B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

2.1.2.0 Geschiedenis Patristiek / 3e - 6e eeuw

Bouwman, Catharina Helena Maria (Kitty)
Mater Sapientia, de mystagogische functie van het moederschap van God en het geestelijke moederschap bij Augustinus
In de werken van Augustinus (354-430) komen veel moederbeelden voor. Deze studie werpt een nieuw licht op de betekenis van vrouwelijke beelden in zijn werk, en reconstrueert de verhouding tussen Augustinus en zijn moeder Monnica. Tevens belicht ze het moederschap van de levensgezellin van Augustinus, die de moeder was van zijn zoon.
Zowel het geestelijke moederschap als het moederschap van God blijken sleutelbegrippen te zijn in de visie van Augustinus op het mystagogisch proces, waarin de mens wordt ingevoerd in het geheim van God. Langs die weg wordt zichtbaar hoe belangrijk de wijsheidstheologie voor Augustinus was. Daarin treedt Mater Sapientia (Moeder Wijsheid) op de voorgrond en is Jezus haar gezant. Deze theologische benadering is ondergesneeuwd in de hoofdstroom van de christelijke traditie die het goddelijke moederschap vereenzelvigt met Maria.

Kitty Bouwman (1957) doceert de studie van de spiritualiteit, werkt als geestelijk begeleidster en is hoofdredacteur van Herademing, oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit. Zij schreef dit proefschrift als buitenpromovenda aan de Universiteit van Utrecht.

Skandalon, 2015, pap, 550 pp, € 39.95, 9789492183071
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

Heuvel, Eric, Ineke Mok
Quaco, leven in slavernij - Luxe editie
Quaco. Leven in slavernij is het eerste stripverhaal over het Nederlandse slavernijverleden. Quaco, de hoofdpersoon, heeft werkelijk geleefd. Hij kwam uit het gebied dat nu Ghana en Ivoorkust omvat en behoorde tot de Akan. Na zijn ontvoering leefde hij eerst in West-Afrika in slavernij, daarna in Suriname en Nederland.
Quaco is een van de miljoenen Afrikanen die slachtoffer werden van de trans-Atlantische mensenhandel, waarbij ook Nederlanders betrokken waren.

Quaco wordt als 8-jarige rond 1770 ontvoerd. Terwijl zijn broer achterblijft in de cellen van het fort aan de kust, wordt Quaco verkocht aan de kapitein van een slavenschip. Ziet Quaco zijn broer ooit nog terug? Met het meisje Afua weet hij de ontberingen aan boord te doorstaan. Ze komen beiden in Paramaribo terecht bij de rijke planter en bestuurder Walter Kennedy. De oudere Olijf, die ook op het erf woont, ontfermt zich over Afua en Quaco. Quaco wordt Kennedy's persoonlijke bediende, ofwel foetoeboi.

Maar dan geeft Kennedy Quaco aan legerkapitein John Gabriel Stedman, die in Suriname is om ten strijde te trekken tegen de weggelopen slaven. Quaco moet mee. De militaire missies plaatsen Quaco vervolgens voor onmogelijke dilemma's. Ondertussen dreigt hij Afua en Olijf te verliezen. Als Stedman Quaco na vier jaar meeneemt naar Nederland, zal hij zijn vrijheid verwerven. Maar de prijs is hoog. Hij voelt zich ontheemd. Als steeds vaker beelden uit zijn verleden opdoemen, neemt hij een drastisch besluit.

Walburg, 2015, geb, 80 pp, € 34.95, 9789057306211
winkelwagen
Heuvel, Eric, Ineke Mok
Quaco, leven in slavernij
Quaco. Leven in slavernij is het eerste grote stripverhaal over het Nederlandse slavernijverleden. Quaco, de hoofdpersoon, heeft werkelijk geleefd. Hij was een Akan en kwam uit een gebied dat nu in Ghana of Ivoorkust zou liggen. Na zijn ontvoering leefde hij eerst in West-Afrika in slavernij, daarna in Suriname en Nederland. Quaco was een van de miljoenen Afrikanen die slachtoffer werden van de trans-Atlantische mensenhandel, waarbij ook Nederlanders betrokken waren. Quaco is acht of negen jaar als hij rond 1770 wordt ontvoerd door mensenhandelaren. Terwijl zijn broer achterblijft in het fort aan de kust van West-Afrika, wordt Quaco verkocht aan de kapitein van een slavenschip. Ziet Quaco zijn broer ooit nog terug? Met het meisje Afua weet hij de ontberingen aan boord te doorstaan. Ze komen in Paramaribo terecht, bij de rijke planter en bestuurder Walter Kennedy. Daar ontfermt de oudere slavin Olijf zich over hen. Quaco wordt Kennedy's futuboi (lijfknecht). Dan leent Kennedy Quaco uit aan legerkapitein John Gabriel Stedman, die ten strijde trekt tegen de marrons (gevluchte slaven). Quaco moet mee. Onderweg wordt hij geconfronteerd met het harde leven op de plantages. De militaire missies brengen Quaco in gewetensnood. Bovendien dreigt hij Afua te verliezen....
Walburg, 2015, pap, 64 pp, € 8.95, 9789057309595
winkelwagen
Verwey, Gerlof, Wouter van Haaften (red)
Johan W. van Hulst - pedagoog, politicus, verzetsman. In de voetstappen van Coornhert
Johan W. van Hulst (1911) is een veelzijdige en kleurrijke persoon. In zijn lange leven heeft hij maar liefst vier loopbanen gehad: die van pedagoog (van onderwijzer tot hoogleraar pedagogiek), van politicus (onder andere als fractievoorzitter van CHU en CDA), van verzetsman tijdens de Tweede Wereldoorlog, en ook nog eens die van gepassioneerd schaker op hoog niveau. Als directeur van de Hervormde Kweekschool in Amsterdam redde hij honderden Joodse kinderen uit de creche van de Hollandsche Schouwburg. Hiervoor kreeg hij in 1970 de Yad Vashemonderscheiding.

Om aan zijn gehele persoonlijkheid recht te kunnen doen, is deze biografie geschreven door verschillende auteurs - Andre Rosendaal, Marcel ten Hooven, Bas von Benda-Beckmann, Jan Nagel, Gerlof Verwey - die elk een aspect van het leven van Van Hulst onder de loep nemen. Een leven dat in zijn veelzijdigheid en christelijk geinspireerd ethos herinnert aan dat van de zestiende-eeuwse humanist D.V. Coornhert.

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Verloren, 2015, pap, 160 pp, € 25.00, 9789087045142
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Bosman, Frank G.
God houdt van seks, kleine theologie van de erotiek
God houdt van seks is het essay bij de Nacht van de Theologie 2015, geschreven door de bekende cultuurtheoloog dr. Frank G. Bosman. Het essay is een hartstochtelijk pleidooi voor de erotiek. Op basis van een analyse van het christelijke 'Sexualpessimismus' en de rol van het begrip 'reinheid' in onze cultuur, pelt hij de Bijbelse boodschap af tot de naakte kern. Bosman ziet liefde, seks en erotiek als onvoorwaardelijke zelfgave, als viering van het aan ons gegeven leven en als voorproefje van hemelse heerlijkheden.
Kok, 2015, geb, 64 pp, € 4.99, 9789043525534
winkelwagen

3.2 Oecumene / Missiologie

Jongeneel, Jan A.B.
Nederlandse zendingsgeschiedenis, ontmoeting van protestantse christenen met andere godsdiensten en geloven (1601-1917)
Na de Tweede Wereldoorlog zijn tienduizenden aanhangers van traditionele godsdiensten, hindoes, boeddhisten en moslims Nederland binnengestroomd. In de eeuwen daaraan voorafgaande hebben Nederlanders hen al in Azie, Afrika en Amerika ontmoet. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en West-Indische Compagnie brachten de eerste protestantse Nederlanders naar alle windstreken. Predikanten en zendelingen liepen voorop bij het nadenken over andere godsdiensten en geloven en bij het ontmoeten van hun aanhangers.

In de negentiende eeuw werden allerlei zendingsgenootschappen opgericht om mensen en gemeenschappen in de niet-westerse wereld in woord en daad te bereiken met het Evangelie. Dit handboek bespreekt de ontwikkelingen tot de Eerste Wereldoorlog.

Boekencentrum, 2015, geb, 366 pp, € 39.90, 9789023970187
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Beld, Tom van den
Het andere gezicht van de kerk. De Acht Mei Beweging 1985-2003
In de laatste twee decennia van de twintigste eeuw heeft de Acht Mei Beweging een opmerkelijke rol gespeeld in het wedervaren van de rooms-katholieke kerk in Nederland. Het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig en het daarop volgende Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie hadden veel katholieke gelovigen hoop op vernieuwing gegeven. Deze hoop werd in jaren daarna niet waargemaakt, omdat 'Rome' door de benoeming van behoudende bisschoppen en andere maatregelen de Nederlandse kerk tot de orde trachtte te roepen. Toen in 1985 paus Johannes Paulus II een bezoek aan Nederland bracht, werd duidelijk dat de stem van de vernieuwingsgezinde gelovigen ook daar niet gehoord zou worden. Zij belegden daarom een manifestatie waarop zij wilden laten zien dat er meer leefde in de Nederlandse katholieke geloofsgemeenschap dan aan de bezoekende paus getoond zou worden.

Zo lieten duizenden op 8 mei 1985 op het Haagse Malieveld 'het andere gezicht van de kerk' zien, getuigend van vertrouwen in de toekomst van hun dierbare kerk. Uit deze eerste manifestatie kwam de Acht Mei Beweging voort, die bijna twintig jaar lang een belangrijke rol heeft gespeeld in het wel en wee van de Nederlandse katholieken. Zij bood inspiratie en steun aan hen die naar een open en democratische kerk verlangden.

In deze uitgave wordt getracht de grote betekenis te belichten, die Acht Mei voor de katholieke geloofsgemeenschap in Nederland van toen heeft gehad en voor velen nog heeft.

Tom van den Beld (Amsterdam 1937) heeft Franse taal- en letterkunde en theologie gestudeerd. Na een loopbaan in het onderwijs promoveerde hij op een proefschrift over de emancipatorische activiteiten van de Nederlandse jezuieten. Hij is vice-voorzitter/secretaris van Marienburg, vereniging van kritisch katholieken.

Valkhof pers, 2015, pap, 208 pp, € 19.50, 9789056254438
winkelwagen
Franziskus, Papst
Laudato si! Die Umwelt-Enzyklika des Papstes, Uber die Sorge fur das gemeinsame Haus. Mit einem Vorwort von Gerhard Kardinal Muller
Mit grosser Spannung wurde sie erwartet, auch von Nicht-Katholiken: Die Umwelt-Enzyklika von Papst Franziskus nimmt die heute entscheidenden Themen in den Blick; es geht um soziale, okologische und politische Zusammenhange. Wohl selten war ein papstliches Schreiben so aktuell und brisant und vor allem relevant fur alle Gesellschaftsschichten und Menschen weltweit. Mit Laudato si beweist Franziskus, dass die Kirche nach wie vor eine unverzichtbare Stimme im Diskurs zur Gestaltung der modernen Welt ist. Wer verstehen will, wie Papst und Kirche die grossen Herausforderungen unserer Zeit bestehen wollen, kommt an diesem Werk nicht vorbei. Ein Muss fur jeden, der an den drangenden Fragen unserer Zeit interessiert ist.
Herder, 2015, pap, 268 pp, € 17.50, 9783451350009
winkelwagen
Merton, Thomas
Charter, Customs, and Constitutions of the Cistercians
As master of novices for ten years (1955-1965) at the Cistercian Abbey of Our Lady of Gethsemani in Kentucky, Thomas Merton was responsible for the spiritual formation of young men preparing for monastic profession. In this volume, three related sets of Merton's conferences on ancient and contemporary documents governing the lives of the monks are published for the first time:

-on the Carta Caritatis, or Charter of Charity, the foundational document of the Order of Citeaux
-on the Consuetudines, the twelfth-century collection of customs and regulations of the Order
-on the twentieth-century Constitutions of the Order, the basic rules by which Merton and his students actually lived at the time

These conferences form an essential part of the overall picture of Cistercian monastic life that Merton provided as part of his project of "initiation into the monastic tradition" that is evident in the broad variety of courses that he put together and taught over the period of his mastership.

As Abbot John Eudes Bamberger, ocso, himself a former student of Merton, notes in his preface to this volume, "The texts presented in this present book eventually gave rise to the Cistercian way of spiritual living that continues to contribute to the Church's witness in this new millennium. This publication is a witness to the process of transformation that ensures the continuity of the Catholic monastic tradition that witnesses to the God who, as Saint Augustine observed is 'ever old and ever new.'"

Thomas Merton (1915-1968), Catholic convert, Cistercian monk and hermit, poet, contemplative, social critic, and pioneer of interreligious dialogue, was a seminal figure of twentieth-century American Christianity. The one hundredth anniversary of his birth is being celebrated in 2015.

Initiation into the Monastic Tradition 7, Cistercian Publications, 2015, pap, 288 pp, € 27.95, 9780879070410
winkelwagen

5.2 Ecclesiologie/ Gemeenteopbouw

Kennedy, James, Pieter Vos (red)
Oefenen in discipelschap, de gemeente als groeiplaats van het goede leven
Discipelschap is niet iets om alleen over te (s)preken. Je moet het ook doen. Daarbij wil dit boek helpen, vooral bij de vraag hoe je als gehele gemeente kunt oefenen in het volgen van Jezus. Hoe kun je samen discipelschap leren?

In vijf verdiepende hoofdstukken bespreken de auteurs vijf thema's rond discipelschap en gemeentezijn. De thema's draaien om de vraag: hoe helpen we elkaar als geloofsgemeenschap om te leven als christen in deze tijd? De auteurs gaan in op wat leven als christen is en hoe je dat samen als gemeente doet, hoe je kunt oefenen in christelijke deugden en hoe je als gemeente missionair naar buiten treedt. Het boek sluit af met een praktische handreiking om als gemeente met dit thema aan de slag te gaan.

Boekencentrum, 2015, pap, 119 pp, € 12.90, 9789023970163
winkelwagen

5.5 Liedbundels/ Missalen/ Kerkmuziek

Zijlstra, Jaap
Helder geheim, liederen & gedichten
Mozaiek, 2015, pap, 96 pp, € 14.90, 9789023994923
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

Jong, Stephan de
U gaf me schouders om ze op te halen, veertig zeer korte overpeinzingen over angst en God
Er is altijd wat. In de grote wereld economische crises en conflicten, in mijn kleine wereld werkeloosheid, ziekte. Geen leven zonder angst. Hoe ga ik om met angst? En kan het geloof in God daarbij helpen?

Dit boek is geschreven vanuit de overtuiging dat God geen wonderdoener is. God doet zelfs niets, zo te zien. Maar Hij doet er wel toe. Dit boek onderzoekt hoe. Verschillende angsten komen aan de orde: angst voor de onzekere toekomst, voor ziekte en dood, voor de uitdagingen van het leven en voor mensen. Deze veertig persoonlijk getoonzette Zeer Korte Overpeinzingen bieden theologie met soul en verkennen de rol die geloof in het omgaan met angst kan spelen.

Stephan de Jong is predikant in de Protestantse Kerk te Bussum, daarnaast is hij verhalenverteller en beeldend kunstenaar. Hij doceerde enige jaren aan een theologische opleiding in Chili en publiceerde diverse theologische boeken en verhalenbundels.

Meinema, 2015, pap, 104 pp, € 12.50, 9789021143880
winkelwagen

6.4 Catechese / Geloofsopvoeding

Dusseldorp, Kees van
Ja, ik geloof, cursus voor belijdeniscatechese
Wil je Jezus volgen? En daar in het openbaar belijdenis van doen? Deze cursus helpt bij een goede voorbereiding. Persoonlijke en inhoudelijke thema's komen aan de orde. Daarbij krijgen jouw vragen alle voorrang!

Ja, ik geloof is een beknopte cursus voor een jaar belijdeniscatechisatie. Deze cursus stimuleert de groei van persoonlijk geloof, biedt bijbels inzicht in de geloofsleer en geeft een beeld van wat het betekent belijdend lid te zijn van de kerk.

Voor deze cursus is een doordachte opzet gekozen: Jezus Christus volgen, God de Vader kennen en door de Geest leven. De stof wordt overzichtelijk aangeboden. De vragen van belijdeniscatechisanten hebben voorrang. En als ze geen vragen meer hebben, brengen boeiende opdrachten ze met elkaar in gesprek. Ja, ik geloof stimuleert de groei tot bewuste leerlingen van Christus, die met gezond Godsbesef zich laten leiden door de Heilige Geest.

Dr. Kees van Dusseldorp is predikant bij de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Schildwolde. Daarnaast is hij docent homiletiek (preekkunde) aan de Theologische Universiteit te Kampen.

Boekencentrum, 2015, pap, 96 pp, € 11.50, 9789023970170
winkelwagen

7.0 Islam

Neuwirth, Angelika
Scripture, Poetry, and the Making of a Community. Reading the Qur'an as a Literary Text
We are used to understanding the Qur'an as the 'Islamic text' par excellence, an assumption which, when viewed historically, is not evident at all. More than twenty years before it rose to the rank of Islamic Scripture, the Qur'an was an oral proclamation addressed by the Prophet Muhammad to pre-Islamic listeners, for the Muslim community had not yet been formed. We might best describe these listeners as individuals educated in late antique culture, be they Arab pagans familiar with the monotheistic religions of Judaism and Christianity or syncretists of these religions, or learned Jews and Christians whose presence is reflected in the Medinan suras. The interactive communication process between Muhammad and these groups brought about an epistemic turn in Arab Late Antiquity: with the Qur'anic discovery of writing as the ultimate authority, the nascent community attained a new 'textual coherence' where Scripture, with its valorisation of history and memory, was recognised as a guiding concept. It is within this new biblically imprinted world view that central principles and values of the pagan Arab milieu were debated. This process resulted in a twin achievement: the genesis of a new scripture and the emergence of a community.

Two great traditions, then, the Biblical, transmitted by both Jews and Christians, and the local Arabic, represented in Ancient Arabic poetry, appear to have established the field of tension from which the Qur'an evolved; it is both Scripture and Poetry which have produced and shaped the new Muslim community.

Institute of Ismaili Studies, Qur'anic Studies Series 10, Oxford UP, 2014, geb, 470 pp, € 120.00, 9780198701644
winkelwagen

8 Judaica Rabbinica

Leeuwe, Jacob Nathan de (vertaling & verklaring)
Het geschenk van Jacob. Babylonische Talmoed. Traktaat Vasten -Taaniet , Hoofdstuk 1-2 en 3-4 (2 banden)
Het traktaat Talmoed Taaniet (Vasten) is onderdeel van de Babylonische Talmoed en telt vier hoofdstukken - hier uitgegeven in twee banden. Hoofdstuk 1 handelt over het 'watermanagement' van het Opperwezen. De mens dankt God voor iedere druppel dauw die dagelijks in de verzengende ochtendhitte op de velden achterblijft. Aan bod komen de gebeden die voor het neerdalen van de regen gezegd moeten worden. Bij het uitblijven van de regen stelt het Rabbinale Gerechtshof vastendagen in, maximaal dertien in getal. De voorwaarden, de zwaarte en de bedoeling van deze vastendagen worden bediscussieerd.

Hoofdstuk 2 bespreekt onder meer de orde van de gebeden tijdens de vastendag en het type mens dat in de synagoge voor moet gaan om Gods compassie af te smeken. De vraag wordt gesteld of feest- en vastendagen kunnen samenvallen en zo ja welke regels dan gelden.

Hoofdstuk 3 behandelt de liturgie tijdens de vastendagen en het blazen op de sjofar. Verder wordt gesproken over bouwvoorschriften, het instorten van gebouwen en rivierkaden al dan niet door een natuurlijke oorzaak of door ingrijpen van hogerhand. Ook catastrofes als sprinkhanenplagen en dauwworm komen aan bod: hoe en wanneer te vasten om ze te voorkomen? En natuurlijk vele wonderverhalen, onder meer over de beroemde Choni, die een cirkel in het zand trok en binnen de cirkel verbleef totdat het Opperwezen het liet regenen. Hoofdstuk 4 gaat over de priester- en tempelwaken, de daaraan deelnemende bevolkingsgroepen en de gebeden tijdens de Tempeldienst.

In de serie Het geschenk van Jacob wordt de Talmoed op toegankelijke en nauwgezette wijze in het Nederlands vertaald, verklaard en toegelicht. Ook de commentaren van de grote joodse geleerde Rasji zijn vertaald en door vertaler De Leeuwe van verklaringen voorzien. Eerder verscheen de vertaling van Traktaat Berachot (Zegenspreuken), in vijf delen. Klik hier voor de tot nu toe verschenen delen.

Het geschenk van Jacob, Skandalon, 2015, geb, 423 + 379 pp, € 79.50, 9789492183064
winkelwagen

8 Judaica Shoah/ Holocaust/ Antisemitisme

Prosman, Ad
De onverwerkte Holocaust, spiegel voor de kerk van nu
Na de Tweede Wereldoorlog leidde de Holocaust niet tot een grondige bezinning in de protestantse kerk en haar theologie. Ondanks alle aandacht voor Israel bleef de Holocaust buiten beeld. Op dat punt hebben kerk en theologie gefaald, betoogt Ad Prosman. Doordat de kerk de Holocaust nooit goed heeft verwerkt, heeft ze aan geloofwaardigheid ingeboet; dit belemmert haar in haar kerk-zijn vandaag. Bezinning op de Holocaust en de cultuur waarin een dergelijke ramp kon plaatsvinden, is dus alsnog nodig.

Prosman onderzoekt de rol die de kerk in Duitsland speelde voor, tijdens en na de oorlog, en betrekt ook de Nederlandse situatie daarbij. Hij stelt dat de kerken in de oorlog zich hadden vereenzelvigd met de cultuur van hun dagen, waardoor zij niet in staat waren om door een krachtig weerwoord de christenen houvast te geven en een weg te wijzen. Voor de positie van de Joden bleken ze nauwelijks aandacht te hebben.

Daarmee houdt Prosman de kerken van nu een confronterende spiegel voor. Nu het antisemitisme in kracht toeneemt, mag de kerk niet zwijgend toekijken. Ad Prosman is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (emeritus). Eerder schreef hij Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit. Een poging tot verheldering (2013) en zijn proefschrift Geloven na Nietzsche. Nietzsches nihilisme in de spiegel van de theologie (2007).

Boekencentrum, 2015, pap, 280 pp, € 24.90, 9789023970200
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

Bercken, Wil van den
Geloven tegen beter weten in
Verkozen tot beste theologisch boek van 2014 tijden de Nacht van de theologie 2015

Hoe kan je in deze moderne tijd nog in God geloven? Wat heeft het christendom de mens dezer dagen nog te bieden? Tegen welk aspect van het christendom strijdt het atheisme?

Op onconventionele wijze gaat Wil van den Bercken op zoek naar antwoorden op deze wezenlijke vragen en laat daarbij niet na om prominente woordvoerders van het atheisme als Herman Philipse en Richard Dawkins het woord te geven. In Geloven tegen beter weten in laat Van den Bercken zien hoe geloof en twijfel samen kunnen gaan in een christelijke levensovertuiging. Ook gelovigen moeten zich intellectueel kunnen verantwoorden voor hun levensbeschouwing, maar geloof is niet de uitkomst van logische redenering het is een religieuze invulling van menselijke grondervaringen.

Dit boek is een verdediging van het godsgeloof tegen het vermeende beter weten van het atheisme.

Balans, 2014, geb, 160 pp, € 15.95, 9789460038051
winkelwagen
Strohm, Harald
Die Geburt des Monotheismus im alten Iran. Ahura Mazda und sein Prophet Zarathushtra
Die Mehrzahl der damit befassten Iranisten und Indologen vertritt seit langem, dass Ahura Mazda, der von Zarathushtra um etwa 1000 vor unserer Zeitrechnung verkundete Monotheos, sich aus dem selben Gott entwickelte wie der vedische Asura Varuna des nachbarlichen Indien. Mit weiteren, insbesondere psychologischen Argumenten unterfuttert, erweist sich diese 'Gleichung' als einzigartige Chance, die Entstehungsgeschichte des altiranischen Monotheismus zu rekonstruieren. Denn das eher knappe Quellenmaterial Irans erhalt dadurch Licht aus den schier unerschopflichen Befunden zum Varuna Altindiens.

Nicht nur die Narrenrolle Varunas im indischen Theater, auch Varunas gefurchteter Groll, seine Gespaltenheit in hier lichte, dort finstere Zuge, seine hehren moralischen Anspruche, seine Weltfluchtigkeit,...sein gestortes Verhaltnis zu Frauen: Alle diese Zuge haben ihr klares Pendant im Ahura Mazda des iranischen Propheten.

Und dennoch wurde der alte Gott in Zarathushtras Offenbarungen nun ein vollig anderer. Der einstige Sonderling in einer ansonsten illustren polytheistischen Gottergesellschaft mutierte jetzt zum schweigenden, transzendenten und streng richtenden Patriarchen und Autokraten. Da vom Bosen durchsetzt und insoweit misslungen, musse seine Schopfung, die jetzige Welt, dereinst mit gluhendem Metall vernichtet werden - um dann endlich und im zweiten Versuch eine neue und jetzt zur Ganze gegluckte Welt anbrechen zu lassen.

Wilhelm Fink Verlag, 2015, geb, 400 pp, € 57.50, 9783770559299
winkelwagen

9.2.3 Wereldreligies Boeddhisme

Lathouwers, Ton
Zij is altijd soms, vrouwelijke gestalten van compassie
In Zij is altijd soms doet Ton Lathouwers verslag van zijn levenslange fascinatie voor wat hijzelf 'vrouwelijke gestalten van compassie' noemt. Hij benadert dit universele thema vanuit verschillende religieuze tradities en volksdevotie, en gaat ook op zoek naar symbolische uitingen van vrouwelijk mededogen in de wereldliteratuur. Van Kuan Yin over de Sophia en de Moeder Gods tot de Sjechina uit de joodse mystiek, overal volgt hij haar spoor. Tegelijk vindt hij uitdrukkingsvormen van deze heilbrengende, feminiene kracht in de literatuur.

Wereldwijd kom je 'haar' tegen, van Oost tot West. Zij daalt af tot in de diepste krochten van de hel om daar iedereen, zonder uitzondering, te redden. We volgen haar tot in de vernietigingskampen, waar zelfs 'geen plek is om te staan' en God afwezig lijkt. Toch is de boodschap van dit essay hoopvol. Ton Lathouwers wil recht doen aan de betekenis van het vrouwelijke. Juist op dit punt hebben niet alleen de religieuze symboliek, maar vooral ook de officiele structuren en instellingen binnen de joods-christelijke traditie en het boeddhisme een achterstand in te halen.

Ton Lathouwers (1932) is een van de meest liberale zenleraren in het Nederlandse taalgebied. Kort na zijn benoeming tot hoogleraar slavistiek aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1968, begaf hij zich op het boeddhistische pad. Hij reisde onder andere naar Japan, Myanmar, Thailand, Maleisie en Indonesie en legde zich toe op de studie van de Chinese zentraditie onder leiding van ch'an-meester Teh Cheng, van wie hij in 1987 transmissie kreeg. Van hem verschenen eerder: Meer dan een mens kan doen. Zentoespraken, Kloppen waar geen poort is. Teksten van Linji, Hisamatsu, Sjestov en Plotinus [2007] en De moed tot het onmogelijke. Kierkegaard en zen [2010] - zie: deze link

Asoka, 2015, pap, 224 pp, € 19.95, 9789056703486
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Buys, Ruben
Sparks of Reason. Lay philosophy and vernacular rationalism in the Low Countries 1550-1670
Throughout the late Middle Ages and the early modern period, the Low Countries were home to a vibrant tradition of lay philosophy in Dutch. Sparks of Reason takes a detailed look at this philosophical tradition, with a special focus on the sixteenth century. During this turbulent century, several authors, such as Dirck Volkertsz Coornhert (1522-1590) and Hendrik Laurensz Spiegel (1549-1612), developed a philosophy which was founded on rationality and self-motivation. This "Vernacular Rationalism" was a dynamic melting pot of classical philosophy, Humanism, Spiritualism and popular piety. As this book shows, Vernacular Rationalism was rooted in an age-old Netherlandish tradition and was to become one of the breeding grounds for the Early Enlightenment in the seventeenth-century Dutch Republic. Its point of departure was the inherent goodness of humankind and the possibility of moral growth through rational knowledge. Its goal was perfect happiness.

For the other volumes in this series click here

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Verloren, 2015, pap, 304 pp, € 35.00, 9789087045159
winkelwagen
Kierkegaard, Soren
Mijn schrijverswerkzaamheid
In 1848 heeft Soren Kierkegaard al een omvangrijk oeuvre geschreven. Een groot deel daarvan is onder verschillende pseudoniemen verschenen. Wanneer in de zomer van dat jaar een tweede druk van zijn eerste pseudonieme werk, 'Of/Of', in het verschiet ligt, vindt Kierkegaard het wenselijk die uitgave te voorzien van een toelichting - temeer daar hij overweegt een punt achter zijn werkzaamheid als schrijver te zetten. Daartoe schrijft hij in de zomer van 1848 Het gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheid.Maar hij geeft het niet uit. Het verschijnt postuum. Wel publiceert hij in 1851 een sterk verkorte variant: Over mijn schrijverswerkzaamheid.

Kierkegaard had behoefte de lezer zijn oeuvre te verklaren. In zijn bekende grootse stijl situeert hij zijn schrijverschap en bespreekt de ontwikkelingen daarin. Hij licht ook het hoe en waarom van de pseudonieme geschriften toe. De 'spirituele autobiografie' Het gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheid is wel vergeleken met Augustinus' Belijdenissen en Newmans Apologia pro Vita Sua.

Mijn schrijverswerkzaamheid bestaande uit de vertaling van Het gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheid, Over mijn schrijverswerkzaamheid en De gewapende neutraliteit en vormt het elfde deel in de reeks Kierkegaard Werken.

Kierkegaard Werken 11, Damon, 2015, geb, € 27.90, 9789460361609
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

Reijen, Miriam van
Grote denkers over emoties, van stoicijnse apatheia tot heftige liefde
Zijn emoties inferieure driften en moeten ze in bedwang worden gehouden door onze rede? In het dagelijks taalgebruik praten we wel vaak zo over emoties. Filosofen hebben altijd hun vraagtekens geplaatst bij deze alledaagse opvatting van emoties. In dit boek maken we kennis met hun alternatieve visies. Dit boek laat niet alleen zien wat denkers als Seneca, Spinoza, Heidegger, Sartre, Nussbaum en Damasio over emoties denken, maar legt ook uit hoe ingenieus zij de emoties koppelen aan rationaliteit. Naast hun aandacht voor geluk en levenskunst, is deze koppeling waarschijnlijk de verklaring voor het feit dat juist deze filosofen op het moment weer zo actueel zijn.
ISVW Uitgevers, 2015, pap, 312 pp, € 24.95, 9789491693328
winkelwagen
Schutter, Dirk de, Remi Peeters
Hannah Arendt, politiek denker
In het middelpunt van morele overwegingen staat het Zelf; in het middelpunt van politieke overwegingen staat de Wereld.

Deze controversiele uitspraak van Hannah Arendt maken Dirk De Schutter en Remi Peeters tot de centrale stelling van hun boek. Ze geven een uiteenzettting van Arendts politieke theorie en besteden ruime aandacht aan vele verhelderende onderscheidingen: nataliteit-mortaliteit, arbeiden-werken-handelen, macht-heerschappij-gezag, geweld-terreur, tirannie-totalitarisme, vrijheid-soevereiniteit, het politieke-het sociale, waarheid-opinie. Zo hopen ze de spraakverwarring tegen te gaan waaraan het (wereld)politiek lijdt en een klare kijk te verwerven op de problemen waarmee de hedendaagse samenleving geconfronteerd wordt.

De auteurs lichten Arendts gedachten toe, verduidelijken de achtergronden van waaruit ze tot stand zijn gekomen en betrekken ze op de actualiteit. Ze onderzoeken aan welke filosofen Arendt schatplichtig is en gaan, waar nodig, de discussie met Arendt niet uit de weg.

Dirk De Schutter (1954) is als hoogleraar verbonden aan de KULeuven (Campus Brussel) en aan de Universiteit Antwerpen. Remi Peeters (1948) was tot 2008 docent filosofie en ethiek aan de Hogeschool-Universiteit Brussel. Samen vertaalden zij werk van Hannah Arendt: 'Totalitarisme', 'Denken' en 'Willen'.

Klement, 2015, pap, 208 pp, € 19.95, 9789086871452
winkelwagen

99.0 Kunst

Delrue, Mark
Vincent, kunstschilder, briefschrijver, godzoeker
Op 29 juli 2015 is het precies 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh overleed. De onderhuidse boodschap van zijn meesterwerken is leerzamer dan elke stereotype beeldvorming. Hij creeerde een visionair mystiek oeuvre, krachtiger dan woorden. Van Gogh schreef ook 819 brieven. Die brieven bevatten een schat aan biografische en kunsthistorische informatie. Een quasi dagelijks verslag van een geniaal en tragisch leven wordt doorspekt met religieuze, filosofische en artistieke beschouwingen. Voor wie echt kijkt, wordt van Goghs kunst een werkelijkheid van spirituele diepgang.
Adveniat / Halewijn, 2015, pap, 159 pp, € 23.00, 9789085283423
winkelwagen
Wal, Joost de (red)
Hedendaagse kunst in Nederlandse kerken 1990-2015. Van Jan Dibbets tot Tinkebell
Nederland seculariseert, de kerken lopen leeg, maar de belangstelling voor onze religieuze cultuur blijft onverminderd groot. De band tussen kunst en kerk is de laatste 25 jaar stevig aangehaald - tegen de verwachting in misschien. Opvallend veel hedendaagse kunst vindt een tijdelijke of een permanente plek in de kerkelijke ruimte. Dit gaat gepaard met grote veranderingen. Nieuwe kunstvormen doen hun intrede: performance, video, installatie. Kerkgebouwen worden ontdekt voor de kunst: de Oude Kerk in Amsterdam - gewoon in gebruik voor de eredienst - is sinds kort een centrum voor hedendaagse kunst van internationale allure. Buiten de kerk komen de stiltecentra op: multireligieuze ruimtes waar kunst en vormgeving een belangrijke rol vervullen.

Hedendaagse kunst in Nederlandse kerken, 1990-2015 geeft voor het eerst een beeld van de veelstemmige dialoog tussen (museale) kunst en kerk in tijden van secularisatie. De kunst - van Jan Dibbets tot Teun Hocks, van Marc Mulders tot Marlene Dumas, van Maria Roosen tot Tinkebell - is het uitgangspunt, terwijl de kerk de context en (vaak letterlijk) de ruimte schept.

De twintig artikelen en interviews zijn geillustreerd met foto's en beeldessays.

Lecturis, 2015, geb, 225 pp, € 29.50, 9789462261129
winkelwagen

99.12 Film en Letteren

Goud, Johan (red)
Ontworteld, de schrijver als nomade
Dit boek analyseert een verschijnsel dat het bestaan van steeds meer mensen beheerst: de ontworteling, die in onze veelkleurige en in zekere zin onbepaald geworden cultuur niet meer alleen migranten en vluchtelingen kenmerkt.

Veel schrijvers en kunstenaars voelen zich thuis in de thuisloosheid. Zij tonen de mogelijkheid van een geest die nomadisch wordt en zich op een vrijere wijze hervindt of beter: uitvindt. 'Leve de ontworteling! Leve de thuisloosheid! Leve de ongebondenheid! Leve de verbeelding!' schreef Hafid Bouazza eens. Ontworteling veronderstelt een moederbodem en een moedertaal die verlaten worden, maar kan ook verwijzen naar het nulpunt dat een nieuw begin mogelijk maakt of de leegte die nieuwe vormen voortbrengt. Voor schrijvers als Bouazza is het ontworteld zijn een hard feit. Maar de ervaring als zodanig wordt door zeer veel anderen gedeeld.

Met bijdragen van Abdelkader Benali, Yra van Dijk, Elsbeth Etty, Jaap Goedegebuure, Johan Goud, Ernst van den Hemel, Jos Joosten, Birgit Kaiser, Henriette Louwerse, Sjoerd-Jeroen Moenander, Ton Naaijkens, Ieme van der Poel en Dirk van Weelden.

Klement, 2015, pap, 192 pp, € 19.95, 9789086871575
winkelwagen

99.2 Poezie

Herzberg, Judith
Doen en laten. Een keuze uit de gedichten
van eur 9,90 voor eur 4,-

Judith Herzberg is een van de meest geprezen en gelezen dichters van Nederland. Ze debuteerde in 1961 met haar eerste gedichten in Vrij Nederland. In 1963 verscheen haar eerste bundel 'Zeepost' en hierna volgden onder meer 'Beemdgras' (1968), 'Zoals' (1992) en 'Soms vaak' (2004). Het kleine toeval, de verwondering over het vanzelfsprekende en de twijfel aan de zichtbare werkelijkheid spelen in haar gedichten een belangrijke rol, waarbij haar onopgesmukte taalgebruik soepel en verfrissend is.

Rainbow Essentials, Rainbow, 2006, geb, 263 pp, € 4.00, 9789041740427
winkelwagen

Tweedehands/Antiquarisch

Liddell, Henry George, Robert Scott, Henry Stuart Jones (rev)
A Greek-English Lexicon / With a Revised Supplement 9-th ed, 1968
Tweedehands/ Antiquarisch

Blauw linnen band, net exemplaar, geen onderstrepingen of aantekeningen, geen stofomslag

Oxford UP/ Clarendon, 1978, geb, xlv + 2042 + xi + 153 pp, € 70.00, 9780198642145
winkelwagen
Strack, Hermann L., Paul Billerbeck
Kommentar zum NT aus Talmud und Midrash. Komplett in 6 Bande.
I. Matthaus
II. Markus, Lukas, Johannes und die Apostelgeschichte
III. Die Briefe des NT und die Offenbarung Johannis
IV/1-2. Exkurse zu einzelnen Stellen des Neuen Testaments
V Rabbinischer Index
VI Verzeichnis der Schriftgelehrten, Geographisches Register.
Met stofomslag en cassettes - enige vlekjes op de rug, verder zeer net en schoon
Beck, 1979, geb, 1055 + 867 + 857 +1323 + 299 pp, € 220.00, Strack-billerbeck
winkelwagen