B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.0.1.0.0 Bijbel Nieuwe Bijbelvertaling NBV

   
Bijbel NBV Standaard (zwart)
De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. De NBV streeft een evenwicht na tussen 'brontekstgetrouwheid' en 'doeltaalgerichtheid'. De oorspronkelijke tekst van de Bijbel is zo getrouw mogelijk overgezet naar woorden en zinsconstructies die in het Nederlands gebruikelijk zijn. In de vertaling is bijzondere aandacht voor het literaire gehalte van elk bijbelboek.
NBG, 2017, geb, 1700 pp, € 32.50, 9789089121110
winkelwagen

1.2.1.0 Bijbelwetenschappen Torah/ Pentateuch

Cassuto, Rob
Reizen door de Tora 2. Van de berg naar de rivier: Leviticus, Numeri en Deuteronomium
De Tora, de eerste vijf boeken van de Bijbel, vormt de hoeksteen van het Jodendom als gedachte- en geloofsgoed. Iedere week wordt een stuk van de Tora, de weekportie of parasja, in de synagoge gereciteerd. Commentaar schrijven op de parasja van de week is een eeuwenlang en ook nu nog beoefend genre in het Jodendom. Rob Cassuto heeft zijn commentaren gebundeld in Reizen door de Tora, dat in twee delen verschijnt.

'Rob Cassuto combineert een grote loyaliteit aan de lessen van de Tora met een volstrekt onafhankelijke opstelling. Nergens wordt de lezer gedwongen zaken voor waar aan te nemen, integendeel, telkens worden zekerheden op speelse wijze ondergraven. Daaronder schuilt bij de auteur een grote gevoeligheid voor existentiele vragen, die voor hem belangrijker zijn dan de antwoorden.' - Prof.dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar interreligieuze dialoog en voorzitter van Stichting Pardes.

'In het Jodendom is het lezen en bestuderen van Tora niet voorbehouden aan een selecte groep, maar is het de opdracht van iedereen. Jodendom nodigt iedere lezer uit, op basis van de traditie, de woorden van Tora te lezen en te herlezen. Rob Cassuto geeft in dit boek zijn persoonlijke interpretatie van de oude woorden. Hij neemt ons aan de hand, maakt een reis door de tekst en laat ons, onderweg, kennismaken met andere commentatoren die eerder deze reis maakten.' - Rabbijn Albet Ringer

Reizen door de Tora 2, Pardes/Mastix, 2017, pap, 227 pp, € 17.50, 9789492110152
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

   
Bocken, Inigo, Eveline van Buijtenen
Weerbarstige spiritualiteit. Het denken van Michel de Certeau, de huistheoloog van Paus Franciscus
Denken is gaan naar de ander is een citaat van Michel de Certeau (1925-1986). Hij staat centraal in dit boek en is een belangrijke inspiratiebron van paus Franciscus. Onder andere in zijn historische toespraak over de vrijheid van godsdienst in Philadelphia citeert de paus woordelijk uit het werk van deze ordegenoot. Toevallig is dit niet. Want zoals Paus Franciscus is ook Michel de Certeau op zoek naar onverwachte plaatsen waar het christendom uitdagend en bevrijdend present is in een wereld die beheerst wordt door de macht van geld en door sociale onderdrukking.

Wie was Michel de Certeau en waarin ligt de actualiteit van zijn denken? In dit boek gaan de auteurs op zoek naar de diepere intellectuele en spirituele drijfveren van deze intrigerende denker.

Inigo Bocken (1968) is als wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut en docent Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen verbonden aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Eveline van Buijtenen (1980) studeerde religiewetenschappen aan de Radbouduniversiteit Nijmegen en doet momenteel onderzoek naar maatschappijkritische bewegingen, vanuit het denken van Michel de Certeau.

Berne Media, 2016, pap, 252 pp, € 19.90, 9789089721525
winkelwagen
   
Westerink, Herman (red)
Spiritualiteit op scherp. Plaatsen van kritische spiritualiteit
Dit boek speurt naar de kritische geestelijke houdingen, inspiraties, stijlen en uitingen die inherent zijn aan de christelijke traditie in een moderne en seculiere tijd. Die spiritualiteit is soms uitgesproken profetisch, een andere keer weer aan het oog onttrokken, soms vlijmscherp en uitgesproken, dan weer aarzelend en vragend, tastend op zoek naar nieuwe woorden, houdingen en praktijken die uitdrukking geven aan wat haar drijft en bezield.

Spiritualiteit op scherp is een boek waarin de kritische dimensie van christelijke spiritualiteit wordt verkend en voor hedendaagse maatschappelijke velden - onderwijs, zorg, e.a. - vruchtbaar gemaakt. De hoofdstukken in dit boek zijn geschreven door Herman Westerink, Inigo Bocken, Anne-Marie Bos, Thomas Quartier, Theo van der Zee en Kirstin Zeyer, medewerkers van het Titus Brandsma Instituut die onderzoek doen op het terrein van de maatschappelijke spiritualiteit.

Berne Media, 2017, pap, 128 pp, € 12.90, 9789089721716
winkelwagen

5.3 Homilitiek, Preekvoorbeelden en lezingen

   
Leede, Bert de, Ciska Stark
Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk
Preken is een proces van ontvouwen: van voorzichtig onthullen en tonen wat er al is, van nauwkeurig lezen en zorgvuldig spreken, van minutieus studeren en eigentijds doceren. De auteurs beschrijven het proces van preekvoorbereiding volgens de klassieke indeling in zeven fasen, van de eerste orientatie tot en met de evaluatie achteraf. Nieuw is dat ze elke fase speciek belichten vanuit vier complementaire dimensies: de tekst, de hoorder, de prediker en de culturele context. Daarin klinken de resultaten door van het onderzoek dat de auteurs hebben gedaan naar de preekpraktijk binnen de Protestantse kerk in Nederland. Het boek biedt een schat aan informatie en praktische oefeningen
Boekencentrum, 2017, geb, 304 pp, € 34.90, 9789023970132
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

Youcat - gebedenboek voor jongeren
In herdruk - verschijnt jan 2017

. Een gebedenboek voor jongeren in de internationale Youcat-reeks Dit gebedenboek brengt klassieke en moderne gebeden samen. Het is een uitnodiging en handleiding om te leren bidden. Een bloemlezing van prachtige gebeden: psalmen, oude pelgrimsgebeden, teksten van klassieke auteurs als Thomas van Aquino of John Henry Newman, tot grote hedendaagse auteurs als Dag Hammarskjold of broeder Roger van Taize.

Lannoo, 2017, pap, 304 pp, € 16.99, 9789401409414
winkelwagen

7.0 Islam

Leezenberg, Michiel
De minaret van Bagdad - seks en politiek in de Islam
Harems, sluiers, eerwraak, seksslavinnen, steniging van overspeligen, homo's die van torens worden gegooid... De islam heeft de reputatie repressief en gewelddadig te zijn op het gebied van seksualiteit. Maar dat is niet altijd zo geweest. Nog niet zo lang geleden zagen Europeanen de islam juist als een al te lakse religie die losbandigheid en partnerruil aanmoedigde, en moslimmannen verwijfd en fatalistisch maakte.

Maar men is niet alleen in de westerse wereld heel anders naar de islam gaan kijken; ook de seksuele normen en praktijken in de islamitische wereld zelf hebben diepgaande veranderingen ondergaan. Dit boek traceert die veranderingen, aan de hand van zowel klassieke religieuze teksten als middeleeuwse sekshandboeken en moderne romans, en aan de hand van zowel mystieke poezie als pornografische volksliteratuur.

Dat leidt tot menige verrassing. Zo blijken alle islamtalen een rijke traditie van homo-erotische poezie te kennen; lesbische geliefden werden aan heteroseksuele stelletjes ten voorbeeld gesteld; religieuze geleerden bespraken zonder schroom de voor- en nadelen van verschillende seksuele posities; en mystieke dichters heiligden de geslachtsdaad. Pas heel recent, en heel langzaam, ontwikkelde zich die een nieuwe, striktere seksuele moraal. Nog in 1963 werd Gerard Reve in Marokko bijna van het strand gejaagd door de zich openlijk prostituerende jongens.

Het boek onderzoekt ook wat de seksuele dimensies van het salafisme zijn en hoe de 'Islamitische Staat' (IS) seks als wapen in zijn oorlogen inzet. Zodoende biedt het een verrassende en verfrissende kijk op het hedendaagse islamdebat.

Michiel Leezenberg (1964) is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder publiceerde hij onder meer Islamitische filosofie. Een geschiedenis (bekroond met de Socrates-wisselbeker 2002) en, met Robbert Woltering, De Koran voor beginners.

Prometheus, 2017, pap, 210 pp, € 18.99, 9789035144187
winkelwagen

8 Judaica Geschiedenis en Cultuur Vroegmodern en Modern

Schama, Simon
De geschiedenis van de Joden, Deel 2: Het lot van de wereld, van 1492 tot nu
Verschijnt jan 2017

Deel twee van het boek dat Simon Schama altijd al heeft willen schrijven:'Possibly the greatest story ever told', een grootse geschiedenis van het Joodse volk in de geschiedenis van de wereld. Van Mozes tot psychoanalyse, van de Bijbel tot de Westelijke Jordaanoever, van de cultuur tot en met de wetenschap: op al deze terreinen zijn Joden van een beslissende invloed geweest op de ontwikkeling van de wereld. Zoals John Adams, de tweede president van de Verenigde Staten ooit schreef: 'De Joden hebben meer bijgedragen aan de beschaving van de mensheid dan willekeurig welk land'. Schama vertelt dit verhaal met de weidse blik die hem tot een van de beste historici van onze tijd maakt: een geschiedenis waarin schoonheid en gruwelen een even grote rol spelen.

Deel 1 is reeds verschenen.

Atlas Contact, 2016, geb, 480 pp, € 34.95, 9789045025445
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

Mack, Burton L
The Rise and Fall of the Christian Myth. Restoring our Democratic Ideals
publication expected 7th feb 2017
Yale UP, 2017, geb, ca 320 pp, € 29.95, 9780300222890
winkelwagen