B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.1.1 Bijbelse Archeologie / Umwelt

Korpel, Marjo, Johannes de Moor
Adam, Eva en de Duivel, kanaanitische mythen en de Bijbel
Aan het bijbelse paradijsverhaal liggen Kanaanitische mythen ten grondslag. Oude kleitabletten uit Ugarit, een vergane stad in het voormalige Kanaan, bevatten een oerversie van het verhaal van Adam en Eva. Samen met andere oudoosterse mythen droegen zij bij aan de vorming van de bijbelse verhalen over schepping, paradijs en zondvloed. De nauwe verwantschap tussen de Kanaanitische en bijbelse verhaaltradities laat zich niet alleen in de taal zien, maar ook in de gedeelde naam voor de scheppergod (El), in de beschrijving van het paradijs, de ligging van de tuin van Eden op een berg, en de val van een slechte engel in de oertijd (de val van Satan). Hoewel de overeenkomsten groot zijn, maakten de bijbelschrijvers hun eigen, scherpe keuzes. In de bijbelse tekst wordt de mens zelf verantwoordelijk voor de keuze tussen goed en kwaad. Niet langer is de mens een speelbal van de goden. Adam, Eva en de Duivel toont de fascinerende overeenkomsten en verschillen. Dr. Marjo Korpel is universitair hoofddocent Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen. Prof. dr. Johannes de Moor is emeritus hoogleraar Semitische Talen en Culturen aan de Protestantse Theologische Universiteit. Korpel en De Moor schreven eerder het veelgeprezen De zwijgende God
Skandalon, 2016, pap, 324 pp, € 29.95, 9789492183293
winkelwagen

2.0 Geschiedenis Algemeen

Abspoel, Peter
Zingeving in het Westen, traditie, strijdersethos en christendom
Zingeving in het Westen beschrijft drie zingevingspatronen - traditie, het strijdersethos en het christendom - die tot op de dag van vandaag bepalend zijn voor het westerse leven.
Zonder traditionele zingeving zouden we letterlijk niets kunnen beginnen. Pas als we zijn ingewijd in een traditionele toewijdingswaardige wereld gaan we iets verwachten van het leven en onszelf. Peter Abspoel definieert en bekritiseert andere zingevingspatronen door na te gaan welke houding tegenover het traditionele leven ze met zich meebrengen.

Een gepassioneerd verzet tegen de afhankelijkheid van traditie is aanwijsbaar in de westerse cultuur, literatuur, filosofie en theologie. Het antitraditionalisme blijkt 'uitgevonden' door Germaanse edelen en het bleef - terwijl er verder heel veel veranderde - een constante factor in de westerse geschiedenis.
Ook het christendom ontkwam niet aan de invloed ervan, waardoor een deel van de christelijke boodschap - de oproep het traditionele leven te verrijken - in het gedrang kon komen.
Zingeving in het Westen biedt een rijkgeschakeerd en verontrustend panorama van onze cultuur, geschilderd door een auteur die, dankzij zijn ervaring als antropoloog, oog heeft voor het atypische karakter ervan.

Vantilt, 2016, pap, 528 pp, € 27.50, 9789460042713
winkelwagen

2.2.0 Geschiedenis ME / Renaissance / 6e - 15e eeuw

   
Trouillez, Pierre
De Franken en het christendom (500-850)
Het Frankische Rijk was het gebied dat tussen de derde en de tiende eeuw door de Franken werd bestuurd en al snel uitgroeide tot een grootmacht. Pierre Trouillez vertelt het verhaal van de Frankische kerk in de vroege middeleeuwen, van 500-850, en de invloed van de kerk op de geschiedenis. Trouillez stelt dat het chistendom in deze periode voorwaarden heeft geschapen voor de Europese eenwording eeuwen later.

Auteur Pierre Trouillez (1946) studeerde in Leuven. Hij werd gewijd tot priester in het aartsdom Mechelen-Brussel en was jarenlang docent Kerkgeschiedenis en Godsdienstwetenschappen in Antwerpen, Hasselt, Leuven en Brussel. Hij publiceerde eerder De Germanen en het christendom.

Omniboek, 2016, pap, 304 pp, € 24.99, 9789401908474
winkelwagen

2.3 Geschiedenis Vroegmodern / Reformatie / Contrareformatie 16e eeuw

Selderhuis, Herman J.
Luther, een mens zoekt God
Van kinds af aan raakte ik eraan gewend te verbleken en te schrikken als ik de naam van Christus ook maar hoorde noemen - dit zijn de woorden van de man die heel Europa in beweging bracht, keizer en paus tot wanhoop wist te brengen en meestal voorgesteld wordt als de stoere monnik die met groot geweld zijn stellingen aansloeg. Wie Luther op zijn weg volgt vanuit zijn eigen woorden, ontmoet echter een kwetsbaar mens, een mens die worstelt met wie God is. Herman Selderhuis tekent deze mens vanuit zijn brieven, zijn tafelgesprekken en zijn preken. Met veel foto's.
De Banier, 2016, geb, € 24.95, 9789462786424
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Dudink, Stefan, Plate, Liedeke SBO-nummer: 3
Waar een Woord is...het protestantisme doordacht
In 2015 verscheen de nota Kerk 2025 met als ondertitel Waar een woord is, is een weg. Hierin schetst het moderamen van de generale synode bij monde van scriba dr. Arjan Plaisier hoe het de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland ziet. Maar om iets te kunnen zeggen over de toekomst van de protestantse kerk, is het belangrijk de identiteit van die kerk helder te hebben. Wat is nu eigenlijk protestants? Waar staat het voor?

In dit boek zoeken de auteurs naar de protestantse identiteit. De rol van het persoonlijk geloof is daarin een belangrijke aspect. Waar een Woord is... bestaat uit artikelen en interviews. In de artikelen gaat het over de kenmerkende protestantse aspecten in de theologische, filosofische en maatschappelijke reflectie. De geinterviewden hebben allemaal een relatie met de Protestantse Kerk. Hen is gevraagd hoe zij de toekomst van de kerk zien, wat voor hen de blijvende waarde is van protestantisme en hoe zij hun werk combineren met persoonlijk geloof. In de interviews spreekt de 'Nederlands Dagblad'-journalist en predikant Dick Schinkelshoek met een boeiende mix van personen, waaronder enkele predikanten, maar ook oud-premier Jan Peter Balkenende, NPO-voorzitter Henk Hagoort, managementexpert Ben Tiggelaar, bisschop Gerard de Korte en de bekende Engelse theoloog Tom Wright. Het boek sluit af met een uitdagend interview met dr. Arjan Plaisier, die als scriba van de Protestantse Kerk in juni 2016 afscheid nam.

Boekencentrum, 2016, pap, 190 pp, € 14.90, 9789023970903
winkelwagen
Kate, Laurens ten (red)
25 Eeuwen theologie
Verschijnt juni 2016

Godsdienst en spiritualiteit zijn al enige tijd helemaal terug op de maatschappelijke en politieke agenda. Daarbij vragen steeds meer mensen naar de religieuze bronnen van onze geseculariseerde cultuur. 25 eeuwen theologie wil in deze behoefte voorzien door een omvangrijk overzicht te bieden van de belangrijkste theologische denkers en hun teksten in de westerse geschiedenis. Van de vroegste auteurs van de heilige boeken in jodendom, christendom en islam voert dit boek via het denken over God en mens in de oudheid en de middeleeuwen naar de moderne en hedendaagse tijd. 25 eeuwen theologie biedt een fraaie galerij van denkers en de ideeen waarmee zij de veelzijdige geschiedenis van jodendom, christendom en islam kritisch hebben begeleid.

25 eeuwen theologie is voorzien van een verhelderende algemene inleiding, korte introducties bij elke denker, tekstfragmenten, literatuursuggesties per hoofdstuk, een handig register en een tijdtafel.

Met medewerking van: Welmoet Boender, Mirjam Elbers, Abdelilah Ljamai, Michiel op De Coul en Rinse Reeling Brouwer

Boom, 2014, pap, 548 pp, € 39.50, 9789461059307
winkelwagen
Kruis, Sjaak van 't, Rene de Reuver, Dick Schinkelshoek
Waar een Woord is...het protestantisme doordacht
In 2015 verscheen de nota Kerk 2025 met als ondertitel Waar een woord is, is een weg. Hierin schetst het moderamen van de generale synode bij monde van scriba dr. Arjan Plaisier hoe het de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland ziet. Maar om iets te kunnen zeggen over de toekomst van de protestantse kerk, is het belangrijk de identiteit van die kerk helder te hebben. Wat is nu eigenlijk protestants? Waar staat het voor?

In dit boek zoeken de auteurs naar de protestantse identiteit. De rol van het persoonlijk geloof is daarin een belangrijke aspect. Waar een Woord is... bestaat uit artikelen en interviews. In de artikelen gaat het over de kenmerkende protestantse aspecten in de theologische, filosofische en maatschappelijke reflectie. De geinterviewden hebben allemaal een relatie met de Protestantse Kerk. Hen is gevraagd hoe zij de toekomst van de kerk zien, wat voor hen de blijvende waarde is van protestantisme en hoe zij hun werk combineren met persoonlijk geloof. In de interviews spreekt de 'Nederlands Dagblad'-journalist en predikant Dick Schinkelshoek met een boeiende mix van personen, waaronder enkele predikanten, maar ook oud-premier Jan Peter Balkenende, NPO-voorzitter Henk Hagoort, managementexpert Ben Tiggelaar, bisschop Gerard de Korte en de bekende Engelse theoloog Tom Wright. Het boek sluit af met een uitdagend interview met dr. Arjan Plaisier, die als scriba van de Protestantse Kerk in juni 2016 afscheid nam.

Boekencentrum, 2016, pap, 190 pp, € 14.90, 9789023970903
winkelwagen
McGrath, Alister E.
Re-Imagining Nature, The Promise of a Christian Natural Theology
publication may/june 2016

Reimagining Nature is a new introduction to the fast developing area of natural theology, written by one of the world's leading theologians. The text engages in serious theological dialogue whilst looking at how past developments might illuminate and inform theory and practice in the present. This text sets out to explore what a properly Christian approach to natural theology might look like and how this relates to alternative interpretations of our experience of the natural world Alister McGrath is ideally placed to write the book as one of the world's best known theologians and a chief proponent of natural theology This new work offers an account of the development of natural theology throughout history and informs of its likely contribution in the present This feeds in current debates about the relationship between science and religion, and religion and the humanities Engages in serious theological dialogue, primarily with Augustine, Aquinas, Barth and Brunner, and includes the work of natural scientists, philosophers of science, and poets

Wiley Blackwell, 2016, pap, 256 pp, € 37.95, 9781119046356
winkelwagen
   
McGrath, Alister E. (ed.)
The Christian Theology Reader
5th rev. ed., expected july/aug 2016

BY ORDER

Blackwell, 2016, pap, 776 pp, € 36.95, 9781118874387
winkelwagen

6.4 Catechese / Geloofsopvoeding

Paus Franciscus
Lieve Paus Franciscus, de Paus antwoordt op brieven van kinderen uit de hele wereld
Verschijnt 28-6-2016

Kinderen hebben, net als oudere mensen, hun vragen en problemen. Maar ze krijgen niet vaak de kans om de grote vragen die in hun hart leven ook te stellen. In Lieve Paus Franciscus geeft Paus Franciscus hen deze kans wel. Hij waardeert juist de kinderlijke spirituele diepgang door heel open antwoord te geven op de vele vragen van kinderen over de hele wereld. Sommige zijn grappig, sommige serieus. En er zijn er die ontroeren en je hart diep raken. Maar allemaal zijn ze afkomstig van kinderen die het verdienen te weten en te voelen dat God hen onvoorwaardelijk liefheeft.

Paus Franciscus geniet veel sympathie vanwege zijn eenvoud en mede-menselijkheid. In dit boek laat hij zien hoe goed hij ook thuis is in de wereld van kinderen en hun (religieuze) vragen.

Abdij van Berne, 2016, geb, 72 pp, € 14.90, 9789089721310
winkelwagen

8 Judaica Geschiedenis en Cultuur ME

Schama, Simon
De geschiedenis van de Joden, Deel 1: De woorden vinden: 1000 v.C. tot 1492
In herdruk, verschijnt weer eind mei 2016, hardback wel leverbaar

Dit is het boek dat Simon Schama altijd al heeft willen schrijven:'Possibly the greatest story ever told', een grootse geschiedenis van het Joodse volk in de geschiedenis van de wereld. Van Mozes tot psychoanalyse, van de Bijbel tot de Westelijke Jordaanoever, van de cultuur tot en met de wetenschap: op al deze terreinen zijn Joden van een beslissende invloed geweest op de ontwikkeling van de wereld. Zoals John Adams, de tweede president van de Verenigde Staten ooit schreef: 'De Joden hebben meer bijgedragen aan de beschaving van de mensheid dan willekeurig welk land'. Schama vertelt dit verhaal met de weidse blik die hem tot een van de beste historici van onze tijd maakt: een geschiedenis waarin schoonheid en gruwelen een even grote rol spelen.

Deel 2 verschijnt jan. 2017

Atlas Contact, 2014, pap, 448 pp, € 24.99, 9789045027623
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

Bosman, Frank G
God heeft ook een fiets, kleine theologie van het wielrennen
Verschijnt 30/05/2016

'De wielersport is per definitie een katholieke sport,' aldus Mart Smeets in 2012. De godfather van het Nederlandse wielrennen weet ook te vertellen waarom: 'omdat je met drie weesgegroetjes van al je problemen af bent.' 'De Mart' is misschien geen volbloed theoloog, maar hij heeft wel een punt. Geen sport is zo katholiek als het wielrennen. De eenzame renner die als een postmoderne monnik zijn lichaam teistert ten einde zijn geest te kunnen overwinnen. Wielrenners die kruisjes slaan en hun wielertrui opdragen aan Notre-Dame de Cyclistes in Labastide-d'Armagnac. De Tour de France als een metafoor voor de pelgrimerende mens op aarde. De winnaars die morgen de verliezers zijn. Heiligen die morgen zondaars zijn. Dit alles schreeuwt om een eigen theologie, een kleine theologie van het wielrennen. Want iedere katholiek weet: God heeft ook een fiets. De bekende r.k.-cultuurtheoloog dr. Frank G. Bosman is zijn levenlang al fan van het betere wielrennen. In zijn bekende losse stijl trekt hij parallellen tussen de wielrenners op de televisie en het geloof van de kijkers op de bank thuis. Eerder van zijn hand verschenen: God houdt van een geintje. Kleine theologie van de humor en God houdt van seks. Kleine theologie van de erotiek.

Frank G. Bosman (1978) is cultuurtheoloog en verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Bosman bestudeert en analyseert de cultuur van onze laatmoderne samenleving met specifieke belangstelling voor de expliciete en impliciete religieuze en levensbeschouwelijke elementen.

Berne, 2016, pap, 128 pp, € 17.50, 9789089721198
winkelwagen
Hemel, Ernst van den, Asja Szafraniec (eds)
Words. Religious Language Matters
It is said that words are like people: One can encounter them daily yet never come to know their true selves. This volume examines what words are - how they exist - in religious phenomena. Going beyond the common idea that language merely describes states of mind, beliefs, and intentions, the book looks at words in their performative and material specificity.

The contributions in the volume develop the insight that our implicit assumptions about what language does guide the way we understand and experience religious phenomena. They also explore the possibility that insights about the particular status of religious utterances may in turn influence the way we think about words in our language.

Fordham UP, 2016, pap, 624 pp, € 37.00, 9780823255566
winkelwagen

9.1.0 Maatschappij / Cultuur en Politiek

Leiris, Antoine
Mijn haat krijgen jullie niet, dagboek van een man die zijn vrouw verloor bij een aanslag
Parijs, 13 november 2015. Antoine Leiris is thuis met zijn zoontje van anderhalf. Zijn vrouw Helene is met een vriend naar een concert in het Bataclantheater. Opeens verschijnen er berichten op zijn telefoon over aanslagen. Hij gaat op zoek naar zijn vrouw, 24 uur later hoort hij dat zij die nacht om het leven is gekomen. Enkele dagen later plaatst Antoine Leiris een brief aan de terroristen op Facebook: hij weigert hun daden te beantwoorden met haat. De brief wordt wereldnieuws.

In Mijn haat krijgen jullie niet beschrijft Antoine Leiris hoe hij zijn dagen doorkomt na de fatale nacht, tot het moment dat hij met zijn zoon het graf bezoekt. Met weinig woorden laat hij zien dat het leven hoe dan ook doorgaat en door moet gaan zonder de open blik naar de wereld te verliezen. 'Ik moet naar Melvil toe, die wakker wordt uit zijn middagslaapje. Hij is net zeventien maanden, straks gaat hij zoals elke dag zijn tussendoortje eten, daarna gaan we zoals elke dag spelen, en zijn leven lang zal dat jongetje jullie beledigen door gelukkig en vrij te zijn. Want nee, zijn haat krijgen jullie ook niet.'

Atlas Contact, 2016, pap, 112 pp, € 14.99, 9789045032832
winkelwagen

9.1.1 Interreligieuze Dialoog

Kraan, Jaap
Met het oog op moslims. Theologen en de Protestantse Kerk in dialoog met moslims van 1960 tot 2010
In deze studie worden publicaties van theologen uit de Protestantse Kerk in Nederland en rapporten van die kerk onderzocht, gedurende de periode 1960-2010. Onderzoeksthema's zijn de visies op de islam en de dialoog met moslims, die gevonden zijn in deze publicaties.
In het eerste deel worden publicaties behandeld van onder andere Johannes Verkuyl, Dick Mulder, Jan Slomp en Anton Wessels. Vervolgens is er aandacht voor het synoderapport van de PKN en publicaties van de Raad van Kerken. Dan worden theologische thema's uit de dialoog behandeld: dienen we dezelfde God? Wat is de islamitische visie op Jezus en de Heilige Geest? Is Mohammed een profeet en bevat de Koran woorden van God?
In het tweede deel wordt getracht een aanzet te geven voor theologische vernieuwing van de dialoog tussen christenen en islam. Het gaat dan om mensenrechten, over Bijbel en Koran als basis voor de dialoog en over vragen als: heeft God een plan met de islam? Welke visies hebben christenen op de islam? Overeenkomsten en verschillen tussen islam en christendom worden in kaart gebracht.

Drs. J.D. Kraan (1945) was predikant in Appelscha, Nieuw-Vennep en Bergum. Van 1978-1985 was hij stafmedewerker aan het Christelijk Studiecentrum te Rawalpindi, Pakistan voor de dialoog tussen moslims en christenen. Vervolgens was hij tot 1989 predikant voor de ontmoeting met moslimleerlingen in het christelijk onderwijs.

Boekencentrum, 2016, pap, 342 pp, € 27.50, 9789023970859
winkelwagen

99.0 Kunst

Bolman, Elizabeth S.
The Red Monastery Church - Beauty and Asceticism in Upper Egypt
The Red Monastery church is the most important extant early Christian monument in Egypt's Nile Valley, and one of the most significant of its period in the Mediterranean region. A decade-long conservation project has revealed some of the best surviving and most remarkable early Byzantine paintings known to date. The church was painted four times during the 5th and 6th centuries, and significant portions of each iconographic program are preserved. Extensive painted ornament also covers the church's elaborate architectural sculpture, echoing the aesthetics found at San Vitale in Ravenna and the Hagia Sophia in Istanbul.

Distinguished contributors from a wide range of disciplines, including art and architectural history, ancient religion, history, and conservation, discuss the church's importance. Topics include late antique aesthetics, early monastic concepts of beauty and ascetic identity, and connections between the center and the periphery in the early Byzantine world. Beautifully illustrated with more than 300 images, this landmark publication introduces the remarkable history and magnificence of the church and its art to the public for the first time.

Elizabeth S. Bolman is professor of art history at the Tyler School of Art, Temple University.

Yale University Press, 2016, geb, 432 pp, € 81.95, 9780300212303
winkelwagen