B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.0.0.0 Bijbels in de grondtalen (hebreeuws/ grieks/ latijn)

Nestle, E. & K. Aland (Hrsg.)
Novum Testament Graece et Latine, 28. revidierte Auflage
Griechischer Text Nestle-Aland, 28. Aufl.; lateinischer Text Nova Vulgata, editio typica altera (entspricht Novum Testamentum Latine). Griechischer und lateinischer Text seitengleich. Einfuhrung fur den griechischen Teil in Englisch, fur den lateinischen Teil in Latein.
Deutsche Bibelgesellschaft, 2014, geb, 1728 pp, € 49.95, 9783438051639
winkelwagen

1.4.3.01 Romeinen

Wolter, Michael
Der Brief an die Romer, EKK 6/1, Rom 1-8
In dieser Neubearbeitung des Romerbriefs innerhalb der renommierten Reihe 'Evangelisch-Katholischer Kommentar (EKK)' wird der griechische Text von Rom 1-8 wissenschaftlich kommentiert. Detaillierte philologische und traditionsgeschichtliche Analysen machen den Text dieses bedeutendsten Paulusbriefes transparent und stellen ihn in sein kulturelles und historisches Umfeld hinein. Diese Untersuchungen verbinden sich mit einer theologischen Interpretation, die das Profil des paulinischen Denkens, wie es in diesem Brief niedergelegt ist, herausarbeitet. Eine umfassende Aufarbeitung der aktuellen wissenschaftlichen Literatur zum Romerbrief.

(ISBN Neukirchener: 9783788728830)

Voor de complete EKK lijst (alfabetisch gerangschikt op auteur) klik hier

Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament EKK 6/1, Patmos / Neukirchener, 2014, pap, 559 pp, € 99.50, 9783843605663
winkelwagen

2.1.2.1 Geschiedenis Patristiek Serie Sources Chretiennes

SC 562, Jean Chrysostome
Homelies sur la Resurrection, L'Ascension et la Pentecote, Tome II
Sources Chretiennes 562, CERF, 2015, pap, 351 pp, € 53.75, 9782204102995
winkelwagen

2.2 Geschiedenis ME / Renaissance / 6e - 15e eeuw

Sevenhuijsen, Selma
Koningin van het Vaticaan. Reis in het voetspoor van Matilda van Canossa
In het boek Koningin van het Vaticaan: Reis in het voetspoor van Matilda van Canossa voert Selma de lezer mee op haar ontdekkingstocht dwars door Italie, langs plekken waar Matilda van Canossa, een Italiaanse Gravin uit de 11e eeuw, haar sporen heeft nagelaten. 'Niets is toevallig, het valt je toe', zo stelt Selma. In het magische jaar 2012 ontdekte zij in de St. Pieter in Rome een afbeelding van een dubbelstaartige meermin, vanouds het symbool van het vrouwelijk Goddelijke. Ze zit boven het graf van Matilda van Canossa. Het monument is gemaakt door de beroemde beeldhouwer Bernini. Ze wilde er het hare van weten en ging op reis. Matilda's leven bevat een verrassend actuele boodschap voor wie de positie van het vrouwelijke in de religie ter harte neemt. De makers van haar graf lieten de tekens daarvan na, voor wie ogen heeft om te zien. 'Il tempo ritorna', de tijd keert terug...

Het boek is geillustreerd door Dafne Arlman, die ook de vormgeving voor haar rekening nam en het geheel een passende uitstraling gaf.

Selma Sevenhuijsen (1948) studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1989 was zij hoogleraar Vrouwenstudies en Zorgethiek aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2005 werkt zij als zelfstandig onderzoeker, schrijfster en spiritueel werker. Zij werkt onder meer met het labyrint als symbool voor de spirituele weg, en leidt spirituele en culturele reizen naar Italie. In 2008 publiceerde zij het boek De glimlach van de sirene. Reis door het Etruskisch labyrint op zoek naar de Godin.

eigen beheer, 2014, pap, 189 pp, € 24.95, 9789082307702
winkelwagen

2.3 Geschiedenis Vroegmodern / Reformatie / Contrareformatie 16e eeuw

Arminius, Jacobus, Simon Episcopius
De Arminiaanse Vredeskerk. Redevoeringen van Jacobus Arminius (1606) en Simon Episcopius (1618) over de onderlinge verdraagzaamheid der christenen
Aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw vlogen Nederlandse protestanten elkaar in de haren over de vraag in hoeverre God van tevoren het menselijk lot en de afloop van zijn bestaan in hemel of hel had bepaald. Was alles voorbeschikt of niet? En was het geoorloofd daar verschillend over te denken in de ene protestantse kerk die in de maak was? De Leidse theoloog Jacobus Arminius (1559-1609) pleitte voor ruimte bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen. Hij streefde naar een kerk van vrede en verzoening die dissidenten niet veroordeelde. Toen in 1619 zijn gezichtspunt op de Synode van Dordrecht werd veroordeeld, verdedigde zijn opvolger Simon Episcopius (1583-1643) de zaak der arminianen of remonstranten. De redes van deze mannen, hier gepresenteerd in modern Nederlands, hebben bijgedragen aan het pleidooi voor vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van godsdienst en geweten.
Verloren, 2015, pap, 144 pp, € 15.00, 9789087044657
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

   
Hagen, Edwina
President van Nederland, Rutger Jan Schimmelpenninck 1761-1825
verschijningsdatum nog onbekend
Balans, 2012, geb, 304 pp, € 29.95, 9789460033070
winkelwagen
Provost-Smith, P.
Holy War, Just War: Early Modern Christianity, Religious Ethics and the Rhetoric of Empire
Expected jan 2015

The catastrophe of Iraq has forced us to revisit the validity of what constitutes a supposedly 'just war'. In such critical circumstances, a sustained re-examination of the basis for contemporary just war theory is desperately urgent and required. This is what precisely Patrick Provost-Smith offers in this powerful and original re-evaluation of the topic. The author recognises that a coherent account of the ethics of modern warfare can only begin with history. He therefore explores the great sixteenth century debates about the nature of conflict, focusing on the Spanish conquistadors and their evangelisation of Mexico and Peru.He then shows how these debates were later appropriated by Spanish missionaries in the Philippines with a view to the conquest of China. In assessing previous discussions over 'just wars', and the shifting sands of the various logics that were applied to such conflicts, Provost-Smith puts a wholly new complexion on how current moral theory about war might be understood. This is history in the best sense: the book makes a decisive contribution to current affairs through a profound grasp of how past ideas and rhetorics about conquest have shaped ongoing notions of western Christian superiority. It will be essential reading for all serious students of religious ethics, the history of ideas, and the history of politics and empire.

I.B.Tauris, 2015, pap, 256 pp, € 26.50, 9781845116767
winkelwagen
Provost-Smith, Patrick
Early Modern Christianity
expected march 2015

Patrick Provost-Smith is Assistant Professor of the History of Christianity at the Harvard Divinity School.

IB Tauris, 2015, geb, € 26.00, 9781845114398
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Beek, A. van de
Een lichtkring om het kruis, scheppingsleer in christologisch perspectie
Waarom is de wereld zo vol van lijden? Waarom doen mensen zo veel kwaad? Hoe heeft dit ooit kunnen beginnen? Wat is de mens? Heeft de mens een vrije wil?

Christus is niet een noodmaatregel om de problemen die de mens door de zonde veroorzaakt heeft op te lossen. Hij is zelf de Schepper van de wereld en deze draagt daarom de kenmerken die bij Jezus passen. In het licht van Christus, die in de wereld het meest zichtbaar was aan het kruis, bespreekt Van de Beek bovengenoemde vragen. In dat licht alleen is er vrijheid, vrede en rust mogelijk. En alleen zo kunnen we in de wereld echt van alles genieten. Thema's die in dit boek aan de orde komen, zijn:

-Jezus is de sleutel om de wereld te begrijpen
-Het Oude Testament en scheppingsverhalen van andere volken
-Waar komt de zonde vandaan?
-Engelen en demonen
-Gods almacht en voorzienigheid
-Vrijheid
-Genieten van de goede gaven
-Rust

Dr. A. van de Beek is emeritus hoogleraar theologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika. Hij schreef vele theologische boeken.

Meinema, 2014, pap, 571 pp, € 34.50, 9789021143668
winkelwagen
Matena, A.
Reliquien. Eine Ruckfrage der Tradition an die fundmentaltheologische Vernunft
publication expected dec 2014
Ferdinand Schoningh Verlag, 2014, geb, ca 160 pp, € 26.50, 9783506766724
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Bakker, Catharina Th., George van Overbeeke
Zusters in de zorg, een geschiedenis van Franciscanessen van Charitas
Op 1 december 1834 nemen twee katholieke gasthuiszusters hun intrek in een woonhuis in Oosterhout: moeder Theresia Saelmaeckers ('moeder Trees', zelfs voor de bisschop!) en zuster Juliana Verkaar. Ze gaan meteen aan de slag in de ziekenverpleging en Charitas is geboren. De Franciscanessen van Charitas werkten door heel Nederland en in de missie. In Indonesie leeft de congregatie voort.

Over religieuzen is veel geschreven, vooral over het kloosterleven zelf. Dit boek gaat over het werk van de zusters in de zorg. Ruim honderdvijftig jaar verpleging en verzorging komen voorbij, vanaf de dag dat moeder Trees als eerste gasthuisoverste in ons land aan de slag ging in de zorg, tot aan het moment waarop de congregatie 'met pensioen' ging en de verzorgingsstaat het werk overnam. In de tussenliggende periode heeft de lezer kennisgemaakt met meer dan 900 kloosterzusters en de talloze oude, jonge, arme, zieke en hulpbehoevende mensen van alle rangen en standen die zij hebben verpleegd en verzorgd. 'In blijdschap, eenvoud en vooral liefde', om met moeder Trees te spreken.

Zusters in de zorg is verrijkt met prachtige illustraties, waaronder een serie portretten van de huidige zusters van Charitas, die speciaal voor deze publicatie zijn gefotografeerd door portretfotograaf Alex ten Napel.

Walburg Pers, 2014, geb, 256 pp, € 34.95, 9789057302503
winkelwagen
Hamans, P.W.F.M.
Geschiedenis van de katholieke kerk, deel 1: De vroege kerk en de Middeleeuwen
Dit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. De twee delen behandelen tal van onderwerpen: de vroege kerk, de Middeleeuwen, de katholieke hervorming en Reformatie in de zestiende eeuw, de opkomst van de Verlichting en de bloedige Franse Revolutie. In de laatste twee eeuwen staat de verhouding tussen geloof en verstand centraal. Hoe verhield de kerk zich tegenover liberalisme, communisme, socialisme en fascisme?

Biografieen plaatsen de belangrijkste pausen in hun tijd. Ook een voorlopige biografie van paus Franciscus ontbreekt niet. Een overzicht van de oecumenische concilies en handige index maken het werk compleet.

Dr. P.W.F.M. Hamans (1951) doceert kerkgeschiedenis en is verbonden aan het grootseminarie van Rolduc, de opleiding voor diakens en medewerkers in het pastoraat van het bisdom Roermond en het grootseminarie De Tiltenberg van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Parthenon, 2014, pap, xix + 502 pp, € 39.00, 9789079578726
winkelwagen
Hamans, P.W.F.M.
Geschiedenis van de katholieke kerk, deel 1: De vroege kerk en de Middeleeuwen
Dit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. De twee delen behandelen tal van onderwerpen: de vroege kerk, de Middeleeuwen, de katholieke hervorming en Reformatie in de zestiende eeuw, de opkomst van de Verlichting en de bloedige Franse Revolutie. In de laatste twee eeuwen staat de verhouding tussen geloof en verstand centraal. Hoe verhield de kerk zich tegenover liberalisme, communisme, socialisme en fascisme?

Biografieen plaatsen de belangrijkste pausen in hun tijd. Ook een voorlopige biografie van paus Franciscus ontbreekt niet. Een overzicht van de oecumenische concilies en handige index maken het werk compleet.

Dr. P.W.F.M. Hamans (1951) doceert kerkgeschiedenis en is verbonden aan het grootseminarie van Rolduc, de opleiding voor diakens en medewerkers in het pastoraat van het bisdom Roermond en het grootseminarie De Tiltenberg van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Parthenon, 2014, geb, xix + 502 pp, € 55.00, 9789079578771
winkelwagen
Hamans, P.W.F.M.
Geschiedenis van de katholieke kerk, deel 2: Van de reformatie en Franse revolutie tot heden
Dit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. De twee delen behandelen tal van onderwerpen: de vroege kerk, de Middeleeuwen, de katholieke hervorming en Reformatie in de zestiende eeuw, de opkomst van de Verlichting en de bloedige Franse Revolutie. In de laatste twee eeuwen staat de verhouding tussen geloof en verstand centraal. Hoe verhield de kerk zich tegenover liberalisme, communisme, socialisme en fascisme?

Biografieen plaatsen de belangrijkste pausen in hun tijd. Ook een voorlopige biografie van paus Franciscus ontbreekt niet. Een overzicht van de oecumenische concilies en handige index maken het werk compleet.

Dr. P.W.F.M. Hamans (1951) doceert kerkgeschiedenis en is verbonden aan het grootseminarie van Rolduc, de opleiding voor diakens en medewerkers in het pastoraat van het bisdom Roermond en het grootseminarie De Tiltenberg van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Parthenon, 2014, pap, xx + 905 pp, € 49.00, 9789079578733
winkelwagen
Hamans, P.W.F.M.
Geschiedenis van de katholieke kerk, deel 2: Van de reformatie en Franse revolutie tot heden
Dit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. De twee delen behandelen tal van onderwerpen: de vroege kerk, de Middeleeuwen, de katholieke hervorming en Reformatie in de zestiende eeuw, de opkomst van de Verlichting en de bloedige Franse Revolutie. In de laatste twee eeuwen staat de verhouding tussen geloof en verstand centraal. Hoe verhield de kerk zich tegenover liberalisme, communisme, socialisme en fascisme?

Biografieen plaatsen de belangrijkste pausen in hun tijd. Ook een voorlopige biografie van paus Franciscus ontbreekt niet. Een overzicht van de oecumenische concilies en handige index maken het werk compleet.

Dr. P.W.F.M. Hamans (1951) doceert kerkgeschiedenis en is verbonden aan het grootseminarie van Rolduc, de opleiding voor diakens en medewerkers in het pastoraat van het bisdom Roermond en het grootseminarie De Tiltenberg van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Parthenon, 2014, geb, xx + 905 pp, € 69.00, 9789079578788
winkelwagen

5.4.1.0.0 Vieringen - voorbereiding/voorbeelden

Waaijman, Kees, Ad de Keijzer, Chris Fictoor
Lof zij U, Christus. Evangelieacclamaties
Verschijnt 12 dec 2014

Als antwoord op het evangelie van iedere zondag heeft Kees Waaijman een acclamatie geschreven, in totaal ongeveer 170 acclamaties voor de driejarige cyclus in de Rooms-katholieke liturgie. De acclamatie is een korte lofprijzing die - in deze uitgave - geent is op het evangelie van die betreffende zondag. De acclamaties zijn op muziek gezet door Ad de Keijzer en Chris Fictoor. Uit elk evangelie wordt tevens een centrale zin opgelicht, gevolgd door een gebed. Kees Waaijman laat het geheel voorafgaan door een degelijke inleiding over de spiritualiteit van deze acclamaties. Alleen al om deze inleiding is dit een waardevolle uitgave.

Abdij Berne, 2014, pap, € 17.50, 9789089720870
winkelwagen

5.4.2.1 Kerst- en advent-boeken - verhalen/ vieren/ kinderen

Kok, Kees, Huub Oosterhuis
Messiaans verlangen. Liturgie en Schriftuitleg voor de tijd van Advent tot Lichtmis
Het tweede deel uit de Nieuwe Liefde Leerhuis-reeks Werkboeken met materiaal voor liturgie en prediking, ontstaan in de Amsterdamse Studentenekklesia. Dit deel is gericht op de periode van het kerkelijk jaar die Advent en Kersttijd heet. Inclusief tien voorbeeldliturgieen rond de grote bijbelse thema's die deze feesten hebben bewaard en doorgegeven: messiaans verlangen naar licht en bevrijding.

Wederom een rijk en bruikbaar werkboek voor professionele en lekenvoorgangers in liturgie en eredienst op zoek naar inspirerende vormen van liturgie en Schriftuitleg.
-Liturgie-historische inleidingen
-Schriftuitleg
-Psalmteksten
-Liedsuggesties
-Lieduitleg

Werkboek voor liturgie 2, Nieuwe Liefde, 2014, pap, 192 pp, € 15.00, 9789082175929
winkelwagen

5.4.2.2 Veertig-dagen tijd en Pasen

Kok, Kees, Huub Oosterhuis
Vasten en Opstaan
Dit is het eerste in een nieuwe serie werkboeken met materiaal voor liturgie en prediking, ontstaan in de Amsterdamse Studentenekklesia, verbreed en verbreid door Stichting Leerhuis en Liturgie (1980-2011) en thans beheerd door het Nieuwe Liefde Leerhuis.

Het 'eigen geluid' - de taal en theologie - van dit materiaal is gevonden en hervonden in een grondige omgang met de bijbel als oerboek van alle liturgie, vooral de omgang met de Joodse Schrift. Bij dat eigen geluid hoort bovendien een wijze van Schriftuitleg die uitdrukkelijk rekening houdt met de sociaal-politieke context waarin heel de bijbel is ontstaan, en met de implicaties daarvan voor de wereldbeschouwing van de hedendaagse ekklesia.
-Liturgie-historische inleidingen
-Schriftuitleg
-Psalmteksten
-Liedsuggesties
-Lieduitleg

De verschillende onderdelen zijn, zonder poging tot volledigheid, losjes geplaatst in het kader van de actuele rooms-katholieke liturgische werkelijkheid van Aswoensdag tot Paasmorgen, waar ook veel protestante gemeenten zich voor hun eredienst op orienteren. Wij hopen dat dit werkboek professionele en lekenvoorgangers in liturgie en eredienst zal helpen bij het zoeken naar inspirerende vormen van liturgie en Schriftuitleg.

Werkboek voor liturgie 1, Nieuwe Liefde, 2014, pap, 126 pp, € 15.00, 9789082175905
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

Bras, Kick
Leven met Thomas Merton. Wegwijzer naar vrijheid
Een kennismaking met het leven en werk van Thomas Merton. Met verlangen naar vrijheid als leidraad.

Als monnik van de trappistenorde in de Verenigde Staten en als auteur van talrijke boeken, gedichten en essays gaf Thomas Merton (1915-1968) een groot deel van zijn leven gestalte aan het verlangen naar vrijheid. Zijn zoektocht vond herkenning bij tijdgenoten, maar ook na zijn dood bleven velen gefascineerd door Mertons leven en missie. Dit boek biedt de lezer een aantal korte teksten van Merton, die door Kick Bras van een meditatief commentaar zijn voorzien. Tekst en commentaar laten zien dat vrijheid en onvrijheid op allerlei manieren in ons leven aanwezig zijn en invloed hebben.

Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, actief betrokken bij Vacare, platform voor meditatief leven, en als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Hij publiceerde diverse boeken over mystiek en meditatie.

Meinema, 2014, pap, 134 pp, € 14.95, 9789021143842
winkelwagen
Keller-Hoonhout, Ellie
Kijktafelboek, Maak je inspiratie zichtbaar met een kijktafel
Een kijktafel is een mooie opstelling vol betekenis. Door middel van kleur en symboliek laat de kijktafel zien wat jij belangrijk vindt. Een lichtje brengt de kijktafel tot leven.

Wil je in je woonkamer iets zichtbaar maken van
-natuur en seizoen
-wat jou inspireert en waar je in gelooft
-aan wie je wilt (terug)denken
-wat je wilt vieren?

In dit boek leer je hoe je een kijktafel bedenkt en maakt. Met stap-voor-stap voorbeelden en duidelijke uitleg.

Ellie Keller maakte kijktafels voor de seizoenen en geloofstijden zoals Kerstmis, veertigdagentijd, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Maar ook kijktafels over vrede, dierendag, Sinterklaas, Moederdag en eendjes voeren. Je kunt ze eenvoudig namaken. Ze zijn vooral bedoeld als opstap om zelf aan de slag te gaan en je eigen stijl te ontwikkelen. Ook jij kunt de mooiste kijktafels maken met eenvoudige symbolen!

Ellie Keller-Hoonhout is theologe en heeft een speciale aandacht voor de werking van beelden en symbolen. Zij ontwikkelde de kijktafel als vorm van geloofscommunicatie.

Adveniat, 2014, pap, € 24.00, 9789492093004
winkelwagen
Merton, Thomas
Zaden van contemplatie
Ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag verschijnt van de Merton Vrienden Zaden van Contemplatie, de Nederlandse vertaling van New Seeds of Contemplation, een van de mooiste boeken van Thomas Merton.

Thomas Merton (1915-1968) vond zijn weg naar contemplatie, na een lange zoektocht. Al vroeg wees geworden, liet hij zich inspireren door de intellectuele, literaire en geestelijke rijkdom van de cultuur en het leven in Europa en de Verenigde Staten. Zoekend naar meer diepgang kreeg zijn leven vastere vorm in een traditionele religieuze context, uiteindelijk in de trappistenabdij Gethsemani in Kentucky. Daar ontplooide zich zijn talent als vertolker en gids van de eigen traditie, als pionier van de dialoog met de grote wereldreligies en als kritisch beschouwer van politiek en wereld. Een zoektocht naar goddelijke diepte in menselijke vrijheid die zo voor velen vruchtbaar werd.

In deze Zaden van contemplatie wijst hij de lezer wegen. Deels de zoekende die maar niet vindt, en anderzijds de zoeker die zelfvoldaan meent te hebben gevonden. De inspiratie is grotendeels die van twintig eeuwen christendom. Bernardus en Jan van het Kruis schemeren door in de teksten, maar ook de joodse, hesychastische en oosterse wijsheidsliteratuur. Merton spoort ons aan alert te worden voor de zaden die God iedere dag in ons leven plant, zodat zij kunnen ontkiemen. Een verhaal van overgave en vrijheid in overgave.

Vertaald door Dirk Doms, Willy Eurlings, Guus Franken, en Jan Glorieux. Enkele inkijkpagina's vindt u hier

Damon, 2015, pap, 192 pp, € 19.90, 9789460361951
winkelwagen

6.0 Kinderbijbels

Guile, Gill
Mijn grote Zoekbijbel
Met Mijn grote zoekbijbel maken kinderen kennis met de bekendste verhalen uit de Bijbel.De grote zoekplaten in dit boek zijn prachtig geillustreerd door Gill Guile, met eindeloos veel grappige details. Met de kleine tekeningen in de marge kun je zoeken naar onderdelen van het bijbelverhaal in de grote plaat. En natuurlijk vind je op elke plaat het aapje met de banaan! Dit boek geeft uren kijkplezier en helpt volwassene en kind om samen de verhalen uit de Bijbel te beleven en aan elkaar te vertellen.Dit boek bevat de verhalen over de schepping, de ark van Noach, de toren van Babel, Simson, Daniel, de geboorte van Jezus, de gebeurtenissen in de tempel, het wonder van de menigte die van Jezus te eten krijgt, de intocht van Jezus in Jeruzalem, Pasen en de hemelvaart van Jezus.
Jongbloed, 2014, geb, 20 pp, € 11.50, 9789086011384
winkelwagen

8 Judaica Geschiedenis en Cultuur Vroegmodern en Modern

Cohen, Julie-Marthe
Joden in de Cariben, vier eeuwen joodse geschiedenis in Suriname en Curacao
Verschijnt 29/1/2015

Joden in de Cariben. Vier eeuwen joodse geschiedenis in Suriname en Curacao vertelt het verhaal van de joodse gemeenschappen die zich vanaf de 17e eeuw vanuit Amsterdam vestigden in een onbekende, nieuwe wereld: in Noordoost-Brazilie, Nieuw-Amsterdam (het latere New York), Suriname en Curacao. In deze kolonien genoten de joodse gemeenschappen verregaande religieuze en economische vrijheden en kwamen zij tot bloei. Zij droegen bij aan de welvaart van de Republiek en speelden een centrale rol bij de totstandkoming van andere joodse gemeenschappen in het Caribisch gebied en in Noord-Amerika.

In tien spraakmakende hoofdstukken schrijven verschillende auteurs over de betekenis van deze joodse gemeenschappen in de kolonien: over de rechten en privileges die hen werden verleend; hun aandeel in de goederen- en slavenhandel en hun rol in de plantage-economie; en over het leven in een koloniale samenleving die het jodendom in Suriname en Curacao vorm gaf. Aan de hand van een selectie van het vele door conservator Julie-Marthe Cohen en haar team verzamelde materiaal worden de vestiging, opbloei en neergang van de joodse gemeenschappen in 'de West' getoond.

Maar dit boek gaat niet alleen over het verleden: acht personen met een (gedeeltelijk) joodse achtergrond vertellen over ervaringen die bepalend zijn geweest voor hun Surinaams-joodse of Curacao's-joodse identiteit. De joden in Suriname en op Curacao zijn op vele manieren met Nederland verbonden; door de Nederlandse taal, door het gebruik van hier gedrukte gebedenboeken, van de vaak in Amsterdam gemaakte grafzerken en van rituele voorwerpen, zoals siertorens op de stokken van Torarollen die door Hollandse zilversmeden zijn gemaakt; door in Nederland opgeleide Rabbijnen en leraren; door hun keuken; door familiebanden en de aanvankelijk van hieruit aangestuurde economie.

Met ruim honderd illustraties.

Walburg Pers, 2015, geb, 240 pp, € 34.50, 9789057303869
winkelwagen

8 Judaica Mystiek en Spiritualiteit

Essen, Arthur (red)
Parels. Joodse wijsheid voor elke dag uit het werk van Abraham Joshua Heschel en andere Joodse bronnen
Spiritueel dagboek met 366 inspirerende gedachten van grote schrijvers en denkers uit de Joodse traditie. De gekozen teksten spreken niet zozeer het hoofd aan, maar vooral het hart en de ziel. Zo wordt dit dagboek een kleinood voor persoonlijke momenten van inkeer en meditatie. De citaten zijn met zorg geselecteerd uit het werk van Abraham Joshua Heschel, Martin Buber, Elie Wiesel, Pinchas Lapide en vele anderen. Met name is gekeken naar de praktische toepasbaarheid voor lezers van deze tijd.
Kok, 2014, geb, 397 pp., € 13.50, 9789043519816
winkelwagen

8 Judaica Shoah/ Holocaust/ Antisemitisme

   
Weezel, Natascha van
De derde generatie. Kleinkinderen van de Holocaust
Verschijnt ca jan. 2015
Balans, 2015, pap, ca 240 pp, € 18.95, 9789460037467
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

Armstrong, Karen
In naam van God. Religie en geweld
Religies en hun volgelingen zijn altijd gewelddadig - zo luidt een populaire claim. Karen Armstrong, prominent geleerde op het gebied van wereldreligies, laat echter zien dat de ware redenen voor oorlog en geweld in onze historie meestal weinig met religie van doen hadden, maar veelal sociaal, economisch of politiek van aard waren.

In een reis van de prehistorie tot het heden maakt Armstrong duidelijk dat naast de kruisvaarder die in de middeleeuwen dood en verderf zaaide en de hedendaagse jihadist, er in religies ook altijd een Jezus of een Boeddha is geweest, pleitend voor een rechtvaardige en vredige samenleving. Daarmee corrigeert ze het wijdverbreide beeld dat religies schuldig zijn aan het grote bloedvergieten in de geschiedenis. Aan de hand van gedegen onderzoek en in de vorm van een bevlogen betoog maakt de auteur zich sterk voor religieuze ideeen en bewegingen die oorlog en agressie afwijzen en zich inzetten voor gelijkheid, vrede en verzoening.

Bezige Bij, 2015, pap, 548 pp, € 29.90, 9789023488774
winkelwagen
Armstrong, Karen
Fields of Blood. Religion and the History of Violence
How accurate is the view that faith in general is bad for society - a source of aggression and intolerance? Karen Armstrong sets out to discover the truth about religion and violence in each of the world's great traditions, from prehistoric times to the present.

As Armstrong describes the Worldreligions - Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism, Confucianism, Daoism, and Judaism - arose in an agrarian society with plenty powerful landowners brutalizing peasants while also warring among themselves. In this world, religion was not the discrete and personal matter it would become for us but rather something that permeated all aspects of society. And so it was that agrarian aggression, and the warrior ethos it begot, became bound up with observances of the sacred.

In each tradition, however, a counterbalance to the warrior code also developed. Around sages, prophets, and mystics there grew up communities protesting the injustice and bloodshed endemic to agrarian society, the violence to which religion had become heir. And so by the time the great confessional faiths came of age, all understood themselves as ultimately devoted to peace, equality, and reconciliation, whatever the acts of violence perpetrated in their name.

Industrialization and modernity have ushered in an epoch of spectacular and unexampled violence, although relatively little of it can be ascribed directly to religion. Nevertheless Armstrong shows us how and in what measure religions, in their relative maturity, came to absorb modern belligerence - and what hope there might be for peace.

At a moment of rising geopolitical chaos, the imperative of mutual understanding between nations and faith communities has never been more urgent, the dangers of action based on misunderstanding never greater. Informed by Armstrong's sweeping erudition and personal commitment to the promotion of compassion, Fields of Blood makes vividly clear that religion is not the problem.

Random House UK, 2014, pap, 352 pp, € 19.95, 9781847921871
winkelwagen
Armstrong, Karen
Fields of Blood. Religion and the History of Violence
How accurate is the view that faith in general is bad for society - a source of aggression and intolerance? Karen Armstrong sets out to discover the truth about religion and violence in each of the world's great traditions, from prehistoric times to the present.

As Armstrong describes the Worldreligions - Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism, Confucianism, Daoism, and Judaism - arose in an agrarian society with plenty powerful landowners brutalizing peasants while also warring among themselves. In this world, religion was not the discrete and personal matter it would become for us but rather something that permeated all aspects of society. And so it was that agrarian aggression, and the warrior ethos it begot, became bound up with observances of the sacred.

In each tradition, however, a counterbalance to the warrior code also developed. Around sages, prophets, and mystics there grew up communities protesting the injustice and bloodshed endemic to agrarian society, the violence to which religion had become heir. And so by the time the great confessional faiths came of age, all understood themselves as ultimately devoted to peace, equality, and reconciliation, whatever the acts of violence perpetrated in their name.

Industrialization and modernity have ushered in an epoch of spectacular and unexampled violence, although relatively little of it can be ascribed directly to religion. Nevertheless Armstrong shows us how and in what measure religions, in their relative maturity, came to absorb modern belligerence - and what hope there might be for peace.

At a moment of rising geopolitical chaos, the imperative of mutual understanding between nations and faith communities has never been more urgent, the dangers of action based on misunderstanding never greater. Informed by Armstrong's sweeping erudition and personal commitment to the promotion of compassion, Fields of Blood makes vividly clear that religion is not the problem.

Random House, 2014, geb, 512 pp, € 27.95, 9780307957047
winkelwagen
Bercken, Wil van den
Geloven tegen beter weten in
Hoe kan je in deze moderne tijd nog in God geloven? Wat heeft het christendom de mens dezer dagen nog te bieden? Tegen welk aspect van het christendom strijdt het atheisme?

Op onconventionele wijze gaat Wil van den Bercken op zoek naar antwoorden op deze wezenlijke vragen en laat daarbij niet na om prominente woordvoerders van het atheisme als Herman Philipse en Richard Dawkins het woord te geven. In Geloven tegen beter weten in laat Van den Bercken zien hoe geloof en twijfel samen kunnen gaan in een christelijke levensovertuiging. Ook gelovigen moeten zich intellectueel kunnen verantwoorden voor hun levensbeschouwing, maar geloof is niet de uitkomst van logische redenering het is een religieuze invulling van menselijke grondervaringen.

Dit boek is een verdediging van het godsgeloof tegen het vermeende beter weten van het atheisme.

Balans, 2014, geb, 160 pp, € 15.95, 9789460038051
winkelwagen
Dam, Peter van, James C. Kennedy, Friso Wielenga (red)
Achter de zuilen, op zoek naar religie in naoorlogs Nederland
Sporten, naar school en trouwen met iemand van je eigen kerk: na de Tweede Wereldoorlog was dat toch de norm in Nederland? Volgens de heersende opvatting zat religie aanvankelijk in het keurslijf van de zuilen. De roerige jaren zestig betekenden automatisch het einde van religie in Nederland, een periode waarin 'ontzuiling' en 'secularisatie' godsdienst hardhandig van de kaart veegden.

Achter de zuilen rekent af met dit eenzijdige verhaal en gaat op zoek naar een genuanceerder beeld van de rol van religie in naoorlogs Nederland. Religie blijkt een veelzijdige factor, die zich niet in 'zuilen' laat vangen en in steeds weer nieuwe vormen verschijnt. Kerken en gelovigen vonden in het naoorlogse Nederland nieuwe invullingen van persoonlijk geloof en gedeelde beleving. Burgers richtten eigen organisaties op om hun overtuiging in maatschappij en politiek uit te dragen.

Wie achter de zuilen kijkt, ziet: religie bleef altijd een belangrijke bron van bezieling en conflicten. Zo biedt deze bundel een frisse kijk op de rol van religie in naoorlogs Nederland. De auteurs zijn gerenommeerde en vernieuwende wetenschappers die het belang van religie niet alleen in kerken, maar ook in maatschappelijke organisaties en in de politiek onderzoeken.

Amsterdam University Press, 2014, pap, 335 pp, € 29.95, 9789089646804
winkelwagen

9.3 Hermetica

Pawlowski, P., P. Levenda
Illuminati
The notorious Bavarian Illuminati were originally a group of keen social innovators. Their plans for a better world were only later interpreted as part of the global conspiracy we are all familiar with. Peggy Pawlowski unravels the myths that have developed over more than two centuries, offering the first serious history of the Order. Based on original research into Illuminati documents, this account challenges the misconceptions that have surrounded this secret society since its discovery. Illuminati presents the Order as a brainchild of the Enlightenment. Based on the order's educational mission, it uncovers how a failed social experiment was dragged centre-stage during a time of political unrest that shook the Old and New Worlds alike.
Continuum, 2014, pap, 288 pp, € 21.00, 9781441105875
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Derrida, Jacques
Sjibbolet voor Paul Celan
Hoe vluchtig is een datum? Hoe eenmalig is een gebeurtenis, hoe uniek een naam, een uitspraak of een wachtwoord? In Sjibbolet leest de Franse filosoof Jacques Derrida het werk van de Duitstalige joodse dichter Paul Celan vanuit de verwondering over het woord dat steeds opnieuw terugkomt en niettemin altijd weer enkelvoudig is. En over de gebeurtenis van de Holocaust, het niet aflatende thema van de poezie van Celan en de in haar verschrikking unieke gebeurtenis die de twintigste eeuw getekend heeft.

In zijn eerbiedige en aandachtige lezing vraagt Derrida Celans moeilijk te doorgronden gedichten naar de betekenis van hun data, hun plaatsnamen, hun chiffres en codewoorden. Waarin bestaat iemands identiteit, die zich hecht aan een eenmalige handeling als de besnijdenis? Waarin bestaat een volk, dat heropstaat vanuit de grimmigste poging tot genocide die de geschiedenis heeft gekend? Hoe kunnen wij delen in die gebeurtenis, die ons tegelijkertijd verdeelt?

Vertaling en nawoord van Ger Groot

Vantilt, 2015, pap, 127 pp, € 16.95, 9789460041952
winkelwagen
   
Groot, Ger
Het Parijse licht. De Franse filosofie van de twintigste eeuw
verwacht dec 2014
Ambo, 2013, pap, 384p, € 22.95, 9789026323072
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

Nagel, Thomas
Wat betekent het allemaal? zeer korte inleiding in de filosofie
Thomas Nagels Wat betekent het allemaal? is wereldwijd een van de succesvolste, meest gelezen en meest verkochte inleidingen in de filosofie van deze tijd. Dat is geen wonder. Nagel is er als geen ander in geslaagd de grote vragen van de wijsbegeerte toegankelijk te maken in een even beknopt als glashelder boek dat op een humoristische maar nooit populistische wijze de lezer uitnodigt zelf te denken en zelf antwoorden te formuleren op de centrale vraagstukken van de wijsbegeerte. Dan blijkt dat filosofie niet alleen gaat over abstracte problemen, maar vooral over de manier waarop wij mensen in de wereld staan.

Dit boek biedt filosofie zoals het moet zijn. Met deze nieuwe editie komt een filosofische klassieker ook voor Nederland weer beschikbaar. Het is de ideale inleiding voor scholieren, studenten en iedereen die wil weten waarom filosofie meer gaat over de juiste vragen dan over de nimmer definitieve antwoorden.

Thomas Nagel (1937) is hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit van New York en geldt als een der belangrijkste filosofen van onze tijd. Eerder werkte hij aan de Universiteiten van Harvard en Princeton.

Bijleveld, 2015, pap, 111 pp, € 14.50, 9789061318224
winkelwagen
Neiman,S.
morele helderheid. Goed en kwaad in de 21ste eeuw
In een tijd waarin morele oordelen als achterhaald worden beschouwd of grote morele dilemma s gereduceerd worden tot de constatering `wie niet voor ons is, is tegen ons , pleit de Amerikaans-Duitse filosofe Susan Neiman voor een herwaardering van het morele denken, en voor een nieuwe invulling van klassieke begrippen als goed en kwaad, heldendom en eerzaamheid. Daarbij grijpt zij terug op het Verlichtingsdenken. Daar vindt zij een verzameling idealen geluk, redelijkheid, nederigheid en hoop die door ieder weldenkend mens voor deugdzaamwerden gehouden. In haar boek put Neiman, behalve uit de geschiedenis van de filosofie van Plato en Aristoteles tot Rawls en Rorty, uit talloze bronnen van het verhaal van Job in het Oude Testament tot de Odyssee, van de evolutietheorie tot de romans van Milan Kundera en Iris Murdoch. Het resultaat is een scherpzinnig en actueel boek dat de lezer inzicht geeft in de morele aspecten van ons dagelijks leven en van urgente maatschappelijke en politieke vragen.
Ambo Anthos, 2014, pap, 472 pp., € 17.50, 9789026322952
winkelwagen
Tinnevelt, Ronald, Yvonne Denier (red)
Martha Nussbaum, filosofie als activisme
Martha Nussbaum (1947) is ongetwijfeld een van de meest prominente en uitgesproken hedendaagse denkers. Of het nu over liefde, onderwijs, religie of politiek gaat, steeds weet zij prikkelende theoretische overpeinzingen te koppelen aan strijdbare praktische inzichten. Filosofie moet volgens haar bijdragen aan de strijd voor een rechtvaardige en menswaardige samenleving. Vreemd genoeg heeft Nussbaums status als invloedrijke denker en publieke intellectueel zich niet vertaald naar het publicitaire vlak. Wie een goed inleidend boek over haar werk zoekt, komt al gauw bedrogen uit. Niet alleen in het Engels, maar ook in het Nederlands bestaan tot op heden geen toegankelijke werken over Nussbaums denken. Om in deze lacune binnen ons eigen taalgebied te voorzien, biedt dit boek niet alleen een kritische inleiding op de verschillende aspecten van Nussbaums werk, maar wil het tegelijk ook de praktische relevantie van haar denken laat zien.

Ronald Tinnevelt (1971) is als universitair hoofddocent rechtsfilosofie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Yvonne Denier (1976) is verbonden aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (Faculteit Geneeskunde) van de KU Leuven, waar ze Ethiek van de Gezondheidszorg doceert. Met bijdragen van John Michael Alexander, Yvonne Denier, Joep Dohmen, Iris van Domselaar, Marcus Duwell, Patrick Loobuyck, Thomas Nys, Ronald Tinnevelt en Mariette Willemsen.

Denkers, Klement, 2015, pap, 224 pp, € 21.50, 9789086871360
winkelwagen
Schlegel, Friedrich
Athenaeum. Fragmenten, essays, kritieken
Friedrich Schlegel was de drijvende kracht achter de vroegromantische beweging in Jena. Met zijn broer August Wilhelm richtte hij in 1798 het tijdschrift Athenaeum op, dat de belangrijkste spreekbuis van deze beweging werd. De selectie vertaalde teksten in dit boek bestaat uit Friedrich Schlegels bijdragen aan Athenaeum. Ze tonen de jonge, revolutionaire Schlegel in nuce en weerspiegelen zijn stilistische veelzijdigheid: essays, kritieken en de 'fragmenten' die varieren van een zin tot ruim een pagina. De fundamentele vragen die Schlegel stelt over taal, de onkenbaarheid van de wereld en de verbeeldingskracht van literatuur en poezie, waren radicaal en zijn nog steeds actueel.
Octavo Publicaties, 2014, pap, 240 pp, € 18.50, 9789490334185
winkelwagen
   
Schuyt, Kees
Spinoza en de vreugde van het inzicht
verschijnt 31/12/2014
Balans, 2014, pap, ca 160 pp, € 19.95, 9789460034060
winkelwagen

99.0 Kunst

Barnard, Marcel, Wessel Stoker (red)
Apocalyps in kunst, ondergang als loutering?
De verschrikkingen van de eindtijd zijn een steeds terugkerend thema in kunst en religie. Dit boek peilt de apocalyptische stemming in de hedendaagse film, games, muziek, literatuur en beeldende kunst.

Vanouds is in kunst de Apocalyps (de eindtijd) verbeeld, verwoord of verklankt. In de bijbelse en traditionele apocalyptiek gaat het om een nieuwe hemel en aarde door een periode van verschrikking heen. Vanaf de twintigste eeuw krijgt apocalyptiek vaak een eigen invulling. In het huidige religieus terrorisme staat het zaligmakend geweld centraal, de ondergang om de ondergang zelf. Deze bundel laat zien hoe de hedendaagse apocalyptische stemming tot uiting komt in beeldende kunst, literatuur, film, games en muziek. Hoe werken gebeurtenissen zoals de beide wereldoorlogen en het hedendaagse terrorisme door in de kunst? En andersom: hoe schept de verbeelding van kunstenaars hun apocalyptiek?

Marcel Barnard is hoogleraar Praktische Theologie en Liturgiewetenschap aan de PThU (Amsterdam), de Vrije Universiteit en de Universiteit Stellenbosch.

Wessel Stoker is emeritus hoogleraar Esthetica en was verbonden aan de Vrije Universiteit.

Met bijdragen van Hans Alma, Marcel Barnard, Sylvain de Bleeckere, Merijn Bolink, Frank Bosman, Jaap Goedegebuure, Johan Goud, Bob de Graaff, Marcel Poorthuis, Oane Reitsma en Wessel Stoker.

Figura divina, Meinema, 2014, pap, 160 pp, € 17.50, 9789021143651
winkelwagen