B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

2.1.0 Geschiedenis Antieken ( Antieke Godsdiensten/ Mythologie/ Letteren)

Sophocles, vert, inleiding en essay Ben Schomakers
Antigone
Verschijnt najaar 2015

In zijn mooiste stuk schildert Sophocles het portret van Antigone, die op vele manieren in conflict met haar omgeving raakt: goddelijk gebod vecht tegen menselijk gebod, individuele ethiek met algemene ethiek, metafysica met materialisme, het vrouwelijke met het mannelijke, openheid met geslotenheid, en de bereidheid tot liefde met dwang en afweer.

Een daad van verzet heeft Antigone tot de heldin van velen gemaakt. Nadat haar twee broers elkaar gedood hebben, negeert zij het gebod van de heerser van Thebe om in het belang van de stad een van beide niet te begraven. Zij doet dat toch en verspeelt haar leven.

De Britse dichter Shelley was in een vroeger leven verliefd op Antigone en kwam daar nooit meer van los, net als Goethe, Holderlin, Hegel, Kierkegaard, Brecht, Lacan, Irigaray, Heaney. Maar waarom precies? De fascinatie voor dit belangrijkste vrouwelijke literaire personage wordt in dit boek invoelbaar gemaakt dankzij een nieuwe, precieze, speelbare vertaling van Sophocles' meesterwerk, gevolgd door een fijnzinnig essay over De liefde van Antigone.

De tragediedichter Sophocles (496-406 v.C.) schreef meer dan honderd stukken, waarvan er maar zeven bewaard zijn (waaronder Antigone, Oedipus heerst en Oedipus in Colonus). Marc De Kesel, Ben Schomakers en Dirk De Schutter onderzoeken ieder in hun vele publicaties de aard en de mogelijkheden van het moderne bestaan in confrontatie met de filosofische, religieuze en literaire traditie.

Viator reeks, Klement, 2015, geb, ca 176 pp, € 27.50, 9789086871582
winkelwagen

2.3 Geschiedenis Vroegmodern / Reformatie / Contrareformatie 16e eeuw

   
Coornhert, Dirck Volkertszoon
Ethics. The Art of Living Well By Means of Knowledge of the Truth about Man, Sin, and Virtue
Expected july 2015

Ethics, published (anonymously) by Coornhert in 1586, is a remarkable publication for a number of reasons: it is the first work on ethics written in a European vernacular; it is a mature work, appearing four years before Coornhert's death, and summarizes a lifetime of writing and thinking about the good life; it is considered to be fundamentally pagan because of the absence in Zedekunst of biblical references or any direct mention of Christ. Asked why he did not write about such things as the future establishment of God's kingdom on earth, Coornhert answered: 'Because I have a greater desire to learn how to live well, than to learn how to know much.' This is the first English translation of this important work. It will enhance our insight into the ethical outlook of this prominent freethinker and controversialist of the early Dutch Republic.

For the other volumes in this series click here

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Verloren, 2015, pap, 380 pp, € 40.00, 9789087045166
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

   
Caspers, Charles
- Zacht, doch krachtdadig. Heilig Kaatje. Anna Catharina van Hees en de oorsprong van de Congregatie Dochters van Maria en Joseph
Adveniat Geloofseducatie B.V., 2015, geb, 191 pp, € 24.50, 9789492093110
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

   
Rahner, Karl
SW 32: Register, Bibliographie, Nachtrage
Erwartet 2016, Preis unbekannt
Karl Rahner Samtliche Werke 32, Herder, 2015, geb, € 99.50, 9783451237324
winkelwagen
   
Rahner, Karl
SW 05: Gnadenlehre
Erwartet 2015, Preis unbekannt
Karl Rahner Samtliche Werke 05, Herder, 2015, geb, € 99.50, 9783451237058
winkelwagen

5.1.0 Praktische Theologie Pastoraat / Geestelijke begeleiding

   
Dekker, Willem Maarten .,Bert Karel Foppen, Bert de Leede en Koos van Noppen.(red.)
Ankerplaatsen. Waar geloven houvast vindt
Boekencentrum, 2015, pap, 144 pp, € 16.90, 9789023970279
winkelwagen

5.1.1.3 Rouw - Sterven - Stervensbegeleiding

Lange, Albert de
Het is tijd - Laatste berichten van Albert de Lange
Het is maar weinigen gegeven om zo treffend naar de achterblijvers te zwaaien als Albert de Lange deed in zijn columns in Het Parool. Als krantenlezer denk je: hoe lang kan dit goed gaan? Want we zijn wel op weg naar Zorgvlied. De ontknoping is duidelijk, maar hoeveel zijpaden bestaan er voordat je bij het graf beland bent? Je leest zijn stukken daarom met een zekere huiver, die ook nog eens gevoed wordt door de lastige vraag of je het zelf zo zou kunnen, dat sterven.

Dit boek vormt een bundel van de column Deadline, die Albert de Lange voor Het Parool schreef over zijn ziekteproces. Met bijdragen van vriend en collega Paul Arnoldussen en euthanasie-expert Bert Keizer.

Boom, 2015, pap, 20 pp, € 15.00, 9789089536730
winkelwagen

5.2 Ecclesiologie/ Gemeenteopbouw

Kennedy, James, Pieter Vos (red)
Oefenen in discipelschap, de gemeente als groeiplaats van het goede leven
Discipelschap is niet iets om alleen over te (s)preken. Je moet het ook doen. Daarbij wil dit boek helpen, vooral bij de vraag hoe je als gehele gemeente kunt oefenen in het volgen van Jezus. Hoe kun je samen discipelschap leren?

In vijf verdiepende hoofdstukken bespreken de auteurs vijf thema's rond discipelschap en gemeentezijn. De thema's draaien om de vraag: hoe helpen we elkaar als geloofsgemeenschap om te leven als christen in deze tijd? De auteurs gaan in op wat leven als christen is en hoe je dat samen als gemeente doet, hoe je kunt oefenen in christelijke deugden en hoe je als gemeente missionair naar buiten treedt. Het boek sluit af met een praktische handreiking om als gemeente met dit thema aan de slag te gaan.

Boekencentrum, 2015, pap, 119 pp, € 12.90, 9789023970163
winkelwagen

5.5 Liedbundels/ Missalen/ Kerkmuziek

HGJB
Op toonhoogte. Liederenbundel, muziekeditie: eenstemmige zetting met gitaarakkoorden
De bekende en succesvolle HGJB-liederenbundel Op Toonhoogte is volledig herzien. De nieuwe editie bevat ruim honderd liederen meer dan de vorige uitgave. Het muziekboek Op Toonhoogte is een eenstemmige muziekeditie met (gitaar)akkoorden voor de begeleiding met een aantal basisinstrumenten.

Het brede aanbod van liederen uit verschillende tradities maakt deze bundel zeer geschikt voor het jeugdwerk, maar ook voor andere ontmoetingen en kringen in de gemeente. Op Toonhoogte (editie 2015) bevat o.a. psalmen, Psalmen voor Nu, gezangen, Opwekkingsliederen en liederen van Sela. Ook is er een ruime selectie van kinderliederen uit allerlei bronnen, waaronder Elly & Rikkert, 'Alles wordt nieuw' en 'Opwekking voor kids'. Naast deze muziekeditie is ook een teksteditie verschenen.

De HGJB is een landelijke jongerenorganisatie in de Protestantse Kerk van Nederland. Ze organiseert activiteiten voor jongeren, ontwikkelt materialen voor jeugdwerk en catechese, en adviseert plaatselijke gemeenten bij het opzetten van goed jeugdwerk.

HGJB/ Boekencentrum, 2015, geb, 574 pp, € 42.50, 9789023970231
winkelwagen
   
HGJB
Op toonhoogte. Liederenbundel, teksteditie
De bekende en succesvolle HGJB-liederenbundel Op Toonhoogte is volledig herzien. De nieuwe editie bevat ruim honderd liederen meer dan de vorige uitgave.

Het brede aanbod van liederen uit verschillende tradities maakt deze bundel zeer geschikt voor het jeugdwerk, maar ook voor andere ontmoetingen en kringen in de gemeente. Op Toonhoogte (editie 2015) bevat o.a. psalmen, Psalmen voor Nu, gezangen, Opwekkingsliederen en liederen van Sela. Ook is er een ruime selectie van kinderliederen uit allerlei bronnen, waaronder Elly & Rikkert, 'Alles wordt nieuw' en 'Opwekking voor kids'. Naast deze teksteditie verschijnt een eenstemmige muziekeditie met gitaarakkoorden.

De HGJB is een landelijke jongerenorganisatie in de Protestantse Kerk van Nederland. Ze organiseert activiteiten voor jongeren, ontwikkelt materialen voor jeugdwerk en catechese, en adviseert plaatselijke gemeenten bij het opzetten van goed jeugdwerk.

HGJB/ Boekencentrum, 2015, pap, € 7.50, 9789023970248
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

Jong, Stephan de
U gaf me schouders om ze op te halen, veertig zeer korte overpeinzingen over angst en God
Er is altijd wat. In de grote wereld economische crises en conflicten, in mijn kleine wereld werkeloosheid, ziekte. Geen leven zonder angst. Hoe ga ik om met angst? En kan het geloof in God daarbij helpen?

Dit boek is geschreven vanuit de overtuiging dat God geen wonderdoener is. God doet zelfs niets, zo te zien. Maar Hij doet er wel toe. Dit boek onderzoekt hoe. Verschillende angsten komen aan de orde: angst voor de onzekere toekomst, voor ziekte en dood, voor de uitdagingen van het leven en voor mensen. Deze veertig persoonlijk getoonzette Zeer Korte Overpeinzingen bieden theologie met soul en verkennen de rol die geloof in het omgaan met angst kan spelen.

Stephan de Jong is predikant in de Protestantse Kerk te Bussum, daarnaast is hij verhalenverteller en beeldend kunstenaar. Hij doceerde enige jaren aan een theologische opleiding in Chili en publiceerde diverse theologische boeken en verhalenbundels.

Meinema, 2015, pap, 104 pp, € 12.50, 9789021143880
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

   
Braso Gabriel o.s.b.
Monnik zijn. Een bescheiden en edele dienst
Abdij Van Berne, Uitgeverij, 2015, pap, 178 pp, € 17.50, 9789089721020
winkelwagen

6.4 Catechese / Geloofsopvoeding

Dusseldorp, Kees van
Ja, ik geloof, cursus voor belijdeniscatechese
Wil je Jezus volgen? En daar in het openbaar belijdenis van doen? Deze cursus helpt bij een goede voorbereiding. Persoonlijke en inhoudelijke thema's komen aan de orde. Daarbij krijgen jouw vragen alle voorrang!

Ja, ik geloof is een beknopte cursus voor een jaar belijdeniscatechisatie. Deze cursus stimuleert de groei van persoonlijk geloof, biedt bijbels inzicht in de geloofsleer en geeft een beeld van wat het betekent belijdend lid te zijn van de kerk.

Voor deze cursus is een doordachte opzet gekozen: Jezus Christus volgen, God de Vader kennen en door de Geest leven. De stof wordt overzichtelijk aangeboden. De vragen van belijdeniscatechisanten hebben voorrang. En als ze geen vragen meer hebben, brengen boeiende opdrachten ze met elkaar in gesprek. Ja, ik geloof stimuleert de groei tot bewuste leerlingen van Christus, die met gezond Godsbesef zich laten leiden door de Heilige Geest.

Dr. Kees van Dusseldorp is predikant bij de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Schildwolde. Daarnaast is hij docent homiletiek (preekkunde) aan de Theologische Universiteit te Kampen.

Boekencentrum, 2015, pap, 96 pp, € 11.50, 9789023970170
winkelwagen
   
Paas, Stefan en Gert-Jan Roest
Komedie in vier bedrijven. Bijbelstudies over Jona
Boekencentrum, 2015, pap, 58 pp, € 8.90, 9789023970408
winkelwagen
   
Veen, H.J. van der
In gesprek. Bijbelstudies over ontmoetingen met Jezus
Boekencentrum, 2015, pap, 96 pp, € 10.90, 9789023970422
winkelwagen

6.7 Overige Kinderboeken

Duin, Lieke van, Truus Huizenga
Dromen van vrijheid.
Horen, zien en zwijgen: daar was ik altijd goed in. Maar nu voel ik dat ik mijn verhaal toch moet vertellen, voordat ik het niet meer kan.

West-Java, 1942. Als Marja wakker wordt, weet ze meteen dat er iets mis is. Samen met haar oudere broer Peter sluipt ze naar de woonkamer. Door de vitrages ziet ze Japanse soldaten met een zwaar kanon door hun straat lopen. De Japanners nemen hun huis in beslag en eten de voedselvoorraden op.
Marja's vader wordt krijgsgevangen gemaakt en de rest van het gezin moet naar een kamp. Honger, dorst en ziekte eisen hun tol. Als Peter naar een ander kamp moet, moet Marja opeens de oudste zijn. Kan ze dat wel? Met veel fantasie en vindingrijkheid probeert ze de moed erin te houden.

Lieke van Duin en Truus Huizenga baseerden dit verhaal op de jeugdherinneringen van Truus, die van haar negende tot bijna haar twaalfde jaar in drie jappenkampen leefde.

Leopold, 2015, geb, 187 pp, € 14.99, 9789025867959
winkelwagen

7.0 Islam

Slaats, Jonas
Soefi's, punkers en poeten. Een Christen op reis door de Islam
Drie jaar lang voerde de christelijke theoloog Jonas Slaats openhartige gesprekken met invloedrijke spirituele figuren en belangrijke artiesten uit de islamitische wereld. Hij combineerde zijn academische achtergrond in filosofie, antropologie en theologie met zijn ervaring in activisme, bloggen en schrijven, en verzamelde zo een reeks boeiende dialogen over allerhande onderwerpen op het snijvlak van cultuur, maatschappij en religie.
Averbode, 2015, geb, € 20.00, 9789031739554
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Kierkegaard, Soren
Mijn schrijverswerkzaamheid
In 1848 heeft Soren Kierkegaard al een omvangrijk oeuvre geschreven. Een groot deel daarvan is onder verschillende pseudoniemen verschenen. Wanneer in de zomer van dat jaar een tweede druk van zijn eerste pseudonieme werk, 'Of/Of', in het verschiet ligt, vindt Kierkegaard het wenselijk die uitgave te voorzien van een toelichting - temeer daar hij overweegt een punt achter zijn werkzaamheid als schrijver te zetten. Daartoe schrijft hij in de zomer van 1848 Het gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheid.Maar hij geeft het niet uit. Het verschijnt postuum. Wel publiceert hij in 1851 een sterk verkorte variant: Over mijn schrijverswerkzaamheid.

Kierkegaard had behoefte de lezer zijn oeuvre te verklaren. In zijn bekende grootse stijl situeert hij zijn schrijverschap en bespreekt de ontwikkelingen daarin. Hij licht ook het hoe en waarom van de pseudonieme geschriften toe. De 'spirituele autobiografie' Het gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheid is wel vergeleken met Augustinus' Belijdenissen en Newmans Apologia pro Vita Sua.

Mijn schrijverswerkzaamheid bestaande uit de vertaling van Het gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheid, Over mijn schrijverswerkzaamheid en De gewapende neutraliteit en vormt het elfde deel in de reeks Kierkegaard Werken.

Kierkegaard Werken 11, Damon, 2015, geb, € 27.90, 9789460361609
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

Schutter, Dirk de, Remi Peeters
Hannah Arendt, politiek denker
In het middelpunt van morele overwegingen staat het Zelf; in het middelpunt van politieke overwegingen staat de Wereld.

Deze controversiele uitspraak van Hannah Arendt maken Dirk De Schutter en Remi Peeters tot de centrale stelling van hun boek. Ze geven een uiteenzettting van Arendts politieke theorie en besteden ruime aandacht aan vele verhelderende onderscheidingen: nataliteit-mortaliteit, arbeiden-werken-handelen, macht-heerschappij-gezag, geweld-terreur, tirannie-totalitarisme, vrijheid-soevereiniteit, het politieke-het sociale, waarheid-opinie. Zo hopen ze de spraakverwarring tegen te gaan waaraan het (wereld)politiek lijdt en een klare kijk te verwerven op de problemen waarmee de hedendaagse samenleving geconfronteerd wordt.

De auteurs lichten Arendts gedachten toe, verduidelijken de achtergronden van waaruit ze tot stand zijn gekomen en betrekken ze op de actualiteit. Ze onderzoeken aan welke filosofen Arendt schatplichtig is en gaan, waar nodig, de discussie met Arendt niet uit de weg.

Dirk De Schutter (1954) is als hoogleraar verbonden aan de KULeuven (Campus Brussel) en aan de Universiteit Antwerpen. Remi Peeters (1948) was tot 2008 docent filosofie en ethiek aan de Hogeschool-Universiteit Brussel. Samen vertaalden zij werk van Hannah Arendt: 'Totalitarisme', 'Denken' en 'Willen'.

Klement, 2015, pap, 208 pp, € 19.95, 9789086871452
winkelwagen

95.2 Filosofie Antieke Filosofie

   
Kesel, Marc De , Ben Schomakers
De schoonheid van het nee, essays over Antigone
Verschijnt augustus 2015

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2015, pap, ca 240 pp, € 23.50, 9789491110252
winkelwagen

Tweedehands/Antiquarisch Bijbelstudie

Bauer, Walter, Kurt und Barbara Aland (Hgs)
Griechisch - deutsches Worterbuch zu den Schriften des Neuen Testament und der fruhchristlichen Literatur, 6. vollig neu beartbeitete Aufl, van K. & B. Aland
Second-hand, very clear and nice copy / Tweede-hands, zeer net exemplaar, met stofomslag, geen aantekeningen

The "Greek-German Dictionary of Writings from the New Testament and Early Christian Literature" is one of the standard works for New Testament scholars, researchers in patristics, and classical philologists.

The 6th edition has been completely revised in all respects - in the NT text-base (both with respect to its comprehensiveness and the provision of variants) and in the Apostolic Fathers and the New Testament Apocrypha (these have been incorporated as comprehensively as possible for the first time). In addition, the Apologists and Early Church Fathers have been cited far more frequently than was previously the case. Numerous authors from the Christian, intertestamentary and classical fields have been referenced for the first time.

Over 250 new articles have been included. The new typography speeds up searching and makes the structure of the articles more transparent. Thus, it was possible to expand the material by about a third without increasing the number of pages.

Nieuwprijs eur 88,- (bestelbaar)

Walter de Gruyter, 1988, geb, 1795 pp, € 45.00, 9783110106473
winkelwagen
Liddell, Henry George, Robert Scott, Henry Stuart Jones (rev)
A Greek-English Lexicon / With a Revised Supplement 9-th ed, 1968
Tweedehands/ Antiquarisch

Blauw linnen band, net exemplaar, geen onderstrepingen of aantekeningen, geen stofomslag

Oxford UP/ Clarendon, 1978, geb, xlv + 2042 + xi + 153 pp, € 75.00, 9780198642145
winkelwagen

Tweedehands/Antiquarisch Theologie

Baers, Joris (red)
Encyclopedie van de mystiek, fundamenten, tradities en mogelijkheden
Tweedehands, maar vrijwel als nieuw.

Dit boek is het eerste, omvattende handboek in het Nederlands dat zich specifiek met het verschijnsel mystiek in al zijn facetten bezighoudt. Het is bestemd voor theologen, godsdienstwetenschappers, studenten, en anderen die geinteresseerd zijn in mystiek. Het boek is onmisbaar als bron en naslagwerk, ook voor niet-professionele gebruikers.

In deel 1, Fundamenten, worden begrippen omschreven en kernvragen over het verschijnsel mystiek besproken. Bijvoorbeeld in hoeverre mystiek een mogelijkheid is voor ieder mens, hoe een mysticus onuitsprekelijke ervaringen verwoordt, en hoe mystiek zich in onze tijd manifesteert. In verschillende bijdragen komt aan het licht dat mystiek perspectieven voor de toekomst biedt.

In deel 2, Vormen van mystiek, wordt geschetst welke bijdragen verschillende religies en religieuze stromingen aan de mystiek hebben geleverd. Het zwaartepunt in dit handboek ligt bij de christelijke mystiek in onze West-Europese cultuur.

Deel 3 is een encyclopedisch gedeelte: belangrijke personen, groeperingen en begrippen worden in lemmata kort beschreven.

Kok, 2003, geb, 1149 pp, € 37.50, 9789043500708
winkelwagen