B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.4.0 Bijbelwetenschappen NT

Strecker, Christian
Handbuch Neues Testament
Erwartet febr 2014

Das "Handbuch Neues Testament" behandelt alle klassischen Themenfelder der neutestamentlichen Wissenschaft auf dem jeweils neuesten Forschungsstand. Zu diesen Themenfeldern zahlen die sog. Einleitungsfragen der neutestamentlichen Schriften, die Theologie des Neuen Testaments, die Frage nach dem historischen Jesus, die Geschichte des fruhen Christentums, die Umwelt des Neuen Testaments und die exegetische Methodik. Die Darstellung konzentriert sich auf zentrale und ertrag- bzw. einflussreiche Forschungspositionen, berucksichtigt dabei explizit auch den Forschungsstand ausserhalb Deutschlands (vor allem die angloamerikanische Exegese) und stellt Sondermeinungen weitgehend in den Hintergrund. Ziel ist es, den Studierenden und den allgemein am Neuen Testament interessierten Lesern einen tragfahigen Uberblick uber den aktuellen Forschungsstand zu geben, der auch als Grundlage dienen kann, kritische Fragen an die neutestamentliche Wissenschaft stellen zu konnen

Kohlhammer, 2014, pap, ca 600 pp, € 34.00, 9783170186736
winkelwagen

1.4.1.0 NT Evangelien

Bosman, Frank G.
Jezus, wat zeg jij nu? Negen ongemakkelijke uitspraken van Jezus
De Jezus van het Nieuwe Testament troost en geneest mensen, wekt hen zelfs uit de doden op. Maar Jezus heeft ook een andere kant: bars wijst hij een heidense vrouw terecht, blaft zijn moeder af, wijst zijn familie de deur, vervloekt een arme vijgenboom en noemt zijn beste vriend een duivel. Over negen van deze bijna onverteerbare uitspraken van Jezus gaat dit boek. Het is eigenlijk een oefening in 'lezen wat er echt staat': waarom gedraagt Jezus zich zo?

Het gaat om de volgende negen problematische uitspraken van Jezus:
Jezus die een niet-Joodse vrouw te verstaan geeft dat het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren. (Mc. 7, 27)
Jezus die de goed bedoelende Petrus wegstuurt als 'satan'. (Mc. 8,32-33; Mt. 16,22-23)
De vervloeking van een vijgenboom. (Mc. 11,14; Mt. 21,18-19)
Jezus die zegt dat Hij geweld en tweedracht zal veroorzaken. (Mt. 10,34-39; Lc. 12,51-53; 14,26-27)
Jezus die Zijn broers en moeder buiten de deur laat staan. (Mt. 12,48)
Jezus die geen begrip kan opbrengen voor de bezorgdheid van zijn ouders. (Lc. 2,49)
Jezus die geen belang hecht aan het begraven van de doden. (Lc. 9,60; Mt. 8,21-22)
Jezus die zijn moeder terecht wijst in Kana. (Jh. 2,4)
Jezus die niet wil dat een vrouw hem aanraakt. (Jh. 20,17)

Berne, 2014, pap, ca 80 pp, € 15.00, 9789089720757
winkelwagen

1.4.3.00 Paulus algemeen

Stegemann, Ekkehard W., Wolfgang Stegemann
Paulus und seine Zeit
After 30 years a new intensive study on the life, work and theology of the apostle Paul. International research on Paul has led to significant changes in the view on Paul. This includes his theological profile (especially the New Perspective on Paul) but also the social und cultural context in which Paul worked as a missionary and founded communities. Of central importance for all aspects of the new idea of Paul is the comprehension, that traditional anti-Jewish interpretations are not plausible any more. They are replaced by Paul, as a missionary of peoples on the basis of his Jewish identity and within a Jewish environment of his time. This book provides a synopsis of the new international perspective on Paul, scrutinizing the new finings as well as the traditional interpretations.

Publication expected spring 2014

Biblische Enzyklopadie, Bd 11, Kohlhammer, 2014, geb, ca 450 pp, € 42.00, 9783170123403
winkelwagen

1.7 Bijbel& bijbelstudie Naslagwerken

Endedijk, H.C., S.D. Heij (red)
Bijbelse Encyclopedie, 11-e druk
Geactualiseerde uitgave van een naslagwerk dat de weg wijst bij het lezen en begrijpen van de Bijbel. De inhoud is volledig herzien en aangepast aan de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Nieuwe artikelen besteden aandacht aan de laatste ontwikkelingen in archeologie en Bijbelwetenschap. Een onmisbaar naslagwerk voor wie de Bijbel beter wil leren kennen.
Kok, 2014, pap, 800 pp, € 24.99, 9789043522939
winkelwagen

2.0 Geschiedenis Algemeen

   
Kooijmans, Leendert L.
De eerste Nederlanders, prehistorie tot 0
verwacht april 2014
Algemene geschiedenis van Nederland 1, Bert Bakker, 2013, geb, € 30.00, 9789035127739
winkelwagen
Mithen, Steven
Prehistory of the Mind: The Cognitive Origins of Art, Religion and Science
How do our minds work? When did language and religious beliefs first emerge? Why was there a cultural explosion of art and creativity with the arrival of modern humans? This ground-breaking book brings the insight of archaeology to our understanding of the development and history of the human mind, combining them with ideas from evolutionary psychology in a brilliant and provocative synthesis
Phoenix House, 1998 / 2014, pap, 480 pp, € 15.95, 9780753802045
winkelwagen

2.1.0 Geschiedenis Antieken ( Antieke Godsdiensten/ Mythologie/ Letteren)

Edmondson, J. (ed.)
Augustus
Expected march 2014

Augustus (63 BC -- AD 14), the first Roman emperor, brought peace and stability to Rome after decades of strife and uncertainty. He put in place a new institutional framework for the Roman Empire and inspired the ideology that sustained it for the next three hundred years. This book presents a selection of the most important scholarship on Augustus and the contribution he made to the development of the Roman state in the early imperial period. The subjects of the selected papers include Augustus' dramatic rise to prominence following the death of Julius Caesar in 44 BC and the nature of his powers first as triumvir, then as Princeps; his policy regarding overseas wars and expansion, his administrative and military reforms of the Roman state; the role of his own family, his wife Livia, his son-in-law Agrippa and his adopted sons Gaius and Lucius Caesar and then Tiberius, in public life; his concern to reinforce Roman religion and family life; the development of an ideology that helped bolster his authority as ruler of an expanded Empire, including the importance of visual imagery, monuments and literature in the far-flung propagation of his image as leader; and the impact that his regime made on the communities of the Roman provinces. Jonathan Edmondson sets these papers into the general context of major trends in the study of Augustus in Britain, Europe and North America since the nineteenth century. Five are published here in English for the first time and many include illustrations of the most important visual evidence for the principate of Augustus. The book is equipped with a chronology, a glossary and a guide to further reading; all passages in Latin and Greek are translated into English.

Edinburgh Readings on the Ancient World, Edinburgh UP, 2014, pap, 384 pp, € 28.00, 9780748615957
winkelwagen
   
Graziosi, Barbara
De goden van Olympus, geschiedenis van een rijke beschaving
Verschijnt ca 17/4/2014

Barbara Graziosi schrijft in De goden van Olympus over de twaalf goden die op de Griekse berg de Olympus woonden: van Aphrodite tot Zeus. Deze Griekse goden gelden als de kleurrijkste personages uit de klassieke oudheid. Graziosi (hoogleraar klassieke talen aan de Universiteit van Durham) beschrijft hun reizen en transformaties over de hele wereld: hoe de goden in het oude Egypte de gedaante van farao's aannamen, hoe ze in het Romeinse rijk als goden onder een andere naam opdoken, hoe ze het christendom en de islam overleefden en hoe ze tot op de dag van vandaag schilders, schrijvers en andere kunstenaars inspireren. Barbara Graziosi laat met De goden van Olympus zien hoezeer wij deel uitmaken van deze klassieke, rijke beschaving.

Ambo, 2014, pap, ca 304 pp, € 24.95, 9789026322648
winkelwagen
Singor, Henk
Constantijn. De christelijke revolutie in het Romeinse Rijk
verwacht 10/4/2014

Op 29 oktober van het jaar 312 trok keizer Constantijn de Grote als overwinnaar in een burgeroorlog de stad Rome binnen en liet hij het gebruikelijke dankoffer aan Jupiter achterwege. Zo gaf hij te kennen dat hij zich als een aanhanger van het christendom beschouwde. Voor wie het zien wilde was dit een omwenteling van wereldhistorische betekenis. Christelijke legenden spraken algauw van een miraculeuze bekering. Voor de meesten van Constantijns tijdgenoten bleef die omwenteling overigens nog lang onduidelijk, maar toen hij vijfentwintig jaar later stierf, was de revolutie overal zichtbaar geworden: de klassiek Grieks-Romeinse cultuur veranderde in een christelijke, en de nieuwe en christelijke hoofdstad Constantinopel was gesticht.

Ambo, 2014, pap, 256 pp, € 22.50, 9789026324796
winkelwagen

2.1.1.0 Geschiedenis Tweede Tempel Periode / Vroeg Christendom Jezus historisch

Aslan, Reza
De zeloot, het leven van Jezus van Nazareth en de geboorte van een religie
Tweeduizend jaar geleden verzamelde een rondtrekkende Joodse prediker en wonderdoener volgelingen om zich heen om het 'koninkrijk van God'te vestigen. De revolutionaire beweging die ontstond was zo'n grote bedreiging voor de bestaande orde dat de man werd gearresteerd, gemarteld en als staatsvijand geexecuteerd. Kort na zijn vernederende dood zouden zijn volgelingen hem God noemen. In De zeloot neemt Reza Aslan eeuwen van mythevorming onder de loep en werpt hij nieuw licht op een van de invloedrijkste personen in de geschiedenis. Aslan zet de Jezus van de evangelien af tegen de historische bronnen en beschrijft een man vol overtuiging en hartstocht, maar ook een vat vol tegenstellingen. Het resultaat is een even diepzinnig als elegant portret van een man, een tijd en de geboorte van een godsdienst.

Zie hier een kritische bespreking door Marcel Hulspas.

Balans, 2014, pap, ca 340 pp, € 19.95, 9789460037368
winkelwagen

2.1.1.1 Geschiedenis Tweede Tempel Periode / Vroeg Christendom

   
Horsley, Richard A.
Jesus and the Politics of Roman Palestine
University of South Carolina Press, 2014, geb, 204 pp, € 42.95, 9781611172935
winkelwagen

2.1.2.0 Geschiedenis Patristiek / 3e - 6e eeuw

Augustinus, Aurelius
Stratenmakers en brugwachters, Preken over heiligen 2 (Sermones de sanctis 299D-335M)
Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard. Ze sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.

Voor deze bundel werden preken uitgekozen van de sermones de sanctis. In deze groep preken staan heiligen centraal. Dit boek bevat de vertaling van 69 preken over heiligen. In de eerste reeks (299D-324) staan meestal mensen centraal van wie de gedachtenis werd gevierd tussen 1 juli en 31 december. Van sommigen wordt tegenwoordig nog steeds op dezelfde dag van het jaar als toen de naam in ere gehouden. In het tweede gedeelte (325-335M) gaat het vooral om heiligen van wie historisch (vrijwel) niets bekend is. Van verreweg de meeste preken verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling; van twee preken werden de Latijnse teksten pas in de afgelopen decennia teruggevonden.

Heiligenfeesten zijn volgens Augustinus ingesteld om christenen aan te sporen de martelaren van Christus na te volgen. Daartoe hebben zij voor ons een weg aangelegd. Als stratenmakers hebben zij die met stenen platen geplaveid, zodat wij daar veilig overheen kunnen wandelen (s. 325,1). De bisschop van Hippo Regius beziet heiligen ook als brugwachters: door hun martelaarschap zijn zij in zekere zin een brug overgestoken. Na hun oversteek kijken zij toe en helpen ieder ander van goede wil bij een veilige oversteek (s. 318,3). Al is Augustinus niet als martelaar gestorven, zijn preken getuigen ervan dat hij voor luisteraars en lezers een uitmuntende stratenmaker en brugwachter kan zijn voor onze pelgrimstocht naar God.

Damon, 2014, geb, 466 pp, € 46.90, 9789460361685
winkelwagen
Augustinus, Aurelius
Vier anti-pelagiaanse geschriften
In zijn anti-pelagiaanse geschriften werkt Augustinus zijn genadeleer uit: de gedachte dat het als gevolg van de oorsprongszonde onmogelijk is om goed te leven zonder Gods voortdurende hulp, een genade-gave die de zondige mensheid eigenlijk niet verdient.

Augustinus van Hippo (354-430) ontwikkelde zijn systematische reflectie over genade vooral in debat met het zogenaamde pelagianisme, een stroming die volgens hem stelde dat iedere mens de opdracht heeft om goed te leven en hiertoe van God bij de schepping al de capaciteiten ontvangen heeft om zonder bijkomende hulp het eigen leven goed te maken. Augustinus meent dat het pelagianisme op deze wijze te veel steunt op de menselijke autonomie en dat daardoor vergeten dreigt te worden dat de mens bij alles wat deze doet steeds de hulp van Gods genade (gratia) nodig heeft.

Vier van zijn anti-pelagiaanse geschriften worden hier in vertaling gepresenteerd, vertaald door Izak Wisse en Raf Debaene. Ingeleid door Anthony Dupont en Mathijs Lamberigts met een voorwoord van Paul van Geest.

Klement/Pelckmans, 2014, geb, 414 pp, € 47.50, 9789086871254
winkelwagen

2.2 Geschiedenis ME / Renaissance / 6e - 15e eeuw

Eckhart, Meister
Over God wil ik zwijgen, Preken & Traktaten
In herdruk, verwacht 4/4/2014

De geschriften van Meister Eckhart (1260-1327) behoren met die van zijn leerlingen Johannes Tauler en Heinrich Seuse tot de belangwekkendste werken in de traditie van de Europese filosofische mystiek. De meest in de volkstaal geschreven preken en traktaten van Meister Eckhart laten hem zien als een bezield denker met een scherpzinnig inzicht in de menselijke ervaring. De combinatie van autonomie en overgave - eenheid in gescheidenheid - vormt de kern van het denken van Eckhart. Hij is een meester in het hanteren van de paradox. De mens wordt gedreven door het verlangen naar de opheffing van gescheidenheid. De rationele hartstocht van Meister Eckhart daagt de lezer uit hem op zijn weg na te volgen. Over God wil ik zwijgen, de bundeling van de door C.O. Jellema magistraal vertaalde Preken & Traktaten, bevat de essentie van Meister Eckharts mystieke weg.

Historische Uitgeverij, 2010, geb, 407 pp, € 38.75, 9789065540348
winkelwagen
Jurg, Wim
De lange zevende eeuw, of hoe christendom en islam de macht verdeelden
Het christendom was aan het eind van de vierde eeuw de staatsgodsdienst van het Romeinse rijk geworden. De andere godsdiensten waren verboden, met alleen nog een gedoogstatus voor de joodse godsdienst. Het christendom bleef de heersende godsdienst rond de Middellandse Zee ook toen later de westelijke helft van het Romeinse rijk verbrokkelde, tot in de zevende eeuw volken met een andere godsdienst aan de kusten verschenen. De Perzen werden nog verslagen, de Arabieren niet.

De lange zevende eeuw, of hoe christendom en islam de macht verdeelden laat zien hoe het christelijke gemenebest rond de Middellandse Zee, ontstaan in de vierde eeuw, uiteenviel tussen 600 en 750. In 600 leek het christendom nog overal onbedreigd en voor altijd de staatsgodsdienst maar in 750 was de zee verdeeld tussen christendom en islam, bijna zoals die tegenwoordig is verdeeld. Staat en godsdienst bleven met elkaar vervlochten, maar naast de christelijke staten in het noorden was nu in het zuiden de islam de staatsgodsdienst. In het noordwesten van het oude Romeinse rijk begonnen de mensen hun deel van de wereld al voorzichtig 'Europa' te noemen.

Damon, 2014, geb, 224 pp, € 29.90, 9789460361807
winkelwagen
Reynolds, B.
Petrarch. The Forgotten Genius
Who was Petrarch? For five centuries Francesco Petrarca (1304-1374) was the most famous and influential poet in Europe. In more recent times, he has been acclaimed as the Father of Humanism. But so little today is known about the man and his writing. Despite being the first to label the Middle Ages the 'Dark Ages', Petrarch was himself closer to the ethos of the medieval than the innovative new thinking of the Renaissance. He chose to look back to the classical era by writing his major work - an epic poem called Africa - in Latin rather than in the modish vernacular of his native Tuscan.That immersion in the culture of antiquity partly explains why Petrarch's star has waned. Despite his genius, he is no longer fashionable. But he was in other ways a man defined by paradox, and difficult to pin down. Pious and devout, yet an inspiration to secular humanists; unrequited courtly lover, yet also a sexual predator on young women in the murky, twisting streets of papal Avignon; and a proud Florentine who envied his compatriot Dante, abandoning his homeland for the foreign culture of Provence: Petrarch was all of these, and more. Despite his fame, Petrarch's was above all a life scarred by tragedy. His best known work, the "Rime", was inspired by his passion for Laura, his life's love, who succumbed to the Black Death, leaving him bereft. In her elegant new biography, the first for many years, Barbara Reynolds reclaims Petrarch as writer, lover and statesman: a medieval man compellingly relevant to the modern age in all his tastes and talents.
I. B. Tauris, 2013, geb, € 31.50, 9781845119850
winkelwagen

2.3 Geschiedenis Vroegmodern / Reformatie / Contrareformatie 16e eeuw

   
Durer, Albrecht
Reis door de Nederlanden
verschijnt april 2014
Hoogland & Van Klaveren, 2014, geb, 144 pp, € 12.75, 9789089671592
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

Groot, Hugo de
Kroniek van de Opstand (1559-1588)
verschijnt 24/2/2014

De Kroniek en geschiedenis van de Nederlandse Oorlog is een onbekend werk van de grote geleerde en staatsman Hugo de Groot (1583-1645). Het bevat een dwarse visie op de vroegste periode van de Tachtigjarige Oorlog. Dat was in de ogen van De Groot geen eendrachtige strijd om het geloof en de oude vrijheden, maar een moeizame worsteling met niet alleen het machtige Spanje, maar ook met politiek eigenbelang, verdeeldheid en religieus fanatisme aan Nederlandse kant. Om deze complexe en controversiele visie op de Opstand te verkondigen, nam De Groot de denktrant en markante stijl van de bekende Romeinse geschiedschrijver Tacitus als voorbeeld. Zijn opdrachtgevers, de Staten van Holland, zagen ervan af om het werk te publiceren; het verscheen uiteindelijk pas een halve eeuw later.

Jan Waszink tekent voor de vertaling van het eerste deel van de Kroniek (tot het begin van Maurits' regering in 1588) in hedendaags Nederlands, met behoud van de unieke stijl van De Groots politiek-literaire experiment.

Hugo de Groot (1583-1645) maakte jong naam als uitzonderlijk begaafd humanist. Via de rechtspraktijk stapte hij over naar politieke functies in Holland, onder Johan van Oldenbarnevelt, en werd ook geschiedschrijver van de Staten van Holland. In de politieke crisis van 1618 werd hij gevangengezet, maar hij ontsnapte (in de beroemde boekenkist) en ging naar Parijs, waar hij opnieuw naam maakte als geleerde met o.a. Het recht van Oorlog en Vrede.

Jan Waszink (1969) doet in het Descartes Centre van de Universiteit Utrecht onderzoek naar politieke literatuur uit de zestiende en zeventiende eeuw. Hij maakte eerder edities van De Groots Oudheid van de Bataafse Republiek en het Handboek voor vorsten (Politica) van Justus Lipsius. In zijn onderzoek staat de inzet van literaire middelen voor politieke doeleinden centraal.

Vantilt, 2014, pap, ca 320 pp, € 22.50, 9789460041563
winkelwagen
   
Lukacs, John
Een korte geschiedenis van de twintigste eeuw
Verschijnt ca 6/3/2014

Prometheus Bert Bakker, 2014, pap, ca 152 pp, € 12.50, 9789035141353
winkelwagen
Provost-Smith, P.
Holy War, Just War: Early Modern Christianity, Religious Ethics and the Rhetoric of Empire
he catastrophe of Iraq has forced us to revisit the validity of what constitutes a supposedly 'just war'. In such critical circumstances, a sustained re-examination of the basis for contemporary just war theory is desperately urgent and required. This is what precisely Patrick Provost-Smith offers in this powerful and original re-evaluation of the topic. The author recognises that a coherent account of the ethics of modern warfare can only begin with history. He therefore explores the great sixteenth century debates about the nature of conflict, focusing on the Spanish conquistadors and their evangelisation of Mexico and Peru.He then shows how these debates were later appropriated by Spanish missionaries in the Philippines with a view to the conquest of China. In assessing previous discussions over 'just wars', and the shifting sands of the various logics that were applied to such conflicts, Provost-Smith puts a wholly new complexion on how current moral theory about war might be understood. This is history in the best sense: the book makes a decisive contribution to current affairs through a profound grasp of how past ideas and rhetorics about conquest have shaped ongoing notions of western Christian superiority. It will be essential reading for all serious students of religious ethics, the history of ideas, and the history of politics and empire.
I.B.Tauris, 2013, pap, 256 pp, € 26.50, 9781845116767
winkelwagen
Provost-Smith,P.
Early Modern Christianity
Patrick Provost-Smith is Assistant Professor of the History of Christianity at the Harvard Divinity School.
IB Tauris, 2013, geb, € 26.00, 9781845114398
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Hennecke, Susanne
Karl Barth in den Niederlanden.Teil 1: Theologische, kulturelle und politische Rezeptionen (1919-1960)
Expected april 2014

Susanne Hennecke argues that Karl Barth's theology developed in the Netherlands reception as an alternative cultural theology. For the first time ever she presents Karl Barth's theological, cultural, and political reception and impact on the Netherlands as a whole. Hennecke's reflections may be suitable to start and compare Karl Barth's receptions internationally.

Forschungen zur systematischen und okumenischen Theologie, Band 142., Vandenhoeck und Ruprecht, 2014, geb, 440 pp, € 107.50, 9783525564110
winkelwagen
Rahner, Karl
SW 01: Fruhe spirituelle Texte und Studien. Grundlagen im Orden
Erwartet april 2014
Karl Rahner Samtliche Werke 1, Herder, 2014, geb, ca 512 pp, € 90.00, 9783451237195
winkelwagen

4.0.0 Christendom Algemeen

Yiwu, Liao
God is rood, hoe het christendom overleefde en floreerde in communistisch China
Toen Liao Yiwu ontdekte dat er een levendige christelijke gemeenschap bestond in China, wist hij weinig van het christendom. Hij had geleerd, als alle Chinezen, dat religie iets slechts was,en dat gelovigen op zijn best misleide mensen waren, maar waarschijnlijker: kapitalistische spionnen.Omdat zijn werk al even verboden was als het geloof, voelde hij een band, en de opofferingsgezindheid waarmee de Chinese christenen hun geloof beleden, sprak hem aan. En dus schrijft hij over de non die haar leven wijdt aan het terugkrijgen van onteigend land, de chirurg die in een dorp was gaan wonen om daar mensen gratis te behandelen en de dominee die vermoord was tijdens de Culturele Revolutie.

God is rood is het portret van een gemeenschap die zichzelf niet wil verloochenen, tegen de klippen van het regime op.

Verwacht maart 2014

Atlas Contact, 2014, pap, 288 pp, € 24.95, 9789045023441
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Het magazine DE PAUS | Man van het volk
Paus Franciscus is op 13 maart 2014 een jaar paus. Daarom verschijnt bij Adveniat het special magazine DE PAUS. Dit fraaie magazine bevat 30 spreads met de mooiste foto's en inspirerende citaten uit zijn eerste jaar. Daarnaast artikelen over kardinaal Jorge Bergoglio voordat hij paus werd. En Antoine Bodar vertelt over Franciscus van Assisi, de heilige die paus Franciscus inspireert tot een 'Kerk van de armen'. Het magazine bevat een gratis dubbele poster van de paus.
Adveniat, 2014, pap, 74 pp, € 5.95, 8718347757328
winkelwagen
Slingerland, Monic
Paus Franciscus, Het eerste jaar | Revolutie van tederheid
In dit boek volgt Monic Slingerland de paus van maand tot maand in het eerste jaar van zijn pausschap. Er ontstaat een fascinerend beeld van de woorden en daden waarmee Paus Franciscus de wereld vanaf zijn eerste dag verbaasde. Een kritische en verrassende samenvatting door een rasschrijfster Monic Slingerland
Adveniat, 2014, pap, 198 pp, € 19.50, 9789491042973
winkelwagen

4.4.0 Kerkgenootschappen Protestantse Kerken

   
Beek, Bram van de, Arjan Plaisier, Cisca Stark e.a.
12 artikelen over de heilige Geest
Nu de kennis van het christelijk geloof in onze samenleving steeds meer vervaagt, is een toegankelijke uitleg van de basis hard nodig. De Apostolische Geloofsbelijdenis is hiervoor een uitstekend uitgangspunt.

Vanuit de goede gronden van de Schrift en de geloofstraditie beantwoorden twaalf auteurs (afkomstig uit het brede confessionele midden van de Protestantse Kerk in Nederland) actuele vragen over de Heilige Geest, de kerk en de toekomst. Wat moet ik mij bij de Heilige Geest voorstellen? Zonder de kerk geen geloof? Is de kerk wel een gemeenschap van heiligen? Zonder eeuwig leven geen leven?

Dit derde deel is het slot van de serie 'Geloven op goede gronden'. Samen met de eerdere delen over God en over Jezus wil de stichting Schrift en Belijden de actualiteit van de Apostolische Geloofsbelijdenis - de bekendste geloofsbelijdenis in het westerse christendom - opnieuw onder de aandacht brengen.

Geloven op goede gronden, Boekencentrum, 2014, pap, 71 pp, € 8.90, 9789023927723
winkelwagen

4.4.1 Kerkgenootschappen Doopsgezind/Remonstrants/broederkerken/Vrijzinnigen

Haan, Karel de
De terugkeer van de kudde. Biografie van ds. Frits Kuiper, waarin opgenomen zijn correspondentie met K. H. Miskotte
Verschijnt 11 maart 2014

Ds. Frits Kuiper (1898-1974) was tijdens de twintigste eeuw de meest markante doperse theoloog in Nederland. Abel Herzberg typeerde hem als 'een groot helder licht in een stikdonkere nacht.' Kuiper spande zich in voor het aanbreken van Gods koninkrijk. Dit deed hij niet alleen door te denken, maar ook door zich actief in te zetten als christen voor de zaak van Marx over de landsgrenzen heen. Uit zijn keuze voor het doperdom en voor het comite 'Socialisme en kerk' groeide de belangstelling voor het zionisme als nieuw Jodendom. De rechtvaardigheid waar het socialisme naar streefde was volgens Kuiper de boodschap van het evangelie. De rol van Israel is volgens hem essentieel als materieel aanknopingspunt om te spreken over Gods werk. Zijn vriend Miskotte verwoordde het concreet met 'Jerusalem is lijfelijk Joods onderpand'.

Deze bundel bevat, naast een kort en bondig biografisch gedeelte met een belangwekkende fotoreportage, Kuipers correspondentie met de andere grote Nederlandse theoloog van de vorige eeuw, K.H. Miskotte (1894-1976). De lezer krijgt een inkijk in de wijze waarop deze twee theologen hun gedachten scherpen aan elkaar. Uit de brieven spreekt wederzijdse bewondering en respect. Dit boek sluit af met een uitgebreide bibliografie, die inzicht verschaft in de ontwikkeling van Kuipers denken.

Skandalon, 2014, pap, 228 pp, € 20.00, 9789490708849
winkelwagen

5.1.0 Praktische Theologie Pastoraat / Geestelijke begeleiding

Jong, N.de en H.Boerman
Paulus beter begrijpen. Over leven als Christen
Paulus is een van de belangrijkste personen van het Nieuwe Testament en een van de meest invloedrijke mensen uit de westerse geschiedenis. Zijn bewogen leven staat beschreven in het bijbelboek Handelingen en in zijn brieven komen we zijn gedachtegoed tegen.
Boekencentrum, 2014, pap, 88 pp, € 9.90, 9789023927600
winkelwagen

5.1.1.1 Levensloop - Ouderdom - Ouderenzorg

Sprong-Brouwers, Margriet
Ouderen doen ertoe. Hoe de oudere mens vanuit een (zorg)gemeenschap van betekenis kan zijn
Mantelzorgers en buurtbewoners worden steeds meer betrokken bij zorg- en dienstverlening aan ouderen. Bij alle verandering lijkt een trend onveranderlijk. In onze omgang met ouderen is vooral sprake van eenrichtingsverkeer van vitale mensen naar zorgbehoeftige ouderen. De auteur van dit boek houdt een warm pleidooi voor tweerichtingsverkeer met een werkelijke dialoog.

Zorgbehoeftige ouderen hebben genoeg te bieden aan andere generaties en verlangen ernaar om van betekenis te zijn. Wat kunnen zorgaanbieders concreet met deze verlangens doen en hoe kunnen zij ouderen zichtbaarder maken in onze maatschappij?

Dit boek schetst hiervoor een denkkader en geeft daarnaast ook praktische handvatten. Centraal staat de open zorggemeenschap waarin delen, helen en vieren sleutelbegrippen zijn. Deze begrippen zijn goede aanknopingspunten om ouderen daadwerkelijk van betekenis te kunnen laten zijn. De auteur geeft ook ruime aandacht aan zingevingsvragen van ouderen en laat zien hoe deze verweven zijn met de dagelijkse zorg- en dienstverlening. Dit boek is een must voor managers, beleidsmakers en iedereen die affiniteit heeft met de ouderenzorg.

Boekencentrum, 2014, pap, 254 pp, € 17.90, 9789023927716
winkelwagen

5.1.1.3 Rouw - Sterven - Stervensbegeleiding

Matznetter, Beate
Samen verder na verlies van een kind
Verschijnt april 2014

De dood van een kind heeft een enorme impact op de relatie tussen ouders. Beiden verwerken het verlies op hun eigen manier. Vaak heel verschillend. Ook de tijd heeft invloed op hun rouw. Soms lukt het hun niet om samen verder te gaan, maar soms is het beter om uit elkaar te gaan. Er is daarbij geen goed of fout. Samen verder van Beate Matznetter, psycholoog, rouwbegeleider en ervaringsdeskundige, helpt je om meer te begrijpen van de processen die er spelen tijdens deze specifieke periode van rouw.

Ten Have, 2014, pap, ca 144 pp, € 14.95, 9789025903725
winkelwagen

5.1.1.4 Uitvaart / Dood

Stolp, Hans
Woorden van afscheid, woorden bij afscheid bij het sterven en de dood
Verschijnt maart 2014

Als een geliefde sterft, ontbreekt het ons vaak aan woorden. We weten niet wat we zeggen moeten. Niet alleen weten we niet welke woorden we de stervende zelf kunnen aanreiken, we weten vaak ook niet welke woorden we moeten gebruiken bij het waken of bij de begrafenis of crematie. Er zijn zo weinig woorden die niet banaal of goedkoop klinken, maar die ons houvast geven in deze zo moeilijke situatie.

Hans Stolp - die jarenlang stervenden begeleid heeft - schreef in de loop van zijn leven vele van zulke teksten en bundelde deze in dit boek. Als een hulp voor mensen die in tijden van verlies en afscheid nemen zulke woorden zo nodig hebben.

Ankh Hermes, 2014, geb, ca 144 pp, € 12.95, 9789020210583
winkelwagen

5.2 Ecclesiologie/ Gemeenteopbouw

Offringa, Jan, Evert van Baren (red)
God is niet te vangen, onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof
Veertien kerkgangers uit Kesteren en omgeving bespreken in dit boek hun geloof met hun voorganger. Zij raakten hun band met het christendom niet kwijt, maar bleven evenmin stilstaan, want de vragen van de moderne tijd zijn ook die van hen. In God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof laten zij zien wat ze op geloofsgebied hebben losgelaten en wat daarvoor terugkwam. Predikant Jan Offringa (van 2005-2010 voorzitter van Op Goed Gerucht) was hun welwillende en kritische gesprekspartner.

Dit boek is een uniek in zijn soort. Nog niet eerder is een gemeente zo openhartig en diepgravend in gesprek gegaan met haar predikant. Het resultaat is een reeks verhalen die een goed beeld geeft van wat er leeft aan geloof en ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap. Telkens gaat een gemeentelid met predikant Jan Offringa in gesprek over een onderwerp. Zo groeide een reeks unieke verhalen waarin veranderend geloof en theologische reflectie hand in hand gaan. De hoofdstukken gaan over God, Jezus, Geest, Bijbel, kerk, levenskunst, verstand, vrije wil, kruis, toekomst, wonderen, jeugd, islam en verandering.

Zowel naar vorm als naar inhoud lenen de gesprekken zich uitstekend voor persoonlijke verdieping en gezamenlijke bezinning. Per hoofdstuk zijn hiervoor een literatuurlijst en (achter in het boek) meerdere gespreksvragen opgesteld. Ook wordt in een bijlage beschreven hoe het project is opgezet en in andere kerkelijke gemeenten herhaald kan worden.

Skandalon, 2014, pap, 224 pp, € 16.50, 9789490708856
winkelwagen

5.4.0.0 Liturgie/ Liturgiek Algemeen / Theorie/Geschiedenis

Oecumenisch leesrooster 2013-2022
De Raad van Kerken dient de brede oecumene door in aanvulling op deze afzonderlijke leeswijzen de kerken een gezamenlijke leesorde aan te bieden: het Oecumenisch Leesrooster. Daarin zijn de verschillende kerkelijke tradities samengebracht, eenzijdigheden gecorrigeerd, leemtes onderkend en opnieuw ingevuld.

Iedere kerkelijke traditie kenmerkt zich door haar eigen omgang met de Bijbel, dikwijls vastgelegd en uitgewerkt in lectionaria, leesroosters en agenda's, dienstboeken, bijbeluitgaven en dagteksten, motto's en thema's, een psalm van de zondag en het lied van de week.

Het Oecumenisch Leesrooster levert sinds 1977 een belangrijke bijdrage aan een veelzijdige omgang met de Bijbel in kerk en eredienst. Werd het Oecumenisch Leesrooster tot nog toe telkens aangeboden in cycli van drie jaar, ditmaal overziet het Oecumenisch Leesrooster 2013-2022 een periode van negen jaar. Die lange adem is niet alleen behulpzaam bij planning en overleg, maar staat ook garant voor uitgewogen beslissingen en evenwichtige keuzes.

Boekencentrum, 2014, pap, 144 pp, € 14.90, 9789023927549
winkelwagen

5.4.1.1 Serie Werkboekjes voor de eredienst

   
38 - Holwerda, Klaas
Werkboekjes voor de Eredienst Een nieuw lied
verwacht febr 2014
Werkboekjes voor de Eredienst 38, Boekencentrum, 2013, pap, ca 40 pp, € 5.50, 9789023926887
winkelwagen
39 - Vries, Geertje
Dat zetten we toch gewoon op de beamer.
In dit Werkboekje voor de Eredienst bespreekt theologe Geertje de Vries enkele inhoudelijke vragen die opkomen wanneer kerkelijke gemeenten met beamers gaan werken in de eredienst.

Zowel communicatieve, liturgische als pastorale aspecten komen aan de orde. Nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen roepen oude vragen wakker, zoals die rond het beeldverbod, de verhouding tussen het heilige en het alledaagse en de aard van het liturgisch vieren. Dit werkboekje heeft als doel voorgangers en gemeenteleden een handreiking te geven bij de bezinning op wat er wanneer getoond kan en moet worden tijdens de eredienst.

Werkboekjes voor de eredienst 39, Boekencentrum, 2014, pap, 28 pp, € 6.50, 9789023927532
winkelwagen

5.4.2.2 Veertig-dagen tijd en Pasen

Grun, Anselm, C. Bittlinger
Langzaam door de snelle tijd. Kalender voor de vasten- en lijdenstijd
Anselm Grun en Clemens Bittlinger als metgezel op weg naar Pasen. Gedurende 7 weken leiden ze de lezer door de vastentijd. Aan de hand van rustgevende fotos bieden ze elke dag een meditatieve verdieping gegroepeerd rond 7 weekthemas: stilte, waakzaamheid, vrede, liefde, uitzicht e.a.

Verschijnt feb 2014

Kok, 2014, pap, € 12.50, 9789043503556
winkelwagen
Jong, Stephan de
U doet niets, want U bent God, veertig zeer korte overpeinzingen
In veertig zeer korte overpeinzingen, geschreven in een persoonlijke, betrokken stijl, biedt Stephan de Jong een nieuwe visie op Gods handelen in de wereld: God handelt door niets te doen.

Duizenden keren per dag lijkt het verstandig om afscheid van God te nemen. Maar ik kan dat niet. Omdat ik zijn aanwezigheid ervaar. Soms is die weldadig, soms weerbarstig. Maar ik kan niet om Hem heen. Hoe kan ik rampen en God rijmen met elkaar? Sinds mijn nichtje van negentien overleed aan leukemie, ruim veertig jaar geleden, peins ik over deze vraag. Ik heb me erbij leren neerleggen dat ik de theologische eindjes niet aan elkaar kan knopen. Maar soms helpen bepaalde inzichten. Bijvoorbeeld dat ik de gedachte moet loslaten dat God handelt in deze wereld. Maar wat doet God dan? Niets dus. Dat zou wel eens van het hoogste belang kunnen zijn.

Meinema, 2014, pap, 96 pp, € 12.50, 9789021143590
winkelwagen

5.5 Liedbundels/ Missalen/ Kerkmuziek

Bach, Govert Jan
De Matthaus-Passion van Johann Sebastian Bach, boek met 4 cd's
De Matthaus Passion behoort in Nederland tot de meest geliefde klassieke muziek. Het staat op nr. 1 van de top 300 van de Radio 4 Hart & Ziellijst en maakt onderdeel uit van een Paastraditie waarin zelfs kopstukken uit de popmuziek zich wagen aan aria's uit dit oratorium. Maar het is ook een complex werk, ontstaan in een tijd die allang de onze niet meer is. Door meer begrip voor de achtergronden van de Matthaus Passion te krijgen, wordt de luisterervaring verrijkt.

Bachkenner en ver familielid Govert Jan Bach reikt in 12 hoofdstukken sleutels aan om dit meesterwerk beter te doorgronden. Op toegankelijke wijze gaat hij in op de ontstaansgeschiedenis, het wezen van de barok, de gelaagdheid van het stuk, de diverse tekstbronnen, de architectuur, de grote rol van de mystiek, de herontdekking in de 19de eeuw, de uitvoeringspraktijk, de meest recente musicologische vondsten, de hertalingen en de Matthaus Passion als Nederlands cultuurmonument. Met een gesproken voorwoord van Joop van Zijl.

Rubinstein, 2014, geb, € 24.95, 9789047615958
winkelwagen
Bosch, Roel
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. De psalmen in Liedboek,zingen en bidden in huis en kerk
Met de psalmen is het zingen in de kerk begonnen. Een prachtige waaier van manieren van psalmzingen ontstond. Dit boek geeft een plaats aan al die vormen die te vinden zijn in het Liedboek.

De een kent de psalmen vooral uit de calvinistische traditie, al dan niet op hele noten. De ander geniet van de gregoriaanse vorm, verstild, in kloosters en oude kerken. Taize heeft met 'Bless the Lord' velen voor de psalmen ingenomen, net zoals de 'lichtere' vorm van 'Psalmen voor Nu' weer anderen heeft geraakt. Wie bij een uitvaart 'De Heer is mijn herder' zingt, sluit aan bij de gezangentraditie uit Nederland. Met 'The Lord is my shepherd' komen we in Engelse en Schotse sferen terecht. Er is de antwoordpsalm, het kernvers, regelmatig herhaald, de antifoon...Over dit alles en meer gaat dit aanstekelijke boek!

Boekencentrum, 2014, pap, 119 pp, € 12.50, 9789023927587
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

Hemrica, Folly
Binnenwerk
Korte, rake teksten die jonge mensen uitnodigen tot stilte en bezinning op hun eigen levensvragen. Vaak als beeldmeditatie bij een kunstwerk. Een werkboek voor de binnenkant. Te gebruiken als een oefening in levenskunst.

Folly Hemrica werkte jarenlang als justitiepredikante en organiseerde vele kunstprojecten met gedetineerden. Vanuit die ervaring sprak ze met een groep studenten over wat ze in de gevangenis aan levenswijsheid had gevonden. In haar werk ontdekte ze dat mensen vaak met dezelfde vragen worstelen en op zoek zijn naar wat het leven verdieping geeft. Kunst blijkt een goede manier te zijn om die zoektocht te verbeelden.

De thema's die in de gevangenis aan de orde waren geweest, bleken ook te raken aan de levensvragen van de studenten: vrijheid, vriendschap, kwetsbaarheid, de noodzaak om af en toe stil te worden.

Meinema, 2014, geb, 120 pp, € 18.50, 9789021143583
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

   
Jong, Saskia de (red)
Hemelse wijsheid en aards geluk. Leven met verwondering
Verschijnt ca 24/3/2014
Forte-Spirito, 2014, pap, ca 96 pp, € 14.95, 9789058776624
winkelwagen
Pieterse, Werner
Wat blijft, God na de kaalslag
Werner Pieterse creeert in Wat blijft - God na de kaalslag een hedendaagse context voor de christelijke belijdenis. Zo leest hij de twaalf artikelen van de geloofsbelijdenis als de regels van een gedicht en legt hij er zijn eigen lees- en levensweg naast. Ook gebruikt Pieterse het werk van Nietsche en andere filosofen, moderne poezie, films en zijn persoonlijke contacten op het Afrikaanse continent in zijn verhaal. De geloofsbelijdenis die de eeuwen door zoveel generaties troostten en inspireerden krijgt zo opnieuw betekenis.
Kok, 2014, pap, 188 pp, € 17.50, 9789043523004
winkelwagen
Speelman, Willem Marie
Rijk leven zonder bezit, franciscaanse spiritualiteit als bron van vernieuwing
Willem Marie Speelman maakt een voettocht door de maatschappij en kijkt met de ogen van Franciscus van Assisi (1182-1226) om zich heen. Hij ziet hoe onze samenleving talloze radicale veranderingen ondergaat, in onder meer de zorg, de politiek, het onderwijs, de kunstensector, en staat stil bij nieuwe initiatieven, die ervan getuigen hoe creatief de mens is.

Franciscus stond aan het begin van het tijdperk waarvan wij nu het einde meemaken: de Moderne Tijd. Hij heeft daarom voor dezelfde vragen gestaan als wij nu. De rode draad in dit boek is het levensmotto van Franciscus van Assisi: vivere sine proprio, leven zonder eigendom. Dat blijkt ongelooflijk veel rijker te zijn dan een leven waarin we alles maar tot onze beschikking hebben.

Franciscus leerde mensen dat het niet nodig is alle bezit op te geven. Dat is voor de meesten van ons niet eens zinnig. Maar als het in het gebruiken of genieten van de dingen geen verschil maakt of je ze bezit of niet, dan heb je al afstand genomen van je bezit. Geniet van je tuin, maar niet omdat je hem bezit. Als je dan iets verliest - je geld, je tuin, en zelfs het leven dat je gegeven is - dan zul je gemakkelijker aanvaarden dat het leven doorgaat.

Meinema, 2014, pap, 128 pp, € 14.95, 9789021143637
winkelwagen
Wits, Jan-Willem
Eerste Hulp Bij Kloosterbezoek, informatiekit voor kloostergangers
Verschijnt maart 2014

Deze handige informatiegids voor kloostergangers geeft toegankelijk geschreven informatie over kloosters en kloosterordes. Wat kun je verwachten wat betreft leefritme, de dagindeling, de regels en de gebruiken in kloosters? Van de belangrijkste kloosters vind je korte monografieen, aangevuld met interviews. Ook vind je in Eerste Hulp Bij Kloosterbezoek alles over de rangen en standen en over de verschillende tradities en ordes (Benedictijnen, Jezuieten, Dominicanen, Franciscanen).

Kok, 2014, pap, ca 128 pp, € 13.50, 9789043522885
winkelwagen

7.0 Islam

   
Fayza D.
Ik heb de hel gezien. Mijn leven in Syrie
verschijnt april 2014

Van Gennep, 2014, pap, ca 176 pp, € 14.95, 9789461642936
winkelwagen

8 Judaica Mystiek en Spiritualiteit

Matt, Daniel C. (transl.)
The Zohar, Vol 8, Pritzker Edition
Expected march 2014, Vol 8 of 12 volumes projected

This eighth volume of The Zohar: Pritzker Edition consists of commentary on the end of Leviticus and the beginning of Numbers. Its most remarkable section is Idra Rabba-a dramatic narrative, in which Rabbi Shim'on and his Companions gather to explore the deepest secrets of God's nature. There is a sense of emergency here, because due to human misconduct, the world is vulnerable to divine wrath. The mystical heroes seek to restore the balance in the upper worlds - aiming to stimulate a radiant flow from God's aspect of Compassion, which can soothe the irascible divine aspect and thereby save the world. The quest is perilous, and through its intensity three of the Companions tragically perish.

Sefer ha-Zohar (The Book of Radiance) has amazed readers ever since it emerged in medieval Spain over seven hundred years ago. Written in lyrical Aramaic, this masterpiece of Kabbalah exceeds the dimensions of a normal book; it is virtually a body of mystical literature, comprising over twenty sections. The bulk of the Zohar consists of mystical interpretation of the Torah, from Genesis through Deuteronomy.

Stanford UP, 2014, geb, 608 pp, € 52.95, 9780804787260
winkelwagen

8 Judaica Shoah/ Holocaust/ Antisemitisme

Jorna, Ton, Julika Marijn
Altijd Etty...Etty Hillesum, inspiratiebron voor een rijk innerlijk leven
Etty Hillesum (1914-1943) is honderd jaar na haar geboorte nog altijd een inspiratiebron voor velen. In haar openhartige dagboeken en brieven is Etty's diepgaande proces van zelfonderzoek van dag tot dag te volgen. Midden in de donkere oorlogsjaren blijft ze vol liefde in het leven staan. Ton Jorna en Julika Marijn zijn gegrepen door haar bezielde innerlijke zoektocht en levenslust. In Altijd Etty spiegelen zij zich aan Etty en gaan zij in op de grote thema's uit haar werk, zoals liefde, kunst, geboorte en dood, dader en slachtoffer, 'de moed tot zichzelf', lijden en God.

Ze gaan ook in gesprek met anderen die door Etty's werk zijn geinspireerd. Jean-Jacques Suurmond, Christianne Stotijn, Marjoleine de Vos, Geertje Couwenbergh, Beatrijs Smulders, Chaja Kruijssen, Frank Agricola en Annette van Dijk reflecteren op Etty's gedachtegoed en wat dit voor hun eigen leven betekend heeft.

Ten Have, 2014, pap, 176 pp, € 17.99, 9789025903596
winkelwagen
   
Kogon, Eugen
De SS-staat, het systeem van de Duitse concentratiekampen
verschijnt maart 2014

Van Gennep, 2014, pap, ca 400 pp, € 22.50, 9789461642929
winkelwagen
Smelik, Klaas A.D., Janny van der Molen
'Ik zou lang willen leven', het verhaal van Etty Hillesum
Balans, 2014, pap, 256 pp, € 16.90, 9789460036910
winkelwagen
   
Weezel, Natascha van
De derde generatie. Kleinkinderen van de Holocaust
Verschijnt ca 7/4/2014
Balans, 2014, pap, ca 240 pp, € 18.95, 9789460037467
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

   
Ceulaer, Joel De
Gooi God niet weg, over geloof, ongeloof en bijgeloof
Verschijnt ca 15/4/2014

De Bezige Bij Antwerpen, 2014, pap, ca 224 pp, € 19.99, 9789085425519
winkelwagen
Dekker, Gerard
Dat koninkrijk, verwachten we dat nog?
Het christendom heeft sinds zijn bestaan op allerlei gebied de ontplooiing en voortgang van het leven bevorderd. Ten tijde van, en als gevolg van de Verlichting begon de christelijke wereld zich echter te verzetten, waardoor ze een rem op de samenlevingsontwikkeling vormde. De afwijzing van de groeiende autonomie van mens en wereld vormde de kern van dit verzet.

In dit essay beschrijft Gerard Dekker de ontwikkeling van onze samenleving en toont hij met een keur van gegevens aan dat die op velerlei gebieden zeer gunstig is. Hij laat zich leiden door de vraag of, en zo ja: in hoeverre, dit gezien kan worden als een realisering van het christelijk visioen van het komende rijk van God, van de nieuwe wereld waarop gerechtigheid woont. Het antwoord daarop is in veel gevallen positief.

Met behulp van het gedachtegoed van Bonhoeffer stelt de schrijver vervolgens dat het christendom zich ten onrechte verzet heeft. Een andere opstelling tegenover de mondig-wording van mens en wereld zou niet alleen mogelijk, maar ook gewenst zijn geweest en zowel het christendom als de samenleving ten goede zijn gekomen.

Meinema, 2014, pap, 136 pp, € 12.95, 9789021143545
winkelwagen
   
Hardman, C. E.
Shamanism
expected date: june 2013

Few figures in the Western imagination are as haunting and mysterious as that of the shaman. From the Inuit of Greenland to the Amerindian forest dwellers of Brazil, and from Siberia to the bison-hunting Lakota people of America's Great Plains, shamans have been inextricably associated with omens and rune-telling, healing, trance-like possession, and psychosomatic magic. The shaman has been cast as village witch-doctor, sorcerer and necromancer: the all-knowing, all-seeing spirit guide acting as mediator between the worlds of the living and the dead. Psychologists, psychedelics and Beat writers like Jack Kerouac, Allen Ginsberg and William Burroughs have at different times all embraced shamanism as a route to an altered state of consciousness: as well as for what it represents as an idealised, ancient nature spirituality, with its roots deep in the earth. Yet as this provocative and original book shows, there is no such thing as 'shamanism' in the sense that most Westerners have understood or currently understand it. The term itself (which derives from a native Siberian, Tungus word) was invented, romanticised and developed by explorers, anthropologists, botanists and others for the chief purpose of retrieving a noble spirituality they felt they had lost. Charlotte E Hardman offers a comprehensive history of the ways in which 'shamanism' has inspired Westerners from the 17th century to the present. She shows how, in the pick-and mix modern era (when so-called 'neo-shamanic' ideas have coloured popular culture via rave, Five Rhythms dance, and New Age religion), it seems that everyone can now be a 'shaman'.

Library of Modern Religion, IB Tauris, 2013, geb, 256 pp, € 63.50, 9781848853980
winkelwagen
   
Steiner, Rudolf
Macrokosmos en microkosmos
verschijnt april 2014

Voordrachten over inwijdingsrituelen in de oudheid

Christofoor, 2014, geb, ca 270 pp, € 24.50, 9789060385739
winkelwagen

9.1.0 Maatschappij / Cultuur en Politiek

   
Cuperus, Rene
Alles beweegt...maar het bevalt maar matig. Spelregels voor een nieuw Nederland
verschijnt februari 2014

Van Gennep, 2014, pap, ca 224 pp, € 16.90, 9789461642912
winkelwagen
Kalt, Hansje
Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen in Utopisch Perspectief. Over Echte Vrijheid en Rechtvaardigheid
Het schrijven van utopieen is van alle tijden. Filosofen hebben door de eeuwen heen altijd nagedacht over de ideale samenleving. Wat is vrijheid, wat is gelijkheid, wat is rechtvaardigheid. Sommigen legden hun gedachten vast in de vorm van utopieen, anderen deden dat met het oog op reele uitvoerbaarheid. Een motivatie bij allen is dat armoede mensen tot slaaf maakt en dus uitgebannen moet worden.

Hansje Kalt analyseert de utopieen van zeven filosofen op de punten van filosofische argumentatie, het vooronderstelde mensbeeld waaraan een visie ten grondslag ligt op de menselijke natuur, en herverdeling van rijkdom. De in dit boekje behandelde filosofen stellen allen enigerlei vorm van een basisinkomen voor.

De jongste plannen voor een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen kunnen worden geschaard in een zoektocht die al eeuwenlang aan de gang is om van een utopie tot een haalbare werkelijkheid te komen. Het zijn stuk voor stuk eerbare pogingen om een nieuwe vorm van vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit te bereiken. Interessant is de door Kalt in kaart gebrachte controverse door de eeuwen heen over de idee van een basisinkomen, die zich steeds weer opnieuw concentreert op de voorwaarden die men al dan niet aan het ontvangen ervan zou moeten stellen.

Hansje Kalt (1944) is socioloog en werkte als onderzoeker/adviseur en als onafhankelijk voorzitter. Later was zij jarenlang gemeenteraadslid in Amsterdam voor Amsterdam Anders/De Groenen. Kalt rondde onlangs haar studie politieke filosofie af aan de Universiteit van Amsterdam.

Ruud Verdonck, 2014, pap, 97 pp, € 16.90, 9789082022513
winkelwagen
   
Tonkens, Evelien
De participatiesamenleving
verschijnt februari 2014

Van Gennep, 2014, pap, ca 64 pp, € 6.50, 9789461642905
winkelwagen

9.2.3 Wereldreligies Boeddhisme

Thich Nhat Hanh
Spreken met liefde, luisteren met compassie
Verschijnt februari 2014

In Spreken met liefde, luisteren met compassie laat Thich Nhat Hanh zien dat mindful communiceren bijdraagt aan een betere wereld. Aandachtig communiceren houdt in dat je vol begrip naar jezelf en anderen luistert, en met inzicht spreekt. Daarvoor is het nodig dat je opmerkzaam bent en bewust ademt. Mindful communiceren verzacht pijn en lijden; liefde en compassie nemen toe. Dat levert momenten van vreugde en geluk op. Aandachtige communicatie werkt helend in relaties, op de werkvloer en in de samenleving. Kortom: zo communiceren draagt bij aan een betere wereld.

Ten Have, 2014, pap, ca 176 pp, € 16.95, 9789025903701
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Agamben, Giorgio
Pilatus en Jezus
Wie is Pontius Pilatus, de prefect van Judea voor wiens ogen de rechtszaak van Christus zich afspeelde, eindigend in Zijn kruisiging? Een meedogenloze tiran of een angstige ambtenaar die zich laat overhalen door de Sanhedrin om een man, die hij onschuldig acht, te veroordelen? Een ongerijmd, onbelangrijk personage, of, zoals Nietzsche omschrijft, de 'enige figuur in het Nieuwe Testament die respect verdient'? Een grillige bedrieger met mooie uitspraken ('Wat is waarheid','Zie, de Mens!','Wat ik geschreven heb heb ik geschreven') of een belangwekkend theologisch figuur zonder wie Passie en Verlossing niet zouden hebben kunnen plaatsvinden?

Alle fasen van de rechtsgang doorlopend, biedt Agamben een nieuw perspectief. In de dialoog tussen Pilatus en Jezus komen twee werelden en twee koninkrijken tegenover elkaar te staan: geschiedenis en eeuwigheid, heilig en profaan, vonnis en redding. En in deze niets-ontziende vergelijking is de rol van Pilatus in ieder opzicht beslissend.

Van de invloedrijke hedendaagse Italiaanse filosoof Giorgio Agamben - wiens werk wereldwijd is vertaald - verscheen bij Uitgeverij Sjibbolet eerder Naaktheden

Sjibbolet, 2014, pap, 64 pp, € 11.95, 9789491110207
winkelwagen
Bransen, Jan
Word zelf filosoof
Met filosofische vaardigheden sta je sterker in discussies. De media overspoelen ons met allerlei meningen en we hebben er zelf ook nogal wat. Dit boek leert je om het kaf van het koren te scheiden. En aan de hand van allerlei voorbeelden en gedachte-experimenten laat filosoof Jan Bransen zien hoe filosofische vaardigheden helpen bij het vormen van een degelijke eigen mening. Hij neemt de lezer mee op een reis door het hedendaagse meningencircuit, van het subtielgroffe taalgebruik van Paul de Leeuw, tot de retoriek van populistische politici, de opiniestukken over de vermeende verhuftering van de samenleving en het alledaagse geroddel op het werk.

Jan Bransen (1958) is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde onder meer Filosofie en ironie. Fantastische opmerkingen over de toekomst van een traditie (1992), Drie modellen van het menselijk handelen (1999) en Laat je niets wijsmaken (2013). Hij is oprichter van het tijdschrift Philosophical Explorations

ISVW Uitgevers, 2010/2014, pap, 231 pp, € 14.95, 9789491693359
winkelwagen
Dijn, Herman de
Vloeibare waarden. Politiek, zorg en onderwijs in de laat moderne tijd
In 1994 analyseerde Herman De Dijn de postmoderne tijd in zijn bekende boek Hoe overleven we de vrijheid? (vier herdrukken). Twintig jaar later gaat hij na hoe de post- of laatmoderne tijd intussen geevolueerd is.

De mentaliteitsverandering die twintig jaar geleden zichtbaar werd, maar die De Dijn toen niet voor zeker hield, heeft zich intussen helemaal doorgezet. De ideologie die intussen dominant is geworden in politiek en media, is die van de individuele zelfbeschikking, het daarmee samenhangende maatschappelijke 'pluralisme' en een alomvattende beheersingsmentaliteit. Maar meer en meer worden de neveneffecten hiervan op mens en samenleving duidelijk en groeit het verzet. De Dijn analyseert de ideologie en haar neveneffecten in diverse terreinen, vooral zorg en onderwijs, en streeft daarbij naar objectiviteit, maar niet naar vrijblijvendheid; niet positie kiezen is geen optie.

Klement/Pelckmans, 2014, pap, 184 pp, € 19.50, 9789086871391
winkelwagen
Dohmen, Joep
Over levenskunst, de grote filosofen over het goede leven
Over levenskunst van Joep Dohmen is in de Maand van de Filosofie 2014 tien jaar in druk. Ter ere van dit jubileum verschijnt er een uitgebreide en compleet herziene editie van deze bloemlezing.

De filosofie is terug waar zij begon, bij de vraag naar het goede leven. Hedendaagse filosofen keren terug naar hun oorsprong, en de levenskunst beleeft een nieuwe hausse. In Over levenskunst zijn de belangrijkste teksten over de grote levensvragen bijeengebracht van Plato tot Petrarca, van Montaigne tot Nietzsche, van Michel Foucault tot Peter Sloterdijk. Joep Dohmen heeft deze bloemlezing van een nieuwe inleiding voorzien en uitgebreid met eigentijdse teksten uit de 21ste eeuw.

Ambo, 2014, pap, 512 pp, € 19.95, 9789026327575
winkelwagen
Gadamer, Hans-Georg
Waarheid en methode. Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek
In zijn hoofdwerk Waarheid en methode verzet Hans-Georg Gadamer zich tegen de opvatting dat kennis en waarheid alleen bereikbaar zijn via streng wetenschappelijke methodes. In plaats daarvan verdedigt hij de praktijk van het interpreteren, die zowel in het dagelijks leven als in de wetenschap het onvermijdelijke uitgangspunt vormt van de zoektocht naar kennis en waarheid. Sleutelbegrip bij Gadamer is Verstehen (verstaan): 'direct deelhebben aan het leven, zonder de theoretische bemiddeling door het begrip'. Verstaan roept, meer dan begrijpen, het beeld op van de luisteraar die zijn oor leent aan degene met wie of datgene waarmee hij in gesprek is. Het gesprek dient voor Gadamer als model voor de omgang met de ander, met teksten, met de overlevering, kortom: met alles wat verstaan wil worden.

Met Waarheid en methode legde Gadamer in 1960 de grondslag van de hedendaagse hermeneutische filosofie. In de vertaling van Mark Wildschut is deze klassieker nu voor het eerst in het Nederlands beschikbaar.

Vantilt, 2014, geb, 518 pp, € 39.50, 9789460041778
winkelwagen
Gadamer, Hans-Georg
Waarheid en methode. Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek
In zijn hoofdwerk Waarheid en methode verzet Hans-Georg Gadamer zich tegen de opvatting dat kennis en waarheid alleen bereikbaar zijn via streng wetenschappelijke methodes. In plaats daarvan verdedigt hij de praktijk van het interpreteren, die zowel in het dagelijks leven als in de wetenschap het onvermijdelijke uitgangspunt vormt van de zoektocht naar kennis en waarheid. Sleutelbegrip bij Gadamer is Verstehen (verstaan): 'direct deelhebben aan het leven, zonder de theoretische bemiddeling door het begrip'. Verstaan roept, meer dan begrijpen, het beeld op van de luisteraar die zijn oor leent aan degene met wie of datgene waarmee hij in gesprek is. Het gesprek dient voor Gadamer als model voor de omgang met de ander, met teksten, met de overlevering, kortom: met alles wat verstaan wil worden.

Met Waarheid en methode legde Gadamer in 1960 de grondslag van de hedendaagse hermeneutische filosofie. In de vertaling van Mark Wildschut is deze klassieker nu voor het eerst in het Nederlands beschikbaar.

Vantilt, 2014, pap, 518 pp, € 29.50, 9789460041648
winkelwagen
Heidegger, Martin
Uberlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939/1941)
Die seinsgeschichtliche Deutung des Weltkriegs samt mit ihm verknupfter Phanomene wie der Totalisierung der Technik in allen Lebensbereichen erreicht ihren Hohepunkt. Alltaglichstes erscheint als 'Zeichen' der 'Machenschaft'. Dabei verscharft sich der Ton. Nichts bietet dem Denker einen Hinweis auf das 'Seyn'. Alles ist besetzt vom 'Seienden'. In dieser Stimmung einer vollkommenen Verhinderung des 'anderen Anfangs' erreichen Heideggers Angriffe auch das Judentum. Es wird als ein der 'Machenschaft' besonders geschickt dienendes 'Weltjudentum' bestimmt.
Martin Heidegger Gesamtausgabe Band 96, Klostermann, 2014, pap, 286 pp, € 42.95, 9783465038382
winkelwagen
Heidegger, Martin
De vraag naar de techniek
In De vraag naar de techniek onderwerpt Martin Heidegger de gangbare opvatting van techniek, die haar voor een louter instrument in de handen van de mens houdt, aan een kritisch onderzoek. Deze ondervraging resulteert in een meer oorspronkelijk begrip, dat een indrukwekkend licht werpt op de aard van de moderne techniek. Heidegger karakteriseert haar als een 'opvorderend ontbergen', dat van al wat ermee in aanraking komt, verlangt dat het terstond ter plekke ter beschikking staat.

In dit verband wordt voor hem het vraagstuk van de relatie tussen kunst en techniek belangrijk. Want het is volgens Heidegger de opdracht van de kunst om aan dit gevaar van indifferentie tegenwicht te bieden. Een ongewisse opdracht, omdat ook de kunst zelf wordt bedreigd.

Gelijktijdig met deze uitgave verschijnt bij uitgeverij Vantilt van de hand van Gerard Visser, Heideggers vraag naar de techniek. Een commentaar, dat deze tekst over techniek van een grondige uitleg voorziet.

Vantilt, 2014, pap, 40 pp, € 7.50, 9789460041488
winkelwagen
Heidegger, Martin
Uberlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938)
Die von Heidegger sogenannten 'Schwarzen Hefte' bilden ein in der deutschen Geistesgeschichte nicht nur des letzten Jahrhunderts einzigartiges Manuskript. Von 1931 bis zum Anfang der siebziger Jahre zeichnet Heidegger in vierunddreissig Wachstuchheften Gedanken und Gedankengefuge auf. Zuweilen - wie in den 'Uberlegungen' der dreissiger Jahre (GA 94-96)- stellen sie eine unmittelbare Auseinandersetzung mit der Zeit dar. Dann - wie in den 'Vier Heften' (GA 99) vom Ende der vierziger Jahre - erweisen sie sich als philosophische Versuche, so dass die Schwarzen Hefte sich am ehesten als Denktagebucher bezeichnen lassen.

Die Schwarzen Hefte sind, wie kein anderes Manuskript des ohnehin leidenschaftlich diskutierten Denkers, umstritten. Die Harte der Auseinandersetzung mit zeitgeschichtlichen Vorgangen wird mitunter dem Besprochenen nicht gerecht. Manche Hefte enthalten in vielerlei Hinsicht Problematisches. Dann wieder trifft der Angriff das Richtige. Alles gehort zum Eigentumlichen dieser Schriften, deren Veroffentlichung einen besonderen Moment in der Geschichte der Gesamtausgabe darstellt.

Die Auseinandersetzung mit der Entscheidung zum einjahrigen Rektorat an der Freiburger Universitat 1933/34 nimmt einen grossen Raum ein. Es wird deutlich, dass Heidegger bei aller Zustimmung zum politischen Umbruch der Nationalsozialisten von Anfang an Bedenken gegen diese hegt. Die Niederlegung des Amtes gibt neuen Raum frei fur die Ausarbeitung des seinsgeschichtlichen Denkens, das unmittelbarer als in allen anderen Schriften Heideggers auf alltagliche Phanomene in Religion, Kunst und Wissenschaft angewendet wird. Insbesondere diese seine seinsgeschichtlichen Lagebeurteilungen bestimmen den Charakter dieser Hefte.

Hier finden Sie die Rezension im Frankfurter Allgemeine Zeitung ('das intellektuelle Desaster des Philosophen').

Martin Heidegger Gesamtausgabe Band 94, Klostermann, 2014, pap, 536 pp, € 64.50, 9783465038146
winkelwagen
Heidegger, Martin
Uberlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938/1939)
Heidegger ist auf dem Weg, seine Nahe zum Nationalsozialismus zu verlassen. Immer mehr erblickt er in ihm eine Verkorperung der 'Machenschaft'. Die Kritik an der Ideologie im Besonderen und Allgemeinen nimmt zu, d.h. ein seinsgeschichtliches Verstandnis von Bolschewismus und Kommunismus wird ausgearbeitet. Auch der Nationalismus und die Rassentheorie werden als die Vollendung des abendlandischen Subjekt-Denkens abgelehnt. Dennoch gerat zum ersten Mal das Judentum auf problematische Weise in den Blick.
Martin Heidegger Gesamtausgabe Band 95, Klostermann, 2014, pap, 456 pp, € 54.95, 9783465038320
winkelwagen
Heidegger, Martin
Uberlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938/1939)
Heidegger ist auf dem Weg, seine Nahe zum Nationalsozialismus zu verlassen. Immer mehr erblickt er in ihm eine Verkorperung der 'Machenschaft'. Die Kritik an der Ideologie im Besonderen und Allgemeinen nimmt zu, d.h. ein seinsgeschichtliches Verstandnis von Bolschewismus und Kommunismus wird ausgearbeitet. Auch der Nationalismus und die Rassentheorie werden als die Vollendung des abendlandischen Subjekt-Denkens abgelehnt. Dennoch gerat zum ersten Mal das Judentum auf problematische Weise in den Blick.
Martin Heidegger Gesamtausgabe Band 95, Klostermann, 2014, geb, 456 pp, € 64.50, 9783465038337
winkelwagen
Heidegger, Martin
Uberlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939/1941)
Die seinsgeschichtliche Deutung des Weltkriegs samt mit ihm verknupfter Phanomene wie der Totalisierung der Technik in allen Lebensbereichen erreicht ihren Hohepunkt. Alltaglichstes erscheint als 'Zeichen' der 'Machenschaft'. Dabei verscharft sich der Ton. Nichts bietet dem Denker einen Hinweis auf das 'Seyn'. Alles ist besetzt vom 'Seienden'. In dieser Stimmung einer vollkommenen Verhinderung des 'anderen Anfangs' erreichen Heideggers Angriffe auch das Judentum. Es wird als ein der 'Machenschaft' besonders geschickt dienendes 'Weltjudentum' bestimmt.
Martin Heidegger Gesamtausgabe Band 96, Klostermann, 2014, geb, 286 pp, € 49.00, 9783465038399
winkelwagen
Heidegger, Martin
Uberlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938)
Die von Heidegger sogenannten 'Schwarzen Hefte' bilden ein in der deutschen Geistesgeschichte nicht nur des letzten Jahrhunderts einzigartiges Manuskript. Von 1931 bis zum Anfang der siebziger Jahre zeichnet Heidegger in vierunddreissig Wachstuchheften Gedanken und Gedankengefuge auf. Zuweilen - wie in den 'Uberlegungen' der dreissiger Jahre (GA 94-96)- stellen sie eine unmittelbare Auseinandersetzung mit der Zeit dar. Dann - wie in den 'Vier Heften' (GA 99) vom Ende der vierziger Jahre - erweisen sie sich als philosophische Versuche, so dass die Schwarzen Hefte sich am ehesten als Denktagebucher bezeichnen lassen.

Die Schwarzen Hefte sind, wie kein anderes Manuskript des ohnehin leidenschaftlich diskutierten Denkers, umstritten. Die Harte der Auseinandersetzung mit zeitgeschichtlichen Vorgangen wird mitunter dem Besprochenen nicht gerecht. Manche Hefte enthalten in vielerlei Hinsicht Problematisches. Dann wieder trifft der Angriff das Richtige. Alles gehort zum Eigentumlichen dieser Schriften, deren Veroffentlichung einen besonderen Moment in der Geschichte der Gesamtausgabe darstellt.

Die Auseinandersetzung mit der Entscheidung zum einjahrigen Rektorat an der Freiburger Universitat 1933/34 nimmt einen grossen Raum ein. Es wird deutlich, dass Heidegger bei aller Zustimmung zum politischen Umbruch der Nationalsozialisten von Anfang an Bedenken gegen diese hegt. Die Niederlegung des Amtes gibt neuen Raum frei fur die Ausarbeitung des seinsgeschichtlichen Denkens, das unmittelbarer als in allen anderen Schriften Heideggers auf alltagliche Phanomene in Religion, Kunst und Wissenschaft angewendet wird. Insbesondere diese seine seinsgeschichtlichen Lagebeurteilungen bestimmen den Charakter dieser Hefte.

Hier finden Sie die Rezension im Frankfurter Allgemeine Zeitung ('das intellektuelle Desaster des Philosophen').

Martin Heidegger Gesamtausgabe Band 94, Klostermann, 2014, geb, 536 pp, € 74.50, 9783465038153
winkelwagen
Heidegger, Martin
Inleiding in de metafysica
Inleiding in de metafysica is, naast Zijn en tijd, volgens Heidegger zelf het boek dat gelezen moet worden om zijn denken te doorgronden. Deze bundeling van colleges uit de periode 1935 tot en met 1953 biedt een bijzonder toegankelijk geschreven introductie op de belangrijkste thema's in het filosofische werk van Heidegger, een van de belangrijkste filosofen van de twintigste eeuw.
Boom klassieken, Boom, 2013, pap, 252 pp, € 22.50, 9789461059406
winkelwagen
Hermsen, Joke J.
Kairos. Een nieuwe bevlogenheid
In Stil de tijd noemde Joke J. Hermsen stilte, rust, traagheid en verveling voorwaarden voor werkelijke creativiteit en helder nadenken. Zij pleitte voor niets minder dan een langzame toekomst. Maar wat gebeurt er na de rust? Welke nieuwe denkrichting moet er gekozen worden opdat er werkelijk iets verandert en er niet alleen een rustiger, maar ook een duurzamer en evenwichtiger samenleving ontstaat?

In Kairos, een nieuwe bevlogenheid keert Hermsen zich tegen het 'technocratische denken' en houdt ze een filosofisch pleidooi voor de nieuwe bevlogenheid van de homo empathicus, die ons doen en denken kan inspireren om een uitweg uit de economische en ecologische crisis te vinden.

Hermsen toont en onderzoekt in dit boek diverse manieren van wishful thinking, zoals het principe van de hoop (Ernst Bloch), het enthousiasme (Kant, Plato en Nietzsche) en het principe van nataliteit (Hannah Arendt).

Tevens beschrijft ze een aantal vindingrijke initiatieven op het gebied van onderwijs, metamodernistische kunst en cooperatieve ecologische netwerken. Nu de homo digitalis in opkomst is en de verregaande technologisering van de mens een onomkeerbaar feit, is het zaak onze aandacht op het menselijke van de mens te blijven richten. Wat doet de mens van de machine verschillen?

Het antwoord is: creativiteit, empathie en het vermogen opnieuw te beginnen.

Woensdag 2 april 2014 komt Joke Hermsen in de winkel over haar boek vertellen - zie hier het programma

Arbeiderspers, 2014, pap, 272 pp, € 19.95, 9789029587907
winkelwagen
   
Hofstadter, Douglas, Emmanuel Sanders
Hoe wij denken of: De logica van analogie
Verschijnt ca 17/4/2014

Wat betekent het om te denken, en wat om iets nieuws te leren? Volgens Douglas Hofstadter en zijn Parijse collega Emmanuel Sander heeft het alles te maken met analogieen, beelden. Wat ingewikkeld is, maken we eenvoudiger, en als we iets nieuws tegenkomen, zoeken we de overeenkomst met wat we al kennen. Daarom kunnen we zeggen 'De druiven zijn zuur' bij teleurstelling, en daarom zegt een klein kind: 'Ik heb de banaan uitgekleed'. Van deze spontane vondsten tot metaforen: de analogie is het gereedschap waarmee we de wereld, de medemens en ook onszelf begrijpen. In Hoe wij denken laten Hofstadter en Sander zien wat ons mens maakt, en hoe we creatiever kunnen denken. Een boek waarop je nooit uitgekeken raakt.

Atlas Contact, 2014, pap, ca 880 pp, € 55.00, Hofstadter, Douglas ISBN: 9789045026565
winkelwagen
   
Jaspers, Karl
Wijsgerig geloof, de mens tussen rede en religie
-over de ontwikkeling van een filosofisch bewustzijn, verwacht maart 2014
Bijleveld, 2013, pap, ca 196 pp, € 17.50, 9789061316886
winkelwagen
Kennepohl, Hans
We zijn nog nooit zo romantisch geweest
Koning Willem-Alexander en zwartgeklede gothics, Montessorischolen en de Partij voor de Dieren, ambachtelijk brood en het blad Happinez -- het zijn allemaal fenomenen die stammen uit de romantiek. Deze beweging, zo'n tweehonderd jaar geleden ontstaan, is wel 'de grootste verandering in het westerse bewustzijn ooit' genoemd.

Filosoof en journalist Hans Kennepohl beschrijft de invloed van de romantiek op allerlei onderdelen en aspecten van ons leven: van onze geboorte tot voorbij onze dood, van het eten dat we dagelijks tot ons nemen tot het nationalisme dat telkens weer de kop opsteekt. Terwijl het romantische levensgevoel in de jaren zestig nog beperkt bleef tot een subcultuur die in opstand kwam tegen de gevestigde orde, heeft het zich in de laatste decennia ontwikkeld tot de mainstream van de samenleving. Het ideaal van authenticiteit, 'jezelf zijn', is voor veel mensen een vervanging voor religie. We zijn nog nooit zo romantisch geweest.

Lemniscaat, 2014, € 19.95, 9789047706168
winkelwagen
Keulen, Sybrandt van
Hoe kunst en filosofie werken
Verschijnt 15/2/2014

Ook het kunstwerk denkt, zo laten de auteurs van Hoe kunst en filosofie werken zien. Zij sluiten daarbij aan bij recente ontwikkelingen in de kunsttheorie. Deze uitgave is een nieuw soort inleiding in de filosofie van de kunst. Het gaat hierin niet alleen om een denken over kunst, maar ook om een denken met kunst. Het boek is bij uitstek geschikt voor studenten aan kunstacademies, conservatoria en mediaopleidingen, maar ook voor studenten filosofie.

Sybrandt van Keulen is docent filosofie van de kunst aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is hoofdredacteur van Esthetica.

Boom, 2014, pap, 256 pp, € 29.90, 9789461053329
winkelwagen
Krop, Henri
Spinoza, een paradoxale icoon van Nederland
In 1677 publiceerden Amsterdamse vrijdenkers clandestien het controversiele meesterwerk van Spinoza, de Ethica, dat een klassieker van het westerse denken zou worden. Aanvankelijk was het verboden lectuur en bleef Spinoza in de ogen van het grote publiek een gevaarlijke filosoof. De algehele verontwaardiging was zo groot dat zelfs een halve eeuw later een predikant nog dichtte: 'Spouw op dit graf. Hier ligt Spinoza. Was zijn leer daar ook bedolven!'

Pas in de negentiende eeuw werd hij vereerd als de 'profeet van een mondige mensheid'. De doorbraak van liberale ideeen rond 1850 maakte de filosoof tot een icoon van ons land.

Het Nederland van nu lijkt minder gevoelig voor Spinoza's lofzang op Verlichting, tolerantie en redelijk denken, ook al is hij als 'Nederlands beroemdste filosoof' opgenomen in de canon van Nederland. In Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland wordt voor het eerst met een schat aan gegevens geanalyseerd hoe en waarom Spinoza drie eeuwen lang de Nederlanders kon fascineren, en wat hij het Nederland van de eenentwintigste eeuw nog te zeggen heeft.

Henri Krop (1954) is als universitair hoofddocent geschiedenis van de wijsbegeerte verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2002 verscheen van zijn hand een uitgebreid geannoteerde vertaling van Spinoza's Ethica.

Prometheus Bert Bakker, 2014, geb, 600 pp, € 49.95, 9789035138711
winkelwagen
   
Kusters, Wouter
Filosofie van de waanzin, fundamentele en grensoverschrijdende inzichten
Wouter Kusters schreef een erudiet en diep doorleefd boek over de meest uiteenlopende waanzinnige ervaringen: van 'de dolle mens' van Nietzsche en de doorgedraaide danser Nijinski tot de misschien wel geniale gek bij u in de buurt. Daarbij plaatst hij de waanzin in een uitzonderlijk breed perspectief. Hij beschrijft tal van hoogtepunten in onze cultuur die frappante overeenkomsten vertonen met uitingen van waanzinnigen: filosofie van Plotinus en Sloterdijk, mystiek van Meister Eckhart, literatuur van Aldous Huxley, kunst van M.C. Escher, muziek van The Doors, films als The Truman Show en The Matrix.

Tussen de beschouwingen door schrijft Kusters over de ervaringen en gedachten van degenen die al te vaak worden opgesloten in diagnoses, in klinieken, in de geestdodende taal van de psychiatrie. Het zijn hun stemmen die hier doorklinken. Kusters heeft zelf tot twee keer toe een psychotische episode doorgemaakt en weet waar hij het over heeft: filosofie kan ongemerkt in waanzin overgaan. En omgekeerd: uit momenten van waanzin ontstaat de mooiste filosofie.

Lemniscaat, 2014, pap, € 39.95, 9789047706328
winkelwagen
   
Kusters, Wouter
Filosofie van de waanzin, fundamentele en grensoverschrijdende inzichten
Wouter Kusters schreef een erudiet en diep doorleefd boek over de meest uiteenlopende waanzinnige ervaringen: van 'de dolle mens' van Nietzsche en de doorgedraaide danser Nijinski tot de misschien wel geniale gek bij u in de buurt. Daarbij plaatst hij de waanzin in een uitzonderlijk breed perspectief. Hij beschrijft tal van hoogtepunten in onze cultuur die frappante overeenkomsten vertonen met uitingen van waanzinnigen: filosofie van Plotinus en Sloterdijk, mystiek van Meister Eckhart, literatuur van Aldous Huxley, kunst van M.C. Escher, muziek van The Doors, films als The Truman Show en The Matrix.

Tussen de beschouwingen door schrijft Kusters over de ervaringen en gedachten van degenen die al te vaak worden opgesloten in diagnoses, in klinieken, in de geestdodende taal van de psychiatrie. Het zijn hun stemmen die hier doorklinken. Kusters heeft zelf tot twee keer toe een psychotische episode doorgemaakt en weet waar hij het over heeft: filosofie kan ongemerkt in waanzin overgaan. En omgekeerd: uit momenten van waanzin ontstaat de mooiste filosofie.

Lemniscaat, 2014, geb, € 59.95, 9789047704850
winkelwagen
Lemaire, Ton
Het lied van Hiawatha, Amerikaans heldendicht tussen mythe en ideologie
Antropoloog en filosoof Ton Lemaire is bekend van zijn boeken Filosofie van het landschap, De val van Prometheus en Verre velden. Op zijn zestiende ontdekte Lemaire het lied van Hiawatha en hij werd direct gegrepen door het ritme van de verzen en de indiaanse wereld die erin werd opgeroepen. Het in 1885 gepubliceerde lange epische gedicht geldt als een van de bekendste teksten van de negentiende eeuw. Henry Wadsworth Longfellow gaf in dit lied poetische vorm aan de mythische verhalen van de Ojibwa-indianen rond de Grote Meren en maakte zo hun held Hiawatha en de wereld van de indianen literair respectabel. Ton Lemaire beschrijft hoe het lied van Hiawatha uitgroeide tot een nationaal epos waarmee de Verenigde Staten haar culturele identiteit kon bevestigen.
Ambo, 2014, geb, 86 pp, € 14.95, 9789026326363
winkelwagen
   
Matravers, M.
Continuum Companion to Political Philosophy
Continuum Companions, Continuum, 2013, geb, € 128.50, 9781847065544
winkelwagen
Meijer, Martijn
Moeilijk te geloven dat ik echt besta, over het verlangen naar zelfkennis
Verschijnt ca 27/3/2014

In de Maand van de Filosofie 2014 verschijnt Moeilijk te geloven dat ik echt besta, waarin Martijn Meijer op persoonlijke wijze schrijft over ons verlangen naar meer zelfkennis. Meijer is filosoof en journalist voor onder meer NRC Handelsblad en Filosofie Magazine.

Als we in de spiegel kijken, verbazen we ons soms over het vreemde wezen dat we zien. Het lijkt of ons uiterlijk niet aansluit op ons innerlijk. Martijn Meijer onderzoekt dit spanningsveld tussen binnenwereld en buitenwereld. Zijn 'filosofisch narcisme', zoals hij zijn zelfonderzoek noemt, werpt een verrassend licht op het 'ik' dat we allemaal op unieke wijze zijn. Moeilijk te geloven dat ik echt besta is daarmee een prikkelend pleidooi voor meer zelfreflectie.

Ambo, 2014, pap, ca 224 pp, € 21.95, 9789026327230
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

Nussbaum, Martha C.
Politieke emoties, waarom een rechtvaardige samenleving niet zonder liefde kan
Martha Nussbaum is een van 's werelds invloedrijkste politieke denkers. In haar nieuwe boek Politieke emoties voegt zij haar belangrijkste gedachtegoed de filosofie van emoties en de theorie van sociale rechtvaardigheid samen tot een pleidooi voor meer empathie in het politieke denken.

In de moderne politiek, met name in de liberale traditie, wordt het belang van emoties stelselmatig onderbelicht. Met haar nieuwe boek wil Martha Nussbaum emoties de plaats geven die hun toekomt: in het hart van de politieke theorie.

In april 2014 komen tijdens de Filosofie Nacht de acht grootste filosofen ter wereld naar Nederland. Martha Nussbaum is door het publiek unaniem verkozen tot invloedrijkste denker.

Ambo, 2014, geb, 430 pp, € 29.95, 9789026326875
winkelwagen
Simon, Coen
Het huishouden van onze verlangens. Over de behoeften van dingen die we niet nodig hebben
In 'Het huishouden van onze verlangens' volgt filosoof Coen Simon de gangen van onze verlangens, schulden en verspillingen. Op zoek naar de oorsprong van de economie stuit hij op een schuld die nooit kan worden afgelost: het menselijk tekort. Hoe rationeel we de schaarse middelen ook verdelen, dit debet blijft altijd staan. We doen alles om maar van ons schuldgevoel af te komen, zelfs verspillen. Het doel van de economie is dan ook nooit de nul op de eindbalans. Elke economie is volgens Simon een huishouden van onze verlangens, een spel met de dingen die we niet nodig hebben. Alleen dit spel kan ons afleiden van het gat in de zin van het bestaan, een gat dat vele malen groter is dan het gat in onze hand. Eerder verschenen als 'Schuldgevoel' (Essay Maand van de Filosofie 2013).
Nieuw Amsterdam, 2014, Pap, 158 pp, € 10.00, 9789046816493
winkelwagen
Simon, Coen
Een stok om mee te denken
Wat was er eerst, de mens of de stok? Het eerste werktuig van de mens zou een stok zijn geweest, maar zonder die stok om mee te slaan was hij geen mens geworden. Met iedere nieuwe techniek staat een nieuwe mens op. Een mens die anders doet, en ook anders denkt. Niet alleen omdat de techniek van het schrift, de trein en de computer stuk voor stuk nieuwe metaforen werden om de wereld te begrijpen, maar vooral omdat de wereld er telkens echt door verandert.
Nieuw Amsterdam, 2014, pap, 304 pp, € 19.95, 9789046816516
winkelwagen
Spinoza, Benedictus de
Staatkundige verhandeling
In de Staatkundige verhandeling onderzoekt Spinoza de grondslagen van de politiek. Uit de natuur van de mens leidt hij af dat de democratie uiteindelijk de enig goede staatsvorm is. Met zijn inzicht dat de veiligheid en de vrijheid van de burger in autoritaire staatsvormen als de monarchie niet gewaarborgd kunnen worden, was Spinoza zijn tijd ver vooruit. Deze verhandeling vormt dan ook, hoewel onvoltooid, een hoogtepunt van zijn maatschappelijk denken.

Deze uitgave van de Staatkundige verhandeling - de eerste sinds 1901 en gebaseerd op recente tekstkritische uitgaven van de Latijnse tekst - is vertaald en van aantekeningen voorzien door Karel D'huyvetters, en ingeleid door Jonathan I. Israel.

Wereldbibliotheek, 2014, geb, 295 pp, € 24.90, 9789028425569
winkelwagen
Stiegler, Bernard
Per toeval filosoferen. In gesprek met Elie During
Stiegler biedt een nieuwe en originele kijk op het fenomeen techniek en maakt duidelijk hoe fundamenteel de rol van de techniek is voor het mens-zijn en voor de filosofie.

Per toeval filosoferen is zonder meer de beste inleiding tot het denken van de Franse hedendaagse filosoof Bernard Stiegler. In een viertal interviews met Elie During laat hij de belangrijkste gedachten van zijn filosofie de revue passeren en licht hij de actuele betekenis ervan toe. Centraal in die filosofie staat de vraag naar de betekenis van de techniek voor het mens-zijn. Die betekenis is volgens hem zo fundamenteel dat de techniek begrepen moet worden als het definierende van de mens. Kerngedachte van zijn denken is dat de mens gekenmerkt wordt door een 'oorspronkelijke techniciteit' en veroordeeld is tot een kunstmatige bestaanswijze. De mens heeft geen wezen maar is een en al accident. Ook toont hij dat de evolutie van de mens begrepen moet worden als een technische aangelegenheid, namelijk als een 'geboren worden' van de mens uit een proces van technische exteriorisering van het leven. Belangrijk hierbij is dat hij de techniek in de meest fundamentele zin begrijpt als een kunstmatig en extern geheugen.

Reeks Filosofie in dialoog, Klement/Pelckmans, 2014, pap, 187 pp, € 22.95, 9789086871353
winkelwagen
Tongeren, Paul van
Geluk, Deugd, Plicht, Keuze: 8 colleges over de geschiedenis van de ethiek
8 colleges op 8 CD's

In het klassieke tijdperk ontstaat de vraag: 'Wat is het goede leven?' Een lezingencyclus over dat onderwerp is de hoogleraar wijsgerige ethiek wel toevertrouwd. Het is niet de eerste keer dat Van Tongeren een publiek van niet-filosofen bereikt met een overzicht van de ethiek: Deugdelijk leven, zijn boek over Aristotelische deugden is bekend. Maar op Geluk, deugd, plicht, keuze vinden we niet alleen Aristotelische deugdenleer. Met zijn rustige vertelstem en onnadrukkelijk ritme zet Van Tongeren Plato's invloed uiteen; Thomas van Aquino en Augustinus delen een schijf, en Kant krijgt er zelfs twee.

In de vijfentwintig eeuwen na de klassieken bedenken filosofen zeer uiteenlopende antwoorden op de vraag 'Wat is het goede leven?'. In het hellenistische tijdperk richten stoicijnen zich naar de Logos, in de Middeleeuwen nemen de kerkvaders Aristoteles' deugdenethiek weer op, en in de moderne tijd worstelen existentialisten met een onontkoombare vrijheid. Zo'n veelvoud aan ideeen werkt al gauw verwarrend.

De kwaliteit van Van Tongerens luistercolleges zit er dan ook in dat de grote lijn weer zichtbaar wordt. Epictetus, Augustinus en Kierkegaard klinken weer alsof ze deelnemen aan die 'eeuwenoude dialoog' die de wijsbegeerte zou zijn. Daar komt bij dat de verschillende ontstaansgeschiedenissen uitvoerig aan bod komen: de Stoa is typisch een filosofie voor burgers van een onbestuurbaar wereldrijk. En voor Augustinus kerkvader werd, begon hij als Antieke relishopper. Dat zijn omstandigheden die ook nu weer actueel zijn. Zelfs de bedreigingen zijn in 2500 jaar niet veranderd: Socrates verdedigt het goede leven al tegen de relativisten, en het 'vroeger was alles beter' van ontevredenen bedreigt nieuwe verworvenheden als zelfbeschikking en vrijheid van meningsuiting, ook tegenwoordig nog. Als we de vraag naar het goede leven niet blijven stellen, zijn we niet langer mens. Van Tongeren herinnert ons daaraan. - Paul Boon

Uitgeverij Roelants, 2007, CD, € 49.90, 9789074241106
winkelwagen
Visser, Gerard
Heideggers vraag naar de techniek, een commentaar
In zijn voordracht De vraag naar de techniek uit 1955 onderwerpt Martin Heidegger de instrumentele opvatting van techniek aan een kritisch onderzoek. Hij gaat daarvoor terug naar Aristoteles en diens leer van oorzakelijkheid en laat zien dat de Griekse filosoof onder technische voortbrenging nog iets heel anders verstond, namelijk een 'wijze van ontbergen'. Op basis hiervan kan Heidegger een nieuw licht werpen op de moderne techniek, die hij analyseert als een 'opvorderend ontbergen', dat van al wat ermee in aanraking komt maar een ding verlangt: dat het terstond ter plekke ter beschikking staat. De smartphone is hier een recent opvallend blijk van, maar het geldt al voor waterleiding en lucifer.

In zijn commentaar legt Gerard Visser Heideggers diepgaande beschouwing niet alleen nauwkeurig en integraal uit, maar gaat hij ook in op de herkomst van diens herneming van de zijnsvraag in de ervaring van wat Nietzsche het Europese nihilisme heeft genoemd. Tegelijk met dit commentaar verschijnt bij uitgeverij Vantilt een nieuwe vertaling van 'De vraag naar de techniek'.

Gerard Visser is hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden en auteur van onder meer Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart (2008), Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel (2009), Water dat zich laat oversteken (2011) en In gesprek met Nietzsche (2012).

Vantilt, 2014, pap, 173 pp, € 19.95, 9789460041495
winkelwagen
Welten, Ruud
Onder vreemden, de ander in reisliteratuur
In dit essay gaat Ruud Welten op zoek naar een hermeneutiek van het reizen. Hij neemt daarbij de ontmoeting met de ander en de filosofie van Levinas als uitgangspunt.

Ontmoetingen met de ander spelen een belangrijke rol in reisliteratuur. De ander is degene die we niet verstaan en niet kunnen begrijpen vanuit onze eigen culturele achtergrond. In de sporen van Emmanuel Levinas, de filosoof van de ander, en van literatuurwetenschapper Edward W. Said wordt reisliteratuur in dit boek gelezen als een schat aan reflecties op de ontmoeting met de ander. Op wat voor manier komen we de ander tegen in reisliteratuur? Deze tekst is een weefsel van stemmen waarin het ik en de ander nu weer samen klinken, dan weer hun eigen stem vertolken of tegen elkaar ingaan.

Klement, 2014, pap, 95 pp, € 14.90, 9789086871384
winkelwagen
Young, Damon
Filosoferen in de tuin
Verschijnt maart 2014

Met Filosoferen in de tuin geeft publieksfilosoof Damon Young op een originele wijze een introductie in de filosofie. Met behulp van anekdotes, citaten en beschouwingen over de 'groene' belevingswereld van filosofen als Sartre, Socrates en Jane Austen brengt hij hun wereldbeeld tot leven.

Als je weet hoe een filosoof over zijn tuin, park of plant denkt, begrijp je wat zijn wereldbeeld is. Dat geldt voor de rozentuin van Jane Austen, de bonsai in de kamer van Marcel Proust en de kastanje van Jean-Paul Sartre. Als je snapt waarom Jean-Paul Sartre walgde van de kastanjeboom in het park van Le Havre, dan vergeet je nooit meer waarom het leven volgens hem zinloos is. Die boom roept afkeer op, omdat hij geen bestaansreden heeft. Ook ons bestaan heeft geen zin, vindt Sartre. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld bomen of dieren zijn wij mensen wel in staat zelf betekenis aan ons leven te geven.

Damon Young is een Australische schrijver van fictie en non-fictie en mede-oprichter van de 'School of Life' in Melbourne.

Ten Have, 2014, pap, ca 224 pp, € 16.95, 9789025903855
winkelwagen

95.3 Filosofie Godsdienstfilosofie

   
Hengstmengel, Bas
Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn
publicatie verwacht 2014
Buijten en Schipperheijn, 2013, pap, ca 224 pp, € 19.90, 9789058817013
winkelwagen

99.0 Kunst

Endt, Nico van der
Willem van Genk - kroniek van een samenwerking
In Willem van Genk. Kroniek van een samenwerking vertelt galeriehouder en auteur Nico van der Endt over zijn jarenlange, intense en gecompliceerde samenwerking met de schizofrene kunstenaar Willem van Genk (1927-2005). Zakelijke feiten worden afgewisseld met citaten, anekdotes en persoonlijke belevenissen, deels opgedaan op gezamenlijke reizen. Nico van der Endt ontmoette Willem van Genk voor het eerst in 1975 bij een opening in de toenmalige Galerie De Ark. Van der Endt droeg daar een lange plastic regenjas, de levenslange obsessie van Van Genk. Daardoor ontstond een contact en een vriendschap die zou duren tot de dood van de kunstenaar. Vanaf het begin maakte Van der Endt notities over deze fascinerende figuur, notities die gaandeweg uitgebreider en persoonlijker werden. De notities zijn compleet gebundeld in deze uitgave, waarin daarnaast brieven, foto's en kunstwerken van Willem van Genk een plek hebben gevonden.

Willem van Genk. Kroniek van een samenwerking is een uniek document dat een fascinerend inzicht biedt in de wereld van een van de grootste outsiderkunstenaars. Nico van der Endt is sinds 1969 eigenaar van Galerie Hamer in Amsterdam, gespecialiseerd in naieve kunst, Art Brut en outsiderkunst. Hij publiceert regelmatig over dit onderwerp en werkte mee aan de World Encyclopedia of Naive Art.

Lecturis, 2014, geb, 128 pp, € 34.50, 9789462260467
winkelwagen

99.12 Film en Letteren

Hengel, Mirjam van
Hoe mooi alles. Leo en Tineke Vroman; een liefde in oorlogstijd
Op 14 mei 1940, de dag dat Nederland capituleert, vlucht de Joodse biologiestudent en beginnende dichter Leo Vroman per boot naar Nederlands-Indie, waar hij uiteindelijk onder de wapens geroepen wordt in een oorlog die hij dacht verlaten te hebben. Lange jaren in Japanse kampen volgen. In Nederland weet zijn geliefde, Tineke Sanders, algauw niet meer waar hij is. Maar ze blijft wachten. Pas twee jaar na de oorlog, in september 1947, zien ze elkaar weer, in de haven van New York. De liefde blijkt onaangetast en duurt tot op de dag van vandaag. Met behulp van brieven, dagboeken en gesprekken met de Vromans reconstrueert Mirjam van Hengel het begin van dit indringende liefdesverhaal, dat zich afspeelt in het brandpunt van de wereldgeschiedenis.
Querido, 2014, pap, 302 pp, € 19.99, 9789021454993
winkelwagen
Oderwald, Arko
De mens in crisis. Over literatuur en geneeskunde
Uitgeverij de Tijdstroom, 2014, pap, 162 pp, € 20.00, 9789058982551
winkelwagen

99.5 Boekenweek

Wieringa, Tommy
Een mooie jonge vrouw
Boekenweekgeschenk 2014 - gratis tijdens de boekenweek 2014 ( van 8 maart t/m 16 maart) bij aanschaf van tenminste eur 12,50 aan Nederlandse boeken
CPNB, 2014, geb, 94 pp, 9789059652347
winkelwagen