B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.0.1.0.2 Bijbel in Gewone Taal BGT

Bijbel bij de hand, BGT, dwarsligger
Een selectie uit de Bijbel in Gewone Taal. Deze dwarsligger biedt een kennismaking met de Bijbel in Gewone Taal. Troostende en uitdagende teksten uit de Bijbel zijn hier samengebracht voor verschillende momenten in het dagelijks leven: aan het begin van de dag, bij een ziekbed, bij vreugde of bij verdriet, of anders. Teksten om zelf te lezen of om aan anderen voor te lezen en mee te geven.

De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de hele Bijbel, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Het is een vertaling in gewone taal, taal die we allemaal kennen en allemaal gebruiken. De Bijbel in Gewone Taal is een bijbel die leesbaar en duidelijk is voor iedereen.

NBG, 2015, geb, 576 pp, € 12.50, 9789460730283
winkelwagen
BGT Bijbel in Gewone Taal voor jou
In deze Bijbel in Gewone Taal voor jou vind je de hele Bijbel, en nog veel meer. Vier kinderen beleven een spannende speurtocht door de Bijbel. Door vragen en zoekopdrachten ontdek je wat de Bijbel jou te zeggen heeft. Daarom is deze Bijbel speciaal voor jou!

De Bijbel in Gewone Taal voor jou bevat de Bijbel in Gewone Taal. Deze vertaling is gemaakt voor iedereen die de Bijbel wil lezen in duidelijk taal.

NBG/Kwintessens, 2015, geb, 2000 pp, € 32.50, 9789089120878
winkelwagen

1.0.1.2.0 Bijbel Statenvertaling

Bijbel, herziene Statenvertaling, Studiebijbel
In herdruk, verwacht april 2015

De HSV-Studiebijbel bevat de complete tekst van de HSV, aangevuld met aantekeningen, inleidingen, kaartjes en artikelen. Een betrouwbaar, verstaanbaar en verdiepend hulpmiddel bij het lezen van de Bijbel.

Jongbloed, 2014, geb, 2448 pp, € 69.50, 9789065393746
winkelwagen

2.2 Geschiedenis ME / Renaissance / 6e - 15e eeuw

Thomas a Kempis
Verborgen manna, devote teksten voor een geestelijk en innerlijk leven
In Verborgen manna biedt Thomas a Kempis op zijn bekende en indringende wijze in een achttal minder bekende teksten en brieven ons geestelijk voedsel ter verrijking van het innerlijke leven. Over de rijkdom van armoede, een pleidooi voor een sober leven.

Met een inleiding van Desanne van Brederode, vertaald door Jacques Koekkoek

Kok, 2015, geb, 155 pp, € 17.99, 9789043524841
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

Ridderbos, Jan, G.C. Hovingh
Predikanten in de frontlinie, de gevolgen van deelname aan het (kerkelijk) verzet in Nederland tijdens WO II
De predikanten vormden tijdens de bezetting een van de vele beroepsgroepen in Nederland. Bij het aantrekken van hun gevangeniskleren legden andere academici hun beroepsuitoefening neer. Dit gold niet voor de predikanten. In gevangenis of kamp bleven zij zielzorger, en vaak ook clandestien voorganger.

Binnen hun eigen beroepsgroep waren de gevangen genomen predikanten koplopers. Lang niet iedere predikant die zich aan een bepaald vergrijp schuldig maakte, werd gearresteerd. Het meest sprekende voorbeeld wordt gevormd door predikanten die Joden hielpen om te onderduiken en die hen van het benodigde voorzagen. De lijsten van Geert Hovingh maken duidelijk dat er veel meer predikanten waren die Joden hielpen dan dat er gevangen genomen werden.

Een bijzondere vorm van gevangenschap was de gijzeling. Vergeleken met de predikant in gevangenis of kamp hadden de gegijzelde predikanten een bevoorrecht bestaan. Maar ook zij waren gevangen, zaten opgesloten in het gijzelaarskamp. Daarom wordt er ook een overzicht van gegijzelde predikanten gegeven.

Ten slotte: Nederlandse predikanten waren niet alleen in Europa maar ook daar buiten aan het werk. In dit boek staat misschien wel het allereerste overzicht van Nederlandse predikanten die in Nederlands-Indie omkwamen.

Ad Chartasreeks 26, Vuurbaak, 2015, pap, 254 pp, € 22.50, 9789055605040
winkelwagen
Tongeren, Paul van
Jacoba van Tongeren en de verzetsgroep 'Groep 2000'
In een stoffig archief vond Paul van Tongeren in 2013 de handgeschreven memoires van zijn tante Jacoba. Op basis van dit authentieke materiaal maakte hij samen met tekstschrijver Trudy Admiraal een spannend en ontroerend boek: Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van Groep 2000 (1940-1945).

Jacoba van Tongeren (1903-1967) is de enige vrouw die in de Tweede Wereldoorlog een verzetsgroep oprichtte en vijf jaar lang leidde. Haar Groep 2000 bestond uit 140 Groepsleden die met elkaar zorgden voor zo'n 4.500 onderduikers in Amsterdam. Het is uniek om het verzet gedurende de oorlogsjaren te zien door de ogen van de leidster van deze groep.

Als maatschappelijk werkster kon Jacoba gedurende de oorlog vrij reizen. Zij stond in die tijd ook bekend als de mysterieuze 'Bonnenkoningin' omdat zij onder haar kleding een speciaal vest droeg waarin ze duizenden voedselbonnen kon smokkelen.
Nauwgezet beschrijft Jacoba hoe Groep 2000 was georganiseerd en samenwerkte met andere verzetsorganisaties. Door haar memoires verweeft zij haar persoonlijke leven met onze verzetsgeschiedenis. In 1940 stond Jacoba aan de wieg van het blad Vrij Nederland en in 1944/1945 heeft ze stevige conflicten gehad met toenmalig hoofdredacteur Henk van Randwijk.

Groep 2000 is altijd tamelijk onbekend gebleven. Daar komt nu - 70 jaar na de bevrijding - verandering in. Met dit boek, waarin ook veel foto's zijn opgenomen, willen de auteurs de onbekende verzetshelden van Groep 2000 eer bewijzen.

Aspect, 2015, pap, 510pp, € 27.95, 9789461534835
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Brink, G. van den, en Kooi, C. van der
Christelijke dogmatiek. Eigentijdse doordenking van een eeuwenoude geloofstraditie
In herdruk, verwacht 30/4/2015

Kernachtig en met overtuiging beschrijven beide auteurs de christelijke leer en presenteren deze op didactisch verantwoorde wijze.

Wat betekent het als we deze wereld schepping van God noemen? Hoe verhoudt zich dat tot de moderne natuurwetenschap? Welke rol speelt Jezus Christus? Wat bedoelen we met zonde en wat mogen mensen hopen? Deze dogmatiek stelt zinvolle vragen en biedt houdbare antwoorden in gesprek met de traditie, met de wereldwijde kerk en met onze eigen tijd, waarin de vanzelfsprekendheid van de kerk is verdwenen. Uitgangspunt is het Onze Vader. Geloof heeft immers alles te maken met de praktijk van het bidden. Leidraad is de drie-eenheid, die de veelzijdigheid van geloof en leven tot uitdrukking brengt. De auteurs schuwen het niet om de traditie te kritiseren, maar zijn vooral bereid ervan te leren.

Boekencentrum, 2012, geb, 200 pp, € 65.00, 9789023926061
winkelwagen
Geest, Paul van
Mijn moeder, Paus Franciscus en andere verrassingen. Kleine essays over menselijke drijfveren, relaties en voorbestemming
Paul van Geest heeft het vermogen om voluit en van deze wereld, en van de traditie te zijn, en dan ook nog voeling te houden met de levensvragen die er in alle lagen van de samenleving heersen.

Hij schrijft over zaken die hem opvallen op de universiteiten waar hij werkt, in het verpleeghuis waar zijn moeder woont, in de rooms-katholieke kerk waarin hij is gevormd of in de familie die hij nu zelf mede gestalte geeft. Een scala aan onderwerpen passeert de revue, kleine beschouwingen over moderne vormen van slavernij, leugens, vergeving, neurologie, onwetendheid, persoonlijke hygiene, confronterende barmhartigheid en welbegrepen eigenbelang, economie en theologie. Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University.

Behalve een internationaal erkend wetenschapper is hij in Nederland een graag geziene gast op radio en televisie en maakt hij daar de theologie relevant, ook ver buiten de grenzen van zijn vakgebied.

Klement, 2015, pap, 207 pp, € 15.50, 9789086871629
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Heijden, Christian van der
Paus Franciscus Het tweede jaar. Geest en tegenwind
Kroniek van het spannende tweede jaar van Paus Franciscus, met kernteksten en verbindend commentaar. Voor wie echt wil weten wat Paus Franciscus in 2014 deed: uitspraken, ontmoetingen, reizen, uitdagingen. Dit is een vervolg op 'Paus Franciscus-Het eerste jaar'. Christian van der Heijden is Vaticaankenner en redacteur bij KRO-RKK. Co-auteur Monic Slingerland is redacteur bij Dagblad Trouw. Met voorwoord van Prins Jaime de Bourbon de Parme
Adveniat, 2015, pap, 229 pp, € 19.50, 9789492093073
winkelwagen
   
Kung, Hans
Doorleefde menselijkheid, memoires
Doorleefde menselijkheid van de Zwitserse theoloog Hans Kung is het derde en het laatste deel van zijn autobiografie. Doorleefde menselijkheid bestrijkt het deel van Kungs leven vanaf 1980, toen de katholieke kerk hem zijn leerbevoegdheid ontnam.

Kungs ontslag door de Rooms Katholieke kerk maakte hem allesbehalve monddood. Hans Kung ontmoette de grote der aarde als Henry Kissinger, Tony Blair, Desmond Tutu en Angela Merkel. Hij zette het project Weltethos (Wereldethos) op ter bevordering van de interreligieuze dialoog en de wereldvrede.

Hans Kung gaat in dit deel van zijn autobiografie ook in op grote vragen als: Was het 't waard? Hoe zal ik sterven? En wat komt daarna?

Ten Have, 2015, pap, 752 pp, € 59.99, 9789025903985
winkelwagen
Luykx, Paul
Heraut van de katholieke herleving: Gerard Brom, 1882-1959
In de geschiedenis van de katholieke herleving in Nederland neemt Gerard Brom een bijzondere plaats in. Niet de politieke actie en uitbouw van het organisatiewezen en niet het 'rijk, rooms leven' of het triomfalisme stonden bij hem voorop, maar het wegwerken van de culturele en intellectuele achterstand van zijn geloofsgenoten. Met al zijn niet geringe vermogens heeft Brom dat ideaal nagestreefd. En wee degenen die hem daarbij de voet dwarszetten of onvoldoende meewerkten...

Aan polemisch talent ontbrak het de emancipator niet. Zelf trad 'de katholieke Huizinga', zoals hij wel werd genoemd, voor het voetlicht met zijn eigen tijdschrift De Beiaard, met een omvangrijke reeks boekpublicaties en artikelen, en met honderden voordrachten binnen en buiten katholieke kring. Broms levenslange inzet diende tenslotte een tweeledig doel: katholieken tot een volwaardig deel van de nationale samenleving maken en bijdragen tot het herstel van de christelijke godsdienst en traditie in hun katholieke gedaante.

Vantilt, 2015, geb, 956 pp, € 39.95, 9789460042003
winkelwagen
Merton, Thomas
Charter, Customs, and Constitutions of the Cistercians
Publication expected 15/4/2015

As master of novices for ten years (1955-1965) at the Cistercian Abbey of Our Lady of Gethsemani in Kentucky, Thomas Merton was responsible for the spiritual formation of young men preparing for monastic profession. In this volume, three related sets of Merton's conferences on ancient and contemporary documents governing the lives of the monks are published for the first time:

-on the Carta Caritatis, or Charter of Charity, the foundational document of the Order of Citeaux
-on the Consuetudines, the twelfth-century collection of customs and regulations of the Order
-on the twentieth-century Constitutions of the Order, the basic rules by which Merton and his students actually lived at the time

These conferences form an essential part of the overall picture of Cistercian monastic life that Merton provided as part of his project of "initiation into the monastic tradition" that is evident in the broad variety of courses that he put together and taught over the period of his mastership.

As Abbot John Eudes Bamberger, ocso, himself a former student of Merton, notes in his preface to this volume, "The texts presented in this present book eventually gave rise to the Cistercian way of spiritual living that continues to contribute to the Church's witness in this new millennium. This publication is a witness to the process of transformation that ensures the continuity of the Catholic monastic tradition that witnesses to the God who, as Saint Augustine observed is 'ever old and ever new.'"

Thomas Merton (1915-1968), Catholic convert, Cistercian monk and hermit, poet, contemplative, social critic, and pioneer of interreligious dialogue, was a seminal figure of twentieth-century American Christianity. The one hundredth anniversary of his birth is being celebrated in 2015.

Initiation into the Monastic Tradition 7, Cistercian Publications, 2015, pap, 288 pp, € 27.95, 9780879070410
winkelwagen

4.4.0 Kerkgenootschappen Protestantse Kerken

Goud, Johan
Onbevangen. De wijsheid van de liefde
Het streven vrij te zijn van oordeel en vooroordeel is een voorwaarde van alles wat ertoe doet. In het bijzonder van wat Levinas de 'wijsheid van de liefde' noemt: een wijsheid die zich overal daar bevindt waar de liefde in het midden geplaatst, geinterpreteerd en geleefd wordt. Precies daar waar mogelijk ook 'God' te vinden is.

Dit boek is daarom een pleidooi voor onbevangenheid. In een reeks essays komen diverse thema's aan de orde: eerlijkheid en autobiografie, inspiratie en creativiteit, spot en humor, de angst voor het kwaad en de dingen die uit ons bewustzijn dreigen te verdwijnen. Ze worden telkens gecombineerd met overdenkingen naar aanleiding van bijbelpassages.

Onbevangen is gepubliceerd ter gelegenheid van het afscheid van Johan Goud als remonstrants theoloog en predikant ( 1984-2015).

Johan Goud (1950) groeide op in Dordrecht, studeerde theologie en filosofie in Amsterdam (VU) en Tubingen en promoveerde cum laude in Leiden. Hij was remonstrants predikant in Eindhoven en Zuid-Limburg (1984-1990) en Den Haag (1990-2015). Daarnaast was hij van 1999 tot 2015 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, in vrijzinnige godsdienstfilosofie en in theologische esthetica (religie en zingeving in literatuur en kunst). Hij schreef en redigeerde vele boeken en artikelen over filosofische en theologische thema's, levensbeschouwing en literatuur.

Meinema, 2015, pap, 127 pp, € 16.90, 9789021143866
winkelwagen
Lieburg, Fred van
De wereld in. Het Nederlands Bijbelgenootschap 1814-2014
Het Koninkrijk der Nederlanden, ontstaan in de jaren 1813-1815, was niet compleet zonder een nationale organisatie voor bijbelverspreiding. Om het bezit en de kennis van 'het Boek der Verlichting' onder het volk te bevorderen, richtten politici, predikanten en zakenlieden het Nederlands Bijbelgenootschap op. Spoedig kwamen ook de culturele belangen in de overzeese kolonien in het vizier. Het genootschap zorgde voor bijbelvertalingen in tal van Indische talen. In eigen land duurde het door de verdeeldheid in protestantse kring veel langer voordat het NBG een alternatief voor de oude Statenvertaling kon presenteren. Op het gebied van de bijbelverspreiding ondervond het soms concurrentie van de British and Foreign Bible Society en allerlei Nederlandse zendings- en evangelisatieverenigingen. Toch behield het NBG grote invloed op het gebied van bijbelvertaling, bijbelverspreiding en bijbelgebruik in binnen- en buitenland. De wereld in vertelt het verhaal van een ideele organisatie die na twee eeuwen nog springlevend is.

Fred van Lieburg is hoogleraar geschiedenis van het Nederlands protestantisme aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Prometheus Bert Bakker, 2015, pap, 400 pp, € 39.95, 9789035140639
winkelwagen

4.4.2 Kerkgenootschappen overige stromingen/ kerken/ bewegingen

Swuste, Gerard, Mirjam Wolthuis (red)
Verbinden en verdiepen. Dominicus Amsterdam: kerk in beweging
Meer dan twintig auteurs uit de katholieke en protestantse traditie verkennen de kansen voor kerkvernieuwing. Zij geven een kritisch-opbouwende visie op thema's als gemeenschap, kinderen en jongeren, vieren en bevrijding. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we woorden, rituelen en muziek vinden die mensen van deze tijd raken en het leven betekenis geven? Uitgangspunt is de Amsterdamse Dominicuskerk, waar vijftig jaar geleden een proces van vernieuwing begon dat tot op vandaag doorgaat.

Een inspirerend handboek voor iedereen die geinteresseerd is in het vitaliseren van de kerk. Maar dat niet alleen. Met de kleurrijke portretten van Dominicusgangers en de veelzeggende illustraties en foto's is dit ook een onderhoudend kijk- en leesboek waar zelfs uit gezongen kan worden. Rode draad in alle verhalen, beelden en muziek is het motto van de Dominicus: de behoefte aan verbinding en verdieping.

De samenstellers van dit boek, Gerard Swuste en Mirjam Wolthuis, maken deel uit van het Liturgisch Team van de Dominicuskerk. Dit is het team van theologen dat de zondagse diensten voorbereidt.

Met medewerking van o.a. Jean-Jacques Suurmond, Colet van der Ven, Ger Groot, Niek Schuman, Jorgen Caris (fotografie), Erik Borgman, Huub Oosterhuis en Tom Lowenthal.

Skandalon, 2015, pap, 224 pp, € 22.50, 9789492183040
winkelwagen

5.1.1.2 Geestelijke en lichamelijke Zorg en Begeleiding - Ziekte

   
Bindels, Guido
Brigitte
Haar pasfoto wordt afgekeurd omdat ze er op lacht. Haar bankrekening wordt geblokkeerd omdat ze na achttien jaar nog steeds niet zelf een handtekening kan zetten. En het arbeidsbureau blijft er op hameren dat ze toch echt een baan moet gaan zoeken.

Brigitte kan niet lopen, staan, recht zitten of praten. Ze kan niet zelf eten of drinken en heeft 24/7 zorg nodig. Ze is zo geboren, maar toch moet ze elke keer weer bewijzen dat ze is zoals ze is: een vrolijke meid, met schitterende ogen en een aanstekelijke lach.

Vader en auteur Guido Bindels legt in dit actuele boek op een emotionele, maar tegelijkertijd soms ook humoristische wijze bloot waaraan het ontbreekt in de samenleving. De menselijke maat en een beetje begrip voor elkaar. Brigitte is geen aanklacht, maar vooral een oproep om normaal te doen.

Bindels:'Alle gedoe rond de zorg veroorzaakt veel onrust en angst. Maar we worden geboren met liefde. Angst is daarentegen iets dat we gaandeweg aanleren. Brigitte is altijd louter een en al liefde gebleven. Dat straalt ze uit en geeft ze aan iedereen die het maar hebben wil. Ze laat ons zien hoe de mens in zijn puurste vorm is.'

Elikser, 2015, pap, 239 pp, € 18.50, 9789089547422
winkelwagen

5.4.0.0 Liturgie/ Liturgiek Algemeen / Theorie/Geschiedenis

Rouwhorst, Gerard, Petra Versnel-Mergaerts
Taal waarin wij God verstaan, over taal en vertaling van schrift en traditie in de liturgie
Het gebruik van taal, zowel verbaal als non-verbaal, speelt een belangrijke rol in rituelen en liturgie. Taal geeft duiding aan het liturgische handelen. Het gebruik ervan luistert daarom nauw. Dat geldt op een heel bijzondere manier voor Jodendom, christendom en islam, geloofstradities waarin gezaghebbende, 'heilige' boeken (Tora, Oude en Nieuwe Testament, Koran) een centrale rol spelen. Hoe kunnen oude woorden tot klinken worden gebracht en worden geduid in een andere tijd en cultuur?

In dit boek verkennen verschillende wetenschappers elk vanuit hun eigen vakgebied de relatie tussen taal en liturgie. Zij denken na over het eigen karakter van rituele en liturgische taal en stellen zich daarbij vragen als: Wat zijn de kenmerken van Bijbelse taal? Welke rol moet, mag deze Bijbelse taal spelen in liederen en gebeden? Hoe vertaal je de Bijbel? Welke Bijbelvertaling is het meest geschikt voor de liturgie? Hoe vertaal je Latijnse teksten? Welke vertaalprincipes hanteer je daarbij? Hoe ga je in de liturgie om met de Nederlandse taal? En hoe beinvloeden taal en melodie elkaar in liturgische gezangen? Wat gebeurt er met een tekst wanneer deze wordt gezongen of gereciteerd?

Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Gerard Rouwhorst (liturgiewetenschapper), Archibald van Wieringen en Jaap van Dorp (Bijbelexegeten), Jan Renkema (taalwetenschapper), Els Rose (medieviste), Bettine Siertsema (neerlandica), Martin Hoondert en Ignace Thevelein (muziekwetenschappers).

Berne, 2015, pap, 160 pp, € 17.95, 9789089720696
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

Quartier, Thomas
Anders leven, hedendaagse monastieke spiritualiteit
Monniken vervullen tegenwoordig verschillende functies: zijn runnen kloosters, zijn gesprekspartner voor velen, en staan symbool voor een inspirerende levenswijze. Maar waaruit bestaat die inspiratie precies? In dit boek neemt de auteur de lezer mee op een verkenningstocht naar hedendaagse monastieke spiritualiteit. Daarbij komt een andere levensvorm naar voren die je altijd weer uit je gewoontes haalt. Er komen praktijken aan de orde die de aandacht verhogen, zoals lezen, waken en vasten. En er worden inhouden besproken die verwijzen naar het uiteindelijke doel: een leven dat zijn eigen grenzen overschrijdt. Een verrassend boek dat op creatieve wijze probeert een oude levensvorm voor vandaag te herontdekken.

Thomas Quartier (1972) doceert rituele en liturgische studies in Nijmegen en monastieke spiritualiteit in Leuven en Rome. Tevens is hij verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Hij is oblaat van de Willibrordsabdij in Doetinchem.

Berne, 2015, pap, 167 pp, € 18.50, 9789089720931
winkelwagen
Roumen, Ton
Geluk binnen handbereik
Geluk is dichterbij dan we vermoeden en het is binnen handbereik. Maar vaker ervaren we dat onze dagelijkse zorgen verhinderen gelukkig te worden. Kennelijk zijn we gescheiden van een vitale levensader. Dit gemis vraagt erom te worden opgeheven en dat is mogelijk door de essentie van je geest te herkennen, die is er een van oneindige vreugde. Deze staat van zijn leeft in ieder van ons en kan worden opgedolven en ontwikkeld door erop te vertrouwen dat er een zaadje in je leeft dat kan ontkiemen en groeien. Verstilling en liefdevolle aandacht zorgen voor de nodige groeikracht op deze spirituele weg. En het loslaten van overbodige ballast, geconditioneerde leefpatronen en oude pijn maken ruimte vanuit je hart te gaan leven. Met dit inspirerende boek beschrijft Ton Roumen stap voor stap de weg naar geluk. Zijn boodschap is gebaseerd op een combinatie van eeuwenoude oosterse en westerse spirituele wijsheden en eigentijdse inzichten.

Dr. Ton Roumen is theoloog en begeleidt mensen in hun zoektocht naar zin en heling op de levensweg. Hij publiceert boeken en artikelen over spirituele thema's.

Berne Media, 2015, pap, 146 pp, € 17.50, 9789089720917
winkelwagen
Sintobin, Nikolaas, SJ
Leven met Ignatius. Op het kompas van de vreugde
'God vinden in alle dingen'. Zo kun je de ervaring van Ignatius van Loyola (1491-1556), de stichter van de jezuieten, samenvatten. Ignatius ligt aan de oorsprong van een spiritualiteit die wereldwijd miljoenen mensen intenser en bewuster doet leven. De focus van deze 'leesbril voor het Evangelie' is de persoonlijke ervaring van vreugde. Paus Franciscus, zelf jezuiet, is het sprekende bewijs dat die vreugde een leidraad kan worden.

Dit boek geeft concrete tips, geinspireerd door het leven van Ignatius, voor mensen van vandaag om zelf vreugdevol in het leven te staan.

Nikolaas Sintobin (Amsterdam) is internetpastor. Na een korte carriere als advocaat werd hij in 1989 jezuiet. Hij is gespecialiseerd in de jezuitische spiritualiteit en pedagogie.

Meinema Averbode, 2015, pap, 93 pp, € 14.50, 9789021143811
winkelwagen
Suurmond, Jean-Jacques
Zou je niet eens opstaan? gesprekken met mijn hangende buurman
Wie praat met een kruisbeeld, verwacht niet dat het iets terugzegt. Of geeft het wel degelijk antwoord, op een diepere laag dan we gewoonlijk beseffen?

Dit boekje bevat gesprekken met een crucifix op een alledaags kruispunt op het Franse platteland. Ze gaan over grote spirituele thema's als keuzes maken, afscheid nemen, troost, authenticiteit, lijden en liefde. Indringende vragen worden op een lichtvoetige wijze besproken, wat een nieuw licht kan werpen op de eigen levensweg. Het boekje is geillustreerd met moderne kruiswegstaties van de Franse schilder Pierre Fichet.

Dr. Jean-Jacques Suurmond is geestelijk verzorger, gestalttherapeut en publicist. Bij Meinema publiceerde hij in 2009 God & Heer K., waarin hij verslag doet van zijn ervaringen met de ziekte kanker.

Meinema, 2015, pap, 80 pp, € 14.50, 9789021143859
winkelwagen

6.4 Catechese / Geloofsopvoeding

Biesta, Gert J.J.
Het prachtige risico van onderwijs
In dit visionaire boek houdt onderwijspedagoog Gert Biesta een pleidooi voor wat het prachtige risico van onderwijs kan worden genoemd. Via de zeven thema's van scheppen, communicatie, lesgeven, leren, emancipatie, democratie en virtuositeit werkt Biesta zijn boodschap uitvoerig uit: we kunnen onderwijs niet begrijpen als een krachtig, productieachtig proces, maar enkel als een zwak, existentieel proces. Hij laat zien dat we in het onderwijs doelen breder moeten stellen dan alleen meetbare opbrengsten en resultaten, en betoogt op onovertroffen wijze dat als onderwijs wil slagen, dat door niemand kan worden afgedwongen.

In 2014 werd dit boek bekroond met de Outstanding Book Award in division B 'Curriculum Studies' door de American Educational Research Association.

Uitgeverij Phronese, 2015, geb, € 29.99, 9789490120108
winkelwagen
Damstra, Astrid, Friso Mout
Geloven met plezier, meer dan 100 leuke ideeen voor jou en je kind
Geloven Thuis is ontwikkeld door JOP. Het bevat praktische handreikingen voor ouders om met hun kind aan de slag te gaan met de Bijbel, God en geloof. Het boek geeft handige achtergrondinformatie over geloofsopvoeding en de ontwikkeling van je kind. Binnen 8 inspirerende thema's, waaronder Rituelen thuis, Muziek, Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, kan er gekozen worden uit 15 verschillende ideeen die gerangschikt zijn naar leeftijd: 0-4, 5-8, 9-12 jaar.
Sestra, 2015, geb, 112 pp, € 12.50, 9789491844294
winkelwagen

6.6 Kinderen Godsdienstonderwijs

Remundt, Jos van, Marleen Boon-Jansen
Geestelijke stromingen geven, jezelf zien staan, elkaar zien staan
In onze samenleving krijgen steeds meer mensen met een verschillende achtergrond met elkaar te maken. Als leerkrachten (in opleiding) zich realiseren dat iedereen er andere visies, interpretaties, gewoontes, normen en waarden op nahoudt, kunnen zij beter communiceren met hun leerlingen. Ook kunnen ze dit bewustzijn dan goed overbrengen aan hun leerlingen. Het vak Geestelijke stromingen is daar bij uitstek geschikt voor.

Jos van Remundt en Marleen Boon geven in Geestelijke stromingen geven inzicht in de verschillende religies en levensbeschouwingen, en sluiten daarbij naadloos aan bij de kennisbasis Geestelijke stromingen. Dit doen ze aan de hand van 6 levensvragen waar ieder mens mee te maken krijgt, zoals: 'Wie is de mens?'en 'Wat is goed en kwaad?'

Iedere vraag wordt belicht volgens dezelfde structuur: Waarom? Daarom! Doen! De praktijk volgt zo naadloos uit de theorie. Met ongeveer 40 lesvoorbeelden per bouw en ruim 60 beschreven werkvormen, kunnen leerkrachten eens per week een les Geestelijke stromingen geven. De lessen kunnen al gegeven worden vanaf een kwartier en zijn, in geval van uitgebreidere lessen, eenvoudig op te splitsen. Heel vaak kun je lessen integreren met taal- en woordenschatlessen.

De bijzondere praatplaten van Charlotte Bruijn helpen om gesprekken met leerlingen op gang te brengen.

Jos van Remundt is docent levensbeschouwing aan de Saxion Hogeschool in Deventer en actief met levensbeschouwelijke communicatie en identiteitsontwikkeling.
Marleen Boon-Jansen is leerkracht en begeleider bij het implementeren van geestelijke stromingen en levensbeschouwelijke communicatie.

Van Gorcum, 2015, pap, 240 pp, € 39.95, 9789023253082
winkelwagen

7.0 Islam

Hirsi Ali, Ayaan
Ketters, pleidooi voor een hervorming van de Islam
Met de Arabische Lente leek de islamitische wereld aan een veelbelovende omslag bezig. Maar de recente aanslag op Charlie Hebdo, de opkomst van de barbaarse IS en de oorlogen in Syrie en Irak tonen aan dat de relatie tussen de islamitische samenlevingen en het Westen weinig is veranderd, en een gevaar vormt voor de wereldvrede. Ayaan Hirsi Ali pleit voor een reformatie van de islam - een gematigde islam met gelovigen die kunnen leven met twijfel over de Koran en kritiek op de Profeet verdragen.

Ayaan Hirsi Ali daagt de jihadisten onverschrokken uit en beschrijft wat islamieten moeten doen om hun religie van de 7e naar de 21ste eeuw te 'tillen'. Het Westen moet ophouden concessies te doen, want Islam is geen vredelievende religie, zegt ze. Niet degenen die tegen de vrijheid van meningsuiting zijn, maar hervormingsgezinde Moslims verdienen onze steun. Ketters is geen oproep tot strijd maar een pleidooi voor vreedzame verandering en mondiale tolerantie.

Atlas Contact, 2015, pap, 288 pp, € 19.99, 9789045029948
winkelwagen
Hirsi Ali, Ayaan
Heretic. Why Islam needs Reformation Now
In Heretic Ayaan Hirsi Ali makes a powerful case that a religious Reformation is the only way to end the terrorism, sectarian warfare, and repression of women and minorities that each year claim thousands of lives throughout the Muslim world. She argues that it is foolish to insist that the violent acts of Islamic extremists can be divorced from the religious doctrine that inspires them. Instead we must confront the fact that they are driven by a political ideology embedded in Islam itself.

Today, Hirsi Ali argues, the world's 1.6 billion Muslims can be divided into a minority of extremists, a majority of observant but peaceable Muslims, and a few dissidents who risk their lives by questioning their own religion. But there is only one Islam, and as Hirsi Ali shows, there is no denying that some of its key teachings inspire violence not just in the Muslim world but in the West as well.

Hirsi Ali has come to believe that a Muslim 'Reformation' - a revision of Islamic doctrine aimed at reconciling the religion with modernity - is at hand. Partly in response to the atrocities of Islamic State and Boko Haram, Muslims around the world have at last begun to speak out for religious reform. Meanwhile, events in the West, such as the shocking Charlie Hebdo massacre, have forced Western liberals to recognize that political Islam poses a mortal threat to free speech. Yet neither Muslim reformers nor Western liberals have so far been able to articulate a coherent program for a Muslim Reformation.

Ayaan Hirsi Ali proposes five key amendments to Islamic doctrine that Muslims must make if they are to bring their religion out of the seventh century and into the twenty-first. She also calls upon the Western world to end its appeasement of radical Islamists - and to drop the bogus argument that those who stand up to them are guilty of 'Islamophobia'. It is the Muslim reformers who need our backing, she argues, not the opponents of free speech.

Harpercollins, 2015, geb, 272 pp, € 25.95, 9780062333933
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

   
Hardman, C. E.
Shamanism: The Western Quest for an Esoteric Spirituality
expected date: march 2015

Few figures in the Western imagination are as haunting and mysterious as that of the shaman. From the Inuit of Greenland to the Amerindian forest dwellers of Brazil, and from Siberia to the bison-hunting Lakota people of America's Great Plains, shamans have been inextricably associated with omens and rune-telling, healing, trance-like possession, and psychosomatic magic. The shaman has been cast as village witch-doctor, sorcerer and necromancer: the all-knowing, all-seeing spirit guide acting as mediator between the worlds of the living and the dead. Psychologists, psychedelics and Beat writers like Jack Kerouac, Allen Ginsberg and William Burroughs have at different times all embraced shamanism as a route to an altered state of consciousness: as well as for what it represents as an idealised, ancient nature spirituality, with its roots deep in the earth. Yet as this provocative and original book shows, there is no such thing as 'shamanism' in the sense that most Westerners have understood or currently understand it. The term itself (which derives from a native Siberian, Tungus word) was invented, romanticised and developed by explorers, anthropologists, botanists and others for the chief purpose of retrieving a noble spirituality they felt they had lost. Charlotte E Hardman offers a comprehensive history of the ways in which 'shamanism' has inspired Westerners from the 17th century to the present. She shows how, in the pick-and mix modern era (when so-called 'neo-shamanic' ideas have coloured popular culture via rave, Five Rhythms dance, and New Age religion), it seems that everyone can now be a 'shaman'.

Library of Modern Religion, IB Tauris, 2015, geb, 256 pp, € 63.50, 9781848853980
winkelwagen
Slavenburg, Jacob
Vrijen met God, over 'heilige bruiloften', erotiek en religie
In de oudheid werd de hieros gamos, de heilige bruiloft, gevierd tussen goden en mensen. Bekend zijn de vrijpartijen tussen de godin Inanna en haar vele minnaars. Nog in de Romeinse tijd waren er seksuele relaties tussen mensen en goden, vaak in de gedaante van hun tempelpriesters/priesteressen. Ook de zogenaamde tempelprostitutie was een religieus gebeuren. Tot op de dag van vandaag worden deze rituelen nagespeeld als onderdeel van mysterien. Seks op weg naar God.

In Vrijen met God. Over 'heilige bruiloften', erotiek en religie doet cultuurhistoricus Jacob Slavenburg hiervan boeiend verslag. Zo beschrijft hij, naast de verering voor de Grote Godin, ook de historisch diepe vrees voor het vrouwelijke. Deze angst heeft heftig doorgewerkt in de geschiedenis van de mensheid. Dat proces werd nog versterkt door de Kerk die, mede door haar lustangst, een bange erfenis naliet van gefrustreerde relaties tussen man en vrouw.

Walburg Pers, 2015, pap, 320 pp, € 19.95, 9789057304859
winkelwagen

9.1.0 Maatschappij / Cultuur en Politiek

Altuntas, Celal
Het is je zusje! eermoord in Nederland
Nederland, 2015. Een onschuldige jongen wordt de moordenaar van zijn geliefde zusje. Een vader wringt zich in bochten om de eerbaarheid van zijn dochters te bewaken. Een vrouw is op de vlucht voor haar eigen familie.

Celal Altuntas vertelt over waar gebeurde eerkwesties, waarbij hij zich in zowel de slachtoffers als de daders verplaatst. Centraal staat het verhaal van Hassan, een vriendelijke jongen die, door zijn familie gedwongen, geen andere uitweg ziet dan zijn zusje te doden. Het is een onthutsend verhaal, met enkel verliezers. Van de vijfhonderd meldingen van eergeweld in Nederland per jaar gaat het in vijftien gevallen om moord. Het is je zusje! is geschreven voor iedereen die begrijpen wil waarom dit alles gebeurt, in Nederland, in 2015. En voor wie wil weten hoe daar een eind aan kan komen.

Celal Altuntas (1972, Turkije) streed als negentienjarige voor de Koerdische pkk. Hij vluchtte in 1992 naar Nederland. Zijn jeugd beschreef hij in Het dorp van de zeven broers. Als maatschappelijk werker krijgt hij vaak te maken met zaken rondom eerverlies en eerwraak.

Athenaeum, 2015, pap, 176 pp, € 17.50, 9789025305932
winkelwagen

9.3 Psychologie

Stroeken, Harry
Tussen weten en niet weten, ervaringen van een psychoanalyticus
Wat bereiken wij ermee als wij onszelf jonger schatten dan wij zijn? Waarom doen de roddelbladen het zo goed? Hoe komen wij meer over onszelf te weten?
Wij hebben maar weinig zelfkennis. De subjectiviteit, de bron waaruit alles voorkomt, blijft een raadsel, een te respecteren kern, onherleidbaar en kwetsbaar. Veel van de psychoanalyse lijkt achterhaald. Wat zal de tand des tijds ervan kunnen weerstaan?

De ervaren psychoanalyticus en filosoof Harry Stroeken schrijft op zeer toegankelijke toon over de essentialia van de psychoanalytische therapie. Het onbewuste, het zwijgen, het vrijuit spreken en de betekenis van dromen komen bijvoorbeeld aan de orde. Wij mensen zoeken geluk en vinden dat soms even. Het boek bevat zowel voorbeelden uit de psychoanalytische praktijk als de literatuur en is tevens met tekeningen verlucht.

Uitgeverij Sjibbolet, 2015, pap, 93 pp, € 15.00, 9789491110214
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Bieri, Peter
Het handwerk van de vrijheid, over de ontdekking van de eigen wil
Wat betekent het voor een mens om vrij te zijn? Hoe vrij is onze wil? Van welke vrijheid gaan wij uit als wij anderen moreel beoordelen? En waarom is onze wilsvrijheid zo belangrijk?

Met deze hoogst actuele vragen houdt de filosoof Peter Bieri zich bezig in Het handwerk van de vrijheid. In korte, steeds varierende scenes laat hij schijnbaar rotsvaste opvattingen en ideeen net zo lang met elkaar in botsing komen tot het principe van een werkelijke vrijheid in beeld komt. Met het elan van een romancier toont Bieri ons welke vorm van vrijheid we door helder denken kunnen bereiken.

Wereldbibliotheek, 2015, pap, 412 pp, € 19.95, 9789028426092
winkelwagen
Bieri, Peter
Een manier van leven, over de vele vormen van menselijke waardigheid
Menselijke waardigheid is een universeel begrip. Het komt aan bod in het handvest van de Verenigde Naties en in dat van de Europese Unie. Maar wat bedoelen we er eigenlijk mee?

Met voorbeelden uit alledaagse situaties en uit de literatuur onderzoekt Peter Bieri hoe onze waardigheid wordt bepaald door de wijze waarop wij omgaan met anderen en met onszelf. Hij laat zien hoe die waardigheid tot uitdrukking komt in de manier waarop we begrippen als zelfstandigheid, waarachtigheid en zuivere betrekkingen tot maatstaf van ons handelen maken. Want waardigheid is geen abstract begrip, het is een manier van leven.

Wereldbibliotheek, 2015, geb, 384 pp, € 34.95, 9789028426054
winkelwagen
Bregman, Rutger, Jesse Frederik
Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers
Essay maand van de filosofie 2015

Het gebeurt niet vaak dat een wetenschap zo op haar grondvesten schudt. Sinds de financiele crisis blijkt het ene na het andere economische model, leerstuk of dogma rijp voor de prullenbak. En als er een thema is waar de oude zekerheden sneuvelen, dan is het ongelijkheid. Terwijl de Franse econoom Thomas Piketty furore maakt met zijn dikke pil over de terugkeer van het kapitaal, wijzen nu ook grote spelers als het IMF, de OESO en de Wereldbank op de gevaren van te grote welvaartsverschillen.

Maar het Nederlandse debat over ongelijkheid? Dat is slaapverwekkend als altijd. 'De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen', zegt links. Rechts haalt vervolgens de schouders op en ziet nivelleren als een kwestie van jaloezie.

In dit essay doorbreken Rutger Bregman en Jesse Frederik de patstelling. Op een reis langs oude denkers, van Aristoteles tot Marx, laten ze zien dat er niets vanzelfsprekends is aan ongelijkheid. De regels van het spel - de machtsverhoudingen, de wetten, de moraal en ga zo maar door - maken dat sommigen rijk worden en anderen arm. In de overtuiging dat economen te weinig weten van filosofie, en filosofen te weinig van economie, tillen Frederik en Bregman de discussie naar een hoger plan. Het is tijd om die oude filosofische vraag opnieuw te stellen: welke rijkdom is echt verdiend?

Rutger Bregman (1988) en Jesse Frederik (1989) zijn werkzaam voor het journalistieke platform De Correspondent. Bregman is historicus en publiceerde onder meer De geschiedenis van de vooruitgang, bekroond met de Liberales-prijs, en Gratis geld voor iedereen. Frederik is economisch journalist en columnist; in 2013 won hij de Tegel voor achtergrondjournalistiek

Lemniscaat, 2015, pap, € 4.95, 9789047706830
winkelwagen
Coolsaet, Willy
Nietzsche over wil tot macht. Foucault in zijn spoor.
Willy Coolsaet confronteert in dit boek Nietzsche met Foucault. Hij benadert daarbij Nietzsches wil tot macht en de machtsverhoudingen bij Foucault als het cruciale perspectief van waaruit beide denkers begrepen moeten worden.

Coolsaet toont aan dat Nietzsche en Foucault de wil tot macht beiden als een manifeste doel-middelverdraaiing beschrijven. Dat valt te begrijpen vanuit het perspectief van het eindige goede leven: we maken noodgedwongen onderscheid tussen 'middelen' en 'doeleinden', maar beseffen dat de rollen ook omgedraaid kunnen worden. Juist dat besef vormt ons inzicht in wat de 'natuurlijke' verhoudingen zijn.

Daarnaast besteedt Coolsaet aandacht aan wat Nietzsche en Foucault over het christendom (en Nietzsche ook over het nihilisme) te zeggen hebben. Door de verwijzing naar het christendom dringt de problematiek van de waarheid zich op en kan een confrontatie met het ingenomen perspectief van de menselijke eindigheid vruchtbaar worden gemaakt.

Willy Coolsaet (1938) is emeritus hoogleraar filosofie van de Universiteit Gent. Hij publiceerde eerder over onder meer Karl Marx, Maurice Merleau-Ponty, Michel Foucault, Ivan Illich en Pierre Bourdieu.

Klement / Pelckmans, 2015, pap, 254 pp, € 22.50, 9789086871605
winkelwagen
Deleuze, Gilles
Francis Bacon. Logica van de gewaarwording
Francis Bacon, logica van de gewaarwording verscheen in 1981, toen Gilles Deleuze en Francis Bacon wereldwijd bekendheid genoten. Voor de filosoof Deleuze is Bacon een kunstenaar die 'prepicturale' krachten tot uitdrukking wil brengen, een schilder van gewaarwordingen. In zeventien hoofdstukken gaat hij de confrontatie aan met het werk van Bacon door telkens een techniek of stijlelement gedetailleerd in kaart te brengen. Deze afzonderlijke analyses grijpen steeds meer in elkaar en komen uiteindelijk samen in een reflectie op Bacons werk als geheel. De concepten die Deleuze gaandeweg introduceert, geven niet alleen inzicht in de schilderkunst van Francis Bacon, maar vormen ook een onmisbare schakel in Deleuzes filosofische ontwikkeling
Octavo Publicaties, 2015, pap, 215 pp, € 19.50, 9789490334086
winkelwagen
Deleuze, Gilles
Kritisch en klinisch, essays over literatuur en filosofie
Kritisch en klinisch verscheen in 1993 en is het laatste boek dat de Franse filosoof Gilles Deleuze (1925-1995) zelf heeft samengesteld. Deleuze was zijn leven lang geinteresseerd in de relatie tussen literatuur en filosofie. Hij was ervan overtuigd dat beide disciplines niet los van elkaar kunnen worden gezien. De wijze waarop literatuur en filosofie met elkaar zijn verweven, toont Deleuze in dit boek in essays over schrijvers als Herman Melville, T.E. Lawrence en Leopold von Sacher-Masoch, en filosofen als Kant, Spinoza en Nietzsche. Meer nog dan een verzameling teksten over literatuur en over Deleuzes favoriete schrijvers is deze essaybundel een pamflet voor het leven.
Octavo, 2015, pap, 240 pp, € 18.50, 9789490334093
winkelwagen
   
Geerlings, Ellen
Kiezen of delen. Een filosofische orientatie
Boom, 2015, pap, 250 pp, € 27.50, 97890895343385
winkelwagen
Hartle, Johan, Thijs Lijster (red)
De kunst van kritiek. Adorno in context
De kunst van kritiek brengt teksten bijeen van internationale Adorno-kenners die de vraag naar de actualiteit van radicale cultuurkritiek centraal stellen. De teksten zijn gegroepeerd rondom een van de belangrijkste essays van Adorno, Het essay als vorm. Het essay is volgens Adorno de kritische vorm bij uitstek. Het behoudt, trouw aan de oorspronkelijke betekenis van 'proef' of 'probeersel', altijd iets voorlopigs - en juist daaruit put het zijn kritisch vermogen. Deze opvatting keert terug in de bijdragen van Alexander Garcia Duttmann, Josef Fruchtl, Samir Gandesha, Martin Jay, Cecilia Sjoholm en Shierry Weber-Nicholsen en in die van de redacteuren van De kunst van kritiek, Johan Hartle en Thijs Lijster.
Octavo Publicaties, 2015, pap, 188 pp, € 15.00, 9789490334178
winkelwagen
Huijer, Marli
Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd
Verschijnt 19/3/15, herziene en geactualiseerde editie

Druk, druk druk: de gemiddelde Nederlander heeft steeds meer te doen en steeds minder tijd. Maar hebben we het wel zo druk? Is het niet eerder zo dat onze tijdsbeleving is verstoord? De tijd is in onze beleving niet slechts een opeenvolging van dagen, maar een door cultuur en natuur bepaald geheel van onderbrekingen en afwisselingen.

In Ritme brengt Marli Huijer de ritmes in kaart die het leven in onze tijd bepalen. Wat is een verstoord ritme, en wat is een goed ritme? En wat is het belang van ritmes voor onze samenleving? Huijer laat zien hoe het internet, de smartphone en de 24-uursecononomie ervoor zorgen dat veel van onze vaste ritmes worden verstoord. Het is nu mogelijk om op elk gewenst moment online te gaan en mensen over de hele wereld te spreken. 's Avonds en in het weekend werken is al lang geen taboe meer. Momenten die voorheen gescheiden waren, beginnen nu steeds meer door elkaar heen te lopen. Dit boek zet ons ertoe aan ons eigen ritme te hervinden.

Boom, 2015, pap, 276 pp, € 19.90, 9789089536082
winkelwagen
   
Matravers, M.
Continuum Companion to Political Philosophy
Continuum Companions, Continuum, 2015, geb, € 128.50, 9781847065544
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

Ranciere, Jacques
De geemancipeerde toeschouwer
In De geemancipeerde toeschouwer verzet de Franse filosoof Jacques Ranciere zich tegen de gedachte dat het hedendaagse publiek van kunst en cultuur passief het getoonde aanschouwt. Dit denkbeeld heeft geleid tot vele pogingen van kunstenaars en theatermakers om het publiek bij het kunstwerk of de voorstelling te betrekken. De toeschouwer zou zich op die manier 'emanciperen' tot een actief lid van de culturele gemeenschap. Ranciere analyseert deze these op geniale wijze en komt tot een radicaal andere visie op de geemancipeerde toeschouwer en kunst als politiek instrument.
Octavo Publicaties, 2015, pap, 137 pp, € 15.00, 9789490334147
winkelwagen
Ruti,Mari
De stem van je karakter,Op zoek naar een leven met betekenis
Atlas Contact, 2015, pap, 252 pp, € 21.99, 9789045028088
winkelwagen
Simon, Coen
Filosoferen is makkelijker als je denkt
In Filosoferen is makkelijker als je denkt maakt filosoof Coen Simon korte metten met de cliches en dogma's van onze tijd. Met grote stelligheid wordt er van alles beweerd: dat je eruit moet halen wat erin zit, dat je moet durven kiezen, dat meten weten is en dat je kunt als je maar wilt.

De vraag is: hoe komen we aan al die wijsheid? En belangrijker nog: hoe komen we er vanaf? Het antwoord is: door te denken. Niet als de wiskundige of de detective die zoekt naar oplossingen, maar als de filosoof die weet dat het leven geen puzzeltje is. Met humor beschrijft Coen Simon in Filosoferen is makkelijker als je denkt hoe je kunt denken zonder dogma's.

Ambo Anthos, 2015, pap, € 18.99, 9789026331077
winkelwagen
Steenhuis, Peter Henk, Marli Huijer
Het leven is niet leuk als je je mond houdt - Het denken van Marli Huijer
Filosoof en arts Marli Huijer, de opvolger van Rene Gude als Denker des Vaderlands, is geen studeerkamergeleerde, al schreef ze meerdere boeken, zoals het recente Ritme en Discipline. Ze is geen tegen-, geen mee-, maar een tussendenker, ze wil de stemmen van allerlei verschillende mensen laten klinken.

In de interviews in Het leven is niet leuk als je je mond houdt praat Peter Henk Steenhuis met haar over haar inspiratiebron Hannah Arendt, haar overstap van haar werk bij de methadonpost in Beverwijk naar de filosofie, haar bijdrage aan het Filosofisch Elftal van Trouw, hoe wij met elkaar omgaan, hoe je jezelf kunt disciplineren, Simone de Beauvoir en Martha Nussbaum, de participatiesamenleving, omgaan met teleurstellingen, bevolkingsonderzoeken. In deze veelheid van onderwerpen benadrukt Huijer keer op keer dat het belangrijk is je vrijmoedig uit te spreken.

Boom, 2015, pap, 128 pp, € 12.50, 9789089535900
winkelwagen
Steenhuis, Peter Henk, Rene Gude
Door het beeld / Door het woord
Kunnen beelden lui zijn? Bestaat er vuil licht?
Wat doen slijpschijven en conusvormen met glas?
En kan een aap ons de weg wijzen door porselein?

Drie jaar geleden begon een unieke samenwerking tussen De Ketelfactory en journalist Peter Henk Steenhuis van Trouw. Steenhuis ondervroeg eenentwintig beeldend kunstenaars over de bronnen van hun werk. Door kunstenaars erover te laten vertellen, leren we hun werkelijkheid kennen en 'de' werkelijkheid anders zien.

Tijdens het ontstaan van de reeks kwam filosoof Rene Gude in beeld. Hij associeerde door op de concepten die de kunstenaars aandroegen, zoals: wat maakt een beeld meditatief, wat is het verschil tussen het 'Schone' en het 'Lekkere', waarom is ware inspiratie niet 'top-down' maar 'bottom-up'? In negen eigenzinnige beschouwingen rollen de filosoof en de journalist samen door de woorden en komen zij tot nieuwe inzichten. Filosofische beschouwingen op z'n Gudiaans.

ISVW Uitgevers, 2015, geb, 336 pp, € 39.95, 9789491693502
winkelwagen
Zizek, Slavoj
Eis het onmogelijke
Dat Slavoj Zizek als geen andere hedendaagse filosoof ook een scherpzinnig cultuurcriticus is, bewijst hij met dit boek. In vierendertig korte hoofdstukken analyseert hij de betekenis van de meest uiteenlopende actuele onderwerpen, van de financiele crisis en de Arabische Lente tot de opkomst van China en het populisme. Daarbij schuwt Zizek fundamentele vragen niet. Wat is de taak van het denken in een tijd waarin aloude antwoorden niet meer volstaan? Hoe kunnen we ons een andere wereld voorstellen? Waarop kunnen we onze hoop vestigen? Uit de vaak verrassende antwoorden die hij geeft, blijkt een blijvende noodzaak om de grenzen van het mogelijke en het onmogelijke steeds weer opnieuw te overdenken. Eis het onmogelijke is een toegankelijke introductie op een van de meest spraakmakende denkers van dit moment.
Uitgeverij Leesmagazijn, 2015, pap, 170 pp, € 14.95, 9789491717208
winkelwagen

99.4 Overig

Gijzen, Wim
Een bezoek aan alle 863 gemeenten van Nederland - 1972
'In elke gemeente fotografeerde ik mijzelf, met een panoramacamera op statief, bij het gemeentebord. In het dorp of de stad kocht ik twee ansichtkaarten, verstuurde er een naar de toenmalige Rotterdamse Kunst Stichting (die het project nmogelijk maakte) en hield er een zelf. De winkel waar ik de kaarten kocht werd door mij gefotografeerd, zoals ook de brievenbus waar ik de kaart postte.
Per gemeente leverde dat een panoramafoto, twee ansichtkaarten - een met de afbelding en een met de adreskant en postzegel - plus een foto van de winkel en de brievenbus.
En zo zijn ze, opgeplakt op papier, alle 863 ingelijst, hoog 33 cm x breed 24 cm.
In dit boek zijn alle 863 fotowerken op ware grote afgebeeld; 1:1

Het is een fotoregistratie van geheel Nederland in een jaar, 1972.
Je ziet het landschap uit die tijd, de inrichting van de leefomgeving, de kleding, de auto's, de kleine winkeltjes die nu bijna allemaal verdwenen zijn, de reclames met de prijzen en merken en niet te vergeten de talloze verschillende prachtige oude brievenbussen van de PTT. En natuurlijk ook de ruim 800 ansichtkaarten met stads-en dorpsgezichten, pleinen, stations, kerke en andere specifieke gebouwen, ontluikende nieuwbouwwijken aan de rand van de stad en het dorp en andere zaken die men wilde laten zien, zoals bv de plaatselijke klederdracht.

Er waren in 1972 nog 863 zelfstandige gemeenten; in 2015 zijn dat er nog maar 393'

Van Spijk Rekafa Publishers, 2015, pap, 880 pp, € 40.00, 9789062169832
winkelwagen

Tijdschriften

Speling, Tijdschrift voor bezinning 2015/1: Het Goede vraagt om keuzes
Inhoud:
-Bij de omslag - Ria van den Brandt
-Het goede vraagt om keuzes - Redactie
-Het goede? Tussen ongekend en evident - Frans Maas
-Het goede kiezen en delen: over de onderscheiding der geesten - Peter Nissen
-Kiezen voor het goede als kiezen voor het kwaad - Jean-Pierre Wils
-Hoe ver ga je in de strijd? Worstelingen in de onderzoeksjournalistiek - Margo Smit
-Leren voor het leven. Over antieke deugden en moderne vaardigheden - Wouter Sanderse
-Het goede in de zorg: een kwestie van kiezen of van beamen? - Inge van Nistelrooij
-'Een beheersmatig besluit'. Over goede zorg en taal - Annemarieke van der Woude
-Een weerloze pacifist: Jan Gleijsteen (1895-1989) - Alle G. Hoekema
-Filmtragedies in neoliberale tijden - Marjeet Verbeek
-Een goede zaak! De vrouw van Betanie in de toonzetting van de Matthaus-Passion - Ad de Keyzer
-Om het goede te zien - Kees Waaijman
-'Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar een die goed is'. Over de betrekkelijkheid van het goede - Door Brouns-Wewerinke
-Angst voor het goede - Kierkegaard - Jos Huls
-Prinses Elf - Ria van den Brandt
2015, € 11.00, 2015-1-250
winkelwagen