B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.0.1.0.2 Bijbel in Gewone Taal BGT

Bijbel bij de hand, BGT, dwarsligger
Een selectie uit de Bijbel in Gewone Taal. Deze dwarsligger biedt een kennismaking met de Bijbel in Gewone Taal. Troostende en uitdagende teksten uit de Bijbel zijn hier samengebracht voor verschillende momenten in het dagelijks leven: aan het begin van de dag, bij een ziekbed, bij vreugde of bij verdriet, of anders. Teksten om zelf te lezen of om aan anderen voor te lezen en mee te geven.

De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de hele Bijbel, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Het is een vertaling in gewone taal, taal die we allemaal kennen en allemaal gebruiken. De Bijbel in Gewone Taal is een bijbel die leesbaar en duidelijk is voor iedereen.

NBG, 2015, geb, 576 pp, € 12.50, 9789460730283
winkelwagen

1.2.1.1 Genesis

   
Beach, Bradley, Matthew Powell (eds)
Interpreting Abraham: Journeys to Moriah
The text presents a collection of essays that reflect upon the narrative of God's command to Abraham to sacrifice his son Isaac in Genesis 22. It explores various readings of Abraham and the Akedah story throughout history, including traditional, modern, and postmodern readings, as well as through Jewish, Christian, and Islamic lenses.

The book demonstrates the diversity of interpretations, and the dramatic impact of the story on the Western intellectual tradition.

Augburg Fortress Press, 2014, pap, 233 pp, € 51.00, 9780800699581
winkelwagen

2.1.0 Geschiedenis Antieken ( Antieke Godsdiensten/ Mythologie/ Letteren)

Seneca, Lucius Annaeus
Seneca Tragedies 2: Thyestes, Agamemnon, Oedipus, Hercules
Tweetalig, Latijn - Nederlands

Lucius Annaeus Seneca speelt een centrale rol in de Romeinse literatuur en politiek. Als auteur van veel gelezen en vertaalde filosofische brieven en psychologische traktaten is hij een vermaard pleitbezorger van stoicijnse deugden als gelijkmoedigheid, mildheid en gemoedsrust. Tot in de huidige eeuw staat hij te boek als de filosoof van de redelijkheid, op wie emoties geen enkel vat hebben. Maar de tragedies van Seneca verbeelden juist het tegengestelde: ze spiegelen de politieke werkelijkheid en wreedheid van het keizerlijke Rome in de eerste eeuw. Keizer Nero staat als hoofdrolspeler en regisseur symbool voor dit Romeinse theater van de waanzin. Een tragedie van Seneca is een orgie van emoties in het decor van een absurde, grimmige en redeloze wereld. Hercules' razernij, Thyestes' wreedheid, Oedipus' waanzin, Agamemnon's vergelding - een reeks van heldhaftigheid zonder moraal, van wraakzucht zonder onderscheid, en van boeten zonder schuld. Geen publiek, geen toeschouwer ontkomt aan het dilemma, of de keuze dader te zijn of slachtoffer.

Seneca's Thyestes, Agamemnon, Oedipus en Hercules zijn de klassieke tragedies van de waanzin. Thema's en personages van Seneca tragicus keren in velerlei vormen en gedaantes terug bij latere regisseurs, dramaturgen en schrijvers als Antonin Artaud en Hugo Claus, bij Bertold Brecht en Peter Weiss, bij Eugene O'Neill en Thibaud Delpeut. Weinig anderen dan Piet Schrijvers zullen zich met zoveel dichterlijk vermogen kunnen wagen aan het vertalen van Seneca's tragedies, als geen ander beheerst hij de vele registers van de Latijnse epische poezie. Schrijvers' oeuvre van vertalingen uit het Latijn - Lucretius, Horatius, Vergilius - is bekroond met de Martinus Nijhoff-prijs, de belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor vertalers.

Tragedies van Seneca II, Historische Uitgeverij, 2015, geb, 436 pp, € 39.95, 9789065540270
winkelwagen

2.1.2.1 Geschiedenis Patristiek Serie Sources Chretiennes

   
SC 573 Gregoire de Nysse
Eloge de Gregoire le Thaumaturge, Eloge de Basile
Sources Chretiennes 573, CERF, 2015, pap, 322 pp, € 53.50, 9782204103015
winkelwagen

2.2 Geschiedenis ME / Renaissance / 6e - 15e eeuw

   
Geoffrey of Beaulieu, William of Chartres, M. Cecilia Gaposchkin, Sean L. Field (eds), Larry F. Field (transl)
The Sanctity of Louis IX. Early Lives of Saint Louis by Geoffrey of Beaulieu and William of Chartres
Louis IX of France reigned as king from 1226 to 1270 and was widely considered an exemplary Christian ruler, renowned for his piety, justice, and charity toward the poor. After his death on crusade, he was proclaimed a saint in 1297, and today Saint Louis is regarded as one of the central figures of early French history and the High Middle Ages. In The Sanctity of Louis IX, Larry F. Field offers the first English-language translations of two of the earliest and most important accounts of the king's life: one composed by Geoffrey of Beaulieu, the king's long-time Dominican confessor, and the other by William of Chartres, a secular clerk in Louis's household who eventually joined the Dominican Order himself. Written shortly after Louis's death, these accounts are rich with details and firsthand observations absent from other works, most notably Jean of Joinville's well-known narrative

The introduction by M. Cecilia Gaposchkin and Sean L. Field provides background information on Louis IX and his two biographers, analysis of the historical context of the 1270s, and a thematic introduction to the texts. An appendix traces their manuscript and early printing histories. The Sanctity of Louis IX also features translations of Boniface VIII's bull canonizing Louis and of three shorter letters associated with the earliest push for his canonization. It also contains the most detailed analysis of these texts, their authors, and their manuscript traditions currently available.

Cornell UP, 2014, pap, 197 pp, € 20.75, 9780801478185
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

Tongeren, Paul van
Jacoba van Tongeren en de verzetsgroep 'Groep 2000'
In een stoffig archief vond Paul van Tongeren in 2013 de handgeschreven memoires van zijn tante Jacoba. Op basis van dit authentieke materiaal maakte hij samen met tekstschrijver Trudy Admiraal een spannend en ontroerend boek: Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van Groep 2000 (1940-1945).

Jacoba van Tongeren (1903-1967) is de enige vrouw die in de Tweede Wereldoorlog een verzetsgroep oprichtte en vijf jaar lang leidde. Haar Groep 2000 bestond uit 140 Groepsleden die met elkaar zorgden voor zo'n 4.500 onderduikers in Amsterdam. Het is uniek om het verzet gedurende de oorlogsjaren te zien door de ogen van de leidster van deze groep.

Als maatschappelijk werkster kon Jacoba gedurende de oorlog vrij reizen. Zij stond in die tijd ook bekend als de mysterieuze 'Bonnenkoningin' omdat zij onder haar kleding een speciaal vest droeg waarin ze duizenden voedselbonnen kon smokkelen.
Nauwgezet beschrijft Jacoba hoe Groep 2000 was georganiseerd en samenwerkte met andere verzetsorganisaties. Door haar memoires verweeft zij haar persoonlijke leven met onze verzetsgeschiedenis. In 1940 stond Jacoba aan de wieg van het blad Vrij Nederland en in 1944/1945 heeft ze stevige conflicten gehad met toenmalig hoofdredacteur Henk van Randwijk.

Groep 2000 is altijd tamelijk onbekend gebleven. Daar komt nu - 70 jaar na de bevrijding - verandering in. Met dit boek, waarin ook veel foto's zijn opgenomen, willen de auteurs de onbekende verzetshelden van Groep 2000 eer bewijzen.

Aspect, 2015, pap, 378 pp, € 27.95, 9789461534835
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Geest, Paul van
Mijn moeder, Paus Franciscus en andere verrassingen. Kleine essays over menselijke drijfveren, relaties en voorbestemming
Paul van Geest heeft het vermogen om voluit en van deze wereld, en van de traditie te zijn, en dan ook nog voeling te houden met de levensvragen die er in alle lagen van de samenleving heersen.

Hij schrijft over zaken die hem opvallen op de universiteiten waar hij werkt, in het verpleeghuis waar zijn moeder woont, in de rooms-katholieke kerk waarin hij is gevormd of in de familie die hij nu zelf mede gestalte geeft. Een scala aan onderwerpen passeert de revue, kleine beschouwingen over moderne vormen van slavernij, leugens, vergeving, neurologie, onwetendheid, persoonlijke hygiene, confronterende barmhartigheid en welbegrepen eigenbelang, economie en theologie. Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University.

Behalve een internationaal erkend wetenschapper is hij in Nederland een graag geziene gast op radio en televisie en maakt hij daar de theologie relevant, ook ver buiten de grenzen van zijn vakgebied.

Klement, 2015, pap, 207 pp, € 15.50, 9789089720917
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Heijden, Christian van der
Paus Franciscus Het tweede jaar. Geest en tegenwind
Kroniek van het spannende tweede jaar van Paus Franciscus, met kernteksten en verbindend commentaar. Voor wie echt wil weten wat Paus Franciscus in 2014 deed: uitspraken, ontmoetingen, reizen, uitdagingen. Dit is een vervolg op 'Paus Franciscus-Het eerste jaar'. Christian van der Heijden is Vaticaankenner en redacteur bij KRO-RKK. Co-auteur Monic Slingerland is redacteur bij Dagblad Trouw. Met voorwoord van Prins Jaime de Bourbon de Parme
Adveniat, 2015, pap, 229 pp, € 19.50, 9789492093073
winkelwagen

4.4.0 Kerkgenootschappen Protestantse Kerken

Snoek, Hans
Van huis uit protestant, hoe de leer verdampte en het geloof veranderde
De afgelopen vijftig jaar hebben honderdduizenden afscheid genomen van de kerk. Hans Snoek gaat in Van huis uit protestant na wat de oorzaken zijn van deze exodus, en hoe het geloof in God sinds de jaren 1950 veranderd is. Hij doet dat aan de hand van interviews met Johan Blom en zijn vijf kinderen, die de vele geloofsveranderingen aan den lijve hebben ondervonden. Van huis uit protestant gaat in op onderwerpen als de almacht van God, Jezus, de schepping, het kruis en verzoening. Persoonlijke geloofservaringen worden zo vervlochten met een analyse van de secularisatie.

Hans Snoek groeide op in een traditioneel protestants gezin. Hij studeerde theologie aan de VU en werd docent. Thans doceert hij op de christelijke hogeschool Windesheim en is hij als onderzoeker verbonden aan de VU.

Kok, 2015, pap, 288 pp, € 18.99, 9789043524094
winkelwagen

5.2 Ecclesiologie/ Gemeenteopbouw

Meiden, Willem van der, Derk Stegeman
Voor stad en kerk, een inspiratiegids
Dit boek laat zien hoe een kerk er voor anderen kan zijn. Vier thema's: verbinden, beschermen, versterken, bezielen. Een mooie full colour uitgave vol inspiratie.

Uit het boek: "Dietrich Bonhoeffer pleitte voor een kerk die voor zichzelf geen ruimte vraagt, maar ruimte weet te maken voor anderen. De kerk kan alleen werkelijk kerk zijn als ze zich binnenstebuiten keert en daadwerkelijk 'kerk-voor-anderen' is. Tegelijkertijd heeft de kerk een geheim dat zij zorgvuldig dient te bewaren. Zonder dat geheim zou de kerk het niet volhouden en oplossen in de wereld. Het gebed maakt van dat geheim de kern uit. Dit gebed kan echter niet alleen gesproken, gezongen of gevierd worden. De kerk kan haar geheim alleen bewaren door het ook te doen."

"Het is van belang dat deze mensen op eigen benen kunnen staan. Als je in kwetsbare omstandigheden leeft, vergeet je wat je kunt. Mensen versterken - dat doen we in dit project. Maar dat doen wij niet, het is geen eenrichtingsverkeer. We brengen bij deze mensen in herinnering wat ze kunnen, welke talenten en kracht ze hebben. Je wilt hun hun gevoel van eigenwaarde teruggeven."

Skandalon, 2015, pap, 100 pp, € 14.50, 9789492183033
winkelwagen

5.3 Homilitiek, Preekvoorbeelden en lezingen

Bastiaens, Jean
Het Woord is mens geworden. Commentaren bij de zondagslezingen jaar A, B en C
De Kerk heeft voor de zondagslezingen een driejarig leesrooster opgesteld. De eerste lezing, uit het 'Oude Testament', legt het fundament. De tweede lezing legt de link naar de concrete geloofsgemeenschap: dat is de lezing uit de briefliteratuur, van Paulus of zijn leerlingen. De derde lezing komt uit het evangelie: goed nieuws voor een verscheurde wereld zoals de onze, goed nieuws over een nieuwe wereld die in het verschiet ligt.

Jean Bastiaens voorziet de drie lezingen, van zondag tot zondag, van commentaar. Drie aandachtspunten staan daarbij centraal: Het begrijpen van de lezingen in hun onderlinge samenhang; de geloofstaal - de eigen manier van zeggen, tegendraads en vaak verrassend - van de Bijbel; en de geloofsinitiatie, die nooit voltooid is, want we mogen altijd weer 'opnieuw beginnen' (Marcus 1,1).

Jean Bastiaens is Nieuwtestamenticus. Hij is directeur van Bijbelhuis Zevenkerken en geeft les aan het Grootseminarie van Brugge. De commentaren bij de zondagslezingen die hij drie jaar lang schreef voor Kerk & Leven, heeft hij licht herwerkt om ze samen te brengen in dit boek.

Halewijn, 2015, pap, 348 pp, € 28.25, 9789085283164
winkelwagen

5.4.1.1 Serie Werkboekjes voor de eredienst

40 - Beek, Wim van, Nelleke Beimers, Peter Hoogstrate, Susanne de Jong-Tennekes, Dirk van Keulen, Eward Postma
Van vieren weten, over liturgisch besef en de kwaliteit van de eredienst
Liturgie is elke wijze waarop mensen hun lof- en klaagzang over het leven voor God en elkaar samen gestalte geven. Omdat geloof en leven in ieder mens samen komen en het identiteit geven, is liturgie in de letterlijke zin een belevenis. Zo kostbaar als het leven van ieder mens is, zo zal ook de liturgie als een schat gekoesterd en gevierd moeten worden. Juist dan kan de liturgie mensen inspireren, bemoedigen en vreugde geven.

Liturgie is het dus waard om met de grootste zorg te vieren. Men mag van de kwaliteit van alle onderdelen van de liturgie, van de liturgie als geheel en van degenen die daarin voorgaan dus veel verwachten. Dit boekje hoopt aan dat besef van en gevoel voor liturgie een bijdrage te leveren.

Aan de hand van een aantal voorbeelden uit vieringen wordt door de redactieleden van de Werkboekjes toegelicht hoe liturgie 'werkt', onder je huid komt en medebepalend is voor het leven.

Werkboekjes voor de eredienst 40, Boekencentrum, 2015, pap, 36 pp, € 7.00, 9789023928096
winkelwagen

5.4.2.2 Veertig-dagen tijd en Pasen

Haas, Marga
God en ik, wij zijn een. Veertig dagen met Meester Eckhart
De woorden van de middeleeuwse mysticus Meester Eckhart zijn niet eenvoudig te doorgronden. Marga Haas ging haar eigen weg met zijn werk en geeft zijn teksten betekenis voor mensen van deze tijd.

Meester Eckhart leefde zeven eeuwen geleden, maar zijn woorden zijn onverminderd actueel. Deze mysticus combineert een grote liefde voor God met een scherp inzicht in de menselijke ziel. Voor wie verdieping zoekt, is Eckhart een onmisbare wegwijzer. Deze bundel bevat een veertigdaagse kennismaking met zijn werk. Elke dag begint met een citaat van Meester Eckhart en eindigt met een korte meditatie hierover van Marga Haas. Samen brengen zij de lezer telkens een stap verder op de weg naar binnen.

Marga Haas (Middelburg) studeerde theologie en is geestelijk verzorger in een hospice. Ze geeft bezinningscursussen over o.a. Meester Eckhart en publiceert elke twee weken een korte overweging waarin bijbelteksten en mystiek samenkomen. Zie www.margahaas.nl.

Meinema, 2015, pap, 96 pp, € 12.50, 9789021143828
winkelwagen
Vegt, Mirjam van der
Herademen met de Psalmen. 40 stiltemeditaties
Deze aangrijpende studie laat zien hoe een dorp ergens in Nederland met een levendige joodse gemeenschap, verandert in een fort waaruit de joden verdreven worden. Rijk geillustreerd en deels gebaseerd op interviews.

Deze kroniek vertelt het verhaal van joods Zandvoort vanaf de aanleg van de badplaats tot het oorlogsjaar 1943. Daarbij passeert een even boeiende als indringende geschiedenis de revue, in veertig korte verhalen. Het opblazen van de synagoge van Zandvoort, 75 jaar geleden, bracht de Kristallnacht naar Nederland.

Boekencentrum, 2015, geb, 191 pp, € 14.90, 9789023928751
winkelwagen
Vegt, Mirjam van der
Herademen met de Psalmen. 40 stiltemeditaties
Dit boek neemt de lezer mee op een verstillende tocht langs de Psalmen. Laat je inspireren en troosten door deze eeuwenoude liederen in de vorm van veertig stiltemeditaties volgens methodes uit de kloostertraditie. Ga met David en andere Bijbelse dichters op pelgrimage door dor en droog land richting bloeiende oases. Bij elke meditatie zijn reflectievragen en groepsopdrachten opgenomen. Daarom is deze uitgave uitermate geschikt om individueel of in een groep gedurende de veertigdagentijd of tijdens een kringjaar te bespreken.

Mirjam van der Vegt is schrijver, spreker en trainer. Eerder verschenen van haar hand veelgeprezen romans (Schaduwvlucht, De laatste patient, De zomer van de vreemdeling) en het stilteboek Koester je hart met het bijbehorende werkboek Stille momenten. Recent verscheen het Stiltedagboek en een boek over omgaan met angstgevoelens.

Boekencentrum, 2015, geb, 191 pp, € 14.90, 9789023928751
winkelwagen
Williams, Rowan
Preken voor Pasen
Ook in dit tweede deel, met preken voor Pasen, laat de emeritus aartsbisschop van Canterbury ons delen in zijn diepzinnige meditaties over de komst van Jezus, Zoon van God, in onze wereld. Het bijzondere van Rowan Williams is om in heel menselijke taal het mysterie van Gods menswording te vertolken. De huidige toestand van de wereld verliest hij nooit uit het oog. Want in deze wereld - en geen andere - wordt de Zoon van God geboren. Iedere mens krijgt de opdracht woorden te vinden voor het 'Woord dat in de wereld' komt.
Kies het leven II, Abdij Van Berne, 2015, pap, 105 pp, € 17.50, 9789089720900
winkelwagen

5.5 Liedbundels/ Missalen/ Kerkmuziek

Andel, Nienke van
Iedere dag een nieuw begin, dagelijks op weg met het liedboek, zingen en bidden in huis en kerk
Dit boek helpt het Liedboek te gebruiken in het persoonlijk geloof- en gebedsleven. Het bevat 365+ verrassende en inspirerende meditaties en gedachten bij liederen, geschreven door diverse auteurs.

Dit boek biedt verschillende ingangen om het Liedboek te gebruiken in het persoonlijke geloofs- en gebedsleven. De thematische insteek, waarbij thema's als dank, bevrijding, verwondering en woede aan bod komen, maakt het mogelijk snel een serie liederen en meditaties te vinden die aansluit bij de persoonlijke situatie. De 52 thema's worden elk in zeven dagen behandeld, wat het gebruik van dit boek als een dagboek in de hand werkt. Auteurs uit verschillende kerkgenootschappen en contexten verzorgden verrassende, ontroerende en bijzondere invalshoeken bij de liederen. Een register op liednummer, ten slotte, maakt dat dit boek ook als een naslagwerk kan dienen. Ook kunnen de dagstukjes uitstekend dienst doen als vergaderopening.

Met bijdragen van Nienke van Andel, Wim Ruessink, Kees Baggerman, Marrit Bassa, Aviva Boissevain, Judith Cooiman, Harrie de Hullu, Rosaliene Israel, Marloes Meijer, Rinske Scholten, Martin Snaterse, Jan Willem Stam en Ingrid de Zwart.

Nienke van Andel doet promotie-onderzoek naar de totstandkoming van het nieuwe Liedboek. De overige medewerkenden zijn als kerkmusicus of predikant werkzaam binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Boekencentrum, 2015, geb, 384 pp, € 22.50, 9789023928683
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

Bras, Kick e.a.
Mediteren met Thomas Merton, een meditatiegids bij 'Zaden van Contemplatie'
Dit boekje verschijnt ter gelegenheid van het feit dat Thomas Merton honderd jaar geleden, op 31 januari 1915, werd geboren. Er zal aan dit feit in Nederland en Belgie op verschillende wijzen aandacht worden besteed. Zo zal het beroemde boek van Merton, New seeds of contemplation, in Nederlandse vertaling verschijnen onder de titel Zaden van Contemplatie. Dit boekje is een gids om het bovenvermelde boek van Merton meditatief zich eigen te maken. Het is zowel geschikt voor persoonlijk gebruik als voor gebruik in groepen. Een boekje met 8 meditaties rond thema's van Merton
Narratio, 2015, pap, 40 pp, € 6.50, 9789052634609
winkelwagen
Merton, Thomas
Contemplatief gebed
Geestelijk leven is een avontuur, een weg in het onbekende. Wie die weg inslaat en serieus mediteert, heeft begeleiding nodig. Merton toont zich in dit boek een betrouwbare gids.

Thomas Merton verstaat de kunst om diepzinnige dingen in duidelijke taal uiteen te zetten. Hij schrijft voor iedereen die in meditatie en contemplatie naar geestelijk evenwicht en verdieping zoekt. Merton put zijn wijsheid uit eeuwenlange ervaring en bezinning en heeft die beproefd in zijn eigen leven. De weg van het contemplatieve gebed die hij wijst, voert niet uit het volle leven naar een steriel afgesloten innerlijk, maar naar een volledig, bevrijd leven, geworteld in allesomvattende liefde.

Thomas Merton (1915-1968) was een Amerikaanse monnik. Zijn boeken over geestelijke ontwikkeling en meditatie werden internationale bestsellers en hij werd een van de meest geliefde spirituele schrijvers van de 20e eeuw.

Vertaald door Kick Bras

Meinema, 2015, pap, 116 pp, € 14.95, 9789021143835
winkelwagen
   
Quartier, Thomas
Anders leven, hedendaagse monastieke spiritualiteit
Monniken vervullen tegenwoordig verschillende functies: zijn runnen kloosters, zijn gesprekspartner voor velen, en staan symbool voor een inspirerende levenswijze. Maar waaruit bestaat die inspiratie precies? In dit boek neemt de auteur de lezer mee op een verkenningstocht naar hedendaagse monastieke spiritualiteit. Daarbij komt een andere levensvorm naar voren die je altijd weer uit je gewoontes haalt. Er komen praktijken aan de orde die de aandacht verhogen, zoals lezen, waken en vasten. En er worden inhouden besproken die verwijzen naar het uiteindelijke doel: een leven dat zijn eigen grenzen overschrijdt. Een verrassend boek dat op creatieve wijze probeert een oude levensvorm voor vandaag te herontdekken.

Thomas Quartier (1972) doceert rituele en liturgische studies in Nijmegen en monastieke spiritualiteit in Leuven en Rome. Tevens is hij verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Hij is oblaat van de Willibrordsabdij in Doetinchem.

Berne, 2015, pap, 167 pp, € 18.50, 9789089720931
winkelwagen
Roumen, Ton
Geluk binnen handbereik
Geluk is dichterbij dan we vermoeden en het is binnen handbereik. Maar vaker ervaren we dat onze dagelijkse zorgen verhinderen gelukkig te worden. Kennelijk zijn we gescheiden van een vitale levensader. Dit gemis vraagt erom te worden opgeheven en dat is mogelijk door de essentie van je geest te herkennen, die is er een van oneindige vreugde. Deze staat van zijn leeft in ieder van ons en kan worden opgedolven en ontwikkeld door erop te vertrouwen dat er een zaadje in je leeft dat kan ontkiemen en groeien. Verstilling en liefdevolle aandacht zorgen voor de nodige groeikracht op deze spirituele weg. En het loslaten van overbodige ballast, geconditioneerde leefpatronen en oude pijn maken ruimte vanuit je hart te gaan leven. Met dit inspirerende boek beschrijft Ton Roumen stap voor stap de weg naar geluk. Zijn boodschap is gebaseerd op een combinatie van eeuwenoude oosterse en westerse spirituele wijsheden en eigentijdse inzichten.

Dr. Ton Roumen is theoloog en begeleidt mensen in hun zoektocht naar zin en heling op de levensweg. Hij publiceert boeken en artikelen over spirituele thema's.

Berne Media, 2015, pap, 146 pp, € 17.50, 9789089720917
winkelwagen

7.1 Vrouwen en Islam

Tahir, Naema
Gesluierde vrijheid, de moslima in de moderne wereld
Pas als een moslima afstand doet van de beperkingen die haar geloof, gemeenschap en gezin haar opleggen, en dus ook van haar hoofddoek, is zij echt geemancipeerd, vinden westerse feministen. Maar de moderne moslima streeft juist naar emancipatie die verenigbaar is met haar religieuze en culturele achtergrond, niet naar een volledige breuk daarmee. Binnen die grenzen probeert ze zich te ontplooien en geniet ze verrassend veel vrijheid. In Gesluierde vrijheid laat Naema Tahir zien hoe moslimvrouwen proberen om oude tradities een nieuwe betekenis te geven. Het biedt een unieke inkijk in het leven van moderne moslima's en hun keuzes, vooral in persoonlijke relaties en hun expressie.

Tahir daagt de lezer uit kritisch na te denken over wat emancipatie en feminisme eigenlijk betekenen, en over de verschillende manieren waarop islamitische en westerse vrouwen ze in de praktijk brengen.

Naema Tahir (Groot-Brittannie, 1970) is schrijfster en mensenrechtenjurist. Ze werkte voor verschillende internationale organisaties en doceert nu bij het University College Roosevelt. Ze mengt zich in het publieke debat over de multiculturele samenleving en is een graag geziene gast in diverse media. Van haar hand verscheen onder andere Een moslima ontsluiert (2005), Kostbaar bezit (2006), Eenzaam heden (2008) en De Bruid (2011).

Prometheus, 2015, pap, 144 pp, € 14.95, 9789044623826
winkelwagen

8 Judaica Israel

Jansen, Dr. Hans
Waarom mag Israel niet bestaan in het Midden-Oosten?
Dit boek is een herziene uitgave van het in 2006 uitgekomen boek Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme De auteur stelt dat het Midden-Oosten conflict het simpelst te verklaren probleem op de hele aarde is, maar tegelijkertijd het moeilijkst om op te lossen. 'Het gaat kort gezegd hierom. Israel wil graag bestaan en de rechten van de Palestijnen om een eigen staat te hebben, erkennen. De Palestijnen en veel andere moslims en Arabieren erkennen echter niet het bestaansrecht van de joodse staat Israel.'

Prof. Dr. Hans Jansen, auteur van het standaardwerk Christelijke theologie na Auschwitz. Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme, was van 1990-2000 titularis van de James William Parkes Leerstoel voor de geschiedenis van christelijke literatuur over jodendom en joden van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Brussel. Sinds 2002 is hij verbonden aan het Simon Wiesenthal Instituut te Brussel. Hij heeft talrijke werken op zijn naam staan waaronder het essay Onderwijs van Palestijnse Autoriteit moedigt aan tot heilige oorlog tegen Israel (2004) en Protest van Erasmus tegen renaissance van Hebreeuwse literatuur (2006). In 2004 ontving hij de Israel-Prijs van de World Zionist Organization voor zijn hele oeuvre.

Royal Jongbloed, 2015, geb, 1015 pp, € 39.95, 9789088971099
winkelwagen

8 Judaica Nederlands Jodendom

Linden, T.G. van der
Joods Zandvoort, een pioniersgeschiedenis (1880-1943)
Deze aangrijpende studie laat zien hoe een dorp ergens in Nederland met een levendige joodse gemeenschap, verandert in een fort waaruit de joden verdreven worden. Rijk geillustreerd en deels gebaseerd op interviews.

Deze kroniek vertelt het verhaal van joods Zandvoort vanaf de aanleg van de badplaats tot het oorlogsjaar 1943. Daarbij passeert een even boeiende als indringende geschiedenis de revue, in veertig korte verhalen. Het opblazen van de synagoge van Zandvoort, 75 jaar geleden, bracht de Kristallnacht naar Nederland.

Boekencentrum, 2015, geb, 208 pp, € 30.00, 9789023928508
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

   
Hardman, C. E.
Shamanism: The Western Quest for an Esoteric Spirituality
expected date: march 2015

Few figures in the Western imagination are as haunting and mysterious as that of the shaman. From the Inuit of Greenland to the Amerindian forest dwellers of Brazil, and from Siberia to the bison-hunting Lakota people of America's Great Plains, shamans have been inextricably associated with omens and rune-telling, healing, trance-like possession, and psychosomatic magic. The shaman has been cast as village witch-doctor, sorcerer and necromancer: the all-knowing, all-seeing spirit guide acting as mediator between the worlds of the living and the dead. Psychologists, psychedelics and Beat writers like Jack Kerouac, Allen Ginsberg and William Burroughs have at different times all embraced shamanism as a route to an altered state of consciousness: as well as for what it represents as an idealised, ancient nature spirituality, with its roots deep in the earth. Yet as this provocative and original book shows, there is no such thing as 'shamanism' in the sense that most Westerners have understood or currently understand it. The term itself (which derives from a native Siberian, Tungus word) was invented, romanticised and developed by explorers, anthropologists, botanists and others for the chief purpose of retrieving a noble spirituality they felt they had lost. Charlotte E Hardman offers a comprehensive history of the ways in which 'shamanism' has inspired Westerners from the 17th century to the present. She shows how, in the pick-and mix modern era (when so-called 'neo-shamanic' ideas have coloured popular culture via rave, Five Rhythms dance, and New Age religion), it seems that everyone can now be a 'shaman'.

Library of Modern Religion, IB Tauris, 2015, geb, 256 pp, € 63.50, 9781848853980
winkelwagen
Slavenburg, Jacob
Vrijen met God, over 'heilige bruiloften', erotiek en religie
In de oudheid werd de hieros gamos, de heilige bruiloft, gevierd tussen goden en mensen. Bekend zijn de vrijpartijen tussen de godin Inanna en haar vele minnaars. Nog in de Romeinse tijd waren er seksuele relaties tussen mensen en goden, vaak in de gedaante van hun tempelpriesters/priesteressen. Ook de zogenaamde tempelprostitutie was een religieus gebeuren. Tot op de dag van vandaag worden deze rituelen nagespeeld als onderdeel van mysterien. Seks op weg naar God.

In Vrijen met God. Over 'heilige bruiloften', erotiek en religie doet cultuurhistoricus Jacob Slavenburg hiervan boeiend verslag. Zo beschrijft hij, naast de verering voor de Grote Godin, ook de historisch diepe vrees voor het vrouwelijke. Deze angst heeft heftig doorgewerkt in de geschiedenis van de mensheid. Dat proces werd nog versterkt door de Kerk die, mede door haar lustangst, een bange erfenis naliet van gefrustreerde relaties tussen man en vrouw.

Walburg Pers, 2015, pap, 320 pp, € 19.95, 9789057304859
winkelwagen

9.0.1 (Godsdienst) Sociologie en Antropologie

Illouz, Eva
Waarom liefde pijn doet, een sociologische verklaring
Bezige Bij, 2015, pap, 352 pp, € 29.90, 9789023492979
winkelwagen

9.1.0 Maatschappij / Cultuur en Politiek

Meulenbelt, Anja (red)
Het F-boek, feminisme van nu in woord en beeld
Met bijdragen van o.a. Sunny Bergman, Hedy d'Ancona, Asha ten Broeke, Kees Flinterman, Gloria Wekker, Kristien Hemmerechts, Paul Mepschen, Maaike Meijer en Simone van Saarloos.

Feminisme. Wat bedoelen we ermee en wat kunnen we ermee? Dit boek steekt een thermometer in de samenleving om te zien hoe de stand van zaken is. Wat is er al bevochten en bereikt? Zijn er zaken die nog beter moeten? Dekt het woord 'feminisme' eigenlijk nog wel de lading?

Ruim vijftig auteurs, vrouwen en mannen, geven hun visie en tonen de veelstemmigheid en veelkleurigheid van het feminisme: van de jongste generatie tot de eerste generatie feministen. De auteurs komen uit alle verschillende hoeken van de samenleving: kunstenaars, academici, wetenschappers, journalisten, activisten, et cetera. Elk facet van het feminisme wordt belicht, van lustpil tot de vraag of islam en feminisme te verenigen zijn.

Een prikkelend boek voor vrouwen en mannen.

Spectrum, 2015, pap, 320 pp, € 19.99, 9789000345021
winkelwagen
Vijver, Henk
De kolonel krijgt eindelijk post. Verhalen over geweld en verzoening in Colombia
Wat doet jarenlang geweld met mensen en een samenleving? Dit boek schetst een indringend beeld van het geweld in Colombia: zijn lange geschiedenis, zijn verbijsterende omvang en zijn impact op mensen. Henk Vijver laat in dit boek de mensen zelf aan het woord. En de verhalenvertellers van dit door geweld geteisterde land: de schrijvers en de dichters.

Gelukkig blijkt geweld niet altijd de slotzin te zijn. Mensen beschikken over een wonderlijke veerkracht, waardoor ze zich na geleden kwaad weer kunnen oprichten. En daders worden zich bewust van aangericht lijden. In Colombia is de hoop allerminst vervlogen: De kolonel krijgt e i n d e l i j k post. Het doorbreken van de geweldspiraal is mogelijk. Woorden en verhalen van verzoening zijn daarvan het begin.

Theoloog dr. Henk Vijver (1949) woonde lange tijd in Latijns-Amerika en doceerde daar aan verschillende universiteiten. Hij wijdde zijn dissertatie (1985, VU) aan de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie. Namens Kerk in Actie werkt hij in Colombia aan het project 'Geloven in Verzoening', waarin slachtoffers van geweld worden geholpen met het overwinnen van trauma's. Ook geeft hij aan Colombiaanse universiteiten les over geweld en verzoening, en over de rol van geloof en kerk in het proces van maatschappelijke verandering.

Skandalon, 2015, pap, 176 pp, € 16.95, 9789492183026
winkelwagen

9.3 Psychologie

   
Stroeken, Harry
Tussen weten en niet weten, ervaringen van een psychoanalyticus
Wat bereiken wij ermee als wij onszelf jonger schatten dan wij zijn? Waarom doen de roddelbladen het zo goed? Hoe komen wij meer over onszelf te weten?
Wij hebben maar weinig zelfkennis. De subjectiviteit, de bron waaruit alles voorkomt, blijft een raadsel, een te respecteren kern, onherleidbaar en kwetsbaar. Veel van de psychoanalyse lijkt achterhaald. Wat zal de tand des tijds ervan kunnen weerstaan?

De ervaren psychoanalyticus en filosoof Harry Stroeken schrijft op zeer toegankelijke toon over de essentialia van de psychoanalytische therapie. Het onbewuste, het zwijgen, het vrijuit spreken en de betekenis van dromen komen bijvoorbeeld aan de orde. Wij mensen zoeken geluk en vinden dat soms even. Het boek bevat zowel voorbeelden uit de psychoanalytische praktijk als de literatuur en is tevens met tekeningen verlucht.

Uitgeverij Sjibbolet, 2015, pap, 93 pp, € 15.00, 9789491110214
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Huijer, Marli
Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd
Verschijnt 19/3/15, herziene en geactualiseerde editie

Druk, druk druk: de gemiddelde Nederlander heeft steeds meer te doen en steeds minder tijd. Maar hebben we het wel zo druk? Is het niet eerder zo dat onze tijdsbeleving is verstoord? De tijd is in onze beleving niet slechts een opeenvolging van dagen, maar een door cultuur en natuur bepaald geheel van onderbrekingen en afwisselingen.

In Ritme brengt Marli Huijer de ritmes in kaart die het leven in onze tijd bepalen. Wat is een verstoord ritme, en wat is een goed ritme? En wat is het belang van ritmes voor onze samenleving? Huijer laat zien hoe het internet, de smartphone en de 24-uursecononomie ervoor zorgen dat veel van onze vaste ritmes worden verstoord. Het is nu mogelijk om op elk gewenst moment online te gaan en mensen over de hele wereld te spreken. 's Avonds en in het weekend werken is al lang geen taboe meer. Momenten die voorheen gescheiden waren, beginnen nu steeds meer door elkaar heen te lopen. Dit boek zet ons ertoe aan ons eigen ritme te hervinden.

Boom, 2015, pap, 276 pp, € 19.90, 9789089536082
winkelwagen
Mooij, Antoine
In de greep van de taal, symboliseren en betekenisgeving: Lacan en Cassirer
Wie praat weerspiegelt niet op een ongebroken wijze de werkelijkheid die er is. Hij representeert daarentegen de werkelijkheid door een wereld te scheppen die vorm krijgt in een bepaalde taal. Er is geen toegang tot de werkelijkheid buiten deze representaties of symbolisaties om. Zijn is zijn als, zien is zien als.

De sociale inbedding van de taal en die van het spreken stelt Antoine Mooij in dit boek centraal. Op fundamentele en ingrijpende wijze wordt het wezen van de mens bepaald door de groep, door de Ander, door de taal: hij is in de greep daarvan.

De auteur geeft een grondig en fascinerend overzicht van de filosofie van Ernst Cassirer en Jacques Lacan, in hun onderlinge overeenkomst en verschil. Tevens biedt Antoine Mooij een toepassing van het representatiedenken, zoals op het terrein van het recht, van de politiek en van de psychopathologie.

Het begrip van representatie of symbolisatie blijkt een belangrijke sleutel te zijn tot het verstaan van de mens, als animal symbolicum. En in het representerende vermogen ligt tevens zijn vrijheid.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2015, pap, 392 pp, € 19.95, 9789491110245
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

Nancy, Jean-Luc, Daniel Tyradellis
Wat doet ons denken?
Een boeiende dialoog over de voorstellingen die wij ons van het denken maken, over wat ons ertoe brengt, ertoe dwingt, ertoe aanspoort te denken; maar ook over de goede en slechte redenen om te denken, over de filosofie en de 'misosofie'.

Een ontmoeting tussen Jean-Luc Nancy en Daniel Tyradellis, beiden filosoof en beiden intensief worstelend met de vraag wat nu precies de aard van het denken zelf is, resulteerde in een ongewone en unieke gedachtewisseling over de broosheid van al het denken, zoals die zich vestigt in de taal, in het beeld, in het lichaam of in de ruimte; over het 'wij' en het met anderen gedeelde denken en de daarmee geopende mogelijkheden tot zingeving. Ze schetst een denken dat tot het uiterste gaat, dat zich uitput, maar dat ook liefheeft en ons het geloof in het bestaan teruggeeft.

Jean-Luc Nancy (Frankrijk) geldt als een van de belangrijkste filosofen van onze tijd. Hij publiceerde onder meer over de ontologie van de gemeenschap en de metamorfose van de zin, kunst en beeldtheorie, en politieke en religieuze aspecten van de hedendaagse ontwikkelingen.

Daniel Tyradellis is een Duits filosoof. Hij is geinteresseerd in mediatechnische ontwikkelingen en in verschillende vormen van denken over kunst, wetenschap en filosofie.

Klement, 2015, pap, 82 pp, € 16.95, 9789086871551
winkelwagen
Sloterdijk, Peter, Thomas Macho
God, geest, geld, een gesprek over het vertrouwen in geld
In dit boek discussieren twee van de bekendste Duitse intellectuelen over het vertrouwen in God en het vertrouwen in geld, over het vervlogen vertrouwen in banken en in de economie, over kapitalisme als religie, over de wederopleving van het religieuze, over moderne apocalyptiek en het oprukkend islamisme, over de hel als 'grondwettelijk orgaan', kortom: over het innig verband tussen God, geest en geld.

Een boeiende verkenningstocht waarbij Sloterdijk en Macho ver weg blijven van de overbekende, platgetreden paden en werkelijk nieuwe perspectieven openen op actuele ontwikkelingen in religie, politiek en economie.

Peter Sloterdijk, filosoof en cultuurwetenschapper, is een van de meest spraakmakende denkers van deze tijd. Thomas Macho is eveneens filosoof en cultuurwetenschapper en bekend om zijn publicaties over o.m. de geschiedenis< van de rituelen en over religie in de moderniteit. Gespreksleider Manfred Osten is publicist, jurist en cultuurhistoricus en vooral bekend van talrijke interviewprogramma's voor de Duitse radio en televisie.

Klement, 2015, pap, 86 pp, € 16.95, 9789086871544
winkelwagen
Steenhuis, Peter Henk, Marli Huijer
Het leven is niet leuk als je je mond houdt - Het denken van Marli Huijer
Verschijnt 19/3/15

Filosoof en arts Marli Huijer, de opvolger van Rene Gude als Denker des Vaderlands, is geen studeerkamergeleerde, al schreef ze meerdere boeken, zoals het recente Ritme en Discipline. Ze is geen tegen-, geen mee-, maar een tussendenker, ze wil de stemmen van allerlei verschillende mensen laten klinken.

In de interviews in Het leven is niet leuk als je je mond houdt praat Peter Henk Steenhuis met haar over haar inspiratiebron Hannah Arendt, haar overstap van haar werk bij de methadonpost in Beverwijk naar de filosofie, haar bijdrage aan het Filosofisch Elftal van Trouw, hoe wij met elkaar omgaan, hoe je jezelf kunt disciplineren, Simone de Beauvoir en Martha Nussbaum, de participatiesamenleving, omgaan met teleurstellingen, bevolkingsonderzoeken. In deze veelheid van onderwerpen benadrukt Huijer keer op keer dat het belangrijk is je vrijmoedig uit te spreken.

Boom, 2015, pap, 100 pp, € 12.50, 9789089535900
winkelwagen
Vries, Hent de
Kleine filosofie van het wonder
In Kleine filosofie van het wonder laat Hent de Vries zien dat de eeuwenoude traditie van wonderdenkers en wonderdoeners verrassend actueel is. Wonderen lijken niet alleen iets te betekenen voor religieuze fanatici, maar benoemen een realiteit of irrealiteit die ons allen hier en nu, zowel prive als publiek, steeds meer aangaat.

Hent de Vries begrijpt het wonder als een gebeurtenis met ingrijpende gevolgen die we onmogelijk konden voorzien vanuit de situatie waarin dit gebeuren zich voordoet. Zulke fenomenen zijn weliswaar zeldzaam, maar ook bekend van alledag. Omwentelingen in de politiek en technologische revoluties in de nieuwe media met hun 'speciale effecten' zijn als heuse 'evenementen' de ware erfgenaam van wonderen en wondergeloof in onze tijd. Hij toont aan dat juist de theologische en filosofische traditie van het wonder (met wegbereiders als Augustinus, Thomas van Aquino en Blaise Pascal) de betekenis van het hedendaagse wonder kan verduidelijken.

Hent de Vries is directeur van het Humanities Center en hoogleraar filosofie aan de Johns Hopkins University te Baltimore, alsmede directeur van de jaarlijkse School of Criticism and Theory aan Cornell University in Ithaca. Kleine filosofie van het wonder is zijn eerste boek in het Nederlands.

Boom, 2015, pap, 256 pp, € 27.50, 9789461053435
winkelwagen
   
Zizek, Slavoj
Eis het onmogelijke
Dat Slavoj Zizek als geen andere hedendaagse filosoof ook een scherpzinnig cultuurcriticus is, bewijst hij met dit boek. In vierendertig korte hoofdstukken analyseert hij de betekenis van de meest uiteenlopende actuele onderwerpen, van de financiele crisis en de Arabische Lente tot de opkomst van China en het populisme. Daarbij schuwt Zizek fundamentele vragen niet. Wat is de taak van het denken in een tijd waarin aloude antwoorden niet meer volstaan? Hoe kunnen we ons een andere wereld voorstellen? Waarop kunnen we onze hoop vestigen? Uit de vaak verrassende antwoorden die hij geeft, blijkt een blijvende noodzaak om de grenzen van het mogelijke en het onmogelijke steeds weer opnieuw te overdenken. Eis het onmogelijke is een toegankelijke introductie op een van de meest spraakmakende denkers van dit moment.
Uitgeverij Leesmagazijn, 2015, pap, 170 pp, € 14.95, 9789491717208
winkelwagen

95.3 Filosofie Godsdienstfilosofie

Rutten, Emanuel, Jeroen de Ridder
En dus bestaat God: De beste argumenten
Is het onlogisch, onredelijk of achterhaald om in God te geloven? Veel mensen denken van wel en willen het ook anderen doen geloven. Er zouden geen goede argumenten zijn voor het bestaan van God zijn en de oude argumenten die er waren, zijn allang door filosofen onderuit gehaald.

Dit boek maakt duidelijk dat dit beeld inmiddels compleet achterhaald is. Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw is er in de filosofie juist weer hard nagedacht over de klassieke godsargumenten en er is weer een levendige discussie over. De argumenten zijn sterk verbeterd, zodat ze niet meer vatbaar zijn voor de eerdere bezwaren. Bovendien zijn er nieuwe argumenten bijgekomen!

De jonge filosofen Emanuel Rutten en Jeroen de Ridder geven in dit boek een overzicht van de beste argumenten voor het bestaan van God. Beknopt en glashelder, toegankelijk zowel voor niet filosofisch geschoolde lezers als voor vakmensen.

Rutten kreeg enkele jaren geleden internationale bekendheid toen hij een nieuw argument voor het bestaan van God introduceerde. Het veroorzaakte een boel opschudding en haalde zelfs de website van de New York Times.

Buijten en Schipperheijn, 2015, pap, € 14.50, 9789058817457
winkelwagen

99.12 Film en Letteren

Meijer, Ischa
Brief aan mijn moeder
Toen Brief aan mijn moeder - nu alweer ruim dertig jaar geleden - voor het eerst verscheen, riep dit ego-document de meest verschillende reacties op. Inmiddels is die polemiek allang weer verstomd. En wat bleef: het hartverscheurende relaas van de auteur die voor Nederland het begrip 'tweede generatie oorlogsslachtoffer' als eerste gestalte gaf.

In Brief aan mijn moeder laat Ischa Meijer ons op een ontstellende manier zien hoe verregaand de invloed kan zijn die ouders uitoefenen op het leven van hun kind.

Met een voorwoord van Connie Palmen

Prometheus, 2015, geb, 94 pp, € 19.95, 9789044629019
winkelwagen