B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

3.0.0 Systematische Theologie

Halik, Tomas
Ik wil dat jij bent. Over de God van liefde
In zijn boeken Geduld met God en De nacht van de biechtvader richtte Tomas Halik zich op de relatie tussen geloof en hoop. In dit nieuwe boek gaat het over de relatie tussen geloof en liefde. Halik mediteert over Augustinus' uitspraak 'Liefde is: ik wil dat je bent'. Hij vraagt zich af wat dit betekent voor gelovigen vandaag. Onze liefde voor God zal vooral tot uitdrukking moeten komen in onze liefde voor andere mensen. Christenen moeten zich daarom niet afsluiten voor de seculiere omgeving, aldus Halik. Ze zouden die contacten juist actief en liefdevol moeten aangaan.
Boekencentrum, 2017, pap, 191 pp, € 19.90, 9789023971351
winkelwagen
Kate, Laurens ten, Marcel Poorthuis (red)
25 Eeuwen theologie. Teksten/Toelichtingen
Godsdienst en spiritualiteit zijn al enige tijd helemaal terug op de maatschappelijke en politieke agenda. Daarbij vragen steeds meer mensen naar de religieuze bronnen van onze geseculariseerde cultuur. 25 eeuwen theologie wil in deze behoefte voorzien door een omvangrijk overzicht te bieden van de belangrijkste theologische denkers en hun teksten in de westerse geschiedenis. Van de vroegste auteurs van de heilige boeken in jodendom, christendom en islam voert dit boek via het denken over God en mens in de oudheid en de middeleeuwen naar de moderne en hedendaagse tijd. 25 eeuwen theologie biedt een fraaie galerij van denkers en de ideeen waarmee zij de veelzijdige geschiedenis van jodendom, christendom en islam kritisch hebben begeleid.

25 eeuwen theologie is voorzien van een verhelderende algemene inleiding, korte introducties bij elke denker, tekstfragmenten, literatuursuggesties per hoofdstuk, een handig register en een tijdtafel.

Met medewerking van: Welmoet Boender, Mirjam Elbers, Abdelilah Ljamai, Michiel op De Coul en Rinse Reeling Brouwer

Boom, 2017, pap, 739 pp, € 39.50, 9789461059307
winkelwagen

5.4.1.0.3 Eerste communie

Spoelstra, Sonja
Communie album - Herinneringen aan mijn eerste communie
Dit herinneringsalbum is een cadeau voor iedereen die z'n eerste communie doet. Jaarlijks doen meer dan 25.000 kinderen in Nederland en Belgie hun eerste communie. De gasten die op die dag aanwezig zijn kunnen in dit boek hun wensen voor de communicant opschrijven. Een overzichtelijke inhoudsopgave waar de namen van de gasten alfabetisch worden noteert van iedereen die in het wensenalbum gaat schrijven. Met dit gastenboek gaan de lieve, grappige en ontroerende wensen en indrukken van familie en vrienden niet verloren. Later vormt dit communie album een leuke herinnering aan deze feestelijke gelegenheid en natuurlijk is het voor je zoon of dochter een kostbaar aandenken!
Indeling met ruimte voor: - 8 pagina's met algemene en specifieke invulmomenten
- 24 foto's
- 8 tekeningen
- 72 persoonlijke wensen
Brave New Books, 2017, geb, 76 pp, € 32.50, 9789402160543
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

Lange, Frits de
Heilige onrust, een pelgrimage naar het hart van religie
Met Heilige onrust schreef Frits de Lange een boek voor hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen. Dit geldt voor veel kerkverlaters, maar vaak ook voor zoekers die in een seculier milieu zijn opgegroeid. De Lange identificeert zich met de moderne pelgrim, voor wie niet Santiago of het hiernamaals de bestemming is, maar de spirituele en fysieke ervaring van de pelgrimage zelf. Zo probeert hij de kern van de joods-christelijke traditie te doorgronden
Ten Have, 2017, pap, 200 pp, € 17.99, 9789025905545
winkelwagen

8 Judaica

Praag, Herman M. van
Slecht zicht, een hommage aan de twijfel
Van Praag gaat in Slecht Zicht verder op de weg die hij is ingeslagen in zijn boeken God en Psyche, Het Verstand te Boven en Net Voorbij de Rede: de vrijmoedige, maar respectvolle interpretatie van en beschouwingen over het Godsbegrip, de Bijbel en daarin figurerende personen.

Hij voert in dit boek een jonge Judeeer ten tonele, Amos geheten, levend in de eerste helft van de eerste eeuw, die op zoek is naar zijn identiteit. Amos gaat hiervoor de discussie aan met vertegenwoordigers van de voornaamste religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in zijn gemeenschap. Hij verneemt een stortvloed aan verschillende, vaak tegenstrijdige opvattingen en stelt zich zeer kritisch op. Hij komt tot de conclusie dat zijn zoektocht geen pasklaar dogmatisch eindpunt kent. Hij zal uit de overdaad zelf een spiritueel "menu" moeten samenstellen dat hem past, dat zijn leven diepgang en betekenis geeft. Dialectiek zal zijn leidster zijn en twijfel de grondslag vormen van zijn religieuze leven.

Damon, 2017, geb, 252 pp, € 24.90, 9789463400992
winkelwagen

9.1.1 Interreligieuze Dialoog

   
Reitsma, Bernhard
Kwetsbare liefde. De kerk, de islam en de drie-enige God
Wat is de roeping van de kerk in haar verhouding tot de islam? In dit belangwekkende boek schetst dr. Bernhard Reitsma een bijbels-theologische visie op deze vraag. Angst, zwart-witdenken en onwetendheid kunnen de beeldvorming van christenen en moslims over en weer simplificeren. Daardoor blijven de onderliggende theologische vragen naar de eigen houding van christenen buiten beeld. Reitsma ontrafelt deze complexe vragen, presenteert een bijbels-theologisch kader en werkt overtuigend uit hoe de kerk in de ontmoeting met moslims kan laten zien wie Jezus werkelijk is. Hoe kan de kerk tegelijk missionair en profetisch zijn?.
Boekencentrum, 2017, pap, 256 pp, € 19.90, 9789023971054
winkelwagen
   
Reitsma, Bernhard
Kwetsbare liefde. De kerk, de islam en de drie-enige God
Wat is de roeping van de kerk in haar verhouding tot de islam? In dit belangwekkende boek schetst dr. Bernhard Reitsma een bijbels-theologische visie op deze vraag. Angst, zwart-witdenken en onwetendheid kunnen de beeldvorming van christenen en moslims over en weer simplificeren. Daardoor blijven de onderliggende theologische vragen naar de eigen houding van christenen buiten beeld. Reitsma ontrafelt deze complexe vragen, presenteert een bijbels-theologisch kader en werkt overtuigend uit hoe de kerk in de ontmoeting met moslims kan laten zien wie Jezus werkelijk is. Hoe kan de kerk tegelijk missionair en profetisch zijn?.
Boekencentrum, 2017, pap, 256 pp, € 19.90, 9789023971054
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

Riessen, Renee van
Van zichzelf bevrijd. Levinas over het raadsel van de nabijheid
Verschijnt mei 2017

Menselijk leven is leven in relaties, die op basis van uiteenlopende verwachtingen tot stand komen of weer worden afgebroken. Dikwijls meten we die verwachtingen af aan wat een zinvol en vervuld leven is. De verhouding met anderen moet dan passen in het kunstwerk dat we, volgens de hedendaagse ideeen over goed leven, van ons eigen leven dienen te maken. De Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas richtte zich vooral op de bevrijdende kracht van relaties, en ontdekte dat ze behulpzaam kunnen zijn om onszelf los te laten, en compassie te oefenen.

Renee van Riessen onderzoekt Levinas' denken over nabijheid en naastenliefde. Ze brengt het in discussie met hedendaagse denkers (Heidegger, Ricoeur, Derrida) en legt verbanden met het werk van schrijvers en beeldend kunstenaars als Natalia Ginzburg, J.M. Coetzee en Barnett Newman. Met haar Levinas-interpretaties beweegt van Riessen zich op het grensvlak van ethiek, mystiek en religie. Ze vraagt zich af waar de bevrijding van zichzelf in vervreemding omslaat. Is nabijheid een ander woord voor naastenliefde? Hoe authentiek kan die vorm van liefde zijn? Hoe kan nabijheid zich wapenen tegen kwaad en vijandschap? Is het raadsel van nabijheid een spoor van God?

Renee van Riessen is filosoof en dichter. Zij doceert godsdienstfilosofie aan de PThU Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde zij o.a. het succesvolle Oratio-essay 'De ziel opnieuw'.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 204 pp, € 19.50, 9789491110337
winkelwagen
Schomakers, Ben
Het erts van de melancholie, over verdriet, verlangen en werkelijkheid
Verschijnt ein april 2017

Honderd jaar geleden schreef Freud zijn scherpe en nog altijd uitdagende opstel Verdriet en melancholie. Verdriet is de gezonde pijn om het verlies van een object, dat moet worden ingeruild voor een ander object. Maar klopt deze aanbeveling om het ene object door het andere te vervangen wel, en is melancholie inderdaad een ziekte die ontstaat als we hierin falen? In dit essay wordt nog eens naar de psychische structuur van verdriet gekeken, onder andere vanuit filosofisch, metafysisch, (neuro)psychologisch en sociologisch perspectief.

Daarbij komen onder andere gedachten over hechting en verlies, de taal waarin we onszelf met anderen verbinden en onszelf definieren, de tomeloze creativiteit van verdriet, de ziel en de niet-uitwisselbaarheid van de objecten van onze liefde aan bod. Er groeit een legitimerende sympathie voor de melancholie als een kostbaar, koesterbaar levend restant van verdriet. Het essay mondt vandaar uit in een meditatie over het zelf en het menselijk verlangen dat zich richt op een vruchtbare uitwisseling met de werkelijkheid.

Ben Schomakers is filosoof en classicus en vertaalt teksten uit de Griekse Oudheid, waaronder Aristoteles' 'Over de ziel', Sophocles' 'Oedipus heerst' en 'Antigone'. Hij bereidt een vertaling voor van de volledige 'Metafysica' van Aristoteles. In 2015 verscheen bij Sjibbolet onder zijn redactie (met Marc De Kesel) de bundel 'De schoonheid van het nee - Essays over Antigone'.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Sjibbolet, 2017, pap, 96 pp, € 15.95, 9789491110306
winkelwagen

Tweedehands/Antiquarisch Filosofie

Bataille, Georges
Oeuvres completes I-XII
Tome I: Premiers ecrits (1922-1940) - Histoire de l'oeil - L'Anus solaire - Sacrifices - Articles
Tome II: Ecrits posthumes (1922-1940)
Tome III: Oeuvres litteraires - Madame Edwarda - Le petit - l'Archangelique - l'Impossible - La Scissiparite - L'Abbe C. - L'Etre indifferencie n'est rien - Le blue du ciel
Tome IV: Oeuvres litteraires posthumes : Poemes - Le Mort - Julie - La Maison brulee - La Tombe de Louis XXX - Divinus Deus - Ebauches
Tome V: La Somme atheologique, I: L'Experience interieure - Methode de meditation - Post-scriptum 1953 - Le Coupable - L'Alleluiah
Tome VI: La Somme atheologique, II: Sur Nietzsche - Memorandum - Annexes
Tome VII: L'Economie a la mesure de l'univers - La Part maudite - La Limite de l'utile (fragments) - Theorie de la religion - Conferences (1947-1948) - Annexes
Tome VIII: L'Histoire de l'erotisme - Le Surrealisme au jour le jour - Conferences (1951-1953) - La Souverainete - Annexes
Tome IX: Lascaux ou la naissance de l'art - Manet - La litterature et le mal - Annexes
Tome X: L'Erotisme - Le proces de Gilles de Rais - Les larmes d'Eros
Tome XI: Articles I 1944-1949
Tome XII: Articles II 1950-1961
Enkele delen tonen gebruik- en leessporen
Gallimard, 1970-1988, pap, € 225.00, BatOuevCom
winkelwagen

Tweedehands/Antiquarisch Judaica

Encyclopaedia Judaica, Volume I-XVI
Complete set of 16 volumes, plus Yearbook 1973, Yearbook 1974 and Yearbook 1975/76
Encyclopaedia Judaica Jerusalem, The MacMillan Company, 1971-1972, geb, € 350.00, EncJud
winkelwagen
Goldschmidt, Lazarus (Ubertragung)
Der Babylonische Talmud, Band 1-12
Der Babylonische Talmud, neu Ubertragen durch Lazarus Goldscmidt

Uit de bibliotheek van het Seminarie van Warmond, en aangekocht bij Boekhandel Hemerijck/Kleerekoper te Amsterdam ( voor die boekhandel, klik hier: Joods Monument).

Berlin Verlag Biblion/Berlin Judischer Verlag, 1929-1936, geb, 9470 pp, € 395.00, BabTal1
winkelwagen