B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.2.0 Bijbelwetenschappen Tenach / OT algemeen

Unen, van Chaim
Hoe God zichzelf overtrof. Een seculiere zoektocht
Zegt de Bijbel wel echt dat God almachtig is? Wat zou er eigenlijk bedoeld kunnen zijn met de uitverkiezing van het Joodse volk? En wat voor betekenis had het verbond tussen God en Israel als je dit vergelijkt met de andere godsdiensten in het Midden-Oosten in het eerste millennium voor onze jaartelling? In heldere en eenvoudige bewoordingen voert auteur Chaim van Unen de lezer langs verschillende welbekende verhalen uit de Tora, en onthult op zijn tocht verrassende gezichtspunten op Eva en de slang, Noach en de Zondvloed, de uitverkiezing van Abraham, en de uittocht uit Egypte. Met deze frisse gezichtspunten houdt Van Unen een pleidooi voor de blijvende ethische waarde van de Bijbel voor de moderne seculiere mens.

Chaim van Unen is andragoog, trainer en adviseur met jarenlange ervaring in de professionele hulpverlening. Hij schreef onder andere De Professionals. Hulpverleners tussen kwetsbaarheid en beheersing (2002), Op ooghoogte: Job en het establishment (2003), en Bij de gratie van de relatie: Hulpverleners op de werkvloer van de hulpverlening (2009).

Eburon, 2016, pap, 160 pp, € 19.90, 9789463010504
winkelwagen

2.1.1.1 Geschiedenis Tweede Tempel Periode / Vroeg Christendom

Bos, A.P., G.P. Luttikhuizen (red)
Waar haalden de gnostici hun wijsheid vandaan? Over de bronnen, de doelgroep en de tegenstanders van de gnostische beweging
Waar haalden gnostici hun wijsheid vandaan? Wat bezielde hen? Wat zijn typische kenmerken van het gnostisch gedachtegoed? Hoe is gnostiek ontstaan en bestaat gnostiek tegenwoordig nog? Dat zijn vragen waarop in dit boek antwoord wordt gegeven. De aandacht voor gnostiek is zeer versterkt doordat in 1945 in Egypte een groot aantal tot dan toe onbekende vroegchristelijke teksten gevonden werd, waaronder het Evangelie van Thomas, het Evangelie van Filippus en het Geheime Boek van Johannes. Sinds de ontdekking van deze zogenoemde Nag Hammadigeschriften is de overtuiging gegroeid dat het christendom al in de eerste eeuwen van zijn bestaan een diversiteit aan stromingen moet hebben gekend. In dit boek laten deskundigen uit verschillende disciplines hun licht schijnen over uiteenlopende aspecten van deze 'gnostische' geschriften.
Damon, 2016, pap, 364 pp, € 34.90, 9789463400428
winkelwagen

2.2.0 Geschiedenis ME / Renaissance / 6e - 15e eeuw

Hadewijch, Fraeters, V. / Willaert, F. (red)
Hadewijch - Brieven
prijs onder voorbehoud, publicatie verwacht september 2016
Hadewijch verzameld werk 3, Historische Uitgeverij, 2016, geb, € 35.00, 9789065544988
winkelwagen

2.3 Geschiedenis Vroegmodern / Reformatie / Contrareformatie 16e eeuw

Luther, Maarten, Herman J. Selderhuis (red)
Luther Verzameld (dl. 1 en dl. 2)
Luther verzameld is een belangrijk werk voor Refo500, de herdenking van 500 jaar protestantisme. Het bestaat uit twee delen Verzameld Werk van Maarten Luther, geselecteerd door Herman Selderhuis. In deze ruime, representatieve selectie, die de volle breedte van Luthers oeuvre beslaat, zijn geschriften te vinden die niet eerder in het Nederlands verschenen zijn. De reformator uit Wittenberg werd in de Nederlanden al heel vroeg gelezen en dat is de eeuwen door zo gebleven. Deze tweedelige editie wil graag helpen het werk van Luther toegankelijk te maken vanuit de overtuiging dat hij ons ook nu nog steeds veel te zeggen heeft.

De volgende vertalers werkten aan deze uitgave mee: Andre Bas, Wim van Beek, Joop Boendermaker, Christa Boerke, Karla Boersma, Ad van der Dussen, Willem-Jan van Gent, Kees de Groot, Gerard den Hertog, Sabine Hiebsch, Maarten Kater, Michael Mulder, Tineke Noort, Frank van der Pol, Mans Raveling, Herman Selderhuis, Cees-Jan Smits, Theo van Spanje, Herman Speelman, Daniel Timmerman, Fianne de With, Hugo van Woerden en Klaas Zwanepol.

Kok, 2016, geb, 1360 pp, € 59.99, 9789043526340
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Wiersma, Jurjen
Bevrijdingstheologie actueel
Verzet tegen uitbuiting, onderdrukking en kolonialisme begon in Zuid-Amerika. Theologen sloten zich erbij aan en schetsten omtrekken van een theologie van bevrijding. Bevrijdingstheologie blijft van cruciaal belang maar haar rol is zo ingrijpend veranderd dat je van een paradigmashift kunt spreken. Andere teams, in het begin aangevoerd door Dorothee Solle, staan in het veld, wereldwijd. Dikwijls gaan vrouwen voorop. Zij bekommeren zich om het (over)leven van mens en milieu. Ecofeministische spiritualiteit voert bij hen de boventoon en garandeert nieuw elan. L'chaim, op het leven, op toekomstig zijn, is het motto.

Dit boek wil de gelederen van de bevrijdingstheologie een hart onder de riem steken door andere verhalen te vertellen, een andere chokma (wijsheid) te verspreiden en andere gesprekspartners aan het woord te laten, zoals Isaiah Berlin, Joachim Gauck, Nelson Mandela en Amartya Sen. Onbevangen confrontatie met de wereld is het machtsmiddel van bevrijdingstheologie. Haar macht komt niet uit de loop van een geweer, maar van de rondetafel waar zij aanschuift om te dialogiseren, dwars te liggen, vooruit te kijken en te werken aan de transformatie van verkeerde, meestal neokapitalische verhoudingen. Wie zich in deze zin engageert, is vervuld van toekomstverwachting.

Jurjen Wiersma is emeritus hoogleraar aan de Protestantse Faculteit in Brussel, waar hij ethiek, hermeneutiek en filosofie doceerde. Hij is betrokken bij het Nederlandstalige en het Internationale Bonhoeffer Werkgezelschap. Verder werkt hij mee aan de Etty Hillesum Studies, een project van het EHOC - het Etty Hillesum Onderzoeks Centrum in Middelburg.

Garant, 2016, pap, 308 pp, € 35.00, 9789044133851
winkelwagen

5.1.0 Praktische Theologie Pastoraat / Geestelijke begeleiding

Derksen, Nico, Claudia Mennen, Sabine Tscherner
Diep in ons woont een verlangen, bibliodramatische omgang met verlangen, geheim, schaduw en geweld
Verschijnt okt 2016

Bibliodrama is een 'oefenschool' in menswording. Het beoogt dialoog in spel, rolinleving en interactie tussen levensverhalen van deelnemers en verhalen uit de Bijbel met als doel spirituele ontwikkeling. De auteurs brengen leven in verbinding met geloven aan de hand van alle soorten van bijbelse verhalen: wonderverhalen, genezingsverhalen, psalmen, profetische verhalen en geweldsverhalen. In de spelen wordt allereerst duidelijk waar iedereen nu staat in zijn leven en geloven. Tegelijk zijn de spelen aanleiding om nieuwe stappen te zetten, nieuwe beslissingen te nemen om mens te worden in de zin van het Evangelie: er is een 'meer' in ieder van ons. God en mens komen in Bijbel en leven tevoorschijn als rechtvaardig, barmhartig, liefhebbend, donker, gewelddadig, in hun lichtzijden en in hun schaduwzijden.

Nico Derksen (1943) is pastoraaltheoloog en mede-oprichter van de Werkgroep 'Bibliodrama als pastoraat en Spiritualiteit' in 1980. Hij is als Bibliodrama-opleider verbonden aan de Propstei Wislikofen (CH). Claudia Mennen is theologe en organisatieadviseur, Sabine Tscherner is theologe en supervisor. Samen vormen zij het team van de opleiding Leren leiding geven aan Bibliodrama als pastoraat.

Berne, 2016, pap, 240 pp, € 22.95, 9789089721228
winkelwagen

5.9 Kalenders / Agenda

Bijbelse Dagkalender 2017
De Bijbelse Dagkalender verschijnt dit jaar voor de 71e keer en is een uitstekend hulpmiddel bij een dagelijks meditatief moment of bij stille tijd. De meditaties zijn kort en puntig en zetten aan tot verder denken. Uitgangspunt is steeds een bijbelgedeelte. De Bijbelse Dagkalender volgt het bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap, dat aansluit bij het leesrooster dat veel predikanten volgen in de zondagse diensten. Dankzij dit rooster komt elk jaar een groot deel van de Schrift aan de orde. Achterin de dagkalender zijn gebeden opgenomen voor dagelijkse en belangrijke momenten in ons leven. Dankzij het register op de website is snel terug te vinden wanneer welke bijbeltekst wordt besproken.

Aan de Bijbelse Dagkalender werken ieder jaar achttien predikanten mee uit de Protestantse Kerk in Nederland. Dit jaar zijn dat onder andere ds. Karin van den Broeke, drs. Hanna van Dorssen, ds. Erik Versloot, ds. Rene van den Beld en ds. Alfred C. Bronswijk.

Boekencentrum, 2016, pap, 240 pp, € 7.75, 9789023970613
winkelwagen
Kerkenwerkagenda 2017
Praktisch, bruikbaar en informatief, met:

* Bijbelrooster in het calendarium opgenomen

* namen van zondagen

* kleuren van het kerkelijk jaar

* (semi-)kerkelijke bijeenkomsten en adressen

* schoolvakanties per regio

* feest- en gedenkdagen

* jaarplanner

* volop ruimte voor eigen aantekeningen

* aparte bladzijden voor de zondag

* maandag tot en met zaterdag verdeeld over twee pagina's

Boekencentrum, 2016, pap, 300 pp, € 9.50, 9789023970606
winkelwagen

6.7 Overige Kinderboeken

Korczak, Janusz
Kajtus, tovenaar
Bewerkt door Karel Eykman, met illustraties van Pasy Backx

Kajtus is een echte deugniet die kan toveren. Eerst heeft hij de grootste lol. Hij zet alle klokken vooruit en laat honden en katten vechten. Als de stad in grote chaos is, gaat de politie naar hem op zoek. Kajtus vlucht en komt in Parijs en Amerika terecht. Hij beleeft daar spannende en te gekke avonturen. Hij krijgt heimwee en gaat weer terug naar Warschau, naar zijn moeder en vader. En naar zijn vriendjes, met wie hij ook zonder te toveren kattenkwaad kan uithalen. Van zijn avonturen heeft hij geleerd dat als je echt iets wilt, het ook gebeurt. Maar je kunt niet alles willen, ook al kun je toveren, want je leeft niet alleen op de wereld.

Kajtus, tovenaar vertelt het verhaal van een onrustige jongen die droomt van macht en vrijheid en die van zijn avonturen in de wereld leert dat je nooit alles kunt doen wat je wilt.

Levendig Uitgever, 2016, geb, 106 pp, € 14.95, 9789491740428
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

Smedes, Taede A.
God, iets of niets? De postseculiere maatschappij tussen geloof en ongeloof.
Het religieuze landschap in Nederland is de afgelopen vijftig jaar in hoog tempo veranderd. Mensen geloven niet minder, maar wel anders. Er is al enkele jaren een trend zichtbaar waarbij mensen religieus 'winkelen' en 'bricoleren', dus elementen uit verschillende religieuze tradities combineren. Dit is typisch voor onze hedendaagse 'vloeibare samenleving' waarin grenzen vervagen en categorieen versmelten.

Er zijn mensen die een houding hebben van 'believing without belonging', zij geloven in iets hogers zonder zich te willen committeren aan een specifieke religieuze traditie. Zij nemen uit verschillende religieuze tradities wat ze aantrekkelijk vinden en waar ze zich goed bij voelen, en voegen dit samen tot een persoonlijk gekleurde en tamelijk veranderlijke levensbeschouwing.

Er zijn ook atheistische 'zinzoekers' die zich religieus noemen, maar die ieder idee van een bovennatuurlijke God verwerpen. Bijvoorbeeld de groep van 'religieuze naturalisten', vaak natuurwetenschappers die een spiritualiteit aan de natuur of aan hun wetenschappelijke activiteiten ontlenen, maar gebruikmaken van taal uit de christelijke traditie. Ze spreken bijvoorbeeld over de wereld als 'heilig'. Smedes laat aan de hand van voorbeelden in dit boek zien dat door deze dynamiek traditionele categorieen van 'gelovig' en 'ongelovig' veelal niet langer adequaat blijken.

Amsterdam University Press, 2016, pap, 312 pp, € 19.95, 9789462983137
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

   
Oosthout, Henri
Kritische geschiedenis van de westerse wijsbegeerte, Deel 2: De laatste duizend jaar
Verschijnt 25/8/2016
Klement, 2016, pap, ca 500 pp, € 34.50, 9789086871803
winkelwagen

95.3 Filosofie Godsdienstfilosofie

Rijst, Rene van der ( red)
Filosoferen over God
Na al verschillende malen te zijn doodverklaard, is God terug in de moderne filosofie. Zelfs zichzelf 'atheistisch' noemende filosofen mengen zich in het debat. Niet om God eens en voor al het zwijgen op te leggen, maar juist omdat ze iets van waarde hebben ontdekt in de religieuze traditie en soms zelfs in de kerk. Missen we dan toch iets in onze cultuur, waarin God zo langzamerhand behoorlijk naar de rand gedrongen is? Maar wat dan?

In dit deel van de Toer Reeks worden zeven hedendaagse filosofen besproken, die op zeer verschillende, steeds verrassende manieren opnieuw nadenken over God, Christus, geloven en de kerk.

Met bijdragen van Wouter Slob over Alain de Botton; Hein van den Heuvel over Joke Hermsen; Theo Hettema over Richard Kearney; Floris Schleicher over Slavoj Zizek; Gerard Numan over Peter Sloterdijk; en Rene van der Rijst over Gianni Vattimo en Alain Badiou.

Toer-reeks, Boekencentrum, 2016, pap, 92 pp, € 8.90, 9789023971191
winkelwagen