B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

2.1.2.0 Geschiedenis Patristiek / 3e - 6e eeuw

Bouwman, Catharina Helena Maria (Kitty)
Mater Sapientia, de mystagogische functie van het moederschap van God en het geestelijke moederschap bij Augustinus
In de werken van Augustinus (354-430) komen veel moederbeelden voor. Deze studie werpt een nieuw licht op de betekenis van vrouwelijke beelden in zijn werk, en reconstrueert de verhouding tussen Augustinus en zijn moeder Monnica. Tevens belicht ze het moederschap van de levensgezellin van Augustinus, die de moeder was van zijn zoon.
Zowel het geestelijke moederschap als het moederschap van God blijken sleutelbegrippen te zijn in de visie van Augustinus op het mystagogisch proces, waarin de mens wordt ingevoerd in het geheim van God. Langs die weg wordt zichtbaar hoe belangrijk de wijsheidstheologie voor Augustinus was. Daarin treedt Mater Sapientia (Moeder Wijsheid) op de voorgrond en is Jezus haar gezant. Deze theologische benadering is ondergesneeuwd in de hoofdstroom van de christelijke traditie die het goddelijke moederschap vereenzelvigt met Maria.

Kitty Bouwman (1957) doceert de studie van de spiritualiteit, werkt als geestelijk begeleidster en is hoofdredacteur van Herademing, oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit. Zij schreef dit proefschrift als buitenpromovenda aan de Universiteit van Utrecht.

Skandalon, 2015, pap, 550 pp, € 39.95, 9789492183071
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

Bank, Jan Th. M.
God in de oorlog, de rol van de Kerk in Europa 1939-1945
Berlijn en Coventry hebben allebei een beroemd monument: het restant van een gebombardeerde oude kerk geflankeerd door een moderne. De christelijke kerken hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd, is de symboliek.
Maar hoe hebben ze dat gedaan? Welke rol speelden ze tijdens de oorlog? In de totalitaire staten van Hitler, Stalin en Mussolini duldden vele kerkbestuurders de machthebbers en pasten zich aan, uit angst of uit overtuiging. Het christendom kent een geschiedenis van religieus antisemitisme. Toch waren er ook christenen die zich met hand en tand verzetten.

De massamoord op de joden, Roma en Sinti heeft de christelijke kerk diep geraakt en beschadigd. Nooit eerder verscheen een boek dat het christendom beschrijft in al zijn facetten op het moment dat het onder de immense druk van bezetting en terreur zijn ware aard moest tonen. Alle staten van Europa die bezet waren door Hitler of Stalin, worden hier geanalyseerd. Collaboratie en verzet, persoonlijke moed en zwijgend of actief verraad, katholiek, calvinistisch, luthers of oosters orthodox, het hele religieuze palet wordt geschilderd. Van de Oekraine tot Noorwegen, van Italie tot Bulgarije, van Nederland tot Polen en Duitsland.

Dit meerstemmig en veelkleurig beeld van de rol van de kerk in Europa is een meesterproef van geschiedschrijving. Jan Bank schreef bijna tien jaar aan dit unieke standaardwerk, een magnum opus, dat gelijktijdig in Engeland verschijnt.

Balans, 2015, geb, 560 pp, € 49.95, 9789460038068
winkelwagen
Heuvel, Eric, Ineke Mok
Quaco, leven in slavernij - Luxe editie
Quaco. Leven in slavernij is het eerste stripverhaal over het Nederlandse slavernijverleden. Quaco, de hoofdpersoon, heeft werkelijk geleefd. Hij kwam uit het gebied dat nu Ghana en Ivoorkust omvat en behoorde tot de Akan. Na zijn ontvoering leefde hij eerst in West-Afrika in slavernij, daarna in Suriname en Nederland.
Quaco is een van de miljoenen Afrikanen die slachtoffer werden van de trans-Atlantische mensenhandel, waarbij ook Nederlanders betrokken waren.

Quaco wordt als 8-jarige rond 1770 ontvoerd. Terwijl zijn broer achterblijft in de cellen van het fort aan de kust, wordt Quaco verkocht aan de kapitein van een slavenschip. Ziet Quaco zijn broer ooit nog terug? Met het meisje Afua weet hij de ontberingen aan boord te doorstaan. Ze komen beiden in Paramaribo terecht bij de rijke planter en bestuurder Walter Kennedy. De oudere Olijf, die ook op het erf woont, ontfermt zich over Afua en Quaco. Quaco wordt Kennedy's persoonlijke bediende, ofwel foetoeboi.

Maar dan geeft Kennedy Quaco aan legerkapitein John Gabriel Stedman, die in Suriname is om ten strijde te trekken tegen de weggelopen slaven. Quaco moet mee. De militaire missies plaatsen Quaco vervolgens voor onmogelijke dilemma's. Ondertussen dreigt hij Afua en Olijf te verliezen. Als Stedman Quaco na vier jaar meeneemt naar Nederland, zal hij zijn vrijheid verwerven. Maar de prijs is hoog. Hij voelt zich ontheemd. Als steeds vaker beelden uit zijn verleden opdoemen, neemt hij een drastisch besluit.

Walburg, 2015, geb, 80 pp, € 34.95, 9789057306211
winkelwagen
Heuvel, Eric, Ineke Mok
Quaco, leven in slavernij
Quaco. Leven in slavernij is het eerste grote stripverhaal over het Nederlandse slavernijverleden. Quaco, de hoofdpersoon, heeft werkelijk geleefd. Hij was een Akan en kwam uit een gebied dat nu in Ghana of Ivoorkust zou liggen. Na zijn ontvoering leefde hij eerst in West-Afrika in slavernij, daarna in Suriname en Nederland. Quaco was een van de miljoenen Afrikanen die slachtoffer werden van de trans-Atlantische mensenhandel, waarbij ook Nederlanders betrokken waren. Quaco is acht of negen jaar als hij rond 1770 wordt ontvoerd door mensenhandelaren. Terwijl zijn broer achterblijft in het fort aan de kust van West-Afrika, wordt Quaco verkocht aan de kapitein van een slavenschip. Ziet Quaco zijn broer ooit nog terug? Met het meisje Afua weet hij de ontberingen aan boord te doorstaan. Ze komen in Paramaribo terecht, bij de rijke planter en bestuurder Walter Kennedy. Daar ontfermt de oudere slavin Olijf zich over hen. Quaco wordt Kennedy's futuboi (lijfknecht). Dan leent Kennedy Quaco uit aan legerkapitein John Gabriel Stedman, die ten strijde trekt tegen de marrons (gevluchte slaven). Quaco moet mee. Onderweg wordt hij geconfronteerd met het harde leven op de plantages. De militaire missies brengen Quaco in gewetensnood. Bovendien dreigt hij Afua te verliezen....
Walburg, 2015, pap, 64 pp, € 8.95, 9789057309595
winkelwagen
Verwey, Gerlof, Wouter van Haaften (red)
Johan W. van Hulst - pedagoog, politicus, verzetsman. In de voetstappen van Coornhert
Johan W. van Hulst (1911) is een veelzijdige en kleurrijke persoon. In zijn lange leven heeft hij maar liefst vier loopbanen gehad: die van pedagoog (van onderwijzer tot hoogleraar pedagogiek), van politicus (onder andere als fractievoorzitter van CHU en CDA), van verzetsman tijdens de Tweede Wereldoorlog, en ook nog eens die van gepassioneerd schaker op hoog niveau. Als directeur van de Hervormde Kweekschool in Amsterdam redde hij honderden Joodse kinderen uit de creche van de Hollandsche Schouwburg. Hiervoor kreeg hij in 1970 de Yad Vashemonderscheiding.

Om aan zijn gehele persoonlijkheid recht te kunnen doen, is deze biografie geschreven door verschillende auteurs - Andre Rosendaal, Marcel ten Hooven, Bas von Benda-Beckmann, Jan Nagel, Gerlof Verwey - die elk een aspect van het leven van Van Hulst onder de loep nemen. Een leven dat in zijn veelzijdigheid en christelijk geinspireerd ethos herinnert aan dat van de zestiende-eeuwse humanist D.V. Coornhert.

Verloren, 2015, pap, 160 pp, € 25.00, 9789087045142
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Bosman, Frank G.
God houdt van seks, kleine theologie van de erotiek
God houdt van seks is het essay bij de Nacht van de Theologie 2015, geschreven door de bekende cultuurtheoloog dr. Frank G. Bosman. Het essay is een hartstochtelijk pleidooi voor de erotiek. Op basis van een analyse van het christelijke 'Sexualpessimismus' en de rol van het begrip 'reinheid' in onze cultuur, pelt hij de Bijbelse boodschap af tot de naakte kern. Bosman ziet liefde, seks en erotiek als onvoorwaardelijke zelfgave, als viering van het aan ons gegeven leven en als voorproefje van hemelse heerlijkheden.
Kok, 2015, geb, 64 pp, € 4.99, 9789043525534
winkelwagen
Bosman, Frank (red)
Toptheologen, The Next Generation. Theologie aan het begin van de 21e eeuw
Te bepalen wie de zeven grootste theologen van dit moment zijn, is een hachelijke zaak. De bekende cultuurtheoloog Frank G. Bosman en zeven van zijn collega's gaan deze uitdaging echter aan. Zij introduceren voor een breed publiek zeven van de grootste theologische toppers van dit moment, 'the next generation': Gavin d'Costa, John Milbank, Sarah Coackley, Janet Soskice, Rowan Williams en John Zizioulas. Allemaal staan zij in de spanning tussen kerk, cultuur en wetenschap. En allemaal stellen ze fundamentele vragen bij ons bestaan: wat betekent taal? Wat is kennis? Wie is God?

Medewerkers: prof. dr. Marianne Moyaert, prof. dr. Peter-Ben Smit, dr. Harm Goris, prof. dr. Heleen Zorgdrager, prof. dr. Marcel Sarot, dr. Stephan van Erp en prof. dr. Luco van den Brom

Berne Media, 2015, pap, 143 pp, € 17.50, 9789089720948
winkelwagen
Paul, Herman, Wouter Slob (red)
Zelfontplooiing, een theologische peiling
Zelfontplooiing is een dominante notie in onze cultuur. Overal, van het damesblad ('Het gaat erom dat jij tot je recht komt') tot aan de kerk ('God gelooft in jou'), dringt ze zich aan ons op.
Maar wat is zelfontplooiing eigenlijk? Wat gebeurt er met je wereldbeeld, je karakter en je relaties als je je door 'zelfontplooiing' laat leiden? Waar komt de zelfontplooiingsidee vandaan en wat valt er theologisch over te zeggen? Hoe verhoudt zij zich tot een bijbelse notie als zelfverloochening? Omarmen of verwerpen we het begrip?

Deze bundel biedt een principiele doordenking en praktische handvatten in tien hoofdstukken van Henk van den Belt, Rick Benjamins, Ger Groot, Christoph Jedan, Herman Paul, Riemer Roukema, Hanneke Schaap-Jonker, Wouter Slob, Edward van 't Slot en Adriaan Soetevent.

Deze uitgave staat onder redactie van Herman Paul (bijzonder hoogleraar Secularisatiestudies aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Wouter Slob (bijzonder hoogleraar Kerk, theologie en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen).

Boekencentrum, 2015, pap, 175 pp, € 15.90, 9789023928676
winkelwagen

3.2 Oecumene / Missiologie

Jongeneel, Jan A.B.
Nederlandse zendingsgeschiedenis, ontmoeting van protestantse christenen met andere godsdiensten en geloven (1601-1917)
Na de Tweede Wereldoorlog zijn tienduizenden aanhangers van traditionele godsdiensten, hindoes, boeddhisten en moslims Nederland binnengestroomd. In de eeuwen daaraan voorafgaande hebben Nederlanders hen al in Azie, Afrika en Amerika ontmoet. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en West-Indische Compagnie brachten de eerste protestantse Nederlanders naar alle windstreken. Predikanten en zendelingen liepen voorop bij het nadenken over andere godsdiensten en geloven en bij het ontmoeten van hun aanhangers.

In de negentiende eeuw werden allerlei zendingsgenootschappen opgericht om mensen en gemeenschappen in de niet-westerse wereld in woord en daad te bereiken met het Evangelie. Dit handboek bespreekt de ontwikkelingen tot de Eerste Wereldoorlog.

Boekencentrum, 2015, geb, 366 pp, € 39.90, 9789023970187
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Beld, Tom van den
Het andere gezicht van de kerk. De Acht Mei Beweging 1985-2003
In de laatste twee decennia van de twintigste eeuw heeft de Acht Mei Beweging een opmerkelijke rol gespeeld in het wedervaren van de rooms-katholieke kerk in Nederland. Het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig en het daarop volgende Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie hadden veel katholieke gelovigen hoop op vernieuwing gegeven. Deze hoop werd in jaren daarna niet waargemaakt, omdat 'Rome' door de benoeming van behoudende bisschoppen en andere maatregelen de Nederlandse kerk tot de orde trachtte te roepen. Toen in 1985 paus Johannes Paulus II een bezoek aan Nederland bracht, werd duidelijk dat de stem van de vernieuwingsgezinde gelovigen ook daar niet gehoord zou worden. Zij belegden daarom een manifestatie waarop zij wilden laten zien dat er meer leefde in de Nederlandse katholieke geloofsgemeenschap dan aan de bezoekende paus getoond zou worden.

Zo lieten duizenden op 8 mei 1985 op het Haagse Malieveld 'het andere gezicht van de kerk' zien, getuigend van vertrouwen in de toekomst van hun dierbare kerk. Uit deze eerste manifestatie kwam de Acht Mei Beweging voort, die bijna twintig jaar lang een belangrijke rol heeft gespeeld in het wel en wee van de Nederlandse katholieken. Zij bood inspiratie en steun aan hen die naar een open en democratische kerk verlangden.

In deze uitgave wordt getracht de grote betekenis te belichten, die Acht Mei voor de katholieke geloofsgemeenschap in Nederland van toen heeft gehad en voor velen nog heeft.

Tom van den Beld (Amsterdam 1937) heeft Franse taal- en letterkunde en theologie gestudeerd. Na een loopbaan in het onderwijs promoveerde hij op een proefschrift over de emancipatorische activiteiten van de Nederlandse jezuieten. Hij is vice-voorzitter/secretaris van Marienburg, vereniging van kritisch katholieken.

Valkhof pers, 2015, pap, 208 pp, € 19.50, 9789056254438
winkelwagen
Franziskus, Papst
Laudato si! Die Umwelt-Enzyklika des Papstes, Mit einem Vorwort von Gerhard Kardinal Muller
Herder, 2015, pap, 288 pp, € 18.00, 9783451350009
winkelwagen
Merton, Thomas
Charter, Customs, and Constitutions of the Cistercians
As master of novices for ten years (1955-1965) at the Cistercian Abbey of Our Lady of Gethsemani in Kentucky, Thomas Merton was responsible for the spiritual formation of young men preparing for monastic profession. In this volume, three related sets of Merton's conferences on ancient and contemporary documents governing the lives of the monks are published for the first time:

-on the Carta Caritatis, or Charter of Charity, the foundational document of the Order of Citeaux
-on the Consuetudines, the twelfth-century collection of customs and regulations of the Order
-on the twentieth-century Constitutions of the Order, the basic rules by which Merton and his students actually lived at the time

These conferences form an essential part of the overall picture of Cistercian monastic life that Merton provided as part of his project of "initiation into the monastic tradition" that is evident in the broad variety of courses that he put together and taught over the period of his mastership.

As Abbot John Eudes Bamberger, ocso, himself a former student of Merton, notes in his preface to this volume, "The texts presented in this present book eventually gave rise to the Cistercian way of spiritual living that continues to contribute to the Church's witness in this new millennium. This publication is a witness to the process of transformation that ensures the continuity of the Catholic monastic tradition that witnesses to the God who, as Saint Augustine observed is 'ever old and ever new.'"

Thomas Merton (1915-1968), Catholic convert, Cistercian monk and hermit, poet, contemplative, social critic, and pioneer of interreligious dialogue, was a seminal figure of twentieth-century American Christianity. The one hundredth anniversary of his birth is being celebrated in 2015.

Initiation into the Monastic Tradition 7, Cistercian Publications, 2015, pap, 288 pp, € 27.95, 9780879070410
winkelwagen

5.5 Liedbundels/ Missalen/ Kerkmuziek

Zijlstra, Jaap
Helder geheim, liederen & gedichten
Mozaiek, 2015, pap, 96 pp, € 14.90, 9789023994923
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

Minderhoud, Jan (red)
Handboek voor gebed, bezinning en handreiking voor de praktijk
Alles over gebed in een boek: informatie, bezinning en vooral uitnodiging om het eigen gebedsleven een nieuwe impuls te geven.

Het gebed is de adem van de kerk en van een wandel met God. 'Wat het voedsel is voor het lichaam, is het gebed voor de ziel', aldus de oude Joodse denker Jehoeda Halevi.
Dit handboek biedt inspiratie om het gebedsleven te vernieuwen, zowel in de binnenkamer als in de grotere verbanden van kerk en gemeente. Het is zowel bezinnend als uitnodigend voor de praktijk. Op een verfrissende manier worden oude en nieuwe vragen rond het gebed aan de orde gesteld. Van joodse traditie tot christelijke oecumene, van (modern) klooster tot bedrijfsgebed, van oude en vertrouwde vormen tot creatief gebed, van de tijd van de Bijbel tot de eenentwintigste eeuw: door de kerkelijke breedte van de auteurs en de veelheid aan invalshoeken biedt dit boek een rijk geschakeerd palet en een schat aan informatie.

Jan Minderhoud is theoloog en actief in de gebedsbeweging. Medewerking verleenden: Thijs Geuze, Theo van Campen, Michael Mulder, Klaas van der Kamp, Jan Hoek, Ron van der Spoel, Berry Haverkamp, Jelle de Kok, Titus Woltinge, Rene Silvis, Egbert van der Stouw, Dorien Knoors, Maarten Pijnacker Hordijk, Matthijs Vlaardingerbroek, Lammy Dekkers, Saskia van Helden, Lucre de Man-van Putten, Edwin Hamelink, Marianne Groen, Lex Boot, Jan Fokker en Rob van Essen.

Boekencentrum, 2015, geb, 237 pp, € 22.50, 9789023928652
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

Thooft, Lisette
De beste tijd van je leven, spiritueel door de overgang
De overgang is voor veel vrouwen een lastige periode. Lisette Thooft vertelt hoe je de overgang kunt ervaren als een deur naar een nieuw, beter en spiritueler leven. Daar horen eventuele lichamelijke ongemakken en emoties bij. De beste tijd van je leven geeft filosofische inzichten en praktische tips om de gelukkigste tijd van je leven te ontdekken.

Lezers reageerden enthousiast op eerdere versies van dit wijze en grappige boek. Veel vrouwen deelden hun ervaringen en ideeen met Lisette Thooft. In De beste tijd van je leven komen lezeressen aan het woord. Zo is het een nog completer handboek voor de menopauze.

Kosmos, 2015, pap, 144 pp, € 16.99, 9789021559797
winkelwagen

6.4 Catechese / Geloofsopvoeding

Stolwijk, Bert (red)
Kom en Zing! Geloofsliederen voor kinderen. Teksteditie.
De leukste geloofsliederen voor kinderen! Complete bundel i.s.m. Kerkelijke Stichting St.-Gregorius van het Bisdom Haarlem. Een bundel die veel dirigenten, ouders en scholen blij zal maken. Nu heb je alles bij de hand: liederen voor ochtend en avond, geloofsthema's, bijbelverhalen en feestelijke tijden. Inclusief reeds goedgekeurde liturgische zangen.

+ Bekende, mindere bekende en nieuwe liederen
+ Ieder kind een boek
+ Moeiteloos liederen kiezen voor kinderkoor, klas of thuis
+ Uitkomst voor dirigenten, organisten, pastores en leerkrachten
Tevens verkrijgbaar in een hardcover editie met notenschrift

Adveniat, 2015, pap, 175 pp, € 12.50, 9789492093028
winkelwagen
Stolwijk, Bert (red)
Kom en Zing! Geloofsliederen voor kinderen. Hardcover Muziekeditie
De leukste geloofsliederen voor kinderen! Complete bundel i.s.m. Kerkelijke Stichting St.-Gregorius van het Bisdom Haarlem. Een bundel die veel dirigenten, ouders en scholen blij zal maken. Nu heb je alles bij de hand: liederen voor ochtend en avond, geloofsthema's, bijbelverhalen en feestelijke tijden. Inclusief reeds goedgekeurde liturgische zangen.

+ Bekende, mindere bekende en nieuwe liederen
+ Ieder kind een boek
+ Moeiteloos liederen kiezen voor kinderkoor, klas of thuis
+ Uitkomst voor dirigenten, organisten, pastores en leerkrachten
+ Met leeslint
Tevens verkrijgbaar in een paperback tekst-editie

Adveniat, 2015, geb, 200 pp, € 19.50, 9789492093103
winkelwagen

7.0 Islam

Neuwirth, Angelika
Scripture, Poetry, and the Making of a Community. Reading the Qur'an as a Literary Text
We are used to understanding the Qur'an as the 'Islamic text' par excellence, an assumption which, when viewed historically, is not evident at all. More than twenty years before it rose to the rank of Islamic Scripture, the Qur'an was an oral proclamation addressed by the Prophet Muhammad to pre-Islamic listeners, for the Muslim community had not yet been formed. We might best describe these listeners as individuals educated in late antique culture, be they Arab pagans familiar with the monotheistic religions of Judaism and Christianity or syncretists of these religions, or learned Jews and Christians whose presence is reflected in the Medinan suras. The interactive communication process between Muhammad and these groups brought about an epistemic turn in Arab Late Antiquity: with the Qur'anic discovery of writing as the ultimate authority, the nascent community attained a new 'textual coherence' where Scripture, with its valorisation of history and memory, was recognised as a guiding concept. It is within this new biblically imprinted world view that central principles and values of the pagan Arab milieu were debated. This process resulted in a twin achievement: the genesis of a new scripture and the emergence of a community.

Two great traditions, then, the Biblical, transmitted by both Jews and Christians, and the local Arabic, represented in Ancient Arabic poetry, appear to have established the field of tension from which the Qur'an evolved; it is both Scripture and Poetry which have produced and shaped the new Muslim community.

Institute of Ismaili Studies, Qur'anic Studies Series 10, Oxford UP, 2014, geb, 470 pp, € 120.00, 9780198701644
winkelwagen

7.1 Vrouwen en Islam

Tahir, Naema
Gesluierde vrijheid, de moslima in de moderne wereld
Pas als een moslima afstand doet van de beperkingen die haar geloof, gemeenschap en gezin haar opleggen, en dus ook van haar hoofddoek, is zij echt geemancipeerd, vinden westerse feministen. Maar de moderne moslima streeft juist naar emancipatie die verenigbaar is met haar religieuze en culturele achtergrond, niet naar een volledige breuk daarmee. Binnen die grenzen probeert ze zich te ontplooien en geniet ze verrassend veel vrijheid. In Gesluierde vrijheid laat Naema Tahir zien hoe moslimvrouwen proberen om oude tradities een nieuwe betekenis te geven. Het biedt een unieke inkijk in het leven van moderne moslima's en hun keuzes, vooral in persoonlijke relaties en hun expressie.

Tahir daagt de lezer uit kritisch na te denken over wat emancipatie en feminisme eigenlijk betekenen, en over de verschillende manieren waarop islamitische en westerse vrouwen ze in de praktijk brengen.

Naema Tahir (Groot-Brittannie, 1970) is schrijfster en mensenrechtenjurist. Ze werkte voor verschillende internationale organisaties en doceert nu bij het University College Roosevelt. Ze mengt zich in het publieke debat over de multiculturele samenleving en is een graag geziene gast in diverse media. Van haar hand verscheen onder andere Een moslima ontsluiert (2005), Kostbaar bezit (2006), Eenzaam heden (2008) en De Bruid (2011).

Prometheus, 2015, pap, 144 pp, € 14.95, 9789044623826
winkelwagen

8 Judaica

Montefiore, Simon Sebag
Jeruzalem, de biografie
Jeruzalem is het centrum van de wereld, de hoofdstad van drie religies, de prijs van vele veroveraars, het oog van de storm van botsende beschavingen. Gek genoeg was er nog geen complete geschiedenis van deze stad. Simon Sebag Montefiore, de alom bejubelde historicus en schrijver van internationale bestsellers als Stalins jeugdjaren en Stalin. Het hof van de rode tsaar, komt sinds zijn jonge jaren in Jeruzalem en wist als kind al dat hij er een boek over wilde schrijven.

Jeruzalem is een grootse geschiedenis van de Eeuwige Stad aan de hand van de levens van koningen, veroveraars, soldaten en bouwers, van koning David, Nebukadnezar, Caesar, Jezus tot Ariel Sharon; een stad bewoond door Macedoniers en Perzen, Grieken en Romeinen, Palestijnen en Israeliers. De stad is zo vaak in andere handen geweest dat dit standaardwerk ook een geschiedenis is van het woelige Midden-Oosten, van het verre verleden tot het heden. Jeruzalem is een bijzonder levendig verhaal over macht, liefde, geloof, luxe, ijdelheid en dood.

Nieuw Amsterdam, 2011, pap, 732 pp, € 24.95, 9789046813928
winkelwagen

8 Judaica Rabbinica

Leeuwe, Jacob Nathan de (vertaling & verklaring)
Het geschenk van Jacob. Babylonische Talmoed. Traktaat Vasten -Taaniet , Hoofdstuk 1-2 en 3-4 (2 banden)
Het traktaat Talmoed Taaniet (Vasten) is onderdeel van de Babylonische Talmoed en telt vier hoofdstukken - hier uitgegeven in twee banden. Hoofdstuk 1 handelt over het 'watermanagement' van het Opperwezen. De mens dankt God voor iedere druppel dauw die dagelijks in de verzengende ochtendhitte op de velden achterblijft. Aan bod komen de gebeden die voor het neerdalen van de regen gezegd moeten worden. Bij het uitblijven van de regen stelt het Rabbinale Gerechtshof vastendagen in, maximaal dertien in getal. De voorwaarden, de zwaarte en de bedoeling van deze vastendagen worden bediscussieerd.

Hoofdstuk 2 bespreekt onder meer de orde van de gebeden tijdens de vastendag en het type mens dat in de synagoge voor moet gaan om Gods compassie af te smeken. De vraag wordt gesteld of feest- en vastendagen kunnen samenvallen en zo ja welke regels dan gelden.

Hoofdstuk 3 behandelt de liturgie tijdens de vastendagen en het blazen op de sjofar. Verder wordt gesproken over bouwvoorschriften, het instorten van gebouwen en rivierkaden al dan niet door een natuurlijke oorzaak of door ingrijpen van hogerhand. Ook catastrofes als sprinkhanenplagen en dauwworm komen aan bod: hoe en wanneer te vasten om ze te voorkomen? En natuurlijk vele wonderverhalen, onder meer over de beroemde Choni, die een cirkel in het zand trok en binnen de cirkel verbleef totdat het Opperwezen het liet regenen. Hoofdstuk 4 gaat over de priester- en tempelwaken, de daaraan deelnemende bevolkingsgroepen en de gebeden tijdens de Tempeldienst.

In de serie Het geschenk van Jacob wordt de Talmoed op toegankelijke en nauwgezette wijze in het Nederlands vertaald, verklaard en toegelicht. Ook de commentaren van de grote joodse geleerde Rasji zijn vertaald en door vertaler De Leeuwe van verklaringen voorzien. Eerder verscheen de vertaling van Traktaat Berachot (Zegenspreuken), in vijf delen. Klik hier voor de tot nu toe verschenen delen.

Het geschenk van Jacob, Skandalon, 2015, geb, 423 + 379 pp, € 79.50, 9789492183064
winkelwagen

8 Judaica Shoah/ Holocaust/ Antisemitisme

Prosman, Ad
De onverwerkte Holocaust, spiegel voor de kerk van nu
Na de Tweede Wereldoorlog leidde de Holocaust niet tot een grondige bezinning in de protestantse kerk en haar theologie. Ondanks alle aandacht voor Israel bleef de Holocaust buiten beeld. Op dat punt hebben kerk en theologie gefaald, betoogt Ad Prosman. Doordat de kerk de Holocaust nooit goed heeft verwerkt, heeft ze aan geloofwaardigheid ingeboet; dit belemmert haar in haar kerk-zijn vandaag. Bezinning op de Holocaust en de cultuur waarin een dergelijke ramp kon plaatsvinden, is dus alsnog nodig.

Prosman onderzoekt de rol die de kerk in Duitsland speelde voor, tijdens en na de oorlog, en betrekt ook de Nederlandse situatie daarbij. Hij stelt dat de kerken in de oorlog zich hadden vereenzelvigd met de cultuur van hun dagen, waardoor zij niet in staat waren om door een krachtig weerwoord de christenen houvast te geven en een weg te wijzen. Voor de positie van de Joden bleken ze nauwelijks aandacht te hebben.

Daarmee houdt Prosman de kerken van nu een confronterende spiegel voor. Nu het antisemitisme in kracht toeneemt, mag de kerk niet zwijgend toekijken. Ad Prosman is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (emeritus). Eerder schreef hij Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit. Een poging tot verheldering (2013) en zijn proefschrift Geloven na Nietzsche. Nietzsches nihilisme in de spiegel van de theologie (2007).

Boekencentrum, 2015, pap, 280 pp, € 24.90, 9789023970200
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

Bercken, Wil van den
Geloven tegen beter weten in
Verkozen tot beste theologisch boek van 2014 tijden de Nacht van de theologie 2015

Hoe kan je in deze moderne tijd nog in God geloven? Wat heeft het christendom de mens dezer dagen nog te bieden? Tegen welk aspect van het christendom strijdt het atheisme?

Op onconventionele wijze gaat Wil van den Bercken op zoek naar antwoorden op deze wezenlijke vragen en laat daarbij niet na om prominente woordvoerders van het atheisme als Herman Philipse en Richard Dawkins het woord te geven. In Geloven tegen beter weten in laat Van den Bercken zien hoe geloof en twijfel samen kunnen gaan in een christelijke levensovertuiging. Ook gelovigen moeten zich intellectueel kunnen verantwoorden voor hun levensbeschouwing, maar geloof is niet de uitkomst van logische redenering het is een religieuze invulling van menselijke grondervaringen.

Dit boek is een verdediging van het godsgeloof tegen het vermeende beter weten van het atheisme.

Balans, 2014, geb, 160 pp, € 15.95, 9789460038051
winkelwagen

9.2.3 Wereldreligies Boeddhisme

Lathouwers, Ton
Zij is altijd soms, vrouwelijke gestalten van compassie
In Zij is altijd soms doet Ton Lathouwers verslag van zijn levenslange fascinatie voor wat hijzelf 'vrouwelijke gestalten van compassie' noemt. Hij benadert dit universele thema vanuit verschillende religieuze tradities en volksdevotie, en gaat ook op zoek naar symbolische uitingen van vrouwelijk mededogen in de wereldliteratuur. Van Kuan Yin over de Sophia en de Moeder Gods tot de Sjechina uit de joodse mystiek, overal volgt hij haar spoor. Tegelijk vindt hij uitdrukkingsvormen van deze heilbrengende, feminiene kracht in de literatuur.

Wereldwijd kom je 'haar' tegen, van Oost tot West. Zij daalt af tot in de diepste krochten van de hel om daar iedereen, zonder uitzondering, te redden. We volgen haar tot in de vernietigingskampen, waar zelfs 'geen plek is om te staan' en God afwezig lijkt. Toch is de boodschap van dit essay hoopvol. Ton Lathouwers wil recht doen aan de betekenis van het vrouwelijke. Juist op dit punt hebben niet alleen de religieuze symboliek, maar vooral ook de officiele structuren en instellingen binnen de joods-christelijke traditie en het boeddhisme een achterstand in te halen.

Ton Lathouwers (1932) is een van de meest liberale zenleraren in het Nederlandse taalgebied. Kort na zijn benoeming tot hoogleraar slavistiek aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1968, begaf hij zich op het boeddhistische pad. Hij reisde onder andere naar Japan, Myanmar, Thailand, Maleisie en Indonesie en legde zich toe op de studie van de Chinese zentraditie onder leiding van ch'an-meester Teh Cheng, van wie hij in 1987 transmissie kreeg. Van hem verschenen eerder: Meer dan een mens kan doen. Zentoespraken, Kloppen waar geen poort is. Teksten van Linji, Hisamatsu, Sjestov en Plotinus [2007] en De moed tot het onmogelijke. Kierkegaard en zen [2010] - zie: deze link

Asoka, 2015, pap, 224 pp, € 19.95, 9789056703486
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Agamben, Giorgio
Profanaties
In de grotendeels geseculariseerde wereld van vandaag hebben we profanatie of heiligschennis harder nodig dan ooit. Deze stelling verdedigt de invloedrijke Italiaanse filosoof Giorgio Agamben in deze prachtige verzameling essays. Steeds weer laat hij zien hoe wij worden omringd door voorwerpen en praktijken die op 'sacrale afstand' van ons staan. Alleen door een daad van profanatie kunnen wij deze afstanden overbruggen en weer vrije mensen zijn.
Boom, 2015, pap, 112 pp, € 14.90, 9789089534538
winkelwagen
Kierkegaard, Soren
Of / Of. Een levensfragment uitgegeven door Victor Eremita
Serie Grote Klassieken, Boom, 2007, geb, 793 pp, € 67.50, 9789085064787
winkelwagen
Lenoir, Frederic
God. Voor zoekers, twijfelaars, gelovigen en atheisten
Als God bestaat, waarom is hij dan onzichtbaar? Wanneer duiken de eerste goden op in de geschiedenis? Hebben joden, christenen en moslims het over dezelfde God? Is God een persoon, een energie om een scheppingsprincipe? En als het een persoon is, waarom dan bijna altijd een man?

In God? gaat Frederic Lenoir op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen. Lenoir houdt een meeslepend betoog, zonder dat hij de feiten uit het oog verliest. En als toegift geeft hij zijn persoonlijke overtuigingen prijs.

Ten Have, 2015, pap, 224 pp, € 15.00, 9789025904616
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

Ortega y Gasset, Jose
De opstand van de massamens
Soms worden er literaire meesterwerken herontdekt zoals Stoner. Soms worden er baanbrekende denkers herontdekt zoals Tocqueville. Soms worden er filosofen herontdekt die ronduit visionair zijn.

Zo iemand is Jose Ortega y Gasset. Opgegroeid in een Spanje van uitersten, tussen reactionairen en revolutionairen. Van beiden moet hij weinig hebben. Een dwars denker, een geengageerd filosoof en vooral een democraat die de grenzen van de democratie durft te verkennen. Boeiend, intrigerend, confronterend. In zijn hoofdwerk De opstand van de massamens (1930) doordenkt Ortega in welke richting onze democratische maatschappij zich zou kunnen ontwikkelen:

- een groeiende rol van de massacultuur
- een overwaardering van de rol van de overheid
- een bevolking die vooral tevreden is met zichzelf
- een falende elite

Ortega's analyse laat zich lezen alsof zij gisteren geschreven is. Hij is zich ervan bewust dat de rol van de negentiende-eeuwse elite is uitgespeeld. Maar wat is de elite van de toekomst? Dat is een elite van mensen, van welke rang of stand ook, die zich werkelijk willen ontwikkelen en hun activiteiten in dienst stellen van een groter ideaal. Niet denkend in rechten, maar in plichten.

Lemniscaat, 2015, geb, 272 pp, € 34.95, 9789047706861
winkelwagen
Reijen, Miriam van
Grote denkers over emoties, van stoicijnse apatheia tot heftige liefde
Zijn emoties inferieure driften en moeten ze in bedwang worden gehouden door onze rede? In het dagelijks taalgebruik praten we wel vaak zo over emoties. Filosofen hebben altijd hun vraagtekens geplaatst bij deze alledaagse opvatting van emoties. In dit boek maken we kennis met hun alternatieve visies. Dit boek laat niet alleen zien wat denkers als Seneca, Spinoza, Heidegger, Sartre, Nussbaum en Damasio over emoties denken, maar legt ook uit hoe ingenieus zij de emoties koppelen aan rationaliteit. Naast hun aandacht voor geluk en levenskunst, is deze koppeling waarschijnlijk de verklaring voor het feit dat juist deze filosofen op het moment weer zo actueel zijn.
ISVW Uitgevers, 2015, pap, 312 pp, € 24.95, 9789491693328
winkelwagen
Vande Veire, Frank
Tussen blinde fascinatie en vrijheid, het mensbeeld van Slavoj Zizek
Velen kennen Slavoj Zizek door zijn snedige interventies in de politieke discussie of als 'academische rockster'. Daarbij wordt soms vergeten dat hij een belangrijk filosoof is die in dialoog met de grote denkers uit de geschiedenis een filosofische antropologie heeft ontwikkeld. Daarin verschijnt de mens steevast als een onverbeterlijk ideologisch dier, blind gefascineerd door de macht waaraan hij is onderworpen, maar ook als een subject dat, in 'diabolische' vrijheid, zijn eigen lot kan bepalen. In Tussen blinde fascinatie en vrijheid onderzoekt Frank Vande Veire de wijze waarop Zizek vanuit een eigenzinnige interpretatie van Jacques Lacans psychoanalyse en Immanuel Kants filosofie tot zijn mensbeeld is gekomen.
Kristalpaleis, Vantilt, 2015, pap, 431 pp, € 24.50, 9789460042157
winkelwagen
Visser, Gerard
Oorsprong en vrijheid
Een wezen is vrij wanneer het in zijn element is. Gesteld dat vrijheid zo elementair is als de lucht die we ademen, kan het wezen van vrijheid dan in het vrije worden gezocht? Dit vrije spreidt zich voor ons uit in het heden, maar het stijgt ook op uit onszelf, uit een leegte in de grond van de ziel die aan denken en willen voorafgaat. Het vrije van de ziel is gelegen in een ontvankelijkheid, die onafhankelijk is binnen haar eenheid met de oorsprong, die haar, met Meister Eckhart gesproken, innerlijk verwijdt en omvangt.

Na zich meer dan twee millennia lang alleen te hebben laten leiden door de maatstaf van rationaliteit nemen filosofen aan het einde van de negentiende eeuw de beleving, de volte van de onmiddellijke levende ervaring, tot vertrekpunt. In eerder werk heeft Gerard Visser de filosofische implicaties van deze nieuwe leidraad onderzocht voor onder meer ons begrip van individualiteit en affectiviteit. In dit essay overdenkt hij de betekenis ervan voor ons begrip van vrijheid, uitgaande van de intuitie dat een wezen vrij is wanneer het in zijn element is. Rationeel gezien is dit laatste bij de mens de wil, maar is dat het enige of het meest oorspronkelijke element?

Oorsprong en vrijheid is een uitgewerkte versie van het college waarmee Gerard Visser op 29 mei 2015 afscheid nam als hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde hij onder andere Niets cadeau (2009), Water dat zich laat oversteken (2011), In gesprek met Nietzsche (2012) en Heideggers vraag naar de techniek (2014). U vindt ze hier.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Sjibbolet, 2015, pap, 95 pp, € 15.95, 9789491110221
winkelwagen
Zizek, Slavoj
Event - Filosofie van de gebeurtenis
In dit met veel vaart en humor geschreven nieuwe werk gaat iek terug naar de fundamenten van zijn filosofie. Hij onderzoekt de gebeurtenis in de ware zin van het woord. Wat gebeurt er wanneer het volslagen nieuwe inslaat in de status quo? Na lezing van dit kernachtige boek zult u zich nog meer verbazen over revoluties van wetenschappelijke, politieke en filosofische aard en zullen ze u nog radicaler voorkomen.

Slavoj Zizek (1949) is een van de grootste levende filosofen van dit moment. Bij Uitgeverij Boom verschenen eerder onder andere Welkom in de woestijn van de werkelijkheid (2005), Geweld (2009) en Het jaar van het gevaarlijke dromen (2013). 'Event is Zizek's toegankelijkste boek sinds . Het is een must read voor iedereen die snel wil worden bijgepraat over Zizeks project van de afgelopen tien jaar.' - The Oxonian Review

Boom, 2015, pap, 220 pp, € 19.90, 9789089534637
winkelwagen

99.0 Kunst

Delrue, Mark
Vincent, kunstschilder, briefschrijver, godzoeker
Op 29 juli 2015 is het precies 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh overleed. De onderhuidse boodschap van zijn meesterwerken is leerzamer dan elke stereotype beeldvorming. Hij creeerde een visionair mystiek oeuvre, krachtiger dan woorden. Van Gogh schreef ook 819 brieven. Die brieven bevatten een schat aan biografische en kunsthistorische informatie. Een quasi dagelijks verslag van een geniaal en tragisch leven wordt doorspekt met religieuze, filosofische en artistieke beschouwingen. Voor wie echt kijkt, wordt van Goghs kunst een werkelijkheid van spirituele diepgang.
Adveniat / Halewijn, 2015, pap, 159 pp, € 23.00, 9789085283423
winkelwagen
Wal, Joost de (red)
Hedendaagse kunst in Nederlandse kerken 1990-2015. Van Jan Dibbets tot Tinkebell
Nederland seculariseert, de kerken lopen leeg, maar de belangstelling voor onze religieuze cultuur blijft onverminderd groot. De band tussen kunst en kerk is de laatste 25 jaar stevig aangehaald - tegen de verwachting in misschien. Opvallend veel hedendaagse kunst vindt een tijdelijke of een permanente plek in de kerkelijke ruimte. Dit gaat gepaard met grote veranderingen. Nieuwe kunstvormen doen hun intrede: performance, video, installatie. Kerkgebouwen worden ontdekt voor de kunst: de Oude Kerk in Amsterdam - gewoon in gebruik voor de eredienst - is sinds kort een centrum voor hedendaagse kunst van internationale allure. Buiten de kerk komen de stiltecentra op: multireligieuze ruimtes waar kunst en vormgeving een belangrijke rol vervullen.

Hedendaagse kunst in Nederlandse kerken, 1990-2015 geeft voor het eerst een beeld van de veelstemmige dialoog tussen (museale) kunst en kerk in tijden van secularisatie. De kunst - van Jan Dibbets tot Teun Hocks, van Marc Mulders tot Marlene Dumas, van Maria Roosen tot Tinkebell - is het uitgangspunt, terwijl de kerk de context en (vaak letterlijk) de ruimte schept.

De twintig artikelen en interviews zijn geillustreerd met foto's en beeldessays.

Lecturis, 2015, geb, 225 pp, € 29.50, 9789462261129
winkelwagen

99.12 Film en Letteren

Debeerst, Philippe (foto's), Christophe Vekeman, Dirk van Weelden, Peter Terrin (tekst)
Nooit meer typen, de schrijfmachinecollectie van W.F. Hermans
Willem Frederik Hermans (1921-1995) was een verwoed verzamelaar van typemachines: op het einde van zijn leven telde zijn collectie 161 exemplaren. Zijn collectie was niet alleen omvangrijk, maar ook uiteenlopend: van een Mignon uit 1877, via de iconische rode ibm tot een kleine, zwarte Underwood portable uit de jaren dertig. Een selectie uit deze rijke verzameling is voor Nooit meer typen magistraal in beeld gebracht door kunstfotograaf Philippe Debeerst. Peter Terrin, Christophe Vekeman en Dirk van Weelden schreven ieder een persoonlijke bijdrage. Vekeman is een groot bewonderaar van Willem Frederik Hermans, Terrin een trouw gebruiker en bijna geobsedeerd verzamelaar van schrijfmachines, en Dirk van Weelden schrijft al sinds zijn debuut in 1987 op mechanische schrijfmachines. Dit schitterend vormgegeven boek is een eerbetoon aan een groot schrijver, maar bovenal aan de verzamelaar en zijn oog- en oorstrelende collectie typemachines.
Podium, 2015, geb, 160 pp, € 29.95, 9789082293302
winkelwagen
Goud, Johan (red)
Ontworteld, de schrijver als nomade
Dit boek analyseert een verschijnsel dat het bestaan van steeds meer mensen beheerst: de ontworteling, die in onze veelkleurige en in zekere zin onbepaald geworden cultuur niet meer alleen migranten en vluchtelingen kenmerkt.

Veel schrijvers en kunstenaars voelen zich thuis in de thuisloosheid. Zij tonen de mogelijkheid van een geest die nomadisch wordt en zich op een vrijere wijze hervindt of beter: uitvindt. 'Leve de ontworteling! Leve de thuisloosheid! Leve de ongebondenheid! Leve de verbeelding!' schreef Hafid Bouazza eens. Ontworteling veronderstelt een moederbodem en een moedertaal die verlaten worden, maar kan ook verwijzen naar het nulpunt dat een nieuw begin mogelijk maakt of de leegte die nieuwe vormen voortbrengt. Voor schrijvers als Bouazza is het ontworteld zijn een hard feit. Maar de ervaring als zodanig wordt door zeer veel anderen gedeeld.

Met bijdragen van Abdelkader Benali, Yra van Dijk, Elsbeth Etty, Jaap Goedegebuure, Johan Goud, Ernst van den Hemel, Jos Joosten, Birgit Kaiser, Henriette Louwerse, Sjoerd-Jeroen Moenander, Ton Naaijkens, Ieme van der Poel en Dirk van Weelden.

Klement, 2015, pap, 192 pp, € 19.95, 9789086871575
winkelwagen