leren? Volgens Douglas Hofstadter en zijn Parijse collega Emmanuel Sander heeft het alles te maken met analogieen, beelden. Wat ingewikkeld is, maken we eenvoudiger, en als we iets nieuws tegenkomen, zoeken we de overeenkomst met wat we al kennen. Daarom kunnen we zeggen 'De druiven zijn zuur' bij teleurstelling, en daarom zegt een klein kind: 'Ik heb de banaan uitgekleed'. Van deze spontane vondsten tot metaforen: de analogie is het gereedschap waarmee we de wereld, de medemens en ook onszelf begrijpen. In Hoe wij denken laten Hofstadter en Sander zien wat ons mens maakt, en hoe we creatiever kunnen denken. Een boek waarop je nooit uitgekeken raakt.

Atlas Contact, 2014, pap, ca 880 pp, € 55.00, Hofstadter, Douglas ISBN: 9789045026565
winkelwagen
Keulen, Sybrandt van
Hoe kunst en filosofie werken
Verschijnt 15/6/2014

Ook het kunstwerk denkt, zo laten de auteurs van Hoe kunst en filosofie werken zien. Zij sluiten daarbij aan bij recente ontwikkelingen in de kunsttheorie. Deze uitgave is een nieuw soort inleiding in de filosofie van de kunst. Het gaat hierin niet alleen om een denken over kunst, maar ook om een denken met kunst. Het boek is bij uitstek geschikt voor studenten aan kunstacademies, conservatoria en mediaopleidingen, maar ook voor studenten filosofie.

Sybrandt van Keulen is docent filosofie van de kunst aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is hoofdredacteur van Esthetica.

Boom, 2014, pap, 256 pp, € 29.90, 9789461053329
winkelwagen
Schomakers, Ben
Aristoteles
Verschijnt 16/6/2014

Van Aristoteles zegt men wel dat bij hem de filosofie pas echt een wetenschap werd. De Griekse denker heeft over vele onderwerpen geschreven, maar met name op het gebied van de logica en de ethiek is zijn invloed 2300 jaar later nog steeds immens. Ben Schomakers maakt in dit deel van de serie Profielen de lezer bekend met de belangrijkste thema's in het werk van deze aartsvader uit de filosofiegeschiedenis. Ben Schomakers vertaalde een groot deel van het werk van Aristoteles.

Profielen serie, Boom, 2014, pap, 120 pp, € 16.90, 9789461059956
winkelwagen

95.4 Filosofie Ethiek en Politieke Filosofie

Sterk, M.
Ieder voor zich en God voor ons allen
Ten Have, 2014, geb, 64pp, € 6.99, 9789025904050
winkelwagen

99.0 Kunst

Hartog Jager, Hans den
Het streven. Kan hedendaagse kunst de wereld verbeteren?
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2014, pap, 192 pp, € 19.99, 9789025302665
winkelwagen